Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

11 januari 2014 50ste jaargang nr. 570


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 12 jan Zillandse Wintermert. 16 jan Heemkundekring, lezing Dhr. Willemen over hondenkarren. 19 jan MOV 50 jaar. Eucharistieviering 9.30 uur daarna receptie in Bondsgebouw. 20 jan KVO, Toneel door de toneelgroep Nistelrode, De Garf, aanvang 19.30 uur. en e-mailadres 23 jan redactieDe LanderdPas, optreden Theo van Duren, Nieuw Schaijk, 14.00 uur. voor kopij-fam. berichten-sintels 25 jan De Smouskes, huis aan huis verspreiding carnavalskrant. utrookelijzer@home.nl 26 jan SJB, Cool met SJB (nieuwe activiteit), Ambianz, 10.30-12.30 en 14.00-16.00 uur. Ankie van Uden 27 jan Melkpad Heemkundekring, ledenvergadering en dialectquiz voor iedereen. Heemhuis 20.00 uur. 19, 5411 GC Zeeland 27 jan t/m 1 feb CollecteHersenstichting 0486 451813 30 jan Film over Bernadette, Parochie Centrum Uden, 20.00 uur. T.b.v. Lourdesbedevaart. Een nieuwe rubriek. plaatsing van kopij is gratis 5 feb Heemkundekring, liederentafel. familieberichten € 0,10 per cm2 6 feb Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 571, vóór 19.00 uur. sintels (korte berichtjes) In dit Rookelijzer starten we vandaag met een nieuwe 9 feb Smouskes, Jeugdpronkzitting, De Heische Tip. totJeugdcarnaval max. 20 woorden €De 5,00 rubriek,“Bij namelijk het publiceren van een boekje van Piet nummer € 7,00 14-15-16 feb S.C.onder De Smouskes, Pronkzitting ons in Zélland”. bij opgave te voldoen van der Burgt in maandelijkse afleveringen. De schrijver 15 feb Ut Rookelijzer, nr. 571. info bij redactie  0486 451813 werd in 1904 geboren te Zeeland, groeide daar op en 2 mrt De Smouskes, Smousen Optocht. verhuisde later tbv naar Eindhoven. Hij beschreef in de be23 voor mrt commerciële MOV ismadvertenties Heemkundekring, wandeling Ang. van Zeeland. ginjaren negentig in elf hoofdstukken 3 apr adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heemkundekring, dagexcursie naar Baarle-Nassau. Vertrek 8.15zijn uurherinneringen Heemhuis. aan zijn jeugd in Zeeland. Zijn kinderen maakten er een Heidi de Groot Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland boekje van dat in de familie verspreid werd.  0486 453816 Het bewuste boekje is in het bezit van Heemkundekring hele pag. € 60,Richtlijnen voor het aanleveren voorleden Ut Rookelijzer Zeeland en isvan doorkopij een aantal gelezen. Zij von’n evenredig voor ½ pag. enz den het mooi geschreven. Aan Ut Rookelijzer werd toen U kunt als volgt deel inzenden: afwijkende maat € 0,13 per cm2 gevraagd om het boekje in afleveringen te publiceren. 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. hebben het boekje gelezen en 2. U doet ons een groot dit op redactieleden de volgende manier doet: kopijplezier binnenals uEnkele 9 dagen voor verschijningsdata  Lettertype Century Gothic 11. ook zij vonden het zeker de moeite waard om het te Hiervoor  Marges boven enverschijnt onder 2 cm,publiceren. links en rechts 1,5 cm. hebben we toestemming gevraagd aan de kinderen van Piet van der Burgt en wij  Regelafstand: “enkel”. 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data willen hen hiervoor van harte bedanken.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13 Wij hopen daten vele abonnees metinsturen. genoegen de afle3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een dezelfde persoon abonnementen veringen van dit “Zeelandse” boekje zullen lezen. 4. Foto’s in JPG-formaat.G.Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend Zegers onderschrift. Graspeel Bestandsgrootte 9a, 5411 LB Zeeland van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven  of getypte tekst. Wij zorgen voorWensen verwerking. 0486 450945 voor 2014. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! abonnementsprijs Wij behoudenbijons het recht voor om lettertype, puntgrootte en hebben grootte van logo’s en foto’s machtiging: € 15,00 Van een aantal abonnees wij persoonlijk, per naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. zonder machtiging: € 18,00 e-mail, telefonisch of schriftelijk de beste wensen ontLosse exemplaren: € 2,50 Voor kopij, familieberichten en sintelsvoor (korte berichtjes) vangen 2014. Vanaf utrookelijzer@home.nl deze plaats willen wij hen Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. hiervoor heel hartelijk bedanken. postabonnement Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl is mogelijk Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Medewerkers Ut Rookelijzer. bezorging Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816. via vaste wijkbezorg(st)ers

 Nr. 570  11 januari 2014 

Van de redactie.

zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14

In dit Rookelijzer vindt u een overzichtslijst van al onze

U wilt abonnee vanmedewerkers. Ut Rookelijzer worden? huidige Samen zorgen zij er voor, dat u in financiën

Als u onderstaande gegevens invult danelf ontvangt u z.s.m. eeninmachtiging. M. Zonnenberg het en jaaropstuurt 2014 weer keer Ut Rookelijzer de bus krijgt.

Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland Naam:......................................................................................................................................................  0486 451698

Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Adres:...................................................................................................................................................... Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Postcode:............................Plaats:........................................................Tel.:.......................................... drukkerij V.d. Broek, Wanroij. 1740 exemplaren utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland  Voor redactionele mededelingen zie laatste pagina  www.utrookelijzer.nl 1


OP UUR EN TIJD

Tarieven kerkelijke diensten Sint Petrusparochie 2014 GEZONDHEIDSZORG

BRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK activiteiten en eetpunt binnen zorgcentrum. Praktijkadres: Puttelaar 2B,  451200 Voor 24-uurs zorg aan huis in de gemeente Landerd kunt Optie 1Spoedlijn. Kerkelijke diensten 2014 Tarieven 2014Snijders van u contact opnemen met Dorothé Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken afspraak H. Mis stipendium € 10,00 zorgcentrum Compostella 0486-458585. Na 10 uur ook voor opvragen uitslagen e.d. Huwelijksviering € 360,00 Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en Optie 3Voor de apotheek en herhaalrecepten. dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg Jubileumviering € 270,00 Openingstijden: ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur. www.brabantzorg.net 0413-380890, Uitvaart (incl.tijden absoute + avondwake) in zelfde plaats € 450,00 Op de volgende uitsluitend via optie 1mits voor E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu spoedgevallen bereikbaar:  451200 Avondwake (+ absoute) € 450,00 THUISZORG PANTEIN. 11.00-11.30 u: werkoverleg; 13.00-14.00 u: lunchpauze Alleen absoute (begraafplaats/crematorium) € 450,00 Voor alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief), 24 uur 14.00-15.00 u: div. werkz.(balie is wel open) Uitvaart kind € 220,00 per dag. info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Afspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur Doop Vrijwillige bijdrage Bij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dag Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voedingen Dieetadvies, opgehaald worden. Begraafplaats Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. Weekenddienst artsen: Graf delven/dichten (enkel) € 390,00 PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, Op werkdagen van 17.00 - (kindergraf 8.00 uur ’s morgens Graf delven/dichten t/m 12en jr) € 195,00 ma t/m vr 9.00-21.00 uur, zat 10.00-17.00 uur, tijdens weekenden + feestdagen, 24 uur per dag. Plaatsingskosten/afdekplaat urn € 200,00 tel. 0900-8803 (lokaal tarief). Bellen naar: 0900 8860 (muur/zuil/graf) FYSIOTHERAPIE Bloedafname voor laboratoriumonderzoek Graf delven/dichten (dubbeldiep) € 390,00  Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: Op maandins- donder- en(dubbelbreed) vrijdag 8.00-9.30 uur, Graf delven/dichten € 390,00(Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysioin Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. therapie/training. Kerkstraat 25,  451503. Grafmedewerkster delven/dichten (familiegraf) Door Bernhoven Diagnostisch Centrum. € 390,00www.bedrijfs-fysiothetapie.nl Onderhoudsbijdrage Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl  W.J. v. Kessel – Fysiotherapie/Manueeltherapie: Grafrechten 20 jaar kerkhof 13, voor jaar Op afspraak. MOEDERS VOORvoor MOEDERS: Jeanne v.d. Linden Brouwerspad 20 452684. Enkelgraf € 430,00 Enkelgraf € 485,00  462459 / 0800-0228070 (gratis) CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg, Dubbeldiep € 645,00 Dubbeldiep € 485,00 ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: Brouwerspad 13a,  06-30790700. € 860,00 Dubbelbreed € 520,00 C.Dubbelbreed v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel en M. Elbers, ACUPUNCTUUR: Familiegraf 9, 5451 BN Mill,  0485 451511. € 1.125,00 Familiegraf Bernhardstraat Marianne ten Westenend,  0413-260392€ 525,00 Kindergraf € 215,00 Kindergraf € 240,00 TANDARTSEN: PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN urn muur/zuil/graf € 322,50 1 urn muur/zuil/graf € 250,00  1 J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman, In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst Onderhoudsbijdrage Kerkakkers 4,  451621,meermanshanden.nl 0413-408800. Uden/Veghel:  Verlenging grafrechten met 10 jaar voor 10 jaar SPORT-kerkhof EN ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING.  Enkelgraf M. de Graaf, Udenseweg 10b,  420500. € 215,00 € 270,00 Enkelgraf  Massagepraktijk/Gewichtsen voedings-consulente In spoedgevallen van vr 12.00 u. tot ma 8.00 u. en Tonny, Pimpernel 14,  06-25000368 € 322,50TinyDubbeldiep € 270,00 Dubbeldiep tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800. tiny.en.tonny@planet.nl €430,00 € 270,00 Dubbelbreed Dubbelbreed LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD  CoraFamiliegraf van Tienen, Vlasroot 2,  451293 € 650,00 € 300,00 Familiegraf Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen  Lamat, Hooge Raam 6,  453936/06-19498601, € 135,00 Kindergraf Kindergraf  463093, praktijk in Compostella Zeeland. Tevens € 135,00tevens Shiatsu en Reiki. 1 urn muur/zuil/graf € 162,50 1 urn muur/zuil/graf € 125,00 praktijk in Schaijk, Lorskensstraat 1e. Behandeling op  Sandra Verdijck, Broeksteen 17, afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl 06-45754934 www.sandraverdijck.nl Samenvattend kosten begrafenis begraafplaats PODOTHERAPIE overzicht N. van den Heuvel.  Vitaliteitscoach Personal Trainer Tom Laurenssen Kerkstraat 10, Zeeland,  06-30074272.  06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl samenstaanwesterk-er.nl en mijnvitaliteitshop.nl Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Kindergraf Urn YOGA:  Graf Centrum voor yoga en meditatie Margot Smits, Geneeskundig) delven/dichten € 390,00 € 390,00 TCM (Traditioneel € 390,00 Chinees € 195,00  06-30745739 Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl Plaatsingskosten/ € 200,00 Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118  afdekplaat OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC Grafrechten Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga € 645,00 Frank Verbeek,  452500. 20 jaar € 430,00 € 860,00Kerkstraat€ 19b, 215,00 € 322,50 Boekelsedijk 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl WERK: Gemeenschapshuis de Garf, Onderhoudsbijdrage € 485,00 € 485,00 MAATSCHAPPELIJK € 520,00 € 240,00 € 250,00 PEDICURE-VOETREFLEX: de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA -------------Zeeland,  --------------------------- ruimte--------------------------Els Derks, Rootstraat 22,  451767 Spreekuur: wo 9.00-10.00 Totale kosten € 1.305,00 € 1.520,00 461258. € 1.770,00 € 650,00 uur. € 772,50 Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden,  AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met begraafplaats een beperking en/of autisme. Clientenserv.: 013-4652151 0413-253900. Hulp Online: www.aanzet.nl 82 2


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458111 Fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans Spreekuur op afspraak* Wethouders:  H. van Dongen* (loco-burg.) Kleine Graspeel 6, 5411 RA Zeeland, harrie.vandongen@landerd.nl  P.L.M. Raaijmakers*, Smidse 42, 5374 AJ Schaijk peter.raaijmakers@landerd.nl  H. Tindemans*, hetty.tindemans@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, Personeelszaken en Inform. en Automatiseringsbeleid. Weth. Van Dongen: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), incl. de centrumplannen Schaijk en Zeeland en Econ. Zaken. Weth. Raaijmakers: Welzijn, Sociale zaken en Onderwijs. Weth. Tindemans: Openbare werken, Financiën, Handhaving, Duurzaamheid, Natuur- en Landschapsbeleid, Monumentenbeleid, Toerisme, Recreatie en Vervoer. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE ST.JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Voor noodgevallen: 06-21204630. www.parochiesintpetrus.nl e-mail info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en dinsdag 19.00 uur. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe (portaal kerk) in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur). Kerkradio: Contactpersoon: Dhr. M. Holleman, Manegestraat 7,  452417.

VEILIGHEID Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel 3 weken vooraf naar: Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar de pastorie:  451377 of naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set'77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Mooiland / Maasland: spreekuur in Compostella op maandag in EVEN weken 15.30-16.30 uur. Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),  451656. Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl. Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN

Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518. Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen; Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. 4

Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650

Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé Onderlinge Zeeland Noord-Oost W.A.Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur.

Brabant

Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw Verzekeringen-hypotheken-FinancieringenZorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL: Kerkstraat 47a (C-1000)  458830. Open: ma t/m do 8.00-20.00 uur, vrij 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


Blijvend in prijs verlaagt. Nieuwe Set gelnagels Nabehandeling

€ 34,95 € 29,95

Kwaliteit en toch betaalbaar…… * Nagelstudio * Groothandel in nagelproducten * Opleidingen/Workshops * Webshop * Gel polish thuisparty,s Kydu Nail Cosmetic Line Melkpad 13 5411 GC Zeeland 06-51964446 Info@kydu.nl www.kydu.nl

JANUARI MAAND VAN DE HOT STONE MASSAGES Geniet tijdens deze heerlijke massage van de warme basaltstenen en oliën, een weldaad voor spieren, lichaam en geest Kijk voor bovenstaande, meerdere acties en voor een sfeerimpressie van onze praktijk en behandelingen op www.relaxandrelieve.nl CREËER EEN MOMENT VOOR UZELF IN HET HECTISCHE LEVEN VAN ELKE DAG [ RELAX & RELIEVE ] Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486‐451293

A en A Vlasroot 11 Strijkservice en Kleinverstelwerk

06 20 22 27 45 06 34 83 01 65

Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948 5


BEDANKT

C1000 EP Bergmans Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden. Tonny en Maria Willemsen Een bedrijf beginnen of overnemen? Cafe ’t Oventje Praat eens met ons over de mogelijkheden. Warenhuis Coppens Volkel Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Voor de verkoop van onze kerst CD en wenst verder iedereen een gelukkig en gezond 2014 toe! Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

78 6

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

7


John, Mira en alle medewerk(st)ers wensen u een gelukkig en gezond

Kerkstraat 47, 5411 EA Zeeland 0486-458830 DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 8


Vrijwillig(st)ers van UT ROOKELIJZER per 1-1-2014. Redaktie: Gerard Zegers Jan Ermers Harrie v.d. Elzen Ankie v. Uden-v. Boekel Martien Zonnenberg Josien Verhoeven-v. Loy Bezorgen aan bezorgers: Jan Ermers Adrie v.d. Bolt Post en foto's: Gerard v.d. Sluis

Lay-out: Ankie v. Uden-v. Boekel Ingrid Maurix-v.d. Hei Ilse v.d. Laak-v.d. Hei Jacqueline Bros Josien Verhoeven-v. Loy Commerciële advertenties: Heidi de Groot-v. Hout Ontwerp puzzels: Mijke Hoogakker-v.d. Hoogen

Webdesign + -onderhoud: Yvonne v.d. Velde-Zegers

Diverse: Albert de Groot Schrijvers: Ria Boley Toos v.d. Hei-Hendriks Onder pseudoniem: Schup en Schoefel Tim Victor van Uje Tekenaressen: Silvia Plamont-v.d. Ven Corry Kateman-v.Gerwen

Bezorgers: Wijk: Achter-Oventje Brand Comp.+Fr.hof+Nonnenhof Eikenhof Graspeel Heihorst Hoefkens Duifhuis Kapelweg e.o. Kerkstraat Midden Kerkstraat Noord Kerkstraat Zuid Kilsdonkplein Van Kreitsberg Melkpad I Melkpad II (ged.) Melkpad II (ged.) Melkpad III Molenstraat Zuid Peel De Puvelamas I Puvelamas II Schomola Steenakker De Strepen De Trent I Trent II Udenseweg Velden De Vlasroot I Vlasroot II Voederheil Schaijksew. Voor-Oventje I Voor-Oventje II Zevenhuis

Naam: Mies en Betsie v.d. Wijst Kees Dekkers Hans van Erp Riek Martens-v.d. Boom Mien Habraken-Geurts v. Kessel Jan v.d. Wijst Mien Opsteeg-de Louw Truus Rovers-de Groot Nollie v. Dijk-Geurts v. Kessel Dorothé v. Sonsbeek-v.d. Elzen Gonny van Ras-Dekkers Trees Vrenssen-Hol Carla v.d. Wielen-de Jong Tiny Vertogen Jos Kunneman Bert v. Zuijlen Maria de Meijer-v. Haandel Rinie Heijl Ine Verstegen-Lammers Peter Huvenaars Jan Daverveld Mies v.d. Brand-Hol Sandra v.d. Valk-Habraken Mariëtte v.d. Zanden-v.d. Ven Jo van Uden-Albers Antoon v. Summeren Annie Bongers-Vissers Gien v.d. Ven-v. Ras Nellie v. Hout-Biemans Trudy v.d. Ven-Broeder Piet Zegers Mien Cornelissen-Pijnappels Gerrit Willems Riny v. Wanrooij-v. Schijndel

Straat: Tel: 0486 Boekelsedijk 36 45 1505 Brand 20 45 2340 Kloosterstraat 8 45 3382 Kerkstraat 20-20 45 2117 Graspeel 12 45 2037 Rootstraat 27 45 1928 De Kuipersweg 10 45 3217 Halstraat 14 45 3019 R.v.Gerwenstr. 11 45 2048 Kerkstraat 106 45 3026 P. Janssenstr. 17 45 2274 v. Kilsdonkplein 6 45 1466 Kreitsberg 3 45 3257 Melkpad 11 45 2809 Vederdistel 12 45 2593 0614292409 Penningkruid 3 Weegbree 18 45 2761 Molenstraat 6 45 2517 Voorpeel 1 O'peel 43 2039 0612268567 Langenb.weg 7 Manegestraat 10 45 2083 Laagveld 1 45 1919 Scheisteen 10 45 0715 Weemveld 10 45 2603 Trentsedijk 9 45 1584 Beemdsteeg 5 45 2367 Udenseweg 24 45 1494 Grootveld 15 45 2519 Damaststraat 4 45 2518 Linnenstraat 20 45 1773 Schaijkseweg 7a 45 2316 Boekelsedijk 22 45 1300 Voor-Oventje 4 45 2705 Tooverkamp 1a 45 2387 9


"VUURWERK"! Hallo beste mensen, we zijn weer een jaar aan de eeuwigheid kwijtgeraakt. Voor mijzelf kan ik wel zeggen dat het sneller is gegaan dan mij eigenlijk wel lief is. De dagen schijnen steeds korter te worden en dan zeggen ze wel: "schijn bedriegt" en dat zal ook wel zo zijn, maar als ik dat ga denken dan kom ik op het einde van de dag nog meer tijd te kort. Als je over dat onderwerp gaat nadenken zou je er tureluurs van kunnen worden. Ook als je zo tegen oudjaar s ‘avonds naar de t.v. zit te kijken en je ziet die lijst van personen voorbij komen die het tijdelijke met het eeuwige hebben verruild denk ik weleens, die ook al en die en die ook al. Hoe kan dat toch? Ik meen dat ik die en die nog pas op heb zien treden! Nog zo jong en nu al naar de eeuwigheid vertrokken. De ene keer voel ik mijn grens al snel dichterbij komen en de andere keer denk ik soms de grootste gevarengrens al gepasseerd te zijn. Dat zei mijn opa ook toen ze hem eens vroegen of hij ook nog geen schrik begon te krijgen toen er in Zeeland in betrekkelijke korte tijd nog al wat mensen gestorven waren. Nee, helemaal niet zei hij, dat zijn geen mensen van mijn leeftijd. Dat waren allemaal mensen die veel jonger waren dan hij. Het is soms maar hoe je het bekijkt en mijn opa bekeek het graag van de optimistische kant. Een ding weet ik wel zeker, ook mijn grens komt elke dag een beetje dichterbij maar ik zie echt nog geen horizon. We gaan er gewoon weer vol goede moed tegenaan zeg maar met vol vuur en maken er nog een beetje vuurwerk van zolang als het maar kan. Toch weet ook ik dat sommige levensfuncties er niet beter op worden. Om maar eens iets te noemen. Tegen de wind in piesen dat lukt al lang niet meer. En niet dat, dat nu zo erg is maar een boer en het weer willen elkaar zo nu en dan weleens uitdagen. Hoe hard ze mekaar ook nodig hebben, soms zijn het elkaars tegenpolen. Dat niet meer tegen de wind in kunnen piesen daar zit ik ook helemaal niet mee, zonodig hou ik het wel met de wind mee. Maar! Aan dat niet meer kunnen, zitten meer belangrijker zaken aan vast maar waarover ik het liever niet wil hebben! Wat zeg ik: liever niet! Het zijn zaken waarover ik het hier helemaal niet wil hebben. Af en uit. Maar nu ik het toch over dat piesen heb schiet me nog een verhaaltje over vroeger te binnen. Dat vroeger speelt zich in de vijftiger jaren af. In 1957 ging ik een jaar naar de ambachtsschool in Uden. Het was een school voor alle jongens uit de omtrek van Uden die een vak wilde leren. Zo gingen daar ook jongens uit Boekel naar toe en dat weet ik ook nog, die spraken een heel ander dialect dan wij. Die spraken van "haus en thaus" (huis en thuis) dit even terzijde. Maar die jongens hadden het nog over een wedstrijdje vèrpiesen dat ze nog ooit onderweg naar de lagere school gespeeld hadden, over vuurwerk gesproken! Hoe ze dat speelde! Onderweg naar de lagere school woonde ergens un stuk of vier vrijgezellenboeren, broers van elkaar samen op een bedrijf. En die vier broers die pruimden? Voor de jongeren die niet weten wat pruimen is. 14.001 Pruimen is niets anders dan kauwen op een tusje tabak net zoals je op kauwgum kauwt. Roken kon brandgevaar opleveren en pruimen niet. Nu was het ook nog eens zo dat die broers heel erg zuinig waren en daarom hun afgekauwde pruimen in de zomerdag soms nog te drogen legde op het dak aan de achterkant van het kippenhok. Achter langs dat kippenhok liep een klein slootje dat door de broers goed schoon werd gehouden want dat was de afvoer voor het water uit de gootsteen, de wasmachine en het schrobwater. -- En langs -10


En langs dat slootje liep zo’n binnenpaadje, zoals die er vroeger zoveel liepen, en juist over dat paadje kwam ook veel jeugd allemaal te voet die naar school moesten. De meisjes liepen wel door hoewel sommige toch ook wel nieuwsgierig waren wie de winnaar zou zijn. De jongens die moesten van tijd tot tijd hun beste kunnen op die pruimen uitproberen. Eerst hun pies zolang mogelijk ophouden en dan met volle straal, vol vuur mikken. Er zijn wel eens jongens te laat op school gekomen omdat ze zo vol vurigheid bezig waren geweest om de kranigste te zijn. Maar geen van de jongens durfden de werkelijke oorzaak van hun te laat komen tegen de meester te vertellen. Het woord wildplassen kende men toen nog niet en dat was eigenlijk nog eens echt wildplassen. Wat men toen ook nog niet kende was dat massale vuurwerk van tegenwoordig Men zou het verbrassen hebben genoemd. Wel het carbid schieten dat kende men wel. Dat is al heel oud maar dat 14.002 gebeurde ook niet zo massaal. Wij hebben nog heel lang een carbidlamp gehad die je op de fiets kon hangen of op de kar maar ik denk dat ze ook binnen nog gebruikt is toen we nog geen elektrisch licht hadden. Ik vond het vuurwerk dit jaar meer massaler dan in andere jaren maar ik kan het ook mis hebben. Ik kan dat niet zo precies in schatten. Ook vind ik dat er steeds meer echt mooi siervuurwerk bij is met prachtige kleuren aan het firmament. Ook waren er toch ook wel enkele uitzonderlijke harde knallen bij die volgens mij toch wel een beetje over de grenzen van het wettelijke toelaatbare heen gingen. Niet dat wij er nu echt veel last van hebben gehad maar ik denk toch wel dat onze ponnies tijdens de jaarwisseling warmere voeten gehad hebben dan ze anders gewend zijn te hebben. Wel ben ik ook even met mijn gedachten in de oorlogslanden 14.003 geweest. Wat hier zich afspeelt is maar speelgoedwerk in vergelijking met wat in die landen gebeurt maar toch gaf het mij te denken. Als je hoort en ziet wat zich in Syrië en nu weer in de Soedan zich afspeelt, gewoon mensonterend. Als je hoort dat er in Syrië al meer dan duizend kinderen bijna allemaal expres zijn vermoord. Kleine kinderen die nog nooit een vlieg kwaad gedaan hebben soms zelfs kinderen in de moederschoot opdat ze er zeker van willen zijn dat die kinderen nooit of te nimmer een geweer ter hand zullen kunnen nemen. Hoe wreed kan een mens wel niet zijn. En toch lieve mensen wil ik u allemaal van harte een heel gelukkig en gezegend maar vooral in alle opzichten een vredig 2014 toewensen en laten we met zijn allen hopen dat wij hier nooit meer in zo'n oorlogssituatie komen te verkeren. ALS ALLE GOEDE WENSEN UIT ZOUDEN KOMEN DAN HADDEN WE EEN WERELD OM VAN TE DROMEN. EEN TEVREDEN MENS IS GEEN ONRUST STOKER. Groetjes, L. v.d. Heijden.

Mededeling KVO Toneeluitvoering op maandag 20 januari in gemeenschapshuis “De Garf”, aanvang 19.30 uur. De inmiddels bekende toneelgroep uit Nistelrode brengt voor ons de klucht “Er hangt liefde in de lucht”. Ongetwijfeld wordt dit weer een avond waarin veel gelachen kan worden…

11


Raadgever Dit jaar hebben we via de post weer heel wat wenskaarten ontvangen. een mooie mix van allerlei kleurige afbeeldingen. Modern, oubollig, religieus, met geluid en zelf gemaakte exemplaren. Uit hetgeen ik onder ogen kreeg blijkt: vindingrijkheid ten top. Door het veelvuldig gebruik van digitale kanalen zoals e-mail, Facebook etc. kwam er dit jaar nog een veel groter aantal mooie wensen binnen. De een nog opvallender dan de ander. Aan de teksten op de kaart kon je precies zien hoe de afzender in het leven staat. De wens ,,een goede gezondheid” staat met stip bovenaan. Logisch denk je dan, want een goede gezondheid is nooit vanzelfsprekend, die heb je vandaag misschien, maar kan er morgen ineens heel anders uitzien zonder dat je er zelf iets aan kan veranderen. Daarnaast volgen veel herkenbare ,,minder belangrijke” wensen. Veel van die overige problemen kunnen vaak met een goede wil en een juiste aanpak naar de achtergrond geschoven worden. Dat ligt echter voor iedereen anders. Heb je een brede rug die heel wat kritiek kan verdragen of zie je in alles wat op je afkomt een probleem. Denk je in mogelijkheden of denk je in problemen…? Een ding is zeker, het leven wordt er niet gemakkelijker op. Er komt heel veel informatie op ons af en tussen die informatie zitten vaak heel veel halve waarheden of misleidende teksten. Niet iedereen is daar tegen opgewassen en neemt daardoor dan beslissingen die niet zo bedoeld zijn. Het is dan wel prettig als je tijdig gewaarschuwd wordt door mensen die het goed met je voor hebben. Zo verging het ook Henri. Henri is een jongeman van ongeveer twintig jaar, die te kampen heeft met een laag denkvermogen en een grote dosis zelfvertrouwen. Die combinatie zie je niet zo vaak. Meestal blijkt bij een laag denkvermogen het zelfvertrouwen een flinke knauw te krijgen, waardoor er weinig nieuwe initiatieven volgen en deze persoon in de put komt te zitten. Bij Henri was dat anders, hij pakte elke keer nieuwe uitdagingen aan, met als gevolg dat het overgrote deel tot een mislukking leidde. Bij het oplossen van de ontstane problemen werd meestal hulp van zijn peetoom ingeroepen, met hem heeft Henri een speciale band. Rond de Kerstdagen kreeg Henri net als andere jaren van deze oom een mooie kaart in de bus. Elk jaar had zijn oom op de kaart een thema vermeld, in de hoop dat Henri daar iets mee doet. Baat het niet, dan schaadt het niet, moet hij gedacht hebben. Henri is elk jaar weer benieuwd met welke spreuk zijn oom voor de dag komt. Dit jaar was het: ,,EERST DENKEN, DAN DOEN !”. De jongeman ging achter zijn computer zitten en ging via e-mail direct zijn oom bedanken met als antwoord de veel belovende woorden: ,,Ik denk dat ik dat maar eens ga doen!”

Groetjes, Tim. 12

Verzoekje aan Albert, L-FM (Het Moet Kunne): ,,Michelle” van de Beatles. (Proficiat nog!)


Modellen 2014 zijn binnen!

op 2013 modellen! korting tot € 2.500,caravans en voortenten

verkoop, onderhoud, schadetaxatie/reparatie

kampeerwinkel

diverse aanbiedingen op de meest uiteenlopende kampeerartikelen

ko rt in g en tot 30%

Hogeweg 13a Zeeland Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30 - 18.00u, za 9.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 13


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Computer Service Landerd Puttelaar 2A - Zeeland tel 0486-451914

Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

Het adres voor bedrijven en particulieren voor systemen – notebooks - printers – tablets reparaties - uitbreidingen - toners cartridges - muizen - kabels papier – software – school/kantoorartikelen Wij hebben een eigen reparatiedienst Fijne Feestdagen en een goed 2014 Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl Tijdens de carnavalsweek zijn wij gesloten, fijne carnavalsdagen

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 14

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl


Care & Coach

PGB Begeleiding & Remedial Teaching

Contact Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Of bezoek onze website: http://www.careandcoach.nl Per mail: info@careandcoach.nl Per telefoon: 06-40712408 Veronique Dekkers Care & Coach Tooverkamp 10 5411 RP Zeeland Kvk nr. 50405187

Care & Coach is een kleine professionele organisatie die zich richt op de hulpverlening voor kinderen en (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis (PDD-Nos, ADHD, ADD, AS, MCDD, NLD). Met veel inzet, creativiteit en betrokkenheid zet Care & Coach zich in voor haar cliĂŤnten. Als kleine organisatie is Care & Coach flexibel en kan daardoor persoonlijke, op maat gesneden zorg bieden. Naast persoonsgebonden budget begeleiding richt Care & Coach zich ook op kinderen met leerproblemen en/of leerachterstanden door middel van remedial teaching.

KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

15


Kom, ontdek en beleef!!! * Kwaliteit en vriendelijkheid voorop! * Bruiloftsfeest, muziekspektakel, vergadering, personeelsfeest, catering, buffetten, lunch, diners, hapjes, vleesschalen, tot verzorgde barbecue alles is mogelijk * Uitgevoerd volgens uw wensen en ideeën * Elk feest zijn eigen karakter en sfeer * Grote diversiteit aan zalen * Voor kleine en grotere gezelschappen * Uitstekende ambachtelijke keuken * Vriendelijke bediening * Maatwerk voor een gewone prijs * Tevens mogelijkheden voor verhuur van materialen zoals: tenten, stoelen, tafels, sta-tafels, servies etc Wij staan garant voor een onvergetelijk feest! Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden. Z a le nce ntru m H et W itt e Hu is - Voor

alles wat mensen samenbrengt

o.a. Bruiloften – jubilea – recepties – diners – vergaderingen – buffetten - catering ___________________________________________________________________

R e e k s e we g 7 , 5 4 1 1 R B Z e e l a n d ( N . B . r . ) • T e l 0 4 8 6 4 5 1 3 2 8 • i n f o @ h e t - wi t t e h u i s . n l

16


Kern: H. Jacobus de Meerdere Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente: Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Huwelijksvieringen in de parochie. Voor deze heuglijke dag willen we graag met elk bruidspaar een voorbereidingstraject afleggen, dit ziet er in het kort als volgt uit: • een intake gesprek per bruidspaar, • 4 avonden met andere a.s. bruidsparen in Uden. • en een voorbereidend gesprek thuis op de viering met de priester/diaken die de huwelijksviering gaat doen. Aanmelden via het parochiecentrum te Uden. Graag ruim ½ jaar voor de geplande datum, wij willen er graag met jullie een goede en waardevolle voorbereiding van maken. Huwelijksjubileum. Ook voor een H. Mis uit dankbaarheid voor een huwelijksjubileum is het goed om ruim van te voren de parochie hierover in te lichten en de datum en tijd te bespreken. Dit om teleurstellingen voor wat betreft datum en tijd te voorkomen. Ook voor het eventueel maken van een Misboekje zal de parochie u advies geven. Doopvoorbereiding. Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen. Door het doopsel word je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofsgemeenschap, de parochie Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn. Wanneer u er voor kiest uw kind op te laten nemen in de katholieke kerk, willen we graag met u verder op weg gaan, - - om elkaar nog - 17


om elkaar nog beter te leren kennen en om meer kennis te maken met onze geloofsgemeenschap: wat ze gelooft (catechese), hoe ze leeft (diaconie) en wat ze viert (eucharistie). Een traject van voorbereiding gaat aan het doopsel vooraf: • Meteen na aanmelding bij het parochiesecretariaat neemt de priester of diaken die uw kind gaat dopen contact met u op voor een huisbezoek. • Door hem worden ook enkele vervolg afspraken gemaakt, al dan wel of niet samen met een tweetal andere doopouders, gekoppeld aan het bijwonen van de eucharistieviering op zondag of door de week. De doopheer wordt eventueel geassisteerd door een ouder die hiervoor is toegerust. • Tijdens deze bijeenkomsten spreekt u een doopdatum met de doopheer af, of bent u bij uw 1ste kindje in de gelegenheid om te bepalen of u klaar bent voor de keuze van het doopsel. • Voor meer informatie kunt u de website van de parochie raadplegen of een papieren brochure ophalen achter in één van onze kerken. Voor het doopsel zelf heeft men naast de St. Petruskerk in Uden ook de keuze uit één van de andere kerken van de parochie, in de eigen woonplaats dus. Voor aanmelding kan het parochiesecretariaat in Uden benaderd worden. Vieringen in de kerk van Zeeland door de week: Dinsdag dinsdag 18.30 uur 19.00 uur Rozenkransgebed H. Mis Doop van de Heer zondag 12 januari 09.30 uur Koor v. ouderen

2de Zondag door het jaar zondag 19 januari 09.30 uur Kerkkoor, MOV jubileum

3de Zondag door het jaar Zondag 26 januari 09.30 uur Kerkkoor

Opdracht van de Heer zondag 2 februari 09.30 uur

5de Zondag door het jaar Zondag 9 februari 09.30 uur

6de Zondag door het jaar zondag 16 februari 09.30 uur Kerkkoor

Voorbereiding E.H.Communie. Na het Kerstfeest samen gevierd te hebben met velen, thuis, in de kerk en met familie of misschien ergens op vakantie, kwam er een einde aan het jaar 2013 en hopen we dat iedereen op een goede manier gestart is met 2014! Ook in de parochie wordt spoedig na de vakantie weer gestart met de verdere voorbereiding op de E.H. Communie t.w. op zondag 12 januari. Hoofdstuk 4 wat als titel draagt: ‘Het geschenk van de Bijbel, Gods woord is er voor jou!’ staat dan gepland om samen door te gaan nemen. De datum van de E.H. Communie in Zeeland is: donderdag (Hemelvaartsdag) 29 mei 2014 om 09.30 uur. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel. Contactpersoon is Anke Zwinkels: annazwin@live.nl telefoon: 06-48186769. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst. 1 x Per maand, behalve in de vakantie, is er in onze St. Petrus kerk te Uden een gezinsviering, raadpleeg de website. Ook info in Udens Weekblad: elke 2de woensdag van de maand. Elke zondag, behalve in de zomervakantie, is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. - - De kleintjes kunnen - 18


De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas rechtsvoor in de kerk gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom opgehaald voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug. Kerktaxi. Voor iedereen bestaat zondag de H. Mis mee te vieren. Als u zelf niet zorgen kan dat in de parochie geregeld 452416 en u kunt uw vraag hier neerleggen, de voor u een oplossing zijn, WELKOM!

de mogelijkheid om op voor vervoer kunt worden. Bel naar: 0486kerktaxi kan mogelijk

Bezoek van een priester of diaken. Mocht u –om wat voor reden ook- graag een priester of diaken uit onze parochie op bezoek hebben, laat het ons even weten, dan maken we een afspraak. Dit geldt ook voor als u niet meer naar de kerk kunt komen, maar wel graag de Communie zou willen ontvangen. Bel (of laat bellen) naar het parochiecentrum of naar pastoraal assistente Betsie van der Wijst en het kan worden geregeld.

Update: Er is weer veel gebeurd bij Hoischurke Jongerenevents de afgelopen maanden. Je had het niet mogen missen, maar voor iedereen die er toch niet bij kon zijn, hier een korte update: Zondag 22 december is de kerstvakantie weer sportief begonnen met het Hoischurke zaalvoetbaltournooi. Foto Servee Schellinx heeft mooie en sportieve foto's gemaakt van dit sportieve event. Het was een zeer geslaagde dag met een spannende finale bij de heren die met strafschoppen gewonnen werd door FC Beast. Bij de dames was het team MTV de winnaar! Kijk voor een leuke sfeerimpressie van deze dag op onze website: www.hoischurke.nl Zaterdag 4 januari is Jongerenevents Hoischurke het jaar chique begonnen met een exclusieve nieuwjaarsreceptie. Met zijn allen hebben we geproost op het nieuwe jaar. Een jubileum jaar, want in 2014 bestaat Hoischurke Jongerenevents 50 jaar. En met 50 jaar ervaring zullen we in 2014 weer doen waar we goed in zijn. Spetterende feesten organiseren voor de jeugd van Zeeland en omgeving. Zaterdag 1 Februari: Boyz & Gilz Night. Op zaterdag 1 februari kan iedereen dit weer meemaken tijdens de jaarlijkse Boyz-Girlz night. Voor de Boyz belooft het ook dit jaar weer een heus spektakel te worden, met games, race simulatoren en een echte sportwagen die je kunt bezichtigen. Je kunt meedoen met de workshop en je meten met de anderen tijdens de Guitar Hero Contest. Ook voor de Girlz is er weer genoeg te doen. Zo zijn er verschillende workshops: visagie, nagelstylen of een kapster. Of laat een face paint zetten. Ook tijdens de carnaval is het bij Hoischurke Jongerenevents weer een drukte. Kom op maandag en dinsdag tussen 11.00u en 13.00u voor een groots carnavalsfeest. Uiteraard zijn Jeugdprins Tom, Jeugdprinses Auke, Adjudant Sietse en Narrin Anna ook van de partij. Samen met de jeugdraad van elf en de Huppelsmouskes zullen zijn voorop lopen in de polonaise. Sluit jij ook aan en neem al je vrienden en vriendinnen mee. Je vindt ons in De Vlashoeve, Puttelaar 37 in Zeeland. Openingstijden van 19:00u tot 22.00u. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl

19


Verstandig kiezen: maart 2014, Gemeenteraadsverkiezingen. Binnenkort ontvangt u van ons een magazine waarin Progressief Landerd terugblikt op datgene wat we de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. Ook geven we daarin uitleg over de door ons gemaakte keuzes. Op 19 maart 2014 mag u opnieuw stemmen voor de gemeenteraad. Bent u ook benieuwd hoe het politieke landschap er na de verkiezingen uit gaat zien? Het is deze keer nog moeilijker te voorspellen. Er doen meer partijen mee. De toekomst van Landerd is een verkiezingspunt, maar er zijn meer belangrijke onderwerpen waar partijen een mening over moeten hebben. Waardoor laat u uw keuze bepalen? In een tijd waarin veel verandert, kan ik mij voorstellen dat u het dan even niet meer weet. Op wie en waarop moet je nog vertrouwen? Ze doen maar, is wat ik vaak hoor. Ik snap dat. Als gemeenteraadslid moet ik voortdurend bewust zijn voor wie ik het doe en wat de gevolgen van de gemaakte keuzes zijn. Soms pakken die goed uit en soms hoor ik mensen mopperen. Ik moet uit kunnen leggen waarop de keuzes van Progressief Landerd gebaseerd zijn en welk doel deze dienen. Het iedereen naar de zin maken is niet realistisch. Ik nodig u van harte uit om onze toelichting op de door ons gemaakte keuzes tot u te nemen via het magazine wat afgelopen weekend huis-aan-huis verspreid is. Indien u dit niet ontvangen heeft: het staat ook digitaal op onze site www.progressieflanderd.nl. Na de verkiezingen in maart gaat het o.a. over de positie van Landerd, dus ook van Zeeland. Maar ook over zaken als huisvesting, dorpshuizen, wildcrossen, centruminrichting Zeeland, sportvoorzieningen en ouderenzorg. Wat is de juiste keuze voor de toekomst van Landerd en waar wordt u en uw omgeving beter van? Progressief Landerd kiest voor een vaste koers. Kritisch vooruit kijken naar wat in het belang is voor onze inwoners Een gezonde woonomgeving, een goed sociaal beleid, wonen voor iedereen mogelijk maken en een economisch sterke en duurzame gemeente, is waarvoor wij willen gaan. Wat zijn uw keuzes? Laat me weten wat voor u belangrijk is! Er valt wat te kiezen! Progressief Landerd wenst u een goed en gezond 2014. Jacques Pijnappels, raadslid Progressief Landerd. Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met jpyn@xs4all.nl, 06 20352621 of met onze fractievoorzitter Moritz Böhmer, moritz.bohmer@gmail.com , 06 81280442. Voor info: www.progressieflanderd.nl

Poona Zeeland – Team 2 najaarskampioen! Badmintonclub Poona uit Zeeland heeft wederom een team dat kampioen is geworden. Team 2, bestaande uit Ronald, Johan, Roy, José en Kim zijn ongeslagen najaarskampioen geworden in de 2e klasse van de BBF. In de komende voorjaarscompetitie zullen zij uitkomen in de 1e klasse. Gefeliciteerd met het kampioenschap! Meer informatie over onze vereniging kun je vinden op de website www.poonazeeland.nl of via email info@poonazeeland.nl 20

14.004


HET GROOTSTE ASSORTIMENT VOOR DE BUITENVOGELS: *MEZENBOLLEN *PINDASLINGER *MIXSLINGERS *PINDANETJES *GEDROOGDE INSEKTEN *VOGELHUISJES

*PINDAKAAS *STROOIVOER *VETSTAVEN *COCOSNOTEN *DIV. PATE’S *NESTKASTJES

EN NATUURLIJK ALLES OM UW TUIN WINTERKLAAR TE MAKEN

BOSSESTRAAT 65 SCHAIJK TEL. 0486-461386

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 21


22


Impressie: Zeeland Quiz, 28 december 2013. Foto’s Gerard v.d. Sluis.

14.005

14.006

14.007

14.008

14.009

14.010

14.011

14.012

23


SamenLoop voor Hoop op Wintermarkt Zeeland Nog geen kennis gemaakt met de SamenLoop voor Hoop? U heeft er nog niets over gehoord of gelezen? Misschien was u toch al van plan om een kijkje te komen nemen op de Wintermarkt op zondag 12 januari in Zeeland. Dan komt u ons vast en zeker tegen. Maak eens een praatje met ons. U krijgt een informatieve folder met alle informatie én u kunt een Kaarsenzak kopen. Enthousiast Yvonne Dekkers is zo’n vrijwilliger. Samen met enkele ander teamleden van de commissie Kinderamusement spant zij zich met hart en ziel in om een steentje bij te dragen aan het welslagen van het evenement. Via echtgenoot Marcel Dekkers, bestuurslid van de Stichting Project, maakte Yvonne kennis met de SamenLoop voor Hoop en ze was meteen enthousiast, zo vertelt ze. “Ik had direct het gevoel: wat een mooi evenement, daar wil ik me graag voor inzetten.” Yvonne verdiepte zich in de SamenLoop, ze las de landelijke website, bekeek filmpjes en keek in de zomer van 2013 naar het SamenLoopevenement dat op 7 juni werd gehouden in Gennep. “Wat ik daar gezien heb, heeft me goed geholpen. Zo krijg je een beeld van wat de SamenLoop eigenlijk inhoudt. In mijn gedachten heb ik vanuit Gennep de SamenLoop naar Zeeland verplaatst.” Rol kinderen Toen Yvonne gevraagd werd zich als vrijwilliger aan te melden, hoefde ze daar niet lang over na te denken. “De commissie Kinderamusement sprak me meteen aan. Mijn twee kinderen van acht en tien jaar boden spontaan aan om te helpen en kwamen zelfs al met ideeën.” Samen met Yvonne Zonnenberg en Krista Strik vormt Yvonne de commissie Kinderamusement. ”In augustus vorig jaar zijn we voor de eerste keer bij elkaar geweest om van gedachten te wisselen. We hebben filmpjes bekeken en elkaar de vraag gesteld: hoe gaan we dit aanpakken? Welke plek willen we kinderen geven binnen het evenement? De antwoorden op deze vragen vonden we al snel. De kinderen gaan we straks op 21 en 22 juni niet in een hoekje wegstoppen met een luchtkussen. We zijn geen opvangplek, we vinden het belangrijk dat kinderen straks een actieve rol krijgen.” Win-win Hoe pakken jullie dat aan? “We hebben een plan de campagne bedacht en zijn aan de slag gegaan. We hebben verenigingen en organisaties benaderd met de vraag om samen met ons activiteiten voor kinderen te organiseren. Dat levert voor iedereen een win-win situatie op," aldus Yvonne. “Voor de kinderen een unieke gelegenheid om daadwerkelijk iets te doen voor de SamenLoop voor Hoop en de organisatie toont gelijktijdig zijn/haar betrokkenheid.” En de eerste resultaten zijn geboekt. Zo zegde Scouting Schaijk zijn medewerking toe, komen er workshops voor de kinderen zoals cupcakes versieren en graffiti spuiten en is al een aantal scholen benaderd. Kinderloop Een ander prachtig initiatief is de organisatie van de Kinderloop. “Het zal straks in juni vast voorkomen dat kinderen met familie meelopen, maar voor kinderen die dat niet kunnen of willen, organiseren we een Kinderloop. Niet van 24 uur, maar van 24 minuten. Zo kunnen ook onze jongste deelnemers ook zelf actief meelopen en worden zij op een speelse manier betrokken bij het evenement.” Kaarsenzak Op de Wintermarkt op 12 januari heeft u uitgebreid de gelegenheid om eens kennis te maken. Met de SamenLoop voor Hoop, met de vrijwilligers achter het evenement en mét het idee om - - misschien ook een - 24


misschien ook een handje te helpen. Een eerste daadwerkelijke aanzet is de Kaarsenzak die u ter plekke kunt kopen. Voor € 5,00 heeft u deze unieke kaarsenhouder die u straks tijdens het SamenLoopweekend een plekje kunt geven op het evenementterrein van Festilent. Op de kaarsenzak schrijft u een boodschap; ter herinnering aan een geliefde of als opsteker voor een zieke met kanker in uw omgeving. U kunt de kaarsenzak deze maanden thuis alvast een mooi plekje geven, voordat het SamenLoopevenement van start gaat. Op de Wintermarkt worden ook flyers uitgedeeld over de SamenLoop voor Hoop, zodat u thuis nog eens rustig kunt nalezen waar het allemaal precies over gaat. Naast de commissie Kinderamusement zijn er achter de schermen nog veel meer commissies hard aan het werk met de voorbereidingen voor de SamenLoop. Zo is er een commissie teamwerving, speciale gasten, logistiek, communicatie, enzovoorts. Wilt u/wil jij ook een steentje bijdragen aan de organisatie van het evenement? Graag, wij kunnen ieders hulp goed gebruiken. Voor informatie of aanmelden: zeeland@samenloopvoorhoop.nl www.zeeland.samenloopvoorhoop.nl Kader: SamenLoop voor Hoop is een grootschalig wandelevenement van het KWF dat op 21 en 22 juni 2014 daadwerkelijk gestalte krijgt in Zeeland. Talloze vrijwilligers dragen een steentje bij om de manifestatie zo goed mogelijk te laten slagen.

Vogelvereniging ”Kleur en Zang” Geweldige prestatie van vogelvereniging “Kleur en Zang” uit Zeeland. Tijdens de kringwedstrijd Oost Noord Brabant wist onze vogelvereniging in Uden de eerste prijs te behalen in de verenigingen wedstrijd met 924 punten. Dit alles was zeker te danken aan het groot aantal Zeelandse inzenders. Zeeland was vertegenwoordigd met maar liefst 192 vogels van uitstekende kwaliteit in gezonden door 21 inzenders Individuele kampioenen waren: Jan Kuppen 2 x, Tonny van Hout, Arnold van der Loop 2 x, Jo Manders 3 x, Ben van der Ven 2 x, Henk van den Heuvel 2 x, Jan Verhoeven 3 x, Elly Rommen , Jan Stikkers, Cor Selten en Cees Manders. En eerste prijzen waren voor Jo Klerkx, Henk van 14.013 Baaren, Chris van Hout, Henk Gerrits en Jan Verhoeven.

Prijsuitreiking door de Udense burgemeester Hellegers en voorzitter Rien van Osch

Ook bij de Districtwedstrijd Oost Noord Brabant in Hapert waren twee van onze leden zeer succesvol. Jan Verhoeven veroverde het goud met Agaporniden bij de stammen, stellen en enkelingen. Ook Nol van der Loop wist bij de grote parkieten tot twee maal toe het goud te veroveren. Prijswinnaars van harte gefeliciteerd. We kijken als vereniging terug op een mooi jubileumjaar met een even zo mooie en succesvolle afsluiting. Iedereen die op welke wijze hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedankt. Secretaris Chris van Hout 25


40 jaar in dienst.

14.014

Op 1 december 2013 was Lya van Giels – Verkerke 40 jaar in dienst van de Bibliotheek Zeeland. Daarvoor was zij al vanaf februari 1973 opgenomen in het invalbestand van de Provinciale Bibliotheek Centrale in Tilburg, voor o.a. invaldiensten in de Bibliotheek van Uden. Lya heeft de ontwikkelingen binnen de Bibliotheek dus van heel dichtbij meegemaakt. Van een locatie waar alleen maar boeken met de hand worden uitgeleend, tot aan het ontmoetingscentrum wat we nu zijn en waar alles zoveel mogelijk geautomatiseerd is. Van alleen maar boeken naar tijdschriften, speel leermaterialen, bladmuziek, Cd’s, Videobanden, Dvd’s, CD-Rom’s, Playstationspellen, Wii-spellen, etc, etc. Van alle informatie opzoeken in boeken naar heel veel informatie zoeken op Internet en Databanken. Maar gelukkig vinden we ook nog steeds heel veel informatie in boeken en naslagwerken. Van bibliothecaressen met knotjes en een brilletje die steeds maar sssst zeggen tot een Bibliotheek die midden in de samenleving staat en waar mensen graag komen om zomaar wat te lezen, een kopje koffie te drinken, een cursus, workshop of een lezing volgen. En waar zelfs voor de allerkleinsten sinds 2 jaar boekjes zijn (Boekstart). Vanaf 1 april 2014 gaat Lya van Giels met de VUT. Dan komt er ook zeker een gelegenheid om afscheid te nemen van haar en/of Lya te feliciteren met dit geweldige jubileum. Wij (haar collega’s) hebben dit Jubileum al met Lya en haar familie gevierd.

Avond4daagse Zeeland van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 mei 2014. Om alvast in de agenda te noteren: Van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 mei organiseert het Avond4daagse Comité Zeeland de jaarlijkse Avond4daagse voor wandelaars. Iedereen kan mee wandelen: individueel of in groepsverband. Elke dag worden er routes uitgezet in Zeeland en omgeving van 5, 10 en 15 kilometer waarbij op de laatste wandeldag de wandelaars feestelijk worden ontvangen in de Damaststraat en de medailles worden uitgereikt bij de Vlashoeve. Voor meer informatie kunt u terecht bij Emely (emely@avond4daagsezeeland.nl) of kijk op de site: www.avond4daagsezeeland.nl

De ‘mannen’ van Kaboembal willen Peter van der Ven bedanken voor de fijne trainingen!

14.015

Peter, bedankt namens ons allemaal!

26


Een bijzonder afscheid, een mooie herinnering.

Dag en nacht persoonlijk voor u bereikbaar 0413 - 24 77 50 of 06-53 39 12 80

Linie 9 5405 AR Uden

W www.cveldhoenuitvaartzorg.nl E info@cveldhoenuitvaartzorg.nl

Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

27


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl Pantein Extra bemiddelt ook voor u in Zeeland in dienstverlening aan huis. U kunt zelf heel eenvoudig ondersteunende diensten regelen via internet of telefoon.

Meest aangevraagde diensten: 1. Korting CZ en VGZ 2. Kapper aan huis 3. Pedicure-service aan huis 4. Belastingservice aan huis 5. Korting Rabobank Alles in ĂŠĂŠn Polis Kunnen we u binnenkort ook begroeten als lid? Voor meer informatie over het lidmaatschap, de diensten en kortingen belt u met 0900-8803 of kijkt u op www.panteinextra.nl.

28


Pupil van de week. 8-12-2013: Hoi allemaal , ik ben Joep Maarschalkerweerd en ik voetbal samen met mijn broer Jelle bij de E2. De E2 is een kei gaaf elftal en helaas ging de wedstrijd tegen DAW een eerdere zondag niet door. Op 8 december was ik pupil van de week en het was echt heel leuk . Eerst mochten we in de bestuurskamer en Bert Henst heeft mij alles uitgelegd wat we gingen doen. Eerst hadden we een teambespreking en ik mocht langs het bord zitten waar de tactiek opstond. Nog even op de foto en zelfs een foto met Mari Pluk, mijn achterbuurman. Hij is grensrechter bij het eerste. Daarna heb ik meegedaan met de warming up en toen mee met de scheidsrechter het veld op , waar alle namen werden opgeroepen , zelfs die van mij. Ik moest tossen en mocht de aftrap nemen. Een overstapje en toen scoorde ik bij de keeper van DAW!(Yesss). Toen kon de wedstrijd beginnen. In de 15e minuut scoorde Koen Verbakel de 1-0 en vlak daarna in de 17e minuut maakte DAW helaas 1-1. In de 25e minuut schoot Festilent nog een keer op de lat . Er waren wel veel gele kaarten . Festilent miste nog een penalty en net voor de rust moest er nog iemand van DAW af met een rode kaart. De tweede helft was spannend en er werd hard gewerkt. Helaas geen goal meer, wel nog een paar wissels. Het was een spannende wedstrijd en het publiek deed ook goed mee. Ik heb een hele leuke dag gehad en ik wil graag iedereen bedanken voor 14.016 alle leuke dingen. O ja en kom nog maar eens naar de E2 kijken, want het is iedere week weer een leuke wedstrijd! Groetjes Joep Maarschalkerweerd. 22-12-2013: Ik ben Jort van Melis. Ik ben 7 jaar en voetbal als verdediger bij Festilent F3. Eindelijk is het dan zover!! Ik mag tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen, nl. Festilent 1 tegen RKOSV Achates 1 “pupil van de week” zijn!! Eerst krijg ik uitleg in de bestuurskamer over het middagprogramma. Dan krijg ik een “pupil van de week”- shirt, wat ik mag houden en kleed ik me om. Er worden allemaal foto’s gemaakt van mij en van mijn familie. Wel even wennen hoor, al die aandacht. Tijdens de tactische bespreking in de kleedkamer mag ik meeluisteren hoe het elftal en de trainer zich voorbereiden op een wedstrijd. Met de warming up mag ik mee inlopen en doe ik een rondootje met een aantal wisselspelers. Daarna word ik opgehaald om mee te gaan naar de bespreking met de scheidsrechter en wordt er gepraat over wat er niet mag tijdens een wedstrijd. Na de bespreking mag ik samen met de scheidsrechter als eerste het veld oplopen. Als de toss en het handjes schudden is geweest, mag ik de aftrap doen en heb ik bij de tegenstanders een doelpunt gemaakt. Gaaf hoor!! Van de aanvoerder krijg ik een bal met alle namen van de spelers erop. De eerste helft van de wedstrijd mag ik in de dug-out zitten samen met de wisselspelers en de reservekeeper. In de eerste helft wordt het 1-0 en het goede nieuws is dat Festilent 1 uiteindelijk met 2-0 heeft gewonnen. Joehoe!! We staan vierde en zo gaan we de Winterstop in. Super! In de rust krijg ik nog een vaantje, een oorkonde en een snoepzak in de 14.017 bestuurderskamer. Ik heb een TOPdag gehad en veel geleerd. SUPERbedankt Festilent!! Een high-5 van Jort van Melis en familie! 29


Theo van Duren in cabaret. Op donderdagmiddag 23 januari 2014 organiseert de LanderdPas een optreden met Theo van Duren in Nieuw Schaijk te Schaijk voor alle leden. Kosten € 7,50 per persoon. (incl. koffie met petit four en erwtensoep)

14.018

Programma: • 14.00 uur ontvangst met koffie en petit four • 14.30 – 15.15 uur eerste optreden • 15.15 Pauze (consumpties zijn voor eigen rekening) • 15.35 – 16.20 uur tweede optreden • 16.30 uur erwtensoep met roggebrood met spek Deze middag is voor alle LanderdPas leden toegankelijk op vertoon van een entree kaartje. Men kan 1 kaartje kopen per LanderdPas. De kaartverkoop is gestart vanaf maandag 6 januari 2014 van maandag t/m vrijdag bij receptie Compostella in Zeeland van 08.30 uur tot 16.30 uur en Nieuwe Hoeven in Schaijk van 09.00 uur tot 20.30 uur. Mocht u nog geen LanderdPas hebben, dan kunt u nu lid worden. Zie voor informatie hierover onze site www.landerdpas.nl of inleverpunten. Ook is het mogelijk dat u deze middag ter plekke een LanderdPas aanschaft voor slechts € 10,-- voor heel 2014 en dan kunt u meteen gebruik maken van uw pas om aan deze middag deel te nemen! Kijk voor meer aantrekkelijke acties op onze website of actieflyers bij de inleverpunten; Phoenix en Nieuwe Hoeven in Schaijk, Wapen van Reek, Compostella en de Garf in Zeeland. Noteert u dus deze datum in uw agenda, want dit wilt u niet missen!

Kerstconcert. Voor een talrijk publiek in een prachtig aangekleed Bondsgebouw hebben we op 14 december ons kerstconcert gegeven. Men kon genieten van aan de kerst aangepaste muziek met daarbij ook verschillende bekende kerstliederen. Enkele daarvan werden door de bezoekers uit volle borst meegezongen, wat voor ons een reden is om dat elk jaar terug te laten komen. Ook kon men luisteren naar een mooi kerstverhaal voorgelezen door onze altsaxofoniste José. Het was een zeer geslaagde avond, door de toehoorders beloond met een staande ovatie. Met dank aan allen die dit concert mogelijk hebben gemaakt, maar vooral aan 14.019 iedereen die aanwezig was, wensen wij u een voorspoedig 2014 met daarin veel muzikale genoegens. 30


Schup en Schoefel 570

Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Schup: Nou dor zing we wer, zo gaaw int nijjoor alwer. Schoefel: Ik zie daggut overleefd hedt mè al da vuurwerk rondum. Schup: Gevorluk as ge da hurt en ziet en duk ok nog mense die dr niks mè te doen hajje worre ut hardst getroffe. Schoefel: Wor zulle we mè beginne? Dr is alwer hel wa vurgevalle. Nou ut uurste wa opviel waar toch wel de Zellund KWIS, dor is wa volluk vur op de biejn gewè en zo weit as ik hurde waar ut nog schon ok. Nou zeg da wel. Ut olling durp lag zon bitje overhoewp. Ollemol volk oant zuuke, vrooge en antwoorde zien te veine. Ik ben benijd wa dn uitslag zal zing op den 11e . Dor gè jan en alleman hen, ten uurste um dn uitslag te hurre en ten twedde um samen nog is noo te prote en dr enkele te vatte. Mar ge maat nie onder de 18 joor zing seins nijjoor. Ge maagt onderhaand niks mer, nie mer roewke, nie mer drinke, niemer hard rije, niemer oan de drugs goon en ok nie mer zelf teule. Ja jong, mar wette gij dan nie mer wa gij vruuger nie moot toen ge nog klèn waart. Dor moet ik us over noodenke. Ik wiejt nog wel wa moes, ok al wojje we da nie geer. O ja, sondigs dreej kerre nor de kerk, de uurste mis, de leste mis en ut lof. Un par kerre gon biechte en dan moeste duk van alles dr bij bedenke umda ge anders te wennig hait. Wa gek toch en iederiejn von ut gewoon. Nou ist wel zoewe da ge vanuit de school mè de olling klas iedere week goonkt biechte en dan liete geer iederiejn veur goon um zoveul te lotter wer op de school terug te zing. Ja, toen waar de school un stukske van de opvuujing en dor waart iederiejn over ens. De pastoewr of de kuploon kwam godsdienstles geven en gij hajt mar te zörige da ge alle weke de kattechismus van buiten kende. Iejn vroog wiejt ik nog; Kunnen wij God zien? Antwoord: “Wij kunne God niet zien want hij heeft geen licht aan.” Wisse wij wa lichaam waar? Mar wa ister van overgeblivve ? Toch niks mer. De mense gon amper nor de kerk en de kerke loewpe leeg en worre geslote hier en door. Hedde ok gehurd da de pastorie leeg is komme stoon en da ze verhuurd wordt vur Bed en Brekfest en un stuk vur restaurant. Kunde da ou eige veurstelle. Wor vruuger de pastoer en zun twieje of dreej kuploons wonden, nou niks mer dur de kerk wordt gebruikt. How eefkes. Ut achterstuk mè de deur oan de zijkant is kantine geworre vur de kerkhofschoefelaars en aander klusvolk. En wa doen ze mè den hof en den vijver? Dor kunne gasten moei uitrusten en misschien zelfs un viske vangen. En oan den anderen kant schiet de nij school mè geweld de hogte in. Ollemol peul en betonne ploate en wordt dan un schon gebouw. Un bitje evenwicht links en rechts nevve de kerk en dor teggenover twieje drinkgelegenheden en dor tussendeur de Kerkstroot. Nou laas ik da alle schole di joor noa de vakantie ollemol oan iejn stuk deurgoon. Hoe zoewe? Nou ze beginne smerges ollemol um halluf nege en gon gewoon deur tot smiddigs twieje ure en dan is de school wer uit. En tusse de middig dan? Hoeve de keinder en de mesters en juffe nie te ete. O ja wel, roond de middag is er un halluf uur pauze, kunnen ze ollemol un kuttier ete en un kuttier speule en dan hoeve ze nie mer op en neer nor huis. Da is slim. Gen oversteek en verkeersgevoor zoas vruuger. En noa twieje uure vrij um te speule, te gon zwemme of wa dan ok. We kommen dr nog wel is op trug. We wense ollie ollemol un goej en gezond nijjoor en veul geduld en geluk. Hou doe! 31


GEKLEURDE MUISJES. De laatste dag van het oude jaar was voorbij. Op die avond vierden de mensen allemaal het afscheid van het oude jaar. De muisjes wisten dat er dan die nacht hele harde knallen kwamen. De muisjes vonden dat wel mooi , maar ook een beetje eng. Elk jaar keken ze naar de vuurpijlen die de mensen de lucht in schoten. Voor het raam van het schuurtje konden ze het heel goed zien. Als het weer stil was buiten, gingen ze weer naar hun bedjes. Nu de muisjes aan het buiten spelen waren was het al nieuw jaar. Het was heel stil in de tuin, iedereen sliep heel lang die morgen, dus konden de muisjes rustig buiten spelen. Pipie zag het als eerste dat Miep de Merel, heerlijk zat te smullen op het gras. Ze ging eens kijken wat dan zo lekker was. Miep schrok toen de muisjes dichter bij kwamen en vloog even weg. Nu zag Pipie wat daar op de grond lag. Het was een grote bruine bal. Even rook ze er aan en die bal rook heerlijk. De andere muisjes kwamen ook eens kijken en Groppie knabbelde er een stukje af. “Nou,” riep hij, “dat smaakt heerlijk zeg.” Ondertussen was Joery de hond in de tuin gekomen en zag hij de muisjes smullen. Eerst blafte hij, daar bedoelde hij gelukkig nieuw jaar mee. Daarna vertelde hij dat hij niet had kunnen slapen van al dat geknal, zijn oren deden er nog pijn van. Maar ook vertelde hij wat die bruine bol voor iets was , de bol waar de muisjes van snoepten. Het was een oliebol, die mevrouw Groen had gebakken. Dat deed ze ieder jaar met oudjaar. En wanneer er over waren, gooide ze de bollen naar buiten voor de vogels. Iedereen mocht er van eten, maar als je er te veel van eet kon je er soms buikpijn van krijgen. Nou, lang duurde het eetfeest niet, want Miep de Merel kwam er ook weer bij, samen met haar man Siem en hun vier kinderen. De muisjes besloten om maar ergens anders te gaan spelen. Toen ontdekten ze allemaal doosjes in de tuin. Doosjes met allemaal kleine buisjes er in. “Leuk,” zei Dibbel, “daar kunnen we ons mooi in verstoppen.” Wat een lol hadden ze toch, in de doos en uit de doos, zo ging het een hele tijd door. Er lagen ook losse buisjes in de tuin en in één van die buisjes kroop Polletje. Maar wat een pech, hij kon er opeens niet meer uit. Hij duwde en duwde, maar nee hoor, het lukte hem niet. Hij schreeuwde om hulp en de andere muisjes kwamen snel aangehold. Even moesten ze goed nadenken hoe ze hem er uit konden krijgen. Al vlug wisten ze een oplossing voor hun broertje, hij was zo verdrietig en had pijn. Groppie pakte met zijn pootjes het buisje vast en de anderen trokken aan de staart van Polletje. Ze telde één, twee, drie en ja hoor Polletje rolde er uit. Ze waren erg geschrokken. Toen ze net weer verder wilden spelen kwam Joery weer eens kijken. Joery begon erg te lachen. Hij zag allemaal rode muisjes en begreep meteen wat de muisjes gedaan hadden. Hij vertelde dat die kleine busjes en de dozen met buisjes van het vuurwerk waren. Het vuur was er uit, maar de buisjes waren vies en gevaarlijk. Dit mochten ze niet meer doen. Joery was net klaar met zijn verhaal ,toen meneer Groen buiten kwam. De muisjes vluchtten snel naar de schuur en keken weer door het raam. Nu zagen ze dat meneer Groen alles bij elkaar veegde en in een grote emmer deed. Toen meneer Groen klaar was, gingen de muisjes weer naar huis. Nou zeg, moeder Muis schrok van die rode muisjes en toen wist ze meteen wat er gebeurd was. Alle muisjes moesten in bad, want ze stonken naar het vuurwerk en hun kleren waren erg vies. Daarna toen ze allemaal een bekertje chocomel dronken, legde vader Muis nog eens uit hoe gevaarlijk het was om met aangestookte vuurpijlen te spelen. De muisjes wisten dat niet, maar nu zouden ze er nooit meer aankomen. Daarna zette moeder Muis een grote schaal met heerlijke nieuw jaars koekjes op tafel. Het was een verrassing, die moeder Muis stiekem zelf gebakken had. En zo vierde de muisjes ook een mooie nieuwjaarsdag, die gelukkig goed was afgelopen. “Gelukkig nieuw jaar,” riepen de muisjes, “en dank je voor de lekkere koekjes.” Moeder Muis kreeg heel veel kusjes en vader ook heel wat knuffeltjes. Zo kinderen, voor jullie ook een goed 2014! Gr. *** DE VERTELSTER *** 32


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

33


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

34


COOL!...met SJB Zoals in vorig Rookelijzer al vermeld, gaat SJB deze winter op de COOLE toer! Voor ieder wat wils en met de nodige uitdagingen!! Dit gaat gebeuren op zondag 26 januari in de Ambianz. Wat kun je dan verwachten? Kinderen van groep 1 tot en met groep 4 (10.30 – 12.30) Hennie de Heks komt naar Zeeland met de nodige problemen….. Hopelijk kunnen wij haar helpen en dit oplossen. Daar hebben wij de hulp van jullie bij nodig! Samen met Hennie beleven we vast een mooi avontuur, iets wat niemand wil missen! Om even los te komen van het verhaal van Hennie de Heks gaan we daarna in de Ambianz de beentjes eens goed losgooien! Oftewel: een goede MEGA-mini-DISCO staat op ons te wachten….! De ideale disco plek om dit eens te beproeven…. Jong geleerd is oud gedaan! Tot slot is er voor alle kinderen een echte KINDERBINGO! Een beetje geluk heb je nodig maar bijzonder leuke prijsjes wachten op jullie. Kinderen van groep 5 tot en met groep 8 (14.00 – 16.00 uur) Hou je van een uitdaging? Denk je dat jij DE COOLSTE vader of moeder hebt van Zeeland? Ben jij en je vader of moeder niet bang of wil je gewoon eens lekker meespelen, dan heb je deze middag DE kans!  We gaan REN JE ROT spelen! Vragen beantwoorden, logisch nadenken of gewoon dingen weten! Iedereen kan mee doen en laat maar eens zien of jij de beste of slimste speler bent. Wij hebben de vragen al klaar… laat jullie antwoorden maar komen! Wij dagen JOU uit! Natuurlijk voor de eer, maar ook voor de prijzen.  Wij denken allemaal dat we een COOLE vader of moeder hebben…… maar er kan er maar 1 de COOLSTE zijn! En die gaan wij zoeken….. Waar woont in Zeeland de COOLSTE vader of moeder?? Op onze site (www.sjbzeeland.nl) lees je hoe je hiervoor in kan schrijven. Wie weet winnen jullie de WISSELTROFEE voor 2014! Deze trofee krijg je niet, maar moet je samen verdienen!! Daarnaast maak je kans op super COOLE prijzen. Kom samen met je vader en moeder en ga de strijd maar eens aan! Enne…..neem gerust familie en vrienden mee om jullie aan je komen moedigen; want dat zul je nodig hebben!! De uitdaging wordt immers groot genoeg! Zoals je ziet gaat SJB deze winter op een vernieuwde, COOLE toer! Wij willen de jeugd, en hun ouders, wel eens beproeven, prikkelen en uitdagen…. Maar dan moet je wel mee doen!! Oftewel: 26 januari in de Ambianz Zeeland zien wij je terug!! Tot dan! Tot ‘COOL!...met SJB’

35


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma 27 januari 5 februari

Ledenvergadering met de jaarlijkse dialectquiz Liederentafel

Kersttentoonstelling

Op de laatste zondag van 2013 was het heemhuis open voor de tentoonstelling van hobbyisten, kunstenaars en verzamelaars van Zeeland. Het was weer ouderwets gezellig met ongeveer 250 bezoekers. Zij kwamen genieten van alles wat er was uitgestald. Wij danken alle deelnemers hartelijk voor het tonen van hun materialen en de bezoekers voor hun komst.

Dialectquiz op 27 januari

Op de eerste ledenbijeenkomst van 2014 houden we weer onze jaarlijkse dialectquiz. Zoals gewoonlijk wordt die gemaakt door Tiny Peters. Deze quiz is ook toegankelijk voor niet-leden. Dus als u een beetje Zeelands taalgevoel hebt en wel van een wedstrijdje houdt, dan bent u van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur in het heemhuis.

Busexcursie naar Baarle-Nassau

Donderdag 3 april organiseert Heemkundekring Schaijk-Reek, samen met de heemkundeclubs uit Zeeland en Ravenstein een dagexcursie naar Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Merksplas. De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf het heemhuis in Zeeland en we krijgen rondleidingen in het Belgische enclavegebied. In Merksem, gelegen in België, is in 1822 een landloperskolonie gesticht op een domein van 600 hectare. We bezoeken daar het gevangenismuseum, te vergelijken met ons Veenhuizen. We verwachten om ongeveer 19.00 uur weer in Zeeland te zijn. De dagtocht kost voor leden 35 euro, maar staat ook open voor introducés en niet-leden. Zij betalen 43,50 euro. Dit is inclusief de ochtendkoffie en de middaglunch met een Brabantse koffietafel. U kunt zich aanmelden bij Ad Princen op telefoonnummer 0486-473609 of princenreek@kpnmail.nl. Inschrijving staat open tot 16 maart. Foto van de maand

Dit is een foto van een toneelstuk uit 1976. Welk toneelgezelschap is dit? Welk toneelstuk voeren ze op en wie zijn de spelers? Links zit volgens ons Jan v.d. Wijst. Lezing over Hondenkarren. Op 16 januari komt de heer Willemen een lezing geven in zaal ‘t Lagerhuis te Mill over hondenkarren. Ook boeren in Zeeland maakten daar gebruik van op hun bedrijf. In het heemhuis ligt nog een maatstok om te zien of de hond de juiste schofthoogte had.

14.020 36


Rijschool Dekkers

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Rijschool Dekkers Leisteen 10 5411 BP Zeeland Tel. 0486-453328 Mob. 0644844825

www.rijschooldekkers.nl

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor uw auto- en motorrijopleiding

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans

37


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Hoofdmanstraat 3, 5411 DH ZEELAND,

38

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970


Het Rode Kruis afdeling Uden e.o. zoekt coördinator Vrijwilligersmanagement v/m

us. Deze Hendrikus had in Amerika een Hulpverlenen krijgt grootste aandacht, zodat in tijden van nood niemand alleen staat. Die Hendrikus Cornelissen hadonze een Limburgse 52 neven en nichten. Die heeft hij allemaal 100 HetbijNederlandse Kruis voert per 1 januari 2014 een algehele reorganisatie door. Hierin zekere dag de notaris 250Rode gulden halen. spelen de 3 strategische doelen een grote rol: 1. het beperken van de gevolgen van noodsituaties; versterken van zelfredzaamheid; smid van der 2. Burgt. Deze was de de vader van Harrie was winkelier en Bernhard smid. en hulpbereidheid. 3. bevorderen vanwas respect daar 4 kinderen van had overleed Van Uden e.o voor veel van haar (sociale) activiteiten veranderingen Dit betekent dat de afdeling Kuiper), Willem van Dongen, die boer was en moet gaan invoeren. Hiervoor is het van belang dat u als coördinator oog heeft voor en goed in Mil) enkan Cornelia die in Sint Anthonis inspelen op de nieuwe activiteiten die samen gaan met de reorganisatie binnen de afdeling Uden e.o. Daarvoor dient u ook vernieuwend te zijn.

ard Schippers, die een zoon had, Tinus In 2014 gaan we ons vooral bezighouden met het versterken van de zelfredzaamheid en het ren Hannes Schippers (de postbode), Jan beperken en het bevorderen van respect en hulpbereidheid. Hiervoor is het van belang dat de merika ging en dan mijn moeder PetronelIa n vader. coördinator precies weet welke behoeften aan activiteiten en vrijwilligers hiervoor benodigd zijn. Om hier adequaat op te kunnen inspelen is voldoende materiaal aanwezig. Daarnaast houdt coördinator bezig , omdat hij daar de geboren was. Hetzich Rusven datmet wervingsacties, draagt zorg voor intakegesprekken, heeft kennis van opleidingen en organiseert 1x per jaar een informatieavond voor nieuwe vrijwilligers. huis op de hei. Dit samen en in overleg met het bestuur van het Rode Kruis, afdeling Uden e.o. altijd "rooi kluntjes". Die deed hij altijd in de coördinator s in 1911 Profiel begraven ongeveer op dezelfde was toen 35  jaar.inbreng van verschillende personen op elkaar afstemmen;  wervingsacties afstemmen op de beoogde activiteit; ske van der Burgt die boer was Tieskevrijwilligers van  bestaande enen nieuwe motiveren;  gesprekken voeren;  een adequaat netwerk leggen en onderhouden. De functie van coördinator is een vrijwilligersfunctie. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De inschatting is dat deze functie ongeveer 3 tot 4 uur per week in beslag neemt. De afdeling Uden e.o. omvat de dorpen Uden, Volkel, Odiliapeel en Zeeland. Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande adressen. Uw motivatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 februari 2014. Bij voorkeur via e-mail rodekruisuden@gmail.com, of per brief ter attentie van Toos Franken, bestuurslid van het Rode Kruis afdeling Uden e.o., Repeltand 4, 5411 AK Zeeland.

Open avond bij Reach Out! Voor wie muzikale voornemens heeft gemaakt: dit is je kans! Gospelkoor Reach Out is op zoek naar enthousiaste mensen die ons koor willen komen versterken. Wij nodigen U daarom van harte uit voor:

Open repetitie op dinsdag 21 januari van 20.15-21.45 uur Nel van der Burgt-Schipper.

Gezelligheid en het plezier om te zingen staan bij ons koor voorop. e broers: een Kees en een Richard, maar die Ben je man of vrouw,beginner of gevorderd? Wees welkom! Wijikrepeteren het parochiecentrum (Kerkstraat 51 in Zeeland). ewoond tot trouwde in in 1933. Voor meer informatie: Willemijn Verstegen-Heijboer (06) 414 56 470. 39


Verre vreemde vrienden Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curacao - Oeganda - Kenia: ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. Een man genaamd Jozef kwam naar me toe en vroeg om werk. "Ik ben heel sterk," zei hij. " Ik ben in het Engelse leger geweest en heb gevochten in EthiopiĂŤ." Als bewijs liet hij z'n rode baret en een medaille zien. Omdat we altijd om bloeddonors verlegen zaten en daarvoor mensen van de straat geplukt moesten worden, vroeg ik hem of hij goed gezond was. Hij liet me zijn sterke armen zien en zei dat hij zo gezond was als een vis. Daarom vroeg ik hem of hij bereid was een fles bloed af te staan voor een zieke. Daar schrok hij geweldig van en viel bijna flauw. Ik stelde hem gerust en zei dat we zijn bloed eerst zouden testen om te zien of het overeenkwam met dat van de zieke. Hierin stemde hij toe en tot zijn grote opluchting had hij een andere bloedgroep. Maar zijn goede wil werd gewaardeerd en hij werd aangenomen voor nachtwacht een taak die hij jarenlang heel trouw heeft vervuld. Toch was bloedtransfusie niet ongevaarlijk gezien de ziekte aids die in de jaren '70 in opmars was. Daarom werd meestal alleen van familieleden bloed genomen voor transfusie. Het duurde toch wel even voordat wij wisten van dit gevaar. Het is niet uitgesloten dat door hergebruik van naalden en spuiten deze ziekte verspreid is. Aids is door bloedtransfusies verspreid voordat men een goede onderzoeksmethode had. Vaak ontbrak ook de nodige apparatuur daarvoor. Memisa heeft in dit opzicht veel goed gedaan door ervoor te zorgen dat in alle ziekenhuizen aidsonderzoek gedaan kon worden. Ook werden grote zendingen rubber handschoenen gestuurd om verdere besmetting bij behandeling te voorkomen. In echte spoedgevallen heb ik ook bloed gegeven en omdat ik bloedgroep 0 Resusnegatief heb kan ik praktisch aan iedereen geven, maar dat werd alleen gevraagd als er een leven op het spel stond. Een bloedbank is er niet en het is de familie die gevraagd wordt een fles bloed af te staan. Meestal lukt het wel voor eigen stam maar voor vreemden is dat heel moeilijk. Men was een beetje bang om bloed van een andere stam in zijn aderen te krijgen. Eens heb ik in een spoedgeval een fles bloed afgestaan. Het gevolg was dat ik me duizelig voelde en erg bleek zag. De dokter besloot om enkele ijzerinjecties te geven. In de spier is dat heel pijnlijk en daarom koos hij voor intraveneus. Dan moet het heel langzaam ingespoten worden, het duurt ongeveer een kwartier voor 10 cc. Daar had de dokter zelf geen tijd voor en na de eerste succesvolle spuit gaf hij het over aan een helpverpleegstertje. Een heel rustige assistente die hij vertrouwde. Het werd een kwartier gezellig babbelen en heel langzaam spuiten. Dat is medische zorg in Afrika. Wordt vervolgd

Spullenmarkt Ook dit jaar organiseert Ponyclub Jeanne d’Arc aan de Nieuwveldsestraat in Zeeland wederom een overdekte spullenmarkt op zondag 9 maart 2014. De markt is open van 10.00 tot 15.30 uur. Voor meer informatie en kraamverhuur kunt u contact opnemen met: Ellen Dekkers (06) 226 16 835 of edekkers@scarlet.nl 40


41


Heerlijke Ambachtelijke Worstenbroodjes 12 stuks voor € 10,www.ambachtelijkeworstenbroodjes.nl Voor het monteren van banden op locatie op het gebied van tractor, landbouw, loaders, kraan, trucks en heftruck.

0413-272636 of 06-51379327

Barry Verstegen Houtvennen 1 5408TZ, Volkel 0031 (0)6 54 65 01 96 info@bavebandenservice.nl www.bavebandenservice.nl

• • •

Denken aan: Banden spanning Moeren aantrekken Accu's

Zelf koken en gezellig dineren, dit alles onder begeleiding van een professionele kok. Ook verzorgen wij: luxe catering,barbeque feesten, wokken op locatie en pizza avonden Houtvennen 1 5408 TZ Volkel T: +31(0)413-272636 M:+31(0) 6-53553825 info@kookpunthoutvennen.nl www.kookpunthoutvennen.nl Gastheer: Tom Verstegen Gastvrouw: Johanna Verstegen

42


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

Riool verstopt? Bel rioolontstoppingsdienst Landerd. Hoofdriool ontstoppen en schoonspuiten Eventueel bijkomende graafwerkzaamheden Eventueel toilet demonteren en weer monteren Keukenafvoer ontstoppen

€ € € €

77,50 37,50 27,50 67,50

Wij berekenen geen voorrijkosten. Voor vragen of een afspraak kunt u rustig en vrijblijvend bellen naar 06 53 84 65 62 of mailen naar jilhom@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 43


• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

• sterkstroominstallaties • zwakstroominstallaties • particuliere alarminstallaties

H. Bongers

44


14.021

INHOUD 1.

Mijn familie.

7.

Na de tweede wereldoorlog.

2.

Het leven in Zeeland rond 1910.

8.

Naar Eindhoven.

3.

De eerste wereldoorlog.

9.

In het sanatorium in Bakel.

4.

De twintiger jaren.

10.

Weer genezen.

5.

De dertiger jaren.

11 .

Met pensioen.

6.

De tweede wereldoorlog.

45


1.

MIJN FAMILIE.

1.

MIJN FAMILIE.

Mijn grootmoeder was Carolina Cornelissen. Mijn grootmoeder was Carolina Cornelissen. Deze had een broer die in Amerika was genaamd Hendrikus. Deze had Deze een Hendrikus broer diehad in Amerika in Amerika waseen genaamd Hendriku papierfabriek. Daar werkte toen ook mijn oom Bernhard.papierfabriek. Die Hendrikus Daar Cornelissen werkte toen hadook eenmijn Limburgse oom Bernhard. D vrouw. Hij had geen kinderen, maar hij had in Nederlandvrouw. 52 neven Hij had en nichten. geen kinderen, Die heeft maar hij allemaal hij had in100 Nederland 5 dollar nagelaten, waaronder ook mijn moeder. Die kon op dollar zekere nagelaten, dag bij de waaronder notaris 250 ookgulden mijn moeder. halen. Die kon op z (100 dollar was toen 250 gulden). (100 dollar was toen 250 gulden).

Mijn grootmoeder had ook een zus, die gehuwd was met Mijn smid grootmoeder van der Burgt. hadDeze ook een waszus, de vader die gehuwd van was met s Harrie en Bernhard van der Burgt en nog enkele dames.Harrie Harrieenwas Bernhard winkelier van ender Bernhard Burgt en was nogsmid. enkele dames. H Mijn grootmoeder was gehuwd met van Dongen. Toen ze Mijn daar grootmoeder 4 kinderenwas van gehuwd had overleed met van VanDongen. Toen ze d Dongen. Deze vier kinderen waren: Piet van Dongen (de Dongen. Kuiper),Deze Willem viervan kinderen Dongen, waren: die boer Pietwas van en Dongen (de K in Mil woonde, Mieke die gehuwd was met Veldpaas (ook in Mil in Mil) woonde, en Cornelia Mieke die die in gehuwd Sint Anthonis was met Veldpaas (ook woonde. woonde.

Mijn grootmoeder is toen hertrouwd met weduwnaar Richard Mijn grootmoeder Schippers, die is toen een zoon hertrouwd had, Tinus met weduwnaar Richa genaamd. Van Schippers kreeg zij ook 4 kinderen. Dit waren genaamd. Hannes VanSchippers Schippers(de kreeg postbode), zij ook 4Jan kinderen. Dit war Schippers die kuiper was, Bernhard Schippers die naar Schippers Amerika ging die en kuiper dan was, mijn moeder BernhardPetronelIa Schippers die naar Am Schippers die gehuwd was met Hannes van der Burgt, mijn Schippers vader.die gehuwd was met Hannes van der Burgt, mij

Mijn vader werd ook wel Hannes uit het Rusven genoemd, Mijnomdat vaderhij werd daar ook geboren wel Hannes was. Het uit het Rusven Rusven dat genoemd, is tussen de Reek en Schaijk. Daar stond toen maar eenishuis tussen op de Reek hei. en Schaijk. Daar stond toen maar een h

Als wij 's zondags naar mijn grootvader gingen kregen wij Alsaltijd wij 's"rooi zondags kluntjes". naarDie mijndeed grootvader hij altijdgingen in de kregen wij a koffie. Dat slijmde niet zoveel als suiker. Mijn grootvaderkoffie. is in 1911 Dat slijmde begraven nietongeveer zoveel alsopsuiker. dezelfde Mijn grootvader is plaats als nu de zoon ligt van mijn broer Kees. Mijn vader plaats was als toen nu35 dejaar. zoon ligt van mijn broer Kees. Mijn vader w

Mijn vader was een neef van Willem de timmerman, Driekske Mijn vader van der wasBurgt een neef die boer van Willem was en de Tieske timmerman, van Drieks der Burgt op de Zevenhuis. der Burgt op de Zevenhuis.

14.022

14.023

Mijn ouders: Hannes van der Burgt en Nel van der Burgt-Schipper. Mijn ouders: Hannes van der Burgt en N

Mijn ouders zijn getrouwd in 1900. Ik had nog twee oudere Mijnbroers: ouderseen zijnKees getrouwd en een in 1900. Richard, Ik had maar nog dietwee oudere zijn beiden overleden. Ik heb ze ook niet gekend. zijn beiden overleden. Ik heb ze ook niet gekend. Zelf ben ik geboren in 1904 op de Heihorst. Daar heb ikZelf gewoond ben iktot geboren ik trouwde in 1904 in 1933. op de Heihorst. Daar heb ik ge 46


2.

HET LEVEN IN ZEELAND ROND 1910.

Als eerste wil ik schrijven over den tijd van voor den eerste wereldoorlog. Vroeger was er nog geen melkfabriek. Toen moesten de mensen zelf karnen. Die karnen maakte Jan oom Schippers die kuiper was. Die karn stond dan op de geut (daar zeggen ze nu keuken tegen). Bij ons thuis deden ze dat karnen eerst met een treeplank. Daar gingen ze dan op staan en die ging dan naar de karnschaaf. Ge moest dan op de plank staan en op en neer bewegen. Nog wat later deden ze dat met een hond. Dan hadden ze buiten een rad staan. Dat was rondom afgemaakt met een spil door de keukenmuur. Dan werd de hond daar in gezet dan werd dat rad met de hond aangedraaid en dan moest die hond in dat rad lopen en zo kwam de karn dan in beweging. Elke week gingen de vrouwen dan met die boter naar de markt. Hoe dat precies ging weet ik ook niet meer. Daar hadden we toch nog geen verstand van. In die tijd deden de mensen ook nog zelf brood bakken. Om roggebrood te bakken hadden ze het liefst russische rog, die gaf het mooiste vaste brood. Die werd gemalen en dan in de trog gedaan. Die moest dan met de voeten gekneed worden. Dan moesten de voeten eerst gewassen worden, want een douche was er toen nog niet. In de zomer als ge dan zaterdags onder het stof zat moesten ze maar achter de koeien een beetje staan te wassen. In de winter kwam daar meestal niet veel van. Dan was het te koud achter de koeien. Toen waren er ook nog geen gierkelders. Er was meestal een sloot achter de koeien en daar ging alles in: het dik en het dun. En daar achter was dan de mestdeel. Zaterdags werd met een grote houten schop dat allemaal over de mestdeel gedaan. Dan werd er een laag plaggen over gedaan en dan konde der weer over lopen. Dat noemde men dan mest maken. Als er plaggen over gedaan waren, was dat mest voor het bouwland. Als er mest gemaakt werd voor het weiland dan werd over die stront aarde gedaan. Dat werd van het bouwland gehaald. Dit noemde men een voor uitladen. Daar konde dan later weer op aan ploegen. Vroeger moesten de mensen ook meer werken. Alles moest met zicht en zeis gemaaid worden. Toen moest alles nog met de knuppel gedorst worden. Dat duurde zo wel heel de winter. Ik weet nog dat mijn ouders om 4 uur opstonden. Dan gingen ze voor de koffietijd een bed dorsen. Dan werden zo'n 30 a 40 garven op de dorsdeel gelegd. Daar gingen ze dan met de knuppel op. Als ze er dan over heen waren dan moest het bed omgelegd worden en dan er nog met de knuppel op. Als het hard vroor dan dorste dat het beste, dan was het graan goed droog. Toen was er ook geen elektrisch licht. Alles moest toen met een stinkolielamp. Met het koeien melken werd zo’n lamp achter de koeien gehangen, dan kon je tenminste zien of de melk in de emmer kwam. In de eerste wereldoorlog was er ook geen stinkolie. Toen moest alles met kaarsen. Als ge vroeger naar de kerk ging, dan was dat allemaal te voet. Er waren ook boeren die met het rijtuig gingen. Die paarden werden dan bij Zeegers in het achterhuis gezet. Vroeger hadden vrouwen dikke rokken tot aan de grond. Als dan de kerk uit was en ze waren bij den Brouwer den hoek om op het kerkpad dan gingen ze op de hurken zitten pissen met een hele rij achter elkaar. Zonder muts op mochten vrouwen ook niet in de kerk komen. Toen ging ook alleman naar de kerk, anders werd je nagewezen. Die paters van de Langenboom waren hun tijd ook ver vooruit, want vroeger ging half Zeeland met Pasen en Kerstmis naar Langenboom biechten bij pater Van den Broek en pater van Os. -- Als er -47


Als er dan een lange rij zat, dan kwam hij uit de biechtstoel en zei: “Bidt allemaal een akte van berouw, dan zal ik de absolutie geven". Dan wachtte hij even en sloeg een groot kruis en sprak wat latijnse woorden en dan zei hij:" Mensen gaat maar naar huis, al uw zonden zijn u vergeven". Er waren er ook die in Velp gingen. Die paters in de Langenboom wisten ook overal raad op. Bij Schoppema op de Heihorst hoorde men vroeger altijd onderaards gerommel. Ik ben met mijn vader wel eens gaan luisteren. Toen zijn die paters met twee man ook komen luisteren en wat door het huis gaan wandelen. Toen ze weggingen zeiden ze: “Ge zult het nooit meer horen". Sindsdien hebben ze het ook nooit meer gehoord. In deze tijd kwam de dokter nog met het rijtuig bij de mensen. Dat was dokter Sengers. Zijn koetsier was Frans Huvenaars, die toen achter de handwijzer woonde. Later werd deze Frans Huvenaars ook kerkmeester. Hij kwam dan met de schaal rond. Als ge dan 1 cent in de schaal legde (1 cent was toen net zoveel als nu een gulden) dan moest hij zeggen: "God zal U lonen" maar hij zei altijd: "God zal U .... " Na die dokter Sengers kwam dokter van de Wijst en die kwam met de motor. Dat was wel een bekwame dokter. Hij opereerde de mensen thuis. Er was toen ook geen ziekenfonds. De mensen moesten alles zelf betalen. Toen stierven ook veel vrouwen in het kinderbed en de kinderen die geboren werden daarvan stierven minstens de helft in de eerste week. Ik heb er vele mee weggebracht. Toen was er ook een apart kinderkerkhof. Ook stierven er veel kinderen aan een besmettelijke ziekte. Deze werden zo vlug mogelijk begraven. Zo'n kind mocht maar door twee man gedragen worden en de veldwachter liep er achter met een kruik ontsmettingsmiddel. Toen kwam er een dokter Jansen. Die is er lang geweest. Hij kwam met de fiets. In deze tijd kwamen er nog zware onweersbuien. Eens zag ik de bliksem bij Dirks over de schuur lopen en toen ie aan het eind van de schuur was sloegen er de vlammen uit en stond de schuur in brand. Mijn vader sneed de koeien los en joeg ze naar buiten. Toen kwam er weer een slag en aan de andere kant van de weg was er een gat in de grond. Manus Bongers stond bij ons op de stal en sloeg plat tegen de grond door de luchtdruk, maar hij had niets geleden. Toen spleet nog achter ons huis een eikenboom in het langst open en het regende bijna niet. Ondertussen zaten ze bij Dirks al met 4 man op het huis met natte zakken. Mijn vader gooide emmers water tegen ons huis, want dat was van achteren nog van stro. Toen kwam er een pater van de Langenboom en die zei: "We zullen de wind omkeren anders gaan die huizen ook nog mee in vlammen op". En de wind draaide om en het gevaar voor de huizen was geweken. Toen kwam ook de brandweer en we moesten allemaal meepompen. Ook is toen de Onderlinge Brandassurantie opgericht. Driek Koenen heeft daar f 100.000,-- in gestort, anders ging het niet. Die brandverzekering is er nu nog. Ze is nu rijk. Nu hoeven de mensen die daar bij zijn maar een halve premie te betalen. Driek Koenen woonde toen in dat huis tegenover Kees van Kilsdonk, waar later Janus van Casteren woonde. Op dat moment woonde Janus nog op het Oventje in de herberg van Thei de Groot, die er nu nog is. Die van Kilsdonk noemden ze ook wel "De Boeromme". Hent Boeromme had toen de molen (nu van Aarse) en als het niet waaide ging Hent naar de overkant naar Tinus Brans. Deze had een knappe dochter, maar Hent mocht daar van thuis niet mee trouwen. Die Boerommen hadden veel geld. Dan was er ook nog een Frans Boeromme. Die ging nog al eens jagen. Eens had hij een lading kruit in zijn gezicht gehad. Dat is nog altijd te zien. Die Boerommen woonden langs Sjef Huvenaars, de bakker in het huis waar nu Grad Meiers woont. Hent is later toch nog met een dochter daarvan ,getrouwd. Maar hij was daarmee niet gelukkig. -- In die --

48


In die tijd waren er in Zeeland nog al wat mensen met veel geld. Toen kwam daar de Hanse Bank, die 7,5% rente gaf. Daar werd toen veel geld opgezet, omdat andere banken maar 4% rente gaven. Maar de Hanse Bank ging over de kop en veel van die geld mensen hadden grote stroppen. Er werd eens een oud huis verkocht. Ik was daar gaan kijken en toen kwam er een bij mij en zei: “Als ge het graag koopt kunde het hele bedrag van mij krijgen voor 4% rente, maar ik vond het huis veel te slecht. Ik wil hier geen namen noemen, omdat er soms nog nakomelingen zijn, want ik ben al 40 jaar uit Zeeland weg. Ik wil nog schrijven van de landing van een vliegtuig in 1911. Over Olislagers en Van Meel die met een vliegtuig landden in de Langenboom precies voorbij de Milse hei tegenover Cornelis Oli op de grote plak hei die lag langs de weg van Langenboom naar Mil tot aan de weg van Het Hoekske naar Mil. Daar zijn wij toen met de meester gaan kijken. Toen we aan de Langenboom waren zei de meester: "Hier zijn ze een molen aan het bouwen." Dit was in 1911. We zijn toen bij het vliegtuig gaan kijken. Het was een geraamte met dekzeilen, die met dikke riemen vastgemaakt werden. Daaronder zat een motor. We mochten het toen helemaal bekijken. We zijn er 's zondags ook nog naar toe geweest met de lange kar, maar toen was het zo druk met rijtuigen dat we er zeker 150 meter van af moesten blijven. Overal was er politie. Hij is toen opgestegen, een paar keer rondgevlogen en weer geland. Een half uur later is hij weer opgestegen en weggevlogen. Toen konden alle rijtuigen, karren en mensen te paard weer naar huis. Wordt vervolgd.

NELSON MANDELA, MADIBA, 1918-2013. Hij is niet meer onder ons een heel bijzonder mens een mens in zijn diepste wezen is overwinnaar van het kwade de brug tussen blank en zwart de brug tussen vriend en vijand een bokser in zijn diepste betekenis zijn geestkracht gaf hem veerkracht eens een gevangene later president van voor- en tegenstanders ooit verguist nu alom hooggeĂŤerd. Hij was, is en blijft het morele kompas van de wereld. Hij wist als geen ander verzoening is de enige weg verzoening met je bewakers verzoening met je vijand verzoening is de weg naar vrede verzoening is de enige weg naar een betere wereld. Moge Nelson Mandela nu genieten van een vrede die Hij zo voorstond.

14.024

WRAAK IS DE VRIEND VAN VIJANDSCHAP. L. v.d. Heijden.

49


Advertentie Verhallen Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven tijdens het ziek zijn en het overlijden van onze broer en oom,

Arie & Mia Verhallen

Op 6 Februari 2014 zijn onze ouders

Arie Verhallen en Mia Verhallen-van der Ven 50 jaar getrouwd Wij vieren dit op zondag 9 Februari in de Ambianz, kerkstraat 60a te zeeland. U bent van harte welkom op de receptie van 15.30 - 17.00 uur. Kinderen en kleinkinderen Middelveld 4 5411 TK Zeeland 0486-451898

Piet van der Horst Het vele bezoek, de kaartjes en bloemen. In het bijzonder willen wij bedanken familie, buren, vrienden en kennissen, Dokterspraktijk Volkel, kapelaan Hagenbeek, avondvrijwilligers Mies en Betsie van der Wijst en Uitvaartverzorging Van Lokven. Familie Van der Horst.

AFSCHEID. hallo dierbaar oud jaartje dank voor het mooie jaartje hier is nog een klapsigaartje wij lachen in ons baardje en verdwijn nu met een vaartje denk wel even aan je staartje anders mis je misschien ’n haartje jammer al ben je een oud taartje. verdwijn maar naar de eeuwigheid naar die onbekende ruimte van tijd. stuur straks maar een kaartje of liever nog een ruimte-taartje het was een prachtig jaartje al was er soms een maart je door een vervelend snaartje ik voel 'n bultje en 'n blaartje wij proosten met een jongeklaartje op de komst van het nieuwjaartje. nog glanzend mooi van nieuwigheid verwachtingsvol nieuwsgierigheid! L. v.d. Heijden. 50


51


GOED ZIEN & GOED ERUIT ZIEN DAT KAN! Om de juiste keuze te maken voor een nieuwe bril die goed bij uw persoonlijkheid past en waarmee u prettig kijkt, is een advies op maat zeer belangrijk. Net als een maatpak dat perfect aangemeten wordt en daardoor goed zit, kijkt u met een op maat aangemeten bril veel prettiger. HIGHTECH 3D-OOGMETING Om u een oogadvies op maat te kunnen geven, gebruiken wij in onze optiekzaak de meest recente technologie: de Rodenstock 3D-video oogmeetzuil, de ImpressionIST®. Met behulp van de ImpressionIST® worden uw ogen snel en nauwkeurig 3D opgemeten, waarbij er rekening wordt gehouden met uw persoonlijke (kijk)voorkeur en natuurlijke hoofd- en lichaamshouding. Het resultaat is een beter en nauwkeuriger zicht dat afgestemd is op uw persoonlijke kijkbehoefte. PERSOONLIJK MONTUURADVIES Met behulp van de ImpressionIST® ontvangt u ook een persoonlijk montuuradvies. Mocht u nog geen keuze hebben kunnen maken tussen een aantal monturen, dan kunt u vier

foto’s van ons meekrijgen om thuis rustig het montuur van uw keuze te bepalen. GLASKEUZE Als u eenmaal uw montuur hebt gekozen, laten wij via het moderne adviesprogramma de verschillen tussen de diverse brillenglazen zien. U kunt denken aan het gewicht en dikte van de verschillende brillenglazen en de zichtprestaties van de diverse glastypen. Dit maakt het kiezen van het juiste brillenglas een stuk eenvoudiger. Aan de hand van twee 3D foto’s bepalen we tenslotte de meetresultaten die nodig zijn voor de juiste pasvorm van het montuur, zoals uw gezichtsvorm, het midden van uw ogen en de pasvorm en vorm van uw gekozen montuur. ERVAAR HET ZELF Wilt u deze nieuwe vorm van oogmeting en advies zelf ervaren? Wij begroeten u graag in onze winkel.

WORDEN BRILLEN EN LENZEN IN 2014 NOG VERGOED? VRAAG ER NAAR BIJ ONS IN DE WINKEL

Adres Kerkstraat 19B Zeeland Telefoon (0486) 45 25 00 info@frankverbeekzeeland.nl www.frankverbeekzeeland.nl

52

Onze openingstijden dinsdag 9.00 - 18.00 uur woensdag 9.00 - 18.00 uur donderdag 9.00 - 18.00 uur vrijdag 9.00 - 20.00 uur zaterdag 9.00 - 16.00 uur (middagpauze van 12.30 - 13.30, behalve op zaterdag)


Artiesten gezocht voor JeugdPronkzitting! Zondag 9 februari vindt weer de JeugdPronkzitting plaats in de grote zaal van De Heische Tip. Met het thema van dit jaar “De Smouskes op de stoere toer” zal dat een knallende show gaan worden. Dat mag je absoluut niet missen!

Wil jij in de spotlights staan op ons ‘stoere’ podium van De Heische Tip? Wil je beroemd worden? Wil je meedoen met de Voice Kids maar wil je eerst op ons podium oefenen of lijken jullie veel op One-Direction? Kun jij dansen dat de vonken er vanaf vliegen? Of vind je het gewoon leuk om jouw idolen na te doen of mensen te vermaken? Dan is dit je kans om het voor een groot Zeelands publiek te doen. Playbacken, dansen, zingen, toneel, alles mag bij “De Smouskes op de stoere toer”. Geef je voor 26 januari op door een mailtje te sturen naar: jeugdpronkzitting@smouskes.nl Of kijk op jeugd.smouskes.nl, daar vind je alle informatie om je op te geven. Wacht echter niet te lang want VOL=VOL!

Meedoen met de Zeelandse optocht?

Heb je zin om alleen of samen met jouw vrienden of vriendinnen mee te lopen met de optocht op carnavalszondag 2 maart in Zeeland? Leuk en gezellig! Verzin iets leuks en geef je op. Je kunt iets bouwen met papier-machee op een bolderwagen, of iets wat je zelf vast kunt houden, maar ook met een leuke spreuk en gekke/andere kleren kun je al meedoen! Hulp nodig? Bel dan (ook voor aanmelden) Wilbert Dekkers, tel. 06-15126864 of mail naar info@smouskes.nl. Samen maken we de optocht van 2014 mooier, langer en gezelliger. Jeugdcommissie SC de Smouskes

REN JIJ JE OOK SOMS ROT??? Weet JIJ veel…??!! Hou JIJ van UITDAGING? Ben JIJ van de LOGICA? SJB daagt je uit!! Kom op 26-01 met je vrienden/vriendinnen naar:

COOL! ...met SJB Alleen voor kinderen van groep 5 t/m 8! Kijk voor het gehele programma op onze site: www.sjbzeeland.nl (Inschrijven voor REN JE ROT niet nodig)

53


Detac MB1 kampioen Het meisjes B1-team van volleybalclub Detac is op 14 december kampioen geworden in de 1e klasse. De laatste competitiewedstrijd werd met 4-0 gewonnen van Saturnus uit Uden. In de einduitslag heeft Detac MB1 4 punten voorsprong op de nummer 2 Were-Di MB1 uit Gemert. In de hele competitie werden maar 3 sets verloren. Een super prestatie. Bovenste rij v.l.n.r.: Nienke Rongen, Yvonne Josemanders, Sterre Arts, Gaby van Doren, Ilse Zonnenberg, Frank van Latum (trainer, coach); onderste rij v.l.n.r.: Celine van 14.025 Latum, Niki Noijen en Kim Timmers. Op deze foto ontbreken Peter van der Ven (trainer) en Elke van de Heuvel (trainer). Husseltoernooi Zaterdag 21 december vond in sporthal De Hekel het jaarlijks husseltoernooi plaats. Het husseltoernooi is bedoeld voor de C- en B- jeugd, dames, damesrecreanten, herenrecreanten en de trainers. Om 18.30 uur begon de eerste wedstrijd. Elke wedstrijd duurde 25 minuten. Er werden in totaal 5 wedstrijden gespeeld en daarna de finalewedstrijden. Om 21.30 uur waren alle wedstrijden gespeeld en wat het tijd voor de prijsuitreiking die in de kantine plaatsvond. Het was weer een geslaagd en erg gezellig husseltoernooi! Detac Jaarfeest Zaterdag 21 december (aansluitend aan het husseltoernooi) werd het jaarfeest van Detac gehouden. Dit jaar was het thema van het jaarfeest ‘Snowfever’. Onder het genot van een drankje, hapje en leuke muziek van DJ Mathijs en Jesse hebben we er een groot feest van gemaakt. We kunnen terug kijken op een sportief en gezellig volleybaljaar. Echter is het volleybalseizoen nog niet voorbij! We zijn nu op de helft van het seizoen. In 2014 gaan we weer knallen en misschien nog meer kampioenschappen binnen halen! Beste wensen namens V.C. Detac V.C. Detac wil iedereen een gezellig en sportief 2014 toewensen! Dat het weer een sportief jaar mag worden. Informatie Voor meer info over V.C. Detac zie www.vcdetac of via Facebook op www.facebook.com/vcdetac

14.026

Wilt u grote bestanden (vanaf 1 MB), zoals bijvoorbeeld foto's of een Worddocument met foto's inzenden via We Transfer (www.wetransfer.com) en het versturen naar utrookelijzer@hotmail.nl (let op: .nl). Met grote bestanden blokkeert u voor andere inzenders van kopij ons 'gewone' e-mailadres. 54


Zelland is Zelland

(deel 82)

Wir ’n néi joor Ik hoop dè ge ‘t néi joor ok goed het ingezet. D’r is wir zat de lòcht ingeknald, dor zal ‘t nie aon liggen. ’t Hè‘t ‘r ok geknald mi dieje Zellandse kwis. Jonge jonge, ’t gonk ‘r gorsgruwelijk fanatiek aon tów. Al die 78 tiems hebben d’r eigen uit de noot gewerkt um al die vrogen op te lossen. De herses wieren uitgeknepen, de computers en tillefoons wieren d’r wèèrm af, en wà ge nie op kost zuuken of vrogen aon ’n áánder, of kost weten van oe eige, da moeste dan mar rooien. D’r zaten ok ‘n dèl pittige rekensommen bij. Die kunde van te veuren ok nie weten of oefenen. Zo waar d’r veur alleman wel wa bij. Veul minsen vonnen ‘t wel gorsgruwelijk moeilijk en d’r waren veuls te veul vrogen. Die koste in diejen korten tijd èècht nie glijk maken. Ik denk dè ’t toch wel veur herhaling vatbaar is. D’n volgende kir wel wa hèndiger, hoop ik dan mar. Zònne kwis wörd trouwes in mir durpen in d’n umgivving gehouwen. ’n Goei tijdverdrijf en ge stikt ‘r ok nog wa van op. En anders dan is’t in ieder geval keigezellig um di mi oe tiem op te lossen. Wir ’n heel áánder vroog is, wa ’t neij joor ons wir zal gaon brengen. Eén ding is in ieder geval zeker: d’r worren wir gemènteraodsverkiezingen gehouwen. We zullen de kommende tijd van al die partijen wel wir gaon heuren, wa’n keigoei partij dè zullie wel nie zèn en wa ze toch glijk veur goeds veur ons bedaacht hebben. Ik ben beneit. Wa gin vroog is, is dè al die columnschrijvers in’t Rookelijzer d’r wir tiggenaon zullen gaon. Zullie brengen toch elke mònd, ieder op z’n eigen wijze, toch wir wa plezier op ’t papier. Dieter ’t laangst mi bizzig zèn,

of dieter mi bizzig is, dè is/zèn Schup en Schoefel. Ik weet nie grif hoe laang dè ze di al doen, mar in ieder geval ’t laangst van glijk, en dor heb ik grote bewondering veur. ’t Rookelijzer mag dor grùts op gaon, want ’t is nie niks, um elke mònd wir ’n nei stukske te bedenken, of uit oewen duim te moeten zuigen. Soms is’t krèk of die mònden stik wa korter worre, zo rap ge ’t oit. Ook Ria is al ’n hil stötje aon de proot mi al die Zellanders, die wa doen veur de geminschap. Ze makt ‘r duk wir ’n schòn stukske van, mi de nòddige diepgang. Wa denkte van Tim, die op z’n geheel eigen wijs ok oit wa schòns te melden hè. Dor zal ik hum nie um uitlachen. En veur de kiendjes is ‘t ‘r dè spannende verhaol van die muiskesfemilie. En de moi gedichten van Toos, ok wir altijd verrassend. Mar dan die stukskes van Leo, dor moete duk toch wel wa langer ovver nao denken. Zôttie bedoelen wa ik mein te snappe, of snap ik nie wàttie bedoelt? ’n Bietje filesofisch duk, zoas ie z’n wirreld vanuit de wijze aauwerdom overziet en beschouwt. Al deez minse hebben elke mònd toch wir wa te melden, en ze hopen dè hullie lezers ’t ok schòn zullen veine, of ’n bietje gaon naodenken over wàtter glijk gebeurt in de wirreld. En dor tussendeur nog al die schrijvers van ’t néis dàtter gebeurd is, of berichten ovver dinger dieter nog staon aon te kommen. En dè alles opgefleurd mi schòn tekeningen, puzzels en foto’s, as kersen op n‘n taart. De redactie wit ’r iedere kir wir ’n schòn geheel van aonèn te breien. En dè zullen ze ok di joor wel wir blijven doen, hoop ik. Ok al bekant 50 joor, dè’s toch ’n hil prestatie! En Landerd-FM, duut ok op de radio en tilleviesie verslag van wàtter gebeurd is. Op hullie vriendenfist waar d’r veul volk op de been um die driy minse te ondersteunen um dizzen radiozender in de lòcht te houwen. En zo te zien is ‘t hullie gelukt. Moi wànne! Veur reacties: victorvanuje@hotmail.nl

Nou mensen, nog19 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje 55


Terugblik Op 7 december hebben wij kunnen genieten van een gezellige winterviering. Tijdens deze middag heeft Gerard van de Sluis een oud Zeelands journaal laten zien waar de mensen erg van hebben genoten. Dit journaal zorgde voor vele gesprekken vanwege de leuke oude beelden. Na dit journaal hebben Bart van den Einden en Ad Dusseldorp gezorgd voor de muzikale entertainment. Tijdens dit optreden hebben onze gasten kunnen genieten van wat heerlijks. Dit was tevens ook de afsluiting van deze gezellige middag. Aan deze middag hebben vele mensen mee gewerkt en daarom willen we die mensen bedanken voor hun bijdrage. Het bestuur

14.027

14.028

Voor foto’s en meer informatie, kijk op onze website! zeeland-nb.zonnebloem.nl .

Verhuizing Amarant Op vrijdag 20 december is het kantoorpand van Amarant Noord-Oost verhuisd van Zeeland naar Oss. Deze keuze is gemaakt omdat Oss centraler ligt binnen het zorggebied van de Amarantgroep. In Oss zullen de zorgmerken van de Amarantgroep (Amarant en Idris) gezamenlijk gaan optrekken. Waarbij Amarant staat voor zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en Idris de specialistische behandeling en complexe problematiek voor haar rekening neemt. In de Landerd blijft Amarant nadrukkelijk zorg verlenen. Een stuk van onze roots ligt natuurlijk in Zeeland. Amarant heeft in Zeeland een woonlocatie met 22 appartementen waar cliënten met een matige tot licht verstandelijke beperking e/of autisme wonen. Dagbesteding blijft dan ook juist hier gehandhaafd. Dit gaat Amarant echter wel op een nieuwe locatie uitvoeren. Voor een jaar zal de locatie het Brouwerspad in Zeeland zijn. Daarna gaat Amarant haar diensten verlenen vanuit het Kindcentrum in Zeeland. Dagbesteding van Amarant zal zo zichtbaarder zijn binnen de gemeenschap in Zeeland. De dagbesteding zal vanuit een vaste locatie op verschillende plaatsen worden uitgevoerd: passend bij de mogelijkheden en interesses van de cliënten. De ambulante zorg zal ook het steunpunt behouden in Zeeland en verhuist mee in de locaties van de dagbesteding. De ambulante zorg wordt geboden aan kinderen met een beperking die thuis wonen, alsook zelfstandig wonende cliënten met een verstandelijke beperking. 56


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 57


Het kan weer! Zilvervloot Sparen 10% premi voor 1 e 0 sparenjaar

* Variabele rente per 16 juli 2013. Rentewijzigingen voorbehouden.

* 1,85%ele variabte ren

v

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

58


Bibliotheek Zeeland Nederlandse Kinderjury 2014

Om mee te doen aan de Kinderjury lees je 3 of 5 boeken uit 2013 met een speciale sticker op de boekrug. Van elk gelezen boek vul je op je juryrapport in wat je er van vindt. Na elk gelezen boek vraag je een stempel aan het inlichtingenbureau. Als je 3 boeken gelezen hebt: krijg je een verrassing. en je stopt na 3 boeken vul je het Kinderjury-stembiljet in en stopt het samen met het juryrapport in de stembus. wordt je juryrapport automatisch een lot, waarmee je een boek kunt winnen. Maar wanneer je 5 boeken leest vul je het stembiljet pas na het 5e boek in en krijg je bovendien een toegangskaartje voor de voorleeslunch op woensdag 4 juni. Wij sturen het stembiljet voor je op! De senaat, die bestaat uit 12 kinderen, kiest het winnende boek uit de boeken waar het meest op is gestemd. Je kunt meedoen t/m 14 mei. Voorlezen voor peuters en kleuters: Woensdagmiddag 12 februari gaan we weer voorlezen voor peuters en kleuters. Tijd: 15.00 tot 15.30 uur. Toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Nationale Voorleesdagen: Van 22 januari t/m 1 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Natuurlijk besteedt de bibliotheek daar ook aandacht aan: Wanneer u uw peuter of kleuter tijdens deze dagen in laat schrijven als nieuwe lener ontvangt zij/hij een krokodil-vingerpopje. • er hangt een peuter/kleuterquiz in de bibliotheek die u samen met uw kind kunt maken, onder de goede inzenders wordt het mooie prentenboek van Krokodil verloot. • Pyjamafeest!! Op woensdag 22 januari om 18.15 uur worden alle peuters en kleuters in hun pyjama en met hun liefste knuffel in de bibliotheek verwacht, er wordt dan voorgelezen uit het prentenboek van het jaar. Voor iedereen die dan komt, ligt er een mooie poster van het prentenboek klaar. • er liggen tijdens deze dagen ballonnen en kleurplaten van Krokodil in de bibliotheek. • Voorleesprogramma!! Voor alle peuters en kleuters beginnen we op zaterdag 1 februari met ons jaarlijkse voorleesprogramma. Dit jaar is het thema: Vriendjes. In de periode tot 15 mei kunt u samen met uw kind boekjes lezen rond dit thema en kleine opdrachten maken in een werkboekje. Wanneer het werkboekje vol is belonen wij dit met een leuke verrassing! We starten 1 februari om 10.30 uur met voorlezen in de bibliotheek! •

Bibliotheek Zeeland, www.bibliotheekzeeland.nl, Tel: 0486-451244, zmd@nobb.nl 59


Kerststal kijken en oude jaars borrel drinken. Reddende engelen, ze bestaan!!! Half oktober zat de kerngroep van Zeeland: Lieke, Nellie, Jeanne en ik bij elkaar. We besloten om “Het Kerststal kijken” met de bewoners van Compostella en de Franciscushof dit jaar op donderdag de 19de december te organiseren. Ik bel een rondje, om deze afspraak vast te leggen, Compostella, de kerk, het koor Decibel en de Garf voor de oudejaarsborrel en denk: zo, dat is geregeld. Echter, op 7 december hoor ik dat de kerststal nog niet in de kerk staat. Als ik er goed over nadenk, kan dat natuurlijk ook niet, het is nog voor de laatste adventszondag. Tjeetje, hoe los ik dit op? Overal staat geschreven dat de Rode Kruis vrijwilligers “de Kerststal gaan bekijken”. Maar zoals mijn moeder altijd zei: “unne sprekende mens kan geholpen worden”. Gelukkig gebeurt dat, ik ontmoet in Ria Boley de juiste mens. Zij brengt me op het idee om een “levende Kerststal” neer te zetten.10 dagen voor 14.029 de datum, dat wordt even aanpoten! Wat heb ik daarvoor allemaal nodig? Ja, een Engel, Jozef, Maria, Herders, Koningen en niet te vergeten een kindeke Jezus. Maar zeker ook heel belangrijk de kleding, iemand die daar kijk op heeft en iemand die kan schminken. Na menig telefoontje hebben we het voor elkaar, we hebben onze “reddende engelen”, de kerstgroep is compleet. Dan overkomt ons een 2de probleem, de kerstgroep kleding is zoek. Hoe lossen we dit weer op? Wederom ontmoeten we de juiste mensen op het juiste moment. Als ik op 16 december bij Ria binnen kom is het 14.030 niet te geloven, er zit iemand achter de naaimachine, een ander is aan het strijken, een vierde zit koper te poetsen om de kronen van de Koningen te laten glimmen. En dan staat er op 19 december een geweldig mooie levende Kerstgroep, waarbij het kindje stopt met huilen wanneer het de herder op de dwarsfluit hoort spelen. Onder het genot van een borreltje in de Garf, hebben we alles nog eens na besproken en we weten het zeker: Reddende engelen, ze bestaan!! - - Heel hartelijk dank - 60


Heel hartelijk dank aan de engel (Lize van Dongen), Maria (Rieneke de Louw-Dekkers), Jozef (Ed Beekmans), Kindje Jezus (Abeltje Verbeten), Herders (Cor van Loy, Geert de Louw, Gerrit Stroeken), Herderinneke met hond (Sofie Spijkers en haar hond Lola), Herder met de dwarsfluit (Joan Ceelen), Koningen (Criselda van Asseldonk, Jan van der Wijst, Wim de Louw). Regie (Ria Boley), Schmink en kleding (Ria Derks), Organisator (Toos Franken).

Katholieke Bond van Ouderen: Bridgecursus. De KBO’s van Reek en Zeeland hebben het plan opgevat om, bij voldoende deelname, weer een bridgecursus op te zetten. We bridgen bij de KBO- Zeeland op de maandagmiddag in Compostella en de deelnemers zijn daar erg enthousiast over. Daar wordt natuurlijk over gesproken en nu en dan horen wij “ik zou dat ook wel willen leren”. Wel nu, zoals gezegd, bij voldoende deelname gaan we samen met KBO- Reek een cursus opstarten. U kunt zich aanmelden bij: Harrie van Tiel, liefst per e-mail: harrievantiel@home.nl of per telefoon: 452291.

61


Geef aan de collectant van de Hersenstichting. Van 27 januari t/m 1 februari 2014 vraagt de Hersenstichting uw steun. Wij gaan in Zeeland op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. EĂŠn op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en samenwerkingsprojecten, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op ING 860 (IBAN: NL18 INGB 0000 000 860) t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. 14.031 Hartelijk dank voor uw De collectanten voor de Hersenstichting in Zeeland: Voor vlnr steun. Maria v Dongen, Hennie v Grunsven, Sylvia Plamont, Wilhelmien vd Coer, Rianne vd Brand. Achter vlnr Alice Elschot, Florence Verbruggen, Jeroen v Schijndel, Tine v Schijndel. Niet op de foto: Ria Boley, Ans Laurenssen, Jaquelien Verstraten, Ine Bongers en Trees van den Bosch en alle dit jaar nieuw aangemelde collectanten. Fotograaf: Willemien v Schijndel

Collecteer mee voor de Hersenstichting. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor 4 miljoen mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect. U kunt u opgeven bij de collectecoĂśrdinator Trees van den Bosch, tel. 0486 472733 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag. Het telefoonnummer is 070-360 48 16. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl Sluit u zich bij ons aan? Doe jij ook mee?

Nieuwjaarsgroet. Beste familie en vrienden in Zeeland, Bij de jaarwisseling wensen we elkaar alle Goeds en Vrede voor het nieuwe jaar. Deze wens stuur ik ook aan u allen. Niet alleen voor de nieuwjaarsdag, maar voor het hele jaar. Vrede en alle Goeds is de Franciscaanse wens aan ieder die we ontmoeten. Ik wens u allen een gezond, gelukkig en succesvol jaar, vooral de mensen die met zorg de toekomst tegemoet zien. Ik dank de MOV groep voor de mooie kerstverrassing ieder jaar. Al wordt de groep missionarissen steeds kleiner, jullie gaan door met het werk. Ook veel dank voor het toezenden van ut Rookelijzer.

Ik wens u allen een Zalig Nieuwjaar en dat het, met Gods zegen, iedereen in Zeeland goed mag gaan. Zr. Martia 62


Aan alle inwoners van de Gemeente Landerd Geachte inwoners, Middels deze advertentie in Ut Rookelijzer willen wij u op de hoogte brengen dat ons bedrijf met ingang van maandag 16 december 2013 is verhuisd naar het onderstaande adres: GEVADO Schadeherstel VOF Westwijk 11 5406 XS UDEN Telefoonnummer 0413 – 800020 Faxnummer 0413 - 800021 E-mail: info@gevadoschadeherstel.nl Website: www.gevadoschadeherstel.nl

Ons oude telefoonnummer blijft nog gewoon actief: 0486-452112 De reden van deze verhuizing was onvermijdelijk. Helaas zijn wij met de verhuurder van ons huidige pand niet tot een overeenstemming gekomen om op onze huidige locatie verder te huren. Wij hadden dit graag anders gezien en hebben tot het laatste moment geprobeerd om een overeenkomst op te stellen die voor beide partijen interessant is, maar helaas zijn we daar niet uitgekomen. Onze verhuizing hoeft voor u geen nadelige gevolgen te hebben. Het nieuwe pand ligt hemelsbreed 3 kilometer verder dan de huidige locatie, het is alleen in Uden in plaats van Zeeland. Wij kunnen voor u gewoon de schades blijven repareren zoals u van ons gewend bent. Om u tegemoet te komen bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze haal- en brengservice. Wij, ons team en alle verzekeraars, zijn er van overtuigd dat wij op onze nieuwe locatie klaar zijn voor de toekomst zodat wij onze klanten onze kennis, service en advies kunnen bieden die ze verdienen! Wij hopen u dan ook snel te mogen begroeten aan de Westwijk 11 te Uden waar een kopje koffie voor u klaar staat. Met vriendelijke groet, GEVADO Schadeherstel VOF Geert-Jan en HĂŠlene van Doorn

63


Verstandig kiezen: maart 2014, Gemeenteraadsverkiezingen. Binnenkort ontvangt u van ons een magazine waarin Progressief Landerd terugblikt op datgene wat we de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. Ook geven we daarin uitleg over de door ons gemaakte keuzes. Op 19 maart 2014 mag u opnieuw stemmen voor de gemeenteraad. Bent u ook benieuwd hoe het politieke landschap er na de verkiezingen uit gaat zien? Het is deze keer nog moeilijker te voorspellen. Er doen meer partijen mee. De toekomst van Landerd is een verkiezingspunt, maar er zijn meer belangrijke onderwerpen waar partijen een mening over moeten hebben. Waardoor laat u uw keuze bepalen? In een tijd waarin veel verandert, kan ik mij voorstellen dat u het dan even niet meer weet. Op wie en waarop moet je nog vertrouwen? Ze doen maar, is wat ik vaak hoor. Ik snap dat. Als gemeenteraadslid moet ik voortdurend bewust zijn voor wie ik het doe en wat de gevolgen van de gemaakte keuzes zijn. Soms pakken die goed uit en soms hoor ik mensen mopperen. Ik moet uit kunnen leggen waarop de keuzes van Progressief Landerd gebaseerd zijn en welk doel deze dienen. Het iedereen naar de zin maken is niet realistisch. Ik nodig u van harte uit om onze toelichting op de door ons gemaakte keuzes tot u te nemen via het magazine wat afgelopen weekend huis-aan-huis verspreid is. Indien u dit niet ontvangen heeft: het staat ook digitaal op onze site www.progressieflanderd.nl. Na de verkiezingen in maart gaat het o.a. over de positie van Landerd, dus ook van Zeeland. Maar ook over zaken als huisvesting, dorpshuizen, wildcrossen, centruminrichting Zeeland, sportvoorzieningen en ouderenzorg. Wat is de juiste keuze voor de toekomst van Landerd en waar wordt u en uw omgeving beter van? Progressief Landerd kiest voor een vaste koers. Kritisch vooruit kijken naar wat in het belang is voor onze inwoners Een gezonde woonomgeving, een goed sociaal beleid, wonen voor iedereen mogelijk maken en een economisch sterke en duurzame gemeente, is waarvoor wij willen gaan. Wat zijn uw keuzes? Laat me weten wat voor u belangrijk is! Er valt wat te kiezen! Progressief Landerd wenst u een goed en gezond 2014. Jacques Pijnappels, raadslid Progressief Landerd. Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met jpyn@xs4all.nl, 06 20352621 of met onze fractievoorzitter Moritz Böhmer, moritz.bohmer@gmail.com , 06 81280442. Voor info: www.progressieflanderd.nl

Poona Zeeland – Team 2 najaarskampioen! Badmintonclub Poona uit Zeeland heeft wederom een team dat kampioen is geworden. Team 2, bestaande uit Ronald, Johan, Roy, José en Kim zijn ongeslagen najaarskampioen geworden in de 2e klasse van de BBF. In de komende voorjaarscompetitie zullen zij uitkomen in de 1e klasse. Gefeliciteerd met het kampioenschap! Meer informatie over onze vereniging kun je vinden op de website www.poonazeeland.nl of via email info@poonazeeland.nl 20 64

14.004


MOV Zeeland bestaat 50 jaar Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 19 januari 2014 wordt ons jubileumjaar gestart. Het gehele jaar willen we hier aandacht aan schenken en we beginnen het jubileumprogramma met een Plechtige Eucharistieviering voorgegaan door bisschop A. Hurkmans. 09.30 uur: H. Eucharistieviering ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van MOV Zeeland Na afloop van de Plechtige Eucharistieviering is er een receptie in het Bondsgebouw waar wij U van harte voor uitnodigen. De receptie duurt tot 15.00 uur. Correspondentieadres: MOV Zeeland, Kleine Graspeel 11a, 5411 RA Zeeland

Winterbingo

vrijdag 31 januari 2014 in Compostella ten bate van Stichting Vrienden van Compostella Aanvangstijd 19.30 uur in de Pater Bergsmazaal Hoofdprijs: 2x een diner voor 2 personen in een luxe restaurant ter waarde van € 125,En verder tientallen heerlijke wildspecialiteiten zoals: hazen-, fazanten-, konijnen-, parelhoendersfilets, kalkoenen, kistjes wijn, cadeaubonnen voor tapasworkshop, huishoudelijke apparatuur en nog veel meer... Voor wie: Cliënten, familieleden, medewerkers, vrijwilligers van Compostella + Nieuwe Hoeven, inwoners van Landerd en iedereen die de Stichting Vrienden Compostella een warm hart toe draagt. Entree: De entree kost € 10,00 inclusief één consumptie en een lekker hapje. In de pauze worden worstenbroodjes verkocht. Voor € 10,00 de hele avond bingo tot 22.00 uur. De opbrengst komt ten goede komt aan de Stichting Vrienden Compostella en dus indirect aan de cliënten van Compostella. Inschrijven kan vanaf 16 december 2013 bij de receptie van Compostella (maximaal 200). Telefonisch opgeven kan ook op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur via onze receptie. Telefoon (0486) 45 84 84. Ook zonder opgave bent u welkom. Stichting Vrienden en management van Compostella

Ingekomen post bij de redactie Van het MOV Zeeland mocht ik een kerstpakket ontvangen, met daarin een dunne zakagenda, het Rookelijzer nr. 569, de MOV kalender en de Brabantse spreukenkalender 2014. Daarvoor heel hartelijk dank! Tevens wil ik iedereen bedanken die iets voor de Zeelandse missionarissen heeft gedaan tijdens het bijna voorbije jaar en ook u allen een Gezegende Kersttijd en een vrede- en vreugdevol Nieuwjaar toewensen. Uw dankbare, Pater Jan van Zeeland S.V.D. 65


Bij ons in Zélland: de Pronkzittingen 2013: voorverkoop op zaterdag 11 januari

14, 15 en 16 februari staat Bij Ons In Zélland, dé Pronkzitting 2014, weer op het programma. Drie dagen lang vermaken Zéllandse artiesten de toeschouwers met zang, dans, buut en cabaret. Op het programma staan weer geweldige namen die garant staan voor een avondje vol humor: o.a. Ben van der Walle en Cor Verstegen in de ton, Cindy Bergmans en Annette Breimer als Ushi en Dushi, De Klokkenluiders en de Dames van de Raad. Peter Lukassen zal samen met Bernie Toenders het podium beklimmen en Erwin Kremers keert ook weer terug, nu samen met Marcel v.d. Bogaart. Wethouder Hetty Tindemans speelt een stuk samen met Jolanda Nooijen. En de Slagwerkgroep van Zeelandia treedt ook op. De presentatie is in handen van Martijn Derksen en Annelies Vollenberg en de Bloasbalken zorgen voor de muzikale omlijsting. Kortom een affiche om trots op te zijn! De voorverkoop van kaarten (à € 11,-) voor vrijdagavond 14 en zaterdagavond 15 februari vindt plaats op zaterdag 11 januari vanaf 11.00 uur bij Herberg D’n Brouwer. De deur is open vanaf 10.00 uur. Kaarten voor zondag 16 februari (uitsluitend voor mensen met een beperking en 65+ -vergeet uw pas niet-) zijn op de dag zelf verkrijgbaar aan de zaal à € 5,- per stuk. Vanaf vandaag zijn de kaarten ook verkrijgbaar bij Die Twee Kappers of via onze site www.smouskes.nl. Zorg dat je er op tijd bij bent want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol=vol.

Vrijwilligers gezocht voor hulp tijdens Pronkzitting op zondag

Tijdens de zondagse Pronkzitting voor mensen met een beperking en 65+ers, is de bediening in de zaal in handen van De Smouskes. Wij zoeken personen die ons willen helpen met het serveren van koffie, een hapje en een drankje! Als dank daarvoor ontvangt u een gratis entreekaart voor de Pronkzitting op vrijdag 14 februari. Opgeven kan bij Marco, e-mail: aanmelden@smouskes.nl of telefoon: 06-20614162. Alvast bedankt!

Wie wordt Smous van het Jaar

Tijdens de vrijdagse Pronkzitting (dit jaar op 14 februari ) wordt de Smous van het Jaar onthuld. Vorig jaar mocht Wim van Rossum deze aansprekende titel in ontvangst nemen. Maar wie krijgt deze titel in 2014? Dat kunt u mee bepalen! Nominaties voor de Smous van het Jaar kunt u indienen bij Peter Lukassen, Melkpad 107, 5411 GD Zeeland (info@smouskes.nl) of via het contactformulier op www.smouskes.nl. Kent u iemand uit uw omgeving die belangeloos veel werk verricht maar veelal op de achtergrond blijft? Geef de naam van die man of vrouw dan door (incl. reden waarom) en misschien beslist de ‘Commissie van Wijze Mannen’ dan wel dat uw genomineerde Smous van het Jaar 2014 wordt.

De Smousen Optocht: samen maken we hem mooier, langer en gezelliger

Ook dit jaar willen we de Optocht (op zondag 2 maart) nog mooier, langer en gezelliger maken. En dat kan alleen als veel mensen zich aanmelden. Wil je als individu, als groep of als buurtschap meedoen met de optocht meld je dan aan en maak samen met ons de Optocht van 2014 nog mooier, langer en gezelliger. Aanmelden of informatie aanvragen kan bij: Wilbert Dekkers, tel. 06-15126864 of via info@smouskes.nl. De Raad en Daad Commissie helpt jullie graag op weg als deelnemer aan de Optocht

Carnavalskrant Smouske verspreiding zaterdag 25 januari huis aan huis

Op zaterdag 25 januari komen de Smouskes in heel Zeeland weer aan de deur om de Carnavalskrant bij u aan te bieden. - - Vanaf 10.00 uur - 66


Vanaf 10.00 uur gaan zowel groot als klein Smouske in actie komen om Smousenland te laten kennis maken met deze full colour krant. Hierin staat veel informatie over de talrijke activiteiten die met het Zéllandse Carnaval te maken hebben. Bij de bezorging van het “Smouske” vragen wij een kleine vrijwillige bijdrage, die in zijn geheel wordt besteed aan activiteiten voor de Zeelandse bevolking, jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Het Smouskes ziekenbezoek tijdens Carnaval 2014

Het is juist in deze tijden van feesten en plezier ook eens goed om stil te staan bij alle mensen die door hun gezondheid niet of nauwelijks aanwezig kunnen zijn bij alle (carnavals)festiviteiten. Mensen die graag een bezoekje ontvangen om eens te kletsen over van alles en nog wat. Gewoon even niet alleen zijn en de gedachtes ergens anders op kunnen vestigen. Kent u iemand die zo’n bezoekje kan gebruiken (ook kinderen – want de Jeugdhoogheden bezoeken ook)? Geef ze dan op voor het ziekenbezoek van De Smouskes. We zouden het erg fijn vinden als u, als contactpersoon, tevens daarbij aanwezig bent. Het ziekenbezoek vindt in overleg plaats op vrijdagmiddag 28 februari. Opgeven kan bij Marco, e-mail: aanmelden@smouskes.nl telefoon: 06-20614162. Personen bezoeken in ziekenhuizen is helaas niet mogelijk.

Een nieuw jaar…. Een nieuwe kalender, nieuwe data, noteert u maar: 16 januari: Seniorenbeurs 17 januari: Kun je nog zingen, zing dan mee! 24 februari: Jaarvergadering KBO Katholieke Bond van Ouderen. 23 april: Natuurwandeling Belangenorganisatie voor senioren 12 juni: Busreis 18-22 augustus: Meerdaagse reis 9 oktober: Culturele dag 5 november: Natuurwandeling 28 november: Surpriseavond 10 december: Vrijwilligersmiddag 19 december: Kerstviering Over het bezoek aan de seniorenbeurs is al in het vorige Rookelijzer geschreven en over de meezingavond op 17 januari kunnen we kort zijn: onze leden zijn via een stencil hierover geïnformeerd. Maar misschien vinden andere Rookelijzerlezers het leuk te weten wat er op 17 januari gaat gebeuren: een hopelijk groot aantal KBO-leden gaat de sterren van de hemel zingen. Het hoeft niet mooi te klinken als het maar gezellig is. Toon Leijssen en nog wat muzikanten zetten de toon en de KBO-ers zingen dat het een lieve lust is. Tussendoor valt er wat te knabbelen en te drinken en gezien de ervaring van vorig jaar wordt het zeker een daverend succes. Uiteraard gaat de KBO in 2014 veel méér organiseren, maar daar hebben we het nu niet over. In volgende Rookelijzers moet er ook nog wat te vertellen zijn. J. Ermers, secr. KBO-Zeeland

67


Film (2010) over de verschijningen aan de Heilige Bernadette uit Lourdes. In 1858 woont een 14 jarig meisje, Bernadette Soubirous, in de Franse stad Lourdes en groeit op in een arm gezin uit de arbeidersklasse. Op een dag, terwijl zij aan het wandelen is met haar zussen, krijgt zij een vreemd visioen. Een goddelijke vrouw, badend in wit licht verschijnt aan haar. Wanneer de dorpelingen dit verhaal te horen krijgen, wordt Bernadette belachelijk gemaakt door degenen met gezag en vereerd door mensen van haar eigen klasse. Haar leven is voor altijd veranderd ...... In 2010 is er een nieuwe film uitgebracht over de verschijningen van Maria aan de Heilige Bernadette. Op donderdag 30 januari 2014, 20.00 uur zal de film “Je m’appelle Bernadette” vertoond worden in het Parochie Centrum in Uden, Kerkstraat 25. Entree € 5,= incl. koffie/thee. Opbrengst komt ten goede aan de Lourdesbedevaart van 26 april t/m 3 mei. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Truus van der Loop, Stermolen 8, Zeeland. tel. 0486-452612.

Denk JIJ dat je VADER/MOEDER ook zo COOL is??? Schrijf je in en doe op 26-01 mee met:

COOL! ...met SJB Voor kinderen van groep 5 t/m 8! Kijk op de site en schrijf in: www.sjbzeeland.nl (Inschrijving voor MIJN VADER/MOEDER IS DE COOLSTE verplicht)

Hartelijk dank……… voor alle bedankjes, complimentjes en goede wensen voor 2014 die wij de afgelopen tijd van een aantal van onze abonnees/lezers hebben gekregen voor alle medewerkers van Ut Rookelijzer. Met ons zullen nog 50 vrijwillig(st)ers ook dit jaar weer hun best doen om Ut Rookelijzer 11 keer bij u in de bus te laten vallen. De redactie van Ut Rookelijzer. 68


De appelautomaat is open, ook voor appelsap of voor een lekkere biologische "appelchampagne" van eigen appels. Lekkere drankjes voor alle gelegenheden. Zie ook onze website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

info@drukkerijzeeland.nl www.drukkerijzeeland.nl

T 0486 45 33 87

Zorg nodig thuis? Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. U zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 69


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Computer Service Landerd Puttelaar 2A - Zeeland tel 0486-451914

Openingstijden:

GROND VERZET 8.30 tot 12.00 uur

- Maandag t/m vrijdag - Vrijdag

13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

Voor- Zaterdag al uw grond -sloop werk. Verhuur vanTUINCENTRUM containerbakken. BOOMKWEKERIJ

Zand en Grind HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal

Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! 06-16532443

Het adres voor bedrijven en particulieren voor systemen – notebooks - printers – tablets reparaties - uitbreidingen - toners cartridges - muizen - kabels papier – software – school/kantoorartikelen Wij hebben een eigen reparatiedienst Fijne Feestdagen en een goed 2014 Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl Tijdens de carnavalsweek zijn wij gesloten, fijne carnavalsdagen

Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

INSTALLATIEBEDRIJF DIVERSION Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen.

Hooradvies op maat !

verbruggen

Voor aanleg, onderhoud Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, enenaanpassingen van: begrijpend technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. • C.V.-installaties Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen • C.V.-ketels vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION • Sanitair aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie • Gas- ennaar……. waterinstallaties Drs. Irma Dekkers • Mechanische ventilatie Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op • zevenhuis Dakbedekking 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 14 70

elektro Zonnenberg persoonlijk deskundig advies

● ● ● ●

alle dagen audicien aanwezig vrij parkeren voor de deur Gespecialiseerd in elektrotechnische altijd gratis uitgebreide hoortest installaties voor: • nieuwbouw Maak vrijblijvend een afspraak! • verbouw • particulieren • bedrijven

Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl

www.vanschijndelhoortechniek.nl Botermarkt 3 Uden 0413-330905


Een feest, receptie of verjaardag? Dan is een buffet een verrassend, gemakkelijk en smakelijk idee. Slagerij van Haeren staat bekend om complete verzorging van buffetten die met zorg zijn samengesteld, waarbij we gebruik maken van verse producten van topkwaliteit. In overleg stellen wij met u een smakelijk buffet samen, wij kunnen u hierin vakkundig adviseren. Om uw keuze gemakkelijk te maken hebben we diverse buffetten samengesteld: Kijk voor meer informatie op de site www.slagerijvanhaeren.nl DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 71


Een lekkere trek op iedere plek

Snacks 4 You Verse friet en snacks gebakken op locatie Vanaf heden ook broodjes kipshoarma, beenham, hamburger, gebakken ei of gehaktballen in onze broodjesboot

“De Friettanic� Bel of mail voor info en mogelijkheden. Wilbert & Ellen Dekkers 06-22616835 edekkers@scarlet.nl

Ook verhuur van toiletwagen

72


De overeenkomsten zijn getekend, L-FM blijft uitzenden. Er zijn heel wat vergaderingen en besprekingen aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk is het toch gelukt: L-FM de populaire lokale zender voor Landerd blijft in de lucht. Een zender in de lucht houden kost nu eenmaal veel tijd en geld en je hebt met veel regelgeving te maken. Het benodigde geld was er niet. De vorige eigenaar leed al een paar jaar verlies, een signaal voor het drietal dat de beslissing om door te gaan wel eens heel moeilijk zou kunnen worden. Voor de betaling van zenderhuur die via het bedrijf Rato Techniek loopt, is een soepele regeling getroffen. L-FM dankt zijn bestaan uit giften en reclameopbrengsten. De reclameopbrengsten waren in het verleden te laag om de kosten te dekken, er kon te weinig energie gestoken worden in werving van nieuwe adverteerders. De komende tijd steken Peter, Mari en Albert hier extra veel tijd in. Er zijn al bedrijven die zich spontaan aangemeld hebben voor een reclamespot op L-FM. Dat geeft moed, maar het is nog niet voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. L-FM roept bij deze de bedrijven in Landerd en omgeving op om eens contact op te nemen en zich te laten informeren over de mogelijkheden die radioreclame hen biedt. Dit kan via tel. nummer 06-53960986 29 December was het grote ,,Vrienden van L-FM” feest in Het Wapen Van Reek. Vooral ‘s middags was het gezellig druk. L-FM dankt de vele donateurs die een bijdrage gestort hebben of aan de ingang hebben betaald. Doneren kan nog steeds via reknr. IBAN NL75 Rabo 0138 0473 59 t.n.v. Stichting StB L-FM onder vermelding: donatie. Elk bedrag is welkom (ook grotere….). Veel dank aan de artiesten die zich belangeloos ingezet hebben voor het behoud van onze zender en de burgemeester die ondanks zijn vakantie nog even langs kwam. De vele spontane mailtjes en telefoontjes die tijdens de uitzendingen binnenkwamen zijn hartverwarmend en heeft er zeker mede toe bijgedragen dat L-FM in de lucht blijft. Namens alle medewerkers van L-FM : iedereen die ons op welke wijze ook gesteund heeft, hartelijk dank! L-FM is te beluisteren op de kabel op 87.5 MHz, of via de ether: 91.6 , 105.0 , & 106.6 .  De ondertekening van de overeenkomst met Ton van de Langenberg van Rato Techniek. V.l.n.r: Albert, Peter, Mari en Ton.

14.032

Ut Rookelijzer willen we bij deze bedanken voor hun welwillende medewerking in dit en het vorige nummer.

73


Sudoku Stuur de oplossing van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,=, vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

74


KINDERPUZZEL Zoek de 5 missende letters van het alfabet. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,=. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

B U

K

D

S

y

J

Q

A

H

R

Z

G P X

E

F

V

I

M

T

Oplossing kinderpuzzel 569: 1. Op de tweede plaat is een maan toegevoegd; 2. Rechts is een ster weggehaald (vlak boven de heuvel); 3. De kip bovenin de stalopening is zijn poten kwijt; 4. De duim van Jozef is verdwenen; 5. Waar is het armpje van baby Jezus?; 6. De ogen van het schaap zijn iets aangepast; 7. Het staartje van het schaap in de deuropening is gewijzigd; 8. Een oor van het varkentje is weg; 9. Het mondje van de cavia is veranderd; 10. Links onderaan is een stukje gras verdwenen; 11. Een streep in het oor van de ezel heb ik weggehaald; 12. Helemaal links is een ster gewijzigd; 13. Maria haar wenkbrauwen zijn weg; 14. Het haar van Jozef is ineens anders; 15. De ogen van Jozef zijn veranderd; 16. Maria haar vingers zijn weg; 17. Het schaapje aan de rechterzijkant van de stal is de streepjes op zijn lichaam kwijt; 18. Het schaap in de deuropening is een hoefje kwijt; 19. Op de heuvel rechts is een streep verdwenen; 20. De ezel heeft ineens een uitstekende tong. Voor de prijswinnaars van de kinderpuzzel zie de Redactionele mededelingen op de laatste pagina. Oplossing puzzel 569: Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar Prijswinnaar na loting: Martia v.d. Burgt te Breda. PROFICIAT! 75


MOV Nieuws.wensen u John, Mira en alle medewerk(st)ers een gelukkig en gezond Om het moment dat dit geschreven wordt is het jaar 2014 al twee dagen jong, daarom voor ieder de beste wensen voor 2014. Voor het jubileum heeft drukkerij Siebers & van Gerwen een nieuw logo voor MOV Zeeland gemaakt, bedankt hiervoor. De voorbereidingen van de Plechtige eucharistieviering op 19 Januari 2014 om 9.30 uur zijn bijna klaar, de uitnodigingen en kennisgevingen zijn verstuurd. Helaas zijn we mensen en is het mogelijk dat we U als oud bestuurslid of medewerker van het MOV/PMC vergeten zijn om uit te nodigen. Onze excuses maar bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de eucharistieviering. De uitnodiging staat elders in deze editie van Ut Rookelijzer. De Plechtige eucharistieviering wordt voorgegaan door onze Bisschop A. Hurkmans. Opvolgend aan de Plechtige eucharistieviering is er een receptie in het Bondsgebouw tot 15.00 uur. Eventuele donaties die geschonken worden vanwege ons 50 jarig jubileum worden besteed aan ons MOV 2014 jubileum project van Angelique van Zeeland. Deze Plechtige eucharistieviering is uit dankbaarheid naar de vele (Zeelandse) mensen, die het mogelijk hebben gemaakt dat MOV/PMC al 50 jaar donaties hebben kunnen doen aan onze Zeelandse missiezusters, broeders en mensen die ontwikkelingswerk doen. Deze vele mensen hebben het mogelijk gemaakt dat MOV de vele projecten heeft kunnen bekostigen. Op de receptie is de Jubileumwijn aanwezig, hier kuntKerkstraat u deze wijn 47, proeven. 5411 De EA jubileumwijn Zeeland is te koop bij Slijterij van de Ven; van elk verkochte fles jubileumwijn in ons jubileumjaar gaat een 0486-458830 klein bedrag naar MOV 2014 jubileumproject. Wandel mee voor Angelique op 23 Maart 2014. MOV Zeeland, in samenwerking met de werkgroep Wandelingen Cultuur en Natuur van de Zeelandse Heemkundekring, organiseert een Cultuur en/of Natuur wandeling in Zeeland. Deze wandeling duurt ca 1 ½ uur, jong en oud kan mee wandelen om Zeeland te verkennen en te beleven. DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Staat in uw nieuwe agenda al 21 september Jubileum Fiets Mee genoteerd?

Reparatie/onderhoud ALLE merken

In de vorige uitgave van het Ut Rookelijzer staat dat 26 december 2014 een tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkundegebouw wordt gegeven, echter om de vrijwilligers van de Heemkunde toch van Kerstmis 2014 te laten genieten, is er in overleg met de Heemkundekring, Original besloten om op 28 december 2014 een tentoonstelling te houden. Er zijn nog een beperkt aantal verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee beschikbaar. De MOV verjaardagskalender kost â‚Ź 6,50 per stuk en is te bestellen via de mail mov.zeeland@hotmail.com of telefonisch bij een van onze bestuursleden Jose Scholte tel. 453230, Annemarie van der Pol tel. 452583 en Anja Verhoeven tel. 452490. Fine from best brand recreate PMS

Groeten namens MOV Zeeland en tot 19 januari. 14.033

14.034

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 76 8


Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw De Klijn Bouw verzorgt ruim 20 jaar bouwprojecten voor particulieren en bedrijven. U kunt bij ons terecht voor de uitvoering van alle bouwzaken. Denk hierbij aan timmerwerk, metselwerk en glaswerk voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van uw woning, garage, serre, of erker. Onderdelen als kozijnen, deuren, plafonds, keukens, badkamers en dakkapellen nemen we graag in handen. Verder zijn we gespecialiseerd in beglazing binnen- en buitenshuis in alle vormen. Niet alleen enkel glas in alle kleuren en figuren en dubbel, HR+, HR++, veiligheids- en zonwerend glas valt binnen de mogelijkheden, ook glas-in-lood en glas-in-koper ramen worden op ambachtelijke wijze handgemaakt in ons eigen atelier. Nieuw; Steiger Houten Tuin Meubelen, vraag de flyer op via de mail/ telefoon of kom een kijkje nemen in onze tuin aan de Hoefslag 10 te Zeeland. Kwaliteit, persoonlijk contact en service staan bij ons voorop, evenals het waarborgen van wederzijds vertrouwen. Dit laatste onder andere door middel van gespreid betalen van de aanneemsom nรก verrichte werkzaamheden, zonder aanbetaling. Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen bij De Klijn Bouw, neem dan contact met ons op en dan maken we snel een afspraak. Meer informatie vindt u op onze website www.deklijnbouw.nl. De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10, 5411 LS Zeeland (NB) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 | E w.deklijn@telfort.nl | W deklijnbouw.nl

* * * * *

Sierbestrating / Klinkers Gebakken klinkers (nieuw en gebruikte) Beton- en Pallisadebanden Sier- en Tuingrind Natuursteen

* * * * *

Terrastegel / Betontegels Muurelementen (Zandbak)Zand Verlichting Waterornamenten

Ook verzorgen wij het ontwerp en bestrating van uw tuin. Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 77


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

78

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl


Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net

Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

79


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Molenstraat 32a | 5411 EG Zeeland 0486 - 45 23 93 | 06 - 12 21 67 44 www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Samen met de nabestaanden probeer ik een zo persoonlijk mogelijke uitvaart te creĂŤren Wiljan van Lokven

uw laatste wens met zorg geregeld

80


Docus de Das Avonturenpad zeer verlicht! Zaterdagavond 14 december zorgde het Platform Toerisme Landerd samen met bijna 700 kinderen en hun ouders voor een overweldigend lichtspektakel op het Docus de Das Avonturenpad tijdens een lampionnenoptocht. Over het Avonturenpad verscheen een lang lint van wel 700 meter van brandende lampionnen. Ongeveer 60 kinderen hadden die middag een prachtige lampion geknutseld in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland. Onder aanvoering van Docus de Das genoten de kinderen en (groot)ouders van het prachtig verlichtte pad. Langs het pad brandden 700 waxinelichtjes. Bij de waterspeelplaats luisterde iedereen naar het kerstverhaal van de dieren en kon Docus worden geknuffeld. Na afloop was er lekkere warme chocomel met een kerstkransje bij eetcafe de rotonde van charmecamping De Holenberg. Met Docus de Das is er het hele jaar door van alles te beleven. Houdt dus zijn eigen facebookpagina in de gaten en kijk op www.vvvlanderd.nl voor meer mooie evenementen en Docus gadgets!

14.035

Kwartjesvolk in Compostella donderdag 16 januari om 19.00 uur in de Pater Bergsmazaal

14.036

Iedereen is van harte welkom! De kosten bedragen â‚Ź 4,00 per persoon (Graag opgeven bij de receptie van Compostella) 81


Tarieven kerkelijke diensten Sint Petrusparochie 2014

Kerkelijke diensten 2014 H. Mis stipendium Huwelijksviering Jubileumviering Uitvaart (incl. absoute + avondwake) mits in zelfde plaats Avondwake (+ absoute) Alleen absoute (begraafplaats/crematorium) Uitvaart kind Doop Begraafplaats Graf delven/dichten (enkel) Graf delven/dichten (kindergraf t/m 12 jr) Plaatsingskosten/afdekplaat urn (muur/zuil/graf) Graf delven/dichten (dubbeldiep) Graf delven/dichten (dubbelbreed) Graf delven/dichten (familiegraf) Grafrechten voor 20 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf

€ 390,00 € 195,00 € 200,00 € 390,00 € 390,00 € 390,00 € 430,00 € 645,00 € 860,00 € 1.125,00 € 215,00 € 322,50

Verlenging grafrechten met 10 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf

Tarieven 2014 € 10,00 € 360,00 € 270,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 220,00 Vrijwillige bijdrage

€ 215,00 € 322,50 €430,00 € 650,00 € 135,00 € 162,50

Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 20 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 10 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf

€ 485,00 € 485,00 € 520,00 € 525,00 € 240,00 € 250,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 300,00 € 135,00 € 125,00

Samenvattend overzicht kosten begrafenis begraafplaats Graf delven/dichten Plaatsingskosten/ afdekplaat Grafrechten 20 jaar Onderhoudsbijdrage Totale kosten begraafplaats 82

Enkelgraf € 390,00

Dubbeldiep € 390,00

Dubbelbreed € 390,00

Kindergraf € 195,00

€ 430,00 € 485,00 -------------€ 1.305,00

€ 645,00 € 485,00 -------------€ 1.520,00

€ 860,00 € 520,00 -------------€ 1.770,00

€ 215,00 € 240,00 -------------€ 650,00

Urn € 200,00 € 322,50 € 250,00 -------------€ 772,50


Samenvattend overzicht kosten begraafplaats (verlenging met 10 jaar)

Grafrechten 10 jaar Onderhoudsbijdrage Totale kosten verlenging

Enkelgraf € 215,00 € 270,00 -------------€ 485,00

Dubbeldiep € 322,50 € 270,00 -------------€ 592,50

Dubbelbreed € 430,00 € 270,00 -------------€ 700,00

Kindergraf € 135,00 € 135,00 -------------€ 270,00

Urn € 162,50 € 125,00 -------------€ 287,50

Parochie Sint Petrus Uden Kerkstraat 25 5401 BC UDEN e-mailadres: info@parochiesintpetrus.nl telefoon: (0413) 26 31 54

Expositie Ria Derks in verpleeghuis Sint Barbara (Schijndel) In verpleeghuis Sint Barbara in Schijndel (Eerdsebaan 1) zal een expositie te bezichtigen zijn van Ria Derks en Willy Vogels (borduurwerk). De expositie is te bezichtigen van 20 januari tot 31 maart 2014. De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur. Ria Derks (sieraden van rubber) Begin 2007 was Ria op een textiel- en kunstbeurs in Nieuwegein. Boven in het beursgebouw werd een workshop voor sieraden gehouden, waar zij zich bij heeft aangesloten. Men mocht iets maken van al het materiaal wat er lag en daar lag ook een bolletje rubberband, dat gesneden was van een fietsband (als je het netjes snijdt heb je van een fietsband ongeveer 30 meter). Hiermee kon je haken en breien. Ze was meteen verkocht en vond het 'keileuk' materiaal. Die middag heeft ze haar eerste broche gebreid (die tijdens de expositie te zien is). Thuis gekomen ging ze meteen aan de slag met het snijden van een fietsband en van het een kwam het ander. Vaak kan ze er niet mee stoppen. Naast het zwarte rubber heeft ze inmiddels ook wit rubber, dat gerecycled wordt en waar ze ook prachtige dingen van maakt. Ze maakt ook zelf kralen van keramiek en verwerkt die in haar sieraden, wat een leuk effect geeft. De sieraden van Ria zijn mooi en exclusief; geen twee zijn hetzelfde en ze dragen heerlijk. U bent bij deze uitgenodigd om zelf te komen kijken. U bent van harte welkom. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ria Derks, telefoonnummer (0486) 45 26 61. De andere exposant is Willy Vogels-Verhoeven. Zij exposeert haar borduurwerk. Alle borduurwerken zijn geborduurd op kaaslinnen. Hopelijk geniet u van haar werken.

Kopij voor Ut Rookelijzer van 15 februari dient op donderdag 6 februari vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 83


Redactionele mededelingen. Winnaars kinderpuzzel in Ut Rookelijzer van december 2013.

De kinderpuzzel was vorige maand erg moeilijk. Bij 2 afbeeldingen moesten 20 verschillen gezocht worden. Er waren dan ook slechts vier oplossingen binnengekomen. Maar die hadden wel heel erg goed hun best gedaan en de moeite genomen om hun oplossing in te zenden! Daarom willen wij deze keer, bij uitzondering, de jonge inzenders alle vier (vijf) als prijswinnaars beschouwen. Het zijn: 1. Jacco van Uden, Waije 10, Neer (L); 2. Marijn Tijssen, Schaarsestraat 7, Bergharen; 3. Daan Tijssen, Schaarsestraat 7, Bergharen; 4. Vera en Rens de Groot, Linnenstraat 4, Zeeland. Alle prijswinnaars van harte gelukgewenst!

ATTENTIE ! ! ! Inzenden van grote bestanden! Gebruik WeTransfer ! !

Het gebeurt de laatste tijd steeds meer, dat er problemen ontstaan door het vol raken van de mailbox van Ut Rookelijzer. Wat is het geval? Inzenders van kopij mailen te zware bestanden zoals b.v. foto’s of een Word.document met foto’s, van meer dan 1 MB. Daardoor raakt onze mailbox overvol en krijgen latere inzenders van kopij de mededeling dat hun kopij niet is aangekomen i.v.m. die te volle mailbox. Dat is natuurlijk erg vervelend en zeker niet de bedoeling. Onze excuses als u dat al eens overkomen is! Wat kunnen inzenders van kopij er aan doen? Als u grote bestanden wilt sturen, verzoeken wij u dringend om gebruik te maken van WeTransfer. Hoe werkt het? Ga naar de website www.wetransfer.com en dan is het u misschien al gauw duidelijk. De website laat je gelijk zien wat de bedoeling is. Je kiest de bestanden die je wilt gaan versturen, voert vervolgens je eigen e-mailadres en dat van de ontvanger in en tikt er een berichtje bij, als je dat nodig acht. Vervolgens zal het even duren, afhankelijk van de grootte, voordat je bestand geupload is en verzonden wordt. Daarna ontvangt de afzender een email dat de bestanden succesvol zijn verstuurd via We Transfer. De ontvanger krijgt op zijn/haar emailadres een berichtje van We Transfer dat er bestanden zijn gestuurd en dat die kunnen worden gedownload. Als dit gebeurd is, krijgt de afzender tenslotte een bevestigingsemail waarin wordt aangegeven, dat de bestanden gedownload zijn. Het lijkt zo misschien wel wat ingewikkeld maar echt, alles wijst zich vanzelf. Nota Bene !! Als je bestanden via WeTransfer naar Ut Rookelijzer stuurt, gebruik dan wel het e-mailadres: utrookelijzer@hotmail.nl let wel: .nl en dus niet .com! WeTransfer biedt dus op een eenvoudige manier de mogelijkheid om grote bestanden te versturen waardoor de mailbox van de ontvanger niet overvol raakt. Gebruik bij grotere bestanden dus WeTransfer. Het werkt prima, is snel en gratis en je hoeft je niet te registreren. Veel succes ermee ! !

Ben JIJ diegene die wil weten wat HENNIE

DE HEKS in Zeeland komt doen?

Heb je zin in een eigentijdse MEGA-miniDISCO? Of ga je voor een prijsje tijdens onze eigen KINDERBINGO?

Doe dan op 26-01 mee met: COOL!.... met SJB

Enne: neem je vader/moeder maar mee….als ze durven! Voor kinderen van groep 1 t/m 4! Kijk voor het hele programma op: www.sjbzeeland.nl (Inschrijven niet nodig) 84


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 12 jan 16 jan 19 jan 20 jan 23 jan 25 jan 26 jan 27 jan

Zillandse Wintermert. Heemkundekring, lezing Dhr. Willemen over hondenkarren. MOV 50 jaar. Eucharistieviering 9.30 uur daarna receptie in Bondsgebouw. KVO, Toneel door de toneelgroep Nistelrode, De Garf, aanvang 19.30 uur. De LanderdPas, optreden Theo van Duren, Nieuw Schaijk, 14.00 uur. De Smouskes, huis aan huis verspreiding carnavalskrant. SJB, Cool met SJB (nieuwe activiteit), Ambianz, 10.30-12.30 en 14.00-16.00 uur.

Heemkundekring, ledenvergadering en dialectquiz voor iedereen. Heemhuis 20.00 uur.

30 jan 5 feb 6 feb 9 feb 14-15-16 feb 15 feb 2 mrt 23 mrt 3 apr

Film over Bernadette, Parochie Centrum Uden, 20.00 uur. T.b.v. Lourdesbedevaart. Heemkundekring, liederentafel. Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 571, vóór 19.00 uur. Jeugdcarnaval De Smouskes, Jeugdpronkzitting, De Heische Tip. S.C. De Smouskes, Pronkzitting “Bij ons in Zélland”. Ut Rookelijzer, nr. 571. De Smouskes, Smousen Optocht. MOV ism Heemkundekring, wandeling tbv Ang. van Zeeland. Heemkundekring, dagexcursie naar Baarle-Nassau. Vertrek 8.15 uur Heemhuis.

27 jan t/m 1 feb Collecte Hersenstichting

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden?

Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:...................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:............................Plaats:........................................................Tel.:.......................................... utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Januari 2014  
Januari 2014  
Advertisement