Page 1

:UT Centre d’Estudis Musicals www.utmusica.com info@utmusica.com


:UT Centre d’Estudis Musicals L’aula de cant d’:UT és un projecte coordinat per la cantant i pedagoga del cant Mònica Zuzama Juan amb el que volem oferir a l’estudiant de cant una formació global, que complementi l’aprenentatge de la tècnica vocal amb el desenvolupament de tots els aspectes fonamentals per a un cantant, des del treball de repertori amb pianista i el treball col·lectiu, a l’educació corporal, la interpretació escènica i els idiomes aplicats al cant. Al mateix temps, vol ser un espai de pràctica en el que poder fer música més enllà de l’estudi tècnic. L’aula de cant d’:UT neix amb la voluntat de difondre la música vocal i ser un espai de trobada pels diferents perfils professionals i amateurs vinculats a la veu en general i al cant en particular.

a qui s’adreça L’ aula de cant d’:UT s’adreça tant a persones interessades en desenvolupar la tècnica vocal i ampliar l’experiència musical, com a persones que volen preparar un determinat repertori o una prova d’accés. També s’adreça a aquelles persones que vulguin millorar la salut i qualitat vocal. Tot i estar especialment enfocada al cant clàssic, l’aula de cant d’:UT també pot ser una porta per conèixer i explorar altres camps, com el teatre musical o el cant modern. Al mateix temps, és un espai on persones que utilitzen la veu professionalment en camps no musicals poden desenvolupar recursos per millorar l'emissió i projecció vocal.

 Persones que s’inicien en l’estudi del cant  Estudiants de cant de nivell mitjà i superior  Cantaires de cor i aficionats en la interpretació vocal  Persones que utilitzen la veu com a eina professional (mestres i professors, empresaris, periodistes, conferenciants, etc)

què ofereix La formació que oferim a l’aula de cant d’:UT completa la classe individual o col·lectiva de cant amb els aspectes necessaris per desenvolupar-se com a cantant: acompanyament, repertori, treball col·lectiu, educació corporal, interpretació escènica, dicció en diversos idiomes... Paral·lelament, s’ofereixen classes de Piano, Llenguatge Musical per a aquelles persones que no tinguin formació musical, i Formació a Mida Individualitzada en harmonia, contrapunt, història de la música… Alhora, l’aula de cant d’:UT també ofereix a les persones que utilitzen la veu com a eina de treball, recursos per potenciar-la i mantenir-la sana, treballant la projecció i expressivitat en la veu.

 Classes de cant individuals o en petit grup  Sessions amb pianista repertorista  Sessions conjuntes de treball col·lectiu amb altres estudiants de cant  Música de Cambra  Tallers i masterclasses: tècniques corporals, dansa, interpretació escènica, idiomes aplicats al cant, professors de cant convidats...

 Conferències i xerrades sobre qüestions fonamentals a abordar per part de l’estudiant de cant (el silenci abans del so, planificació de l’estudi, selecció de repertoris, recursos per presentar-se davant el públic, cura de la veu…)

 Audicions i concerts  Fomació paral·lela: Llenguatge Musical / Piano / Formació a Mida Individualitzada  Recursos per potenciar i educar l’emissió vocal


:UT Centre d’Estudis Musicals

oferta formativa Els estudiants de l’aula de cant d’:UT poden definir personalment la seva formació amb un pack bàsic o amb classes individuals o col·lectives setmanals de tècnica vocal, diverses ampliacions formatives o qualsevol opció personalitzada a la mida dels seus interessos i disponibilitat horària: Consulteu-nos!

PACK BÀSIC: classes individuals de cant + repertorista mensual + sessió conjunta trimestral + audició trimestral Inclou una classe individual setmanal de cant de 30’, 45’ o 1 hora. Un cop al mes la classe comptarà amb pianista repertorista, i un cop al trimestre es realitzarà una sessió intensiva conjunta amb altres estudiants i pianista repertorista durant un matí o una tarda (de 3 hores de durada). Al final de cada trimestre tots els estudiants participaran en una audició pública. En funció de les veus disponibles, a final de curs es presentarà en concert un petit projecte escènic. Quotes mensuals del pack bàsic: 30’/setmana: 84,50 €/mes 45’/setmana: 112 €/mes 1h /setmana: 136 €/mes

TÈCNICA VOCAL REGULAR: classes setmanals de tècnica vocal individuals o col·lectives Classes setmanals de 30’, 45’ o 1 hora en format individual o col·lectiu segons els interessats, per a cantaires de cor que vulguin millorar la seva pràctica vocal o persones que per la seva activitat habitual vulguin milorar l’emissió, projecció i expressivitat de la seva veu. Quotes mensuals de tècnica vocal: Classes individuals: 30’/setmana: 72,50 €/mes 45’/setmana: 100 €/mes 1h /setmana: 124 €/mes Classes col·lectives (en grups de 2 a 4 persones): 45’/setmana: 57 €/mes 1h /setmana: 78 €/mes

AMPLIACIONS FORMATIVES: sessions de repertori / tallers i masterclasses / música de cambra / llenguatge musical / piano Opcions per a ampliar la formació inclosa al PACK BÀSIC o la TÈCNICA VOCAL

 Sessions puntuals o setmanals amb el pianista repertorista Preu mensual per sessions regulars de repertori setmanals: 30’/setmana: 50 €/mes 45’/setmana: 70 €/mes 1h /setmana: 90 €/mes Preu unitari per sessió puntual de repertori: de 30’: 25 € / de 45’: 30 € / d’1h: 36 €


:UT Centre d’Estudis Musicals  Música de cambra: classes setmanals amb altres instruments 30’/setmana: 30 €/mes 45’/setmana: 45 €/mes 1h /setmana: 60 €/mes

 Llenguatge Musical: classes col·lectives d’1 hora setmanal: 45 €/mes  Piano complementari: classes individuals setmanals 30’/setmana: 50 €/mes 45’/setmana: 70 €/mes 1h /setmana: 90 €/mes

 Formació a Mida Individualitzada: harmonia, contrapunt, història de la música… 30’/setmana: 70 €/mes 45’/setmana: 90 €/mes 1h /setmana: 120 €/mes

 Tallers i masterclasses: els preus es comunicaran en el moment en què es programin

OPCIONS A LA CARTA Sessions formatives puntuals, en el nº que necessiti l’interessat i a mida de les seves necessitats: preparació de repertori, treball de lectura a vista, preparació de proves d’accés o audicions, treball de determinats recursos vocals…

 Classes puntuals de cant Preu per sessió: de 45’: 30 € / d’1h: 36 €

 Sessions puntuals amb el pianista repertorista Preu per sessió: de 45’: 30 € / d’1h: 36 €

 Classes puntuals de cant amb repertorista Preu per sessió: de 45’: 48 € / d’1h: 58 €

 Sessions puntuals de formació vocal (emissió, projecció, salut vocal…) Preu per sessió: de 45’: 30 € / d’1h: 36 €

matriculació i descomptes La matriculació anual per al PACK BÀSIC o les classes setmanals de TÈCNICA VOCAL té un import de 125 euros (les OPCIONS A LA CARTA estan exemptes de taxes de matriculació). Fent-vos socis de la nostra entitat sense ànim de lucre ACUT / :UT música associació cultural podreu gaudir d’un 10% de descompte en la matriculació, així com en les quotes dels tallers i masterclasses i altres promocions ofertes des d’ACUT. L’adhesió a ACUT no comporta cap compromís afegit per part dels socis. Per consultar la disponibilitat horària o qualsevol altra qüestió, així com per formalitzar la matriculació, us preguem que us adreceu a la secretaria d’:UT de dilluns a divendres de 17h a 21h: :UT C/Amílcar 173-175 Barcelona tf. 93.34.789.54 secretaria@utmusica.com

Aula de Cant d'UT  

Oferta formativa de l'aula de cant d'UT, adreçada a estudiants de cant, cantaires de cor, interssats en tecnica vocal i persones que fan ser...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you