Page 1

PORTFOLIO


CONTENTS

關 於

04

畢業

專題

06

專案

製作

14

設計

作品

28


Yu Chun, Liu 劉 昱均

技能 Skill

Illustrator

Word

Photoshop

PowerPonit

Lightroom

Excel

Sketchup


經歷 Experience 2018

2017

2016 2015 2014

2013

2012

2011


畢業

專題


PANTONE P 100-16U C100 M100 Y55 K5

PANTONE P 18-10C C35 M40 Y70

CHIA FHA is a flour mill that was founded for nearly a century ago. Our team has solved the problems of their unclear company identification, and lack of consistency in their branding by enhancing the design. Our aim is to maintain the historical spiritof the company, and as well integrating “Cherish� as the design inspiration. We hope this will establish a higher integrity corporate identity, and deliver a stable and warm image to our consumers.


專案

製作


亞洲糖業文化足跡文件展展場設計


2019集集鄉土燈會-整體規劃執行


A.識別證

參展人

B.識別證

貴賓

C.識別證

其他

D.感謝狀

D.

A. B. C. G.

E.獎狀 F.參展證書 G.各組說明牌 H.活動主視覺牆 I.活動背板

H. I.

E.

F.


道禾竹北三代塾 雅文化展覽設計規劃


A 565cm

189

565cm

1220 cm

575cm

575cm

585cm

253 86

85

83

74

74

74

5 15 200

205

385

15

161

74 53

114

140

63

189

398cm

509cm

117

54

C

52

574cm

95cm

574cm

95cm

574cm

95cm

574cm

95cm

408cm


書 用筆在心

棋 棋之道

在於恬默

仁則能全

義則能守

智則能兼

信則能克

君子知斯範者

而取捨為急 禮則能變

庶幾可以言棋矣

畫 六法者何 一氣韻生動是也 二骨法用筆是也 三應物象形是也 四隨類賦彩是也 五經營位置是也 六傳移模寫是也

心正則筆正


設計

作品

空間設計 包裝設計 平面設計嘉義老楊方塊酥方塊盃週年紀念版包裝設計競賽


#231815 K90

#991E23 C40 M100 Y100 K10

多久沒有和媽媽說聲:

夏威夷果 ─ 下輩子還想做您唯一的孩子。

土鳳梨紫心 ─ 為了我們的前途,您無私奉獻,您不離不棄,由衷感謝您對孩子的用心良苦。

杏仁原味 ─ 謝謝有您的信任,做個自由的孩子。

─ 謝謝您。


肯默整合設計藝廊空間設計


健銓科技品牌識別設計

#0F2C50 C100 M90 Y55 K25

#CCCCCC C25 M20 Y15


勤益保全公司標誌識別設計


瑞榮行五金百貨公司名片設計

#504846 C70 M70 Y65 K25

#C9C9CA C25 M20 Y20

劉 坤 彬

Mobile Tel Fax Address

0939155541 08-7395488 08-7395488 鄉


劉 坤彬 0939155541

電話:08-7395488 傳真:08-7395488 地址:屏東縣九如鄉東寧路16號

劉 坤 彬

Mobile Tel Fax Address

0939155541 08-7395488 08-7395488 鄉


世界恐龍分佈統計圖


台灣不可取文化抽象明信片設計


Profile for Ute Liu

2019  

2019  

Profile for uteliu
Advertisement