Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

24 mei 2014

50ste jaargang nr. 574


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 24 mei Koor 'De Loreley', jubileummis, parochiekerk Schaijk, 17.30 uur. 24 + 25 mei Pastoor Theo van Osch, 25 jarig priester jubileum. 24 + 25 mei MuzArte, atelierroute op diverse locaties in Landerd, 11.00 - 17.00 uur. en e-mailadres 29 mei redactieGitaarclub Leyenda, Dauwtrappen, start D’n Brouwer, 5.30 - 6.30 uur. voor kopij-familieberichten-sintels 31 mei+1 juni VCO rommelmarkt, sportpark VCO, 10.00 tot 17.00 uur. utrookelijzer@home.nl 3 juni Rode Kruis en Zonnebloem, ontmoetingsmiddag, De Garf, 14.30 tot 16.30 uur. Ankie van Uden 6 juni Landerdpas, rondleiding Het Hof van Lof, Megen, 13.45 tot 16.30 uur. Melkpad 19, 5411 GC Zeeland t/m 7 juni Vivaan,  expositie creatieve werkplaats, Noordkade 52g Veghel, op werkdagen. 0486 451813 Pastoor-Deken Theo11.00 vanen Osch 8 juni Zonnebloem, gezinsfietsdag, vertrek bij Vlashoeve, tussen 13.00 uur. plaatsing van kopij is gratis 25 jaar priester 8 juni Z.A.T. rit, manege Jeanne d’Arc, aanvang 10.00 uur. familieberichten € 0,10 per cm2 8 juni Open Jeu de Boulestoernooi. Heemhuis Kl.Graspeel 3B, inschr. tot 10.00 u. sintelsZellands (korte berichtjes) In het19.30 weekend 11 juni ’t Oventje, uur. van 24/25 mei viert pastoor-deken Theo totRonde max. 20van woorden € 5,00 vanaf van Osch 25-jarig priesterjubileum. Wij willen onder nummer € 7,00 12 juni Deadline inzenden van kopij voor zijn Ut Rookelijzer nr. 575, vóór 19.00 uur. hem en bij opgave te voldoen zijn familie van harte feliciteren met dit jubileum en wij 12 juni KBO, dagreis naar Soerendonk. info bij redactie  0486 451813 13 t/m 15 juni SJB, jongerenweekend. hopen van harte, dat ook vele Zeelandse parochianen dit jubileum samen met hem willen meevieren. 15 voor juni commerciële Platformadvertenties Toerisme Landerd, open tuinendag in Landerd, 10.00 – 17.00 uur. Theo van Osch was van 1996 tot 1999 pastoor van de 21 juni adv.utrookelijzer@ziggo.nl Ut Rookelijzer, nr. 575. parochie Sint-Jacobus. december Heidivoor de Groot 21 + 22 juni Samenloop Hoop, Zeelandse sportpark De Bundel, aanvang 21 juniInom14.00 uur. 1999 Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland vertrok hij naar het bisdom ’s-Hertogenbosch. In 2006 28 juni Zonnebloem, picknickdag.  0486 453816 was hij waarnemend pastoor in onze parochie. 11 t/m 13 juli Fabriek Magnifique: cultuur & food festival, op diverse locaties in Veghel. hele pag. € 60,In 2011 gingen de parochies Boekel, Venhorst, Uden, 11t/m15 aug SJB, Inkakamp. ’n evenredig deel voor ½ pag. enz Volkel en Zeeland samen op in de nieuwe parochie Sint18 t/m 22afwijkende augKBO,maat meerdaagse reis naar Luxemburg. 2 € 0,13 per cm Petrus. Theo Osch pastoor vanuur. deze parochie. 30 aug Bedevaart naar Kevelaer, vertrek bij van de kerk in werd Zeeland om 8.00 kopij binnen

Nr. 574

24 mei 2014

Van de redactie

9 dagen voor verschijningsdata

verschijnt

11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13

abonnementen

Zegers Richtlijnen voorG.het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

9a, 5411 LB Zeeland U kunt alsGraspeel volgt inzenden:  0486 450945 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet: abonnementsprijs bij machtiging: € 15,0011.  Lettertype Century Gothic zonder machtiging: € 18,00  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm. Losse exemplaren: € 2,50  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig postabonnement mogelijk witruimte in uw kopij laten. is mogelijk 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag bezorging scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend 14.284 onderschrift. Bestandsgrootte via vaste wijkbezorg(st)ers van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Eenzie geschreven tekst. Wij zorgen voor verwerking. Ut Rookelijzer of nr. getypte 570, jan. ‘14 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! financiën Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s M. Zonnenberg Geen in juli naar inzicht en beschikbare ruimteRookelijzer aan te passen. Brouwerspad 6a, 5411 BGons Zeeland  0486 451698 Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Zoals gebruikelijk we 0486 in de451813. zomer één maandje Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GCslaan Zeeland Regio IBAN NL61RBRB0687768705 over. Dat betekent datutrookelijzer@hotmail.nl we geen Rookelijzer uitbrengen Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar drukkerij in de maand juli. Voor advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl GaafGrafisch, Wanroij. 1720commerciële exemplaren Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.  Voor redactionele mededelingen zie laatste pagina.  www.utrookelijzer.nl

1


OP UUR EN TIJD

Zorgcoöperatie Zeeland krijgt vorm

BRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor De Zorgcoöperatie Zeeland krijgt steeds meer vorm. Er zijn de laatste GEZONDHEIDSZORG zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, maanden tal van ontwikkelingen op gang gekomen die laten zien, dat we HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK activiteiten en eetpunt binnen zorgcentrum. op de goede weg zitten dat steeds meer concrete resultaten zichtbaar Praktijkadres: Puttelaar 2B, en451200 Voor 24-uurs zorg aan huis in de gemeente Landerd kunt worden. Er is veel overleg nodig over wat we als zorgcoöperatie zelf willen Optie 1Spoedlijn. u contact opnemen met Dorothé Snijders van en hoe we kunnen samenwerken de vele andere organisaties die in0486-458585. Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken met afspraak zorgcentrum Compostella Na 10 uur ook voor opvragen uitslagen e.d. ons dorp actief zijn. Het is daarom zeer plezierig datBureau de initiatiefnemers eersteover uurzorg in het Zorgbemiddeling van voor het informatie en Optie 3Voor de apotheek en herhaalrecepten. bestuur versterking hebben gekregen. Het bestuur dienstverlening van Zorgcoöperatie Zeeland bestaat uit zebij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg Openingstijden: mabrengen t/m vr 8.30 tot 17.00 ven mensen. Zij ieder hun uur. eigen deskundigheid in en zorgen dat op de diverse terreiwww.brabantzorg.net 0413-380890, Op deactie volgende tijden uitsluitend via 1 voor nen wordt ondernomen omoptie de Zorgcoöperatie dienstbaar te maken aan mensen in ZeeE: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu 451200 hulp nodig hebben. spoedgevallen bereikbaar:  manier land die op een of andere De verschillende bestuurstaken zijn verTHUISZORG PANTEIN 11.00-11.30 u: werkoverleg, 13.00-14.00 u: lunchpauze, deeld. Het bestuur bestaat uit: Egbert van Hout (voorzitter), Frank Grisel (secretaris), Henk van24 uur Voor alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief) 14.00-15.00 (penningmeester) u: div. werkz.(balie is wel open). dag, info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Griensven en de leden Moniqueper Kremers, Johan Otker, Michaela MaarschalAfspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur Bij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, kerweerd en Henriëte van der Loop. bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dag Website worden. opgehaald

Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voeding- en Dieetadvies, Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. Afgelopen week is de website van de zorgcoöperatie de lucht in gegaan. Een heldere site, PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, Weekenddienst artsen: waarop alle informatie over de zorgcoöperatie is temavinden. Over de diensten, over hetuur, ontt/m vr 9.00-21.00 uur, zat 10.00-17.00 Op werkdagen van 17.00 - 8.00 uur ’s morgens en moetingscentrum, met informatie en met een overzicht van adviezen die te krijgen zijn en natel. 0900-8803 (lokaal tarief). tijdens weekenden + feestdagen, 24 uur per dag. tuurlijk ook met de mogelijkheden die een lidmaatschap van de zorgcoöperatie biedt. Het FYSIOTHERAPIE Bellen naar: 0900 8860 adres is: www.zorgcooperatiezeeland.nl. Het is een website de loop van de tijd moet uitPraktijk die voorin Fysiotherapie Zeeland: Bloedafname groeien tot voor eenlaboratoriumonderzoek complete informatiebron voor de leden van de coöperatie en voor mensen (Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysioOp maandins- dondervrijdag 8.00-9.30 uur, is duidelijk ingedeeld therapie/training. Kerkstraat 25,  451503. die informatie willen en hebben. De website en het zal de bezoeker daarom in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. www.bedrijfs-fysiotherapie.nl heel snel duidelijk zijn wat hij of zij er allemaal op kan vinden. Via de website is het ook mogelijk Door medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum.  W.J. v. Kessel – Fysiotherapie/Manueeltherapie: het lidmaatschap aan te vragen. Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl Brouwerspad 13,  452684. Op afspraak. MOEDERS VOOR MOEDERS: Jeanne v.d. Linden CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg, Ontmoetingsruimte  462459 / 0800-0228070 (gratis) Brouwerspad 13a,  06-30790700. Een van de onderdelen die op de website worden genoemd is de ontmoetingsruimte die de ACUPUNCTUUR: ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: Zorgcoöperatie wil inrichten. Een ruimte waar mensen terecht kunnen voor een praatje, om Marianne ten Westenend,  0413-260392 C. v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel en M. Elbers, of om op een met elkaar activiteiten te ondernemen andere manier ontspanning kunnenENzoePRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  0485-451511. ken. Met zorgcentrum Compostella zijn vruchtbareVISCERALE gesprekken gevoerd en we hebben als MANIPULATIES Riekje te Meerman, TANDARTSEN: Zorgcoöperatie een mooie ruimte kunnen bemachtigen. Het4,is de zaal direct rechts van de Kerkakkers 451621, www.meermanshanden.nl ingang J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. van Compostella, waar tot nu toe het kantoor wasENgevestigd van de thuiszorg van BraSPORTONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING. In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst bantZorg. Er moeten nog enkele aanpassingen worden aangebracht, maar de is  Massagepraktijk/Gewichtsenverwachting voedings-consulente Uden/Veghel:  0413-408800. Tiny enniet Tonny, Pimpernel  06-25000368 dat eind juni/begin juli de ruimte beschikbaar is. Die zal nog meteen alle 14, dagen open zijn,  M. de Graaf, Udenseweg 10b,  420500. tiny.en.tonny@planet.nl maar het streven van is om te starten drieu.halve dagen in de week. In spoedgevallen vr 12.00 u. tot met ma 8.00  [relax & relieve] face and bodycare/Cora van Tienen, tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800. Vlasroot 2,  0486-451293, www.relaxandrelieve.nl Contacten LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD  Lamat, Hooge Raam 6,  453936/06-19498601, Zorgcoöperatie Zeeland staat er niet alleen voor. In Zeeland zijn veel vrijwilligersorganisaties en Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen tevens Shiatsu en Reiki. daarom al goed Zeeland. gesprekken gevoerd met de Zonnebloem, Het Rode kruis, de KBO  463093,hebben praktijk inwe Compostella Tevens Sandra Verdijck, Broeksteen 17, en het Rigom. Want voor alles geldt dat een goede samenwerking tot de beste resultaten praktijk in Schaijk, Lorskensstraat 1e. Behandeling op 06-45754934 www.sandraverdijck.nl leidt. En daar www.gezondheidscentrumlanderd.nl streven we als bestuur zeker naar. afspraak.  Vitaliteitscoach Personal Trainer Tom Laurenssen Namens bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, het 06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl PODOTHERAPIE van de Kracht. en mijnvitaliteitshop.nl Egbert van Hout, voorzitter Kerkstraat 25, Zeeland,  06-83166391. TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) YOGA: Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl  Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC  Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. Boekelsedijk 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl MAATSCHAPPELIJK WERK: Gemeenschapshuis de Garf, PEDICURE-VOETREFLEX: ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland,  Els Derks, Rootstraat 22,  451767 461258. Spreekuur: donderdag van 9.00-10.00 uur. Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden,  AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met 0413-253900. Hulp Online: www.aanzet.nl een beperking en/of autisme. Cliëntenserv.: 013-4652151

Treur niet om iets dat voorbij is, maar wees blij omdat het je gelukkig maakte! 98 2


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458230 Fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders:  J. Roelofs*, jos.roelofs@landerd.nl  M. Böhmer*, morits.bohmer@landerd.nl  H. Vereijken*, hans.vereijken@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie, Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Roelofs: Openb. Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer, Dorpsraden. Weth. Böhmer: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgez.heid, Sociale Zaken, WMO-voorzieningen, Duurzaamheid. Weth. Vereijken: Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening, Milieu en Afval, Economische Zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en dinsdag 19.00 uur. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe (portaal kerk) in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur). Kerkradio contactpersoon: Dhr. P. Raaijmakers, telefoon onder kantoortijd: 0413-263154, avonden en weekenden: 06-40483872

VEILIGHEID Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel 3 weken vooraf naar: Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl.

 451656.

Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518.

Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden: 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650 4

Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé, Onderlinge Zeeland, Noord-Oost Brabant, W.A. Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw verzekeringen-hypotheken-financieringenzorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL, MoneyGram handelingen, (C1000). Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.0020.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

5


Een bijzonder afscheid, een mooie herinnering.

Dag en nacht persoonlijk voor u bereikbaar 0413 - 24 77 50 of 06-53 39 12 80

Linie 9 5405 AR Uden

W www.cveldhoenuitvaartzorg.nl E info@cveldhoenuitvaartzorg.nl

Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

6


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 7


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

Riool verstopt? Bel rioolontstoppingsdienst Landerd. Hoofdriool ontstoppen en schoonspuiten Eventueel bijkomende graafwerkzaamheden Eventueel toilet demonteren en weer monteren Keukenafvoer ontstoppen

€ € € €

77,50 37,50 27,50 67,50

Wij berekenen geen voorrijkosten. Voor vragen of een afspraak kunt u rustig en vrijblijvend bellen naar 06 53 84 65 62 of mailen naar jilhom@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 8


Vrijwilliger gezocht! Hallo, mijn naam is Inge en ik ben 49 jaar. Ik woon bij Amarant in Zeeland en ik ben op zoek naar een vrouwelijke vrijwilliger die ong. 2 keer per maand een activiteit met mij wil ondernemen (bijv. knutselen, wandelen, uitstapjes).

Bij dezen wil ik iedereen, familie, vrienden en kennissen, bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten, en voor de mooie woorden van burgemeester Marnix Bakermans en Pieter van Dongen, die ik heb mogen ontvangen bij mijn

“Koninklijke Onderscheiding”

Ben jij dit of ken je iemand? Mail dan naar ingeweijmer@gmail.com (ook voor meer informatie).

JAN KUPPEN TE HUUR TOILETWAGEN

GEVONDEN: een zilverkleurige ring met de naam “papa” en datum “05-01-08”.

bij “Buurtschap de Graspeel”

P. Manders, Vederdistel 1, Zeeland Tel: 0486-451934

Informatie: Theo Habraken Tel: 06-51887130

Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun, het medeleven en de vele kaarten en bloemen die wij hebben mogen ontvangen bij het overlijden van mijn man, ons pap en lieve opa

Jo Rigters Dat heeft ons goed gedaan! In het bijzonder willen wij Wiljan en Miranda en medewerksters van Van Lokven Uitvaarzorg bedanken voor de begeleiding van het mooie afscheid.

BEDANKT!! Op vrijdag 25 april kreeg ik totaal onverwacht een Koninklijke Onderscheiding in de vorm van een lintje! Het werd een dag vol verrassingen waar ik nog met heel veel plezier op terug kijk. In het bijzonder veel dank voor ’t St. Jacobusgilde, CV de Smouskes en Veilig Verkeer Landerd. Maar ook wil ik iedereen bedanken die er voor me waren deze dag, vele persoonlijke felicitaties, veel kaarten, telefoontjes en attenties!!

Martha Rigters, kinderen en kleinkinderen

Het was een bijzondere dag om nooit te vergeten!!

JAN BERGMANS

Lieve mensen, Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van onze lieve kleinzoon

“Cas” Hij was het zoontje van Judith & Ewoud en het lieve broertje van Max en Sofie. Bedankt voor alle lieve kaartjes, telefoontjes. Bedankt! May en Riet Holleman

9


Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed, wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

“Zorg goed voor elkaar en doe de groeten aan iedereen� Met deze woorden eindigde het leven van

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, ons pa en onze opa

Bep de Groot-v.d. Ven. Wij willen graag iedereen bedanken voor het warme medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en onze (schoon)moeder en oma. In het bijzonder willen wij bedanken Dr. Van Vleuten, team Zeeland van Thuiszorg Brabant, VPTZ Uden/Veghel, Wiljan en Miranda van Uitvaartzorg Van Lokven en Harold van Tiel van de Ambianz voor de goede verzorging en een mooi afscheid.

Frans van Boxtel Onze speciale dank gaat uit naar familie, vrienden, buren, het personeel van De Watersteeg, Verpleegafdeling de Huiskamer in Compostella en Van Lokven Uitvaartzorg. Annie van Boxtel-van Boekel, kinderen en kleinkinderen

Piet, kinderen en kleinkinderen De Groot. " Als je vader sterft,

Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven na het onverwachte overlijden van mijn man, ons pap en opa

en je moeder al een tijd geleden, hoop dan dat je hun liefde erft, want het kind zijn is nu verleden." Graag willen wij iedereen bedanken voor het begeleiden en medeleven rondom het ziek zijn en overlijden van ons pap, opa en grote opa.

Piet Rongen Bedankt voor de vele bezoekjes, kaarten, bloemen en lieve woorden.

Jan Bongers,

Boekelsedijk 12

Ook veel dank aan Van Lokven Uitvaartzorg en Crematorium Uden voor het mooie afscheid.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Bongers

Toos Rongen-Bongers Kinderen en kleinkinderen

Wij zoeken per direct: een enthousiaste, gemotiveerde medewerker-/ster voor ongeveer 4 ochtenden per week. Voor het verzamelen/inpakken van de eieren. Interesse mail dan naar jolandavandoren@hetnet.nl Van Doren Zeeland, Reekseweg 2, 5411 RB Zeeland.

10


Molendag Zeeland: koren op de molen Op Moederdag 11 mei organiseerde het Platform Toerisme Landerd de derde Landerdse Molendag. Op deze regenachtige dag zijn 181 bezoekers op de Zeelandse molens geweest en hebben de bezoekers kunnen genieten van de werking van de molen, inclusief het malen van graan en van de koren die hun zangkunsten ten gehore brachten. Nationale molendag Dit jaar zetten de molenaars in Zeeland de deuren open van de drie draaiende molens. Het bleek een ideale gelegenheid voor jong en oud om deze molens, die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland, te bezoeken. Helaas zat het weer niet mee. In de stromende regen meldden zich toch nog in totaal 181 bezoekers, waarvan 41 kinderen. Koren op de molen 14.285 Dat was dit jaar het thema van de molendag. Behalve Smartlappenkoor Denkaandeburen het graan, dat de molenaars maalden, waren er ook zangkoren aanwezig tijdens deze dag. Bij iedere molen traden Zeelandse zangkoren voor de bezoekers op. De koren Decibel, Gitaarclub Leyenda, Smartlappenkoor Denkaandeburen en het Kelderkoor zongen elk uur de bezoekers toe en zorgden voor de vrolijke en gezellige noot.

14.286 Kelderkoor

Route Het Platform Toerisme Landerd had een leuke route uitgezet van ongeveer 6 kilometer. Deze route was voor de geoefende wandelaars goed te lopen en voor de fietsers een peulenschilletje. De route leidde langs de molens en vertelde het verhaal achter deze oerHollandse monumenten. Dit jaar was de Sint Victor open, de van Aarssensmolen en de Coppensmolen. Voor de kinderen was er een gratis doeboekje en ranja.

De Hartstichting Zeeland bedankt U! Tijdens de landelijke collecteweek van de Hartstichting in april is in ons dorp het mooie bedrag van € 2.411,31 opgehaald! Hiervoor onze hartelijke dank aan U als gulle gever, en zeker ook veel dank aan onze trouwe collectanten die hiervoor op pad geweest zijn. Een aandoening aan hart of vaten kan iedereen overkomen. Afwijkingen kunnen aangeboren zijn of zich juist acuut manifesteren. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet nog verder omlaag. Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Daarom investeert de stichting in wetenschappelijk onderzoek, zoals:  Nieuwe methode om hartfalen eerder op te sporen  Hartritmestoornissen eerder opsporen

 Bloedpropjes opsporen  Slagaderverkalking beter voorspellen

De Hartstichting strijdt al 50 jaar tegen hart- en vaatziekten. Mocht u gedurende het jaar een donatie aan de Hartstichting willen doen, dan kunnen wij u daarover informeren. Namens de Hartstichting afdeling Zeeland: Nollie van Dijk, telefoon 45 20 48 Anne-Marie Ruijs, telefoon 45 28 49 11


Informatiepanelen militair erfgoed Zeeland Woensdag 23 april jl. zijn in de Trentse bossen twee informatiepanelen onthuld. Deze panelen zijn door de gemeente Landerd geplaatst bij de voormalige communicatiebunker en schietbaan van de vliegbasis. Behalve de cultuurhistorische waarde van beide objecten wordt met deze panelen ook de belevingswaarde voor recreanten in de Trentse bossen verhoogd. Na ontvangst in het Basis Informatie Centrum en een welkomstwoord gaf de heer Wildekamp van de ‘traditiekamer’ van vliegbasis Volkel een toelichting op de geschiedenis van de vliegbasis en de historische band met de gemeente Landerd. Vervolgens werden op locatie beide borden onthuld door Kolonel Tankink, burgemeester Bakermans en de heer Verhulsdonk, een oud-militair die vroeger in de bunker heeft gewerkt. Bunker ‘Zeeland’ Commandobunker nummer 221 stamt uit de tijd van de Koude Oorlog. Deze bunker, in het toenmalige luchtmachtjargon ‘Bunker Zeeland’ genaamd, was er een van een tweeling. De andere identieke bunker stond in Odiliapeel. Het waren bunkers waarin de zend- en ontvangapparatuur van de verkeersleiding van de vliegbasis in onder was gebracht. Tot 1965 is deze bunker in gebruik gebleven en daarna is alle apparatuur naar andere locaties verplaatst. Gezien de cultuurhistorische waarde is deze bunker in stand gehouden. Dienst Landelijk Gebied, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft tussen 2011 en 2013 het project Omvorming Militaire Complexen (OMC) uitgevoerd, waarna de bunker is overgedragen aan de gemeente Landerd. De bunker krijgt op termijn een functie als vleermuizenverblijf. Schietbaan Trent In de Trentse bossen lag vroeger een schietbaan, een vlakte met aan het einde een zandheuvel 14.287 om de kogels op te vangen. Deze ‘kogelvanger’ Burgemeester Bakermans en kolonel Tankink is nog steeds zichtbaar in het bos. Er stonden onthullen een van de informatiepanelen vroeger ook een aantal gebouwen maar die zijn in de Trentse bossen in Zeeland in de loop der jaren verdwenen. De schietbaan is in 1947 aangelegd voor de mariniers van (destijds nog) Marinekamp Volkel en is tot 1991 in gebruik geweest. Vóór overdracht van het terrein aan de gemeente Landerd werd het vrij van lood gemaakt. In de aarden wal (voormalige kogelvanger) komen verschillende soorten loopkevers en sluipwespen voor. De informatiepanelen zijn geplaatst om de cultuurhistorische waarde en historische betekenis van beide objecten te benadrukken. De panelen zijn zo geplaatst dat deze aan de wandelroutes liggen waardoor deze ook een meerwaarde hebben voor de recreatieve beleving in de Trentse bossen.

Dringend verzoek! Grote bestanden van meer dan 1 MB, zoals foto’s of een word.doc met foto’s, alstublieft insturen via We Transfer. (www.wetransfer.com) Maar uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl (let op: .nl). Met grote bestanden blokkeert u voor andere inzenders ons 'gewone' e-mailadres. 12


Lekker eten bij d’n Brouwer!

erdag: Iedere dond

’O nbeperkt ’ spareribs eten

€ 9.

95

Iedere woensd ag:

’Eten wat de pot schaft ’

€ 7.00

Afhaal SERVICE Catering Kies voor kwaliteit, j laat uw feest of parti verzorgen door De Vermaakerij. Wij verzorgen n, verrassende buffette smakelijke lunches en feestelijke hapjes

Geen zin om te koken,

maar toch thuis eten? Bij Herberg d’n Brouwe r kunt u ook eten afhale n. Loop even binnen of bel 0486 45 08 86 om te bestellen. Openingstijden Restaurant Herberg d’n Brouwer: Woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur Zondag vanaf 12.00 uur

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

13


10 jarig jubileum =10 % korting Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

zie onze website: www.rijschooldekkers.nl Tel. 0486-453328 REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl 14

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Slagerij van Haeren Kerkstraat 33A Zeeland 0486-452000

www.slagerijvanhaeren.nl

BBQ-pakketten Kinder

Junior

Medium

¼ 2,59 Compleet* ¼ 7.35

‰Hamburger gegaard ‰Juniorspies ‰Drumstick ‰Gemarineerde speklap ¼ 3,85 Compleet* ¼ 8,60

Spiezen pakket

Smultopper

‰Hamburger gegaard ‰Kinderspies ‰Kip saté

‰Varkenshaas op stok ‰Bourgondische kipfilet spies ‰Slavinkenspies ‰Italiaanse spies ‰Biefstuk spies ‰Mixed Grill ¼ 7,45 Compleet* ¼ 12.20

Zillandse barbecue

‰Malse biefstukspies ‰2 stokjes varkenshaassaté ‰ Peelspek ‰Zillands lepke ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 7,95 Compleet* ¼ 12,70

‰Hamburger ‰Drumstick ‰ Shaslick ‰2 stokjes kip- of varkenssaté ‰Gemarineerde karbonade ¼ 6,45 Compleet* ¼ 11.20

De Luxe ‰2 x biefstukspies (runderhaas) ‰2 x Italiaanse spies (varkenshaas speciaal gekruid) ‰ Zeelands gegrild spek ‰Heerlijk gekruide spareribs ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 11,45 Compleet* ¼ 16.20

Veilige barbecue tips

ƒlaat de BBQ nooit onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn

‰Zillands Lepké ‰Zillands Spek ‰Spies de Carf (varkenshaas

ƒpas op voor loshangende kleding

‰Spiesje uit de Kerkstraat

ƒneem de tijd en laat vlees en vis goed garen. Het voorkomt darmstoornissen

blokjes gemarineerd op spies)

ƒKRXGDOXPLQLXPIROLHRIHHQHPPHU]DQGELMGHKDQG-HZHHWPDDUQRRLW« ƒgooi de restkolen na de BBQ niet dezelfde avond in de afvalcontainer

(Biefstuk blokjes aan spies omwikkeld « met ontbijtspek) ¼ 5,20

Compleet* ¼ 9.95

*Compleet Vleespakket (bijv. smultopper) + garnituur: 9pinda / joppie / zigeuner knoflooksaus 9rauwkost 9fruitsalade 9huzarensalade, grof of fijn 9stokbrood met kruidenboter

Vanaf 20 personen: ¾GRATIS gas-barbecue (in bruikleen) ¾gasfles ¼ 5,- per kg ¾servies-bestek ¼0,50 per set ¾afwasservice ¼0,50 per set ¾schoonmaken bbq ¼ 15,¾bezorgen in Zeeland GRATIS ¾bezorgen buiten Zeeland ¼ 10,-

15


Gun uw spaargeld een mooie rente * Deze actie loopt van 12 mei tot en met 18 juli 2014. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

50 Spaar â‚Ź 7 ee en krijg twkken o unieke m u* cadea

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

16


De “Ontmoetingsmiddag” van de 1ste mei stond in het teken van Zentagelen een mooie manier om 'tot rust te kunnen komen'. Ria Derks heeft ons met veel geduld uitleg gegeven over het tekenen van de vele verschillende figuurtjes. Het was altijd goed! En oh zo wonderlijk dat de tekeningen bij iedereen anders waren. Daarom heeft iedereen ook een unieke handtekening. Voor Ria, maar zeker ook voor de organisatie is het fijn om te horen dat de deelnemers zeiden: "Dit is voor herhaling vatbaar," en: "Ge wordt er gewoon rustig van!" Natuurlijk hebben we als gebruikelijk een kaartje kunnen leggen en gerummikupt. Fijn dat we elkaars gezelschap plezierig en aangenaam vinden en tijdens het koffie drinken weer allerlei nieuwtjes horen. Zoals wij al noemden: de vaste bezoekers hebben 14.288 genoten, maar ook de nieuwelingen. Iedereen mag zomaar aan sluiten, als je maar van gezelschap houdt. Dan merk je ook dat de tijd vliegt. Daarom gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland door met het organiseren van een ontmoetingsmiddag. Daarom gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland door met het organiseren van een Ontmoetingsmiddag. Dit doen we voor: alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. Voor alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummikuppen, pictionary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er thuis even tussenuit te gaan en een doel te hebben. Buiten bovenstaande acties doen we ook elke eerste dinsdag van de maand iets bijzonders. Wat dan? Tja dat blijft natuurlijk wel een verrassing, kom maar kijken! Oh ja, je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! De deelname kosten zijn € 1,00 per middag, koffie of thee inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de Garf wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 3 juni 2014: komt u ook? Vrijwilligers van de Zonnebloem: Annie, Dora, Dini, Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis: Lieke, Nellie 1 juli; augustus vakantie; 2 september; 7 oktober; 4 november; 2 december

17


Sudoku Stuur de oplossing voor 12 juni 2014 (19.00 uur) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

18


Kinderpuzzel Zoek de 8 verschillen. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. Stuur je oplossing in voor 12 juni 2014 19.00 uur en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel 573: Palmpasen Prijswinnaar na loting: Jesse Kremers (Puttelaar 22) Oplossing puzzel 573: Tuinonderhoud Prijswinnaar na loting: Kaylee Emons (Vezelstraat 8)

19


Rabobank blijft dichtbij! Rabobank Uden Veghel toont haar betrokkenheid door in alle kernen zichtbaar te zijn en actief te blijven. Zaterdag 10 mei was een mooi voorbeeld. In het Veghelse Zwijsen College heette directeur Particulieren Mirjam Giesbers maar liefst 150 senioren welkom. De Rabobank organiseerde voor senioren het event 'Veilig en bewust bankieren op uw oude dag'. “De ouder wordende mens staat tegenwoordig midden in het leven,” weet Mirjam Giesbers. “Daarom gaan we graag wat dieper in op de vraagstukken die leven bij deze doelgroep. Een klant gaf aan dat ze de bijeenkomst erg goed vond. Het meeste was voor haar al bekend. Maar toch werd ze wakker geschud om bepaalde zaken nu echt te gaan regelen. Daar doen we graag wat extra’s voor.” De bijeenkomst met workshops over veilig en bewust bankieren, verhuizen, erfrecht en schenkingen werden druk bezocht. Een gemêleerd gezelschap senioren nam de kans waar om het prachtige schoolgebouw te bewonderen en kennis te nemen van tal van belangrijke ontwikkelingen in het bankwezen. ‘Erg fijn dat de bank ons bijpraat’ “Wie kent er iemand die niet dood gaat?” vroeg kandidaat-notaris Marie-José Rijkers, tijdens haar workshop over erfrecht, levenstestament en schenkingen. “Regel dan uw zaakjes tijdig en zorg dat uw spaarcentjes niet onnodig naar de belasting gaan.” Harrie van Kuijk uit Veghel vond het een passende actie van de bank: “We kregen alle kansen om onze vragen te stellen en ons te verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen. Met deze steun kunnen we normaal mee blijven doen, een goede zaak dus.” Mevrouw Looijmans uit Erp kwam tevreden uit de workshop veilig bankieren: “Het ging over veiligheid bij het gebruik van de pinpas, smartphone en computer. Tijden en techniek veranderen. Soms gaat dit zo snel dat het moeilijk bij te benen lijkt. Erg fijn dat de bank ons daarover bijpraat.” Later in het jaar staat er nog een bijeenkomst gepland voor de kern Uden (inclusief Zeeland, Volkel en Boekel). Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Rabobank Uden Veghel (0413) 21 92 19 of per mail via info@udenveghel.rabobank.nl.

Opening expositie creatieve werkplaats Elke zaterdagochtend zijn in de ateliers van MiK Pieter Brueghel aan de Noordkade in Veghel 12 mensen met geheugenproblemen samen met hun mantelzorgers aan het werk. Enkele vrijwilligers begeleiden de deelnemers bij het maken van tekeningen, beelden en schilderijen. In mei en juni exposeert deze groep het resultaat van deze creatieve sessies in de gloednieuwe ateliers op de Noordkade 52-g. Op zaterdag 17 mei om 10.00 uur werd de expositie officieel geopend. Daarna is de expositie nog gratis te bezichtigen tot en met 7 juni als Pieter Brueghel open is. Dat is in ieder geval van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur. 14.289

20

Informatie en aanmelden Vivaan organiseert deze werkplaats samen met Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel en MiK Pieter Brueghel. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, bij de afdeling Uden/Veghel of op de website www.vivaan.nl. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen voor meer informatie en om zich aan te melden contact opnemen met Vivaan. Dat kan telefonisch (0413 - 36 73 09) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en via het e-mailadres esther.de.bie@vivaan.nl.


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 21


Enkele uitspraken/ervaringen van parochianen tijdens de Lourdesreis Sint Petrus                                  

Ik zag veel vreugde, warmte, genegenheid en naar elkaar omzien. Ik heb mensen onderschat, mensen beter leren kennen en veel dienstbaarheid gezien. Ik mocht veel devotie ervaren, mooie vieringen meemaken en alles was goed geregeld. Ik heb fijne gesprekken gehad in ik was in een erg gedienstige groep. Complimenten voor de hotelleiding, erg behulpzaam. Geweldige vieringen en goed eten. Perfect georganiseerd. Mooie ontmoeting met Bisschop Hurkmans en een fijne ervaring tijdens de handoplegging. Ik heb goede zorgzaamheid ervaren. Fijn dat ik gezien heb dat er nog zoveel gelovigen zijn, dat mis ik in mijn omgeving. Preken van Mgr. Hurkmans als zeer verrijkend ervaren, begrip dat hij heeft greep mij aan. Zo mooi om te zien dat er nog zoveel jongeren zijn die bidden. Zoveel spontaniteit bij de jongeren die het katholieke geloof beleven. Emotioneel dat pastoor van Osch benoemd werd als Erekapelaan van Lourdes. Massa’s mensen doet je goed. Fijne momenten bij de grot. Krèk wak wô! Indrukwekkende avond van barmhartigheid en geweldige zangavond. Hele bijzondere ervaring bij de ziekenzalving en bij de handoplegging. Fijne ervaring met alle hulp die ik gekregen heb. Mooi warm gevoel ervaren. Overwegingen van Pastoor van Osch sprak mij erg aan tijdens de Kruisweg. Ik mocht na 55 jaar een schoolvriendin ontmoeten die non geworden is, zij zat voor me in de kerk. Te veel indrukken meegemaakt, die ik nu nog geen plek kan geven. Ik vond het fijn om bij de wens van Pastoor van Osch te zijn. Ondanks het slechte weer heel veel verbroedering ervaren. De grot is indrukwekkend! Heel fijn gesprek gehad met een priester tijdens de avond van barmhartigheid. Ik mocht een bijzonder moment ervaren tijdens mijn bezoek aan het bad bij de grot. Ik vond het zo fijn om mijn moeder de hele week te zien stralen. Ik neem veel wijsheid en vreugde mee uit Lourdes. Ik heb gezien dat de harten van de jongeren open gingen, ook die niet gelovig waren, om elkaar te troosten en samen te bidden. Ik heb ervaren dat ik echt iets voor de anderen kan beteken. Lourdes heeft mij bevestigd in wie ik ben en wat ik wil.

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of via het redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland

22


K.M.L.B. reikt eerste duimstickers uit. De Kerngroep voor mensen met een lichamelijke beperking (KMLB) heeft op maandag 7 april de eerste 'goed bevonden door de KMLB' duimsticker uitgereikt aan Burgemeester Bakermans. De duimsticker wordt uitgereikt aan instellingen, winkels en bedrijven, die duidelijk zichtbaar rekening houden met mensen met een lichamelijke beperking. K.M.L.B voorzitter Louis van den Bergh sprak lovende woorden richting gemeente. “We hebben regelmatig overleg en zijn buitengewoon tevreden, omdat serieus naar ons wordt geluisterd en onze adviezen en opmerkingen, daar waar mogelijk, in praktijk worden gebracht. Zo is er op ons verzoek in het nieuwe publieksplein van het gemeentehuis een lage balie en een laag pinautomaat geplaatst, zodat mensen in een rolstoel of scootmobiel zelfstandig kunnen pinnen. Met de ambtenaren hebben we overleg gevoerd over de beoogde infrastructuur van de Repelakker in Zeeland. Veel van onze adviezen 14.290 zijn overgenomen en worden conform onze wensen uitgevoerd. Bij de herinrichting van de wijk Zeeland Zuid-West is bijvoorbeeld meer ruimte gemaakt voor gebruikers van een rolstoel/ scootmobiel door de straatlantaarns dichter bij de stoeprand of de erfgrens te plaatsen. Voor het Kindcentrum Zeeland zijn de adviezen gegeven om de toegang naar de hoofdingang drempelloos te maken en over de inrichting van het minder validen toilet.� Burgemeester Bakermens was zichtbaar content met de complimenten en bevestigde de noodzaak van een blijvend contact tussen de K.M.L.B. en zijn ambtenaren. De 2e duimsticker ging naar John en Mira Eijsermans van de C1000 in Zeeland voor hun uitstekende service en bereikbaarheid voor mensen met een beperking. Zo heeft John Eijsermans een eigen borstelmachine aangeschaft, waarmee hij tijdens de sneeuwperiodes de toegang van de winkel en een groot gedeelte van de straat begaanbaar houdt. Ook de paden in hun supermarkt zijn goed begaanbaar voor minder validen en personen in een rolstoel/scootmobiel. Een prima voorbeeld van oog en oor hebben voor klanten met een lichamelijke beperking. De K.M.L.B. wil in Schaijk, Zeeland en Reek de duimstickers gaan uitreiken aan instellingen, winkels of bedrijven, die aantoonbaar rekening houden met mensen met een beperking. U kunt instellingen, winkels en bedrijven nomineren voor een duimsticker, via kmlblanderd@gmail.com of schriftelijk naar K.M.L.B. p/a Smidse 119, 5374 AJ Schaijk. 14.292

14.291

Uitreiking van de duimsticker door KMLB voorzitter Louis van den Bergh aan burgermeester Bakermans en John en Mira Eijsermans met de duimsticker voor de C1000 in Zeeland. 23


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma 26 mei Excursie naar Natuurcentrum de Maashorst Hierna draaien de werkgroepen wel door, maar zijn er geen ledenbijeenkomsten meer tot september, als Operatie Market Garden losbarst. Operatie Market Garden 2014 Deel 4 van de artikelen over de periode van onze bevrijding, door Albert de Groot:

Toevallige gebeurtenissen.

1. VAREN Achter de jongensschool was een lager gelegen stuk grond van ± 15x15 m2 met een halve meter water. Ideaal om te gaan varen. Waarmee? Wel, we zochten her en der lege benzineblikken, een paar latten en touw en daarmee was een prima vlot te maken. Met veel plezier gevaren en natte kleren gehaald. 2. DOEDELZAK. Op zekere dag werd onze aandacht getrokken door een aparte, nooit gehoorde muziek. Er naar toe en wat we zagen was een muziekkorps met allemaal doedelzakspelers. Het meest opvallend was de man met de grote Trom, die hij aan beide kanten bespeelde. Nog opvallender was het tijgervel dat hij droeg. Het gezelschap trok ter hoogte van het woonhuis van brouwer Jos van de Ven richting zuid. 3. BRANDEND ZAND. Op een gegeven moment kwamen er legertenten te staan in onze boomgaard achter Mina Jacobs. De militairen droegen zwarte baretten en behoorden bij een tank- onderdeel. Ze kookten o.a. theewater met benzine. Een leeg olieblik was half gevuld met zand daar werd benzine in geschud, lucifer er bij en het brandde als een lier. Wel moest er regelmatig met een stok in het zand “geroerd” worden. Met takjes van een omgevallen goudreinetboom zorgden wij ook voor brandstof en biscuits waren onze beloning. 4. WINTERGASTEN. Tijdens de winter van 1944/1945 waren militairen 14.293 ondergebracht bij de lokale bevolking. Bij ons thuis hebben lange tijd 3 Engelse soldaten gewoond. Omdat het hard vroor konden ze in den Herd slapen. Mijn vader had met veilingkisten een soort verhoogde vloer gemaakt, waarop de strozaken lagen en de drie gasten niet op de koude tegelvloer hoefden te liggen. In januari zijn ze vertrokken van Grad van Casteren, waar het onderdeel verblijf hield. Met een van die mannen is nog lang contact blijven bestaan. Het was Jimmy Smith uit Carlisle , Cumberland. England. (Zie pasfoto hiernaast). In de Engelse krant, Cumberland News van Friday, october 17, 1958, stond zijn naam in de lijst van members of the City Counsil . Ook een foto van hem op bezoek bij Koningin Elisabeth. 5. SOKKEN en BIVAKMUTSEN. Toen de winter ten einde liep en de militairen vertrokken kwam op een goede dag een soldaat met een plunjezak , die hij in de kamer omkiepte . Daar lagen allerlei militaire sokken, dassen, bivakmutsen enz. Deze spullen werden bijna allemaal tot garen veranderd, zodat er nieuwe spullen van gebreid konden worden. Gekregen kleding werd zwart geverfd zodat we in zwarte broek en zwarte windjack naar de ULO in Uden konden fietsen of lopen. Zeer welkom dus en onverslijtbaar. Bij gebrek aan een boekentas werd de ruime windjack als opslagplek voor boeken en schriften gebruikt. Bij gebrek aan elektrisch licht bracht een zware accu van het leger licht in de woonkamer en kwamen enkele soldaten “buurten” - - Uitslag foto 14.177 - 24


Uitslag foto 14.177 uit ut Rookelijzer 572 van 15 maart 2014. We hadden er al niet meer op gerekend, maar toch kwam er nog een reactie op deze foto. De groepsfoto van de vrouwen met de zuster is gemaakt op 9 maart 1958 tijdens de bezinningsdagen in Uden. Op de voorste rij staan vlnr Mien van der Wijst, Marietje Verbruggen, Dineke de Wit, Annie de Groot, Dinie van Gerwen, iemand van de leiding en een onbekende kloosterzuster. Op de achterste rij staan vlnr Marietje Verhoeven, Nellie Loeffen, iemand van de leiding, Annie van de Laar, Rina van Deijne, Marietje Verstegen. Hartelijk dank voor het insturen van deze gegevens.

Zondag 4 mei: Alles ging weg tegen spotprijzen op de Spullenmarkt. Zondag 4 mei j.l. organiseerden De Smouskes i.s.m. de Zeelandse buurtschappen weer de jaarlijkse Grote Spullenmarkt. Op een andere locatie dan voorgaande jaren passeerden ruim 1100 bezoekers de kassa op zoek naar leuke spulletjes. Boerderijcamping De Kreitsberg had zijn accommodaties en wijnkelder ook open gesteld. In een goede samenwerking met de 14.294 Zeelandse buurtschappen werden de dagen voorafgaand huis-aan-huis spullen opgehaald en afgeleverd op het veld. Door de vele (80!) vrijwilligers werden deze op de juiste plek gezet zodat de verkoop kon beginnen. Zondagmorgen een uur voordat de hekken open gingen was het al dringen geblazen. Na het openen van het hek werden er sprintjes getrokken en gingen veel spullen met de bezoekers naar huis. Zowel op het veld als in de tent werd er goed verkocht. Op het podium probeerden Prins Arno d'n Urste en Adjudant Marc als ware veilingmeesters de mooiste spullen aan de man te brengen. De bezoekers op het terras gingen er goed in mee en ook daar wisselden de spullen voor een prikkie van eigenaar. Dit jaar was het laatste jaar dat Cor Verstegen de organisatie van de Spullenmarkt in handen had. 27 jaar lang was Cor het gezicht van de Zeelandse Spullenmarkt. Hij gaf echter al aan dat zijn inzet de komende jaren nog niet verloren zou gaan. De opbrengst van deze Spullenmarkt gaat naar de organiserende vereniging en alle deelnemende Zeelandse buurtschappen. Wij bedanken de buurtschappen voor hun medewerking bij het op- en afbreken, ophalen en de verkoop, de Zeelandse inwoners voor het aanleveren van hun spullen, de EHBO, de bezoekers voor hun aanwezigheid en Boerderijcamping De Kreitsberg voor hun gastvrijheid. Ook bedanken we Gemeente Landerd voor hun medewerking, Cornelissen aannemingsbedrijf, Van Delst Schilderwerken, Wingens Containers en Van den Elzen Caravans voor het gebruik van hun materiaal tijdens deze Spullenmarkt. Tot volgend jaar. 14.296

14.295 25


Project PlantenNu De Maashorst van start Streekfonds De Maashorst wil het kenmerkende landschap van De Maashorst graag behouden en waar mogelijk versterken. Daarom heeft het Streekfonds besloten om, in samenwerking met Projectbureau Orbis, het erfbeplantingsproject ‘PlantenNu De Maashorst’ te starten. Perceeleigenaren in het buitengebied van De Maashorst, die niet in aanmerking komen voor reeds bestaande regelingen zoals Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten, kunnen met dit project gesubsidieerd erfbeplanting aanleggen. Peer Verkuijlen, voorzitter Stichting Streekfonds De Maashorst: “Als Streekfonds ondersteunen we met deze bijdrage de projecten en het beleid van Stuurgroep De Maashorst. Belangrijk is ook dat het project in samenwerking met de natuurorganisaties uit De Maashorst uitgevoerd wordt.” Binnen het project worden diverse landschapselementen aangeboden, zoals laanbomen, fruitbomen en houtsingels, maar ook (gemengde) hagen en vlechtheggen. Per deelnemer zal gekeken worden naar de locatie en welke landschapselementen daar het beste passen. Deelnemen? Om deel te kunnen nemen aan het project moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden: woonachtig zijn in het buitengebied van De Maashorst en voor de locatie mag geen inpassings- of herplantplicht gelden. Voor deelname wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. Binnen dit project wordt met een vooraf vastgesteld budget gewerkt. Bij interesse is het dus van belang om u snel aan te melden. Aanmeldingen worden op datum van 14.297 aanmelding behandeld. Aanmelden kan bij Koen van Hout van Projectbureau Orbis (06) 22 22 41 46 of koen@projectbureauorbis.nl). Ook kunt u zich aanmelden op de website www.plantennu.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Koen of een kijkje nemen op de website. Streekfonds De Maashorst Stichting Streekfonds De Maashorst beheert het Streekfonds. Het fonds wordt gevuld middels een extra rente die de Rabobank geeft over Rabo StreekRekeningen De Maashorst (internet spaarrekening voor bedrijven/organisaties). Daarbij wordt er ook een deel van de rente geschonken door deze rekeninghouders. Ook ontvangt Stichting Streekfonds De Maashorst een bedrag aan donaties t.b.v. het Streekfonds. Daarnaast heeft de stichting de Vrienden van De Maashorst in het leven geroepen die ook bijdragen aan het Streekfonds. Jaarlijks komt via deze wegen circa € 40.000,- beschikbaar voor Streekfonds De Maashorst voor projecten die de kwaliteit van De Maashorst versterken, zoals het project PlantenNu De Maashorst. Zie ook: www.streekfondsdemaashorst.nl.

Kopij voor Ut Rookelijzer van 21 juni dient op donderdag 12 juni vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 26


27


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

28


Badmintonclub B.C. Poona Zeeland zoekt jeugdleden! Zoek jij nog een leuke, nieuwe sport? Kom dan naar B.C. Poona Zeeland! We trainen elke woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur in sporthal “De Hekel� aan de Vlasroot 35 in Zeeland. Wij vinden het gezellig als je wil proberen of badminton een sport voor jou is, dit mag namelijk 4 keer gratis! Het zou fijn zijn als je zelf zaalsportschoenen meebrengt, een racket kun je om te proberen lenen van de club. Wil je nog meer informatie? Kijk dan op www.poonazeeland.nl of stuur een mailtje naar info@poonazeeland.nl. 14.298

Graag zien wij jou op onze woensdagavonden! Veel sportieve groeten, Paul Scholte en Joni Pisters Jeugdafdeling B.C. Poona Zeeland

29


Storten Zojuist heb ik de grijze kliko weer aan de straat gezet. Waar het aan ligt weet ik niet, maar elke week moet ik weer even nadenken welke kliko ik voor het laatst aan de straat gezet heb, de grijze of de groene? Gelukkig hebben wij in huis nog een lijstje liggen waar alles keurig op staat. Voor de rest gaat het goed met mij, nog steeds hebben we onze eigen kliko… Nu las ik in de krant dat de gemeente een nieuw contract afgesloten heeft met de gemeente Oss. Dit gaat in, per januari 2015. Verder heeft het geen gevolgen wat betreft de frequentie van het ophalen. Wel veranderen mogelijk de ophaaldagen. Oeps! De moeilijkheidsgraad wordt dus verhoogd! We gaan dus verder met Oss? Dat bevreemd me enigszins, temeer omdat de verwachting is dat we over een bepaalde tijd samengevoegd gaan worden bij Uden. Ik had zo gehoopt dat we met ons afval naar Uden zouden kunnen, want Oss is best ,,ver” als je wat weg te brengen hebt. Je kunt de plastic zakken anders ook nog in de heg hangen op het kerkpaadje zoals onlangs gebeurde met de zakjes uitwerpselen van een hond. Ik sta er nog steeds van te kijken hoeveel afval er langs de wegen in onze gemeente gedumpt wordt. Vooral veel blikjes en lege plastic flessen worden achteloos in de berm gemieterd. Langs de weg staan de zgn. ,,blikvangers” dit zijn van die netten waar je de blikjes en flessen in kunt mikken. Er wordt niet gewacht met deponeren totdat men zo’n net nadert, nee weg ermee, zodra het flesje of blikje leeg is! Je kunt van alles verzinnen om het vervuilen van de omgeving te voorkomen, maar we zullen zelf het fatsoen moeten hebben om de zaak netjes te houden. Het zakenleven speelt in op negatieve elementen in onze maatschappij. Zo worden er gigantische bedragen uitgegeven aan bewakingscamera’s en veiligheidssloten etc. Laatst sprak mij iemand aan op een automaat die hem onbekend voor kwam. Niet verwonderlijk, want de man had hetgeen uit de automaat kwam waarschijnlijk nooit nodig. Hij had geen huisdier en de automaat voorzag in papieren zakjes waar je hondenpoep in kon deponeren en op normale wijze afvoeren. Hij verwonderde zich erover dat hiervoor ook al automaten bestaan ,, Je moet maar op het idee komen,” zei hij, terwijl hij weer aanstalten maakte om op te stappen. ,,Ze zien tegenwoordig overal handel in”. Ik kon hem nog net iets naroepen: ,,Het is een kwestie van behoeften peilen meneer………….”.

Groetjes, Tim. 30

Verzoekje aan Albert, L-FM (Het Moet Kunne): zie maar, altijd goed. Doe maar iets voor Victor…


Schup en Schoefel 574

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schup: Vurda ik ut vergeet moet ik ou is iets vrooge. Schoefel: En da is? Schup: Da is da’k wel is woj wiejte wa gij zoewe dur den dag doet. Schoefel: Worrum wilde da wiejte? Schup: Ik ben zoewe mar un bitje oant vundere nor wa mense doen. En worrum nou noa ming? Hedde hier of door iets hurre verluije of bende nijschierig. Allebei. Ik hurde da gij ou eige nogal is geer bemoeit me dinge wor gen verstaand van hedt en da ge dat alliejn mar doet um aander mense uit te hurre. Wette wa ut is. Ik wil geer mee kunne proote mar as ge nerges komt hurde ok niks en dan ist krek of ge nerges mer bij hurt. Wette wa ut ok is, denk ik, ge rakt un bitje uit de werruld van vandaag. Ut gè ollemol te vlug vur ons. Alles moet vort vlug en elektrisch en da kunne we nie. Wette gij wa eps, iemeel, inlogge en da ollemol betiejkent? Ikke nie. Ik kan nog krek overweg mè un tillefoon in mun tes mar alliejn um te belle as ik hulp noddig heb, wijer niks. Ze kunne ou dus ok nie opbelle um te loote wiejte da de koffie kloor is? Nieje en dorrum kom ik ok host nerreges. Mar ge hedt toch un autootje, dan kune toch ovveral hendig en druujg komme. Krek, en dan zeker as de leste weke ovveral vaastloewpe umda de weeg opgebroke en afgeslote zing. De busse hebbe wa um moete rije. Den ennen kiejr over den Braand, dan wer over de Voeijerheil, over de Putteler en de Piejlweg. Die sjofeurs moete da toch mar ollemol kunne. En wa denkte van al die schooljeugd, die op de fiets vanuit ut durp nor de Rekseweg moesse. En as sovus trug kwame ware de fietse weggehoald. Um koot te worre. De gemente heggut bijgeleed mè van Tiel over de grond van de Pliesiewonninge en de Den Bonte Os. Hè wel un par ton gekoast en da mage wij ollemol same betoale. Ja, jong un rijke gemente die over un par joor in twieje of dreej stukke wordt gesneeje en wor de nije gementerood mè oant werk gè. Hajde gezien da we nou gennen ennen wethaawer uit Zelland mer hebbe? Zal wel ut beste zing denk ik. Tis trouwes toch nie mer bij te haawe. Dr zing vort zoveul regels en wetten en vurschrifte, da ge dr oarig van wordt. Tis toch wel hendig da ge un lijstje thuiskrijgt wor ongeveer alles wa ge moet betoale bij mekare stè, vur riolering, klikoos, watterschap, hendig en in stukskes betoale. Van den anderen kant velt er veul weg van vruuger. Ze zegge da binnenkort de boerinnenbond opgeheve wordt. Gen volk mer vur te veine. Da hiet KVO en da kumt umda dr host gen boere mer zing en die er zing, zing zo groewt en de vrouwe dorvan wiejte al alles en doen de boekhouding en haawe alles bij. En wa is dan de KBO? Waar da de Boerenbond? Bende gij gek? De Boerenbond is unnen winkel mè boeregrij. Die hajje we vruuger bij ut Pakhuis. In Ujje is er nog enne. Wor vruuger Lorskes zaat, zit nou un sort klèn Boerebundje van Kees vd Burgt en die he van alles en smondigs ok ope. Mar wa is de KBO dan, want da wiejt ik nou nog nie. Da is de Katholieke Bond van Ouderen. Vruuger Ouden van Dagen. Mar die dage zing jorre geworre. En trouwes as ge awwer as 50 bent meuder al bij en ut koast host niks en dan made oan unnen hoewp dinger meedoen. Fietse, reize, danse en miejr. En hoe kattoliek zing die nog? Da wiejt ik nie, dat moete mar is oant bestuur vrooge. Ik vroog nou niks mer. Tis Zommer en ast kommende Rookelijzer uit kumt ist alwer den langsten dag van ut joor. Zoewe gè da. Hou doe. 31


Nieuws van Creatief Centrum 't Werkhuis Na ruim 20, 30, 24 en 15 jaar vrijwilligerswerk voor Creatief Centrum ’t Werkhuis gedaan te hebben, hebben Lidwien Derkse, Riet Zegers, Annie van de Wijst en José Scholte van de donderdaggroep besloten te stoppen met het les geven. Wij hebben nieuwe vrijwilligers gevonden, waar we heel blij mee zijn. Dus we gaan gewoon door. We knutselen nu op dinsdag- en woensdagmiddag. Tevens hebben wij besloten om vanwege het continurooster op de scholen de tijden aan te passen. We gaan nu draaien van 14.00 tot 15.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Het seizoen loopt van september 2014 t/m eind maart 2015. Creatief Centrum ’t Werkhuis Simone van Gaal (0486) 42 48 16

Uitnodiging rondleiding: Het Hof van Lof

14.299

Op vrijdag 6 juni 2014 aanstaande organiseert de LanderdPas een rondleiding in het “Hof van Lof” in Megen. U wordt om 13.45 uur ontvangen door de medewerkers. De middag is uitsluitend voor houders van de LanderdPas en is gratis. Mocht u nog geen LanderdPas hebben, dan kunt u nu lid worden. Zie voor informatie hierover onze site www.landerdpas.nl. Ook is het mogelijk dat u deze middag ter plekke een LanderdPas aanschaft voor slechts 10 euro voor het hele jaar 2014 en dan kunt u meteen gebruik maken van uw pas om aan deze middag deel te nemen! Noteert u dus deze datum in uw agenda, want dit wilt u niet missen! Programma: 13.45 uur 14.00 uur

aankomst: welkom en kopje koffie inleiding en videopresentatie over de historie, vergeten planten, groenten, bloemen uit het verleden rondleiding onder begeleiding door de tuinen het Hof van Lof afsluiting

15.00 uur 16.30 uur

Alleen en gratis toegankelijk voor de LanderdPashouders. Van tevoren opgeven tot uiterlijk 25 mei. Er is een maximum van 35 persoon voor deze middag. Als er mensen zijn die geen vervoer hebben, gelieve dit aan te geven zodat er mogelijkheid is met elkaar mee te rijden . Opgavestrook (graag voor 25 mei 2014 opgeven) Uw telefoonnummer:……….......... Naam: …………………………… Adres: ……………………………. Hoeveel personen: ...................

LanderdPasnummer: …………………....................................... Plaats:……………………………………........................................

Deze strook kunt u inleveren bij de inleverbussen van de LanderdPas in Zeeland (Compostella/ Garf), Schaijk (Nieuwe Hoeven/Zorgcoöperatie/Phoenix) en Wapen van de Reek of u belt voor opgave naar (0486)45 85 85 (receptie Compostella). 32


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

33


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

34

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl


www.progressieflanderd.nl

Kompas op de toekomst van Landerd.

De verkiezingen zijn al weer even achter de rug. Progressief Landerd heeft één zetel verloren. Een tegenvaller na het harde werken de afgelopen jaren. Progressief Landerd dankt alle kiezers die hun vertrouwen hebben gegeven . Ondanks het verlies zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben we kansen gepakt. Na de verkiezingen is Progressief Landerd de onderhandelingen met de verkiezingswinnaar Vereniging Herindelen aangegaan. Het opstarten van de gesprekken deed recht aan de verkiezingsuitslag, waarmee zich een meerderheid voor herindelen aftekende. De stevige uitspraken uit de verkiezingscampagne vormden weliswaar een punt wat eerst uitgesproken diende te worden. Na de nodige nuanceringen werd de basis gelegd om door te praten over de inhoud. Wij zijn met Vereniging Herindelen, de RPP en de VVD aan tafel gaan zitten om er samen uit te komen. Er ligt nu een goed programma voor een toekomstbestendig Landerd. Geen Landerd wat je zo maar even opheft. Een zorgvuldig proces van besturen waarin kansen en mogelijkheden voor Landerd in de toekomst op een rij worden gezet. Zorg en welzijn, wonen, het buitengebied, toerisme en recreatie en onze achtertuin de Maashorst krijgen de aandacht die zij verdienen. Draagvlak voor veranderingen Progressief Landerd is tevreden met de portefeuille Zorg en Welzijn, waar de komende jaren veel van de gemeente gevraagd zal worden wat direct grote impact zal hebben op onze inwoners. Namens Progressief Landerd zal Moritz Böhmer zich als wethouder inzetten voor de zorg waar onze inwoners behoefte aan en recht op hebben. Hij is heeft de capaciteiten om leiding te geven aan de hervormingen binnen de zorg. Deze en andere veranderingen in de samenleving zullen door de inwoners van Landerd gedragen moeten worden. Progressief Landerd wil daarom een integrale benadering van onderaf realiseren. U bent als burger de belangrijkste speler in deze tijd van veranderingen. Professionele organisaties moeten ten dienste staan van de wensen en behoeften van diegene die hulp nodig hebben. Wij willen een soepele overgang naar een nieuwe tijd mogelijk maken. Toekomst vol vertrouwen Progressief Landerd ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Er moet veel werk verzet worden, wat we gaan doen met een stabiel college en een sterke fractie in de raad. We willen lokaal de zaken goed regelen, en regionaal aansluiten bij ontwikkelingen in de Maashorst gemeenten. Op den duur zal Landerd gaan herindelen. Binnen deze raadsperiode wordt daartoe een besluit genomen. In aanloop daar naar toe willen we het beleid ten aanzien van gezondheid en ontwikkelingen in de intensieve veehouderij goed in het vizier houden en waar nodig aanscherpen. Nieuwe initiatieven zijn alleen gewenst als deze voldoen aan kwaliteitseisen waarin het gezondheidsaspect een vooraanstaande rol speelt. Wethouder Böhmer zal ook de duurzaamheid verder gaan optimaliseren. Hierin is ook uw leefomgeving een bepalende factor. Voor Progressief Landerd veel punten waar juist wij het verschil in kunnen maken, en dat ook zullen doen. We zullen Landerd de toekomst in loodsen. Klaar voor De fractie van Progressief Landerd is er klaar voor. Onze nieuwe fractievoorzitter Mathieu de Klein en raadsleden Bart Wieland en Jacques Pijnappels zullen weer kritisch en actief opereren - - in de raad, maar - -

35


in de raad, maar meer dan de afgelopen periode met werkgroep en raad ook naar buiten treden, u opzoeken. Dat is een belofte! Moritz Böhmer zal als wethouder onze idealen in het college proberen te realiseren. Tenslotte willen we ook op deze plek Hetty Tindemans hartelijk danken. Zij heeft de afgelopen periode ons geluid binnen het bestuur vertegenwoordigd. Dit deed ze op overtuigende wijze en zij was als wethouder zeer zichtbaar in de drie dorpen, wat zeer gewaardeerd werd. Deze maand zal zij als wethouder in Valkenswaard aan de slag gaan, waar ze tot 2010 ook al enkele jaren wethouder was. Wij wensen haar daar veel succes en plezier en danken haar voor haar inzet in Landerd. Wilt u het hele coalitieprogramma nog eens op uw gemak nalezen, ga dan naar onze website, www.progressieflanderd.nl Jacques Pijnappels, Raadslid Progressief Landerd

Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met jpyn@xs4all.nl, 06 20352621 of met onze wethouder Moritz Böhmer M.bohmer@landerd.nl , 06 81280442. Voor info: www.progressieflanderd.nl

PARDON. Hallo, beste mensen, even wil ik nog terugkomen op mijn artikel "algemene beschouwingen" in het vorige Rookelijzer. Op blz.16 onderaan stond een onvolledige zin die daarom in zijn betekenis niet goed uitkwam en dat vond ik wel jammer. Daar stond: "As ge 'r toch on moet denken dat 'r on gewicht net zoveul bacteriën in uwwe buik zitten die bizzig zen um de boel on 't draaien te haauwen" en toen stond er un punt en verder niks. Het vervolg van die zin had moeten zijn: "as dat er on gewicht hersens in uwwe kop zitten." In die zin zat een bizarre vergelijking die de spanning er een beetje in moest houden en niet te vergeten de humor. Juist die vergelijking en dat idee moesten die kriemel en die koppijn teweeg brengen. Ik hoop dat U er niet al te veel last van krijgt maar het feit komt uit de wetenschap dus niet uit mijne duim. Tot zover deze toevoeging. U kijkt zelf maar of U erover na wilt denken of verder filosoferen. Net zo U wilt. Veel succes! Het lenteweer is ondertussen als ik dit stukje zit te schrijven wel een beetje bekoelt maar elk weer heeft zijn tegenweer, heeft de wijze Grad Jurgens mij ooit verteld en daar geloof ik ook in. Wat oude wijze mensen je vertellen moet je altijd ter harte nemen. Elk seizoen heeft zijn goede en slechte dagen en zo is het ook met een mensenleven gesteld. Een merkwaardig natuurtafereeltje wat ik zag wil ik U niet onthouden. Een tijdje geleden, op een frisse lentedag was ik mijn maïsland aan het "losrokelen", anders gezegd aan het cultivateren. Als je land aan het los krabben bent komen er meestal spoedig een paar kwikstaarten kijken of er voor hun iets te snoepen valt. Zo ook nu, eigenlijk niets bijzonders. Ook een paar kievieten waren al spoedig gast aan tafel. Daar tussendoor hupte op zijn gemak ook een haas. Ik wist al langer dat die haas in deze omgeving zijn habitat had gekozen. Niets bijzonders eigenlijk. Dit gebeurde allemaal in een vredige toestand totdat er ook een paar kraaien kwamen kijken of er ook voor hen iets bij was. Wat ik nooit verwacht had of gedacht had, gebeurde! De haas ging achter die kraaien aan om ze weg te jagen. Eerst dacht ik nog dat het een toevallige samenloop van het gebeuren was maar al spoedig zag ik dat het die haas toch wel menens was. - - Mijn nieuwsgierigheid was - 36


Mijn nieuwsgierigheid was echt gewekt want een haas is eigenlijk geen partij voor een paar zwartrokken. Ik zat meer achterom te kijken dan voor me om te zien hoe dit spel af zou lopen. Zo zag ik dat een kraai positie koos op een heiningpaal bij het aangrenzend weiland. De andere kraai vloog door. Maar de haas ging vlakbij die kraai in het gras zitten om die kraai in de gaten te houden. lk denk: "ge bent nog een echt dapper haasje zo meteen ben de misschien wel het haasje"! Toen ik op de terugweg met het cultivateren weer kort erbij kwam ging de kraai er waarschijnlijk door het motorgeronk vandoor. De haas is de kraai nog een eind na geweest en is toen in het gras verdwenen. Wat ik vermoedde bleek waar te zijn, die haas had kiendjes. Vandaar die heldenmoed van die haas. Moeders worden een soort kenau’s als je aan haar jongen wilt komen! Kijk maar eens naar een kloek met kuikens, echt nijdig kunnen die moederkloeken worden. Die haas had voor mij best een lintje verdiend maar dat zou hem weinig gedaan hebben. Mijn hele dag warmde in een keer helemaal op. Dat ik dit op zo'n gure lentedag mee mocht maken voelde ik als een soort voorrecht. Alle moeders zijn echte helden. Mede ook omdat het pas Moederdag is geweest wilde ik U dit tafereeltje van moederlijke bezorgdheid niet onthouden. Mede daarom ben ik zo fel voor dat kinderpardon. Want ook daarmee zijn heel veel moeders gemoeid die ook allemaal zo ontzettend veel van hun kinderen houden en zo graag het allerbeste voor hun kinderen willen. lk heb de stille hoop en ook eigenlijk de overtuiging dat dat pardon er op de een of andere manier zal komen. Maar eerst moet er een politiek spelletje gespeeld worden over de hoofden van die kinderen en hun ouders heen. Een politiek spel waar elke partij zijn politiek gewin uit wil halen desnoods ten koste van de betreffende gezinnen. Lang niet iedereen kan dit spel doorzien laat staan begrijpen en nog veel minder begrijpen. Beste lezers allemaal vele fijne lentegroetjes gewenst. L. v.d. Heijden PARDON, DAT IK HET ZEG! Vraag, welke politici hebben het lef om kinderen een gunst te weigeren? en welke politici hebben het lef om een kinderhart te doen steigeren?

Vergeet toch voor even dat regeerakkoord biedt kinderen zekerheid in ’n veilig oord torn nooit aan verworven kindergeluk breek geen weerloze kinderharten stuk!

Denk eens terug aan uw eigen jeugd aan uw geborgenheid en kindervreugd kijk voor ’t slapen gaan naar uw kinder hoe zij vredig dromen zonder hinder.

Vergeet toch voor even dat "popi" gedoe ik word daarvan zo ontzettend moe bedrijf over kinderen geen politiek spel U, tóch oprecht, geen duivel uit de hel?

Kinderen bij toeval hier geboren en getogen en al bent U nog zo politiek bevlogen voer over kinderhoofden nooit geen strijd geen rede is geldig die daarvoor pleit.

Mijn bewoordingen zijn misschien wat fel maar misselijke spelletjes doen mij kwel toon dat je mens bent met een goed hart bereid deze kinderen geen dromen van smart.

Daar waar 17 miljoen monden kunnen eten kunnen ‘n honderdtal kinderen best mee-eten kinderen een thuis bieden is echt geen gunst bouwen aan een betere wereld is politieke PLICHT en KUNST! L.v.d. Heijden 37


Van Sjef van Dongen kregen we onderstaand verhaaltje gestuurd n.a.v. het feest van Sint Jozef dat wordt gevierd op 19 maart (Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria) en sinds 1955 op 1 mei (Sint-Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen).

De trap van Sint Jozef. Pater Vadakkel vertelde in oktober het verhaal van de zogeheten "Trap van Sint Jozef." De geschiedenis van deze bijzondere trap (zie afbeelding hiernaast) is even wonderlijk als de trap zelf. In 1872 besloot de toenmalige bisschop van Sante Fe, een plaats in New Mexico tot de bouw van een conventkapel (Our Lady of Light Chapel) voor de zuster van Lorreto. Een Franse architect werd aangetrokken. Hij ontwierp de tekeningen, maar stierf voordat de bouw gereed was. Toen ze bijna klaar waren, ontdekte men dat er geen trap was om het oksaal te bereiken. Vanwege de beperkte ruimte, kon men geen normale trap aanbrengen. Een ladder bleek ook geen optie, in verband met de lange habijten van de zusters. Geconfronteerd met dit probleem besloten de zusters een noveen te houden. Negen dagen lang baden ze tot Sint Jozef. Na de 9e dag verscheen er plotseling een vreemde aan de deur, met een armzalig voorkomen. De man beloofde: "Ik zal een trap voor u maken". Hij wenste evenwel strikte privacy. Gedurende 3 maanden 14.300 werkte hij in de kapel, die afgesloten was. De "timmerman" gebruikte volgens de zusters enkel een zaag, een meetlat, een hamer en warm water. Na 3 maanden was de trap klaar en de man spoorloos. De trap bleek gemaakt van hout dat in de verre omgeving niet te vinden was. Het hout is nadien niet getraceerd, het lijkt op een bepaalde andere houtsoort, maar wijkt daar toch van af. De trap is gemaakt zonder gebruik van spijkers (m.b.v. houten pennen), zonder een draagconstructie. Als men er op loopt, lijkt de trap op een grote veer. De reling is jaren later toegevoegd. Bijzonder is voorts dat niemand ooit gezien heeft dat er hout werd aangeleverd. Tijdens de 3 maanden heeft men de man nooit naar binnen, noch naar buiten zien gaan. De constructie van de trap is verbazingwekkend. Met onze huidige technische kennis kan men de constructie thans weliswaar verklaren, destijds was een dergelijke trap evenwel ondenkbaar. Voor de zusters was het evident; het is Sint Jozef zelf geweest die hen te hulp kwam. De kapel is thans een museum en niet meer in gebruik als kerk. Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 mensen de Loretto-kapel, met de Trap van Sint Jozef.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor alle steunbetuigingen die wij ontvingen na het overlijden van onze pa, schoonvader, opa en overgroot-opa

Theo Santegoets op koningsdag. Wij zijn dankbaar voor de vele bezoekjes, bloemen, kaarten en berichtjes van familie, vrienden, kennissen en buren. Speciale dank aan Wiljan van Lokven Uitvaartzorg, Kapelaan Hagenbeek en vooral ook Brabantzorg die het mogelijk hebben gemaakt dat pa in zijn eigen huis kon blijven. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

38

Praktijk Tiny en Tonny


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl

37 39


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948 40


ALLES VOOR UW TUIN * ZAAI- EN POOTGOED * KWEEKBAKJES * PERK- EN GROENTEPLANTEN * KLEINFRUIT STRUIKEN * GEWASBESCHERMINGSMID. * POTGROND/TUINGROND * MESTSTOFFEN

* VIJVERFOLIE * VIJVERPOMPEN/FILTER * VIJVERPLANTEN * VIJVERVISSEN * TUINDECORATIES * AFRASTERINGSMAT. * TUINGEREEDSCHAP

Bossestraat 65, Schaijk Tel.: 0486-461386

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 41


Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariĂŤrs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl 42

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen


Oan de proot mè…… Cindy Bergmans

Door Ria Boley

Ze straalt vrolijkheid en enthousiasme uit. Als je haar tegen komt lijkt het alsof ze door het leven dartelt. Maar zoals bij bijna ieder mens kende ook haar leven een donkere bladzijde. Toch, als je haar ontmoet wens je bijna dat ze een sprankje van haar spontaniteit aan jou zal overdragen. VRIENDSCHAP Cindy Anna Hendrieka Bergmans werd op 21 augustus 1974 geboren als eerste kind van Jan Bergmans en Marietje de Louw. Samen met broer Wilfred had ze een gelukkige jeugd. “Ons Mam was een hele lieve vrouw” vertelt ze. Alles mocht en kon bij ons thuis. Altijd waren er vriendjes of vriendinnetjes en al stond heel het huis op zijn kop, ons Mam was nooit boos. Onze opvoeding lag voor een groot deel bij haar want ons Pap was voor zijn werk vaak van huis. Ik 14.301 herinner me dat hij op Ameland heel de gasleiding Cindy Bergmans, geb. 21-08-1974. mede heeft aangelegd. Maandenlang was hij dan alleen in het weekend thuis. Wat niet wil zeggen dat Wilfred en ik –net zoals op de reclame van de televisie- ons afvroegen wie de mijnheer was die het vlees aansneed. Want ook aan aandacht van ons pap zijn we nooit tekort gekomen. In de vakanties gingen we met oom Gerrit en tante Gerrie met de caravan naar een camping in Venray. Niet te ver van huis, want oom Gerrit moest iedere avond terug naar Boekel om de varkens te voeren! Op de kleuterschool had ik al snel vriendinnetjes. En het leuke is dat we na 35 jaar nog vriendinnen zijn. Toen we 13 jaar waren gingen we voor de eerste keer met z’n allen op tienertoer. Daarna zijn we diverse jaren samen met vakantie gegaan. Toen we om beurten verkering kregen was dat voorbij en zijn we overgeschakeld naar een keer per maand vriendinnenavond en een keer per jaar vriendinnenweekend. Toen we ons 25 jarig “jubileum” vierden hebben we dat samen met onze ouders gedaan want die kennen elkaar inmiddels ook al zo lang. -- Morgen vieren -43


Morgen vieren we met z’n drieën feest omdat we alle drie veertig jaar zijn geworden. Bij een van ons staat een tent en ik schat dat er zowat 120 gasten komen. Natuurlijk hebben we onze ouders en schoonouders ook uitgenodigd en voor hen hebben we een speciaal “ouderenhoekje” gecreëerd …... (hahaha). Onze lieve bijdetijdse ouders! Ik was een kind dat alles wilde meemaken en overal bij wilde zijn. Zo was ik al vroeg dansmarieke, was bij de harmonie en later leiding bij Jong Nederland. Onze bijeenkomsten waren toen nog in “ut Busselke”. Later gingen we naar de Vlashoeve maar “ut Busselke” heeft voor mij altijd iets speciaals gehad. Ons mam was gelovig en samen met Truus Verhallen organiseerde ze jaarlijks reizen naar Beauraing. Eerst ging ze adressen af om geld in te zamelen en een keer per jaar ging ze met een aantal pelgrims voor vier dagen naar het 14.302 bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Op Cindy en Wilfred in het badje. zondag ging er dan vanuit Zeeland een bus naar toe om de Eucharistieviering op te luisteren. Er mochten dan ook bruidjes mee en uiteraard was ik daar een van. Mijn motivatie als decoratie tijdens de viering was echter niet bijzonder maar het feit dat ik iets mocht kopen aan de vele kraampjes die bij iets dergelijks schijnen te horen, maakte veel goed! Ik was ook misdienaar, samen met mijn nichtje Claudia. Dat was ook geen onverdeeld succes want ik kreeg zonder uitzondering bij iedere viering de slappe lach. Als ik van huis vertrok waarschuwde ons mam mij dat ik niet mocht lachen. Zelf zat ze dan in de kerk om het te controleren maar altijd gebeurde het weer, ik kon er echt niets aan doen. Onze goede Pastoor Jans heeft vaak wat door de vingers gezien. Waarschijnlijk herinnerde hij zich zijn eigen jeugd nog wel. VOORTGEZET ONDERWIJS EN WERK Na het lager onderwijs ging ik naar de Mavo in Uden. Ik heb me daar nooit thuis gevoeld. Er was voor mijn gevoel een groot verschil in mentaliteit tussen Udense en Zeelandse kinderen. Nadat ik mijn diploma had behaald ging ik naar het ROC in Veghel, richting agogisch werk en daarna voor een HBO-opleiding naar Nijmegen. Toen vond ik het wel genoeg en ik solliciteerde bij de kinderopvang in Den Bosch. Daar werd ik aangenomen en inmiddels werk ik er nog altijd. Dat komt mede door het feit dat ik alles doorlopen heb. Ik werkte met kindjes uit asociale gezinnen 14.303 en uit zogenaamd elitekringen. De pukjes van de minder Vlnr: Cindy, vader Jan, Wilfred. bedeelden zagen er niet zo verzorgd uit maar waren veel Zittend: moeder Marietje. liever in de omgang. Momenteel ben ik assistent-manager en dat wil zeggen dat ik diverse taken heb. Ik was 19 toen ik Martijn leerde kennen. Martijn was leiding bij de Scouting en ik dus bij Jong Nederland. Voor beide verenigingen werd het animo minder en we besloten om te bekijken of we misschien bepaalde dingen samen konden gaan doen. -- Aanvankelijk had -44


Aanvankelijk had ik niets met Martijn maar nadat ik hem een aantal keren was tegengekomen bij “ut Huukske” in Langenboom vond ik hem toch wel een aardige jongen. Zo aardig zelfs dat we enkele jaren later een huis kochten boven “de Garf” en gingen samenwonen. Niet zo heel lang want kort daarna verhuisde een oom van Martijn die op het Oventje woonde naar de Trent en konden wij dat huis kopen. MIJN OUDERS Het was 1999 en in dat jaar overleed tot mijn groot verdriet mijn moeder Marietje. Ze mocht maar 50 jaar worden. Als de verhoudingen binnen een gezin goed zijn zal ieder kind van zijn of haar vader houden. Zo was dat bij mij ook het geval. Ik hield van “ons pap” maar na het overlijden van ons mam kreeg ik ook echt bewondering voor hem. Zo bewonderenswaardig wist hij met het overlijden van haar om te gaan! Hij is een man van weinig woorden, verdriet tonen ligt niet in zijn aard maar ik zie het als een groot eerbetoon aan haar dat hij vanaf de eerste dag heeft geprobeerd om zijn schouders er onder te zetten, Dat was haar wens en het is hem aardig gelukt. Daarom ben ik ook bijzonder blij en trots dat hij onlangs een Koninklijke Onderscheiding heeft gekregen voor zijn vrijwilligerswerk in Zeeland. HUWELIJK EN KINDJES

14.304 Vader van Cindy, Jan Bergmans, met Koninklijke Onderscheiding.

In 2000 zijn Martijn en ik getrouwd. Een prachtig feest, al lag er natuurlijk wel een schaduw over, precies zoals dat was bij de geboorte van onze kinderen. Ons eerste kindje was Jelke. Overduidelijk een dochter van mij want ook zij wil alles meemaken en overal aan meedoen. Voor haar tiende verjaardag vroeg ze als cadeau een parachutesprong. Tot groot plezier van de piloot en instructeur want het gebeurt niet iedere dag dat een kind van tien zo’n sprong waagt. En natuurlijk is ze, in navolging van moeder, bij de Huppelsmouskes. Na Jelke kwam Bram. Heerlijk voor Martijn want nu is hij tenminste niet meer de enige man in huis en kunnen ze samen opboksen tegen 14.305 de vrouwen Het is Brams grootste plezier om samen met papa motorraces te bezoeken en dan als het ultieme genot een nachtje over te blijven in de caravan. Hij is ook fanatiek keeper in het jeugdelftal van VCO. Ons hekkensluitertje is Lotte. Een wijsneusje van zes jaar dat alles wil weten en kunnen wat haar oudere broer en zus ook doen. Samen met mijn nichtjes Claudia en Emely had ik enkele keren meegedaan aan het carnavalscabaret. Toen Rob Geerts en Petra de Groot boerenbruidspaar waren, ontstond het idee om nog een keer de Trouwfoto Cindy en Martijn. Uiventjese revue ten tonele te voeren. Mijn buurvrouwtje Masja Verbruggen, wist dat ik ooit had meegedaan aan het cabaret en ze stelde voor om samen mee te doen. Ik vond dat natuurlijk leuk en blijkbaar viel onze “act” zo in de smaak dat we gevraagd werden door de Smouskes om ook bij hen op te treden. Dat was het begin van het duo Kato en Drieka. -- Een goed -45


EEN GOED DOEL Tijdens de onthulling van de prins in 2012 zorgden wij voor de carnavalshit. Deze viel zo goed in de smaak dat we op initiatief van Pieter van Schooten een Cd opnamen. We besloten om de opbrengst hiervan aan een goed doel te schenken. Voordat we hieraan begonnen hebben we goed nagedacht over het doel waar wij ons liedje voor wilden gaan zingen. We waren er al snel uit, we gingen voor de nieuwe afdeling binnen Compostella. Sinds januari 2012 is er op Compostella een afdeling voor dementerende bejaarden, zodat huidige en toekomstige bewoners de mogelijkheid krijgen in eigen omgeving te blijven wonen, en, vooral belangrijk, in de nabijheid van familie en bekenden uit het dorp. Het goede doel dat we hadden gekozen was een aquarium. Dit aquarium werd onderdeel van de prachtige themaruimte en is bedoeld om zintuigen te prikkelen. Daarmee heeft het een positieve invloed op het leefgenot van de bewoners. Met heel veel plezier hebben we de Cd opgenomen. Daarna zijn sponsoren gezocht, hebben we Cd’s en mutsen verkocht en zijn we rondom carnaval regelmatig op verschillende plaatsten opgetreden. We hebben hier 14.306 ontzettend van genoten en een prachtige tijd gehad Kato & Drika, 2011-2012. met carnavalsclub de Smouskes. Op dinsdag 26 juni was het zover. We gingen naar de nieuwe afdeling van Compostella waar de bewoners ons hartelijk ontvingen. De koffie stond klaar en er was zelfs heerlijk gebak! Met veel trots hebben we de bewoners een cheque met het fantastische bedrag van € 2.889,24 mogen schenken! EN NU Na dit prachtig gebeuren stopte Masja en zocht ik een nieuwe partner. Ik had namelijk nog geen zin om er mee op te houden. Gelukkig vond ik die in de persoon van Annet van der Wijst. Kato en Drieka is verleden tijd, tegenwoordig gaan we tijdens de carnavalsdagen als twee Surinaamse dames Shanti en Dushi door het leven. En nu heb ik het nog helemaal niet gehad over mijn enige broer Wilfred. Samen met zijn vrouw Esther en twee hele leuke kleine meisjes woont hij op het Melkpad. Lekker dichtbij, fijn om zo maar eens even bij elkaar binnen te lopen. In mijn vrije tijd ga ik sedert kort tennissen en ik doe het met veel plezier. Maar waar ik helemaal blij van word is het vrijwilligerswerk bij “de Soos” Daar komen mensen met een verstandelijke beperking en die hebben mijn hart gestolen. Dat vind ik prachtig werk. Ook zie ik uit naar de zomervakantie. In het begin bleven we in de buurt maar tegenwoordig gaan we steeds verder van huis. Na enkele jaren in Frankrijk te zijn geweest, hebben we nu plannen om naar Karintie te gaan. Ik kan niet wachten tot het zo ver is!” Cindy, je had een hele lieve moeder. Een moeder die nooit echt boos werd, bij wie alles mocht en kon. Volgens mij ben jij een kopie van haar. Daar mag je trots op zijn. Maar ook Martijn en de kinderen mogen zich gelukkig prijzen met zulk een vrouw en moeder.

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK 46


14.307

14.308 Vlnr: Lotte, Jelke en Bram.

Cindy.

14.309

14.310 Trouwfoto Cindy en Martijn.

Vriendenclub van Cindy.

14.311 Boven vlnr: Martijn, Jelke en Cindy. Middenvoor: Lotte en Bram. 47


14.313

14.312

Kato & Drika, 2011-2012.

Jeugdvakantieweek Stichting Jeugdbelangen.

14.315

14.314 Shanti en Dushi.

De vriendinnenclub van Cindy.

Jeugdvakantieweek Stichting Jeugdbelangen.

14.316

48


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

49


Hartelijk dank aan alle bezoekers van Das pas lachen 2014 Zeeland Heische Tip , Tinus Verstraten ( Kwartjesvolk ) , Action Sound Het was weer toppie . (foto’s op www.daspaslachen.nl)

25, 26, 27 augustus: Kermis Tej Tat2014 Agenda Maarten de Zeeland, Groot evenementen

1 juni Open dag Zorgboerderij De Brand 60 1-4 september: m.m.v. Dj Maarten de Groot 13 juni VCO ZeelandMusic voor en naand de Wedstrijd Ireland Nederland - Spanje m.m.v. Dj Maarten de Groot 13 Juli John Fogerty Bospop Weert matchmakingfestival 27 juli

Zwarte Cross Lichtevoorde Achterhoek (met de bus mee) 8e jaar Tot Rit Boekel de grootste tractorrit van Brabant m.m.v. Dj Maarten de Groot

24-26 september: 3 aug. Oktoberfest München 24,25,26 augustus Tej Tat Zeeland

Week m.m.v. 42: Dj Maarten de Groot en e.v.a. artiesten 18 t/m 21 Mee naar Oktoberfest sep. Ireland = vol 23 t/m 25 Sittard? sep. Oktoberfest Munchen 5 jaar e

(nog enkele kamers beschikbaar)

217november: t/m 22 okt. Oktoberfest Sittard Limburg Legends ofStapperij RockVeghel Band 1 nov. goud van oud De m.m.v. De Hot studs & Chris Barrow: de Stapperij Chriss Barrow video Clips show Veghel Besloten feesten, optredens staan niet vermeld op agenda dein Groot Dj Maarten Org. de GrootMaarten met of zonder drive Discotheek en www.maartendegrootevenementen.nl( vernieuwde website ) nog veel meer www.daspaslachen.nl

www.bandparodistmaarten.nl DJ Bandparodist 06 – 22 52 03 69Maarten, met of zonder discotheek 22 t/m/ febr. 2015 1 keer naar de Sima Parijs ( Landbouwbeurs ) www.maartendegrootevenementen.nl www.bandparodistmaarten.nl www.daspaslachen.nl e

50


Nieuw:

KUNSTGRAS

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.KUNSTGRASUDEN.NL maandag 9 juni 2e Pinksterdag sh w Fendt Limited Edition 2014

Regatta Stanton heren Fleece in diverse kleuren

l uw vo o rd ee

€1825,-

Van € 34,95 voor

€ 19,95

Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m do 8.30 - 18.00u, vr 8.30 - 20.00u, za 9.00 - 17.00u. 2e pinksterdag 9 juni 11.00 - 17.00u

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 51


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl Tuinservice! Kunt u zelf uw tuin niet meer onderhouden? Of wilt u af en toe wat hulp bij grotere klussen zoals het zomerklaar maken van uw tuin? De tuinman via Pantein Extra helpt u graag.

Pantein Extra heeft een ruime keuze aan gemaksdiensten aan huis.

Leden van Pantein Extra kunnen eenvoudig diensten aan huis regelen. Senioren behouden de regie in eigen handen als ze in en om het huis niet meer alles zelf kunnen doen. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803.

52


Belevenissen van Piet van der Burgt

Deel 4

5. DE DERTIGER JAREN In 1933 ben ik getrouwd met Mina Verstegen. We zijn gaan wonen op de Graspeel in het huis van Toon van Schijndel. Daar was 5,5 hectare grond bij. Dat had ik gehuurd van Tieske van Schijndel( die was voogd over de kinderen van Toon van Schijn del) voor f 325,- per jaar. We hebben ons zo veel mogelijk bezig gehouden met varkens mesten. In september hebben we de eerste vier varkens afgeleverd van ieder 100 kg. Die brachten met vieren f 114,- op. Daarna hadden we tegen de lente 19 varkens voor de verkoop gereed, maar in die tijd was Hitler in Duitsland aan de macht gekomen en die had liever kanonnen dan varkens. We hebben die varkens toen 14 dagen honger laten lijden, want voor Engeland mochten ze niet zwaarder zijn dan 80 kg. Toen werden de crisiswetten ingevoerd en mochten we maar 12 varkens meer houden. Daar kwamen ze zo nu en dan eens naar kijken. Ik heb toen in de schuur 14.317 achter wat strooi een kooi gemaakt en daar dan wat Het huis waar mijn kinderen zijn geboren. kleine varkens in gezet. Als ik dan varkens had afgeleverd haalde ik die weer binnen en kocht weer nieuwe voor de schuur. Maar op den duur liep dat in de gaten en kwam zo'n controleur. Hij heeft die varkens in de schuur niet gezien, want ik denk, dat ik op de stal de deur wat te hard heb dichtgetrokken, want hij was ineens weg. Wel heeft hij een verbaal opgemaakt. Dat heeft me f 6,- gekost. Na die tijd is er nooit meer een komen kijken. Ik heb toen steeds 24 varkens gekocht. Daar was toen veel werk aan. De varkens moesten toen met erpel, roggemeel en ondermelk (die kregen we toen van de fabriek terug) worden gemest. Die erpel moesten allemaal gekookt worden. Na 5 jaar kreeg mijn vrouw gewrichtsreuma en nam te veel pijnstillende medicijnen zodat ze achteruit ging. Ik ging toen naar zuster Lebaria en vroeg of ze eens kwam kijken. Toen ze kwam zei ze: "Vlug naar de dokter, want dat is hoog tijd". En die kwam en zei: "Ge het teveel van die tabletten gegeten. Ge bent vergiftigd�. Ze moest toen een tijd op bed blijven maar die dokter Jansen bleef maar komen met flesjes medicijnen en dat kost veel geld. We moesten toen alles zelf betalen, want toen was er nog geen ziekenfonds. Toen kregen de koeien ook nog mond- en klauwzeer en toen de dokter weer kwam zag hij dat en zei: "Daar kan de veearts ook niks aan doen net zo min als ik aan je vrouw". Ik zei toen;" Als ge er niks aan kunt doen zoude eigenlijk ook niet meer hoeven te komen. Hij zei: "Dat is waar, en ge hoeft ook nergens anders meer heen te gaan, want er is niemand die er iets aan kan doen." Toen kwam er eens een pater die veel in vreemde landen geweest was en die zei: "Hier heb je een briefje." Wat daar op stond was "Urodonal". Ik ben dat in Oss moeten gaan halen. Hier was het nergens te krijgen. Het kostte f 7,- per fles. Ik heb drie flessen gehaald, maar het hielp ook niet. Later hebben we nog medicijn uit Engeland laten komen. Dat was ook niets waard. Toen kwam er eens iemand die zei: "Ge moet eens naar Deurne gaan naar die Wiegersma. Misschien kan die er iets aan doen." Dokter Wiegersma. Ik ben er toen naar toe gegaan en die zei:" Ik moet ze eerst zien." We zijn er toen met een auto naar toe geweest en toen hij ze onderzocht had zei hij: "Genezen kan ik je niet, wel oplappen en hij gaf een fles medicijn en zei: "Over zes weken terugkomen met een fles urine. Dan zie ik wel of er nog iets van te maken is. Ik kan wel zorgen dat het niet slechter wordt". Ik moest daar wel iedere keer een paar uur in de wachtkamer zitten totdat ik daar eens kwam toen zijn paard (een Ierse volbloed) aan het veulen was. Ik heb daar nog bij geholpen met het veulen afbinden. Toen dat afgelopen was zei hij: "lk help jou direct wel even weg, dan hoef je niet zo lang in de wachtkamer te wachten en als ge nou weer komt zet dan uw fiets daar neer waar ik de mensen buiten laat en pruts dan maar iets aan je fiets, dan loopt het niet zo in de gaten. -- Als ik -53


Als ik dan iemand buiten laat dan roep ik je wel binnen dan hoef je niet meer te wachten.Sindsdien moest ik elke keer met hem dat veulen gaan kijken en dan vertelde hij mij wat hij die paarden voerde en dan werd de knecht geroepen. Die moest dan het veulen in de grote tuin voor mij monsteren. Ik zei tegen hem: "Hier in de tuin moet ge een paar are met wortelen zaaien. Dat is heel gezond voer voor paarden. Ik ben wel ooit meer dan een half uur met hem in die tuin geweest terwijl er 25 man in de wachtkamer zat. Ik zei tegen hem: "Ge laat die mensen maar wachten" en hij zei toen: "Als ze niet graag wachten moeten ze maar weg gaan.” Ik heb ze niet geroepen". Als hij me dan weer een fles medicijn gaf dan vroeg ik: "Dokter wat ben ik U schuldig?" Dan greep hij een geldbeurs en gaf hij mij een rijksdaalder en zei: "Hier rij onderweg maar ergens aan. Kijk" zei hij dan" als er dadelijk een rijke boer komt, die laat ik flink betalen. Dan draai ik hem een keer om en laat hem nog eens betalen. Ik moet trouwens nog naar Bakel, dan zullen we eens samen rijden, gij op de fiets en ik op het paard en dan kijken we wie het eerst in Bakel is." Ik heb hem bijgehouden, maar die Ierse paarden lopen als een hond en dan moete hard fietsen om bij te blijven. Toen de oorlog een maand aan de gang was kwam ik eens bij hem. Hij zei toen tegen mij: "Denk je dat het lang duurt, die oorlog.” Ik zei: "Als het zo doorgaat misschien enkele maanden". Hij kwam toen voor mij staan en zei: “Het zal meer jaren duren, als gij maanden denkt". Heel veel zou ik nog kunnen vertellen, hoe hij met de mensen omging, wat hij mij allemaal heeft verteld en hoe hij sommige mensen behandelde. Eens kwam er een Zeelandse mens bij mij en vroeg:" Als ik een auto bestel mag ik dan eens met je mee". Ik zei: "Met alle plezier" Die man voelde zich ook wat ziek. Hij kon nog wel werken, maar werd gauw moe. Toen we samen daar aankwamen zei ik tegen hem: "Gaat gij maar in de wachtkamer, dan blijf ik hier wel buiten tot er iemand komt". Toen was ik zo bij de dokter en werd zo geholpen. Toen zei ik tegen de dokter: "lk heb er nog een meegebracht, die zit in de wachtkamer. Kun je die ook even helpen". "Hoe heet die man" vroeg hij. Ik noemde de naam van die man. Hij trok die deur open van de wachtkamer en riep: “Zit die man nog hier?" Hij was toen meteen aan de beurt. Toen hij binnen kwam keek hem nog al even aan en zei toen:" Komt gij voor uw eigen?". "Ja" zei de man en toen zei de dokter:" Jonge jonge, gij zult kapot gaan, want ge hebt de tering aan uw mieter". Toen pakte hij mij bij de schouder en zei: "En gij der uit. En als ge nou hulp hoort roepen, dan denkt maar dat hij geslacht wordt". Toen was hij zeker 10 minuten alleen bij de dokter en toen hij buiten kwam was hij zo opgewekt. Hij had hem verteld dat hij gerust wat licht werk kon doen en wat handelen was ook heel goed voor hem. Hij had die man helemaal opgebeurd en een flesje drank meegegeven en hem gezegd: "Als dat flesje op is geef je Van de Burgt maar een fles urine mee, dan hoef je zelf niet meer te komen. Zes weken later had ik dat bij me. Toen hij het had onderzocht zei hij maar steeds: "Wat is het toch rot, wat is het toch rot. Ge moet maar zien, maar over zes weken zal het wel niet meer nodig zijn." Vier weken was lang genoeg. Ik was dikwijls lang bij hem, want ik moest elke keer mee de paarden gaan kijken en dan vertelde hij van alles. Zo had hij eens een vrouw genezen, die haar spraak kwijt was. Maar ik hou er over op, anders blijf ik aan de gang over Wiegersma. Dorpspolitiek in Zeeland rond 1935. Ik schrijf over het jaar 1935 toen Zeeland nog echt Zeeland was. Toen bestond de gemeenteraad nog uit 7 man. De burgemeester was toen Jos P.F. van de Ven ook wel genoemd De Brouwer. De secretaris was een zekere Wientjes, die mekaar nog weleens dwars lagen. Op een raadsvergadering stelde de burgemeester voor om op de 64 ha gemeentegrond die aan de andere kant van de weg Volkel/Mil lagen 8 boerderijen te bouwen, omdat de boerenzoons allemaal graag boer wilden blijven en al veel boerderijen verdeeld moesten worden. De meerderheid van de raad zag daar wel iets in. En aldus werden er gegadigden voor opgeroepen en die waren er meer dan genoeg, zodat de meest geschikte werden uitgekozen: 1. Grad van de Ven (van Den Brand, van Bet van Dijk), 2. Zijn broer Thies van de Ven 3. Marinus Verstegen (van Voederheil, van Christ Verstegen) 4. Johan Zegers (van Toni Zegers van Nabbbegat) 5. Piet Buts (omdat hij trouwde met de oudste dochter van Noldus van Helvoort van Den Brand) 6. Toon de Groot (omdat die een groot gezin had. Die woonde toen op het Oventje en was molenaar). 7. Kees Pluk (uit de Kerkstraat. Die wilde trouwen met een dochter van Piet van de Laar). -- 8. Piet van -54


8. Piet van der Burgt ( die al getrouwd was en woonde op de Graspeel in het huis van de kinderen van Toon van Schijndel). Alzo werd besloten die 8 personen op de raadsvergadering te roepen en voor te stellen om die 64 ha een jaar voor f 20,-- per ha in huur te nemen. In dat jaar zou de gemeente er 8 boerderijen op bouwen en dan aan ons in huurkoop geven. Dat was in Den Bosch goedgekeurd. Alzo werd besloten en zouden Kees Pluk en Piet van der Burgt de hele plak opmeten en in 8 gelijke percelen verdelen en bekijken waar de huizen moesten staan. En dat hebben ze zo bekeken, dat ieder 5 ha weiland achter het huis had en 3 ha bouwland voor het huis. We zijn toen met ons achten bij mekaar gekomen op de Graspeel bij Piet van der Burgt en hebben hartenaas geslagen. De eerste hartenaas had P. Buts. Die kwam langs de weg. De tweede was Toon de Groot, de derde Marinus Verstegen, de vierde Johan Zegers, de vijfde Piet van der Burgt, de 6e was Kees Pluk en de 7e en 8e waren de gebroeders van de Ven. We hebben ieder ongeveer 4 ha omgeploegd en met haver gezaaid en buitengewone goeie haver geteeld. De rest hebben we gehooid en nog kalver geweid. De haver hebben we voor de notaris verkocht en voor de centen die bijeen kwamen zorgde Kees Pluk. Die was dat wel toevertrouwd, want die had verstand van geld. Toen waren we nog eens bij de burgemeester en die vond het prachtig en zei: "Over 100 jaar zeggen de mensen nog: dat heeft Jos Jas van de Ven nog gedaan". Maar o wee ... Toen begon die Wientjes (de gemeentesecretaris) al te zeggen:" Het is geen kleinigheid, die boerderijen bouwen kost de gemeente f 30.000, --. Hij zei: "Het gaat over een ton". In die tijd kostte een goede boerderij bouwen f 3.500, --. Toen kwamen er nieuwe raadsverkiezingen en een nieuwe gemeenteraad en die was door die Wientjes omgekocht en was de burgemeester zijn meerderheid kwijt. Wientjes heeft toen een amendement naar de regering gestuurd om dat raadsbesluit waarin was besloten die boerderijen te bouwen, te vernietigen. En alzo gebeurde. Er zat ook nog een oude wethouder. Die kwam bij van der Burgt erpel prikke (dan krede daar steun op) en die zei bij van der Burgt: "Het komt in orde". Jonge we moesten toen op de raadsvergadering komen en toen stemde hij tegen. Toen werd van der Burgt zo kwaad, dat hij hem dit verweet waar alleman bij zat. De burgemeester sloeg met de hamer op de tafel en zei: “Van der Burgt, je moet bedaard blijven." Wat van der Burgt toen nog gezegd heeft zal ik maar niet navertellen, maar die secretaris zat al te schrijven. Toen sloeg de burgemeester met de hamer bijna op zijn vingers en zei: “Dat hoeft niet in de krant". Maar wij stonden met niets. Wij hebben toen alles verdeeld. Toen zei Kees Pluk: “lk heb nog f 80,-- over". We hebben toen met veel plezier die f 80,-- in een nacht opgemaakt bij Den Aap oftewel Martien Rooiendijk. Daar waar we de hele zomer altijd welkom waren en dikwijls materiaal geleend hebben. Een zoon van Den Aap speelde accordeon. Den Brouwer heeft daar echt onder geleden, want die had dat zo graag op zijn naam gehad, dat die boerderijen daar gestaan hadden”... want over 100 jaar zeggen de mensen nog: dat is nog het werk van Jos van de Ven.. " En die boeren moesten maar zien dat ze iets anders kregen. Enige tijd later kwam van der Burgt door het dorp fietsen. Stond de burgemeester voor het raam en riep hem binnen. "Ik weet een boerderij voor U, maar die is 23 ha. Als ge er zin in hebt zorg ik er voor dat gij die krijgt, want ik zit met die rentmeester in het waterschap en de gedeputeerde staten. Van der Burgt is de boerderij wel gaan kijken, maar in die tijd was zijn vrouw invalide geworden en vond hij 23 ha wel te veel en is er toen niet op in gegaan. Van der Burgt zit nu in Eindhoven en zijn kinderen zeggen, dat het goed is. Marinus Christe is naar Vorsten bos gegaan. Grad Ven is de Peel in gegaan de kant van Rips. Thies Ven heeft op Den Brand een boerderij gebouwd. Toon de Groot is naar Nuenen gegaan en heeft zijn maalderij verkocht aan Sjaak van de Ven oftewel Sjaak van Bernard Keskes. Kees Pluk zijn meid heeft het uitgemaakt toen de Peel niet doorging en is daar niet gelukkig door geworden. Kees Pluk is den handel ingegaan en is nooit meer getrouwd. Eens kwam ik ‘s zondags uit de kerk. Toen stond mij een frater op te wachten. Dat is een Nistelrooier van geboorte en die vertelde mij dat Kees Pluk verongelukt was. Ik ben er van geschrokken. Ik vond het ook jammer voor Jos van de Ven, dat het niet doorgegaan was met die boerderijen, want Jos van der Ven heeft veel Voor Zeeland gedaan. Ook de jonge Jos heeft vooral in de 2e wereldoorlog veel voor de Zeelandse onderduikers gedaan, veel meer als veel Zeelandse mensen weten. 55


Inkakamp 2014. In de week van 11 t/m 15 augustus 2014 organiseert Stichting Jeugdbelangen Zeeland ook dit jaar weer het inkakamp. Het belooft wederom spectaculair te worden! De survivaltocht, de meerkampspelen en nog allerlei andere spannende avonturen zullen niet ontbreken. Voor de groepen 7 en 8 is er wederom een supergave overnachting. Elke dag komen de kinderen en de leiding om 9.30 uur bij elkaar op het Van Kilsdonkplein. Vandaar gaat het per fiets naar het INKA-land, alwaar we om 10.00 uur met de spelactiviteiten beginnen. Zowel kinderen als leiding dienen zelf voor brood te zorgen, voor drinken zorgen wij. Van maandag t/m donderdag is de speeldag om 16.30 uur afgelopen en op vrijdag om14.30 uur. Hierna fietsen we weer terug naar het Van Kilsdonkplein (alwaar we dan zo tegen 16:45 uur aankomen en op vrijdag om 14:45 uur). Meer informatie volgt binnenkort op onze site in het infoboekje voor deelnemers en leiding. Vanaf 21 mei 2014 t/m 5 juni 2014 kunnen zowel kinderen als leiding zich aanmelden. Dit kan via de inschrijfformulieren op onze site www.sjbzeeland.nl Na 30 juni 2014 worden alle groepen met leiding op de site van SJB bekend gemaakt. Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar: aanmelden.inkakamp@sjbzeeland.nl Informatie over groepsindeling: We delen de groepen zo in dat er veel verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Dit om de kinderen goed samen te laten werken, iets waar het inkakamp uniek in is in deze omgeving. Hieronder tref je enkele regels aan voor het aanmelden van kinderen: o Wil een kind met een vriend of vriendin samen in een groep, niet dan het opgavenstrookje vast aan het opgavenstrookje van je vriend of vriendin (er mogen maximaal 3 kinderen samen opgeven). o Doe de strookjes met het geld in één enveloppe. o Wil een kind bij een vader of moeder in het groepje, niet dan deze strookjes (met die van vriendjes/vriendinnetjes, maximaal 3) aan het leiding opgaveformulier. o Houdt er tevens rekening mee dat het niet de bedoeling is om meer dan drie kinderen van hetzelfde leerjaar in een inkagroep te plaatsen. o Stel zelf geen groep samen, dat doen wij! o Indien je je aan bovenstaande richtlijnen houdt bij de inschrijving, dan zullen wij je zoveel als mogelijk indelen naar je eigen wens. o De hele week kost slechts € 15,00 per deelnemer. o Voor peuters/kleuters zijn de kosten € 7,50. o Voor deelname lever je het strookje met het geld in voor 5 juni 2014 bij Angela Klerkx, Pinksterbloem 10. Informatie aanmelden leiding: Voor het inkakamp hebben we veel geschikte leiding nodig. Aan het INKA-kamp doen honderden kinderen mee en die kunnen alleen aan hun trekken komen als er voldoende goede leiding is. Wij gaan uit van 36 groepen kinderen. Uitgaande van 2 leidinggevenden per groepje betekent dit, dat we minimaal 72 leiders en leidsters nodig hebben. Nu is uit voorgaande jaren gebleken dat wij in een uitzonderingspositie zitten ten opzichte van onze omgeving en over meer dan voldoende leiding beschikken. Heel fijn natuurlijk en ook dit jaar zullen wij ons best weer doen om de groepen goed in te delen. SJB hanteert 3 verschillende soorten leiding: Jeugdleiding: Een 13 of 14 jarige kan zich, samen met een volwassen leiding, aanmelden om leiding te zijn. De leeftijd van deze volwassen leiding moet minimaal 21 jaar zijn. Je zult samen ingedeeld worden in een groep. - - Hulpleiding - 56


Hulpleiding:15 jarigen kunnen zich opgeven als hulpleiding. Je kunt je maximaal met 2 personen tegelijk aanmelden als hulpleiding. We proberen je dan samen in een groep in te delen. Leiding: De minimumleeftijd is 16 jaar. Een maximumleeftijd hanteren we niet. Dus de wat oudere volwassene is zeer welkom als leidinggevende. Opgeven doe je de hele week, voor kinderen is het namelijk niet prettig als er veel wisselingen plaatsvinden. Kleuters: Vaders en moeders die leiding willen geven, maar een kleuter van 3 jaar of ouder hebben, kunnen zich rustig opgeven; voor hun kleuters / peuters (dus alleen kleuters en peuters van leidinggevenden) wordt een speciale kleutergroep geformeerd. Wilt u het INKA-kamp mee leiden? Geeft u zich dan op door het juiste formulier te downloaden en in te vullen. Dit kunt u t/m 5 juni 2014 in de brievenbus deponeren bij: Angela Klerkx, Pinksterbloem 10, 5411 TZ Zeeland. Wij willen er, net zoals voorgaande jaren een mooie vakantieweek van maken, dus twijfel niet en doe mee!! Stichting Jeugdbelangen Zeeland.

Het Rode Kruis komt naar u toe

Ruim 28.000 collectanten van het Rode Kruis collecteren van 16 t/m 21 juni door het hele land. Ook in Odiliapeel, Uden, Volkel en Zeeland hebben we ca. 250 vrijwilligers die bij u aan de deur vragen om een bijdrage voor de plaatselijke afdeling. Week 25 is de nationale week voor de Rode Kruis collecte, en dus zullen we dán in Odiliapeel, Volkel en Zeeland gaan collecteren. Uden heeft echter eenmalig een uitstel gekregen i.v.m. de 14.318 avondvierdaagse die ook in week 25 valt. In Uden zal de collecte in week 27 ( 30 juni t/m 5 juli) gehouden worden. Het Rode Kruis heeft als eerste doel om te helpen in noodsituaties, te denken aan hulpverlening in bv. oorlogsgebieden en bij rampen. Onze eigen afdeling biedt EHBO hulp bij o.a. evenementen in de regio, geeft EHBO onderwijs aan basisscholen, en richt zich verder binnen de sociale hulpverlening, op het terugbrengen van eenzaamheid en begeleiding bij zelfredzaamheid. We trachten respect voor de medemens te stimuleren evenals het bevorderen van hulpvaardigheid aan anderen. We komen immers in een maatschappij te leven waarin we steeds meer op elkaar aangewezen raken en voor elkaar zullen gaan zorgen! Wij doen dit laatste middels educatieve bijeenkomsten, waar sprekers interessante onderwerpen behandelen of we gaan op excursie. We hebben telefoon/contactcirkels, vakantieprojecten in twee hotels, het schip “de Henri Dunant” en een vakantiebungalow. We begeleiden ex-psychiatrische gasten weer terug in hun stap in de maatschappij. De jongeren van onze afdeling hebben veel contacten met mensen met een verstandelijke beperking. Aangezien we al het bijeengebrachte geld in onze eigen afdeling mogen besteden, is uw bijdrage van reuze belang om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. HELP door ONS TE HELPEN! Meer informatie bij secretaris: Angela van den Elzen; 0413-255188 Of collectecoördinator: Toos Franken; 0486-452566 Nellie vd Elzen; 0486-413654. 57


Impressie 1e Koningsdag, 26 april 2014 Foto’s Gerard v.d. Sluis.

14.320

14.319

14.321 14.322

58

14.323

14.324

14.325

14.326


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 59


60


Te KOOP Peugeot 206 1.4 forever i.z.g.st BJ: 7-1-2008 Km: 82.000 Benzine info@drukkerijzeeland.nl www.drukkerijzeeland.nl

Vraagprijs EURO 4.995,Tel: 06 - 13 48 26 36

T 0486 45 33 87

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. U zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 61


natuurgeneeskundige therapie energetische therapie complementaire therapie voetreflex therapie triggerpoint therapie

U bent bij ons altijd van harte welkom voor: ENERGETISCHE therapie: Een persoonlijke disbalans in energie is herkenbaar aan: - Fysiek spierspanning, ademhaling, ziekte, lichaamshouding - Geestelijk concentratieproblemen, zorgen, angsten en emotionele problemen - Ziel verlies van motivatie, gebrek aan creativiteit, verdwijnen van inspiratie, overdadig realistische kijk op de werkelijkheid Energetische therapie kan op 3 verschillende niveaus plaatsvinden: het fysieke veld, het emotionele veld of het bewustzijnsveld . CADEAUBONNEN voor b.v. vaderdag: Een cadeaubon van Praktijk Tiny en Tonny is altijd leuk om te geven en nog leuker om te ontvangen. Je geeft iemand een heerlijk moment voor zichzelf, lekker ontspannen en even tot rust komen. Een heel welkom geschenk voor vaderdag, een verjaardag, als dankjewel voor iemand die het even moeilijk heeft of zomaar omdat je iemand wilt verwennen. We hebben al cadeaubonnen vanaf â‚Ź 23,-. Bel of e-mail ons en wij regelen het. Behandelingen voor VIERDAAGSE wandelaars: Bent u in voorbereiding voor b.v. de vierdaagse van Nijmegen dan kan een massagebehandeling van de benen en voeten een heerlijke ontspanning zijn en blessures voorkomen. Mocht u tijdens de vierdaagse van Nijmegen in de avonduren een behandeling wensen in onze praktijk, meld u nu vast aan, zodat u verzekerd bent van een afspraak.

64 62

manuele lymfe drainage EMDR sport- en ontspanningsmassage bindweefsel massage holistische massage hotstone massage kinesiotaping thaise yoga gewichts/voedingsconsulent voor: gewichtsproblemen en sport- en voedingsadvies cadeaubonnen vanaf â‚Ź 23,Praktijk Tiny en Tonny Pimpernel 14 5411 GZ Zeeland

t: 0625000368 e: tiny.en.tonny@planet.nl i: www.tinyentonny.nl f: tinyentonny tw: @tinyentonny

u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig wij zijn er voor u van maandag tot en met vrijdag voor zowel middag- als avondbehandelingen bel gerust voor een afspraak of meer informatie


Fabriek Magnifique: cultuur & food festival Theater en muziek, kunst en cultuur, design en food, klein en groot, lokaal en landelijk, fantasie en werkelijkheid. Dat is Fabriek Magnifique: het zomerse openluchtfestival in het Bourgondische Zuiden. Fabriek Magnifique is een ontdekkingsreis vol verrassingen, een avontuur, charmant en intiem, een proeftuin en voedingsbodem voor innovatie, experimenten, humor, verbazing, verwondering en bewondering. Drie dagen lang genieten van bijzondere kunstwerken, wonderlijk straattheater, lokale talenten, bekende artiesten, intieme muziek- en theatervoorstellingen en verrassend spektakel. Het festival slingert door Veghel in en op unieke locaties, zoals het park, de rivier, het centrum, historische gebouwen, particuliere tuinen, silo’s en industrieel erfgoed. Een groot, gratis, cultureel en culinair festival dat eens in de twee jaar in de zomer plaatsvindt in Veghel. Wat 12 jaar geleden aan de keukentafel begon als ideetje, is uitgegroeid tot een festival van formaat. Vanaf de eerste editie zijn de reacties lovend en inmiddels is het festival uitgegroeid tot een spraakmakende happening. Graag nodigen wij jullie uit voor een ontdekkingsreis door drie zinderende dagen: 11, 12 en 13 juli 2014. Magnifique foto-expositie: hoezo achter de geraniums? Actieve Senioren 60 + 80 + laat je zien! Doe mee aan een grootse foto-expositie die onze hobby's in beeld brengt en laat zien hoe actief wij als ouderen zijn. Wat je hobby ook mag zijn: hardlopen, zwemmen, skiën, schilderen, bloemschikken, hondenopleider, vogels kweken, taarten bakken, moestuin verzorgen, vrijwilligerswerk doen, motorrijden, dansen, zingen,enzovoorts. Leg het vast op een duidelijke foto van jou alleen of samen met je man, je vrouw, je vriend, je vriendin, je buurvrouw, of in clubverband. Doe deze in een lijst met je naam en je leeftijd en bel dan naar Fabriek Magnifique (0413) 35 35 51. De opening van de expositie vindt plaats tijdens het festival op zaterdag 12 juli 2014. Daarna is er voor iedereen vanaf 14.00 uur een gezellige middag in een speciale spiegeltent. Een orkest speelt daar dan de vergeten dansen, zoals de Veleta, de polka, de mazurka, sint bernardswals, en natuurlijk ook de Engelse wals, de tango enzovoorts. Leuk om te doen en mooi om naar te kijken. En dit alles is gratis toegankelijk. Heeft u nog vragen mail of bel naar treesvangeffen@kpnmail.nl, telefoon (0413) 36 73 14.

Inschrijving voor de zomerschool 2014 geopend Voor het achtste achtereenvolgende jaar is iedereen van 55 jaar en ouder van harte welkom om deel te nemen aan de Zomerschool. We starten dit jaar op maandag 7 juli met de officiële opening in de aula van gymnasium Bernode in Heeswijk en sluiten de Zomerschool op donderdag 24 juli af met een Brabantse koffietafel. Het programma is een mix van 51 activiteiten bestaande uit creatieve workshops, kookworkshops , excursies en informatieve bijeenkomsten. De inschrijving is op 13 april gestart. Dit is mogelijk via de website www.eijnderic.nl. Kies in het menu voor Zomerschool voor het complete overzicht. Programmaboekjes zijn verkrijgbaar bij de bibliotheken in de regio en bij de vestigingen van de Eijnderic. De voorgaande jaren was de Zomerschool telkens een groot succes. Vorig jaar kwamen meer dan 1.000 inschrijvingen binnen. Vanwege de verwachte grote belangstelling is het dus verstandig om niet te lang te wachten met inschrijven. 63


VOORBEREIDING SAMENLOOP IN VOLLE GANG. De voorbereiding van de Samenloop voor Hoop verloopt voorspoedig. Inmiddels hebben zich meer dan zeshonderd wandelaars aangemeld, samen goed voor ruim dertig teams. Op zaterdag 21 juni start het evenement op het terrein van Festilent, 24 uur later kan de organisatie de balans opmaken en zal duidelijk zijn hoeveel geld er is binnengekomen. Tientallen teams zetten de meest diverse activiteiten op touw. Zij zijn al maanden bezig om geld in te zamelen en om straks het aanbod van al hun artikelen zo gevarieerd mogelijk aan te bieden. De gehele opbrengst komt ten goede aan het KWF. De teams maken van hun kraam een soort partytent waar zij 24 uur zullen verblijven. De tent wordt hun ‘thuisbasis’. “Niemand wil naar huis, zo gezellig is het,” aldus een deelnemer van een eerdere SamenLoop. Sponsoren van het evenement blijken super enthousiast. Zij steunen op een geweldige manier, zowel materieel als financieel. Enkelen van hen vormen ook een team vanuit hun eigen 14.327 bedrijf. Op Koningsdag werden spullen verkocht voor de

Samenloop voor Hoop. Foto: Adriëtte van der Wijst. Speciale Gasten: Waar de SamenLoop voor Hoop zeker aandacht aan schenkt zijn de Speciale Gasten. Zij worden 24 uur door vrijwilligers in de watten gelegd. Er zijn diverse workshops zoals schilderen, yoga, massage, kapper en er worden speciale foto’s genomen. De Speciale Gasten verblijven veelal in het hoofdgebouw van voetbalclub Festilent en een daaraan gekoppelde grote tent, waar zij kunnen deelnemen aan de workshops. Een groot cateringbedrijf biedt hen een fantastisch diner aan. Let op: iedereen die kanker heeft (gehad) en nog niet is aangemeld, kan dat (laten) doen om bij de SamenLoop voor Hoop aanwezig te zijn.

Amusement: Talloze orkesten, zangers en zangeressen en artiesten zorgen voor muzikale klanken. Barracuda, In the Attic en Roy Dekkers, maar ook QuePasa, E-Jackt en Kwartjesvolk zijn van de partij. Voor elk wat wils. Alle artiesten treden belangeloos op. Wat de bezoeker zeker niet mag missen, is het kinderamusement. Een speciaal opgebouwd kinderdorp biedt de jeugd allerlei vermaak: van schminken tot kratjes stapelen. Absoluut hoogtepunt is de KINDERSAMENLOOP VOOR HOOP van 24 minuten op zondagochtend. SamenLoopkrant: In de eerste juniweek wordt bij alle huizen in Zeeland de gratis SamenLoopkrant bezorgd waarin het totale programma van het weekend is opgenomen. Tevens vermeldt de krant enkele interviews met bekende en minder bekende Zeelanders, waarin zij vertellen waarom zij hun medewerking verlenen aan deze SamenLoop voor Hoop. Kinderen: De Zeelandse jeugd zet zich inmiddels ook volledig in. Op het Melkpad hebben kinderen van 8-11 jaar een carwash gehouden. In 2 dagen zijn meer dan 45 auto's en busjes gewassen. Op Koningsdag zijn talloze spullen verkocht. Andere acties van de kinderen zijn statiegeld flessen ophalen en de verkoop van zelfgemaakte armbandjes en sleutelhangers. - - Bovendien - 64


Bovendien waren er teams die nieuw speelgoed hadden gekregen van (web) winkels om deze spullen te verkopen.

14.328

14.329

Foto’s: Adriëtte van der Wijst.

Paars: Op diverse plaatsen in Zeeland hangen inmiddels paarse posters en spandoeken. Zeeland zal de komende weken helemaal paars kleuren. Veel dorpsgenoten zijn belangeloos voor de Samenloop voor Hoop in de weer of ondersteunen dit evenement. Stichting Project die in opdracht van het KWF dit evenement organiseert, is hier trots op. Naast de meer dan zeshonderd teamleden zullen vanaf de maandag voorafgaand aan het weekend honderden vrijwilligers belangeloos in touw zijn om het ‘SamenLoopdorp’ zo professioneel mogelijk op te bouwen. Voor dit werk kunnen nog extra handen worden gebruikt. Aanmelden kan via: zeeland@samenloopvoorhoop.nl of chrishout@planet.nl

Fiets(t)ers uit Zeeland: Samen met de racefiets er op uit is nog leuker! Fietsliefhebbers krijgen de kriebels als de lente zich weer aankondigt. Vaak is het net even leuker om niet alleen, maar met een groep op pad te gaan. Soms omdat het (ondanks de goede voornemens) de drempel lager maakt om ondanks iets minder mooi weer of drukte toch lekker de fiets te pakken of omdat het gezelliger is in een groep. Bij WSC Zeeland is er altijd een groep die bij je past. De leeftijden variëren van begin twintigers tot super ervaren zeventig plussers en naast een grote groep mannen hebben we ook een aantal dames in ons midden. Binnen de club staan veiligheid, gezelligheid en sportiviteit voorop. Wij streven niet naar een wedstrijd mentaliteit, maar zijn een vereniging voor de recreatieve toerfietser waar iedereen bij past. We fietsen in het zomerseizoen van 1 maart tot 31 september in 3 groepen, elk met zijn eigen snelheid en afstand op zondag ochtend en dinsdag avond. De A-groep rijdt tussen de 30 en 33 km/uur, de B-groep tussen de 27 en 30 km/uur en de C-groep tussen de 24 en 27 km/uur. In de weekenden worden regelmatig toertochten van andere verenigingen gereden, soms wat verder weg en een enkele keer in het buitenland (België en Duitsland). Op dinsdagavond wordt vanuit Zeeland getraind in de heuvels in de omgeving van Groesbeek en Nijmegen. Dit jaar organiseren we in september (voor het eerst) de Daphny van den Brand Classic, een toertocht speciaal voor vrouwen. In het winterseizoen zijn vele leden actief op de ATB. We nemen dan op zondagochtend deel aan de diverse tochten in de omgeving of soms wat verder weg. Daarnaast organiseren we jaarlijks een ATB tocht door de bossen in de omgeving van Zeeland, Uden en Schaijk. Heb je belangstelling om eens een keer aan te sluiten? Neem dan even contact op met Jos van der Ven (0650230761) of mail naar info@wsc-zeeland.nl zodat je goed verzekerd een paar keer kennis kan maken en dan verzekeren we jou van een paar interessante routes. Informatie over WSC Zeeland kan je vinden op www.WSC-Zeeland.nl. Tot snel! 65


Katholieke Bond van Ouderen. Belangenorganisatie voor senioren

Dagreis naar Soerendonk Onze jaarlijkse busreis is dit jaar op 12 juni en zoals in de stencil staat: "We hebben dit jaar gekozen voor het Brabants smokkelarrangement”. Het belooft een leuke reis te worden. Een toeristische route, een uitstapje bij het klooster “De Achelse Kluis” met eigen Trappistenbier en verder een gezellig programma. De leden kunnen het allemaal op het stencil lezen. Wil je mee, geef je dan snel op. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Ria Kempen, telefoon 45 20 91, bij Riet Daverveld, telefoon 45 32 13 of bij Arnold van Zeeland, telefoon 45 16 92. De Meerdaagse reis Deze reis van 18 tot en met 22 augustus voert ons naar Luxemburg. We hebben er al meerdere malen over gepubliceerd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dus wil je nog mee, bel dan met Ria Kempen, telefoon 45 20 91. Samenloop voor Hoop Je leest er veel over: samen iets doen voor kankeronderzoek. Veel teams zijn al gevormd. Ook de KBO is met een team aanwezig. 25 KBO'ers lopen mee. Binnenkort krijgen de KBO leden een stencil in huis, waarop staat wat we precies gaan doen om geld bij elkaar te krijgen voor dit doel. Ook op uw vrijgevigheid doen we een beroep. CQ-NET LIVE & KBO Zeeland KBO Zeeland is door Paul Merks, directeur van Eurocom Group, uitgenodigd om deel te nemen aan het testprogramma van CQ-NET LIVE. CQ-NET LIVE is een digitaal systeem voor zorg-, comfort- en veiligheidsapplicaties, speciaal ontwikkeld voor senioren. Het systeem zorgt er onder andere voor dat u met één druk op de knop in verbinding staat met diegene die u verwacht. Dit kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook uw eigen kinderen. Het testprogramma houdt in dat leden van KBO Zeeland geheel kosteloos, gedurende enkele maanden, het systeem mogen gebruiken. Eurocom, ontwikkelaar van het systeem, zal een toelichting geven over de werking van het product. Door de eenvoud waarmee het product is ontwikkeld, is het voor iedereen te begrijpen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.cqnetlive.eu. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het testprogramma kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen:  

Riet Daverveld Henk van Griensven

Wij horen graag van u!

66

(0486) 45 32 13 (0486) 45 18 65

of rietdaverveld@kpnmail.nl of henkvangriensven@telfort.nl


www.progressieflanderd.nl

Blommestein

Kompas op de toekomst van Landerd.

stucadoorsbedrijf

De verkiezingen zijn al weer even achter de rug. Progressief Landerd heeft één zetel verloren. Een tegenvaller na het harde werken de afgelopen jaren. Progressief Landerd dankt alle kiezers die hun vertrouwen hebben gegeven . Ondanks het verlies zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben we kansen gepakt. Na de verkiezingen is Progressief Landerd de onderhandelingen met de verkiezingswinnaar Vereniging Herindelen aangegaan. Het opstarten van de gesprekken deed recht aan de verkiezingsuitslag, waarmee zich een meerderheid voor herindelen aftekende. De stevige uitspraken uit de verkiezingscampagne vormden weliswaar een punt wat eerst uitgesproken diende te worden. Na de nodige nuanceringen werd de basis gelegd om door te praten over de inhoud. Wij zijn met Vereniging Herindelen, de RPP en de VVD aan tafel gaan zitten om er samen uit te komen. Er ligt nu een goed programma voor een toekomstbestendig Landerd. Geen Landerd wat je zo maar even opheft. Een zorgvuldig proces van besturen waarin kansen en mogelijkheden voor Landerd in de toekomst op een rij worden gezet. Zorg en welzijn, wonen, het buitengebied, toerisme en recreatie en onze achtertuin de Maashorst krijgen de aandacht die zij verdienen.

M: 06-109 153 78 Noordveld 2 Draagvlak voor veranderingen Progressief Landerd is tevreden met de portefeuille Zorg en Welzijn, waar de komende jaren E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl 5411 TS Zeeland veel van de gemeente gevraagd zal worden wat direct grote impact zal hebben op onze inwoners. Namens Progressief Landerd zal Moritz Böhmer zich als wethouder inzetten voor de zorg waar onze inwoners behoefte aan en recht op hebben. Hij is heeft de capaciteiten om leiding te geven aan de hervormingen binnen de zorg. Deze en andere veranderingen in de samenleving zullen door de inwoners van Landerd gedragen moeten worden. Progressief Landerd wil daarom een integrale benadering van onderaf realiseren. U bent als burger de Voor een persoonlijk afscheid belangrijkste speler in deze tijd van veranderingen. Professionele organisaties moeten ten dienste staan van de wensen en behoeften van diegene die hulp nodig hebben. Wij willen een soepele overgang naar een nieuwe tijd mogelijk maken. Toekomst vol vertrouwen Progressief Landerd ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Er moet veel werk verzet worden, wat we gaan doen met een stabiel college en een sterke fractie in de raad. We willen lokaal de zaken goed regelen, en regionaal aansluiten bij ontwikkelingen in de Maashorst gemeenten. Op den duur zal5411 Landerd gaan herindelen. Binnen deze raadsperiode wordt Molenstraat 32a, EG Zeeland daartoe een besluit genomen. In aanloop daar naar toe willen we het beleid ten aanzien van info@vanlokvenuitvaartzorg.nl gezondheid en ontwikkelingen in de intensieve veehouderij goed in het vizier houden en waar nodig aanscherpen. Nieuwe initiatieven zijn alleen gewenst als deze voldoen aan www.vanlokvenuitvaartzorg.nl kwaliteitseisen waarin het gezondheidsaspect een vooraanstaande rol speelt. Wethouder Böhmer zal ook de duurzaamheid verder gaan optimaliseren. Hierin is ook uw leefomgeving een bepalende factor. Voor Progressief Landerd veel punten waar juist wij het verschil in kunnen maken, en dat ook Dag en nacht bereikbaar zullen doen. We zullen Landerd de toekomst in loodsen.

Betrokken

Respectvol

Telefoon 0486 - 45 23 93 Klaar voor De fractie van Progressief Landerd is er klaar voor. Onze nieuwe fractievoorzitter Mathieu de Mobiel 06 - 12 21 67 44 Klein en raadsleden Bart Wieland en Jacques Pijnappels zullen weer kritisch en actief opereren - - in de raad, maar - -

Persoonlijk

35 67


Vanaf juni wegens succes ook overdag geopend, dus kom gezellig langs tijdens het wandelen voor koffie met gebak of de lunch. Wij heten u graag welkom. Ook vanaf juni is er de nieuwe kaart met lekkere zomerse gerechten.

Bedrijfsfeest, verjaardagsfeest, trouwerij, bedrijfspresentatie of een beurs. Bij zalencentrum Het Witte Huis bent u hiervoor op het juiste adres! Service en kwaliteit voor elke portemonnee.

Thuis een feestje of een open dag van het bedrijf. Wij verzorgen het, van hapjes, lunches, koude en warme buffetten tot complete feesten met tent, inrichting en personeel. Echt alles is mogelijk. Ook lekker voor thuis, Barbecue van Het Witte Huis. Al vanaf â‚Ź 10,00 per persoon, informeer vrijblijvend voor alle mogelijkheden.

Het Witte Huis, voor alles wat mensen samen brengt‌

68


Zaterdag 7 juni: Hoischurke Zomerspektakel. De zomer is begonnen en we hebben weer zin in de volgende editie van het Hoischurke Zomerspektakel. Mede door de vrijwilligers van Hoischurke Jongerenevents kunnen we er weer een gigantisch feest van maken. Vanwege de jeugddag van Festilent is het Hoischurke Zomerspektakel verplaatst naar zaterdag 7 juni. Op zaterdag 7 juni vertrekken we om 18.00 uur OP DE FIETS naar Fitland Mill. Je mag zelf kiezen wat je wil doen. Wil je proberen of je naar boven kunt klimmen via de grote Klimmuur? Of durf jij wiebelend over de Birma brug? Deze 12 meter hoge brug geeft je echt een wankelend gevoel. En weet je wat Speleologie is? Ben je niet bang in het donker? Dat is maar goed ook, want bij deze activiteit ga je een spannende tocht maken via een indoor gangenstelsel. Je klimt en kruipt door donkere gangen waarbij je ook nog eens 14.330 gehinderd wordt door obstakels. Wat dacht je ervan om van een 15 meter hoge toren af te roetsjen? Met volle snelheid zo snel mogelijk naar beneden tokkelen totdat je 40 meter verderop weer tot stilstand komt. Durf jij het aan? Rond 21:30 uur zullen we weer terug zijn bij de Vlashoeve waar de grote Barbecue al klaar staat om nog even gezellig na te praten en weer nieuwe energie op te doen met een broodje hamburger van Hoischurke Jongerenevents. Deelname aan het Hoischurke Zomerspektakel kost je maar 5 euro. Inschrijven voor deze dag is verplicht, dus ga snel naar onze website: www.hoischurke.nl en schrijf je in voor dit Zomerspektakel. #erbijzijnismeemaken!! Hoischurke Jongeren Events is de uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 jaar. Je vindt ons in De Vlashoeve, Puttelaar 37 in Zeeland. Openingstijden van 19:00 uur tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl

Kerktelevisie.

Kerk online: vieringen volgen via internet. De nieuwe internet-kerkradio/televisie vanuit de St. Petruskerk te Uden is sinds kort in gebruik genomen; vanaf nu zijn alle kerkdiensten te volgen via de telefoonlijn of online, via internet. Dankzij een gulle sponsor en de samenwerking met huize St. Jan heeft de parochie dit kunnen realiseren. Ideaal voor mensen die slecht ter been zijn, verhuisd naar een andere plaats, verblijven op een ander(vakantie)adres of voor 14.331 verre familieleden die toch een uitvaart mee willen beleven; zo kan men op deze manier toch alle vieringen vanuit onze kerk bijwonen. Mensen die belangstelling hebben om een viering thuis te volgen, kunnen dat op verschillende manieren doen. Allereerst via een telefoonlijn waarvoor een speciale ontvanger te huur is, daarnaast via de computer, tablet of smartphone; ook is er de mogelijkheid om met een drongel de uitzendingen te volgen op een smart TV. Uitgezonden vieringen worden opgeslagen en zijn ook nadien te zien c.q. te beluisteren en te downloaden. Het radiosysteem is al enkele jaren operationeel in Zeeland. U kunt het volgen via de site, www.kerkomroep.nl , en daar eventueel de app downloaden. Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot ons parochiesecretariaat, of bellen met nummer: 0642101690.

69


70


Plan voor seniorenwoningen in Zeelandse centrum Zeeland krijgt mogelijk een eigen CPO-project, daar is in ieder geval veel animo voor. Chris School van SamenBouwen is benaderd door een aantal inwoners van het dorp met de vraag wat de mogelijkheden zijn voor de bouw van een aantal medioren- en seniorenwoningen in het centrum. De gewenste locatie is waar nu basisscholen Vlasgaard en De Wizzert staan, direct naast verzorgingshuis Compostella. De informatieavond van maandag 14 april in De Garf werd zeer goed bezocht en leverde direct een tiental aanmeldingen op. De inschrijftermijn is nog enkele weken open. De interesse voor seniorenwoningen in het centrum van Zeeland bestaat al jaren, maar is nog nooit tot een concreet plan uitgewerkt. Het terrein achter Compostella is ideaal. “Die locatie komt vrij als de scholen verhuizen naar het Kindcentrum”, vertelt School. “Omdat de nieuwe woningen dichtbij het verzorgingshuis komen te staan kun je een eventuele zorgvraag ook makkelijk beantwoorden. We richten ons niet alleen op koop, maar ook huur behoort tot de mogelijkheden. Daarom past het prima in de woonvisie van Landerd. Daar staat namelijk in dat de gemeente wil bouwen voor senioren.” Met het project wil School tegelijkertijd een ander hardnekkig probleem oplossen. “We gaan niet alleen de woningen inpassen, maar kijken naar het totale gebied”, laat hij weten. “Ook voor parkeren in het centrumgebied willen wij een oplossing aandragen. Samen met een stedenbouwkundige hebben we een opzet gemaakt hoe het plan er volgens ons uit kan zien.” Inspraak Het is een bewuste keuze om er een CPO-project van te maken. “Dan hebben de deelnemers vanaf het eerste moment inspraak”, legt School uit. “Niet alleen over het ontwerp van de woningen, maar ook over de omgeving van de bouwlocatie. Dat is belangrijk. Zij kunnen tijdens het hele traject meepraten en hun mening is doorslaggevend bij de besluitvorming. We proberen zo snel mogelijk een CPO-groep van de grond te krijgen om in gesprek te gaan met de gemeente.” Succesvolle bijeenkomst SamenBouwen gaf maandag 14 april een presentatie in gemeenschapshuis De Garf. Die avond lichtte School aan de hand van diverse schetsen een eerste opzet toe, dat goed ontvangen werd door het aanwezige publiek. De schetsen zijn het startpunt van de verdere discussies met deelnemers, omwonenden, gemeente Landerd en andere belanghebbende partijen om tot een goed plan te komen. Inmiddels heeft SamenBouwen bijna dertig inschrijvingen ontvangen. Het uiteindelijke doel van het project is om medioren- en seniorenwoningen met acceptabele woonlasten neer te zetten in het centrum van Zeeland. Wie interesse heeft kan zich geheel vrijblijvend aanmelden om mee te denken en te praten. Wanneer het project doorgang vindt kom je als eerste in aanmerking voor een woning. De inschrijftermijn is nog enkele weken open, totdat er een bestuur gevormd is voor het oprichten van een CPO-vereniging. Het inschrijfformulier is te vinden in dit Rookelijzer en op www.samenbouwen.nu onder het kopje Vlasroot Zeeland bij Projecten. Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met Chris School via chrisschool@samenbouwen.nu of 06-51548106. 71


Bedevaart naar Kevelaer op 30 augustus 2014. Op zaterdag 30 augustus a.s. wordt door de kring Ravenstein en omstreken, de kring Oss e.o. en de kring Veghel e.o. de bedevaart naar Kevelaer gehouden. Het thema van dit bedevaartjaar is: ‘Een huis vol glorie ziet men al over onze aard’ (Joseph Mahr, 1875). We vertrekken om ca. 08.00 uur bij de kerk in Zeeland. Na het sluitingslof van 17.00 uur in Kevelaer zullen we weer huiswaarts keren. Meer informatie volgt in het volgende Rookelijzer. Wie gaat er mee als bruidje naar Kevelaer (Duitsland)? Elk jaar gaan er meisjes, die op de basisschool zitten, mee als bruidje. Zij krijgen van de organisatie een witte lange jurk aan en lopen mee in de processie. Naast de vieringen in Kevelaer is er zeker ook tijd om te winkelen. Heel gezellig! We sluiten in Zeeland af met het eten van een frietje en wat lekkers. Voor het samen eten wordt € 2,50 gevraagd. Aan de deelname als bruidje aan de bedevaart naar Kevelaer zijn verder geen kosten verbonden. Meisjes die belangstelling hebben om mee te gaan, kunnen contact opnemen met Truus Verhallen of Dorothé Driessen. Dus: ga mee, samen met je vriendin of nichtje. Dan maken we er een mooie dag van. Namens de kring Ravenstein en Omstreken, Truus Verhallen, tel. 0486-453268, Jos Custers, tel. 06-41686607,Dorothé Driessen, tel. 06-43405509.

MOV nieuws. De Vastenactie collecte heeft bijne € 2400 opgeleverd, dit is toch weer een geweldig bedrag in deze crisistijd. Dit bedrag is zeker te danken aan de zeer enthousiaste collectanten, deze grote groep vrijwilligers die toch weer elke keer bereid zijn om de vastenactiezakjes met geld te verzamelen. Klasse en bedankt. De gulle gevers ook hartstiike bedankt; ook bedankt namens de Vastenactie. Dit jaar steunt de vastenactie een project in Siërra Leone. Na een militaire staatsgreep in 1991 brak er een burgeroorlog uit die het land diep heeft verscheurd. Veel mensen sloegen op de vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Veel kinderen dragen de sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van vrede en tolerantie. De zusters van Cluny leren de kinderen harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Siërra Leone. Voor uw agenda: Jubileum Fiets Mee op zondag 21 september 2014. Tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkunde gebouw op 28 december 2014. MOV 2014 jubileum project door het hele jaar. U kunt het MOV 2014 jubileum project van Angelique van Zeeland (project voor het verbeteren van de structuur van het gebouw van de papierophalers/sters en verzamelaars van recyclebaar materiaal in Porto Alegre) nog steunen door jubileum wijn te kopen bij Slijterij Van der Ven; van elk verkochte fles jubileum wijn in ons jubileumjaar gaat een klein bedrag naar MOV 2014 jubileum project. Of door verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee te kopen. Onze website: http://www.movzeeland.nl. Groeten namens MOV Zeeland. 72


Badmintonclub B.C. Poona Zeeland zoekt jeugdleden! Zoek jij nog een leuke, nieuwe sport? Kom dan naar Blijvend in prijs verlaagt. B.C. Poona Zeeland! Nieuwe Set gelnagels € 34,95 We trainen elke woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur in sportNabehandeling € hal “De Hekel” aan de Vlasroot 35 in29,95 Zeeland. Wij vinden het gezellig als je wil proberen of badminton een sport voor jou is, dit mag namelijk 4 keer gratis! Het zou fijn zijn als je zelf zaalsportschoenen meebrengt, een racket kun je om te proberen lenen van de club. Wil je nog meer informatie? Kijk dan op www.poonazeeland.nl of stuur een mailtje naar info@poonazeeland.nl. 14.298 Kwaliteit en toch betaalbaar……

* Nagelstudio * Groothandel in nagelproducten * Opleidingen/Workshops * Webshop * Gel polish thuisparty,s

Graag zien wij jou op onze woensdagavonden! Te KOOP Mitsubishi Pajero 3.2 DI GLX Veel sportieve groeten, Paul Scholte en Joni Pisters Jeugdafdeling i.z.g.st B.C. Poona Zeeland

Kydu Nail Cosmetic Line Melkpad 13 5411 GC Zeeland 06-51964446 Info@kydu.nl www.kydu.nl

BJ: 19-1-2006 Km: 98.000 Diesel - Automaat

Vraagprijs EURO 9.950,Tel: 06 - 13 48 26 36

VOETREFLEXZONETHERAPIE Een voetmassage ter bevordering van het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Door de reflexzones te masseren ontstaat er een betere doorbloeding en een betere energietoevoer naar cellen en organen, waardoor afvalstoffen beter kunnen worden afgevoerd. Een veilige en doeltreffende manier om klachten aan te pakken, zoals o.a. hoofdpijn, rugklachten, stress, spijsverterings-klachten, menstruatieklachten etc. Consult + voetmassage: € 30,Aanbieding: 1e kennismakingsbehandeling:

20,-

Voor informatie en/of afspraak: Heleen van Gerwen Udenseweg 23, Zeeland h.voetreflex@gmail.com Tel: 06-29563988

voor hem & haar NU KENNISMAKINGSBEHANDELING VOOR 25 EURO OFTWEE KENNISMAKKINGSBEHANDELINGEN (LICHAAM & GEZICHT) SAMEN VOOR 45 EURO LICHAAMSMASSAGES Sport-, klachtgerichte- of ontspanningsmassages Hotstone|Tibetaanse klankschalen Aromasoul scrub|4-element massage |Sacred Nature lichaam en gezicht| GEZICHTSBEHANDELINGEN ontspannend | hydraterend |herstellend |anti-aging |versterkend en weerstand verhogend bij couperose| |Sacred Nature biologisch voedend| |man space zuiverend en verzorgend | junior | GRATIS HUIDVERZORGINGSADVIES VERKOOP VAN HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN Cora van Tienen Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486-451293 info@relaxandrelieve.nl|www.relaxandrelieve.nl 29 73


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Heeft u een vraagstuk of behoefte aan advies? Neem dan contact met me op. Ik kom graag een keer op de koďŹƒe om van gedachten te wisselen. Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

74

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht


In memoriam: Koos Maarschalkerweerd en Jan Fransen. Het is inmiddels een poosje geleden, maar we zijn Koos Maarschalkerweerd en Jan Fransen nog zeker niet vergeten. Jan Franssen was in de jaren 70/80 onze arts docent. Hij zette zich in voor de EHBO vereniging en met name tijdens de EHBO cursus. In die tijd was er veel anatomie bij de EHBO opleiding waar Jan zijn kennis overbracht aan de EHBO cursisten en leden. Jan nam deze taak op zich, nadat Dokter Tunnissen te kennen had gegeven te willen stoppen. 27 jaar was hij actief bij ons. In 1994, toen hij stopte als arts docent, is hij door de EHBO vereniging tot Erelid gekozen. Jan was als Erelid nog aanwezig bij ons 60 jarig jubileum in november 2012. Koos Maarschalkerweerd was sinds 1 april 1983 lid van onze vereniging, wat betekent dat Koos meer dan 30 jaar lid is geweest. In deze 30 jaar is hij op vele evenementen in Zeeland als EHBO’er aanwezig geweest en daar heeft hij bij veel mensen eerste hulp verleend. Helaas was Koos door ziekte het laatste half jaar niet meer inzetbaar. Voor deze 30 jaar zijn we hem zeer dankbaar. We hebben Koos op de jaarvergadering van januari 2013 nog in het zonnetje gezet. Graag willen we familie en vrienden van Jan Fransen en Koos Maarschalkerweerd veel sterkte wensen bij dit grote verlies. We zullen ze missen. Bestuur en leden, EHBO vereniging Zeeland.

Met Hemelvaartsdag is het weer Dauwtrappen in Zeeland! Hemelvaart, 29 mei 2014 is er een nieuwe editie van Dauwtrappen. De organisatie van Gitaarclub Leyenda is druk bezig geweest met mooie routes van 10, 15, 20 en 25 km, een gezellige rustplaats en uiteraard mag het Dauwdruppeltje op de 25 km route dit jaar ook niet ontbreken. Het Dauwtrappen is voor veel deelnemers al jaren de ideale voorbereiding voor de Vierdaagse van Nijmegen. Kortom, we maken er weer een gezellig evenement van. Wij hopen u dit jaar (weer) te mogen ontvangen voor een mooie wandeling!! Bij ons kriebelt het al, bij u ook?! Dauwtrappen / donderdag 29 mei 2014 / start: 5:30 uur tot 6:30 uur / Startpunt: Herberg D’n Brouwer, Kerkstraat 62a, Zeeland / Afstanden: 10, 15, 20 en 25 km / Deelname kost: € 4,- of (jeugd t/m 12 jaar) € 3,- / www.gitaarclubleyenda.com.

14.332

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 2014. De collecte die gehouden is in de week van 13 tot en met 19 april 2014 heeft in Zeeland het mooie bedrag van € 1733,51 opgebracht. Hiervan gaat € 862,25 naar "Kinderhuis Reek". Hiervoor zijn 42 collectanten op pad geweest. Collectanten, hartelijk dank voor jullie inzet. Dank ook aan alle gulle gevers! Namens Kinderhulp, Nicola van Zeeland- Dekkers. 75


Gezellige zonnige Oranjespelen 2014 in Zeeland! Ook in Zeeland werd voor het eerst dit jaar koningsdag gevierd. Stichting Jeugdbelangen Zeeland organiseerde de traditionele oranjespelen en de vrijmarkt. Vanaf het gemeentehuis werd onder begeleiding van Burgemeester Bakermans en de vrolijke klanken van BBZ de dag gestart. Een mooie optocht van versierde fietsen en skelters en vrolijk geklede stralende kinderen zorgden voor een spetterend begin van de middag. Na het officiële welkomswoord van onze burgemeester en voorzitter Geert was het tijd om de gedecoreerden uit Zeeland in het zonnetje te zetten. Piet Vrenssen, Frenssen, Jan Bergmans en Jan Kuppen werden door de Zeelandse gemeenschap meer dan verdiend toegezongen en gefeliciteerd met hun onderscheiding. Ondertussen werd er al 14.333 flink gehandeld op de kleedjesmarkt. Kinderen verkochten speelgoed, zelfgemaakte cake of armbandjes. Ook werden nagels gelakt of optredens verzorgd. Mooi om te zien dat de opbrengst van verschillende kraampjes bestemd was voor het goede doel! De peuters en kleuters genoten van super leuke springkussens of speelden in de zandbak. Er ontstond al snel een rij bij de schminkers, maar gelukkig kon er ondertussen geknutseld of gesnoept worden. Een ritje op de pony was voor velen het hoogtepunt. In de theatertent werd gedanst en gespeeld met de heks. De kinderen van groep 3 t/m 8 vermaakten zich prima op de stormbaan of klimtoren. Deze grote stoere kids lieten zich niet kennen en gingen de strijd aan bij het autotrekken, gewichtheffen, spijkerbroekhangen of spijkerslaan. Jezelf een jaar lang de beste oranje penaltyschieter noemen is natuurlijk ook super stoer en dus werden er flink wat schoten op doel gewaagd. De papa’s en mama’s genoten ondertussen van het grote terras en de kids van ijs, wafels en heerlijke ranja…kortom een TOP dag! Natuurlijk werd de dag afgesloten met de prijsuitreiking. Er gingen heel wat kinderen met een prijsje naar huis voor de mooist versierde fiets. Het mooiste kraampje op de vrijmarkt was van Zoë Derks en Sid Sommers. De beste spijkerpoeper was 14.334 Rens de Groot (en dat kwam misschien wel omdat ie ook jarig was..) De beste autotrekkers waren Jelle van de Coer en Fenne van Haaren en de beste gewichtheffers waren Kes Noijen en Geeke de Klijn. Bij het penalty schieten bleken in de finale Mathijs Verstegen en Esmee Dekkers de beste! SJB bedankt alle kinderen voor deze geweldig gezellige dag. Tevens bedanken wij BBZ, de schminkers, de meiden van de glittertattoos, de wafelbakkers en de keepers en alle anderen die deze geweldig gezellige koningsdag 2014 mede mogelijk hebben gemaakt!

76


14.335

14.337

14.336

14.338

14.339 14.341

14.340

Een impressie van Koningsdag 2014 in Zeeland. 14.342

14.343 77


Pupil van de week. 27-4-2013. Hallo, ik ben Rolf van Stiphout. Ik ben 11 jaar oud en ik voetbal in de E1. Ik mocht vandaag pupil van de week zijn bij de wedstrijd Festilent 1 tegen Boekel Sport 1. Ik kreeg eerst uitleg in de bestuurskamer van Bert Henst. Die vertelde wat er allemaal ging gebeuren. Toen ging ik mij omkleden en kreeg ik een mooi shirt van de club met daarop ‘pupil van de week’. Het shirt mocht ik houden. Super! Hierna gingen we foto’s maken en mocht ik meedoen met de warming up en samen met de reservespelers de bal overspelen. Na het inspelen ging iedereen weer naar binnen en ging ik met de scheidrechter mee . Ik mocht samen met de scheidsrechter voorop lopen. Er waren ook nog meer jongens en meisjes die afgelopen seizoen pupil van de week zijn geweest. Zij kregen bloemen om aan de vaste supporters uit te delen als bedankje. Toen mocht ik tossen van de scheidsrechter. Ik had van hem een muntje gekregen om te tossen en ik mocht dit houden . Het muntje heb ik in mijn sok gedaan (want ik had geen zakken) en ik mocht de aftrap doen en proberen een goal te scoren. Dit lukte goed (maar het doelpunt telde helaas niet mee). Ik kreeg ook een voetbal met de handtekening van alle spelers en ben daarmee in de 14.344 dug-out gaan zitten. De eerste helft verliep in een stand van 0-2 voor de tegenstander Boekel Sport 1. Tijdens de rust kreeg ik wat te drinken en nog een paar leuke verrassingen. De stand was uiteindelijk 0-3. Dit was verschrikkelijk jammer voor Festilent, maar ik zelf had wel een leuke middag. Festilent, bedankt voor alle mooie spullen en de superleuke middag! Groetjes Rolf van Stiphout.

Welke tuin vindt u de mooiste tuin van Landerd? Kom nu diverse tuinen in de gemeente Landerd bekijken en kom inspiratie op doen voor uw eigen tuin! Het Platform Toerisme Landerd organiseert zondag 15 juni 2014 van 10.00-17.00 uur haar jaarlijkse Open Tuinen Dag. U bent van harte welkom om elf tuinen in de gemeente Landerd te bekijken. Het Platform Toerisme Landerd heeft een fiets- en autoroute samengesteld die u langs alle deelnemende tuinen voert. In de theetuin van de familie Van Dijk in Zeeland en de heemtuin in Zeeland kunt u genieten van een kopje koffie of thee. Op uw route treft u diverse tuinen aan. In Zeeland zijn zeven zeer verschillende tuinen te bezoeken, waaronder een drietal nieuwe tuinen die u nog nooit eerder heeft kunnen bewonderen. In Schaijk kunt u dit jaar vier tuinen bezoeken, waarvan twee tuinen dit jaar voor het eerst deelnemen aan de Open Tuinen Dag. De fiets- en autoroute is vanaf 5 juni gratis te verkrijgen bij de bibliotheken in Schaijk en Zeeland, Bruna in Schaijk, de C1000 in Zeeland, De Heische Tip in Zeeland, De Heidebloem in Schaijk, Marskramer Schoppema in Schaijk, De Steltenberg in Zeeland, Tankstation Tonny Willemsen in Zeeland, Haarmode Jan Nelissen in Reek en in het Wapen van Reek. Aan het bezoeken van de tuinen zijn geen kosten verbonden. Kortom, de Open Tuinen Dag Landerd is een heerlijk dagje uit! Voor meer informatie: www.toerismelanderd.nl of www.vvvlanderd.nl 78


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

Ultimate face lifting treatment Herstructureert en vult de huid van binnenuit op. Vermindert lijntjes en rimpels met buitengewone resultaten. Verbetert de stevigheid en veerkracht van de huid.

Zeer effectieve behandeling van 60 minuten incl. Collageen Booster set voor thuis

Normaal €135,-

NU voor maar €89,50 actie geldig t/m 1 juli 2014

Babor Beauty Spa KIM van Nuland Schakelplein 6, T 06 - 21 83 99 43, www.bbspakimvannuland.nl 79


Bij elke € 10,- aan boodschappen ontvangt u een handdoekzegel. Tegen inlevering van een volle kaart (10 zegels) plus een bijbetaling van € 2,- ontvangt u een set van 2 handdoeken (100 x 50) C1000 Eijsermans Kerkstraat 47, 5411 EA Zeeland 0486-458830

• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

80


WORLD CUP WEDSTRIJD ROLSTOELDANSEN CUIJK 19 en 20 april 2014. Succesvolle wedstrijd voor de Quickly Dancers uit Zeeland.

Anke van Lanen uit Uden en Silvia Manders uit Uden eindigden als vijfde van de wereld en nummer één van Nederland. Tijdens de voorbereidingen voor de World Cup in Cuijk hadden enkele dansers wat tegenslagen door blessures. Hierdoor konden Silvia Manders en Kaja van Vugt helaas niet deelnemen. Arna en Ben van Vugt waren eveneens door ziekte slechts 1 keer in staat om te trainen. Zoals gebruikelijk werden de World Cup wedstrijden geopend met een vlaggen parade. Een imposant gebeuren met deelnemers uit allerlei landen over de hele wereld. Zoiets maakt indruk en als je dan ook nog maar pas danst, dan vraagt dat veel van onze deelnemers. Anne Koenders en Angeline Verbruggen zijn een paar dat voor de allereerste keer een wedstrijd danst. En dan gelijk al een WK dansen vraagt toch veel moed. Ondanks dat Anke van Lanen en Silvia Manders al langer dansen, vormen zij nog maar enkele weken een duo paar. Ook Yvette Derks en Jessica Verbruggen hebben hiervoor slechts één keer aan een wedstrijd deel genomen. Iedereen had dan ook flink getraind de laatste weken en gespannen maar vol goede moed vertrokken onze leden naar Cuijk. Op zaterdag werd de spits afgebeten door de debutanten paren. Anne en Angeline dansen in de combi klasse I en Yvette en Jessica in de combi klasse II. Beide paren hadden last van de zenuwen, maar ze dansten erg goed. Via de herkansingen dansten ze allen in de halve finale en uiteindelijk werden Anne en Angeline 8e en Yvette en Jessica 11e. Een uitstekende prestatie waar we erg trots op zijn. In de amateurklasse duo I moesten Anke en Silvia de latin dansen. Voor hen stonden de samba, cha cha, rumba en paso doble op het programma. Zij wisten zelfs meteen door te dringen tot de halve finale. Ook hierin werden ze 14.345 doorgeplaatst en in de finale dansten In rolstoel van links naar rechts: Anne Koenders ze zeer sterk. Met een 5e plaats in de (Zeeland), Yvette Derks (Veghel), Silvia Manders World cup als resultaat. Dit was tevens (Uden), Anke van Lanen (Uden). het beste resultaat van alle Staand: Angeline Verbruggen (Zeeland), Nederlandse paren, ofwel voor Jessica Verbruggen (Veghel) en Ine Verwegen Nederland waren ze nummer 1. Wat (Zeeland). Niet op de foto: de dansers van paaszondag een geweldige prestatie voor een paar Ben en Arna van Vugt (Odiliapeel). dat nog maar zo kort samen danst!!! In de amateurklasse combi I dansten zaterdag ook nog Anke van Lanen en Ine Verwegen. Voor dit paar stonden toen de latin dansen: samba, cha cha, rumba en jive op het programma. Via de herkansingen wisten zij ook door te dringen tot de halve finales en uiteindelijk zijn ze als 9e geëindigd. Arna en Ben van Vugt waren zaterdag onze supporters. Omdat Arna ziek was geweest waren ze niet opgegeven. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. We hebben hen toch nog bij kunnen schrijven voor de wedstrijd op zondag. Daar dansten ze in de amateurklasse combi I, de standaard dansen: Engelse wals, tango, Weense wals en de quickstep. Ook zij dansten ontzettend goed en kwamen in de halve finale. Uiteindelijk zijn ze als 11e geëindigd. Een zeer goede prestatie met slechts 1 keer oefenen. Onze club is dan ook ontzettend trots op onze leden. Dit stimuleert om verder te oefenen en misschien hebben we tijdens de straatfeesten wel een primeur in petto. Hierover zal te zijner tijd meer informatie volgen. 81


Kern: H. Jacobus de Meerdere

Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente:

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden).

Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.), intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Contactpersoon kerkradio: Voor informatie kunt u bellen Diaken P. Raaijmakers. Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: 06-40483872. Vieringen in de kerk van Zeeland door de week: 6de zondag van Pasen Hemelvaart van de Heer Zondag 25 mei 09.30 uur donderdag 29 mei 09.30 uur Kinderkoor ‘Drieklank’, E.H. Communie viering 7de zondag van Pasen Zondag 1 juni 09.30 uur Kerkkoor

Pinksteren zondag 8 juni 09.30 uur Koor van ouderen

2de Pinksterdag Maandag 9 juni 09.30 uur Gilde St.Jacobus

H. Drie-Eenheid zondag 15 juni 09.30 uur Kerkkoor

Sacramentsdag Zondag 22 juni 09.30 uur

H.H. Petrus en Paulus zondag 29 juni 09.30 uur Kerkkoor

25 Jarig priester jubileum van pastoor Theo van Osch: Zaterdag 24 mei en zondag 25 mei is er groot feest in onze parochie, twee feestelijke vieringen uit dankbaarheid in de kerk te Uden waarbij iedereen uiteraard van harte bij uitgenodigd is. Verder zullen er allerlei activiteiten zijn voor jong en oud, gezond en met beperkingen. Het volledige programma is terug te vinden op de parochie pagina van het Udens Weekblad van woensdag 14 mei j.l. ook is het te vinden op de website van de parochie: www.parochiesintpetrus.nl - - vervallen van H. Mis - 82


Vervallen van H. Mis! Zondag 25 mei zal er alleen een H. Mis om 10.30 uur te Uden zijn i.v.m. het priester jubileum, misintenties opgegeven voor die dag in Zeeland gaan naar Uden, liever op een andere datum in Zeeland? Dit dan graag doorgeven aan Nicola van Zeeland, 451692. Voorbereiding E.H. Communie: De datum van de E.H. Communie in Zeeland is: donderdag (Hemelvaartsdag) 29 mei 2014 om 09.30 uur. Dankviering met alle communicanten uit de gehele parochie: zondag 22 juni om 10.30 uur in de St. Petrus kerk te Uden. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel: Datum toediening H. Vormsel te Uden: zaterdag 14 juni 18.30 uur. Contactpersoon Anke Zwinkels: annazwin@live.nl telefoon: 06-48186769. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst: • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. • Elke zondag is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug.

Uitnodiging Pastoor - deken Theo van Osch 25 jaar priester 24-25 mei 2014 14.347

14.346

83


Nieuws van de bibliotheek. Paasknutselmiddag. Tijdens de gezellige knutselmiddag voor Pasen werd er ijverig genaaid, geplakt en gekleurd in de bibliotheek door de kinderen, met als resultaat een mooie eierwarmer en een kleurig eierdopje om mee naar huis te nemen. Feestelijke afsluiting Zeelandse kinderjury. Kinderen die in de periode van 1 februari t/m 14 mei minimaal 5 boeken van de Nederlandse kinderjury gelezen hebben, zijn uitgenodigd voor de voorleeslunch op woensdag 4 juni 2014 om kwart voor 14.348 één in de bibliotheek. Deze Enthousiaste kinderen tonen hun eierwarmer. boekenwurmen hebben hiervoor een toegangskaartje gekregen. Tijdens deze lunch wordt er dus voorgelezen en tevens worden er 3 mooie boeken verloot. Afgeschreven boekenverkoop in Bibliotheek Zeeland en Schaijk. Op vrijdag 20 juni start de verkoop van afgeschreven materialen in de bibliotheken van Landerd. De collectie is flink gesaneerd om plek te maken voor de nieuwste materialen. Ook worden er dvd’s en tijdschriften voor een zacht prijsje aangeboden! De verkoop start om 13.30 uur in Zeeland, om 14.30 uur in Schaijk en verder tijdens de normale openingstijden van de bibliotheek. Een mooie gelegenheid om een extra voorraadje in te slaan voor tijdens de vakantie!! Voorlezen voor peuters en kleuters. Woensdagmiddag 11 juni gaan we weer voorlezen voor peuters en kleuters. Tijd: 15.00 tot 15.30 uur. Toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. De medewerkers van de bibliotheek vinden het heel gezellig als u samen met uw kind komt luisteren.

14.349

Dries van Haren en Nova Pluk komen hun Boekstartkoffertje met bibliotheekpasje ophalen. • • •

Boekstart in de bibliotheek: Het begint met lezen. Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart voor baby’s stimuleert dit. De Bibliotheek speelt hierbij een centrale rol. Boekstart is: • Een leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s. • Gratis BoekStartkoffertje, bibliotheeklidmaatschap en BoekStarthoek in

de Bibliotheek. Adviezen om met je baby te genieten van lezen en boekentips. Uitgevoerd door de Bibliotheek, ondersteund door de gemeente en het consultatiebureau. De gemeente Landerd stuurt naar alle baby’s tussen 3 en 6 maanden een Boekstartbon. Speciale ouder-en-kind-bijeenkomsten in de Bibliotheek. 84


• Kamerplanten • Snijbloemen • Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) • Bloembollen Computer Service Landerd • Wenskaarten Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914 • 1001 cadeau-artikelen De “Ontmoetingsmiddag” de 1ste mei stond in het teken van Zentagelen • Gekleurde bloembakkenvan en potten • Torresol vliegengordijnen een mooie manier om 'tot rust te kunnen komen'. Ria Derks heeft ons met • Tuinbeelden en parasolvoeten veel geduld uitleg gegeven over het tekenen van de vele verschillende fi• Groot assortiment tuinplanten guurtjes. Het was altijd goed! En oh zo wonderlijk dat de tekeningen bij coniferen, sierheesters en bomen • Gelegenheidskaarsen iedereen anders waren. Daarom heeft iedereen ook een unieke handtekening. Voor Ria, maar • Groenten- en bloemzaden zeker ook• voor de organisatie is het fijn om te horen dat de deelnemers zeiden: "Dit is voor herVogelwintervoer XP KAN Uwe DUIZENDEN • Vogelhuisjes haling vatbaar," en: "Ge wordt er gewoon rustig van!"WINDOWS Natuurlijk hebben als gebruikelijk een

kaartje kunnen leggen en gerummikupt. Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal

EURO'S KOSTEN! Internetbankieren wordt een stuk linker als je nog een computer gebruikt Fijn met dat Windows XP. we elkaars Sinds begin dit jaar kunnen slachtoffers van gezelschap pleziefraude via internetbankieren zelf aansprakelijk rig en aangenaam worden gesteld voor hun financiële verlies als vinden en tijdens zij onveilige software gebruiken. Microsoft is het koffie drinken per 8 april jl. gestopt met de ondersteuning.

weer allerlei nieuw-

tjes dat horen. Wij kunnen voor u nagaan wat voor u betekent. Loop gerust eens binnen. Zoals wij al noem-

den: de vaste bezoekers hebben Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland 14.288 genoten, maar ook Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl de nieuwelingen. Iedereen mag zomaar aan sluiten, als je maar van gezelschap houdt. Dan merk je ook dat de tijd vliegt. Daarom gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland door met het organiseren van een ontmoetingsmiddag. Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

Daarom gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland door met het organiseren van een Ontmoetingsmiddag. Dit doen we voor: alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. Voor alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummikuppen, pictionary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er thuis even tussenuit te gaan Voor aanleg, onderhoud en een doel te hebben.

verbruggen

Zonnenberg elektro

en aanpassingen van: Buiten bovenstaande acties doen we ook elke eerste dinsdag van de maand iets bijzonders. Gespecialiseerd in elektrotechnische Wat dan? Tja dat blijft natuurlijk wel een verrassing, kom maar kijken! Oh ja, je hoeft van de installaties voor: Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! De deelname kosten zijn € 1,00 per middag, • C.V.-installaties • nieuwbouw koffie of thee inbegrepen. • verbouw • C.V.-ketels • particulieren U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. • Sanitair • bedrijven In de Garf wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 3 juni 2014: komt u ook? • Gas- en waterinstallaties

Mechanische ventilatie Vrijwilligers van •de Zonnebloem: Annie, Dora, Dini, info@zonnenbergelektro.nl Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis: Lieke, Nellie

Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594

• Dakbedekking

• www.zonnenbergelektro.nl

1 juli; augustus vakantie; 2 september; 7 oktober; 4 november; 2 december

Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431

17 85


Totale inrichting van A tot Z J&L projectinrichting vervaardigt complete interieurs voor kantoren, winkels, zorginstellingen, en alle aftimmerwerkzaamheden bij particulieren. Daarnaast levert en monteert J&L projectinrichting, vitrage en gordijnen uit eigen atelier bij particulieren en bedrijven. Onze collectie bestaat uit: Gordijnen: Inbetweens, Vouwgordijnen, Overgordijnen, Vitrage etc. Zonwering binnen: Rolgordijnen, JaloezieĂŤn, Plisse & Duette, Paneelgordijnen, Facetlight, Lamelgordijnen, Shutters, Sheerlights. Zonwering buiten: Screens, rolluiken, markiezen Hordeuren en raamhorren Harde en zachte vloeren Aftimmeren en monteren cq plaatsen van keukens Keukenrenovatie en trappenrenovatie Joop Laarakkers mobiel 06 138 39 691 www.jenlprojectinrichting.nl Lia de Groot info@jenlprojectinrichting.nl

86


Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw

Het seizoen is weer begonnen! Steiger Houten Meubelen

Steigerhouten tuinmeubelen onbehandeld en 2x geschuurd. Leverbaar in iedere maat, hoogte, indeling naar eigen wens. Onbeperkt in creatieve mogelijkheden. Voor afwijkende maten, geheel passend in uw tuin, maken wij graag een gepaste offerte. Vraag de flyer op via de mail of per telefoon voor prijzen en meer voorbeelden of bezoek onze tuin aan de Hoefslag 10 te Zeeland. De foto’s laten een greep uit ons assortiment zien. Bij afname van grotere partijen, van hetzelfde product kunnen wij in overleg korting geven. Ook kunnen wij kussens (kleur- en waterbestendig) op maat en in iedere gewenste kleur leveren.

De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10, 5411 LS Zeeland (NB) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 | E info@deklijnbouw.nl | W deklijnbouw.nl 87


G A S H A N D E L Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

propaan camping gaz heftruckgas industriĂŤle gassen petroleum bijbehorende artikelen eigen vulstation

-

www.tonnywillemsen.nl

NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 88


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

Lekker eten bij d’n Brouwer! Chanson Royale

Na maanden van voorbereiding was het op Koningsnacht eindelijk zover: Chanson Royale. Muziekvereniging Zeelandia bracht een uniek concert ten gehore, helemaal in Franse stijl, met als eregasten de Zeelandse gedecoreerden van 2014: Jan Kuppen, Jan Bergmans en Piet Vrenssen. Samen met een vol Witte Huis genoten zijIvan een waarin ede re bijzondere woensdaavond, g : : g a rd e dond van Hautem imponeerde. vooral chansonniere Micheline Iedere

’Eten wat de pot schaft ’

’O nbeperkt ’ spareribs eten

€ 7.00

€ 9.

95

Afhaal SERVICE 14.350

14.351

Catering

Geen zin om De Harmonie, onder leiding van dirigent Will Veraa, en Micheline vormden te koken,een prachtige muzikale combinatie, waarvan het publiek danig onder ma dearindruk was. Franse klassiekers, soms toch thu is ete n? vertaald naar het Nederlands, maakten het voor de toehoorders tot een feest der herkenning, Bij Herberg d’n Brouwe r waarbij niet zelden meegezongen werd. Mede dankzij een sfeervolle ambiance, de ku nt u oo k ete n afh it, te ale ali puntjes verzorgd, waande eenieder zich op een terras n. aankleding was totorinkw de in Parijs. Kies vo Lo op ev en bin j ne n of laat uw feest of parti be l 04 86 45 08 86 verzorgen door om te bestellen. De Vermaakerij.

Wij verzorgen n, verrassende buffette smakelijke lunches en

Openingstijden Restaurant Herberg d’n Brouwer: Woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur Zondag vanaf 12.00 uur

feestelijke hapjes

14.352

14.353

Burgemeester Bakermans zette de gedecoreerden nogmaals in het zonnetje, waarbij hij zijn Kerkstraat 62a waardering voor dit initiatief niet onder stoelen op banken stak: “Zeelandia namens de 5411 BC Zeelabetoont nd (N.Br.) Tel. 0486 45 08 met 86 Zeelandse gemeenschap een uniek eerbetoon aan mensen die zich al jaren hart en ziel info@herbergdenbrouwer.nl hebben ingezet voor diezelfde gemeenschap, hulde die eigenlijk alle Landerdse gedecoreerden ten deel zou moeten vallen.” - - Nu de tweede editie van - 13 89


Nu de tweede editie van Zeelandia’s Royal concert ook een grandioos succes bleek, is de traditie echt geboren. Het zal niet lang duren of de voorbereidingen voor Royal 2015 zullen weer aanvangen, wederom met een nieuw thema. Een ding is zeker, Zeelandia heeft met Chanson Royale 2014 de lat hoog gelegd. Avondvierdaagse Een traditie die al vele jaren bestaat, is het muzikale onthaal van de wandelaars van de wandelvierdaagse op de vrijdagavond. Ook dit jaar zal Zeelandia weer van de partij zijn om een sfeervolle muzikale hulde te brengen op vrijdag 23 mei. We zullen ons vlakbij de finish bij de Vlashoeve opstellen, waar iedereen welkom is om te komen luisteren en de wandelaars aan te moedigen. Voorspeelavond Stelt u zich een zaal voor trotse ouders en grootouders voor en een groep zenuwachtige jonge muzikantjes en u heeft de ingredienten van de jaarlijkse voorspeelavond van Zeelandia. Alle leerlingen van de diverse muzikale opleidingen - van blokfluit tot drumstel - zullen hun beste beentje voorzetten en laten horen waar ze het afgelopen jaar zo hard op geoefend hebben. Zoals altijd zit de zaal vol met papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, maar het is natuurlijk ook leuk als er vriendjes, vriendinnetjes en klasgenootjes komen kijken! Ook een perfecte gelegenheid om te ervaren of in uw kind een jonge muzikant schuilt! Houdt de site van Zeelandia in de gaten voor meer details, gezien de verbouwing van het Bondsgebouw is helaas op dit moment niet duidelijk waar dit muzikale feestje zal plaatsvinden. De datum kunt u al wel noteren: zondag 29 juni. Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding:

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. 0486-452582 tel. 0486-453373 (na 18.00 uur).

Bestuur Zeelandia

VERRE VREEMDE VRIENDEN. Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curacao - Oeganda – Kenia: Ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. HET MAGISCHE RÖNTGEN APPARAAT. Een röntgen apparaat heeft iets geheimzinnigs voor degenen die er niet mee vertrouwd zijn. Dat ondervonden we ook in ons ziekenhuis in Mutolere. De 'ichuma' of Rö-apparaat had een bepaalde aantrekking en ook wantrouwden sommigen het ijzeren geval. Men wist dat men binnen in de mens kon kijken en zo gebeurde het dat een vader met zijn zoontje kwam om te kijken of hij de waarheid sprak. De jongen had gezegd dat hij per abuis een shilling ingeslikt had waarvoor hij groenten moest gaan kopen op de markt. Om hem niet te verliezen had hij de shilling in z'n mond gestopt en per ongeluk doorgeslikt. Maar pa dacht dat hij er bier voor gekocht had. Hij wilde zelf zien of zijn zoon de waarheid sprak. Dus moest de jongen doorgelicht worden en vader mocht achter het scherm meekijken. En jawel de shilling was duidelijk te zien in de maag. Wat een opluchting voor beiden. Pa wist dat hij z'n zoon kon vertrouwen en de jongen wachtte tot de shilling langs de natuurlijke weg weer in zijn bezit kwam. Hij kon er dan alsnog groenten voor gaan kopen. Dat noem ik nog eens een goede opvoeding. In de senior school naast het hospitaal bleek één van de studenten de zoon te zijn van een vrouw die al vier kinderen dood had van TBC. Dus moest heel de school doorgelicht worden en we vonden zeven van hen positief. Zij werden allen behandeld voor de ziekte. Eén van de jongens bleek zijn hart rechts in de borstkas te hebben wat heel ongewoon is. Maar hij had nergens last van. Maar toen hij dit wist kwam hij aanhoudend in de kliniek met hartklachten, die er helemaal niet waren, maar het idee alleen al maakte hem ziek. - - Maar er was - 90


Maar er was ook wantrouwen. Sommigen zeiden dat het onmogelijk was in het donker iets te zien. “Mijn zet ons in het donker en zegt dan wat ze zien. Maar ze zien niets, ze willen allen geld hebben.” Een doorlichting kostte twee kwartjes. MODERNE TECHNIEK. De moderne techniek heeft vorige eeuw een ongekende vlucht gemaakt. In Afrika drong dat slechts heel langzaan door. Dat gaf nogal eens moeilijkheden met onze werknemers voor wie dit alles heel nieuw was. Toch stond het daar nog in de kinderschoenen , vergeleken met Holland. Wat voor ons heel gewoon was, bleek voor Afrikanen moeilijk te zijn. Zo hadden we een gasstel op butagas flessen. Voor het koken van babyvoeding had één van de hulpverpleegsters geleerd hoe ze die moest bereiden. Ze vond het prachtig dat ze op een gasstel kon koken. De gedachte dat ze goede instructies had gehad bleek niet te kloppen. Zo kwam ik op een dag in de buurt van het keukentje en rook gas. Vlug liep ik naar binnen en zag de gasknop nog open staan en het vuur uit. Wat in Oeganda heel gewoon is, een vuurtje uitblazen bleek niet van toepassing op een gaskacheltje. Gelukkig was er geen ander vuur in de buurt en dat was ons geluk.. Toen besefte ik weer, dat volledige instructies noodzakelijk zijn en we niet te vlug moeten denken dat alles zo eenvoudig en normaal is wat wij hier allemaal uitvinden. Van de andere kant weten zij, op eenvoudige manier oplossingen te vinden die wij niet zouden kunnen bedenken. Zo hadden we eens onderweg motorpech in een onherbergzaam gebied, waar 80 km in de omtrek geen garage te vinden was. De benzinekabel was gebroken. Maar onze handige chauffeur wist met een stukje plastic en een paar strengen taai gras de boel weer keurig te herstellen, zodat we veilig de eerstvolgende garage konden bereiken. Dus kan het ook zonder wegenwacht. Die is daar trouwens onbekend. Eens ontmoette ik een onderwijzer met een fiets waar geen ketting op zat. " Hoe kun je daar nou op fietsen?" vroeg ik hem. “Dat is geen probleem," zei de man. "De berg op zijn er altijd kinderen die graag de fiets naar boven duwen, boven gekomen ga ik in volle vaart naar beneden en daar zijn weer andere kinderen, op weg naar school, die weer graag de fiets naar boven duwen”. En zo gaat dat heel goed in dit bergachtig land. Een fiets zonder ketting is hier ook bruikbaar. Maar hij zorgt wel dat de bel en de rem goed in orde zijn. In de operatiekamer, met de vele apparatuur, is techniek een groot mysterie voor sommige werknemers. Eén van de assistenten, een jongen die de lagere school af had, schudde zijn hoofd en zei; "Bazungu, bafite bwenge" d.w.z.: "Die blanken hebben toch hersenen". En hij zuchtte: "Wij Afrikanen vinden nooit iets uit.” Maar dat was te pessimistisch gezien. Zo knutselden kinderen heel leuk speelgoed in elkaar van blikjes, ijzerdraadjes, stokjes en stukjes plastic. Er wordt niets weggegooid en kinderen maken door gebrek aan papier, sommetjes op de lege randen van kranten en tijdschriften. Het is maar hoe je het bekijkt. Zij weten zich op hun eigen manier te redden en zijn met weinig tevreden. Wat wij in dezelfde omstandigheden misschien niet klaar zouden spelen. Wordt vervolgd.

Mega rommelmarkt bij VCO. Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni, het na hemelvaart, zal het sportpark van VCO weer het toneel zijn van de grootste rommelmarkt van de regio. Deze gezellige en sfeervolle rommelmarkt bij VCO wordt gedragen door vele vrijwilligers. Het sportpark van VCO op het Oventje in Zeeland zal dan vol staan met 300 kramen waar naar hartenlust gekocht en verkocht kan worden. De markt is op beide dagen geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Voor kraamhuur of informatie tel : 0486-451927.

14.354 91


Zelland is Zelland

(deel 86)

’t is rond In de mei leggen alle vögelkes ’n ei, zé ’t spreekwoord. Ja, mar dan behalve d’n koekoek en de griet, want die leggen in de meimònd nie. Mar d’n koekoek, die heurde wel in deez mond. En as ge ‘m heurt, dan witte da’t un mènneke is. De vrouwkes, die heurde nie licht, nee, die moeten opletten of ze ernte stiekem ’n ei in ’n nesje d’rbij kunnen leggen. Wa’n gedoe wor; te lui um eiges unne nèèst te bouwen en de jong op te voeieren. De neije geminterood hètter ok gèn gras over loten groeien. Zullie waren nie te lui en hebben stik wa uurkes bij mekare gezeten en zèn d’r uiteindelijk goed uitgekommen. D’r zèn driy nei wethouwers gekommen. En d’r is afgepraot dè hullie belangrijkste taak is um de herindeling tot ’n goei eind te brengen. Uurst kumt ‘r ’n commissie, jaojao, die gè onderzuuken mi welke gemintes Landerd moet gaon proten. Hoe dè dè glijk moet gaon gebeuren, dorover zal de rood z’n eigen uurst moeten uitspreken. Die is d’r ummers ok nie veur niks wanne. D’n veurtrekkerd van die néi Herindelingspartij wurd eiges gin wethouwer, en ok gin fractieveurzitter. Wel zo hèndig veur hum, dan kannie ’t glijk op z’n eigen manier bekijken en d’r misschien af en tów ok wa ovver opschrijven. Ovver opschrijven gepraot. D’r zèn minse die deez stukskes moeilijk veinen um te lezen. Dè kan ik m’n eigen wel veurstellen; ’t is hèndiger um dialect te próten dan ’t op te schrijven of te lezen. Mar ge moet ‘r nie te lang bij naodenken, mar gewoon d’r ovverhinne lezen. Krèk asof ge’t altijd al gedaon het. En dan merkte dè’t inèns veul hèndiger wurd. Krèk as dè ge ok woorden zonder klinkers hil hèndig kunt lezen.

Perbeert ’t mar ‘s: Kr.k .s d. g. .k w..rd.n z.nd.r kl.nk.rs h..l h.nd.g k.nt l.z.n. G. k.nt h.nd.g l.z.n w. h..r st.t Valt mee toch? Mar misschien lijkt ’t veur oe wel Frans. Ovver Frans gepraot: dé klonk toch zo schòn op diejen Fransen muzikale ontmoeting van onzen hermenie. Geweldig schonne Chansons Royale. Trè formiedabble . Goed gedaon allemaol. Veur herhaling vatbar. Wa geleuf ik minder hèndig waar te rooien, waar die vroog van ‘Kende gij Zelland?’ Dieje naom die ernte in Zelland sté. Ja, d’r is ‘r innen, die ’t wir wel haj gerooien. Munnen trouwen fen Albert hai um wir rap gevonden. De woorden ‘DE BERGMAAS’ staon tiggen de muur van de gemintewerf, in de bossen bij Piet Lamers, of euh, bij van Oorschot. Hèndig zat te zien vanaf de pad en veul mensen kommen d’r duk langs asse aon’t fietsen zèn. Wor is trouwes diejen uitkijktorren geblivven die dor vanaf d’n orlog op d’n berg hé gestaon? Dor koste zo moi in klimmen en wijd uweg kijken. Al leek ’t wel offie steeds ‘n bietje klenner wier, of groeiden de beum gròtter? Dè zal ’t wel zèn. Dor moete ovver noodenken, zou Leo zeggen. Inèns waar diejen betonnen torren afgebroken, net as diejen kiosk, die vruuger op ’t kermisterrein stond en laoter langs de vijver in die bossen waar neergezet. ’t Waar toch ok zo iets as van ons Zellands erfgoed, ’n stukske van de geschiedenis van ons moi durpke. ’t Is zund. Dan nou de volgende woorden die ernte in Zelland stoon: ‘DOODGESCHOTEN OP 9 AUGUSTUS 1944’. Ik ben wir beneit. As ge wit wor deez woorden staon: mailt ’t mar gerust: victorvanuje@hotmail.nl of kèkt mar in m’n Feesboek, dor ziede men ok rondstruinen. En d’r komme steeds mir vrienden bij. Gezellig wur ´t. Succes d’r mi en ik heur ’t geer wir. En veur Albert, as dank, ‘n verzuukske: ´Go now´, van The Moody Blues. En ik zing mi hullie mee: Ik go now! Nou mensen, nog 15 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje

92


Vrijwilliger gezocht! IN ZEELAND HOUDT OPEN Bij dezen iedereen, familie, "DE BOERDERIJ" DAG wil OPikZONDAG 1 JUNI vrienden 2014

en kennissen, bedanken voor de vele Hallo, mijn naam is Inge en ik ben 49 jaar. kaarten, Zorgland Dienstverlening in Zeelandfelicitaties, opent vol bloemen trots haar en deuren op en voor de Ik woon bij Amarant in Zeeland en ik ben mooie woorden van burgemeester zondag 1 juni 2014. op zoek naar een vrouwelijke vrijwilliger Bakermans en Pieter van Dongen, tussen een 12.00 en 16.00 uurMarnix welkom om een kijkje te nemen die ong. 2Iedereen keer per ismaand activiteit die ik heb mogen ontvangen bij mijn onze nieuwe zorgboerderij. met mij wil ondernemen (bijv. op knutselen, zorgboerderij bevindt zich aan de Brand 60 net buiten zeeland wandelen, De uitstapjes). “Koninklijke Onderscheiding” op het erf van fam. v.d. Loop. Ben jij ditVoorheen of ken je iemand? was hier een melkveebedrijf nu draait op deze alles om de JANplek KUPPEN Mail dan naar ingeweijmer@gmail.com zorgboerderij. Bezoekers kunnen deze dag sfeer proeven van de boerderij en (ook voor meer informatie). genieten van verschillende activiteiten. De dag wordt geopend door TE deHUUR wethouder van Landerd. TOILETWAGEN bij GEVONDEN: zilverkleurige ring metwaar de deelnemers Neem eeneen kijkje in onze "Hooiberg" samen komen. Deze ruimte “Buurtschap de Graspeel” de naam datum “05-01-08”. wordt“papa” gebruikten voor, creatieve activiteiten, de lunch, bakken en er is ruimte om te rusten. De aangeleerde vaardigheden worden onderhouden of verder ontwikkeld, Informatie: Theo Habraken P. Manders, Vederdistel 1, Zeeland zoals de lunch voorbereiden, opruimen, poetsen, lezen en schrijven. Tel: 06-51887130 Tel: 0486-451934 Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in de koeienstal, bij de kippen, ons konijn, de workshopruimte en onze tuin. BEDANKT!! Er iedereen is de mogelijkheid om je rond te laten leiden door één van Graag willen wij bedanken voor onze deelnemers of hun begeleiders. de steun, het medeleven en de vele Op vrijdag 25 april kreeg ik totaal onverwacht kaarten en bloemen die wij hebben Kinderen kunnen op de open dag knutselen, een Koninklijke Onderscheiding in de vorm mogen ontvangen bij het overlijden vanspelen van een lintje! Het werd een dag vol springen op het luchtkussen, spelletjes mijn man, ons pap en lieve opa verrassingen waar ik nog met heel veel plezier en pannenkoekjes eten. op terug kijk. Op deze dagJo wordt ook aandacht besteedt Rigters In het bijzonder veel dank voor ’t aan de veranderingen in de zorg, begeleidt St. Jacobusgilde, CV de Smouskes en doorDat Yvonne van Zonnenberg heeftZonnenberg ons goed gedaan! Veilig Verkeer Landerd. Maar ook wil ik Organisatie & Management uit Zeeland. iedereen bedanken die er voor me waren In het bijzonder willen wij Wiljan en De middag wordt muzikaal ondersteund deze dag, vele persoonlijke felicitaties, veel Miranda en medewerksters van door de Zeelandse DJ Maarten de Groot. kaarten, telefoontjes en attenties!! Van Lokven Uitvaarzorg bedanken voor de begeleiding van het mooie afscheid. bijzondere dag om Op de boerderij is iedereen - jongHet en was oud een - welkom. nooit te De deelnemers op de boerderij hebben een verstandelijke vergeten!! beperking en Martha Rigters, kinderen en kleinkinderen vinden hier een zinvolle dagbesteding. JAN BERGMANS Ze hebben een speciale zorg- en hulpvraag. Ze hebben behoefte aan een prikkelarme en gestructureerde en veilige omgeving. Lieve mensen, Door de kleinschaligheid is het mogelijk om de deelnemers extra aandacht en nabijheid te geven. Zaterdagopvang wordt ook geboden. Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven bij het Dienstverlening overlijden van onze kleinzoon Zorgland biedtlieve verder nog de woonzorgbegeleiding in het Boterbloem “Cas”en thuiszorg voor appartementencomplex mensen een beperking. Hij was hetmet zoontje van Judith & Ewoud en het

broertje van Max en Meerlieve informatie is te vinden opSofie. www.zorgland.nl. Bedankt voor alle lieve kaartjes, telefoontjes. Volg ons op www.facebook.com/ZorglandDienstverlening Bedankt! May en Riet Holleman

93 9


Wij verwelkomen de lente met een bijzondere aanbieding!

Zonnebril op je eigen sterkte vanaf:

â‚Ź 129,-

EEN GOEDE ZONNEBRIL IS ESSENTIEEL! Het is ontegensprekelijk dat een goede zonnebril essentieel is voor de bescherming van onze ogen tegen de schadelijke zonnestralen. Wij hebben de mooiste merken en nieuwste collecties in huis die optimaal beschermen!

Adres Kerkstraat 19b, Zeeland - Telefoon (0486) 452 500 Voor meer informatie kijkt u ook op www.frankverbeekzeeland.nl

94


DIT TEAM STAAT VOOR U KLAAR. BEL ONS VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK!

v.l.n.r. JAN CASTELEIJN, MONIQUE SCHIPPERS-V.D. BUNGELAAR en MARCEL VAN DEN BERGH

VOOR BEGELEIDING BIJ AANKOOP, VERKOOP OF TAXATIE VAN UW WONING EN/OF BEDRIJFSPAND ZIJN WIJ U GRAAG VAN DIENST. BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN ADVIESGESPREK.

VOOR WONINGAANBOD IN ZEELAND KIJKT U OP: WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL

President Kennedylaan 153, Uden. Telefoon 0413-261905

95


96


Terugblik Met de bus door Landerd en omgeving reizen met een geweldige chauffeur en een even geweldige reisleider. Dit is wat wij met een bus vol gezellige gasten hebben gedaan op 12 april. Piet de Louw, onze reisleider, wist er een mooie draai aan te geven met af en toe een grappige anekdote tussendoor. We hebben veel gezien met prima uitleg. We hebben gelachen en ontzettend gezellig samen kunnen buurten. Kortom het was weer een zonnige zonnebloemdag. We hebben de dag afgesloten in “Het Witte Huis” onder het genot van een kopje koffie met een worstenbroodje. Daarna werden we weer afgezet bij het gemeentehuis. Cor, bedankt voor je super rijkunst! Dank je wel Piet voor je gezellige babbel! Verder hopen we iedereen bij de volgende activiteit weer terug te zien. Gezinsfietsdag 8 juni Op 1e pinksterdag organiseert de Zonnebloem afdeling Zeeland weer haar jaarlijkse gezinsfietsdag. Het startgeld bedraagt € 5,00. Alle fietsers kunnen starten tussen 11.00 uur en 13.00 uur vanaf de Vlashoeve aan de Puttelaar 37 in Zeeland en de lengte van de tocht is ongeveer 30 kilometer. Na afloop van de gezinsfietsdag is er een loterij met vele prijzen, mede geschonken door de winkeliersvereniging. Ook wordt er een winnaar getrokken uit de vele stempelkaarten welke ingeleverd zijn bij de finish. Wij hopen op mooi weer en een grote opkomst. De tocht wordt opgeluisterd door het Zeelands Amusements Orkest. Picknick Op 28 juni is weer onze picknickdag! Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich tot 23 juni opgeven bij Willemien, telefoonnummer: 45 25 33. De bijdragen voor deze dag is € 2,50. Voor foto’s en meer informatie, kijk op onze website! zeeland-nb.zonnebloem.nl

Noodnummers in mobieltje Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon bij zich. Hulpverleners bij een ongeluk weten echter niet welke persoon benaderd zou kunnen worden uit de grote adressenlijst die in de telefoon aanwezig is. Hulpverleners hebben voorgesteld dat iedereen in zijn GSM een adres zet onder de naam “ICE” (= In Case of Emergency). Onder deze naam – ICE – sla je het telefoonnummer op van de persoon welke benaderd moet worden in geval van nood. ICE is ondertussen internationaal erkend als afkorting. Politie, ambulancepersoneel, artsen, enzovoorts weten dan voor iedere persoon wie ze moeten informeren. Indien u verschillende nummers wilt opslaan, gebruik dan de namen ICE 1, ICE 2, enzovoorts. 97


Zorgcoöperatie Zeeland krijgt vorm De Zorgcoöperatie Zeeland krijgt steeds meer vorm. Er zijn de laatste maanden tal van ontwikkelingen op gang gekomen die laten zien, dat we op de goede weg zitten en dat steeds meer concrete resultaten zichtbaar worden. Er is veel overleg nodig over wat we als zorgcoöperatie zelf willen en hoe we kunnen samenwerken met de vele andere organisaties die in ons dorp actief zijn. Het is daarom zeer plezierig dat de initiatiefnemers van het eerste uur in het bestuur versterking hebben gekregen. Het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland bestaat uit zeven mensen. Zij brengen ieder hun eigen deskundigheid in en zorgen dat op de diverse terreinen actie wordt ondernomen om de Zorgcoöperatie dienstbaar te maken aan mensen in Zeeland die op een of andere manier hulp nodig hebben. De verschillende bestuurstaken zijn verdeeld. Het bestuur bestaat uit: Egbert van Hout (voorzitter), Frank Grisel (secretaris), Henk van Griensven (penningmeester) en de leden Monique Kremers, Johan Otker, Michaela Maarschalkerweerd en Henriëte van der Loop. Website Afgelopen week is de website van de zorgcoöperatie de lucht in gegaan. Een heldere site, waarop alle informatie over de zorgcoöperatie is te vinden. Over de diensten, over het ontmoetingscentrum, met informatie en met een overzicht van adviezen die te krijgen zijn en natuurlijk ook met de mogelijkheden die een lidmaatschap van de zorgcoöperatie biedt. Het adres is: www.zorgcooperatiezeeland.nl. Het is een website die in de loop van de tijd moet uitgroeien tot een complete informatiebron voor de leden van de coöperatie en voor mensen die informatie willen hebben. De website is duidelijk ingedeeld en het zal de bezoeker daarom heel snel duidelijk zijn wat hij of zij er allemaal op kan vinden. Via de website is het ook mogelijk het lidmaatschap aan te vragen. Ontmoetingsruimte Een van de onderdelen die op de website worden genoemd is de ontmoetingsruimte die de Zorgcoöperatie wil inrichten. Een ruimte waar mensen terecht kunnen voor een praatje, om met elkaar activiteiten te ondernemen of om op een andere manier ontspanning kunnen zoeken. Met zorgcentrum Compostella zijn vruchtbare gesprekken gevoerd en we hebben als Zorgcoöperatie een mooie ruimte kunnen bemachtigen. Het is de zaal direct rechts van de ingang van Compostella, waar tot nu toe het kantoor was gevestigd van de thuiszorg van BrabantZorg. Er moeten nog enkele aanpassingen worden aangebracht, maar de verwachting is dat eind juni/begin juli de ruimte beschikbaar is. Die zal nog niet meteen alle dagen open zijn, maar het streven is om te starten met drie halve dagen in de week. Contacten Zorgcoöperatie Zeeland staat er niet alleen voor. In Zeeland zijn veel vrijwilligersorganisaties en daarom hebben we al goed gesprekken gevoerd met de Zonnebloem, Het Rode kruis, de KBO en het Rigom. Want voor alles geldt dat een goede samenwerking tot de beste resultaten leidt. En daar streven we als bestuur zeker naar. Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Egbert van Hout, voorzitter

Treur niet om iets dat voorbij is, maar wees blij omdat het je gelukkig maakte! 98


Nieuwe familie in de tuin. Sinds kort zijn er nieuwe bewoners in de tuin van meneer Groen. Vader Muis heeft al kennis gemaakt met Reto het konijn die onder de bessenstruik aan de rand van de tuin is komen wonen. Reto is een konijn dat samen met zijn vriendin pas kort in een zelf gegraven hol woont, diep onder de bessenstruik. Wanneer je door de tuin wandelt, zie je het konijnenhol bijna niet. Het ligt verscholen onder een dikke laag zand en bladeren. Dit moet ook, want anders zouden alle katten en poezen in de buurt het hol kunnen vinden. Vader Muis hoorde van Groppie dat er nieuwe dieren in de tuin woonden, dus vader was op zoek gegaan en had het hol ontdekt. Heel lang had hij bij de ingang van het hol gewacht tot één van de konijnen naar buiten kwam. Reto Konijn was wel erg geschrokken, maar vader had meteen gezegd dat hij een vriend wilde worden. Alle dieren in de tuin waren bevriend met elkaar en iedereen was er welkom. Natuurlijk woonden er nog meer konijnen in de tuin, maar die woonden in een konijnenhok. Die konijnen noemden ze tamme konijnen en die liepen niet zo maar door de tuin. Ze hadden allemaal een konijnenren, waar ze veilig konden rennen. Konijnen die in een hol wonen noemen ze wilde konijnen en die wonen altijd in een hol onder de grond. Die konijnen waren bang van de mensen en ook van Noortje de kat. Maar vader Muis stelde Reto gerust en vertelde dat Joery de hond erg lief was voor alle dieren, maar dat ze wel op moesten passen voor Noortje de kat, want die was niet altijd zo lief. Vader Muis zou wel tegen iedereen vertellen dat de familie Konijn er voortaan ook bij hoorde. Vader Muis sprak af met Reto dat wanneer hij een wortel of iets anders lekkers vond, hij het vlak bij het hol zou leggen. Dat vond Reto erg lief, want zijn vriendin Saly had kleine konijntjes in haar buik en die zouden over een paar weekjes geboren worden en daarom moest ze ook goed eten! Toen alle muisjes aan tafel zaten voor de middag boterham vertelde vader Muis over de nieuwe dieren die in de tuin waren komen wonen. Nou, de muizen kinderen waren erg blij, want nu zou het nog gezelligger worden in de tuin. En nog meer dieren om vriendjes mee te worden. Groppie wilde al meteen op bezoek gaan, maar dat vond vader Muis niet goed. Laat de konijnen maar even wennen, vond hij. Ook had vader tegen Reto gezegd dat hij niet van de bloemen mocht eten, want dan zou meneer Groen boos worden en hen uit de tuin weg jagen. Gras was er genoeg en aan de rand van de sloot een eindje verder op stonden paardenbloemen. Daar mochten Reto en Saly wel van eten. Vader Muis wist dat konijnen die erg lekker vonden. Vlak bij de vijver stond ook nog klaver, die mochten ze ook gerust op eten, want die groeide er genoeg. “Wel uit kijken dat je niet in de sloot of in de vijver valt, want ik weet dat konijnen niet kunnen zwemmen,” had hij gewaarschuwd! Het brood voor de vogels lag er alleen in de winter, daar mocht hij ook wel wat van hebben, want in de tuin deelde iedereen met elkaar het eten. Je mocht overal rennen, maar in de groentetuin niet, die was alleen van meneer Groen. Reto het konijn was blij dat vader Muis dit alles vertelde tegen hem. Nu wist hij hoe de dieren in de tuin leefde. Voortaan zou hij samen met Saly aan alle dierenfeesten mee mogen doen. Vader Muis zou hem daar wel voor uitnodigen. Binnenkort zou er het lentefeest zijn, dan waren alle dieren welkom, die in de tuin woonden, dus ook de konijnen. Dan zou iedereen kennis kunnen maken met de nieuwe konijnen. Het lentefeest werd altijd gevierd op het grasveld vlak bij de vijver. Het was er altijd heel gezellig. Reto en zijn vriendin Saly waren erg blij dat ze in de tuin van meneer Groen waren gaan wonen, want ze wisten al meteen dat ze er welkom waren. Daar had vader Muis al voor gezorgd! In de tuin kwamen ook nooit jagers die op konijntjes zouden schieten, dat wisten ze zeker. In de tuin woonden ze heerlijk rustig en veilig! En de dieren waren erg lief! Zo kinderen dat was het dan weer. Jullie weten vast ook wel dat je alle nieuwe kinderen in de buurt welkom moet heten! Iedereen moet welkom kunnen zijn! Groetjes van *** DE VERTELSTER*** 99


Redactionele mededelingen. mededelingen. Redactionele Oproepnieuw nieuw redactielid redactielid voor voor Ut Ut Rookelijzer. Rookelijzer. Oproep

We hebben er in de redactie al meerdere malen over gesproken: We hebben er in de redactie al meerdere malen over gesproken: er moeten nieuwe mensen in de redactie komen die er mee voor kunnen gaan zorgen dat er moeten nieuwe mensen in de redactie komen mee voor kunnen gaan zorgen dat Ut Rookelijzer nog vele jarendie kanerblijven bestaan. Ut Rookelijzer nogWat velehoudt jaren het kanin? blijven bestaan. Wat houdt het in? O.a. maandelijks een redactievergadering bij een van de redactieleden. O.a. maandelijks een redactievergadering bijzoal? een van de redactieleden. Wat doet de redactie de redactie zoal? Naast de werkzaamhedenWat van doet voorzitter, secretaris en penningmeester verzorgen Naast de werkzaamheden van voorzitter, secretaris en penningmeester enkele redactieleden mede de lay-out van advertenties en kopij; er isverzorgen een enkele redactieleden medepost de lay-out van advertenties kopij; er is een redactieadres voor “gewone” en er komen e-mails met en kopij en advertenties binnen. Er dus moet “gerookeld” worden voore-mails 11 Rookelijzers per kopij moet redactieadres voorveel “gewone” post en er komen met kopij enjaar; advertenties gereed gemaakt worden om digitaal naarvoor de drukkerij gestuurd tejaar; worden. binnen. Er dus moet veel “gerookeld” worden 11 Rookelijzers per kopijDe moet Rookelijzers komen kant-en-klaar van de drukkerij en worden naar de bezorgers gereed gemaakt worden om digitaal naar de drukkerij gestuurd te worden. De gebracht, diekant-en-klaar ze op hun beurt de abonnees in de bus deponeren. Rookelijzers komen vanbij de drukkerij en worden naar de bezorgers Als jij Ut Rookelijzer een warm hart toedraagt, gebracht, die ze op hun beurt bij de abonnees in de bus deponeren. als jij vindt Rookelijzereen nogwarm lang(er) blijven bestaan, Alsdat jij UtUtRookelijzer hartmoet toedraagt, als jij het leuk vindt en ook handig en creatief met een computer kunt omgaan, als jij vindt dat Ut Rookelijzer nog lang(er) moet blijven bestaan, dan vindt horenen wijook graag van en jou,creatief wacht dus reageren ! ! omgaan, ! als jij het leuk handig metniet eenmet computer kunt Wij weten jou niet te vinden, maar jij ons wel. dan horen wij graag van jou, wacht dus niet met reageren ! ! ! Bel naar Gerard Zegers 0486 450945 Wij weten jou niet te vinden, maar jij ons wel. of stuur een mailtje naar utrookelijzer@home.nl

Bel naar Gerard Zegers 0486 450945 Doen !! of stuur een mailtje naar utrookelijzer@home.nl

Doen ! !

A en A Vlasroot 11 Strijkservice en Kleinverstelwerk

06 20 22 27 45 06 34 83 01 65

Verloren:

H. Bongers

een rode state of art jas, met op de rug “racingteam”. Verloren: A.u.b. contact opnemen met een state of Boterbloem art jas, Johnrode Vollenberg, 32. met op de rug “racingteam”. telefoon: 0486-852571 of 0620271724.

A.u.b. contact opnemen met John Vollenberg, Boterbloem 32. telefoon: 0486-852571 of 0620271724.

100


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 24 mei Koor 'De Loreley', jubileummis, parochiekerk Schaijk, 17.30 uur. 24 + 25 mei Pastoor Theo van Osch, 25 jarig priester jubileum. 24 + 25 mei MuzArte, atelierroute op diverse locaties in Landerd, 11.00 - 17.00 uur. 29 mei Gitaarclub Leyenda, Dauwtrappen, start D’n Brouwer, 5.30 - 6.30 uur. 31 mei+1 juni VCO rommelmarkt, sportpark VCO, 10.00 tot 17.00 uur. 3 juni Rode Kruis en Zonnebloem, ontmoetingsmiddag, De Garf, 14.30 tot 16.30 uur. 6 juni Landerdpas, rondleiding Het Hof van Lof, Megen, 13.45 tot 16.30 uur. t/m 7 juni Vivaan, expositie creatieve werkplaats, Noordkade 52g Veghel, op werkdagen. 8 juni Zonnebloem, gezinsfietsdag, vertrek bij Vlashoeve, tussen 11.00 en 13.00 uur. 8 juni Z.A.T. rit, manege Jeanne d’Arc, aanvang 10.00 uur. 8 juni Open Zellands Jeu de Boulestoernooi. Heemhuis Kl.Graspeel 3B, inschr. tot 10.00 u. 11 juni Ronde van ’t Oventje, vanaf 19.30 uur. 12 juni Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 575, vóór 19.00 uur. 12 juni KBO, dagreis naar Soerendonk. 13 t/m 15 juni SJB, jongerenweekend. 15 juni Platform Toerisme Landerd, open tuinendag in Landerd, 10.00 – 17.00 uur. 21 juni Ut Rookelijzer, nr. 575. 21 + 22 juni Samenloop voor Hoop, sportpark De Bundel, aanvang 21 juni om14.00 uur. 28 juni Zonnebloem, picknickdag. 11 t/m 13 juli Fabriek Magnifique: cultuur & food festival, op diverse locaties in Veghel. 11t/m15 aug SJB, Inkakamp. 18 t/m 22 augKBO, meerdaagse reis naar Luxemburg. 30 aug Bedevaart naar Kevelaer, vertrek bij de kerk in Zeeland om 8.00 uur.

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Mei 2014  
Mei 2014  
Advertisement