Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

25 oktober 2014 50ste jaargang nr. 578


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


 Nr. 578  25 oktober 2014  redactie- en e-mailadres voor kopij-fam. berichten-sintels utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden Melkpad 19, 5411 GC Zeeland  0486 451813

plaatsing van kopij is gratis familieberichten € 0,10 per cm2 sintels (korte berichtjes) tot max. 20 woorden € 5,00 onder nummer € 7,00 bij opgave te voldoen info bij redactie  0486 451813

Van de redactie Kerkstraat bijna klaar voor de toekomst

voor commerciële advertenties adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland  0486 453816

hele pag. € 60,’n evenredig deel voor ½ pag. enz afwijkende maat € 0,13 per cm2

14.552

kopij binnen

9 dagen voor verschijningsdata

verschijnt

11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13

abonnementen

G. Zegers Graspeel 9a, 5411 LB Zeeland  0486 450945

abonnementsprijs

14.553

bij machtiging: € 15,00 zonder machtiging: € 18,00 Losse exemplaren: € 2,50

postabonnement is mogelijk

bezorging

via vaste wijkbezorg(st)ers zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14

financiën

M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland  0486 451698 Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Regio IBAN NL61RBRB0687768705

drukkerij

GaafGrafisch, Wanroij. 1720 exemplaren

www.utrookelijzer.nl

14.554

 Voor redactionele mededelingen zie laatste pagina.  1


OP UUR EN TIJD GEZONDHEIDSZORG HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK Praktijkadres: Puttelaar 2B,  451200 Optie 1Spoedlijn. Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken afspraak Na 10 uur ook voor opvragen uitslagen e.d. Optie 3Voor de apotheek en herhaalrecepten. Openingstijden: ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur. Op de volgende tijden uitsluitend via optie 1 voor spoedgevallen bereikbaar:  451200 11.00-11.30 u: werkoverleg, 13.00-14.00 u: lunchpauze, 14.00-15.00 u: div. werkz.(balie is wel open). Afspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dag opgehaald worden. Weekenddienst artsen: Op werkdagen van 17.00 - 8.00 uur ’s morgens en tijdens weekenden + feestdagen, 24 uur per dag. Bellen naar: 0900 8860 Weekenddienst apotheek: Voor spoedgevallen: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden.  0413-408780 Bloedafname voor laboratoriumonderzoek Op maan- dins- donder- en vrijdag 8.00-9.30 uur, in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. Door medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum. Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl MOEDERS VOOR MOEDERS: Jeanne v.d. Linden  462459 / 0800-0228070 (gratis) ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: C. v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel en M. Elbers, Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  0485-451511. TANDARTSEN:  J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800.  M. de Graaf, Udenseweg 10b,  420500. In spoedgevallen van vr 12.00 u. tot ma 8.00 u. tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800. LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen  463093, praktijk in Compostella Zeeland. Tevens praktijk in Schaijk, Lorskensstraat 1e. Behandeling op afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl PODOTHERAPIE van de Kracht. Kerkstraat 25, Zeeland,  06-83166391. YOGA:*Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 *Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga Boekelsedijk 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl PEDICURE-VOETREFLEX: Els Derks, Rootstraat 22,  451767 AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met een beperking en/of autisme. Cliëntenserv.: 013-4652151 2

BRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, activiteiten en eetpunt binnen zorgcentrum. Voor 24-uurs zorg aan huis in de gemeente Landerd kunt u contact opnemen met Dorothé Snijders van zorgcentrum Compostella 0486-458585. Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg 0413-380890, www.brabantzorg.net E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu THUISZORG PANTEIN Voor alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief) 24 uur per dag, info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Bij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voeding- en Dieetadvies, Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, ma t/m vr 9.00-21.00 uur, zat 10.00-17.00 uur, tel. 0900-8803 (lokaal tarief). FYSIOTHERAPIE  Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: (Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysiotherapie/training. Kerkstraat 25,  451503. www.bedrijfs-fysiotherapie.nl  W.J. v. Kessel – Fysiotherapie/Manueeltherapie: Brouwerspad 13,  452684. Op afspraak. CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg, Brouwerspad 13a,  06-30790700. ACUPUNCTUUR: Marianne ten Westenend,  0413-260392 PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman, Kerkakkers 4,  451621, www.meermanshanden.nl SPORT- EN ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING.  Massagepraktijk/Gewichts- en voedings-consulente Tiny en Tonny, Pimpernel 14,  06-25000368 tiny.en.tonny@planet.nl  [relax & relieve] face and bodycare/Cora van Tienen, Vlasroot 2,  0486-451293, www.relaxandrelieve.nl  Lamat, Hooge Raam 6,  453936/06-19498601, tevens Shiatsu en Reiki.  Sandra Verdijck, Broeksteen 17, 06-45754934 www.sandraverdijck.nl  Vitaliteitscoach Personal Trainer Tom Laurenssen  06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl en mijnvitaliteitshop.nl TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. MAATSCHAPPELIJK WERK: Gemeenschapshuis de Garf, ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland,  461258. Spreekuur: donderdag van 9.00-10.00 uur. Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden,  0413-253900. Hulp Online: www.aanzet.nl


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD

VEILIGHEID

Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458111 Fax: 458222

Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel of mail minimaal 3 weken van te voren naar Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 E-mail: famdeveth@gmail.com VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de parochie (3de deur pastorie bij St. Jacobuszaal)) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping).

info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders:  J. Roelofs*, jos.roelofs@landerd.nl  M. Böhmer*, moritz.bohmer@landerd.nl  H. Vereijken*, hans.vereijken@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie, Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Roelofs: Openb. Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer, Dorpsraden. Weth. Böhmer: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgez.heid, Sociale Zaken, WMO-voorzieningen, Duurzaamheid. Weth. Vereijken: Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening, Milieu en Afval, Economische Zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en vrijdag 19.00 uur, op vrijdag om 18.30 uur Rozenkransgebed. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe, in de brievenbus van de St. Jacobszaal. Kerkradio contactpersoon: het parochiesecretariaat telefoon 0413-263154.

3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl.

 451656.

Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518.

Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden: 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650 4

Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé, Onderlinge Zeeland, Noord-Oost Brabant, W.A. Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw verzekeringen-hypotheken-financieringenzorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL, MoneyGram handelingen, (C1000). Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.0020.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht

Hftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

5


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

6

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

7


AUTORIJSCHOOL DEKKERS

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor meer informatie zie onze website: www.rijschooldekkers.nl T. 0486-453328

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl 8

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Bedankt voor uw komst! Wij hebben genoten, hopelijk u ook! We zien u graag volgend jaar terug! Foto’s gemaakt door Landerd Fotografie.

14.555

14.556

14.557

14.558

Fotoboek 75 jaar Vrijwillige Brandweer Zeeland. Zoals in het vorige Rookelijzer vermeld, gaat Brandweer Zeeland een fotoboek uitbrengen over 75 jaar Vrijwillige Brandweer Zeeland. Als u geïnteresseerd bent in zo'n fotoboek dan kan dat voor € 10,= gekocht worden en kunt u nu al een boek reserveren. Het reserveren van het fotoboek 75 jaar Vrijwillige Brandweer Zeeland kan zowel telefonisch als per e-mail . Reserveren van het fotoboek voor € 10,= via: Telefoonnummer Marcel Bongers, Postcommandant Brandweer Zeeland: 06 29 58 72 51. E-mailadres: bongersmarcel@hotmail.com Het fotoboek zal begin 2015 uitgegeven worden. Uw reservering moet voor 1 december 2014 binnen zijn.

9


Kinderboekenweek 2014. “Feest !” Van woensdag 1 oktober tot en met zaterdag 11 oktober vond de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het doel van deze week is om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor lezen. Woensdag 1 oktober was er een feestelijke start van de Kinderboekenweek in de bibliotheek van Zeeland. 75 Kinderen kwamen feesten, quizzen en spelletjes doen. Voor elke activiteit die ze gedaan hadden kregen ze een sticker, hun volle stickerkaart werd hierna een lot. Uit 75 loten zijn de volgende winnaars getrokken: • Anouk van de Berg, 6 jaar. • Lien de Groot, 8 jaar. • Jet van Rossum, 10 jaar. Deze prijswinnaars mogen hun prijsje op komen halen in de bibliotheek tijdens de openingsuren. In samenwerking met de Zeelandse basisscholen wordt de bibliotheek in de maand oktober gevuld met feestelijke knutselwerken. De scholen deden mee aan het project “Feest”. In elke groep werden (fragmenten uit)verhalen en gedichten rondom het thema voorgelezen. De leerlingen voerden daarna bijbehorende knutselopdrachten uit. De prachtige resultaten van de knutselwerken worden tot 1 november gepresenteerd in de bibliotheek en zijn tijdens de openingstijden te bekijken.

14.559

Voorlezen voor peuters en kleuters: Op woensdag 12 november gaan we weer voorlezen van 15.00 uur tot 15.30 uur. Op de woensdag 10 december wordt er ook voorgelezen van 15.00 uur tot 15.30 uur. Bibliotheek zoekt vaders om voor te lezen! Voorlezen is erg leuk! Bovendien heeft voorlezen een grote en positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die worden voorgelezen, scoren beter op school. Het is bewezen dat kinderen die opgroeien in een taalrijke omgeving later betere kansen hebben in de maatschappij. Bovendien versterkt voorlezen de band tussen ouder en kind. Vaders lezen verhoudingsgewijs het minst vaak voor. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat een vaderlijk leesvoorbeeld een groot effect heeft op het leesgedrag van kinderen. Vaders kunnen een beslissende rol spelen in de leesopvoeding. Zo zorgt hun leesvoorbeeld ervoor dat kinderen vaker een boek lezen. Met de campagne: “Vaders Voor Lezen die in 2014 is gestart wordt extra aandacht gegeven aan (voor)lezen door (groot)vaders. De bibliotheken van Schaijk en Zeeland willen (groot) vaders oproepen om in de bibliotheek voor te komen lezen op zaterdag 8 november! Het voorleesplein in de bibliotheken Landerd staat de hele maand november vol met stoere, spannende boeken voor jongens en meisjes en...voor (groot)vaders die ze gaan voorlezen!! Wie durft? Graag voor 31 oktober aanmelden: zmd@bibliotheekzeeland.nl. - - Graag tot 8 november - 10


Graag tot 8 november in de bibliotheek! We gaan die dag voorlezen om 10.00 uur, om 11.00 uur en om 12.00 uur. Sint-knutselmiddag: Woensdagmiddag 26 november Sint-knutselmiddag, kinderen kunnen allerlei dingen knutselen die met 5 december te maken hebben, maar natuurlijk ook kleurplaten kleuren. De bibliotheek zorgt voor de benodigde materialen. Tijd: 14.30 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Aanmelden voor 20 november: in de bibliotheek of telefonisch (0486)451244 of via e-mail zmd@nobb.nl Lezing bibliotheek Zeeland: KennisMaker: Toos Dekkers-van Dijk. Toos heeft een grote hobby, wandelen. Gewoon een rondje Maashorst, een georganiseerde wandeling, een NS wandeling of een langeafstandswandeling zoals: Pieterpad, Hertogenpad, enz. Een grote wens was er al lang: een keer naar Santiago de Compostela lopen. In 2012, na haar pensionering was er de tijd en ruimte om die wens in vervulling te laten gaan. Het onderwerp van de lezing is: Camino belevingen: onderweg naar Santiago de Compostela. Toos zal in haar lezing vertellen over de voorbereiding van de reis, de reis ernaar toe, de inhoud van de rugzak, de slaapgelegenheden en ervaringen onderweg, enz. De lezing zal aangevuld worden met foto’s.

14.560

Datum: woensdag 29 oktober, locatie: Bibliotheek Zeeland. De avond begint om 20.15 uur. Deze lezing is gratis, maar reserveren is gewenst, want vol is vol. Reserveren kan in de Bibliotheek (Kerkstraat 54), Telefonisch: (0486) 451244 en via e-mail : contactzeeland@nobb.nl De lezing is onderdeel van het KennisMakers project van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Voor meer informatie over KennisMakers, raadpleeg www.nobb.nl of neem contact op via kennismakers@nobb.nl.

VERZOEK VAN DE KMLB LANDERD. De Kerngroep Mensen met een Lichamelijke Beperking (KMLB) behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke beperking in de gemeente Landerd. Vanuit deze visie richten wij ons tot u. Tijdens de ophaaldagen van de containers, afvalzakken, plastic en oud papier komt het herhaaldelijk voor dat mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel (maar ook mensen met kinderwagens) manoeuvres moeten maken, omdat deze obstakels de doorgang op het trottoir verhinderen. Ook komt het herhaaldelijk voor dat auto’s geheel of gedeeltelijk op het trottoir worden geparkeerd wat eveneens de doorgang verhindert. Uit naam van al deze mensen vragen wij u dan ook dringend om containers, afval, plastic en oud papier zodanig neer te zetten dat deze de doorgang niet langer belemmeren en uw auto niet op het trottoir te parkeren, zodat dit niet langer een obstakel vormt. Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking. Namens de KMLB, Louis van den Bergh, voorzitter. 11


Pupil van de week. 21–09-2014: Ik ben Ties van Oort en ben 7 jaar en voetbal in de F1 van Festilent. Supertrots was ik toen ik hoorde dat ik pupil van de week mocht zijn!! Op die zondag werd ik wakker en vond het allemaal wel een beetje spannend! Ik werd 's middags bij Festilent ontvangen door Geertje die mij van alles vertelde. Eenmaal in de bestuurskamer werd het steeds onrustiger in mijn buik, kennis maken met de voorzitter, scheidsrechter en daarna de warming up meedoen, met een achterneef van mij intrappen, geweldig was dat!!! Daarna met de scheids op de foto en toen het veld op met de spelers, apentrots was ik en toen de aftrap. Ik moest de spelers van Rhode uit spelen. Dat gaat normaal gesproken soepel....maar scoorde wel, wat Festilent helaas niet lukte, eindstand 0-0 . Toen de wedstrijd gekeken met de reserves. In de rust kreeg ik nog van allerlei snoep, drinken en een bal, waar ik trots op was. Het shirt wat ik mocht houden vond ik super. De volgende dag heb ik hem mee naar school aan gehad!!! Een super leuke middag 14.561 gehad, bedankt!!!! Ook mensen die dit mogelijk maken, wil ik hier ook voor bedanken. Dit moet bij elke thuis wedstrijd terug komen, je weet pas hoe mooi het is als je het zelf eens bent geweest!!!!!!! Groetjes van Ties. 05-10-2014: Hallo, ik ben Stijn van der Ven. Ik ben 8 jaar oud en ik voetbal in de F2 van Festilent. Ik mocht vandaag pupil van de week zijn bij de wedstrijd Festilent 1 tegen Nulandia 1. Ik kreeg uitleg in de bestuurskamer van Paula, zij vertelde wat er allemaal ging gebeuren. Daarna mocht ik me om gaan kleden en kreeg ik een mooi shirt met pupil van de week, deze ga ik vast nog veel dragen tijdens het trainen. Hierna gingen we foto’s maken en mocht ik mee doen met de warming up en intrappen met de spelers. Dit ging echt heel goed, veel beter dan bij de training. Toen mocht ik bij de bespreking zijn van de scheidsrechter. Samen met de scheidsrechter en de spelers ben ik naar de middenstip gelopen en kreeg ik een bal met alle namen van de spelers van Festilent 1. Toen kon de wedstrijd beginnen en mocht ik de aftrap nemen en de spelers Nulandia passeren waarna ik scoorde. De eerste helft 14.562 heb ik met de reserve spelers in de duck out gezeten. In de rust nog even wat gedronken in de bestuurskamer en daarna op naar de tweede helft. Helaas heeft Festilent gelijk gespeeld, ik vond ze wel echt heel goed. Ik vond het een supermiddag. Festilent heel erg bedankt voor alle leuke cadeaus en de gezellige middag. Groetjes Stijn.

Opbrengst collecte. De opbrengst van de collecte in Zeeland voor het Fonds verstandelijk gehandicapten is € 1.282,12. Alle gulle gevers en collectanten worden bij deze heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat! Diny van der Wijst. 12


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 13


G A S H A N D E L Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

propaan camping gaz heftruckgas industriĂŤle gassen petroleum bijbehorende artikelen eigen vulstation

-

www.tonnywillemsen.nl

NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 14


Schup en Schoefel 578 Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schoefel:

Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Wa is ter wer veul vurgevalle seinds de vurrige kiejr. Ben ik mė ou ens, tis host niemer bij te haawe, zoveul. Ut groewt spektakel van de bevrijding moes toen nog beginne. Heddet ok ollemol gezien of waarde nie thuis? Ik heb ut noaderhaand ollemol op de laptop gezien en dor waar nog veul miejr as alliejn wa dur Zellund kwam. En sondigs dorop waar de Fiets Mee in Zellund, die teggeworrig al jorre op den Brand vertrekt. Int durp waar gen plats mer denk ik. Vruuger kosse ze op de school terecht, mar da gong nie mer. Ut contact mè ut achterlaand spult nie zonne groewte rol mer. Nou zal ut olling anders worre as de nij school kloor is. En da stè binnenkort al te gebeure. De uurste bewoners gon er al in november in zegge ze. En de schole pas int nijjjoor. Hedde gezien hoeveul zand en stiejn er verplotst moesse worre en nog zing ze nie kloor. Ut olling kerkplein wordt wer plat. Dan kunde er niemer over de durpels valle. En de stroot is er un bitje anders dur geworre. Unnen forse oversteek um veilig oan den anderen kant te kunne komme. Nou he’k geleze da Victor van Uje er mè stopt, as ie den honderdsten kiejr afgelevverd hè. Ik ben wel benijt wie da zal zing. Tis nie niks um da bij mekare te zuuken. Da doen wij ok, alliejn hebbe we ut vurdel da we mè zun twed zing. Krek, zoewe is da. Mar wette wa’k veul erger veijn? Da de dage korter worre en de werme zommerdaag host hellemol vurbij zing. Wa da betreft hebben we veul geluk gehad di joor. En de boerre ok. Man, wa hebbe die veul mais te verwerke gehad. Mar gelukkig kunde nou wer un bitje wijer weg kijke. Mar um te wiejte wa den jumbo gè doen wordt alles geel um ou oewge. Ut roej van C1000 is vort weg. Krek toen gij jumbo zent moes ik denke oan Jumbo de olifant, die vruuger as getiejkent plotje elken dag in den krant ston . Dor wiejt ik niks af. Bij ons hajjen ze gennen krant, Un stutje de Graafsche Courant en lotter de Sint Jansklokken. Dor stonne alle missen in . En as ge die uit hajt, wier die in stukskes gescheurd en die kwame op de plee oan unnen nagel te hange. Krek wa ge zegt. Ge kunt toch amper geluujve, da da oit zoewe gewè is. En stukskes van die krante konde lotter wer op ut laand trugveine as de zoei of meest op ut laand gevoare waar. Wa hebben de mense vruuger toch hard en lang moete werreke um un bitje de koast te kunne verdienen vur ut olling huishaawe van wel tien man of miejr. Teggeworrig zing autoos en tillefoonjes veul belangrijker, want ge moet toch op ieder sekonde te bereike zing. Want ou bodschap mè nijs hè altijd vurrang. Ge kunt van alles bedenke man, zelfs da zwarte piet wit moet worre. As ze dr eige nou is druk zojje make um mense te hellepe die da hard noddig hebbe. Nou gon ze uurst de klok verzette en dan mè bitjes op de winter op oan. Die kumt hoe dan ok al zing de meste buuujm nog oarig gruun. Ik zoj wel is wille wiejte hoeveel mense nou al bezzig zing mè ut zuuken nor sinterklos kadootjes. Da ist ok wer zoewe. Uurst nog de paddestuul en de spinnenwebben en vallende bloajer. Da gè veur. Dor haawe we ut op. Da doen we en de kommende kiejr ist al host zo wijd. Hou doe. 15


Zweeds-kruiswoord Vul de puzzel in en stuur deze oplossing voor 13 november 2014 (19.00 uur) per e-mail naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00, vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

16


Kinderpuzzel Het plaatje is het woord wat je zoekt. Vul het woord in onder de pijl en de nummers 1 tot en met 9 vormen het gezochte woord. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

Stuur de oplossing in voor 13 november (19.00 uur) en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel 577: 1 poes, 2 haan, 3, kip, 4 worm, 5 muis, 6 uil, 7 lam, 8 aap, 9 vis, 10 spin, 11 mol, 12 beer, 13 koe en 14 mier. Prijswinnaar na loting: Jacco van Uden (Neer)  Oplossing puzzel 577:

Prijswinnaar na loting: Mari van Boxtel, Zevenhuis 23 17


Klasgenoten zesde klas Mariaschool 1959-1961 Terugblik. Het was een gezellige boel, met 14 personen. Mooi weer en veel herinneringen. Helaas konden enkele medeleerlingen er niet bijzijn, vanwege hun gezondheid of vakantie. Zo zijn er enkele helaas overleden met name, Marietje de Louw, Corrie van Dongen, Maria Bongers en Mientje Dekkers. We hadden nog een verrassing voor iedereen namelijk een dvd van 1959, opgenomen op de speelplaats van de Mariaschool. Iedereen was er mee verrast! Op de foto staan van links naar rechts op de bovenste rij: Ineke v.d. Burgt, Johanna v.d. Broek, Willie Goossens, Bea Pluk, Gerrie Goossens, Bernardien van Tiel en Rieky Schippers. Onderste rij van links naar rechts: Leentje van Delst, Gonny v. Haandel, Corry v. Summeren, Liza v.d. Wijst, Fientje v.d. Laar, Mientje v. Beusekom, en Joke Verstraten. Doordat Ria Verhoeven met hartklachten moest worden opgenomen kon ze er niet bij zijn. Wij, Gerrie en Leentje, hebben Ria inmiddels opgezocht en het gaat goed met haar. Groetjes Lenie en Gerrie 14.563

Verre vreemde vrienden Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curacao - Oeganda - Kenia: Ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. Het zuidwesten van Oeganda ligt in een vulkanisch gebied. Het ziekenhuis is gebouwd in een vallei omringt door bergen. De grond is bezaaid met lavastenen, wat veel moeilijkheden geeft bij het verbouwen van het land dat wel vruchtbaar is. Maar stenen houden erosie tegen. Tweemaal hebben we een uitbarsting gezien. De eerste in Congo, niet ver over de grens. De mensen wisten dat er een uitbarsting op komst was omdat de wilde dieren op de berg allemaal vertrokken naar het lager gelegen park. Waarschijnlijk hebben ze de trillingen in de grond al gevoeld. Samen met de paters van de parochie, onze dokter en enkele onderwijzers van de school werd een trip georganiseerd om te gaan kijken in een nabijgelegen parochie. Een parochie nabij de vulkaan lag op hoger gebied zodat de gloeiende lava aan de voet voorbij trok, het park in. Het was daar veilig en niet veraf. Het was een fascinerend gezicht. De lava spoot honderden meters omhoog onder voortdurend gedonder. De as vloog in het rond zodat we terug kwamen met as in haren en kleren. Een kleine groep ging op weg de berg op om korter bij de vulkaan te komen. De dokter waarschuwde om vooral niet te drinken uit de waterplasjes in de voetstappen die de olifanten achtergelaten hadden, maar die adviezen werd in de wind geslagen. Gelukkig werd niemand ziek; alleen de dokter was uitgedroogd en ziek. Een van de paters had een fles whisky en maakte daar te goed gebruik van. Thuis gekomen was hij de vrolijkste van het hele gezelschap, iets wat we van hem niet gewend waren. Van het wonder en de kracht van de natuur hadden we volop genoten en gezien hoe weerloos de mens is tegen natuurkrachten. Wordt vervolgd. 18


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10 | 5411 LS | Zeeland (NBr) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 E info@deklijnbouw.nl | W deklijnbouw.nl Bel of mail voor een gratis, vrijblijvende offerte voor al uw bouwplannen.

Thuiszorg op tijden die U uitkomen!!!

VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Anita van der Wijst. Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413-335041 5408 XB Volkel E-mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 19


• Kamerplanten • Snijbloemen • Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) • Bloembollen • Wenskaarten • 1001 cadeau-artikelen • Vliegengordijnen • Tuinbeelden en parasolvoeten • Groot assortiment tuinplanten • coniferen, sierheesters en bomen • Groenten- bloemzaden • Vogelwintervoer • Vogelhuisjes • Canvasdoeken

Maandag t/m vrijdag Vrijdag Zaterdag

Openingstijden 8.30 tot 18.00 uur tot 20.00 uur 8.00 tot 17.00 uur

Langenboomseweg 117 • 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 • www.descheiwal.nl Tot ziens op “De Scheiwal”

Computer Service Landerd Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914

Uw adres voor: - Notebooks - vaste computers - TFF - tablet - All-in-one - cartridges - papier - school -en kantoorbenodigdheden Voor reparaties kunt u ook bij ons terecht, wij repareren zelf. Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 20

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl


Dag allemaal, Het was weer gezellig de 7de oktober. Men had iets heel spannends bedacht. Je mocht in een doos voelen en moest dan vertellen wat je precies had vast gehad. Ja, je snapt het wel, dat gaf soms grote hilariteit, want niet iedereen voelt iets hetzelfde aan. Daarna is er weer tijd voor de gebruikelijke spelletjes, de sjoelbak, rummikuppen en kaarten. Natuurlijk ontbreekt de dampende koffie en thee niet en vergeet het heerlijke koekje niet. De vaste bezoekers genieten hiervan. Echter, iedereen mag zomaar aansluiten, wanneer je maar van gezelschap houdt. De vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland gaan door 14.565 met het organiseren van deze ontmoetingsmiddag. Dit doen wij voor: - alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. - alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummikuppen, pictonary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er even uit te zijn! Je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! Deelname â‚Ź 1,= per middag, koffie of thee inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de GARF wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Volgende bijeenkomst: Dinsdag 2 november 2014. Komt u ook! Vrijwilligers van de Zonnebloem; Annie, Dora, Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis; Lieke, Dinie, Nellie Volgende datum na november: 2 december.

Collecte voor de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kinderen (N.S.G.K.). Het N.S.G.K. is er voor kinderen die door hun handicap net even iets meer hulp nodig hebben. N.S.G.K. ondersteunt per jaar honderden projecten die de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een handicap stimuleren. Zodat zij zoveel mogelijk kunnen doen en leren naar hun eigen wens. Zo ondersteunen we toegankelijke speelplaatsen, kleinschalige woonvormen en werkervaringsprojecten om gewoon mee te kunnen doen. De collecteweek is van 10 tot 15 november 2014. Samen maken we het mogelijk! Alvast bedankt, Mien van Gerwen – van Gemert. 21


WINTERWERKZAAMHEDEN VOOR EEN MOOIERE MAASHORST. De Maashorst - gelegen in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden - wordt een grootschalig aaneengesloten natuurgebied, waarin natuurlijke processen een hoofdrol spelen. Aan de buitenste randen van het natuurgebied ligt een zone van multifunctionele bossen. Verder richting het hart van het gebied neemt de ‘natuurlijkheid’ toe; in het middengedeelte ontwikkelt zich een zo natuurlijk mogelijke kern. De gebieden die hier liggen worden jaarrond begraasd om de biodiversiteit van De Maashorst verder te verhogen. Momenteel grazen er Schotse hooglanders en paarden. Om dit alles te realiseren wordt er door bos- en natuurbeheerders en eigenaren al geruime tijd hard (samen)gewerkt. Ook het komende najaar en winter 2014-2015 wordt er gewerkt, met als doel de buitenste zone van bossen tot een gevarieerd en aantrekkelijk boslandschap te maken. Onder andere de gemeenten voeren dan op een aantal locaties in De Maashorst natuurherstelwerkzaamheden uit. Bosgroep Zuid Nederland verzorgt namens de gemeenten de directievoering hiervoor. Het najaar en de winter zijn de beste tijd voor de uitvoering van werkzaamheden. De meeste planten en dieren zijn dan minder actief, en het broedseizoen is afgelopen. Aanplant in bossen: Eén van de maatregelen die plaatsvindt in de bossen, is het zogenaamde verjongen van de bestaande bossen. Dit zal onder andere gebeuren bij het bos ten westen van Zeeland (Steenbergen), in de gemeente Landerd. Er worden bomen aangeplant, van boomsoorten die nu nog nauwelijks of niet in het bos voorkomen, bijvoorbeeld haagbeuk en linde. Dit zorgt voor nieuwe, jonge bomen en hierdoor kan het bos zich op een natuurlijke manier verder ontwikkelen. Deze bomen zorgen in de toekomst voor meer bomen van deze soorten. Iets soortgelijks zal plaatsvinden in het naastgelegen gebied Udenoord. De bomen die hier aangeplant worden, zullen staan binnen rasters, omdat ze zo beschermd worden tegen vraat door de grote grazers. Schoolkinderen zullen een deel van deze bomen planten, tijdens de Udense boomfeestdag op 19 november. In dit gebied wordt in de winter ook het doorbreken van de rechte padenstructuur in het bos afgerond; het grootste gedeelte hiervan is vorig jaar al gerealiseerd. Het realiseren van gevarieerde bossen: Veel bossen in Nederland en dus ook op De Maashorst, bestaan uit bomen van ongeveer dezelfde leeftijd. In een natuurlijk bos komen meestal bomen voor van verschillende leeftijden. Hierbij hoort ook een zogenaamde open fase; d.w.z. een plek waar helemaal geen bomen groeien. Om dit natuurlijke proces op De Maashorst te versnellen, worden op verschillende locaties in het bos open plekken gemaakt door bomen weg te halen. Op deze plekken vestigen zich in de toekomst jonge bomen. Door dit gericht te doen ontstaat snel een gevarieerder bos, met zowel verticale als horizontale structuur. Zonder deze maatregelen zou het huidige uniforme bosbeeld nog tientallen jaren blijven bestaan. Voorafgaand aan deze maatregelen zal vastgelegd worden, waar in het bos bomen of boomgroepen voorkomen die al in de zogenaamde oudersdoms- of aftakelende fase zitten. Naast jonge bomen hebben ook juist deze bomen een bijzondere waarde, omdat ze ruimte bieden aan specifieke planten en dieren. Deze plekken worden in de toekomst met rust gelaten. Deze winter worden deze maatregelen uitgevoerd in de gemeente Uden bij Udenoord en Slabroek en in de gemeentebossen van Oss, ten westen van de Graafsebaan. Ook in de bossen van de Schaijkse heide en in Heesch wordt op deze manier structuur gecreëerd. De Bosgroep verzorgt de uitvoering. Herstel vochtige heide Schaijkse heide: De Schaijkse heide heeft goede mogelijkheden voor een succesvol herstel van vochtige heide. Grote delen van de Schaijkse heide hebben nu echter teveel voedingsstoffen en zijn verdroogd, waardoor de soorten van vochtige heide geen kans krijgen. Om deze soorten een kans te geven voert de gemeente Landerd deze winter herstelmaatregelen uit. Dit is een vervolg op soortgelijke, succesvolle herstelmaatregelen op andere plekken op de heide in eerdere jaren. - - Wat gaat er - 22


Wat gaat er dan precies gebeuren? In het westen van de Schaijkse heide worden de voedingsstoffen verminderd door op ruim een halve hectare, verspreid over twee plekken, te plaggen. De bovenste laag, met veel grassen, wordt verwijderd om een geschikte uitgangssituatie te creëren voor de ontwikkeling van heideplanten. De verdroging wordt aangepakt door het dempen van een aantal greppels. Hierdoor wordt de hydrologische situatie hersteld omdat het water, dat eerder snel uit het gebied verdween, langer vastgehouden wordt door de bodem. Houtverkoop: In een bos wordt ook af en toe hout geoogst. Ongeveer elke zes jaar wordt bekeken of oogst nodig is. Als er geoogst wordt, wordt het hout verkocht; hiermee wordt een deel van de andere natuurmaatregelen betaald. In 2014 hebben de vier Maashorstgemeenten gezamenlijk het hout verkocht. Dit jaar zal geoogst worden in het zuidelijk deel van de Schaijkse heide (Landerd), bij Slabroek en het noorden van Udenoord (Uden), in Heesch nabij Hooge Vorsel (Bernheze) en in de gemeentebossen van Oss ten westen van de Graafsebaan. De uitvoering hiervan loopt uiterlijk tot 15 maart 2015. In de gemeente Uden is de uitvoering eind 2014 al afgerond. Zo werken de Maashorst gemeenten, samen met Bosgroep Zuid Nederland, aan het realiseren van een uniek natuurgebied in Brabant.

Overhandiging royale opbrengst veiling ‘De Verbeelding’ aan het Jeugdcultuurfonds. Voor een volle zaal werd op zondag 12 oktober de opbrengst overhandigd van de veiling die op 18 mei dit jaar plaatsvond in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Op die datum werd in het kader van het project ‘De Verbeelding’ bij MuziS Landerd door het Hexagon Ensemble onder meer het werk ‘Schilderijen van een tentoonstelling’ van Moessorgsky gespeeld. Tijdens deze uitvoering werden beelden geprojecteerd van werken die Landerdse kunstenaars hadden gemaakt, geïnspireerd door deze muziek. Na afloop van het concert werden de kunstwerken te koop aangeboden op een veiling. Deze veiling bracht in totaal € 2100,- op. De opbrengst van de veiling was bedoeld voor het Jeugdcultuurfonds. Voorafgaande aan het eerste concert van het nieuwe MuziS-seizoen werd deze opbrengst nu dan 14.566 ook overhandigd aan Jettie Rattink van het Jeugdcultuurfonds Noord Brabant door wethouder Moritz Böhmer van de gemeente Landerd. De gemeente heeft dit interessante project, waarin een aantal culturele organisaties uit de gemeente samenwerkten, indertijd ook extra gesubsidieerd. Moritz gaf in zijn inleiding aan dat stimulering van cultuurbeoefening en de nieuwe zorgwet veel met elkaar te maken hebben. Dit werd beaamd door de ontvanger van de cheque, de vertegenwoordiger van het Jeugdcultuurfonds. Het geld wordt immers besteed om kinderen in achterstandssituaties een kans te geven tot actieve kunstbeoefening. Daarmee wordt de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen bevorderd en bovendien wordt op deze wijze een bijdrage geleverd aan een creatieve en innovatieve samenleving. Na de overhandiging gaf het Nijmeegs Strijkersgilde samen met de wereldmuziekband RChestra een zeer goed ontvangen concert met weemoedige en opzwepende klanken uit de hele wereld.

23


Kern: H. Jacobus de Meerdere

Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente: Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de St.Jacobuszaal (bij achterste deur pastorie) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Contactpersoon kerkradio: Voor informatie en opmerkingen kunt u bellen naar het Parochiecentrum te Uden. Vieringen in de kerk van Zeeland: Vrijdag 18.30 uur Rozenkransgebed

Vrijdag 19.00 uur H. Mis

zondag 09.30 uur H. Mis

30ste zondag door het jaar zondag 26 okt. 09.30 uur koor v. ouderen

Allerzielen zondag 2 nov. 09.30 uur kerkkoor waarna zegening graven kerkhof

Kerkwijding v.d.basiliek v.St.Jan v.Lateranen Zondag 9 nov. 09.30 uur koor v. ouderen

33ste zondag door het jaar zondag 16 nov. 09.30 uur kerkkoor

Christus Koning Zondag 23 nov. 09.30 uur

1ste zondag van de Advent zondag 30 nov. 09.30 uur kerkkoor

Allerzielen: Ook dit jaar zal er een Allerzielen viering zijn in Zeeland, deze zal zijn op zondag 2 november de gewone tijd van 09.30 uur. Contactpersonen van overledenen vanaf oktober 2013 zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen, ook om aanwezig te zijn bij het zegenen van de graven na afloop van de viering. Op het kerkhof zal eerst een kort woordje en gebed zijn, waarna iedereen naar het graf kan gaan van ieders overleden dierbaren waar een geestelijke dan langs komt. Bij dit samenzijn op het kerkhof en de zegening is iedereen van harte welkom! - - Voorbereiding E.H. Communie - 24


Voorbereiding E.H. Communie 2014-2015: Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel 2014-2015: Contactpersoon: kapelaan P. Hagenbeek, te bereiken via parochie secretariaat. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst: • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. • Elke zondag (behalve in de zomer-schoolvakantie) is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug om de H. Mis verder mee te vieren.

SINTERKLAAS KOMT NAAR ZEELAND! Gelukkig hebben wij vanuit Spanje bericht ontvangen dat Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten gewoon in Zeeland op bezoek gaan komen en wel op zondag 16 november. Weer of geen weer: Sinterklaas zal om 13.15 uur bij sporthal “de Hekel” zijn. Na een warm onthaal van Harmonie “Zeelandia” en een korte toespraak van sinterklaas, zullen we samen met de Sint en zijn Pieten, de harmonie en natuurlijk heel veel kinderen een vrolijke optocht door Zeeland lopen. De route zal gaan via de Damaststraat, Zwingel, Vezelstraat, Langenboomseweg, Kerkstraat, Schoolstraat, Molenstraat, Oude Molenstraat en de Kerkstraat naar het Gemeentehuisplein. Daar zal Sinterklaas om 13.45 uur worden ontvangen door de Burgemeester. Hierna mogen alle kinderen naar de zalen toe, waar we nog een gezellig sinterklaasfeest gaan vieren. De zaalindeling is als volgt: • • • •

Peuters naar Compostella Groep 1,2 en 3 naar de Garf Groepen 4 en 5 naar de Ambianz Groepen 6, 7 en 8 naar de Vlashoeve

De zalen gaan open om 14.00 uur, na de officiële ontvangst op het gemeentehuisplein. Het peuterprogramma eindigt om 14.45 uur en de overige programma’s om 15.00 uur. De kinderen die Sinterklaas bij de Sporthal al welkom heten ontvangen een “VIK” kaart (Very Important Kid kaart). Met deze kaart kun je vooraan staan op het gemeentehuisplein. En volgens onze contactpersoon Piet, mag je dit niet missen… Tot 16 november!!

25


SPONSORDINER, WANDELEN, LOTERIJ, FANCYFAIR EN OPTREDENS OP DE SOOSFAMILIEDAG. Er komen bijzondere dagen aan voor mensen met een verstandelijke beperking die elke veertien dagen op zaterdag in de Vlashoeve in Zeeland de Soos bezoeken, maar ook voor alle andere mensen uit Zeeland en de verre omgeving! Er komt namelijk een loterij, een sponsordiner op 19 december en een prestatiewandeling met daarna een grandioze familiedag op zondag 21 december en dat heeft van alles te maken met het 111 jaar bestaan van het Witte Huis. Dankzij Jos en Arjan van het Witte Huis is deze actie mogelijk. De reden dat de Soos actie moet voeren is een financiële reden, maar ze willen ook gewoon leuke dingen op touw zetten voor de bijna 100 regelmatige bezoekers van de Soos. Een uitleg: De Soos is een 2-wekelijkse gezellige avond op zaterdag in de Vlashoeve in Zeeland, mensen van alle leeftijden uit Zeeland en de wijde regio daaromheen komen dan om te dansen en te buurten, maar ook voor de thema-avonden. De Soos viert Sinterklaas, Bierfeest, Kerst, Nieuwjaar en heeft ook een eigen Prins & Prinses Carnaval die gekozen worden op de spannendste avond van het jaar (dit jaar op 8 november). Door het grote aantal bezoekers en de subsidie van onze gemeente, kan de Soos zich behoorlijk bedruipen. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken! Máár bij de oprichting van de Soos in 1980, werd ook het “Fonds Horeca voor Gehandicapten” opgericht, dat is een financiële buffer voor de Soos. Er moet altijd een vast bedrag in dat Fonds blijven om tegenslagen van de Soos op te vangen, zodat de toekomst van de Soos gewaarborgd is. In dat Fonds storten de Zeelandse Horecabedrijven elke maand een bedragje. Van het geld dat méér was dan de buffer, konden ze elk jaar een reisje maken, maar de sponsors gingen van 15 naar 4! Het reisje doen ze niet meer, maar het Fonds betaalt wel de muziek en andere leuke dingen zoals bingo en bepaalde thema’s, waarbij de buffer uiteraard in tact blijft. Loterij: Er komt een loterij met loten voor maar 1 euro, daarmee kan men 1 van de 22 dinerbonnen van Restaurant Het Witte Huis winnen. Sponsordiner: Op 19 december kan men deelnemen aan een sponsordiner, men betaalt dan 70 euro p.p. voor een grandioos all-in diner, voor meer informatie kunt U bellen met 452925 of 451328 (Witte Huis), je moet wel snel zijn! Soosfamiliedag: Op 21 december is de grote dag: DE SOOSFAMILIEDAG in Kerstsfeer. ’s Morgens begint om 11.11 uur de prestatiewandeling “De 1111 meters rond Het Witte Huis”, de bezoekers van de Soos gaan dan zelf (gesponsord) voorop!!! Maar iedereen mag meedoen, er komen kaarten voor iedereen die mee wil lopen en …… van het geld dat de Soosers bij elkaar lopen geven zij een deel aan Stichting Second Home, dat is een kleine stichting van mensen uit Zeeland en de regio die een huis in Gambia hebben waar ze 15 kinderen met een verstandelijke beperking opvangen. Kijk maar eens op www.stichtingsecondhome.nl Na de wandeling begint de familiedag en daarbij is iedereen welkom, de bezoekers van de Soos hebben daar een complete fancyfair opgezet en er zijn allerhande optreden van bekende en minder bekende artiesten, daar hoort U nog van! De Soos hoopt dat op zondag 21 december heel Zeeland de Peelweg gaat oversteken om de bezoekers van de Soos en zichzelf een leuke dag te geven!!!!!

26


WINTERKOST BIJ UW SLAGER: Brabantse en zure zult Balkenbrij uit eigen keuken Gesmolten reusel Bakbloedworst Kaantjes Gelderse rookworst echte slagerskwaliteit Zeelands spek Gekookt spek Stamppotten Erwtensoep, uit eigen keuken Soep van de maand chili soep een goed gevulde maaltijd soep

Ook voor uw koude en warme buffetten. Uw adres voor runds-, kalfs-, varkens- en kippenvlees. Uitsluitend nederlandse topkwaliteit

• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

27


De herfst is begonnen en natuurlijk horen daar nieuwe gerechten bij, kom binnen, proef en geniet.. Het Witte Huis à La Carte.

Reserveer ook nu alvast voor een onvergetelijke Kerstmis.

December en Januari staan in het teken van het 111-jarig bestaan van Het Witte Huis.  

Vrijdag 19 december een groot benefietdiner. Zondag 21 december “De Soosfamiliedag” met om 11.11 uur de start van de kilometer van de Kreitsberg, slechts 1111 meters rond Het Witte Huis. Zaterdag 10 januari een echt “Zèllands Feestje” in samenwerking met echt Zèllandse artiesten en CV de Smouskes.

Nadere info volgt..

Feesten thuis of bij Het Witte Huis, wij zijn van alle markten thuis. Van een compleet georganiseerd feest of alleen het bezorgen van hapjes, geen enkel punt bij Het Witte Huis. Voor alles wat mensen samenbrengt…

28


Groen Links De komende tijd zal het misschien wat minder frequent gebeuren, tóch zal ik de komende tijd regelmatig mijn fiets uit de stalling halen om een ritje te maken. Ook dit jaar hebben we voor de zoveelste achtereenvolgende keer een mooi najaar (gehad?). Mijn vrouw en ik zijn dan ook meer dan ooit rond gaan toeren. Ook vaak met broers en zussen. Heel gezellig en ideaal om eens lekker ,,bij te buurten”. We zijn veel te vinden in wildvreemde gebieden, want dat is met de fietsdrager natuurlijk een fluitje van een cent. Na onze jarenlange fietservaringen komen wij tot de conclusie dat we in een prachtig land leven en soms heb je zelfs het gevoel dat Nederland helemaal niet klein is….. Want er zijn nog veel uitgestrekte velden, waar geen gebouw te vinden is. Vooral de grote bloeiende heidevelden zijn indrukwekkend. Maar evengoed de mooie groene weilanden, de akkerbouw en de bossen dragen bij aan een wereld van genot. Momenteel is in onze gemeente een discussie gaande over het milieu en met name de stankoverlast moet aangepakt worden. Als fietser is dat natuurlijk geweldig! Toch zit ook hier een luchtje aan….. Er wordt van de boeren naar mijn mening onredelijk veel gevraagd om aan alle eisen die er gesteld worden te voldoen. Het moet wel economisch verantwoord blijven om als boer verder te kunnen. Natuurlijk wil ik ook graag dat het gebied ,,De Maashorst”zich ontwikkelt als een mooi natuurgebied waar we met trots toeristen uit alle windstreken naar toe kunnen trekken. Ik vind echter ook dat, als de gemeente het roer om wil gooien en het toerisme belangrijker gaat vinden, steun moeten betuigen aan belangrijke groepen die hier nadeel van hebben. Hoewel ik zelf geen agrariër ben wil ik hen wel een hart onder de riem steken! Schonere lucht, ja! De Maashorst ontwikkelen, ja! Maar niet over de rug van onze boeren! Wij fietsen regelmatig door het Maashorst gebied en het verveelt ons nooit. Jammer dat de runderen van die grote flatsen op het fietspad achter laten, het hoort echter bij de natuur…… en bij het rund. Het vereist stuurmanskunst maar houdt je wel scherp! Al fietsend valt er in de natuur links en rechts veel te zien, mits je alles onder controle hebt! Er wordt beweerd dat mannen geen twee dingen tegelijk kunnen en dat werd tijdens een van onze tochten weer duidelijk. Mijn vrouw wees me op een mooi akkerveld aan de linkerkant van de fietspad en zei: ,,Kijk eens, dat ligt er mooi bij! ”. Voor haar geen probleem om het te bekijken tijdens het fietsen. Ik ging echter de berm in en kwam ten val. Ik maakte een lelijke smak, maar zag de humor er ook wel weer van in en mijn antwoord was tevens een vraag aan haar : ,,En ik dan…………..? ”

Groetjes, Tim.

Verzoekje aan L-FM voor het hele team: iets van Frans Duijts

29


Wie wordt de nieuwe Prins van Zélland? Vul de Prinsentoto in en maak kans op een waardebon van EP:Toon Bergmans t.w.v. € 50,-.

Welke nieuwe Hoogheden worden op zaterdag 1 november onthuld als nieuwe heersers over ons Smousenland? Afgelopen weken hebben we al een tipje van de sluier opgelicht door een paar hints te geven. 1e hint: Het maakt niet uit hoe het loopt, deze Prins weet van geen ophouden! 2e hint: Deze Prins voelt zich in het westen, noorden en centrum thuis!

Weet u het al? Gebruik het prinsentoto-formulier met daarop de foto’s van 33 kandidaatPrinsen. Vink de naam of namen van uw keuze aan en maak kans op een mooie prijs, een waardebon beschikbaar gesteld door EP Toon Bergmans t.w.v. € 50,-. De Prinsentotoformulieren met de foto’s kunt u downloaden op www.smouskes.nl en u vindt ze bij Herberg D’n Brouwer en Café ’t Oventje. Daar kunnen de ingevulde formulieren, samen met het verschuldigde bedrag (1 naam: € 1,-, 7 namen € 2,50 of alle namen € 5,-), ook ingeleverd worden. Inleveren kan ook voorafgaand aan de onthulling bij Ambianz op 1 november.

Jetz geht’s Wous op 1 november

Op de eerste zaterdag van november halen we de Duitse Oktoberfeesten naar Zeeland. Met deze avond trappen wij weer af voor een nieuw carnavalsseizoen. Een oergezellige avond met lange tafels, bierpullen, gezelligheid en live muziek. Zo staat het aanstekelijke duo Ein Prosit! garant voor een herkenbare show met de leukste Duitstalige schlagers. Dietwin de Jodelaar zorgt ervoor dat we al jodelend de avond goed door gaan komen en De Blaosbalken brengen hun Duitserepertoire ten gehore. En dat alles onder de klanken van onze Oktoberfest-DJ! En…. om elf-voor-half-elf onthullen we de nieuwe Hoogheden van De Smouskes! Wie worden de opvolgers van Prins Arno d’n Urste, Prinses Chantal en Adjudant Marc? Benieuwd? Kom naar Ambianz, de entrée is gratis. Auf Wiedersehen....

Adverteren in de carnavalskrant

Begin 2015 komt hij weer uit! De kleurrijke carnavalskrant ‘Smouske’. Met veel foto’s, leuke interviews en verhalen, en veel info over de komende carnaval. Huis-aan-huis verspreid in heel Zeeland in een oplage van 2550 stuks. Om dit financieel haalbaar te maken zoeken we adverteerders. Binnenkort gaan onze leden en vrijwilligers weer de straat op om advertenties te verkopen. Mocht u hier niet op willen wachten of ook interesse hebben om te adverteren? Neem contact met ons op via pr@smouskes.nl of kijk alvast op smouskes.nl/krant. Overigens zijn de prijzen van de advertenties wederom gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar! Alvast bedankt!

Prinsreceptie

Op zondag 23 november zal in Het Witte Huis een receptie aangeboden worden aan de nieuwe Hoogheden van De Smouskes. Voorafgaand is er een Jeugdhoogheden-receptie. Van 11.30 tot 13.30 uur kunnen de Jeugdhoogheden uw felicitaties in ontvangst nemen. Daarna, vanaf 13.30 uur, is het de beurt aan het nieuwe Prinsenpaar om alle handen te gaan schudden. Bij deze nodigen wij alle inwoners, belangstellenden, bekenden, vrienden uit om op deze middag onze nieuwe Hoogheden te komen feliciteren. De eerste is van ons! U bent van harte welkom!

- - Bij ons in Zélland: - 30


Bij ons in Zélland: De Pronkzittingen 2015

30 en 31 januari en 1 februari staat Bij Ons In Zélland, dé Pronkzitting, weer op het programma. Drie dagen lang vermaken Zéllandse artiesten de toeschouwers met zang, dans, buut en cabaret. We hebben alweer een aantal artiesten vast kunnen leggen, waaronder enkele nieuwe namen, dus het belooft weer een mooi affishe te worden. Ook interesse om mee te doen met een buut, stuk, zang of dans? Laat het ons snel weten en we kijken wat er mogelijk is.

Programma

Zaterdag 1 november: Jetz geht’s Wous met Prinsonthulling, Ambianz. 20:30 uur Vrijdag 7 november: Onthulling Jeugdhoogheden, De Heische Tip, 20:00 uur Zondag 23 november: Prinsreceptie Jeugdhoogheden en Hoogheden, Het Witte Huis Een volledig programma staat op onze site www.smouskes.nl.

Steun Stichting De Spil! Rabobank Clubkas Campagne. Laat uw stem horen en steun Stichting De Spil! Door uw stem kan Stichting De Spil haar doelen realiseren! Want wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit nieuwe project van Rabobank Uden Veghel biedt kansen voor onze stichting. En het mooie is: de leden van Rabobank Uden Veghel bepalen hoe het beschikbaar gestelde budget wordt verdeeld in onze regio!

Wat is Stichting De Spil? Stichting De Spil is een ouderinitiatief, die het mogelijk maakt dat 13 volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking begeleid kunnen wonen in appartementencomplex Boterbloem in Zeeland. Op een manier dat dit voor hen een thuis is! Naast de appartementen zijn er in het gebouw een aantal gezamenlijke ruimtes, die volop gebruikt worden. Het is onze wens om deze ruimtes gezelliger en doelmatiger in te richten. En daarmee kunt u ons steunen! Oproep aan alle leden van Rabobank Uden Veghel Het is voor Stichting De Spil belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes van het appartementencomplex Boterbloem. Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden een bijdrage willen leveren aan het verwezenlijken van ons doel, door uw stem te geven tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Uw stem is geld waard! Leden van Rabobank Uden Veghel mogen van woensdag 5 november tot en met donderdag 13 november 2014 vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete doel, waarvan maximaal twee op hetzelfde doel. Iedere stem is geld waard! Dus hoe meer stemmen er op ons uitgebracht worden, hoe hoger de extra inkomsten zijn. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/udenveghel.

Stem van 5 t/m 13 november en help onze stichting bij het realiseren van de inrichting van de gezamenlijke ruimtes.

Voor meer informatie over Stichting De Spil kun je contact opnemen met voorzitter Jan van Uden (0486-451584) en secretaris Adriëtte van der Wijst (06-18551253). Alvast bedankt voor uw steun! Stichting De Spil 31


MOV nieuws 21 september 2014 is onze “Fiets Mee” gefietst, een tocht van circa 45 kilometer. Zoals bij de andere fietstochten van de Landerdtour was het schitterend weer, alleen in de ochtend verscheen eventjes een wolkje in de lucht. De tocht ging van Zeeland, via het Slingerpad naar de Brobbelbies, vervolgens richting Nistelrode, via Loo de Maashorst in en bij Paalgraven oversteken richting Schaijk voor een lekker kopje koffie bij familie Bongers. Bij de koffie met of zonder broodje kon men genieten van muziek. De route werd vervolgd richting Reek via Smitsweg richting Langenboom. Vervolgens via het Huukske naar de familie Theunissen op de Kammerbergweg voor de soeppost (met muziek). Via de Uilweg wederom richting Langenboom om vervolgens via de Langstraat naar Zeeland te gaan. We hebben 473 fietsers mogen begroeten die genoten hebben van de tocht en van de muziek. Op de finishpost (met muziek) vond de evaluatie van de fietsers plaats, onder het genot van een drankje en/of hapje. Om 17.00 uur vond de loting onder de deelnemers van de Fiets Mee plaats. Dankzij zeer vakkundige en onpartijdige helpers waren J. Broeren uit Zeeland en A. Vloet uit Wanroij de gelukkigen die levensmiddelenpakketten mogen ontvangen. De levensmiddelenpakketten zijn geschonken door C1000 Eijsermans (namens MOV hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de levensmiddelenpakketten). Omdat de Landerdtour eindigde met de Fiets Mee in Zeeland werden de prijzen van de Landerdtour verloot onder de deelnemers van alle drie de tochten. Van deze prijzen, geschonken door onze eigen Landerdse ondernemers, gingen 6 prijzen naar Schaijk en 3 prijzen bleven in Zeeland. Zeelandse sponsors Tom, Sandra, Els en Dionne bedankt voor jullie donaties. De netto opbrengst is nog niet bekend doordat nog niet alle rekeningen zijn ontvangen, de brute opbrengst is ca € 7.000 en de netto opbrengst zal vergelijkbaar zijn met 2013 (ongeveer € 6.000). Voor dit bedrag hebben niet alleen de deelnemers gezorgd maar ook de mensen die MOV een warm hart toedragen en een eenmalige machtiging hebben ingevuld (hartelijk dank). We kunnen dit jaar de aangevraagde 3 projecten weer uitvoeren. Het project van Angelique van Zeeland: het creëren van veilige werkplek en het verbeteren van de werkomstandigheden, het inkomen en de levensomstandigheden voor papierophalers en recyclers in Porto Alegre. Frater Paul Steverink: aanschaf van materialen om milieuvriendelijke energie (zonne-energie) op te wekken voor Sophea Heritage Foundation in Kameroen. Zuster Martia v.d. Burgt/Theo Groot: verbetering van de speelplaats voor de kleinste kinderen (5 - 7 jaar) op de Muteesa School in Kayunga, Uganda. Bij deze een ieder die actief of passief geholpen heeft tijdens de Fiets Mee hartelijk dank of zoals Angelique zegt: “MUITO OBRIGADO”. Zonder de fietsers, vele vrijwilligers en sponsors (lijst aanwezig tijdens de Fiets Mee en op de website) kunnen we geen Fiets Mee organiseren. Voor uw agenda: Tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkundegebouw 28 december 2014. Er zijn nog een beperkt aantal verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee beschikbaar. De MOV verjaardagskalender kost € 6,50 per stuk, te bestellen via mail mov.zeeland@hotmail.com of telefonisch bij een van onze bestuursleden Jose Scholte (telefoon 453230), Annemarie van der Pol (telefoon 452583) en Anja Verhoeven (telefoon 452490). We willen graag al onze kalenders verkopen zodat het project van Angelique uitgevoerd kan worden. Daarom is de mogelijkheid aanwezig dat onze mensen bij u aan de deur komen voor de verkoop van deze mooie verjaardagkalenders met zeer veel foto’s. Groeten namens MOV Zeeland. P.S.: Een aantal geselecteerde foto’s van de Fiets Mee 2014 komt binnenkort op onze website http://www.movzeeland.nl te staan. 32


33


34


Zelland is Zelland

(deel 90)

Ovver ’n ków en unnen ollifant. D’r is haost elken dag wa te lezen ovver de boeren in Landerd, en dan veural ovver die uit Zelland. En nou zèn die ’n bietje beus geworre op de lui in de geminterood en nou willen ze de Zellandse clubs en zo en de kiendjes nie mir sponsoren. ’t Is toch grote zund dè ’t zo wijd moet kommen. Kunne die klein kiendjes d’r wa aon doen dè die boere nie meuge uitbreiden, of een af aander club of verinniging. Nieje toch? ’t Is gordju vandaag d’n dag ok nie hèndig um nog boer te zijn, dè weet ik ok wel. D’r zèn vanuit d’n Haag zoveul regels gemakt dè gin man bekant mir wit hoe’t zit. En dan scheine ze in Landerd nog ròmser te moeten zèn dan in d’n Haag. Al wir ’n argument um vlug op te deilen, die dùrpen. Mar ja, wor gèggut um in deez’ kwestie. Is ’n gezonde ków belangrijker as unne gezonde mins? De boere meine dè ze de zwarte piet krijgen toegespeuld, hoewel dè tiggeworrig ok al nie hèndig mir is. Mar gelukkig hè d’n bùrgemèster gezeet dèsse in Landerd nog gerust zwart meuge zèn. Laot ’t mar wir ’n schòn fist worre veur de kiendjes; dor is ’t veur bedoeld, en nie veur die grote minse, um door d’r eige druk ovver te maken. De kiendjes, die naor de basisschool gaon, hebben nou vort unne lange middag um te speulen. Dè bevalt ze wel, en de miste aauwers zo zuutjesaon ok wel, hè’k geheurd. Och ja, elke verandering brengt wa beruuring teweeg. Dè hebbe we in de veurgeschiedenis van de neij school wel gezien. Mar nou issie al zo wijd dètter unnen schònne naom op gehangen kan worre. Veul minse hebben ’n veurstel aongedragen, soms wel driy tegelijk. Ik ben beneit welke dètter gekozze zal gaon worre.

Wor al wel unnen neije naom op hèngt is op de winkel van de Cduuzend. Dè wurd unnen ollifant, en nie zònne kléine ok nog ok. As ge zo ‘s noogaot hoeveul naomen diejen winkel eigenlijk al hè gehad in de afgelopen jòrre, dan staode versteld. Wel nie alt van d’n eigensten eigenaor, en ok nie alt op d’eigeste plaots, mar ik mein m’n eige nog te herinneren dè Tien pap jaore geleejen z’n Volkswagenbuske d’r uit din en d’n VéGéwinkel opende. Dè wier laoter de Korti en tów wir de Cduuzend. En misschien hèkker nog wel ènne vergeten, dè zou zo mar kunne man. Mar dan heur ik ’t wel wir. Ge kunt ‘t haost nie begrijpen, as ge naogaot hoeveul winkels d’r uurst in Zelland waren, en hoe wennig dètter nou nog zèn. In de stroot waren d’r ’n hèl dèl en haost in elken uithoek stont d’r ok wel ènne. Dè’s glijk uweg en dè kumt noit mir terug. Ja, da’s de vooruitgang, zong Wim Sonneveld. Die veuruitgang is veural gekomme nao d’n orlog, wor we de lèsten tijd nog wir zo veul af geheurd hebben. Ons láánd wier opneit opgebouwd en ok Zelland wier van klein gat ’n wa gròtter dùrpke. ’t Proffiteerde ok van de veuruitgang, wor we in vrijheid aon kosse werken. De veurige kir in ‘Kende gij Zelland’ gonk ’t nog over diejen orlog. En dan veural ovver de kooie kant d’r van. De saldoten, die veur ons ‘t leven geloten hebben, dor gingen die woorden ovver. Die staon op een van de twee graven van de gesneuvelde jonges die aachter op ’t kerkhof begraven liggen. Dor moete we grùts op zèn. Um alt aon te blijven denken. Veur dizze kir heb ik wir wa anders gevonden: ‘GEMEENTE LANDERD, 1 JAN. 1994’ Wor zou dè nou ernte stoon? Gaot ’r mar ’s op uit, en misschien ziede’t dan wel langs de kante van de weg. Ik ben beneit wie d’r wir ’t uurste is die meelt nor: victorvanuje@hotmail.nl Ge ziet me ok op Feesboek; Laik mie, as ge wilt… Nou mensen, nog 11 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje 35


Heeft u ook al een LanderdPas? Voor info ga naar: www.landerdpas.nl

Acties op vertoon LanderdPas! HET WITTE HUIS ZALENCENTRUM ZEELAND

Reekseweg 7, 5411 RB Zeeland 0486-451328 www.het-wittehuis.nl Op vertoon van de LanderdPas: 10% korting op de factuur in het à la carte restaurant. (niet i.c.m. andere acties) __________________________________

DE BIBLIOTHEEK LANDERD

Op vertoon van de LanderdPas: * Gratis proefabonnement van de bibliotheek in Schaijk of Zeeland voor 3 maanden (eenmalig) * Gratis lenen van een dvd __________________________________

EP: TOON BERGMANS ZEELAND Kerkstraat 19, 5411 CJ Zeeland 0486-452356 www.ep-toonbergmans.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs. Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt. EP: Serviceplan voor extra zekerheid. Op vertoon van de LanderdPas: 5% korting, niet in combinatie met andere acties en/of afgeprijsde artikelen. __________________________________

VISSERS MAKELAARDIJ ZEELAND

Pimpernel 12, 5411 GZ Zeeland 0486-424929 www.vissersmakelaardij.nl Op vertoon van uw LanderdPas: 10% korting op ons reguliere tarief voor taxaties en waardebepalingen. Wij verzorgen tegen scherpe tarieven waardebepalingen, bepaling van herbouwwaarde, NWWI taxaties van bestaande woningen. __________________________________

AMARANT ZEELAND

Brouwerspad 11a, Zeeland 013- 4652345 www.amarant.nl Serviceteam Amarant is verhuisd naar Brouwerspad 11a. Nu met de LanderdPas een mozaïek bord van €10,00 voor € 9,00. Wij zien u graag op de nieuwe locatie. __________________________________

REPAD SCHAIJK COMPUTERONDERSTEUNING Van de Venlaan 30, 5374 GJ Schaijk 0486-460022 www.repad.nl

Repad biedt persoonlijke en discrete computerhulp bij u thuis; 's avonds of in het weekend. Ook tablets, smartphones en andere apparatuur. LanderdPas actie: 10% korting op het ICT-keurmerk. Dit geeft u zekerheid, dat de apparatuur waarmee u internetbankiert qua beveiliging voldoet aan de eisen van de Nederlandse banken.

36

_____________________________ TUINCENTRUM DE SCHEIWAL, ZEELAND

Langenboomseweg 117, 5411 AT Zeeland 0486-451991 www.descheiwal.nl Op vertoon van de LanderdPas: 10% korting op onze tuinbeelden. __________________________________

JvGTUINEN (Jan van Gennip) ZEELAND

Hogeweg 9, 5411 LP Zeeland 06-27212930 www.jvgtuinen.nl

Op vertoon van de LanderdPas ontvangt u 10% korting op de arbeidskosten bij alle voorkomende werkzaamheden in de tuin en tevens is de 6% BTW regeling van toepassing op het onderhoud van de tuin. __________________________________

HAARMODE JAN NELISSEN REEK

Mons. Borretstraat 44, 5375 AC Reek 0486476389 www.haarmodejannelissen.nl Op vertoon van de LanderdPas krijgen alle 55+ klanten: 10% korting op aankoop van producten. __________________________________

BRABANTZORG Locatie: COMPOSTELLA ZEELAND

Op vertoon van de LanderdPas krijgt u: * 23 dec. 2014 een 6 gangen kerstdiner. Kosten € 24,00 p.p. incl. consumpties. 10% korting met de LanderdPas. * bij aanschaf van een strippenkaart € 0,50 korting. * 5% korting op feestjes en partijtjes in Compostella (totaal bedrag boven de € 75,00) __________________________________

COMPUCO SCHAIJK

Julianastraat 15, 5374 BS Schaijk 06-41109869 www.compuco.nl

Bij problemen met uw computer bel CompuCo. Ook voor uitleg over diverse computerprogramma's met duidelijke stap voor stap instructie. Wilt u bijv. Skypen met uw (klein)kinderen? Ook dan kan CompuCo helpen! Op vertoon van de LanderdPas ontvangt u 10% korting op het uurtarief. __________________________________

De PASTORIE ZEELAND

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland 0486-852300 www.depastoriezeeland.nl Op vertoon van uw LanderdPas: * Op maandag alle hoofdgerechten 10% korting * Op dinsdag presenteren wij de”Aanschuiftafel”, eten wat er op het dagmenu staat, tegen een vriendelijke prijs. Als kennismakingsaanbieding nu met 10% korting. De Pastorie, heet u van harte welkom!

Acties 4e kwartaal 2014

___________________________ SLAGERIJ VAN HAEREN ZEELAND

Kerkstraat 33, 5411 EA Zeeland 0486-452000 www.slagerijvanhaeren.nl

300 gram boerenkool of hutspot en 200 gram hachee. Gratis 1/2 liter soep naar keuze. Samen voor € 5,00. Eet smakelijk! ______________________________

NIEUW SCHAIJK, SCHAIJK

Rijksweg 56, 5374 RB Schaijk 0486-461294 www.nieuwschaijk.nl Op vertoon van de LanderdPas: * Een gratis fietsroute * Een 3 gangen menu voor € 12,50 i.p.v. € 13,50. Jeu de boules van 14.00 uur t/m 16.00 uur (zonder begeleiding), maar wel worden de ballen beschikbaar gesteld. _________________________________

FITCENTRE SCHAIJK, SCHAIJK Molenaarstraat 61, 5374 GX Schaijk 0486-461925 www.squashenfitcentre.nl

Nieuwe actie voor LanderdPassers 3 maanden sporten en 1 maand gratis, dus 4 maanden voor de prijs van 3! _________________________________

SLAAPWINKEL SCHAIJK, SCHAIJK

Schutsboomstraat 18, 5374 CC Schaijk 0486-461730 www.slaapkamerkinderkamer.nl

Actie Welterusten 2014 Welterusten biedt alle bezitters van de LanderdPas: 10% korting * op onze gehele matrassen collectie * op onze gehele topmatrassen collectie * op onze gehele collectie dekbedden * op onze gehele collectie hoofdkussens * Deskundig advies op locatie over gezond slapen. Dit advies kan zowel individueel als in groepsverband waarbij we denken aan Compostella of de Wijers. Bel ons voor een afspraak over slaapadvies op maat. _________________________________

BRUNA SPIJKERS SCHAIJK Runstraat 4, 5374 AC Schaijk 0486-461560 www.bruna.nl

Op vertoon van uw LanderdPas, wenskaarten 3 halen 2 betalen! __________________________________

BEN VAN TIENEN FIETSEN ZEELAND Puttelaar 12, 5411 BE Zeeland 0486-451235 www.vantienen.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * 10% korting bij aankoop van een dubbele of enkele fietstas.


ZONNENBERG SCHOENEN ZEELAND Kerkstraat 10, 5411 CL Zeeland 0486-451203 www.zonnenbergschoenen.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * Ontvangt u € 5,00 korting. Voorwaarde: Bij besteding vanaf € 50,00 en niet in combinatie andere acties en/of afgeprijsde artikelen. _________________________________

JUMBO ZEELAND

Kerkstraat 47, 5411 EA Zeeland 0486-458830 Voor houders van de LanderdPas ontvangt u bij JUMBO: Bij besteding van minimaal € 25,00 een appeltaartje gratis! __________________________________

CYCLE STATION SCHAIJK

P. van Winkelstraat 17, 5374 BG Schaijk 0486-464504www.cyclestationschaijk.com Per 1 april is Cycle Station verhuisd naar Pastoor van Winkelstraat in Schaijk. RIH Omega2 en Prime E+1 fietsen zijn in mei 2014 als beste getest door de Consumentenbond. Loop even naar binnen voor een proefrit! Voor u als LanderdPas houder: Nieuw een eigen huismerk Camelo superieur met midden motor 36v/13Ah, (stille midden motor) goed voor 80-115 km. Rih Omega 2 komt eenmalig met een speciale actie kleur en is in prijs verlaagd m.i.v 1 november van € 2.649,00 naar € 2.499,00. __________________________________

FRANK VERBEEK Opticien Juwelier ZEELAND

Kerkstraat 19b, 5411 CJ Zeeland 0486-452500 www.frankverbeekzeeland.nl Bij aankoop van nieuwe montuur+glazen ontvangt u 5% korting. Tevens ontvangt u onze 2 jarige brilverzekering gratis. * Bij aankoop van een zonnebril, met of zonder sterkte ontvangt u 5% korting. * Bij aankoop van een gouden of zilveren sieraad ontvangt u 5% korting. * Bij aankoop van een horloge ontvangt u 5% korting. Register Opticien RO Contactlensspecialist ANVC Optometrist OVN __________________________________

HERBERG D'N BROUWER Eet- & Drink Lokaal ZEELAND

Kerkstraat 62a, 5411 BC Zeeland 0486-450886 www.herbergdenbrouwer.nl Op vertoon van uw LanderdPas ontvangt u, op woensdag en donderdag, 10% korting op al onze gerechten. De korting geldt per persoon per pas. __________________________________

BRABANT ZORG Locatie: NIEUWE HOEVEN SCHAIJK

Op vertoon van uw LanderdPas krijgt u bij aankoop van een gebakje in de bezoekzaal van Brabantzorg locatie Nieuwe Hoeven: een kopje koffie of thee gratis.

VAN DER VEN SLIJTERIJ en PARTYSERVICE ZEELAND

Kerkstraat 65 a, 5411 EC Zeeland 0486-452991 www.slijterijvandervan.nl Op vertoon van de LanderdPas, * Jenever eigen merk € 10.95 __________________________________

VAN ZWAM STOFFERING ZEELAND

Puttelaar 7, 5411BE Zeeland 0486-411745

Als Landerdpasbezitter ontvangt u: * 10% korting op de nieuwe collectie relaxfauteuils. * 50% korting op alle teakhouten meubels (op=op) __________________________________

KAPSALON MARIETTE

Franciscushof 1, 5411 BK Zeeland Op vertoon van de LanderdPas: * Knippen heren van € 14,50 voor € 13,50 * Knippen dames van € 15,50 voor €14,50 * 10% korting op alle producten Alleen geldig bij contante betaling. __________________________________

KWALITARIA DE GROOT ZEELAND

Kerkstraat 48, 5411BA Zeeland 0486-451390 www.degroot.kwalitaria.nl Op vertoon van uw LanderdPas ontvangt u een gratis kopje koffie of thee bij een "Herfstbroodje" of "Herfstburger" (niet om me te nemen) De korting geldt per persoon per pas. __________________________________

TRAVEL XL SCHAIJK

Runstraat 13, 5374 AA Schaijk 0486-461155 www.travelxl.nl Bij vertoon van de LanderdPas krijgt U als klant een leuk attentie! __________________________________

KAPSALON MARLI SCHAIJK

Locatie: Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk 06-21453303 email: kapsalonmarli@brabantzorg.eu Op vertoon van uw LanderdPas: * 10% korting op knip/kleurbehandeling __________________________________

SISTERS STOFFEN & FOURNITUREN SCHAIJK

Pastoor van Winkelstraat 4a, 5374 BJ Schaijk 0486-461918 www.sistersstoffen.nl Op vertoon van de LanderdPas: * Kunt u uw pantalon laten reinigen voor € 5,95! __________________________________

CAFE / EETERIJ HAP & STAP ZEELAND

Kerkstraat 52 5411 BA Zeeland 0486-452622 www.hapenstap.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: Dagelijks het dagmenu van € 12,95 voor € 7,50!!

DE KORENBLOEM ZEELAND

Oude Molenstraat 5a, 5411 EJ Zeeland 0486-451264 www.korenbloemzeeland.nl Op vertoon van uw LanderdPas: * Bezorgen wij in 2014 uw bestelling gratis in Landerd! (normaal zijn deze in Zeeland € 1,50 en in Reek en Schaijk € 2,50.) * Heeft u niets te bezorgen? Dan krijgt u op uw aankoop 2 extra stempels op onze stempelkaart (let op, u ontvangt geen stempels bij afgeprijsde artikelen, Fleurop, cadeaubon en Fleurop bestellingen en/of gelegenheidsbloemwerk.) _________________________________

HAARZORG MARIELLE SCHAIJK Burgemeester schouten straat 33, 5374HB Schaijk 06-10431873 www.haarzorgmarielle.nl

De aanbieding geldt voor heel 2014. * Als u een pruik/haarwerk nodig heeft. 15% korting op de eigen bijdrage (het gedeelte wat buiten de vergoeding valt van uw zorgverzekering) * Bij een volledige vergoeding van uw zorgverzekering krijgt u een verzorging set t.w.v. 45 euro kado. ________________________________

DE PANNEKOEKENBAKKER Udenseweg 31, 5411 SB Zeeland 0486-452014

Op vertoon van de LanderdPas serveren wij “de Landerd Pannenkoek”. Dat is elke pannenkoek van de kaart met een korting van € 5,00! (niet in combinatie met andere acties) Bij de Pannekoekenbakker is het altijd feest! _________________________________ De Landerd Pas, een initiatief van Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd (BOL) en BrabantZorg, richt zich op de leefbaarheid van Landerd. Zowel de gemeente Landerd als de Provincie NoordBrabant hebben dit initiatief ondersteund met een bijdrage. De pas geeft toegang tot verschillende activiteiten, uitjes, optredens en festiviteiten in Landerd en directe omgeving. Daarnaast biedt de pas kortingen bij diverse ondernemers uit Landerd die zich hebben aangesloten bij de pas. Elk kwartaal zijn er nieuwe acties waar pashouders aan deel kunnen nemen of gebruik van kunnen maken. _______________________________

Ondernemers: Ook uw actie kan hier volgend kwartaal staan. Voor info: www.landerdpas.nl

37


38


Hèt adres voor nieuw en gebruikt speelgoed! Wij verkopen gebruikt speelgoed tegen een aantrekkelijke prijs! Ook hebben wij een nieuw assortiment met merken zoals lego, ravensburger (tiptoi) en ses. Voor kinderfeestkadootjes bent u bij ons ook aan het goede adres! U wilt uw gebruikte speelgoed opruimen? Breng het bij ons en wij verkopen het voor u! Interesse? Check onze website. Voor vragen: info@4donders.nl Tel: 06-24864461

VERSNELLINGSBAK PROBLEMEN?

Versnellingsbak reparatie en revisie Voor al uw versnellingsbak problemen zowel handgeschakeld als automaat. Ook voor olie verversing van zowel automatische als handgeschakelde versnellingsbakken.

Marc Goossens 06-53739691 Brand 54A 5411 PC Zeeland Info@googear.nl

39


WIJ DOEN AL 25 JAAR DIE EXTRA STAP communicatie • online & offline vormgeving • drukwerk • belettering • adverteren GERWEN RECLAME

gerwen reclame • udenseweg 25 zeeland www.gerwen.nl • 0486 45 1960

Zaterdag 15 november 2014 Brabantse avond in Zeeland met een optreden van

Jan van der Heijden is een troubadour uit Liempde. Hij weet met zijn luisterliedjes en limericks zijn publiek te boeien van het begin tot het eind. Zijn liedjes bevatten veel gevoelige teksten maar ook heel veel humor. Een aanrader voor de mensen die van het Brabantse lied houden.

Ger Coppens Goede wijn behoeft geen krans, oftewel het is altijd feest met Ger. Sinds een aantal jaren werkt zij samen met haar apostelen wat muzikaal gezien een perfecte aanvulling is bij haar optreden. Kortom, een avond met Ger is een waar feestje. Wanneer: zaterdag 15 november 2014 Waar: zaal camping de Heische Tip in Zeeland Tijd: aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) Kosten: € 8,00 Kaarten zijn vanaf heden te reserveren bij de Heische Tip via 0486-451458 64 40


Anoracoaching Anny Lunshof Voor Rouw- en Verliesbegeleiding Energetische behandelingen. Individueel of in kleine groepjes. Mag ik u binnenkort begroeten op een van de workshops?  Dinsdag 28 oktober 20.00-22.00 uur Klankbeleving voor innerlijke rust  Zondag 2 november Emotional Freedom Techniek dag workshop  Maandag 3 november 20.00-22.00 uur Autobiografisch schrijven, 6 avonden Kijk voor meer informatie over de workshops op de website www.anoracoaching.nl Voor persoonlijke begeleiding en vragen kunt u mij via de website benaderen of bellen op: 06-29 11 76 21

voor hem & haar

HERFSTARRANGEMENT

H. Bongers ook voor de montage van uw eventueel elders aangekochte keuken.

Vakkundig en probleemoplossend!

BODYSCRUB, BODYPAKKING, GEZICHT EN LICHAAMSMASSAGE IN ÉÉN BEHANDELING

Voor het aansluiten van uw:

Kijk voor bovenstaande en meerdere aanbiedingen en voor een sfeerimpressie van onze praktijk en behandelingen op www.relaxandrelieve.nl

• Wandcontactdozen

[RELAX & RELIEVE] [ONTSPAN & LAAT LOS] Dat is waar wij tijdens al onze behandelingen voor gaan

• Verlichting • Data-installatie • Meterkast • TV installaties

Cora van Tienen Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486-451293 sport-, ontspannings- en klachtgerichte massages gezichtsbehandelingen|huidverbetering|wellness 41


Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariĂŤrs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl 42

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen


Oan de proot mè…… STIENTJE WIENTJENS–VAN CASTEREN

Door Ria Boley

Klein, frêle, vriendelijk, gewoon heel erg lief. Anders kun je haar niet omschrijven. Al op heel jonge leeftijd ondervond ze dat het leven niet altijd brengt wat je ervan verwacht. Ze raakte daardoor niet gefrustreerd. Integendeel! De zorgzaamheid die haar als jong kind min of meer werd opgelegd, bleef ze haar hele leven met zich meedragen. Dat maakte haar tot de innemende persoonlijkheid die ze nu is.

14.567

EEN KLEIN MEISJE MET ZORGEN De eerste levensjaren van Stientje van Casteren waren enerzijds zoals die passen bij een kind. Een veilig thuis, spelen in de toen nog vrijwel onbebouwde Beemdsteeg, maar toch werd van haar, als oudste van zes kinderen, als vanzelfsprekend het uitvoeren van bepaalde taken verwacht. Stientje vertelt hier over een voorbeeld. Op zondagmorgen ging moeder naar de vroegmis. Van mij werd verwacht dat ik dan de kleintjes aankleedde, de koeien voerde, de melk buiten zette, de tafel dekte, koffie zette en eitjes kookte. Daarna snel op de fiets om de H. Communie te gaan halen. Dat Stientje en Toon Wientjens-van Casteren moest omdat je toen nog niet mocht eten voordat je ter bij 50-jarig huwelijksfeest. Communie ging en de kerkgangers die naar de laatste mis gingen -daar hoorde ik bij- dan te lang nuchter moesten blijven. In 1938 brak er tijdens een onweersbui brand uit in het achterhuis van de boerderij. Niemand in de buurt had telefoon dus werd Stientje, klein meisje dat amper kon fietsen, door regen en onweer naar het gemeentehuis gestuurd om de brandmelding door te geven. Als beloning mocht ze samen met de verantwoordelijke ambtenaar de heer Pascal, de sirene aanzetten. “Iets wat ik erg leuk heb gevonden en voor die tijd heel bijzonder. Vader moest tijdens de mobilisatie in militaire dienst. Hij was gelegerd in Hilversum. Vaders broer, oom Grad had een taxi en daar mochten wij mee op bezoek naar Hilversum. Jonge, dat was me wat! Allereerst de luxe van het zitten in een échte auto en dan die lange reis. Niemand van mijn klasgenootjes had ooit zo’n reis gemaakt.” De familie had een boerderij hoek Beemdsteeg-Langenboomseweg. Toen in mei 1940 de tweede wereldoorlog uitbrak, werd het pionierspark in brand gestoken. -- Het pionierspark -43


Het pionierspark was een opslagplaats van materialen die door de Nederlandse militairen gebruikt werd om stellingen te maken ter verdediging tegen de Duitse bezetting. Op 10 mei bleek dit een verloren zaak. Uit frustratie en angst dat de vijand gebruik zou gaan maken van deze goederen, stak men ze in brand met het rampzalige gevolg dat drie in de omgeving liggende huizen eveneens in brand vlogen. Hier was de boerderij van de familie Van Casteren er een van. Tijdens de bouw van het nieuwe huis woonde de familie in een houten noodwoning. Er was ook een onderduiker. Een student die zijn tijd doorbracht met het lezen van boeken en moest worden aangespoord om af en toe een handje te helpen op de boerderij. Het nieuwe huis was nauwelijks betrokken toen een tweede, nog veel heftiger ramp, het gezin trof. Moeder werd ongeneeslijk ziek. Dat betekende voor Stientje dubbele zorgen want hoewel vooral tante Lien van Ras en ook oma regelmatig bijsprongen, kwamen veel van de zorgtaken neer op het elfjarig meisje. In 1944 overleed moeder. Altijd herinnert ze zich nog hoe ze de laatste nacht van haar moeders leven bij haar heeft geslapen en hoe ze moeder duidelijk heeft kunnen maken dat ze van haar hield. Nog 14.568 steeds draagt ze die herinnering als een kostbaar goed met zich 1932, Hanneke van Casterenmee. van Ras en Christien (Stientje). GEEN STADSKIND Na enige tijd leerde vader Nellie Selten kennen. Dat werd de nieuwe moeder. Een vrij jonge, energieke vrouw die nog geen hulp in huis nodig had. Dus werd besloten om voor Stientje en haar zusjes werk te zoeken. Vader had een zus die in Eindhoven woonde en deze werd ingeschakeld om hierin te bemiddelen. Al snel vond tante Pieta voor Mies, Martie en Stientje baantjes bij bevriende relaties. Voor Stientje was dat bij een apothekersfamilie met één dochter. Het was vooral deze dochter die haar voortdurend kleineerde. Bovendien werd ze dagelijks geplaagd door de meisjes die in het tegenoverliggende pand van VenD werkten. Ook de stad stond haar tegen. Ze vond het te druk, de huizen te dicht opeen, de mensen niet vriendelijk. Haar dagen bracht ze door in de 14.569 keuken. Een keer gezellig met de familie eten of een avondje met hen doorbrengen was er niet bij. Rede genoeg om voortdurend heimwee te hebben. Na anderhalf jaar mocht ze terug naar huis en verhuurde ze zich telkens voor korte tijd in diverse gezinnen. Af en toe mocht er ook gedanst worden. Dat gebeurde bij bijzondere gelegenheden in de zaal van oom Niek die in de Kerkstraat bondshotel “de Zwaan” runde. De familie woonde toen al aan de overkant van de straat in het huis waarin oma Van Casteren had gewoond. Vader had het boerenleven vaarwel gezegd en was handelsman geworden. Nelly Dekkers en Stien van Casteren. Stientje vertelt: “Ik leerde Toon Wientjens kennen voornamelijk tijdens de keren dat ik zat te melken. Het begon met een fietsbelletje als hij langs kwam. Ik merkte al snel dat hij steeds vaker “al bellend” langs ons weiland reed in de tijd dat ik daar aan het werk was. Na een tijdje kwam hij aan de hekkeslag staan om te buurten. Zo is het begonnen.” Voor die tijd had ik een vriendje uit Volkel maar vader vond dat niet goed. Hij mocht niet binnen komen want hij was niet van “stand “. Niet te geloven, maar toen ging dat nog zo. -- Ik vond -44


Ik vond die jongen toch wel leuk en als vader ’s avonds ging kaarten in het café van oom Niek zette ik de staldeuren open ten teken dat de kust veilig was. Maar op een dag gebeurde het dat vader, zonder dat ik het wist, thuis bleef en dat was het einde van mijn Volkels vriendje. NAAR INDONESIE Toon werd geboren op 29 september 1929 als zoon van Koos Wientjens en Door van Dongen. Na het lager onderwijs werkte hij op de boerderij van zijn vader tot hij in 1947 in dienst moest en werd uitgezonden naar Indonesië. De reis daar naartoe gebeurde nog per boot en aangezien er storm op zee was, werd het vertrek uitgesteld. Toon maakte van deze gelegenheid gebruik om veertien dagen 14.570 te laat in te schepen omdat hij nog de geboorte van het eerste kleinkind in de familie wilde Koos Wientjens en Door van Dongen bij 60-jarig huwelijk. meemaken. Dat kostte hem twee weken straf op de boot en veertien dagen aardappelen schillen. In mei 1950 kwam hij weer thuis op de Heihorst en kort daarna verhuisde de familie naar de Langenboomseweg. Toen broer Piet ophield met dorsen nam Toon dat werk over. Inmiddels was hij Stientje weer tegen gekomen en dit keer bleef het niet bij een praatje over de “hekkeslag” want op 14 juni 1953 trouwden ze met elkaar. Tijdens het bruiloftsfeest, dat uiteraard in de zaal van oom Niek gevierd werd, ontdekte de bruidegom opeens dat hij twee verschillende schoenen aan had. Om dit niet te laten opvallen moest hij dus netjes zijn voeten onder de tafel blijven steken. Het jonge paar ging wonen in de boerderij op de Heihorst. Hier werd dochter Hanneke geboren. Kort daarna verhuisden ze naar Velp waar ze werden verblijd met de geboorte van zoon Koos. Hoewel ze het in Velp uitstekend naar de zin hadden, werden ze genoodzaakt om terug te keren naar Zeeland toen moeder Wientjens een been brak. Ook nu weer kwam de 14.571 zorg op Stientje neer. Voorlopig gingen ze wonen in het kippenhok en aangezien vader Wientjens nog een stukje grond aan de Langenboomseweg over had kon Toon daarop een huis bouwen. ZEVEN KINDEREN Toon had het dorswerk inmiddels vaarwel gezegd en was met groot enthousiasme overgeschakeld naar het beroep van vrachtwagenHet gezin van Stientje. chauffeur. Stientje zorgde intussen voor het gezin dat was uitgebreid met twee meisjes en drie jongens, Jacqueline, Christien, Peter, Theo en Ton. Volgens Stientje een prachtig stel waarvan ze zich nog het nodige kattenkwaad herinnert. Onder andere dat ze eens een emmer eieren had uitgehaald en deze voor de veiligheid in de badkamer had gezet. Helaas was dit een misrekening want een van haar jongetjes die, als hij op zijn teentjes stond de deur open kon krijgen, ontdekte die emmer. Hij vond dat zo interessant dat hij in de emmer ging zitten en alle eieren kapot stampte waardoor Stientje even later een supergroot kuikentje uit de eierschalen moest bevrijden. “In de keuken hadden we een aardewerk klok” vertelt ze. “Altijd zaten ze daar met een weckstiek op te schieten. Totdat de klok op een keer in tientallen stukken op de grond viel. -- Toen was -45


14.572 Vier generaties vlnr: Saskia Govers, (dochter Hanneke), Stientje Wientjens, Isabelle Govers (dochter Saskia) en Hanneke Govers-Wientjens.

Toen was het spelletje afgelopen! Ieder jaar met Sinterklaas was een van de cadeaus dezelfde bolderkar. Die kreeg dan een ander kleurtje, werd waar nodig opgeknapt en de Sint kwam die, uiteraard met zijn Pieten, hoogst persoonlijk afleveren. Onze Koos was nog maar heel jong toen hij bij mij in de keuken kwam en zei “mama, dat zijn geen echte Pieten, dat zijn oom Frans en Huub van den Berg“. We hebben ook crises situaties doorgemaakt. Ik kwam uit het ziekenhuis na een knieoperatie toen op dat moment vier van onze kinderen tegelijk geelzucht kregen. Dat was wel heftig. En de weken dat onze Koos na een zwaar ongeluk in coma lag. Dat is ook iets wat je als moeder niet wilt meemaken. Want och, niets is je immers zo dierbaar dan je kinderen”

DE WENSBOOM Ook op maatschappelijk gebied maakte Stientje zich verdienstelijk. Ze was medeoprichter van de Zonnebloem in ons dorp en stond aan de wieg bij de oprichting van buurtschap Luttelveld. Voor de Vezelstraat ontwierp ze de buurtvlag en mede door haar creativiteit won buurtschap Luttelveld een eerste prijs tijdens de halfvastenoptocht. Haar favoriete hobby is schilderen. Op doek vastleggen wat haar raakt en dat lukt wonderwel. Samen met haar man verhuisde ze in 2012 naar huize Compostella. Helaas woonden ze daar nog maar twee weken toen Toon vrij plotseling overleed. Het verlies van haar man met wie ze bijna 60 jaar lief en leed had gedeeld, plus de gewenning in een totaal andere woonsituatie, eiste een groot deel van haar levenslust. Toch probeerde ze zich zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie en toen ze in 2013 werd gekozen tot carnavalsprinses van Compostella liet ze dit zonder meer gebeuren. Compostella had een wensboom waaraan de bewoners een kaartje konden hangen met daarop een wens. Voor Stientje was dat koffie drinken met 14.573 de burgemeester. Dat verzoek werd ingediend en Burgemeester Bakermans op de tot haar blijdschap kwam burgemeester Bakermans koffie bij Stientje. hoogstpersoonlijk bij Stientje “op de koffie”. Ook op de dag van ons praatje was ze blij want juist op die dag was haar vierde achterkleinkind geboren. Baby Brent, zoon van kleindochter Laura. Heel poëtisch zegt ze hier over “alweer een bloempje in het boeket”! Mevrouw Wientjens, het was voor mij heel bijzonder om met u oan de proot te mogen zijn. Ik wens u toe dat in de komende jaren het boeket, waarvoor u en uw man de grondslag hebben gelegd, steeds groter, voller en mooier mag worden en dat u daar nog volop van mag genieten.

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK. 46


14.576

14.574

Stientje (Christiana, Martina, Maria, Anna)van Casteren, geb. 10-06-1932 in Zeeland.

14.575 Oma van Stientje.

Trouwfoto Stientje.

14.577 Tante Lien.

14.579 14.578 Kinderen van Stientje.

Prentje van de 1e H. Communie van Stientje van Casteren, 12-11-1939.

14.580 Familie Wientjens, achterste rij vlnr: Peter, Christien en Koos. Voorste rij vlnr: Toon, Hanneke, Theo, Stientje, Jacqueline en Tom.

14.581

Met kinderen Bongers-van Ras, 2e van links Mies, 4e van links Marty, 6e van links Jacqueline en 8e van links Ina.

47


14.584 14.582

14.583 Stientje met het 1e achterkleinkind.

Vlnr: Jacqueline, Stientje, Nel van CasterenSelten, Marty, Mies en Ina.

Toon Wientjens met achterkleindochter Isabelle.

14.585 Stientje 2e van links, Mies 3e van links, Frans 4e van links, Jacqueline uiterst rechts en zussen.

14.586

14.587

Stientje met haar zus Ine, achter: Pim Wientjens rechts en Pim Govers links (kleinkinderen).

14.588 Dave met zoon Brent, kind van Stientjes kleindochter Laura, dochter van Peter.

48

Bij 40-jarig huwelijk, voor vlnr: Jacqueline, Christien, Hanneke, ouders Stientje en Toon. Achter vlnr: Theo, Peter, Ton en Koos.


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 49


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

50


De appelautomaat is open, ook voor appelsap of voor een lekkere biologische "appelchampagne" van eigen appels. Lekkere drankjes voor alle gelegenheden. Zie ook onze website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

Heesterseweg 13 5386 KT Geen

T 073-5340700 E drukkerij@wihabo.nl

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 51


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

52

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl


Belevenissen van Piet van der Burgt

Deel 8

9. IN HET SANATORIUM IN BAKEL Maar toen kwam de doorlichting. Ik moest terugkomen voor nader onderzoek. Ik ben toen een hele dag door 5 dokters onderzocht. Toen moest ik nog een uur wachten. Ik moest toen bij dokter Edens komen en die zei: "lk heb slecht nieuws voor U. Ge hebt een gaatje in uw linkerlong en daar zul je mee naar een sanatorium moeten". Ik vroeg: "Zal dat lang duren?" Hij zei: "lk zal er maar niet omheen draaien, maar er staat 1 jaar toe. Ge kunt kiezen naar welk sanatorium dat ge maar wilt" Ik ben toen naar Bakel gegaan. Twee dagen later werd ik al weggebracht. Dat was eind maart 1962. Ze hebben me daar vastgehouden tot oktober 1963. Om de veertien dagen werd ons vrouw met de taxi opgehaald en mocht ze bij mij op bezoek komen. We konden dan alles weer bepraten. Dat werd allemaal betaald door het Philipsziekenfonds. Negen maanden heb ik moeten liggen. Kerstmis 1962 mocht ik voor het eerst naar huis. Meestal ging ik dan met de bus, maar die dokter Roelofs moest vrijdags nog al eens naar Eindhoven. Dan kwam hij bij me en zei: "Zorg dat ge om 6 uur klaar bent, dan neem ik je wel mee naar Eindhoven.� En dan bracht hij mij ook nog naar de Woenselsestraat. We woonden toen nog in de Woenselsestraat, maar dat huis is in 1966 onteigend. We hebben toen weer een ander huis gekocht in de Hermelijnstraat en daar wonen we nu nog. Toen ik daar in Bakel lag was er ook nog een harde winter. Als ge 's nachts wakker werd was het water op het kastje een blok ijs. Als de non 's avonds weg was maakten we wel alle ramen dicht, maar 's morgens om 5 uur gooide ze weer alles open. Dan kreeg je wel frisse lucht. Daar midden in de bossen als het dan 's morgens etenstijd was zaten de eekhoorns al te wachten of er iets overschoot. Toen ik vort mocht wandelen heb ik er veel gebiljart. 's Morgens om 7 uur stond er al een aan mijn bed en zei: "Kom er uit dan gaan we biljarten, want dan is er nog niemand". Zuster Potte als die 's avonds dienst had, dan kwam ze altijd bij mij. Die had namelijk een vriendje daar in Bakel en dan moest ze tot 9 uur blijven. Maar dan zei ze tegen mij: "Ge zorgt wel dat de biljartzaal en de achterdeur gesloten worden". Ze ging dan om 8 uur weg door het bos, dan hoefde ze niet langs de portier. Ik maakte dan alles om 9 uur op slot. Daar wist niemand iets van, want de nachtzuster ging altijd eerst naar de vrouwenafdeling en kwam pas om 10 uur op onze afdeling kijken en dan was alles in slaap. Soms werd er nog wel eens een paar uur gepraat. We lagen daar met 7 man op die zaal. Er lag ook een marskramer, die kon soms uren vertellen over zijn vroeger leven en dan sliep er niemand. Daar werd door allemaal met bewondering naar geluisterd. Die man kon zo boeiend vertellen. Als er iets aparts was te eten kreeg ik van zuster Potte altijd de lekkerste stukjes. 's Zondags 's morgens kregen we altijd krentenmik met veel boter er op. Maar bij mij zaten er altijd een paar flinke schijven ham tussen. Dat wist die zuster dat ik dat graag had. Ik was eigenlijk allang genezen maar de directeur hield mij maar vast. Hij zei maar: "lk wil je zo graag weer goed bij Philips afleveren". Maar hij had de bedden niet vol en Philips was een goeie klant. Toen kwam er eens een andere dokter en zei tegen mij: "Wat doe jij eigenlijk nog hier, want ge mankeert niks meer. Ik heb je bloed nog eens onderzocht, maar dat is ook goed tot het bezinksel toe. Ik ging toen naar zuster Laura (die is weer de baas van de zusters) en ik zei tegen haar: "Vraag voor mij een onderhoud aan bij de directeur". Ik zei toen tegen de directeur dat de dokter zei dat ik helemaal genezen was. Ik wil naar huis. Nou zei hij toen: "lk zal bekijken of ge vandaag over 14 dagen naar huis kunt". Ja, toen moest ik toch nog 14 dagen blijven. Ik ben toen ook nog De Groot op wezen zoeken. Die was toen in Bakel in het bejaardenhuis. We hebben toen nog druk gepraat, het meeste nog over de Peel, omdat we daar een jaar samen gewerkt hadden. 10.

WEER GENEZEN

Ik ben toen weer bij Philips in het Natuurkundig Laboratorium gekomen. Ik moest toen bij de bedrijfsarts komen en die zei toen: "lk ben daar in het chemisch lab. wezen kijken. Daar kom je niet meer terug. Als ze je iets in de chemie willen laten doen, bel je mij maar op dan maak ik daar wel een eind aan. - Ik ben -53


Ik ben toen in het archief gekomen. Dat was mooi werk. Toen ik dat een beetje begon te kennen moest het overgeplaatst worden naar Waalre naar het nieuwe Lab. Ik heb toen alle nummers apart ingepakt en in Waalre dat archief helemaal opnieuw ingericht. Ik heb daar later van de econoom nog een extra premie voor gekregen. Daar was toen ook nog een aparte plaats dat geheim was. Ik mocht daar niemand in laten zonder bewijs van de baas. Alle aanvragen uit het buitenland moest ik ook verzenden en op die geheime stukken een stempel zetten "aantekenen". Dat werd dan door de post bewerkt. Als er iemand bij de baas kwam die iets moest hebben dan zei die: "Vraag maar aan Piet" Toen ik in 1969 met pensioen ging had ik eerst een ander in moeten leren. Zo ging het toen gewoon door. Maar op mijn afscheidsreceptie kwam meer dan 300 man. Die kenden mij allemaal. -- Word vervolgd –

Kerkstraat-Noord viert 70-jaar bevrijding, 20-09-2014.

14.589

14.590

14.591

14.592

14.593

Foto’s Gerard v.d. Sluis

14.594

54


Impressie: fiets mee met MOV, 21 september 2014. Foto’s Gerard v.d. Sluis.

14.596

14.595 14.598

14.597 14.600

14.599

14.601

14.602

55


Bibliotheken in Landerd deelnemer aan Internationale Dag van de Ouderen. Op 1 oktober werd tijdens de Nationale Voorleeslunch in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. In Zeeland las burgemeester Bakermans voor aan ouderen van Compostella. Met zichtbaar plezier genoten de ouderen van de verhalen. In Schaijk las wethouder Roelofs voor uit de sprookjes van Godfried Bomans aan de ouderen van Dagbesteding De Wijers. De bibliotheken in Landerd organiseerde dit feestelijke evenement samen met Compostella en Dagverzorging de Wijers in het kader van Internationale Dag van de Ouderen. Samen met de Leescoalitie, de landelijke organisatie achter de Nationale Voorleeslunch, willen we hiermee laten zien dat voorlezen een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Thema’s die op deze dag centraal staan, zijn onder meer de kwaliteit van ouderenzorg, maar ook uitsluiting en eenzaamheid. Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren en boeken brengen verhalen binnen en roepen herinneringen op.

14.603

Burg. Bakermans leest voor in Compostella

Informatieavond in Bibliotheek over de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000,- voor de eigen woning en over de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) Op 1 januari 2015 wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000,- te besteden voor aankoop of verbouw van een eigen woning en/of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld eigen woning. Welke mogelijkheden zijn om de schenking dit jaar nog te realiseren. Op 1 januari 2015 treedt de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking en wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijk gewijzigd. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt per die datum afgeschaft. Wat betekent dit voor uw eigen bijdrage voor zorg in een instelling en de zorg aan huis? Naast inkomen, waar ook pensioen en AOW onder vallen, is uw eigen vermogen mede bepalend voor de hoogte van uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan oplopen tot € 24.000 per jaar. Omdat het spaargeld hierdoor kan opgaan aan de eigen bijdrage, vrezen ouders veel minder vermogen aan hun kinderen te kunnen nalaten. Buiten de fiscale gevolgen die dit met zich meebrengt, rijst ook de vraag in hoeverre het gewenst is om het eigen vermogen te verkleinen. U wilt immers ook van een goed verzorgde oude dag genieten. Welke mogelijkheden zijn er om uw eigen bijdrage te verlagen. Tijdens onze informatieavond op maandag 24 november 2014 om 20.00 uur in onze bibliotheek te Zeeland informeert Van Mourik & De Bie Notarissen u graag over de verschillende mogelijkheden. De informatieavond is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel graag van te voren aanmelden, want vol = vol. Aanmelden kan bij de Bibliotheek Zeeland, Kerkstraat 54, telefonisch (0486)45 12 44 of via e-mail: contactzeeland@nobb.nl. 56


Nederland Leest: 'Een vlucht regenwulpen' van Maarten ‘t Hart De landelijke bibliotheek campagne Nederland Leest brengt alweer voor het negende opeenvolgende jaar een hele grote groep lezers in contact met literatuur. Tijdens de campagne, die start op zaterdag 1 november en eindigt op zondag 30 november, wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek: 'Een vlucht regenwulpen' van Maarten ‘t Hart. Vanaf zaterdag 1 november aanstaande kunt u (indien u lid bent van de bibliotheek) tijdens de openingsuren van de bibliotheek een gratis exemplaar van het boek ophalen. Boekbespreking Mocht u samen met anderen 'Een vlucht regenwulpen' willen bespreken, dan kan dat op de boekbesprekingsavond op dinsdag 18 november 2014 in Bibliotheek Zeeland, aanvang 20.00 uur. Boekbespreking onder leiding van neerlandicus Gerard Pijnappels. Toegangskaarten voor de avond kosten € 5,00 voor bibliotheekleden en € 7,00 voor niet-leden. U kunt de kaarten nu al kopen in alle vestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en via de website www.nobb.nl.

14.604

Uitnodiging voorlichting over dementie De Provincie Noord-Brabant, gemeente Landerd, Alzheimer Nederland, de gezamenlijke ouderenbonden in de VBOB, de KBO afdelingen en de zorgcoöperaties in Landerd nodigen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst met als thema ‘Mijn geheugen laat me in de steek…heb ik dan dementie?’ op: maandag 10 november om 14.00 uur, Dorpshuis de Garf, Kerkstraat 35, Zeeland; maandag 10 november om 20.00 uur, Dorpshuis de Garf, Kerkstraat 35, Zeeland; woensdag 12 november om 14.00 uur, Dorpshuis Phoenix, Past. van Winkelstraat 11, Schaijk; woensdag 19 november om 14.00 uur, Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20, Reek. Vergeetachtigheid maken we als ouderen allemaal mee en gaat meer en meer sluipend over in een vorm van dementie. Die toename komt via publicaties in kranten, tijdschriften en op TV naar ons toe en houdt ons bezig. Het op een prettige wijze ouder worden kan door onzekerheid worden bedorven en de gezondheid aantasten. Goede informatie en weten waar de diagnose op tijd te verkrijgen is, is daarom belangrijk. Vragen kunnen stellen aan lokale specialisten en de korte discussie over antwoorden kan een begin zijn van hoe om te gaan met het voortschrijdend dementieproces. De mantelzorger en zijn/haar netwerk -kinderen - weerbaarder maken door weten is belangrijk. Programma: Middag 14.00 uur 14.10 uur 14.45 uur 15.05 uur

Avond 20.00 uur 20.10 uur 20.45 uur 21.05 uur

15.20 uur

21.20 uur

16.00 uur

22.00 uur

Opening en welkomstwoord dagvoorzitter Voorlichting over dementie Pauze Film Presentatie lokale hulpverlening en gelegenheid tot vragen te stellen aan de dementieconsulent, wijkverpleegkundige en huisarts. Afsluiting door de dagvoorzitter

De toegang is gratis en de zaal is 30 minuten voor aanvang open. Voor koffie/thee wordt gezorgd. De gemeente onderschrijft het belang van de voorlichtingsbijeenkomst en nodigt u hierbij van harte uit.

57


Samen staan we sterker! Al jarenlang verdeelt de Rabobank een stukje van haar winst onder verenigingen in haar werkgebied. Dit jaar stelt de Rabobank Uden-Veghel € 110.000 ter beschikking en de leden van de bank maken uit waar het geld naar toe gaat. Onder de naam Rabobank Clubkas Campagne heeft men het volgende bedacht: De Rabobank Uden-Veghel telt ongeveer 22.000 leden en elk lid krijgt 5 stemmen. Omdat er € 110.000 te verdelen valt, kan elk lid (u bent lid als u het blad Dichterbij van de Rabobank thuis ontvangt) dus € 5,00 bestemmen voor één of meerdere deelnemende verenigingen of stichtingen waarvoor men sympathie heeft. Om voor een spreiding van dat geld te zorgen, heeft de Rabobank bepaald dat men maximaal 2 stemmen op één vereniging, club of stichting mag uitbrengen. Alle leden van de bank krijgen straks een persoonlijke uitnodiging te gaan stemmen. U kunt uw stemmen uitsluitend via internet uitbrengen. De stemperiode loopt van 5 t/m 13 november 2014 en op 11 december 2014 wordt bekend gemaakt hoeveel elke club krijgt. Wij, Stichting Vrienden van Compostella, Zorgcoöperatie Zeeland en KBOZeeland, hebben de koppen bij elkaar gestoken om maximaal te kunnen profiteren van de Rabobank Clubkas Campagne. Wij zetten ons allemaal in voor het belang en het welzijn van de ouderen in Zeeland. Daarom zijn wij zo vrij u een stemadvies te geven: breng uw stemmen in november op ons uit! Twee clubs kunt u twee stemmen geven en de resterende club is met de overblijvende stem ook heel blij. Dan komen al uw stemmen, dus vijf euro, terecht bij de ouderen in Zeeland. Mooi toch! Wij hebben wensen op het gebied van voorzieningen, uitstapjes, culturele zaken, enzovoorts die met dat Rabogeld (deels) gerealiseerd kunnen worden. Laat daarom uw stemmen niet verloren gaan en schenk ze ons! Als u familieleden en vrienden óók vraagt op ons te stemmen, wordt de opbrengst nóg groter. Samen staan we immers sterker! Geen computer of weet u niet hoe internet werkt: laat uw persoonlijke uitnodiging met uw unieke code zien aan iemand die wél kan internetten en zie erop toe dat uw stemmen op ons worden uitgebracht. Of kom (dinsdagochtend/woensdagochtend/donderdagmiddag) naar het ontmoetingscentrum D’n Inloop in Compostella, onder het genot van een gratis kopje koffie/thee helpen wij u graag bij het uitbrengen van uw stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan, dus: STEM OP ONS!! En….alvast heel hartelijk bedankt voor uw stemmen! Vrienden van Compostella * Zorgcoöperatie Zeeland * KBO-Zeeland

Muzis Landerd presenteert Vivezza Trio Op 16 november 2014 vindt in De Phoenix een concert plaats van Vivezza Trio. Dit opgewekte trio bestaat uit violiste Inger van Vliet, klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique Heemsbergen. Na een vliegende start in het najaar van 2009 won het trio in 2010 de kamermuziekmarathon van het Conservatorium van Utrecht. Ook speelden zij meerdere concerten live voor Radio 4 in het Zondagochtendconcert in de Spiegelzaal in Het Concertgebouw, voor het programma Viertakt Podium en Opium op 4. Na hun afstuderen besloten de drie musici als professioneel ensemble door te gaan, wat resulteerde in vele concerten in 14.605 het gehele land. Het Vivezza Trio doet haar naam eer aan door het samenstellen van levendige en fantasierijke programma’s. Het programma wordt omlijst met gesproken toelichtingen door de musici om zo het publiek mee te voeren in hun persoonlijke verhaal achter de muziek. Voor MuziS brengt het trio in november haar programma ‘Kaukasus’: muziek van vernieuwende componisten uit Oost Europa en Rusland. 58


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

59


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 60


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl

37 61


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

62


Vooraankondiging Lourdesbedevaart 8 t/m 13 mei 2015 In samenwerking met parochie Sint Jan de Doper uit Waalwijk gaat onze parochie Sint Petrus in 2015 een bedevaartreis organiseren naar Lourdes. Pastoor Theo van Osch uit Uden en Pastoor Marcel Dorssers uit Waalwijk zullen samen de geestelijk begeleiding vormen van deze bijzondere reis in samenwerking met VNB reizen uit Den Bosch. Voorlopig programma van deze 6-daagse vliegreis:  Vliegreis vanaf Eindhoven Airport naar Lourdes in Frankrijk en retour  5 Hotelovernachtingen incl. ontbijt, lunch en diner.  Volledig verzorgde dagprogramma’s waaronder Heiligdomwandeling, stadswandeling, heilige missen, handoplegging, lichtprocessie, bonte avond enz.  Geestelijk begeleiding tijdens de gehele reis  Nederlandse reis- en hotelleiding tijdens de gehele reis  Medische begeleiding tijdens de gehele reis Bent u niet mobiel genoeg om deze reis zelfstandig te kunnen maken of heeft u medische verzorging nodig dan kunnen we daar samen een oplossing voor zoeken. De prijs van deze reis is nog niet bekend maar zal ongeveer liggen tussen € 870 en 950 p.p. op een 2-persoonskamer. In alle kerken van de parochie zullen over enkele weken gekleurde folders en posters beschikbaar komen om u nader te informeren en tevens zullen er inschrijfformulieren komen te liggen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de hotelleider Truus van der Loop tel. 06-13936755. Er zijn voor deze reis een beperkt aantal plaatsen dus wacht niet te lang met opgave als u graag mee wilt want vol = vol.

Bericht van uw huisartsenpraktijk

Graag willen we u middels een vaste rubriek in “Ut Rookelijzer” op de hoogte gaan houden van lopende zaken in uw huisartsenpraktijk. Wij hopen u op deze wijze nog beter van dienst te kunnen zijn. Sinds enige tijd zijn wij door middel van een internetsite ook online. Op deze pagina staat algemene informatie en wellicht in de toekomst steeds meer praktische informatie. www.devlaswiekzeeland.nl Per 1 september is Mevr. F. Brants als huisarts in opleiding verbonden aan onze praktijk. Zij zal onder begeleiding van dokter Roosendaal de opleiding volgen. Wij wensen haar veel succes met haar laatste opleidingsjaar. De griepvaccinaties vinden dit jaar plaats op woensdag namiddag, 5 november tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Vriendelijke groet R. Roosendaal en A. van der Vleuten 63


Uitnodiging Landerdse Mantelzorgdag op 8 november 2014 Locatie Dorpshuis ‘Wapen van Reek', Nieuwe Heijtmorgen 20, 5375 AK Reek

U zorgt gedurende langere periode voor een ander. Gewoon, omdat die ander u dierbaar is. Maar bijzonder omdat u daarom mantelzorger bent. Elk jaar organiseert de gemeente Landerd daarom een ‘Mantelzorgdag’ waar u centraal staat. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om u te informeren en te inspireren. Natuurlijk hebben we ook aan de innerlijke mens gedacht en is er ruimte voor een praatje met elkaar. Wij hopen u informatie te kunnen bieden waar u in uw dagelijkse mantelzorgpraktijk uw voordeel mee kunt doen. Programma 13.00-13.30 uur : inloop met koffie/thee en iets lekkers 13.30-13.45 uur : welkomstwoord door de wethouder dhr. Böhmer 13.45-14.30 uur workshops: 1. Annette van Delft: Ontspoorde mantelzorg 2. Yuna Verhey: Wijkverpleegkundige 3. Helma Vermeer/Lisette Südmeijer: Respijtzorg 14.30-15.00 uur: pauze 15.00-15.45 uur: plenair 4. Marjo Brouns: Mantelzorg en social media 15.45-16.00 uur : pauze 16.00-17.00 uur: theater Klinker verzorgt de voorstelling “Wie zorgt er voor mij” 17.30-18.30 uur: stamppottenbuffet 19.00 uur: sluiting Annette van Delft: Workshop Ontspoorde mantelzorg Mantelzorg wordt meestal uit liefde gegeven. De meeste mantelzorgers ervaren veel voldoening bij het geven van mantelzorg. De term ‘ ontspoorde mantelzorg’ wordt vaak niet herkend. Bij ontspoorde mantelzorg is er zelden de intentie om kwaad te doen. Vaak staat het water aan de lippen en vindt de mantelzorger het moeilijk om zelf aan de bel te trekken. Als mantelzorgers de zorg voor de naaste niet maar aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf niet willen. Door de landelijke ontwikkelingen in de zorg neemt de druk op mantelzorgers toe. Een belangrijke taak is er voor huisarts, wijkverpleegkundige en buren om alert te zijn om tijdig te herkennen wanneer overbelasting dreigt. Want met de juiste hulp kan een situatie weer gezond gemaakt worden. Juna Verheij: Wijkverpleegkundige De wijkverpleegkundige uit Schaijk vertelt over haar dagelijkse praktijk. Haar taak: het ontwikkelen van vrijwillige alternatieve hulp, het reageren op signalen uit de buurt en het geven van voorlichting en advies aan alle inwoners van Schaijk. De wijkverpleegkundige wordt ingezet vanuit het project ‘Alleen-samen’ van de zorgcoöperatie Schaijk in samenwerking met Brabant Zorg, Pantein, RIGOM, de huisartsen uit Schaijk en de gemeente Landerd. Zij maakt graag kennis met u en wil u inspireren tijdens de mantelzorgdag. Helma Vermeer / Lisette Südmeijer Even vrij van zorg, hoe doe je dat? Helma Vermeer, consulent bij De Mantelzorgwinkel en Lisette Südmeier professioneel ouderenadviseur bij Rigom organiseren tijdens deze dag een workshop over vervangende zorg. In deze workshop willen zij u vertellen wat vervangende zorg, ofwel respijtzorg, inhoudt en hoe u dit kunt aanvragen. Zej willen u graag de gelegenheid geven om ervaringen uit te wisselen om gebruik te maken van de mogelijkheden respijt zorg. Marjo Brouns: Workshop Mantelzorg en Social Media Marjo Brouns is al een aantal jaren mantelzorger, eerst voor haar schoonhouders, later ook voor haar man. Marjo schrijft sinds enkele jaren over haar leven met mantelzorg en ook spreekt ze regelmatig hierover op congressen of als gastdocent. - - Marjo schrijft - 64


Marjo schrijft in haar blog over haar dagelijkse mantelzorg-dingen, over de frustraties en ermee-leren-leven, over bureaucratie en over afspraken op het werk, maar zeker ook over haar wijze levenslessen sinds het ongeval van haar man. Tijdens de dag van de mantelzorg gaat ze in op wat de social media, zoals haar weblog maar ook Twitter en Facebook voor haar betekenen. Ze gaat tijdens de workshop ook zeker in op de nadelen, maar ze vertelt vooral hoe mooie ontmoetingen met mensen die ze via de social media leerde kennen haar steunen en helpen. Haar blog is te lezen via: www.marjobrouns.wordpress.com. U dient u zelf aan te melden voor deze informatieve mantelzorgdag. U kunt dit als volgt doen: schriftelijk: door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te sturen aan afdeling Welzijn gemeente Landerd, postbus 35 5410 AA Zeeland; telefonisch: mevrouw Anny Ermers, afdeling Samenleving (0486) 45 81 33, aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag; per e-mail: door een bericht te sturen aan anny.ermers@landerd.nl Hierin a.u.b. dezelfde gegevens vermelden als op het aanmeldformulier. Indien u wilt, kunt u ook een persoonlijk gesprek voeren met wethouder Böhmer of met de betreffende workshopleiders. U kunt dit op het aanmeldformulier kenbaar maken. Tot slot Vindt u het niet prettig om alleen te komen? U kent vast nog wel een mantelzorger uit onze gemeente, vraag hem/haar om met u mee te gaan. Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u uiterlijk 5 november een bevestiging. Wij hopen u te verwelkomen op zaterdag 8 november 2014 op onze Landerdse Mantelzorgdag.

Aanmeldformulier Mantelzorgdag Gemeente Landerd Afdeling Welzijn

t.a.v. Anny Ermers, Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Ik meld mij aan voor de Landerdse mantelzorgdag op zaterdag 8 november 2014 De heer/mevrouw: ........................................................……...................................................................... Adres: ................................................................................................. Huisnummer: .................................. Postcode/woonplaats: …………..…………………………………………………......................................... Telefoonnummer: …………………………………………………………………............................................. Geboortedatum: ………………………………………………………………………...................................... E-mail: ……………………………………………………………………………….............................................. Aan wie geeft u mantelzorg?   

Een familielid Vrienden/buren Anders

  

Mijn partner Mijn kind Mijn vader/moeder

Wenst u eventueel een 10 minutengesprek met:  

Wethouder Böhmer Mw. A. van Delft

 

Mw. J. Verheij Mw. H. Vermeer / Mw. L. Südmeijer

Wij adviseren u om de beschrijving van de workshops goed door te nemen zodat u op de dag zelf uw keuze snel kunt maken! 65


Eten bij de Pannekoekenbakker Udenseweg 31, 5411 SB Zeeland Woensdag 29 oktober 2014 Aanvang 18.00 uur Op woensdagavond 29 oktober 2014 organiseert de LanderdPas een pannenkoekenavond bij de Pannekoekenbakker in Zeeland voor alle leden. Kosten voor het hele menu zijn € 14,50 per persoon (exclusief drank). 14.606

  

Voorgerecht: de keuze uit tomaten- of uiensoep Hoofdgerecht: pannenkoek naar keuze Nagerecht: coupe gewoon (bestaande uit, vanilleijs en slagroom) of een kopje koffie of thee

Deze avond is voor alle LanderdPas leden toegankelijk. U kunt zich t/m 25 oktober aanstaande opgeven via het opgavestrookje onder aan deze pagina. Noteert u dus deze datum in uw agenda, want dit wilt u niet missen! Mocht u na opgave toch niet aanwezig zijn op deze avond, zijn wij genoodzaakt om € 10,00 kosten in rekening te brengen. “Uitnodiging” Bezoek aan Generaal Best kazerne vliegbasis in Vredepeel Op woensdag 26 november 2014 aanstaande organiseert de LanderdPas een 14.607 14.608 rondleiding op de basis van de Vredepeel. De middag duurt van 13.00 uur tot 15.30 uur. U wordt ontvangen door de medewerkers van de LanderdPas en medewerkers van de basis. Legitimatie is verplicht. De middag is gratis en uitsluitend voor houders van de LanderdPas. Brochures over de Vredepeel liggen ter inzage bij Zorgcoöperatie Onder de Linde in Schaijk en Compostella Zeeland. Vervoer deze middag is op eigen gelegenheid (bezoekadres Vredepeel: Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel). Mocht u nog geen LanderdPas hebben, dan kunt u nu lid worden. Zie voor informatie hierover onze site www.landerdpas.nl of via een inschrijfformulier bij de inleverpunten. Een LanderdPas kost slechts 10 euro voor de resterende maanden van 2014 & 2015. Dan kunt u meteen gebruik maken van uw pas om aan deze avond of middag deel te nemen! Kijk voor meer aantrekkelijke acties op onze website of actieflyers bij de inleverpunten Opgavestrook Pannekoekenbakker 29 oktober 2014 (graag voor 27 oktober opgeven) Naam: …………………………… Adres: ……………………………. Hoeveel personen: ...................

LanderdPasnummer: …………………....................................... Plaats:……………………………………........................................

Opgavestrook Vredepeel 26 november 2014 Naam: …………………………… Adres: ……………………………. Hoeveel personen: ...................

(graag voor 15 november opgeven)

LanderdPasnummer: …………………....................................... Plaats:……………………………………........................................

Deze kunt u inleveren bij onze inleverpunten; Phoenix, Zorgcoöperatie “Onder de Linde” en Nieuwe Hoeven in Schaijk, Wapen van de Reek, Compostella en de Garf in Zeeland. 66


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948

67


Kies voor de prijswinnende hypotheekaanbieder: RegioBank Wij houden het simpel, hebben een goede rente en doen aan nazorg.

Winn a

ar

Hoog ste Beste beheer hypo waarde r t i h n e bron ekkla g van : ond nten erzo eksb u reau G

fK

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

Wij zijn uw bank. 68


Zorgcoöperatie Zeeland opent ontmoetingscentrum D’n Inloop. Zorgcoöperatie Zeeland heeft op 27 september jl. een belangrijke stap gezet. De ontmoetingsruimte in Compostella aan de Franciscushof 1 in Zeeland is in gebruik genomen. De Zorgcoöperatie Zeeland is eind vorig jaar formeel opgericht. De Zorgcoöperatie Zeeland wil op verschillende manieren activiteiten ontplooien om te zorgen dat mensen in het dorp er met plezier kunnen blijven wonen. De coöperatie kan dat op verschillende manieren doen door hulp te bieden in allerlei vormen aan mensen die dat nodig hebben. Op dit moment kan de coöperatie diensten aanbieden als regelen van vervoer, het doen van kleine reparaties en het geven van adviezen op tal van gebieden. Inwoners kunnen zich daarvoor aanmelden als lid van de coöperatie. Er hebben zich inmiddels al een groot aantal inwoners aangemeld, de zorgcoöperatie kan een beroep doen op vrijwilligers, die zich beschikbaar hebben gesteld. Eén van de speerpunten van de coöperatie is mensen de gelegenheid bieden elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten. Dat kan in onze ontmoetingsruimte D’n Inloop, die in Compostella is ingericht. Alle inwoners van Zeeland, jong en oud, zijn er welkom. Een gezellig praatje, informatie uitwisselen, elkaar van advies dienen op tal van terreinen en het gesprek over de veranderingen in zorg en welzijn waarbij de lokale kracht van de burgers en verenigingen in Zeeland steeds belangrijker wordt. De ontmoetingsruimte is voorlopig geopend op dinsdagen en woensdagen van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.30 tot 16.00 uur, er zijn altijd gastvrouwen of gastheren aanwezig. De coördinatie van D’n Inloop is in handen van Michaela Maarschalkerweerd en Henriëtte van der Loop. Meer informatie over de Zorgcoöperatie Zeeland en voor aanmelden lidmaatschap, kijk op onze website: www.zorgcooperatiezeeland.nl.

14.609

Rabobank Clubkas Challenge. De Rabobank is dit jaar gestart met een nieuwe manier van sponsoring, namelijk de Rabobank Clubkas Challenge. De afgelopen week hebben wij een geweldig doel kunnen opgeven waar we dit extra geld aan willen besteden. Wij hebben gekozen voor de nationale ziekendag. Op deze dag zetten wij onze zieken wat extra in het Zonnetje en met dit extra geld kunnen we deze dag nog specialer maken voor onze gasten. Om dit extra geld te kunnen verdienen hebben we wel uw hulp nodig. Als u lid van de Rabobank Uden/Veghel bent dan kunt u tussen 5 en 13 november stemmen op de Zonnebloem. U kunt 2x uw stem uitbrengen op ons. Dus als u op ons stemt, dan kunnen wij de zieken in onze gemeente extra in het zonnetje zetten. Stemmen kunt u op: www.rabobank.nl/udenveghel Alvast bedankt voor uw stem! Eindejaarsfeest. Op 13 december vieren we in Compostella weer ons jaarlijks eindejaarsfeest. Je kunt je tot 8 december opgeven bij Sjaan tel. nr. 451792 of Willemien tel. nr. 452533. Voor deze middag vragen wij een eigen bijdrage van €7,50. Er volgt nog meer informatie dus let goed op het volgende Rookelijzer. 69


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

Drukbezocht eerbetoon aan jubilarissen. Zondag 5 oktober was voor Zeelandia Cees van Gerwen dag. De ochtend begon met een aantal leuke activiteiten op de Kreitsberg: een rondleiding door de wijngaard, met een proeverij, een bijzondere voetbalwedstrijd… Het werd een gezellig samenzijn van alle leden! Na een uitstekend verzorgde high tea/lunch door onze eigen Lieke Dierkes, verplaatste het gezelschap zich naar het Witte Huis ter voorbereiding op het jubilarissenconcert. Om 14.00 uur zat de grote zaal bomvol met publiek! De zaal genoot van de muzikale hoogstandjes van het opleidingsorkest, de slagwerkgroep en de harmonie. Met als stralend middelpunt de drie jubilarissen van de dag: Teun (10 jaar), Nol (40 jaar) en Cees (60 jaar). Zij ontvingen mooie woorden van voorzitter Tijs Nabuurs, een heuse bondsonderscheiding en een attentie van Vriendenkring Zeelandia. Voor Nol was er zelfs een prachtige verassing van zijn kleinkinderen! Ook werd 4 jonge muzikanten de T-sleutel opgespeld, de onderscheiding die elke muzikant krijgt als hij/zij bij het orkest of de slagwerkgroep komt spelen. Deze eer viel deze keer te beurt aan Hilde, Charlotte, Berber en Sietze. De T-sleutel werd opgespeld door de naamgever ervan: Tjeu van Ras. Kijk voor meer foto’s op de Zeelandia site… 14.610

14.611

14.612

14.613

- - Rabobank Clubkascampagne - 70


Rabobank Clubkascampagne: 14.614 Muzikale vorming in de opvoeding van kinderen is bijna niet te overschatten. Het maakt kinderen aantoonbaar slimmer en leert ze vaardigheden die zelfs voor wiskunde of taalonderwijs heel nuttig zijn. Maar bovenal geeft muziek vooral voldoening. Samen muziek maken is bij uitstek een sociale bezigheid die mensen van allerlei kleuren en leeftijden kan verbinden dus daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden! Vanuit die optiek zoekt muziekvereniging Zeelandia actief de samenwerking met basisscholen. Vorig jaar is een proefproject naar volle tevredenheid verlopen. De bedoeling is om het muziekonderwijs door een vakdocent van Zeelandia te laten ondersteunen, specifiek in de groepen 5 en 6. Vlasgaard directeur Conrad Sommerdijk: “Het is fantastisch, een absolute meerwaarde boven de lessen die onze eigen docenten over muziek kunnen geven, zowel leerkrachten als leerlingen zijn erg enthousiast.� Uiteraard hoopt Zeelandia het virus voor muziek hiermee te verspreiden onder de basisschooljeugd en hen te kunnen enthousiasmeren voor een opleiding tot muzikant bij Zeelandia. De inzet van een vakdocent is extreem moeilijk te financieren vanuit het schoolbudget en de verenigingsgelden en dus doen we een beroep op de leden van de Rabobank. We zijn ervan overtuigd dat dit project bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van onze muziekvereniging, zodat we in de toekomst onze maatschappelijke rol kunnen blijven spelen in Zeeland. Oproep aan alle leden van Rabobank Uden Veghel Het is voor Zeelandia ongelooflijk belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren tijdens de Rabobank Clubkascampagne. Het zou fantastisch zijn als zoveel mogelijk mensen een bijdrage willen leveren aan het verwezenlijken van onze bovenstaande ambitie, door uw stem te geven tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Uw stem is geld waard! Leden van Rabobank Uden Veghel mogen van woensdag 5 november tot en met donderdag 13 november 2014 vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete 14.615 clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Iedere stem is geld waard! Dus hoe meer stemmen er op ons uitgebracht worden, hoe hoger de extra inkomsten zijn. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/udenveghel. Stem op Zeelandia en stem daarmee op uitstekend muziekonderwijs voor onze Zeelandse jeugd!! Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding: Bestuur Zeelandia.

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. 0486-452582 tel. 0486-453373 (na 18.00 uur).

Start nieuwe volwassenengroep. We gaan weer een groep starten en wel op donderdagavond van 20:45 uur tot 21:45 uur onder leiding van Stefan Emons. Ben je 16 jaar of ouder en heb je altijd al gitaar willen leren spelen, grijp dan nu je kans en geef je op s.w.emons@ziggo.nl Voor meer info: s.w.emons@ziggo.nl of stefanemons@gmail.com Tel.: 06-55866748 (Stefan) Graag tot ziens bij Leyenda. www.gitaarclubleyenda.com 71


af isc h

r ng helg e w a van ger

• van ontwerp tot gedrukt bij u thuis • van geboortekaartje tot huisstijl wij verzorgen graag uw drukwerk!

0486-453404 06-45 30 02 48 (Helga) 06-31 94 27 53 (Theo) h.vgerwen@planet.nl

72

TE HUUR TOILETWAGEN bij “Buurtschap de Graspeel” Informatie: Theo Habraken Tel: 06-51887130


HET ADRES VOOR DESKUNDIG ADVIES OVER      

VOEDING VERZORGING VLOOIENBESTRIJDING BENCHES – MANDEN – KUSSENS SNACKS ACCESSOIRES

Bossestraat 65, Schaijk Tel.: 0486-461386 www.spanjersvoordierentuin.nl

Openingstijden: Ma 13.00-18.00 Di-Do 08.30-18.00 Vrij 08.30-20.00 Za 08.30-17.00

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 73


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl

Diensten zoals: • • • • • • •

Pedicure aan huis Maaltijdservice Tuinservice Klussenservice Kapper aan huis Korting Pantein Thuiszorgwinkel Korting CZ en VGZ

U woont zelfstandig maar de zorg voor u zelf en uw huishouden gaat niet meer vanzelf. Het gevoel de touwtjes zelf in handen te kunnen houden kan dan belangrijk voor u zijn. Via Pantein Extra kunt u eenvoudig zelf diensten aan huis regelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 74


70-jarig professiefeest Zr. Martia van der Burgt Op 8 september 2014 heeft Zr. Martia haar 70-jarig professiefeest gevierd in het klooster in Breda. Na een mooie Heilige Mis in de kloosterkapel was er een druk bezochte receptie. Er waren o.a. vertegenwoordigers van Caritas, een van de doelen waar Zr. Martia zich op haar hoge leeftijd nog steeds voor inzet, alsook haar collega-zusters en de oud-bisschop die ook in het klooster woont, familie en vele vrienden en oud-collega’s. Op donderdag 18 september was er feest voor en met de familie in het klooster in Breda. Daarbij was ook haar zus Doortje met haar man Jan van Zuylen aanwezig. In gedachten bij ons allen was haar zus en onze tante-zuster Zr. Maria Regina, die op 8 augustus jongstleden is overleden.

14.616

Om half 11 werden we ontvangen met koffie en gebak, waar Zr. Martia bij binnenkomst hartelijk werd toegezongen door haar zus, zwager en al haar neven en nichten. Bij het gezellig weerzien van de familie werd druk gebuurt, oude foto’s bekeken, herinneringen opgehaald en mocht uiteindelijk een ieder zijn collectie familiefoto’s aanvullen met foto’s uit de oude doos. Velen vonden nog foto’s van zichzelf en de familie van vroeger, die vergezeld van de nodige verhalen vervolgens van hand tot hand gingen. Met het mooie weer was het goed en gezellig vertoeven in de grote mooie zonnige kloostertuin, waar alles nog volop in bloei stond. Rond het 14.617 middaguur werd ons een heerlijk warm en koud buffet aangeboden met nog lekkere pudding als toetje. Zr. Martia genoot zichtbaar van de aanwezigheid van al haar familie. Het 70-jarig professiefeest werd aan het einde van de middag afgesloten met een lekker kopje koffie, likeurtje en bonbons. We kunnen samen met Zr. Martia terug kijken op een mooi feest !! Zr. Martia: dank voor het mooie professiefeest en gefeliciteerd met deze bijzondere dag in een even bijzonder leven!

Nationaal MS Fonds zoekt extra collectanten Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek (van 17 t/m 22 november) extra collectanten. Er zijn meer handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen aanbellen. Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er 300 nieuwe mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid en is volledig afhankelijk van donaties, giften en sponsoren. U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl. Of neem contact op met Pamela Zaat, landelijk coördinator MS collecteweek, per telefoon op (010) 59 198 39, of per e-mail naar pamela@nationaalmsfonds.nl 75


Katholieke Bond van Ouderen. Belangenorganisatie voor senioren

Culturele Dag Maar liefst 190 leden van onze vereniging namen op 9 oktober j.l. deel aan de culturele dag. Na een kopje koffie en een lekker hapje presenteerden een paar bestuursleden teksten en muziek rond het thema ‘kracht’. De spreker van de ochtend, Leo Fijen, was verhinderd en in zijn plaats kwam een andere KRO-coryfee, Hella van der Wijst, bekend van De Wandeling op de TV. Hella speelde eigenlijk een thuiswedstrijd, want geboren in Veghel had ze duidelijk Zeelandse wortels. Vader Leo en opa Haske van der Wijst woonden destijds in het huis van secretaris Wientjens aan de Kerkstraat, nu de woning van Cees en Maria van Dongen. Met haar ‘verhalendoos’ probeerde Hella verhalen los te peuteren bij het publiek, dat daarvoor eigenlijk te groot in omvang was. ’s Middags was het de beurt aan Mia Dekkers. Afkomstig uit een groot gezin in De Peel, wist zij met grappen en grollen, leuke verhalen en liedjes, het publiek prima te vermaken met het wel en wee van vroeger. Tussendoor en op het einde kregen we een perfect optreden van de mensen van Het Witte Huis: volop drinken en heerlijk eten! Kort samengevat: de culturele dag was een zeer smaakvol (in meerdere betekenissen) gebeuren. Natuurwandeling Vaste prik in het programma van de KBO is een natuurwandeling in het najaar. Op 5 november gaan we wandelen in Uden in het gebied Achter de Bergen, alwaar nieuwe natuur ontwikkeld wordt. Wie op eigen gelegenheid naar Uden gaat, dient om 14.00 uur aanwezig te zijn bij De Pier. Velen zullen sportief zijn en met de fiets Udenwaarts gaan; willen ze samen fietsen dan dienen ze om 13.15 uur aanwezig te zijn op het Van Kilsdonkplein. De wandeling staat wederom onder leiding van Mieke van Gerwen, en dat betekent dat het een interessant én pittig gebeuren wordt, want Mieke houdt niet van frotten! Dementie, óók onze zorg! Elders in dit Rookelijzer vindt u informatie over de voorlichtingsdag over dementie op 10 november in De Garf. Hoewel deze dag mede georganiseerd wordt door de KBO, is de voorlichting bestemd voor iedereen in Zeeland. Expres wordt om 20.00 uur een voorlichtingsronde gehouden, zodat ook mensen die overdag moeten werken, er aan kunnen deelnemen, terwijl de middagbijeenkomst van 14.00 uur wellicht beter uit komt bij ouderen. De Gemeente Landerd vindt de bijeenkomst zó belangrijk dat zij alle kosten draagt. Graag nodigen wij alle Zeelanders uit aan één van de voorlichtingen deel te nemen. Nieuws van de Rabobank Uiteraard zijn wij geen verlengstuk van de Rabobank, maar soms is de Rabobank lief voor ons en dan zijn wij niet te beroerd om ook aardig voor de bank te zijn en haar naam te noemen in Ut Rookelijzer. Dat is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot: 1. De Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank laat haar leden €110.000 verdelen onder verenigingen, clubs, etc. en wij willen, samen met de Vrienden van Compostella en de Zorgcoöperatie Zeeland, daar graag een graantje van meepikken. Vandaar het stemadvies elders in dit Rookelijzer: stem op ons!! 2. Veilig en bewust bankieren op uw oude dag. Onder deze titel organiseert de Rabobank op 15 november een drietal workshops in het IBN-gebouw aan de Hockeyweg 5 te Uden. 3. De workshops zijn:  Veilig en bewust bankieren op uw oude dag. Hoe bankiert u veilig? Betalingsverkeer via internet? Wel of geen volmachten afgeven?  Erven, schenken en levenstestament. Wie heeft recht op uw erfenis? Hoe schenkt u gunstig? “Opeten van uw vermogen”? - - Verhuizen naar - 76


Verhuizen naar een andere woning. Overwaarde op uw woning? Hoe die optimaal te benutten? Overwaarde benutten zonder te verhuizen? In de workshops wordt gepoogd op bovenstaande vragen antwoord te geven. U kunt zich voor twee workshops inschrijven. Wilt u de Rabobijeenkomst bijwonen? Meldt u zich aan via rabobank.nl/udenveghel. 

Ontmoetingsbijeenkomst op 12 november: Mondgezondheid Het zal onze leden bekend zijn dat we elk kwartaal een ontmoetingsbijeenkomst houden. Op zo’n bijeenkomst wordt belangrijke informatie verschaft en krijgen de toehoorders de gelegenheid met de sprekers in contact te treden. In november willen we het thema mondgezondheid als onderdeel van algehele gezondheid aan de orde stellen. Als men in ziekenhuizen een hartoperatie of een heup- of knieoperatie wil ondergaan, moet de patiënt van te voren zorgen voor een gezonde mond. Veel ouderen die een kunstgebit dragen, denken dat ze nooit meer naar de tandarts hoeven want ze hebben immers geen eigen tanden meer. Niets is minder waar. Door te zorgen voor een goede mondgezondheid voorkomt men hartproblemen, longontsteking, enz. Een slecht zittend kunstgebit kan maag-, nek- en hoofdproblemen veroorzaken. Niet voor niets zit een prothese in de basisverzekering en heeft men eens in de 6 à 7 jaar recht op een nieuw kunstgebit. Een paar feiten: In Nederland zijn momenteel 2,5 miljoen prothesedragers Veel van die mensen gaat niet naar een tandarts of tandprotheticus 10-15% heeft problemen met zijn gebit. Reden voor ons om een speciale ontmoetingsbijeenkomst te wijden aan mondgezondheid. Dat zal gebeuren op 12 november om 14.00 uur in het restaurant van Compostella. Uiteraard is de bijeenkomst gratis en krijgt u koffie of thee gepresenteerd. We hopen veel leden op 12 november te mogen begroeten! Surpriseavond Op 28 november wordt de surpriseavond van de KBO gehouden. Houdt u deze datum vrij! Via de Ons van 10 november krijgen onze leden een persoonlijke uitnodiging. Andere belangrijke data: 10 december: vrijwilligersmiddag 19 december: kerstviering Nadere gegevens volgen. Gratis lid worden van de KBO? Dat kan! Tenminste voor een paar maanden. De KBO is druk bezig met een ledenwerfactie en in dat kader worden grote advertenties in kranten geplaatst en wordt hier en daar bij senioren die nog geen lid zijn, de Ons in de brievenbus gestopt in de hoop dat de lezer lid wordt. De Ons is het verenigingsblad van de KBO. Wie in Zeeland lid wil worden van de KBO, gelieve contact op te nemen met onze penningmeester, Henk van Griensven. Adres: Buitenveld 14. Telefoonnummer: 0486-451865. E-mail: henk.vangriensven@telfort.nl. Tot 1 januari 2015 hoeft u geen contributie te betalen en kunt u tóch profiteren van bijvoorbeeld bovenstaande KBOactiviteiten! J. Ermers, secr. KBO-Zeeland

Kopij voor Ut Rookelijzer van 22 november dient op donderdag 13 november vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 77


Weet u het al? De eerste hint om u op weg te helpen:

Met Carnaval weet deze Prins niet van ophouden! De Prinsentoto-formulieren met de foto’s vindt u bij Herberg D’n Brouwer en Café ’t Oventje. Vink de naam of namen van uw keuze aan en lever het formulier, samen met het verschuldigde bedrag (1 naam: € 1,-, 7 namen € 2,50 of alle namen € 5,-) daar ook in. Inleveren kan ook voorafgaand aan de onthulling bij Ambianz op 1 november. 78


“Je Oppasdiploma halen”

Waardoor je een streepje voor hebt en gemakkelijker aan een oppasadres kunt komen! Wat ga je allemaal doen? Hoe voer je een kennismakingsgesprek met de ouders? Hoe overleg je over de vergoeding? Hoe kun je kennismaken met de kinderen van het oppasgezin? Hoe kun je zorgen voor veiligheid? Hoe gedraag je je aan de telefoon/deur als er (aan)gebeld wordt? Wat doe je als de kinderen niet willen/kunnen slapen? Hoe om te gaan met opruimen, etenstijd en bedtijd? Zodat je na de oppascursus hebt geleerd om: Positief om te gaan met kinderen. Je kinderen kunt troosten. Complimentjes geven en…. Regels en grenzen kunt aangeven. Voor wie : Maximaal 10-12 jongens en meisjes van 11-14 jaar/ groep 8 basisschool tot 3e jaar middelbaar onderwijs. Wanneer: Woensdag 5, 12, 19 en 26 november 2014 van 19.00-20.30 uur. Waar: Centrum voor Jeugd en Gezin “CJGgeeftantwoord”, Inlooppunt locatie Schaijk, Netjeshof 1a, Schaijk. Cursusleidsters: Constance Janssen en Nettie Nabuurs. Aanmelden en informatie: Ben je geïnteresseerd in “Je oppasdiploma halen” dan kun je je tot uiterlijk 30 oktober 2014 aanmelden. Dit kun je doen door een email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met je contactgegevens. Je kunt ook bellen naar 0800 – 254 00 00. Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen. We verzoeken je om jouw bevestigingsmail mee te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden. www.cjggeeftantwoord.nl

EXPOSITIE SCHILDERCLUB D’N ZOLDER In het weekend van 1 en 2 november houdt de schildersclub D’n Zolder weer haar jaarlijkse tentoonstelling. Te zien zijn schilderijen, die door de leden het afgelopen jaar zijn gemaakt; een zeer gevarieerd aanbod, die de interesse en vaardigheden van de leden goed weergeeft. Daarnaast zijn ook deze keer op hetzelfde formaat doek weer schilderijen gemaakt met een gezamenlijk thema. Deze keer was dat “een koninklijk tintje”, een onderwerp waaraan verschillend invulling is gegeven. De tentoonstelling is op de zolder boven de bibliotheek in Zeeland. Er is een stoellift aanwezig voor hen die moeilijk trappen kunnen lopen. Iedereen is van harte welkom, de koffie staat klaar. Zaterdag 1 en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur.

14.618

79


VADER MUIS GAAT KLUSSEN! Heel vroeg in de morgen begon vader Muis al aan zijn wandelrondje door de tuin van meneer en mevrouw Groen. Het was er nog erg stil, alleen een enkel vogeltje hoorde je. Zelfs de haan en de kippen sliepen nog. Ook in het muizenhuis was het nog rustig, ook daar lag iedereen nog in zijn warme bedje. Vader Muis kon niet meer slapen en was alvast aan zijn ochtendwandeling begonnen. Deze dag zou voor hem een drukke dag worden. Eerst de kinderen naar school en dan zou hij zijn timmerspullen klaar maken om dan te gaan werken bij Pluimstaart, de eekhoorn. Om daar te komen moest hij een heel eind lopen, want de eekhoorntjes woonden midden in het bos, vlakbij de grote eikenboom. Pluimstaart was bij vader Muis komen vragen of hij zo snel mogelijk kon komen helpen. Het dak van het eekhoornhuis zat vol gaten en moest zo snel mogelijk gemaakt worden. Straks kwam de winter en dan zouden de eekhoorntjes het veel te koud krijgen, met misschien wel veel regen en sneeuw. Vader wist dat pluimstaart en zijn gezin het warm moesten hebben, anders zouden ze het niet overleven. Dus die morgen sjouwde vader Muis met hamer, zaag en spijkers naar het bos. Hout was er genoeg in het bos, daarmee kon hij de gaten vast wel dichtmaken. Ook nam hij wat nootjes mee van hun eigen wintervoorraad. De muisjes hadden genoeg, dus konden ze vast wel wat missen voor hun vriendjes in het bos. Samen delen was ook bij de dieren erg belangrijk. Pas laat in de avond zou hij met al dat werk klaar zijn. Eerst bracht hij die morgen al zijn kinderen naar school, behalve natuurlijk de twee kleinste muisjes Suus en Lis. Mevrouw Kikker zou die middag de kinderen weer thuisbrengen. Mevrouw Kikker kwam elke woensdag een handje helpen bij de familie Muis. Samen met moeder Muis poetste ze dan het huis en streken alle was die moeder Muis al gewassen had. Suus en Lis speelden dan met Kraaltje Kikker, het jongste kindje van mevrouw Kikker. Meneer Kikker was meester op school! En de vier andere kikker kinderen gingen ook al naar school. Zo hielpen ook de dieren elkaar wanneer dat nodig was. Vader Muis kwam op weg naar het bos Ram de Haas tegen. Zo snel als een haas, rende die hem tegemoet. Vader Muis schrok er wel even van. Waarom had hij zo’n haast? Al heel snel wist hij het: mevrouw Haas was erg ziek en nu ging hij de dokter roepen. Even later net voordat vader Muis bij de eikenboom aan kwam, zag hij dokteruil overvliegen. Nu zou alles snel goed komen, want de uil was een hele knappe dokter. Na een kop warme eikelthee ging vader Muis snel aan de slag bij de familie Eekhoorn. Wel zes gaten zaten er in het dak en het raam sloot ook al niet goed. Pluimstaart had het nodige hout al verzameld, zodat ze meteen aan de grote klus konden beginnen. Voordat het donker werd, zou alles klaar moeten zijn. Ook de buurman van Pluimstaart hielp mee! Die middag at vader Muis ook daar. Mevrouw Bep de Eekhoorn bakte lekkere beukennootjes pannenkoeken. Die smaakten heerlijk, vond vader Muis. De hele dag werkten ze hard en voor dat de eerste donkere wolken kwamen was alles klaar. Al meteen kon je het voelen in het huisje, want nu waaide het er niet meer zo koud. De eekhoorntjes konden weer warm en droog de winter door. Vader Muis nam afscheid en liep snel weer naar huis. Daar wachtte zijn vrouw met lekkere warme soep op hem en lekkere wortelenstamp. De kinderen Muis waren al klaar om naar bed te gaan. Nog even een praatje met hun papa en dan gingen de kleintjes al naar bed. Pipie, Groppie, Snoezel en Dibbel en Polletje mochten nog even een spelletje met hun moeder doen, dat was beloofd en vader Muis bracht de kleintjes naar bed. Daarna zou hij wel uitrusten. Het was een drukke, maar mooie dag geweest met heel veel goed werk! Zo lieve kinderen, zo zie je maar weer dat samenwerken heel mooie dingen met zich mee brengt! Ik hoop dat jullie een fijne herfstvakantie hebben gehad nu uitzien naar jullie nieuwe school! Groetjes van: *** DE VERTELSTER*** 80


Met een leesbril achter de coMputer is als‌

Ervaar de voordelen van een beeldschermbril. nieuwe tijden vragen om nieuwe kijkoplossingen. We staan er eigenlijk zelden bij stil, maar de leesbril en multifocaalbril stammen uit het pre-computertijdperk. Ze zijn echter minder geschikt voor langdurig gebruik achter een beeldscherm. daarvoor is de beeldschermbril. Voor wie is de beeldschermbril? de beeldschermbril is ideaal voor mensen vanaf 40 jaar en mensen die meer dan 2 uur per dag achter de computer zitten. een beeldschermbril geeft de ogen de juiste ondersteuning en voorkomt vermoeidheid en irritaties van de ogen. Straks ook op uw neus? Van de brildragers vanaf 40 jaar gebruikt 90% dagelijks een computer. steeds meer mensen gebruiken hierbij een beeldschermbril en ervaren de vele voordelen. Wist u al dat er een complete rodenstock beeldschermbril is vanaf â‚Ź 329,-? u heeft ruime keuze uit vlotte monturen en trendy kleuren. Wij zien u graag in onze winkel!

81


Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

Zondag 26 oktober caravan en kampeershow modellen 2015 zijn binnen! m o d el le n et 20 14 nu m

hoge o k rtingen! Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30 - 18.00u, za 9.00 - 17.00u. zondag 26 oktober 11.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 82


Beste Smouskes en Smouzinnekes, hebben jullie je al afgevraagd wie we dit jaar als Jeugdhoog-heden mogen gaan onthullen op vrijdag 7 november bij De Heische Tip? Of denk je het zelfs al te weten?? Een tip: ze zitten in groep 8 van een basisschool!

De Smouskes nemen hun petje af

Dit jaar hebben we als motto: De Smouskes nemen hun petje af. Door je petje af te nemen laat je anderen weten dat ze welkom zijn en hoop je zij zich op hun gemak voelen bij jou en je vrienden. Als Jeugdcarnaval De Smouskes willen wij niets liever dan dat je je op je gemak voelt bij ons. Kom je daarom ook op 7 november naar onze onthulling bij De Heische Tip? Wij zullen zorgen dat de zaal weer feestelijk is versierd. Zorg jij dan dat je je mooiste pet of andere feestmuts op zet om de nieuwe Jeugdhoogheden te kunnen begroeten en ook jouw petje voor hen af te nemen? Op dezelfde avond wordt afscheid genomen van Jeugdprins Tom, Jeugdprinses Auke, Adjudant Sietse en Narrin Anna die de afgelopen carnaval voorop liepen in de polonaise en laten de Huppelsmouskes en de Dansgarde hun nieuwe dans zien. Denk je al te weten wie de nieuwe hoogheden worden, vul dan hun namen in op de briefjes in de zaal en misschien ga jij wel met een mooie prijs naar huis.

Receptie Jeugdhoogheden

Op 23 november wordt de nieuwe Jeugdhoogheden een receptie aangeboden en ook dan nemen wij weer ons petje voor hen af. Heb je zin om de nieuwe heersers van de Zeelandse jeugd te komen feliciteren dan ben je van harte welkom vanaf 11.30 tot 13.30 uur in Het Witte Huis. Iedereen van Jeugdcarnaval De Smouskes is er dan ook dus het wordt supergezellig! Zorg dat je in de kerstvakantie niet te veel afspraken maakt want op 25 januari (dat is twee weken eerder dan vorig jaar) houden we weer onze Jeugdpronkzitting. Als je daaraan deelneemt weet je zeker dat iedereen voor jou zijn petje afneemt. Verzin iets leuks en begin met oefenen! Want meedoen met Jeugdcarnaval De Smouskes is supercool !! Tot ziens!

83


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma 2 november: Publiekswandeling naar de Smerdel en andere vennen. Start 10.00 uur. 2 november: Tip: om 16.00 uur wordt het Smits-orgel in de kerk van Zeeland bespeeld door organist Leo van Doeselaar uit Amsterdam. Ga maar eens luisteren. Gratis toegang. 5 november: Liederentafel in het heemhuis. Publiekswandeling: Naar de Smerdel en andere vennen Op zondag 2 november vertrekken we om 10.00 uur vanaf het Inka-terrein voor een natuurwandeling door de Maashorst. Tijdens deze publiekswandeling wandelt u onder begeleiding van onze ervaren natuurgidsen door gevarieerde natuur: bossen, begrazingsgebied, heidevelden, oude lanen en vennen. De Smerdel is een oud ven, maar we bezoeken ook pas opgeschoonde vennen. U wordt geïnformeerd over de bosomvorming en inrichting van de Maashorst en u beleeft de natuur in uw ‘achtertuin’. Ook voor kinderen is de wandeling een aanrader. Het is wenselijk om goede wandelschoenen te dragen omdat we veelal over zandpaden lopen. Duur van de wandeling; ongeveer twee uur. Aanmelden is niet nodig. Kosten; € 3,-- voor volwassenen, kinderen gratis, inclusief een kopje koffie of thee en voor de kinderen een glaasje ranja na afloop van de wandeling.

Rabobank Clubkas Campagne

Heemkundekring Zeeland doet dit jaar mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Die aktie loopt van 5 tot en met 13 november 2014. Iedere stem is geld waard. Als lid van de Rabobank Uden-Veghel kunt u tijdens deze aktie stemmen op uw favoriete club in deze regio. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan hoogstens 2 op dezelfde club. Doelen Wat wil de Heemkundekring Zeeland met uw bijdrage aanschaffen? We hebben dit jaar twee doelen: De werkgroepen Heemtuin en Tentoonstellingen kunnen uw stem goed gebruiken. De heemtuin heeft een grote collectie planten en onze tuinman Lamber kent die allemaal uit zijn hoofd. Maar de heemtuin is altijd open en we willen dat iedere bezoeker op een weersbestendig bordje kan lezen welk plantje er groeit. Ook zonder rondleiding. Daarom wil de werkgroep Heemtuin enkele honderden nieuwe naambordjes laten maken. De werkgroep tentoonstellingen heeft te maken met een verouderde verlichting in hun tentoonstellingsruimte. De spotjes zijn heel kwetsbaar en duur in het gebruik. Ze willen alle lampen vervangen door zuiniger en brandveiliger exemplaren.

Geef uw stem aan Heemkundekring Zeeland.

14.619 84

14.620


Schenking ut Rookelijzer Tijdens de rondvraag van de laatste ledenvergadering werd het bestuur verrast door ons lid Albert de Groot. Als jarenlang redactievoorzitter van ut Rookelijzer heeft hij alle(!) Rookelijzers per jaargang laten inbinden. En dat zijn er bijna 50. Deze prachtige collectie bood hij aan de vereniging aan. Ze zullen een mooi plekje krijgen in onze bibliotheek. We danken Albert hartelijk voor deze gift. Op de foto krijgt Gerard Selten (links) de Rookelijzers van Albert de Groot (rechts). 14.621

Nieuwe rubriek: CSI-Zeeland In het gemeente-archief van Zeeland, dat wordt bewaard in een vestiging van het BHIC in Grave, zitten onder andere een aantal dossiers met oude proces-verbalen van de veldwachters van toen. Daar zitten interessante verhaaltjes tussen, die een goed inzicht geven in het dagelijkse leven van die tijd. Ik zal ze laten zien in de schrijftaal van toen om die indruk nog wat te versterken. Onze veldwachter was niet bang uitgevallen, want hier stond hij tegen een overmacht. Maar liefst 6 inwoners van Schaijk namen de moeite om met een kruiwagen helemaal naar Nabbegat te wandelen om daar heide en mos te verzamelen. Helaas voor hen werden ze betrapt. Proces-verbaal 3: Te weinig bos in Schaijk? De ondergeteekende Jan van Deursen, veldwachter der gemeente Zeeland, kanton Grave, arrondissement 's Hertogenbosch, provincie Noordbrabant, op den eed bij de aanvaarding zijner bediening afgelegd, geeft klagende te kennen: Dat hij op den achttienden dezer maand des namiddags ten drie ure, bij het doen zijner gewone ronde, zich bevond op het gehucht Nabbegat, bij een perceel dennenbosch, behoorende aan Jacobus Zegers, landbouwer te Zeeland en aldaar aantrof 1e Maria van Erp, huisvrouw van Willem Spierings, oud circa 45 jaren; 2e Jan Elbers, zoon van Gerardus Elbers, oud 22 jaren; 3e Hendrika Janssen, dochter van de weduwe Janssen, oud circa 22 jaren; 4e Martinus Janssen, zoon van de weduwe Janssen, oud circa 16 jaren; 5e Peter van Erp, zoon van Gerardus van Erp, oud circa 17 jaren; 6e Johannes Benkers, zoon van Theodorus Benkers, wielendraaijer, oud circa 18 jaaren, alle wonende te Schaijk, welke, in gemelde dennenbosch bezig waren met het verzamelen van heide, mos en dennennaalden, zonder daartoe de vereischte vergunning te hebben. Dat deze enkele diefstal alzoo is gepleegd in vereeniging van meer dan vier personen en elken dader van een kruiwagen was voorzien. En vermits deze daad strijdig is met de wet, heeft de ondergeteekende daar van opgemaakt het tegenwoordige proces-verbaal te Zeeland, den 20 december 1858, des morgens ten negen ure. Foto van de maand Wie kent de namen van de meisjes in de dansgroep op deze foto? Het is waarschijnlijk een carnavalsfoto uit 1974 in bejaardenhuis Compostella. Inlichtingen graag naar Piet Huvenaars op Korte Dijk 5 of via huvenaars@freeler.nl

14.622

85


Halloweentrack voor ons nieuwe klimrek Op vrijdag 31 oktober 2014 is het Halloween en dan gaat het ‘s morgens spoken in Zeeland. Alle kinderen die in januari 2015 naar het nieuwe kindcentrum verhuizen gaan deze ochtend aan een sponsorloop meedoen. Het doel van deze sponsortocht is om geld op te halen voor de inrichting van de speelpleinen bij het kindcentrum. Want bij ons prachtige nieuwe gebouw hoort natuurlijk een fijne speelplaats 14.623 waar uitdagende spelaanleidingen zijn voor kinderen van alle leeftijden. Speeltoestellen waar de kinderen met veel plezier de komende jaren mee vooruit kunnen. De besturen van de verschillende kernpartners hebben gelukkig een financiële basis gelegd, maar in deze HALLOWEENTRACK willen wij gaan voor een klim- en klautertoren, duikelstangen EN een “waterpompspeeltoestel”. Maar deze spullen kosten wat…kosten heel erg veel geld! 14.625

14.626

14.624

Het startschot zal om 10.00 uur gegeven worden door onze burgemeester. De kinderen van 0 tot 4 jaar en de groepen 1-2 van beide scholen starten om 10.00 uur. De kinderen van Kiobra en Pinkeltje mogen op een loopfiets, peuterkarretje, in een bolderwagen of buggy meedoen aan deze sponsorloop. De jongste kinderen zullen, waar nodig, door de oudste kinderen geholpen worden om de finish te bereiken. Om 10.30 uur gaan de kinderen van groep 3-4 van Vlasgaard en de groepen 3/4 en 5/6 van De Wizzert van start. Om 11.00 uur vertrekken de kinderen van cluster 5-6 en 7-8 van Vlasgaard en de groepen 6/7 en 8 van De Wizzert. De route voor de kinderen van 0 jaar t/m groep 1-2: Start: Parkeerplaats Sporthal, over de speelplaats van de Wizzert, dan steken de kinderen over naar de speelplaats van de Vlasgaard en dan dwars door de school weer richting de parkeerplaats. De route voor de overige groepen: Start: parkeerplaats sporthal - Vlasroot - Damaststraat - Stermolen - Linnenstraat - Vlasroot sporthal. Alle kinderen hebben een sponsorkaart mee naar huis gekregen zodat ze vanaf vrijdag 17 oktober sponsors konden gaan zoeken. U kunt de kinderen nog sponsoren door een vrijwillige bijdrage te geven of door een bedrag per rondje af te spreken. Elke euro komt gegarandeerd op de juiste plek terecht en iedereen is van harte welkom om de kinderen langs de route aan te komen moedigen.

86


87


88


Corné van Summeren nieuwe Keizer en Marcel van Hout nieuwe Koning Concordia Zeeland. De nieuwe keizer van Handboogsportvereniging Concordia Zeeland heet Corné van Summeren. In een duel om de titel heeft hij de huidige keizer Lau van Lith verslagen. Omdat Corné afgelopen juni voor het derde jaar keer achter elkaar de koningstitel had veroverd mocht hij de huidige keizer Lau van Lith uitdagen. De vijf hoogste schutters van het afgelopen koningschieten mochten ook meedoen omdat bij winst van Corné er een nieuwe koning bepaald moest worden. Het clubgebouw was goed gevuld met toeschouwers en om 10.30 uur begonnen de schutters aan hun wedstrijd over 30 pijlen. Met een sterke wedstrijd en hoge scores wist Corné van Summeren de keizerstitel te behalen met 286 punten was hij met overmacht de beste schutter. De wedstrijd om de vacante koningstitel was reuze spannend Marcel van Hout (275p) wist met een punt voorsprong op Mark van Tiel (274p) de koningstitel te behalen. Aftredende keizer Lau van Lith mocht daarom de nieuwe keizer Corné van Summeren de originele keizersmedaille uit 1867 opspelden. Als nieuwe keizer kreeg Corné de eer om de koningsmedaille op te spelden bij Marcel van Hout de nieuwe koning. Daarna kreeg het publiek de kans om de winaars te feliciteren en met de schutters na te kaarten over de wedstrijd. Schutter Corné van Summeren Marcel van Hout Mark van Tiel

Punten 286 Keizer 275 Koning 274

Schutter Hei Rovers Marco de Klijn Lau van Lith

14.627

Punten 269 268 248

Vrijdag 21 november is er een receptie voor de nieuwe keizer van handboogvereniging Concordia Zeeland, aanvang 19.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom in ons clubgebouw aan de Nieuwveldsestraat 2 Zeeland.

89


Biljarten, Regio Bandstoottoernooi voor mindervaliden 2014 In de soos van Terra Victa werd van 3 t/m 10 oktober 2014 het 24e Regio Bandstoottoernooi voor mindervaliden georganiseerd. Er werd gespeeld in een A-poule en een B-poule. Onder de finalisten zaten 3 spelers die lid zijn van Invalidenvereniging Odiliapeel. Het grootste succes was voor dhr. L. van de Boom uit Zeeland. Hij won de finale wedstrijd om de wisselbeker die werd gespeeld tussen de winnaars van de A-poule en de B-poule en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. De 74 biljarters die zich hadden aangemeld voor dit toernooi zijn allemaal lid van de verenigingen voor mindervaliden uit de regio. De deelnemers kwamen uit Boekel, Volkel, Nistelrode, Uden, Zeeland en natuurlijk uit Odiliapeel. De wedstrijden werden wederom georganiseerd door het bestuur van het Regio-Biljarten OostBrabant. Ze hadden de organisatie van dit toernooi weer prima voor elkaar. Speciale dank aan A. van Dijk en C. Habraken die het leeuwendeel hiervan weer op hun schouders hadden genomen. Op vrijdag 10 oktober werd eerst de kwartfinale gespeeld. 5 biljarters uit Odiliapeel, 3 biljarters uit Uden, 1 biljarter uit Volkel, 1 biljarter uit Nistelrode en 6 biljarters uit Zeeland hadden zich hiervoor gekwalificeerd. Hierna werden de halve finales in de A- en de B-poule gespeeld. In de halve finales behaalden in de B-poule 3 spelers uit Odiliapeel de overwinning, dus werden het extra spannende wedstrijden. De wedstrijd tussen R. Bax en W. Pelzer, beide uit Zeeland werd gespeeld om de 3e en 4e plaats in poule A. waarbij de match glansrijk werd gewonnen door R. Bax. Deze maakte meerdere mooie series en bereikte met 48 caramboles een scorepercentage van 200 procent. W. Pelzer behaalde met 16 caramboles een scorepercentage van 100 procent. In poule B speelden W. Kerstens en P. Smits uit Odiliapeel voor de 3e en 4e plaats. Deze wedstrijd werd na een spannend duel gewonnen door W. Kerstens met een scorepercentage van 166,67 procent. Hij maakte 15 caramboles. P. Smits behaalde met 12 caramboles een scorepercentage van 92,31 procent. In de finale van de A-poule nam H. van Vucht uit Uden het op tegen G. van Lanen uit Zeeland. De wedstrijd was erg spannend en tot op het laatst bleef de stand erg close. Uiteindelijk werd de partij werd gewonnen door H. van Vught. Met 30 caramboles bereikte hij een scorepercentage van 125 procent. G. van Lanen bereikte met 26 caramboles een scorepercentage van 123,81 procent. In de finale van de B-poule gingen L. van de Boom uit Zeeland en H. Bens uit Odiliapeel de strijd aan tegen elkaar. Beide heren maakten 17 caramboles, maar L. van de Boom won deze match omdat hij een scorepercentage van 170 procent behaalde (moest 10 caramboles maken) en H. Bens een scorepercentage van 130,77 procent (moest 13 caramboles maken).

14.628 Winnaar L. van de Boom in actie tijdens de finale 90

De winnaar van de A-poule, H. van Vught, en de winnaar van de B-poule, L. van de Boom, gingen hierna de strijd aan voor de wisselbeker. Deze partij werd gespeeld op het gemiddelde van de voorrondes en werd na een spannende strijd gewonnen door L. van de Boom met een scorepercentage van 77,27 procent. H. van Vught behaalde een scorepercentage van 53,66 procent. Beide heren hadden prima wedstrijden gespeeld waardoor ze beide ongeveer het dubbele aantal - - caramboles moesten zien - -


caramboles moesten zien te behalen ten opzichte van hun normale gemiddeldes. De hoogste serie van 22 caramboles werd gemaakt in de 1e ronde door H. van Vught. R. Bax behaalde in de 1e ronde met 308,33 procent het hoogste scorepercentage in dit toernooi. De prijsuitreiking werd gedaan door de voorzitter van de Regio-biljartorganisatie Oost Brabant, dhr. J. Kampert. geassisteerd door H. Bens, nieuw contactpersoon bij de Regio-biljartorganisatie, die de bekers uitgereikte. Ook kregen de winnaars een mooie bos bloemen overhandigd. Hierna werden de organisatoren van het RegioBandstoottoernooi bedankt en de tellers, schrijvers en leden van de Odiliapeelse organisatie voor al het werk. Ook ging een woord van dank naar Terra Victa voor het beschikbaar stellen van de biljarttafels, Manders Sportprijzen voor de mooie bekers, Tuincentrum De Zwaan voor de fleurige bloemboeketten en naar Roelofs van Tienen voor de Biljartkeu die was geschonken voor de loterij. Ook de mensen die de biljarttafels en omgeving verzorgen en schoon houden en de mensen achter de bar die zorgden dat iedereen werd voorzien van een natje en een droogje werden hartelijke bedankt. We kunnen terugkijken op een geslaagd en gezellig biljarttoernooi en hopen dat over ongeveer 1 jaar de 25e editie van het Regio-Bandstoottoernooi voor mindervaliden zal worden georganiseerd in Terra Victa.

14.629 Winnaar L. van de Boom

De uitslagen zijn als volgt: A-poule Naam 1. H. van Vught 2. G. van Lanen 3. R. Bax 4. W. Pelzer

Plaats Uden Zeeland Zeeland Zeeland

B-poule Naam 1. L. v.d. Boom 2. H. Bens 3. W. Kerstens 4. P. Smits

Plaats Zeeland Odiliapeel Odiliapeel Odiliapeel

Partijen 6 6 6 6 Partijen 6 6 6 6

Beurten 90 90 90 90 Beurten 90 90 90 90

Caramboles 247 212 253 168 Caramboles 103 126 66 99

Moyenne 2,744 2.356 2,811 1,867 Moyenne 1,144 1,400 0,733 1,100

Hoogste serie 22 14 12 11 Hoogste serie 11 7 6 14

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden?

Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 91


14.630

14.631

14.632

14.633

14.634

14.635

14.636

Kleine boefjes en grote criminelen

Help je mee boeven vangen? Project ‘Inkloppers Brabantse gevangenisregisters’ gestart Afgelopen zaterdag vond in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) de officiële aftrap plaats van het project om Brabantse gevangenisregisters (1821-1940) te indexeren. Met dit project worden de deelnemers gevraagd om de kleine boefjes en zware criminelen in de Brabantse cellen op te sporen uit de gevangenisregisters van het BHIC. Iedereen kan digitaal (of online) meedoen: het is leuk werk, beslist niet moeilijk en bovendien erg nuttig. Wat zijn gevangenisregisters? Gevangenisregisters vormen de kern van de administratie van het gevangeniswezen uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Ze geven een zakelijke opsomming van gegevens van personen die in de strafinstellingen verbleven. Samen met jou willen wij de inschrijvingsregisters van de Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821-1940 op naam toegankelijk maken. Het resultaat wordt een online database waarin iedereen op persoonsnaam de gevangenisregisters kan doorzoeken. Die registers betreffen vooral de grote strafgevangenissen van 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven, maar ook van enkele andere Brabantse strafinstellingen. Deze inschrijvingsregisters kunnen niet alleen gebruikt worden voor genealogisch onderzoek, maar bieden ook mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek van sociologisch/psychologische en criminologische aard. Ze geven persoonsinformatie als de naam, geboortedatum, -plaats en het beroep van de gevangene - mannen en vrouwen maar bevatten ook informatie over de veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Vaak geven de registers ook een signalement van de gevangene en gegevens over zijn of haar ouders, de burgerlijke staat, het genoten onderwijs en gedrag in de gevangenis. Waarom dit project? In de inschrijvingsregisters kun je op dit moment echter alleen op datum zoeken, een naamindex is meestal niet voorhanden. Daar brengt het BHIC met dit unieke crowdsourcingsproject verandering in. En iedereen kan helpen wanneer en hoe vaak je zelf wilt. Voor dit project wordt samengewerkt met de website VeleHanden, een online platform waarop archiefdiensten scans kunnen aanbieden zodat het grote publiek, de 'crowd', kan helpen om deze archieven beter toegankelijk te maken. Wil je ons helpen met het digitaal toegankelijk maken van de oude Brabantse gevangenisregisters? Meld je dan snel aan via www.bhic.nl/velehanden of ga direct naar: www.velehanden.nl (kies bij de projecten voor ‘Gezocht! Inkloppers van Brabantse gevangenisregisters 1821-1940’). ’s-Hertogenbosch, 7 oktober 2014 92


Proef en geniet in kerstsfeer… Het Witte Huis à La Carte. Speciaal voor u hebben wij met kerst een vijf gangen keuze menu samengesteld met onze kerstspecials.

Zalmbonbon of

Kalfscarpacchio Of

Rilette van gegrilde courgette, ***** Ossenstaartbouillon Of

Gebonden romige paddenstoelensoep ***** Heerlijke malse Hollandsche Tournedos Of

Loins van zeeduivel Of

Combinatie van een gevulde portobello, courgette en vleestomaat, ***** Grand Kerstdessert ***** Koffie met likeur naar keuze Prijs à € 40,00 per persoon: 0486 - 45 13 28, vol=vol

Voor alles wat mensen samenbrengt…

93


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

Een feest, receptie of verjaardag?

Dan is een buffet een verrassend, gemakkelijk en smakelijk idee. Slagerij van Haeren staat bekend om complete verzorging van buffetten die met zorg zijn samengesteld, waarbij we gebruik maken van verse producten van topkwaliteit. In overleg stellen wij met u een smakelijk buffet samen, wij kunnen u hierin vakkundig adviseren. Om uw keuze gemakkelijk te maken hebben we diverse buffetten samengesteld: Kijk voor meer informatie op de site www.slagerijvanhaeren.nl 94


LIVE OP HET BROUWER PODIUM

ZATERDAG 15 NOVEMBER

DOS PAULOS Aanvang 21.00 uur - GRATIS entree

ZATERDAG 13 DECEMBER

IN THE ATTIC Aanvang 21.00 uur - GRATIS entree

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

95


EEN GREEP UIT ONS AANBOD ! KERKAKKERS 3

NOORDHOEKSTRAAT 1 a

VRIJSTAANDE BUNGALOW OP EEN MOOIE LOCATIE GELEGEN V.V. GARAGE, BERGING, inh. ca. 616 m³, perceel 893 m², kelder, 3 slaapkamers, royale woonkamer, tuin met overdekt terras op het (z)-westen gelegen.

OP EIGEN GROND GELEGEN LUXE RECREATIEWONING met BERGING en PRACHTIGE TUIN. Deze recreatiewoning is gelegen op het rustige "chaletpark "De Landerije" en biedt veel privacy. Bouwjaar 2003. Perceel 762 m².

NIEUW IN DE VERKOOP ! Vraagprijs € 379.000,= k.k.

NU STERK IN PRIJS VERLAAGD !! Vraagprijs: € 109.000,= k.k.

BEREKLAUW 6

2/1 KAPWONING MET GARAGE en carport Bouwjaar 1992, inhoud 433 m³ en perceel 213 m². Zonnige en keurig aangelegde tuin met terrass, gazon etc.. Voor overige 2/1 kapwoningen en overig aanbod verwijzen wij u naar onze internetsite of neem contact op met ons kantoor

KAPELWEG 9

VRIJSTAAND WOONHUIS MET VRIJSTAANDE GARAGE. Bouwjaar ca. 1963, inhoud woonhuis ca. 554 m³, garage 40 m², perceel 756 m². Grote tuin voorzien van terrassen, gazon en veel privacy. Ook een flinke oprit. Mooie ligging. Vraagprijs : € 349.000,- k.k.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING BELT U 0413-261905. VOOR OVERIG AANBOD IN ZEELAND KIJKT U OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL President Kennedylaan 153 te Uden

Vraagprijs € 199.000,= k.k. 96


IN GESPREK MET MANTELZORGERS. Op uitnodiging van de Wmo-adviesraad Landerd heeft er op 24 september met 14 mantelzorgers een vruchtbaar gesprek plaats gevonden met twee leden van de WMO-Adviesraad. De mantelzorgers waren allen partners van iemand met een hersenaandoening ten gevolge van dementie of ten gevolge van een hersenbloeding , een herseninfarct of een hersenbeschadiging. De Wmo-adviesraad wilde ge誰nformeerd worden over problemen die te maken hebben met WMO-voorzieningen voor mantelzorgers en de ondersteuningsbehoeften die mantelzorgers hebben. Hieronder leest u de samenvatting van de bespreking: Een algemeen probleem is dat men zich erg alleen heeft gevoeld nadat de diagnose dementie gesteld is. Vooral tijdens het zoeken naar oplossingen voor de moeilijke situatie waarin men dan terecht komt. Het zou zoveel helpen als men door de huisarts of medisch specialist verwezen zou worden naar bv. MEE of het Wmo-loket van de gemeente. Ook een mantelzorgmakelaar kan in deze fase uitkomst bieden. De hulp van MEE en van de WMO-consulent van de gemeente is gratis en de begeleiding van een Mantelzorgmakelaar is soms opgenomen in de aanvullende ziektekostenverzekering. Door zorgen en oververmoeidheid kan ook de gezondheid van de mantelzorger verminderen. Respijtzorg kan dan de oplossing zijn. Respijtzorg wil zeggen dat het werk uit handen wordt genomen van de mantelzorger , om overbelasting te voorkomen. Daarbij is ondermeer huishoudelijke hulp belangrijk. Door de bezuinigingen wordt inmiddels gekort op de beschikbare uren voor deze huishoudelijke hulp. Helaas is in geen enkel geval de vermindering in uren in samenspraak met de zorgvrager aangepast. De vermindering van het aantal uren is een tegenvaller, temeer omdat deze hulp veel verlichting geeft. Ook werd de behoefte aan vrije tijd besproken; een mantelzorger kent haast geen echte 'vrije 'tijd. Wat zou een vaste oppas geweldig zijn, om je dan even te kunnen ontspannen! Er is door enkele mantelzorgers al ervaring opgedaan met het Keukentafelgesprek, gevoerd door de gemeenteambtenaar na het aanvragen van hulp of een voorziening uit de WMO. De ervaringen waren over het algemeen positief. Het deelnemen aan dit gesprek door de mantelzorger is noodzakelijk gebleken. Voor de informatieverstrekking door de gemeente over de veranderingen in de WMO per 2015, had men graag een uitnodiging ontvangen. Dan had men samen met lotgenoten en met de gemeente kunnen overleggen. Schriftelijke informatie wordt slecht gelezen en is nogal eens moeilijk te begrijpen. De nog werkende mantelzorger wordt extra zwaar belast . Dit komt omdat de zorg voor een naaste zoveel tijd vereist dat een fulltime baan niet meer mogelijk is! Minderen van uren betekent mindering in inkomsten en dat terwijl de partner al arbeidsongeschikt is. Het gevolg is duidelijk. De website van de gemeente Landerd biedt de mogelijkheid om door te klikken naar Zorgplein Oss. Deze bevat veel informatie over de WMO. Men kan natuurlijk ook bij het gemeentelijk Wmo-loket terecht. Ook bij MEE en bij Mezzo, een vereniging voor mantelzorgers, kan men zich laten informeren. Tot slot is afgesproken dat we , vanuit de WMO-Adviesraad met de gemeente in overleg gaan om de gesignaleerde problemen te bespreken en samen te zoeken naar een passende oplossing. Als we in 2015 wat ervaring hebben met de nieuwe WMO, zullen we opnieuw met de mantelzorgers overleggen. Als u ook behoort tot deze groep mantelzorgers, bent u van harte welkom bij dit overleg. Namens de Wmo-adviesraad, Gerrie van Boxtel en Mieke van Gerwen. Tel: 0486-411332. 97


Zaterdag 15 november: Spectaculaire Halloween Tocht. Al enige tijd gaan er verhalen rond over een DVD. Een hele speciale DVD waar heel wat mee aan de hand is. Niemand durft er hardop over te spreken, maar je hoort de verhalen gonzen. Op de markt, op het kerkplein, in de Aldi en de Jumbo, maar vooral ook op de speelplaats bij de Vlasgaard en de Wizzert. Alle kinderen kennen het verhaal van die verdoemde DVD. Het verhaal gaat dat de DVD behekst is. Iedereen die de DVD bekeken heeft kan opeens deze wezens zien. Deze wezens uit de Hel. De geruchten gaan dat het mensen zijn die ook ooit de DVD bekeken hebben. En zij zijn allemaal opeens spoorloos verdwenen. Ze zwerven rond tussen de aarde en de hel en zijn alleen zichtbaar voor zij die de DVD gezien hebben. Ze dwalen vooral rond in de bossen van Landerd. Want de legende zegt dat daar ook de heksen zijn. De heksen met de oplossing. Zij kennen de toverspreuk, waarmee de vloek kan worden opgeheven. DIT IS EEN WAARSCHUWING Zorg dat je de DVD niet bekijkt. Ook niet samen met je vrienden. Want dan raken ook jullie vervloekt! En durf je het dan aan om de donkere Landerdse bossen te betreden om de heksen te zoeken? Om de schimmen en verschijningen te ontwijken op zoek naar de toverspreuk? We zullen zien! Durf jij je vrienden te helpen die al vervloekt zijn? Durf jij met ons mee de bossen in? Schrijf je dan nu in voor de Spectaculaire Halloween Tocht georganiseerd door Hoischurke Jongerenevents. Op zaterdag 15 november is iedereen vanaf groep 7 t/m 15 jaar welkom om deel te nemen aan deze tocht. Voorinschrijven is verplicht en kan via de website. Wees er snel bij want, vol = vol. Vergeet niet stevige schoenen aan te doen en eventueel regenkleding mee te nemen. Kijk op de site www.hoischurke.nl voor meer informatie en schrijf je in als je durft! Mhuhahahah…

Ut Hoischûrke 50 jaar! Ut Hoischûrke bestaat dit jaar 50 jaar en dat hebben we gevierd met verschillende activiteiten. Het spetterende hoogtepunt van deze activiteiten was het unieke Hoischûrke weekend op 4 en 5 oktober 2014 in de Vlashoeve te Zeeland. Een speciale Hoischurke commissie had zich ingezet om alle ruim 200 oude leiding op te zoeken en uit te nodigen voor deze feestelijke ontmoeting. Met als resultaat dat we op zaterdagmiddag ons konden verheugen op bezoek van ruim 100 oud-leiding. Een beetje onwennig stapten de eersten om 15.00 uur de zaal binnen, maar al snel werd het een feest van herkenning en werden oude herinneringen opgehaald. De huidige leiding van het Hoischurke had een heus Hoischurke museum ingericht, met allerlei memorabilia. De oude posters, t-shirts en het inmiddels antieke lamineer apparaat zorgden bij velen voor een beetje kippenvel. En de notulen van welleer werden luid voorgelezen, toch mooi om te zien dat het allemaal bewaard is gebleven. Al snel werd het tijd om de kennis van de oud-leiding eens te testen middels de bekende quiz waarbij de jongens tegen de meisjes mochten strijden. De heren zetten direct Wim van Haandel in, met zijn 37 jaar ervaring als Hoischurke leiding moest deze quiz voor hem toch niet zo moeilijk zijn. Maar de dames hadden met Paula Ottens een waardige tegenstandster. Dat de oud-leiding zijn fanatisme niet verloren heeft bleek wel uit de spannende finale. - - De jongens wonnen - 98


De jongens wonnen uiteindelijk met een nipt verschil. De tapkraan werd opengezet en het verlies was gauw vergeten. 50 jaar geleden werd het Hoischurke opgericht door Kapelaan Ruys, Christ Dirks en Piet Vrenssen, trots waren we dat alle drie de heren vandaag aanwezig waren en trots zijn zij dat hun tienerbar na al 50 jaar nog altijd actief is, wie kan dat nu zeggen.

14.637

14.638

Links: De Hoischurke leiding van nu. Rechts: De drie oprichters van ut Hoischurke.

Na het officiĂŤle gedeelte en een overheerlijk buffet was het de beurt aan DJ Gradje om de platencollectie van het Hoischurke nog eens boven water te halen. Met leuke verhalen en plaatjes van welleer werd het al snel een feest om niet snel te vergeten. Daarna was het de beurt aan DJ Ewald, die de volume knop openzette en zorgde dat er stoom van de dansvloer kwam. Ook de oud-leden waren inmiddels aangesloten. Iedereen uit Zeeland en de verre omgeving die het Hoischurke kent was aanwezig. Tenminste zo leek het. Uiteindelijk mochten Tonny en Theodor de avond afmaken. Dit hilarische duo is de kunst nog zeker niet verleerd en zorgde voor de spetterende afsluiting van een onvergetelijke avond. Op zondag waren alle inwoners van Zeeland uitgenodigd om het Hoischurke van binnen te bekijken tijdens de open dag. Ook op zondag was het Hoischurke museum nog geopend en konden de bezoekers de fraaie tijdlijn bezichtigen en de verhalen lezen van de oprichters en de hilariteiten van de Hoischurke vriendengroep. Het was een gezellige middag. Bedankt allemaal voor een geweldig feest weekend! We zullen het niet snel vergeten!

Hulp met de kleding van Sint en Piet nodig? Het duurt nog wel eventjes, maar vanuit Spanje is er al weer een bericht gekomen dat ook dit jaar Sinterklaas en zijn Pieten naar Nederland zullen komen en dus ook naar Zeeland! Menig kinderhart gaat weer sneller kloppen bij het naderen van deze speciale tijd van het jaar. Stichting Jeugdbelangen biedt al jaren onderdak aan een aantal onder hen in het Pietenhuis, zodat in Zeeland alles wederom van een leien dakje kan verlopen. Ook zullen Sint en/of Piet mogelijk uw vereniging/school/buurt/sportclub aangaan‌ wellicht dient dat ondersteund te worden door de mogelijkheden die SJB in haar magazijn heeft. Tegen een geringe (was)vergoeding kunt u gebruik maken van pakken van SJB. Wij organiseren dit op vastgestelde openingstijden op ons magazijn aan de Bosweg. De pakken kunnen elke maandag en vrijdag gehaald en gebracht worden tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Voor het vastleggen en afstemmen van afhaal/retour brengen van deze goederen, neemt u contact op met Anja Jacobs (453061). Wij wensen eenieder alvast een mooi Sinterklaasfeest in 2014!!

SJB Zeeland. 99


Redactionele mededelingen. Betaling abonnement in 2015

In 2015 blijft een jaarabonnement op Ut Rookelijzer € 15,00 kosten (met machtiging). Zonder machtiging betaalt u € 18,00. Abonnees in Zeeland, die Ut Rookelijzer niet gemachtigd hebben, ontvangen over enige tijd een nota. Wij verzoeken u dringend om die nota op tijd te betalen. Dan bent u verzekerd van de tijdige ontvangst van Ut Rookelijzer in 2015. Bij abonnees, die Ut Rookelijzer gemachtigd hebben, wordt het abonnementsgeld binnenkort van hun bank- of girorekening afgeschreven. Eventuele wijzigingen in uw rekeningnummer, uw tenaamstelling of adres (of eventuele opzegging van uw abonnement) graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze penningmeester Martien Zonnenberg. Uw medewerking in deze bespaart ons veel tijd en moeite. Wij danken u hiervoor bij voorbaat.

Informatie automatische incasso “abonnement 2015”

Om het abonnement 2015 op Ut Rookelijzer te kunnen innen, zijn wij verplicht om aan de abonnees die Ut Rookelijzer een doorlopende machtiging hebben afgegeven, het volgende te laten weten: 1. Incassant ID: NL11ZZZ171935630000 2. Machtigingskenmerk: Is gelijk aan uw lidnummer. Dit nummer kunt u vinden op het bankafschrift van eind november 2013 (abonnement 2014). 3. Datum incasso: Laatste week van november 2014. 4. Bedrag abonnement: Het abonnement voor 2015 blijft € 15,00

Postabonnees in 2015

Onze postabonnees ontvangen binnenkort de nota voor 2015. Op deze nota staat een bedrag aan portokosten voor het jaar 2014 en een bedrag voor het jaarabonnement van 2015. Wij verzoeken u dringend om deze nota op tijd te betalen. Dank hiervoor. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de nota, neem dan contact op met: Martien Zonnenberg, tel. 0486 45 16 98 of met Gerard Zegers, tel. 0486 45 09 45

Winnaars kleurwedstrijd

In Rookelijzer 576 stond een kleurplaat voor de kinderen, maar we hadden vergeten te vermelden, wanneer die ingezonden moest zijn. Daarom hebben we nog een maand extra gewacht. Er zijn echter maar twee kleurplaten ingestuurd en daarom willen wij, bij uitzondering, allebei de inzenders een prijsje geven. Het zijn: Fenne Kremers, en Jade Alberts. Proficiat met jullie prijsje en bedankt voor het meedoen!

Noteer al in je agenda:

zaterdag 27 december Zellandse Quiz 100


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 29 okt 29 okt 31 okt 1 nov 1+2 nov 2 nov 2 nov 5 nov 5 nov 7 nov 10 nov 10–15 nov 12 nov 13 nov 15 nov 16 nov 16 nov 18 nov 21-22-23 nov 22 nov 23 nov 24 nov 26 nov 28 nov 10 dec 19 dec 19 dec 21 dec 28 dec 6 jan 30-31 jan

Bibliotheek Zeeland, lezing Toos Dekkers-van Dijk, 20.15 uur Landerdpas, Eten bij de Pannekoekenbakker, Udenseweg 31 18.00 uur Kinderen Kindcentrum: sponsorloop inrichting speelterrein, Vlasgaard-Wizzert 10.00 uur De Smouskes, onthulling van de nieuwe Hoogheden, Ambianz Schildersclub D’n Zolder, tentoonstelling, noven bibliotheek, 10.00-17.00 uur Gitaarclub Leyenda, Presentatiemiddag bij De Heische Tip, 13.00 u, gratis entree Heemkunde, publiekswandeling naar de Smerdel – Maashorst, Inkaterrein 10.00 uur Huisartsen Zeeland, griepvaccinatie, De Vlaswiek, tussen 16.00 en 19.00 uur KBO, natuurwandeling Achter de Bergen, Uden, vertrek: De Pier 14.00 uur Jeugdcarnaval De Smouskes, onthulling Jeugdhoogheden, Heische Tip Samenwerkende organisaties, Lezing over dementie, De Garf, 14.00 en 20.00 uur Collecte week Nederlandse Stichting Gehandicapte Kinderen KBO, ontmoetingsbijeenkomst over Mondgezondheid, Compostella 14.00 uur Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 579, vóór 19.00 uur Hoischurke Jongerenevents, Halloweentocht SJB, intocht Sint, Sporthal de Hekel, 13.15 uur Muzis Landerd, Concert Vivezza Trio, De Phoenix Schaijk, van 12.00 tot 14.00 uur Bibliotheek Zeeland, Boekbespreking, Bibliotheek, 20.00 uur Mega vogeltentoonstelling in Dorpshuis de Garf Ut Rookelijzer, nr. 579 Smouskes, receptie nieuwe hoogheden: jeugd 11.30 uur, prinsenpaar 13.30 uur Bibliotheek Zeeland, Lezing notaris, Bibliotheek, 20.00 uur Landerdpas, Bezoek Vredepeel, Ripseweg 1 in Vredepeel, 13.00 uur KBO, surpriseavond KBO, vrijwilligersmiddag Soos Zeeland, sponsordiner, het Witte Huis KBO, kerstviering Soos Zeeland, soosfamiliedag, het Witte Huis. 11.11 uur MOV 50 jaar, tentoonstelling in het Gildehuis de Hoge Raam EHBO-vereniging, start EHBO-cursus, De Garf, van 19.30 tot 22.00 uur Smouskes, pronkzittingen

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden s.v.p. verzenden via We Transfer. Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Oktober 2014  
Oktober 2014  
Advertisement