Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

21 juni 2014

50ste jaargang nr. 575


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 21 + 22 juni 22 juni

Samenloop voor Hoop, terrein Festilent, start zaterdag om 14.00 uur KMZ, oldtimerbeurs bromfietsen, motoren en onderdelen, Voorpeel 1 in Odiliapeel, 10.00 tot 15.30 uur. en e-mailadres 27 juni redactiePremière film The Lettuce Hunters, Theater Naat Piek, 20.30 uur berichten-sintels 28voor juni kopij-fam. Zonnebloem, picknickdag utrookelijzer@home.nl 1 t/m 3 juli Supportersvereniging Festilent, Fietsdriedaagse, kantine Festilent, vanaf 18.30 uur Ankie van Uden 2 juli CJG, Informatieve 'kroegentocht', Ambianz, van 19.15 tot 22.15 uur Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 5 juli Het Hoischurke, festival Queensland, 19.00 uur ArchiefVlashoeve, van Ut Rookelijzer is verhuisd  0486 451813 6 juli Heemkundekring, Tentoonstelling Archeologie, Heemhuis, van 13.00een tot 17.00 Vanaf 1 mei 1996 gebruikte Ut Rookelijzer ruimteuur in kopij is gratis 11 t/m 13 juli plaatsing Fabriekvan Magnifique: cultuur & food festival, op diverse locaties in Veghel het Parochiecentrum (bovenverdieping van de pastofamilieberichten € 0,10 per cm2 11 t/m 15 aug SJB, Inkakamp rie). In eerste instantie voor de typistes om de lay-out sintels (korte berichtjes) 18 t/m 22 aug reis naar totKBO, max. meerdaagse 20 woorden € 5,00 van Luxemburg de nieuw te verschijnen Rookelijzers kant-en-klaar te onder nummer € 7,00 18 t/m 29 aug Zonnebloem, Lotenverkoop huis-aan-huis maken voor de drukkerij. Vanaf het begin van deze bij opgave te voldoen 21 aug Deadline inzenden van kopij Ut Rookelijzer nr.steeds 576, vóór 19.00 uur eeuwvoor werkten de typistes meer thuis en tenslotte info bij redactie  0486 451813 24 aug Zeelandse straatfeesten,werd kofferbakverkoop, voor de Garf, 13.00 -17.00 uur als arde ruimte verder alleen nog maar gebruikt 30 voor aug commerciële Ut Rookelijzer, nr. 576 chief (en kopieerruimte van parochie en Rookelijzer). Op advertenties 30 aug adv.utrookelijzer@ziggo.nl Bedevaart naar Kevelaer, vertrek bij kerk Zeeland om 8.00 uur maandag 26de mei j.l.inzijn alle Rookelijzerspullen verhuisd HeidiOpen de Groot 31 aug Brandweer, Dag, naar Kazerne, van 10.30 tot 16.30 uur een praktische ruimte in de Vlashoeve. Momenteel 5411 AJ Zeeland 21 sep Linnenstraat MOV,4,Jubileum Fiets Mee is men druk bezig met de verbouwing van de pastorie  0486 453816 26 sep Samenwerkende organisaties, Compostella tot eenOntmoetingsmiddag, Bed & Breakfast en restaurant, dat Herman Janshele pag. € 60,sen en Willemien Vloet vanaf juli gaan exploiteren. ’n evenredig deel voor ½ pag. enz Wij wensen hen hierbij veel succes! afwijkende maat € 0,13 per cm2

Nr. 575

21 juni 2014

Van de redactie

kopij binnen

9 dagen voor verschijningsdata

Nieuwe naam Kindcentrum Zeeland

Ongeveer 49 jaar geleden werd aan alle Zeelanders verschijnt gevraagd om een naam te bedenken voor een nieuw 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data verschenen maandblaadje. Dat kreeg toen de naam zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13 “Ut Rookelijzer”. Nu is het zover, dat er voor 1 oktober a.s. een aansprekende moet worden Richtlijnenabonnementen voor het aanleveren van kopijnaam voorbedacht Ut Rookelijzer G. Zegers voor “Kindcentrum Zeeland”, dat indertijd als werknaam U kunt als volgt inzenden: Graspeel 9a, 5411 LB Zeeland werd gekozen. 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. Wij hopen, dat vele inwoners van Lan 0486 450945 een meerdere namen (maximaal drie) zullen in2. U doet ons een groot plezier als uderd dit op deofvolgende manier doet: sturen. Zie voor de spelregels de website van de geabonnementsprijs  Lettertype Century Gothic 11. bij machtiging: € 15,00 Landerd. Een gebouw, dat voor zijn totstand Marges boven en onder 2 cm,meente links en rechts 1,5 cm. zonder machtiging: € 18,00 koming zolang en zoveel stof heeft doen opwaaien,  Regelafstand: “enkel”. Losse exemplaren: € 2,50 klinkende naam te krijgen.  Zo weinig mogelijk witruimte inverdient uw kopijeen laten. postabonnement 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. is mogelijk 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, een bijpassend Zomer enmet vakantie. onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. Wij wensen iedereen een gezellige, zonnige, zorgeloze bezorging 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. via vaste wijkbezorg(st)ers zomer- en vakantietijd, waar, met wie en hoe dan ook. zie Ut met Rookelijzer nr. 570, jan.niet ‘14 te Veel 6. U hoeft insturen echt wachten tot de deadline. Hoe eerderopbrengst hoe lievermet zelfs!het succes, plezier en een goede prachtige evenement Samenloop voor Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte vanHoop! logo’s en foto’s financiën Ook veel wandelplezier voor lopers van de Nijmeegnaar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te de passen. M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland se daagse. Alsberichtjes) u uw naam (of van anderen), de geloVoor kopij, familieberichten en4sintels (korte utrookelijzer@home.nl  0486 451698 pen afstand enGC de Zeeland hoeveelste keer dat u meeliep even Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 0486 451813. Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 aan ons doorgeeft kunnen de Rookelijzer-lezers bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl zien wie RegioGrote IBAN NL61RBRB0687768705 deze sportieveadv.utrookelijzer@ziggo.nl prestatie geleverd heeft. Voor commerciële advertenties: drukkerij Heidi Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816. GaafGrafisch, Wanroij. 1720de exemplaren www.utrookelijzer.nl

1 (Josien,wellicht ruimte voor een fotootje!)


OP UUR EN TIJD

vangen. Extra bijzonder is dat hij het krijgt in het jaar van zijn 25-jarig priesterjubileum, op de dag van de heiligverklaring van de pausen en omdat hij in Lourdes zijn roeping heeft mogen ontBRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor vangen. GEZONDHEIDSZORG

14.414 zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK activiteiten en eetpunt binnen zorgcentrum. Lourdes dag 3 Praktijkadres: Puttelaar 2B,  451200 Voor 24-uurs zorg aan huis in de gemeente Landerd kunt Vanochtend vierden we de H. Mis bij de grot. Optie 1Spoedlijn. u contact opnemen met Dorothé Snijders van Ondanks de 10 regen en het vroege tijdstip waren Optie 2Vóór uur alleen voor maken afspraak zorgcentrum Compostella 0486-458585. alle Onze pastoor Na pelgrims 10 uur ookaanwezig. voor opvragen uitslagen e.d. ging in zijn Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en preek dieperdeinapotheek op de woorden van Mgr. HurkOptie 3Voor en herhaalrecepten. dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg Openingstijden: maopeningsviering t/m vr 8.30 tot 17.00 mans tijdens de enuur. sprak over 0413-380890, www.brabantzorg.net Op volgende tijden uitsluitend via 1 voor de de verschillen in 'waarnemen'. Naoptie de lunch E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu spoedgevallen bereikbaar:  451200 maakten we een hele lange stadswandeling THUISZORG PANTEIN 11.00-11.30 u: werkoverleg, 13.00-14.00 u: lunchpauze, langs alle bijzondere plaatsen uit het leven van Voor alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief) 24 uur 14.00-15.00 u: We div. bezochten werkz.(balie iseerst wel open). Bernadette. het familiegraf, per dag, info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Afspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur waar Bernadette overigens zelf niet ligt begraBij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege Bisschop Hurkmans feliciteert Pastoor van Osch ven; ze ligt opgebaard in Nevers. Wederom Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dag met zijn benoeming tot Erekapelaan van Lourdes Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voeding- en Dieetadvies, was onze pastoor onze gids en sprak mooi opgehaald worden. Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. over het lijdenartsen: van Bernadette, maar ook over het lijden van Jezus, het lijden in de wereld en in Weekenddienst PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, ons eigen leven. Hij maakte met het leven van Bernadette de vergelijking met het leven van Op werkdagen van 17.00 - 8.00 uur ’s morgens en ma t/m vr 9.00-21.00 uur, zat 10.00-17.00 uur, Jezus en het Paasverhaal. Hierna we richting het cachot en daarna naar haar parochietijdens weekenden + feestdagen, 24 uurliepen per dag. tel. 0900-8803 (lokaal tarief). kerk waar we een0900 kaarsje hebben aangestoken en waar we werden verrast met een spontaan 8860 Bellen naar: FYSIOTHERAPIE vierstemmig Vader' van jongerenkoor Deux Bornes. Nu was het tijd voor een drankje op Weekenddienst'Onze apotheek:  Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: Voor spoedgevallen: in Bernhoven, het terras. HeerlijkRegioApotheek in het zonnetje hebben we daar een uurtje gezeten en hebben daarna nog (Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysio0413-408780 Nistelrodeseweg 10, huizen Uden. bezocht de twee andere waar Bernadette gewoond heeft. Wat een verschil tussen de therapie/training. Kerkstraat 25,  451503. Bloedafname voor laboratoriumonderzoek molenaarswoning en het cachot! www.bedrijfs-fysiotherapie.nl Op maan- dinsdonderen vrijdagpelgrims 8.00-9.30mee uur, met de lichtprocessie. 's Avonds liepen de meeste Deux Bornes  W.J. v. KesselJongerenkoor – Fysiotherapie/Manueeltherapie: in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. Brouwerspad 13,  452684. Op afspraak. mocht deze muzikaal begeleiden vanaf de trappen voor de Rozenkransbasiliek. Wat is dat Door Bernhoven Diagnostisch Centrum. tochmedewerkster prachtig zoveel kaarsjes en zoveel mensen. JeCESAR voeltOEFENTHERAPIE: de devotie in de lucht hangen en je Janine van Hastenberg, Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl Brouwerspad  06-30790700. ziet het aan alles wat hier in Lourdes gebeurt. Zoveel eerbied, 13a, zoveel dienstbaarheid! Daar MOEDERS VOOR MOEDERS: Jeanne v.d. Linden ACUPUNCTUUR: wordt je stil, dankbaar en 'klein' van.  462459 / 0800-0228070 (gratis) Marianne ten Westenend,  0413-260392 ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN Lourdes dag 4 C. v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel en M. Elbers, VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman, Vanochtend zijn we naar een lezing geweest van Dokter Alessandro de Franciscus, hoofd van Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  0485-451511. Kerkakkers 4,  451621, www.meermanshanden.nl het Medisch Bureau van Lourdes. Hij vertelde over enkele wonderbaarlijk genezingen uit de tijd TANDARTSEN: SPORT- EN ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING. en legde24, de procedure een genezing als wonder kan worden bevan J. Bernadette Jacquemard. Burgerveld 452783. uit wanneer  Massagepraktijk/Gewichts- en voedings-consulente titeld. Op dit moment zijn ruim 60 genezingen toegekend Daarna14, vierden we de H. In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst Tiny als en wonder. Tonny, Pimpernel  06-25000368 Mis. Tijdens de  lunch werd het idee geopperd om 's middags na de rondleiding met zijn allen te 0413-408800. Uden/Veghel: tiny.en.tonny@planet.nl op het grote veld voor de kleine kruisweg. Het was ook zo'n prachtig weer. Dat picknicken M. de Graaf, Udenseweg 10b,  420500.  [relax & relieve] face and bodycare/Cora van viel Tienen, In spoedgevallen van vr 12.00 u. tot ma 8.00 u. in de smaak! Zo gezegd zo gedaan, er werd limonade en koekjes ingekocht en de accordeon Vlasroot 2,  0486-451293, www.relaxandrelieve.nl tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800.  Lamat,door Hoogede Raam 6,  453936/06-19498601, werd meegenomen. Eerst kregen we nog een rondleiding 3 Bernadettekerken; de Rotevens Shiatsu en Reiki. LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD zenkransbasiliek, de Crypte en de basiliek van 14.415  Sandra Verdijck, Broeksteen 17, Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim de onbevlekte ontvangenis. In de Baltussen Rozenkrans06-45754934 www.sandraverdijck.nl  463093, praktijk in Compostella Zeeland. Tevens basilliek werd net een mis gevierd en er werd  Vitaliteitscoach Personal Trainer Tom Laurenssen praktijk in Schaijk, Lorskensstraat 1e. Behandeling op prachtig gezongen. Helaas konden we daar 06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl door niet helemaal vrij rondlopen. We zullen er en mijnvitaliteitshop.nl PODOTHERAPIE van de Kracht. nog wel een keer heen gaan deze week. Toen TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) Kerkstraat 25, Zeeland,  06-83166391. was het tijd voor de picknick. Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl YOGA:*Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 Iedereen had wel behoefte aan een glaasje OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC *Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga drinkenBoekelsedijk en de stemming zat er goed in; we Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl gingen zingend en in polonaise over het veld. MAATSCHAPPELIJK WERK: Gemeenschapshuis de Garf, PEDICURE-VOETREFLEX: DeDerks, zon was helaas22, vertrokken ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland,  Els Rootstraat  451767 en we gingen terug naar het hotel voor het diner. 's Avonds 461258. Spreekuur: donderdag van 9.00-10.00 uur. AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met zijn we naar de kaarsengalerij gegaan. Daar Buiten spreekuur: Degezinnen Misse 46,mee 5401en HTzoals Uden,te gingen er ook een beperking en/of autisme. Cliëntenserv.: 013-4652151 Dit jaarhet 0413-253900. Hulp www.aanzet.nl zien genoten deOnline: kinderen met volle teugen hebben we onze kaarsen laten zegenen door 86 2


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458230 Fax: 458222

info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders:  J. Roelofs*, jos.roelofs@landerd.nl  M. Böhmer*, moritz.bohmer@landerd.nl  H. Vereijken*, hans.vereijken@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie, Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Roelofs: Openb. Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer, Dorpsraden. Weth. Böhmer: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgez.heid, Sociale Zaken, WMO-voorzieningen, Duurzaamheid. Weth. Vereijken: Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening, Milieu en Afval, Economische Zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en dinsdag 19.00 uur. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe (portaal kerk) in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur). Kerkradio contactpersoon: Dhr. P. Raaijmakers, telefoon onder kantoortijd: 0413-263154, avonden en weekenden: 06-40483872

VEILIGHEID Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel 3 weken vooraf naar: Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl.

 451656.

Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518.

Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden: 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650 4

Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé, Onderlinge Zeeland, Noord-Oost Brabant, W.A. Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw verzekeringen-hypotheken-financieringenzorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL, MoneyGram handelingen, (C1000). Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.0020.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


Slagerij van Haeren Kerkstraat 33A Zeeland 0486-452000

www.slagerijvanhaeren.nl

BBQ-pakketten Kinder

Junior

Medium

¼ 2,59 Compleet* ¼ 7.35

‰Hamburger gegaard ‰Juniorspies ‰Drumstick ‰Gemarineerde speklap ¼ 3,85 Compleet* ¼ 8,60

Spiezen pakket

Smultopper

‰Hamburger gegaard ‰Kinderspies ‰Kip saté

‰Varkenshaas op stok ‰Bourgondische kipfilet spies ‰Slavinkenspies ‰Italiaanse spies ‰Biefstuk spies ‰Mixed Grill ¼ 7,45 Compleet* ¼ 12.20

Zillandse barbecue

‰Malse biefstukspies ‰2 stokjes varkenshaassaté ‰ Peelspek ‰Zillands lepke ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 7,95 Compleet* ¼ 12,70

‰Hamburger ‰Drumstick ‰ Shaslick ‰2 stokjes kip- of varkenssaté ‰Gemarineerde karbonade ¼ 6,45 Compleet* ¼ 11.20

De Luxe ‰2 x biefstukspies (runderhaas) ‰2 x Italiaanse spies (varkenshaas speciaal gekruid) ‰ Zeelands gegrild spek ‰Heerlijk gekruide spareribs ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 11,45 Compleet* ¼ 16.20

Veilige barbecue tips

ƒlaat de BBQ nooit onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn

‰Zillands Lepké ‰Zillands Spek ‰Spies de Carf (varkenshaas

ƒpas op voor loshangende kleding

‰Spiesje uit de Kerkstraat

ƒneem de tijd en laat vlees en vis goed garen. Het voorkomt darmstoornissen

blokjes gemarineerd op spies)

ƒKRXGDOXPLQLXPIROLHRIHHQHPPHU]DQGELMGHKDQG-HZHHWPDDUQRRLW« ƒgooi de restkolen na de BBQ niet dezelfde avond in de afvalcontainer

(Biefstuk blokjes aan spies omwikkeld « met ontbijtspek) ¼ 5,20

Compleet* ¼ 9.95

*Compleet Vleespakket (bijv. smultopper) + garnituur: 9pinda / joppie / zigeuner knoflooksaus 9rauwkost 9fruitsalade 9huzarensalade, grof of fijn 9stokbrood met kruidenboter

Vanaf 20 personen: ¾GRATIS gas-barbecue (in bruikleen) ¾gasfles ¼ 5,- per kg ¾servies-bestek ¼0,50 per set ¾afwasservice ¼0,50 per set ¾schoonmaken bbq ¼ 15,¾bezorgen in Zeeland GRATIS ¾bezorgen buiten Zeeland ¼ 10,-

5


EEN GREEP UIT ONS AANBOD IN ZEELAND ! KERKSTRAAT 9 B

10 jarig jubileum TOOVERKAMP 14 =10 % korting

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels enEN vloertegels. PRACHTIG LUXE UITGEVOERD APPARTEMENT GELEGEN OP DE 1e EN 2e VERDIEPING MET GROOT DAKTERRAS EN BERGING. Bjr. 2009/2010, woonoppervlakte ca. 95 m² excl. dakterras van ca. 25m².

Op prachtige locatie gelegen half vrijstaande WOONBOERDERIJ (flink gerenoveerd) met vrijstaande schuur (2009) en grote tuin. Inhoud woning maar liefst 706 m³, oppervlakte schuur 48m². Perceelopp. 1386 m².

Wij hebben ook nog andere mooie appartementen in het centrum te koop !

We ook nog andere leuke woningen in het buitengebied te koop !

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

VOOR-OVENTJE 34

zie onze website: www.rijschooldekkers.nl Tel. 0486-453328

LANGENBOOMSEWEG 105 Vraagprijs € 299.000,= k.k.

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur VRIJSTAAND WOONHUIS MET AANGEBOUWDE GARAGE,

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie perceeloppervlak maar liefst 895 m², inhoud woning ca. 427 m³, garage ca. 69 m³. Vrijheid, rust en ruimte maken dit object interessant, de woning is eenvoudig aan de binnenzijde. Vraagprijs: € 260.000,= k.k.

NIEUW IN DE VERKOOP!!

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer

urenlang surfen op het internet… VRIJSTAAND WOONHUIS Perc.opp. 8654 m². Woonhuis 310 m³, combinatie Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, wonen/werken! De oude• opstallen (tot. of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend ca. 620 m²) bieden volop mail mogelijkheden. • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur Zo is het mogelijk na sloop van omdat de wij lid zijn van ANVR en SGR • Zekerheid • Beschikt over alle professionele systemen die ook opstallen een bedrijfsruimte t.b.v. gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau kleinschalige ambachtelijke • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. bedrijvigheid terug te bouwen tot service, zonder extra kosten! • Kortom méér maximaal 400 m². mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid Vraagprijs € 395.0000,=Via k.k.

checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc…

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING BELT U 0413-261905. OVERIG Vliegvakantie,VOOR rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! AANBOD IN ZEELAND KIJKT U OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

President Kennedylaan 153 te Uden

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Vraagprijs € 199.000,= k.k.

82 6

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

7


ALLES VOOR UW TUIN * ZAAI- EN POOTGOED * KWEEKBAKJES * PERK- EN GROENTEPLANTEN * KLEINFRUIT STRUIKEN * GEWASBESCHERMINGSMID. * POTGROND/TUINGROND * MESTSTOFFEN

* VIJVERFOLIE * VIJVERPOMPEN/FILTER * VIJVERPLANTEN * VIJVERVISSEN * TUINDECORATIES * AFRASTERINGSMAT. * TUINGEREEDSCHAP

Bossestraat 65, Schaijk Tel.: 0486-461386

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 8


Begrensd is het leven Maar onuitputtelijk de liefde…. Wij willen graag iedereen bedanken voor de steun en het warme medeleven die wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden van ons Pap en Opa,

Toon de Louw Speciale dank aan Dokter Roosendaal en Uitvaartverzorging Wiljan en Miranda van Lokven. Kinderen en kleinkinderen, Janny van der Pol-Wijnen.

Henk en Corrie “50 jaar getrouwd” Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen jullie graag uit dit met ons te vieren op dinsdag 29 juli. Jullie zijn van harte welkom vanaf 19.00 tot 22.00 uur in “Zalencentrum Het Witte Huis”, Reekseweg 7 te Zeeland. Henk en Corrie Dekkers-van Ravenstein, kinderen en kleinkinderen, Melkpad 35, 5411 GC Zeeland Tel. 0486-452563

Een kaart, een troostend woord, Een warme arm om mij heen. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven met het overlijden van mijn man

Piet van Hinthem Dank aan familie, vrienden, buurtgenoten, dokter Roozendaal, verplegend personeel Radboudziekenhuis, Avondwakegroep, Tiona, kapelaan Hagenbeek, Uitvaartzorg Wiljan en Miranda van Lokven. Marjan van Hinthem, Familie van Hinthem

Gratis!!!! Kater en poesje. Tel. 453027

50 jaar getrouwd Op dinsdag 22 juli zijn we 50 jaar getrouwd. We willen deze bijzondere dag graag vieren op vrijdag 18 juli 2014. Van 19.00 tot 20.00 uur houden we een receptie. We vieren deze dag bij Het Witte Huis, Reekseweg 7 in Zeeland. Martien en Mien van Zeeland

Martien en Mien vrijdag 18 juli 2014 Zeeland TE HUUR TOILETWAGEN

TE KOOP: Bosperceel, grootte 1,2 HA., Brand, Zeeland. Voor info: 06-125 68 921.

bij “Buurtschap de Graspeel” Informatie: Theo Habraken Tel: 06-51887130

9


Katholieke Bond van Ouderen Zeeland. Belangenorganisatie voor senioren.

Samenloop voor Hoop. Wanneer dit Rookelijzer uitkomt, is het bijna zover, dan gaan heel veel mensen lopen om geld voor de kankerbestrijding bij elkaar te halen. Wij als KBO lopen ook mee 24 uur lang. Veel van onze leden hebben met deze ziekte te maken gehad, daarom bevelen wij deze actie bijzonder bij u aan. Op 21 en 22 juni zijn we als KBO ook aanwezig op het veld met een kraampje, onze kraam heeft nummer 21. We verkopen het één en ander voor dit goede doel, een bezoek aan onze kraam stellen we bijzonder op prijs. Alvast bedankt. De Meerdaagse reis. Zoals eerder geschreven, de reis is van 18 tot en met 22 augustus en voert ons naar Luxemburg. Er zijn nog steeds enkele plaatsen beschikbaar. Dus wil je nog mee, bel dan met Ria Kempen, tel. 452091. Fietsen. Elke woensdagmiddag fietsen we met een groep KBOers door de mooie naaste omgeving. Heeft u zin om een keertje mee te fietsen, kom een woensdagmiddag naar Compostella (Franciscushof). Om half twee vertrekken we, de tocht is ongeveer 25 tot maximaal 30 kilometer. Tot ziens. Glasvezel. Landerdnet wil samen met de gemeente glasvezel aanleggen. Iedereen heeft er denk ik wel van gehoord. Wat betekent dit speciaal voor ouderen, welke voordelen zijn er mee te halen? Op dinsdagmiddag 24 juni om twee uur is er in Compostella voor alle oudere leden zowel als niet leden een speciale uitleg. We maken er geen reclame voor, maar gratis uitleg kan nooit geen kwaad. Kevelaer. Op 14 mei stonden 24 deelnemers klaar om vanuit Compostella te vertrekken voor een tweedaagse fietstocht naar bedevaartsoord Kevelaer. Het eerste gedeelte voerde langs mooie binnenwegen tot bij de kerk in Haps. Het volgende ging via Oeffelt en de brug over de Maas langs Gennep, over de dijk bij Heijen naar het 2e rustpunt in Aijen. Daar stond soep en broodjes met koffie klaar. Na de pauze gingen we gedeeltelijk over de knooppunten route naar Well en de Wellsche Hut aan de grens. Intussen was het gaan regenen, wat we wel verwacht hadden. - - Bij de Welsch Hut - 10

14.355

Voorste rij vlnr: Annie v. Griensven-Ria Kempen-Antoinet v. Schooten-Mien en Jo Habraken. Middelste rij vlnr: Wim v.d. Sluis-Jeanne v. Oirschot-Betsie v.d. SluisAndré v. Oirschot-Gerda en Harrie v.d.Ven -Marietje v.d. VenneCorrie Verstegen-Mies v.d. Brand-Huub en Ans Zegers. Bovenste rij vlnr: boven Jan en Marijke Daverveld - Gerrit en Ria v.Haandel - Gerrit Strouken -Henk v. Griensven - Ria Derks Emmie Veeger.


Bij de Wellsch Hut onze regenkleding uitgehangen en de inwendige mens verzorgd. Daarna de laatste etappe naar Kevelaer, terwijl het wat bleef druppelen. Bij de basiliek in Kevelaer moesten we achter het kerkgebouw naar het klooster {priesterhuis} onze fietsen stallen en de fietsen met ondersteuning aan de stroom leggen. Daarna werden onze kamers verdeeld, het is een prachtig klooster van binnen, met veel kostbaarheden aan antiek e.d. Om 17.00 uur was het rozenkransgebed, wat velen mee gebeden hebben en om 18.00 uur stond ons diner klaar. Na het eten hebben velen nog een wandeling gemaakt en een gedeelte van de kruisweg. 's Avonds was het nog gezellig in de kelder, met een drankje en een hapje. Na een goede nachtrust stond er een goed ontbijtbuffet klaar in de fraaie eetzaal. Daarna onze fietsen weer in orde gemaakt en gepakt en om 10.00 uur naar de H. Mis, intussen waren er nog 9 personen vanuit Zeeland naar Kevelaar gekomen om de de H. Mis mee te vieren. Na de mis zijn we alweer gauw vertrokken om toch op tijd weer in zeeland te zijn. Vanaf de Wellsch Hut waar we koffie met vlaai genuttigd hebben, zijn we via een prachtige route naar Afferden gereden, daarna was de weg hetzelfde als de heenreis. Voor allemaal een mooie ervaring en voor herhaling vatbaar!! Met dank aan Henk van Griensven, die de route heeft voorbereid en de stops en het logies geregeld heeft i.s.m. Antoinet v. Schooten. Groetjes bedevaartganger Ria Kempen-Rops.

Cursisten EHBO geslaagd. Na een training van 10 lesavonden in een tijdsbestek van drie maanden slaagden alle 9 examenkandidaten op 31 maart 2014 voor het diploma Eerste Hulp. De cursus was georganiseerd door een samenwerkingsverband van de gezamenlijke EHBOverenigingen van Langenboom, Mill, Wilbertoord en Zeeland. Als kaderinstructeur trad de heer Henk van Bakel (voorste rij met bloemen) op. Nadat de examinatoren hen 14.356 het examen afgenomen hadden, was het voor de kandidaten een opluchting te vernemen dat ze voldoende competent en dus geslaagd waren. Bij het examen draaide het niet alleen om theoretische kennis, maar ook om praktische vaardigheden die getest werden op een pop en op de aanwezige LOTUSslachtoffers. De nieuwe EHBO-ers voldoen met het behalen van het diploma aan de voorwaarden om lid te mogen worden van een EHBO-Vereniging. Ze kunnen als lid hun kennis en vaardigheden onderhouden en waar mogelijk nog verdiepen tijdens maandelijkse herhalings-lesavonden. Op 19 mei 2014 was het dan eindelijk zover en ontvingen de kersverse EHBO-ers te Langenboom het diploma. Bij deze gelegenheid poseerden de geslaagden op bovenstaande foto. De besturen van de gezamenlijke EHBO-verenigingen feliciteren hen hartelijk met dit succes. Bij voldoende belangstelling zal er in januari 2015 wederom een EHBO cursus worden gegeven door de 4 dorpen. Houdt ook in het najaar ut Rookelijzer in de gaten. EHBO vereniging Zeeland.

11


Welkom lieve konijntjes. In de tuin van meneer Groen is het feest. De struik waar de familie Konijn is komen wonen is helemaal versierd! Onder die struik een beetje weggestopt is het hol van de konijnen en daar zijn twee lieve kleine konijntjes geboren. Hun namen zijn Flip en Flap. Twee precies dezelfde broertjes. Allebei hebben ze een grijs-bruin velletje, een wit puntje haar op hun snoetje en een wit staartje. Ze zien er leuk uit, maar kunnen nog niet zien. Dus of ze dezelfde oogjes hebben weten we nog niet. Saly en Reto, de papa en de mama van de konijntjes zijn reuze blij met hun mooie jongetjes. Lekker dicht bij hun mama liggen de konijntjes te slapen in een warm nestje van stro en van haartjes van vader en moeder Konijn. Die zijn erg zacht en lekker warm. Heel vaak mogen de kleintjes bij moeder Konijn drinken, want daar moeten ze van groeien. Vader Konijn zorgt steeds dat er eten is in het hol, zodat moeder Saly nog niet naar buiten hoeft. Saly is nog wat moe en moet goed uitrusten om straks goed voor haar jongens te kunnen zorgen. Vader Muis is al op bezoek geweest en heeft een grote dikke wortel meegebracht. Zodra de konijntjes wat groter zijn mogen alle muizenkinderen ook op bezoek komen om naar hun nieuwe vriendjes te komen kijken. Moeder Muis is al druk aan het breien voor Flip en Flap. Een blauw broekje en een groene jas. Dan ook nog een das en muts voor de winter. Pipie borduurt een mooi dekentje en de anderen maken een tekening! Natuurlijk nemen ze ook iets lekkers voor moeder Saly en vader Reto mee. Bij de muisjes is het nu erg rustig in de kamer, want er wordt druk gekleurd, geplakt en gebreid. Groppie knutselt ook nog papieren bloemen voor Saly. In de kamer staat al een doos vol mooie bloemen, maar die zijn voor het lentefeest in de tuin. Je kan het nu wel een zomerfeest noemen, want het feest is pas over een paar weekjes. Dit omdat eerst moeder Konijn wat sterker moet zijn en de kleintjes Flap en Flip wat groter. Natuurlijk moeten die er ook bij zijn met het grote feest! Iedereen kan de nieuwe dieren dan ook zien! Mies de Merel heeft iets leuks bedacht voor dat feest. Iedere dag oefent hij met heel veel merels een heel mooi lied. Het klinkt zo prachtig als ze allemaal aan het zingen zijn zegt vader Muis! Iedere avond zingt Mies in zijn eentje boven in de appelboom een heel leuk liedje voor de kleine konijntjes. De appelboom staat vlak bij de struik waar de konijnen onder wonen. Moeder Saly vindt het heel lief van de merel, ook zij vind thet zingen heel mooi. Joery de hond is ook al bij het hol van de konijnen geweest. Hij heeft er een stuk brood wat in zijn mand lag heen gebracht. Saly en Reto vinden het vast lekker en hij krijgt toch al iedere dag een sneetje vers brood uit de keuken. Dat is heel lekker, want mevrouw Groen bakt het zelf. Elke keer als ze bakt ruikt de hele tuin super lekker. Nee hoor, niemand in de tuin hoeft honger te lijden, er is eten genoeg. Er staan bomen met appels en peren. En in de groentetuin staat ook van alles. De vogels snoepen van de kersjes en de besjes en de konijnen van het gras. De tamme konijntjes in de hokken krijgen iedere dag wat gras, water en brokjes. De kippen krijgen graan en ma誰s en Joery de hond en Noortje de kat hebben elk hun eigen eten. Er is altijd wel iets te eten. Meneer en mevrouw Groen houden veel van dieren en zorgen er goed voor! Want als je van dieren houdt, hou je ook van mensen, zegt meneer Groen. De muisjes houden ook van de mensen en van de kat Noortje, maar ze zijn er wel bang van. Mevrouw Groen schrikt als ze muisjes ziet en schreeuwt heel hard. Noortje lust graag muisjes en daarom komen de muisjes niet te voorschijn als Noortje er is! Noortje hoeft geen muisjes te vangen, want ze krijgt genoeg te eten. Maar zo gaat dat met poesjes! Zo kinderen, dat was het dan weer. Zijn jullie ook lief voor de dieren? En vinden jullie ook dat de vogeltjes zo mooi zingen? Luister maar eens goed met je ogen dicht! Even stil zijn is ook soms heel goed! Geniet van het buiten spelen! Groetjes *** DE VERTELSTER *** 12


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948 13


Schenking aan de kinderen? kinderen? over de de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over

Een bedrijf beginnen of overnemen? overnemen? over de de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over

Van Mourik & de Bie Notarisse Notarissenn kantoor in in de de regio regio met met een een is een all-round kantoor benadering. persoonlijke benadering.

14

Kantooradres De Donk 21 Schaijk

TT 0486 0486 -- 46 46 26 26 14 14 FF 0486 0486 -- 46 46 28 28 32 32

Postadres Postbus 7 5374 ZG Schaijk Schaijk

EE info@vanmourikendebie.nl info@vanmourikendebie.nl II www.vanmourikendebie.nl www.vanmourikendebie.nl

37


Schup en Schoefel 575 Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

En noa dizze kiejr hebben we twieje monde verkansie. En geer ok. Ik ben ut muuj um elke week te denke 'Wannier?' Ik heb dr gen moeite mè. Ik heb ut opgeschrivve. Wor ik moeite mè heb da dr onderhaand niks mer over is van de daag toen we nog klèn ware. Dor zegde wa. Kommende monde is Hap en Stap olling veranderd. Den eigenaar hè ONS Pastorie overgenomme en da is over un par monde un huis van BED and Breakfest, zeg mar gewoon ge kunt er sloope en smerges botteramme ete en dan wer weg. Da is hendig vur mense die op durreis zing. Wijer kumt er ook un restaurant wor ge gewoon kunt ete en drinken. Da hajje Pastoewr Kitslaar, Van Tartwijk, Van Oers, Kupers, Bougie, Van Osch toch nie kunne bedenke toen ze hier ware en mè alle kuploons Bardoel, Swinkels, Koopmans, Wetzer, De Haan, Ruijs en Dorssers en nog aander in Zellund gewè zing. En ollemol gewònt in de pastorei in dienst van ut Zellunds volluk. Da is dan oan dizze kant van de kerk, mar oan den andere kant wordt ok alles anders. Ik bedoel ut Bondsgebouw. He’k ok gezien. Ut wordt olling vaastgebouwd oan de nij school. Gek hè. De aaw school verbonde mè de nij school. Ik zag da ut trepke nor de toniejlzaal afgebroke is en dan zalt toniejl ok wel goon. We zullen ut in de gate haawe. Gelukkig blijft de kerk stoon en in gebruik. Op aander plotse gon ze op slot of worre afgebroke. Kunde toch nie gluujve en toch ist woor. Mar moej toch da onze Pastoewr van Osch un tijdje terug gevierd hè datie 25 joor priester waar en hoopt da ut mè bitjes bettur wordt. En wa veinde gij dr van? Zoj ut oit bettur worre mè ut kerkbezuuk? Wie wet. Misschien hebbe we ut te goed en te hendig . Al suffentig joor gen orlog mer, da waar vruuger anders. Krek, ik moes er dees daag oan trugdenke toen er in de krante, de tillevizie ollemol films te zien ware, hoe da ut toen gong. En nou kumt er in september nog enne kiejr un olling leger mè aaw autoos, tanks jeeps en van alles miejr hier dur ons Zellund hen rije, krek as toen. Dan mage de vlagge wer ollemal uit, krek as toen. Mar da mag ok as deez week LOOP vur HOOP wordt gehaawe in ons eige Zeeland, wor misschien wel miejr as duuzend man oan mee duut. Mar wette gij wor we ut nog over kunne hebbe. Want ut lè vur un par monde stil. Ik zal is noo denke. Wa denkte van geslaagden, wethaawers, kerremis en van alles en nog wa. Hajde dieje moeie krant al gezien? Jonge wa deftig, ollemol vur den 21ste en 22ste juni um hiejl veul en lang te gon loewpe wel 24 uren oan iejn stuk. Kunde gij da? Och man, we kunne amper goon. Vruuger ja, dan liepe we olling daag over ut laand um te ploege en te eggen mè klompe of leerze oan. Hedde nog iets miejr ? Ge schrikt ou eige kapot as ge leest da alwer unne feestwagen mè winnaars is umgeslagen, nie in Zellund gelukkig. Ze liejre ut ok noit denk ik dan. Wor ze ok niks van liejre is die gekke apparaatjes die vort iederiejn schijn te moete hebbe. Vural de jongere, die er den ollingen dag en naacht mè bezzig zing en onderhaand gen oewg mer hebbe vur wa d r um-dr-hen oan de haand is. Gek hè da’k ut stukske van Jan van As geleze heb, die ut dor ok over haj. Ik vroog mun eige af of da gen geld koast en wie da ollemol betoald. Hedde gij ok zo’n ding of doeder nie oan mee? We zing te aawt, wiejte te wennig en gluujven ut wel vort. Wis de kerremis. 15


16


ons bij. De Vastenaktiecampagne 2014 stond in het teken van het project van de zusters van Cluny in Koidu, Sierra Leone. De zusters helpen de mensen om na de jarenlange burgeroorlog hun thuis weer op te bouwen. Zuster Mary Anthony stuurde ons een brief, waarin ze vertelt wat er de afgelopen maanden in Koidu is gedaan met het geld dat we in Nederland bij elkaar hebben gebracht. We hebben de eerste € 80.000,- inmiddels van Vastenaktie ontvangen en danken u daarvoor hartelijk. In elf dorpen zijn “dertig business and savings" groepen gestart. De deelnemers (398 vrouwen) leren vaardigheden om onder andere hun groep vorm te geven en leiding te geven. Vijftig extreem arme kinderen gaan nu naar de basisschool. Wij helpen ze het schoolgeld en lesmateriaal te betalen. Daarnaast krijgen 78 middelbare scholieren computerles. Ze werken met Windows en MS Word en vinden het erg spannend de nieuwe wereld van IT in te stappen. De examenklassen zijn hard aan het leren voor hun eindexamens. We hebben de handvaardigheidsafdeling heropend en geven daar op dit moment les aan 45 jonge vrouwen in kleermakerij, haarverzorging en catering. Om de middelbare school wordt een muur gebouwd en die bouw biedt veel jongeren tijdelijke werkgelegenheid: het is schoolvakantie en veel scholieren, waaronder onze eigen voormalige leerlingen, werken als bouwvakker en dragen stenen, water, enzovoorts. Stukje bij beetje gaan we voort met andere onderdelen van het project. " Tot zover Zuster Mary Anthony. Zo zie je maar dat er met ons Vastenaktie collectegeld goede dingen gedaan worden en dat met het geld op korte termijn ruim 550 mensen geholpen en op lange termijn een veelvoud van 550 mensen geholpen worden. Er zijn nog een beperkt aantal MOV verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee beschikbaar. De kalender kost € 6.50 per stuk en is te bestellen via de mail mov.zeeland@hotmail.com of telefonisch bij een van onze bestuursleden Jose Scholte (telefoon 45 32 30), Annemarie van der Pol( telefoon 45 25 83) en Anja Verhoeven (telefoon 45 24 90). We willen graag al onze kalenders verkopen zodat het project van Angelique uitgevoerd kan worden. Daarom is de mogelijkheid aanwezig dat onze mensen bij u aan de deur komen voor de verkoop van deze mooie verjaardagkalenders met zeer veel foto's. Voor uw agenda:  

Jubileum Fiets Mee zondag 21 september 2014 Tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkunde gebouw 28 december 2014

De jubileumroute van de Fiets Mee is klaar. Deze jubileumroute voert u in een rondje om Zeeland en wanneer u of uw kinderen moe zijn, kan u vanaf diverse plaatsen richting start/finish. De maximale afstand tot start/finish is dan 10 kilometer. P.S. onze website is http://www.movzeeland.nl. Groeten namens MOV Zeeland

Uit het oog verloren... In het gastenboek van de website van Ut Rookelijzer staat onderstaand berichtje: “Uit het oog verloren: Rudolf Schulz, hij woonde in 1941 in Zeeland en was toen ongeveer 50 jaar. Wie heeft informatie? Zijn zoon Rudolf woonde in Drunen en was toen ongeveer 20 jaar. Waar zijn ze naar toe verhuisd? En zijn er nog kinderen of (achter)kleinkinderen. Eltje Start.” Mocht u hierover iets weten, dan kunt u antwoorden in het gastenboek op www.utrookelijzer.nl of mailen naar utrookelijzer@home.nl. 17


14.357

18


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl

Diensten zoals: • • • • • • •

Pedicure aan huis Maaltijdservice Tuinservice Klussenservice Kapper aan huis Korting Pantein Thuiszorgwinkel Korting CZ en VGZ

U woont zelfstandig maar de zorg voor u zelf en uw huishouden gaat niet meer vanzelf. Het gevoel de touwtjes zelf in handen te kunnen houden kan dan belangrijk voor u zijn. Via Pantein Extra kunt u eenvoudig zelf diensten aan huis regelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 19


Blijvend in prijs verlaagt. Nieuwe Set gelnagels Nabehandeling

€ 34,95 € 29,95

Kwaliteit en toch betaalbaar…… * Nagelstudio * Groothandel in nagelproducten * Opleidingen/Workshops * Webshop * Gel polish thuisparty,s

info@drukkerijzeeland.nl www.drukkerijzeeland.nl

Kydu Nail Cosmetic Line Melkpad 13 5411 GC Zeeland 06-51964446 Info@kydu.nl www.kydu.nl

T 0486 45 33 87

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. U zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 20


Vakantie is………. niet meer weten welke dag het is…….

BEDEVAART NAAR KEVELAER ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014 Hostiebakkerij Elk jaar gaan meisjes, die op de basisschool zitten, mee als bruidje naar Kevelaer. Zij krijgen van de organisatie een witte lange jurk aan en lopen mee in de processie. Naast het bijwonen van de vieringen in Kevelaer is er zeker ook tijd om te winkelen. Heel gezellig! Dit jaar gaan we ook op bezoek bij de hostiebakkerij in Kevelaer. We sluiten in Zeeland af met het eten van een frietje en wat lekkers. Voor het samen eten wordt € 2,50 gevraagd. Aan de deelname als bruidje aan de bedevaart naar Kevelaer zijn verder geen kosten verbonden. Meisjes die belangstelling hebben om mee te gaan, kunnen contact met ons opnemen. Ga je mee? Samen met je vriendin of nichtje? Dan maken we er een mooie dag van. Met het thema ”Een huis vol glorie ziet men al over de aard” gaan we op zaterdag 30 augustus 2014 naar Kevelaer. We vertrekken om ca. 8.00 uur per bus bij de kerk in Zeeland. Om 10.00 uur is de intocht/processie in Kevelaer, met aansluitend de kaarsenwijding. Om 11.30 uur volgt de plechtige Eucharistieviering in de Pax Christikapel. ’s Middags is er gelegenheid om de kruisweg te bidden en na het sluitingslof om 17.00 uur gaan we gezamenlijk weer huiswaarts. Wij hopen dat vele vertrouwde gezichten weer met ons mee trekken. En wellicht bent u de nieuwe pelgrim die het spoor volgt van de duizenden voorgangers. U kunt zich tot uiterlijk 14 augustus aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Kosten voor deelname: volwassenen € 18,00 per persoon en kinderen t/m de basisschool € 10,00 per kind. Dit formulier - met de verschuldigde kosten in een gesloten envelop - kunt u onder vermelding van BEDEVAART KEVELAER op de envelop, in de brievenbus doen of afgeven bij Dorothé Driessen, Melkpad 16 te Zeeland of Truus Verhallen, Schaijkseweg 2 te Zeeland. Meerdere deelnameformulieren liggen in het folderrek in het kerkportaal te Zeeland. Deelnemer bedevaart naar Kevelaer: Naam:_________________________________________________ Geboortedatum: __________________ Voornamen voluit: __________________________________________________________________________ Adres: _______________________________________________________ Telefoon: ____________________ U dient zelf voor een geldige pas of identiteitsbewijs te zorgen! U kunt met dit formulier ook uw misintentie à € 11,00 opgeven. Ik wil graag dat de H. Mis gelezen wordt voor de volgende intentie:

………………………………………………..…………................................................................................ Namens de kring Ravenstein en Omstreken, Truus Verhallen, tel. 0486-453268. Jos Custers, tel. 06-41686607. Dorothé Driessen, tel. 06-43405509 21


Drukke Avond4daagse met 710 wandelaars. De Zeelandse avondvierdaagse kende vorige maand een druk bezochte intocht in de Damaststraat. Veel toeschouwers kwamen in het zonnetje kijken hoe een flink aantal van 710 wandelaars de laatste meters richting de finish aflegden. De wandelaars werden door familie, ouders en grootouders als echte helden onthaald, met applaus en diverse eigen onderscheidingen. Vier avonden werd er door de Zeelandse omgeving gewandeld. Individueel of in groepsverband. Dit jaar verschenen er 14 groepen aan de start. Met het lekkere wandelweer, en een enkele bui, kon deze editie dan ook niet meer stuk. Op vrijdag werden bij de Vlashoeve de medailles uitgereikt en werden de groepwinnaars bekend 14.358 gemaakt. De loopgroepen van ‘FlowerPower’ (5 kilometer) en ‘De Bijna’s’ (10 kilometer) lieten zich van hun beste kant zien tijdens de routes en hebben de wissel-wandelstokken een jaar in hun bezit. De groepsleden ontvingen ook allemaal een groepsfoto op posterformaat. De wandelaars werden onderweg nog getrakteerd op ijsjes, geschonken door De Heische Tip. Het organiserende Avondvierdaagse Comité Zeeland bedankt de EHBO, die ieder jaar weer vier dagen paraat is, en DJ Wilfred die voor aanvang en na afloop van elke wandeldag zorgde 14.359 voor een goede sfeer. En aan Harmonie Zeelandia voor de muzikale omlijsting tijdens de intocht. Ook een bedankje aan de bewoners die de 15-kilometerwandelaars onderweg van koffie wilden voorzien, aan de vrijwilligers van het Rode Kruis die er voor zorgen dat mensen die hulp nodig hebben toch mee kunnen doen en aan de buurtbewoners van Buurtschap De Vlasakkers voor hun medewerking en versiering. Het drukken van de routes door Drukkerij Zeeland maakte de avondvierdaagse verder mede mogelijk. De organisatie bedankt tot slot alle deelnemers voor het meelopen en ziet hen graag allemaal volgend jaar weer terug. Foto’s van de wandeldagen zijn te bekijken op www.avond4daagsezeeland.nl. 22

14.360


14.361

14.362

KBO dagtocht.2014 Donderdag 12 juni was de jaarlijkse dagtocht van de KBO Zeeland. Om 9.30 uur stapten er 93 mensen in de bus bij het gemeentehuis voor een tocht naar Soerendonk om daar wat meer aan de weet te komen over de smokkelaars die daar vroeger doende waren. Via een omweg (anders waren we er te gauw). Aangekomen bij partycentrum “Antoine” konden we aan-schuiven aan tafel voor een lekkere lunch. Wiel die ook onze gids was op de rondrit vertelde ondertussen al het een en ander. Na de heerlijke maaltijd kregen we een film te zien waar een beetje werd uitgebeeld hoe dat vroeger in zijn werk ging. Iedereen stapte weer in de bus voor een hele mooie route die ons leidde naar “De Achelse Kluis” waar gelegenheid was om rond te kijken, iets te gebruiken op het terras of iets te kopen uit de winkel. Er was ook nog een expositie van een schilder waar iedereen gratis rond kon kijken. De terug reis ging via België weer naar Soerendonk waar het Reusels Muziekske ondertussen geïnstalleerd was om ons te vermaken met mooie liedjes. Tussendoor werd het eten opgediend zodat we niets te kort kwamen, Wiel die van alle markten thuis was kwam als pastoor nog met een mooie buut waar we flink om konden lachen. Sommigen waagden zich zelfs aan een dansje en met bekende liedjes werd uit volle borst meegezongen. Op de terug reis was het 14.363 een beetje rustig in de bus. Toon Leijsen

Laat de zomer maar komen! 23


Neem een frisse duik in www.bhic.nl

Nieuwe website BHIC ‘Het Geheugen van Brabant’ nu online. Na maanden van bouwen en testen is de grote stap gezet naar ‘Het Geheugen van Brabant’, de nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. Het is nu nog prettiger om archiefonderzoek te doen, de geschiedenis van Brabant te ontdekken, zelf verhalen te schrijven en historische foto’s te bekijken, te uploaden of te delen. Nieuwe snufjes. Wat zijn de in het oog springende noviteiten op deze nieuwe site? De verbeterde fotodatabase op de homepage bijvoorbeeld. Je kunt hier meer dan 200.000 historische foto’s bekijken: schermvullend en met een zoekfunctie en filters om je opdracht te verfijnen. Je kunt op die foto’s reageren, je kunt ze delen, ernaar linken en insluiten in je eigen website. Ook is het nu gemakkelijker om verhalen van Brabant te ontdekken. Inmiddels staan er meer dan 5.000 verhalen online: geschiedenissen en herinneringen met foto’s over Brabant. Die kun je lezen via de online geschiedenisboekjes, maar bijvoorbeeld ook via de ‘verhalentrommel’; een ontdekkingsscherm waarin je kunt bladeren en zoeken. En zelf een verhaal of anekdote met foto insturen gaat heel eenvoudig in een paar stappen. Onderzoekers - historisch of genealogisch - komen ook extra aan hun trekken omdat de zoekmachines zijn verbeterd, zowel qua techniek als vormgeving. Hierdoor vindt je sneller je weg in de ruim 3 miljoen persoonsgegevens en de circa 1700 archieven en collecties. En dat is meer dan ooit! Testers bedankt! Niet alleen voor gebruikers, ook voor ons is deze site een stuk flexibeler en gebruikersvriendelijker geworden (waar jíj als gebruiker dan weer van profiteert ;-). Zo kunnen we nieuwe archiefbronnen overzichtelijker presenteren en kunnen we sneller inspelen op behoeften en vragen. Daarnaast is deze site een startsein voor nieuwe projecten waarover je de komende tijd nog veel gaat horen. Over onze gebruikers gesproken, gedurende een aantal maanden hebben velen onze site al kunnen uit proberen en testen. Door hun honderden waardevolle reacties hebben we al veel plooien kunnen glad strijken. Daarom: testers heel hartelijk bedankt! Nieuwsgierig geworden? Neem dan snel een kijkje naar onze nieuwe boreling (eigenlijk overbodig te zeggen dat dit nu kan met je tablet of je smartphone vanuit je stoel). Vanzelfsprekend blijven we benieuwd naar je vragen of opmerkingen, want ‘Het Geheugen van Brabant’ is nooit áf! Daarom vindt je op iedere pagina aan de linkerkant een feedback knop.

Kofferbakverkoop bij Gemeenschapshuis de Garf tijdens Zeelandse Straatfeesten. Op zondag 24 augustus 2014 wordt op de parkeerplaats bij gemeenschapshuis ‘ De Garf’ voor de vijfde keer een kofferbakverkoop georganiseerd. Binnen zijn er ook enkele plaatsen beschikbaar. Kent u dat ook, de zolder vol spullen? Ruim het op en biedt het te koop aan, een leuk zakcentje voor uzelf of voor de (klein)kinderen. Opbouwen kan vanaf 11.30 uur bij de parkeerplaats voor de Garf, grote plaatsen. De kosten voor het huren van een plaats zijn € 10,= De markt is voor bezoekers open van 13.00 tot 17.00, entree is gratis. Gemeenschapshuis ‘ De Garf’ houdt tevens Open Huis, diverse verenigingen zullen zich deze middag presenteren. Voor het reserveren van een plaats voor de kofferbakverkoop kunt u contact opnemen met: 06 13579653 of 06 30974367. 24


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44

25


Vanaf juni wegens succes ook overdag geopend, dus kom gezellig langs tijdens het wandelen voor koffie met gebak of de lunch. Wij heten u graag welkom. Ook vanaf juni is er de nieuwe kaart met lekkere zomerse gerechten.

Bedrijfsfeest, verjaardagsfeest, trouwerij, bedrijfspresentatie of een beurs. Bij zalencentrum Het Witte Huis bent u hiervoor op het juiste adres! Service en kwaliteit voor elke portemonnee.

Thuis een feestje of een open dag van het bedrijf. Wij verzorgen het, van hapjes, lunches, koude en warme buffetten tot complete feesten met tent, inrichting en personeel. Echt alles is mogelijk. Ook lekker voor thuis, Barbecue van Het Witte Huis. Al vanaf â‚Ź 10,00 per persoon, informeer vrijblijvend voor alle mogelijkheden.

Het Witte Huis, voor alles wat mensen samen brengt‌

26


G A S H A N D E L Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

propaan camping gaz heftruckgas industriĂŤle gassen petroleum bijbehorende artikelen eigen vulstation

-

www.tonnywillemsen.nl

NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 27


INSTITUUT LAMAT

PROMOTIES EN ACTIES JULI & AUGUSTUS 2014 ALLE VERZORGINGSPRODUCTEN VAN JOJOBA CARE EN BIO-THERAPEUTIC (VANAF 3 STUKS) 5% KORTING! GRATIS VERVEN WIMPERS EN WENKBRAUWEN BIJ EEN GEZICHTSVERZORGING VANAF €45,00!

ZOMERS ARRANGEMENT: MINI-VERZORGING: HARSEN / EPILEREN WENKBRAUWEN REINIGEN / DIEPTEREINIGEN SERUM & DAGCRÈME

+

WELLNESS SHIATSU (JAPANSE MANUELE DRUKPUNTMASSAGE) €75,00 IPV €85,00 (ANDERE EXTRA’S WORDEN APART AANGEREKEND)

SCHOONHEIDSINSTITUUT – HUIDVERBETERING – MANICURE – PEDICURE – MAKE-UP – VISAGIE HOOGE RAAM 6 – 5411LT ZEELAND – INFO@INSTITUUT-LAMAT.NL – 0619498601 – 486453936 WWW.INSTITUUT-LAMAT.NL – WWW.FACEBOOK.COM/INSTITUUTLAMAT

Voor al uw problemen met: Vaatwasser Wasmachine Wasdroger Koel - / Vrieskast Etc.

A en A Vlasroot 11 Strijkservice en Kleinverstelwerk

28

06 20 22 27 45 06 34 83 01 65

Van den Oever Klussen & Reparaties

Bel voor vragen of om een afspraak te maken naar: (06) 5 11 44 0 15 of (0486) 45 09 75


Terugblik naar… Met een bus vol gezellige gasten zijn we 13 mei naar de dierentuin in Rhenen geweest. Het weer was ons heel gunstig gesteld en daardoor hebben wij er een gezellige dag van kunnen maken. Onze dierentuindag was een grandioos succes! Bij deze willen wij al onze vrijwilligers hartelijk danken. 14.364

En terugblik naar…

De gezinsfietsdag op 1e pinksterdag was weer een geweldig succes en de dag is ook geheel naar wens verlopen. Ook breidt de fietstocht zich steeds verder uit met steeds meer deelnemers onder het mom van “samen is gezelliger”. Op het einde van deze prachtige fietstocht met mooi weer was er een geweldige loterij waarbij de vele prijzen bij de meeste mensen in goede smaak vielen. De hoofdprijs was een dinerbon ter waarde van € 50,00. Deze was mede geschonken door Het Witte Huis en ging dit jaar naar Martien Jacobs. Proficiat Martien en Wilma! Maak er een smakelijk etentje van! Het Zeelands Amusementsorkest leverde weer hun muzikale medewerking zodat de dag een feestelijk tintje kreeg. Ook was Piet van Extel dit jaar weer aanwezig voor muzikale begeleiding met zang. Beide ontzettend bedankt! Ook willen we graag de winkeliers van Zeeland bedanken voor het zo gul schenken van de prijzen voor de loterij. En natuurlijk ook alle vrijwilligers bedankt, zonder jullie was het niet gelukt. Deze foto’s en die van het dierentuinbezoek kunt u bekijken op onze site: http://zeelandnb.zonnebloem.nl Picknick 14.365 Op 28 juni is weer onze picknickdag! Wilt u hieraan deelnemen? Dan kunt u zich tot 23 juni opgeven bij Willemien, telefoonnummer (0486) 45 25 33. De bijdrage voor deze dag is € 2,50.

Loterij De lotenverkoop staat weer voor de deur. Omdat er in juli geen Rookelijzer komt maken wij U er nu al op attent. Van 18 tot 29 augustus komen de vrijwilligers van de Zonnebloem weer bij u langs met de loten. Steun ons en koop onze loten! Bij voorbaat dank hiervoor. Tot slot een verzoek. Wij zijn op zoek naar verpleegkundigen die ons bij sommigen activiteiten vrijwillig kunnen ondersteunen. Het gaat om ongeveer 2 à 3 activiteiten per jaar. Deze verpleegkundigen kunnen zich melden bij Joke telefoonnummer (0486) 45 17 77. Dus ben of ken je iemand die ons zou kunnen bijstaan? Neem dan gerust contact op. 29


Zelland is Zelland

(deel 87)

’t is Summertaim Wa waar ’t schòn, diejen fietstocht langs alderhande creatieve minse in Landerd. In Zelland zit veul talent, dè hèk wel gezien. D’r wurd wa afgeverfd of gekeramiekt. En wir áánder doen wa mi zilver of kòpper. Moi um te zien hoe dè iedereen op z’n eigen menier z’n eigen kan uiten. Bij sommige von ik d’n hof nog wel haost mòier dan de kunstwèèrken. Mar al mè al toch schòn dèsse zo iets laoten zien. Veur sommige kunstenaars is’t ok wel ’n ovverwinning um d’r eigen zo bloot te geven. En ’t waar nog schòn weer ok, dus wa wilde dan nog meer. En ondertussen konde ok nog veul minse ontmoeten en d’r mi proten as ge wout. Zo ha’k ok ’n onverwaachte ontmoeting mi Theo van de Herindelingspartij. We hebben efkes gezellig staon te buurten. ’t Kan hum nie vlug zat gaon, die herindeling. Mar hij wit ok wel: goei wèèrk hè tijd noddig. ’t Schilt al wel dè de CDA z’n eigen hè bedaacht en nou inèns ok veur die herindeling is. Ja, ’t balleke kan soms aorig rolle. Mar hoe dan ok, de miste minse in de rood zèn nou onderháánd veur die herindeling. Waar d’r nog meer gebeurd, d’n afgelopen tijd? Ja, de néi school ziede al steeds bètter stoon. Ja vaneiges, zulde zegge, dor kekte nie hèndig neven af. Mar ik méin wel dèsse diejen buitenkant nog unnen keer opnéit moeten verven, want daor hebbe ze volges mèn de verkierde kleur tiggenaon gegoid. Misschien is’t dur al diejen regen van de lèèsten tijd al we mòier geworre? Ge meut ‘r wel unne naam veur bedenken, veur die néi school dan. Ze hebben unne prijsvroog uitgeschrivven hek gelezen. Misschien doek ok wel mee. Net zoas al wa meer minse meedoen mi de 30

vroog: Kende gij Zelland? D’r waar al nao ’n par daag ’n vrommis, die’t gerooien haj. En ze haj ’t eiges deurgemeeld ok nog. En nog ’n par minse meer. Ik haj eigelijk ’n bietje verwáácht, dè Schup en Schoefel onderháánd ok wel ’s unnen keer zouwen reageren. Mar die hebbe misschien nog ginne computer? Dan vèlt ’t ok nie mee um te meelen. En ’n pòòstduif heb ík wir nie, dus die kunnen ze vaneiges ok nie mènne kant op laoten vliegen. De woorden ‘DOODGESCHOTEN OP 9 AUGUSTUS 1944’ slaon op iets uit d’n orlog. ’t Get ovver de fusillatie van kaploon Koopmans, die van ’35 wies ’38 in Zelland hè gewerkt. Deurdèttie slachtoffers van de bezetting haj geholpen, wiertie op diejen dag in ’44, in d’n Bosch doodgeschoten. Jaa, en dan te weten dè d’n orlog hier eigelijk bekant waar afgelopen. Grote zund dus. Ge kunt di glijk naolezen in ’t Mariakepèlleke. Dor hengt ’n plakkette wor di glijk op stè te lezen. Kèkt dor mar ’s unnen keer binnen. En dan kunde meepesant ’n karske aanstoken. Veur dizze keer hèk wir wa gevonden. ’t Stè wa dichterbij. Ja tenminste, dè lètter aon, zoveulas, wor dègge wònt. ‘Geboren in Zeeland 1917’ As ge deez woorden nie kunt veine, dan weet ik ’t nie mir. Hèndiger kan ik ’t nie maken, zou de belastingdienst zegge. Dus wa lèt oe: gao zuuke, en ge zult ’t veine. Meelt ’t mar deur: victorvanuje@hotmail.nl. Ben mar nie bang, dè m’n meelboks over zal lopen: d’r kan nog zat bij. En veur Albert dizze keer: Zomer in Zeeland. Ok al gaon de miste mense misschien wel dizze zòmmer Zelland uit; as ge thuis blijft, dan geniet hier mar. En as de zon schijnt, dan hèdde eigelijk niks anders mir noddig. Geniet ‘r van en we zien mekare bij leven en welzijn wir terug aon d’n andere kant van de vekantie. Nou mensen, nog 14 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje


Toppertjes Ik kan veel respect opbrengen voor mensen die in hun leven topprestaties leveren en toch lekker zichzelf blijven. Spontaan komen er nu twee namen boven drijven waarbij dit van toepassing is: Anky van Grunsven en Ilse de Lange. Beiden gaan de pers onbevangen tegemoet en langs natuurlijke weg weten ze tegenover een journalist vaak zelf de richting van een interview te bepalen. Dat is knap! Ik kan tomeloos genieten van hun spontaniteit en hun mentale instelling. Gaan voor goud en bij het behalen van goud (of bijna goud) lekker jezelf blijven. Ondanks de prestatiedruk en de negatieve benaderingen die er altijd wel zijn vanuit de media positief blijven denken en een topprestatie neerzetten. Daarnaast ondernemingsgeest bezitten, dan heb je kwaliteiten in huis! Over ondernemers gesproken: Ik ken heel wat ondernemers die zelfs in deze crisistijd een goed lopend bedrijf hebben. Ze staan net als Anky en Ilse met beide benen op de grond. Misschien is dat ook wel hun kracht: alles nuchter benaderen en vast houden aan je eigen overtuiging. Daarmee ben je er natuurlijk niet, je zult ook zakelijk inzicht moeten hebben en het vermogen moeten hebben om jouw mensen te motiveren tot het leveren van topprestaties. Cor is zo’n voorbeeld. Zelf ooit in loondienst geweest en daarna voor zichzelf begonnen en te maken gehad met alle soorten van tegenvallers en meevallers. Met vallen en vooral opstaan bezit hij nu een bedrijf met meer dan honderd medewerkers. Het is een toeleveringsbedrijf voor de auto-industrie. Er is bijna geen automerk waar de onderdelen van Cor zijn bedrijf niet in zitten. Ondanks dat er vele auto’s in lage lonen landen gefabriceerd worden kiezen de fabrikanten in dit geval voor de specialiteiten van Cor. Veel vrije tijd heeft hij niet, de tuin van zijn mooie huis kan hij daardoor niet zelf bijhouden hoewel het een van zijn passies is. Dit wordt gedaan door een van zijn medewerkers, die ook de tuin bij het bedrijf bijhoudt. Cor heeft belangstelling voor zijn medewerkers en maakt regelmatig een praatje met ze. Ook met de tuinman, misschien zelfs wel meer dan voor zijn andere mensen. Dat heeft alles te maken met zijn passie: de tuin. Op een dag riep Cor de tuinman bij zich voor een persoonlijk gesprek op zijn kantoor. Hij wou wat aanpassingen in de tuin doorvoeren en even met de tuinman bijpraten. Bijna als vrienden spraken zij uren over de tuin, maar Cor heeft ook veel interesse voor hetgeen de tuinman privé bezighoudt, het werd hierdoor een latertje. Na het gezellige gesprek bedankte de tuinman Cor voor het prettige onderhoud. Cor bedankte hem in stijl: ,,ook jij bedankt voor het onderhoud…. van de tuin……”

Groetjes, Tim. 31


Hollywood in Zeeland

14.366

Waar Steven Spielberg en Paul Verhoeven vaak jarenlang moeten wachten voordat ze groen licht van de filmstudio’s krijgen voor een nieuwe speelfilm, daar is Teun van den Elzen (‘van Harrie van de appels’) vorig jaar op totaal eigen wijze begonnen met zijn eerste echte western. Op 27 juni om 20.30 uur gaat de film genaamd ‘The Lettuce Hunters’ in première in Theater Naat Piek. Op woensdag 2 juli zullen er nog twee vertoningen volgen. The Lettuce Hunters (vertaald: De Sla-Jagers) is een spannende cowboy-western die het verhaal vertelt van Joe Cooper. Deze jonge en ambitieuze sheriff krijgt op een dag bezoek van een mysterieuze Vietnam-veteraan. Samen besluiten ze de criminaliteit die de sla-industrie van Texas teistert, aan te pakken. Hun grote vijand is Frank Davids: een beruchte slahandelaar die zijn geld verdient met afpersing en drugshandel. Langzaam maar zeker ontdekken ze een diepgeworteld netwerk vol verraad en wraakgevoelens. De film wordt afgewisseld met ontroerende momenten en spannende, adembenemende scènes. Hierdoor is de film geschikt voor een zeer breed publiek (vanaf 12 jaar). Teun van den Elzen schreef het verhaal in 2013 en besloot om samen met meer dan 30 acteurs en 20 man achter de schermen het script te gaan verfilmen. Het resultaat is een heuse speelfilm van ruim één uur. Jan Wijnakker liet ons voor The Lettuce Hunters diverse oldtimers gebruiken en ook groentebedrijf Compliment hielp mee aan de film. De trailer van de film is te bekijken via YouTube (zoekterm: The Lettuce Hunters) en Facebook. Kaarten zijn te bestellen via www.naatpiek.nl en kosten slechts € 3,50 per stuk.

Collecte Handicap.nl In de week van 23 t/m 28 juni 2014 zal de nationale collecte van Handicap.nl weer plaatsvinden in Zeeland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat deels naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere regelingen vallen en ze geven sociaal-, juridisch-, financieel- en belastingadvies aan mensen met een handicap. Bovendien komt 25% van deze collecte ten goede aan Stichting Gehandicapten Landerd. Deze stichting organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de inwoners van Landerd met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Denk hierbij aan een creatieve middag, een bingoof discoavond, een kerstbrunch en op 28 juni aanstaande wordt er een uitstapje georganiseerd naar Dierenpark Zie-ZOO met aansluitend een barbecue. De steun van de inwoners van Landerd en de vrijwillige medewerking van de collectanten zijn van groot belang om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren. Wij bedanken u graag bij voorbaat voor uw gift.

Geslaagd????? En mag iedereen dat weten? Een kort berichtje daarover kan gratis geplaatst worden in het volgende Rookelijzer. 32


Anoracoaching

Rouw- en verliesbegeleiding

Voor individuele en groepsbegeleiding bij Rouw en Verlies. Voor kinderen, jongeren en volwassenen.  Gesprekken  Creatieve expressie  Schrijven  Tekenen, schilderen  Energetisch coachen

H. Bongers

Kijk voor de mogelijkheden van begeleiding op de website. En voor workshops kunt u terecht bij het kopje “agenda” Voor vragen of meer informatie kunt u bellen naar: 06-29117621 of de website raadplegen www.anoracoaching.nl  

 

 

  

   

       33


34


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

Computer Service Landerd Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914

Uw adres voor: - Notebooks - vaste computers - TFF - tablet - All-in-one - cartridges - papier - school -en kantoorbenodigdheden Voor reparaties kunt u ook bij ons terecht, wij repareren zelf. Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl

Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 35


Tijdens de vakantie kunt u terecht voor al uw dagelijkse boodschappen in onze servicegerichte winkel. C1000 Eijsermans Kerkstraat 47 5411 EA Zeeland 0486-458830

• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

36


Oan de proot mè…… NELLIE VERVOORT-VAN UDEN

Door Ria Boley

Wanneer je iemand in een rolstoel in een flits voorbij ziet “scheuren” en wanneer de coureur een prachtige dame blijkt te zijn, kun je er zeker van zijn dat het Nellie is. Zo gedreven als ze haar hele leven is geweest, zo gedreven weet ze om te gaan met haar beperking. Met respect kijken we terug naar een leven lang vrijwilligerswerk.

14.367

IN DE KLAS BIJ ZUSTER BRIGIT Het gezin van Martinus van Uden en Johanna Laurenssen van Voederheil bestond al uit acht kinderen, toen op 15 juni 1927 de op een na jongste dochter Petronella Maria geboren werd. Vader was huisslager en verdiende tijdens de zomermaanden de kost als metselaar. Tot groot verdriet van de familie overleed hij al op 47-jarige leeftijd. Moeder bleef met het grote gezin achter. Toen bleek wat een sterke vrouw ze was. Ze ging niet bij de pakken neerzitten, stilzitten was er bepaald niet bij. Een eigenschap die ze op haar dochters zonder Nellie Vervoort-van Uden. uitzondering heeft overgedragen. De zonen Martien, Harrie en Jan traden in het voetspoor van hun vader en ontelbare varkens hebben onder hun handen het leven gelaten. Van haar schooljaren weet Nellie zich niet veel meer te herinneren. Wat haar is bijgebleven is het moment dat de Duitsers in 1940 de school binnen vielen om deze te vorderen. De lerares, zuster Brigit, (een zuster die menig oud-leerling zich nog zal herinneren) ging zo verschrikkelijk tegen de mannen te keer, dat haar leerlingen dit verstijft van angst aanhoorden. Ze vreesden te worden opgepakt en ze durfden zich geen voorstelling te maken over wat hun te wachten stond. Gelukkig viel het mee. Zuster Birgit werd naar het klooster gebombardeerd, de kinderen naar huis gestuurd en de Duitsers werden in de school gehuisvest. De leerlingen mochten thuis blijven maar moesten zich wel iedere zaterdagmorgen in de kerk melden waar ze van de pastoor catechismusles kregen. Op school bleek Nellie een handig meisje en de zusters ontdekten al snel dat ze van haar vaardigheden gebruik konden maken. Na het verlaten van de lagere school werd ze naaister In het klooster, zeer waarschijnlijk op voorspraak van tante zuster. Bij wijze van hoge uitzondering mocht ze samen met een zuster in het slot gaan zitten werken. -- De zuster -37


De zuster zat veel tijd van de dag hardop te bidden en van Nellie werd uiteraard verwacht dat ze meebad. Het werk deed ze heel graag. Ze mocht soms ook leuke dingen maken zoals processies Dat was stukken leuker dan de stijve zusterskleding. bruidsjurkjes voor prossessies. HET KLOOSTER VERSIEREN De zusters hadden inmiddels beslag gelegd op meerdere zusjes van Uden. Allemaal waren ze creatief. Met Kerstmis versierden ze o.a. met de meest primitieve middelen het klooster dat er dan, tot groot genoegen van de zusters, onveranderd prachtig uitzag. Het was tijdens Zeeland kermis dat Nellie Jan Vervoort leerde kennen. Moeder van Uden was hiermee niet zo blij. Ze had er op gerekend dat deze dochter haar, zoals dat vroeger gebruikelijk was, “aan haar eind zou brengen”. Maar de liefde voor Jan was sterker en in 1957 trouwde ze met hem. Ze gingen wonen aan de Reekseweg waar Jan was opgegroeid. Van de ouders van Jan kregen ze een stukje grond waar ze een 14.368 tuinhuisje op mochten zetten. Later werd dit omgebouwd tot woonhuis en dat was nodig want uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren. Zoals gezegd, Nellie was heel creatief en als er vriendinnetjes van de meisjes kwamen spelen, vond ze altijd wel tijd om met hen te handwerken of te knutselen. “We hadden een gezellig gezin met alle up’s en down’s die bij opgroeiende kinderen horen.” vertelt Nellie. “Ik rookte in die tijd en ik wist dat ze stiekem sigaretten uit mijn pakje haalden”. Maar ja, af en toe moet je wel eens een oogje dichtknijpen. Ook gingen we vrij regelmatig met z’n allen naar Wanrooij. Het was dan een hele toer om zeven personen in ons autootje te krijgen….. Toen onze dochter Wilhelmien in het verzorgingshuis “Nieuwe Heijtmorgen” in Reek werkte, zocht men daar iemand om de bewoners creatief bezig te houden. Wilhelmien dacht natuurlijk het eerst aan mij en ik voelde daar wel voor. In 1984 heb ik er samen met Ria Oliemeulen-van Dongen en mijn dochter een activiteitengroep opgericht. Er was meteen veel belangstelling. Ik vond het leuk om een poppencursus te gaan volgen en na een paar jaar resulteerde dat in een prachtige Trouwfoto 27-02-1957. kerstgroep. Ik had van papier-maché de poppen gemaakt en de bewoners hadden ze aangekleed. Vanzelfsprekend ging niet alles even perfect of soms te langzaam maar dan nam ik de poppen mee naar huis om ze daar te fatsoeneren en ik was altijd weer blij als de bewoners hun familie vol trots lieten zien wat voor prachtig werk ze geleverd hadden. Intussen kwam Mary Coppens als activiteitenbegeleidster in Reek werken en samen met haar had ik een hele fijne tijd. KERSTSTAL VOOR COMPOSTELLA In 1990 waren ook enkele enthousiastelingen in Compostella bezig met het maken van een kerstgroep. Ze wilden weten hoe onze groep gemaakt was. Ik zocht een Dixantrommel (waar waspoeder in had gezeten), zette daar een herder in en stuurde die naar Compostella. In rap tempo kwam hij retour, ze vonden het te moeilijk en mijn hulp werd ingeroepen. Toos Wingens, Diny van den Elzen en ik namen die taak op ons met als gevolg dat ook hier een activiteitengroep ontstond. De kerstgroep waarvoor mijn hulp was ingeroepen, werd ook gerealiseerd. Ik maakte de poppen en knipte de kleding die door de anderen met de hand werd gemaakt. -- Momenteel staat -38


Momenteel staat hij nog jaarlijks in de ontvangsthal van Compostella. Bij de tijdelijke verhuizing van Compostella naar de Wijers in Schaijk is de activiteiten-groep blijven bestaan en verdeelde ik mijn aandacht wekelijks tussen Schaijk en Reek. Ook nadat Compostella weer betrokken kon worden, ben ik nog diverse jaren actief geweest op maandag- en op donderdagmiddag. Ik heb altijd heel belangrijk gevonden dat mensen tot op hoge leeftijd sociale contacten onderhouden en dit was een mooie vorm om ze die te bieden. Voor mijn activiteiten in de bejaardenzorg, had ik al het nodige aan vrijwilligerswerk gedaan. In 1971 begon ik met het maken van de kleding voor het Sint Jacobusgilde. Ik was ook enkele jaren bestuurslid van het NKV Zeeland en, dit terzijde, bij het 50 jarig bestaan was ik nog het enige lid vanaf het begin. Van 1983 tot 1991 vrijwilligster bij de handwerkgroep van de invalidenbond. We waren ongeveer al onze tijd bezig om een keer per jaar een tentoonstelling te houden die altijd heel succesvol verliep. Ook heb ik jarenlang kazuifels gerepareerd voor de kerk en vaandels gemaakt, o.a. voor de club van oud-strijders van Zeeland, de VOIS. ALLEENSTAANDE VROUWEN In mei 1991 vond in Zeeland, georganiseerd door het GVO, een gespreksgroep plaats met als thema “Weduwen”. Nellie signaleerde dat er in ons dorp een aantal vrouwen waren die hun man verloren hadden en die dit verlies nog niet goed verwerkt hadden. Er werd gedacht om deze 14.369 vrouwen met elkaar in contact te brengen Vaandel V.O.I.S. gemaakt door Nellie. om een gespreksgroep te vormen. Tijdens een eerste gesprek tussen Nellie, Nellie van der Ven en mevrouw Janssen, van de Kruisvereniging Uden, werden wat suggesties naar voren gebracht. Er werd besloten om deze in een volgende bijeenkomst, waarvoor geïnteresseerden zouden worden uitgenodigd, ter sprake te brengen. Tijdens deze bijeenkomst bleek de behoefte aan een gespreksgroep niet zo groot. De dames zagen meer in een ontmoetingsplek waar ze op een vrijblijvende manier contact met andere alleenstaande konden leggen om samen leuke, ontspannende dingen te ondernemen. Er werd een werkgroep opgericht om activiteiten te organiseren. Het eerste wat werd georganiseerd was een fietstocht. Vanaf toen kwam men iedere laatste donderdag van de maand bijeen in de Franciscusschool. Om voor gemeentesubsidie in aanmerking te komen moest worden overgegaan tot het oprichten van een vereniging. Dat gebeurde in maart 1993. Er kwam ook een bestuur onder voorzitterschap van Riek Loeffen. Toen later de oude school werd afgebroken vonden de bijeenkomsten plaats in het Bondsgebouw. Nellie heeft zich altijd volledig ingezet voor deze vereniging. Vrijwel aan iedere activiteit leverde ze haar bijdrage en ook hier kwam haar creativiteit goed van pas. Altijd is ze er nog trots op dat mede op haar initiatief de vereniging Alleenstaande Vrouwen is opgericht. VERANDERING De meeste van mijn activiteiten zijn begonnen nadat Jan in 1983 overleed. Ik wist al een tijdlang dat hij een zwakke gezondheid had maar toch kwam zijn overlijden op 23 mei 1983 geheel onverwacht. Het was hard, Jan was pas 61 jaar. Een jaar later ruilde ik mijn huis aan de Reekseweg met dat van mijn dochter Wilhelmien en haar gezin die aan de Stermolen woonden. Voor mij was dat een stuk gemakkelijker. Overal lekker dichtbij, heerlijk! Ik had het goed. Alle tijd om mijn hobby uit te oefenen. -- Mijn huis -39


Ondertussen hadden ze van mijn kartouwen stijgbeugels gemaakt voor op de paarden te leggen. Wij waren gelukkig thuis, maar bij de buren die nog niet thuis waren haalden ze alles weg en als ze niet binnen konden sloegen ze met een bijl de voordeur kapot en haalden er alles uit wat ze maar gebruiken konden, zelfs kleren van kleine kinderen namen ze mee. Ze haalden eieren uit hun nesten en kwamen ze bij ons bakken. Onze kinderen stonden daar verlangend bij. Toen zei er een: "Wacht maar even, ik zal voor jullie ook wel eieren halen". Hij ging even de buurt op, haalde een hoop eieren en bakte die voor onze kinderen. Ze hadden alles gereed gemaakt om de nacht bij ons door te brengen. De schuur vol met paarden. Op de hooizolder hadden ze dekens gelegd. Waar ze het allemaal vandaan haalden dat weet ik niet. Toen kwam om ongeveer 10 uur het bevel: "Alles gereed maken om door te rijden naar Engeland". Er waren er wel bij die het niet graag deden en die zeiden: "lmmer weiter …immer weiter …”. Er zat er een bij ons binnen die bijna zat te janken. Ik was wel wat spullen kwijt, maar ik was blij dat we er zo vlug van af kwamen. Op dat graf in de straat is nog door iemand bloemen neergezet. Veertien dagen later hebben ze hem opgehaald. Er moesten toen ook veel mensen naar Duitsland gaan werken. Ik kreeg echter een ausweis, getekend door Driek Hop (die was geen NSB-er, maar die werd door de duitsers vertrouwd, omdat hij een duitse vrouw had). Nu 50 jaar later heb ik dat ausweis nog altijd bewaard. Maar toen kwam er toch een vervelende tijd. Wij woonden maar 1 kilometer van het vliegveld en we hadden grond daar in de buurt. De duitsers hadden daar de jacht. Ik had daar eens een plak met erwten en die zat vol met konijnen. Ik durfde ze er niet uit te graven, want als ze dat zagen moest je naar een kamp. Als de engelsen bommen gooiden op dat vliegveld dan moest ik 's morgens om 4 uur gaan melken, want dan stonden de duitsers als het licht werd aan de deur om die gaten dicht te komen maken. Maar ze hebben me nooit te pakken gehad. Een keer scheelde het niet veel. Toen kwam mijn naaste buurman binnen lopen en zei: "We moeten weg, want de duitsers zijn al bij Van der Loop". We zijn toen bij ons over het wegske gekropen, want als ze ons zagen lopen dan schoten ze op je. We zijn toen in De Beemt onder de dorens in een sloot gekropen. De duitsers zijn toen bij ons achter binnen gekomen en vroegen aan ons vrouw: "Waar is je man?" "0", zei ons vrouw, "die zal wel naar het land zijn". "Nee" zeiden ze, "we hebben hem zo juist nog gezien". Ze hebben toen met de bajonet over al door het hooi liggen steken. Het paard stond nog in de stal en de kar stond nog buiten, want ik was juist thuis van het melken. Ze hebben toen Toon van der Loop ons paard in laten spannen en hem daarmee naar het vliegveld gestuurd. Ons vrouw stond er al bij te janken. Toen zei die ene duitser: "Ge krijgt Uw paard en wagen wel weer terug". Ze hebben Toon zijn persoonsbewijs afgenomen, zodat hij 3 dagen terug moest komen. Na 3 dagen kreeg hij zijn persoonsbewijs weer terug en hij voer met kar en paard weer naar huis. We hadden daar in De Beemt achter Van der Loop een schuilplaats gemaakt. Daar was een diepe sloot. Daarover hadden we een hoop doornen gelegd. Als ge daar onder zat dan vonden ze je niet. We hadden ook op het land een hele plak boonstaken gezet en als er wat duitsers in de buurt waren, dan werden daar de fietsen in gezet, want als die bij het huis stonden waren die niet veilig. Ik heb ook eens een onderduiker gehad. Die kwam bij ons en zei: "lk kan goed schoefelen". Ik had het druk, want de mangelen in Het Broek moesten gedund worden en de erpel in Den Bunt moesten geschoefeld worden. En dat deed hij het liefste. Ik had hem al eens mee naar Het Broek genomen, maar hij wilde altijd het liefste in Den Bunt gaan schoefelen. Ik dacht: "Ook goed, dan dun ik die mangelen zelf wel". Soms was hij 's morgens al naar Den Bunt eer ik thuis was van het melken. Ik dacht: "Het is toch een goeie werker". Eens moest ik met een koe naar de stier bij Driek Verstrate. Toen dacht hij dat ik naar Het Broek was. Ik kwam toen onverwacht thuis. Toen zat hij in de schuur bij een grote kist, waarop nog al wat tekeningen lagen. Ik vroeg hem: "wat doe je nu". "Och", zei hij "een aardigheidje". Hij had daar het vliegveld en alle toegangen en die stellingen van de duitsers op die tekeningen. Ik vond dat wel gevaarlijk, want als de duitsers hem daarmee vieten ..... Ik had die man in huis. Ik kon er die nacht niet van slapen. Ik zei tegen ons vrouw: "Wat doe ik daar mee?" Die wist het ook niet. Ik ben toen al vroeg naar het Broek gegaan zonder een woord tegen hem te zeggen. Ik heb in Het Broek daar ernstig over nagedacht. Ik dacht: "lk ga naar huis en zeg tegen hem dat hij al die tekeningen bij ons in de kachel moet gooien en dat hij dan voortaan met mij mee naar het land moet gaan. Word vervolgd. 40


14.373 14.371 Jan, Nelly en Tonny.

14.372

Tonny en Wilhelmien.

14.376

Jan Vervoort met zoon Tonny.

14.375

14.374 Marcel.

Mariette Vervoort *15-2-1961 / †21-9-1999.

Tonny, Ans, Mariette en Wilhelmien.

14.377 14.378 Verkleedpartij Ouderenkoor.

De zusters waarvoor Nellie naaide. 1e vliegreis van Antwerpen naar Brussel.

14.379

14.380

Kerststal maken voor Compostella. 41


14.382 Kleinkinderen.

14.384

14.381 Marcel met Otte en Freke.

14.383

Rome, Nellie Vervoortvan Uden, Pieta Bongers-Broeren, Claartje v.d. Lindenv.d. Tillaart en Miet Broeren.

Oudste kleindochter Suane van Schaijk en oudste kleinzoon Tom van Tiel.

14.386

14.385

Modeshow Jans.

42

Kinderen met aanhang en kleinkinderen bij onderscheiding Nellie.


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl

43


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

44


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

45


46


Belevenissen van Piet van der Burgt

Deel 5

6. DE TWEEDE WERELDOORLOG Ik wil nog wel wat vertellen over de 2e wereldoorlog. Daar heb ik nog heel wat van gezien. Dat begon al in augustus 1939 met de mobilisatie. Toen kregen we inkwartiering. Een stel paarden in de schuur, soldaten op zolder en ook nog soldaten in de schuur voor oppas bij de paarden en de keukenwagen onder de notenboom. Er kwamen dan 400 man eten halen en den overschot was voor de varkens. Die hebben er goed van gegeten. Dat heeft geduurd tot het winter werd. Toen hebben ze de keukenwagen ergens anders neergezet waar hij in de schuur kon staan. Ik vond dat wel jammer, want eerst lag er altijd een halve geslachte koe bij ons in de kelder en kwamen de koks bij ons op het fornuis vlees bakken voor de officieren. Het mooiste stukje vlees was dan altijd voor ons vrouw. Eens in october hebben ze in een nacht al die kanonnen in de stellingen gebracht, maar toen ging de oorlog nog niet door. Toen was er nog een generaal die van geen wijken wist. Maar op 10 mei was er een andere generaal en toen waren bij ons alle soldaten weg. Wij hebben toen op de zolder al onze inmaakflessen leeggemaakt. Die waren allemaal vol. Dat was 's nachts gemakkelijker als naar beneden gaan. Maar toen op 10 mei het gedonder begon was ik al vroeg wakker, want er werd zo geschoten. Ik zei tegen ons vrouw: "Ik zal toch eens gaan kijken wat er te doen is�. Maar ons vrouw zei: "Blijf maar liggen, want ik heb gelezen dat er van 8 tot 11 mei een grote oefening is". Maar even daarna hoorde ik het vlak bij huis. Dat kwam omdat de duitsers met een trein waren gekomen. De soldaten die in de Odiliapeel lagen begonnen daar op te schieten. Ze schoten daar eerst overheen en die granaten kwamen dan bij ons voor het huis tot ontploffing. Ik ben toen toch maar opgestaan. Het was half 5 en ik zette de radio aan. Het eerste dat ik hoorde was, dat parachutisten landden in de Viane. Toen wist ik het wel. Ik ben toen maar gauw de koeien gaan melken, want ik wist dat wij daar weg zouden moeten, omdat wij daar juist achter de peellinie woonden. Om 9 uur kwam Van Bergen, de veldwachter, al en die zei: "AIles klaar maken voor te vertrekken. Van der Burgt, gij zijt aangewezen als leider van de buurt." Maar ik zat toen met een invalide vrouwen en 5 kinderen in de leeftijd van 10 maanden tot 6 jaar. Toen kwam onze buurman Grad van der Linden en zei tegen mij: "Als ge het te druk hebt, wil ik die leiding wel overnemen". Ik zei: "Heel graag". Toen heb ik de lange kar klaar gezet, het paard uit de wei gehaald, de kuip met spek uit de kelder gehaald (daar zat nog bijna een heel varken in) en dat allemaal op de kar geladen. Alle etenswaren die in huis waren ook op de kar gezet en gelijk met dekens ondergestopt. Toen kwam de veldwachter zeggen: "Om een uur vertrekken". Tegen die tijd heb ik het paard ingespannen en nog enkele stoelen op de kar geladen. Toen heb ik alle kinderen op de kar gezet, de kleinste met de kinderwagen. Toen ook nog ons vrouw, want die kon der zelf niet meer op. Nadat het huis was afgesloten zijn we vertrokken op Uden aan, waar naar toe wist niemand. Toen we op de weg van Zeeland naar Uden waren was het daar zo druk. Alles aan mekaar: karren, rijtuigen, fietsen en bijna voortdurend een vliegtuig. Wat dat voor een was wist niemand. Toen we in Uden kwamen moesten we de Bidsnijd Bitswijk in en toen naar Bedaf. Daar werd alles onder de boeren verdeeld en kwamen wij terecht in een oude leegstaande boerderij. Er zaten wel een stel kippen in. Die werden in het achterhuis opgesloten. Toen konden wij in het voorhuis. Wij hebben toen die eerste nacht in een bedstee geslapen met de kleinste tussen ons in. Ik heb bijna niet geslapen. Ik was nog eens naar het paard gaan kijken. Dat had ik aan een lang touw in een wei gezet. Dat ging goed. Ik ben toen 's morgens den 11e mei om half 5 met de fiets weer op Zeeland aan gefietst. Toen ik Gradje van de Hei voorbij was stond daar een Hollandse soldaat achter een boom en zei tegen mij: "doorfietsen en niet omkijken". Toen zag ik het pas. Er lagen een hele hoop soldaten aan weerskanten van de weg en daarboven een duits vliegtuig. Ik ben toen maar vlug naar de Graspeel gefietst. -- Daar was -47


Daar was alles heel stil, want er was niemand thuis. Maar de kant van Mil op aan daar werd hevig geschoten. Het was half 6. Ik heb toen tot goed 6 uur in de kelder gezeten, want ik durfde niet naar het Broek. Daar gingen onze koeien juist voor die stellingen. Toen na 6 uur werd het veel stiller. Ik ben toen naar het Broek gefietst. Eer ik in het Broek was hoorde ik al een kogel langs me heen fluiten. Toen kwam er een duits vliegtuig. Dat vloog zo laag over die stellingen, dat het zand er af stoof. Dat ging kijken of er soldaten in die stellingen zaten, maar er zat niemand in. Ik ben toen vlug naar onze koeien gelopen en heb er twee aan mekaar gedaan en het hek opengegooid. De andere twee kwamen wel na. Ik dacht: "als ze maar voor die stellingen weg zijn bij ons voor het huis, dan zijn ze wel veilig". Ik heb ze toen voor het huis in de wei van Bertus Teunen gedaan, die had ik er bij gehuurd. Toen werd het veel stiller en ik ben de koeien maar gaan melken. Die waren een hele dag niet gemolken. Ik had nog al vlug een kan vol melk en heb die toen aan 2 kalveren gegeven zo veel als ze lustten. De rest heb ik bij de varkens in de bak gedaan. Toen moest ik nog 1 koe melken en ik moest in die wei den draad nog vast maken. Ik heb die koe gemolken en mijn fiets met die halve kan melk in de wei van Verbruggen gezet zodat ik dan van achter weer op Uden aan kon. Toen ik die eerste kan melk had leeggemaakt liepen daar achter ons huis 3 hollandse soldaten en die zeiden tegen mij: " Ziet dat ge naar de mieter komt, want de duitsers zijn al aan de Langenboom". Daarna had ik die soldaten ook niet meer gezien. Ik had er ook niet meer aan gedacht toen ik die kan met melk en mijn fiets klaar gezet had om te vertrekken. Ik moest echter den draad daarachter nog vastmaken. Ik had de hamer nog bij de put liggen. Die moest ik nog gaan halen. Toen ik daar bij de put kwam hoorde ik een gebrom. Ik ben toen bij de put gaan liggen en ik hoorde dat ding. Ik heb toen bij die put gelegen en ik wist daarna niet hoelang ik daar gelegen had. Toen alles weer stil was zag ik dat er een heggepost uit de grond was, waar die granaat was neergekomen. Ik nam vlug de hamer en trok de draad omhoog om hem vast te maken. Toen hoorde ik ineens schieten en zag een soldaat van de motor vallen. Ik zag die drie soldaten in die wei van Haske van Thiel zitten achter zo'n grote heggepost. Er kwamen nog meer duitse brommers aan. Ik liet mijn hamer vallen, greep mijn fiets en de kan melk en liep dwars over dat straatje. Ik zag nog meer duitsers aankomen. Ik sprong op mijn fiets, keek niet meer om en reed langs de groesplak op Uden aan. Later hoorde ik van een andere boer, dat hij met een van die soldaten een hele tijd onder schot gehouden was. Waar die andere 2 gebleven waren wist hij ook niet. Ik kwam met mijn fiets op de Udense Hoeven uit. Hoe ik daar gekomen was, langs welke weg, dat wist ik zelf niet meer. Ik moest daar over die weg om naar Bedaf te komen, maar die weg was al vol met duitse tanks. Maar toch ben ik op Bedaf gekomen. Daar zat ons vrouw al te janken, want Gradus van der Linden en Kobus van den Elzen waren later weggegaan dan ik en die waren al lang terug. Dat was zaterdag voor pinksteren en het was ook nog koud en nat. Die oude boer had voor ons vrouw nog een kachel gehaald en aangemaakt. Toen was het daar binnen toch een beetje warm. We zijn toen de eerste pinksterdag nog in Uden gebleven. Den maandag daarop zijn we weer naar huis terug gekunnen, omdat we in onze groep een duitse vrouw hadden. Dat was de vrouw van Driek Hob uit de Langstraat. Die ging daar in Uden naar die duitse generaal en daar een bewijs halen, dat wij weer naar huis konden. Zij ging onderweg altijd voor op. De duitsers hebben ons onderweg nog driemaal aangehouden. Dan ging zij met dat papier naar die bazen en die kon goed duits praten en dan konden we zo weer verder. Om ongeveer 3 uur waren we weer thuis. Daar was alles doodstil. We hebben alles afgeladen, het paard in de wei gedaan. Ik ben toen onmiddellijk de koeien gaan melken. Die waren in twee dagen niet gemolken. Ze waren nog goed in de wei, al lag de draad nog op de grond en mijn hamer lag nog daar, waar ik hem had laten vallen toen ze die duitser neerschoten. Ik ging nog even kijken, want die man lag daar nog, zijn hals half er af geschoten. Toen ik weer thuis kwam zat ons huis en de schuur vol met duitsers. Ik heb toen tegen die duitsers gezegd: "Daar ligt nog een kameraad van U". Ze zijn er toen met 4 man naar toe gegaan. Ze hebben hem in een deken gedraaid en langs de straat begraven. Een andere duitser nam me mee naar de buurman. Daar stond een slijpsteen. Ik moest die slijpsteen draaien, want al die messen moesten geslepen worden, want ze gingen naar Engeland. -- Ondertussen hadden -48


Mijn huis was een opslagplaats voor materialen die hiervoor nodig waren en regelmatig waren er knutselmiddagen of vergaderingen bij mij. Mijn man Jan hield er niet van om van huis te gaan. De enige keer dat we samen een dagje zijn weg geweest was naar Volendam. Ik vond dat prima maar toen ik alleen was had ik daar wel zin in. Met mijn schoonzussen en kennissen ging ik naar Lourdes en Rome. Prachtige ervaringen. Voordat ik daar naar toe ging maakte ik een proefvlucht van Maastricht naar Antwerpen om alvast te voelen hoe het was om te vliegen. Ik vond het een hele sensatie. Ook ben ik altijd van de partij als er door Zonnebloem of Rode Kruis vakanties of uitstapjes worden georganiseerd. Alles liep op rolletjes totdat onze dochter Mariette ziek werd. Na een pijnlijk maar moedig gedragen ziekbed overleed ze. Dat klinkt als een cliché maar het was werkelijk zo. Ik ben heel trots op de wijze waarmee ze omgegaan is met de gedachte dat ze haar man en twee kleine kinderen moest achterlaten en hoe ze heeft geprobeerd tot het laatst toe er zo veel mogelijk voor hen te zijn. BELONING VOOR HET VELE WERK Op een bepaald moment ontdekte ik dat ik minder goed kon lopen en na drie weken kon ik het helemaal niet meer. Dat was een groot probleem. Van nagenoeg het ene op het andere moment werd ik van volkomen onafhankelijk volkomen afhankelijk. Toen bleek het moment aangebroken om te verhuizen naar Compostella. Daar woon ik 14.370 nu. Mijn activiteiten heb ik opgegeven al Onderscheiding oktober 2011. kan ik het niet laten om helemaal niets te doen. Ik ben lid van de Cliëntenraad en van de Vrienden van Compostella. Voor de rest maak ik het me gemakkelijk. Ik puzzel graag en kaart veel. Als het even kan ga ik er met mijn elektrische rolstoel op uit al ben ik volgens mijn kinderen een gevaar op de weg…. Maar zo ben ik nu eenmaal, altijd vooruit! Een tijdje geleden reed ik in de schemering nog snel even naar het kerkhof. Op de terugweg schoot ik met een wiel van het pad af en kwam in een gat terecht. Werkelijk een levensgevaarlijke situatie waaruit ik mezelf moest zien te redden want om die tijd is er geen mens meer op het kerkhof. Ik snap nog niet hoe het me gelukt is om heelhuids thuis te komen. En dan denk ik wel eens: Nellie, Nellie, denk eens even na. Uiteindelijk ben je geen 20 meer en misschien hebben de kinderen toch gelijk. Op een morgen, drie jaar geleden, ging ik in de zaal van Compostella naar de H. Mis. Ik was stomverbaasd toen ik daar mijn kinderen en mijn 12 kleinkinderen (de kleinkinderen waar ik natuurlijk erg trots en blij mee ben) zag zitten. Heel de familie in de kerk, een gebeurtenis die niet iedere dag voorvalt! En ook de burgemeester was aanwezig. Er stond een ereboog in de zaal en ik dacht dat die voor de burgemeester bedoeld was. Ik had werkelijk niets in de gaten! Totdat ik naar voren werd geroepen. Toen begon heel voorzichtig iets te dagen. Het zal toch niet? Maar het was wel! Tot mijn ongelooflijke verrassing kreeg ik een Koninklijke onderscheiding voor mijn vrijwilligerswerk. Mevrouw Vervoort, eens schreef u een gedicht dat begon met de woorden: Alleen het moment NU is van belang Alles wat gebeurd is is voorbij Waarom maak ik me toch bang Goed of slecht, het hoorde erbij Uw laatste zin was: ik ben dankbaar en ik ben blij. We wensen u toe dat het moment NU, u in de toekomst alleen maar blijdschap mag brengen.

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK 49


Woordzoeker Stuur de oplossing voor 21 augustus 2014 (19.00 uur) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

De overgebleven letters vormen de oplossing! 50


Kinderpuzzel Vul het ontbrekende woord in op de stippen. Het aantal stippen geeft aan uit hoeveel letters het woord bestaat. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland

1. vilt

stift

balletje

2. bal

....

regels

3. voetbal

......

veter

4. straat

.......

veld

5. voetbal

....

fles

6. kunst

....

mat

7. lands

.....

rechter

8. oranje

.....

dag

9. team

.....

club

10. straf

.....

stoel

Stuur je oplossing in voor 21 augustus 2014 19.00 uur en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel 574: wolk, nr. 2 op de skelter, raam links boven, staart vlieger, skateboard, krullen kind met springtouw, stippen op voetbal, achterwiel fiets Prijswinnaar na loting: Vince Strik, Zwerfsteen 12 Oplossing puzzel 574:  Prijswinnaar na loting: H. Roeffen, Puttelaar 8

51


Impressie: 25-jaar priester pastoor Theo van Osch, 25-05-2014. Foto’s Gerard v.d. Sluis.

14.387

14.388

14.389

14.390

14.391 14.392

14.393 52

14.394


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 53


Gun uw spaargeld een mooie rente * Deze actie loopt van 12 mei tot en met 18 juli 2014. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

50 Spaar â‚Ź 7 ee en krijg twkken o unieke m u* cadea

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

54


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

Riool verstopt? Bel rioolontstoppingsdienst Landerd. Hoofdriool ontstoppen en schoonspuiten Eventueel bijkomende graafwerkzaamheden Eventueel toilet demonteren en weer monteren Keukenafvoer ontstoppen

€ € € €

77,50 37,50 27,50 67,50

Wij berekenen geen voorrijkosten. Voor vragen of een afspraak kunt u rustig en vrijblijvend bellen naar 06 53 84 65 62 of mailen naar jilhom@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 55


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren.  

Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 56

 


Mark van Venrooy heer en meester in Zeeland. Mark van Venrooy is de 21e winnaar van het Landerds Kampioenschap 3-banden op de kleine tafel. In de finale wist hij Harrie de Groot achter zich te houden. Met 13 caramboles uit 7 beurten was de finalepartij afgelopen, voordat ze goed en wel begonnen was. Mark wist zich gedurende het toernooi te manifesteren als een geduchte tegenstander en een kandidaat voor de eindzege. In de voorrondes wist hij uit 75 beurten 40 caramboles te scoren en met een moyenne van 0.533 gaat hij dus volgend jaar in de C klasse meespelen. Ook dan zal hij zeker weer van zich doen spreken. Feiten en cijfers op een rijtje: In de categorie A ( met 12 inschrijvingen) waren Jan Marinussen, Adriaan de Loyer, Martien v/d Elzen en Cor Bloemers te sterk voor hun tegenstanders en spelen verder in het toernooi. Jan en Adriaan waren er vorig jaar ook bij in de finale, dus zij kennen het klappen van de zweep. In deze klasse zien wij eerdergenoemde spelers volgend jaar niet terug. Zij hebben zich allemaal in de B klasse weten te spelen. In onderstaande tabel ziet u hun resultaten (resp: car, moy, HS). Klasse A: 1. Jan Marinussen 24 0.320 3

14.395

VLNR: Adriaan de Loyer (2), Jan Marinussen (1), Martien v/d Elzen (3).

2. Adriaan de Loyer 22 0.293 2 3. Martien v/d Elzen 21 0.280 4 4. Cor Bloemers 19 0.253 3 De hoogste serie in de A was voor een nieuwe deelneemster. Manuela v Boxtel wist er 4 te maken. In de categorie B (de grootste categorie met 30 deelnemers) wisten Mark van Venrooy, Jan de Louw, Sander v/d Ven en Frank van Rooij de finale te bereiken en van Mark weten we wat het eindresultaat was. Ook hier de nodige promoties; buiten de finalisten promoveren ook Harrie v Uden, Jeannette Habraken, Cor Verstegen en Twan Janssen naar de C klasse. De resultaten van de finalisten ziet u hieronder. Klasse B: 1. Mark v Venrooy 40 0.533 5 2. Jan de Louw 37 0.493 4

14.396

VLNR: Mark van Venrooy (1), Sander v/d Ven (2), Frank v Rooij (3).

3. Sander v/d Ven 32 0.427 3 4. Frank v Rooij 31 0,413 4 De hoogste serie in de B was voor Mark van Venrooy met 5 caramboles. Categorie C ( 28 inschrijvers) kende ook een sterk deelnemersveld en hier kwamen Wiel Pelzer, Ronald de Groot, Jan v/d Doelen en Frans van Meurs een ronde verder. Jan v/d Doelen was vorig jaar ook finalist - - en zal zich zeer zeker - 57


en zal zich zeer zeker weer optimaal inzetten voor een hoge klassering. Ook in deze klasse waren er promoties weggelegd voor de finalisten; zij gaan volgend jaar in de D klasse voor het nodige spektakel zorgen. Klasse C: 1. Wiel Pelzer 50 0.667 6 2. Ronald de Groot 48 0.640 4 3. Jan v/d Doelen 43 0.573 3 14.397

VLNR: Frans van Meurs (3), Ronald de Groot (3), Wiel Pelzer (2), Jan v/d Doelen (1).

14.398

VLNR: Peter v/d Linden (2), Pedro v/d Berg (3), Jaco v/d Ven (3), Harrie de Groot (1).

4. Frans v Meurs 42 0.560 3 De hoogste serie in de C was voor Wiel Pelzer met 6 caramboles. De categorie D is de klasse waar zich dit jaar 8 deelnemers voor hadden ingeschreven en de D klasse is tevens de hoogste klasse binnen het Landerds Kampioenschap. Evenals vorig jaar wisten ook dit jaar Pedro v/d Berg, Jaco v/d Ven en Peter v/d Linden zich te plaatsen voor de finale. Zij krijgen gezelschap van de nestor van onze biljartclub, Harrie de Groot (inmiddels 80 jaar en een geducht tegenstander). Klasse D: 1. Pedro v/d Berg 55 0.733 7 2. Jaco v/d Ven

54 0.720 5

3. Peter v/d Linden 51 0.680 4 4. Harrie de Groot 50 0.667 5 De hoogste serie in de D was voor Pedro v/d Berg met 7 caramboles. Op donderdag werden al de halve finales gespeeld van de A en de B klasse. A: Jan Marinussen wist van Cor Bloemers te winnen en Adriaan de Loyer was te sterk voor Martien v/d Elzen. Jan en Adriaan door naar de finale. B: Mark van Venrooy zet flinke stappen op weg naar het kampioenschap en verslaat Frank van Rooij. Sander v/d Ven gaat door naar de finale ten koste van Jan de Louw. C: Vorig jaar kon Jan v/d Doelen zijn finale niet spelen wegens omstandigheden, maar dit jaar stond niets hem in de weg . In een spannende pot wist hij nipt te winnen van Ronald de Groot en op de andere tafel wist Wiel Pelzer Frans van Meurs in bedwang te houden. Wiel en Jan door naar de finale. D: De partij van Jaco v/d Ven tegen Peter v/d Linden is er ĂŠĂŠn om in te lijsten. Peter speelt zijn partij uit boven de 1 moyenne (20 caramboles uit 14 beurten leverde hem een moyenne op van 1.420). Prima pot biljart!!!! Ook Harrie de Groot legt een prima partij op het laken neer. Hij verslaat Pedro v/d Berg met duidelijke cijfers (20-3 in 16 beurten). Met 1.250 gaat Harrie samen met Peter naar de finale. Nu de finalisten van de diverse klassen bekend zijn, gaan we na een kleine pauze beginnen aan het laatste gedeelte van deze 21e Landerdse kampioenschappen 3-banden. - - Klasse A - 58


Klasse A: Vorig jaar stond Adriaan ook al in de finale en toen was Dieter Bruinewoud te sterk voor hem. Dit jaar was Jan Marinussen zijn tegenstander en ook dit jaar greep Adriaan langs de titel. Jan wist met 7-4 in 26 beurten kampioen te worden van zijn klasse en Adriaan werd weer 2e. Klasse B: Mark van Venrooy en Sander v/d Ven maken er een ongekend spannende finale van en er moet zelfs een verlenging aan te pas komen om tot een winnaar te komen. Mark toont zich de sterkste en met 19-13 in 33 beurten is Mark kampioen van de B. Klasse C: Jan v/d Doelen laat geen spaan heel van de titelaspiraties van Wiel Pelzer en in 23 beurten heeft Jan de 15 caramboles op het bord staan. Wiel komt niet verder dan 4 punten. Klasse D: Wederom een finalepartij om van te smullen. Zowel Harrie als Peter laten prachtige stootbeelden zien en de partij gaat gelijk op. Ze laten het publiek letterlijk tot de laatste carambole op het puntje van hun stoel zitten en in de 27e beurt maakt Harrie zijn laatste en beslissende carambole. Peter komt slechts 1 carambole tekort om er nog een verlenging uit te slepen. De finalisten die gaan spelen voor de Cees Geerts wisseltrofee zijn bekend. Klasse A: Jan Marinussen (7) Klasse B: Mark van Venrooy (13) Klasse C: Jan v/d Doelen ( 15) Klasse D: Harrie de Groot (17) Na loting is Jan v/d Doelen gekoppeld aan Mark van Venrooy en de andere partij gaat uiteraard tussen Harrie de Groot en Jan Marinussen. Mark blijft doen wat hij al het hele toernooi gedaan heeft en dat is het winnen van zijn partijen. Ook Jan gaat hier geen verandering in brengen en met 12 – 13 in 22 beurten gaat ook deze partij gewonnen worden door Mark. Ook Harrie verwijst zijn tegenstander naar het 2e plan. In 25 beurten heeft Harrie de benodigde 17 punten te pakken en Jan blijft steken op 3 car. De finale om de Cees Geerts wisseltrofee gaat tussen Harrie de Groot en Mark van Venrooy. Beide spelers hebben tijdens het hele toernooi al goede tot zeer goede wedstrijden gespeeld, maar het beste heeft Mark toch echt tot het laatste bewaard. Het publiek ging er eens goed voor zitten, maar Mark had daar geen oog voor. In een werkelijk superieure partij maakt hij gehakt van Harrie. In slechts 20 minuten tijd wist hij zijn 13 caramboles te maken en had daar maar 7 beurten voor nodig (een moyenne van 1.857). De Landerds kampioen van vorig jaar, Peter Paashuis, kreeg een waardig opvolger en BC Zeeland feliciteert Mark van Venrooy namens de organisatie en de deelnemers van harte met zijn Landerds Kampioenschap. 14.399

14.400

Winnaar Mark van Venrooy met de Cees Geerts wisseltrofee.

De prijzentafel, beschikbaar gesteld door Makelaardij van Casteren te Schaijk.

BC Zeeland bedankt haar sponsoren voor het ondersteunen van het 21e Landerds Kampioenschap 3-banden.

59


Seizoen 2013/2014. Eind april zijn de laatste volleybalwedstrijden gespeeld. Seizoen 2013/2014 hebben we sportief afgesloten. Elk team heeft een mooie plek in hun poule weten te bemachtigen. Het seizoen is nog niet helemaal afgelopen, want we trainen nog lekker door met beach volleybal op het strand van de Heische Tip. Team 4.3 Kampioen!! Super trots is Detac op team 4.3. Dit seizoen hebben ze prachtig afgesloten met een kampioenschap. Ze hebben er hard voor gewerkt en goed samen gespeeld. Proficiat meiden, trainer en coaches! 14.402

14.401

Meisjes B1 kampioen!! Na een kampioenschap in de eerste helft van het seizoen 2013-2014 in de 1e klasse, promoveerde Detac MB1 naar de hoofdklasse. Ook hier werd het kampioenschap gehaald. In de laatste, beslissende wedstrijd werd met 3-1 gewonnen van Argos MB1 uit Oeffelt. De setstanden waren 25-15, 26-24, 25-19,19-25. Hiermee eindigde Detac MB1 op een mooie eerste plaats. Een geweldige prestatie.

Promotie dames 1 naar de 2e klasse!! Dames 1 gepromoveerd naar de 2e klasse!! Wat was het spannend zaterdag 3 mei, 2 PD wedstrijden spelen... Zoals wij dames 1 kennen gingen ze vol goede moed de strijd aan. En dat harde werken werd beloond. Dames 1 won beide wedstrijden. Volgend seizoen mogen ze gaan spelen in de 2e klasse. Super!! Proficiat meiden!! 14.404

Heren Recreanten 14.403 kampioen!! De heren recreanten van Detac zijn in de Udense winteravondcompetitie kampioen geworden in de tweede klasse! Het team bestaande uit; Arnold Bongers, Hans van der Heijden, Marco van Hout, Ruud van Hoek, Remco den Ouden, Martien Moeskops, Dirk Verstegen en Jos van der Wijst werd twee wedstrijden voor het einde van de winteravondcompetitie enigszins onverwacht al kampioen. Proficiat!! Info: www.vcdetac.nl of www.facebook.com/vcdetac

60


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

61


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

MAKE-UP CURSUS ZOMERMAKE-UP 2014 Leer op een avond hoe je deze zomerse look gemakkelijk bij jezelf kunt aanbrengen! Ontdek hoe je de juiste foundation kiest voor jouw huidtint en type. Ga je voor een compacte poeder of een vloeibare foundation? Hoe creëer je nu die perfecte wenkbrauwen? Wat is de beste manier om oogschaduw, eyeliner, mascara...aan te brengen? Pol legt dit stap voor stap goed uit door middel van demonstraties en een duidelijke uitleg. Hiermee ga je dan zelf aan de slag en beëindig je de cursusavond met de perfecte zomerlook! Om iedereen eventueel aandacht te kunnen geven is er een maximum van 4 deelnemers per avond! Dus wees er snel bij om in te schrijven. De cursus gaat door bij 4 inschrijvingen. Data: Donderdag 3 juli 18.30-21.30 uur of Woensdag 9 juli 18.30-21.30 uur www.facebook.com/instituutlamat

Prijs: normaal € 140,- p.p. Nu € 60,- p.p. Inbegrepen in de prijs: gebruik van alle materialen/producten, drankjes en hapjes. Bij aankoop/bestelling van minstens 3 producten krijg je 15% korting op de aankoop. Locatie: Instituut Lamat - Hooge Raam 6 - 5411 LT Zeeland - info@instituut-lamat.nl 06 19 49 86 01- 0486 453936 - www.instistuut-lamat.nl 62


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht

Heeft u een vraagstuk of behoefte aan advies? Neem dan contact met me op. Ik kom graag een keer op de koďŹƒe om van gedachten te wisselen. Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

63


“Uit met ouders” Stappen. U als ouder(s) heeft het vroeger vast ook gedaan. Met vrienden naar de kroeg of de soos, samen een biertje drinken. Een herkenbaar en geaccepteerd gebeuren. Uw zoon of dochter zit al in of begint binnenkort aan de leeftijdsfase waarin ze mogen en willen uitgaan. Welke afspraken maakt u met zoon en dochter over het drinken van alcohol? Misschien bent u wel nieuwsgierig naar hoe dat stappen er tegenwoordig aan toe gaat en waar uw kinderen nu of in de toekomst te vinden zijn. Een informatieve “kroegentocht” voor ouders van jongeren van 12-17 jaar in de gemeente Landerd Duik samen met ons op woensdag 2 juli 2014 in de uitgaanswereld van Landerd en schrijf u in voor ”Uit met ouders”. Op deze uitgaansavond zijn de jongeren niet welkom. Na de opening en een inleiding door mevrouw Coremans (internist), aanvang 19.15 uur worden er vier verschillende interactieve presentaties gegeven:    

Alcohol en jongeren door de GGD Drugs en jongeren door Novadic- Kentron Uitgaan en Veiligheid door Politie en Horeca Theatergroep Helder zal u door middel van pakkende sketches aan het denken zetten.

Tijdens deze presentaties krijgt u tips en handvatten, kunt u vragen stellen aan deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen. woensdag 2 juli 2014 van 19.15 tot 22.15 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) de Ambianz, Kerkstraat 60a, Zeeland geen

Wanneer: Tijd: Waar: Kosten:

Voor informatie en/of aanmelding: Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond ‘Uit met Ouders’ en heeft u een zoon/dochter die op stap gaat of binnenkort misschien op stap zal gaan, dan kunt u zich tot uiterlijk 28 juni 2014 aanmelden. Dit kunt u doen door te bellen naar onderstaand nummer of een email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens, de leeftijd van uw kinderen en het aantal deelnemende personen. We verzoeken u om uw bevestigingsmail mee te nemen. 0800 – 254 0000

www.cjggeeftantwoord.nl

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of via het redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 64


In de laatste week van dit schooljaar nemen we afscheid van

Martien Wijdeven Martien gaat per 1 augustus a.s. met keuzepensioen. Hij heeft ruim 28 jaar als directeur op onze school gewerkt. Zijn afscheid laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom nodigen wij u uit voor de afscheidsreceptie op woensdag 9 juli a.s. van 18.30 tot 20.30 uur op basisschool Oventje. Helaas beschikken we niet over de adresgegevens van alle oud leerlingen. Wij stellen het dan ook zeer op prijs wanneer door mond tot mond reclame deze receptie breed bekend wordt gemaakt, zodat Martien veel oud-leerlingen en ouders kan terugzien. Team basisschool Oventje.

Nieuwe Medewerker Bibliotheek Zeeland 14.405

Hallo allemaal! Mijn naam is Maartje de Louw, en ik ben sinds 19 mei werkzaam in de bibliotheek Zeeland. Ik ben 26 jaar oud, getrouwd met Gijs de Louw, en heb twee kinderen; Noah (5) en ZoĂŤ (1). Voordat ik hier kwam werken, had ik een baan in de kinderopvang in Oss. Dit deed ik met erg veel plezier want ik ben dol op kinderen, maar met een jong gezin thuis merkte ik dat het toch wat zwaar was om dit te blijven combineren. Gelukkig zie ik hier elke dag nog een hoop kinderen binnenstappen!

In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn vriendinnen sporten, ik lees graag en hou van creatief bezig zijn, ook in de keuken. We gaan regelmatig op pad met de kinderen om leuke plekken te ontdekken in de omgeving of wat verder weg, en we zijn met mooi weer ook vaak te vinden op het terras om gezellig met zijn allen een hapje te eten en te drinken.

65


Kern: H. Jacobus de Meerdere

Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente: Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Contactpersoon kerkradio: Voor informatie en opmerkingen kunt u bellen, Diaken P. Raaijmakers via Parochiecentrum Uden. Vieringen in de kerk van Zeeland door de week: GEWIJZIGD per 5 september!!!! Vrijdag Vrijdag 18.30 uur 19.00 uur Rozenkransgebed H. Mis In de maanden juli en augustus zal het Rozenkransgebed en de door de weekse Mis komen te vervallen! Dus vanaf 5 september gaat de verandering in (Rozenkransgebed van dinsdag naar vrijdag!) Sacramentsdag Zondag 22 juni 09.30 uur Kerkkoor

H.H. Petrus en Paulus Zondag 29 juni 09.30 uur

Veertiende zondag door het jaar Zondag 6 juli 09.30 uur Kerkkoor

Vijftiende zondag door het jaar zondag 13 juli 09.30 uur

Zestiende zondag door het jaar Zondag 20 juli 09.00 uur Kerkkoor Achttiende zondag door het jaar Zondag 3 augustus 09.30 uur Kerkkoor

Zeventiende zondag door het jaar zondag 27 juli 09.30 uur Koor v. ouderen St. Jacobus zondag voor Gilde Negentiende zondag door het jaar zondag 10 aug. 09.30 uur Koor v.ouderen

Maria Tenhemelopneming Vrijdag 15 augustus 19.00u. St.Petrus Uden

Twintigste zondag door het jaar zondag 17 augustus 09.30 uur Kerkkoor

Eenentwintigste zondag door het jaar Zondag 24 augustus 09.30 uur

Twee-entwintigste zond. door het jaar zondag 31 augustus 09.30 uur

Dankviering E.H. Communie 2013-2014 Samen gaan we nog een dankviering met alle communicanten uit de gehele parochie vieren op: zondag 22 juni om 10.30 uur in de St. Petrus kerk te Uden, een gezinsviering waarin iedereen van harte welkom is. - - Informatie avond - 66


Informatie avond E.H. Communie 2014-2015 Voor het komende jaar willen we graag de informatie avond onder de aandacht brengen. Iedereen die geïnformeerd wil worden over de werkwijze van de voorbereiding op de E.H. Communie van 2015 in de St. Petrus parochie, kern St. Jacobus de Meerdere Zeeland is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op: woensdag 3 september 2014 om 20.00 uur in de koffiekamer van de pastorie. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel St. Petrus parochie. Contactpersoon Anke Zwinkels: annazwin@live.nl telefoon: 06-48186769. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. • Elke zondag (behalve in de zomer-schoolvakantie) is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug. Zomerdroom Er is veel zonneschijn, de stralen over de uitgestrekte grasvlakten, in de vallei een rustig kabbelend riviertje mooie tedere witte bloemen, droom mee. Wandel langs gele korenvelden en zomerse geuren, neus gestreeld. De akkers met gezonde weelderige rozen Ik laat me bedwelmen door deze omgeving.

Hier kun je in alle rust genieten van korenbloem, zonnebloem in divers formaat ‘n Vriendelijk gezicht, fleuren mijn hart op Dorpen, mooie routes langs verlaten wegen. Overvloed aan gesprekken en vrolijkheid hecht zich aan de heldergroene velden Koele kleuren en vloeiende lijnen stromen in een vredige sfeer, Zomer doet haar intrede!

Pastorale team en bestuur van de St. Petrus parochie wenst u en jullie allen een goede en mooie zomerperiode toe, Gods zegen over een reis en thuiskomst of zomer verblijf thuis!

K.M.Z. ORGANISEERT BROMFIETS OLDTIMERBEURS. Klassiek Mechaniek Zeeland organiseert op 22 juni 2014 in Uden een OLDTIMERBEURS VOOR BROMFIETSEN, MOTOREN EN ONDERDELEN. Deze beurs is sinds 2009 georganiseerd door ZMC en in goed overleg heeft Klassiek Mechaniek Zeeland de organisatie overgenomen. Aanspreekpersoon blijft Tonny van Duren die van beide clubs lid is. Ook is de locatie gewijzigd. De beurs heeft een regionaal laagdrempelig karakter, met betaalbare toegangsprijzen en betaalbare standruimte. Ook de prijzen voor een hapje en een drankje zijn zeer redelijk. De locatie is Paardenpension Verstegen, Voorpeel 1, 5409 TX Odiliapeel, gemeente Uden. Voor lokale wegbewijzering wordt gezorgd. We beschikken daar over veel ruimte zowel binnen als buiten. De beurs is van 10.00 uur tot 15.30 uur. De entree is € 3.50 en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Voor informatie over de beurs en verhuur van standplaatsen: Tonny van Duren, 0653314092 of info@50ccklassiek.nl Met vriendelijke groet, Kees Verburg, Voorzitter KMZ. 67


Blijvend in prijs verlaagt. Nieuwe Set gelnagels Nabehandeling

€ 34,95 € 29,95

INSCHRIJVEN VOOR KINDEROPVANG BSO EN SPELEN EN ONTWIKKELEN (=PEUTERSPEELZAAL) Pinkeltje is sinds januari 2011 kinderopvang. IN TEGENSTELLING TOT EERDERE BERICHTEN IS HET WEER MOGELIJK OM KINDEREN IN TE SCHRIJVEN VOOR KINDEROPVANG EN BSO. Kwaliteit en toch betaalbaar…… Dit betekent dat er, naast de voor iedereen bekende peuterspeelzaal, nog tal van andere * Nagelstudio arrangementen aangeboden worden. Hieronder ziet u *een overzicht van die arrangementen. Groothandel in nagelproducten * Opleidingen/Workshops 1. SPELEN EN ONTWIKKELEN (het huidige peuterspeelzaalaanbod) * Webshop Dit is voor kinderen van 2-4 jaar, gedurende 40 weken (schoolvakanties van * Gel polishvrij), thuisparty,s 08.30-11.30 uur. En van 13.45 – 16.00 uur. Kydu Nail Cosmetic Line Melkpad 13 5411 GC Zeeland 2. FLEXIBELE OPVANG UREN SPELEN EN ONTWIKKELEN info@drukkerijzeeland.nl 06-51964446 Hetwww.drukkerijzeeland.nl is mogelijk om je dagdeel uit87te breiden van 07.30 uur tot 15.00 uur. T 0486 45 33 Info@kydu.nl www.kydu.nl 3. KINDEROPVANG Dit is voor kinderen van 0-4 jaar, gedurende 40 of 50 weken van 07.30-18.00 uur. Minimaal 2 dagdelen, maximaal 10 dagdelen.

Zorg nodig thuis?

4. BUITENSCHOOLSE OPVANG Dit is voor kinderen van 4-12 jaar, gedurende 50 weken. Voor school: van 07.30-08.30 uur Na school: van 14.00-15.30 OF van 14.00-18.00 uur Thuiszorg Compostella Vakanties en ADV dagen van 07.30-18.00 uur.

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Zoals u ziet, een uitgebreid aanbod. Naast dit alles is er ook een mogelijkheid tot FLEXIBLELE KINDEROPVANG. I.V.M. DE PLANNING VRAGEN WIJ U OM UW KIND Z.S.M. IN TE SCHRIJVEN.

Ons werkgebied is Zeeland.

Voor vragen, inschrijvingen of nog meer informatie, kunt u terecht bij onze U zorg wordtKatja gegeven vanuit een klein planningsmedewerker Theloosen. Zij verzorgt voor ons de planning en is werkzaam bij de Schaepskooi, een kinderopvangorganisatie waar Pinkeltje sinds 2010 mee samenwerkt. wijkteam, en is afgestemd op uw Haar e-mailadres is: katja@deschaepskooi.nl

persoonlijke wensen.

U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.kinderopvanglanderd.nl

Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537

Met vriendelijke groeten, Francien Dekkers, Manager Stichting Kinderopvang Landerd.

20 68


AHCcomputers, Hoekstraat 7,5374 GA Schaijk, 0486-462735, info@ahccomputers.nl

Computer I3 Intel I3 processor 8GB intern geheugen 500 GB Harddisk 7200rpm sata DVD/CD Dual layer, Multi-recorder Brander/speler  Netwerkkaart 10/100/1000  Cardreader

   

     

6 USB aansluitingen Toetsenbord en muis Windows 8 of 7 2 jaar garantie -Inruil oude pc Excl uren voor data en eventuele programma’s overzetten

€ 500,Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariërs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06‐22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen 69


Lekker eten bij d’n Brouwer!

erdag: Iedere dond

’O nbeperkt ’ spareribs eten

€ 9.

95

Iedere woensd ag:

’Eten wat de pot schaft ’

€ 7.00

Afhaal SERVICE Catering Kies voor kwaliteit, j laat uw feest of parti verzorgen door De Vermaakerij. Wij verzorgen n, verrassende buffette smakelijke lunches en feestelijke hapjes

Geen zin om te koken,

maar toch thuis eten? Bij Herberg d’n Brouwe r kunt u ook eten afhale n. Loop even binnen of bel 0486 45 08 86 om te bestellen. Openingstijden Restaurant Herberg d’n Brouwer: Woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur Zondag vanaf 12.00 uur

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

70


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

Het muzikale seizoen van Zeelandia zit er alweer bijna op, nog maar een paar repetities en de vakantie staat weer voor de deur. Een seizoen met als absoluut hoogtepunt het Chanson Royale concert aan de vooravond van Koningsdag. Elk jaar sluiten we af met tweetal vaste tradities.... Voorspeelmiddag De jonge talentjes van Zeelandia die een muzikale opleiding volgen op blokfluit, slagwerk of een ander instrument laten aan het eind van het seizoen altijd horen waar ze het afgelopen jaar zo hard op geoefend hebben. In een zaal vol met trotse vriendjes en familie geven ze –in groepjes of solo- een prachtig optreden. Altijd spannend, maar oh zo leuk! Uiteraard is de zaal gevuld met papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en broertjes of zusjes, maar iedereen is welkom. Zeker als u eraan denkt u zoon of dochter 14.406 aan te melden voor de opleiding van Zeelandia is dat zeker de moeite waard. Op zondagmiddag 29 juni 14.00 uur zal de voorspeelmiddag beginnen en dit jaar vindt deze plaats in De Garf. Laatste repetitie Een andere traditie van Zeelandia is een optreden in Compostella. In plaats van gewoon te repeteren op de laatste maandag voor de vakantie, verplaatst het harmonie orkest zich naar Compostella om daar voor de bewoners een mooie concertje te verzorgen. Primair bedoeld voor de bewoners van Compostella en de Fransiscushof, maar natuurlijk is iedereen welkom daarbij aanwezig te zijn. Ook het opleidingsorkest van Zeelandia zal zich dan muzikaal presenteren. Dit concert zal plaatsvinden in de grote zaal van Compostella –of zelfs in de binnentuin als het weer het toelaat- en wel op maandagavond 7 juli. Aanvang 19.30 uur. Opleiding Ook is de tijd weer aangebroken om nieuwe muzikale leerlingen aan te melden voor de lessen die na de vakantie weer starten. Muzikale vorming is een enorme waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar bovendien is het vooral ontzettend leuk om te doen! Ook voor volwassenen die een instrument willen leren bespelen is het natuurlijk nooit te laat. Neem hiervoor contact op me Yoland van den Elzen op onderstaand nummer voor meer informatie, het is al mogelijk voor kinderen vanaf groep 3 om te starten. Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding: Bestuur Zeelandia

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. 0486-452582 tel. 0486-453373 (na 18.00 uur).

Kopij voor Ut Rookelijzer van 30 augustus dient op donderdag 21 augustus vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19,5411 GC Zeeland. 71


Nieuws van de bibliotheek. Feestelijke afsluiting Zeelandse kinderjury. Kinderen die minimaal 5 boeken hadden gelezen voor de Nederlandse kinderjury kregen een toegangskaartje voor de voorleeslunch die in de bibliotheek op 4 juni plaatsvond. Zij werden daar getrakteerd op lekkere broodjes, drinken, ijsjes en mooie en spannende voorleesverhalen. Onder de aanwezige kinderen werden nog 3 prachtige boeken verloot.

Nominaties Nederlandse Kinderjury. De genomineerden voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury zijn bekend. Vijf kinderboeken in de leeftijdscategorie 6-9 jaar en vijf in de categorie 10-12 jaar hebben de meeste stemmen gekregen van de kinderen in Nederland. Deze boeken maken zondag 22 juni kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2014. Op de volgende boeken is het meest gestemd de afgelopen periode: Top 5 leeftijd 6-9 jaar • Weerwolfhooikoorts - Paul van Loon • Dummie de mummie en de dans van de cobra - 14.407 De voorleeslunch. Tosca Menten • Superjuffie op safari - Janneke Schotveld • Elvis Watt, miljonair - Manon Sikkel • Fantasia VIII - Geronimo Stilton Top 5 leeftijd 10-12 jaar • De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen - Andy Griffiths, Terry Denton • Leven van een loser. Zwaar de klos - Jeff Kinney • Heartbreak Hotel door IzzyLove - Manon Sikkel • 100% Coco. Dagboek van een modeblogger - Niki Smit • Stapelverliefd - Maren Stoffels Voorlezen voor peuters en kleuters. In de maanden juli en augustus wordt er niet voorgelezen, maar de 2e woensdag van september, 10 september, zijn alle peuters en kleuters weer van harte welkom in de bibliotheek van 15.00 tot 15.30 uur om te komen luisteren naar een mooi verhaaltje. Gewijzigde openingstijden tijdens de zomervakantie van 14 juli t/m 31 augustus: Maandag : 10.00 – 13.00 uur 18.00 – 20.00 uur Dinsdag : gesloten Woensdag : 10.00 – 13.00 uur Donderdag : 10.00 – 13.00 uur Vrijdag : 10.00 – 13.00 uur 18.00 – 20.00 uur Zaterdag : 10.00 – 13.00 uur De Zeelandse Bibliotheek zoekt Kennismakers. Kennis delen? De bibliotheek is bij uitstek een plaats om kennis te delen. Niet alleen kennis over boeken of literatuur, maar bijvoorbeeld ook hele praktische of technische kennis. Tegelijk biedt de bibliotheek een plaats voor verdieping van die kennis, doordat de bibliotheek toegang biedt tot een grote collectie, fysiek en digitaal, en door de kennis van de medewerkers. - - Kennismaker - 72


14.408

14.409

73


Zaterdag 5 Juli Festival Queensland!! We zijn weer met vele vrijwilligers hard aan het werk om er een mooi feestje van te maken. Met ingrediĂŤnten als goede muziek, een heerlijk zonnetje en een suikerspin machine, belooft dit weer een geweldig Festival Queensland te worden. Festival Queensland is het eerste en enige festival in de omgeving wat georganiseerd wordt speciaal voor jongeren t/m 15 jaar. Tijdens dit muzikale, beleef, doe en proef festival zijn er weer allerlei gave activiteiten voor de jeugd van Zeeland en omgeving. En dat nu al voor de 3e keer! Maak dit jaar je eigen Loom horloge in de Creative Arts Area. Vervolgens kun je in de tropical lounge hoek een echte cocktail maken of een suikerspin halen bij Ruud de Suikerspin man. Ben je klaar om te dansen? DJ Joeri laat jullie springen op de dansvloer met opzwepende muziek en zal de beats uit de speakers pompen. Liever samen een wedstrijdje dansen met de Wii? Ook dat kan! Maar ook buiten kun je aan de slag bij het kampvuur. Kijk hoe het vuur knapt en rooster een marshmallow. Het festival begint zaterdag 5 juli om 19.00 uur. Opgave voor de activiteiten gebeurt op de avond zelf bij de garderobe, dus wees op tijd, anders kun je alleen toekijken! Nog niet alles is bekend en we hopen nog een zeer speciale activiteit toe te kunnen voegen aan het programma. Lees dus het laatste nieuws over het festival op www.hoischurke.nl of zoek Hoischurke Zeeland op Facebook! Jongeren Events Hoischurke is de uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 jaar. Openingstijden van 19:00 uur tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl

Hoi fans van Excelsior, Hier tussendoor even wat nieuws over ons. We zijn druk met de repetities bezig voor onze uitvoering in Schenking kinderen? aan de kinderen? oktober en we liggen prima op schema! We doen over de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over de ons best om weer iets moois op de planken te zetten. Wij hebben in ieder geval in oktober iets te vieren, wat verklappen we nog niet. Wanneer jullie op 4,10 of 11 oktober komen kijken, weten jullie het ook! Elke woensdag rond de klok van 19.30 uur gaan de lampen aan bij de Een overnemen? bedrijf beginnen overnemen? Heische Tip op het toneel. We beginnen met koffie en thee en iets lekkersof(niet goed eigenlijk over de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over want straks past onze kleding niet). Maar ja toch zijn er de vetjes weer af als de we naar huis gaan. Om 20.00 uur komt onze regisseur Maurice binnen en dan begint het! Springen, geheugen oefeningen en veel lachen, soms bijna met de tong op de schoenen. Als je ons bezig zou zien Notarisse & de Bie We Notarisse dacht je vast, nou die sporen voor geen meter. MaarVan ja, Mourik het hoort er bij. lachennn veel en we kantoor emoties, in de de regio regiostreken, met een een is een all-roundLiefde, kantoor in met hebben een hecht groepje. De hele avond wordt er flink gewerkt. benadering. persoonlijke benadering. (voortplanting?), vette hapjes, het komt allemaal bij de uitvoering aan je neus voorbij! Dus noteer alvast in je kalender de datums 4, 10 en 11 oktober en houd het nieuws over ons in de gaten in dit blad! Nu rest me nog namens iedereen van ons, onze voorzitter Martijn een TT 0486 Kantooradres 0486 -- 46 46 26 26 14 14 spoedig herstel te wensen. Martijn, we duimen voor jou! Groetjes namens ons allen. Tot ziens!

14 74

De Donk 21 Schaijk

FF 0486 0486 -- 46 46 28 28 32 32

Postadres Postbus 7 5374 ZG Schaijk Schaijk

EE info@vanmourikendebie.nl info@vanmourikendebie.nl II www.vanmourikendebie.nl www.vanmourikendebie.nl

37


Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

Fendt Limited Edition 2014

Tristar koelbox: 45 liter inhoud, 12V + 220V, koelt tot -15ºC!

l uw vo o rd ee

€1825,-

Van € 239,voor

€ 189,-

Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m do 8.30 - 18.00u, vr 8.30 - 20.00u, za 9.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 75


Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw

Het seizoen is weer begonnen! Steiger Houten Meubelen

Steigerhouten tuinmeubelen onbehandeld en 2x geschuurd. Leverbaar in iedere maat, hoogte, indeling naar eigen wens. Onbeperkt in creatieve mogelijkheden. Voor afwijkende maten, geheel passend in uw tuin, maken wij graag een gepaste offerte. Vraag de flyer op via de mail of per telefoon voor prijzen en meer voorbeelden of bezoek onze tuin aan de Hoefslag 10 te Zeeland. De foto’s laten een greep uit ons assortiment zien. Bij afname van grotere partijen, van hetzelfde product kunnen wij in overleg korting geven. Ook kunnen wij kussens (kleur- en waterbestendig) op maat en in iedere gewenste kleur leveren.

De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10, 5411 LS Zeeland (NB) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 | E info@deklijnbouw.nl | W deklijnbouw.nl

76


Supportersvereniging Festilent 1 – 2 – 3 Juli Fiets 3 Daagse Route van 30 kilometer Vertrek en inschrijving vanaf 18.30 uur bij kantine Festilent Kom gezellig fietsen tijdens de Zillandse Fietsdriedaagse van supportersclub Festilent op 1, 2 en 3 juli aanstaande. Ook dit jaar organiseert de Supportersclub Festilent de Zillandse Fietsdriedaagse: een driedaags fietsevenement door de prachtige omgeving van Zeeland. Op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 juli kunnen alle fietsenthousiastelingen hiervoor terecht op sportpark De Bundel in kantine Tavenu aan de Boekelsedijk in Zeeland. Iedere dag wordt er voor een route van 30 kilometer gestart vanaf 18.30 uur en onderweg krijgen alle deelnemers op de pauzeplaats een fruitige versnapering. Wie dus sportief wil genieten moet zich zeker aanmelden voor deze Zillandse Fietsdriedaagse. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per dag of € 5,00 per drie dagen. Inschrijven en starten kan op 1, 2 en 3 juli vanaf 18.30 uur in kantine Tavenu van Festilent op sportpark De Bundel aan de Boekelsedijk in Zeeland.

Kennismaking met het Service Team Amarant Service Team Amarant is alweer enige tijd verhuisd van de Kerkstraat naar het Brouwerspad 11a. Service Team Amarant is een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat doet het Service Team Amarant in Zeeland? Inmiddels werken we binnen Zeeland met het Service Team Amarant bij diverse projecten:  Vijf ochtenden in de week ondersteunen we Martien en Toon bij het dierenparkje ‘t Weike. Kom maar eens kijken als de poort open staat. Je bent van harte welkom om even naar de dieren te komen kijken en de dieren te aaien.  We maken speelgoed schoon voor Kiobra en het Pinkeltje en helpen we met het voorbereiden van bijvoorbeeld knipwerkjes. Ook maken we voor de GGD het speelgoed schoon.  Inmiddels werken we al een tijdje met de medewerkers van Service Team Amarant bij OBS De Wizzert. We verzorgen op maandag- en donderdagmiddagen koffie,thee en slijpen er potloden en zoeken spelletjes uit.  Momenteel zijn we ook tafelbladen aan schuren en verven voor SJB Zeeland.  Bij Barry Emons verzorgen we de tuin en mogen we op vrijdag de werkplaats schoon houden.  Daarnaast zijn we ook creatief in het atelier kom maar eens kijken op het Brouwerspad 11a. Volgend jaar verhuizen we mee naar het Kindcentrum om daar onze taken voor te zetten voor de scholen en de vaste taken die we nu ook al doen. Benieuwd wat we nog meer doen? Volg ons dan op Facebook (Service Team Amarant). Zo kun je zien welke services wij in en om rond Zeeland verrichten. 77


78


14.411

14.410

14.412 79


SAMENLOOP VOOR HOOP. EEN FEEST MET EEN LACH EN EEN TRAAN. Op zaterdag 21 juni om 14.00 uur start de eerste SamenLoop voor Hoop in Zeeland. Honderden inwoners van Zeeland hebben maandenlang belangeloos gewerkt aan de voorbereiding ervan. Een hoofdrol is weggelegd voor de Speciale Gasten, (ex)kankerpatiënten die het hele weekend in de watten worden gelegd.

ALLES VOOR UW TUIN * ZAAI- EN POOTGOED

* VIJVERFOLIE

Meer dan vijftig deelnemende teams zullen het SamenLoopweekend 24 uur lang in * KWEEKBAKJES * VIJVERPOMPEN/FILTER estafettevorm lopen over een parcours in hartvorm op het terrein van Festilent. * PERK- EN GROENTEPLANTEN * VIJVERPLANTEN De bijna duizend leden van deze teams bemensen ook de vele kramen langs het prachtige * KLEINFRUIT STRUIKEN * VIJVERVISSEN wandelparcours en zullen daar hun producten aanprijzen.

* GEWASBESCHERMINGSMID. * TUINDECORATIES POTGROND/TUINGROND * AFRASTERINGSMAT. Honderden *enthousiaste vrijwilligers die het mede mogelijk hebben gemaakt om dit * MESTSTOFFEN * TUINGEREEDSCHAP gigantische evenement neer te zetten, zijn het hele weekend (beurtelings) aanwezig om het uitgebreide programma zo goed en zo vlot mogelijk te presenteren. De speciale Samenloopkrant die tijdens het Pinksterweekend huis-aan-huis in Zeeland is verspreid, vermeldde het speciale programma voor volwassenen en kinderen. Bezoekers van het evenement ontvangen tevens een programmaboekje.

Bossestraat 65, Schaijk

Veel muziek en show , een KinderLoop, 0486-461386 parachutisten met een spectaculaireTel.: landing, maar ook momenten van stilte en emotie. Dát is de SamenLoop voor Hoop. Een feest met een lach en een traan. Dankzij de ondersteuning van vele sponsoren en vrijwilligers staat het evenement er straks als een huis. Krachtig en professioneel, door mensen met een groot hart, voor medemensen. Hoe mooi kan iets zijn? Nog nooit is de zomer in Zeeland zo mooi begonnen.

“Pinkeltje al 40 jaar een begrip in Zeeland” “Pinkeltje” bestaat 40 jaar. Er is na al die jaren nog steeds héél veel speelplezier. 40 Jaar geleden opende Peuterspeelzaal Pinkeltje haar deuren in het Parochiehuis aan de Kerkstraat. Daarna verhuisden wij naar de Franciscusschool in de Schoolstraat en nu zijn we gehuisvest in gemeenschapshuis De Garf. Op dit moment zijn we uitgegroeid van peuterspeelzaal, naar kinderopvang. In deze kinderopvang is nog steeds de peuterspeelzaal heel actief. In januari 2015 gaan de peuters ook mee naar het nieuwe kindcentrum. Vele kinderen komen minimaal 2 keer per week naar “Pinkeltje”. Met een zeer enthousiast team van zes pedagogisch medewerksters gaat Pinkeltje dit 40 jarig jubileum vieren met de kinderen en de ouders. eerste weekvoegwerk, van juli gaanstucwerk we de heleen week Voor al uw De metselwerk, tegelwerk. feestvieren met een specialeVoor feestmiddag op woensdag 2 juli. Wat er informatie bel:06-23205109 allemaal gaat gebeuren is nog een verrassing, maar……. we gaan er P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland samen een Super Gezellig Feest van maken!! 80 8


ZET

HEM OP! WK-STUNT

15% KORTING*

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

OP ONZE ZONNEBRILLEN COLLECTIE! DE HOOGSTE TIJD OM EEN NIEUWE ZONNEBRIL TE SCOREN!

Adres Kerkstraat 19b, Zeeland - Telefoon (0486) 452 500 Voor meer informatie kijkt u ook op www.frankverbeekzeeland.nl

81


EEN GREEP UIT ONS AANBOD IN ZEELAND ! KERKSTRAAT 9 B

TOOVERKAMP 14

PRACHTIG EN LUXE UITGEVOERD APPARTEMENT GELEGEN OP DE 1e EN 2e VERDIEPING MET GROOT DAKTERRAS EN BERGING. Bjr. 2009/2010, woonoppervlakte ca. 95 m² excl. dakterras van ca. 25m².

Op prachtige locatie gelegen half vrijstaande WOONBOERDERIJ (flink gerenoveerd) met vrijstaande schuur (2009) en grote tuin. Inhoud woning maar liefst 706 m³, oppervlakte schuur 48m². Perceelopp. 1386 m².

Wij hebben ook nog andere mooie appartementen in het centrum te koop !

We ook nog andere leuke woningen in het buitengebied te koop !

VOOR-OVENTJE 34

LANGENBOOMSEWEG 105 Vraagprijs € 299.000,= k.k.

VRIJSTAAND WOONHUIS MET AANGEBOUWDE GARAGE,

perceeloppervlak maar liefst 895 m², inhoud woning ca. 427 m³, garage ca. 69 m³. Vrijheid, rust en ruimte maken dit object interessant, de woning is eenvoudig aan de binnenzijde. Vraagprijs: € 260.000,= k.k. NIEUW IN DE VERKOOP!!

VRIJSTAAND WOONHUIS Perc.opp. 8654 m². Woonhuis 310 m³, combinatie wonen/werken! De oude opstallen (tot. ca. 620 m²) bieden volop mogelijkheden. Zo is het mogelijk na sloop van de opstallen een bedrijfsruimte t.b.v. kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid terug te bouwen tot maximaal 400 m². Vraagprijs € 395.0000,= k.k.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING BELT U 0413-261905. VOOR OVERIG AANBOD IN ZEELAND KIJKT U OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL President Kennedylaan 153 te Uden

Vraagprijs € 199.000,= k.k.

82


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 83


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl.

 451656.

Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518.

Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden: 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650 84 4

Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé, Onderlinge Zeeland, Noord-Oost Brabant, W.A. Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw verzekeringen-hypotheken-financieringenzorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL, MoneyGram handelingen, (C1000). Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.0020.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


Verslag diocesane Lourdesbedevaart van 26 april t/m 3 mei Lourdes dag 1 (de reisdag met de TGV) De wekker gaat bij de meeste pelgrims zo rond een uur of 4 in de ochtend! Dat is vroeg maar we moeten dan ook een heel eind om in die bijzondere plaats in Frankrijk te komen: Lourdes! Daar waar zovelen vanuit de hele wereld heengaan met ieder zijn eigen verhaal. Om te bidden, om te bedanken of om er 'gewoon' een keer geweest te zijn. Sommigen gaan al voor de tweede, derde of zelfs tiende keer! Voor anderen wordt het een eerste ontmoeting met deze heilige plaats waar Maria verschenen is aan dat 'eenvoudige' meisje Bernadette. In alle donkerte worden de koffers in de bussen geladen en na een reisgebed en zegen van hoofdaalmoezenier en onze eigen pastoor-deken Theo van Osch reizen we af naar Tourcoing (Noord-Frankrijk). Daar stappen we over op de TGV. Iedereen is nu wel zo'n beetje 'wakker' en het wordt al snel heel gezellig; er wordt een accordeon uit een koffer getoverd en de eerste Marialiedjes klinken door de wagons. Dan is het tijd voor het avondeten en net als bij de lunch krijgen we weer een fantastisch gevuld pakket! De VNB zorgt goed voor ons. We krijgen er een echt vakantiegevoel van. Na het avondeten zijn de meeste pelgrims wel erg moe en zien uit naar de aankomst in Lourdes. We komen tegen 19.00 uur aan op het perron in Lourdes in de stromende regen. De bussen staan al klaar maar we moeten toch even wachten op de pelgrims uit een andere trein en na nog een ritje van slechts 5 minuten zijn we tegen 20.00 uur in ons hotel. Het uitreiken van de kamersleutels gaat uiterst soepel en snel. Sommigen gaan meteen te bed, anderen nemen nog een lekker drankje in de bar en sommige pelgrims trotseren het weer en 14.413 gaan met een groepje om 22.00 uur nog naar de grot van Massabielle waar Maria Volop gezelligheid in de trein naar Lourdes verschenen is. Lourdes dag 2 Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt gaan enkele pelgrims naar de Lauden en aansluitend naar de Heiligverklaring van paus Johannes Paulus II en paus Johannes XXIII welke werd uitgezonden vanuit de Bernadettekerk. Daarna drinken we met een hele groep pelgrims een lekker kopje koffie bij een brasserie waar we verrast worden door een gastoptreden van de oberkelner. Het is een prachtig Ave Maria. Uiteraard zijn we vereerd en krijgt hij een warm applaus. Wat de oberkelner niet weet is dat hij zingt voor een groep pelgrims die nu toevalligerwijs het bedevaartkoor zijn; ons eigen jongerenkoor Deux Bornes! En natuurlijk zingen zij uit dank ook een paar mooie liederen. Daarna gaan we lunchen en is Mgr. Hurkmans te gast in ons hotel. Hij gaat voor in gebed, eet met ons en wenst ons na afloop een mooie bedevaart en schud ons allen persoonlijk de hand. 's Middags maken we een wandeling over het Heiligdom waarbij we uitleg krijgen van onze pastoor. Het is een mooie wandeling en de uitleg gaat dieper dan alleen 'feitelijk', onze pastoor maakt gelijkenissen met het Evangelie en beroept ons op ons persoonlijk leven. Na de wandeling heeft iedereen even wat tijd voor zich zelf tot aan het diner. Na het diner gaan we met zijn allen naar de Bernadettekerk waar we de pontificale openingsviering vieren. Het is een heel mooie start waarbij alle 1300 pelgrims uit ons bisdom aanwezig zijn. Bij de mededelingen krijgt een Nederlandse priester die in Lourdes werkt het woord. Hij heeft het genoegen gekregen om het erekruis van Lourdes uit te reiken aan onze pastoor! Dit ereteken is speciaal voor diegene die uitzonderlijk werk hebben verricht ten behoeve van Lourdes. Bisschop Hurkmans heeft hiervoor het verzoek ingediend en dit is gehonoreerd door de Bisschop van Lourdes. Onze pastoor mag zich nu ere-kapelaan van Lourdes noemen. Hij is zichtbaar ontroerd en hij krijgt luid applaus. Hij is diep onder de indruk dat hij dit erekruis mag ont85


vangen. Extra bijzonder is dat hij het krijgt in het jaar van zijn 25-jarig priesterjubileum, op de dag van de heiligverklaring van de pausen en omdat hij in Lourdes zijn roeping heeft mogen ontvangen. 14.414

Lourdes dag 3 Vanochtend vierden we de H. Mis bij de grot. Ondanks de regen en het vroege tijdstip waren alle pelgrims aanwezig. Onze pastoor ging in zijn preek dieper in op de woorden van Mgr. Hurkmans tijdens de openingsviering en sprak over de verschillen in 'waarnemen'. Na de lunch maakten we een hele lange stadswandeling langs alle bijzondere plaatsen uit het leven van Bernadette. We bezochten eerst het familiegraf, waar Bernadette overigens zelf niet ligt begraBisschop Hurkmans feliciteert Pastoor van Osch ven; ze ligt opgebaard in Nevers. Wederom met zijn benoeming tot Erekapelaan van Lourdes was onze pastoor onze gids en sprak mooi over het lijden van Bernadette, maar ook over het lijden van Jezus, het lijden in de wereld en in ons eigen leven. Hij maakte met het leven van Bernadette de vergelijking met het leven van Jezus en het Paasverhaal. Hierna liepen we richting het cachot en daarna naar haar parochiekerk waar we een kaarsje hebben aangestoken en waar we werden verrast met een spontaan vierstemmig 'Onze Vader' van jongerenkoor Deux Bornes. Nu was het tijd voor een drankje op het terras. Heerlijk in het zonnetje hebben we daar een uurtje gezeten en hebben daarna nog de twee andere huizen bezocht waar Bernadette gewoond heeft. Wat een verschil tussen de molenaarswoning en het cachot! 's Avonds liepen de meeste pelgrims mee met de lichtprocessie. Jongerenkoor Deux Bornes mocht deze muzikaal begeleiden vanaf de trappen voor de Rozenkransbasiliek. Wat is dat toch prachtig zoveel kaarsjes en zoveel mensen. Je voelt de devotie in de lucht hangen en je ziet het aan alles wat hier in Lourdes gebeurt. Zoveel eerbied, zoveel dienstbaarheid! Daar wordt je stil, dankbaar en 'klein' van. Lourdes dag 4 Vanochtend zijn we naar een lezing geweest van Dokter Alessandro de Franciscus, hoofd van het Medisch Bureau van Lourdes. Hij vertelde over enkele wonderbaarlijk genezingen uit de tijd van Bernadette en legde de procedure uit wanneer een genezing als wonder kan worden betiteld. Op dit moment zijn ruim 60 genezingen toegekend als wonder. Daarna vierden we de H. Mis. Tijdens de lunch werd het idee geopperd om 's middags na de rondleiding met zijn allen te picknicken op het grote veld voor de kleine kruisweg. Het was ook zo'n prachtig weer. Dat viel in de smaak! Zo gezegd zo gedaan, er werd limonade en koekjes ingekocht en de accordeon werd meegenomen. Eerst kregen we nog een rondleiding door de 3 Bernadettekerken; de Rozenkransbasiliek, de Crypte en de basiliek van 14.415 de onbevlekte ontvangenis. In de Rozenkransbasilliek werd net een mis gevierd en er werd prachtig gezongen. Helaas konden we daardoor niet helemaal vrij rondlopen. We zullen er nog wel een keer heen gaan deze week. Toen was het tijd voor de picknick. Iedereen had wel behoefte aan een glaasje drinken en de stemming zat er goed in; we gingen zingend en in polonaise over het veld. De zon was helaas vertrokken en we gingen terug naar het hotel voor het diner. 's Avonds zijn we naar de kaarsengalerij gegaan. Daar Dit jaar gingen er ook gezinnen mee en zoals te zien genoten de kinderen met volle teugen hebben we onze kaarsen laten zegenen door 86


onze diaken Henk van Thiel en hebben we de kaarsen aangestoken en gebeden. Dit was een heel intens moment voor velen. Enkele pelgrims sloten daarna aan bij de lichtprocessie en anderen gingen winkelen of zochten een brasserie op voor nog een borreltje. Wederom een prachtige en gezellige dag! Lourdes dag 5 Er staat een vol programma op de planning voor vandaag. We gaan eerst naar de Internationale Hoogmis in de ondergrondse Pius X basiliek. Het is onvoorstelbaar groot; er kunnen ruim 25.000 mensen in! Het is een hele ceremonie voordat de mis begint; jongerenkoor Deux Bornes repeteert al een uur van te voren met de vaste dirigent/tenor van Lourdes en alle landen, bisdommen, ordes en congregaties worden vlak voor de mis genoemd. Zij hebben ook bijna allemaal een afgevaardigde met vaandel die door het middenpad naar voren mag lopen. De mis verloopt in verschillende talen en alles is op grote schermen te volgen. Heel bijzonder; je voelt dat je niet alleen bent in je geloof maar dat je letterlijk deel uit maakt van een wereldkerk. En als je dan beseft dat ook de mensen thuis via internet de mis kunnen volgen dan is dat erg bemoedigend voor een gelovige. Na de lunch was er de mogelijkheid om de kleine of grote kruisweg te lopen. Helaas regende het pijpenstelen en menig pelgrim noemde het dan ook een 'echte' kruisweg. Pas op het laatst scheen het zonnetje even maar helaas was dat voor korte duur. Direct na de kruisweg gingen we voor de tweede keer deze dag naar de Pius X basiliek om de sacramentsprocessie bij te wonen. Normaliter start deze buiten en eindigt ze in de basiliek maar vanwege het slechte weer was de processie buiten afgelast. Terug in het hotel konden we even bijkomen en droge kleren aantrekken waarna we heerlijk gegeten hebben met een verrassing toetje! Onze pastoor werd namelijk getrakteerd met twee hele grote taarten. Het was een felicitatie voor zijn 25-jarig priesterjubileum van het hotel. Iedereen genoot ervan. Na het diner stond er nog een laatste activiteit op het programma: de Avond van Barmhartigheid. Dit was een hele mooie avond. Het Allerheiligste was uitgesteld en na steeds een korte overweging werden er heel mooie liederen gezongen en konden de mensen deze meelezen/zingen via een groot scherm. In de kerk en buiten op het plein waren diverse priesters aanwezig bij wie je kon praten en eventueel het sacrament van boete en verzoening mocht ontvangen. Er was ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ondanks dat de opzet van de avond open was, men kon in- en uitlopen, bleven heel veel mensen van begin tot einde. Toen we terug naar het hotel liepen hoorde ik andere pelgrims zeggen dat ze het heel mooi vonden en dat ze bijzonder geraakt waren. Prachtige afsluiting van een drukke, natte dag in Lourdes. Lourdes dag 6

14.416

Het was vroeg uit de veren. Vandaag stonden diverse Een regenachtig bezoek aan de excursies op het programma. We konden kiezen uit schaapsweide in Bartrès. een hele of halve dagtocht naar de Pyreneeën en een halve dagtocht naar Bartrès. Wij kozen voor een halve dagtocht naar Bartrès en een halve dagtocht naar de Pyreneeën, naar de Gavarnie om precies te zijn. In Bartrès hebben we de H. Mis gevierd en daarna zijn we met de mensen die goed ter been zijn via een heel stijl bospad naar de wei gelopen waar Bernadette haar schapen hoedde. Hier staat ook nog steeds de oude schapenstal. De terugweg was een beetje spannend want door de regen was het pad ontzettend glad en omdat het zo enorm stijl is was het echt opletten waar je je voeten zette. Enkele pelgrims bezochten nog het kleine museum wat is gehuisvest in de woning van de voedster van Bernadette en waar ze ook meerdere malen heeft verbleven in haar jeugd. Na de lunch gingen we met de bus op weg de bergen in. Het was een welkome afwisseling in het programma. Even Lourdes achter je laten en genieten van de mooie omgeving. We maakten een korte stop bij de Pont Napoleon en maakte daar mooie foto's. Het was verbazingwekkend 87


dat het weer in de bergen zo mooi was! We vroegen ons af of het in Lourdes ook zo'n mooi weer was. Na een kwartiertje reden we door naar de Gavarnie, een prachtig klein dorpje midden in de bergen en met een prachtig uitzicht. In de verte konden we de sneeuw op de bergen zien liggen en met de zon op ons gezicht maakte we een wandeling. We genoten van de prachtige natuur. In dit dorpje staat ook een heel oud kerkje (ik geloof 14e eeuws) wat regelmatig wordt aangedaan door pelgrims die naar Santiago de Compostella lopen. Nog even een kopje koffie op het terras en het zat er alweer op. Enkele pelgrims zagen vlak voordat we de bus instapte nog een kleine lawine op de bergen. Na het diner stond er nog een leuk alternatief programma op de planning: de zangavond! Alle pelgrims waren uitgenodigd om in de Bernadette kerk samen gezellige Brabantse liedjes te zingen. Enkele muzikanten van Deux Bornes verzorgde deze gezellige avond. Het was leuk dat ook de Bisschop aanwezig was. We deinden met zijn allen mee op de liedjes als 'Daar bij de waterkant' en 'Brabant' van Guus Meeuwis enzovoorts. We eindigden in polonaise. Het wordt bijna eentonig maar het was wederom een dag om in te lijsten! Lourdes dag 7 Het is alweer vrijdag. De laatste dag van onze bedevaart is een feit want morgenochtend vertrekken we weer naar huis. We beginnen deze dag met een zendingsviering in de kapel ruimte van de Pius X basiliek. De laatste viering van deze bedevaart. Deze staat, zoals de naam al doet vermoeden, in het teken van onze 'zending'. De Bisschop zei in zijn overweging daarover o.a.; "ik vraag jullie om te 'volharden' in gebed en trouw te zijn aan je Christen-zijn; aan je geloof. Het was een mooie viering en het dringt tot ons door dat we afscheid moeten gaan nemen van Lourdes en van elkaar. Hier en daar vloeit een traantje. Dat is wel begrijpelijk, we hebben zoveel mooie en intense momenten samen beleefd. Sommige pelgrims kennen elkaar pas sinds deze week maar de onderlinge band was al snel sterk. Na de lunch is er een viering met handoplegging. Ook deze viering staat in het teken van onze roeping en zending. Onze pastoor zegt hierover: "Gods hand ligt op je; laat hem zijn hand op je leven leggen, op je hart." Nog even wat souvenirs kopen of nog een laatste keer naar de grot en dan gaan we dineren. 's Avonds sluiten we af met een 'bonte avond' in ons hotel. Het is heel gezellig en een mooie afsluiting van deze bedevaart. Jongerenkoor Deux Bornes heeft nog wat kadootjes uit te delen als dank voor de geweldige week. Nu lekker slapen want we vertrekken morgen alweer vroeg. Marjolijne Koomen-du Maine

14.417 Een deel van de 80 deelnemers die vanuit de Parochie Sint Petrus meereisden naar Lourdes 88


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 21 + 22 juni 22 juni

Samenloop voor Hoop, terrein Festilent, start zaterdag om 14.00 uur KMZ, oldtimerbeurs bromfietsen, motoren en onderdelen, Voorpeel 1 in Odiliapeel, 10.00 tot 15.30 uur. 27 juni Première film The Lettuce Hunters, Theater Naat Piek, 20.30 uur 28 juni Zonnebloem, picknickdag 1 t/m 3 juli Supportersvereniging Festilent, Fietsdriedaagse, kantine Festilent, vanaf 18.30 uur 2 juli CJG, Informatieve 'kroegentocht', Ambianz, van 19.15 tot 22.15 uur 5 juli Het Hoischurke, festival Queensland, Vlashoeve, 19.00 uur 6 juli Heemkundekring, Tentoonstelling Archeologie, Heemhuis, van 13.00 tot 17.00 uur 11 t/m 13 juli Fabriek Magnifique: cultuur & food festival, op diverse locaties in Veghel 11 t/m 15 aug SJB, Inkakamp 18 t/m 22 aug KBO, meerdaagse reis naar Luxemburg 18 t/m 29 aug Zonnebloem, Lotenverkoop huis-aan-huis 21 aug Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 576, vóór 19.00 uur 24 aug Zeelandse straatfeesten, kofferbakverkoop, voor de Garf, 13.00 -17.00 uur 30 aug Ut Rookelijzer, nr. 576 30 aug Bedevaart naar Kevelaer, vertrek bij de kerk in Zeeland om 8.00 uur 31 aug Brandweer, Open Dag, Kazerne, van 10.30 tot 16.30 uur 21 sep MOV, Jubileum Fiets Mee 26 sep Samenwerkende organisaties, Ontmoetingsmiddag, Compostella

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Juni 2014  
Juni 2014  
Advertisement