UT Nieuws Magazine april 2015

Page 9

INFOGRAPHIC: MARCEL WAANDERS >

Wat helpt je naar de eindstreep?

WAThelpt HELPTjeJEnaar NAARde DEeindstreep? EINDSTREEP? Wat Gedachten tijdens het lopen

Inkakmomentje? Iedereen kent het wel.

Het punt waarop de lopen finish nog niet in zicht is en Gedachten tijdens het

je al wel enige tijd onderweg bent. Probeer jezelf Inkakmomentje? Iedereen kent het wel. tewaarop stimuleren door nog positief richt je Het punt de finish niette indenken, zicht is en op de loper vlak voor je. je al welbijvoorbeeld enige tijd onderweg bent. Probeer jezelf te stimuleren door positief te denken, richt je bijvoorbeeld op de loper vlak voor je.

Ademhaling

Wanneer je het zwaar krijgt ga je vaak sneller

ademhalen, maar een zwaardere ademhaling Ademhaling

zorgt er zwaar juist voor datgajejeminder effectief Wanneer je het krijgt vaak sneller zuurstof Probeer erop te letten, in de ademhalen, maaropneemt. een zwaardere ademhaling ookeffectief tijdens de Bata, dat je zorgt ertrainingen juist voor maar dat je juist minder blijft Probeer ademhalen. zuurstofrustig opneemt. erop te letten, in de trainingen maar juist ook tijdens de Bata, dat je rustig blijft ademhalen.

Houding

Wanneer we moe worden hebben we allemaal

de neiging om in elkaar te zakken. Probeer toch Houding ook lopen en lang te Wanneer wedan moerechtop wordentehebben wejezelf allemaal maken. kunnen je longenProbeer zich beter de neiging om inZoelkaar te zakken. tochmet danenwanneer je ineengedoken ook danzuurstof rechtopvullen te lopen jezelf lang te maken. loopt. Zo kunnen je longen zich beter met zuurstof vullen dan wanneer je ineengedoken loopt.

Voeding/drinken

Vooraf eten en drinken is belangrijk voor het

halen van de eindstreep. Tijdens het hardlopen Voeding/drinken

verbruik je vooral koolhydraten vetten en je Vooraf eten en drinken is belangrijk voorenhet verliest veel vocht. Zorg ervoor dat je 1 tot 2 uur halen van de eindstreep. Tijdens het hardlopen je eigen start nog een verbruikvoor je vooral koolhydraten enkoolhydraatrijk vetten en je neemt, eendat mueslireep of banaan verliest tussendoortje veel vocht. Zorg ervoor je 1 tot 2 uur kan alstart voldoende zijn. voor je eigen nog een koolhydraatrijk tussendoortje neemt, een mueslireep of banaan kan al voldoende zijn.

Kleding

Zorg ervoor dat je de kleding aanpast op de

weersomstandigheden. Bij warm weer kan Kleding

hardlopen langeaanpast broek echt Zorg ervoor dat je in deeen kleding op deniet. Zorg ervoor dat je eenBij korte broek een singletje of weersomstandigheden. warm weerenkan eenindun draagt. Deniet. stofZorg moet goed hardlopen eenT-shirtje lange broek echt ademend geenenkatoenen T-shirt! ervoor dat je een zijn, kortedus broek een singletje of een dun T-shirtje draagt. De stof moet goed ademend zijn, dus geen katoenen T-shirt!

Pasfrequentie

Met name bij beginnende lopers, maar ook bij

gevorderden, komt het vaak voor: een veel te Pasfrequentie

lage Een pasfrequentie Met name bijpasfrequentie. beginnende lopers, maar ook bijvan rond de 180komt per minuut wordt de literatuur gevorderden, het vaak voor:ineen veel te als meest efficiënt Je van gaatrond beter onder lage pasfrequentie. Eenbeschouwd. pasfrequentie je lichaamszwaartepunt landen enals het dwingt je de 180 per minuut wordt in de literatuur meer rechtop te lopen. meest efficiënt beschouwd. Je gaat beter onder je lichaamszwaartepunt landen en het dwingt je meer rechtop te lopen.

Schoenen

Er is maar één manier om op de juiste schoenen

te lopen: naar een hardloopspeciaalzaak gaan en Schoenen eenéén loopanalyse laten uitvoeren. Alleen zo krijg Er is maar manier om op de juiste schoenen goedeen inzicht in de hardloopschoen te lopen:jenaar hardloopspeciaalzaak gaandie enbij jouw voeten past. een loopanalyse laten uitvoeren. Alleen zo krijg je goed inzicht in de hardloopschoen die bij jouw voeten past.

Meer en uitgebreidere loopadviezen? Op www.utnieuws.nl geeft fysiotheraLesley Smit wekelijks een tip voor Meer enpeut uitgebreidere loopadviezen? een goede voorbereiding op de Bata. Op www.utnieuws.nl geeft fysiotherapeut Lesley Smit wekelijks een tip voor een goede voorbereiding op de Bata.

UT NIEUWS 03|2015 9