Page 1

UTRECHT

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 29 | NUMMER 2 | MEI 2013

De lessen van Rudy Stroink

‘Er is gebouwd aan een land dat er nooit gaat komen’ Volgende fase voor Nieuwegein Dion Bartels luistert nu wel   Special Regio Business Dagen

BUSINESS

Ben Woldring speurt al vijftien jaar naar de beste deal


Hosted IP Telefonie (HIPT) van Dia Telecom biedt meer functionaliteit tegen aanzienlijk lagere kosten. Met HIPT hoeft u geen dure telefooncentrale meer te kopen met een onderhoudscontract. In plaats daarvan worden alle diensten vanuit de Cloud beheerd door Dia Telecom. Zo is het voor iedere klant mogelijk om op elk gewenst moment, de telefoondienst naar wens in te richten en te veranderen. Dit betekent voor bedrijven overzichtelijke en beter beheersbare kosten van hun telefoniediensten. En medewerkers hebben de flexibiliteit om overal en altijd bereikbaar te zijn.

Interesse? Kijk voor meer informatie op: www.diatele.com/hipt of bel gratis 0800-DIATELECOM (0800-3428353)

www.diatele.com


VOORWOORD

Opnieuw uitvinden

In de race naar roem en succes overspeelde Dion Bartels zijn hand: geschorst als advocaat, kantoor failliet, woning kwijt. ‘Het leven is keihard. Mensen vellen zonder kennis van de feiten een oordeel over je.’ In het verleden sloeg Bartels goedbedoelde adviezen vanuit zijn omgeving steevast in de wind. ‘Ik had eerder moeten dimmen en doseren. Maar ik luister nu wel.’ Bartels is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Als zzp’er adviseert hij op het snijvlak van onroerend goed, contracten en geldzaken. En voelt zich daarbij als een vis in het water. Ook Rudy Stroink weet wat tegenwind is. Zijn levenswerk TCN – onder Stroinks leiding tot grote bloei gekomen – ging failliet. De visionair faalde. ‘TCN is locomotieven blijven bouwen, ook toen het spoorwegnet al elektrisch was. Dan helpt zelfs de meest slimme stoommachine niet.’ De afgelopen jaren waren gitzwart. ‘Overdag ga je door, maar ’s nachts word je zwetend wakker en schieten allerlei worstcase-scenario’s door het hoofd.’ Ook Stroink herpakte zich echter en ziet voor zichzelf een rol als mentor van jonge ondernemers. Ook een publieke functie sluit hij niet uit. ‘Want TCN is opgehouden te bestaan, maar ik niet.’ Stroink denkt dat we aan de vooravond staan van een verstrekkende transitie. ‘De overgang naar een nieuw tijdperk, vergelijkbaar met het patroon eind jaren dertig. Toen was er ook een diepe, langdurige crisis nodig om tot ingrijpende veranderingen te komen. Op alle gebieden: cultureel, maatschappelijk, economisch en politiek. Zo’n radicale hervorming is onvermijdelijk en verwacht ik binnen twee jaar.’ Net als de mens is ook een samenleving in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden en sterker uit een zware periode tevoorschijn te komen. Dat vereist wel dat fouten uit het verleden worden vermeden. Dus niet stug doorgaan op dezelfde weg in de hoop dat deze op enig moment vanzelf weer omhoog gaat, maar de verzamelde kennis en inzichten gebruiken voor de zo noodzakelijke ommezwaai. Voor de echte veranderingen en ingrijpende hervormingen die nodig zijn om op de juiste manier aan het nieuwe tijdperk te kunnen beginnen. Never waste a good crisis. Hans Hajée


utrecht

regionaal zakenmagazine | Jaargang 29 | nummer 2 | mei 2013

De lessen van Rudy Stroink

‘Er is gebouwd aan een land dat er nooit gaat komen’ Volgende fase voor Nieuwegein Dion Bartels luistert nu wel   Special Regio Business Dagen

BUSINESS

8 12 15

De lessen van Rudy Stroink Op de huid van Arie Brienen EBU Update: Zorg ICT is in opmars

Ben Woldring speurt al vijftien jaar naar de beste deal

Zakenmagazine voor ondernemers en managers in de regio Utrecht JAARGANG 29 mei 2013, editie 2 Een uitgave van Business Publishers Utrecht Postbus 14101 3508 SE Utrecht Mecklenburglaan 16 3581 NW Utrecht Tel. (030) 251 28 18 ub@utrechtbusiness.nl UITGEVER Hans Hajée

BEURSSPECIAL REGIO BUSINESS DAGEN 21 Beurs faciliteert persoonlijk contact 23 Van multinational tot zzp’er: netwerken, communiceren en inspireren 26 Overzicht inhoudelijk programma 29 Deelnemers 28 De Slinger Nieuws 30 MKB-Nederland neemt lokale overheden de maat

HOOFDREDACTIE Mart Rienstra REDACTIEMEDEWERKERS William ten Brink • Peter Camp • Paul de Gram • Stan Keyzer • Cees Louwers • Marco Remo • Jason van de Veltmaete onder Holten • Anka van Voorthuijsen • Tony Vos • Bart van Wijnen

NATIONAAL

FOTOGRAFIE Hans Kokx Fotografie & Imaging

I

De weloverwogen groei van Ben Woldring

‘Niet alles verandert automatisch in goud’

VI

Kanttekeningen bij verdere flexibilisering arbeidsmarkt

Kennisontwikkeling cruciaal voor Nederlandse economie

XI

Aandacht voor welbevinden medewerkers betaalt zich terug

Gezond reorganiseren, kan dat?

VORMGEVING Studio Jos Velmans DRUK Vandenberg ISSN: 1387 - 9707 ADVERTENTIE EXPLOITATIE Business Publishers Utrecht Joop Andringa Mirjam Buitendam Advertentietarieven op aanvraag ABONNEMENTEN Tel. (030) 251 28 18 Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Zij worden na een jaar automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de termijn schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs per jaar: € 55,- (incl. btw) De Bedrijfsprofielen in dit tijdschrift komen tot stand buiten verantwoordelijkheid van de redactie. COPYRIGHTS: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. www.utrechtbusiness.nl

BUSINESS NATIONAAL Landelijk katern van de regionale zakenmagazines

Postbus 14101, 3508 SE Utrecht Tel. (030) 251 28 18 ub@wxs.nl www.business-nationaal.nl EINDREDACTIE Hans Hajée REDACTIEMEDEWERKERS William ten Brink, Arie Craanen, Paul de Gram, Cees Louwers, Mart Rienstra, Tony Vos

4

VORMGEVING Business Company

31 33 36 40 43 44 48 50 53 54 56 58

Column Laura Kiebert: Een deskundig eerste oordeel: ziek of niet ziek? Veel belangstelling voor HR-kring VNO-NCW Midden Economisch tij uitdaging voor regionale MICE-markt Utrecht in de spotlights Utrecht Internationa(a)l? Wethouder Johan Gadella met Nieuwegein in volgende fase Nieuwegeinse bedrijven met ruimtebehoefte willen vooral huren Dion Bartels luistert nu wel: ‘Ik had moeten dimmen en doseren.’ Lekstroomgemeenten bundelen krachten bij werk en inkomen Uit Dicht bij huis blijven in De Pronckheer Column Mart Rienstra


Jaarbeurs-topman Arie Brienen heeft een aantal vragen voor Barack Obama. ‘Hoe komt het dat alle presidenten zo snel oud worden? En zit zijn agenda altijd vol? Die van mij niet; ik wil baas zijn over mijn dag.’

Ons systeem is over de houdbaarheidsdatum heen, weet Rudy Stroink. Een radicale hervorming is onvermijdelijk. ‘Het einde is nabij, maar de nieuwe praktijk wacht op ons.’

8

12

Na een afwezigheid van vijf jaar zijn de Regio Business Dagen terug in MiddenNederland. In deze Utrecht Business de officiële beursspecial. Met een introductie, verwachtingen van deelnemers, programma en deelnemerslijst.

21 Midden-Nederland neemt een ijzersterke positie in als het gaat om (zakelijke) bijeenkomsten. Is de branche als geheel veelal in mineur, regionale bedrijven zien het huidige tijdsgewricht vooral als uitdaging.

36 De uitdagingen voor Nieuwegein liegen er niet om. Denk aan de forse kantorenleegstand en de uitgifte van Het Klooster. Wethouder Johan Gadella ziet ook lichtpunten. ‘Met het vernieuwde centrum beschikken we over een stadshart met allure.’

44

50

‘Het leven is keihard. Ik kan het weten,’ aldus voormalig advocaat Dion Bartels. Hij werkt aan een comeback als juridisch adviseur op het snijvlak van onroerend goed, contracten en geldzaken.

40

De Slag om de Vrede vormde een indrukwekkende opening voor de viering van de Vrede van Utrecht. Die zet stad en regio dit jaar prominent in de spotlights.

In De Pronckheer triomfeert het ware ambacht. Het uitbenen van een ree, het zoeken van boleten, het stoken van elixers; chef-kok Arjan Smit doet het allemaal zelf: ‘Ik wil dicht bij huis blijven.’

56


BUSINESS FLITSEN VONHOF VOORZITTER VNO-NCW MIDDEN

Jacco Vonhof volgt als voorzitter van VNO-NCW Midden Tineke Bakker-van Ingen op, die deze positie vijf jaar bekleedde. Vonhof (43) is directeur van N ­ OVON Schoonmaak in Zwolle, een bedrijf met ruim 1.100 medewerkers. Sinds maart 2010 is hij voorzitter van VNO-NCW in de IJsseldelta en vanuit die functie algemeen bestuurslid van VNO-NCW Midden. Als verenigingsvoorzitter wordt Vonhof voorgedragen voor benoeming in het dagelijks bestuur van de landelijke vereniging VNO-NCW. Samen met het bestuur en de pasbenoemde directeur Ron van Gent wil Vonhof de vereniging verder vormgeven. ‘Als werkgeversorganisatie hebben we nu één belangrijke taak: partijen ervan overtuigen dat economische groei en werkgelegenheid worden gerealiseerd door het bedrijfsleven. Het faciliteren en stimuleren van ondernemers moet hoog op de politieke agenda. We willen zorgen dat VNO-NCW Midden gezond verder groeit om onze regionale standpunten kracht bij te zetten in Den Haag. Dat is de komende tijd onze prioriteit.’

VERVOLG VOOR SPITSVRIJ

Doel van het project Spitsvrij is, de bereikbaarheid van de driehoek Utrecht, Hilversum en Amersfoort te verbeteren. Dat gebeurt door automobilisten die de drukste tijden van de dag mijden te belonen. Zij kunnen punten sparen en daarmee een beloning kiezen in de webshop van Spitsvrij. De deelnemers aan de eerste ronde van het project reden ruim 40% minder in de spits. Meer regie over de eigen tijd door flexibele werktijden en thuiswerken,

alsmede minder stress en overlast van files zijn belangrijke drijfveren voor deelname, blijkt uit een enquête. Op 1 april startte de inschrijving voor het vervolg van Spitsvrij, dat deel uitmaakt van het programma Beter Benutten. Hierin werken rijk en regionale overheden samen met werkgevers om te zorgen voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen.

UTRECHT VINDT WEG NAAR ONDERNEMERSFONDS

Jacco Vonhof

6

Ondernemersfonds Utrecht bestaat sinds 1 januari 2012 en wordt gevuld door een opslag op de OZB-niet-woningen. Deze middelen zijn bestemd voor gebiedsgebonden collectief gebruik. Het fonds bedient zeventig gebieden en per gebied kan het ingelegde geld worden besteed aan gemeenschappelijke doelen met een lokaal belang. Bestaande verenigingen, stichtingen of andere samenwerkingsverbanden zijn trekkingsgerechtigd. De stichting Ondernemersfonds Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke besteding; dat is aan het gebied zelf. Wel kijkt de stichting naar transparantie en democratische besluitvorming. In het eerste jaar van het Ondernemersfonds is 22 procent – ruim 1 miljoen euro – van de bijeengebrachte gelden

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

besteed. Het bedrag werd onder meer ingezet voor de financiering van diverse kerstmarkten en -versieringen, het Zuilens Volksfeest, collectieve (camera)beveiliging van gebieden, marketingcampagnes voor het centrum en de woonboulevard, festivals, gladheidsbestrijding en advisering over het bestemmingsplan Lage Weide. Dat trekkingsgerechtigden de weg naar hun eigen collectieve gelden steeds beter weten te vinden, bleek de eerste drie maanden van 2013. In dit kwartaal werd 1.648.366 euro toegekend. Al fors meer dus dan over heel vorig jaar. Het doel van Ondernemersfonds – honderd procent besteding door de gebieden – komt hiermee een stuk dichterbij.


N

IS DIT STRAKS UW UITVALSBASIS? Bedrijvenpark Het Klooster

totaal 75 ha. aan uit te geven kavels van 1.000 tot 60.000 m² zeer geschikt voor transport-, logistiek-, en distributiebedrijven Interesse?

klooster.nieuwegein.nl of bel

030- 6071454


COVERSTORY

8

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013


De lessen van Rudy Stroink

‘Ons systeem is over de houdbaarheidsdatum heen’ TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX

Zijn bedrijf ging eind vorig jaar op de fles. Maar CEO Rudy Stroink overleefde TCN en zijn ideeën dus ook. Onder het motto geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen kijkt hij liever vooruit dan terug. Volgens Stroink bevindt onze samenleving zich in een krankzinnig tijdsgewricht en zijn grote maatschappelijke veranderingen aanstaande. Hij kan niet wachten tot dat moment daar is, ook om zijn gedachten en concepten tot leven te laten komen. ‘Het einde is nabij, maar de nieuwe praktijk wacht op ons.’ ‘Ik wil sterven in het harnas’, aldus de kop boven mijn artikel over Rudy Stroink, ruim drie jaar geleden in Utrecht Business. Tijdens ons gesprek sprak hij deze woorden in relatie tot zijn toekomstplannen; dat wat hij wilde gaan doen na 2 december 2010. Stroink zou op die dag namelijk 55 jaar worden en zijn taken als algemeen directeur van TCN overdragen aan anderen. Dat had hij met zichzelf afgesproken. En zo geschiedde. Nog geen twee jaar later kapseisde

voor staat.’ Menig gerecht, gespot tijdens de slapeloze nachten op 24Kitchen, tovert hij inmiddels achteloos op tafel. ‘Toch ligt daar niet mijn talent.’

Egoïstisch

Stroink’s talent kwam tot volle wasdom bij TCN, het vastgoedvehikel dat sinds 1994 overwegend bestaande gebouwen en gebieden transformeerde tot een comfortabele en functionele leef- en werkomgeving. Denk aan het Media

Een radicale hervorming is onvermijdelijk en volgt binnen twee jaar TCN. Hoewel het schip eind vorig jaar definitief naar de bodem van de zee zonk, is haar voormalige kapitein allesbehalve kopje onder gegaan. Wel stelt Stroink onomwonden vast dat de afgelopen jaren tot de gitzwartste in zijn leven behoren. ‘Overdag ga je door, maar ’s nachts word je zwetend wakker en schieten allerlei worstcase-scenario’s door het hoofd. Pas dan realiseer je je, dat je er echt alleen

Park in Hilversum, het World Forum in Den Haag, het Kema-terrein in Arnhem en de Spaanse Kubus in Rotterdam. Vernieuwende vastgoedprojecten, die veelal in samenwerking met andere partners werden uitgevoerd, waaronder SNS Bank. Juist de problemen bij anderen trokken TCN in hun malaise mee. ‘Als de overheid SNS een aantal maanden eerder had genationaliseerd, waren wij er mis-

schien nog geweest.’ Stroink spreekt met nadruk over ‘wij’, want zo zag hij TCN: een gezamenlijk project met 300 gelijkwaardige medewerkers. ‘Achteraf had ik meer egoïstisch moeten zijn, zeker in de eindfase. Ik had het stuur weer stevig in handen moeten nemen toen het erom spande en niet zo halsstarrig moeten vasthouden aan die afspraak op mijn 55-ste. Ook omdat ik schromelijk onderschatte welke meerwaarde je als boegbeeld vertegenwoordigt, hoe relevant je bent door je kennis, door je relaties, maar ook door de ervaring om ambities samen te laten gaan met ontwikkelingen in de samenleving.’

Locomotieven

Maar juist op dat gebied heeft hij verzaakt, geeft hij nu toe. ‘TCN is locomotieven blijven bouwen, ook toen het spoorwegnet al elektrisch was. Dan helpt zelfs de meest slimme stoommachine niet.’ Stroink zegt het zonder opsmuk en weet hoe kwetsbaar hij dan is. ‘Ik ben gevoelig voor enthousiasme, innovatie en ambitie en wil daarom nog wel eens instemmen met ideeën waar ik rationeel niet meteen mijn vertrouwen aan zou geven. Daarin verschil ik van banken, weet ik nu; ik ben ondernemer.’ Voor het overige kan hij de gedachtegang van financiële instellingen goed volgen. Dat zij door het overaanbod aan vastgoed in Nederland de geldkraan vroeg of laat dicht zouden draaien, is niet meer dan logisch. ‘Er is in de afgelopen decennia gebouwd aan een land dat er nooit gaat komen. Een land voor 25 miljoen Nederlanders, terwijl we de 18 nauwelijks halen. En dus staat 30 tot 40% van de kantoren en winkels leeg en dreigt UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

9


“Wij liggen goed in de markt én ten opzichte van het Centraal Station Utrecht” Slechts 8 minuten lopen

Check de routekaart naar Cursus-en vergadercentrum Domstad op www.accommodatiedomstad.nl

BIJ HET TOEGANKELIJKE TOPKANTOOR HECHTEN WE VEEL WAARDE AAN BEIDE WOORDEN:

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

DAAROM ADVISEREN WIJ ONZE CLIENTEN PRO-ACTIEF, BEGRIJPELIJK EN TER ZAKE OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN OF OP TE LOSSEN. WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST!

Bezoek onze website www.vbk.nl, volg ons op twitter @VBKnl of bel ons voor een oriënterend gesprek op 030 - 259 56 07.


‘Er is gebouwd aan een land dat er nooit gaat komen.’

eenzelfde lot voor allerlei nieuwbouwwoningen. Wat mij verbaast, is dat we deze kennis niet serieus nemen, terwijl de trend al jaren zichtbaar is.’

Winnetou

Voor Stroink welteverstaan, niet voor iedereen. Maar de 57-jarige is altijd al een visionair geweest. ‘Ik zeg wel eens gekscherend dat ik een soort Winnetou ben. Die legde regelmatig zijn oren te luister op de prairie om aan de geluiden te horen, welke gevaren er dreigden. Vervolgens anticipeerde hij daar op.’ Nu Stroink als onafhankelijk, zelfstandig adviseur ‘bevrijd’ is van de TCN-last, imiteert hij nadrukkelijk het gedrag van de indiaan uit de jongensboeken. ‘Als je goed luistert en kijkt, weet je dat we aan de vooravond staan van een ingrijpende transitie. De overgang naar een nieuw tijdperk, vergelijkbaar met het patroon eind jaren dertig. Toen was er ook een diepe, langdurige crisis nodig om tot een ingrijpende verandering te komen. Op alle gebieden: cultureel, maatschappelijk, economisch en politiek. Zo’n radicale hervorming is onvermijdelijk en verwacht

ik binnen twee jaar. De contouren zijn al goed zichtbaar en sluiten naadloos aan op het einde van de manier waarop we nu alles hebben georganiseerd en hoe we met elkaar omgaan. Dit kan niet langer; ons systeem is al jaren failliet.’

Utrechts Ecosysteem

En dus ontstaan straks nieuwe systemen die volgens Stroink vooral regionale kracht en betekenis hebben. ‘We wonen niet meer in Nederland, maar bijvoorbeeld in het Utrechtse ecosysteem, waar overheden, bedrijven en burgers de handen ineenslaan en gezamenlijke kracht genereren. Daarbij ligt het initiatief bij het bedrijfsleven en is duurzaamheid de cruciale factor.’ Volgens Stroink was dit woord jarenlang een betekenisloos begrip. ‘Duurzaamheid is meer dan groen en milieu, realiseren ondernemers zich nu. Het is vooral efficiency; in logistiek, processen en dus ook in kosten. Juist deze efficiencyslag zorgt straks voor een omwenteling, voor succes. Kijk maar naar Singapore; daar winnen ze de concurrentiestrijd met grote broer China op basis van efficiency al jaren.’

Contrair

Gekoppeld aan deze omwenteling verandert ook de omvang en de rol van de overheid. ‘Straks faciliteert de overheid nog slechts een aantal basisrechten: het recht op infrastructuur, onderwijs, verzorging et cetera. De rest ligt bij de burger en collectieven, bij het ecosysteem. Het overheidsapparaat krimpt daardoor fors. Ambtenaren worden eindelijk verlost van hun Byzantijnse bestaan en uitgedaagd op zoek te gaan naar een effectievere bijdrage aan onze samenleving. Want dat is de nieuwe filosofie.’ Over zijn eigen rol in deze omwenteling is Stroink vooralsnog niet uitgesproken. ‘Of ik begin een nieuwe onderneming waar ik vooral jonge ondernemers ondersteun in het maken van deze draai, of het wordt een meer publieke functie. Als bestuurder of juist als adviseur die contrair zijn zegje mag doen en daarvoor gewaardeerd wordt. Want TCN is opgehouden te bestaan, maar ik niet.’ n

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

11


PERSOONLIJK

Op de huid van Arie Brienen

‘Als je wilt winnen, moet je eerst finishen!’ TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX

Wat is uw favoriete stad? Utrecht ligt voor de hand; ik woon, werk en leef daar, en met veel plezier. Utrecht heeft een ideale schaalgrootte. Als ik ‘s ochtends vanuit mijn huis richting Jaarbeurs loop, ervaar ik nog de stilte van de stad. Dat lukt mij niet als ik in Shanghai of Bangkok ben. Bruisende wereldsteden waar ik door mijn werk regelmatig vertoef, maar van een totaal

12

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

andere omvang en met totaal andere levensprikkels. Erg fascinerend, laat dat duidelijk zijn, maar om in te wonen… Hoe ziet uw ideale zondagmiddag eruit? Die bestaat niet, al is het maar omdat geen enkele tijdbesteding elke week weer ideaal is. Dat is sleur en dat haat ik. Ik doe graag verschillende dingen, dus ook op de zondagmiddag. De ene keer kies

ik voor FC Utrecht en de Galgenwaard, een andere keer voor een zapsportmiddag achter de tv of voor een bezoek aan mijn moeder. Juist die variatie maakt mijn zondagmiddag ideaal. Wat is uw grootste prestatie? Dat ik de reorganisatie bij Tulip in 1992 op een manier heb uitgevoerd, waar zelfs de gedupeerden achteraf waardering voor


Hij is alweer tien jaar de algemeen directeur van Jaarbeurs Holding. Maar metaalmoeheid is de 56-jarige Arie Brienen vreemd. Voor ‘zijn’ Jaarbeurs heeft hij nog grote plannen; in Utrecht (het dorpsplein, nieuw theater, bioscoop en hallencomplex), maar vooral in Azië en Latijns-Amerika. ‘De beurs als belevingsconcept en ontmoetingsplek floreert mondiaal als nooit tevoren. Alleen in Europa loopt de interesse terug. Dat maakt de uitdaging groter.’

hebben gehad. Ik was toen verantwoordelijk voor een grootschalige sanering waarbij een kwart van het personeel in één keer hun baan verloor, terwijl het bedrijf even daarvoor juist enorm was gegroeid. Een doffe dreun voor honderden medewerkers, die van mij – destijds nog redelijk groen en zonder ervaring – dit slechte nieuws zouden vernemen. In mijn voorbereiding ben ik maar uitgegaan van mijzelf: hoe wil ik behandeld worden als ik nu word ontslagen? Dat heeft gewerkt, want als ik medewerkers uit die jaren spreek, krijg ik spontaan nog wel eens een knuffel. Heeft u een levensmotto? Naast ‘Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden’ is dat toch vooral ‘Pluk de dag’. Ik ben overtuigd van het nut van planningen en lange termijnen, maar ik geloof ook erg in het moment. Toen mijn dochter voor de middelbare school was geslaagd, zijn we samen naar New York gegaan. En binnenkort gaan we naar Shanghai, dat is geweldig om te doen. Met wie zou u een beschuitje willen eten? Vooropgesteld, ik haat beschuit. Voor mij koffie en een croissant. Dan zou ik graag Obama willen ontmoeten. Ik heb ‘m ooit een keer live zien speechen, maar dat was nog voor zijn uitverkiezing tot president. Hoe bevalt het ambt hem nu, ruim 4 jaar later? Waarom lukken dingen hem wel, en waarom niet? En hoe komt het dat alle Amerikaanse presidenten zo snel oud worden? Is de functie zo zwaar? Zit zijn agenda dan

altijd vol? Die van mij niet, ik wil baas zijn over mijn dag, over mijn leven en tijd vrij kunnen maken voor mensen die mij absoluut nodig hebben. Anders kan ik niet functioneren. Werken tot 67 jaar; ja of nee? Ik werk liever nog langer door, tot 77 bijvoorbeeld. Of totdat ik merk dat ik door mijn gezondheid niet meer de prestaties kan leveren die ik van mijzelf verwacht. Wellicht is het dan het moment om het rustiger aan te gaan doen, eerder niet. Ik wil er nu eenmaal uit halen wat er in zit, in mijn werk, in mijn leven. Stoppen is dan niet het eerste waar je aan denkt. Wat is uw grootste valkuil? Dat ik te veel alles in eigen hand wil houden. Ik heb niet altijd evenveel vertrouwen in anderen. Ongetwijfeld ten onrechte, maar toch. Ik ben jarenlang accountant geweest, wellicht ligt daar de oorsprong. Inmiddels ben ik mij ervan bewust en organiseer een omgeving waarin ik wel moet vertrouwen op anderen en probeer hun ruimte te geven zodat ze alles durven te zeggen. Ik stel dat juist op prijs. Wat vindt u van het huidige kabinet? Ik kan slechts constateren dat ze een valse start hebben gehad en dat ze nu hun best doen om in hun ritme te komen, vooralsnog zonder succes. Ik zou het kabinet willen adviseren niet halsstarrig vast te houden aan die 3% begrotingstekort en vooral ook te blijven investeren. Deze crisis is er één van gebrek aan vertrouwen. Dat herstel je niet door uitsluitend te bezuinigen.

Als u geen bestuurder zou zijn geweest, wat dan? Geen idee. Dat had van alles kunnen zijn, met mijn horecadiploma zou ik zelfs kroegbaas kunnen zijn. Aan de andere kant, het werk had wel relevantie moeten hebben. En ik vind het ook leuk om aan de knoppen te zitten en eraan te kunnen draaien, dat dan weer wel. Waar bent u laatst van geschrokken? Ik ben kort geleden naar een rouwdienst geweest van een jongen die zelfmoord had gepleegd en waarvan ik de ouders goed ken. Ik heb minutenlang gehuild, om meerdere redenen. Met die jongen was niets mis, die functioneerde tot voor kort prima. Maar opeens zag hij zichzelf als een mislukkeling en krijgt het leven blijkbaar een absurde en definitieve wending. Als vader van twee kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd kwam dit alles bij mij keihard binnen. Heeft u nog dromen? Niet echt, ik heb altijd de dingen gedaan die ik graag wilde doen. Zoals het behalen van mijn coureursdiploma en meedoen aan autoraces. Tijdens die periode heb ik nog een wijze levensles opgedaan, toen mijn rij-instructeur in een scherpe bocht tegen mij zei: ‘Gooi ‘m ervoor!’ en ik antwoordde: ‘Ja, maar ik wil wel finishen’. In een notendop schetst dat precies wie ik ben. Ik wil heel graag winnen – zeker ook met de Jaarbeurs – maar realiseer mij maar al te goed dat we dan eerst de eindstreep moeten halen. Liever tweede dan door een onverantwoord risico helemaal geen resultaat. n

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

13


“Onze transparante prijsstelling kan het daglicht zeker verdragen� Ervaar onze lichte zalen en heldere offertes

Bel afdeling reserveringen 030 29 27 700 Vraag naar Janine, Judith, Margret of Yvonne Cursus- en vergadercentrum Domstad


EBU UPDATE

Twintig Nederlandse ziekenhuizen als partner Zorg ICT is in opmars. Zo steeg tussen 2008 en 2010 het aantal ICT-werknemers in de zorg met 28 procent en het lijkt erop dat deze groei aanhoudt (CBS, 2012). Cam IT Solutions, een ICTinfrastructuurspecialist gevestigd in Nieuwegein, lift mee op de ontwikkelingen in de branche. Inmiddels kan het bedrijf zo’n twintig Nederlandse ziekenhuizen tot haar klanten rekenen. Wij spraken met Willem Drijver, CEO van Cam IT Solutions: ‘ICT is niet langer een bijproduct, het is een kernproces geworden.’ Cam IT Solutions levert de CAMCUBE; een ‘private cloud’ totaalconcept, oftewel een combinatie van een private cloud platform en co-sourcing. Dit laatste betekent dat sprake is van een structurele samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier waarbij de leverancier haar technische toegevoegde waarde inbrengt als ‘managed services’. Door de nauwe samenwerking blijft de klant zeer betrokken en behoudt zelf meer verantwoordelijkheid voor het eindresultaat dan bij outsourcing.

Gulden middenweg

Cam IT Solutions bestaat uit 52 medewerkers en is actief in de drie segmenten Cure (40%), Care (30%) en Government (30%). Hierin faciliteert zij onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen en zelfstandige bestuursorganen zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties en

waterschappen. Cam IT Solutions bedient ongeveer 20 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, de Isala Klinieken in Zwolle, het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. ‘Het geheim’ van Cam IT Solutions zit volgens Willem Drijver in het feit dat zijn bedrijf een gat vult in de markt: ‘Normaal gesproken heeft een organisatie de keuze tussen het zélf onderhouden van de ICT-infrastructuur ofwel het volledig outsourcen ervan. Wij bieden de gulden middenweg door technisch te ontzorgen, zonder de regie en controle uit handen te nemen. Hierin zijn we primair functioneel-, proces- en mensgeoriënteerd. Vertrouwen is in dit verhaal dan ook een kernwoord.’ De focus ligt op het invullen van de verwachtingen van de moderne medewerker, het zogenaamde ‘consumerization’. Willem Drijver noemt

Willem Drijver zijn klanten dan ook geen klanten: ‘Ik spreek liever over partners.’

ICT als kernproces

In Nederland zijn meer dan 12.000 ICT­werknemers actief in de zorg. De totale omzet van de ICT-sector bedroeg in 2011 29,9 miljard euro en is met 1,6% gegroeid ten opzichte van 2010. De omzet in verkoop van IT aan de zorg (software & hardware) is 45 miljoen euro en voor de periode 2012-2015 wordt een groei verwacht van 8% (ABN AMRO, 2012). Daarmee stijgt de omzet in de zorg aanzienlijk harder dan gemiddeld in de ICT, waar (slechts) een groei van 1% wordt verwacht (ING, 2012). Naar de toekomst kijkend, rekent Cam IT Solutions erop dat zowel het Care- als het Cure-segment verder zullen blijven groeien. Volgens Willem Drijver is Zorg ICT zo in beweging door de ontwikkeling van de digitalisering en de komst van het elektronisch patiëntendossier: ‘ICT is niet langer een bijproduct, het is een kernproces geworden. Bovendien wordt er zwaarder getild aan beveiliging en hieraan gerelateerde dwingende regelgeving.’ n Bronnen: ABN AMRO (2012), Sectorrapport publieke sector ING (2012), Sectorstudie medische apparatuur 2012 CBS (2012), ICT, kennis en economie UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

15


BUSINESS FLITSENB PLUGINC GEEFT PROGRAMMEURS DE RUIMTE Op het Utrecht Science Park kunnen ervaren en jonge programmeurs samen werken aan de nieuwste technologische softwareontwikkelingen. In PlugInc – een ICT co-working space – leren zij van experts en van elkaar. PlugInc beschikt over dertig werkplekken; ook worden workshops gehouden. De locatie is een initiatief van incubator UtrechtInc.

‘Bedrijven schreeuwen om developers, designers en nieuw talent,’ zegt directeur Roel Raatgever. ‘Andersom zoekt deze groep een inspirerende werkplek, een community en opdrachtgevers. Hier in het gebouw van de Universiteit Utrecht vinden zij elkaar nu bij PlugInc.’

Developers en designers troffen elkaar bij de opening van PlugInc

BLÖMER NEEMT UTRECHTSE VESTIGING ROSENBERG VAN DER DOES OVER Na de splitsing van accountantskantoor Rosenberg van der Does in de vestigingen Reeuwijk en Utrecht ging het laatstgenoemde onderdeel op zoek naar een geschikte overnamepartij. Dit resulteerde in een overname door Blömer accountants en adviseurs. Per

1 april zijn de activiteiten en medewerkers van Rosenberg geïntegreerd in de organisatie van Blömer in Nieuwegein. Volgens Blömerpartner Hans Odijk past de overname in de groeistrategie en positionering van Blömer in de regio Utrecht.

NIEUWE STANDAARD IN JURIDISCHE DIENSTVERLENING

Van Benthem & Keulen Advocaten en Notariaat introduceert het serviceconcept vanDienst. Dit geeft ondernemingen, instellingen en overheden laagdrempelig toegang tot hoogwaardige juridische dienstverlening, aldus het Utrechtse kantoor. Het nieuwe concept biedt zes kosteloze services: een helpdesk om te sparren, prijszekerheid vooraf, modelcontracten, permanente nascholing, een juridische bibliotheekservice en het laatste juridische nieuws. Hiermee wil Van Benthem & Keulen de nieuwe standaard in juridische dienstverlening bepalen. Klantvriendelijkheid is daarbij het sleutelwoord. ‘Onderscheid tussen topkantoren in advocatuur en notariaat lag van oudsher in de inhoudelijke kwaliteit, maar in de top zijn de verschillen inmiddels beperkt,’ aldus Johan Koggink, directeur van Van Benthem & Keulen. ‘Zoals uit de recente Sectorvisie Advocatenkantoren van het ING Economisch Bureau blijkt, zit het echte onderscheid vooral in klantbenadering en werkwijze.’ Met vanDienst neemt Van Benthem & Keulen hierin het voortouw. ‘Intensieve dialoog met onze cliënten heeft geleid tot dit innovatieve concept. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de norm wordt voor advocatuur en notariaat. Hiermee geven wij inhoud aan onze visie op klantgerichte dienstverlening en laten zien dat wij businesspartner zijn van het bedrijfsleven en de publieke sector.’ Na de introductie kwamen al vele spontane reacties binnen van zowel cliënten als nietcliënten, meldt Koggink. ‘vanDienst wordt echt als vernieuwend ervaren.’

VAN DEN ELST NAAR UW HOLDING De raad van commissarissen van UW heeft Talitha van den Elst (48) benoemd tot algemeen directeur. Per 1 mei volgt zij Rutger van Krimpen op, die de functie van directievoorzitter van Pantar Amsterdam aanvaardde. Van

16

den Elst is sinds 2007 werkzaam als operationeel directeur bij Sallcon Werktalent, het SWbedrijf in de regio Deventer. Ook vervulde ze hier anderhalf jaar de functie van algemeen directeur a.i.

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

Johan Koggink: ‘Intensieve dialoog met cliënten leidde tot dit innovatieve concept.’


NBUSINESS TIEN JAAR HORNBACH IN NIEUWEGEIN

UPLIFT ’13: meer dan twintig tips! Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Met een extra koopzondag op 24 maart en een week met speciaal uitgelichte artikelen vierde Hornbach tien jaar vestiging op industrieterrein De Liesbosch in Nieuwegein. Sinds de opening in 2003 is de bouwmarkt verantwoordelijk voor een fors aantal arbeidsplaatsen, op dit moment zo’n 120. ‘Net als bij andere vestigingen lopen hier nog steeds flink wat medewerkers van het eerste uur rond,’ aldus vestigingsmanager Ramon van Assouw. ‘Dat is zeker in onze branche een unicum.’ Hornbach is een internationaal opererend familiebedrijf met een historie van ruim 130 jaar en meer dan 14.000 medewerkers. In Nederland zijn er negen vestigingen; een tiende filiaal opent dit najaar de deuren in Nieuwerkerk a/d IJssel. In 2012 won Hornbach voor de zevende keer de ING Retail Jaarprijs in de categorie ‘Beste Bouwmarkt’.

WERELDWIJDE PRIMEUR VOOR GAMESINDUSTRIE

Als eerste land presenteert Nederland een Facts & Figures Dutch Games Industry. Dit vond plaats tijdens de Games Development Conference op 26 maart door de Taskforce Innovatie regio Utrecht, in samenspraak met het Nederlandse consulaat in San Francisco. De monitor geeft een compleet beeld van de Nederlandse gamesindustrie: jong, dynamisch, volop in ontwikkeling en met veel groeipotentie. Naast de omvang en groei van gamebedrijven is ook onderzoek gedaan naar (internationale) samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, ambitie en gewenste of noodzakelijke ondersteuning om verdere ontwikkeling te stimuleren. De Facts & Figures Dutch Games Industry laat zien dat er grote potentie is voor (door)ontwikkeling van de sector.

Alsof er geen economische tegenwind waait, zo groot was het enthousiasme op zaterdag 20 april bij UPLIFT ’13, georganiseerd door Rabobank Utrecht. Ruim 150 zelfstandige professionals uit Utrecht en omgeving bleken deze middag geen boodschap te hebben aan sombere economische bespiegelingen. Zij waren gekomen om hun business een ‘uplift’ te geven, om juist met flinke tegenwind op te stijgen. Afgaande op de vele reacties staat menig ZZP’er aan de vooravond van een succesvol businessjaar. Naar aanleiding van het succes van UPLIFT ’12 organiseerde Rabobank Utrecht opnieuw een middag die bedoeld was om te inspireren, te netwerken en vaardigheden te trainen. Die vaardigheden hadden dit jaar te maken met het vergroten van de commerciële slagkracht. Victor Bonke trapte af met een aanstekelijk verhaal over koude acquisitie: hoe kom je op de juiste manier in contact met potentiële klanten? Als logisch vervolg hierop volgden vier workshops: Elevator Pitch, Leer snel lezen, Netwerken met LinkedIn en Scoren met offertes. Onder de aanwezigen was Urske Kuijpers, zelfstandig communicatieadviseur en klant van de Rabobank. ‘Ik vond de middag zeer geslaagd, vooral het verhaal over cold calling. Ik heb dat de afgelopen acht jaar als zelfstandige nooit nodig gehad, maar kijk er nu door de vele tips en trucs positiever tegenaan en ben van plan deze stoute schoenen toch maar eens aan te trekken.’ UPLIFT ’13 stond sowieso boordevol tips. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur een mail naar evenementen@utrecht.rabobank.nl o.v.v. UPLIFT-tips.

Rabobank Utrecht Telefoon 030-287 80 00 bedrijven@utrecht.rabobank.nl www.rabobank.nl/utrecht


nice to meet! Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist is centraal gelegen op een bosrijk eigen landgoed van 45 hectare. Tussen al dit groen bieden wij, in een sfeervolle accommodatie met 30 vergaderzalen en 140 hotelkamers, een compleet product met diverse faciliteiten en een helder prijsbeleid. We zijn uitstekend geschikt voor ĂŠĂŠn- en meerdaagse bijeenkomsten: zowel voor trainingen en congressen als voor onze weekendhotelgasten.

Woudenbergseweg 54 3707 HX Zeist

T 0343 - 492 492 F 0343 - 492 444

E info@woudschoten.nl I www.woudschoten.nl


BEDRIJFSPROFIEL

Doel: efficiënter werken tegen minder kosten

Ricoh Document Center Utrecht expert in documentverwerking ‘Wij zijn een soort lokale multinational die grote en kleine bedrijven adviseert bij de keuze van de juiste apparatuur en bij het optimaliseren van documentintensieve processen,’ stelt Eric Hekman, samen met compagnon Jos de Greef directeur/eigenaar van het Ricoh Document Center (RDC) Utrecht. ‘Onze professionele en servicegerichte teams beschikken niet alleen over de vereiste deskundigheid en ervaring om geavanceerde management informatiesystemen te implementeren, maar plaatsen met evenveel gemak en genoegen een enkele printer. Wij zijn een flexibele onderneming die veel waarde hecht aan een persoonlijke benadering en zich daarbij als doel heeft gesteld, klanten efficiënter te doen werken tegen lagere kosten.’ Ricoh ontwikkelde een tool die in een paar minuten inzicht geeft in de efficiency van het machinepark. Deze slimme scan vormt de basis voor een kostenbesparend advies op maat.

RDC Utrecht in Nieuwegein begeleidt al jaren met succes het verbeteren van alle informatiestromen bij bedrijven en organisaties in de provincie Utrecht. RDC Utrecht combineert de voor­delen van een compact, dynamisch en lokaal georiënteerd bedrijf met die van Ricoh, de wereldwijde, kennis­intensieve marktleider op het gebied van document management. Ricoh is er trots op koploper te zijn met de modernste technologische innovaties op het gebied van document manageVoor meer informatie: ment oplossingen. Maar RDC Utrecht volgens Eric Hekman mag T 030-2676799 die technologie pas het RDC-Utrecht@ricoh.nl predicaat perfect d­ ragen als www.ricoh-documentcenter.nl ze binnen een organisatie ­optimaal ­functioneert. n

Feducon en RDC Utrecht komen tot zaken

EEN ZORG MINDER Ondernemer Daan Spanjersberg heeft 30 jaar ervaring in de zorg. Hij is eigenaar van een keten fysiotherapie­ praktijken en ook bestuurlijk zeer actief. Samen met Elko Klijn – Associate Professor strategie en organisatie aan de VU – startte Spanjersberg in september 2012 met Feducon. ‘Zorgprofessionals beschikken over hoogwaar­ dige vakkennis maar zijn vaak bedrijfskundig niet of ­nauwelijks onderlegd. In toenemende mate wordt in de zorg echter een beroep gedaan op ondernemerschap. Feducon ondersteunt daarbij.’ Dat doet het Nieuwe­ geinse bedrijf onder meer door voor studenten van zorg­ opleidingen een leergang management en organisatie te verzorgen. ‘En professionals die al in de zorg werken,

Eric Hekman, Ian Klijn en Daan Spanjersberg

bieden wij via cursussen toegang tot aanvullende kennis over bedrijfseconomische onderwerpen.’ Naast deze edu­ catieve activiteiten staat Feducon zorginstellingen terzijde met advies over bijvoorbeeld strategie, businessplannen en financiering. ‘Derde pijler van het bedrijf is onderzoek, onder meer in opdracht van brancheorganisaties.’ Ian Klijn houdt zich bij Feducon bezig met de bedrijfs­ voering in brede zin, van personeel tot facilitaire zaken. ‘Vanuit de gedachte dat ons gebruik beperkt zou zijn, kozen we aanvankelijk voor een budgetprinter. Al snel ­liepen we echter tegen praktische beperkingen aan. De kwaliteit liet te wensen over en het bleek niet mogelijk om oorkondes op dikker papier te drukken.’ Via Klijn’s net­ werk kwam contact tot stand met RDC Utrecht. ‘Hun advies was to the point en de kwaliteit van Ricoh staat ­buiten kijf; we kwamen snel tot zaken.’ Feducon least een multifunctional. ‘Zekerheid is daarbij de belangrijkste over­ weging,’ zegt Spanjersberg. ‘Service en onderhoud zijn nu voor een vast maandbedrag geregeld. Dat betekent een zorg minder en we ons kunnen concentreren op waar het om gaat: de verdere groei van Feducon.’

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

19


U INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT T V Z O PARTICIPATIE N D DUURZAAMHEID N Mind at Work ontzorgt! Mind at Work is gespecialiseerd in diensten op gebied van scholing, arbeid en zorg. Wij ondersteunen werkgevers bij het in dienst nemen van (kwetsbare) mensen, het creëren van passende functies, het begeleiden en ondersteunen de (HR) managers. Mind at Work levert maatwerk vanuit persoonlijke aandacht en professionele deskundigheid voor zowel werkgever als werknemer. Re-integratie 1e/2e/3e spoor, Bedrijfsanalyse, Jobcarving, Jobcoaching, Trajecten, Verzuimpreventie en begeleiding, Deskundigheidsbevordering, (psychologisch) Onderzoek, Training

Haal de wereld binnen Centraal gelegen op de Utrechtse Heuvelrug ligt Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten; een ontmoetingsplaats voor wereldburgers. Het bestaat uit twee unieke gebouwen, een voormalig missiehuis en een voormalig klooster, en is omringd door een groot bebost terrein. Het conferentiehotel beschikt over 3 congreszalen, 18 vergaderzalen, een aantal gespreksruimtes en 131 moderne hotelkamers.

De ideale locatie voor meerdaagse bijeenkomsten Hoofdkantoor □ Louis Armstrongweg 26 b □ 1311 RK Almere tel 036 - 546 95 70 □ info@mindatwork.org

Kontakt der Kontinenten | Conferentiehotel | Training & Advies Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg - Telefoon +31 (0)346 351755 info@kontaktderkontinenten.nl - www.kontaktderkontinenten.nl

adv_kdk_90x130_CMYK.indd 1

04-09-12 14:58


SPECIAL REGIO BUSINESS DAGEN

Beurs faciliteert persoonlijk contact

Regio Business Dagen terug in Midden-Nederland Na een afwezigheid van vijf jaar zijn de Regio Business Dagen terug in Midden-Nederland. En nu definitief, als het aan initiatiefnemer OGZ ligt. ‘De vraag om het evenement hier weer te organiseren, kwam vanuit de markt,’ vertelt projectmanager Jill Oomen. ‘Oud-deelnemers vroegen ons wanneer de beurs terug zou komen. Want juist nu de economie nog altijd stagneert, moeten ondernemers veel aandacht besteden aan hun zakelijke contacten. De Regio Business Dagen zijn daarvoor de gelegenheid bij uitstek.’ Netwerken opbouwen en onderhouden is van essentieel belang voor bedrijven en ondernemers. ‘Bekendheid genereren bij potentiële klanten is vaak een eerste stap,’ aldus Oomen. ‘In hun marketingbeleid maken ondernemers een afweging tussen een groot – en groeiend – aantal mogelijkheden. Het is zaak de juiste mix te vinden tussen bijvoorbeeld adverteren, internet, direct mailing, telefonische acquisitie en free publicity. Maar persoonlijke één-op-één communicatie is minstens zo belangrijk. In die behoefte voorzien de Regio Business Dagen.’

hoef je niet meer op een beurs te wachten voor je nieuwe producten kunt laten zien. De functie wordt anders, en dus wijzigt ook de invulling en het karakter van onze evenementen. Het draait nu vooral om het faciliteren van persoonlijk contact. De deelnemers zelf geven ook aan dat zij zich vooral presenteren met het oog op relatiebeheer en het ontmoeten van nieuwe contacten. Met de Regio Business Dagen creëren wij een plek waar mensen elkaar letterlijk in de ogen kunnen kijken. De beurs is geslaagd als de juiste standhouders de juiste bezoekers ontmoeten.’

Functie verandert

Zichtbaar langs de A2

Vroeger werd een beurs vooral ingezet om noviteiten te showen en direct business te genereren. ‘Dat is flink veranderd. In de snelle wereld van digitale media

De Regio Business Dagen zijn alleen bedoeld voor ondernemers en vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. ‘Om

BEURSSPECIAL Onderdeel van deze Utrecht Business is de officiële beursspecial van de Regio Business Dagen op 29 en 30 mei. Naast een artikel met ­achtergrondinformatie en een lijst met deelnemers treft u een over­ zicht aan van het inhoudelijke programma. Een uitnodigingskaart is bijgesloten. Online aanmelden kan op www.rbdutrecht.nl.

Jill Oomen: ‘De vraag om het evenement weer te organiseren, kwam vanuit de markt.’ voldoende ruchtbaarheid te geven aan het evenement en in contact te komen met de juiste bezoekersdoelgroep is een uitgebreide publiciteitscampagne opgezet. Die behelst onder andere het genereren van de nodige (free) publicity in de regionale media. Erg trots zijn we op de samenwerking met Interbest, dat in aanloop naar de RBD twee weken lang een gigantische reclameposter laat zien langs de A2.’ Wat mogen bezoekers volgens Oomen zeker niet missen tijdens de Regio Business Dagen? ‘Allereerst natuurlijk de opening door KvK-voorzitter Michael Kortbeek op 29 mei, met aansluitend een verrassende talkshow onder de noemer Get Inspired. Verder zie ik ook uit naar de presentaties van Frans van Seumeren en Henk Westbroek.’ n UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

21


29 & 30 MEI Hèt netwerkevent van Midden-Nederland

JAARBEURS

UTRECHT Beide dagen geopend van 14:00-20:00 uur

Uitgebreid inhoudelijk programma met

TOPSPREKERS Frans van Seumeren

Get Inspired

Henk Westbroek

Grootaandeelhouder van voetbalclub FC Utrecht vertelt met liefde voor de club én de regio zijn verhaal.

Welke ondernemende initiatieven zetten Utrecht op de kaart? Inspirerende voorbeelden komen langs in de talkshow Get Inspired, opgenomen voor een live publiek op het hoofdpodium.

Nederlandse socioloog, zanger, liedjesschrijver, acteur, producer, kroegbaas, radio- en televisiepresentator en politicus.

29 mei 17:00 uur

29 mei 14:00 uur

30 mei 17:00 uur

• Beursvloer met 150 exposanten • Uitgebreide netwerkmogelijkheden • Internationaal ondernemen • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Evenement van:

Mediapartner:

Meld u aan voor een gratis bezoek op:

www.rbdutrecht.nl

De Regio Business Dagen worden ondersteund door:

Internationaal

Ondernemen-plein

Spanje Borrel

ambicion.es

Accommodatie

Plein


SPECIAL REGIO BUSINESS DAGEN

Multinational en zzp’er presenteren zich op Regio Business Dagen

Netwerken, communiceren en inspireren TEKST CEES LOUWERS

De Regio Business Dagen vormen een uitstekende manier om op één locatie een groot aantal ondernemers en organisaties te ontmoeten. In Jaarbeurs Utrecht treffen bezoekers op 29 en 30 mei standhouders uit tal van branches en specialismen, letterlijk van zzp’er tot multinational. Ook kent het evenement veel collectieve presentaties en een uitgebreid inhoudelijk programma. Een aantal deelnemers blikt vooruit en deelt ambities en verwachtingen. De Regio Business Dagen (RBD) worden door OGZ al sinds 2001 op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. Doelstelling is dat elke beurs een goede afspiegeling vormt van de bedrijvigheid in de betreffende regio. Dat is in Utrecht zeker gelukt. Niet alleen het lokale mkb, ook overheidsinstellingen en grote (inter) nationale bedrijven zien deelname aan de beurs als toegevoegde waarde voor hun aansluiting met de regio. Naast een groot aantal zakelijke dienstverleners – altijd goed vertegenwoordigd in Midden-Nederland – behoren onder meer logistieke bedrijven, incassobureaus en (grafi)mediabedrijven tot de standhouders. Ook organisaties als gemeente Zeewolde, Hogeschool van Amsterdam en het Utrecht Science Park geven acte de présence.

netwerk­organisatie van het land,’ vertelt coördinator partnernetwerk Karin Jansens. MVO Nederland richt zich op ondernemers met de ambitie om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Het in Utrecht gevestigde netwerk is de centrale spil op het MVO-plein. ‘Hier staat ook een aantal partners en andere partijen die hun maatschappelijke rol belangrijk vinden. Door ons gezamenlijk te presenteren, wint ieders boodschap aan kracht.’ Jansens geeft op beide RBDdagen een lezing met de titel: ‘MVO: de versnelling is nu echt begonnen’. Daarin zet zij de belangrijkste uitkomsten van een recent MVO-trendrapport op een rij.

Zakelijke kansen

Met welke doelstellingen neemt MVO Nederland deel aan de Regio Business Dagen? ‘Onze focus ligt zowel op het mkb als bij het grootbedrijf. Bij onze

FC Utrecht-plein: prominent onderdeel van de RBD

Boodschap wint aan kracht

Collectieve presentaties vormen een vertrouwd beeld op de Regio Business Dagen. Eén ervan is het MVO-plein, een initiatief van OGZ in samenwerking met MVO Nederland. ‘Met ruim 2.000 aangesloten bedrijven en organisaties zijn wij de grootste MVO-kennis- en UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

23


SPECIAL REGIO BUSINESS DAGEN

oprichting in 2004 sloten zich vooral bedrijven en organisaties aan die al veel stappen hadden gezet op het gebied van MVO en duurzaamheid. De laatste jaren komen steeds meer partijen op ons af die MVO-ambities hebben maar niet goed weten hoe deze te concretiseren. Het is een hele diverse groep van grote en kleine organisaties uit tal van sectoren. Tijdens de beurs hopen we zoveel mogelijk van hen te inspireren en te stimuleren om concreet met MVO aan de slag te gaan.’ Jansens ervaart dat veel bedrijven die al wel actief zijn met MVO hier zelf amper bij stilstaan. ‘Ze zijn dus onbewust bekwaam. Als zulke organisaties zich aansluiten bij ons netwerk, zorgt dat voor bewustwording. Die leidt vaak tot uitbreiding van de MVO-activiteiten en kan zeker ook nieuwe zakelijke kansen opleveren.’

Grootste bureau van Nederland

Bij een tweede groep deelnemers vormt communicatie de bindende factor. Tien leden van de Utrechtse Communicatiekring (UCK) presenteren zichzelf en hun vereniging op de beurs. ‘Het UCK-lidmaatschap staat open voor zelfstandige specialisten en voor communicatieprofessionals in loondienst,’ vertelt Raymond de Jong (Promare

UTRECHT OP DE KAART De officiële opening van de Regio Business Dagen op 29 mei is in handen van Michaël Kortbeek, voorzitter van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. Na zijn bijdrage biedt de KvK-talkshow Get Inspired aansprekende voorbeelden van ondernemende initiatieven die Utrecht op de kaart zetten. Presentator is David Uijl. De talkshow vormt de aftrap voor het uitgebreide inhoudelijke programma met ruim dertig lezingen, workshops en presentaties. Het overzicht hiervan staat op de volgende pagina’s, evenals een lijst van deelnemers.

ons netwerk ligt deels in de gebundelde expertise. De ondernemers onder de leden schakelen bij grotere projecten heel gemakkelijk ook andere UCK-ers in. Opdrachtgevers halen zo via één contactpersoon meerdere disciplines in huis. Op het gebied van beeld & geluid, merkactivatie, tekstproductie, marketing, vormgeving, online, ruimtelijke communicatie en nog veel meer.’ Ook de vorige Regio Business Dagen kende een gezamenlijke presentatie van UCK-leden. ‘Dat is goed bevallen en krijgt daarom dit jaar een vervolg. Onder de noemer “Communicatie in alle kleuren” bieden wij bezoekers een representatief beeld van de veelzijdige achtergrond van de leden.’ De tien UCKdeelnemers nodigen hun relaties uit voor de beurs. ‘Ook zijn zij van harte welkom tijdens de UCK-netwerkborrel die wij op de laatste beursdag organiseren. Net als alle UCK-leden natuurlijk.’

Voetbal als bindmiddel

Gezamenlijke presentatie van UCKleden tijdens de vorige RBD-editie Communicatie & Media) namens de tien deelnemers. 2013 is een bijzonder jaar voor de UCK; in september viert de vereniging haar 40-jarig bestaan. ‘We zeggen wel dat de UCK met meer dan 450 leden het grootste communicatiebureau van Nederland is. Want de kracht van

24

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

‘Op de beurs willen we uitdragen dat wij dé businessclub van Midden-Nederland zijn,’ verwoordt head of sales Arnaud Miltenburg van FC Utrecht Business de belangrijkste reden voor deelname. ‘Voetbal is het bindmiddel, maar onze businessclub is meer dan dat. Want als in de zomer de competitie stil ligt, is het zakelijke netwerk nog steeds volop actief.’ Het ledenbestand omvat lokale eenmansbedrijven, multinationals plus alles wat daar tussen zit. ‘En het blijkt dat zij bij ons allemaal zaken met elkaar kunnen doen.’ FC Utrecht Business presenteert zich op de Regio Business Dagen samen met een aantal van haar leden. ‘Dit zijn zowel oudgedienden als bedrijven die nog maar

kort aangesloten zijn. Het animo voor deelname heeft mij positief verrast. Het is goed om te constateren dat bedrijven in deze economisch hectische tijden de toegevoegde waarde van een collectieve beursdeelname inzien en daarin willen investeren.’ Over de invulling en uitstraling van het FC Utrecht-plein werd bij het ter perse gaan van deze special nog volop gebrainstormd. ‘Duidelijk is in elk geval dat het kenmerkende rood/wit een prominente rol speelt. Zeker is ook dat grootaandeelhouder Frans van Seumeren op de eerste beursdag een voordracht houdt.’

Beste ambassadeurs

Als commerciële afdeling vormen Miltenburg en zijn mensen de verbindende schakel tussen FC Utrecht en de businessclubleden. ‘Daarom ben ik ook zo blij dat een aantal van hen zich samen met ons presenteert. Want zij zijn onze beste ambassadeurs. Leden weten immers uit eigen ervaring wat de businessclub voor hen betekent. Zij kennen de kracht van ons netwerk en kunnen dat als geen ander uitdragen.’ En doen dat ook in toenemende mate, merkt Miltenburg. ‘Dit seizoen was daarbij sprake van een omslag. Steeds meer bedrijven gaan met ons in gesprek, vaak geënthousias­ meerd door de bestaande leden. Een positieve ontwikkeling die wij op de Regio Business Dagen graag een vervolg geven.’ n


WAT DACHT U VAN EEN BUSINESS MEETING MET 24.500 MAN?

FC UTRECHT BUSINESS CLUB DE EREDIVISIE ALS HET OM NETWERKEN GAAT

De Business Club van FC Utrecht in Stadion Galgenwaard is dĂŠ plek als het gaat om het ontmoeten van het bedrijfsleven van Midden-Nederland. Ideaal om te netwerken en een perfect zakelijk platform om voor de winst te gaan. Tevens bieden de thuiswedstrijden van FC Utrecht u meerdere exposuremogelijkheden. Ideaal om uw bedrijf bij een groot publiek onder de aandacht te brengen! Neem voor meer informatie contact op met FC Utrecht Business.

Gaat u voor de winst? Bel 030-888 55 04 of mail naar business@fcutrecht.nl www.fcutrechtbusiness.nl


SPECIAL REGIO BUSINESS DAGEN

Overzicht programma Regio Business Dagen PROGRAMMA 29 MEI 2013 Centraal Beursterras

Purple Room

Red Room

14.00-14.10 Opening Regio Business Dagen Michaël Kortbeek, voorzitter Kamer van Koophandel Midden-Nederland

15.00-15.30 Vorwerk Vision Management Dashboard David Jansen, Vorwerk&Co

14.10-14.45 Get Inspired! Talkshow van de Kamer van Koophandel, gepresenteerd door David Uijl

15.30-16.30 Presentatie Efficiënt en Effectief Zakelijk Netwerken Hans Démoed, managing director Professioneel Netwerken Nederland

14.00-15.00 Betrokken Teambuilding: 2x winst Hanneke Weesie, Ingrid Verheij, Jacqueline Engelhard, Katherina Casse & Reggy Broekhuijse namens Samen Voor Betrokken Ondernemen

15.00-20.00 AnyChange Elevator Pitch Martijn De Zoete, Anychange

17.45-18.45 Netwerkgids Nederland ‘4 op een rij’ Aart Hilhorst, Partner Netwerkgids Nederland

Yellow Room

Blue Room

15.00-16.00 Zaken doen in Rusland - Kansen in de regio’s achter Moskou: Oeral en ­Siberië Robert Nahon, Venster naar Rusland

15.00-15.30 Slim samenwerken met partners Mark Wolffenbuttel, Business Development Manager bij TIE Kinetix

16.00-17.00 Rusland na de Perestroika Ruud van den Hoogenhoff, MA 17.00-18.00 Hoe kijken de Russen tegen de Nederlanders aan Marina Krol, Marina Translations

26

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

18.00-19.00 Meer klanten en meer winst in minder tijd Fred Krautwurst, CEO SmilesTree international

15.00-16.00 MVO - De versnelling is nu echt begonnen Karin Jansens, MVO Nederland 16.00-16.30 Maatschap Wij, vernieuwing van onze maatschappij begint bij burger en onderneming ir. Mickey Huibregtsen, Voorzitter van de Publieke Zaak en oprichter van De Slinger 17.00-18.00 Workshop ‘Wanbetalers? Wat kunt u doen’ Michael Hillebrandt, Incassade Deurwaarders en Incasso

FC Utrecht Plein 17.00-18.00 Grootaandeelhouder FC Utrecht vertelt met liefde voor de club én de regio zijn verhaal Frans van Seumeren


De Regio Business Dagen zijn niet alleen een ontmoetingsplaats voor deelnemende organisaties en bezoekers. Op 29 en 30 mei vindt ook een groot aantal lezingen, presentaties en workshops plaats op verschillende delen van de beursvloer. Een overzicht van het inhoudelijke programma.

PROGRAMMA 30 MEI 2013 Centraal Beursterras

Red Room

15.00-20.00 AnyChange Elevator Pitch Martijn De Zoete, Anychange

14.00-15.00 Betrokken Teambuilding: 2x winst Hanneke Weesie, Ingrid Verheij, Jacqueline Engelhard, Katherina Casse & Reggy Broekhuijse namens Samen Voor Betrokken Ondernemen

17.00-18.00 Henk Westbroek, Nederlandse socioloog, zanger, liedjesschrijver, acteur, producer, kroegbaas, radio- en televisie­ presentator en politicus

Purple Room 14.00-14.45 Workshop Duurzame Inzetbaarheid – Hoe vitaal en gezond is uw organisatie? Jeen Bomers en Arnoud Nienhaus, Bewegen Werkt 15.00-15.30 Vorwerk Vision Management Dashboard David Jansen, Vorwerk&Co 15.30-16.15 Presentatie Efficiënt en Effectief Zakelijk Netwerken Hans Démoed, managing director Professioneel Netwerken Nederland 16.30-17.30 Workshop ‘Wanbetalers? Wat kunt u doen’ Michael Hillebrandt, Incassade Deurwaarders en Incasso

Blue Room

15.00-16.00 MVO - De versnelling is nu echt begonnen Karin Jansens, MVO Nederland

12.00-14.00 Directeuren Netwerk Lunch Sjoerd van Esch, Tafelvoorzitter

Yellow Room

14.30-15.30 Van Idee naar Doen: vergroot de realisatiekracht van uw innovaties drs. Arjan J. van Bommel, partner van Idea I do & Jean-Paul Janssens, associate adviseur bij Idea I do 16.00-17.00 Netwerkgids Nederland LIVE Extra ‘Leden werven met effectieve reclame- en promotieacties’ Rens Tanis, Directeur Netwerkgids Nederland 17.00-20.00 Spanje Borrel Marco Kivit, Oprichter Business Club Spanje

12.00-14.00 Russia Business Lunch Spreker Hans van Koningsbrugge, NRCe 15.00-16.00 Zaken doen in Rusland - Kansen in het Wolgagebied en Krasnodar (Kuban) Robert Nahon, Venster naar Rusland 16.00-17.00 Rusland een echt kapitalistisch land? Ruud van den Hoogenhoff, MA 17.00-18.00 Hoe zien de Russen zichzelf Venster naar Rusland

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

27


SLINGER NIEUWS

AH-ondernemer Jolanda Konincks:

‘Betrokken ondernemen komt van binnenuit’ TEKST ARNOUD CORNELISSEN

‘Als we allemaal een klein beetje doen’, zegt Jolanda Konincks, ‘doen we met z’n allen heel veel.’ Het is een instelling die tot resultaten leidt. Niet voor niets was haar AH-supermarkt aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht onlangs provinciaal winnaar van de ZO-Z Award van het Vakcentrum Detailhandel. Ook op het vlak van maatschappelijk betrokken ondernemen werd de zakenvrouw gelauwerd. Vorig jaar nam zij samen met speeltuinvereniging De Duizendpoot de Slinger-Award 2011 in ontvangst. Betrokken ondernemen komt van binnenuit, zegt Konincks, die zich twee jaar geleden bij De Slinger Utrecht aansloot. ‘Toen ik nog bij een bank werkte, had ik al de overtuiging dat ik iets voor de samenleving wilde betekenen. De manier waarop, was nog niet duidelijk. Op het moment dat mijn man en ik in 2005 de supermarkt begonnen, hadden we echt

Jolanda Konincks: ‘Het moet uit je hart komen.’

niet het idee dat we iets voor de buurt wilden betekenen. Dat is een beetje zo gegroeid.’ De praktijk van de supermarkt vormde eigenlijk de aanleiding. ‘Ik kom niet uit deze wereld. Daarom vallen mij dingen op die voor mensen die al lang in het vak zitten, normaal zijn. Zo schrok ik van de hoeveelheid voedsel die wij dagelijks moeten weggooien.’ Al snel kwam een geregelde stroom van voedsel op gang naar de Voedselbank. Ook de sociale keuken van Joy4You krijgt dagelijks overgeschoten voedingsproducten.

Band met de buurt

Er gebeurde nog meer. Jolanda Konincks besprak de nieuwe praktijken met haar personeelsleden. Daardoor ontstond ook op de werkvloer een besef dat een winkel en iedereen die daar werkt wat voor de maatschappij kunnen betekenen. Mede doordat veel personeelsleden in de directe omgeving wonen, ontstond een band met de buurt. Samen met speeltuinvereniging De Duizendpoot organiseerde Konincks eens per week een lunch voor schoolkinderen. Kinderen uit de buurt mochten een kijkje nemen achter de schermen van de supermarkt. En als het nodig is, volstaat

28

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

Steeds meer ondernemingen nemen hun maatschappelijke betrokkenheid serieus en zetten zich belangeloos in voor een project ter versterking van de samenleving. De Slinger Utrecht stimuleert ondernemers een actief MBO-beleid te voeren, adviseert daarbij en vormt de schakel tussen vraag en aanbod. Utrecht Business ondersteunt deze doelstellingen van harte en biedt De Slinger in elke uit­ gave een podium. Meer informatie op www.deslinger.nu/utrecht. een telefoontje om zeven, acht kinderen op te trommelen die met vuilniszakken op pad gaan om zwerfafval in de buurt op te ruimen tijdens Nederland Schoon. Trots gehuld in AH-jacks.

Geen truc

‘Nee, dat is geen marketingtruc,’ zegt Konincks met enige felheid. ‘Dat werkt op de lange duur niet. Als je als ondernemer iets voor de maatschappij wilt betekenen, moet dat uit je hart komen. Dan wordt het pas succesvol. Als je zulke activiteiten in de eigen omgeving doet, zie je direct resultaat. Ik sponsor geregeld evenementen van studentenclubs, maar vraag altijd een tegenprestatie. Ze moeten iets doen voor de buurt. Zo hebben studenten diergeneeskunde met kinderen paard gereden en heeft een studentenvereniging een middag spelletjes gedaan met mensen uit het bejaardentehuis. Op die manier breng je studenten in contact met een wereld die ze niet of nauwelijks kennen. Dat telt voor mij als resultaat. Niet dat ze mijn logo afdrukken.’ n


SPECIAL REGIO BUSINESS DAGEN

Deelnemers Regio Business Dagen 29 en 30 mei 2013 A Acanthis Document Solutions BV E030 Adelphi Car Lease B.V. C046 Ad Hoc Data C028 Aristo Accommodaties Accommodatie­plein Ascom Nederland B.V. FC Utrecht-Plein Atelier Albert BNI Saturnus Auto Muntstad Groep FC Utrecht-Plein Autobedrijf de Pijper A045 Autobedrijf van Kuilenburg Bosch Car Service A045 Autoservice de Goey D020 B BakkerBaarn D013 Bedrijfsbeelden C008 BedrijvenCentrum Vechtenstein D032 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom B045 BlueDrop B036 BOMENcoaching&counseling BNI Saturnus Bosch Car Service Kroonsberg A045 Bosch Car Service Nieuwenhuijsen B.V. A045 Bosveld Academy B043 Brinkbouw BV BNI Saturnus C Chocolaterie Vink B046 Coney BNI Saturnus Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten Accommodatieplein D Daywize De Combineur BV De Eventmakers De Kroon facilitaire diensten

C058 B036 E027 FC UtrechtPlein De Raadgevers Open Coffee Domstad De Reclamemakers BV C064 De Slinger Utrecht MVO-Plein Defero Communication Solutions BV D034 Digitaal Schrijven BV E030 Directeuren Netwerk NL DIYA Custom Suits D027 E Eemfors BV FC Utrecht-Plein Emira Sense of Style FC Utrecht-Plein ExpectiT D057 Eurogifts C056 Expatax BV International Business Development Square F FC Utrecht Business Flanderijn

FC Utrecht-Plein A039

Q Food ‘N’ Mood Fototainer

BNI Saturnus D016

G Gemeente Zeewolde GG Accountancy GPS-buddy Nederland B.V.

D055 BNI Saturnus D062

H Hogeschool van Amsterdam

C078/D002

I Incassade Deurwaarders en Incasso A046 Industrievereniging Lage Weide POU Interbest snelwegreclame FC Utrecht-Plein IVIO Opleidingen C038 J Jan Nap Elektrotechniek JCP Groep BV JUPE Software

BNI Saturnus C026 C056

K Karin Bos tekst Kenneth Smit Training Koop Kantoormeubelen BV L Landwinkel De Hooierij LED Flatlight

B036 C022 C066

BNI Saturnus C023

M Mind at Work MVO Nederland

MVO-Plein MVO-Plein

N Nationale Nederlanden D012 Netwerkgids Nederland D008 Nomovies B036 No Nonsancy C030 Notarissen Houwing van Beek BNI Saturnus O Onderhandelen voor verkopers Ondernemersfonds Utrecht Ondernemerskring Rijnsweerd Online-Planning.nl OORKAMERS

A038 POU POU D023 B036

P Payrault BNI Saturnus PCDA BNI Saturnus Platform Ondernemend Utrecht POU Prezend C016 Printaxx Media B048 Promare Communicatie & Media B036

Quavorm

B036

R RedPeppers REVON Grafische Bedrijven

D001 C036

S SenZ Grafische Media BNI Saturnus Silverbee BNI Saturnus Sinoo & Robert Advocaten BNI Saturnus Smit & Dorlas FC Utrecht-Plein Sportmassage Michaël Stam Groep B037 Subvention MVO-plein T TIE Kinetix FC Utrecht-Plein Transportbedrijf G. Kuijf en Zn BV E016 U Unicci Corporate Fashion UniPartners USG Restart Utrecht Business Utrecht Science Park Utrechtsche Heerenzitting Utrechtse Communicatiekring

D027 C054 MVO-Plein A037 POU B036

V Van Ginkel tuinspecialisten BNI Saturnus Van Rijn Beheer FC Utrecht-Plein Van Rooijen Catering D033 Van Straaten Post B.V. D031 Van Veluw Beheer B.V. FC Utrecht-Plein Vendor B.V. FC Utrecht-Plein Vendrig Packaging B.V. A044 Vergaderen a la Carte Accommodatieplein Verweij Elektrotechniek b.v. C047 VMB Security & Services BV D026 VNR NRCe International Business Development Square Vorwerk & Co B039 Vossebelt Installatietechniek BNI Saturnus Vrijwilligerscentrale Utrecht MVO-Plein W Webmeneertje WeLinq Woozl

C012 C008 B047 X

Xtandit

A059 Z

Zienergie B.V.

MVO-Plein

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

29


MKB NIEUWS

MKB-Nederland neemt lokale overheden de maat Welke burgemeester neemt de prijs in ontvangst voor de MKBvriendelijkste gemeente 2012-2013? MKB-Nederland organiseert dit voorjaar voor de derde keer deze tweejaarlijkse verkiezing. Hiermee vraagt MKB-Nederland op ludieke en positieve wijze aandacht voor een goede samenwerking tussen ondernemers en gemeenten. Want dat stimuleert lokaal ondernemerschap.

2011 – blijkt dat het initiatief dat ook in de hand werkt. In de collegeprogramma’s van een toenemend aantal gemeenten is inmiddels de ambitie opgenomen om te stijgen op de ranglijst van deze verkiezing.

Gemeenten kunnen het lokale ondernemersklimaat op verschillende manieren maken of breken. Zeker in een tijd waarin veel ondernemers het moeilijk hebben. Dan maakt het nogal verschil of de lokale lasten gelijk blijven of juist fors stijgen en of de gemeente mee- of eerder tegenwerkt bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een bouwvergunning. De verkiezing voor de MKB-vriendelijkste gemeente is bedacht om lokale overheden te prikkelen zich (beter) in te zetten voor een goed lokaal ondernemersklimaat. En anders dan vele andere verkiezingen wordt de uitslag niet bepaald vanachter een bureau,

De grootschalige enquête stoelt op vier pijlers: • De tevredenheid van ondernemers in de gemeente (hierbij gaat het om door de gemeente beïnvloedbare factoren zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid); • Het imago van de gemeente bij ­ondernemers van buiten (alle onder­ nemers wordt gevraagd welke gemeente in hun ogen het meest ­ondernemersvriendelijk is); • Communicatie en beleid voor en over het mkb (vragen over de informatievoorziening, de aanwezigheid van een aanspreekpunt voor ondernemers, investeringen in bedrijventerreinen en beleid voor starters); • Beoordeling prijs/kwaliteitverhouding van de gemeentelijke lasten (in hoeverre krijgen ondernemers ‘waar voor hun geld’).

maar door de mening van ondernemers zelf. Zo’n 20.000 mkb’ers spreken zich in dit onderzoek uit door het invullen van een vragenlijst.

Scherpe focus

Voor MKB-Nederland is de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente daarom een instrument om lokale overheden een scherpe focus op de ondernemersbelangen te laten houden. Gemeenten moeten zich constant realiseren hoe belangrijk het midden- en kleinbedrijf is voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Uit de twee eerdere edities – in 2008 en

Vier pijlers

Welke gemeente zich uiteindelijk de MKB-vriendelijkste van Nederland 2013 mag noemen, wordt rond de zomer bekend gemaakt. Invullen van de vragenlijst kan nog tot medio mei via synpact. jambo-software.com/vgvn_mkbnl. Zowel in 2008 als in 2011 was Bunschoten de mkb-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht

30

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

Meer informatie over de verkiezing: www.mkbvriendelijkstegemeente.nl


BUSINESS

Thema Human Resources

Ben Woldring speurt al vijftien jaar naar de beste deal


Profiel

De weloverwogen groei van Ben Woldring

‘Niet alles verandert automatisch in goud’ TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE NADINE VAN DEN BERG

In deze weken voor 30 april maakt Ben Woldring meer uren dan ooit. Als lid van het Nationaal Comité Inhuldiging rent hij van overleg naar overleg. Maar wie denkt dat deze tropenperiode hem tot een gestreste ondernemer maakt, komt bedrogen uit. De 28-jarige is ontspannen, zit goed in zijn vel en geniet van alles wat op hem afkomt. ‘Kort nadat de Koningin haar troonsafstand bekend had gemaakt, verscheen een gemiste oproep van Hans Wijers op mijn telefoon. Ja, dan is één plus één gauw twee.’

Geweldige ervaring Over de vraag of hij zitting wilde nemen in het comité hoefde Woldring niet lang na te denken. ‘Dit is een kans die zich maar eens in je leven voordoet; zo’n verzoek kun je eenvoudigweg niet weigeren.’ En dus pendelt hij sindsdien tussen het rustieke Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Hilversumse tv-studio’s en tal van hotels, omdat hij toch af en toe moet slapen. ‘Ik vind het een geweldige ervaring en een perfecte leerschool. De dynamiek, de diversiteit in ontmoetingen maar ook het tempo van werken en besluitvorming. Als je maar twee maanden hebt om van de inhuldiging een onvergetelijke dag te maken, moet je vooral keuzes maken, de juiste partijen erbij zoeken en doorpakken.’

Pessimisten Al deze facetten gaan opmerkelijk soepel. Niet in de laatste plaats omdat veel bedrijven, instellingen en burgers zelf met ideeën en ondersteuning komen. Zoals Google dat op eigen initiatief een interactieve map ontwierp met een

II

BUSINESS NATIONAAL

overzicht van alle activiteiten op 30 april. ‘Dat is maar één voorbeeld; er zijn er tientallen, zo niet honderden.’ Het is de kracht en de vaart die deelname aan dit proces voor Woldring zo bijzonder maakt. ‘Eigenlijk zouden hier meer mensen bij betrokken moeten zijn. Al was het maar om te ervaren wat allemaal mogelijk is in Nederland. Vooral de pessimisten onder ons zouden in één klap het licht weer zien.’ Woldring zegt het tussen de regels door, maar zijn statement is helder. De jonge ondernemer stoort zich aan het negatieve sentiment dat sinds de crisis hoogtij viert in Nederland. ‘Omdat het deels onterecht is. Natuurlijk hebben

Kans uit duizenden Juist dit aspect is Woldring al jaren een doorn in het oog. Zelf had hij de mazzel om op 13-jarige leeftijd vanuit school de ruimte te krijgen om een studieopdracht over websites bouwen uit te werken. Het bleek het begin van een vergelijkingssite en van zijn eigen bedrijf. ‘In die tijd kreeg ik een tip dat het tv-programma Kassa een item wilde maken over telefoontarieven. Dus stuurde ik een mail dat ik bezig was om deze tarieven te vergelijken op mijn website. Prompt werd ik gebeld en mocht in de uitzending tekst en uitleg geven; een kans uit duizenden.’

Juist deze tijd vraagt om oplossingen, daadkracht en creativiteit

we het wat minder en is het heel vervelend om werkloos te zijn. Maar als je kijkt hoe ons land erbij ligt in vergelijking tot het buitenland, dan ben je blij dat je hier woont. Neem onze infrastructuur, gezondheidszorg, sociale zekerheid en veiligheid: op al deze punten scoort Nederland extreem hoog. Zelfs ons onderwijs staat er vooralsnog behoorlijk op, hoewel ‘ondernemerschap’ in dit verband een ondergeschoven kindje blijft.’

‘Als je nu bij de pakken neer gaat zitten en doet wat je al jaren doet, komt het einde snel in zicht.’


Als jochie van 13 vergeleek Ben Woldring telefoontarieven van verschillende aanbieders. Nieuwsgierige consumenten bezochten massaal zijn website en gaven hem het zetje dat hij als aspirant-entrepreneur nodig had. Inmiddels is het vijftien jaar later en is Woldring directeur van de Bencom Group, een internetbedrijf met drie vestigingen en een tiental vergelijkingssites. ‘Speuren naar de beste deal’ noemt hij de business die hem succesvol en rijk maakte. Maar niet alles verandert zomaar in goud, aldus de nuchtere Groninger. ‘Het is vooral een kwestie van creatief zijn, een visie hebben en keihard werken.’

Het verhaal bevestigt Woldring in zijn overtuiging dat je als ondernemer initiatief moet nemen. ‘Veel mensen vinden dat ik toen geluk had met dat tv-programma. Maar is dat zo? Als je logisch nadenkt, kan ik mij de overwegingen van de VARA goed voorstellen; een jongen van 13 die iets nieuws doet…’ Hij wil er maar mee zeggen dat je als ondernemer buiten de gebaande paden moet denken en handelen. ‘Juist deze tijd vraagt om oplossingen, daadkracht en creativiteit. Als je nu bij de pakken neer gaat zitten en doet wat je al jaren doet, komt het einde snel in zicht. En misschien wel terecht.’

Simpel maar doeltreffend Ondernemen is volgens de Europees Ondernemer van het jaar 2006 (aldus Business Week) vooral een kwestie van keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en werken volgens een visie. Die van Bencom is simpel maar doeltreffend. ‘Wij geven consumenten, instellingen en bedrijven gratis informatie over diensten en tarieven op diverse gebieden. Dit varieert van telecom tot digitale televisie, energie en hotelovernachtingen. Als je onze websites raadpleegt, levert dat dus eenvoudigweg geld op.’ Daarbij hecht Woldring aan onafhankelijkheid en

objectiviteit. ‘Voor onze business zijn deze twee begrippen zelfs cruciaal, dus zijn we aan geen enkele partij gelieerd.’ Het maakt zijn websites geliefd. Elke dag opnieuw speuren 30.000 unieke bezoekers op onder meer Bellen.com, internetten.nl en Looking-for-Booking. com naar de meest voordelige deal.

90 miljoen Oosterburen Woldring verdient goed aan de advertenties op zijn sites. Ondanks de vele aanbiedingen die hij krijgt, denkt hij echter nog niet aan het verkopen van zijn imperium. ‘Ik ben nu bezig dit concept uit te rollen in het buitenland.’ In Duitsland is hij inmiddels hard op weg om het Nederlandse succes te herhalen. Met de energievergelijkingssite WechselJetzt.de trekt Woldring al duizenden bezoekers per dag. ‘Duitsland is kolossaal, in meerdere opzichten. Het afzetgebied, maar ook de innovatiekracht is onvoorstelbaar. Bovendien draait de economie daar behoorlijk goed. De kansen liggen voor het oprapen, ook voor Nederlandse ondernemers.’ Als het aan de jonge miljonair ligt, verrijkt hij straks het leven van 90 miljoen Oosterburen met betrouwbare en onafhankelijke vergelijkingen. ‘Als ons dat lukt – en daar twijfel ik niet aan – doen we het weloverwogen en stap voor stap. Groeien is belangrijk en een uitstekende manier om ergens te komen, maar het is geen doel op zich. Groei mag nooit ten koste gaan van het vertrouwen van klanten en de verantwoordelijkheid die je hebt voor je medewerkers. Dat vergeten ondernemers nog wel eens.’ BUSINESS NATIONAAL

III


Your global translation partner www.companytranslations.nl halve_pag _adv.indd 1

17-02-2010 13:37:01

UW AMBITIES HELPEN WAARMAKEN MET ICT-OPLOSSINGEN Elke organisatie heeft kleine en grote ambities. Meer omzet. Meer rendement. Lagere kosten. Marktleiderschap. Als ICT Solution Provider helpen wij uiteenlopende klanten in diverse branches bij het waarmaken van die ambities. Dat doen we enerzijds door onze opdrachtgevers toegang te geven tot diepgaande branchekennis. En dat doen we anderzijds door innovatieve concepten en Composed Solutions te ontwikkelen waarmee ze het verschil kunnen maken, vandaag, morgen ĂŠn overmorgen. Daarom is Enabling your Ambition ons motto. Wat is Ăşw ambitie?

www.ctac.nl


bedrijfsprofiel

Hagero document en IT oplossingen

Uw printkosten drastisch omlaag Het is de core business van Hagero: het verzorgen van documentoplossingen met printers en programma’s en het ontzorgen van uw organisatie. Kwaliteit, continuïteit en effectiviteit in de documentenstroom leveren. Een continu proces van documenten verwerken zonder dat u daar omkijken naar heeft. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel van Hagero is dat juist door de beheersing van dat proces ook de printkosten optimaal worden beheerd, zodanig dat u bij Hagero de laagste prijs per afdruk betaalt.

All in en vooral flexibele contracten Naast de aanschaf van de machine werkt Hagero met all in contracten waarmee de prijs per print/afdruk wordt bepaald. In die prijs worden essentiële zaken als onderhoud en tonerverbruik verrekend. De moderne techniek helpt door printers te maken die veel minder storingsgevoelig zijn. Dus is minder onderhoud nodig. Daarnaast gaan toners steeds langer mee. Die kostenbesparing rekent Hagero door in de prijs per afdruk die daarmee dus lager is. Zodra schommelingen in het gebruik (ook bij minder gebruik!) van invloed zijn op de prijs per afdruk, wordt dit verrekend en wordt het contract aangepast naar de werkelijk gemaakte kosten.

Wilt u ook de laagste prijs voor uw afdrukken?

Hans de Zeeuw, directeur en eigenaar van Hagero

Hoe Hagero ook voor u de laagste prijs per afdruk realiseert Dat heeft alles te maken met realistisch omgaan met mogelijkheden en het inzichtelijk maken van wat de klant werkelijk afneemt. Nieuwe technieken maken printers betrouwbaarder, minder onderhoudsgevoelig en Hagero heeft zelf een systeem ontwikkeld waarbij het gebruik van elke printer nauwgezet in kaart wordt gebracht: HMS, Hagero Managed Service. Minder storingen, minder tonergebruik, precies weten wat de klant afneemt en alleen daar op afrekenen. Een optelsom die bij Hagero lagere kosten oplevert.

Dan hoeft u bij Hagero slechts te voldoen aan drie voorwaarden: het gaat om nieuwere printers met moderne technieken (bouwjaar niet ouder dan 2010) die tenminste drie maanden worden gemonitord (GRATIS) met het Hagero HMS-systeem en die worden onderhouden door de eigen onderhoudsspecialisten van Hagero. In dat geval garandeert Hagero u de laagste prijs per afdruk.

Hagero document en IT oplossingen Vestigingen in Barendrecht - Lelystad - Lemelerveld Zeemanstraat 79, 2991 XR Barendrecht T 088-9007300 E info@hagero.nl I www.hagero.nl

BUSINESS NATIONAAL

V


Trends

Kanttekeningen bij verdere flexibilisering arbeidsmarkt

Kennisontwikkeling cruciaal voor Nederlandse economie TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE RONALD VAN DEN HEERIK

THEMA

Een verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt is volgens sommigen cruciaal om bedrijven in de huidige omstandigheden mee te laten ademen met de economische ontwikkeling. Maar de grenzen komen in zicht, vindt hoogleraar Henk Volberda. ‘De Nederlandse arbeidsmarkt is al erg flexibel. Slaan we daarin door dan is het gevaar levensgroot dat steeds minder geïnvesteerd wordt in de kennisontwikkeling van medewerkers. Dat tast het fundament onder onze concurrentiepositie aan.’

Door alle aandacht voor flexibiliteit lijkt het alsof Nederland een starre arbeidsmarkt heeft. ‘Dat is zeker niet het geval,’ stelt Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Ook is Volberda wetenschappelijk directeur van INSCOPE: Research for Innovation, een consortium van TNO en drie universiteiten (Erasmus, Maastricht en Twente) dat zich vooral bezighoudt met de sociale aspecten van innovatie. ‘De Nederlandse arbeidsmarkt beschikt over een grote flexibele schil die de afgelopen jaren steeds verder gegroeid is. Niet alleen voor lager geschoold productiewerk, ook voor hoogwaardige arbeid; denk aan het toenemende aantal zzp’ers. Verder kunnen bedrijven al relatief eenvoudig afscheid nemen van hun vaste medewerkers. De laatste tijd vinden veel grootschalige reorganisaties plaats, vaak in samenspraak met ondernemingsraden en vakbonden. Kortom: onze arbeidsmarkt is allesbehalve rigide. Zeker als je het vergelijkt met een land als Frankrijk.’

VI

BUSINESS NATIONAAL

Blessing in disguise Toch zingt vooral in de Haagse politiek de mantra van nog meer flexibiliteit hardnekkig rond. ‘Tot mijn verbazing, want dat is al lang achterhaald door de realiteit. Anderzijds is de huidige mate van bescherming van medewerkers ook een blessing in disguise.’ Op grond waarvan? ‘De Verenigde Staten kennen vrijwel geen ontslagbescherming. Daarom is er amper een prikkel voor ondernemers om te investeren in mensen door opleidingen en training. Als iemand niet voldoende rendeert, wordt deze immers simpelweg vervangen door een nieuwe externe kracht. Nog meer flexibiliteit kan leiden tot een negatieve spiraal met steeds minder aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Dat staat haaks op de Nederlandse ambitie om vooral een kenniseconomie te willen zijn.’

Steunkousen Ontwikkelingen zoals bij TNT Post ziet Volberda dan ook met lede ogen aan. ‘Het inzetten van medewerkers met minder opleiding omdat zij goedkoper zijn, wordt wel deskilling genoemd. Ik vrees dat bij een nog flexi-

beler arbeidsmarkt met minder ontslagbescherming meer bedrijven hiervoor zullen kiezen.’ Dat het ook anders kan, laat het Belgische postbedrijf zien. ‘Daar wordt geëxperimenteerd met postbodes die na een aanvullende opleiding ook eenvoudige zorgtaken verrichten. Zij lopen dagelijks een vaste route en kunnen naast het bezorgen van post – bijvoorbeeld – prima iemand helpen met het aantrekken van steunkousen. Door in plaats van te bezuinigen juist te investeren in medewerkers, stijgt hun toegevoegde waarde. Zo’n benadering waarbij niet de kosten op korte termijn maar de opbrengsten op langere termijn centraal staan, zorgt voor nieuw perspectief. En verdient navolging.’

Spectaculair Door gerichte investeringen in kennis en vaardigheden van flexkrachten neemt hun productiviteit toe. Dat bleek onder meer uit een onderzoek bij de voormalige semiconductordivisie van Philips, onder auspiciën van Volberda. ‘Dit is een zeer volatiele markt waar veel tijdelijke krachten worden ingezet. Aanvankelijk werkten zij meestal korte


PIEKMOMENTEN OPVANGEN Naast numerieke flexibiliteit – de inzet van externe tijdelijke krachten – is er ook functionele flexibiliteit. ‘Als medewerkers meerdere functies kunnen vervullen, wordt het mogelijk om taken van elkaar over te nemen,’ zegt Henk Volberda. ‘Door in een supermarkt iemand van de broodafdeling bij te laten springen in de slagerij, kunnen piekmomenten en ziekte intern worden opgevangen. Dit is een hoogwaardige vorm van flexibiliteit die voor veel bedrijven meewaarde heeft. Het loont zich dus om te investeren in een brede inzetbaarheid van medewerkers.’

Henk Volberda: ‘Door nu te investeren in kennis, kunnen we onze productiviteit verhogen en de economie structureel versterken.’

periodes, waren onvoldoende opgeleid en identificeerden zich amper met de organisatie. Gevolg: veel uitval en een lage kwaliteit. Philips koos er daarom voor de flexwerkers met langere arbeidscontracten aan zich te binden, te investeren in hun opleiding en zelforganiserende teams in te zetten. De productiekwaliteit en productiviteit stegen spectaculair.’

Vlucht vooruit Een ander voorbeeld betreft een fabriek van DSM in Delft. ‘Die stond op de nominatie om gesloten te worden. Door de lagere arbeidskosten was productie in China veel aantrekkelijker.’ Als laatste alternatief werd gekozen voor een vlucht vooruit. ‘Er is geïnvesteerd in zowel technologische innovatie als extra opleidingen. Het aantal managementlagen werd sterk teruggebracht en

er kwamen zelforganiserende teams met weekdoelstellingen. De productiviteit nam jaarlijks met 12% toe en de fabriek wordt nu gezien als voorbeeld binnen het DSM-concern.’ In China is geprobeerd deze aanpak te kopiëren. ‘Zonder succes. De technische aspecten bleken geen probleem, maar de andere manier van werken in een flexibele organisatie kregen ze in China niet voor elkaar.’ En juist dat maakt het verschil bij innovatie, weet de hoogleraar. ‘Technologie draagt slechts voor 25% bij aan succesvolle vernieuwing. Sociale aspecten – leiderschap, flexibel organiseren, slimmer werken – zijn verreweg het belangrijkst.’

Wederzijds belang Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat kennisontwikkeling cruciaal is voor het behoud van onze concurren-

tiepositie. ‘Als het gaat om kosten zal Nederland het altijd afleggen tegen de opkomende economieën. Daarom moeten we ons onderscheiden door toegevoegde waarde. De sleutel daartoe ligt bij sociale innovatie en de ontwikkeling van medewerkers – vast en flexibel.’ In plaats van te focussen op loonontwikkeling zouden de sociale partners volgens Volberda prioriteit moeten geven aan ontwikkeling en opleiding. ‘Door nu te investeren in kennis, kunnen we onze productiviteit verhogen en de economie structureel sterker maken. Met het oog op de toekomst is dat de enig juiste keuze.’ Daarbij is nadrukkelijk sprake van een wederzijds belang. ‘Werknemers moeten zich realiseren dat het niet langer gaat om baanzekerheid maar om werkzekerheid. Kennis veroudert steeds sneller en mensen moeten in zichzelf blijven investeren.’ BUSINESS NATIONAAL

VII


LI T E R A T U U R BLOGGEN ALS EEN PRO

NIKS DOEN

GRIP OP JE E-MAIL

Door Elja Daae

Door J. Keith Murnighan

Door Annemiek Tigchelaar

Nederland telt tienduizenden bloggers en dat worden er elke dag meer. Velen van hen komen – met alle respect – niet verder dan huis-, tuin- en keukenonderwerpen en bereiken een beperkt publiek. Maar er zijn ook bloggers met tienduizenden volgers en veel invloed. Die impact biedt zakelijke kansen. Zo maakt een grote, trouwe schare fans modebloggers interessant voor adverteerders. Maar ook consultants met een veel kleiner maar specifiek bereik kunnen hun blog gebruiken om nieuwe opdrachten binnen te halen. Elja Daae laat zien dat met nieuwe verdienmodellen aanzienlijke inkomsten mogelijk zijn. Ook beschrijft zij de do’s en don’ts van succesvol zakelijk bloggen. Een tip van de sluier: zorg voor focus, wees authentiek en vooral: toegewijd. Want een goede blogger blogt elke dag.

Less is more, vindt Keith Murnighan. Dat staat haaks op de neiging van de meeste mensen om naarmate hun verantwoordelijkheid toeneemt, steeds meer te gaan doen. Leiders voelen zich verantwoordelijk voor hun medewerkers en streven naar continue controle. Begrijpelijk, maar lang niet altijd verstandig. Volgens Murnighan moeten werknemers het werk doen, niet de manager. Daarom formuleert een echte leider doelen, schat zijn medewerkers naar waarde in, faciliteert en organiseert waar nodig en neemt vervolgens afstand. Voor leiders betekent dit minder overwerk en stress. Ook zorgen zij er met deze aanpak voor dat iedereen die met hun samenwerkt beter functioneert. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid plus de vrijheid om naar eigen inzicht de beste aanpak te kiezen. Dat stimuleert en motiveert.

Gemiddeld ontvangt iemand ruim 100 e-mailberichten per dag. Dat zijn er maar liefst 20.000 per jaar. Veel mensen hebben hierbij moeite om het overzicht te bewaren. De mailtsunami zorgt voor een onrustig gevoel en een stijgende werkdruk. Annemiek Tigchelaar geeft inzicht in de vaardigheden die nodig zijn om e-mail efficiënt te verwerken. Belangrijke les: door een reactieve benadering om te buigen in een meer proactieve aanpak, lukt het vaak om weer controle te krijgen over taken en tijd. De impact daarvan is groot, want bedenk dat veel informatie over iemands taken zich in de inbox bevindt. Daarom is orde aanbrengen in de e-mail een belangrijke eerste stap naar meer controle over de werkzaamheden.

143 pag. ISBN 978-94-6126-048-2. € 12,50. Haystack.

51 pag. ISBN 978-90-5871-619-4. € 14,95. Thema.

238 pag. ISBN 978-90-0031-933-6. € 24,99. Spectrum.

GEDOE OP TAFEL Door Joop Swieringa en Jacqueline Jansen Organisatieveranderingen zorgen altijd voor gedoe, beschreven Jansen en Swieringa in hun eerdere boek Gedoe komt er toch. Ontkenning hiervan – vaak de eerste reflex – zorgt ervoor dat negatieve zaken kunnen blijven doorzieken. Met mogelijk grote gevolgen; van een toenemende bureaucratie tot zelfs vertrek van medewerkers en klanten. Het is dus zaak, niets onder het tapijt te vegen maar de problemen bespreekbaar te maken. Gedoe ligt zelden aan één persoon, maar heeft te maken met de keuzes die alle betrokkenen maken. Daarom moet gezamenlijk inzichtelijk worden gemaakt bij wie welke negatieve gevoelens leven, hoe die veroorzaakt zijn en welke gevolgen ze hebben. Vervolgens is het zaak, het gedoe uit de weg te ruimen. Voor dit proces hanteren de auteurs acht basisregels. Bijvoorbeeld wie gedoe veroorzaakt, moet het ook oplossen, de schuldvraag is niet relevant en door deelname aan het proces committeer je je aan de uitkomst. 93 pag. ISBN 978-90-5594-363-0. € 16,-. Scriptum.

VIII

BUSINESS NATIONAAL


HighGrowthForum

HighGrowthForum 10 juni 2013 Fort Voordorp, Groenekan

Groeiondernemers in beweging Bepaal je koers in een veranderende omgeving Initiatiefnemer

Preferred Partners

Port4Growth Platform voor Groeiondernemers De kleur van P4G is aangepast naar een meer contrasterende kleur donkerrood.

Port4Growth

ook de pay-off is aangepast in twee varianten. De bovenste onder het hele logo omdat ook de het woord ‘voor’ is behouden. Versie 2 is met een pay-off zonder ‘voor’ Het geheel is door het iets grotere beeldmerk een krachtiger geheel.

Platform voor Groeiondernemers

Mediapartner

Kennispartners

Port4Growth

Technisch Partner

Platform Groeiondernemers

HighGrowthAwards

Ook voor HGA en HGF zijn voorstellen gemaakt die een duidelijke binding hebben met het P4G logo. Kleurstelling en fontkeuze is identiek om zo een duidelijke communicatie naar buiten te hebben Het beeldmerk van de trap is wat verder gestileerd om een binding te krijgen met de vuurtoren

Ga naar www.port4growth.nl en meld je aan


Business Nationaal: Landelijk bereik via dĂŠ 22 regionale BUSINESS-magazines De totale oplage van BUSINESS Nationaal, het landelijk katern van de 22 Business-uitgaven, bedraagt ruim 100.000 exemplaren. Door een meeleesfactor van drie personen bereikt elke editie van BUSINESS Nationaal meer dan 300.000 zakelijke beslissers. Adverteren in BUSINESS Nationaal is werken aan zakelijk succes. Want zaken doe je met elkaar in de regio!

Facts & figures: - Toonaangevend sinds 1984 - Oplage 100.000+ - Bereik 300.000+ - Verschijning 6x per jaar - Sterke regionale binding

BUSINESS

Amsterdam Business Amsterdam Amstelveen Schiphol Diemen e.o.

Noord-Nederland Business Assen Groningen Leeuwarden e.o.

Utrecht Business Utrecht Nieuwegein Houten Zeist e.o.

Arnhem Business Arnhem Duiven Oosterbeek e.o.

Noordoost-Brabant Business ‘s-Hertogenbosch Oss Veghel Eindhoven e.o.

Vallei Business Ede Wageningen Veenendaal e.o.

Drechtsteden Business Dordrecht Sliedrecht Gorinchem e.o. Driesteden Business Apeldoorn Deventer Zutphen e.o. Flevoland Business Almere Lelystad Emmeloord e.o. Gooi en Eemland Business Hilversum Amersfoort Nijkerk e.o. Haaglanden Business Den Haag Zoetermeer Leidschendam Wassenaar e.o. Midden-Brabant Business Tilburg Waalwijk Oisterwijk e.o.

Thema Human Resources

Ben Woldring speurt al vijftien jaar naar de beste deal

Oost-Gelderland Business Doetinchem Winterswijk Zevenaar e.o.

Zeeland Business Vlissingen Goes Terneuzen Zierikzee e.o.

Rijnmond Business Rotterdam Spijkenisse Schiedam Vlaardingen e.o.

Zwolle Business Zwolle Kampen Hardenberg Steenwijk e.o.

Rijnstreek Business Leiden Alphen aan den Rijn Bodegraven Lisse e.o. Rivierenland Business Tiel Zaltbommel Leerdam e.o. Twente Business Enschede Hengelo Almelo e.o.

Leeuwarden

Alkmaar Zwolle Almere Enschede

Rotterdam Dordrecht

Ede Tiel

Arnhem

Nijmegen

's Hertogenbosch

Breda

www.business-nationaal.nl voor zakelijk succes!

Apeldoorn

Amersfoort

Utrecht

's Gravenhage

Middelburg

Groningen Assen

Haarlem Amsterdam Leiden

Nijmegen Business Nijmegen Malden Boxmeer e.o. Noord-Limburg Business Gennep Venlo Roermond e.o.

West-Brabant Business Breda Roosendaal Oosterhout Bergen op Zoom e.o.

Tilburg

Venlo

Maastricht

Winterswijk


Case

Aandacht voor welbevinden medewerkers betaalt zich terug

Gezond reorganiseren, kan dat?

THEMA

TEKST CEES LOUWERS

Veel bedrijven en hun medewerkers hebben of krijgen te maken met reorganisaties. Als gevolg van fusies en overnames of – steeds vaker – om de omvang van de organisatie aan te passen aan de veranderde omgeving. In een Europees project met TNO als Nederlandse partner zijn de gevolgen van reorganisaties op de werkvloer in kaart gebracht. Centraal stond daarbij het welzijn van medewerkers. Vaak blijkt sprake van een verhoogde werkdruk, meer baanonzekerheid en een negatieve sfeer op de werkvloer. Gezond reorganiseren, kan dat? Voor het tweejarige Psyres-onderzoek (een samentrekking van Psychological health and well-being in Restructuring) werkte TNO samen met instituten uit Finland, Denemarken en Polen. Verschillende vormen van reorganisaties zijn onderzocht. Er was zowel aandacht voor de gevolgen voor het welbevinden van medewerkers als voor de onderliggende mechanismen. Daartoe werden vragenlijsten geanalyseerd en spraken de onderzoekers met medewerkers en leidinggevenden die recent een reorganisatie hadden meegemaakt. Samen met deze direct betrokkenen en deskundigen zoals hr-adviseurs ging het onderzoeksteam op zoek naar antwoorden op de vraag, hoe de negatieve effecten op het welzijn van medewerkers beperkt kunnen worden. Want het gaat immers niet alleen om het realiseren van bedrijfseconomische doelen. Voor een maximaal positief resultaat van een reorganisatie is het cruciaal dat medewerkers na het traject nog steeds gemotiveerd zijn en zich goed voelen.

Verhoudingen op scherp Niet onverwacht blijkt dat reorganisaties veel vergen van medewerkers. De baantevredenheid en de toewijding dalen. Cynisme, emotionele uitputting,

stress, baanonzekerheid en ziekteverzuim nemen toe. Naast deze directe gevolgen verhogen reorganisaties de taakeisen, emotionele eisen en de tijdsdruk voor medewerkers. Want tijdens alle veranderingen gaan de dagelijkse werkzaamheden natuurlijk gewoon door. Een reorganisatie heeft dus ook gevolgen voor het welbevinden van de gelukkigen die hun baan behouden.

Leidinggevenden bevinden zich in een complexe spagaat

Verder blijkt dat de sociale verhoudingen binnen een organisatie vaak op scherp komen te staan. De steun voor leidinggevenden daalt en er zijn meer collegiale conflicten.

Oog voor verschillen Een toename van de baanonzekerheid heeft veel impact op het welbevinden

van medewerkers. Niet alleen bij een reorganisatie maar ook na een overname. Soms blijft dit gevoel zelfs jarenlang bestaan. Het verminderen van de baanonzekerheid verdient dus zeer zeker aandacht. Steun van collega’s kan helpen. Een hoge taakautonomie heeft eveneens een positief effect, net als een goede balans tussen de mate van inspanning en de beloning. Ook vertrouwen in de eigen vaardigheden speelt een rol. De onderzoekers wijzen er verder op dat een reorganisatie niet voor alle mensen die hun baan houden hetzelfde uitpakt. Vaak wordt de organisatiestructuur ingrijpend aangepast; er komen nieuwe teams, takenpakketten krijgen een andere samenstelling. Deze wijzigingen kunnen voor de één positieve gevolgen hebben maar voor een ander juist achteruitgang betekenen. Na een reorganisatie moet er oog zijn voor de gevolgen van deze verschillen voor het welbevinden van de medewerkers.

Vooruitzien Op basis van de onderzoeksresultaten komt het Psyres-team met een aantal aanbevelingen om medewerkers tijdens en na een reorganisatie gemotiveerd en BUSINESS NATIONAAL

XI


Image Source

Reorganisaties vergen veel van medewerkers. De baantevredenheid en de toewijding dalen. Cynisme, emotionele uitputting, stress, baanonzekerheid en ziekteverzuim nemen toe.

gezond te houden. Allereerst is regeren vooruitzien. Een organisatie kan zich wel degelijk voorbereiden op de komende veranderingen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat medewerkers beter kunnen omgaan met de druk en de stress die een reorganisatie met zich meebrengt. Dat kan onder meer door het mobiliseren van steun op organisatie-, management- en medewerkerniveau en door aandacht te besteden aan de competentieontwikkeling van medewerkers. En wellicht een open deur, maar toch: als mensen voorafgaand aan een reorganisatie mentaal gezond zijn, is de kans groter dat zij goed kunnen omgaan met de veranderingen.

Dialoog Bij een reorganisatie met oog voor het welbevinden van medewerkers blijken drie elementen van belang: communicatie, participatie en ondersteuning. Adequate communicatie maakt het

XII

BUSINESS NATIONAAL

begrijpen van de veranderingen gemakkelijker en vergroot het draagvlak. Er kan nooit teveel informatie zijn, benadrukken de onderzoekers. Die informatie moet duidelijk en toegankelijk te zijn en dient via meerdere kanalen te worden aangeboden. Ook moet sprake zijn van een dialoog. Interactie moet gestimuleerd worden en het is essentieel dat medewerkers snel en adequaat antwoord krijgen op hun vragen. Leidinggevenden moeten geen informatie achterhouden en open zijn over wat ze simpelweg (nog) niet weten.

top, management en medewerkers. Een reorganisatie gaat immers iedereen aan. Twee groepen verdienen bijzondere aandacht. Zo bevinden direct leidinggevenden zich vaak in een complexe spagaat. Zij worden geacht het reorganisatieproces aan te sturen en de medewerkers gemotiveerd te houden. Tegelijkertijd is hun eigen positie na het veranderingsproces vaak nog niet duidelijk. Ook or-leden vervullen een specifieke rol en dragen twee petten. Ze ondersteunen bij het reorganisatieproces maar zijn tegelijkertijd ‘gewone’ medewerkers. Dat kan wringen.

Twee petten

Het went nooit

Bij participatie gaat het zowel om de mogelijkheid het reorganisatieproces an sich te beïnvloeden als om inspraak over de manier waarop de organisatie na de veranderingen vorm krijgt. Ondersteuning bij het aanpassen aan de nieuwe situatie bestaat bijvoorbeeld uit trainingen. Ook sociale en emotionele support van collega’s helpt. Bij het bepalen van de gewenste ondersteuning moeten de wensen van de betrokkenen leidend zijn. Het is van belang dat de hele organisatie geraadpleegd wordt:

Er zijn bedrijven waar de ene reorganisatie vrijwel naadloos over lijkt te gaan in een volgende. Verandering als vaste waarde, onzekerheid de enige zekerheid. Uit het Psyres-onderzoek blijkt echter niet dat de impact afneemt als mensen langere tijd te maken hebben met reorganisaties. Daarom moet deze telkens opnieuw op een verantwoorde manier gemanaged worden, met oog voor de mentale gezondheid en het welbevinden van de medewerkers. Want reorganiseren went nooit.

AANBEVELINGEN Bepalend voor medewerkers is volgens het Psyres-onderzoek een goede gezondheid bij de start van een reorganisatie, een brede inzetbaarheid alsmede vertrouwen in eigen kunnen en vaardigheden. Organisaties moeten helder en frequent communiceren, ruimte bieden voor participatie en zorgen voor een goede ondersteuning door leidinggevenden en collega’s. Succesvolle initiatieven om het welbevinden van medewerkers bij reorganisaties te waarborgen: • Kweken begrip voor de reden van de reorganisatie en doelstellingen ervan; • Verminderen baanonzekerheid en houden taakeisen op een aanvaardbaar niveau; • Hebben een positief effect op de sfeer voor, tijdens en na een reorganisatie; • Verhogen persoonlijke hulpbronnen en maken medewerkers minder kwetsbaar voor de negatieve effecten, bijvoorbeeld door employability en competenties te versterken. De resultaten van het Psyres-onderzoek zijn vastgelegd in een aantal publicaties en factsheets. Meer informatie op www.tno.nl/psyres.


Almere | Amsterdam | Arnhem-Nijmegen | Eindhoven Heerlen-Aachen | Leeuwarden | Rotterdam Schiphol | The Hague | Twente

Met een focus op het versterken van internationale business heeft het World Trade Centers concept zich wereldwijd bewezen. Er zijn internationaal inmiddels ruim 300 WTC’s. Ook in Nederland zijn er in diverse steden World Trade Centers gevestigd, waar u terecht kunt voor diverse faciliteiten: kantoor en winkelruim­ ten, flexibele werkplekken, congresruimten, vergader­ zalen, business clubs, secretariële ondersteuning, handelsbevordering en meer.

www.wtcnl.com Your partner for international business


Visie

Aan drastische verhoging kennisinvesteringen valt niet te ontkomen

Borstgeroffel Nederland innovatieland voorbarig TEKST Paul de Gram

Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie Universiteit Tilburg en visiting scholar economics department Harvard University

Vrije toetreding in het onderwijs en outputfinanciering in het onderzoek zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen concurreren met kennisinstellingen in Noord-Amerika en in toenemende mate Azië. Door de huidige belemmeringen vindt een braindrain en afname in productie plaats. Nederland, als middenmoter, moet de koplopers inhalen door drastische verhoging van publieke én private investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. De middelen kunnen worden vrijgemaakt door de huidige subsidieregelingen te herzien. Verder moet terughoudender worden omgesprongen met publieke

XIV

BUSINESS NATIONAAL

investeringen in grootschalige infrastructuur (Betuwelijn, Noord-Zuidlijn, HSL). Aangezien de drie o’s (ondernemerschap, onderwijs en onderzoek) verwaarloosd zijn en vergrijzing en globalisering de concurrentiekracht beperken, valt niet te ontkomen aan drastische verhoging van kennisinvesteringen. Innovatiebeleid kan bovendien niet los worden gezien van mededingingsbeleid. De overheid moet meer ruimte en mogelijkheden creëren voor de uitdagers; zij vormen de toekomst van ons land. Hoewel onze productiviteit de afgelopen jaren is gestegen, ligt deze nog steeds beneden het niveau van Duitsland, het VK en zeker de VS. Willen wij koploper in kennis en technologie worden, dan moet dit verbeteren. Verder speelt (nieuw) ondernemerschap een belangrijke rol. Beperkende regelgeving, bureaucratie en onvoldoende innovatiecapaciteit zijn nu nog struikelblokken. Ondernemers vinden de regeldruk hoog, de deelname aan hoger onderwijs (en de kwaliteit ervan) tegenvallen, de belastingdruk aanzienlijk en de arbeidsmarkt inefficiënt. Dit maakt ons vestigingsklimaat minder aantrekkelijk voor ondernemers, ondanks de goede infrastructuur en andere voorzieningen.’

Hans Kokx

‘Technische vooruitgang draagt te weinig bij aan economische groei. Dat probleem wordt versterkt door vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking. Ook toenemende globale concurrentie noopt kennisintensieve economieën om te investeren in kennis en innovatie. In alle markten moet concurrentie mogelijk zijn. Om een open ondernemerscultuur te creëren, moet het verschil tussen inen outsiders worden weggenomen. De bureaucratie op zowel arbeidsmarkt, kapitaalmarkt, onderwijsmarkt als technologiemarkt moet worden teruggedrongen.

‘De overheid moet meer ruimte creëren voor de uitdagers; zij vormen de toekomst van ons land.’


Voor economische groei is het innovatief vermogen van een land doorslaggevend, met kennis als cruciale component. Nederland heeft op dat terrein grote ambities, maar kan ons land die ook waarmaken? Het borstgeroffel over Nederland Innovatieland lijkt vooralsnog enigszins misplaatst. Welke keuzes en investeringen zijn nodig?

THEMA

Martijn Arnoldus, auteur periodieke Kenniseconomie Monitor van Stichting Kennisland en secretaris Topteam Creatieve Industrie

Bram Belloni, 31pictures

‘Nederland zit als innovatieland internationaal in de subtop. In toonaangevende ranglijsten zoals de Global Innovation Index (INSEAD), Global Competitiveness Index (World Economic Forum) en Innovation Union Scoreboard (EU) stijgt ons land de laatste jaren weer. Dat is koren op de molen van het kabinet, dat als ambitie heeft om Nederland terug te brengen in de mondiale top vijf van kenniseconomieën. Het topsectorenbeleid krijgt er een steun mee in de rug – zelfs als de gebruikte indicatoren een meetjaar hebben van (ruim) voor Rutte-1.

‘Op sommige vlakken hapert het innovatiesysteem al jaren.’

Toch is ook een stevige rochel te horen als Nederland zichzelf op de borst klopt over zijn innovatieve prestaties. Op sommige vlakken hapert het innovatiesysteem al jaren. Het Nederlandse mkb innoveert bijvoorbeeld een stuk minder dan dat in referentielanden. En ondanks dat het aantal startende bedrijven toeneemt, leidt dat niet tot meer groeiers. Dat zijn voorbeelden van knelpunten die uit de ranglijsten nog wel zijn af te leiden. De belangrijkste uitdagingen zijn echter veel minder zichtbaar omdat die lastiger te kwantificeren

zijn. Innovatie vindt steeds vaker plaats in snel veranderende crosssectorale netwerken en partnerships van bedrijven, kennisinstellingen en publieke partijen die zich gemakkelijk door waardeketens heen organiseren. In een van de negen topsectoren, de creatieve industrie, zijn de implicaties daarvan duidelijk zichtbaar. Met disciplines als design, mode, media en gaming neemt de gemiddelde bedrijfsgrootte hier gestaag af en is het aandeel innoverend mkb juist bovengemiddeld. Maar op die kleine, netwerkende bedrijven zijn veel beleidskaders niet afgestemd. Financiering is lastig te verkrijgen door de kleine bedrijven, (Europese) aanbestedingsregels maken het meedingen bij grote aanbestedingen lastig en fiscale voordelen bij R&D-activiteiten zijn in Nederland hoofdzakelijk op technologische innovatie gericht en niet op systeemof diensteninnovaties. Nederland innovatieland doet er goed aan om niet alleen naar de ranglijstjes te kijken. De ironie is dat de indexen zelf zeer resistent zijn tegen innovatie. Maar een vernieuwende economie ontgroeit de traditionele indicatoren als vanzelf.’ BUSINESS NATIONAAL

XV


WIJ REALISEREN EEN LAGERE AFDRUKPRIJS DAN U VERWACHT

HAGERO ONTZORGT EN BESPAART

DE JUISTE PRINTER OP DE JUISTE PLEK

LAAGSTE AFDRUKPRIJS DANKZIJ BEHEER MET

HAGERO MANAGED SERVICE EERLIJKE AFSPRAKEN

EN FLEXIBELE CONTRACTEN IT-OPLOSSINGEN

VOOR EFFECTIEVE WORKFLOW

PRINTKOSTEN DRASTISCH

OMLAAG Zeemanstraat 79

www.HAgERo.NL

2991 XR Barendrecht

Fax: 088 - 900 73 30

Tel: 088 - 900 73 00

Email: info@hagero.nl

BARENDRECHT - LELYSTAD - LEMELERVELD


COLUMN

Een deskundig eerste oordeel: ziek of niet ziek?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, zal een bedrijfsarts moeten beoordelen of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. De werknemer kan dan bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Ook werkgevers kunnen zich om die reden tot het UWV wenden. Het aanvragen van een deskundigenoordeel is met name van belang om een conflict over de mate van arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. Het UWV is ten slotte onafhankelijk en onpartijdig. Rechters blijken het deskundigenoordeel bovendien vaak als uitgangspunt te gebruiken bij de beantwoording van de vraag of de werknemer wel of niet ziek is, hetgeen gevolgen kan hebben voor de loondoorbetaling. Het deskundigenoordeel wordt vaak beschouwd als een ‘second opinion’. Die opvatting is echter onjuist. De wet bepaalt namelijk niet dat het UWV pas een aanvraag voor een deskundigenoordeel in behandeling kan nemen nadat een bedrijfsarts over de kwestie heeft gerapporteerd. De kantonrechter Middelburg bevestigde dit in 2010 door te oordelen dat het UWV ook een deskundigenoordeel moet verstrekken als er geen eerste oordeel van een bedrijfsarts is (17 november 2010, LJN: BP7691).

mr Laura Kiebert  Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat laurakiebert@vbk.nl

Onlangs kwam de kantonrechter Enschede tot hetzelfde oordeel (8 november 2012, LJN: BY2676). Voor situaties waarin het deskundi­ gen­oordeel afwijkt van het oordeel van de bedrijfsarts geldt dat het deskundigenoordeel niet automatisch doorslaggevend is. Recent liet de voorzieningenrechter Bergen op

Zoom het deskundigenoordeel buiten beschouwing omdat er het nodige viel aan te merken op de wijze en het moment waarop de verzekeringsarts van het UWV het deskundigenoordeel had opgesteld (23 januari 2013, LJN: BZ3416). Zo had de verzekeringsarts de werknemer niet werkelijk gezien, was het oordeel – in tegenstelling tot dat van de bedrijfsarts – geruime tijd na de geschildatum tot stand gekomen, had de verzekeringsarts geen contact opgenomen met de werkgever of met de bedrijfsarts en had de werknemer het deskundigenoordeel pas twee maanden na het oordeel van de bedrijfsarts aangevraagd. Er kleefden dus de nodige gebreken aan het deskundigenoordeel waardoor het oordeel van de bedrijfsarts uiteindelijk prevaleerde. Kortom, terwijl het deskundigen­ oordeel van het UWV vaak een toegevoegde waarde biedt en als uitgangspunt moet worden beschouwd, is het raadzaam om wel kritisch te blijven. Overigens zijn de tarieven van het deskundigenoordeel sinds 1 januari 2013 verhoogd om deze meer kostendekkend te maken. Terwijl eerder een bedrag van € 50,- in rekening werd gebracht, ongeacht welke partij de aanvraag tot een deskundigen­ oordeel indiende, betalen werkgevers nu een bedrag van € 400,- en werk­ nemers een bedrag van € 100,-. n UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

31


Gaat u voor de 1000 euro vraag? Women on Wings is een Nederlandse organisatie die ondernemende vrouwen in India een vliegende start geeft. Women on Wings werkt zonder subsidies. Ze bereikt haar resultaten omdat vrienden en bedrijven het werk van Women on Wings omarmen. De 1000 euro vraag: Geeft u ook met duizend euro in geld of diensten Women on Wings vleugels? Kijk op womenonwings.nl/ getinvolved hoe u dat kunt doen. En wat Women on Wings ervoor terugdoet.


VNO-NCW NIEUWS

Veel belangstelling voor HR-kring VNO-NCW Midden uitnodiging. Deelnemers aan de HR-kring betalen een beperkte vergoeding voor deelname aan de bijeenkomsten.

Meedoen?

Half februari nodigde VNO-NCW Midden haar leden uit om te participeren in de op te richten HR-kring. Binnen een week hadden zich ruim 115 leden aangemeld. ‘Een goed begin’, meldt Martine Schuijer, secretaris onderwijs en arbeidsmarkt VNO-NCW Midden, ‘maar dat verbaast me niet. We zijn natuurlijk niet voor niets met partners om de tafel gegaan om de HR-kring van de grond te krijgen. We organiseren nu al regelmatig speciale bijeenkomsten over HR-gerelateerde onderwerpen, zoals arbeids­­recht en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarvoor is steeds veel animo. Met de HR-kring willen we leden een hecht collegiaal netwerk bieden, waar kennisoverdracht centraal staat.’ De basis van de activiteiten van de HR-kring is samenkomen en kennisdelen. Tijdens speciale bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die voortkomen uit de actualiteit, wetgeving, trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ook casussen die door de deelnemers zelf zijn ingebracht. VNO-NCW Midden hoopt een vaste kern van deelnemers te mogen begroeten, zodat ook een collegiaal netwerk kan ontstaan. De HR-kring wordt ondersteund door een aantal partners: Avantage Training en Advies, Bosselaar Strengers Advocaten en UWV.

Leden van VNO-NCW Midden kunnen kosteloos en vrijblijvend hun interesse kenbaar maken voor de HR-kring door een mail met NAW-gegevens (of de gegevens van de HR-functionaris) te sturen naar: HRkring@vno-ncwmidden.nl. Wij nodigen u dan uit voor de bijeenkomsten en zullen u in voorkomende gevallen informeren over ontwikkelingen en actualiteiten. Interesse in deelname in de HR-kring, maar geen lid van VNO-NCW Midden? Neem dan even contact met ons op. Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Martine Schuijer, secretaris onderwijs en arbeidsmarkt, VNO-NCW Midden, 055-5222606, schuijer@vno-ncwmidden.nl.

AGENDA VNO-NCW UTRECHT

Voor wie?

De kring is bedoeld voor HR-functionarissen, personeelsfunctionarissen en andere specialisten die zich binnen een onderneming bezighouden met HR-gerelateerde vraagstukken. Ook ondernemers die zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van HR-beleid kunnen deelnemen aan de HR-kring. Voorwaarde is wel dat het bedrijf lid is van VNO-NCW Midden. Het streven is om viermaal per jaar bijeen te komen, de eerste keer in mei van dit jaar. Alle 150 inmiddels aangemelde leden ontvangen hiervoor een

Donderdag 23 mei 2013 Bottertocht, samen met VNO-NCW Eemland, VNO-NCW Valleiregio en Jong Management 14.30 – 20.00 uur, incl. barbecue Locatie: Haven Bunschoten-Spakenburg

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

33


BUSINESS FLITSEN TOERISME STEEDS BELANGRIJKER VOOR UTRECHTSE ECONOMIE

Jaarbeurs Utrecht en Sanoma Media tekenden een samenwerkingscontract voor de tentoonstelling ‘NASA - A Human Adventure’. Deze rondreizende expositie trok eerder in andere Europese steden telkens ruim 200.000 bezoekers en zal vanaf 20 juni zeven maanden in de Jaarbeurs te zien zijn. De tentoonstelling omvat meer dan 300 originele objecten en replica’s die vaak nog niet eerder getoond zijn. Denk aan ruimtecapsules, een maanauto en de neus van de spaceshuttle. Onder de noemer ‘Dutch Dimensions’ komen ook relevante Nederlandse ontwikkelingen aan bod. ‘De tentoonstelling heeft alles in zich om een groot succes te worden,’ zegt George Zapantoulis, directeur Jaarbeurs Utrecht. ‘Wij weten alles over het regisseren van mooie ontmoetingen. Sanoma weet alles over communicatiekracht en de inzet van de juiste media. Een combinatie met veel potentieel.’

steeg van 41 naar 52. ‘Vooral dankzij steeds betere samenwerking met veel partijen in de stad blijft het aantal bezoekers groeien,’ zegt Michiel van der Schaaf van Toerisme Utrecht. ‘Daardoor ontstaan bredere platforms en kunnen initiatieven en campagnes voor een veel grotere doelgroep worden ingezet. Steeds meer partijen dragen op allerlei manieren bij aan de marketing en promotie van Utrecht, die zich op de bezoekersmarkt opnieuw lijkt te hebben uitgevonden.’ De verwachting is gerechtvaardigd dat het toeristische bezoek aan Utrecht in 2013 verder stijgt. Met evenementen als de Vrede van Utrecht en het European Youth Olympic Festival beschikt de stad immers over sterke troeven.

Foto Jurjen Drenth

RUIMTEVAART­ TENTOONSTELLING IN JAARBEURS

Utrecht blijft het bovengemiddeld goed doen als het gaat om de groei van het toerisme. De jaarbestedingen van bezoekers aan de Domstad stegen met 2,8% tot ruim 560 miljoen euro. Utrecht noteert hiermee zelfs de hoogste groei van de vier grote steden. De werkgelegenheid in de sector nam met bijna 7% toe. Zo’n 30.000 Utrechters verdienen hun inkomen in het toeristische segment. De recente bezoekerscijfers die Toerisme Utrecht presenteerde bij de aftrap van het toeristenseizoen laten zien dat het aantal hotelovernachtingen sinds begin 2011 steeg met 17%. Ook het dagbezoek nam toe en er kwamen meer congres- en beursbezoekers naar Utrecht. Dit laatste hing deels samen met het aantal internationale congressen dat

30.000 Utrechters verdienen hun inkomen aan toeristische bezoekers

BCN BESTE TRAININGSLOCATIE

George Zapantoulis van Jaarbeurs Utrecht (links) en CEO Dick Molman van Sanoma Media zetten hun handtekening onder het contract voor ‘NASA - A Human Adventure’.

34

Business Centre Nederland – met locaties in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam – sleepte een prijs in de wacht voor beste trainings­ locatie 2012. BCN won deze award in de categorie ‘congres- en vergadercentra’. Andere prijswinnaars in de verschillende categorieën waren onder meer Golden Tulip Amersfoort, Postillion Hotel Utrecht Bunnik en Hotel Hilton The Hague. BCN werd door de vakjury ook uitgeroepen tot beste

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

trainingslocatie uit alle categorieën. De jury baseerde haar keuze op het grote aantal stemmen en de hoge waardering door de gasten. De drie BCN-locaties scoorden sterk op alle onderdelen, waarbij vooral de gastvrijheid en catering werden geprezen. De prijs is een initiatief van de tijdschriften Conference & Event en Meetings, Events & Feestelijk Zakendoen en is onderdeel van het Meetings Business Event.


N “Voor professionals met inzicht bieden wij de beste ruimte” 40 zalen voor 4 tot 400 gasten

Mail General Manager Roel Klaassen voor een rondleiding reserveringen@accommodatiedomstad.nl Cursus- en vergadercentrum Domstad

geb05p47

17-10-2006

21:20

Pagina 1

AT E L I E R W I L L E M N OYO N S

Lean&Duurzaam

DESIGN ALS MEDIUM IN CORPORATE COMMUNICATIE

www.vandenpol.com Brochure? tel. 030 - 2715223 of willem@noyons.com

www.noyons.com


TRENDS

Vereniging CLC-VECTA: ‘Branche landelijk in mineur’

Economisch tij uitdaging TEKST PAUL DE GRAM

Midden-Nederland is nog steeds het MICE-hart (meetings, incentives, conferences, exhibitions) van ons land. Hoewel de branche als geheel over het algemeen in mineur is, zien relevante bedrijven in de regio Utrecht het huidige tijdsgewricht vooral als een uitdaging. Uit recent onderzoek van branchevereniging CLC-VECTA blijkt, dat slechts 11 procent van haar leden de huidige situatie als goed tot uitstekend beoordeelt. Zes van de tien vindt het economisch tij redelijk en 29 procent is van mening dat de sector er op het ogenblik matig of slecht voorstaat.

Kleinschalige events

Ten opzichte van 2011 zijn de leden volgens CLC-VECTA-directeur Riemer Rijpkema negatiever gestemd. ‘Bijna twee derde verwacht dat de economische situatie in de sector dit jaar zal stabiliseren of verbeteren, 35 procent echter

Er komt steeds meer op ons bordje vreest verdere teruggang.’ De jongste branchebarometer toont aan, dat sprake is van een trend naar kleinschalige events. Verder is behoefte aan aantoonbare meerwaarde bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen en vergaderen, evenementen, entertainment en incentives. Rijpkema: ‘Ook prijsdruk/lagere budgetten, efficiency/samenwerken, integratie tussen

36

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

social-media en events, hybride manifestaties en verhoging van de servicegraad zijn veelgehoorde trends, evenals duurzaamheid.’

Nieuwe werkelijkheid

Vestigingsmanager Jasper Geijsen van Maison van den Boer/Galgenwaard in Utrecht heeft de markt in de eerste maanden van 2013 ten opzichte van vorig jaar lichtjes zien aantrekken. ‘Maar’, zegt hij, ‘er is in de branche sprake van een nieuwe werkelijkheid. Boekingen komen later binnen en de invulling is anders. Prijs is van doorslaggevende betekenis geworden en van ons wordt steeds grotere inbreng verwacht. Het is moeilijk in te schatten, maar ik verwacht dat in die situatie voorlopig geen verandering komt.’ Maison van den Boer verzorgt sinds 2001 tijdens thuiswedstrijden van FC Utrecht exclusief de vip- en publieks­ catering. Doordeweeks is de onderneming verantwoordelijk voor de exploitatie van het hoofdgebouw van het stadion door het boeken van onder meer congressen, seminars en personeelsfeesten. Volgens Geijsen is de combinatie sport en be­drijfs­leven een unique selling point. ‘Ik beschouw het als een uitdaging om in de dynamische omgeving van Galgen­ waard toegevoegde waarde te bieden. Zeker in de huidige tijd. Het beslissingsmodel bij klanten is veranderd. Veel

bedrijven die vroeger grote eventafdelingen hadden, laten de boekingen nu over aan een secretaresse of afdelingshoofd. Er komt dus steeds meer op ons bordje. Naast cateraar zijn we tegenwoordig vooral ook allround­adviseur.’ Geijsen wijst erop, dat het midden- en hogere segment zijn weg naar Galgenwaard nog altijd weet te vinden, zij het op andere voorwaarden. ‘Kleine bedrijven vergaderen in toenemende mate in eigen huis. De grote(re) sluiten hun evenement vaker af met een aangeklede borrel in plaats van een diner.’

Begroting gehaald

P4 Horeca & Catering, onder meer uitbater van Kasteel Woerden, heeft volgens directeur-eigenaar Gert-Jan Stok vorig jaar ondanks de economische crisis zijn begroting gehaald. ‘Dat wil zeggen qua omzet, niet qua resultaat. Bedrijven zijn steeds minder bereid de bruto prijs te betalen. Er moet dus scherper worden onderhandeld,’ aldus Stok, die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. ‘Nu maken we even pas op de plaats, maar ik verwacht op termijn weer groei.’ Het klantenbestand van P4, dat in Kasteel Woerden het brede spectrum van de zakelijke markt bedient, is de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd. ‘We ontvangen nog steeds het midden- en hogere segment. Wel valt het op, dat een congres nu soms pas een maand tevoren wordt geboekt. Voorheen was die termijn een half jaar of langer.’ Dat Kasteel Woerden vorig jaar zijn doelstellingen heeft gehaald, is volgens Stok mede te danken aan zeer persoonlijke klantbenadering. ‘De bejegening moet voelen als een


voor regionale MICE-markt

warme deken. Begeleiden en adviseren is steevast het parool. Daar winnen we veel business mee. Net als met de ligging midden in het Groene Hart op 300 meter afstand van het NS-station en drie minuten van de A12.’

Hardcore groen

Duurzaamheid wordt voor bedrijven ook steeds belangrijker bij hun locatiekeuze. ‘Vijftien procent van onze klanten vindt het in meer of mindere mate belangrijk dat wij groen opereren. Geen window dressing, maar echte duurzaamheid. Negentig procent van ons voedsel is biologisch, we gebruiken bij her- en verbouw kalkverf voor de muren en alle schoonmaakmiddelen zijn ecologisch afbreekbaar. Bij de inventaris nemen we cradle to cradle als uitgangspunt. We zijn hier in Kasteel Woerden wat je noemt hardcore groen.’

Innovatie en gastbeleving

‘Een liquide solvabele MICE-organisatie die heeft geïnvesteerd in product en kwaliteit is bestand tegen de economische tegenwind,’ meent directeur Hans van Pelt van hotel- en conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. ‘Mits zij innoveert en de gastbeleving op orde houdt.’ Woudschoten (140 kamers, 30 zalen), dat zijn omzet sinds een ingrijpende verbouwing in 2008 met 30 procent zag stijgen, richt zich nu op stabilisatie. Volgens Van Pelt zijn het midden en de bovenkant van de markt op het gebied van congressen, meeting en incentives richting supplier de afgelopen tijd een niveau omlaag gegaan: van 5 naar 4, van 4 naar 3 sterren. ‘Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg, is het parool. Niet langer wordt ingezet op super de luxe. Men vindt dat in de huidige tijd onverantwoord. In het algemeen loopt daarnaast het aantal boekingen

terug en is er een trend naar eendaagse evenementen in plaats van meerdaagse manifestaties.’

Benaderbaar

Branches die het onverkort goed doen, zijn volgens Van Pelt vak- en beroepsorganisaties en permanente educatie. Coaching en training en de zakelijke dienstverlening daarentegen staan onder druk. ‘Wij positioneren ons met Woudschoten tussen het hogere en middensegment en zijn voor beide doelgroepen benaderbaar. De behoeften van de klant zijn niet veel veranderd. Naast een acceptabele prijs wil hij nog steeds een hoog serviceniveau in het proces. Dus standaarden als ontzorging, gastvrijheid en oog voor het individu blijven bij boekingen een rol spelen in het wensenpakket.’ n

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

37


Auto Totaal Service Zeist B.V.

www.ats-autogroep.nl Blanckenhagenweg 12-14 3712 DE Huis ter Heide / Zeist Tel: 030 - 698 19 10 E: info.zeist@ats-autogroep.nl

B


BUSINESS FLITSEN TWINTIG JAAR CENTRAL STUDIOS

Central Studios bestaat op 1 juni twintig jaar als evenementenlocatie. In die periode werden tal van presentaties, congressen, beurzen, diners, personeelsfeesten en zelfs complete theatershows georganiseerd. Artiesten als Golden Earring, Jan Smit en Kane traden op en Central Studios produceert ook eigen publieksfeesten als Soenda en Kriebels. In de afgelopen jaren specialiseerde de Utrechtse locatie zich meer en meer in de totaalorganisatie van bedrijfs­ evenementen. Ook werden vernieuwende concepten voor bedrijfsfeesten ontwikkeld.

AMBASSADEURS BEZOEKEN UTRECHT Ambassadeurs van meer dan veertig landen brachten eind maart een bezoek aan de provincie Utrecht. Na een ontvangst in Paushuize bezocht het gezelschap op het Utrecht Science Park de faculteit Diergeneeskunde, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Hubrecht Instituut. Het bezoek werd afgesloten met

een receptie in de Botanische tuinen. De dag voor ambassadeurs met een zetel in Nederland is een tweejaarlijkse traditie van provincie en gemeente. Doel: bestaande contacten verstevigen en Utrecht nog nadrukkelijker op de internationale kaart te zetten.

NIEUW URBAN HORECACONCEPT

Een Utrechtse horecalocatie aan de Ganzenmarkt onderging een metamorfose. Waar voorheen De Colonie was gevestigd, opende na een forse verbouwing Stan & Co. de deuren. Stan & Co. richt zich op een breed publiek dat zeven dagen per week welkom is voor ontbijt, lunch, diner of borrel. De uitstraling is stoer en industrieel met veel staal, leer en hout. Het nieuwe urban horecaconcept komt uit de koker van Debuut BV dat 28 bedrijven in beheer heeft, waaronder het Belgische biercafé Olivier in Utrecht.

LUSTRUM VOOR MITLAND

De ambassadeurs tijdens de ontvangst in Paushuize: tweejaarlijkse traditie

Mitland Bowling viert haar veertigjarig bestaan. Bij de start in 1973 ging het om een echte noviteit, want destijds was Mitland pas het derde bowlingcentrum van ons land. Het bleek een gat in de markt. Veel Utrechters maakten in Mitland kennis met deze vorm van vrijetijdsbesteding. Het bowlingcentrum werd later uitgebreid met een restaurant en een hotel. In 2006 onderging het familiebedrijf onder leiding van vier broers Plijnaar een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Er staat nu een complex dat naast het bowlingcentrum onderdak biedt aan een viersterrenhotel met 139 kamers, een vergadercentrum en restaurant.

PROMOTIE ZUIDELIJK MUSEUMKWARTIER

Het Zuidelijk Museumkwartier is een deel van de Utrechtse binnenstad met een onderscheidend, enigszins dorps karakter. Musea waaronder het Centraal Museum, de historische Nicolaïkerk, het Louis Hartloopercomplex plus een divers aanbod aan winkels en horeca zorgen voor een aansprekende mix. Om die beter voor het voetlicht te brengen, wordt de marketing en promotie van het gebied gezamenlijk ter hand genomen. Kartrekker is de Initiatiefgroep Zuidelijk Museumkwartier. Gemeente, Ondernemersfonds Utrecht en Toerisme Utrecht maken de collectieve profilering mede mogelijk.

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

39


BEELDSPRAAK

UTRECHT IN DE SPOTLIGHTS 14.000 toeschouwers kwamen af op de Slag om de Vrede. Het spektakel op het dak van de A2-tunnel was het resultaat van een gezamenlijke inspanning van 20 acteurs, 10 dansers, 120 muzikanten van het Metropole Orkest, Junkie XL, 200 militairen van de Koninklijke Landmacht, 45 kinderkoorleden en 150 vrijwilligers. De voorstelling vormde een indrukwekkend startschot voor de viering van de Vrede van Utrecht. Die zet stad en regio dit jaar prominent in de spotlights.

40

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013


FOTO ANNA VAN KOOIJ UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

41


De beste communicatiecampagnes komen voort uit een aanstekelijk samenspel tussen opdrachtgever en bureau. De interactie met uw doelgroep nemen we uiterst serieus. Met een kritische houding die prikkelt om scherp te zijn en verrassend uit de hoek te komen. Dat leidt tot stevige relaties zonder onze speelsheid te verliezen. www.2inbeweging.nl


KVK NIEUWS

Utrecht Internationa(a)l? Voor een sterker internationaal karakter van Utrecht moeten we samenwerken. Dat betekent niet alleen (be)denken, maar ook doen! Het is al vaker gezegd, Utrecht zit op goud. Met haar prachtige historische binnenstad, topopleidingen, bruisende cultuur en divers bedrijfsleven heeft de Domstad veel te bieden. En toch is er nog genoeg te doen om Utrecht voor onze internationale gasten en bedrijven beter uit de verf te laten komen. Voor de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (KvK) een reden een publicatie op te stellen met concrete actiepunten.

Kansen pakken Een sterk internationaal karakter vergroot de aantrekkingskracht van de stad. De komst van buitenlandse bezoekers en bedrijven verrijkt Utrecht op cultureel, kennis- ĂŠn economisch gebied. Er liggen forse uitdagingen, maar ook veel kansen om de internationale positie van Utrecht te verbeteren. De KvK is nagegaan waar het internationale karakter van de stad nog meer versterkt kan wor-

dens een bijeenkomst met Utrechtse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. Hij nodigde op zijn beurt de aanwezigen uit om mee te werken aan het versterken van de internationale positie van Utrecht. Meer dan vijftien initiatiefnemers namen de handschoen op.

Wereld van verschil

Liesbeth Karsten,  algemeen directeur Kamer van Koophandel Midden-Nederland

den en wat daarvoor nodig is. Dit resulteerde in de publicatie Utrecht Internationa(a)l?. Op 16 januari jongstleden heb ik deze overhandigd aan burgemeester Aleid Wolfsen tij-

Taskforce Utrecht Internationa(a)l? slaat de handen ineen om de kennis en cultuur die in de stad ruimschoots aanwezig is te verbinden met de economie. Daarbij is het (internationaal) zaken doen niet alleen van belang voor de ondernemers, maar ook voor bewoners als trotse inwoners van de stad. Het succes van het samenwerken zit ‘m in het bundelen van grote en ogenschijnlijk kleine initiatieven. Juist deze combinatie maakt het een wereld van verschil. Ik ben ontzettend blij met de energie die nu vrijkomt; zo maken we samen Utrecht internationaler. Wilt u meer weten over de publicatie en de actiepunten waar wij samen voor aan de lat staan? Kijk dan op www.kvk.nl/utrechtinternationaal. n

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

43


REGIOPOLITIEK

Wethouder Johan Gadella met Nieuwegein in volgende fase

‘Balans vinden tussen inhoudelijke betrokkenheid en extern profiel’ TEKST HANS HAJÉE

Johan Gadella trad eind 2012 aan als wethouder in Nieuwegein, als opvolger van Wouter Kolff die burgemeester werd in Veenendaal. Wat waren zijn beweegredenen om ‘ja’ te zeggen tegen deze functie? ‘In loop der jaren had ik als ambtenaar, raadslid en onderwijsdirecteur veel te maken met gemeentelijke beleids­ terreinen. Door deze mix van ervaringen in verschillende rollen is een goed beeld ontstaan over het functioneren van lokaal bestuur. Ook past het wethouderschap in de huidige fase van mijn carrière. Dus toen ik gevraagd werd, was de keuze snel gemaakt.’

Co-maker

Wat valt Gadella vooral op na een aantal maanden wethouderschap? ‘Gezien mijn lange periode in de gemeenteraad zijn de onderwerpen grotendeels vertrouwd terrein. Wel zit je als raadslid vaak aan het eind van een proces dat zich met name in

Het proces van verbinding vereist aandacht de gemeentelijke organisatie afspeelt. Nu ben ik al vanaf het prille begin betrokken, waarna ideeën tot beleid transformeren. Als lid van het college treed je daarbij op als co-maker. Die rol spreekt mij aan.’ In zijn functie is het zaak een goede balans te vinden tussen inhoudelijke betrokkenheid en externe profilering, stelt de wethouder. ‘Beide aspecten zijn belangrijk maar luisteren nauw. Inhoudelijk moet je ervoor waken niet

44

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

teveel in het vaarwater te komen van de afdelingsmanagers. Een te sterke externe gerichtheid kan ten koste gaan van de ­feeling met de interne organisatie.’

Bedachte stad

Nieuwegein is een bedachte stad, ontstaan door samenvoeging van twee kleine gemeenten onder de rook van Utrecht. En vooral bedoeld om inwoners van deze stad letterlijk de ruimte te geven. ‘De historie als groeikern is zeker van invloed op Nieuwegein anno 2013. Bewoners van “gewone” steden hebben te maken met een eeuwenlange sociale, maatschappelijke en economische geschiedenis. Dit leidt daar tot een vanzelfsprekende structuur, een onderlinge samenhang. Nieuwegein is in korte tijd ontstaan en razendsnel gegroeid; het proces van verbinding vereist zeker nog aandacht.’ De band van het bedrijfsleven met de gemeente zorgt voor een extra uitdaging. ‘Voor veel organisaties waren de centrale ligging en de goede bereikbaarheid de belangrijkste redenen om zich hier te vestingen. Zij kozen niet zozeer voor Nieuwegein maar voor de locatie. Een natuurlijke verbondenheid met de omgeving ontbreekt.’

Flexibele schil

De centrale ligging bracht Nieuwegein een omvangrijk bedrijfsleven en veel werkgelegenheid. ‘Onder invloed van het economisch tij loopt het aantal arbeidsplaatsen licht terug. De groep zzp’ers daarentegen is ook hier sterk gegroeid. Dit hangt deels samen met de voorkeur van bedrijven voor een steeds grotere flexibele schil.’ Zzp’ers vormen

een diverse groep. ‘Er zijn succesvolle professionals bij die er bewust voor kiezen om geen personeel aan te nemen. Sommigen zetten echter min of meer noodgedwongen de stap naar zelfstandigheid en hebben moeite het hoofd boven water te houden.’ De gemeente heeft aandacht voor deze relatief nieuwe groep ondernemers. ‘Belangrijk is dat zzp’ers elkaar weten te vinden om van elkaar te leren en onderling zaken te doen. Daarom hebben wij een startsubsidie verstrekt die de vorming van het netwerk BiZZp mede mogelijk maakte. Verder is het zaak voor zzp’ers om in contact te komen met grotere bedrijven in de gemeente. Dat zijn immers potentiële opdrachtgevers. Uitwisseling met andere zakelijke netwerken kan zorgen voor de benodigde kruisbestuiving.’ Gadella wijst ook op de recente opening van het Color Business Center. ‘Dit biedt niet alleen huisvesting voor zzp’ers en andere ondernemers maar vormt ook een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten.’

Prominente pionier

Voor de toekomstige werkgelegenheid is Het Klooster de belangrijkste Nieuwegeinse troef. Een drietal bedrijven is inmiddels gevestigd op dit nieuwe bedrijvenpark langs de A27, met V&D als prominente pionier. ‘Uit de betaalde reserveringen en lopende onderhandelingen blijkt dat de animo voor het gebied nog altijd aanzienlijk is. Maar ook wij merken de gevolgen van de crisis. Het duurt lang voordat beslissingen worden genomen.’ De potentie van Het Klooster blijft volgens Gadella onverminderd


De uitdagingen voor Nieuwegein liegen er niet om. Denk aan de forse kantorenleegstand, de uitgifte van Het Klooster en het perspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt. Maar de nieuwe wethouder Johan Gadella ziet ook lichtpunten. ‘Met het vernieuwde centrum beschikken we over een stadshart met allure. Het past bij de fase waarin Nieuwegein zich bevindt en draagt bij aan de samenhang in de gemeente.’

der belastend is voor het milieu draagt het ook bij aan de verdere verduurzaming van goederenstromen. Aan de andere kant: realisatie van een haven heeft forse impact op de omgeving. Daarom wegen wij alle voor- en nadelen zorgvuldig af.’

Zorgwekkend cijfer

Gaat het bij bedrijvenpark Het Klooster om een nieuwe ontwikkeling, op de kantorenmarkt baren vooral de bestaande

gebouwen zorg. Het leegstandspercentage ligt in Nieuwegein tussen de 25 en 30%. Een zorgwekkend hoog cijfer. ‘Als gemeente doen we alles wat in ons vermogen ligt om de situatie beheersbaar te houden,’ benadrukt Gadella. ‘Gezien het perspectief voor de vastgoedmarkt is bij een aantal leegstaande panden herontwikkeling de enig reële optie. Of dit ook werkelijk gebeurt, hangt af van de bereidheid van eigenaren. Is die bereid-

Foto Hans Kokx

groot. ‘Door de strategische ligging is het gebied zowel een poort naar de Randstad als een springplank voor de rest van het land.’ De ligging aan Lekkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal levert additionele kansen op. ‘Al geruime tijd loopt een onderzoek van de provincie naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een haven in Het Klooster. Zo’n haven kan een impuls betekenen voor de werkgelegenheid. En omdat transport over water min-

Johan Gadella: ‘Bewoners en de stad zijn toe aan een volgende fase.’

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

45


REGIOPOLITIEK

heid er dan dragen wij als gemeente waar mogelijk ons steentje bij om de beoogde transformatie te realiseren.’ Nieuwegein kan bogen op een aantal succesvolle herbestemmingen. ‘Zo zijn in de wijk Merwestein kantoren omgevormd tot woonruimte voor jongeren. Deze locatie leent zich hier prima voor, met stedelijke voorzieningen en de sneltram op loopafstand. Herbestemming biedt zeker kansen en draagt bij aan een oplossing van het leegstandsprobleem. Door ruimte weg te nemen, stijgt de kans dat voor de overgebleven kantoren een gebruiker wordt gevonden.’

Hoogwaardige ontwikkeling

De roots van Johan Gadella (1962) liggen in Hoograven. Met enige goede wil kun je zeggen: een beetje in Nieuwegein. Want deze Utrechtse wijk vormde tot 1954 onderdeel van Jutphaas, de ge­ meente die in 1971 samen met Vreeswijk opging in Nieuwegein. Na een juridische studie vestigde de wethouder zich echt in Nieuwe­ gein, waar hij vanaf 2000 raadslid was voor de VVD. De afgelopen

overeind. Daardoor ontstaat een kloppend hart dat past bij een stad met 60.000 inwoners.’

Menselijke maat

Met het vernieuwde centrum en blikvangers als het Stadshuis en theater De Kom beschikt Nieuwegein over een aantrekkelijk visitekaartje. ‘Mensen van buiten die voor het eerst – of opnieuw – in Nieuwegein komen, zijn positief verrast door de uitstraling van het stadshart. En ik merk dat het ook iets doet met de Nieuwegeiners. In het verleden kozen zij veelal voor deze gemeente om de ruimte, voor een huis met een tuin in een groene omgeving waar hun kinderen konden opgroeien. Nu zijn de bewoners en dus ook de stad toe aan een volgende fase. Hier past een woon- en leefgebied bij met meer stedelijke voorzieningen en allure,

Foto Gemeente Nieuwegein

Als winkelstad gaat het Nieuwegein relatief voor de wind. ‘De leegstand valt hier alleszins mee. Natuurlijk merken detaillisten de gevolgen van de crisis, maar je hoort toch vooral positieve geluiden. Het nieuwe centrum speelt daarbij een grote rol.’ De ingrijpende herontwikkeling van het stadshart ligt op schema. Nu krioelt het nog van het bouwverkeer maar in september wordt de tweede fase van winkelcentrum Cityplaza opgeleverd. ‘Dan is opnieuw een belangrijke stap gezet naar voltooiing van het centrum. Het is goed te constateren dat het lukt om in een tijd van recessie een hoogwaardige ontwikkeling neer te zetten. Er is realisme ingebracht in de loop van het proces maar op cruciale elementen is niet beknibbeld. De visie achter de plannen bleef onverkort

GEWORTELD IN NIEUWEGEIN

46

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

Het vernieuwde centrum: aantrekkelijk visitekaartje

zeven jaar trad Gadella op als frac­ tievoorzitter en was lijsttrekker bij de laatste twee gemeenteraads­ verkiezingen. Voor zijn benoeming was Gadella directeur van SOSO/ Onderwijsconsulenten en bekleed­ de diverse managementfuncties. Zijn portefeuille bestaat uit financi­ ën, grondbedrijf, sociale zaken, werk en inkomen, economische ­zaken en personeel en organisatie.

waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren. Het nieuwe centrum voldoet aan deze criteria en draagt bij aan de samenhang in de gemeente. Nieuwegein is hiermee klaar voor de toekomst.’

Perspectief waarborgen

Wat ziet Gadella met het oog op die toekomst als zijn voornaamste opgaven? ‘Allereerst het in stand houden van een goed ondernemersklimaat, waarbij wij als gemeente meedenken en faciliteren. Verder is de bereikbaarheid essentieel voor Nieuwegein. Daarom zijn we blij met het doortrekken van de sneltram naar het Utrecht Science Park. De reisafstand voor onze inwoners die op de Uithof werken of studeren wordt daardoor aanzienlijk verkort.’ Een thema dat Gadella – mede gezien zijn achtergrond in het onderwijs – zeer aan het hart gaat, is het perspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt. ‘Nieuwegein herbergt een aantal prima MBO-opleidingen. Studenten vonden via een stage altijd goed de weg naar een betaalde baan. Maar door de crisis zijn in sectoren als bouw en constructie minder stagewerkplekken beschikbaar. Hierdoor ontbreekt voor steeds meer jongeren de laatste schakel van hun opleiding. Een zorgelijke ontwikkeling, temeer daar er over een aantal jaren waarschijnlijk een tekort is aan goed opgeleide vakmensen. Daarom moeten we er alles aan doen om de keten van opleiding via stage naar een baan overeind te houden en zo het toekomstperspectief van jongeren te waarborgen.’ n

B


BUSINESS FLITSEN RELATIEF MINDER FAILLISSEMENTEN IN UTRECHT

3.767 starters ongeveer dezelfde hoeveelheid nieuwe bedrijven als in 2012. In de zakelijke dienstverlening beginnen de meeste starters, maar beëindigen ook de meeste ondernemers hun bedrijf. In de zorg is het aantal opheffingen juist relatief laag ten opzichte van het aantal starters. In de bouw ligt het aantal sluitingen hoger dan dat van de beginnende ondernemers. De provincie Utrecht telt 280 starters per 10.000 vestigingen, vrijwel evenveel als in Nederland (285). Wel zijn er in Utrecht minder opheffingen: 183 versus 211 per 10.000 vestigingen voor heel Nederland.

MOLKENBOER NIEUWE BURGEMEESTER WOERDEN

Victor Molkenboer is de nieuwe burgemeester van Woerden. Het 55-jarige PvdAlid was vanaf 2005 burgemeester van Leerdam en daarvoor onder meer wethouder in Leiderdorp. Molenboer werd 28 februari in Woerden geïnstalleerd. Hij volgt Hans Schmidt op die per eind augustus 2012 ontslag nam. foto Gemeente Woerden

Cijfers uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland laten zien dat de provincie Utrecht in vergelijking met heel Nederland relatief minder faillissementen kent. De absolute hoeveelheid blijft in het eerste kwartaal van dit jaar echter wel op het hoge niveau dat eind 2011 ontstond. In de eerste drie maanden van 2013 gingen 112 bedrijven in de provincie Utrecht failliet. Het merendeel was actief in de zakelijke dienstverlening en de bouw. Per 10.000 vestigingen failleerden in de provincie 8,8 bedrijven; in Nederland zijn dit er 11,9. Utrecht telt met

DERDE UTRECHTSE ONDERNEMERSDAG

Foto Heleen Klop

De derde editie van de Utrechtse Ondernemersdag vindt plaats op 11 juni. Dan kunnen zelfstandig ondernemers, managers en directeuren van regionale bedrijven met elkaar van gedachten wisselen, kennis en ervaringen delen en business generen. Het netwerkevent is een initiatief van Karen Jansen en Carmen Kienhuis en vindt plaats bij De Parel van Zuilen in Utrecht. Onder de noemer ‘be Blue, be Different’ is de noodzaak om uniek en onderscheidend te zijn het centrale thema.

De Ondernemersdag start met een kennismakingsspel Get Connected waarmee bezoekers in korte tijd nieuwe contacten kunnen leggen. Op het programma staan verder optionele inspiratiesessies met onder meer Sander Halsema (Wouter de Vries jr Marketing) en Erik Stam (Universiteit Utrecht). Tijdens het evenement kunnen bezoekers netwerken op een informatiemarkt. De toegangsprijs voor de Utrechtse Ondernemersdag bedraagt 35 euro. Victor Molkenboer

NETWERKSHOP WORDT KOMMAGO

KommaGo is de nieuwe naam van Netwerkshop, een van de grootste online specialisten voor ICT- en telecomoplossingen. De afgelopen jaren was KommaGo telkens terug te vinden in de Twinkle 100, het overzicht van de honderd grootste online retailers in Nederland. Het in De Meern gevestigde bedrijf is opgericht in 1999 en telt ruim twintig medewerkers. Naar aanleiding van de naamswijziging krijgt KommaGo een nieuw jasje. De site en de zeven webshops van het bedrijf worden de komende periode geheel vernieuwd.

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

47


DOSSIER

Nieuwegeinse bedrijven met ruimtebehoefte willen vooral huren

Mismatch verdient aandacht TEKST HANS HAJÉE

Robin de Haan is bij de Kamer van Koophandel Midden-Neder­ land accountmanager voor Nieuwegein. Hij vervult deze rol al zes jaar en heeft goed inzicht in de lokale economische ontwikkelingen, waarbij de regionale expertise van de KvK zorgt voor een breder perspectief. De Haan staat desgevraagd stil bij de werkgelegenheid en de situatie op het gebied van bedrijfsruimte. ‘Daar is sprake van een mismatch die op termijn grote gevolgen kan hebben voor Nieuwegein.’ De economische factsheets van de KvK geven een indicatie van de trend als het gaat om arbeidsplaatsen, starters en opheffingen. Hieruit blijkt dat de werk­ gelegenheid in Nieuwegein tussen 2008 en 2012 met 5% terugliep; de gemeente telt nu ruim 43.140 arbeidsplaatsen. Ter vergelijk: Utrecht plust over deze periode 5%, Vianen krimpt met 13% terwijl Houten 12% hoger scoort.

Flexibele schil

Deze cijfers hangen deels samen met de ontwikkeling van het aantal vestingen. ‘Dat stijgt per saldo nog steeds in Nieuwegein,’ zegt De Haan. ‘Ook de toename van zzp’ers houdt aan. Het aantal opheffingen en faillissementen neemt echter toe en was in het laatste kwartaal van 2012 hoger dan dezelfde

48

Robin de Haan: ‘Het lokale bedrijfsleven vormt een belangrijke doelgroep voor Het Klooster.’ UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 |

MEI 2013

periode een jaar eerder.’ De daling van de werkgelegenheid in Nieuwegein wordt mede veroorzaakt door de efficiencyslag die veel bedrijven doormaken. ‘Zij brengen de hoeveelheid vast personeel terug en gebruiken in toenemende mate een flexibele schil. Denk onder meer aan ICT-bedrijven die in Nieuwegein goed vertegenwoordigd zijn. Maar ook andere branches kenmerken zich door een sterke arbeidsextensivering.’

Trendbreuk

De KvK publiceerde in november 2012 het Bedrijven onder Dak-onderzoek voor het stedelijk gebied Utrecht. Daartoe zijn de actuele situatie en wensen van bedrijven op het gebied van huisvesting via een enquête in kaart gebracht. ‘Uit het onderzoek blijkt dat in een aantal

gemeenten sprake is van een mismatch tussen de groeiambitie van bedrijven en hun huidige huisvesting. Nieuwegein laat daarbij een trendbreuk zien; ondernemers met ruimtebehoefte richten zich minder op de aankoop van een nieuwbouwkavel maar zijn vooral op zoek naar een geschikte bestaande bedrijfsruimte. Zelf ontwikkelen is riskanter dan huren en je bent minder flexibel. Ook vormt de financiering van nieuwbouw vaak een probleem.’ Met hun voorkeur wijken Nieuwegeinse bedrijven af van hun collega’s in – bijvoorbeeld – het Groene Hart. ‘Daar zijn meer familiebedrijven gevestigd. Die kiezen er eerder voor om zelf nieuw te bouwen.’

Maatwerk nodig

De gesignaleerde trendbreuk kan volgens De Haan consequenties hebben voor de animo voor Het Klooster. ‘Daarom doet de gemeente er goed aan bij het uitgiftebeleid rekening te houden met de gewijzigde voorkeur van het lokale bedrijfsleven. Dat vormt immers een belangrijke doelgroep voor het nieuwe gebied.’ Ook is versterkte inzet nodig op de bestaande terreinen. ‘Door aanpassing en herontwikkeling kan de ruimtebehoefte van het bedrijfsleven daar deels gefaciliteerd worden. Dat vereist maatwerk per gebied.’ Krijgt deze problematiek voldoende aandacht? ‘Zoals in veel gemeenten ligt de nadruk in Nieuwegein op de kantorenmarkt. Begrijpelijk gezien de omvang van de leegstand. Maar in de mismatch bij bedrijfsruimte schuilt een fors toekomstig risico. Actie is daarom geboden.’ n


New Business? Al bijna dertig jaar biedt Utrecht Business een gericht bereik in het zakelijke hart van Nederland. Benieuwd wat het magazine voor uw business kan betekenen? 030-2512818 of ub@utrechtbusiness.nl.

UTRECHT

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 29 | NUMMER 2 | MEI 2013

De lessen van Rudy Stroink

‘Er is gebouwd aan een land dat er nooit gaat komen’ Volgende fase voor Nieuwegein Dion Bartels luistert nu wel   Special Regio Business Dagen

BUSINESS

Ben Woldring speurt al vijftien jaar naar de beste deal

All business is local www.utrechtbusiness.nl

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

49


OPVALLEND

Dion Bartels luistert nu wel

‘Ik had moeten dimmen en doseren’ TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX

Onlangs vierde voormalig advocaat Dion Bartels zijn verjaardag en zijn comeback. Vier jaar na de schorsing als advocaat en het faillissement van zijn kantoor opereert de 54-jarige nu als juridisch adviseur op het snijvlak van onroerend goed, contracten en geldzaken. Vanuit zijn penthouse aan de Herculeslaan kijkt hij uit over de stad en trekt de wereld aan hem voorbij. ‘Het leven is keihard. Ik kan het weten.’

Want deze jaren waren gitzwart? ‘Ja, ook omdat mensen zonder feitenkennis een oordeel over je vellen. Neem de UOS; van hen kreeg ik al snel het dringende verzoek mijn lidmaatschap op te zeggen. Zonder echte reden. Terwijl ik acht jaar bestuurslid ben geweest en meer leden heb aangedragen dan menig ander. Dat deed pijn, verschrikkelijke pijn.’

Laten we vijf jaar terug in de tijd gaan; waar ging het mis? ‘De nekslag was de beslaglegging op alle activa door Homburg Invest. De diepere reden zit ’m vooral in dat ik onvoldoende heb geluisterd naar mijn adviseurs, collega’s en klanten. Die riepen al langer dat ik publicitair moest dimmen en doseren en dat ik vaker nee moest zeggen tegen nieuwe zaken.’

Toch zette u door en vond de weg omhoog met het geven van lezingen, het schrijven van een boek over Palm Invest en de start van een praktijk als juridisch adviseur. En nu wilt u ook terug in de advocatuur? ‘Ik wil dat de schorsing opgeheven wordt. Niet omdat ik zo nodig achteraf gelijk wil hebben, maar omdat ik recht heb op sociale rehabilitatie. Als advocaat, maar ook als mens. En niet alleen voor mij, ook voor mijn kinderen. Daarbij heb ik geen wilde plannen voor een

Waarom heeft u dat dan niet gedaan? ‘Mijn ego, maar ook de flow waarin ik zat als belangenbehartiger van gedupeerde beleggers van investeringsfondsen als Palm Invest, Easy Life, Partrust Beheer en later Homburg Invest. Je gaat door, omdat je niet anders meer wilt en kunt. In de hitte van de strijd heb ik mijn hand overspeeld, heb bijvoorbeeld uitspraken gedaan over Richard Homburg die ik destijds niet waar kon maken.’ En dus besloot de Orde van Advocaten u te schorsen omdat u de gedragsregels had overtreden. ‘Ik had over de rug van mijn tegenstander de publiciteit gezocht. Dat kan en mag niet. Vervolgens ging één van mijn werkmaatschappijen failliet en zat er een vette stempel op mijn kop. En dan gaat

50

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

het ineens snel bergafwaarts, ook met de business.’ In november 2009 werd uw kantoor failliet verklaard. U moest zelfs uw woning uit, uw auto inleveren en ging bij een meubelbedrijf als verkoper aan de slag... ‘Omdat ik als VVD’er vind dat je moet werken voor je centen, solliciteerde ik bij Seats and Sofa’s. Ik voelde mij daar niet te goed voor en heb het met plezier en succes gedaan. Tegelijkertijd kreeg ik vanuit onverwachte hoek ondersteuning.

Ik heb recht op sociale rehabilitatie, als advocaat maar ook als mens Vaak ook heel concreet, bijvoorbeeld van mijn Volvo-dealer. Toen ik mijn auto kwam inleveren, stond een ander exemplaar klaar, als dank omdat ik 28 jaar lang mijn nota’s altijd op tijd had betaald. Op de markt kreeg ik een kerstboom mee omdat de verkoper “ook de kranten las”. Zomaar wat voorbeelden die mij gesterkt hebben in de overtuiging dat deze gitzwarte periode ook lichtpuntjes kende en slechts tijdelijk zou zijn.’

grote praktijk. Als zzp’er voel ik mij op mijn plaats. Het tijdstip waarop ik het verzoek bij de Orde ga indienen, is nog onbekend. Mijn adviseur raadde mij aan te wachten tot na de uitspraak tegen Bram Moszkowitz. Dat vond ik een erg slimme opmerking. En u ziet, Bartels luistert nu wel.’ n


UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

51


Studio Velmans | Grafisch Bureau | www.studiovelmans.nl 030-280 44 32 | info@studiovelmans.nl


CASE

Lekstroomgemeenten bundelen krachten bij werk en inkomen

Samen sterker TEKST HANS HAJÉE FOTOGRAFIE 3XN/ADAM MØRK

Samen met de andere Lekstroomgemeenten IJsselstein, Lopik, Houten en Vianen beschikt Nieuwegein over één organisatie op het gebied van sociale zekerheid. Onder de naam Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) is deze sinds 1 mei operationeel. ‘Nu kunnen we meer slagkracht ontwikkelen,’ zegt Jan de Jong, Hoofd Werk & Inkomen bij de gemeente Nieuwegein. Die slagkracht is nodig gezien de verwachte groei van het aantal cliënten. ‘Ook biedt een gezamenlijke organisatie meer ruimte voor innovatie en creëren we hiermee een sterk werkgeversservicepunt.’ Steeds meer gemeenten vormen een gezamenlijke organisatie voor werk en inkomen. ‘De trend bestaat al langer, maar de laatste tijd zie je een duidelijke groei,’ aldus De Jong. Binnen de nieuwe WIL-organisatie geeft hij leiding aan het werkgeversservicepunt en alle overige activiteiten om werkzoekenden te activeren en aan een baan te helpen. ‘Belangrijkste aanleiding vormen de wettelijke veranderingen die zich al enige tijd aandienen. De nieuwe Participatiewet lijkt op hoofdlijnen immers sterk op de Wet werken naar vermogen die het vorige kabinet voor ogen had. Het betekent voor gemeentelijke afdelingen een forse groei van cliënten uit nieuwe doelgroepen. Denk aan Wa-jongers en mensen die

voorheen in de – nu afgegrendelde – Wet sociale werkvoorziening terecht kwamen. Door samen te werken, kunnen we de uitbreiding van taken beter aan. Daarbij leer je van elkaar en benut best practices van de verschillende afdelingen. Het geheel is dus meer dan de som der delen. Verder lag al een toenemende nadruk op het terugbrengen van mensen naar de arbeidsmarkt. Dat vergt extra inspanningen richting werkgevers. Ook daarom is het logisch en efficiënt om de krachten te bundelen.’

Op de werkvloer bewijzen Elk van de vijf gemeenten biedt via een lokaal loket toegang tot alle sociale voorzieningen. ‘Van daaruit worden cliënten

DIGITALE TECHNIEKEN Samenwerking tussen lokale overheden krijgt op veel gebieden vorm. Zo wordt vanuit Nieuwegein ook de sociale recherche voor tien gemeenten uitgevoerd. ‘Hierbij maken we gebruik van moderne, veelal digitale tech­ nieken,’ meldt wethouder Johan Gadella. ‘Vanuit het hele land is belang­ stelling voor deze aanpak.’ De afvalstoffenverwerking voert Nieuwegein eveneens samen met andere gemeenten uit en onderzocht wordt of ook een collectieve inkoop voordelen biedt.

De centrale WIL-organisatie is gevestigd in het Stadshuis van Nieuwegein

zo snel mogelijk doorgeleid naar de juiste hulpverleningsplek binnen WIL. Bij de onderdelen werk en inkomen is dat de centrale huisvesting in het Stadshuis van Nieuwegein. Voor sommige diensten op het gebied van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening kunnen medewerkers ook op locatie in een gemeente aanwezig zijn.’ De vorming van WIL had enige voeten in de aarde. ‘Het vergt tijd om vijf afdelingen met een verschillende achtergrond samen te voegen tot één organisatie. Maar vanaf 1 mei staat de nieuwe structuur. Daarna vindt finetuning plaats op de werkvloer. Een belangrijk proces, want daar moet de meerwaarde van de samenwerking zich echt bewijzen.’ n UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

53


UIT UIT! UIT UIT! U TO BE OR NOT TO BE

Alle ingrediënten voor een fascinerende voorstelling zijn bij deze productie aanwezig: goede acteurs met gevarieerde talenten, een ervaren regisseur, een adembenemend decor en een grappig verhaal van een gelauwerd auteur. En toch… To be or not to be is wellicht het gekste theaterspektakel van het Zuidelijk Toneel ooit, maar zeker niet het meest boeiende. Onder andere Ellen ten Damme, Raoul Heertje, Frank Lammers, Waldemar Torenstra en Viggo Waas spelen een Pools theatergezelschap dat in 1939 betrokken raakt bij het verzet. Door de veelvuldige wisselingen en het grote aantal acteurs duurt het even voordat helemaal duidelijk wordt wie wie is en waar het verhaal over gaat. Dit komt ook door de enorme overgangen en afwisselingen in theatervormen. Eerst is er serieus toneel, dan wordt het een klucht, vervolgens is ruimte voor slapstick en stand-up

comedy, dan komt nog even de revue langs om te eindigen bij het verhaal. Zeker voor de pauze komt het geheel over als een chaos, terwijl de individuele genres stuk voor stuk goed zijn uitgewerkt. To be or not to be is bedoeld als klucht; je moet erom kunnen lachen. Dat lukt, maar meer door de theatrale vondsten van spelers of decorbouwers dan door het samenspel. Het oogt als een gezelschap dat op vrijdagmiddag bij elkaar is gaan zitten en onder het genot van een potje bier een idee uitwerkt tot een productie, die op zaterdag al gespeeld wordt. Dat kan heel leuk zijn en bij deze productie is dat op momenten ook zo. Maar misschien iets te weinig… Te zien op 6 t/m 8 juni in de Stadsschouwburg Utrecht. www.zt.nl

DOORTIMMERD PERSOONLIJK VERHAAL Van Vleuten introduceerde met zijn vorige programma Daar werd wat groots verwacht een nieuw genre: het docutheater. Met Buiten schot gaat hij op de ingeslagen en succesvolle weg verder. Geen grapje-liedje-sketchje maar een doortimmerd persoonlijk verhaal over een belangrijke gebeurtenis. Deze keer staat de Eerste Wereldoorlog centraal, ofwel de Grote Oorlog zoals die buiten Nederland meestal werd genoemd. Een mensonterende strijd die

54

zich vooral in België – in de duizenden loopgraven – afspeelde. Historicus Van Vleuten heeft er alles mee en vertelt er honderduit over. Van wetenswaardigheden tot schijnbare onbenulligheden; de ex-cabaretier koppelt soepeltjes de kleine geschiedenis van zijn familie aan de grote geschiedenis van de wereld. Hoogtepunten vormen vooral zijn liedjes; mooi melodisch met sterke lyrics. Van Vleuten weet te overtuigen als serieus verteller die met prachtige

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

verhalen de kern van WOI uitermate treffend – en beeldend – weet te raken. Een puntje van kritiek: je moet wel zitvlees hebben, want de voorstelling duurt ruim 2 uur. Te zien op 31 mei in de Stadsschouwburg Utrecht. www.diederikvanvleuten.nl


UIT UIT UIT! UIT UIT INTRODANS SCOORT MET KILAR

De nieuwste voorstelling van Introdans mag er zijn. Moderne Meisjes – de titel verwijst naar de drie vrouwelijke choreografen die verantwoordelijk zijn voor de vier dansen uit deze productie – biedt een divers palet, een programma met voor elk wat wils. Tegelijkertijd doe je met deze kwalificatie de complexiteit en de rijkdom van een aantal dansen tekort. Dat geldt vooral voor Kilar, de nieuwste choreografie van Lucinda Childs. Een adembenemend werk dat haar wereldpremière beleeft en dat je gezien moet hebben! Zoals wel vaker hanteert Childs een mathematische stijl, waarin de Amerikaanse met relatief eenvoudige bewegingen de meest ingenieuze meesterwerken creëert. Nu gebeurt dat vooral met silhouetten, een hoepelrok en een metalen skelet. Als door de mannen ook de kubussen worden geïntroduceerd, kan het feest van de lijnen en de tegendraadse bewegingen beginnen. De muziek van de Poolse

DAG VAN DE ARCHITECTUUR

avangardist Wojciech Kilar doet de rest, een absolute aanrader. Ook de andere werken uit Moderne Meisjes zijn de moeite waard, maar laveren tussen enigszins voorspelbaar en grappig, zoals het humoristische Junk Duet. De Chairman Dances – de opening – was al vaker te zien maar blijft een voltreffer, mede door de muziek van John Adams en de minimalistische lijnen van de choreografie. Het stuk na de pauze – Bench, geïnspireerd op de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore – beleeft haar Nederlandse première en is door Introdans geselecteerd als afsluiter. Een confronterende finale, dat zeker, maar niet het hoogtepunt van de avond. Dat was zonder meer Kilar. Te zien op 14 juni in de Utrechtse Stadsschouwburg. www.introdans.nl

De Dag van de Architectuur wordt ook dit jaar gevierd in het eerste ‘zomerweekend’. Dan vinden overal in het land rondleidingen, expedities, open huizen, films en lezingen plaats. In Utrecht staat vooral het Stationsgebied centraal. Naarmate de grootschalige nieuwbouw vorm krijgt, worden historici, architecten en kunstenaars steeds uitgesprokener over het gebied. Daarom is er tijdens de Dag van de Architectuur een stadsdebat met als titel: Vrijstaat Utrecht. Wat kunnen nieuwe vormen van stedenbouw opleveren voor lege kantoren, braakliggende terreinen en bouwputten? En hoe vertalen we de droom in werkelijkheid? Naast dit debat zijn er tientallen andere activiteiten. De Dag van de Architectuur op 22 en 23 juni. www.aorta.nl

MATENNAAIERS MET GIPHART EN DIJKSHOORN

Diep in de jaren negentig hebben ze elkaar tijdens een optreden ontmoet. Giphart verzorgde een lezing, Dijkshoorn voorzag Giphart van jus d’orange en pinda’s. Vijftien jaar later zitten ze voor het eerst samen aan tafel, na een uitnodiging van omroep BNN voor de hoofdrol in een realitydrama. Dat gaat er door bezuinigingen echter nooit komen, waarop de heren besluiten het heft in eigen hand te nemen. Giphart en Dijkshoorn trekken door het land met het illustere combo The Hank Five. Zij zingen, schrijven, dichten, dansen, huilen, lachen, eten en naaien maat. Een voorstelling over vriendschap, de wereld, de liefde en het leven. Te zien op 23 mei in Tivoli www.tivoli.nl TEKST MART RIENSTRA TIPS OF COMMENTAAR? UB@UTRECHTBUSINESS.NL

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

55


CULINAIR

De Pronckheer

Dicht bij huis blijven TEKST JASON VAN DE VELTMAETE FOTOGRAFIE HANS KOKX

Een paardenvleesschandaal, visfraude, misleiding met ‘biologische’ eieren, plofkippen... Hoe loopt dit af? Waar gaan we naartoe met onze beschaving? Nou, naar Cothen bijvoorbeeld. Als er één veilig, vertrouwd adres is, in ons door vileine handelaren belaagde lage landje, dan is het De Pronckheer. Wilt u een stukje Vincent eten? Die stier is inmiddels verorberd, maar zijn opvolgers zijn ook tot op het bot gescreend. Daar kunnen de AIVD en de CID een puntje aan zuigen. Onderzoekers hebben onlangs beweerd dat ‘iets wel of niet lusten’ genetisch bepaald is. Welnu, ongeacht uw genen, roep ik u op om mij te volgen naar het ‘verre’ Cothen. Ja, het is eigenlijk net iets te ver, vanuit de stad Utrecht, maar die twintig minuten over een provinciale weg zijn beslist de moeite waard.

Unique Selling Points

De Pronckheer, het restaurant van cuisinier Arjan Smit en gastvrouw Inge Stolk, opende in januari 1995 de deuren. De locatie Cothen – in een ‘buitengebied’ – laat zich voelen, ten tijde van een economische crisis, maar de ligging van het restaurant smaakt naar meer. Zeker ten tijde van een recessie is het belangrijk om je te onderscheiden, en daar heeft De Pronckheer van nature geen moeite mee. Door daadwerkelijk samen te werken met de lokale boeren, telers, vissers en jagers, komt Arjan Smit tot echte streekgerechten. ‘Van het begrip biologisch wordt vaak misbruik gemaakt,’ weet Smit. ‘Daarom hebben wij ons helemaal gericht op onze eigen regio. Dankzij onze gedegen kennis met betrekking tot de herkomst, kunnen we bij elk product precies vertellen

56

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

waarom wij specifiek dát gebruiken.’ De samenwerking met de buren kan tot verrassende ‘trouvailles’ leiden. Wilt u spreeuw eten? Dat kan, want spreeuwen worden door de plaatselijke kersenteler afgeschoten. Smit: ‘Dan kan ik er maar beter iets mee doen. Het zou mooi zijn als ieder restaurant eerst eens in de directe omgeving zou rondkijken. Heeft het echt zin om exotisch te doen? Als ik zoutwatervissen gebruik, komen ze altijd gewoon uit de Noordzee. Ik wil dicht bij huis blijven.’

Poldergoud

Skrei is de naam die aan kabeljauw gegeven wordt als hij van de Barentszzee naar het noordwesten van Noorwegen trekt om te paaien, van december tot april. Etymologisch herinnert hij ons aan de Vikingen (skrida = reizen), culinair behaagt hij ons op een manier die allerminst doet denken aan Noormannen of de schip-vaert van Willem Barentsz. Althans, als de skrei via de pannen van Arjan Smit is gereisd. Skreifilet met lauwwarme oester, gepofte aubergine, gerookte boter en groene mosterd met absint: een heerlijk smaakvol en aromatisch gerecht. De huisgerookte boter gaf

Scandinavische couleur locale aan de op zich vrij neutrale smaken van de vis en de oester. Voor ons tussengerecht bleven we lekker thuis. De naam zegt het al: ‘polderplaag met poldergoud’, ofwel rivierkreeftstaartjes met langzaam gegaarde snoekbaars. Lekker, maar (!) snoekbaars – op die manier opgediend – heeft graten, en daar zijn veel mensen afkerig van. De begeleidende wijn was een Mont Ventoux Viognier Domaine de Marotte, 2011. Die prachtige Franse naam zou ons bijna doen vergeten dat hij gemaakt wordt door een echtpaar uit ons eigen land van dammen en dijken: Daan en Elvire van Dijkman.

Herkomst

Het is in meer dan één opzicht aangenaam tafelen in De Pronckheer. In de huiskamerachtige restaurantruimte, die plaats biedt aan 25 personen, staan klassieke stoelen en tafels; alles is ruim bemeten en op comfort gericht. De deels open keuken versterkt het huiselijke gevoel: je ziet als het ware de gastheer ‘kokkerellen’. In de met antiek ingerichte salon kunnen 17 gasten dineren; de serre is geschikt voor een gezelschap van 14. Dan is er ook nog een mooie rookkamer. En mocht u na een digestief en een pluim nóg langer willen blijven, dan krijgt u de sleutel van de bed en ontbijtkamer. Eerst het hoofdgerecht. Al had ik op een krukje moeten zitten, zelfs dan had ik het vorstelijk gevonden. Normaal gesproken ben ik geen liefhebber van stoofvlees, maar deze stier uit Lunteren... ‘Op de boerderij waar dit vlees vandaan kwam, worden de horens van de runderen niet afgezaagd,’ vertelt Smit. ‘De horens fun-


Jason van de Veltmaete schrijft

Top Drie 2012-2013

keuken

ambiance

al vele jaren op persoonlijke

1. ‘t Amsterdammertje (12/6)

9

8,5

titel deze culinaire rubriek.

2. De Pronckheer (13/2)

8,5

8,5

Op basis van zijn bevindingen

3. OpBuuren (12/5)

8

7,5

krijgen restaurants een ruime plaats in Utrecht Business.

geren namelijk als een soort van zweetklieren bij het herkauwen. Dat betekent wel dat de dieren meer ruimte nodig hebben, anders verwonden ze elkaar. En de boer gebruikt helemaal geen antibiotica, hetgeen zeer bijzonder is.’ Jerseystier van boerderij De Groote Voort in Lunteren... Heel mooi vlees, rijk van smaak. Nederlanders prefereren meestal malsheid boven smaak; voor het laatste moet je altijd het mannetjesdier hebben. Naast de in eigen jus gestoofde sukadelappen van de stier lagen stukjes reegeit:

In 2012-2013 Ook Besproken: De Goedheyd (13/1), Slangevegt (12/4), Huis De Wiers (12/3), Hermitage (12/1)

rug, kotelet en gestoofde schouder. Ook heerlijk. Gegratineerde aardappelen, groene asperge en boletenmousseline completeerden dit echte seizoensgerecht. (De jacht op reegeiten begint 31 januari; de bokken zijn later aan de beurt.) Zin in een kaasplateau? Dan raad ik de Remeker aan, afkomstig van de bovengenoemde boerderij in Lunteren, en uitgeroepen tot de beste kaas van Nederland. Wees daarna avontuurlijk en probeer een van de ‘levenswaters’; door Arjan Smit zelf gestookt, uiteraard. Hij doet het alle-

maal zelf, deze kok: het uitbenen van een ree, het zoeken van boleten, het stoken van elixers... Dus eigenlijk gaan we juist niet het avontuur aan. In De Pronckheer triomfeert immers het ware, vertrouwde ambacht. n

De Pronckheer Graaf van Lynden van Sandenburg­­ weg 2, Cothen 0343 561 505

Arjan Smit en Inge Stolk

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

57


COLUMN

Ajax als trendsetter? Nu Ajax voor het derde achtereenvolgende seizoen kampioen dreigt te worden, steekt menig deskundige de loftrompet over de Amsterdamse voetbalclub. Vooral over de keuze om zich te richten op de jeugd. Dit getuigt van visie en lef, aldus de kenners. En omdat u en ik maar al te graag topsport vergelijken met ondernemerschap, is de vraag legitiem of ‘inzetten op de jeugd’ ook het bedrijfsleven veel soelaas biedt. Vooropgesteld; dat Ajax zich focust op jonge spelers heeft vooral te maken met het feit dat ook deze club simpelweg te weinig financiële middelen heeft om goede, ervaren voetballers aan te trekken. Jonge spelers – uit de eigen jeugd – zijn goedkoop, verdienen minder en leveren bij een transfer gemiddeld meer rendement op. Het bedrijfs­ risico is dus een stuk geringer.

ADVERTEERDERSINDEX naam pagina 2 in beweging

42

Asian Tower

38

ATS 38 Van Benthem & Keulen

10

Citocom bijlage Dia Telecom

2

Congres- en vergadercentrum Domstad

10, 14, 35

Loodgietersbedrijf Van Gelder

14

Google bijlage FC Utrecht Business

25

IJsselstreek 20

Naast deze financiële overweging is er in Amsterdam echter ook de overtuiging dat dit beleid tot sportief succes leidt. En na drie kampioen­schappen zou je dit bijna gaan geloven… Toch is het succes van Ajax vooral het gevolg van een goede begeleiding, juist van oudspelers. Sinds de club onder leiding van icoon Johan Cruijff een schare ex-Ajacieden in de opleiding heeft gestald, zie je daadwerkelijk een heuse Ajax-school ontstaan in de jeugdelftallen. En breken steeds meer talenten door vanuit de A- en B-elftallen. Jonge voet­ ballers die bekend zijn met de club, met hun positie, met hun taken en dus elke week presteren.

Fotostudio Hans Kokx

52

Kontakt der Kontinenten

20

Mind at Work

20

Gemeente Nieuwegein

7

Oranjeborch 60 Van den Pol

35

Rabobank Utrecht

17

Regio Business Dagen

22, bijlage

Ricoh Document Center Utrecht

Het is deze trend die ik graag zou willen terugzien in het bedrijfs­ leven. Doe net als Ajax en maak oudere werknemers belangrijk. Stop met hen te beoordelen op output, maar biedt ze de kans op input door hun kennis en ervaring te delen met jongere medewerkers. School ouderen om tot begeleider, trainer of coach en maak ze op een andere manier waardevol voor uw onderneming. En bespaar vele tienduizenden euro’s op het inhuren van al die externen. Het is maar een idee…

Van Straaten Post

19

bijlage

Studio Jos Velmans

52

Vandenberg 59 Aannemersbedrijf Versteeg

14

Women on Wings

32

Woudschoten 18

——————— Utrecht Business 3 verschijnt 21 juni. In deze uitgave onder meer aandacht voor ICT, Het Nieuwe Werken en de economische ontwikkelingen in de gemeente Utrecht. Voor meer informatie

Mart Rienstra hoofdredacteur Utrecht Business 58

UTRECHT BUSINESS | NUMMER 2 | MEI 2013

www.utrechtbusiness.nl


enjoy what you do since 1928

hip hip hooray! Concept, Design & Printmedia Tuindorpweg 25 3951 BD Maarn T 0343 442 344 www.vandenbergnl.com


hu ur Kantoorruimte

Archimedesbaan 3 te Nieuwegein

De Molen 36-40 te Houten

Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw gelegen in het kantorengebied “De Molenzoom” nabij het centrum van Houten. Totaal ca. 788 m² kantoorruimte gelegen op de 1e en 2e verdieping. Deelverhuur bespreekbaar. 27 parkeerplaatsen op eigen terrein. Huurprijs € 125,- per m² per jaar excl. BTW.

hu ur

■ ■

Dit multifunctionele bedrijfsgebouw is gesitueerd op een fraaie hoeklocatie op het bedrijventerrein Plettenburg te Nieuwegein. Totaal ca. 2.478 m² kantoor-/showroomruimte met bedrijfsruimte. 36 parkeerplaatsen op eigen terrein. Koopsom € 1.195.000,- k.k. excl. BTW. Huurprijs € 132.500,- per jaar excl. BTW.

Bedrijfsruimte met kantoor-/showroomruimte

Kantoorruimte

Sportlaan 14 te Vianen

Godfried Bomansstraat 8 en 8b te Culemborg

Zeer representatieve kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping van een zelfstandig kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein “De Hagen” te Vianen. Totaal ca. 472 m² kantoorruimte. Deelverhuur bespreekbaar. 10 parkeerplaatsen op eigen terrein. Huurprijs € 110,- per m² per jaar excl. BTW.

Kantoorruimte

■ ■

■ ■ ■

hu ur

■ ■ ■

hu ur ko op

Een greep uit ons aanbod

De kantoorruimte maakt deel uit van een duurzaam kantoorgebouw gelegen op een goede stationslocatie. Totaal ca. 1.084 m² kantoorruimte gelegen op de 2e en 3e verdieping. Deelverhuur bespreekbaar. 11 parkeerplaatsen op eigen terrein. Huurprijs € 130,- per m² per jaar excl. BTW.

Voor ons complete aanbod kijkt u op: www.oranjeborch.nl of bel: 030 - 6000 282

Utrecht Business 2013 nr. 2  

Zakenmagazine voor ondernemers en managers in de regio Utrecht.

Utrecht Business 2013 nr. 2  

Zakenmagazine voor ondernemers en managers in de regio Utrecht.

Advertisement