Page 1

“Erken Çocukluk Eğitiminde Avrupa Uygulamaları” isimli Giresun Özel Yuvam Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından hazırlanan Ldv projesine Giresun Çocuk Yuvası’nın (0-6) ortak olmasının amacı İngiltere’de Okul öncesi ve ilköğretimde yaygın olarak kullanılan Montessori eğitim yönteminin incelenmesi ve Kuruluşta uygulanmasının sağlanmasıdır. Katılımcılar Londra’da bulunan Uluslararası Montessori Eğitim Merkezinde 21/31.10.2009 tarihlerinde saat 10:00-16:00 saatleri arasında teorik ve uygulamalı Montessori eğitimi almışlardır. 8 kişilik proje gurubu için ayrı bir program uygulanmış ve bir tercüman tarafından eğitim Türkçeye çevrilmiştir. Eğitim Programı Montessori eğitiminin temel kavramlarını felsefesini ve uygulamasını kapsamıştır. Teorik eğitimin yanı sıra gözlem ve uygulama da yapılmıştır. Eğitim Programı içerisinde 2 kurum ziyaret edilmiştir. İlk olarak Montessori eğitim yöntemini uygulayan bir anaokulu ziyaret edilmiş ve 4 saatlik gözlem programına katılınmıştır. İkinci olarak yerel yönetime bağlı bir geçici barınma hizmeti veren St Mark’s Çocuk Evi ziyaret edilmiş ve yetkililerden bilgi alınmıştır. 1-Gower Nursery School (Gower Anaokulu): Okul Uluslararası Montessori Okulları Birliği tarafından onaylanmış Montessori eğitim yöntemini uygulayan bir okul öncesi eğitim kurumudur. Okulda 1-5 yaş gurubu çocuklara tam gün eğitim verilmektedir. Sınıflarda Montesori eğitim materyalleri kullanılmaktadır. Her sınıfta 1 Öğretmen 1 öğretmen yardımcısı ve 1 bakıcı olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır. Öğretmen ve Öğretmen yardımcıları üniversite mezunudur. Montessori eğitiminde dış aktiviteler çok önemli olduğu için bahçe özel olarak düzenlenmiş ve çeşitli faaliyet alanları (Bahçe oyunları, bitki yetiştirme ,seramik gibi) oluşturulmuştur. Okulda velilerin çocuklarını izlemeleri için haftada bir gün ayrılmıştır. Veli okul işbirliği içerisinde veli, sınıfta çocuğunu gözlemleyebilmekte ve öğretmenle belirlenen saatte görüşmektedir. Okulda sınıflarda kamera sistemi yoktur sadece girişte güvenlik amacıyla kamera mevcuttur. 2- St. Mark’s Çocuk Evi: Çocuk evi Kensington yerel yönetimine bağlı bir sosyal hizmet kuruluşudur. Kurumda 12-17 yaş çocuklara yarı bağımsız bir hayat sağlayarak barınma ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Burada kalacak gençler yerel sosyal hizmet bürosu tarafından belirlenmektedir. Eğitimci, Kuruluşta kalan çocukların kendi kendilerine yetebilen ve bağımsız yaşamayı öğrenen gençler olarak hayata katılmalarını sağlamaya çalıştıkları Montessori eğitim yönteminin çocukların bağımsız hayata uyum sağlamada daha başarılı olmaları

Erken çocukluk eğitiminde avrupa uygulamaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you