Page 1

Ur UD:s arkiv: Diplomatrapportering om Sovjetunionen 1989-1991

Stockholm 1990-09-20 Utvecklingen i Sovjetunionen/Östra

Centraleuropa och dess säkerhetspolitiska konsekvenser Starråker PM

Nyckelord: världspolitisk omvälvning, perestrojkan, internationella relationer, Sovjetledningen


1990-09-20 Utvecklingen i Sovjetunionen m Östra Centraleuropa och dess säkerhetspolitiska konsekve  

Utvecklingen i Sovjetunionen m Östra Centraleuropa och dess säkerhetspolitiska konsekvenser. Diplomatrapportering om Sovjetunionen 1989-1991...

1990-09-20 Utvecklingen i Sovjetunionen m Östra Centraleuropa och dess säkerhetspolitiska konsekve  

Utvecklingen i Sovjetunionen m Östra Centraleuropa och dess säkerhetspolitiska konsekvenser. Diplomatrapportering om Sovjetunionen 1989-1991...

Advertisement