Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

30 augustus 2014 50ste jaargang nr. 576


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


 Nr. 576  30 augustus 2014  redactie- en e-mailadres voor kopij-fam. berichten-sintels utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden Melkpad 19, 5411 GC Zeeland  0486 451813

plaatsing van kopij is gratis familieberichten € 0,10 per cm2 sintels (korte berichtjes) tot max. 20 woorden € 5,00 onder nummer € 7,00 bij opgave te voldoen info bij redactie  0486 451813

voor commerciële advertenties adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland  0486 453816

hele pag. € 60,’n evenredig deel voor ½ pag. enz afwijkende maat € 0,13 per cm2

kopij binnen

9 dagen voor verschijningsdata

verschijnt

11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13

abonnementen

G. Zegers Graspeel 9a, 5411 LB Zeeland  0486 450945

abonnementsprijs

bij machtiging: € 15,00 zonder machtiging: € 18,00 Losse exemplaren: € 2,50

postabonnement is mogelijk

bezorging

via vaste wijkbezorg(st)ers zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14

financiën

M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland  0486 451698 Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Regio IBAN NL61RBRB0687768705

drukkerij

GaafGrafisch, Wanroij. 1720 exemplaren

www.utrookelijzer.nl

Van de redactie Geboorte

Op 31 juli 2014 zijn Auke en Yvonne van der VeldeZegers de trotse ouders geworden van een zoon. Grote zus Jildou van drie heeft er een broertje bij. Hij kreeg bij de geboorte de naam Jelle. Yvonne is vanaf september 2005 verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de Rookelijzerwebsite. Wij feliciteren Auke en Yvonne van harte met de geboorte van hun zoon.

Website niet online

Wellicht hebt u geconstateerd, dat onze website al enige tijd niet meer online was. Er is al contact geweest met de provider en er wordt aan gewerkt om een en ander weer zo snel mogelijk in orde te maken.

Geslaagden

Graag willen wij alsnog iedereen die geslaagd is van harte feliciteren met het behaalde diploma en veel succes wensen bij verdere studie of werk in de nabije toekomst.

Vierdaagselopers

Van 15 t/m 18 juli hebben weer een aantal Zeelanders deelgenomen aan de 98ste Nijmeegse Vierdaagse (volledige naam: “Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen”). Wij willen hen van harte feliciteren met het volbrengen van deze wandelprestatie en het behalen van het “Vierdaagsekruis”. Elders in dit Rookelijzer vindt u een lijst (namen, afstanden, hoeveelste keer).

Rectificatie

In het vorige Rookelijzer zijn bij het drukken per vergissing twee pagina’s verwisseld. Dat waren de bladzijden 40 en 49. Onze excuses voor het ongemak.

 1


OP UUR EN TIJD GEZONDHEIDSZORG HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK Praktijkadres: Puttelaar 2B,  451200 Optie 1Spoedlijn. Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken afspraak Na 10 uur ook voor opvragen uitslagen e.d. Optie 3Voor de apotheek en herhaalrecepten. Openingstijden: ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur. Op de volgende tijden uitsluitend via optie 1 voor spoedgevallen bereikbaar:  451200 11.00-11.30 u: werkoverleg, 13.00-14.00 u: lunchpauze, 14.00-15.00 u: div. werkz.(balie is wel open). Afspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dag opgehaald worden. Weekenddienst artsen: Op werkdagen van 17.00 - 8.00 uur ’s morgens en tijdens weekenden + feestdagen, 24 uur per dag. Bellen naar: 0900 8860 Weekenddienst apotheek: Voor spoedgevallen: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden.  0413-408780 Bloedafname voor laboratoriumonderzoek Op maan- dins- donder- en vrijdag 8.00-9.30 uur, in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. Door medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum. Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl MOEDERS VOOR MOEDERS: Jeanne v.d. Linden  462459 / 0800-0228070 (gratis) ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: C. v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel en M. Elbers, Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  0485-451511. TANDARTSEN:  J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800.  M. de Graaf, Udenseweg 10b,  420500. In spoedgevallen van vr 12.00 u. tot ma 8.00 u. tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800. LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen  463093, praktijk in Compostella Zeeland. Tevens praktijk in Schaijk, Lorskensstraat 1e. Behandeling op afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl PODOTHERAPIE van de Kracht. Kerkstraat 25, Zeeland,  06-83166391. YOGA:*Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 *Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga Boekelsedijk 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl PEDICURE-VOETREFLEX: Els Derks, Rootstraat 22,  451767 AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met een beperking en/of autisme. Cliëntenserv.: 013-4652151 2

BRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, activiteiten en eetpunt binnen zorgcentrum. Voor 24-uurs zorg aan huis in de gemeente Landerd kunt u contact opnemen met Dorothé Snijders van zorgcentrum Compostella 0486-458585. Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg 0413-380890, www.brabantzorg.net E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu THUISZORG PANTEIN Voor alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief) 24 uur per dag, info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Bij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voeding- en Dieetadvies, Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, ma t/m vr 9.00-21.00 uur, zat 10.00-17.00 uur, tel. 0900-8803 (lokaal tarief). FYSIOTHERAPIE  Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: (Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysiotherapie/training. Kerkstraat 25,  451503. www.bedrijfs-fysiotherapie.nl  W.J. v. Kessel – Fysiotherapie/Manueeltherapie: Brouwerspad 13,  452684. Op afspraak. CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg, Brouwerspad 13a,  06-30790700. ACUPUNCTUUR: Marianne ten Westenend,  0413-260392 PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman, Kerkakkers 4,  451621, www.meermanshanden.nl SPORT- EN ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING.  Massagepraktijk/Gewichts- en voedings-consulente Tiny en Tonny, Pimpernel 14,  06-25000368 tiny.en.tonny@planet.nl  [relax & relieve] face and bodycare/Cora van Tienen, Vlasroot 2,  0486-451293, www.relaxandrelieve.nl  Lamat, Hooge Raam 6,  453936/06-19498601, tevens Shiatsu en Reiki.  Sandra Verdijck, Broeksteen 17, 06-45754934 www.sandraverdijck.nl  Vitaliteitscoach Personal Trainer Tom Laurenssen  06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl en mijnvitaliteitshop.nl TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. MAATSCHAPPELIJK WERK: Gemeenschapshuis de Garf, ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland,  461258. Spreekuur: donderdag van 9.00-10.00 uur. Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden,  0413-253900. Hulp Online: www.aanzet.nl


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458111 Fax: 458222

info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders:  J. Roelofs*, jos.roelofs@landerd.nl  M. Böhmer*, moritz.bohmer@landerd.nl  H. Vereijken*, hans.vereijken@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie, Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Roelofs: Openb. Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer, Dorpsraden. Weth. Böhmer: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgez.heid, Sociale Zaken, WMO-voorzieningen, Duurzaamheid. Weth. Vereijken: Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening, Milieu en Afval, Economische Zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en vrijdag 19.00 uur, op vrijdag om 18.30 uur Rozenkransgebed. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe, in de brievenbus van de St. Jacobszaal. Kerkradio contactpersoon: het parochiesecretariaat telefoon 0413-263154, avonden en weekenden.

VEILIGHEID Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel 3 weken vooraf naar: Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl.

 451656.

Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518.

Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden: 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650 4

Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé, Onderlinge Zeeland, Noord-Oost Brabant, W.A. Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw verzekeringen-hypotheken-financieringenzorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL, MoneyGram handelingen, (C1000). Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.0020.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


Uitnodiging ontmoetingsmiddag 55-plussers Kom erbij en ontmoet je eigen kracht! De samenwerkende organisaties in Zeeland slaan de handen in één en nodigen 55-plussers uit voor een bijzondere ontmoetingsmiddag die ook mede mogelijk gemaakt wordt door de gemeente Landerd. Tijdens deze middag, die van 14.00 tot 18.00 uur plaatsvindt op vrijdag 26 september 2014, zal Marie-Thérèse Olaerts op cabaretachtige wijze, een interessante lezing verzorgen in Compostella. Zij zal de aanwezigen, met de van haar bekende humor en ernst, een spiegel voorhouden. Haar positieve uitstraling komt bij ons binnen, zij weet van de minnen in het leven plussen te maken. Hoe we naar het leven kijken, bepaalt de kwaliteit van ons leven, maar ook van anderen die met ons “samen” leven. Na deze lezing zullen we in een ontspannen en interactieve sfeer met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden binnen de gemeente Landerd op het gebied van welzijn. Wethouder Böhmer zal hierbij aanwezig zijn. Aan het eind van de middag wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd! U kunt zich aanmelden t/m 16 september op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur bij de receptie van Compostella. De entree voor deze middag bedraagt € 10,00 (inclusief kop koffie en eten). Deze kosten dient u bij opgave te betalen. Wij hopen u te mogen ontmoeten! Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de organisatoren: Piet van den Berg Sjaan van Thiel Lieke van den Elzen Ria Richters Receptie Compostella

(0486) 45 21 72 (0486) 45 17 92 (06) 306 56 386 (06 )234 03 327 (0486) 45 85 85

KBO Zeeland Zonnebloem Rode Kruis Steunpuntcoördinator gemeente Landerd De Ontmoeting; Brabantzorg Franciscushof 1

Kopij voor Ut Rookelijzer van 27 september dient op donderdag 18 september vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 5


6


18 t/m 21 september Ireland = Vol 23 t/m 25 September Oktoberfest München 2014 5e editie 10 oktober Eigen Herd Lacht Uden 1e editie 25 & 26 Oktober Irisch weekend ‘t Oventje From Ireland 1e keer in Nederland Rusty Springs Ireland’s Busiest Folk -Traditional Bleugrass Country Band met verschillende gastoptredens . Binnenkort meer ........... 1 november Goud van oud, De Stapperij Veghel 2e editie Na het grote succes van vorig jaar ....dit jaar m.m.v. The Hot Studs ,Video Clips show Chriss Barrow Dj Maarten de Groot Besloten feesten en optredens staan niet vermeld in agenda . www.maartendegrootevenementen.nl www.daspaslachen.nl www.bandparodistmaarten.nl

• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

7


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10 | 5411 LS | Zeeland (NBr) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 E info@deklijnbouw.nl | W deklijnbouw.nl Bel of mail voor een gratis, vrijblijvende offerte voor al uw bouwplannen.

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 8


STICHTING JEUGDBELANGEN ZEELAND Kleine Graspeel 10 - 5411 LA ZEELAND - 0486-450341 -

http://www.sjbzeeland.nl Spannend en gezellig Inkakamp 2014! Vet, Cool, Gaaf, Spannend, zo maar wat kreten uit het Zeelands bos. Van maandag 11 augustus tot en met vrijdag 15 augustus genoten 370 kinderen, samen met ruim 110 personen leiding, van een spannend, actief en gezellig Inkakamp in de bossen van Zeeland. Wigwams bouwen en spelen als echte indianen Op maandag startten we met het bouwen van een echte indianenwigwam. Na veel gesjouw ontstonden er prachtige wigwams, waarbij gedurende de week hele mooie tuintjes aangelegd werden. Voor de mooiste wigwam en bijbehorende tuin was er dan ook elke dag een prijs te verdienen. Natuurlijk hebben we ook volop gespeeld. 14.418 Op maandag de spelenestafette, gevolgd door een spectaculaire survivaltocht op dinsdag, een “vet gave” meerkamp op woensdag en een echte prairietocht op donderdag. Met z’n allen genoten we van spannende spelletjes, de kabelbaan, de waterglijbaan, klimtorens en een hele mooie thema tent wat leek op een echte Efteling attractie. De keizer en zijn zonen We maakten op maandag kennis met keizer Mura Kami die ons vertelde dat er monsters in het bos leefden die een betoverend zwaard hadden afgepakt. Het zwaard was na een gevecht met de zonen door betoverende krachten in een boom terecht gekomen en alleen diegene met een goude hard kon dit zwaard terughalen en zou de nieuwe keizer van het grote keizerrijk China worden. De keizer stelden zijn 2 zonen (Wan Jongh en Wan Keijh) aan ons voor. Op verschillende dagen wordt er een boodschap aan de keizer gebracht door 2 echte ninja’s. De zonen moesten tegen elkaar strijden om te kijken wie de slimste, sterkste maar vooral eerlijkste zoon was. Onderweg komen we helaas de monsters tegen, ze deden niet aardig en hadden allerlei 14.419 goudstukken in hun hol. De zonen doen hun best met allerlei proeven maar er wordt niet eerlijk gespeeld. Uiteindelijk vonden de steunberen op woensdag het zwaard, wat helaas muurvast in een boom zat. Doordat de zonen nog steeds vals speelden gebeurden er op woensdag iets verschrikkelijks: een vloek over het Inkakamp met harde knallen en vanalles wat spontaan naar beneden viel of stuk ging. Alle proeven die de zoons deden, gingen niet goed. Wan Keijh bleef vals spelen en de keizer had niets in de gaten. De ninja’s en de monsters werden boos en ontvoerden de keizer op donderdag. En dus moesten we met z’n allen op vrijdag naar de Nabbegatse berg voor de laatste proef. De zoons doen hun laatste proef maar plots werd Wan Keijh geholpen door de ninja’s. De monsters kwamen eraan en hadden de keizer vastgebonden op de auto liggen. Iedereen was boos op elkaar en er brak een groot gevecht uit. -- Gelukkig zag -9


Gelukkig zag de keizer nu echt dat Wan Keijh vals speelden en konden de steunberen met al hun kracht de monsters en ninja’s gevangen nemen. Wan Jongh is de nieuwe keizer geworden en heeft het zwaard in zijn bezit gekregen! Bezoek burgemeester en wethouder en vele belangstellenden Op woensdag bezocht burgemeester Bakermans en wethouder Böhmer het Inkakamp. Na een korte toesprak genoten alle kinderen van een heerlijk ijsje, geschonken door gemeente Landerd. Ook kregen we bezoek van de bewoners van Compostella en vele ouders, opa’s en oma’s en bezoekers uit het gewone dorp. Fruit Dit jaar genoten we opnieuw weer elke dag van heerlijk vers fruit, beschikbaar gesteld door het landbouwbedrijf Compliment BV uit Zeeland. Op dinsdag en donderdag was er zelfs een heuse fruit “snoepkraam”. Overnachting en “Wie is de Mogura?” De kinderen uit groep 7 en 8 speelden dit jaar een eigen spel. Het spel “wie is de Mogura” in de stijl van “wie is de mol?” werd van maandag t/m donderdag gespeeld. Elke dag een cryptische omschrijving en verschillende groepsopdrachten leidden uiteindelijk tot de bekendmaking van elke groepsMogura op donderdagavond tijdens de overnachting. 80 kinderen bleven slapen en genoten van de verschillende workshops. We genoten van de workshops graffiti spuiten, kickboksen, djembee spelen en dans en speerwerpen. Er ontstonden wederom sterke spieren en prachtige kunstwerken. In het donker genoten we van een spannend bosspel. We sloten af met de jongens tegen de meiden quiz met veel muziek en dans en na een lange tijd van kletsen, kussengevechten en grappen maken, was het toch echt een aantal uurtjes heel stil in het 14.420 Inkabos. In de ochtend genoten we vervolgens van een lekker ontbijtje en om wakker te worden deden we nog de vragenloop en het ballenvangspel van Jan. Daarna was het al weer tijd om de andere Inka-indianen welkom te heten voor de laatste dag Inka. Moe maar zeer voldaan sloten we na een aantal gave keuzespelen op vrijdag samen de week af. Ook ’s avonds werd er nog even flink gefeest door de leiding en de mensen van SJB. Na een volle zaterdag opruimen is het nu weer stil in het Inkabos en kijkt iedereen tevreden terug op een bijzondere week. Dank Heel veel dank aan alle kinderen, dankzij jullie enthousiasme werd het een geweldig Inkakamp! Natuurlijk kon SJB deze week niet draaien zonder de hulp van vele vrijwilligers. SJB wil daarom ook speciaal alle leiding, de EHBO, de brandweer, de rode draadspelers, de Gemeente Landerd, Compliment BV en de begeleiders van de workshops bedanken voor hun inzet en bijdrage. Daarnaast heel veel dank voor C1000, Hoevento, firma Cornelisse, Toon van Loon, Van Deijne auto’s, firma Fleuren, Henk van de Elzen en Eethuis de Groot. Daarnaast natuurlijk heel veel dank voor alle mensen, die op wat voor manier dan ook, hun steentje bijdroegen aan het Inkakamp 2014. Kijk voor hele mooie foto’s van het Inkakamp op onze website www.sjbzeeland.nl Tot volgend jaar op het 50ste Inkakamp! 10


14.422

14.421 14.423

14.424

14.425

14.426 14.428

14.429

14.427

11


www.progressieflanderd.nl

Zomer 2014.

De zomer van 2014 was niet slecht. Een mooie maand juli met veel zon. Dat was in Zuid Frankrijk wel anders, 16 graden en veel regen. “Zo erg hebben we het nog nooit gehad“, zei mijn schoonzus, net terug uit de Provence. Terwijl er op het politieke wereld toneel veel commotie is, blijft het in de zomer in Landerd, politiek gezien erg rustig. De politieke kalender voor dit najaar. Sociale Domein. Er is het nodige werk te verzetten dit komende jaar, dus zo rustig als deze zomer zal het wel niet blijven. Dit najaar moet de omslag gemaakt worden in het sociale domein. Transitie Jeugdzorg, AWBZ naar de WMO, participatiewet, het staat allemaal op de politieke kalender. Met 19 omliggende gemeenten is er nagedacht wat we vanuit de landelijke overheid naar ons toe krijgen en hoe we deze veranderingen in beleid om kunnen zetten. De grootste uitdaging zal zijn om 14.430 dit ook lokaal, in Landerd, handen en De burgmeester en de wethouder op het Incakamp. voeten te geven. Dit is de uitdaging welke Moritz BĂśhmer, wethouder namens Progressief Landerd, is aangegaan. Daarbij hoor ook ervoor zorgen dat de burgers van Landerd snappen waarover het gaat. Burgers actief laten participeren, zal de grootste opdracht zijn. Het komt niet meer alleen vanuit de hulp en dienstverlenende instanties, eerst zijn we zelf aan het woord en daarna kijken welke extra ondersteuning hierbij op zijn plaats is. Dit vraagt om gemeenschapszin, betrokkenheid bij elkaar. Een goed plan om dit te realiseren, wordt door onze wethouder voorbereid en zal dit najaar gepresenteerd worden. Centrum. Het kindcentrum nadert haar voltooiing. Ik vind het er goed uit zien, mooi terug gelegen van de Kerkstraat met een open karakter. Ook de aansluiting op het Bondsgebouw ziet er goed uit. Ik denk dat onze kinderen het hier goed naar hun zin krijgen en dat het een hele fijne school wordt. Centrumplan Zeeland. Progressief Landerd heeft zich tijdens de coalitieonderhandelingen ingezet voor het behouden en versterken van het gezellige en dorpse karakter van Zeeland. Het college heeft inmiddels de eerste stappen gezet om te komen tot een visie met concrete plannen voor het centrum. -- Deze visie -14.431

12


Deze visie wordt in samenwerking met belangstellende inwoners en andere belanghebbenden opgesteld om te komen tot een vitaal en toekomstbestendig centrumgebied. Belangrijke onderwerpen zijn natuurlijk: de invulling van de vrijgekomen gebied van de scholen, het parkeren en de plannen en ideeën van ondernemers en verenigingen voor het centrum en de gebouwen in het centrum. Er volgen diverse gespreks- en inloopavonden. Wilt u meepraten? Zorg dat u erbij bent! Jacques Pijnappels, Raadslid Progressief Landerd

Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met jpyn@xs4all.nl, 06 20352621 of met onze wethouder Moritz Böhmer moritz.bohmer@gmail.com, 06 81280442. Voor info: www.progressieflanderd.nl

Collecteweek 22 t/m 27 september Fonds verstandelijk gehandicapten vergroot de wereld van mensen met een verstandelijke beperking Fonds verstandelijk gehandicapten vraagt eind september financiële steun en aandacht voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Door toenemende bezuinigingen wordt het voor hen steeds moeilijker om mee te doen in de samenleving. Het Fonds financiert projecten die het leven van mensen met een verstandelijke beperking leefbaar maken en hun wereld vergroten. Om dat mogelijk te maken, collecteert het fonds in de week van 22 september tot en met 27 september 2014 in het hele land. Ook in Zeeland doen we een beroep op uw steun. Waarom geld nodig is De overheid vergoedt de woon- en aanvullende zorgkosten voor mensen met een verstandelijke handicap. Voor alle overige kosten zijn ze afhankelijk van een werkvergoeding, een uitkering of hun ouders of familieleden. Er is steeds minder geld vanuit de overheid beschikbaar. Fonds verstandelijk gehandicapten financiert daarom verschillende projecten voor mensen met een verstandelijke beperking. Een bijdrage aan de collectant helpt bij het vergroten van hun wereld en maakt activiteiten mogelijk die hun dag kleur en invulling geven: werk, hobby of het opdoen van een nieuwe ervaring. Dit maakt het fonds mogelijk Fonds verstandelijk gehandicapten financiert activiteiten waarbij mensen met een verstandelijke beperking de dingen kunnen doen die zij belangrijk vinden en waarbij zij hun kwaliteiten kunnen inzetten en ontwikkelen. Maar ook projecten die eraan bijdragen dat ook deze groep kan meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld via werk of zelfstandig wonen. Zo helpen we met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woonruimten, maneges, zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt. Ook gaat er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen kunnen zwemmen, fietsen, een computercursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een muziekfestival bezoeken. Daarnaast zetten we ons in om de sociale netwerken rondom mensen met een verstandelijke beperking te versterken en informatie te geven aan bijvoorbeeld ouders en lotgenoten. Een groot deel van het geld gaat naar lokale projecten. Daarnaast financieren wij landelijke projecten, zoals het Stimuleringsprogramma WerkErvaring . Op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl staat een overzicht van lokale en landelijke projecten, die financiële steun hebben ontvangen van Fonds verstandelijk gehandicapten. 13


Spectaculaire Open Dag van de Vrijwillige Brandweer te Zeeland. Op zondag 31 augustus is er van 10.30 tot 16.30 uur, i.v.m. het 75 jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer te Zeeland, een Open Dag in en rondom de brandweerkazerne van Zeeland. Omstreeks 11.00 uur zal Burgemeester Bakermans de Open Dag officieel openen. Er worden die dag veel verschillende brandweervoertuigen getoond waaronder een ladderwagen, tankwagen, crashtender, tankautospuit, hulpverleningsvoertuig, Groot Water Transport etc. Ook het eerste voertuig uit 1939 wat de Vrijwillige Brandweer van Zeeland ter beschikking had is aanwezig. Verder zijn er verschillende demonstraties te zien op het gebied van brand en hulpverlening. Tevens zijn er veel aanverwante organisaties van de brandweer, zoals de EHBO-vereniging, de brandwondenstichting en de wensambulance is te zien. Ook zijn er stands op het gebied van brandpreventie die u die dag van informatie voorzien. Natuurlijk is er voor de kinderen van alles te beleven. De week voorafgaand aan de Open Dag worden kleurplaten verstrekt op alle Zeelandse basisscholen, die tijdens de Open Dag kunnen worden ingeleverd en waarbij iedereen altijd een prijsje wint. Tevens zijn er tijdens de Open Dag verschillende waterspelletjes voor kinderen en is er een echt Brandweerluchtkussen en kunnen zij een rondrit maken in een brandweervoertuig. Kortom: reden genoeg om 31 augustus 2014 om een bezoek te brengen, tussen 10.30 en 16.30 uur, aan de Brandweerkazerne van Zeeland aan de Langenboomseweg 71 B te Zeeland. Wij verzoeken u zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen vanwege beperkte parkeergelegenheid.

Graag tot dan. OPROEP: De Vrijwillige Brandweer Zeeland wil aan het einde van het jaar een fotoboek over 75 jaar brandweer in Zeeland uitbrengen. Mocht u oude of recente foto's in uw bezit hebben die te maken hebben met de Vrijwillige Brandweer Zeeland, dan zijn wij daar erg in geïnteresseerd. U kunt ze afgeven, vóór 1 oktober 2014, op het adres: Vezelstraat 16, 5411 AP te Zeeland of bij één van de bij u bekende brandweermannen. Ook kunt u contact opnemen met Marcel Bongers om de foto's bij u op te halen, ook weer vóór 1 oktober 2014. Telefoonnummer Marcel Bongers: 06 29 58 72 51

Bij deze hartelijk dank namens de Vrijwillige Brandweer Zeeland. Marcel Bongers, Postcommandant Post Zeeland.

Dinsdag 23 september start de wekelijkse kaartavond bij Compostella in zaal Estrella (Restaurant) Fransciscushof 1, Zeeland. Entreekosten € 4,00 per avond en we beginnen om 19.00 uur. We hebben tafels voor jokeren, rikken en tachtigen. Voor de dagwinnaars hebben we prachtige prijzen, en op het einde van het seizoen de seizoenprijzen. Graag tot ziens bij onze kaartavonden. 14


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

15


natuurgeneeskundige therapie energetische therapie complementaire therapie voetreflex therapie triggerpoint therapie manuele lymfe drainage EMDR

Onze praktijk is weer opgestart na de vakantie en wij staan klaar voor o.a.: Begeleiding naar een gezond gewicht: Een paar kilootjes extra na de vakantie, die leuke kleren die nu net even te strak zitten of gewoon op een gezonde manier naar een prettig en verantwoord gewicht. Dit is veel gemakkelijker met de professionele begeleiding van de BGN gewichts- en voedingsconsulent. Op een persoonlijke manier, één op één, krijgt u voedings- en leefstijladviezen en wordt u begeleidt om uw doelen te bereiken. Met de tailletest, BMI-test, en vetpercentagemeting wordt uw energiebalans tussen eten en bewegen berekend en gaat u via gezonde voeding naar een verantwoord en passend gewicht. Hiermee voorkomt u ongemakken en ziektes. Onze consulten worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt. Maak een afspraak voor een intake-gesprek en wij bekijken de beste mogelijkheden voor u.

sport- en ontspanningsmassage bindweefsel massage holistische massage hotstone massage kinesiotaping thaise yoga gewichts/voedingsconsulent voor: gewichtsproblemen en sport- en voedingsadvies cadeaubonnen vanaf € 23,-

Praktijk Tiny en Tonny Pimpernel 14 5411 GZ Zeeland

Cadeaubonnen voor alle gelegenheden: Een cadeaubon van Praktijk Tiny en Tonny is altijd leuk om te geven en nog leuker om te ontvangen. Je geeft iemand een heerlijk moment voor zichzelf, lekker ontspannen en even tot rust komen. Een heel welkom geschenk bij elke gelegenheid, voor iemand die het even moeilijk heeft of zomaar omdat je iemand wilt verwennen. We hebben al cadeaubonnen vanaf € 23,- en voor diverse behandelingen. Bel of e-mail ons en wij regelen het voor u.

t: 0625000368 e: tiny.en.tonny@planet.nl i: www.tinyentonny.nl f: tinyentonny tw: @tinyentonny

u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig wij zijn er voor u van maandag tot en met vrijdag voor zowel middag- als avondbehandelingen bel gerust voor een afspraak of meer informatie

16


Zaterdag 6 september:

SCHUIMPARTY XXL

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Het is altijd even moeilijk, na een fijne lange zomervakantie ga je toch met gezonde tegenzin weer aan de slag. Maar dan besef je je ineens dat ook de leuke dingen weer beginnen. Een nieuw televisie seizoen, de voetbal training en het Hoischurke gaat weer open! Ook dit jaar gaan we weer hard van start met de SCHUIMPARTY XXL. Iedereen die erbij was vorig jaar die weet het nog: Meer dan 150 feestgangers van groep 7 en 8 stonden al vroeg in de rij. Een beetje zenuwachtig en een beetje onwennig. Maar eenmaal binnen blies onze DJ Joeri meteen het dak eraf. Het schuimkanon werd aangezet en iedereen stond te springen op de dansvloer. Ook dit jaar zal het weer zo'n een spetterend feest worden. Alle ingrediĂŤnten zijn aanwezig, nu is het aan jou om te zorgen dat je erbij bent! Vergeet niet een handdoek en droge kleren mee te nemen, want die zal je nodig hebben. Uiteraard is enorme goede zin en extra energie geen overbodige luxe deze avond. 14.432

Op deze avond zullen ook de Hoischurke pasjes voor het nieuwe seizoen weer worden gemaakt. Zorg voor een pasfoto, je gegevens en een e-mail adres van jezelf of van je ouders en je weet zeker dat je ook dit jaar weer je maandelijkse party dosis niet hoeft te missen.

Hoischurke SCHUIMPARTY XXL: Nog groter en nog mooier! Hoischurke Special Events 2014/2015 : Plaats onderstaande Hoischurke agenda op je koelkast of in je agenda en zorg dat je dit seizoen geen enkel event hoeft te missen! Zaterdag 6 sep 2014: Schuimparty XXL Zaterdag 18 okt 2014: Gold Zaterdag 15 nov 2014: Halloween Zaterdag 13 dec 2014: Gala Zondag 21 dec 2014: Zaalvoetbal Zaterdag 10 jan 2015: Quiz-it

Zaterdag 14 feb 2015: Carnaval 2015 Zaterdag 14 mrt 2015: Ladies night Zaterdag 11 apr 2015: Hoischurke choice Zaterdag 9 mei 2015: Outdoor event Zaterdag 6 jun 2015: Buiten bios Zaterdag 4 jul 2015: Trend van het moment

Jongeren Events Hoischurke is ook seizoen 2014-2015 de uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 jaar. Openingstijden van 19.00 uur tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl

Wij zijn er klaar voor.. jij ook ?!? 17


Katholieke Bond van Ouderen. Belangenorganisatie voor senioren

Comfortabel en veilig thuis blijven wonen Of we het leuk vinden of niet: ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. De tijd dat je op een bepaalde leeftijd als vanzelf naar het bejaardenhuis ging, ligt definitief achter ons. Je blijft thuis wonen, maar wellicht moeten daarvoor op termijn aanpassingen worden aangebracht. In toenemende mate zullen bijvoorbeeld technische foefjes gebruikt worden om prettig en veilig te kunnen wonen. Erik Daverveld, adviseur bij Maatzorg Wonen, weet daar alles van en wil graag zijn kennis met u delen. Dat zal gebeuren op 24 september in het restaurant van Compostella. Aanvang van de bijeenkomst is 14.00 uur. De entree is uiteraard gratis en graag heten wij u welkom met een kopje koffie of thee. Zie ook de bijlage bij de Ons van 8 september. (Be)zoek de zusters In abdij Maria Refugie in Uden wonen de zusters Birgittinessen. De zusters leiden een verborgen leven en spreken elkaar alleen wanneer dat nodig is. Op 6 oktober houdt KBO-Brabant hier haar jaarlijkse abdijdag. Er wordt nagedacht over gelovig leven in onze tijd. Dat gebeurt niet alleen door kennis te nemen van het leven van de zeven zusters die er wonen, maar ook door te luisteren naar een inleiding over het leven en werken van Franciscus en de actuele betekenis daarvan. Niet voor niets heeft de nieuwe paus zich naar hem genoemd. De abdijdag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Naast interessante inleidingen is er een eucharistieviering, een lunch, en rondleidingen door museum en kruidentuin. De kosten voor deze boeiende dag bedragen € 20,--. Men kan zich tot 15 september aanmelden via info@kbo-brabant.nl onder vermelding van uw naam en adres. Kunt u niet met de computer overweg en wilt u de abdijdag bezoeken, bel dan 073-6444066, het nummer van KBO-Brabant. Pelgrimeren door je leven KBO-Brabant heeft nog meer in petto voor mensen die bewust willen stilstaan bij de wat diepere dingen in het leven. Op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem wordt op 14 oktober een dagprogramma aangeboden onder de titel: pelgrimeren door je leven. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Ontvangst met koffie/thee en er is een gezamenlijke lunch. Het inhoudelijke programma besteedt vooral aandacht aan je eigen pelgrimstocht door het leven. De kosten voor deze dag bedragen € 20,--. Aanmelden kan tot 1 september op de manier zoals hierboven vermeld. Opstarten activiteiten van KBO-Zeeland De zomer loopt op zijn einde en de binnenactiviteiten van de KBO gaan weer beginnen: Gymnastiek: na 2 maanden rust beginnen we op dinsdag 2 september weer met BEWEGEN VOOR OUDEREN. Er wordt gegymd met 3 groepen: de eerste groep begint om 09.30 uur, de tweede 50 minuten later en groep 3 start om 11.15 uur. De lessen worden gegeven onder deskundige leiding van Marjo Schraven. Haar motto ‘bewegen is gezond’ wordt elke week in praktijk gebracht. Wie een keer wil komen kijken of op proef wil meedoen, is van harte welkom. De lessen worden gegeven in Compostella en zijn voor iedereen, maar zéker voor ouderen aan te raden; je wordt er fitter van en blijft langer gezond. Als u contact opneemt met Ria Kempen Oude Molenstraat 4, tel. 452091 wordt u zeker enthousiast! Kienen: u kunt uw geluk weer gaan beproeven vanaf donderdag 4 september. Vanaf 19.00 uur zal in de zaal van Compostella het “Kien!” weer klinken. En dat zal om de veertien dagen het geval zijn, dus op: 18 sep, 2 okt, 16 okt, 30 okt, let op!!: 27 nov, en op 11 december voor de laatste keer dit jaar. De kiendata voor 2015 krijgt u tijdig te horen. Veel geluk!! Meer informatie? Ria Kempen, adresgegevens zie hierboven, weet er alles van. - - Computeren: - 18


Computeren: begint weer op begint 18 september. Computeren: weer op 18 september. Nadere informatie wordtinformatie verstrekt door Piet van den Berg, 17,Mariënweerd tel. 452172. 17, tel. 452172. Nadere wordt verstrekt door PietMariënweerd van den Berg, Koersbal: start op 4 september; elke donderdagelke vandonderdag 14.00-16.00 van uur in14.00-16.00 de zaal van Koersbal: start op 4 september; uur in de zaal van Compostella. Kom gerust eensKom kijken of het spelletje Compostella. gerust eens kijkenuofaanstaat. het spelletje u aanstaat. Coördinator: Piet van den Berg. Coördinator: Piet van den Berg. Bridgen: vanaf 1Bridgen: september kunt u elke maandag uur terecht in het restaurant vanaf 1 september kunt u van elke14.00-17.00 maandag van 14.00-17.00 uur terecht in het resta van Compostella voor een gezellige middag bridgen.middag bridgen. van Compostella voor een gezellige Coördinator is Harrie van Tiel,isMelkpad 247, tel. 452291. 247, tel. 452291. Coördinator Harrie van Tiel, Melkpad

Samen op bezoek bij Gezin XXL, een volXXL, broers zussen? Samen op bezoek bij huis Gezin eenen huis vol broers en zussen? In het Noordbrabants in Den museum Bosch vindt momenteel eenmomenteel tentoonstelling over In het museum Noordbrabants in Den Bosch vindt eenplaats tentoonstelling plaats grote gezinnen. grote Gezinnen met 12Gezinnen of 19 kinderen, zie je dat nog? Eén generatie gezinnen. met 12wanneer of 19 kinderen, wanneer zie je dat nog? Eén generatie geleden kwam het nog vrij vaakhet voor. deze Hoe regelden de regelden ze de geleden kwam nogWat vrij bewoog vaak voor. Watouders? bewoog deze ouders?zeHoe dagelijkse praktijk? Aan de hand van objecten, foto’s, films en interviews duikt de bezoeker in de bezoe dagelijkse praktijk? Aan de hand van objecten, foto’s, films en interviews duikt het drukke levenhet van een huis volvan broers zussen. Bij voldoende belangstelling 15 drukke leven eenen huis vol broers en zussen. Bij voldoende(minstens belangstelling (minsten personen) gaanpersonen) we vanuit gaan de KBO eende bus naar het museum. Datum: 11 september. wemet vanuit KBO met een bus naar het museum. Datum: 11 septembe Vertrek vanaf het gemeentehuis 13.00 uur. Vertrek uit Den uur.Bosch: U kunt16.30 zich voor Vertrek vanaf hetom gemeentehuis om 13.00 uur.Bosch: Vertrek16.30 uit Den uur. U kunt zic dit leuke uitstapje door vóór 1 september € 16,00 (entree €€9,00 + (entree reis € 7,00) over ditaanmelden leuke uitstapje aanmelden door vóór 1 september 16,00 € 9,00 + te reis € 7,00) maken naar de maken penningmeester van de KBO, Henk van naar de penningmeester van deGriensven: KBO, Henk NL31RABO0159504066. van Griensven: NL31RABO015950406

Ermers, secr. KBO-Zeeland Ermers, secr. KBO-Z

VierdaagseVierdaagse lopers uit Zeeland. lopers uit Zeeland. Onderstaande namen zijn doornamen de lopers Onderstaande zijnzelf door de lopers zelf of door familie/kennissen doorgeven aan Ut Rookelijzer. of door familie/kennissen doorgeven aan Ut Rookelijzer. Dit lijstje is dus zeker niet compleet. Dit lijstje is dus zeker niet compleet. Afstand Naam per dag Naam Brands, JohannaBrands, Johanna 40 km Brands, Harrie Brands, Harrie 40 km Dekkers – v. Dijk,Dekkers Toos van 40 km – v. Dijk, Toos van Laak – van de Hei, Ilse– van de Hei, Ilse 40 km Laak Laurenssen, Marieke 40 km Laurenssen, Marieke Laurenssen, RietLaurenssen, Riet 40 km Loop, Kees van der 50 km Loop, Kees van der Maurix – van deMaurix Hei, Ingrid 40 km – van de Hei, Ingrid Poorts, Bernie Poorts, Bernie 40 km Poorts, Peter 40 km Poorts, Peter Vonderen, Jos van 50 km Vonderen, Jos van Wijst, Diny van der 30 km Wijst, Diny van der Wijst, Jan van der 50 km Wijst, Jan van der Wijst, Wim van der 30 km Wijst, Wim van der Zanden v.d. – v.d.Ven, Mariette km Zanden v.d. – v.d.Ven, 40 Mariette Zegers, Antwanet 30 km Zegers, Antwanet Zegers, Maria Zegers, Maria 30 km Zegers, Piet 40 km Zegers, Piet Zonnenberg, Johan 50 km Zonnenberg, Johan

Hoeveelste Afstand keerdag per 16 40ekm 15 40ekm 5e km 40 9e km 40 8e km 40 10 40ekm 6e km 50 8e km 40 2e km 40 2e km 40 8e km 50 6e km 30 14 50ekm 46 30ekm 7e km 40 2e km 30 2e km 30 11 40ekm 3e km 50

Hoeveelste keer 16e 15e 5e 9e 8e 10e 6e 8e 2e 2e 8e 6e 14e 46e Proficiat 7e met deze 2e sportieve 2e 11e prestatie! 3e

19

Proficia met dez sportiev prestati


JUMBO OPENT NIEUWE SUPERMARKT IN ZEELAND

C1000 Eijsermans maakt overstapnaar succesvolle Jumbo formule Jumbo Supermarkten opent de deuren van een nieuwe winkel aan de Kerkstraat 47 in Zeeland. De supermarkt vervangt de huidige C1000 winkel. Deze winkel sluit op zaterdag 27 september haar deuren om een volledige metamorfose tot een Jumbo supermarkt te ondergaan. Vanaf woensdag 15 oktober zijn inwoners van Zeeland en omgeving welkom bij Jumbo Eijsermans. Zij kunnen dan profiteren van de unieke formule van de laagste prijs, het grootste assortiment en de beste service. Het ondernemersechtpaar John en Mira Eijsermans is klaar voor de overstap naar Jumbo: “Dit is een positieve stap voor ons winkelteam en voor onze klanten. We kijken er erg naar uit om hen straks kennis te laten maken met de nieuwe winkel. Het versplein met een ruime keuze aan dagverse producten als groenten, fruit, vleeswaren, brood en kazen is echt het paradepaardje.” Uitbreiding Tijdens de verbouwing wordt de supermarkt met 200 vierkante meter vergroot. Jumbo Eijsermans biedt straks ruim 1.300 vierkante meter winkelplezier. De winkel beschikt onder andere over een PostNL agentschap, een VVV agentschap en een eigen slagerij. Klant centraal Colette Cloosterman-van Eerd, directeur Formule en Innovatie van Jumbo Supermarkten: “We zijn erg trots op de nieuwe winkel. Samen met alle Jumbo collega’s kijk ik er naar uit om inwoners van Zeeland en omgeving kennis te laten maken met onze unieke Jumbo formule. Bij alles wat we doen staat de klant centraal. Daarnaast kunnen klanten kiezen uit een groot en divers assortiment en garanderen we de laagste prijzen van Nederland. Wij zijn de enige supermarktketen in Nederland die deze elementen combineert.” 7 Zekerheden Jumbo garandeert deze formule door de 7 Zekerheden. Dit zijn 7 garanties waarbij de wensen van de klant centraal worden gesteld. Zo garandeert Jumbo de laagste prijs. Als de klant een product ergens anders goedkoper vindt, wordt de prijs aangepast. Als dank krijgt de klant het product gratis mee. Om deze beloftes te waarborgen, volgen alle medewerkers van Jumbo een 7 Zekerheden training. Verhuispakket Om de opening van de nieuwe winkel te vieren, trakteert Jumbo klanten op een Verhuispakket. Klanten van C1000 Eijsermans in Zeeland kunnen vanaf woensdag 10 september Jumbo verhuiszegels sparen. Na de verbouwing kunnen zij hun spaarkaart bij de nieuwe Jumbo winkel inleveren voor een boodschappenpakket ter waarde van 60 euro. Bekende gezichten In de nieuwe winkel worden klanten verwelkomd door bekende gezichten. Daarnaast wordt het team uitgebreid met een aantal nieuwe collega’s.

Kopij voor Ut Rookelijzer van 27 september dient op donderdag 18 september vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 20


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 21


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

22

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

23


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

24


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

De vakantie zit er alweer zo goed als op, dus het muzikale seizoen van Zeelandia gaat weer van start. De aftrap van het nieuwe seizoen start traditiegetrouw met een gezellige barbecue, zodat de vakantieverhalen gedeeld kunnen worden. Daarna moet er weer hard gewerkt worden in voorbereiding naar het eerstkomende concert in het najaar. Bondsgebouw Het gaat hard met de bouw.... Het voelt alsof we nog maar net in de Vlashoeve aan het repeteren zijn, maar de terugkeer naar “ons” repetitiegebouw laat niet lang op zich wachten. Er wordt hier en daar al gefluisterd dat het wel eens eerder dan de geplande datum in december zou kunnen worden. Dat zou mooi zijn, we zijn erg benieuwd naar de facelift die ons vertrouwde honk heeft gekregen. Kiobra Ons nieuwe gebouw betekent ook een intensievere samenwerking met kinderopvang en basisscholen, maar hiervoor wachten we niet op de oplevering. Want in het nieuwe schooljaar –met de komst van nieuwe schooltijden- gaan we samen met Kiobra een aantal workshops aanbieden, onder de naam Hit it!. Het betreft een drietal kennismakingsworkshops voor slagwerk. Alle denkbare slagwerkinstrumenten zullen aan bod komen, van triangel tot drumstel tot marimba. Een schitterende mogelijkheid om te ontdekken of er muzikaal en ritmisch talent schuilt in uw zoon of dochter! Interessant en leerzaam, maar vooral FUN!

14.433

Cees van Gerwen Zeelandia heeft dit jaar weer een aantal jubilarissen, waaronder Cees van Gerwen. Deze trombonist en oud-penningmeester van Zeelandia heeft er maarliefst 60 muzikale dienstjaren opzitten en dus vieren we dit jaar zijn Diamanten Jubileum bij Zeelandia. Dit is zo bijzonder dat er tijdens het najaarsconcert uitgebreid bij wordt stilgestaan en als vereniging organiseren we zelfs een heuse Cees van Gerwen dag! Maar hierover later meer in een volgende editie van ut Rookelijzer. Met de start van het schooljaar starten ook weer de muziekopleidingen bij Zeelandia; blokfluitlessen, voorbereidende muziekopleiding, slagwerk- en blaasinstrumenten. Van alles is mogelijk voor kinderen vanaf groep 3. Informeer of meldt nu aan bij Yolanda vd Elzen!! Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding:

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. 0486-452582 tel. 0486-453373 (na 18.00 uur).

Bestuur Zeelandia 25


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma 17 sep Operatie Market Garden 2014 20 sep Operatie Market Garden 2014

22 sep Ledenbijeenkomst

Operatie Market Garden Nu september steeds dichterbij komt, wordt het duidelijk dat er wel een heel groots evenement Zeeland zal aandoen. Vooral op woensdag 17 september en zaterdag 20 september trekt de militaire karavaan door Zeeland. Op die woensdag rond 14 uur stoppen er vele oude voertuigen in het centrum, waarbij een krans zal worden gelegd bij op het kerkhof bij de twee oorlogsgraven van de omgekomen piloten. Op zaterdagochtend moet u vroeg uit de veren, want mogelijk zijn de eerste voertuigen al om 8 uur in Zeeland. Neem gerust een goede campingstoel mee, want het wordt een hele zit, als u de hele stoet wilt bekijken. Bij het gemeentehuis zal een tribune worden gebouwd waar bijzondere genodigden een goede zitplaats krijgen. De heemkundekring draagt ook zijn steentje bij in de vorm van informatie. In de bibliotheek van Zeeland komen 6 grote banieren te hangen met daarop gegevens over de bevrijdingsdagen. Heel speciaal is een grote luchtfoto van Zeeland, waarop je de geallieerden over de Udenseweg en Kerkstraat Zuid ziet rijden. Alle huizen en straten van de kom van Zeeland staan er op. Verder is er in de hal van Zorgcentrum Compostella een kleine tentoonstelling ingericht met voorwerpen uit de oorlogstijd. Beide plekken zijn gratis te bezichtigen. Nieuwe rubriek: CSI-Zeeland In het gemeente-archief van Zeeland, dat wordt bewaard in een vestiging van het BHIC in Grave, zitten onder andere een aantal dossiers met oude proces-verbalen van de veldwachters van toen. Daar zitten interessante verhaaltjes tussen, die een goed inzicht geven in het dagelijkse leven van die tijd. Ik zal ze laten zien in de schrijftaal van toen om die indruk nog wat te versterken. In de eerste aflevering blijkt al dat ze ook zonder DNA en andere moderne technieken misdrijven kunnen oplossen. Gewoon goed opletten. Proces-verbaal 1: haverdiefstal? De ondergeteekende Jan van Deursen, veldwachter der gemeente Zeeland, kanton Grave, arrondissement 's Hertogenbosch, provincie Noordbrabant, op den eed bij de aanvaarding zijner bediening afgelegd, geeft klagende te kennen: Dat hij op den zesden dezer maand, des morgens ten tien ure, door Jacobus Zegers, landbouwer te Zeeland, hem veldwachter werd aangifte gedaan, dat hem eene partij te veld staande haver zoude zijn ontvreemd. Dat hij veldwachter in tegenwoordigheid van den eigenaar Jacobus Zegers, landbouwer , oud 45 jaren, zich ter aangeduide plaatse heeft begeven, alwaar zij tezamen bevonden, dat zes garven of bossen haver was gestolen geworden. Dat zij vervolgens de voetstappen van de persoon, door wien de haver is vervoerd naauwkeurig hebben opgenomen, welk spoor hen bragt tot aan het huis van Francis Schoppema, kleermaker te Zeeland, alwaar zij aantroffen Theodora Peters, oud 43 jaren, huisvrouw van gemelde Francis Schoppema, welke een paar klompen droeg, die met het gevolgde spoor overeenkwam. Op de gedane vraag, of zij op hare gronden ook haver hadt geteeld, verklaarde genoemde Theodora Peters, van neen en echter bijvolgende dat de partij haver welke zij in huis had en onder welke eenige bosschen bijzonder met de haver van genoemde Jacobus Zegers overeenkwam en door haar op verschillende akkers was geoogst geworden. - - Dat deze opgave - 26


Dat deze opgave niet aannemelijk voortkomt, vermits zij minstens een en een half mud haver voorhanden had. Ten slotte verklaart hij, veldwachter, dat van af het perceel, waar de haver was ontvreemd tot aan de woning van gemelde Francis Schoppema er overal haver en haveren stroo zigtbaar waren. Waarvan hij veldwachter dit proces-verbaal heeft opgemaakt en met den komparant Jacobus Zegers, geteekend te Zeeland, den zevenden september 1858. Schenking Twee weken geleden werd de Heemkundekring blij verrast met een schenking door Carel en Janne Otten. Met wat moeite namen ze afscheid van een heleboel medische apparatuur die nog door zijn voorganger dokter Tunnissen was gebruikt. Veel Zeelandse patienten zullen met deze spullen te maken hebben gehad. Er zit een oud ECG apparaat bij en natuurlijk een sterilisatiekast. Maar ook een centrifuge voor urinemonsters en heel dunne buisjes om de bezinking van bloedcellen te meten. Sommige zaken zijn nog steeds bruikbaar, zoals de meetlat die tegen de muur werd geschroefd of de visuskaart om de gezichtsscherpte te meten. We gaan in het heemhuis een apart medisch hoekje inrichten, zodat bezoekers het kunnen komen bekijken. Wij danken Carel en Janne hartelijk voor hun schenking. Geboortekaartjes Iedereen krijgt nog wel eens een geboortekaartje in de bus. Hoewel het aantal electronische kaartjes in aantal toeneemt. Gooi ze niet weg, maar stop ze in de bus bij een van de heemkundeleden of in de brievenbus van het heemhuis. We sparen alle kaartjes van personen die te maken hebben met de plaats Zeeland. Archeologische vondsten bij het Kindcentrum De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het betegelen van de ruimte rond het gebouw van het Kindcentrum. De grond tussen de kerk, het bondsgebouw en het Kindcentrum werd door een van onze leden onderzocht met zijn metaaldetector. Hij ontdekte een heleboel restanten van de vorige kerk; het gebouw waarvan de contouren nog zichtbaar zijn op het kerkplein. De huidige kerk is gebouwd, terwijl de oude kerk er nog stond. Later is met het puin van de oude kerk het terrein rond de nieuwe kerk verhard. Er zat onder andere een muntje uit 1760 tussen, maar ook stenen fragmenten van oude versieringen.

Wanneer ik terug kijk op de afgelopen tijd dan is er van alles rond Zeeland en heel ver daarom heen gebeurd. Mooie dingen waar we samen van hebben kunnen genieten, maar zeer zeker ook verdrietige dingen. Zoals de vliegtuigramp die ons allemaal erg getroffen heeft. We weten dat er wel eens vaker ongelukken gebeuren, maar door een reden omdat mensen samen strijden om de grootste macht en er dus maar op los geschoten hebben, waardoor zoveel onschuldige mensen zijn omgekomen! Dit heeft ons stil gemaakt en we beseffen allemaal dat dit zo niet langer door kan en mag gaan. Ook Nederland is maar een klein landje, maar de samenhorigheid is er groot. Dit hebben we gehoord en gezien! Daar mogen we gerust trots op zijn. Daarom sterkte voor alle nabestaanden in deze moeilijke en zware tijd, maar ook voor de toekomst.

Moed Gisteren nog uitdagend, fier, rechtop stralend in vergankelijke schoonheid. Vandaag zwiepend op je tere stengel, windkracht acht, je blaadjes sluiten zich rond je kopje dat diep naar de aarde buigt. Geknakt door een stortbui,omhuld door een ondoorzichtig grauw grijs gordijn. Zal het morgen droger zijn, doorzichtig en lichter? Gedicht van T. van Domburg-Mans

Groeten, Toos v.d. Hei.

27


Zelland is Zelland

(deel 88)

De kerk in ’t midden… De vakantie is veur de miste minse veurbij en ’t normale leven kan wir beginnen. De scholen zén ok al wir open en de kiendjes moeten nou vort d’n aollingen dag door blijven, wies ze snaomiddegs naor huis meugen, of naor de bso. Dè zal veur sommige wel wa wennen zén. Mar veur de mèsters en de juffen nog ‘t mèst denk ik. Die kosse uurst tussen de middeg veul wèèrk afmaken wàsse nog te doen hajjen: schriften naokijken, lessen veurbereien en al die dinger kloor zetten die ze nòddig hajjen. Dor hebbe ze nou volges mèn ginnen tijd mir veur. Of loten ze dè de concierge doen? Asse die nog hebben trouwes. Want d’r moet van alle kanten bezuinigd worre, en dan vliegt zònne mins d’r as uurste uit. Ok al is die keihard nòddig op ’n school. Volges mèn merkte’t irder as de concierge weg is dan as d’n directeur d’r nie is. As die uweg is dan gè’t glijk deur, en misschien nog veul bètter ok nog. Mar dè zulle ze wel nie geer hebbe as ik da zeg. De neij school schiet al aorig op en de buurt is ’t er misschien al ’n bietje aon gewend gerakt. Nou zèn ze aon d’n binnenkant van alles aon’t kloor maken, zodè ze op ‘t eind van di joor d’r mi z’n allen in kunnen. Aon d’n andere kant van de kerk is’t ‘r ok zo ’t een en áánder veranderd. De pastorie staolt nog wel krèk as uurst, mar as ge goed kikt ziede toch wel dè‘t’r schònner is geworre. Ja, ze hebben d’r ‘n ‘Bed en brekfest’ af gemakt. Dè waar ’t eigelijk alzeleven al, mar nou is’t veur alleman die door wil kommen eten of slopen, en d’r ok nog veur wil betaolen netuurlijk. As die pestoors van vruuger ’t zouwen weten, draejden zullie d’r eigen glijk um in d’r graf. En as ze ok nog kosse zien hoe wennig minse d’r nog nor de kerk goon, dan zouwen ze’t nie geleuven. Ja, geleuven, dè 28

moesse wij ’t vruuger glijk. En as ge ’t nie wout geleuven dan geleufde ge ’t wel, as ge begrept wa ik bedoel. Ze hajjen aachteraf gezien die kerk misschien bètter aon de school váást kunnen bouwen, of d’r ’n dependans van de Garf van kunnen maken. Dan hajjen ze plaots zat. En dan wier ’t nog ’s goed gebruikt. Want nou stè dè gebouw de miste tijd gewoon leeg. En dè’s toch ok zund, wor. Sommige veinen ’t grote zund wàtter glijk weg gè van die aauw dinger van vruuger. ’t Waar dan messchien wel schon, mi al die fistdaag en persessies en zo, mar deur al die tierelantijnen vergaten de minse duk ok nog dèsse ’n eigen geweten hajjen, en eiges nao moesse denken. Dè wier toch te veul vanaf de prikstoel d’r in geramd. En wa sommige pestoors dan ok nog dinne, asse nie op diejen prikstoel stonte, dor hebbe we de lèèste jaoren al te veul af geheurd. Dè’s ok nie goed te proten en ’t is goed dètter aondacht aon besteed wurd. Want ge zôt mar as jungske of klein dùrske aon die geile wellust van die hirre of nonnen overgelivverd zèn gewist. Veul hebbe d’r nou nog láást af. En d’r zén d’r nog zat die’ter nog nie ovver willen of durven proten. Dè moet ok iedereen veur z’n eigen weten, mar ’t is goed dè die zwarte blaojer uit de kerkgeschiedenis onderhaand umgeslagen kunnen worren. Gelukkig waren d’r toch ok wel veul goei gistelijken en nonnen. Enne daorvan waar poter van Kilsdonk. Ja, dor ging m’n vroog in’t veurige Rookelijzer over, onder ’t köpke Kende gij Zelland? Dizze goeie mins wier geborren in Zelland in 1917. Z’n bild stè op ’t plein wa naor hum genuumd is. En wor duk veul kiendjes kommen speulen. Dè’s ’n aorigheid um te zien, mi sommige daag. D’r waren ’n par minse die ’t al gauw gerooien hajjen. Veur dizze keer wir wa anders: ‘Zegen het leven van arbeid’. Perbeert ’t mar ‘s te veine, en dan… melen mar: victorvanuje@hotmail.nl Ik kijk elken dag en ben beneit wieter wir ’t uurste is. Nou mensen, nog 13 wor Wies d’n volgende kir. Victor van Uje


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 29


Lekker eten bij d’n Brouwer!

erdag: Iedere dond

’O nbeperkt ’ spareribs eten

€ 9.

95

Iedere woensd ag:

’Eten wat de pot schaft ’

€ 7.00

Afhaal SERVICE Catering Kies voor kwaliteit, j laat uw feest of parti verzorgen door De Vermaakerij. Wij verzorgen n, verrassende buffette smakelijke lunches en feestelijke hapjes

Geen zin om te koken,

maar toch thuis eten? Bij Herberg d’n Brouwe r kunt u ook eten afhale n. Loop even binnen of bel 0486 45 08 86 om te bestellen. Openingstijden Restaurant Herberg d’n Brouwer: Woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur Zondag vanaf 12.00 uur

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

30


Tekortkoming Iedere Zeelander gaat op zijn tijd wel eens naar het centrum van Uden. Natuurlijk moeten we de Zeelandse Middenstand steunen om de winkels die ons dorp nog bezit te behouden, maar helaas is niet alles in ons dorp te koop en ben je wel op een andere plaats zoals Uden aangewezen. Uden is een gezellige plaats om even doorheen te wandelen en op de verscheidene aanwezige terrasjes te genieten van een aperitiefje terwijl er een scala van kleurrijke figuren aan je voorbij trekt. Nu hoor ik u denken: dat kun je in Zeeland toch óók? Inderdaad, kleurrijke figuren hebben we genoeg en terrasjes zijn er ook. En aan de bediening ligt het ook niet, want dat zit in Zeeland ook wel goed. Het enige wat er al heel lang ontbreekt is een gezellige, rustige dorpskern. Zonder voorbijrazende auto’s die de gezelligheid verstoren terwijl je op het terras (bijna op de weg) zit te ,,genieten”. Ik word ouder. Steeds vaker denk ik aan vroeger, toen er in ons dorp nog een mooi dorpsplein was, met echt gras en een heuse kiosk, waar wij als kind op konden ravotten en een ideale hangplek was. De Harmonie Zeelandia, toen nog met Willem Huvenaars en Bernard van de Burgt, nam er ook vaak plaats om een concert te geven. Soms kwam er een circus in het dorp, op ons mooie dorpsplein. Nu is onze dorpskern een allergaartje van gebouwen. Nieuwbouw, monumentale gebouwen en slooppanden. Van afstemming hebben we de afgelopen decennia weinig kaas gegeten. Ik hoop dat het gebruik van de pastorie als restaurant en B&B een eerste stap is naar het creëren van een gezellige dorpskern. Om even terug te komen op Uden, daar zullen veel winkeliers het evenmin gemakkelijk hebben. Zeker niet nu er weer een paar grootwinkelbedrijven zoals V&D en H&M gevestigd worden in het gloednieuwe gebouw in het centrum. Men rekent op de aanzuigende werking van deze zaken, zodat ook andere winkels kunnen meeprofiteren. Als we de initiatiefnemers moeten geloven zullen er vaker geldtransportwagens Uden uit rijden, mits de paal in het wegdek niet plotseling omhoog komt, zoals enkele weken geleden. De chauffeur van de geldauto nam de gok om het obstakel te passeren, maar het liep verkeerd af, de paal kwam omhoog toen hij er met zijn auto boven stond. De paal drukte de auto omhoog met als gevolg dat de carter van de motor doorboord werd. Toen ik het verhaal in de krant las zag ik de hele gebeurtenis voor me. Opgetrommelde politieagenten om het geld te bewaken en een team van specialisten die de wagen weer vlot moest trekken. Geld is betrekkelijk, zelfs al heb je een vrachtauto vol, ook dan kun je omhoog zitten……..

Groetjes, Tim.

Verzoekje aan Albert, L-FM (Het Moet Kunne): Abba: Money, Money, Money

31


Opbrengst collecte en uitstapje. In de week van 23 t/m 28 juni 2014 verzorgde Stichting Gehandicapten Landerd de nationale collecte voor Handicap.nl, bestemd voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Zeeland was 1352,18 euro waarvoor dank aan alle gulle gevers en zeker ook aan de collectanten voor hun vrijwillige inzet. 25 % van deze opbrengst gaat naar Stichting Gehandicapten Landerd. Zij organiseren jaarlijks een aantal activiteiten voor inwoners van Landerd met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Op zaterdag 28 juni werd de zomeractiviteit georganiseerd. Deze bestond uit een uitstapje naar dierenpark Zie-Zoo in Volkel met aansluitend een barbecue in theetuin In Broekesteeg in Zeeland. Het was een gezellige middag en een bedankje aan iedereen die hieraan meegeholpen heeft is dan ook op zijn plaats. Voor meer informatie over Stichting Gehandicapten Landerd kunt u terecht bij; Willemien Siroen tel. 06-46751605, Karin van der Ven tel. 0486-451814. 14.435

14.434 Uitstapje naar dierenpark Zie-Zoo in Volkel.

Vraagt hulp

Stuur je oplossing in Bericht bestemd voor mantelzorgers voor iemand met dementie. voor 18 Een werkgroep van de Wmo-adviesraad Landerd heeft in 2013 met september enkele mantelzorgers van dementerende burgers uit onze gemeente 2014 19.00u overleg gevoerd. Het doel van dit overleg was; meer inzicht krijgen in de problematiek van de en maak mantelzorger met betrekking welzijn, zorg en wonen, zodat we de wethouder en kans optot die ambtenaren kunnen adviseren vanuit de behoefte en ervaring van de mantelzorgers. Dit alles leuke prijs!

in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en onze opdracht als Wmo-adviesraad. We hebben met de mantelzorgers afgesproken om na een jaar opnieuw contact met hen op te nemen voor vervolg overleg. - - We willen dit jaar - 32


We willen dit jaar een grotere groep bereiken. Bent u mantelzorger voor iemand met dementie, dan willen we heel graag met u in contact komen. Daarna wordt u door ons uitgenodigd voor een bijeenkomst met alleen mantelzorgers voor mensen met dementie. Wij proberen een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mantelzorgers en daar hebben we uw hulp bij nodig. U kunt zich aanmelden bij: e-mailadres p.v.gerwen@hetnet.nl of telefonisch 0486-411332 of schriftelijk: Secretariaat Wmo-adviesraad Landerd, MariĂŤnweerd 4, 5411CE Zeeland. Met vriendelijke groet, Leden van de Wmo-adviesraad; Gerrie van Boxtel uit Reek en Mieke van Gerwen uit Zeeland.

AANBOD ARRANGEMENTEN Stichting Kinderopvang Landerd en Kinderopvang de Schaepskooi werken al sinds januari 2010 samen. Deze samenwerking zal nu nog meer vorm krijgen doordat wij m.i.v. januari 2015 de arrangementen gaan verdelen over de twee organisaties. Stichting Kinderopvang Landerd biedt dan de volgende arrangementen aan in het Kindcentrum: Spelen en Ontwikkelen (het huidige peuterspeelzaalaanbod) Peuterplus Kinderopvang de Schaepskooi neemt een aantal arrangementen van Stichting Kinderopvang Landerd over. Deze arrangementen worden aangeboden op de huidige locatie van Pinkeltje. Ook het voor u vertrouwde personeel van Pinkeltje zal hier werkzaam blijven. Kinderopvang de Schaepskooi biedt de volgende arrangementen aan op de huidige locatie van Pinkeltje: Kinderopvang Buitenschoolse Opvang Flexibele opvang Vakantieopvang Flexibele vakantieopvang Inschrijven of wilt u meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons centraal bureau voor informatie en plaatsing: Mail: katja@deschaepskooi.nl Telefoonnummer: 0412-624347 Of met de manager Francien Dekkers: Mail: f.dekkers@kinderopvanglanderd.nl Telefoonnummer: 06-17756762 Dit artikel is een rectificatie op het artikel dat verschenen is in het vorige Rookelijzer. 33


Toch nog even een terugblik op het weekend van 23 en 24 mei 2014. Het is al weer even geleden, maar toch vond ik dat ik nog wat aandacht moest besteden aan het mooie 50 jaar bestaan van onze buurtschap PUVELAMAS. Ik heb er in de krant niets over kunnen lezen. Het was een prachtig weekend en alles zat mee! Vanaf die woensdag ervoor begon je te zien dat er op het grasveld aan het Brouwerspad iets ging gebeuren. Onder een groot zeil waren daar stapels stoelen neer gezet. Op de donderdag werd er met man en macht gewerkt en vrijdagavond was het voetbalveldje nu een feestveld. Het Brouwerspadje werd keurig versierd en voor twee dagen afgesloten. Op zaterdag begonnen we met een fietstocht door de mooie omgeving van Zeeland. Het was een prachtige tocht met veel gezelligheid. Onderweg een drankje en een appeltje voor de dorst! Na de tocht wachtte de koffie, fris of een lekker pintje op ons in onze mooie feesttent. Na een tijdje ging iedereen even naar huis om de fietsbroek uit te doen en in te wisselen voor de feestkleding. Om 20.00 uur begon de feestavond. Er werd gezellig gebuurt, gezongen en de boerkes uit Langenboom hielpen ons daar bij. Ook werd er nog een liedje gezongen door Kaat de zuster van Drika en haar man uit Nistelrode. Die twee waren er 25 jaar eerder ook toen het feest bij Het Zuid was. Die twee oudjes konden zelf niet meer komen, want Hannes praat er voort langs en Drika loopt zo slecht, daarom had ze haar zus maar gestuurd, zo vertelde het Kaat tenminste. In dat liedje kon je horen dat er veel veranderd is in die 25 jaar, maar de hechtheid in onze buurt is altijd nog grote klasse. Dezelfde avond kwam de frietwagen en hebben we genoten van de vette hap. Het was allemaal keurig geregeld. Rond de klok van 2 uur lag iedereen lekker te slapen in zijn eigen bed! (Daar ga ik tenminste van uit). Het was een gezellige avond met veel mooie verhalen! Op zondag waren ze er weer allemaal voor de gebedsviering die om 11.00 uur begon. Deze was door enkele mensen uit de buurt in elkaar gezet en verzorgd. We hadden geen priester, omdat die allemaal in Uden moesten zijn bij het feest van Pastoor van Osch. Daar hadden we natuurlijk alle begrip voor. De viering werd opgeluisterd door ons prachtige koor Decibel. In deze viering stonden dankbaarheid en de zo kostbare vriendschap centraal. We kregen na afloop alleen maar lof over deze mooie dienst met hele mooie gebeden die iedereen erg aanspraken. Na de viering gezellig aan tafel voor ook weer een prima verzorgde brunch. Het zag er allemaal zo mooi en netjes uit en het was erg lekker. Na de brunch gingen sommigen naar huis voor een middagdutje en om 14.00 uur was iedereen weer van de partij. Velen liepen binnen voor een praatje en een drankje. Om 15.00 uur kwam burgemeester Marnix Bakermans om het eerste boek van 50 jaar Puvelamas in ontvangst te nemen. Na een reeds van lovende woorden nam hij het eerste exemplaar in ontvangst. De samenstellers van het prachtige boek werden in het zonnetje gezet en dat was ook zeer verdiend. Wat hebben Piet en Piet en Jan daar een werk aan gehad. Maar wel is het een groot succes geworden. Bedankt heren!!! De burgervader bleef nog een tijde lekker buurten en intussen kon iedereen het bestelde boek afhalen. Daarna zag je overal groepjes buurtgenoten bij elkaar zitten, gebogen over het boek met de mooiste verhalen. Het feest ging nog door tot de ergste warmte voorbij was en de oogjes zwaar werden. Enkelen van de grootste sjouwers van al die dagen bleven nog om op te ruimen en na te genieten. Van werken krijg je honger en de frietpan ging aan. Bij sommigen van hen werd de diepvries gedeeltelijk geplunderd. Maar dat moet kunnen. Al bij al was het een prachtig feest met twee dagen waar we allemaal met plezier aan terug denken. Wij wonen bijna 40 jaar aan het Brouwerspad en hebben dus al drie feestjes gehad (buurtfeesten en andere feesten niet meegerekend natuurlijk): 25, 40 en 50 jaar en ik moet zeggen drie knalfeesten. Vanaf dat ik 15 was kwam ik wekelijks met de fiets door dat smal Brouwerspedje om naar de Morgenzon te gaan, wie had toen gedacht dat ik er nog eens zou gaan wonen met een Zeelander en er nu nog altijd met veel plezier woon. Nu rest me nog een woord van dank te schrijven aan allen die er aan mee gewerkt hebben, om er zo’n mooie dagen van gemaakt te hebben. Bestuur, sponsors en alle vrijwilligers: ut war kei skon! Dankjewel en het ga jullie allen goed! Groetjes van Toos van de Hei. 34


Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

Fendt Limited Edition 2014

Tristar koelbox: 45 liter inhoud, 12V + 220V, koelt tot -15ºC!

l uw vo o rd ee

€1825,-

Van € 239,voor

€ 189,-

Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m do 8.30 - 18.00u, vr 8.30 - 20.00u, za 9.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 35


Kies voor de prijswinnende hypotheekaanbieder: RegioBank Wij houden het simpel, hebben een goede rente en doen aan nazorg.

Winn a

ar

Hoog ste Beste beheer hypo waarde r t i h n e bron ekkla g van : ond nten erzo eksb u reau G

fK

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

Wij zijn uw bank. 36


Terugblik Op 28 juni hebben wij onze picknickdag gehad, deze dag was een razend succes. Niet alleen viel het weer reuze mee, maar ook waren er veel mensen die ons hebben geholpen om deze middag tot een nog groter succes te maken. Als eerste zijn we naar Nellie en Toon gewandeld waar spontaan de accordeon tevoorschijn kwam. Toon heeft prachtig gespeeld en onze gasten hebben met veel plezier meegezongen. Daarna zijn we verder gewandeld naar de Kloosterstraat naar de gebroeders Van Dongen. Zij hebben een gezellige tuin die geheel rolstoelvriendelijk is: geweldig! In deze tuin hebben we onze gasten getrakteerd op versgebakken pannenkoeken. De hele middag is een groot succes geweest! Onze gasten hebben gezellig kunnen buurten. Eigenlijk was deze middag veel te kort. We willen Nellie en Toon en de gebroeders Van Dongen extra bedanken voor de gastvrijheid. Zonnebloemdag De Nationale Zonnebloemdag komt er weer aan. Wij gaan dit op 13 september vieren. We starten de middag om 14.00 uur met koffie/thee en wat lekkers en deelname is gratis. Om deze middag tot een groot succes te maken komen De Pimpernellen optreden. We hopen dat er veel gelachen gaat worden en we sluiten deze middag vervolgens af met wat warms. Iedereen is van harte welkom! Opgeven kan tot 8 september bij Willemien (452533) of Sjaan (451792). Ontmoetingsmiddag In samenwerking met Brabant Zorg, Rigom De Ontmoeting, KBO Zeeland, het Rode Kruis en de gemeente Landerd organiseert de Zonnebloem op 26 september een ontmoetingsmiddag in de week tegen de eenzaamheid. De kosten bedragen € 10,- inclusief koffie/thee en eten. U kunt zich tot 16 september aanmelden bij de receptie van Compostella. Dit kan alleen op werkdagen tussen 9.30 uur en 16.30 uur. U krijgt ook nog een flyer thuis gestuurd.

Komt u ook een ‘Broodje Brandweer’ eten? Brandweer Brabant-Noord nodigt u van harte uit voor een lunch op een brandweerkazerne bij u in de buurt. Broodje Brandweer Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid, dat is waar ‘Broodje Brandweer’ voor staat. Onze regio staat vol met brandweerkazernes. Deze stellen we in de maanden oktober en november achtereenvolgens open voor onze plaatsgenoten op respectabele leeftijd. We willen zoveel mogelijk thuiswonende 65-plussers uitnodigen voor een gratis lunch op één van de 39 kazernes in onze regio. We maken graag van deze gelegenheid gebruik om brandveiligheid onder de aandacht te brengen. Tijdens de lunch kunnen de 65-plussers meer te weten komen over de brandweer in hun wijk en al hun vragen stellen over het voorkomen van brand. Want weten zij wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn? Weten ze wat ze moeten doen als er toch brand is? Hebben ze een rookmelder in hun woning? ‘Broodje Brandweer’ biedt deze mensen de mogelijkheid hun vragen rechtstreeks aan ons als brandweer te stellen. Meld je aan! Bent u 65 jaar of ouder en woont u zelfstandig? Wilt u meer weten over het voorkomen van brand in huis en wat u daar zelf in kunt doen? Kom dan een broodje bij de Brandweer eten! Voor meer informatie kunt u vanaf 8 september terecht op www.broodjebrandweer.nl. Ook kunt u daar meteen een datum reserveren op een brandweerkazerne bij u in de buurt. 37


Vriendenkring Drumband en Harmonie Zeelandia Vanaf 1 januari 2014 incasseren wij uw jaarlijkse bijdrage aan onze Stichting Vriendenkring Harmonie Zeelandia op een iets andere wijze als u tot nog toe van ons gewend bent. Dit is een direct gevolg van gewijzigde en aangescherpte Europese regelgeving ten aanzien van intern betalingsverkeer binnen Europa. Voor u heeft dit verder geen gevolgen. Voor onze stichting betekent dit onder andere dat wij u hierover moeten informeren, wanneer we van u uw jaarlijkse bijdrage willen innen. We doen dit via Ut Rookelijzer. Vanaf 2014 moeten alle organisaties die van incasso’s gebruik maken zijn geregistreerd en erkend. Het registratienummer van onze stichting is: NL55ZZZ410832170000. De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er vanaf nu ook enigszins anders uit. U herkent onze incasso aan de volgende gegevens.  Het incassant ID van onze stichting: NL55ZZZ410832170000  Uw persoonlijk machtigingskenmerk. Dit is gelijk aan uw lidnummer (uw lidnummer is uw postcode aangevuld met het huisnummer; indien meerdere leden op hetzelfde adres staan ingeschreven is de eerste letter van de voornaam van het lid aan het nummer toegevoegd)  Omschrijving: 'Bijdrage Vriendenkring Harmonie Zeelandia 2014'  Betreffende maand dat het bedrag van uw bankrekening wordt afgeschreven. Dit is de maand na publicatie van dit bericht in Ut Rookelijzer Wij hopen u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd en willen u ook bij voorbaat danken voor uw jaarlijkse bijdrage. Stichting Vriendenkring Harmonie Zeelandia

Klassieke avond uit in Markant Uden Samen met andere 55+ pashouders genieten in een schitterend theater van het klassieke GOLDBERG TRIO. Markant Uden stelt zich als doel de samenleving te verbinden en laat ook u graag een bijzonder moment beleven op woensdag 17 september, aanvang 20.15 uur. Het 55+arrangement is inclusief koffie, 2 keer een glas wijn en een bittergarnituur. Dit exclusieve arrangement bieden wij 55+pashouders aan voor slechts € 15,00. U kunt zich tot 1 september opgeven via onderstaande opgavestrook. Deze kunt u inleveren en afrekenen in Compostella in Zeeland of de Nieuwe Hoeve in Schaijk. Mocht u nog geen LanderdPas hebben, dan kunt u lid worden, slechts € 10,00 voor een heel jaar en u kunt direct gebruik maken van deze bijzondere aanbieding van Markant (opgeven aan de receptie van Compostella of de Nieuwe Hoeve). Wij maken u erop attent dat deze aanbieding exclusief het vervoer naar Markant Uden is. Mocht u na opgave toch niet aanwezig kunnen zijn bij deze voorstelling, dan zijn wij genoodzaakt om € 15,00 kosten in rekening te brengen. Opgavestrook Klassieke Avond in Markant Uden op woensdag 17 september (graag voor 1 september opgeven) Uw telefoonnummer:……….......... Naam: …………………………… Adres: ……………………………. Hoeveel personen: .................... 38

LanderdPasnummer: …………………....................................... Plaats:……………………………………........................................


39


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

40

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net


50 jaar Ut Hoischûrke in Zeeland Ut Hoischûrke bestaat dit jaar 50 jaar en dat gaan we vieren met verschillende activiteiten in het weekend van 4 en 5 oktober. Zaterdagmiddag starten we met een reünie voor oud leiding, aansluitend een feestavond voor oud leiding en oud leden. Oud leiding ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Op zondagmiddag 5 oktober openen we onze deuren voor iedereen die een kijkje wil komen nemen van 13.00 tot 16.00 uur. Je bent van harte welkom! Het spetterende hoogtepunt van deze activiteiten is de unieke Hoischûrke avond op zaterdag 4 oktober 2014 vanaf 20.30 uur in de Vlashoeve te Zeeland. Iedereen die ooit een avond heeft doorgebracht bij Ut Hoischûrke kan het zich nog vast en zeker herinneren. Kletsen met je vrienden en vriendinnen. Dansen op de nieuwste muziek. Je eerste voorzichtige kus achter in de ruimte. Een milkshake halen bij Tej Tat. En ja, toen mocht het nog gewoon: sigaretten roken met de leiding. Heb jij ook zulke mooie herinneringen aan Ut Hoischûrke en wil je de oude tijden laten herleven? Kom dan op zaterdag 4 oktober naar het GOUDEN Hoischûrke feest. Het wordt een avond vol met ontmoetingen van oude vrienden, dansen en heel veel gezelligheid. Legendarische Hoischurke DJ’s van toen en nu zorgen voor een geweldig feest die terug doet denken aan de Hoischûrke avonden uit de jaren '70, '80 en '90. Alle oud-leiding en oud-leden zijn van harte uitgenodigd voor deze feestavond. Let op: Alleen toegang vanaf 18 jaar. Kaarten kosten maar € 5,-- per stuk in de voorverkoop (aan kassa € 7,50) via onze website welke vanaf heden online is, en vanaf 15 september bij de voorverkoop adressen: C1000, de Groene vakwinkel en Tamoil Tonny Willemsen. Alle oud leiding ontvangt automatisch een uitnodiging voorzien van een gratis entree. Voor het laatste nieuws ga naar onze website www.hoischurke.nl of like ons op facebook: https://www.facebook.com/het.hoischurke

Tot zaterdag 4 en 5 oktober!

Creatief Centrum ’t Werkhuis. Beste ouders en knutselkinderen We gaan weer van start met een nieuw seizoen van Creatief Centrum ’t Werkhuis. Op dinsdag en woensdag van 14.00 uur tot 15.30 uur zijn we weer actief bezig in de Garf. We werken met verschillende materialen en technieken. De gemaakte werkstukken krijgen aan het eind van het seizoen een plaatsje op onze jaarlijkse tentoonstelling. Er zijn nog enkele plekjes vrij. Voor informatie: Simone van Gaal 424816. 41


MOV nieuws. Fiets Mee op 21 september 2014. Aandachtspunten voor de Fiets Mee zijn: Oplaadpunt elektrische fietsen tijdens de route. Een oplaadpunt voor elektrische fietsen komt op de soeppost. De soeppost bevindt zich op ca. 30 km vanaf de start. Deelnemers met een elektrische fiets moeten hun eigen acculader meenemen, aangezien iedere fiets zijn eigen systeem heeft. De jubileum Fiets Mee route voert u in een rondje om Zeeland en wanneer u of uw kinderen moe zijn, kunt u vanaf diverse plaatsen, richting Start/Finish gaan, de maximale afstand tot Start/Finish is 10 km. Waar fietsen we voor op 21 september 2014? Het project van Angelique van Zeeland: Het creëren van een veilige werkplek en het verbeteren van de werkomstandigheden, het inkomen en de levensomstandigheden voor papierophalers en recyclers in Porto Alegre. Bij regenval in Porto Alegre, regent het in de hal. De recyclers worden nat en het materiaal wordt nat waardoor dit minder oplevert. In de hal is geen toilet waardoor de papierophalers tijdens het werk niet naar het toilet kunnen, alleen tijdens lunchtijd als ze naar huis gaan. De verzamelbakken zijn erg slecht en instabiel. Dit levert gevaarlijke situaties op voor ieder. Frater Paul Steverink: Aanschaf van materialen om milieuvriendelijke energie (zonne-energie) op te wekken voor Sophea Heritage Foundation in Kameroen. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de voedselvoorziening, verlichting en in Youth development Centre. Zuster Martia v.d. Burgt/Theo Groot. Verbetering van de speelplaats voor de kleinste kinderen (5 – 7 jaar) op de Muteesa School in Kayunga, Uganda. Ooit was deze speelplaats van gras waar 95 kinderen op spelen, dus blijft er van het gras niet veel over. Op de speelplaats wordt zand aangebracht met aan de zijkanten een opstaande rand zodat het zand niet verdwijnt. Afwatering wordt geregeld (gaten boren en opvullen met grind) en twee speeltoestellen worden aangeschaft. Er zullen geen plaquettes worden uitgereikt omdat elk jaar de kosten hiervan aanzienlijk zijn gestegen. Eenmalige machtigingen om de Fiets Mee te sponsoren. In de laatste week van augustus zal het MOV-Zeeland de eenmalige machtigingen huis-aanhuis verspreiden. Mocht u de Fiets Mee een warm hart toedragen en willen ondersteunen met een bedrag, dan kunt u dat via deze eenmalige machtiging doen. De eenmalige machtiging kunt u inleveren in de bus van MOV Zeeland die in de C1000 aanwezig is vanaf 13 september 2014 of bij een van onze bestuursleden: Kees Verhoeven Munnikhoef 8 Zeeland of José Scholte Vogelwikke 4 Zeeland en natuurlijk op de Fiets Meedag op de start-/finishpost op Brand 32 te Zeeland van 10.30 uur tot 18.00 uur. Wij hopen dat velen van u de Fiets Mee zullen sponsoren en dat door de opbrengst van de Fiets Mee de projecten weer ondersteund kunnen worden. Landerd tour 2014: fietsen op 7, 14 en 21 september. Zondag 7 september 2014 vindt de fietstocht in Reek plaats, starten bij Het Wapen van Reek, zondag 14 september vindt de fietstocht in Schaijk plaats, starten bij De Phoenix en op 21 september vindt de fietstocht in. Zeeland plaats, starten bij W. Swijnenburg & Zn / H&W Design op Brand 32. Starten kunt u tussen 10.30 uur en 13.00 uur. Onder de deelnemers die aan de drie fietstochten van de MOV’s deelnemen worden 10 waardebonnen verloot. - - De waardebonnen - 42


De waardebonnen worden gesponsord door schoonheidsspecialiste Sandra de Wit, Pedicure Dionne van Ham – van Dongen, Voetverzorging Els Derks en personal trainer Tom Laurenssen, allen uit Zeeland, sponsors uit Schaijk en sponsors uit Reek. Ook wanneer u bij één tocht als vrijwilliger meehelpt en u fietst de twee andere tochten, kunt u meeloten. U moet de drie startkaarten (of twee startkaarten en een medewerkerskaart van de tocht waarbij u geholpen hebt) bij de start van de laatste tocht in Reek inleveren. Tot ziens bij de fietstochten van de Landerd tour. Voor uw agenda: Jubileum Fiets Mee zondag 21 september 2014. Tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkunde gebouw 28 december 2014. Er zijn nog een beperkt aantal verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee beschikbaar. De MOV verjaardagskalender kost € 6.50 per stuk en zijn te bestellen via de mail mov.zeeland@hotmail.com of telefonisch bij een van onze bestuursleden Jose Scholte (tel. 453230), Annemarie van der Pol( tel. 452583) en Anja Verhoeven (tel. 452490). We willen graag al onze kalenders verkopen zodat het project van Angelique uitgevoerd kan worden. Daarom is de mogelijkheid aanwezig dat onze mensen bij u aan de deur komen voor de verkoop van deze mooie verjaardagkalenders met zeer veel foto’s. Groeten namens MOV Zeeland.

Hulpverlenen krijgt onze grootste aandacht, zodat in tijden van nood niemand alleen staat. Het Nederlandse Rode Kruis voert per 1 januari 2014 een algehele reorganisatie door. Hierin spelen de 3 strategische doelen een grote rol: 1: het beperken van de gevolgen van noodsituaties; 2: versterken van de zelfredzaamheid; 3: bevorderen van respect en hulpbereidheid. Dit betekent dat de afdeling Uden e.o. voor veel van haar (sociale) activiteiten veranderingen moet gaan invoeren. Maar dat betekent ook dat er binnen het bestuur nieuwe functies vrijkomen. Wij hebben momenteel de volgende vacatures: Bestuurslid Vrijwilligersmanagement De afdeling Uden e.o. draait volledig op vrijwilligers. Vrijwilligersmanagement is dan ook een belangrijke taak. Het binden van nieuwe vrijwilligers en behouden van bestaande vrijwilligers valt o.a. binnen de taak van vrijwilligersmanagement. Bestuurslid Zelfredzaamheid Het Rode Kruis richt zich op het voorkomen en beperken van de gevolgen van een noodsituatie. Om ervoor te zorgen dat niemand in tijden van nood er alleen voor staat, streven we naar een samenleving waarin mensen elkaar kunnen en willen helpen. Coördinator Communicatie en PR Het Rode Kruis, afdeling Uden e.o. wil zich promoten en manifesteren. Wij beheren een Facebook pagina en het opzetten van een website voor de afdeling Uden e.o. zou zeer gewenst zijn. De volledige functiebeschrijvingen van bovenstaande vacatures vindt u op www.tinyurl.com/rodekruisuden De afdeling Uden e.o. werkt voor de dorpen Uden, Volkel, Odiliapeel en Zeeland. Alle vacatures zijn vrijwilligersfuncties. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Solliciteren op één van bovenstaande functies kan tot 10 september 2014. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Angela van den Elzen, secretaris, 06-18286729 of 0413-255188 of via mail rodekruisuden@gmail.com 43


Hoog in de boom!!! Het was een mooie vakantiedag en vader Muis wandelde al vroeg in de tuin, rustig rondkijkend en luisterend naar het mooie gezang van de vogels. Opeens stond hij stil en luisterde hij nog eens extra goed. Vergiste hij zich of hoorde hij een poesje miauwen. Hij luisterde nog eens goed. Nu wist hij het zeker! Het leek of er ergens in de hoge appelboom een poes zat. Noortje was het niet, want die lag nog in haar poezenmand te slapen, dat had vader Muis gezien toen hij stiekem door het poezenluik gekeken had. Vader Muis wist het nu zeker, helemaal boven in de boom zat een jong poesje, het was nog erg klein en durfde natuurlijk niet meer naar beneden. Wat moest hij nu toch doen? Opeens bedacht hij dat hij Joery de hond maar eens wakker moest gaan maken, die wist bijna altijd een oplossing. Hij rende naar het poezenluik en keek of Noortje nog sliep. Ja hoor en Joery sliep ook nog, maar die zou hij wel wakker kriebelen aan zijn neus. Heel voorzichtig sloop hij naar binnen en begon aan de neus van de hond te kriebelen. Die was meteen al wakker en schrok. Joery wist als de muis hem kwam roepen er iets aan de hand was. Snel gingen ze naar buiten en daar vertelde vader Muis wat hij gezien had. Hij liep naar de boom en daar zag hij ook het poesje zitten. Het poesje miauwde zo angstig en verdrietig, ze moesten iets doen. Joery besloot om heel hard te gaan blaffen, want dan werden meneer en mevrouw Groen vast wakker. En wanneer Joery heel hard blafte was er gevaar en ze zouden dan zo komen kijken wat er aan de hand was. En ja hoor, na een paar minuten kwam meneer Groen op zijn sloffen en in zijn kamerjas de tuin in. Hij was geschrokken, dat zagen ze meteen. Vader Muis had zich snel verstopt achter een grote steen. Toen Joery maar niet ophield met blaffen en steeds naar boven keek zag meneer Groen wat er aan de hand was. Intussen was mevrouw Groen ook al naar buiten gekomen en ze hoorde ook het poesje zo angstig miauwen. Het poesje uit de boom halen durfden ze niet, maar meneer Groen holde naar binnen om de brandweer te bellen. En ja hoor, even later stond die voor de grote poort van de tuin te toeteren. Alle dieren waren nu al wakker en keken nieuwsgierig wat er toch gebeurde in de tuin. De merels dachten dat er brand was en de kippen vergaten van de schrik een ei te leggen. De brandweerman had de grote lange ladder al uit gedraaid en klom snel tot boven in de boom. Zo kon hij het angstige poesje uit de boom halen. Hij stopte het onder zijn jas en klom voorzichtig naar beneden. Daar gaf hij het kleine katje aan mevrouw Groen. Die wist van wie het poesje was. Een paar dagen geleden waren er nieuwe mensen komen wonen een eindje verderop in de straat. Mevrouw Groen was daar geweest en had gezien dat daar een mooie grote poes in de mand lag met drie jonkies. Daar hoorde het poesje thuis. Mevrouw Groen stopte het katje achter haar warme jas, het bibberde van de kou en was helemaal nat! De hele nacht had het katje in de boom gezeten! Mevrouw Groen belde bij de nieuwe buren aan en die waren zo blij dat hun poesje terug was. Voortaan zouden ze beter opletten. Het gelukkigste was moeder Poes natuurlijk. Haar kindje was weer terecht, wat had ze zich zorgen gemaakt. Het kleine poesje kroop heel dicht tegen zijn mama aan en de zusjes van het katje ook. Nu zou hun broertje zo weer warm worden, maar eerst dronk hij wat poezenmelk van zijn moeder. Alles liep weer goed af en zo had vader Muis voor de zoveelste keer weer goed werk gedaan. Eigenlijk was hij bang van katten, maar deze was niet gevaarlijk! Hij vond het een lief katje en daarom had hij het beestje geholpen. Thuis gekomen waren alle muisjes ook wakker geworden en vroegen wat er toch gebeurd was. In hun pyjama waren ze voor het raam in de schuur gaan kijken naar de brandweer. Moeder Muis was blij dat er geen brand was en alle muisjes vonden het heel lief en dapper wat hun vader gedaan had. Even later zaten ze allemaal aan tafel om hun boterham op te eten. Het was nog steeds vakantie, dus hoefden ze niet te haasten. Gelukkig liep alles goed af kinderen. Nog een paar weekjes en dan beginnen jullie ook weer in jullie nieuwe klas en misschien met een nieuwe juf of meneer. En niet te vergeten met een nieuwe schooltijd! Veel succes en plezier allemaal. Gr. *** DE VERTELSTER *** 44


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

45


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

Computer Service Landerd Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914

Uw adres voor: - Notebooks - vaste computers - TFF - tablet - All-in-one - cartridges - papier - school -en kantoorbenodigdheden Voor reparaties kunt u ook bij ons terecht, wij repareren zelf. Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 6446

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl


Schenking aan de kinderen? kinderen? over de de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over

Een bedrijf beginnen of overnemen? overnemen? over de de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over

Van Mourik & de Bie Notarisse Notarissenn kantoor in in de de regio regio met met een een is een all-round kantoor benadering. persoonlijke benadering.

Kantooradres De Donk 21 Schaijk

TT 0486 0486 -- 46 46 26 26 14 14 FF 0486 0486 -- 46 46 28 28 32 32

Postadres Postbus 7 5374 ZG Schaijk Schaijk

EE info@vanmourikendebie.nl info@vanmourikendebie.nl II www.vanmourikendebie.nl www.vanmourikendebie.nl

47 37


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948 48


Belevenissen van Piet van der Burgt

Deel 6

Vervolg hoofdstuk 6. En als hij er niet op in gaat kan hij onmiddellijk vertrekken." Toen ik thuis kwam zei ik tegen ons vrouw: "Waar is hij?" "0", zei ons vrouw "hij is weg�. Toen hij de koffie uit had, zei hij tegen mij: "lk wil maar eens kijken, ik heb in Utrecht nog een zuster wonen, of ik daar niet een tijdje kan blijven". Hij heeft toen zijn tas genomen en is weggegaan. Ik was echt blij dat ik er zo van af gekomen was. Een tijdje later kregen wij er nog een brief van. Daarin bedankte hij nog voor het eten en de prettige tijd die hij bij ons had doorgebracht. Hij was toen op een Noors schip. Ik heb later geen onderduikers meer gewild. Ik vond het te gevaarlijk, want die Duitsers kwamen overal wel eens kijken. Bij onze buurman aan den andere kant van de straat hadden ze ook een jonge onderduiker. Eens kwamen de Duitsers. Hij zag ze aankomen, maar hij kon niet meer wegkomen. Hij is toen vlug achter de schuur in de brandnetels gaan liggen. Op enkele meters van hem af kwam een Duitse soldaat heen gewandeld, maar hij had hem niet gezien. Die jongen bij onze buurman was nog maar 18 jaar. Die had eigenlijk naar Duitsland moeten gaan werken, maar had daar geen zin in. De levensmiddelen waren toen ook schaars. Alles was op de bon en kleren waren haast niet te krijgen. We hadden toen kleine kinderen die naar school moesten. Dan ruilde ons vrouw kleren voor de kinderen. Er kwamen toen allerlei handelaren, zelfs uit Amsterdam. Voor een kilo boter had ze heel wat kinderkleren. Wij kregen toen 1 kilo boter van de fabriek per week, omdat wij toen boer waren en de melk van de koeien leverden aan de fabriek. Die boter van de fabriek ruilden we dan voor kleren. De boter voor eigen gebruik karnden we zelf. Ik had toen bij oom Jan, die kuiper was een scheel met staf laten maken dat zuiver in een melkkan paste. Ik karnde dan 's morgens vroeg in de slaapkamer weer een pond boter. Uit 20 liter melk had je dan ruim een pond boter. Ik zat zelf ook eens verlegen om een nieuw pak. Ik ging toen naar Den Bosch met een kilo boter. Ik ging daar zo'n klerenwinkel binnen en vroeg om een pak van maat 54, maar ze zeiden dat ze niks meer hadden. Ik zei toen: "lk heb wel een kilo boter bij me". Toen zei die man: "Kom even mee naar boven, het kan zijn dat daar nog wat hangt". Toen we boven waren zei de man: "Voor een kilo boter kun je hier wel een pak uitzoeken". Ik had toen voor een kilo boter een mooi nieuw pak. Zo werd er toen gehandeld. Het moest allemaal stiekum gebeuren, want alles was op de bon. Als je toen koren wilde laten dorsen moest dat eerst aangevraagd worden, dan kwam er een controleur bij staan om te kijken hoeveel zakken je dorste. Als ik dan een tijdje gedorst had zei ons vrouw tegen die controleur: "U zult het hier wel koud hebben, kom maar even mee naar binnen voor een lekker bakje koffie". Die man zei dan heel graag ja. In de tijd dat de man koffie zat te drinken werden er een aantal zakken onder het strooi gezet. Die waren bedoeld voor eigen gebruik en die kwamen dan niet op papier. AI dat op papier stond moest je aan de Duitsers leveren. Die controleurs wisten dat goed. Dat waren ook Nederlanders. Voor elke drie man in het huishouden mocht je ook een varken slachten. Zo konden wij elk jaar 2 goeie varkens slachten en als we daar niet genoeg aan hadden dan werd er stiekum nog wel een bij geslacht. Dat moest dan wel in het donker gebeuren. We hebben op Zeeland ook wel eens een keer gestaakt en 2 dagen geen melk geleverd aan de fabriek, maar daar maakten de Duitsers gauw een eind aan. Den 2e dag kwamen die mensen die de staking opgezet hadden: "Wilt U alstublieft morgen de melk weer aan de weg zetten. Als er morgen geen melk geleverd wordt zetten de Duitsers de directeur tegen de muur". En we wisten wat dat betekende. In juni kwam er nog een Amsterdammer met kleren bij ons om die kleren te ruilen voor levensmiddelen. "Ik denk", zei hij, "dat dit de laatste keer is dat ik kom, want er wordt verteld dat de Engelsen en Amerikanen in Frankrijk aan het landen zijn en die jagen de Duitsers wel naar huis" Maar dat ging toch niet zo vlug als wij gedacht hadden. Er kwamen steeds meer luchtgevechten en vooral 's nachts was dat gevaarlijk. -- Dan kwamen -49


Dan kwamen grote partijen van die zware bommenwerpers en dan kwamen die Duitse gevechtsvliegers tot bij ons die vliegtuigen tegen en dat was altijd 's nachts. Ik ben vele avonden buiten geweest, want als er gevochten werd met die Engelse jagers dan kwam er soms hier en daar brand. 's Morgens gingen onze kinderen dan lange stroken zilverpapier rapen. Dat gooiden die Engelsen uit. Dat was voor de radar. De Duitsers schoten daar dan op omdat ze dachten op vliegtuigen te schieten. Maar de grote slag kwam pas op zondagmorgen 17 september. Toen kwamen die Engelsen dat vliegtuig bombarderen. In het bos tussen onze grond waren alle dennen kapot. Achter in Den Bunt vielen tientallen splinterbommen. Die maakten maar een gat van een halve meter, maar rondom dat gat werd alles afgesneden. Ik was toen in Het Broek het paard water geven en ik had daar al een tijdje in een sloot gelegen, want die bommenwerpers bleven maar komen. Toen ineens werd het stil. Ik dacht, ik zal toch even in Den Bunt gaan kijken, want daar gingen onze koeien. Ik kwam toen Thies van der Linden tegen en die zei: "Hoe het met je koeien is weet ik niet, maar de heg achter in uw wei is helemaal kapot en uw erpel hoefde niet uit te doen, dat is al gebeurd." Toen ik in Den Bunt kwam was daar Kees Emons al en die zei: "lk denk dat Uw koeien het er goed afgebracht hebben, want ik kwam juist uit de kerk fietsen. Ik was naar de laatste mis geweest in den Langenboom en Uw koeien dachten zeker dat gij dat waart en die kwamen hard naar voren gelopen juist toen daar achter die bommen vielen, maar ons koe liep daar in dat gat". Onze koeien hadden niets, maar de koeien van Kobus van den Elsen hadden scherven in de schouders. Die liepen in de wei naast de onze. De veearts heeft die scherven er weer uitgehaald. Aan de andere kant van onze wei liep Has van Os zijn paard. Het ene been van dat paard was er bijna helemaal af. Eerst hadden onze koeien daar achter onder die heg gestaan, maar waren naar het andere eind gelopen toen ze daar een fiets aan zagen komen, want die koeien waren ook bang. Ons bouwland lag langs daar waar Kees Emons zijn koe in dat gat lag. Ik had op dat land ongeveer 40 are met aardappelen. Daar waren 3 van die splinterbommen ingevallen. Later hebben onze jongens emmers vol van die scherven opgeraapt. Ik heb die allemaal in de sloot geschut. Ik ben daar enkele jaren later nog eens wezen kijken, maar het was daar allemaal zo veranderd door die ruilverkaveling. Een poosje na de middag hebben de Engelsen in Grave de brug over de Maas ingenomen. De Duitsers bewaakten die brug en moesten deze opblazen als de Engelsen kwamen, maar opeens kwamen er 4 Engelse vliegtuigen uit de lucht vallen en begonnen rondom die brug te vliegen en tegelijk te schieten. De Duitsers hadden daar niet op gerekend, want die sprongen in de vrachtwagen die daar stond en reden met een vaart op de Graspeel aan. Er hingen nog een paar Duitsers van bezijden aan de wagen en ze vergaten de brug te laten springen. Onmiddellijk daarop kwamen er van die grote Engelse vliegtuigen met van die slepers met dikke touwen daar achter. Die vlogen tot juist over de Maas, gooiden die touwen los. Die touwen lagen overal verspreid, zelfs tot op Zeeland toe. Die zware vliegtuigen vlogen weer weg en die slepers landden juist over de Maas in Neerasselt en Balgoi. Mee als ze op de grond stonden vlogen grote deuren open en reden er van die kleine tanks uit en recht naar de brug en in korte tijd was de brug bezet. Toen duurde het nog twee dagen voor de grote troepenmacht op Zeeland aankwam. Enkele van die Zeelandse vrouwen kropen bij de soldaten in die grote wagens. Voor wat kwatta, dat hadden ze in geen jaren meer gehad, werden ze bijna geheel uitgekleed. Volgens mij duurde het veel te lang eer ze weer verder gingen, want ik wist wel, dat generaal Van Runtstet met al die Duitse tanks daar nog ergens in Uden of Volkel was. Toen de Engelse tanks al tot Nijmegen gevorderd waren sloeg Van Runtstet dwars door die corridor en waren al die Engelse troepen die verder waren als Uden van de hoofdmacht afgesneden en moesten al die tanks een hele dag weer terugrijden. Onder die bedreiging gingen de Duitsers bij Aansen de zaak versterken. Toen kwamen de mensen van het Oventje en de kant van Uden met fietsen bij ons aan en zeiden: "We zitten bij ons weer onder de Duitsers" Toen kwamen de Engelse tanks de Graspeel oprijden. De eerste kwam bij ons langs het huis gereden, langs de kamer tot voor het huis op het weike. Ik ging al vlug een paar grote palen uit de schuur halen, want ik dacht, als er nog een zo langs de kamer komt valt de kamermuur er uit. Ik zette die palen schuin tegen de muur. De tweede tank zetten ze bijna midden op de straat. De derde tank zetten ze in Thies Bongers zijn wei. Met die eerst tanks hebben ze een keer geschoten, een vlam van wel 10 meter. -- Er stond -50


Er stond daar op straat ook een jongen die wat Engels kon praten. Ik zei tegen die jongen: "Vraag eens aan die generaal of ze nu terug moeten". (Dit omdat ze die tanks steeds verder terugzetten) "Nee" zei de man "als het zo ver komt, dat we moeten gaan schieten, dan schieten die over de anderen heen�. Maar ik hoop dat we niet hoeven te schieten, want ik heb juist doorgekregen dat de Engelse vliegtuigen onderweg zijn en over ongeveer een half uur hier kunnen zijn. Dan is het zo afgelopen". Opeen verduisterde de lucht. De lucht werd zwart van de vliegtuigen. Toen gebeurde het mooiste van de hele oorlog. Ineens kwamen twee vliegtuigen uit de lucht vallen ieder met een straalvuur voor zich uit gericht op die Duitse troepen en tanks en toen ze bijna onder waren gingen ze ineens weer omhoog. Maar daar achter kwamen er weer twee en zo bleef dat ongeveer tien minuten aan de gang. Volgens mij was die generaal die bij ons op de straat stond voortdurend met die vliegtuigen in contact want die stond maar steeds in zo'n ding te praten. Opeen werd er gezegd, dat de Duitsers die nog over waren met een vaartje de Peel ingingen. Die Duitse tanks zijn tot schroot verwerkt. Toen kwam er weer beweging in die Engelse troepen. Die tanks reden allemaal op Dorus Dekkers aan en de straat was zo vuil, dat die op die motors zaten over de fietspad reden. Toen stond er bij ons nog zo'n grote trawler en die moest nog omkeren, maar dat ging niet. Toen hij toch omkeerde viel het hele stel ondersteboven. Die wagen zat helemaal vol met materiaal: schoppen, rieken, pikhouwelen, ge kon het zo niet bedenken of ze hadden het bij zich. Ik dacht, wat zullen ze daar mee doen, maar ze stonden er gewoon bij te lachen. Opeen trokken ze een grote lange ketting uit die wagen. Ze begonnen die ketting om die wagen heen te draaien. Toen kwamen er twee van die zware tanks en die wagen stond zo weer recht en was tegelijk omgekeerd. Ze konden zo weer wegrijden. Die tanks reden allemaal op de Langenboom aan. Bij Dorus Dekkers aan den draai reden ze een gat zo diep, as ze daar door reden zag je ze niet meer, maar de straat was zo vuil geworden dat ge er met de kar niet meer door kon. Wel, omdat die tanks van Nijmegen een dag terug hebben moeten rijden om die generaal Van Runtstet weer weg te jagen was Arnhem een brug te ver. Als die tanks meteen door hadden kunnen rijden was Arnhem niet te ver geweest. In de tussentijd hadden de Duitsers daar rond de Rijn alles versterkt en de Engelsen die daar met die parachutisten geland waren afgemaakt. Als de Engelsen die corridor bij Uden en Veghel eerst wat verbreed hadden en iets vlugger doorgetrokken waren in die dorpen was die brug niet te ver geweest en hadden enkele honderden mensenlevens gespaard gebleven. Veel kans was dan de oorlog voor de winter afgelopen geweest, want als de Engelsen rechtstreeks over de Rijn hadden kunnen trekken hadden ze veel sterker gestaan en waren ze niet de hele winter hier geweest. We hebben toen de hele winter Engelsen in huis gehad. Die moesten overdag werken, want de grintweg van Zeeland naar Langenboom was niet bekwaam voor al die tanks die er over moesten als den aanval op Duitsland zou beginnen. Ze hebben toen honderden wagens hout vooraan in Duitsland gehaald. Dat hebben ze allemaal in die weg gestopt. Met grote machines trokken ze de weg open en schoven dat aan de kant. Dan legden ze bomen op de weg naast elkaar, sloegen die met ijzeren pennen aan elkaar en daar ging dan de grint weer overheen. Toen het winter werd en de weg bevroor, schudden ze enkele bussen benzine op de weg en stookten dat aan. Als dat uitgebrand was konden ze de weg weer open trekken. Om de beurt moesten ze ook naar de plaats waar ze die bomen haalden. Dan werden ze nog al eens door de Duitsers aangevallen. Die de bomen omzaagden moesten steeds bewaakt worden. 's Nachts kwamen ze bij ons op zolder slapen. Er zijn er in die tijd 2 gesneuveld. Ik kon niet verstaan wat er dan gezegd werd, maar ge kon zien dat ze dan bedroefd waren. Als het buiten koud was kwamen ze ook wel eens in de kamer bij de kachel. Ook op de hooizolder sliepen er wel. Ik liet altijd een laag hooi op dat schefhout zitten, maar tegen de lente zat er niet veel hooi meer op de zolder. Ze hadden dat hooi maar op een hoop gegooid zodat het schefhout bijna bloot kwam te liggen. Toen ze aan het verhuizen waren liep er een met een koffer aan de hand over dat schefhout en ineens viel hij er door en kwam op de voorstal terecht met zijn kont op de cementen vloer. Maar hij had er niets mee geleden alleen een pijnlijk achterwerk. Later moesten ze er nog allemaal om lachen. We hebben toen later nog een paar weken mensen in huis gehad die uit Duitsland kwamen en nog niet naar huis konden omdat het bovenste stuk van Nederland nog niet bevrijd was. Die mensen kwamen uit Schiedam. Een er van was Jan Voogd. Die is later nog eens terug geweest en nog een keer toen hij al getrouwd was. 51


STICHTING JEUGDBELANGEN ZEELAND Kleine Graspeel 10 - 5411 LA ZEELAND - 0486-450341 -

http://www.sjbzeeland.nl Hester al 25 jaar actief bij SJB. Tijdens het 49ste Inkakamp in de bossen van Zeeland was er dit jaar een bijzonder feest te vieren. Hester van de Bogaart vierde haar 25-jarig jubileum als lid van Stichting Jeugdbelangen in Zeeland. Hester begon 25 jaar geleden als steunberin en was actief in en rondom de keukenbus. Menig kopje koffie of thee is door haar verzorgd. Na enkele jaren werd het oranje steunberinnen shirt verruilt voor het rode staf shirt en dat is nog steeds zo tot op de dag van vandaag. Hester is voor SJB een hele waardevolle kracht. Organiseren zit in haar bloed. Hester is, samen met haar man Marcel en kinderen Bas en Lis bij elke activiteit van SJB aanwezig. Nieuwe dingen bedenken, mensen benaderen, verhalen verzinnen, laat dat maar aan Hester over! Tijdens het Inkakamp is Hester al jaren een van de drijvende krachten achter het rode draad verhaal en de overnachting. Tot in detail en met gedegen voorbereiding zorgt Hester voor een spannend verhaal, prachtige kostuums en geweldige effecten. Voor groep 7 en 8 is de donderdagavond inka een spectaculaire avond! Hester zorgt elk jaar weer voor uitdagende workshops, een spannend nachtspel en allerlei gave spelen. Kortom, iemand die SJB nog niet wil missen.

14.436

Gedurende Inkakamp 2014 is Hester in het zonnetje gezet en werd, samen met haar familie en de mensen van Stichting Jeugdbelangen op woensdagavond een klein feestje gevierd. Alle 350 kinderen en de 110 personen leiding van het Inkakamp zongen haar op donderdag toe. SJB bedankt Hester voor haar tomeloze inzet en hoopt nog even van haar kwaliteiten en natuurlijk gezelligheid te mogen genieten!

Voor de jeugd van De Smouskes is het carnavalsseizoen weer gestart. De Huppelsmouskes zijn, samen met de Dansagrde, al weer druk bezig hun dansen te oefenen. En achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de onthulling van de Jeugdhoogheden (op vrijdag 7 november) en alle andere activiteiten al gestart! En het nieuwe carnavalsthema ’De Smouskes nemen hun petje af’ krijgt al vorm. Lijkt het je ook leuk om de Zeelandse jeugd en de jeugd van De Smouskes een mooie, onvergetelijke en kei gezellige carnaval te bezorgen, mee te helpen met de onthulling van de Jeugdhoogheden, de Jeugdpronkzitting en de Jeugdhoogheden-receptie? Kom dan onze jeugdcommissie versterken! Samen zorgen we ervoor dat je jeugd in Zeeland weet wat carnaval vieren is! Heb je interesse? Stuur een mail naar jeugd@smouskes.nl of bel Marc (453442) en we nemen contact met je op! 52


HET ADRES VOOR DESKUNDIG ADVIES OVER      

VOEDING VERZORGING VLOOIENBESTRIJDING BENCHES – MANDEN – KUSSENS SNACKS ACCESSOIRES

Bossestraat 65, Schaijk Tel.: 0486-461386 www.spanjersvoordierentuin.nl

Openingstijden: Ma 13.00-18.00 Di-Do 08.30-18.00 Vrij 08.30-20.00 Za 08.30-17.00

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 53


Slagerij van Haeren Kerkstraat 33A Zeeland 0486-452000

www.slagerijvanhaeren.nl

BBQ-pakketten Kinder

Junior

Medium

¼ 2,59 Compleet* ¼ 7.35

‰Hamburger gegaard ‰Juniorspies ‰Drumstick ‰Gemarineerde speklap ¼ 3,85 Compleet* ¼ 8,60

Spiezen pakket

Smultopper

‰Hamburger gegaard ‰Kinderspies ‰Kip saté

‰Varkenshaas op stok ‰Bourgondische kipfilet spies ‰Slavinkenspies ‰Italiaanse spies ‰Biefstuk spies ‰Mixed Grill ¼ 7,45 Compleet* ¼ 12.20

Zillandse barbecue

‰Malse biefstukspies ‰2 stokjes varkenshaassaté ‰ Peelspek ‰Zillands lepke ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 7,95 Compleet* ¼ 12,70

‰Hamburger ‰Drumstick ‰ Shaslick ‰2 stokjes kip- of varkenssaté ‰Gemarineerde karbonade ¼ 6,45 Compleet* ¼ 11.20

De Luxe ‰2 x biefstukspies (runderhaas) ‰2 x Italiaanse spies (varkenshaas speciaal gekruid) ‰ Zeelands gegrild spek ‰Heerlijk gekruide spareribs ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 11,45 Compleet* ¼ 16.20

Veilige barbecue tips

ƒlaat de BBQ nooit onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn

‰Zillands Lepké ‰Zillands Spek ‰Spies de Carf (varkenshaas

ƒpas op voor loshangende kleding

‰Spiesje uit de Kerkstraat

ƒneem de tijd en laat vlees en vis goed garen. Het voorkomt darmstoornissen

blokjes gemarineerd op spies)

ƒKRXGDOXPLQLXPIROLHRIHHQHPPHU]DQGELMGHKDQG-HZHHWPDDUQRRLW« ƒgooi de restkolen na de BBQ niet dezelfde avond in de afvalcontainer

(Biefstuk blokjes aan spies omwikkeld « met ontbijtspek) ¼ 5,20

Compleet* ¼ 9.95

*Compleet Vleespakket (bijv. smultopper) + garnituur: 9pinda / joppie / zigeuner knoflooksaus 9rauwkost 9fruitsalade 9huzarensalade, grof of fijn 9stokbrood met kruidenboter

54

Vanaf 20 personen: ¾GRATIS gas-barbecue (in bruikleen) ¾gasfles ¼ 5,- per kg ¾servies-bestek ¼0,50 per set ¾afwasservice ¼0,50 per set ¾schoonmaken bbq ¼ 15,¾bezorgen in Zeeland GRATIS ¾bezorgen buiten Zeeland ¼ 10,-


Smartiesfestival Tiona 2014 Zondag 28 september, zaal De Potter in Schaijk Van 15.00 tot ± 22.00 uur en gratis entree. Met de Bijtels én Tiona in huis is een feestje gegarandeerd….. Wie wil nog eens graag de liedjes horen van Neil Diamond, Les Poppys (Non, non, rien n'a changé), Jerry Lee Lewis, Queen en de Hermes House Band? Het is slechts een kleine greep uit het grote en zeer gevarieerde repertoire van De Bijtels. Ze spelen namelijk ook veel Nederlandstalige nummers van o.a. Rowwen Hèze, Marco Borsato en Guus Meeuwis. Deze band gaat samen met Tiona het podium op tijdens het Smartiesfestival. Een halve eeuw popmuziek komt in één avond voorbij en zowel jong als oud kan daarvan genieten. Een feestje bouwen dat lukt Smartlappenkoor Tiona wel. Een keer per jaar pakt het enorme koor met 120 leden uit tijdens het Smartiesfestival. Dit jaar is dat op zondag 28 september in zaal De Potter in Schaijk. Vanaf 15.00 uur gaat het programma van start met een spetterend optreden van Tiona met het eigen combo onder leiding van dirigente Ellen Geurts van Kessel. De coverband de Bijtels speelt graag en veel op grote evenementen, feesten en festivals. Ondanks hun drukke agenda voelden ze direct iets voor de samenwerking met Tiona. Ze komen dus naar Schaijk om met Tiona te repeteren. Zodoende kunnen we op 28 september een aantal liedjes gezamenlijk brengen. Tiona zingt een setje met de Bijtels mee en dat is tijdens de repetities al volop geoefend; een medley van Rowwen Héze en liedjes van Wolter Kroes, Guus Meeuwis, Normaal en zelfs wat Engelstalige nummers van John Denver en Neil Diamond. Na een heel vol programma vorig jaar heeft de organisatie geluisterd naar de vraag vanuit de koorleden om wat meer tijd in te ruimen voor het optreden van Tiona zelf en onze muzikanten. Er komen dus minder gasten en Tiona gaat zelf aan de bak! HaRP Vanuit de eigen muzikanten van Tiona is een nieuwe band ontstaan met de naam HaRP: Hans Kuijpes(zang/percussie), Hans de Rooij(gitaar), Richard Westra(accordeon/zang) en Piet van de Linden(basgitaar). Richard: “We spelen vooral de liedjes die we zelf leuk vinden en dat doen we het liefst bij kleinschalige evenementen. Het grootste deel van ons repertoire is Engelstalig met liedjes van ondermeer The Eagles, Elvis Presley, Steve Earl. Piet is erg enthousiast bezig met het uitzoeken van goed repertoire en inmiddels hebben we al een paar optredens achter de rug. We oefenen iedere week bij Hans Kuijpers thuis en we hebben er vooral erg veel plezier in.” HaRP zal tijdens het middagprogramma een half uur optreden. Tiona viert dit jaar het 12½- jarig bestaan en dus pakken we uit met een professionele band. Wie zijn de Bijtels? De band komt uit Alphen (bij Tilburg). De bandleden zijn nog jong (rond 25 jaar). De drummer en de bassist zijn late dertigers. Daar hoort uiteraard een hip repertoire bij, zonder dat het een herrieboel wordt. Ze spelen nummers vanaf de rock & roll periode tot aan nu. En voor de liefhebbers zitten daar ook wat Franstalige liedjes bij. Kortom een band met FEESTGARANTIE!

14.437

http://www.tiona-schaijk.nl https://www.facebook.com/tionaschaijk/events 55


Verre vreemde vrienden Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curacao - Oeganda - Kenia: Ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. WIJSHEID EN EIGENWIJSHEID Als Nederlandse en als boerendochter was ik erg in mijn schik met de tuin die we achter ons kloostertje hadden. Een mooi grasveldje met een zitje voor de vele mooie dagen, om buiten samen te eten en koffie te drinken. Dat was vast tarief op zondag na de hoogmis. Een sierrand eromheen vol tropische bloemen maakte het bijzonder mooi. Maar bovenal was daar de groentetuin. Daar kon je bijna een heel jaar door zaaien, planten en oogsten omdat het meestal goed weer is. Zo dacht ik er over. Maar dat in Afrika andere wetten gelden had ik nog niet door. En ook merkte ik hoe moeilijk het is om in een vreemd land te integreren en de cultuur te kennen. Ondanks alle wijze raad van onze tuinman wilde ik toch mijn Nederlandse ideeën doordrijven. Zo gauw er regen valt, groeit alles volop, zelfs aardbeien die door de overvloedige zon een heerlijke smaak hebben zoals men ze hier niet meer proeft. De mensen konden twee oogsten per jaar hebben van maïs en bonen. Bonen werden tussen de maïs geplant en de bonen klommen tegen de maïsstengels omhoog. Men kon beiden oogsten gelijktijdig . Met erwten was het weer anders. Die werden in het ruwe gras gezaaid, dan ging men erin hakken en wonderlijk genoeg kon men later veel erwten oogsten. Ik werd een beetje misleid door het mooie en vruchtbare klimaat en dacht dat men wel een keer meer erwten kon zaaien, die groeien vlug en dan konden we toch lekker weer erwten eten. Maar onze tuinman Philippo raadde het me af. "Nee, dit is geen tijd voor erwten." "Ja, maar ze groeien toch, het wéér is toch goed." "Dat wel, maar de tijd is niet goed, maar als zuster het wil zal ik wel erwten zaaien." En zo gebeurde het ook. Maar de man schudde zijn wijze hoofd. Hij zal wel gedacht hebben:" Je moet het zelf maar ondervinden" De erwten groeiden net als altijd. Maar toen ze groot werden kwamen de vogeltjes en pikten bijna alles weg. Ik begreep het niet, want dat gebeurde anders toch ook niet, tenminste lang niet zo erg. " Hoe komt dat nou, Philippo," vroeg ik. " Zuster ik heb je gewaarschuwd dat de tijd niet goed was. Als iedereen erwten zaait is er volop voer voor de vogeltjes. Als jij alleen zaait dan komen alle vogels hier om van jouw erwten te eten." Logisch toch? Ook wilde ik de tuin mooi schoon zonder al die lavastenen en niet zoals men daar gewoon was, alles op heuveltjes zaaien kris kras door elkaar. Ook al die stenen dat was zo rommelig. Ik wilde rechte rijtjes en geharkte grond, met een recht pad ertussen. Geen nood, Phillippo doet alles wat je zegt, maar zei wel dat dit geen goeie methode was. En dat ondervond ik al vlug. De kleine jonge plantjes groeiden, netjes in rijen op een egaal stuk grond, waaruit zoveel mogelijk de overvloedige lavastenen verwijderd waren. Het zag er mooi uit. Totdat er een flinke tropische stortbui kwam en mijn hele tuintje met alle jonge plantjes wegspoelde. De plantjes die Philippo op heuveltjes gezaaid had bleven goed omdat het water in de tussenliggende goten wegliep en geen planten meenam. Ook de stenen verminderde het wegspoelen van de grond. Alweer wat bijgeleerd. Door schade en schande wordt men wijs. Philippo zal wel gedacht hebben: "Eigenwijze blanken moeten veel leergeld betalen". Maar hij zei niets, ook weer een bewijs dat hij een wijs man was. Wordt vervolgd. 56


Mooi met permanent make-up Teveel geëpileerd of dunner wordende wenkbrauwen? Wacht niet langer en kies nu ook voor mooie en natuurlijk uitziende wenkbrauwen met permanent make-up hairstrokes. Of zie er altijd mooi en verzorgd uit met een eyeliner. Maak snel een afspraak voor een gratis intake. Kijk voor meer informatie en prijzen op onze website. Babor Beauty Spa KIM van Nuland Schakelplein 6, T 06 - 21 83 99 43, www.bbspakimvannuland.nl

Yogales in Reek Dru yoga is de yoga van het hart. Het accent ligt op de stilte in jezelf. Deze vorm van yoga bestaat uit zachte bewegingen zodat de spanningen uit je lichaam wegstromen. Hierdoor komt er energie vrij. Verder verbetert Dru yoga je lichaamshouding, je wordt soepeler en je spieren worden sterker. Ook maakt Dru yoga gebruikt van EBR’s: Energy Block Releases. De spanningen en emoties van alle dag die we ervaren, slaan we op in onze gewrichten, spieren en organen. Je voelt dan stijfheid , pijn of onrust. Het beoefenen van deze EBR’s helpt je om deze blokkades op te heffen. In Dru yoga gebruiken we het ritme van de ademhaling om zo op een aandachtige, rustige manier ons lichaam te bewegen. De combinatie van beweging en ademhaling geven je ruimte en rust, je levenskracht gaat stromen.

De yogalessen starten na de schoolvakantie op maandag 1 september en dinsdag 2 september. Lestijden: maandag van 19.00-20.00 uur en dinsdag van 19.00-20.00 uur en 20.30-21.30 uur. Heb je zin om de Dru yogalessen te gaan volgen of heb je nog vragen mail dan naar:

Helma@nu-yoga.nl of bel 06 14 24 69 50 Helma Böhmer-van Koolwijk Dru yogadocent

57


AHCcomputers, Hoekstraat 7,5374 GA Schaijk, 0486-462735, info@ahccomputers.nl

Computer I3 Intel I3 processor 8GB intern geheugen 500 GB Harddisk 7200rpm sata DVD/CD Dual layer, Multi-recorder Brander/speler  Netwerkkaart 10/100/1000  Cardreader

   

     

6 USB aansluitingen Toetsenbord en muis Windows 8 of 7 2 jaar garantie -Inruil oude pc Excl uren voor data en eventuele programma’s overzetten

€ 500,Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariërs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl 58

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06‐22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen


Dag thuisblijvers en vakantiegangers, Zien jullie hoe gezellig we bij elkaar zitten? Hier hebben we de blauwe doos te voorschijn gehaald en die veroorzaakte nogal wat hilariteit. Want er kunnen heel wat antwoorden op één vraag gegeven worden. Daarna is er altijd tijd voor de gebruikelijke spelletjes, de sjoelbak, rummikuppen en kaarten. Natuurlijk ontbreekt de heerlijke dampende koffie of thee niet met koek niet. De vaste bezoekers genieten hiervan. Echter iedereen mag zomaar aansluiten, als je maar van gezelschap houdt. Na de heerlijke zomer en nu alle vakantiegangers weer terug zijn, gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland, door met het organiseren van een ontmoetingsmiddag.

14.438

Dit doen we voor: alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. Voor alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen. Denk aan rummikuppen, pictionary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er thuis even tussenuit te zijn! Je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! De deelname kosten zijn € 1,00 per middag, koffie of thee inbegrepen.

14.439

U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de Garf wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 2 september 2014: komt u ook? Vrijwilligers van de Zonnebloem: Annie, Dora, Dini, Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis: Lieke, Nellie 7 oktober; 4 november; 2 december U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of via het redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 59


Kruiswoordpuzzel Stuur de oplossing voor 18 september 2014 (19.00 uur) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

60


Kinderpuzzel Zoek de 6 verschillen! Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland

Stuur de oplossing in voor 18 september (19.00 uur) en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel 575: stift, spel, schoen, voetbal, veld, gras, grens, feest, sport, schop Prijswinnaar na loting: Imke van der Aa (Scheisteen 3) Oplossing puzzel 575: Alle registers open trekken Prijswinnaar na loting: M.A. van Dongen-Maas (Past. Janssenstraat 8) 61


62


63


G A S H A N D E L Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

propaan camping gaz heftruckgas industriĂŤle gassen petroleum bijbehorende artikelen eigen vulstation

-

www.tonnywillemsen.nl

NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 64


FIETS MEE voor het Netwerk van Papierophalers in Brazilië op 21 september 2014 Porto Alegre, Brazilië, 20 augustus 2014 Beste Zeelanders, Het jaar 2014 is een belangrijk jaar om verschillende redenen, 50 jaar MOV ZEELAND, 38ste FIETS MEE, WK Voetballen in Brazilië en het jaar van de papierophalers/sters en verzamelaars/sters in Brazilië. Hoewel het lijkt of al deze motieven niets met elkaar te maken hebben, zijn ze juist héél erg met elkaar verbonden, als in een web of als in een netwerk. 50 JAAR MOV ZEELAND en 38ste FIETS MEE Als klein meisje van 6 jaar kan ik me de 1ste Fiets Mee nog herinneren. Samen met mijn zusje liepen we de dagen voorafgaand aan de 1ste Fiets Mee alle straten in de buurt af en belde we bij iedereen op de bel, om te vragen of ze ons wilden sponsoren. Dat ging per kilometer. Wat waren we blij met de 5, 10 en 15 cent per kilometer. Daarna de grote dag. Nou het was een hele tocht, die 50 kilometer op een klein fietsje en we waren behoorlijk moe na afloop. Maar de heerlijke pannenkoeken maakten veel goed. De dagen erna gingen we opnieuw op alle bellen drukken om de centen op te halen. Er waren behoorlijk wat mensen die verbaasd waren dat wij zomaar 50 kilometer hadden gefietst. Vervolgens kwam er nog een verrassing. De kinderen die de meeste sponsors hadden mochten een cadeautje uitzoeken uit één van de landen waar de missionarissen werkten, zoals Indonesië en Oeganda. Dat was feest! In de jaren daarna herhaalde dit zich. Ik heb heel wat Fiets Mee's meegefietst. Daarna kwam naast het fietsen, het helpen bij het inschrijven. Dat was ook leuk om te doen. Sinds 1995 woon en werk ik in Brazilië. Sindsdien draagt de Fiets Mee bij aan sociale projecten in Brazilië, zoals het aanleggen van waterputten, het bouwen van gemeenschapshuizen voor het wegen en begeleiden van pasgeboren baby´s om ondervoeding tegen te gaan, het ondersteunen van kleine ecologische boeren en boerinnen en fruitverbouwers/sters en de laatste jaren het ondersteunen van papierophalers/sters en verzamelaars/sters. Dit jaar bestaat het MOV 50 jaar en heeft het project van de papierophalers/sters en verzamelaars/sters uit Brazilië uitgekozen als jubileumproject, waarvoor ook tijdens de 38ste FIETS MEE gefietst zal worden. Sinds 38 jaar ben ik zelf op één of andere manier bij de FIETS MEE betrokken, en zowel het fietsen en inschrijven heb ik jarenlang met heel veel plezier gedaan, als ook het opzetten en begeleiden van de projecten ondersteund door de FIETS MEE en het MOV Zeeland doe ik met het veel plezier en dankbaarheid voor alle vrijwilligers/sters, fietsers en sponsors. 2014 JAAR VAN DE PAPIEROPHALERS/STERS IN BRAZILIË Dit jaar is door de Nationale Beweging van Papierophalers/sters en verzamelaars/ster (MNCR) uitgeroepen tot het jaar van de verzamelaars/ster. Volgens de afvalwet van 2010, die opgezet is door een participatief proces waaraan vele organisaties hebben deelgenomen, hebben de organisaties van de papierophalers/sters en verzamelaars/ster prioriteit in het geïntegreerd afvalbeleid. Eveneens volgens deze wet is 2014 het jaar dat alle in de openlucht gelegen vuilnisbelten gesloten moeten worden en dat de verzamelaars/sters die op de vuilnisbelt werken in het geïntegreerd afvalbeleid deelnemen. Na een jarenlange strijd, ik zelf ben er sinds 2006 bij betrokken, toen was de 14.440 eerste vergadering met de Bijeenkomst van papierophalers en verzamelaars in Porto Alegre - - burgemeester van - 65


burgemeester van Uruguaiana, is er in juli 2014 eindelijk succes geboekt om de vuilnisbelt te sluiten en is er een contract ondertekend met ACLAN (de organisatie van de verzamelaars/sters in Uruguaiana), die nu in augustus 2014 is begonnen met het ophalen van het gescheiden huisvuil, het selecteren van het materiaal, het persen en het gezamenlijk verkopen. Voor de ruim 120 families is het een enorm verschil, wat duidelijk wordt in de woorden van de coördinatrice van ACLAN, Maria Tugira da Silva Cardoso: “Ik heb zes van mijn zeven kinderen opgevoed bovenop de vuilnisbelt waar ik sinds ongeveer 30 jaar werk. De werkomstandigheden op de vuilnisbelt zijn onmenselijk en onwaardig. We hebben geprobeerd om onze situatie te veranderen en nu, met de trainin14.441 gen, met het organisatieproces en met het contract, nu kennen we onze rechten, en de kinderen gaan nu naar school, in plaats van dat ze meewerken op de vuilnisbelt. Nu weten we dat de capaciteit en de mogelijkheid hebben om een andere leven te leiden. Ik ben er trots op dat ik deel Ondertekenen van het contract voor het ophalen uitmaak van de beweging van papiervan het gescheiden huisvuil, Maria Tujira - ACLAN en de burgemeester van Uruguaiana verzamelaars/sters.” De trainingen en het opzetten van het organisatieproces wordt georganiseerd door de MNCR, door organisaties van de papierophalers/sters, met name door ASCAT en het netwerk CATAPOA en door de FLD en wordt ondersteund door de FIETS MEE en de Zeelandse gemeenschap. PAPIEROPHALERS/STERS OP HET WK VOETBALLEN BRAZILIË Het ondersteunen van de projecten van de papierophalers/sters door de FIETS MEE en het MOV heeft er toe geleid dat de verschillende groepen zich in een netwerk hebben georganiseerd, genaamd CATAPOA - Verzamel Porto Alegre! De Nationale Beweging van Papierophalers heeft tijdens het WK Voetballen in Brazilië al het recyclebaar materiaal opgehaald in de voetbalstadions. In Porto Alegre, in het stadion Beira Rio, dat aan de rand van de rivier ligt, is dit gedaan door het netwerk van de papierophalers CATAPOA. Zo waren ze aanwezig in het voetbalstadion voor, tijdens en na de wedstrijd Nederland - Australië! Op deze dag 18 juni, werd het centrum van Porto Alegre, voor de markt helemaal oranje gekleurd en de optocht naar het voetbalstadion was een indrukwekkende oranjestoet! De oranjesupporters hebben succes gehad want de wedstrijd werd met 3-2 gewonnen. Ondertussen waren de verzamelaars/sters druk bezig met het ophalen van papier, plastic, aluminium en andere recyclebare materialen. In totaal zijn er tijdens de 5 wedstrijden in het voetbalstadion Beira Rio in Porto Alegre ruim 22 ton aan materiaal opgehaald door het netwerk CATAPOA, waaraan 8 organisaties deel nemen, waaronder de Coöperatie van Papierophalers/sters en Verzamelaars/sters ASCAT. Het materiaal werd geselecteerd en vervolgens ge14.442 perst in de hal van ASCAT, Papierophalers en verzamelaars bij het WK Voetbal in Porto Alegre waarna het gezamenlijk verkocht werd en de opbrengst verdeeld werd onder de verzamelaars/sters. Door het project van de FIETS MEE van 2013 en door de opbrengst van de Adventscollecte van de Sint Petrus Parochie was begin dit jaar het probleem van de elektriciteit en kortsluiting en brandgevaar opgelost. De elektriciteit is vervangen, en sindsdien is er weer licht in de hal, werken de persen weer, kan er ook op donkere regenachtige dagen gewerkt worden en is de werksituatie een stuk - - gezonder en veiliger. - 66


gezonder en veiliger. Deze verbouwing maakte het mogelijk dat ASCAT en het netwerk CATAPOA deelnamen aan het ophalen van het recyclebare materiaal tijdens het WK Voetballen in Brazilië. Naar aanleiding van het goede werk tijdens het WK heeft de voetbalclub Internacional uit Porto Alegre een contract getekend met het netwerk CATAPOA voor alle wedstrijden die in het voetbalstadion Beira Rio worden gehouden. Om dit werk goed te kunnen doen zijn er echter nog meer dringende verbouwingen nodig en zo zijn we weer terug bij het MOV en de 38ste FIETS MEE. FIETS MEE op 21 SEPTEMBER 2014 voor de PAPIERVERZAMELAARS/STERS in BRAZILIË Op zondag 21 september zal er voor de 38ste keer gefietst worden voor ontwikkelingsprojecten, waaronder het project voor de papierophalers/sters in Brazilië. Het project van de Coöperatie van Papierophalers/sters en Verzamelaars/sters van Recyclebare Materialen in Cavalhada in Porto Alegre - ASCAT en van het netwerk CATAPOA, is erop gericht om een veilige werkplek te creëren en om de werkomstandigheden, het inkomen en de levensomstandigheden voor de 56 papierophalers/sters van ASCAT en de ruim 300 verzamelaars/sters van het netwerk CATAPOA te verbeteren. Met de bijdrage van de FIETS MEE zal de 14.443 werkruimte verbouwd worden. De verbouwing betreft met Papierophalers in Brazilië name het bouwen van een toilet. Op dit moment moeten de vrouwen en mannen naar huis vanwege het gebrek aan een toilet op de werkplek. Verder is het noodzakelijk de bakken van waar het materiaal geselecteerd worden te verbouwen. Op dit moment is er gevaar dat de bakken uit elkaar vallen en hierdoor zouden er mensen gewond kunnen raken. Verder moet het dak hersteld worden, om lekken en regen op de werkplek tegen te gaan. Een verbeterde werkplek levert naast betere en veiligere werkomstandigheden ook tot een verbetering van het inkomen en de uitbreiding van de leden van de coöperatie ASCAT en van het netwerk CATAPOA. Eveneens zal er meer materiaal gerecycled worden en daardoor zal het milieu beschermd worden. Dus fiets allen mee op 21 september bij de 38ste FIETS MEE in Zeeland. Namens de papierophalers/sters en verzamelaars/sters van ASCAT en CATAPOA uit Porto Alegre en ACLAN uit Uruguaiana, allen uit Brazilië: MUITO OBRIGADO!!! HÉÉL HARTELIJK DANK!!! Angelique van Zeeland

Leren tekenen van ervaren schilders Als u nog nooit heeft getekend of geschilderd, als u al wat pogingen heeft gedaan maar graag een solide ondergrond wilt, is dit uw kans. De schildersclub D’n Zolder in Zeeland start met een teken- en schildercursus. Onder begeleiding van ervaren schilders leert u over vormen, perspectief, kleuren en alles wat verder nog op tafel komt. De cursus die uit 10 avonden bestaat, start op dinsdagavond 30 september, van 19.30 uur tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 50,00 inclusief koffie/thee. Welke materialen u nodig heeft, hoort u bij opgave. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Riet van Lankveld (0413) 27 36 28 of Ank de Klerk (0486) 85 16 05 of op de website www.schildersclubdenzolder.nl 67


Het laatste puzzelstukje is gelegd. Het is goed zo…….alle woorden zijn gezegd. Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, troostende woorden en warme medeleven tijdens de ziekte en overlijden van mijn man, ons pap en opa

WIM EMONS Speciale dank aan Dokter Roosendaal en Uitvaartverzorging Wiljan en Miranda van Lokven. Mientje Emons, kinderen en kleinkinderen.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun, het medeleven, de vele kaarten en de bloemen die wij ontvingen bij het overlijden van mijn man, ons pap, opa en overgrootvader

Kees van Dongen Truus van Dongenvan der Rijt, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Pater Jan van Zeeland 65 jaar priester. Op 28 augustus 2014 is het 65 geleden dat Jan van Zeeland tot priester werd gewijd, dat was in Teteringen bij Breda. Nu na 65 jaar woont pater Jan van Zeeland weer in het verzorgingshuis, jawel in Teteringen, de accommodatie is wel wat veranderd na zoveel jaren. Deze mijlpaal wordt in kleine familiekring te Teteringen Gevierd, samen met drie andere paters. Een pater is een klasgenoot en twee andere jubilarissen vieren hun 60-jarig priesterfeest. We wensen pater Jan van Zeeland een heel fijn feest toe en nog vele gezonde rustige jaren daar op zijn nieuwe woonplek. Familie van Zeeland.

OPROEP Schaijk, vrouw (1936) heeft artrose en suiker. Ik zoek een vrijwilliger die een keer per week komt voor een praatje, een spelletje of bij mooi weer er samen met mij op uittrekt. Gezellig naar een terrasje of een uitstapje doet mij goed. Ik zit veel binnen en heb een beperkt netwerk. Een andere frequentie is bespreekbaar. Ik maak buitenhuis gebruik van een rolstoel of scootmobiel. Heb jij zin en tijd om voor mij iets te betekenen, reageer! Zie ook www.blinkuit.nl/vrijwilligers/vacatures. Meer informatie via consulent Mia Ewalts, m.ewalts@blinkuit.nl tel. 06 53402784 of secretariaat info@blinkuit.nl tel. 088 7540400

TE HUUR TOILETWAGEN

bij “Buurtschap de Graspeel” Informatie: Theo Habraken Tel: 06-51887130

68

OPHALEN OUD PAPIER in ZEELAND Ben je 18 jaar of ouder en wil je een centje bijverdienen. Neem dan contact op met: Angelique v. Heck tel.nr. 0413-272045 Email: angeheck@kpnmail.nl


De appelautomaat is open, ook voor appelsap of voor een lekkere biologische "appelchampagne" van eigen appels. Lekkere drankjes voor alle gelegenheden. Zie ook onze website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

info@drukkerijzeeland.nl www.drukkerijzeeland.nl

T 0486 45 33 87

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 69


Met een leesbril achter de coMputer is als‌

Ervaar de voordelen van een beeldschermbril. nieuwe tijden vragen om nieuwe kijkoplossingen. We staan er eigenlijk zelden bij stil, maar de leesbril en multifocaalbril stammen uit het pre-computertijdperk. Ze zijn echter minder geschikt voor langdurig gebruik achter een beeldscherm. daarvoor is de beeldschermbril. Voor wie is de beeldschermbril? de beeldschermbril is ideaal voor mensen vanaf 40 jaar en mensen die meer dan 2 uur per dag achter de computer zitten. een beeldschermbril geeft de ogen de juiste ondersteuning en voorkomt vermoeidheid en irritaties van de ogen. Straks ook op uw neus? Van de brildragers vanaf 40 jaar gebruikt 90% dagelijks een computer. steeds meer mensen gebruiken hierbij een beeldschermbril en ervaren de vele voordelen. Wist u al dat er een complete rodenstock beeldschermbril is vanaf â‚Ź 329,-? u heeft ruime keuze uit vlotte monturen en trendy kleuren. Wij zien u graag in onze winkel!

70


Anoracoaching Rouw- en verliesbegeleiding Voor individuele en groepsbegeleiding bij Rouw en Verlies. Voor kinderen, jongeren en volwassenen.  Creatieve expressie  Energetisch coachen  Thema middag Verlies en verdriet 4 september 14.00-16.00 uur  Bijenwastekenen kids 6-12 jr. vanaf 10 september 5x  15 september intro opstellingen  23 september klankschaal avond  Schrijven voor kids 8-12 jr. vanaf 24 september 7x  Workshop Zeg het met kleur op 5 oktober van 13.00 – 17.00 uur. Voor alle workshops geldt; vooraf aanmelden. Kijk voor de mogelijkheden van begeleiding op de website www.anoracoaching.nl

H. Bongers ook voor de montage van uw eventueel elders aangekochte keuken.

voor hem & haar

A CLEAN SKIN IS A BEAUTIFUL SKIN Zie resultaat en ervaar ontspanning in één behandeling

GEZICHTSBEHANDELINGEN ontspannend | hydraterend |herstellend |anti-aging couperose|biologisch voedend mannen & junior zuiverend en verzorgend SPORT- EN KLACHTGERICHTE MASSAGES o.a. hielspoor | rug-, nek en schouderklachten | RSI ONTSPANNINGSMASSAGES& WELLNESS Kijk voor het aanbod, meer informatie en aanbiedingen opwww.relaxandrelieve.nl Voor een persoonlijk advies op het gebied van huidverzorging, huidverbetering en well-being bent u van harte welkom bij [relax & relieve] face and bodycare Cora van Tienen Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486-451293 71


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Heeft u een vraagstuk of behoefte aan advies? Neem dan contact met me op. Ik kom graag een keer op de koďŹƒe om van gedachten te wisselen. Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

72

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht


Prinsonthulling op zaterdag 1 november tijdens Jetz geht’s Wous! Op de eerste zaterdag van november halen we de Duitse Oktoberfeesten naar Zeeland. Met deze oergezellige avond vol met Duitse ingrediënten en live muziek trappen wij weer af voor een nieuw carnavalsseizoen. En om elf-voor-elf onthullen we de nieuwe Hoogheden van De Smouskes! Wie worden de opvolgers van Prins Arno d’n Urste, Prinses Chantal en Adjudant Marc? Benieuwd? Kom naar Ambianz, de entrée is gratis. Binnenkort vind je meer informatie op smouskes.nl. Auf Wiedersehen.... Een paar dagen later; op vrijdag 7 november, worden in De Heische Tip de nieuwe Jeugdhoogheden onthuld. En op zondag 23 november vindt de Receptie voor de Hoogheden en Jeugdhoogheden plaats in Het Witte Huis. Enkele weken eerder organiseren we in nauwe samenwerking met de Zeelandse buurtschappen weer de grote loterij. Rond de herfstvakantie komen de vrijwilligers van de buurtschappen en de Smouskes weer bij u aan de deur voor deze loterij. De opbrengst voor deze loterij is bedoeld voor activiteiten ten behoeve van zieken, mensen met een beperking, ouderen en jeugd van Zeeland zodat ook zij, samen met de Smouskes, carnaval kunnen vieren. De trekking van de loterij vindt plaats op 1 november in Ambianz.

Op 31 juli 2014, is het stoerste jongetje van de wereld geboren!

45 cm 17.43u 2735 gram

Jelle

Wim Gerard Zo o n v a n A u k e & Y v o n n e v a n d e r V e l d e - Ze g e r s Broertje van Jildou

Wil je Jelle ook bewonderen? Bel dan even voordat je langskomt! Tweehekkenweg 4 5411 EL Zeeland 0486-830401

JelleGeboortekaartjeDefinitief13x13cm_3.indd 2

14-08-2014 22:20:51

GESLAAGD, gefeliciteerd!!

GESLAAGD, gefeliciteerd!!

Kevin van den Elzen, aan het Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther.

Wesley Cornelissen, op kader niveau, aan Het Hooghuis, locatie Den Bongerd te Oss.

73


Kern: H. Jacobus de Meerdere Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente:

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden).

Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de St. Jacubuszaal (bij achterste deur pastorie) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Contactpersoon kerkradio: Voor informatie en opmerkingen kunt u bellen het Parochiesecretariaat Uden. Vieringen in de kerk van Zeeland door de week:

GEWIJZIGD per 5 september !!!!

Vrijdag Vrijdag 18.30 uur 19.00 uur Rozenkransgebed H. Mis Vanaf 5 september gaat de verandering in (van dinsdag naar vrijdag!) 22ste zondag door het jaar zondag 31 augustus 09.30 uur

23ste zondag door het jaar zondag 7 sept. 09.30 uur

Kruisverheffing Zondag 14 sept. 09.30 uur

25ste zondag door het jaar zondag 21sept. 09.30 uur kerkkoor

26ste zondag door het jaar Zondag 28 sept. 09.30 uur

27ste zondag door het jaar zondag 5 okt. 09.30 uur kerkkoor

Nieuwe naam parochie lokalen/pastorie Zeeland Sinds enige tijd is de pastorie (beneden) met parochiecentrum (boven) verhuurd voor andere doeleinden, en zijn de parochie activiteiten verplaatst naar het achterste gedeelte van de pastorie met bovenverdieping (ingang laatste deur richting kerkhof). -- Drie ruimtes -74


Drie ruimtes zijn hiervoor bruikbaar gemaakt, twee beneden (lokaal 1 en 2) en een boven (lokaal 3). Van de lokalen 1 en 2 is één grote ruimte te maken voor gebruik door grotere groepen. Het geheel heeft een nieuwe naam gekregen en wel: St. Jacobuszaal, deze staat op een blauw bord nabij de ingang waar ook de brievenbus geplaatst is voor alle parochie post, ook o.a. de misintentie enveloppen. Voor alle activiteiten, informatie bijeenkomsten e.d. zal deze naam gehanteerd gaan worden, degene die u ontvangt/de activiteit organiseert verwijst naar het betreffende lokaal. Informatie avond E.H. Communie 2014-2015 Voor het komende jaar willen we graag de informatie avond onder de aandacht brengen. Iedereen die geïnformeerd wil worden over de werkwijze van de voorbereiding op de E.H. Communie van 2015 in de St. Petrus parochie, kern St. Jacobus de Meerdere Zeeland is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op: woensdag 3 september a.s. om 20.00 uur in de St. Jacobuszaal. (laatste deur pastorie) Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. (tel. en e-mail zie in kader) Voorbereiding H. Vormsel St. Petrus parochie. Alle geïnteresseerde opvoeders zijn van harte welkom op: maandag 6 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum te Uden (Kerkstraat 25). Evt. informatie vooraf kan ingewonnen worden via het parochie secretariaat, contactpersoon is kapelaan P. Hagenbeek. Dierendag zaterdag 4 oktober De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal congres van de dierenbescherming die datum uitgeroepen tot Werelddierendag om aandacht te vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat van dieren in het bijzonder. Op deze gedenkwaardige dag willen we in alle kernen van onze St. Petrus Parochie een dierenzegening gaan houden, dit houdt in dat op zaterdag 4 oktober iedereen welkom is met zijn/haar lievelingsdier om dit te laten zegenen. Om 14.00 uur zal dit in/bij de kerk gaan plaats vinden, u en jij bent van harte welkom met je (huis)dier. Sint Franciscus is patroon van de Franciscanen van Italië (zijn geboortestreek) en daar kwamen Werelddierendag, en sinds 1979 ook beschermer van het milieu, en alle dieren bij. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst  Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand.  Elke zondag (behalve in de zomer-schoolvakantie) is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30u. kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug.

75


Het tuimelseizoen gaat weer van start op 6 september 2014! Voor wie is de Tuimelaars? Voor alle kinderen van groep 1 t/m 5 die graag aan sport en spel doen in de sporthal. Een groep bestaat uit maximaal 25 kinderen. Lijkt je dit wat? Meld je aan en doe mee! Je mag ook vrijblijvend een keer komen kijken of meedoen. De tijden zijn: Voor de kinderen van groep 1 en 2 op zaterdag van 09:45 tot 10:45 uur. Voor de kinderen van groep 3 t/m 5 op zaterdag van 10:45 tot 11:45 uur. Waar? De Tuimellessen worden gegeven in de ‘kleine zaal’ van Sporthal de Hekel. De groepstrainer: De Tuimelaars worden begeleid door Bram Huvenaars. Extra activiteiten:  Sinterklaas, natuurlijk met zwarte pieten gym.  Carnaval, iedereen mag verkleed komen.  Een leuk uitstapje als seizoensafsluiting. De contributie: Dit is € 40,00 voor het gehele seizoen. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: Liza Gerrits (Bestuurslid) tel: 0486-452625 liza@justinmusic.nl We zijn ook te vinden op Facebook!

Herengym. Met veel enthousiasme gymmen elke maandagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur in de sporthal De Hekel te Zeeland een aantal mensen die juist in de winter de spieren soepel proberen te houden. Het valt niet altijd mee om op een winteravond de warme kachel te verlaten en dan te gaan sporten, maar zo kunnen wij U verzekeren, het resultaat geeft veel voldoening. De gymleider Johan Otker geeft gedurende een uur op zeer afwisselende wijze gym, waarbij telkens alle spieren loskomen. Iedereen kan alle oefeningen meedoen. Het laatste kwartier is voor een balsport. Het nieuwe gymseizoen start weer op maandagavond 1 september 2014. Een T-shirt, korte broek en gymschoenen zijn voldoende om mee te gymmen. Zonder enige verplichting kunt U een maand meedoen. Ook kunt U vanaf de tribune de gym volgen. Na het gymmen kunt U douchen en bij thuiskomst wacht de warme koffie. Echt, U moet dat beleven. Nieuwe leden zijn welkom. Als U belangstelling heeft, neem dan contact op met de contactpersonen van de herengym: Harry van Tiel, Hemelrijk 3A, Zeeland, tel. 0486-451768 of Gerrit Henst, Schoolstraat 22B, Zeeland, tel. 0486-452436. Met sportgroeten en wellicht tot ziens!! 76


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44

77


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 78




De school is weer begonnen en er zullen weer veel letters worden geleerd, gelezen en geschreven. Kun jij deze letters een leuk kleurtje geven? Om een prijsje te kunnen winnen kun je deze kleurplaat inleveren bij Linnenstraat 4 of Melkpad 19.

Naam:

Adres:

Leeftijd: 79


Impressie: Samenloop voor Hoop, 21 en 22 juni 2014. Foto’s Gerard v.d. Sluis.

14.444

14.445

14.446 14.447 14.449

14.448 14.451

14.450

80


De Samenloop voor Hoop

UIT DANK VOOR DE SAMENLOOP VOOR HOOP. Wanneer ik dit schrijf is het al weer zes weken geleden dat de laatste dag van de samenloop voor hoop al halverwege was. Nog de hele week daarna heb ik en velen met mij nagenoten. Het was een prachtig zonovergoten weekend. Niet alleen door het weer, maar door dit prachtige opgezette evenement! Inderdaad een weekend met een lach en een traan. Een soms wat zwaar weekend voor velen in de zin van: veel regelen, sjouwen, vermoeide voetjes, emoties. Maar met een gevoel van blijdschap, omdat mensen zoveel moois samen neer kunnen zetten! Zeeland, een gewoon klein dorpje, maar met een groot hart bij velen. Een hart dat laat zien dat we elkaar nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn. De sfeer van deze twee dagen saamhorigheid hebben we allemaal gevoeld tot in het diepste van ons binnen. Het vraagt power, maar je kreeg er zoveel voor terug. Zelfs net als bij een bedevaart, heb je een beetje heimwee na zulke mooie momenten. Samen dit te mogen beleven, dan voel je je rijk! Samen 71000 euro bij elkaar gebracht! Zoveel geld wat nodig is voor onderzoeken naar de juiste medicijnen om die rotziekte te kunnen verdrijven. Bedankt lieve mensen voor dit prachtig weekend! Bedankt namens ons allen! Bedankt lopers, sponsors, organisatie en alle medewerkers en vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan dit grote succes. BEDANKT NAMENS MIJZELF, MAAR OOK NAMENS ALLE SPECIALE GASTEN! Groeten van Toos van de Hei.

SAMENLOOP VOOR HOOP ZEELAND "De start, de indrukwekkende kaarsenceremonie, de kaarsenzakken voor Tiego, Jos, Oma en Cees, het gave lied van Wiep, de nacht samen met Marjo, Albert, Carlijn, Twan, Marle, Teun, jawel Jesse en nog vele anderen, de flesjes wijn, de vlaggen, het heerlijke ontbijtje met het lekkere eitje met Marjootje, het geld van de kinderloop, vele vrienden en familie die ook liepen, de knuffels en zoenen van iedereen, de landing, de nieuwe vrienden, het enorme bedrag van 71.000 euro, ons team met onze geweldige en dappere speciale gast, onze groep, die voor me zongen, ja huilen en ik was er stil van, de kring met iedereen, Joep en Jelle de kanjers die zo hebben geholpen afgelopen dagen met opruimen en aangeven...Paul en zijn bijzondere team Logistiek, zij hebben zo hard gewerkt en gruwelijk gelachen.. !!, mijn buren van de thaise hete soep. Mijn steun en toeverlaat in afgelopen week Chris en Agnes (buurtjes), onze vrienden Marcel en Yvon met Bas en Janske. De rest van bestuur en vrijwilligers .........en Cees . Jij was er bij, bij iedere pas ... BEDANKT ALLEMAAL, want als we samen lopen, samen hopen, hoeft geen mens alleen te staan. Petje af voor deze bijzondere momenten. Een van de deelnemers. 81


14.452

14.454

14.453

14.455

14.456 14.459

14.457

14.458 14.461

14.462 14.464

14.460

14.463 14.465 82


14.467

14.466

14.468 14.472

14.469

14.470 14.473

14.471 14.474

14.476 14.475 14.477

14.478

14.479

14.480 83


Schuttersfestijn van St. Jacobusgilde voor de Zeelandse buurtschappen, familie en vriendengroepen op zondag 31 augustus. Het St. Jacobusgilde organiseert dit jaar al weer voor de 15e keer het schuttersfestijn voor buurtschappen, vrienden- en familieteams. De wedstrijden worden georganiseerd op zondag 31 augustus vanaf 13.30 uur op het mooie schietterrein van het gilde aan de Brand. Wij zullen zeker proberen dat het ook dit jaar weer een onvergetelijke en leuke dag voor alle deelnemers wordt. En kun je niet schieten kom dan gewoon gezellig kijken en genieten van de onderlinge strijd. Ons gildenterrein is zeker een bezoekje waard. En voor natje en droogje is uiteraard gezorgd. Ook de kinderen kunnen zich op het schutsveld altijd flink vermaken. Het is een unieke mogelijkheid voor de teams om aan een, voor hen georganiseerd, evenement deel te nemen. Het wedstrijdelement kan een leuke en sportieve krachtmeting tussen de verschillende teams betekenen. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het een supergezellig treffen belooft te worden. Spanning en gezelligheid zijn gegarandeerd. We zijn benieuwd welk team dit jaar met de eer aan de haal gaat. Per buurtschap kunnen meerdere teams worden opgegeven van 4 personen die allemaal 16 jaar of ouder zijn (gemengd, dames, heren, senioren, jeugd). Voor slechts € 6,00 per team, dat is slechts € 1,50 per persoon en is men verzekerd van een leuke middag. De teams zullen op 3 onderdelen strijden, te weten de klosjes, de kleppen en de vogel. Vóór aanvang zal elk team de benodigde uitleg krijgen, dus ervaring is niet vereist. De leiding van de middag is in handen van de schutters van het gilde, zodat de veiligheid is gewaarborgd. U dient de teams vóór donderdag 28 augustus op te geven bij: Thijs Bongers, Vezelstraat 6, 5411 AP Zeeland of bij J. Bergmans, Middelveld 2, 5411 TK Zeeland. Vermeldt s.v.p. de namen, adressen, geboortedata en telefoonnummers van de deelnemers per team en sluit per team € 6,00 in. Dan komt het allemaal prima voor elkaar en bent u verzekerd van een gezellige, sportieve middag.

Het Rode Kruis Uden e.o. biedt Eerste Hulp cursussen aan:    

Cursus Reanimatie: op maandagavond 15 september 2014 en maandagavond 22 september 2014. De kosten voor deze cursus bedragen: € 35,00 Herhalingscursus Reanimatie: op maandagavond 22 september 2014. De kosten voor deze herhalingscursus bedragen: € 20,00 Cursus Eerste Hulp aan baby’s en kinderen: startdatum op woensdagavond 15 oktober 2014. De kosten voor deze cursus bedragen € 100,00. De cursus wordt gegeven in 4 avonden van 2 ½ uur per avond. Basiscursus Eerste Hulp uitgebreid: startdatum is op maandagavond 9 februari 2015. De kosten voor deze cursus bedragen € 150,00. De cursus wordt gegeven in 11 avonden van 2 ½ uur per avond.

De kosten voor alle cursussen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie/thee. De cursussen worden gegeven van 19.30 tot 22.00 uur in de ruimte van het Rode Kruis Uden e.o. Schepenhoek 157, 5403 GA Uden (Samen op Weg kerk) Voor aanmelden en meer informatie e-mail naar rodekruisudenehbo@gmail.com 84


AUTORIJSCHOOL DEKKERS

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor meer informatie zie onze website: www.rijschooldekkers.nl T. 0486-453328

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans

85


Vanaf juni wegens succes ook overdag geopend, dus kom gezellig langs tijdens het wandelen voor koffie met gebak of de lunch. Wij heten u graag welkom. Ook vanaf juni is er de nieuwe kaart met lekkere zomerse gerechten.

Bedrijfsfeest, verjaardagsfeest, trouwerij, bedrijfspresentatie of een beurs. Bij zalencentrum Het Witte Huis bent u hiervoor op het juiste adres! Service en kwaliteit voor elke portemonnee.

Thuis een feestje of een open dag van het bedrijf. Wij verzorgen het, van hapjes, lunches, koude en warme buffetten tot complete feesten met tent, inrichting en personeel. Echt alles is mogelijk. Ook lekker voor thuis, Barbecue van Het Witte Huis. Al vanaf â‚Ź 10,00 per persoon, informeer vrijblijvend voor alle mogelijkheden.

Het Witte Huis, voor alles wat mensen samen brengt‌

86


87


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl

Diensten zoals: • • • • • • •

Pedicure aan huis Maaltijdservice Tuinservice Klussenservice Kapper aan huis Korting Pantein Thuiszorgwinkel Korting CZ en VGZ

U woont zelfstandig maar de zorg voor u zelf en uw huishouden gaat niet meer vanzelf. Het gevoel de touwtjes zelf in handen te kunnen houden kan dan belangrijk voor u zijn. Via Pantein Extra kunt u eenvoudig zelf diensten aan huis regelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 88


Zin een feestje?!? De zomerstop is voorbij. Er is nog veel werk aan de winkel én we zullen nog ons stinkende best moeten doen maar dan kan het feest ook daadwerkelijk beginnen. Op 4, 10 en 11 oktober gaan we de slingers ophangen en wij hopen natuurlijk dat U allemaal een borrel komt drinken want “OMA IS JARIG”! Dat is de titel van ons nieuwe stuk, geschreven en geregisseerd door Maurice van Dinther, wat wij voor U zullen gaan spelen. Veel willen we natuurlijk niet verklappen maar het belooft een mooie avond te worden dus komt allen meevieren op 4, 11 of 12 oktober in de grote zaal van De Heische Tip. De uitnodiging zal snel volgen dus houd uw brievenbus in de gaten of neem eens een kijkje op onze website www.excelsiorzeeland.nl. Toneelvereniging Excelsior

Podiumplaatsen voor Ellen Jacobs tijdens EK en WK Dit jaar werd in Roskilde (Denemarken) het Europees Kampioenschap fietscross verreden. Ellen had door een sterk voorseizoen (2de in de European League, 2de in Frankrijk, 1ste in Zwitserland, 2de in Engeland en 3de in Klazienaveen) zich geplaatst voor het EK. Hier mocht ze na de finale als 3de het podium beklimmen. Ondanks een heupblessure, opgelopen tijdens de training in Engeland, een prima resultaat. Tevens een goed uitgangspunt voor het WK dat dit jaar in Ahoy Rotterdam werd georganiseerd. Tijdens de training op dinsdag- en woensdagmiddag liet Ellen al zien dat de korte maar spectaculaire baan in Ahoy haar goed lag. Ze was klaar voor de wedstrijd die op woensdagavond werd verreden. Met een sterk en groot deelnemersveld wist Ellen, na 3 manches, de 1/4 finale en de 1/2 finale, uiteindelijk de finale te bereiken. Tijdens de finale had ze kopstart. Helaas moest ze door een valpartij naast haar even uitwijken. Ondanks dit voorval kon ze toch nog de 3de plek veilig stellen. Ellen kon trots het podium beklimmen tijdens de huldiging in een bomvol Ahoy. En zo kon Ellen na Denemarken ook nu weer brons mee naar Zeeland nemen. Op 14 september wordt in Zolder (Belgie) de laatste wedstrijd om de 3nationcup (Nederland, België en Duitsland)verreden. Ellen staat 1ste in de tussenstand en hopelijk kan ze deze plek vasthouden. Dit zou een mooie afsluiter zijn van een succesvol seizoen 2014. 14.481

Ellen in actie in Denemarken

14.482

Ellen rechts boven tijdens de huldiging in Rotterdam 89


Opfriscursus verkeersregels Hoe zat het ook alweer met die nieuwe verkeersregels? Op maandag 29 september 2014 om 20.00 uur verzorgt de instructeur van Rijschool van Gerwen uit Zeeland een korte opfriscursus in de bibliotheek van Zeeland. Een mooie kans om uw kennis weer te actualiseren. De laatste jaren is het op de weg steeds drukker geworden. De regelgeving is hierop aangepast en tussentijds ingrijpend gewijzigd. Regels zijn uit het verkeersreglement geschrapt en nieuwe zijn erbij gekomen. Denk bijvoorbeeld aan rijden op het fietspad, voorrangsregels voor langzaam verkeer en regels ten aanzien van handsfree bellen. Bovendien zijn er diverse soorten voertuigen bijgekomen, zoals de brommobiel en de Segway. Wat mogen die bestuurders wel of juist niet en waar mogen ze wel of niet rijden? Deze avond is bedoeld om uw verkeerskennis op te frissen en al uw vragen te beantwoorden. Wilt u uw verkeerskennis weer eens een opfrisbeurt geven? Deze cursus is op maandag 29 september van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Zeeland, Kerkstraat 54. De cursus kost â‚Ź 2,50. Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. U kunt aanmelden bij de Klantenservice in de bibliotheek. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer (0486) 45 12 44 of per mail via contactzeeland@nobb.nl.

Training digitale vaardigheden In het dagelijks leven heeft u steeds meer te maken met computers. Met solliciteren kunt u niet om de computer heen. Vacatures zijn tegenwoordig op het internet te vinden. U moet vaak digitaal reageren. Men maakt tegenwoordig een cv en een sollicitatiebrief met een tekstverwerker en u kunt uw kansen vergroten door u zelf te profileren en contacten te leggen op het internet. Ook kinderen komen steeds meer in aanraking met computers. Het is toch fijn voor u als ouder(s) om je kinderen hierin in te kunnen ondersteunen. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: computer begrippen, oefenen met toetsenbord en muis, internet, e-mailen, opmaken van tekst, enzovoorts. Datum:

8 september 2014, 15 september 2014, 22 september 2014, 29 september 2014, 6 oktober 2014, 13 oktober 2014, 27 oktober 2014, 3 november 2014, 10 november 2014 en 17 november 2014 Tijd: 14.00 - 17.00 uur Locatie: bibliotheek Schaijk Kosten: geen Aanmelden: bij Bibliotheek Schaijk, Past. Van Winkelstraat 11a, telefonisch (0486)46 17 88 of via e-mail: contactschaijk@nobb.nl

Voorlezen voor peuters en kleuters Op woensdag 10 september gaan we weer voorlezen van 15.00 uur tot 15.30 uur! Op de volgende woensdagen in 2014 wordt er ook voorgelezen (ook van 15.00 tot 15.30 uur): 8 oktober 12 november 10 december 90


Buurtschap Brand 50 jaar! Buurtschap Brand bestaat dit jaar 50 jaar. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn al actief bezig met het organiseren van een feest met reünie op zaterdag 13 september 2014. Wij nodigen alle bewoners, oud bewoners en mensen die Buurtschap Brand een warm hart toedragen uit om dit samen met ons te komen vieren in onze feesttent bij de familie van Tiel op Brand 27. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Tot 21.00 uur is er geen muziek aanwezig zodat er volop gelegenheid is om met elkaar een praatje te maken over het heden en verleden. De aanwezige collages met oude foto’s zullen zeker verhalen van vroeger doen opborrelen. De huidige bewoners van de Brand zijn in groten getale aanwezig maar we hopen natuurlijk ook op een geweldige opkomst van de reünisten. Vanaf 21.00 uur zullen we er samen met de DJ een gezellige feestavond van maken.

14.483

Om een indicatie te krijgen van het aantal mensen dat we kunnen verwachten, vragen wij u om het ons vóór 7 september te laten weten als u aanwezig zult zijn via het mailadres chrisswiers@hotmail.com. Graag tot ziens op zaterdag 13 september.

VERSNELLINGSBAK PROBLEMEN?

Versnellingsbak reparatie en revisie Voor al uw versnellingsbak problemen zowel handgeschakeld als automaat. Ook voor olie verversing van zowel automatische als handgeschakelde versnellingsbakken. Drie van onze kleinkinderen die meededen aan het Inkakamp antwoordden, onafhankelijk van elkaar en na heel diep nadenken, op de vraag: Wat was het aller-leukste op het Inkakamp?:

 ! ! ALLES ! !  ’n opa en oma

Marc Goossens 06-53739691 Brand 54A 5411 PC Zeeland Info@googear.nl

 Voor alle Inkakampleiding

Gezocht. Woonruimte gezocht i.v.m. nieuwbouw. Voor een volwassene en twee kinderen. Voor 10 à 12 maanden. Tel 06 37554769 91


Start Tablet Café in Bibliotheek Zeeland Leren en vooral delen! Heb je een iPad of een ander tablet, en wil je graag wat tips en trucs opdoen? Dat kan tijdens het Tablet Café in Bibliotheek Zeeland. We starten op 4 september. Het Tablet Café is geschikt voor iedere gebruiker: leer handigheidjes van andere gebruikers. Ben je zelf ervaren met een tablet en wil je je kennis delen, kom dan ook langs! Het accent van het Tablet Café ligt op de uitwisseling van ervaringen met deze apparaten. Bijvoorbeeld over het installeren van apps, het binnenhalen van e-books, registratie van de tablet en het koppelen van e-mailadressen aan de tablet. Uit de laatste Ipad workshops, was er duidelijk vraag naar een tabletavond om van elkaar te leren. Ook geïnteresseerden die nog geen tablet-pc hebben zijn welkom om te kijken en te luisteren naar ervaringen van anderen. De toegang is vrij. Vergeet vooral niet je tablet mee te nemen! Het Tablet Café is in 2014 geopend op de eerste donderdag van de maand: 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december in Bibliotheek Zeeland van 15.30 tot 17.00 uur.

Duitse inval, bezetting en bevrijding in woord en beeld: Lezing door Wim Boeijen Vanwege 70 jaar Operatie Market Garden wordt door Wim Boeijen op 11 september 2014 een lezing in woord en beeld gegeven in de Bibliotheek Zeeland over de Brabantse en Gelderse geschiedenis gedurende de periode 1939 - 1945. De Schaijkenaar brengt de 2e W.O. èn de verworven vrede en vrijheid op een actieve en inspirerende manier voor het voetlicht. De presentatie wordt ondersteund met bijzonder dia materiaal. De avond begint om 14.484 20.00 uur. Vanwege 70 jaar Market Garden beslist een aanrader. Iedereen is van harte welkom. Kaarten voor deze avond kosten 5,00 euro voor bibliotheekleden en 7,00 euro voor niet leden. Ze zijn verkrijgbaar in de Bibliotheek Zeeland (Kerkstraat 54 Zeeland, telefoon (0486) 45 12 44, via de website www.bibliotheekzeeland.nl of in een van de vestingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Start nieuwe Jeugdgroep De jeugdgroepen van Gitaarclub Leyenda zijn enorm aan het groeien! Wederom wordt er een nieuwe jeugdgroep gestart. Ditmaal in de leeftijdscategorie van ± 8 tot 11 jaar. De groep krijgt les op de maandagavond van 18.30 tot 19.15 uur onder leiding van Elianne Cissen. Kijk voor meer informatie of het aanmelden van uw zoon of dochter op www.gitaarclubleyenda.com Wees er snel bij, want vol = vol!

Een van onze vrijwilligsters van de lay-out is bezig met het updaten van de 3 pagina’s “Op Uur en Tijd” die elke maand in Ut Rookelijzer staan en vaak geraadpleegd worden. Als u onjuistheden in die gegevens ziet wilt u dan zo vriendelijk zijn om dat even aan ons door te geven. Dat kan met een kleine notitie in de brievenbus van Melkpad 19, 5411 GC, Zeeland of via utrookelijzer@home.nl Dan blijft “Op Uur en Tijd” ook bij de tijd! Hartelijk dank voor uw moeite. De redactie van Ut Rookelijzer.

OP UUR EN TIJD

92


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 31 aug 31 aug 1 sep 4 sep 6 sep 8 sep 10 sep 11 sep 11 sep 13 sep 17 sep 17 sep 18 sep 20 sep 21 sep 22 t/m 27 sep 23 sep 24 sep 26 sep 27 sep 28 sep 29 sep 30 sep 4+5 okt 4+10+11 okt 6 okt 14 okt 1 nov 7 nov

Brandweer, Open Dag, Kazerne, van 10.30 tot 16.30 uur St. Jacobus Gilde, schuttersfestijn, terrein aan de Brand, vanaf 13.30 uur Herengym, start gymen, sporthal De Hekel, 19.15 – 20.15 uur Bibliotheek Zeeland, Start Tablet Café, van 15.30 tot 17.00 uur Hoischûrke, Schuimparty XXL, 19.00 – 22.00 uur Bibliotheek Schaijk, Start training digitale vaardigheden, van 14,00 tot 17.00 uur Bibliotheek Zeeland, Voorlezen voor peuters en kleuters, van 15.00 tot 15.30 uur KBO, bezoek tentoonstelling “Gezin XXL” Noord Brab. museum ’s-Bosch, 13.00 uur Bibliotheek Zeeland, Lezing Wim Boeijen, vanaf 20.00 uur Nationale Zonnebloemdag, vanaf 14 uur Operatie Market Garden 2014 Landerdpas, Klassieke avond uit, Theater Markant, vanaf 20.15 uur Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 577, vóór 19.00 uur Operatie Market Garden 2014 MOV, Jubileum Fiets Mee Collecteweek Fonds verstandelijk gehandicapten Supportersvereniging Festilent, start kaartavonden, Compostella/Estrella 19.00 uur KBO “Comfortabel en veilig thuis blijven wonen”, restaurant Compostella, 14.00 u Samenw. organisaties, Ontmoetingsmiddag 55-plussers, Compostella, vanaf 14 uur Ut Rookelijzer, nr. 577 Smartiesfestival Tiona, zaal De Potter in Schaijk, van 15.00 tot 22.00 uur Bibliotheek Zeeland, Opfriscursus verkeersregels, van 20.00 tot 22.00 uur Schildersclub D'n Zolder, Start cursus Leren tekenen, van 19.30 tot 21.30 uur Ut Hoischûrke 50 jaar Toneelvereniging Excelsior, Toneel 'Oma is jarig!' KBO Brabant, jaarlijkse abdijdag bij Zr. Brigittinessen Uden, 10.00 – 16.30 uur KBO Brabant, “Pelgrimeren door je leven”, Pelgrimshoeve, Vessem, 10.00-16.00 u De Smouskes, onthulling van de nieuwe Hoogheden, Ambianz Jeugdcarnaval De Smouskes, onthulling Jeugdhoogheden, Heische Tip

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Augustus 2014  
Augustus 2014  
Advertisement