Page 1

Forsiden2010.indd 1

01/11/11 21:12


# INNHOLD 1

Daglig leder har ordet

2

Et begivenhetsrikt år

3

Organisasjonens bakgrunn -en kilde til inspirasjon!

7

Høydepunkter fra 2010

11 Fokus: elever 17 Prosjektene året som gikk 20 Fokus: Samarbeidspartnere 21 Arbeidsgruppene 22 Erfaringer i 2010 25 Regnskap 2010 26 Styret og medarbeidere

DAGLIGE #1 DAGLIG LEDER HAR  ORDET

Det finnes ikke noe bedre i verden enn et barn som sover godt. Dette overhørte jeg en kvinnelig passasjer si på t-banen en mandag morgen. Jeg kan ikke si meg mer enig. Vi opplever alle fra tid til annen å komme på skolen eller på jobben med lite søvn i veska, og ikke engang bøttevis med kruttsterk kaffe hjelper. Noen har kanskje sittet opp for lenge og sett en film, noen har kanskje eksamen eller en rapport som må leveres inn, og noen har hatt en søvnløs natt på sofaen etter krangel med kjæresten. Men noen har kanskje alvorligere grunner til søvnløshet (...) Det er fem år siden vi startet Utdanningshjelpen (UH), mer har gått i oppfyllelse med vår støtte. Over 15 elever minst fire års utdannelse på videregående skole og noen av lærer er allerede i relevant jobb, én bilmekaniker har sess. ”UH-ånden” skaper optimisme og engasjement i de

og vi er stolte over at mange drømog studenter har blitt uteksaminert etter disse etter tre års høyere utdanning. Én åpnet sitt eget verksted med stor sukforskjellige samfunnene vi arbeider i.

(...) Tenk videre på at din største drøm er å bli dataingeniør, men at du ikke har gode nok karakterer til å komme inn på skolen fordi du ikke har fått utlevert bøker og skolemateriell til å studere hjemme. Tenk deg at du må bruke dagen din på å lage feiekoster av hardt strå i stedet for å forbedre karakterene dine, og du ser ikke noen annen mulighet enn å godta denne situasjonen. Tenk deg at du samtidig er en ung gutt med et fysisk handikap som er utstøtt av familien og samfunnet du lever i. Da vil nok du være den første som sier at du ikke har sovet godt i natt. Året 2010 har UH tatt søvnmangelen på alvor. På tross av innføring av rekrutteringsstopp i 2008, ble det enstemmig vedtatt i styret å rekruttere en ung gutt i Kenya til vårt program. Han er en av over en milliard mennesker, eller 15 prosent av verdens befolkning, som lever med en funksjonsnedsettelse. Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken presenterte en rapport i 2011 om situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, der det i tillegg kommer frem at to til fire prosent av disse opplever store utfordringer i hverdagen. Vår gutt i Kenya sov ikke godt om natten. Hver natt var han redd for dødstruslene han fikk fra stebrødrene sine, fordi hans funksjonsnedsettelse blir ansett som en skam og en forbannelse over familien. Etter å ha blitt tatt opp i vårt program, har han flyttet på internatskole og byttet feiekoster med bøker. Han er et stort skritt nærmere å bli dataingeniør! Utdanningshjelpen jobber kontinuerlig for at barn og unge skal få utdanningen de har rett til, noe som er nedfelt i FNs menneskeretterklæring artikkel 26.UH ønsker at enda flere barn i verden skal få våkne uthvilte og klare for morgendagen! Gjør en forskjell God lesing!

ved

å

utjevne

forskjeller!

Bli

med

og

utløs

ditt

engasjement

sammen

med

oss!

Felix Osok Grunnlegger og daglig leder Oslo, 31 Oktober 2011

1

UHraport2010.indd 2

01/11/11 23:54


# INNHOLD 1

Daglig leder har ordet

2

Et begivenhetsrikt år

3

Organisasjonens bakgrunn -en kilde til inspirasjon!

7

Høydepunkter fra 2010

11 Fokus: elever 17 Prosjektene året som gikk 20 Fokus: Samarbeidspartnere 21 Arbeidsgruppene 22 Erfaringer i 2010 25 Regnskap 2010 26 Styret og medarbeidere

DAGLIGE #1 DAGLIG LEDER HAR  ORDET

Det finnes ikke noe bedre i verden enn et barn som sover godt. Dette overhørte jeg en kvinnelig passasjer si på t-banen en mandag morgen. Jeg kan ikke si meg mer enig. Vi opplever alle fra tid til annen å komme på skolen eller på jobben med lite søvn i veska, og ikke engang bøttevis med kruttsterk kaffe hjelper. Noen har kanskje sittet opp for lenge og sett en film, noen har kanskje eksamen eller en rapport som må leveres inn, og noen har hatt en søvnløs natt på sofaen etter krangel med kjæresten. Men noen har kanskje alvorligere grunner til søvnløshet (...) Det er fem år siden vi startet Utdanningshjelpen (UH), mer har gått i oppfyllelse med vår støtte. Over 15 elever minst fire års utdannelse på videregående skole og noen av lærer er allerede i relevant jobb, én bilmekaniker har sess. ”UH-ånden” skaper optimisme og engasjement i de

og vi er stolte over at mange drømog studenter har blitt uteksaminert etter disse etter tre års høyere utdanning. Én åpnet sitt eget verksted med stor sukforskjellige samfunnene vi arbeider i.

(...) Tenk videre på at din største drøm er å bli dataingeniør, men at du ikke har gode nok karakterer til å komme inn på skolen fordi du ikke har fått utlevert bøker og skolemateriell til å studere hjemme. Tenk deg at du må bruke dagen din på å lage feiekoster av hardt strå i stedet for å forbedre karakterene dine, og du ser ikke noen annen mulighet enn å godta denne situasjonen. Tenk deg at du samtidig er en ung gutt med et fysisk handikap som er utstøtt av familien og samfunnet du lever i. Da vil nok du være den første som sier at du ikke har sovet godt i natt. Året 2010 har UH tatt søvnmangelen på alvor. På tross av innføring av rekrutteringsstopp i 2008, ble det enstemmig vedtatt i styret å rekruttere en ung gutt i Kenya til vårt program. Han er en av over en milliard mennesker, eller 15 prosent av verdens befolkning, som lever med en funksjonsnedsettelse. Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken presenterte en rapport i 2011 om situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, der det i tillegg kommer frem at to til fire prosent av disse opplever store utfordringer i hverdagen. Vår gutt i Kenya sov ikke godt om natten. Hver natt var han redd for dødstruslene han fikk fra stebrødrene sine, fordi hans funksjonsnedsettelse blir ansett som en skam og en forbannelse over familien. Etter å ha blitt tatt opp i vårt program, har han flyttet på internatskole og byttet feiekoster med bøker. Han er et stort skritt nærmere å bli dataingeniør! Utdanningshjelpen jobber kontinuerlig for at barn og unge skal få utdanningen de har rett til, noe som er nedfelt i FNs menneskeretterklæring artikkel 26.UH ønsker at enda flere barn i verden skal få våkne uthvilte og klare for morgendagen! Gjør en forskjell God lesing!

ved

å

utjevne

forskjeller!

Bli

med

og

utløs

ditt

engasjement

sammen

med

oss!

Felix Osok Grunnlegger og daglig leder Oslo, 31 Oktober 2011

1

UHraport2010.indd 2

01/11/11 23:54


ET BEGI #2 ET BEGIVENHETSRIKT ÅR

#3 ORGANISASJONENS BAKGRUNN

Utdanningshjelpen (UH) kan se tilbake på et spennende 2010 fra begynnelse til slutt. Daglig leder og grunnlegger av organisasjonen, Felix Osok, mottok sammen med UH, jusstudentenes menneskerettighetspris. De første programstudentene våre ble ferdig med skolen. Hele 13 elever avsluttet videregående skole og 3 studenter ble ferdig med sin høyere utdannelse i Kenya. To av studentene er allerede i relevant arbeid. Felix ble så kåret til en av Norges top 10 internasjonale ledere og året ble avrundet med en ungdomskonferanse i Nairobi, Kenya: “Empowering the youth and giving back to the society” i samarbeid med Diaspora Network (DN)*1. Dette er bare noen av de store hendelsene dette åreT.

de første 10 stipendene vil bli sendt Etiopia i 2011 i samarbeid med Sagene barne- og ungdomsskole i Oslo.

UH er en frivillig bistandsorganisasjon som formidler utdanningsstipender til barn og unge i Kenya, Ghana, Mosambik og Etiopia. Dette er barn og unge voksne som av forskjellig grunner ikke har mulighet til å finansiere sin egen skolegang. Organisasjonen ble etablert 21. oktober 2006 og sendte sine første stipender til Kenya og Palestina i 2007.

UH er avhengig av frivillig arbeid og engasjementet har vært stort også dette året. Dugnadsarbeidet har som vanlig stått på dagsordenen i vår og sommerhalvåret. Blant annet, har UHs frivillige enda et år stilt i stort antall under Oslo Middelalderfestival og Oslo Maraton. Sammenlignet med regnskap for 2009*2 er det en økning i inntekter på 60.638 NOK. Det har vært en nedgang i inntekter på dugnader men en oppgang i inntekter fra faste givere og faste støttepartnere. Det er også en nedgang i administrasjonsutgifter. Dette stemmer overens med målet for 2010 med et ønske om økte faste inntekter og mindre utgifter til administrasjonskostnader.

Utdanningshjelpen har en feltrepresentant fra Norge i Ghana. Hun flyttet dit i 2010 og rapporterer jevnlig hjem til Norge.

Arbeidet med omstrukturering av organisasjonen innad har også vist seg å bære frukter. Organisering av våre fem arbeidsgrupper har gitt oss bedre muligheter til å analysere og fordele arbeidsoppgavene på en mer konstruktiv og effektiv måte. Ved å kunne tilby mer oversiktlige og tydeligere arbeidsområder har det vært enklere å rekruttere nye medarbeidere til de forskjellige gruppene.

I 2008 ble det sendt ut 130 stipender med en liten økning til 133 i 2009. Det er altså 16 elever og studenter som er uteksaminerte, siden er det 21 elever som har fått overlappende støtte gjennom nasjonale organ i prosjektlandet. Alt i alt har 9 stipendmottagere av forskjellige grunner falt av programmene siden oppstarten*3. Ved utgangen av 2010 er det endelig 95 programelever hvorav 73 befinner seg i Kenya, 20 i Ghana og 2 i Mosambik.

Vi ønsker å løfte frem ett unntakstilfelle i 2010. Det ble rekruttert en ung gutt i Kenya med fysiske handikapp. Han er nå en av de som får støtte via ordinære midler. Mennesker med funksjonshemming er ofte omtalt som “verdens største minoritet”. Eleven som ble rekruttert er foreldreløs og delvis utstøtt i sitt eget samfunn på grunn av sin tilstand. UH er opptatt av å støtte mennesker på tvers av etnisitet og religion, og ønsker samtidig å rette fokus på de mest sårbare i samfunnet. Avgjørelsen om opptak ble tatt av styret på bakgrunn av dette.

I Ghana har tidligere organisasjonssekretær, Guro Sørensen bosatt seg i Accra. Hun har ved siden av jobb som sykepeleier jevnlig fulgt opp UH prosjektet møtt flere av elevene ved forskjellige anledninger. For UH har dette også vært en gylden anledning til å få bedre innsikt i hvordan våre prosjektledere jobber i feltet. Organisasjonen fyller fem år i 2010! Hele 141 stipendmottagere har vært involvert i våre prosjekter siden de første 26 stipendene ble sendt ut i 2007.

Frivillighet er grunnlaget for stiftelsen av organisasjonen. Vi fortsetter å appellere til dette, samtidig som vi har en økonomisk utfordring. Selv om inntektene har økt noe holder organisasjonen fast ved avgjørelsen i 2008 om at det bare skal rekrutteres nye elever i særlige unntakstilfeller. “Rekrutteringsstoppen” ble innført fordi UH ønsker å oppfylle studiegarantien vi gir våre involverte elever og studenter. Alle stipendmottagere skal få støtte til utdannelse til og med videregående skole. Noen studenter har fått en ny studiegaranti ved påbegynt utdannelse på høyere nivå. Organisasjonen har økonomiske utfordringer da nesten 50% av intektene kommer via dugnader.

Prosjektet i Kenya får årlig fast støtte fra Stavern folkehøyskole Fredtun og foreningen Øvre Eiker for Kenya. Disse midlene går direkte til skolestipender. Folkehøyskolen har vært UHs venner og støttepartnere siden 2007. Skolen har spilt en sentral rolle siden oppstartsfasen til UH og vårt arbeid i Kenya. Over 30 elever derfra var med på lanseringsmøtet og innsamlingsaksjonen til UH på Karen Community School i Nairobi 24.januar 2007. Fredtun har en egen bistandslinje (Voluntørlinje) som årlig reiser på studietur til Kenya og Ecuador. Skolen har en årlig innsamlingsaksjon i form av et bistandstivoli, hvor 50 % av innsamlede midler går til UHs prosjekter i Kenya.

UHs visjon er at det er en menneskerett å få realisere sitt iboende potensial. UHs mandat består i å løfte frem utdanning som en av de viktigste veiene for menneskelig personlig utvikling. Utdanningshjelpens initiativtaker Felix Osok er født og oppvokst i Kenya. Han mottok selv støtte til utdanning av frivillige privatpersoner i sin tid, og dette inspirerte ham til å gjøre det samme mens hans studerte ved Universitetet i Oslo. Et pilotprosjekt i samarbeid med en kvinnegruppe hans hjemby Maseno ble født, og med bakgrunn i gode erfaringer med dette arbeidet, ble prosjektet i Kenya raskt utvidet til fem områder i landet og med flere lokale samarbeidspartnere.

Støtteforeningen Øvre Eiker for Kenya ble etablert etter at 22 personer fra Kongsberg og Øvre Eiker besøkte Kenya i 2007. Foreningen er en liten og ideell organisasjon som støtter foreldreløse barn med skolegang i Kenya. Noen av initiativtakerne har som barn bodd sammen med sine misjonærforeldre i Thessalia i Kenya. De ønsket å gi noe tilbake til samfunnet de så lenge hadde oppholdt seg hos. Foreningen har greid å engasjere flere av innbyggerne i Øvre Eiker i arbeidet sitt, og sammen har de reist på prosjektturer til landet*6. Samarbeidet mellom foreningen og UH ble etablert i 2008, da Daglig leder i UH gjennom Rektor ved Stavern Folkehøyskole ble invitert til foreningens åpne dag og lansering av foreningen. Øvre Eiker for Kenya støtter UH med fast beløp hvert år.

Organisasjonen deler synet på FNs menneskerettskonvensjon artikkel 26, om at enhver har rett på gratis undervisning i det minste på elementære grunnleggende trinn*4. UH er opptatt av FNs tusenårsmål punkt 2 og 3 om at alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning, samt oppnå full likestilling i grunnskoleutdanningen og alle nivåer av utdanning på lengre sikt*5. UH stiller krav til alle prosjekter med hensyn til likestilling. Alle prosjektland skal etterstrebe rekruttering av likt antall gutter og jenter. Situasjonen på dette punktet i dag som følger: i Ghana støttes 12 jenter og 8 gutter, i Kenya 39 gutter og 34 jenter, Mosambik 3 gutter (prosjektleder jobber med å rekruttere jenter, avhengig av midler). I Etiopia skal det støttes 5 jenter og 5 er gutter.

Frivillighet vil alltid være en viktig ingrediens, samtidig som dette må balanseres med sikrere inntektskilder. Et ønske om en økonomisk buffer som kan sikre at alle involverte programelever og studenter er fortsatt med i UHs planer. Inntill en buffer er på plass og før organisasjonen går med overskudd, vil alle nye henvendelser om støtte vurderes kritisk. Det er her viktig å nevne at UH er en paraplyorganisasjon. Våre nyinnlemmede prosjekter i Mosambik og Etiopia hadde allerede 12 elever til sammen i sine støtteordninger. Til Mosambik er det allerede sendt stipender til 2 elever i 2010 . Det ble gitt en enkeltdonasjoner mens resten har prosjektleder betalt fra egen lomme (12.000 NOK til sammen),mens

Prosjektleder for Ghana har et samarbeid med kvinner i Ghana. Som lager forskjelig typer tekstilbasert håndverk. Prosjektet heter Maridadi og er opprettet av prosjektleder*7. Ti prosent av disse midlene går til å finansiere elevene involvert i UH.

Ved siden av dugnadsinntekter, støtte fra faste givere og samarbeidspartnere i Norge er UH grasrotmottaker hos www.grasrotandelen.no Midlene går til det prosjektet som til enhver tid trenger det mest.

*1 http://diasporanetwork.org *2 Regnskapet finnes i årsrapporten for 2009 på våre nettsider: http://ny.utdanningshjelpen. no/?page_id=1483 *3 Ghana to elever (2008) Kenya tre elever (2009) Palestina fire Studenter, prosjekt lagt på is grunnet strukturelle utfordringer.

2

UHraport2010.indd 3

Samarbeid med norske partnere som deler vår visjon er i tråd med UHs arbeid i feltet. Utdanningshjelpen er en grasrotbevegelse som er interaktive med grasrotbevegelser i prosjektlandene.

Reiser til våre prosjektland gjort av blant annet støttepartnere, medlemmer og studenter gir en ekstra kvalitetssikting av arbeidet vi gjør.

Prosjektlederne kan også øremerke støtte fra samarbeidspartnere og private enkeltdonasjoner til egne sideprosjekter. Prosjektlederne for Etiopia har i samarbeid med Sagene barne- og ungdomsskole, samt venner og familie, samlet inn penger til et vannprosjekt på barne- og ungdomskolen i Harrojji der prosjektets fremtidige stipendmottagere får undervisning. Dette har medført at alle 1300 elever som går på skolen i dag har tilgang på vann.

*4 http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-ogerklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter *5 http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosialutvikling/FNs-tusenaarsmaal/Hva-er-Tusenaarsmaalene *6 http://dt.no/nyheter/hjelper-barn-i-kenya-1.5685059 *7 http://www.maridadi.no

3

01/11/11 23:54


ET BEGI #2 ET BEGIVENHETSRIKT ÅR

#3 ORGANISASJONENS BAKGRUNN

Utdanningshjelpen (UH) kan se tilbake på et spennende 2010 fra begynnelse til slutt. Daglig leder og grunnlegger av organisasjonen, Felix Osok, mottok sammen med UH, jusstudentenes menneskerettighetspris. De første programstudentene våre ble ferdig med skolen. Hele 13 elever avsluttet videregående skole og 3 studenter ble ferdig med sin høyere utdannelse i Kenya. To av studentene er allerede i relevant arbeid. Felix ble så kåret til en av Norges top 10 internasjonale ledere og året ble avrundet med en ungdomskonferanse i Nairobi, Kenya: “Empowering the youth and giving back to the society” i samarbeid med Diaspora Network (DN)*1. Dette er bare noen av de store hendelsene dette åreT.

de første 10 stipendene vil bli sendt Etiopia i 2011 i samarbeid med Sagene barne- og ungdomsskole i Oslo.

UH er en frivillig bistandsorganisasjon som formidler utdanningsstipender til barn og unge i Kenya, Ghana, Mosambik og Etiopia. Dette er barn og unge voksne som av forskjellig grunner ikke har mulighet til å finansiere sin egen skolegang. Organisasjonen ble etablert 21. oktober 2006 og sendte sine første stipender til Kenya og Palestina i 2007.

UH er avhengig av frivillig arbeid og engasjementet har vært stort også dette året. Dugnadsarbeidet har som vanlig stått på dagsordenen i vår og sommerhalvåret. Blant annet, har UHs frivillige enda et år stilt i stort antall under Oslo Middelalderfestival og Oslo Maraton. Sammenlignet med regnskap for 2009*2 er det en økning i inntekter på 60.638 NOK. Det har vært en nedgang i inntekter på dugnader men en oppgang i inntekter fra faste givere og faste støttepartnere. Det er også en nedgang i administrasjonsutgifter. Dette stemmer overens med målet for 2010 med et ønske om økte faste inntekter og mindre utgifter til administrasjonskostnader.

Utdanningshjelpen har en feltrepresentant fra Norge i Ghana. Hun flyttet dit i 2010 og rapporterer jevnlig hjem til Norge.

Arbeidet med omstrukturering av organisasjonen innad har også vist seg å bære frukter. Organisering av våre fem arbeidsgrupper har gitt oss bedre muligheter til å analysere og fordele arbeidsoppgavene på en mer konstruktiv og effektiv måte. Ved å kunne tilby mer oversiktlige og tydeligere arbeidsområder har det vært enklere å rekruttere nye medarbeidere til de forskjellige gruppene.

I 2008 ble det sendt ut 130 stipender med en liten økning til 133 i 2009. Det er altså 16 elever og studenter som er uteksaminerte, siden er det 21 elever som har fått overlappende støtte gjennom nasjonale organ i prosjektlandet. Alt i alt har 9 stipendmottagere av forskjellige grunner falt av programmene siden oppstarten*3. Ved utgangen av 2010 er det endelig 95 programelever hvorav 73 befinner seg i Kenya, 20 i Ghana og 2 i Mosambik.

Vi ønsker å løfte frem ett unntakstilfelle i 2010. Det ble rekruttert en ung gutt i Kenya med fysiske handikapp. Han er nå en av de som får støtte via ordinære midler. Mennesker med funksjonshemming er ofte omtalt som “verdens største minoritet”. Eleven som ble rekruttert er foreldreløs og delvis utstøtt i sitt eget samfunn på grunn av sin tilstand. UH er opptatt av å støtte mennesker på tvers av etnisitet og religion, og ønsker samtidig å rette fokus på de mest sårbare i samfunnet. Avgjørelsen om opptak ble tatt av styret på bakgrunn av dette.

I Ghana har tidligere organisasjonssekretær, Guro Sørensen bosatt seg i Accra. Hun har ved siden av jobb som sykepeleier jevnlig fulgt opp UH prosjektet møtt flere av elevene ved forskjellige anledninger. For UH har dette også vært en gylden anledning til å få bedre innsikt i hvordan våre prosjektledere jobber i feltet. Organisasjonen fyller fem år i 2010! Hele 141 stipendmottagere har vært involvert i våre prosjekter siden de første 26 stipendene ble sendt ut i 2007.

Frivillighet er grunnlaget for stiftelsen av organisasjonen. Vi fortsetter å appellere til dette, samtidig som vi har en økonomisk utfordring. Selv om inntektene har økt noe holder organisasjonen fast ved avgjørelsen i 2008 om at det bare skal rekrutteres nye elever i særlige unntakstilfeller. “Rekrutteringsstoppen” ble innført fordi UH ønsker å oppfylle studiegarantien vi gir våre involverte elever og studenter. Alle stipendmottagere skal få støtte til utdannelse til og med videregående skole. Noen studenter har fått en ny studiegaranti ved påbegynt utdannelse på høyere nivå. Organisasjonen har økonomiske utfordringer da nesten 50% av intektene kommer via dugnader.

Prosjektet i Kenya får årlig fast støtte fra Stavern folkehøyskole Fredtun og foreningen Øvre Eiker for Kenya. Disse midlene går direkte til skolestipender. Folkehøyskolen har vært UHs venner og støttepartnere siden 2007. Skolen har spilt en sentral rolle siden oppstartsfasen til UH og vårt arbeid i Kenya. Over 30 elever derfra var med på lanseringsmøtet og innsamlingsaksjonen til UH på Karen Community School i Nairobi 24.januar 2007. Fredtun har en egen bistandslinje (Voluntørlinje) som årlig reiser på studietur til Kenya og Ecuador. Skolen har en årlig innsamlingsaksjon i form av et bistandstivoli, hvor 50 % av innsamlede midler går til UHs prosjekter i Kenya.

UHs visjon er at det er en menneskerett å få realisere sitt iboende potensial. UHs mandat består i å løfte frem utdanning som en av de viktigste veiene for menneskelig personlig utvikling. Utdanningshjelpens initiativtaker Felix Osok er født og oppvokst i Kenya. Han mottok selv støtte til utdanning av frivillige privatpersoner i sin tid, og dette inspirerte ham til å gjøre det samme mens hans studerte ved Universitetet i Oslo. Et pilotprosjekt i samarbeid med en kvinnegruppe hans hjemby Maseno ble født, og med bakgrunn i gode erfaringer med dette arbeidet, ble prosjektet i Kenya raskt utvidet til fem områder i landet og med flere lokale samarbeidspartnere.

Støtteforeningen Øvre Eiker for Kenya ble etablert etter at 22 personer fra Kongsberg og Øvre Eiker besøkte Kenya i 2007. Foreningen er en liten og ideell organisasjon som støtter foreldreløse barn med skolegang i Kenya. Noen av initiativtakerne har som barn bodd sammen med sine misjonærforeldre i Thessalia i Kenya. De ønsket å gi noe tilbake til samfunnet de så lenge hadde oppholdt seg hos. Foreningen har greid å engasjere flere av innbyggerne i Øvre Eiker i arbeidet sitt, og sammen har de reist på prosjektturer til landet*6. Samarbeidet mellom foreningen og UH ble etablert i 2008, da Daglig leder i UH gjennom Rektor ved Stavern Folkehøyskole ble invitert til foreningens åpne dag og lansering av foreningen. Øvre Eiker for Kenya støtter UH med fast beløp hvert år.

Organisasjonen deler synet på FNs menneskerettskonvensjon artikkel 26, om at enhver har rett på gratis undervisning i det minste på elementære grunnleggende trinn*4. UH er opptatt av FNs tusenårsmål punkt 2 og 3 om at alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning, samt oppnå full likestilling i grunnskoleutdanningen og alle nivåer av utdanning på lengre sikt*5. UH stiller krav til alle prosjekter med hensyn til likestilling. Alle prosjektland skal etterstrebe rekruttering av likt antall gutter og jenter. Situasjonen på dette punktet i dag som følger: i Ghana støttes 12 jenter og 8 gutter, i Kenya 39 gutter og 34 jenter, Mosambik 3 gutter (prosjektleder jobber med å rekruttere jenter, avhengig av midler). I Etiopia skal det støttes 5 jenter og 5 er gutter.

Frivillighet vil alltid være en viktig ingrediens, samtidig som dette må balanseres med sikrere inntektskilder. Et ønske om en økonomisk buffer som kan sikre at alle involverte programelever og studenter er fortsatt med i UHs planer. Inntill en buffer er på plass og før organisasjonen går med overskudd, vil alle nye henvendelser om støtte vurderes kritisk. Det er her viktig å nevne at UH er en paraplyorganisasjon. Våre nyinnlemmede prosjekter i Mosambik og Etiopia hadde allerede 12 elever til sammen i sine støtteordninger. Til Mosambik er det allerede sendt stipender til 2 elever i 2010 . Det ble gitt en enkeltdonasjoner mens resten har prosjektleder betalt fra egen lomme (12.000 NOK til sammen),mens

Prosjektleder for Ghana har et samarbeid med kvinner i Ghana. Som lager forskjelig typer tekstilbasert håndverk. Prosjektet heter Maridadi og er opprettet av prosjektleder*7. Ti prosent av disse midlene går til å finansiere elevene involvert i UH.

Ved siden av dugnadsinntekter, støtte fra faste givere og samarbeidspartnere i Norge er UH grasrotmottaker hos www.grasrotandelen.no Midlene går til det prosjektet som til enhver tid trenger det mest.

*1 http://diasporanetwork.org *2 Regnskapet finnes i årsrapporten for 2009 på våre nettsider: http://ny.utdanningshjelpen. no/?page_id=1483 *3 Ghana to elever (2008) Kenya tre elever (2009) Palestina fire Studenter, prosjekt lagt på is grunnet strukturelle utfordringer.

2

UHraport2010.indd 3

Samarbeid med norske partnere som deler vår visjon er i tråd med UHs arbeid i feltet. Utdanningshjelpen er en grasrotbevegelse som er interaktive med grasrotbevegelser i prosjektlandene.

Reiser til våre prosjektland gjort av blant annet støttepartnere, medlemmer og studenter gir en ekstra kvalitetssikting av arbeidet vi gjør.

Prosjektlederne kan også øremerke støtte fra samarbeidspartnere og private enkeltdonasjoner til egne sideprosjekter. Prosjektlederne for Etiopia har i samarbeid med Sagene barne- og ungdomsskole, samt venner og familie, samlet inn penger til et vannprosjekt på barne- og ungdomskolen i Harrojji der prosjektets fremtidige stipendmottagere får undervisning. Dette har medført at alle 1300 elever som går på skolen i dag har tilgang på vann.

*4 http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-ogerklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter *5 http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosialutvikling/FNs-tusenaarsmaal/Hva-er-Tusenaarsmaalene *6 http://dt.no/nyheter/hjelper-barn-i-kenya-1.5685059 *7 http://www.maridadi.no

3

01/11/11 23:54


Flere av medlemmene har også besøkt prosjektene i de forskjellige landene. Alle reiser til prosjektlandene har vært finansiert av medlemmenes og prosjektledernes egne private midler.

lykkes med organisasjonens arbeid. Samtidig har UH tro på at dette legger til rette for bærekraftig utvikling. Organisasjonen har lokal forankring i alle prosjektland og jobber tett med lokale partnere. Kontakt med personer som har lokalkunnskap er avgjørende nettopp for et bærekraftig arbeid. En partner vil kjenne til samfunnets utfordringer, har tillit hos og kontakt med lokalsamfunnet. Samtidig blir partneren en del av UHs kvalitetssikring for prosjektet.

Følgende reiser som har vært fullfinansiert av prosjektledere og medlemmer har funnet sted i Palestina (prosjektleder reiste med 3 medlemmer til området i 2007), Kenya (prosjektleder reiser til Kenya minst to ganger i året). I 2008 reiste han sammen med 13 medlemmer og interesserte*8. Thea Marie Gravlien var student på program for utviklingsstudier både ved Universitetet i Bergen og Oslo. Hun tok kontakt med UH med et ønske om å skrive en oppgave med utgangspunktet våre samarbeidspartnere i Kenya. Hun reiste til i Maseno og møtte vår lokale samarbeidspartner og kvinnegruppe Fweny Woman Group, og til Osiri Beach, Homa Bay til vår prosjektleder Adrian Onyando og hans sivilisamfinnsorganisasjon: Osiri Beach Education and Career Forum (OSBECARF)*9. Til Ghana har det vært til sammen fire prosjektturer i 2008, 2009 og 2010 og ny tur planlegges 2011. I Etiopia dro prosjektets andre prosjektleder i 2010 to ganger alene for å starte opp vannprosjektet, og én gang sammen med 7 deltakere, blant annet medlemmer fra Sagene barne og Ungdomsskole. Det er planlagt to reiser med skolen i 2011.

#3c

Studiegaranti og studieprogresjongjensidig lovnad:

UH opererer med noe vi kaller studiegaranti. Det vil si at vi forplikter oss til å støtte eleven til og med endt videregående skole. Vi ønsker samtidig å forhindre avhengighet hos de som mottar støtte. Det stilles krav til alle elever og studenter som er med i programmene. Eleven signerer, sammen med verge dersom de er mindreårige, under en støttekontrakt med UH. I denne er det et krav om studieprogresjon. For eksempel kan ikke en elev slutte på skolen og siden komme tilbake for mer støtte, uten at det gjøres en grundig evaluering av bakgrunnen for frafallet. Evalueringen gjøres da av de lokale partnerne etter at de har hatt en motivasjonsamtale med eleven. Dette rapporteres til UH sammen med en anbefaling/uttalelse om det eleven skal tas inn i prosjektet igjen, eller ikke. Endelig avgjørelse tas av sentralstyret. Per dags dato har styret etterfulgt anbefalingene til samarbeidspartnerne.

#3a

Engasjement kan aldri starte for tidlig- UH består av unge, men kunnskapsrike medarbeidere:

Barne- og ungdomsskole er i all hovedsak gratis og obligatorisk i våre prosjektland. Allikevel så må elevene selv kjøpe skoleuniformer, bøker, skrivemateriale, kopiavgifter m. m. I praksis er dette penger elevene på disse nivåene ikke har, og derfor sendes støtte også til elever på dette nivået som ellers ikke ville hatt sjanse til å delta i undervisningen.

UH består av et UH sentralstyre med fem arbeidsgrupper og et studentlag på Universitetet i Oslo (UIO), UH Blindern. De fleste som jobber frivillig i UH sentralt var selv studenter da organisasjonen ble opprettet. De feste studerte ved UIO. Samarbeidet går i dag på tvers av gruppene, og har i tilegg til egne møter også fellesmøter og samlinger. Studenter ved UIO er også engasjert i arbeidsgruppene sentralt. UH sentralt består av et styre og medarbeidere med variert utdannelse, kunnskap og erfaring*10. I tillegg har organisasjonen et eksternt rådgivningsorgan bestående av personer med lang erfaring innen relevant forskning, fungerende bistand etc. Disse rådfører styret og organisasjonen i sin helhet.

De fleste stipendmottakere befinner seg allikevel på videregående skole. Ofte er dette elever som har måttet slutte påbegynt utdannelse på dette nivået, eller de har aldri hatt sjansen til å begynne. Grunnen til at de fleste som mottar støtte befinner seg på videregående skole er sammensatt. Det mest kritiske punktet for mange er når de skal begynne på videregående skole. Da må det betales skolepenger og mange er nødt til å reise langt og eventuelt betale for å bo på internatskoler. Samtidig ser ofte familien på de unge i denne alderen som gamle nok til å bidra med arbeidsinntekt til familien. Særlig kritisk er det for jentene som ofte anses som snart gifteklare. Familien ser det derfor ofte på som en økonomisk ulønnsomhet å la jentene fullføre eller be

#3b Uten våre ikke

lokalt samarbeid i prosjektland hadde UH vært den samme:

*8 Rapport fra turen finnes på våre nettsider http://ny.utdanningshjelpen.no *9 Adrian Onyando sin blogg for mer informasjon om OSBECARF: http://osiribeachwaves.blogspot.com *10 Se våre nettsider for mer informasjon om UH medarbeideres bakgrunn

UH ønsker å signalisere at engasjementet og eierskap til prosjektene vi driver starter nedenfra. Mobilisering på grasrotnivå bidrar positivt til lokal kapasitetsbygging og samfunnsstyrking. Dette er byggesteinen for UH og en absolutt nødvendighet for å kunne

4

UHraport2010.indd 4

gynne på videregående skole. Disse grunnene til sammen fører ofte til at mange elever slutter etter ungdomsskolen eller dropper ut av videregående etter kort tid.

elevene får i prosjektlandene, er dette ikke enkelt. UH rådfører seg med lokale partnere på dette området, og det har for eksempel vært tilfeller der det ble avgjort og flytte elever til en bedre skole med bedre undervisning. Dette ble gjort i Ghana, da samtale med lokale partnere ført til at noen elever ble flyttet fra offentlig skole av dårlig kvalitet til privatskoler der undervisningen var mer tilpasset elevenes behov.

Når elevene fullfører videregående skole er beggesider ved kontrakten oppfylt. UH har oppfyllt studiegarantien og eleven har fullført sin utdannelse. For elever som ikke har valgt en yrkesrettet utdannelse, er ofte drømmen om videre utdannelse et absolutt dilemma. Nå er absolutt eleven gammel nok til å arbeide og samtidig koster det mer å studere på høyere nivå. Det finnes lokale/statlige stipend som gis elever med et visst karkatersnitt, men konkurransen om disse stipendene er stor da det er mange om beinet.

Overføring og utbetaling av midler: Alle midler sendes lokale partnere som så overfører de økonomiske midlene til skolene. Kvittering mottas og sendes UH sentralt gjennom en ekstern lokal kontrollør. Midlene som sendes er eksakte, og på denne måten kan vi, sammen med kvitteringene se at alle pengene har gått til skolen i den respektive elevens navn. Denne utbetalingsordningen skaper eierskap og engasjement til prosjektene lokalt i samfunnet der eleven og studentene er involvert.

UH har derfor støttet studenter med høyere utdannelse, selv om dette ikke er det mest vanlige for organisasjonen. Videre støtte av elevene på høyere nivå avhenger av hvor mye ressurser organisasjonen har til rådighet, sammen med en evaluering av students økonomiske situasjon. De som får støtte har enten ikke fått tilkjent stipend og/eller de har begrensede midler til å finansiere sin skolegang. Felles for alle er at de har et sterkt ønske om videre utdanning . Når det avgjøres at en student skal få slik støtte, tegnes en ny kontrakt mellom studenten og UH, og en ny studiegaranti og ny lovnad fra studentens side iverksettes.

I Ghana og Mosambik sendes pengene via lokal prosjektleder og videre til skolene. I Etiopia sendes pengene til en styringsgruppe som formidler støtten videre til skolene. I Kenya sendes pengene til representanten for kvinnegruppene, som igjen videreformidler støtten til skolene. I noen tilfeller grunnet logististiske utfordringer, som for eksempel lang avstand fra prosjektleder eller mangel på banktjenester i nærheten av de skolene, har studenter mottatt pengene direkte gjennom et lokalt betalingssystem via mobiltelefon kalt Mpesa. Pengene sendes direkte gjennom Western Union.

I årsrapport for 2008 kan det leses om Joseph Seketei Loringelech fra Pokot i Kenya som brukte 13 år på å fullføre videregående skole. Han måtte jobbe ved siden av og ta seg av familie. Slik fikk han aldri betalt avgiften for å avlegge de siste eksamene sine. Da UH fikk høre om Joseph, som dessuten var kåret til en av Vest Pokot fylkes beste beste elever på videregående nivå, var valget om støtte ikke vanskelig å ta for styret. Joseph ble ferdig utdannet grunnskolelærer i 2010 og jobber allerede på en grunnskole i sitt lokalsamfunn.

#3d

Utvelgelse av litetssikring

elever av

Krav til lokale prosjektledere og involvering av ekstern kontrollør: Lokale prosjektledere er forpliktet til å dokumentere utbetalinger av stipender ved kvitteringer utstedt av skolene. Prosjektleder lager regnskap og dette sammen med billagene sendes i post til en ekstern kontrollør som kontroller at regnskapet tilsvarer billagene. Kontrolløren rapporterer til UH og sender regnskap og billag til Norge der de arkiveres. Kontrolløren er pålagt å følge opp prosjektet på to plan:

og kvamidler:

a) Gjennomføre stikkprøver for kvalitetssikring av økonomiske midler. Det tas direkte kontakt med skolen for å sjekke at pengene faktisk er betalt for å kunne bekrefte at regnskapet gjenspeiler deres virksomhet på feltet.

Elever utvelges: Utvelgelse av elever gjøres av våre lokale partnere og i samarbeid med skolene elevene går på, eller har gått på (dersom det f.eks. er overgang fra ett nivå til et annet). I Kenya er våre hovedsamarbeidspartnere organiserte kvinnegrupper ved siden av den sivilsamfunnsbaserte organisasjonen OSBECARF.

b) Ekstern kontrollør gjennomfører også stikkprøver på at elevene som mottar støtte faktisk møter opp. Dersom sistnevnte ikke skjer, kontakter kontrolløren sitt nærmeste ledd, som for eksempel kvinnegruppene i Kenya, eller prosjektlederne i de andre landene. Disse kontakter eleven og hans/hennes foreldre/formyndere og inviterer til samtale.

I Ghana velges elevene ut av en lokal prosjektleder. I Mosambik samarbeides det med et lokalt ressurssenter for unge gutter og jenter i Maputo samt og i Etiopia en lokal styringsgruppe. Partnerne sender anbefaling til opptak av en elev til UH sentralt i Norge og endelig godkjennelse gjøres av styret. Styret betviler sjelden en partners avgjørelse, med mindre noe strider mot våre retningslinjer som for eksempel vårt mål om 50/50 kjønnsfordeling i alle våre prosjekter. Når det gjelder kvalitetssikring av selve utdannelsen

I Kenya utgjør kvinnegruppene en ekstra kvalitetssikring. Er pengene ikke videreformidlet til de forskjellige skolene medfører dette at studenten sendes hjem. Dette oppdages av både kvinnegruppene som rapporterer dette til UH som igjen kontakter både eksternkontrollør og skolene.

5

01/11/11 23:54


Flere av medlemmene har også besøkt prosjektene i de forskjellige landene. Alle reiser til prosjektlandene har vært finansiert av medlemmenes og prosjektledernes egne private midler.

lykkes med organisasjonens arbeid. Samtidig har UH tro på at dette legger til rette for bærekraftig utvikling. Organisasjonen har lokal forankring i alle prosjektland og jobber tett med lokale partnere. Kontakt med personer som har lokalkunnskap er avgjørende nettopp for et bærekraftig arbeid. En partner vil kjenne til samfunnets utfordringer, har tillit hos og kontakt med lokalsamfunnet. Samtidig blir partneren en del av UHs kvalitetssikring for prosjektet.

Følgende reiser som har vært fullfinansiert av prosjektledere og medlemmer har funnet sted i Palestina (prosjektleder reiste med 3 medlemmer til området i 2007), Kenya (prosjektleder reiser til Kenya minst to ganger i året). I 2008 reiste han sammen med 13 medlemmer og interesserte*8. Thea Marie Gravlien var student på program for utviklingsstudier både ved Universitetet i Bergen og Oslo. Hun tok kontakt med UH med et ønske om å skrive en oppgave med utgangspunktet våre samarbeidspartnere i Kenya. Hun reiste til i Maseno og møtte vår lokale samarbeidspartner og kvinnegruppe Fweny Woman Group, og til Osiri Beach, Homa Bay til vår prosjektleder Adrian Onyando og hans sivilisamfinnsorganisasjon: Osiri Beach Education and Career Forum (OSBECARF)*9. Til Ghana har det vært til sammen fire prosjektturer i 2008, 2009 og 2010 og ny tur planlegges 2011. I Etiopia dro prosjektets andre prosjektleder i 2010 to ganger alene for å starte opp vannprosjektet, og én gang sammen med 7 deltakere, blant annet medlemmer fra Sagene barne og Ungdomsskole. Det er planlagt to reiser med skolen i 2011.

#3c

Studiegaranti og studieprogresjongjensidig lovnad:

UH opererer med noe vi kaller studiegaranti. Det vil si at vi forplikter oss til å støtte eleven til og med endt videregående skole. Vi ønsker samtidig å forhindre avhengighet hos de som mottar støtte. Det stilles krav til alle elever og studenter som er med i programmene. Eleven signerer, sammen med verge dersom de er mindreårige, under en støttekontrakt med UH. I denne er det et krav om studieprogresjon. For eksempel kan ikke en elev slutte på skolen og siden komme tilbake for mer støtte, uten at det gjøres en grundig evaluering av bakgrunnen for frafallet. Evalueringen gjøres da av de lokale partnerne etter at de har hatt en motivasjonsamtale med eleven. Dette rapporteres til UH sammen med en anbefaling/uttalelse om det eleven skal tas inn i prosjektet igjen, eller ikke. Endelig avgjørelse tas av sentralstyret. Per dags dato har styret etterfulgt anbefalingene til samarbeidspartnerne.

#3a

Engasjement kan aldri starte for tidlig- UH består av unge, men kunnskapsrike medarbeidere:

Barne- og ungdomsskole er i all hovedsak gratis og obligatorisk i våre prosjektland. Allikevel så må elevene selv kjøpe skoleuniformer, bøker, skrivemateriale, kopiavgifter m. m. I praksis er dette penger elevene på disse nivåene ikke har, og derfor sendes støtte også til elever på dette nivået som ellers ikke ville hatt sjanse til å delta i undervisningen.

UH består av et UH sentralstyre med fem arbeidsgrupper og et studentlag på Universitetet i Oslo (UIO), UH Blindern. De fleste som jobber frivillig i UH sentralt var selv studenter da organisasjonen ble opprettet. De feste studerte ved UIO. Samarbeidet går i dag på tvers av gruppene, og har i tilegg til egne møter også fellesmøter og samlinger. Studenter ved UIO er også engasjert i arbeidsgruppene sentralt. UH sentralt består av et styre og medarbeidere med variert utdannelse, kunnskap og erfaring*10. I tillegg har organisasjonen et eksternt rådgivningsorgan bestående av personer med lang erfaring innen relevant forskning, fungerende bistand etc. Disse rådfører styret og organisasjonen i sin helhet.

De fleste stipendmottakere befinner seg allikevel på videregående skole. Ofte er dette elever som har måttet slutte påbegynt utdannelse på dette nivået, eller de har aldri hatt sjansen til å begynne. Grunnen til at de fleste som mottar støtte befinner seg på videregående skole er sammensatt. Det mest kritiske punktet for mange er når de skal begynne på videregående skole. Da må det betales skolepenger og mange er nødt til å reise langt og eventuelt betale for å bo på internatskoler. Samtidig ser ofte familien på de unge i denne alderen som gamle nok til å bidra med arbeidsinntekt til familien. Særlig kritisk er det for jentene som ofte anses som snart gifteklare. Familien ser det derfor ofte på som en økonomisk ulønnsomhet å la jentene fullføre eller be

#3b Uten våre ikke

lokalt samarbeid i prosjektland hadde UH vært den samme:

*8 Rapport fra turen finnes på våre nettsider http://ny.utdanningshjelpen.no *9 Adrian Onyando sin blogg for mer informasjon om OSBECARF: http://osiribeachwaves.blogspot.com *10 Se våre nettsider for mer informasjon om UH medarbeideres bakgrunn

UH ønsker å signalisere at engasjementet og eierskap til prosjektene vi driver starter nedenfra. Mobilisering på grasrotnivå bidrar positivt til lokal kapasitetsbygging og samfunnsstyrking. Dette er byggesteinen for UH og en absolutt nødvendighet for å kunne

4

UHraport2010.indd 4

gynne på videregående skole. Disse grunnene til sammen fører ofte til at mange elever slutter etter ungdomsskolen eller dropper ut av videregående etter kort tid.

elevene får i prosjektlandene, er dette ikke enkelt. UH rådfører seg med lokale partnere på dette området, og det har for eksempel vært tilfeller der det ble avgjort og flytte elever til en bedre skole med bedre undervisning. Dette ble gjort i Ghana, da samtale med lokale partnere ført til at noen elever ble flyttet fra offentlig skole av dårlig kvalitet til privatskoler der undervisningen var mer tilpasset elevenes behov.

Når elevene fullfører videregående skole er beggesider ved kontrakten oppfylt. UH har oppfyllt studiegarantien og eleven har fullført sin utdannelse. For elever som ikke har valgt en yrkesrettet utdannelse, er ofte drømmen om videre utdannelse et absolutt dilemma. Nå er absolutt eleven gammel nok til å arbeide og samtidig koster det mer å studere på høyere nivå. Det finnes lokale/statlige stipend som gis elever med et visst karkatersnitt, men konkurransen om disse stipendene er stor da det er mange om beinet.

Overføring og utbetaling av midler: Alle midler sendes lokale partnere som så overfører de økonomiske midlene til skolene. Kvittering mottas og sendes UH sentralt gjennom en ekstern lokal kontrollør. Midlene som sendes er eksakte, og på denne måten kan vi, sammen med kvitteringene se at alle pengene har gått til skolen i den respektive elevens navn. Denne utbetalingsordningen skaper eierskap og engasjement til prosjektene lokalt i samfunnet der eleven og studentene er involvert.

UH har derfor støttet studenter med høyere utdannelse, selv om dette ikke er det mest vanlige for organisasjonen. Videre støtte av elevene på høyere nivå avhenger av hvor mye ressurser organisasjonen har til rådighet, sammen med en evaluering av students økonomiske situasjon. De som får støtte har enten ikke fått tilkjent stipend og/eller de har begrensede midler til å finansiere sin skolegang. Felles for alle er at de har et sterkt ønske om videre utdanning . Når det avgjøres at en student skal få slik støtte, tegnes en ny kontrakt mellom studenten og UH, og en ny studiegaranti og ny lovnad fra studentens side iverksettes.

I Ghana og Mosambik sendes pengene via lokal prosjektleder og videre til skolene. I Etiopia sendes pengene til en styringsgruppe som formidler støtten videre til skolene. I Kenya sendes pengene til representanten for kvinnegruppene, som igjen videreformidler støtten til skolene. I noen tilfeller grunnet logististiske utfordringer, som for eksempel lang avstand fra prosjektleder eller mangel på banktjenester i nærheten av de skolene, har studenter mottatt pengene direkte gjennom et lokalt betalingssystem via mobiltelefon kalt Mpesa. Pengene sendes direkte gjennom Western Union.

I årsrapport for 2008 kan det leses om Joseph Seketei Loringelech fra Pokot i Kenya som brukte 13 år på å fullføre videregående skole. Han måtte jobbe ved siden av og ta seg av familie. Slik fikk han aldri betalt avgiften for å avlegge de siste eksamene sine. Da UH fikk høre om Joseph, som dessuten var kåret til en av Vest Pokot fylkes beste beste elever på videregående nivå, var valget om støtte ikke vanskelig å ta for styret. Joseph ble ferdig utdannet grunnskolelærer i 2010 og jobber allerede på en grunnskole i sitt lokalsamfunn.

#3d

Utvelgelse av litetssikring

elever av

Krav til lokale prosjektledere og involvering av ekstern kontrollør: Lokale prosjektledere er forpliktet til å dokumentere utbetalinger av stipender ved kvitteringer utstedt av skolene. Prosjektleder lager regnskap og dette sammen med billagene sendes i post til en ekstern kontrollør som kontroller at regnskapet tilsvarer billagene. Kontrolløren rapporterer til UH og sender regnskap og billag til Norge der de arkiveres. Kontrolløren er pålagt å følge opp prosjektet på to plan:

og kvamidler:

a) Gjennomføre stikkprøver for kvalitetssikring av økonomiske midler. Det tas direkte kontakt med skolen for å sjekke at pengene faktisk er betalt for å kunne bekrefte at regnskapet gjenspeiler deres virksomhet på feltet.

Elever utvelges: Utvelgelse av elever gjøres av våre lokale partnere og i samarbeid med skolene elevene går på, eller har gått på (dersom det f.eks. er overgang fra ett nivå til et annet). I Kenya er våre hovedsamarbeidspartnere organiserte kvinnegrupper ved siden av den sivilsamfunnsbaserte organisasjonen OSBECARF.

b) Ekstern kontrollør gjennomfører også stikkprøver på at elevene som mottar støtte faktisk møter opp. Dersom sistnevnte ikke skjer, kontakter kontrolløren sitt nærmeste ledd, som for eksempel kvinnegruppene i Kenya, eller prosjektlederne i de andre landene. Disse kontakter eleven og hans/hennes foreldre/formyndere og inviterer til samtale.

I Ghana velges elevene ut av en lokal prosjektleder. I Mosambik samarbeides det med et lokalt ressurssenter for unge gutter og jenter i Maputo samt og i Etiopia en lokal styringsgruppe. Partnerne sender anbefaling til opptak av en elev til UH sentralt i Norge og endelig godkjennelse gjøres av styret. Styret betviler sjelden en partners avgjørelse, med mindre noe strider mot våre retningslinjer som for eksempel vårt mål om 50/50 kjønnsfordeling i alle våre prosjekter. Når det gjelder kvalitetssikring av selve utdannelsen

I Kenya utgjør kvinnegruppene en ekstra kvalitetssikring. Er pengene ikke videreformidlet til de forskjellige skolene medfører dette at studenten sendes hjem. Dette oppdages av både kvinnegruppene som rapporterer dette til UH som igjen kontakter både eksternkontrollør og skolene.

5

01/11/11 23:54


#4 HØYDEPUNKTER FOR 2010 Modellen

nedenfor

belyser

vår

kvalitetssikring

av

midler

og

utvelgelse

av

elever

i

UH ønsker å være et bidrag til bevisstgjøring av bistandskritiske spørsmål og utfordringer knyttet til bistandsarbeid. UHs studentlag er en uvurderlig arena for åpen debatt. Flere begivenheter dette året har bidratt til å forme det viktige arbeidet for barn og unges rett til utdanning. Her er noen smakebiter på det som har skjedd i Utdanningshjelpen i 2010.

Kenya:

å ha bidratt til å fremme en av de viktigste menneskerettig hetene for unge mennesker, nemlig retten til utdanning. UH ønsker å bevisstgjøre elever og studenter i Norge om at utdannelse ikke er en selvfølge for alle. UH engasjerer flere mennesker i Norge innenfor bistand og utviklingsrelaterte spørsmål, samt frivillig engasjement. UH Blindern arrangerer og inviterer til debatt, seminarer og work shops i lys av dette. Foredragsholdere med variert kompetanse og kunnskap om bistand, utvikling, sivilt samfunn, og organisasjonsbygging deltar på disse eventene. Målgruppen er hovedsaklig studentmiljøet, men alle interesserte kan delta i disse arrangementene. UH reiser også til skoler, foreninger og ungdomsklubber for dele informasjon og erfaring om frivillighet og organisasjonsarbeid.

Besøk i Kenya-Stavern Folkehøyskole Fredtun sitt store engasjement i UH: Denne sommeren var UHs daglig leder og prosjektleder for Kenya, Felix Osok med som guide for rektor, ansatte og venner av disse til Osiri Beach. Sammen dro de på befaringstur til Osiri Beach. Bakgrunnen for turen var at skolen skulle bli introdusert for området med tanke på fremtidige skoleturer dit. Tanken er at elevene skal kunne være her i deler av oppholdet. Et slikt opphold er det nå lagt til rette for, og det første elevkullet reiser i november 2011. Felix skal være med også denne gangen. Skolen og Felix skal da innkvarteres i landsbyområdet. Ved begynnelsen av året var daglig leder i Kenya, hvor

For å sikre at midlene forvaltes på best mulig måte er det opprettet en lokal styringsgruppe i Etiopia. Denne kommuniserer med den lokale utdanningsinstitusjonen i Harrojji. Styringsgruppen er ansvarlig for å velge ut de elevene som har behov for økonomisk støtte og følge dem opp. Både skolen og den lokale styringsgruppen rapporterer videre til en ekstern kontrollgruppe i hovedstaden Addis Abeba som igjen rapporterer til Utdanningshjelpen i Norge, som sammenfattet i modellen nedenfor:

Studenter fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder har reist til Kenya for å besøke prosjektene. Denne aktiviteten skaper positive synergieffekter. Elevene og studentene får se bistand i samfunnene i praksis. Studieoppholdet bidrar i tillegg til en naturlig kvalitetssikring av den jobben UH gjør. Studentene ser prosjektene med andre øyne og kan gi oss

han besøkte våre prosjekter og fulgte opp de fastsatte rutinene. I denne perioden hadde større korrupsjon blitt avslørt i noen internasjonale veldedige organisasjoner, og vi måtte sørge for at våre regnskap -og kontrollrutiner var i orden. Det fantes ingen avvik hos de til sammen fem prosjektene i landet.

innspill og positive og negative tilbakemeldinger. De kan også stille kritiske spørsmål til de som mottar hjelp siden de er uavhengige av organisasjonen. To nye prosjektland: Etiopia og Mosambik 2010 har vært et spennende år for utdanningsprosjektene våre. I tillegg til å videreføre arbeidet i Kenya og Ghana, har to nye prosjektland formelt blitt en del av organisasjonen. Begge prosjektene deler UHs visjon og styres etter organisasjonens retningslinjer. Prosjektet i Harrojji, Etiopia har blitt innlemmet. Prosjektet ble startet opp på initiativ fra Joote Hika som i dag er prosjektleder sammen med sin far Alem Hika. Sommeren 2010 ble også et prosjekt i Mosambik formelt en del av virksomheten. Prosjektet startet ved initiativ fra Pål Vengsholt som tidligere har bodd og jobbet 6 år i hovedstaden Maputo. Hans Kristian Arnstad som også har solid erfaring fra frivillig sektor, er prosjektleder. UH skal her støtte 3 ungdommer på ungdomsskolenivå i landet, nærmere bestemt i hovedstaden Maputo og i Chimoio. Guttene har tidligere vært tilknyttet et rehabiliteringssenter for jenter og gutter som bor på gaten.

Tildeling av jusstudentenes menneskerettighetspris i februar 2010:

6

UHraport2010.indd 5

Året 2010 startet veldig bra for Utdanningshjelpen! Torsdag 11. februar kom den gledelige nyheten om at organisasjonen og vår daglige leder Felix Omondi Osok var blitt tildelt jusstudentenes Menneskerettighetspris 2010. Prisen gis ut av Amnesty International Juridisk Studentnettverk (AJIS) som er en undergruppe av Amnesty International Norge på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Prisen ble gitt ut for første gang i forbindelse med menneskerettighetsuka og UH ved daglig leder var en av fem nominerte til prisen. I begrunnelsen for tildelingen vektla komiteen særlig organisasjonens innsats for å sikre unge menneskers rett til utdanning. De hedret Utdanningshjelpen ved Felix Omondi Osok for

7

01/11/11 23:54


#4 HØYDEPUNKTER FOR 2010 Modellen

nedenfor

belyser

vår

kvalitetssikring

av

midler

og

utvelgelse

av

elever

i

UH ønsker å være et bidrag til bevisstgjøring av bistandskritiske spørsmål og utfordringer knyttet til bistandsarbeid. UHs studentlag er en uvurderlig arena for åpen debatt. Flere begivenheter dette året har bidratt til å forme det viktige arbeidet for barn og unges rett til utdanning. Her er noen smakebiter på det som har skjedd i Utdanningshjelpen i 2010.

Kenya:

å ha bidratt til å fremme en av de viktigste menneskerettig hetene for unge mennesker, nemlig retten til utdanning. UH ønsker å bevisstgjøre elever og studenter i Norge om at utdannelse ikke er en selvfølge for alle. UH engasjerer flere mennesker i Norge innenfor bistand og utviklingsrelaterte spørsmål, samt frivillig engasjement. UH Blindern arrangerer og inviterer til debatt, seminarer og work shops i lys av dette. Foredragsholdere med variert kompetanse og kunnskap om bistand, utvikling, sivilt samfunn, og organisasjonsbygging deltar på disse eventene. Målgruppen er hovedsaklig studentmiljøet, men alle interesserte kan delta i disse arrangementene. UH reiser også til skoler, foreninger og ungdomsklubber for dele informasjon og erfaring om frivillighet og organisasjonsarbeid.

Besøk i Kenya-Stavern Folkehøyskole Fredtun sitt store engasjement i UH: Denne sommeren var UHs daglig leder og prosjektleder for Kenya, Felix Osok med som guide for rektor, ansatte og venner av disse til Osiri Beach. Sammen dro de på befaringstur til Osiri Beach. Bakgrunnen for turen var at skolen skulle bli introdusert for området med tanke på fremtidige skoleturer dit. Tanken er at elevene skal kunne være her i deler av oppholdet. Et slikt opphold er det nå lagt til rette for, og det første elevkullet reiser i november 2011. Felix skal være med også denne gangen. Skolen og Felix skal da innkvarteres i landsbyområdet. Ved begynnelsen av året var daglig leder i Kenya, hvor

For å sikre at midlene forvaltes på best mulig måte er det opprettet en lokal styringsgruppe i Etiopia. Denne kommuniserer med den lokale utdanningsinstitusjonen i Harrojji. Styringsgruppen er ansvarlig for å velge ut de elevene som har behov for økonomisk støtte og følge dem opp. Både skolen og den lokale styringsgruppen rapporterer videre til en ekstern kontrollgruppe i hovedstaden Addis Abeba som igjen rapporterer til Utdanningshjelpen i Norge, som sammenfattet i modellen nedenfor:

Studenter fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder har reist til Kenya for å besøke prosjektene. Denne aktiviteten skaper positive synergieffekter. Elevene og studentene får se bistand i samfunnene i praksis. Studieoppholdet bidrar i tillegg til en naturlig kvalitetssikring av den jobben UH gjør. Studentene ser prosjektene med andre øyne og kan gi oss

han besøkte våre prosjekter og fulgte opp de fastsatte rutinene. I denne perioden hadde større korrupsjon blitt avslørt i noen internasjonale veldedige organisasjoner, og vi måtte sørge for at våre regnskap -og kontrollrutiner var i orden. Det fantes ingen avvik hos de til sammen fem prosjektene i landet.

innspill og positive og negative tilbakemeldinger. De kan også stille kritiske spørsmål til de som mottar hjelp siden de er uavhengige av organisasjonen. To nye prosjektland: Etiopia og Mosambik 2010 har vært et spennende år for utdanningsprosjektene våre. I tillegg til å videreføre arbeidet i Kenya og Ghana, har to nye prosjektland formelt blitt en del av organisasjonen. Begge prosjektene deler UHs visjon og styres etter organisasjonens retningslinjer. Prosjektet i Harrojji, Etiopia har blitt innlemmet. Prosjektet ble startet opp på initiativ fra Joote Hika som i dag er prosjektleder sammen med sin far Alem Hika. Sommeren 2010 ble også et prosjekt i Mosambik formelt en del av virksomheten. Prosjektet startet ved initiativ fra Pål Vengsholt som tidligere har bodd og jobbet 6 år i hovedstaden Maputo. Hans Kristian Arnstad som også har solid erfaring fra frivillig sektor, er prosjektleder. UH skal her støtte 3 ungdommer på ungdomsskolenivå i landet, nærmere bestemt i hovedstaden Maputo og i Chimoio. Guttene har tidligere vært tilknyttet et rehabiliteringssenter for jenter og gutter som bor på gaten.

Tildeling av jusstudentenes menneskerettighetspris i februar 2010:

6

UHraport2010.indd 5

Året 2010 startet veldig bra for Utdanningshjelpen! Torsdag 11. februar kom den gledelige nyheten om at organisasjonen og vår daglige leder Felix Omondi Osok var blitt tildelt jusstudentenes Menneskerettighetspris 2010. Prisen gis ut av Amnesty International Juridisk Studentnettverk (AJIS) som er en undergruppe av Amnesty International Norge på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Prisen ble gitt ut for første gang i forbindelse med menneskerettighetsuka og UH ved daglig leder var en av fem nominerte til prisen. I begrunnelsen for tildelingen vektla komiteen særlig organisasjonens innsats for å sikre unge menneskers rett til utdanning. De hedret Utdanningshjelpen ved Felix Omondi Osok for

7

01/11/11 23:54


PUNKTE FRA 20 Sommer og middelalderfestival:

folkehøyskole, den tidligere danske ambassadøren til Kenya, Bo Jensen og Elisabeth Jacobsen som er tidligere ambassadør ved den norske ambassaden i Kenya, og Utviklingsminister fra Kenya Mohamed Elmi. Disse fikk, sammen med Walther De Bruijne og Romeijn Kees (som ikke kunne delta), utdelt hvert sitt diplom på UHs æresmedlemsskap. Et solid stykke frivillige arbeid gjorde festmøtet mulig. I etterkant viste det seg at arrangementet gikk med et større overskudd, penger som er til stor hjelp for de barn og unge som mottar utdanningsstipender i prosjektlandene. Elisabeth Jacobsen kunne fortelle at hun ble begeistret da Felix Osok møtte opp ved hennes kontor i Kenya for å “orientere” om Utdanningshjelpen. Hun forteller at hun var vant med at kenyanske ministre møtte opp ved ambassaden og ba om økonomisk støtte, og at det var rart og uvant at det kom en ung gutt til henne bare for å fortelle om hva han drev med, uten noen som helst pengeønsker. Jacobsen har vært et viktig bindeledd mellom UH og vår samarbeidspartner Adrian Onyando i Osiri Beach (Homabay).

Dette er tredje året på rad at Utdanningshjelpen stiller opp for å hjelpe til med dugnadsarbeid på Oslo Middelalderfestival. Fra UH stilte 20 medlemmer opp som funksjonærer og vakter under festivalens to dager. Stor frivillighetsinnsats ved Oslo Maraton i september:

Når høsten står for dør, er det klart for Oslo Maraton. For andre år på rad stilte UH opp med over 40 personer som hjalp til med diverse dugnadsarbeid på arrangementet. Bursdagsgave til Utdanningshjelpen: Den 3. september fikk UH en uventet bursdagsgave da tre medlemmer som hadde bursdag omtrent samtidig, bestemte seg for å holde bursdagsfest til inntekt for organisasjonen. Festen ble holdt på takterrassen hos Pilestredet Park Studenthus med utsikt over hele Oslo til toner fra DJ Safari. Det møtte opp om lag 60 gjester som alle fikk tilbud om å bli faste givere for organisasjonen. UH fikk til sammen 22 nye faste givere denne kvelden og flere andre valgte å donere et engangsbeløp.

do it now!” Legene kunne fortelle at de senere har vært meget flaue for denne anbefalingen, og at de er stolte av sin kenyanske “sønn” som sto på sitt. Mat var sponset av varer UH hadde fått av: Polar Seafood som sponset oss med Kamskjell, Reker og Scampi, Rema 1000 Sørumsand som sponset oss med grønnsaker og 8 kg kjøttdeig, Rimi Sørumsand sponset oss med 12 kg kyllinglår, Rimi Auli sponset 3 liter rømme 3 liter olivenolje og oliven, Serrano`s Bodega på Alnabru, leverte en eksklusiv Seranoskinke, samt brød fra Åpent Bakeri på Ullevål. Maten gikk ned på høykant og vi takker alle sponsorer for dette flotte bidraget.

øvrig. Konferansen var en arena der flere tilreisende ungdommer fikk møte embetsmenn, ministre og næringstopper. Det er ikke ofte muligheter for vanlige unge mennesker å inngå i direkte dialog med disse gruppene av politiske aktører i samfunnet. Konferansen bidro samtidig med at unge mennesker på tvers av etnisitet møttes på en fredelig arena. Det har, i kjølevannet av de store opptøyene i Kenya 2007–2008, vokst fram en markant splittelse mellom forskjellige etniske grupper. En underliggende etnisk konflikt kom med all kraft opp på overflaten. Valget ble sterkt preget av den etniske delingen i landet,

“Sorry, but I am going to do it now” Daglig leders svar på tiltale da han ble oppfordret til å vente med Utdanningshjelpen. Desverre kunne ikke de to nederlandske legene som

Årsmøte i oktober: “Det er mange som gir flere former for nødhjelp. Utdanning utgjør i mange tilfeller bare en liten del av hele bildet. At noen satser ene og alene på utdanning og lager dette som sitt ekspertfelt er en sjelden vare”. Bo Jensen, tidligere dask ambassadør i Kenya om Utdanningshjelpen.

i sin tid støttet Felix med utdannelse i Kenya, Walther De Bruijne og Kees Romeijn komme. Kees’ sønn hadde på trangisk måte blitt skutt og drept på St. Maarten i Karibien bare noen dager før årsfesten. Derfor kunne, naturligvis, ikke legene benytte seg av det allerede bookede hotellrommet i Oslo. De Bruijne ville forståelig nok støtte sin venn og forhenværende kollega i denne tunge stunden.

Årsmøtet er en god arena for Utdanningshjelpen til å formidle hva vi gjør utad og for interesserte til å komme i kontakt med oss. Fredag 29. oktober hadde over 180 deltagere funnet veien til Miljøhuset i Oslo for å lære mer om Utdanningshjelpens arbeid. De fremmøtte nøt godt av hjemmelaget tapas og kunstneriske innslag ved blant annet den norske Melodi Grand Prix vinneren Stella Mwangi, Estherorkester og Moving Thoughts. Mellom faglige innslag ved blant annet Utdanningshjelpens representanter og støttespillere, underholdt Bertrand Besiguye deltagerne med poesi. Tilhørerne fikk oppleve flotte taler fra venner av UH, blant andre Rektor Johan Sandstad på Fredtun

Legene hadde allikevel skrevet et brev til Felix og UH som ble lest opp av Kristina Svedberg, medarbeider i UH. Til stor overraskelse for tilhørerne, skrev legene at dersom begravelsen til Kees’ sønn ikke hadde vært på samme dag som årsfesten ble holdt, hadde de kommet og deltatt på arrangementet. Videre skrev legene om sine samtaler med Felix den gangen han hadde luftet ideene om UH før organisasjonen ble etablert. De hadde begge anbefalt Felix å vente med å sette igang sine store planer til han selv ble ferdig med sin utdannelse, fikk fast jobb og hadde spart opp noen penger. Felix hadde svar på tiltale: “Sorry, but I am going to

8

UHraport2010.indd 6

UH er med på banebrytende arbeid: Ungdomskonferanse i Nairobi i desember

med Kibaki som medlem av det tradisjonelt dominante kikuyu-folket og Odinga et medlem av den luo-etniske gruppen. Opptøyene oppsto etter at Mwai Kibaki ble erklært vinner av presidentvalget etter et omstridt valgresultat. Opposisjonstilhengere, hovedsakelig støttespillere av Raila Odinga fra Organge Democratic Movement (ODM) bidro til at opptøyene bredte seg over hele landet i form av drap, plyndring, brenning av hus, fabrikker og butikker. Kenyas 36 millioner innbyggere er fordelt på over 40 etniske grupper.

Bevisstgjøring av utviklingsmuligheter starter på grasrotnivå, og på tvers av etnisitet, men skaper ikke helhetlig forandring uten samarbeid med overordnede parter i et land. Utdanningshjelpen arrangerte i samarbeid med Diaspora Network (DN)*11 en ungdomskonferanse kalt “Empowering the youth through networking and giving back to the society”. Konferansen ble holdt 18. Desember i Kenyas hovedstad Nairobi.

Folk i Kenya begynte å snakke om et todelt Kenya, et for luofolket og et annet for kikuyufolket, mens andre etniske grupperinger som for eksempel Kisii-folket ble skvist mellom de ulike fraksjonene. Opptøyene resulterte i mellom 800 og 1500 drepte, og 180 000–260 000 mennesker ble drevet på flukt. Kofi Annan ankom landet rundt en måned etter valget, og lyktes i å fremforhandle grunnlaget for

Bakgrunnen for konferansen var å bevisstgjøre unge mennesker om viktigheten av deres engasjement i samfunnet både i politikken og på grasrotnivå. Mange i (blant annet) Kenya har en oppfatning av at all hjelp og bistand skal komme, så å si obligatorisk, fra vesten. UHs appell i Nairobi i desember bidrar med innspill til å bryte med disse antagelsene og bevisstgjøre unge mennesker til å lete etter ressur sene i seg selv, i sine samfunn og i sine nettverkfor

*11 http://diasporanetwork.org

9

01/11/11 23:54


PUNKTE FRA 20 Sommer og middelalderfestival:

folkehøyskole, den tidligere danske ambassadøren til Kenya, Bo Jensen og Elisabeth Jacobsen som er tidligere ambassadør ved den norske ambassaden i Kenya, og Utviklingsminister fra Kenya Mohamed Elmi. Disse fikk, sammen med Walther De Bruijne og Romeijn Kees (som ikke kunne delta), utdelt hvert sitt diplom på UHs æresmedlemsskap. Et solid stykke frivillige arbeid gjorde festmøtet mulig. I etterkant viste det seg at arrangementet gikk med et større overskudd, penger som er til stor hjelp for de barn og unge som mottar utdanningsstipender i prosjektlandene. Elisabeth Jacobsen kunne fortelle at hun ble begeistret da Felix Osok møtte opp ved hennes kontor i Kenya for å “orientere” om Utdanningshjelpen. Hun forteller at hun var vant med at kenyanske ministre møtte opp ved ambassaden og ba om økonomisk støtte, og at det var rart og uvant at det kom en ung gutt til henne bare for å fortelle om hva han drev med, uten noen som helst pengeønsker. Jacobsen har vært et viktig bindeledd mellom UH og vår samarbeidspartner Adrian Onyando i Osiri Beach (Homabay).

Dette er tredje året på rad at Utdanningshjelpen stiller opp for å hjelpe til med dugnadsarbeid på Oslo Middelalderfestival. Fra UH stilte 20 medlemmer opp som funksjonærer og vakter under festivalens to dager. Stor frivillighetsinnsats ved Oslo Maraton i september:

Når høsten står for dør, er det klart for Oslo Maraton. For andre år på rad stilte UH opp med over 40 personer som hjalp til med diverse dugnadsarbeid på arrangementet. Bursdagsgave til Utdanningshjelpen: Den 3. september fikk UH en uventet bursdagsgave da tre medlemmer som hadde bursdag omtrent samtidig, bestemte seg for å holde bursdagsfest til inntekt for organisasjonen. Festen ble holdt på takterrassen hos Pilestredet Park Studenthus med utsikt over hele Oslo til toner fra DJ Safari. Det møtte opp om lag 60 gjester som alle fikk tilbud om å bli faste givere for organisasjonen. UH fikk til sammen 22 nye faste givere denne kvelden og flere andre valgte å donere et engangsbeløp.

do it now!” Legene kunne fortelle at de senere har vært meget flaue for denne anbefalingen, og at de er stolte av sin kenyanske “sønn” som sto på sitt. Mat var sponset av varer UH hadde fått av: Polar Seafood som sponset oss med Kamskjell, Reker og Scampi, Rema 1000 Sørumsand som sponset oss med grønnsaker og 8 kg kjøttdeig, Rimi Sørumsand sponset oss med 12 kg kyllinglår, Rimi Auli sponset 3 liter rømme 3 liter olivenolje og oliven, Serrano`s Bodega på Alnabru, leverte en eksklusiv Seranoskinke, samt brød fra Åpent Bakeri på Ullevål. Maten gikk ned på høykant og vi takker alle sponsorer for dette flotte bidraget.

øvrig. Konferansen var en arena der flere tilreisende ungdommer fikk møte embetsmenn, ministre og næringstopper. Det er ikke ofte muligheter for vanlige unge mennesker å inngå i direkte dialog med disse gruppene av politiske aktører i samfunnet. Konferansen bidro samtidig med at unge mennesker på tvers av etnisitet møttes på en fredelig arena. Det har, i kjølevannet av de store opptøyene i Kenya 2007–2008, vokst fram en markant splittelse mellom forskjellige etniske grupper. En underliggende etnisk konflikt kom med all kraft opp på overflaten. Valget ble sterkt preget av den etniske delingen i landet,

“Sorry, but I am going to do it now” Daglig leders svar på tiltale da han ble oppfordret til å vente med Utdanningshjelpen. Desverre kunne ikke de to nederlandske legene som

Årsmøte i oktober: “Det er mange som gir flere former for nødhjelp. Utdanning utgjør i mange tilfeller bare en liten del av hele bildet. At noen satser ene og alene på utdanning og lager dette som sitt ekspertfelt er en sjelden vare”. Bo Jensen, tidligere dask ambassadør i Kenya om Utdanningshjelpen.

i sin tid støttet Felix med utdannelse i Kenya, Walther De Bruijne og Kees Romeijn komme. Kees’ sønn hadde på trangisk måte blitt skutt og drept på St. Maarten i Karibien bare noen dager før årsfesten. Derfor kunne, naturligvis, ikke legene benytte seg av det allerede bookede hotellrommet i Oslo. De Bruijne ville forståelig nok støtte sin venn og forhenværende kollega i denne tunge stunden.

Årsmøtet er en god arena for Utdanningshjelpen til å formidle hva vi gjør utad og for interesserte til å komme i kontakt med oss. Fredag 29. oktober hadde over 180 deltagere funnet veien til Miljøhuset i Oslo for å lære mer om Utdanningshjelpens arbeid. De fremmøtte nøt godt av hjemmelaget tapas og kunstneriske innslag ved blant annet den norske Melodi Grand Prix vinneren Stella Mwangi, Estherorkester og Moving Thoughts. Mellom faglige innslag ved blant annet Utdanningshjelpens representanter og støttespillere, underholdt Bertrand Besiguye deltagerne med poesi. Tilhørerne fikk oppleve flotte taler fra venner av UH, blant andre Rektor Johan Sandstad på Fredtun

Legene hadde allikevel skrevet et brev til Felix og UH som ble lest opp av Kristina Svedberg, medarbeider i UH. Til stor overraskelse for tilhørerne, skrev legene at dersom begravelsen til Kees’ sønn ikke hadde vært på samme dag som årsfesten ble holdt, hadde de kommet og deltatt på arrangementet. Videre skrev legene om sine samtaler med Felix den gangen han hadde luftet ideene om UH før organisasjonen ble etablert. De hadde begge anbefalt Felix å vente med å sette igang sine store planer til han selv ble ferdig med sin utdannelse, fikk fast jobb og hadde spart opp noen penger. Felix hadde svar på tiltale: “Sorry, but I am going to

8

UHraport2010.indd 6

UH er med på banebrytende arbeid: Ungdomskonferanse i Nairobi i desember

med Kibaki som medlem av det tradisjonelt dominante kikuyu-folket og Odinga et medlem av den luo-etniske gruppen. Opptøyene oppsto etter at Mwai Kibaki ble erklært vinner av presidentvalget etter et omstridt valgresultat. Opposisjonstilhengere, hovedsakelig støttespillere av Raila Odinga fra Organge Democratic Movement (ODM) bidro til at opptøyene bredte seg over hele landet i form av drap, plyndring, brenning av hus, fabrikker og butikker. Kenyas 36 millioner innbyggere er fordelt på over 40 etniske grupper.

Bevisstgjøring av utviklingsmuligheter starter på grasrotnivå, og på tvers av etnisitet, men skaper ikke helhetlig forandring uten samarbeid med overordnede parter i et land. Utdanningshjelpen arrangerte i samarbeid med Diaspora Network (DN)*11 en ungdomskonferanse kalt “Empowering the youth through networking and giving back to the society”. Konferansen ble holdt 18. Desember i Kenyas hovedstad Nairobi.

Folk i Kenya begynte å snakke om et todelt Kenya, et for luofolket og et annet for kikuyufolket, mens andre etniske grupperinger som for eksempel Kisii-folket ble skvist mellom de ulike fraksjonene. Opptøyene resulterte i mellom 800 og 1500 drepte, og 180 000–260 000 mennesker ble drevet på flukt. Kofi Annan ankom landet rundt en måned etter valget, og lyktes i å fremforhandle grunnlaget for

Bakgrunnen for konferansen var å bevisstgjøre unge mennesker om viktigheten av deres engasjement i samfunnet både i politikken og på grasrotnivå. Mange i (blant annet) Kenya har en oppfatning av at all hjelp og bistand skal komme, så å si obligatorisk, fra vesten. UHs appell i Nairobi i desember bidrar med innspill til å bryte med disse antagelsene og bevisstgjøre unge mennesker til å lete etter ressur sene i seg selv, i sine samfunn og i sine nettverkfor

*11 http://diasporanetwork.org

9

01/11/11 23:54


10

FOKUS #5 FOKUS: ELEVER

Top 10 er en nominasjonsordning initiert av ”Leadership Foundation” og eies av Lisa Cooper. Målet med ordningen er å lete frem til og kåre 10 (fem kvinner og fem menn) førstegenerasjonsinnvandrere som har utøvd lederskap og/eller inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns- og/eller kulturliv. Felix mottok som en av tidenes yngste denne prisen i 2010 blant annet på grunn av sitt arbeid med Utdanningshjelpen (UH). Juryen vektla selvledelse og talent i kåringen. Vi håper at tildelingen av prisen vil bidra til økt fokus på Utdanningshjelpens prosjekter og utdanning som en universell rettighet i tiden som kommer!

Utdanningshjelpens (UHs) tidligere organisasjonssekretær, Guro Sørensen, er for tiden bosatt i Ghana. Hun avla et besøk hos tre av elevene UH sender skolestipender til. Både Ellen, James og Kofi går på ungdomsskolen i hovedstaden. Adrian Onyando besøkte vår nylig rekruterte elev David i med en vanskelig og tung bakgrunn som utstøtt både av ver i. Han er nå en del avet kvalifiseringsprogram for

Utdanningshjelpens samarbeidpartner i Nairobi er Jared Ochieng. Han har intervjuet fire av UHs stipendmottagere. Michael fra Kisumu, Lydia fra Osiri Beach samt Joseph og Erick fra Pokot og begge ferdig utdannet i løpet av året og er allerede i arbeid! Vi gratulerer dem med vel overstått!

#5a

forskjellige, de ulike alternativene viser variasjonen som kan oppstå mellom offentlig og private skoler. Dette er omtrente tall for kostnader pr. år: Barneskole: mellom 450-1500 NOK.Ungdomsskole: 6001800 NOK.Videregående: 1500 -3500 NOK (eventuelt med internatskoletillegg på 2700 NOK).Pluss eventuelt internatskoletillegg på ca 2.500-3.000 NOK .Universitet: (fra 4000 NOK, og studentbolig: 1.000-3.500 NOK).All undervisning foregår på engelsk.

Ghana:

• Ghana (tidligere Gullkysten) ligger i Vest Afrika, og grenser til Elfenbenskysten i vest, Burkina Faso i nord, Togo i øst, og har kystlinje i sør. Landet ble selvstendig fra britisk kolonistyre i 1957.

en felles politisk plattform. Den 12. april ble Kibaki og Odinga enige om utnevnelsen av en koalisjonsregjering, ledet av Odinga som statsminister.

• Folketall ca 24.233.431 • Språk: Engelsk (offisielt). I alt snakkes det omtrent 75 språk, bl.a Twi, Ga, Ewe og Dagbani.

Ellen Ambeck, Ghana: Ellen forteller energisk og overbevisende og med et stort smil- “I want to be a nurse”. Det er ikke tvil om at det er dette hun drømmer om, for Ellen ønsker å hjelpe andre mennesker.

• Ghana blir i afrikansk sammenheng trukket fram som et eksempel på vellykket sameksistens mellom forskjellige etniske grupper og religiøs tilhørighet. • Analfabetisme: 25% av befolkningen over 15 år kan ikke lese og skrive ordentlig.

Konferansen ble sponset av flere norske bedrifter innenfor fornybar energi. Scatec Solar (Scandinavian Center for Advanced Technology)*12, ASV Solar*13 og Eltec Valere*14.

Ellen (13 år) er ei av jentene UH har støttet i Ghana siden semesterstart i 2008. Hun går nå andre året på Junior High School (ungdomskole). Hun bor sammen med sin mor, søster og bestemor i Teiman, ca 45 minutters kjøretur fra Accra. Ellen er en av ni elever i Ghana som UH har flyttet fra offentlig skole til privatskole. Dette er for å kunne gi henne en bedre læringsarena. Skolen er liten og har få elever. Selv forteller at Ellen at hun trives godt på skolen og har gode venner i klassen. Når hun er ferdig med ungdomsskolen ønsker hun å starte på Senior High School (videregående).

• 30% av innbyggerne under FNs fattigdomsgrense. Landet har også stor statsgjeld.

Vår daglige leder Felix Osok er kåret til en av Norges top 10 internasjonale ledere:

• Ghana undertegnet FNs tusenårsmål om “Education for All” innen 2015

2010 ble innledet med en pris til Utdanningshjelpen og avrundes, indirekte, med enda en pris: Vår daglige leder Felix Osok ble på slutten av året velfortjent kåret til en av Norges topp 10 internasjonale ledere.

• Grunnskolen er obligatorisk og gratis ifølge de statlige retningslinjene. I praksis betales det ikke for selve undervisningen, men det betales for skolebøker og skrivemateriell, skoleuniformer inkludert passende skotøy(noen skoler har også en egen obligatorisk Fredagsuniform) og toalettpapir. Skolene krever også avgift for å avlegge eksamen, og en PTA (parents and teachers association) payment. Ungdomskolen er ikke inkludert i den obligatoriske grunnskolen. Skolesystemet er som følger: tre år førskole, seks årbarneskole og tre ungdomskole. Det er kvalifikasjonskrav for å gå videre på på tre- til fireårs videregående skole gjennomThe Basic Education Certificate Examination administrert av det vestafrikanske eksamineringskonsulatet. For høyere utdannelse må bestå The West African Senior Secondary Examination (WASSCE).

*12 http://www.scatec.no/no.aspx *13 http://www.asvsolar.no *14 http://www.eltekvalere.com/wip4

10

UHraport2010.indd 7

• Studielån er kun tilgjengelig ved universitetsutdannelse, og dekker kun 30 prosent av utgiftene. lånet blir ofte utbetalt i midten eller i slutten av et semester, mens studentene må betale ved skolestart for å få lov til å begynne.

• Ghanas landareal er 238.535 km2 og er delt inn i 10 regioner.

Til konferansen i Nairobi kom det 7 ungdomsgrupper fra hele landet med forskjellige etnisk bakgrunn. Fra UH reiste Felix Osok, Steffen Mussche samt et medlem av UHs rådgivningsorgan, Vegard Smith Tegenander. Med på turen var også Stella Mwangi, UHs ambassadør siden 2006. Hun holdt en fengende konsert for alle fremmøtte. En av våre studenter Michael Otieno Ogilo møtte opp til begivenheten i tillegg til en kenyansk UH venn, Aggrey Amatta, samt vår samarbeidspartner Adrian Onyando.

Ungenya. Han er en ung mann familie og samfunnet han lefremtidige dataingeniørstudenter.

• Det er et markant skille mellom kvaliteten på private og offentlige skole.Det brukes et poengsystem (kalt BECE) for å sammen¬ligne kvaliteten og prestasjonen i skolene. De private skolene scorer alltid høyest på skalaen. Offentlige skoler ligger absolutt lavest på poengskalaen. Kostnader for utdanning er

11

01/11/11 23:54


10

FOKUS #5 FOKUS: ELEVER

Top 10 er en nominasjonsordning initiert av ”Leadership Foundation” og eies av Lisa Cooper. Målet med ordningen er å lete frem til og kåre 10 (fem kvinner og fem menn) førstegenerasjonsinnvandrere som har utøvd lederskap og/eller inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns- og/eller kulturliv. Felix mottok som en av tidenes yngste denne prisen i 2010 blant annet på grunn av sitt arbeid med Utdanningshjelpen (UH). Juryen vektla selvledelse og talent i kåringen. Vi håper at tildelingen av prisen vil bidra til økt fokus på Utdanningshjelpens prosjekter og utdanning som en universell rettighet i tiden som kommer!

Utdanningshjelpens (UHs) tidligere organisasjonssekretær, Guro Sørensen, er for tiden bosatt i Ghana. Hun avla et besøk hos tre av elevene UH sender skolestipender til. Både Ellen, James og Kofi går på ungdomsskolen i hovedstaden. Adrian Onyando besøkte vår nylig rekruterte elev David i med en vanskelig og tung bakgrunn som utstøtt både av ver i. Han er nå en del avet kvalifiseringsprogram for

Utdanningshjelpens samarbeidpartner i Nairobi er Jared Ochieng. Han har intervjuet fire av UHs stipendmottagere. Michael fra Kisumu, Lydia fra Osiri Beach samt Joseph og Erick fra Pokot og begge ferdig utdannet i løpet av året og er allerede i arbeid! Vi gratulerer dem med vel overstått!

#5a

forskjellige, de ulike alternativene viser variasjonen som kan oppstå mellom offentlig og private skoler. Dette er omtrente tall for kostnader pr. år: Barneskole: mellom 450-1500 NOK.Ungdomsskole: 6001800 NOK.Videregående: 1500 -3500 NOK (eventuelt med internatskoletillegg på 2700 NOK).Pluss eventuelt internatskoletillegg på ca 2.500-3.000 NOK .Universitet: (fra 4000 NOK, og studentbolig: 1.000-3.500 NOK).All undervisning foregår på engelsk.

Ghana:

• Ghana (tidligere Gullkysten) ligger i Vest Afrika, og grenser til Elfenbenskysten i vest, Burkina Faso i nord, Togo i øst, og har kystlinje i sør. Landet ble selvstendig fra britisk kolonistyre i 1957.

en felles politisk plattform. Den 12. april ble Kibaki og Odinga enige om utnevnelsen av en koalisjonsregjering, ledet av Odinga som statsminister.

• Folketall ca 24.233.431 • Språk: Engelsk (offisielt). I alt snakkes det omtrent 75 språk, bl.a Twi, Ga, Ewe og Dagbani.

Ellen Ambeck, Ghana: Ellen forteller energisk og overbevisende og med et stort smil- “I want to be a nurse”. Det er ikke tvil om at det er dette hun drømmer om, for Ellen ønsker å hjelpe andre mennesker.

• Ghana blir i afrikansk sammenheng trukket fram som et eksempel på vellykket sameksistens mellom forskjellige etniske grupper og religiøs tilhørighet. • Analfabetisme: 25% av befolkningen over 15 år kan ikke lese og skrive ordentlig.

Konferansen ble sponset av flere norske bedrifter innenfor fornybar energi. Scatec Solar (Scandinavian Center for Advanced Technology)*12, ASV Solar*13 og Eltec Valere*14.

Ellen (13 år) er ei av jentene UH har støttet i Ghana siden semesterstart i 2008. Hun går nå andre året på Junior High School (ungdomskole). Hun bor sammen med sin mor, søster og bestemor i Teiman, ca 45 minutters kjøretur fra Accra. Ellen er en av ni elever i Ghana som UH har flyttet fra offentlig skole til privatskole. Dette er for å kunne gi henne en bedre læringsarena. Skolen er liten og har få elever. Selv forteller at Ellen at hun trives godt på skolen og har gode venner i klassen. Når hun er ferdig med ungdomsskolen ønsker hun å starte på Senior High School (videregående).

• 30% av innbyggerne under FNs fattigdomsgrense. Landet har også stor statsgjeld.

Vår daglige leder Felix Osok er kåret til en av Norges top 10 internasjonale ledere:

• Ghana undertegnet FNs tusenårsmål om “Education for All” innen 2015

2010 ble innledet med en pris til Utdanningshjelpen og avrundes, indirekte, med enda en pris: Vår daglige leder Felix Osok ble på slutten av året velfortjent kåret til en av Norges topp 10 internasjonale ledere.

• Grunnskolen er obligatorisk og gratis ifølge de statlige retningslinjene. I praksis betales det ikke for selve undervisningen, men det betales for skolebøker og skrivemateriell, skoleuniformer inkludert passende skotøy(noen skoler har også en egen obligatorisk Fredagsuniform) og toalettpapir. Skolene krever også avgift for å avlegge eksamen, og en PTA (parents and teachers association) payment. Ungdomskolen er ikke inkludert i den obligatoriske grunnskolen. Skolesystemet er som følger: tre år førskole, seks årbarneskole og tre ungdomskole. Det er kvalifikasjonskrav for å gå videre på på tre- til fireårs videregående skole gjennomThe Basic Education Certificate Examination administrert av det vestafrikanske eksamineringskonsulatet. For høyere utdannelse må bestå The West African Senior Secondary Examination (WASSCE).

*12 http://www.scatec.no/no.aspx *13 http://www.asvsolar.no *14 http://www.eltekvalere.com/wip4

10

UHraport2010.indd 7

• Studielån er kun tilgjengelig ved universitetsutdannelse, og dekker kun 30 prosent av utgiftene. lånet blir ofte utbetalt i midten eller i slutten av et semester, mens studentene må betale ved skolestart for å få lov til å begynne.

• Ghanas landareal er 238.535 km2 og er delt inn i 10 regioner.

Til konferansen i Nairobi kom det 7 ungdomsgrupper fra hele landet med forskjellige etnisk bakgrunn. Fra UH reiste Felix Osok, Steffen Mussche samt et medlem av UHs rådgivningsorgan, Vegard Smith Tegenander. Med på turen var også Stella Mwangi, UHs ambassadør siden 2006. Hun holdt en fengende konsert for alle fremmøtte. En av våre studenter Michael Otieno Ogilo møtte opp til begivenheten i tillegg til en kenyansk UH venn, Aggrey Amatta, samt vår samarbeidspartner Adrian Onyando.

Ungenya. Han er en ung mann familie og samfunnet han lefremtidige dataingeniørstudenter.

• Det er et markant skille mellom kvaliteten på private og offentlige skole.Det brukes et poengsystem (kalt BECE) for å sammen¬ligne kvaliteten og prestasjonen i skolene. De private skolene scorer alltid høyest på skalaen. Offentlige skoler ligger absolutt lavest på poengskalaen. Kostnader for utdanning er

11

01/11/11 23:54


ELEVER FOKUS Siden det ikke er noen videregående skole i hennes område, tenker hun å begynne på internatskole. Etter dette vil hun ta fatt på sykepleieutdannelsen.

Ellen gleder seg til å starte på internatskole. Hun vil få mer tid til skolearbeid der enn hjemme. Hun kan bekrefte at hun må jobbe hardt på skolen for å få gode karakterer. Det blir lange dager for den unge jenta som ofte sitter på skolen etter skoletid med lekser.

Når hun kommer hjem hjelper hun sin mor med å selge klesstoffer i landsbyområdet. Morens yrke som selger gjør at familiens økonomiske situasjon er ustabil, og de må stå på for å få nok inntekter. Ellen forstår derfor at hun må hjelpe til, men forteller at det gir mindre tid til skolearbeid og at det sliter på kroppen. Hun har hodepine og føler seg slapp etter

James Tetteh, Ghana:

Kofi Terenye, Ghana:

På vei til James klasserom plukker han opp en fotball og begynner å trikse med den. Han fanger hele klassens oppmerksomhet fra andre etasje. James er en sjenert type, og er ikke vant til mye oppmerksomhet. Men sånn er det å være stjerne: kommer drømmen hans om å bli profesjonell fotballspiller til å oppfylles må han venne seg til det. Og det er lett å se at han også liker å vekke oppsikt.

Kofi svarer sjenert på spørsmålet om hva han vil bruke utdannelsen sin til: “Only God can choose”. Han forteller at han ønsker å fortsette på videregående skole, og derfra håper han å kunne studere på universitetet.

James (15) går andre året på offentlige Kanda Junior High School (ungdomsskole) i Nima, Accra. James har blitt støttet av UH siden 2008. Han har mistet begge sine foreldre, men bor nå sammen med sin søster. Søsteren jobber som farmasøyt, og han forteller at situasjonen har forbedret seg for dem.

#5b Kenya:

Kofi (13) bor i hjertet av Accra, Ghanas hovedstad. Der bor han sammen med far og tre søstre i et lite hus to minutter gange fra Accras hovedmarked. Hit kommer tusener av mennesker hver dag for å selge og kjøpe varer, det er stadig tett trafikk, og vi ser hjemløse sitte gatelangs. Huset er heller ikke langt fra Kofi’s skole, Independent Avenue 2’ School, hvor han går første året på undomsskolen.

• Republikken Kenya ligger ved ekvator i ØstAfrika.. En stor del av landet var britisk koloni fram til 1963 under navnet Britisk Østafrika. Landet grenser mot Tanzania i sør, Uganda vest, SørSudan i nordvest, Etiopia i nord, Somalia i nordøst og det indiske hav i sørøst.

Kofi var Ghanaprosjektets første elev. Vi vet at mange av UH’s elever har behov for støtten de får. Kofi’s to søstre skulle begynt på henholdsvis videregående og første klasse på barneskolen, men familien har ikke hatt råd til å betale skoleavgiften til jentene. Kofi forteller at han trives på skolen og at han er motivert, noe som også bidrar til gode resultater. På fritiden driver Kofi med akrobatikk og han er dyktig!

• Folketall ca 41,000,000 (Juli 2011 est).

• Kenyas landareal er 580.367 Km2 delt inn i 8 provinser.

• Språk: Engelsk (offisielt). Swahili ( offisielt) og mange nasjonale språk. • Religion: et stort flertall er kristne (Protestanter 45 % og Romersk-katolsk 33%) men estimatene for andelen av befolkningen som følger islam eller naturreligioner varierer mye.

Det er lett å se at Kofi kommer fra en familie fylt med kjærlighet. Faren som er pensjonert har nær kontakt med alle barna, og de to eldste søstrene tuller og bærer på minstejenta på to år. Det er godt å se kjærligheten og gleden til tross av alle bekymringene de har.

å ha gått rundt i sol og varme for å selge stoffer. Når hun kommer hjem er ofte konsentrasjonen svekket når hun skal ta fatt på lekselesing. Da hender det at hun står opp grytidlig om morgenen for å gjøre ferdig leksene før hun skal være på skolen kl 06.30.

• Analfabetisme: 25% av befolkningen over 15 år kan ikke lese og skrive ordentlig. • Etniske grupper: Kikuyu 22% ,Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, andre afrikanere 15%, ikke-afrikanere (Asiatere, Europeere og Arabere) 1% • Grunnskolen består av et 8:4:4 system. Grunnskolen ( fra 6-14 år) er gratis men ikke obligatorisk. Videregående skole koster i snitt 3.400 NOK per år. For å få opptak tik videregåendeskole må avsluttende eksamen må bestås KCPE ( Kenyan Certificate of Secondary Examination). For opptak til høyere utdannelse må man bestå KCSE (Kenyan Certificate of Secondary Education)

Samtidig er han glad for støtten han får fra UH, den er med på å lette hverdagen for den lille familien. Desember har akkurat begynt når Sørensen besøker ham, og fra neste uke starter James med eksamener, totalt seks stykker. Eksamens- og kopieringsgebyr på ca. 70 NOK betales inn av prosjektansvarlig. Det er ikke store summen i norske øyne, men for en del elever er dette en stor sum med penger. Dersom gebyrene ikke blir betalt får ikke elevene ta eksamen og vil dermed stryke i faget. Etter at UH denne desemberdagen har oppfylt sin del av avtalen, står det bare på James’ forberedelser og faglige kompetanse. Når James snakker med Sørensen, innrømmer han at han er litt ukonsentrert når det kommer til skolearbeidet. Dette er nok noe de fleste av oss selv har opplevd som 15 åringer. Etter skoletid har han fotballtrening, mandag til fredag. Hans drøm er nemlig å bli profesjonell fotballspiller. Derfor ønsker han å begynne på fotballskole etter ungdomsskolen.

Ellen tror at dersom hun ikke hadde fått stipend fra UH ville hun ikke kunne gått på den skolen hun går på i dag. Morens situasjon er så uforutsigbar at hun aldri kan vite fra dag til dag om hun har råd til å betale skoleutgifter for sin datter. Sørensen konkluderer med at hun oppfatter Ellen som en motivert og energisk elev, med gode sjanser for å oppnå sin drøm som sykepleier med bakgrunn i egen stå-på-vilje.

• Elever kan få støtte gjennom offentlig finansiert fond: The Constituencies Development Fund (CDF). Fondet er rettet mot utviklingsprosjekter på grasrotnivå. Dette er ett av flere tiltak regjeringen har satt igang for å redusere fattigdommen og å harmonisere spredring av utvikling i hele landet. Fondet tar sikte på å sikre at 2.5% av statsbudsjettet er øremerket alle og fordelt på de forskjellige valgkretsene . Det er en parlamentsrepresentant som har det overordnede ansvaret for dette. Joseph Seketei Loringelech, Kenya: Det skulle ta hele fjorten år for Joseph å fullføre videregående skole. I dag er han utdannet grunnskolelærer gjennom UHs stipendordning. Han har følgende appell til UH: “ Jeg oppfordrer Utdanningshjelpen til å videreutvikle sitt nettverk slik at organisasjonen kan nå flere unge mennesker både i Kenya og rundt om i verden. Det er viktig å ta utgangspunkt i menneskers naturlige talent og ferdigheter. Ikke alle ønsker eller kan bli akademikere. Alle samfunn har behov for mennesker med varierte kvalifikasjoner, være seg akademikere, kunstnere av alle slag og idrettsutøvere o.s.v”

I Ghana har flere slike skoler sprunget opp. Dette er vanlige videregående skoler som samtidig fokuserer på å skape fremtidens fotballstjerner. James er som mange andre unggutter, målrettet, men han vet at han samtidig må jobbe med andre fag på skolen for i det hele tatt å komme inn på en fotballskole. Nå når avgiften og gebyrene er betalt er det i hvert fall ingenting i veien for at han skal få tatt alle eksamenene, så nå er han ett skritt nærmere å oppnå sin store drøm.

12

UHraport2010.indd 8

13

01/11/11 23:54


ELEVER FOKUS Siden det ikke er noen videregående skole i hennes område, tenker hun å begynne på internatskole. Etter dette vil hun ta fatt på sykepleieutdannelsen.

Ellen gleder seg til å starte på internatskole. Hun vil få mer tid til skolearbeid der enn hjemme. Hun kan bekrefte at hun må jobbe hardt på skolen for å få gode karakterer. Det blir lange dager for den unge jenta som ofte sitter på skolen etter skoletid med lekser.

Når hun kommer hjem hjelper hun sin mor med å selge klesstoffer i landsbyområdet. Morens yrke som selger gjør at familiens økonomiske situasjon er ustabil, og de må stå på for å få nok inntekter. Ellen forstår derfor at hun må hjelpe til, men forteller at det gir mindre tid til skolearbeid og at det sliter på kroppen. Hun har hodepine og føler seg slapp etter

James Tetteh, Ghana:

Kofi Terenye, Ghana:

På vei til James klasserom plukker han opp en fotball og begynner å trikse med den. Han fanger hele klassens oppmerksomhet fra andre etasje. James er en sjenert type, og er ikke vant til mye oppmerksomhet. Men sånn er det å være stjerne: kommer drømmen hans om å bli profesjonell fotballspiller til å oppfylles må han venne seg til det. Og det er lett å se at han også liker å vekke oppsikt.

Kofi svarer sjenert på spørsmålet om hva han vil bruke utdannelsen sin til: “Only God can choose”. Han forteller at han ønsker å fortsette på videregående skole, og derfra håper han å kunne studere på universitetet.

James (15) går andre året på offentlige Kanda Junior High School (ungdomsskole) i Nima, Accra. James har blitt støttet av UH siden 2008. Han har mistet begge sine foreldre, men bor nå sammen med sin søster. Søsteren jobber som farmasøyt, og han forteller at situasjonen har forbedret seg for dem.

#5b Kenya:

Kofi (13) bor i hjertet av Accra, Ghanas hovedstad. Der bor han sammen med far og tre søstre i et lite hus to minutter gange fra Accras hovedmarked. Hit kommer tusener av mennesker hver dag for å selge og kjøpe varer, det er stadig tett trafikk, og vi ser hjemløse sitte gatelangs. Huset er heller ikke langt fra Kofi’s skole, Independent Avenue 2’ School, hvor han går første året på undomsskolen.

• Republikken Kenya ligger ved ekvator i ØstAfrika.. En stor del av landet var britisk koloni fram til 1963 under navnet Britisk Østafrika. Landet grenser mot Tanzania i sør, Uganda vest, SørSudan i nordvest, Etiopia i nord, Somalia i nordøst og det indiske hav i sørøst.

Kofi var Ghanaprosjektets første elev. Vi vet at mange av UH’s elever har behov for støtten de får. Kofi’s to søstre skulle begynt på henholdsvis videregående og første klasse på barneskolen, men familien har ikke hatt råd til å betale skoleavgiften til jentene. Kofi forteller at han trives på skolen og at han er motivert, noe som også bidrar til gode resultater. På fritiden driver Kofi med akrobatikk og han er dyktig!

• Folketall ca 41,000,000 (Juli 2011 est).

• Kenyas landareal er 580.367 Km2 delt inn i 8 provinser.

• Språk: Engelsk (offisielt). Swahili ( offisielt) og mange nasjonale språk. • Religion: et stort flertall er kristne (Protestanter 45 % og Romersk-katolsk 33%) men estimatene for andelen av befolkningen som følger islam eller naturreligioner varierer mye.

Det er lett å se at Kofi kommer fra en familie fylt med kjærlighet. Faren som er pensjonert har nær kontakt med alle barna, og de to eldste søstrene tuller og bærer på minstejenta på to år. Det er godt å se kjærligheten og gleden til tross av alle bekymringene de har.

å ha gått rundt i sol og varme for å selge stoffer. Når hun kommer hjem er ofte konsentrasjonen svekket når hun skal ta fatt på lekselesing. Da hender det at hun står opp grytidlig om morgenen for å gjøre ferdig leksene før hun skal være på skolen kl 06.30.

• Analfabetisme: 25% av befolkningen over 15 år kan ikke lese og skrive ordentlig. • Etniske grupper: Kikuyu 22% ,Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, andre afrikanere 15%, ikke-afrikanere (Asiatere, Europeere og Arabere) 1% • Grunnskolen består av et 8:4:4 system. Grunnskolen ( fra 6-14 år) er gratis men ikke obligatorisk. Videregående skole koster i snitt 3.400 NOK per år. For å få opptak tik videregåendeskole må avsluttende eksamen må bestås KCPE ( Kenyan Certificate of Secondary Examination). For opptak til høyere utdannelse må man bestå KCSE (Kenyan Certificate of Secondary Education)

Samtidig er han glad for støtten han får fra UH, den er med på å lette hverdagen for den lille familien. Desember har akkurat begynt når Sørensen besøker ham, og fra neste uke starter James med eksamener, totalt seks stykker. Eksamens- og kopieringsgebyr på ca. 70 NOK betales inn av prosjektansvarlig. Det er ikke store summen i norske øyne, men for en del elever er dette en stor sum med penger. Dersom gebyrene ikke blir betalt får ikke elevene ta eksamen og vil dermed stryke i faget. Etter at UH denne desemberdagen har oppfylt sin del av avtalen, står det bare på James’ forberedelser og faglige kompetanse. Når James snakker med Sørensen, innrømmer han at han er litt ukonsentrert når det kommer til skolearbeidet. Dette er nok noe de fleste av oss selv har opplevd som 15 åringer. Etter skoletid har han fotballtrening, mandag til fredag. Hans drøm er nemlig å bli profesjonell fotballspiller. Derfor ønsker han å begynne på fotballskole etter ungdomsskolen.

Ellen tror at dersom hun ikke hadde fått stipend fra UH ville hun ikke kunne gått på den skolen hun går på i dag. Morens situasjon er så uforutsigbar at hun aldri kan vite fra dag til dag om hun har råd til å betale skoleutgifter for sin datter. Sørensen konkluderer med at hun oppfatter Ellen som en motivert og energisk elev, med gode sjanser for å oppnå sin drøm som sykepleier med bakgrunn i egen stå-på-vilje.

• Elever kan få støtte gjennom offentlig finansiert fond: The Constituencies Development Fund (CDF). Fondet er rettet mot utviklingsprosjekter på grasrotnivå. Dette er ett av flere tiltak regjeringen har satt igang for å redusere fattigdommen og å harmonisere spredring av utvikling i hele landet. Fondet tar sikte på å sikre at 2.5% av statsbudsjettet er øremerket alle og fordelt på de forskjellige valgkretsene . Det er en parlamentsrepresentant som har det overordnede ansvaret for dette. Joseph Seketei Loringelech, Kenya: Det skulle ta hele fjorten år for Joseph å fullføre videregående skole. I dag er han utdannet grunnskolelærer gjennom UHs stipendordning. Han har følgende appell til UH: “ Jeg oppfordrer Utdanningshjelpen til å videreutvikle sitt nettverk slik at organisasjonen kan nå flere unge mennesker både i Kenya og rundt om i verden. Det er viktig å ta utgangspunkt i menneskers naturlige talent og ferdigheter. Ikke alle ønsker eller kan bli akademikere. Alle samfunn har behov for mennesker med varierte kvalifikasjoner, være seg akademikere, kunstnere av alle slag og idrettsutøvere o.s.v”

I Ghana har flere slike skoler sprunget opp. Dette er vanlige videregående skoler som samtidig fokuserer på å skape fremtidens fotballstjerner. James er som mange andre unggutter, målrettet, men han vet at han samtidig må jobbe med andre fag på skolen for i det hele tatt å komme inn på en fotballskole. Nå når avgiften og gebyrene er betalt er det i hvert fall ingenting i veien for at han skal få tatt alle eksamenene, så nå er han ett skritt nærmere å oppnå sin store drøm.

12

UHraport2010.indd 8

13

01/11/11 23:54


ELEVER FOKUS videregående skole for gutter, men måtte slutte I 2001 da han ikke hadde penger til å betale for avsluttende eksamen. I 2002 begynte han igjen på videregående skole, denne gangen på Mbita videregående skole for gutter. Med hjelp fra rektoren ved skolen greide han å ta eksamen senere samme år. Han gikk ut med B- i snitt på sin KCSE . Han begynte så å jobbe på et lager for et datafirma, men dette var på ingen måte en sikker job.

Joseph er 33 år, født og oppvokst i Akiriamet Weiwei, Pokot Central District in West Pokot County. Som femtenåring i 1993 bestod han den nasjonale avsluttende eksamenen for ungdomsskoleelever. Dette er en eksamen alle elever I Kenya tar (Kenya Certificate of Primary Education: KCPE). Eksamenen tok han ved Marich Pass grunnskole. Han fikk 64 av 84 mulige poeng, som gav han en B i snittkarakter. Han kom deretter inn på Lenana videregående skole i 1994, men måtte slutte på skolen etter det første året (1995), da familien ikke lenger hadde råd til å la ham fortsette.

Ved en tilfeldighet kom han over en artikkel om en ung mann via nettsidene til Nairobi Daystar. Han leste om denne unge mannen som hadde fått støtte fra to nederlandske leger til å fullføre sin utdannelse mot at han hjalp dem som tolk i lokalsamfunnet. Denne unge mannen gav nå selv tilbake til sitt samfunn gjennom en organisasjon kalt Utdanningshjelpen. Overraskende leste han at denne unge mannen var Felix Osok, som han selv hadde studert sammen med ved Onjiko videregående skole. Han tok kontakt med Felix, som igjen satte han i kontakt med en av kvinnegruppene som UHs partner Adrian Onyando jobbet med. Året etter ble han tatt opp i UHs program og kunne endelig begynne med sin etterlengtende drøm: utdannelse innen farmasøytisk industri. Han begynte på den politekniske høyskolen i Nairobi (Kenyan university college). Han er fortiden førsteårsstudent på programet for anvendt og indistruell biologi. UH har signert en avtale med ham og gitt ham studiegaranti. Selv forteller han at UH har gitt ham en gyllen sjanse til å oppnå sine høyste drømmer. Han ordlegger seg slik:

Ti år senere begynte han på Kapenguria videregående skole for gutter da han fikk støtte fra Constsituency Development Fund (CDF). Støtten var ikke på langt nær tilstrekkelig til å kunne avslutte den videregående utdannelsen. Allikevel lot skoleadministrasjonen han i 2007 å ta avgangseksamen: Kenyan Certificate of Secondary Education( KCSE) . Han fikk C i gjennomsnittskarakter . Da skyldte han skolen 30 000 Kenyanske Shilling (grovt regnet med dagens valuta ca. 16000 NOK) . Kort fortalt måtte Joseph vente 15 år, fra 1993 til 2008 før han kunne begynne på høyrere utdannelse. Begge Josephs foreldre er i live (moren er nå 68 og faren er 96). Grunnet foreldrenes høye alder kunne ingen av dem bistå han med nok økonomiske midler for skole. I tillegg er hans far lam. Familien er avhengig av landbruk, noe som ikke gir stor avkastning da familien bor i et nedbørsfattig område. “Jeg har et ønske om å hjelpe mitt lokalsamfunn på flere måter. Mitt samfunn er splittet grunnet pågående uenighet over fordelig av beitemarker for storfé.Jeg vil bidra som megler i konflikten og dra nytte av bakgrunnen min som lærer i dette arbeidet”.

“UH har gitt meg en olivengren, og ga meg det som måtte til for å gjøre det mulig for meg å være der jeg er i dag”. Hans drøm er å bli ingeniør og han ønsker med den utdannelsen å utvikle sitt samfunn til det bedre, og bidra til å løfte det opp fra fattigdom. Michales råd til UH er å forsøke å nå flere unge mennesker og bistå med hjelp som kan forandre livet deres. Utdannelse er den eneste nøkkelen til et bedre liv og det rette våpenet for å bekjempe fattigdom.

I 2008 var UHs daglige leder i Pokot sammen med Stavern folkehøyskole Fredtun. Der møtte Felix Joseph og fikk høre hans historie. Joseph ble tatt opp i UHs stipendprogram og begynte så på Nyanza lærerhøyskole for grunnskoleutdanning. Han ble ferdig utdannet lærer i Juli 2010. I dag jobber han som lærer på en grunnskole ikke langt fra sin hjemby.

Lydia Achieng Oyier, Kenya: “Jeg kjenner flere som har fått støtte av den CDF, men bare for ett år av gangen. Noen ganger fikk de ikke støtte videre selv om de studerte hardt, og måtte derfor avbryte utdannelsen sin. Jeg fikk UHs studiegaranti og visste at jeg ville få støtte til jeg var ferdig på videregående skole. Dette har vært en uvurderlig gave og et tilbud som jeg ikke kjenner maken til i Kenya”.

Michael Otieno Ogilo, Kenya: Michael kom tilfeldigvis over en artikkel om UH og Felix Osok på nettet. Han gjenkjente Felix som en tidligere medelev på Onjinko videregående skole, og tok direkte kontakt med Felix. “Jeg ble imponert over måten Felix behandlet min henvendelse. Han sendte meg direkte til UHs ansvarlige i feltet for å behovsprøve meg som eventuell kandidat for UHs program. Jeg opplevde at jeg ble rekruttert etter de samme retningslinjene som alle andre, etter at feltrepresentantene hadde vært i kontakt med mine tidligere skoler for referanse. Slik form for gjennomsiktlighet står det stor respekt av!”. Michael er chogo , Hans mor mel, men

Lydia er 23 år gammel, født og oppvokst i Kochia West Homa Bay District, Homa Bay County.Hennes far døde for fire år siden etter lang tids sykeleie. Familien hadde da solgt både land og en stor del av gården for å dekke farens medisinske behandling. Hennes mor jobber derfor på forskjellige gårder rundt omkring i distriktet. Lydia tok KCPE på Kuoyo Korwa ungdomsskole i 2002 og fikk 311 poeng av 500 mulige. Siden begynte hun på Ogandi Videregående skole for jenter I 2003, men måtte slutte året etter da faren døde og det ikke fantes mer økonomiske midler i familien. Hun begynte da å arbeide sammen med moren. Etter noen år fikk hun høre om UH gjennom en nabojente og reiste for å snakke med vår lokale partner Adrian Oyando. På hans anbefaling ble

33 år gammel, født og oppvokst i KoNyando District i Kisumu området. døde i 1999 da han var 21 år gamhans 70 år gamle far lever enda.

Han tok sin KCPE på Nyamwaro grunnskole i Nyando distriktet som 19 åring og fikk 522 av 700 mulige poeng. Etter dette begynte han på Onjiko

14

UHraport2010.indd 9

David Ochieng Oboch, Kenya:

hun tatt opp i UHs stipendordning og begynte på St. Teresas videregående skole for jenter i Kisumu i 2008. Hun avla eksamen (KCSE) i 2010 med C i snitt.

“Jeg forsøkte å få innpass hos slektninger i Alego Gombe etter at min mor døde, men de ville ikke ha noe med meg å gjøre fordi jeg ble unnfanget i Ugenya. Jeg forsøkte å oppspore min far men en kvinnelig slektning av ham ville ikke ha noe med meg å gjøre så jeg ble kastet på dør. Jeg ble til og med truet på livet. Jeg tenkte på å ta selvmord da jeg fikk høre at en av mine stebrødre hadde tenkt å drukne meg i elven. Ikke en dag går uten at jeg er redd for at han skal greie å gjennomføre sin plan. Av alt i verden ønsker jeg å bli dataingeniør og en dag kunne hjelpe mennesker i min situasjon”

“Min største drøm er å få begynne på sykepleierutdanning. Jeg har et håp om én dag a kunne hjelpe unge jenter mot å bli giftet bort i ung alder. Jenter er den mest sårbare gruppen i samfunnet. Jeg ble selv uglesett av slektninger fordi jeg ikke giftet meg etter at min far døde. Jeg ble sett på som lite verdt og uansvarlig”.

Lydia forteller at hun ønsker å bli en rollemodell på lik linje med Adrian og Felix. Hun ønsker å kunne gi noe tilbake til samfunnet og ønsker a gjøre dette gjennom sykepleierutdanningen. For tiden jobber Lydia igjen sammen med moren. Som tidligere nevnt i rapporten har UH begrensede midler, og store utfordringer med å støtte alle programstudenter som ønsker en høyere utdannelse . Dette henger sammen med at UH først og fremst må fokusere på å oppfylle studiegarantien for elevene på videregående skole. Erick Zadock, Kenya: “Jeg gir UH honør for at de hjelper så mange unge jenter der jeg bor. Det er ikke uvanlig at jenter giftes bort i 14 års alder fordi foreldrene ikke ser nytten av å sende dem på skolen. Ca 80% av de rekrutterte av UH i Pokot er jenter og dette har gitt et sterkt signal til medlemmer av mitt samfunn”. Erick er 26 år gammel og født i Siaya District, Siaya County, der hans avdøde far var fra. Han er derfor oppvokst i West Pokot County hvor hans mor er opprinnelig fra. Med hjelp fra søsteren gikk han på skole helt opp til andre året på videregående skole.

David er 23 år gammel, født i Kisumu men bor i Ugenya. Han bor hos en slekting som er enke og syk, den eneste av hans slektninger som tar vare på ham. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Ulumba og siden på Joyland spesialskole i Kisumu der han fullførte siste år i 2008, men hadde ikke penger til å betale for diplomet sitt.

Senere jobbet han frivillig som lærer på Marich Education Centre. Der fikk han høre om UH da Felix var der sammen med Stavern folkehøyskole. Han introduserte seg selv for Felix og fortalte om sin vanskelige situasjon og også drømmen om å fullføre skolen.

UH fikk høre om David gjennom venner og bekjente i Kenya. Det ble enstemmig vedtatt av styret å gjøre ett unntak i rekrutteringsstoppen og dermed å ta opp David til stipendprogrammet. Etter dette reiste vår landskoordinator og feltrepresenant i Osiri Beach Adrian Onyando for å møte han. Adrian hadde med seg en kameramann og det ble laget en liten filmdokumentar av møtet*15.

UH hadde på den tiden ikke midler til å kunne love ham støtte. UH holdt kontakt med Erick og i 2008 møtte han dem igjen sammen med Sigor kvinnegruppe (UHs lokale samarbeidspartner), og ble da tatt opp i UHs stipendprogram. Han begynte å studere maskinteknikk i Eldoret. Det har ikke vært enkelt for Erick å finne jobb der han bor. Derfor har han startet sitt eget mopedverksted i Serek, Pokot, der han bor sammen med sin mor. Mopeder, ofte kalt boda boda i Kenya, er i senere tid blitt et meget populært fremkomstmiddel for unge menn og Erick har fått mange gode tilbakemeldinger fra dem etter at han åpnet sin bedrift. Særlig synes de det er flott at en av deres egne har invistert i samfunnet han kommer fra.

Den unge 23 åringen har et fysisk handikapp som gjør at han ikke kan gå. Han kommer seg fram ved å dra seg fram med hendene. Det gjør vondt for han å sitte lenge av gangen fordi hele underkroppen er avmagret. Han trenger en komfortabel rullestol, samtidig som det ikke ville hjulpet han stort med å komme seg rundt. Hjemmet hans ligger øde til og det finnes ingen veier eller stier. Det blir lett gjørmete når det regner og umulig å ta seg fram. Hans nå avdøde mor var gift på to steder, først i Alego Gombe og etter en familiærer uenighet ble hun separert og giftet seg på nytt i Ugenya Masiro. Hun var ikke gift da David

Han oppfordrer UH til å utvikle muligheter som kan gi ferdig utdannede elever og studenter et sted å jobbe i sitt eget samfunn. Han har et ønske om at nyutdannede elever og studenter kan få jobbmuligheter i sine egne landsbyer slik at de kunne være med på å utvikle disse til det bedre. Hans oppfordring til UH er å tenke på hvordan dette kan la seg gjøre.

*15 Videoen kan sees på våre nettsider sammen med en oversettende tekst.

15

01/11/11 23:54


ELEVER FOKUS videregående skole for gutter, men måtte slutte I 2001 da han ikke hadde penger til å betale for avsluttende eksamen. I 2002 begynte han igjen på videregående skole, denne gangen på Mbita videregående skole for gutter. Med hjelp fra rektoren ved skolen greide han å ta eksamen senere samme år. Han gikk ut med B- i snitt på sin KCSE . Han begynte så å jobbe på et lager for et datafirma, men dette var på ingen måte en sikker job.

Joseph er 33 år, født og oppvokst i Akiriamet Weiwei, Pokot Central District in West Pokot County. Som femtenåring i 1993 bestod han den nasjonale avsluttende eksamenen for ungdomsskoleelever. Dette er en eksamen alle elever I Kenya tar (Kenya Certificate of Primary Education: KCPE). Eksamenen tok han ved Marich Pass grunnskole. Han fikk 64 av 84 mulige poeng, som gav han en B i snittkarakter. Han kom deretter inn på Lenana videregående skole i 1994, men måtte slutte på skolen etter det første året (1995), da familien ikke lenger hadde råd til å la ham fortsette.

Ved en tilfeldighet kom han over en artikkel om en ung mann via nettsidene til Nairobi Daystar. Han leste om denne unge mannen som hadde fått støtte fra to nederlandske leger til å fullføre sin utdannelse mot at han hjalp dem som tolk i lokalsamfunnet. Denne unge mannen gav nå selv tilbake til sitt samfunn gjennom en organisasjon kalt Utdanningshjelpen. Overraskende leste han at denne unge mannen var Felix Osok, som han selv hadde studert sammen med ved Onjiko videregående skole. Han tok kontakt med Felix, som igjen satte han i kontakt med en av kvinnegruppene som UHs partner Adrian Onyando jobbet med. Året etter ble han tatt opp i UHs program og kunne endelig begynne med sin etterlengtende drøm: utdannelse innen farmasøytisk industri. Han begynte på den politekniske høyskolen i Nairobi (Kenyan university college). Han er fortiden førsteårsstudent på programet for anvendt og indistruell biologi. UH har signert en avtale med ham og gitt ham studiegaranti. Selv forteller han at UH har gitt ham en gyllen sjanse til å oppnå sine høyste drømmer. Han ordlegger seg slik:

Ti år senere begynte han på Kapenguria videregående skole for gutter da han fikk støtte fra Constsituency Development Fund (CDF). Støtten var ikke på langt nær tilstrekkelig til å kunne avslutte den videregående utdannelsen. Allikevel lot skoleadministrasjonen han i 2007 å ta avgangseksamen: Kenyan Certificate of Secondary Education( KCSE) . Han fikk C i gjennomsnittskarakter . Da skyldte han skolen 30 000 Kenyanske Shilling (grovt regnet med dagens valuta ca. 16000 NOK) . Kort fortalt måtte Joseph vente 15 år, fra 1993 til 2008 før han kunne begynne på høyrere utdannelse. Begge Josephs foreldre er i live (moren er nå 68 og faren er 96). Grunnet foreldrenes høye alder kunne ingen av dem bistå han med nok økonomiske midler for skole. I tillegg er hans far lam. Familien er avhengig av landbruk, noe som ikke gir stor avkastning da familien bor i et nedbørsfattig område. “Jeg har et ønske om å hjelpe mitt lokalsamfunn på flere måter. Mitt samfunn er splittet grunnet pågående uenighet over fordelig av beitemarker for storfé.Jeg vil bidra som megler i konflikten og dra nytte av bakgrunnen min som lærer i dette arbeidet”.

“UH har gitt meg en olivengren, og ga meg det som måtte til for å gjøre det mulig for meg å være der jeg er i dag”. Hans drøm er å bli ingeniør og han ønsker med den utdannelsen å utvikle sitt samfunn til det bedre, og bidra til å løfte det opp fra fattigdom. Michales råd til UH er å forsøke å nå flere unge mennesker og bistå med hjelp som kan forandre livet deres. Utdannelse er den eneste nøkkelen til et bedre liv og det rette våpenet for å bekjempe fattigdom.

I 2008 var UHs daglige leder i Pokot sammen med Stavern folkehøyskole Fredtun. Der møtte Felix Joseph og fikk høre hans historie. Joseph ble tatt opp i UHs stipendprogram og begynte så på Nyanza lærerhøyskole for grunnskoleutdanning. Han ble ferdig utdannet lærer i Juli 2010. I dag jobber han som lærer på en grunnskole ikke langt fra sin hjemby.

Lydia Achieng Oyier, Kenya: “Jeg kjenner flere som har fått støtte av den CDF, men bare for ett år av gangen. Noen ganger fikk de ikke støtte videre selv om de studerte hardt, og måtte derfor avbryte utdannelsen sin. Jeg fikk UHs studiegaranti og visste at jeg ville få støtte til jeg var ferdig på videregående skole. Dette har vært en uvurderlig gave og et tilbud som jeg ikke kjenner maken til i Kenya”.

Michael Otieno Ogilo, Kenya: Michael kom tilfeldigvis over en artikkel om UH og Felix Osok på nettet. Han gjenkjente Felix som en tidligere medelev på Onjinko videregående skole, og tok direkte kontakt med Felix. “Jeg ble imponert over måten Felix behandlet min henvendelse. Han sendte meg direkte til UHs ansvarlige i feltet for å behovsprøve meg som eventuell kandidat for UHs program. Jeg opplevde at jeg ble rekruttert etter de samme retningslinjene som alle andre, etter at feltrepresentantene hadde vært i kontakt med mine tidligere skoler for referanse. Slik form for gjennomsiktlighet står det stor respekt av!”. Michael er chogo , Hans mor mel, men

Lydia er 23 år gammel, født og oppvokst i Kochia West Homa Bay District, Homa Bay County.Hennes far døde for fire år siden etter lang tids sykeleie. Familien hadde da solgt både land og en stor del av gården for å dekke farens medisinske behandling. Hennes mor jobber derfor på forskjellige gårder rundt omkring i distriktet. Lydia tok KCPE på Kuoyo Korwa ungdomsskole i 2002 og fikk 311 poeng av 500 mulige. Siden begynte hun på Ogandi Videregående skole for jenter I 2003, men måtte slutte året etter da faren døde og det ikke fantes mer økonomiske midler i familien. Hun begynte da å arbeide sammen med moren. Etter noen år fikk hun høre om UH gjennom en nabojente og reiste for å snakke med vår lokale partner Adrian Oyando. På hans anbefaling ble

33 år gammel, født og oppvokst i KoNyando District i Kisumu området. døde i 1999 da han var 21 år gamhans 70 år gamle far lever enda.

Han tok sin KCPE på Nyamwaro grunnskole i Nyando distriktet som 19 åring og fikk 522 av 700 mulige poeng. Etter dette begynte han på Onjiko

14

UHraport2010.indd 9

David Ochieng Oboch, Kenya:

hun tatt opp i UHs stipendordning og begynte på St. Teresas videregående skole for jenter i Kisumu i 2008. Hun avla eksamen (KCSE) i 2010 med C i snitt.

“Jeg forsøkte å få innpass hos slektninger i Alego Gombe etter at min mor døde, men de ville ikke ha noe med meg å gjøre fordi jeg ble unnfanget i Ugenya. Jeg forsøkte å oppspore min far men en kvinnelig slektning av ham ville ikke ha noe med meg å gjøre så jeg ble kastet på dør. Jeg ble til og med truet på livet. Jeg tenkte på å ta selvmord da jeg fikk høre at en av mine stebrødre hadde tenkt å drukne meg i elven. Ikke en dag går uten at jeg er redd for at han skal greie å gjennomføre sin plan. Av alt i verden ønsker jeg å bli dataingeniør og en dag kunne hjelpe mennesker i min situasjon”

“Min største drøm er å få begynne på sykepleierutdanning. Jeg har et håp om én dag a kunne hjelpe unge jenter mot å bli giftet bort i ung alder. Jenter er den mest sårbare gruppen i samfunnet. Jeg ble selv uglesett av slektninger fordi jeg ikke giftet meg etter at min far døde. Jeg ble sett på som lite verdt og uansvarlig”.

Lydia forteller at hun ønsker å bli en rollemodell på lik linje med Adrian og Felix. Hun ønsker å kunne gi noe tilbake til samfunnet og ønsker a gjøre dette gjennom sykepleierutdanningen. For tiden jobber Lydia igjen sammen med moren. Som tidligere nevnt i rapporten har UH begrensede midler, og store utfordringer med å støtte alle programstudenter som ønsker en høyere utdannelse . Dette henger sammen med at UH først og fremst må fokusere på å oppfylle studiegarantien for elevene på videregående skole. Erick Zadock, Kenya: “Jeg gir UH honør for at de hjelper så mange unge jenter der jeg bor. Det er ikke uvanlig at jenter giftes bort i 14 års alder fordi foreldrene ikke ser nytten av å sende dem på skolen. Ca 80% av de rekrutterte av UH i Pokot er jenter og dette har gitt et sterkt signal til medlemmer av mitt samfunn”. Erick er 26 år gammel og født i Siaya District, Siaya County, der hans avdøde far var fra. Han er derfor oppvokst i West Pokot County hvor hans mor er opprinnelig fra. Med hjelp fra søsteren gikk han på skole helt opp til andre året på videregående skole.

David er 23 år gammel, født i Kisumu men bor i Ugenya. Han bor hos en slekting som er enke og syk, den eneste av hans slektninger som tar vare på ham. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Ulumba og siden på Joyland spesialskole i Kisumu der han fullførte siste år i 2008, men hadde ikke penger til å betale for diplomet sitt.

Senere jobbet han frivillig som lærer på Marich Education Centre. Der fikk han høre om UH da Felix var der sammen med Stavern folkehøyskole. Han introduserte seg selv for Felix og fortalte om sin vanskelige situasjon og også drømmen om å fullføre skolen.

UH fikk høre om David gjennom venner og bekjente i Kenya. Det ble enstemmig vedtatt av styret å gjøre ett unntak i rekrutteringsstoppen og dermed å ta opp David til stipendprogrammet. Etter dette reiste vår landskoordinator og feltrepresenant i Osiri Beach Adrian Onyando for å møte han. Adrian hadde med seg en kameramann og det ble laget en liten filmdokumentar av møtet*15.

UH hadde på den tiden ikke midler til å kunne love ham støtte. UH holdt kontakt med Erick og i 2008 møtte han dem igjen sammen med Sigor kvinnegruppe (UHs lokale samarbeidspartner), og ble da tatt opp i UHs stipendprogram. Han begynte å studere maskinteknikk i Eldoret. Det har ikke vært enkelt for Erick å finne jobb der han bor. Derfor har han startet sitt eget mopedverksted i Serek, Pokot, der han bor sammen med sin mor. Mopeder, ofte kalt boda boda i Kenya, er i senere tid blitt et meget populært fremkomstmiddel for unge menn og Erick har fått mange gode tilbakemeldinger fra dem etter at han åpnet sin bedrift. Særlig synes de det er flott at en av deres egne har invistert i samfunnet han kommer fra.

Den unge 23 åringen har et fysisk handikapp som gjør at han ikke kan gå. Han kommer seg fram ved å dra seg fram med hendene. Det gjør vondt for han å sitte lenge av gangen fordi hele underkroppen er avmagret. Han trenger en komfortabel rullestol, samtidig som det ikke ville hjulpet han stort med å komme seg rundt. Hjemmet hans ligger øde til og det finnes ingen veier eller stier. Det blir lett gjørmete når det regner og umulig å ta seg fram. Hans nå avdøde mor var gift på to steder, først i Alego Gombe og etter en familiærer uenighet ble hun separert og giftet seg på nytt i Ugenya Masiro. Hun var ikke gift da David

Han oppfordrer UH til å utvikle muligheter som kan gi ferdig utdannede elever og studenter et sted å jobbe i sitt eget samfunn. Han har et ønske om at nyutdannede elever og studenter kan få jobbmuligheter i sine egne landsbyer slik at de kunne være med på å utvikle disse til det bedre. Hans oppfordring til UH er å tenke på hvordan dette kan la seg gjøre.

*15 Videoen kan sees på våre nettsider sammen med en oversettende tekst.

15

01/11/11 23:54


ELEVER ble født, men giftet seg for en kortere periode med den David forteller er sin far. Hun hadde da også allerede to barn som senere døde. Ikke lenge etter ekteskapet med Davids far, reiste hun tilbake til mannen hun var separert fra i Alego Gombe. Mannen som både moren og David selv mener er hans far nekter for farskapet på grunn av Davids fysiske handikapp. Funksjonshemming blir ofte i Kenya oppfattet som en skam eller som en forbannelse i familien.

#6 PROSJEKTENE ÅRET SOM GIKK #6a Nkroful, Western region:

UH støtter en av elevene som tidligere gikk på grunnskolen i Accra, men som flyttet til Nkroful for å gå på en teknisk fagskole på videregående nivå.

Ghana:

Kpandu, Volta Region: I Ghana støtter UH 20 barn og unge med utdanning. Elevene befinner seg i hovedstaden Accra, sør i landet og 50 km nordøst for Accra i Aborifjellet i landsbyen Brekuso. På grunn av få skoleplasser på videregående nivå lokalt, går en tidligere Accra-elev på skole i Western Region og en annen i Volta Region.

David forteller at han han har kjempet hadt for å få gjennomført sin utdannelse på grunnskole og videregående skole. Han måtte gå langt for å kunne komme seg til skolen. På videregående skole fikk han ikke bøker, blyant og diverse skolemateriale som andre fikk. Han fikk en D i gjennomsnittskarakter på sin KCSE. Han forteller at det fantes noen som ville ham godt, og blandt dem var “trafikkpolitiet” i Ugenya. De holdt en innsamlingsaksjon for å samle inn penger for å hjelpe ham. Hjemme ble han mishandlet flere ganger. Ofte ble han etterlatt til å sove rett på gjørmegulvet hjemme, uten noe teppe eller liggeunderlag. Hans slektinger har vært på jakt etter ham for få utryddet ham og bli kvitt “skammen” han påfører sin familie. Livet har overhodet ikke vært lett for denne unge mannen.

UH støttet en annen eleven som gikk på grunnskolen i Accra, men som nå har flyttet til Kpandu for å gå på allmennfaglig videregående. Brekuso: I denne lille fjellandsbyen støtter vi tre søsken med utdanning. To av jentene har begge hareskår og har problemer med tale. De skal motta ekstra støtte til logoped. Dette har på grunn av lang reise vei ikke vært mulig å gjennomføre i høst. Vi arbeider med ett alterativ.

Alle elevene UH støtter i Ghana blir administrert og fulgt opp av samme kontaktperson i Ghana. Ved skolestart høsten 2010 har vi 15 elever på grunnskolenivå, 4 elever på videregående og én student på universitetet. Det er 12 jenter og 8 gutter med i prosjektet. Tidligere organisasjonssekretær i UH, Guro Sørensen, flyttet til Ghanas hovedstad Accra i september 2010. Hun har fortsatt sitt arbeid som frivillig i Utdanningshjelpen. Guro har hatt tett kontakt med de ansvarlige for prosjektet i Ghana. Hun har besøkt og hatt jevnlig kontakt med mange av barna som mottar støtte. Samtidig har hun med friske øyne gitt prosjektearbeiderne i Norge unik innsikt i hverdangsutfordringene til barna som mottar støtte fra prosjektet. Guro har i høst også samlet materialet til en dokumentar om UHs arbeid i Ghana.

For å komme inn på Universitetet på det studiet han ønsker aller mest må man ha en gjennomsnittskarakter på minimum C+ . David har nå fullført et ettårs sertifiseringsprogram på Kisumu Politekniske høyskole. Dette er et slags oppbyggingskurs for kvalifisering til en toårig diplomutdannelse for dataingeniører. Etter den toårige utdannelsen kan man eventuelt ta to år med tilleggsutdannelse på univesitetet.

#6b Etiopia:

• Etiopia er en republikk øst i Afrika. Landet grenser mot Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya og Sudan

I et reisebrev som kan leses i sin helhet på Utdanningshjelpen.no skriver Guro dette om hvor viktig Utdanningshjelpens støtte er:

• Etiopias landareal er 1.127.127 kvadratkilometer, noe som er ca. tre ganger Norges størrelse

“Jeg ser og opplever hvilken forskjell UH gjør for disse enkeltsjelene. Det er godt å vite at disse elevene er i et system som gir dem et godt og stabilt grunnlag for å en dag kunne forbedre sin tilværelse, fordi disse barna får utdannelse!”

• Folketall ca. 80 mill. • Folkegrupper: Oromo 40%, Amhara 25%, Somaliere 6%, Tigray 6%, Gurage 6%, Sidama 6% • 82 forskjellige språk, bl.a. oromisk, amharisk, guaragigna og tigriyna

Utdanning får stadig mer status og tyngde, både på den ghanesiske landsbygda og i byene. Uten utdanning er det svært vanskelig å endre sine sosiale og økonomiske kår. Utdanningshjelpens arbeid i Ghana er svært viktig for de som mottar utdanningsstipender.

• Religion: muslimer 40%, ortodoks kristendom 40% , andre 20% • Landet har store problemer med å tilby grunnutdanning til alle. Skolesystemet består av 8-årig skole fra 7 års alder som i prinsippet er gratis, men ikke obligatorisk, 2-årig ungdomsskole og 2-årig videregående skole.

Bytte av Ekstern Kontrollør: Emmanuel Oduro-Boakye avslutter dette året sitt engasjement som ekstern kontrollør i UH. Vi takker for sammarbeidet. Fra 2011 vil vår nye ekstern kontrollør være Francis Jarawura Han har gjennom flere år vært frivillig for UH i Norge imens han tok sin mastergrad ved UiO. Han jobber nå med sin PhD i migrasjonstudier ved University of Ghana i Legon .Vi tror det vil være en styrke for UH at han har så god kjennskap til begge landene og generelt hvordan UH jobber.Vi legger samtidig om rutinene for kontroll av regnskapet.

• 46% av barnekullene går i grunnskolen, og barna starter i svært ulik alder. På barnetrinnet undervises det i engelsk, morsmål og det nasjonale språket amharisk. • 17% av ungdommen går i videregående skole. 1,6% får høyere utdanning.

Accra:

• Det finnes 6 universiteter samt en rekke private og offentlige høyskoler i landet. Universitetet i Addis Abeba ble grunnlagt i 1961.

I skoleåret 2010/11 har vi gitt utdanningsstipender til 15 elever i Accra. I bydelene Nima, Labadi, Teiman, Teshie, Accra Central og Sowutuom. En av disse får støtte til høyere utdannelse

16

UHraport2010.indd 10

• Andelen analfabeter ble i 2000 beregnet til ca. 60% av befolkningen.

17

01/11/11 23:54


ELEVER ble født, men giftet seg for en kortere periode med den David forteller er sin far. Hun hadde da også allerede to barn som senere døde. Ikke lenge etter ekteskapet med Davids far, reiste hun tilbake til mannen hun var separert fra i Alego Gombe. Mannen som både moren og David selv mener er hans far nekter for farskapet på grunn av Davids fysiske handikapp. Funksjonshemming blir ofte i Kenya oppfattet som en skam eller som en forbannelse i familien.

#6 PROSJEKTENE ÅRET SOM GIKK #6a Nkroful, Western region:

UH støtter en av elevene som tidligere gikk på grunnskolen i Accra, men som flyttet til Nkroful for å gå på en teknisk fagskole på videregående nivå.

Ghana:

Kpandu, Volta Region: I Ghana støtter UH 20 barn og unge med utdanning. Elevene befinner seg i hovedstaden Accra, sør i landet og 50 km nordøst for Accra i Aborifjellet i landsbyen Brekuso. På grunn av få skoleplasser på videregående nivå lokalt, går en tidligere Accra-elev på skole i Western Region og en annen i Volta Region.

David forteller at han han har kjempet hadt for å få gjennomført sin utdannelse på grunnskole og videregående skole. Han måtte gå langt for å kunne komme seg til skolen. På videregående skole fikk han ikke bøker, blyant og diverse skolemateriale som andre fikk. Han fikk en D i gjennomsnittskarakter på sin KCSE. Han forteller at det fantes noen som ville ham godt, og blandt dem var “trafikkpolitiet” i Ugenya. De holdt en innsamlingsaksjon for å samle inn penger for å hjelpe ham. Hjemme ble han mishandlet flere ganger. Ofte ble han etterlatt til å sove rett på gjørmegulvet hjemme, uten noe teppe eller liggeunderlag. Hans slektinger har vært på jakt etter ham for få utryddet ham og bli kvitt “skammen” han påfører sin familie. Livet har overhodet ikke vært lett for denne unge mannen.

UH støttet en annen eleven som gikk på grunnskolen i Accra, men som nå har flyttet til Kpandu for å gå på allmennfaglig videregående. Brekuso: I denne lille fjellandsbyen støtter vi tre søsken med utdanning. To av jentene har begge hareskår og har problemer med tale. De skal motta ekstra støtte til logoped. Dette har på grunn av lang reise vei ikke vært mulig å gjennomføre i høst. Vi arbeider med ett alterativ.

Alle elevene UH støtter i Ghana blir administrert og fulgt opp av samme kontaktperson i Ghana. Ved skolestart høsten 2010 har vi 15 elever på grunnskolenivå, 4 elever på videregående og én student på universitetet. Det er 12 jenter og 8 gutter med i prosjektet. Tidligere organisasjonssekretær i UH, Guro Sørensen, flyttet til Ghanas hovedstad Accra i september 2010. Hun har fortsatt sitt arbeid som frivillig i Utdanningshjelpen. Guro har hatt tett kontakt med de ansvarlige for prosjektet i Ghana. Hun har besøkt og hatt jevnlig kontakt med mange av barna som mottar støtte. Samtidig har hun med friske øyne gitt prosjektearbeiderne i Norge unik innsikt i hverdangsutfordringene til barna som mottar støtte fra prosjektet. Guro har i høst også samlet materialet til en dokumentar om UHs arbeid i Ghana.

For å komme inn på Universitetet på det studiet han ønsker aller mest må man ha en gjennomsnittskarakter på minimum C+ . David har nå fullført et ettårs sertifiseringsprogram på Kisumu Politekniske høyskole. Dette er et slags oppbyggingskurs for kvalifisering til en toårig diplomutdannelse for dataingeniører. Etter den toårige utdannelsen kan man eventuelt ta to år med tilleggsutdannelse på univesitetet.

#6b Etiopia:

• Etiopia er en republikk øst i Afrika. Landet grenser mot Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya og Sudan

I et reisebrev som kan leses i sin helhet på Utdanningshjelpen.no skriver Guro dette om hvor viktig Utdanningshjelpens støtte er:

• Etiopias landareal er 1.127.127 kvadratkilometer, noe som er ca. tre ganger Norges størrelse

“Jeg ser og opplever hvilken forskjell UH gjør for disse enkeltsjelene. Det er godt å vite at disse elevene er i et system som gir dem et godt og stabilt grunnlag for å en dag kunne forbedre sin tilværelse, fordi disse barna får utdannelse!”

• Folketall ca. 80 mill. • Folkegrupper: Oromo 40%, Amhara 25%, Somaliere 6%, Tigray 6%, Gurage 6%, Sidama 6% • 82 forskjellige språk, bl.a. oromisk, amharisk, guaragigna og tigriyna

Utdanning får stadig mer status og tyngde, både på den ghanesiske landsbygda og i byene. Uten utdanning er det svært vanskelig å endre sine sosiale og økonomiske kår. Utdanningshjelpens arbeid i Ghana er svært viktig for de som mottar utdanningsstipender.

• Religion: muslimer 40%, ortodoks kristendom 40% , andre 20% • Landet har store problemer med å tilby grunnutdanning til alle. Skolesystemet består av 8-årig skole fra 7 års alder som i prinsippet er gratis, men ikke obligatorisk, 2-årig ungdomsskole og 2-årig videregående skole.

Bytte av Ekstern Kontrollør: Emmanuel Oduro-Boakye avslutter dette året sitt engasjement som ekstern kontrollør i UH. Vi takker for sammarbeidet. Fra 2011 vil vår nye ekstern kontrollør være Francis Jarawura Han har gjennom flere år vært frivillig for UH i Norge imens han tok sin mastergrad ved UiO. Han jobber nå med sin PhD i migrasjonstudier ved University of Ghana i Legon .Vi tror det vil være en styrke for UH at han har så god kjennskap til begge landene og generelt hvordan UH jobber.Vi legger samtidig om rutinene for kontroll av regnskapet.

• 46% av barnekullene går i grunnskolen, og barna starter i svært ulik alder. På barnetrinnet undervises det i engelsk, morsmål og det nasjonale språket amharisk. • 17% av ungdommen går i videregående skole. 1,6% får høyere utdanning.

Accra:

• Det finnes 6 universiteter samt en rekke private og offentlige høyskoler i landet. Universitetet i Addis Abeba ble grunnlagt i 1961.

I skoleåret 2010/11 har vi gitt utdanningsstipender til 15 elever i Accra. I bydelene Nima, Labadi, Teiman, Teshie, Accra Central og Sowutuom. En av disse får støtte til høyere utdannelse

16

UHraport2010.indd 10

• Andelen analfabeter ble i 2000 beregnet til ca. 60% av befolkningen.

17

01/11/11 23:54


Familien fikk møte en skole i dårlig stand, og det var trangt om plassen for de mange elevene som gikk der. Familien bestemte seg for å gjøre noe for skolen og greide å samle inn hele 117 000 norske kroner som blant annet har gått til å legge inn manglende vannrør til skolen slik at elevene får drikkevann, samt diverse materiell til undervisningen. Sagene barne- og ungdomsskole har også bidratt med betydelige midler og har nå blitt vennskapsskole med Harrojji barne- og ungdomsskole. Prosjektets leder Joote Hika jobber også med å utvikle skolen i form av å skaffe undervisningsmateriell og opprette flere skolebygg. Nå planlegges det å samle midler til å bygge et bibliotek med bøker for skolens 1200 elever.

I Nairobi samarbeider vi med JYSA (Jeriko Youth Sports Association). Noen av jentene i et Håndballag tilknyttet JYSA manglet midler til å gå på skole. UH ble gjort oppmerksom på dette gjennom kenyaneren Paul Mwangi som er bosatt i Norge. UH bestemte seg derfor å støtte seks av disse håndballjentene. Da det i 2009 manglet økonomiske midler i UH sin beholdning ble det inngått en avtale om å gi full støtte til fire av jentene, mens de to andre jentene fikk støtte gjennom lokale håndballklubber på bakgrunn av deres store håndballtalent. En av disse jentene spiller nå på nasjonalt nivå. I 2010 kan vi nå fortelle at alle de seks jentene får støtte fra lokale håndballklubber.

Eleven i Maputo følges opp av en lokal prosjektleder som gir moralsk støtte og veiledning. Prosjektlederen har selv vært gjennom rehabiliteringsprogrammet på Centro Juvenil. Han har nå ett år igjen av sin førskolelærerutdannelse, og jobber ved siden av studiene på den skandinaviske skolen i Maputo. Han har vært i Norge, Sverige og Danmark. Snakker flytende engelsk, portugisisk og shangan, og kan gjøre seg forstått på norsk og svensk. De to andre guttene, henholdsvis 19 og 20 år, har begynt i 8. og 10. klasse. De bor begge hos vår kontaktperson i Chimoio, Mupanga Shimbamba, pastor i en lokal kirke. I 2008 ble ett lokalt senter for gatebarn i Chimoio nedlagt, hvilket resluterte i at han tok til seg de to guttene. Mupanga, som opprinnelig kommer fra Zimbabwe, er utdannet innen administrasjon og ledelse. Han flyktet med sin kone og to barn fra hjemmlandet i 2006. I Chimoio jobber han i en lokal kirke.

Videregående utdanning i Etiopia koster penger, og er dermed noe de færreste har råd til. Utdanningshjelpen ønsker derfor å opprette et lokalt fond for støtte til videregående utdanning for ungdommen. Målet er å kunne bidra med økonomiske midler til å sende flere ungdomsskoleelever fra Harrojji barne- og ungdomsskole vest i Etiopia til Harrojji videregående skole. UH skal støtte fem barn med utdanningsstipender, og de første stipendene skal sendes i 2011.

Prosjektene følges opp av den eksterne kontrolløren Edgar Antonio som har vært direktør på senteret siden 2001.

#6c

#6d

Mosambik:

Kenya:

• Landet er delt inn i 10 provinser med hovedstaden Maputo. Befolkningen er på ca 21.700.000

Osiri Beach: Landsbyen Osiri Beach ( Homa Bay området), ligger flott til ved Viktoriasjøen. Innbyggerne lever hovedsaklig av fiske og reiser over til nærliggende øyer for å bedrive dette. Når fiskesesongen er over kommer innbyggerne tilbake til landsbygda. Det har vært en stor nedgang av fisk ved denne delen av Victoria Sjøen, grunnet forurensing, dette fører naturligvis bekymringer med seg. Innbyggerne har satt igang en produksjon av vannmeloner, men profitten av dette er fortsatt ikke nok å overleve på. En annen stor og alvorlig problemstilling er forekomsten av HIV/AIDS blant befolkningen. Når fiskerene er ute må de reise ofte til naboøyer der prostitusjon finnes i høy skala. Av denne grunn er flere av barna i Osiri Beach helt eller delvis foreldreløse. Barna som blir igjen når foreldrene er ute å jobber bor hos bestemødre, slektninger, formyndere, og de foreldreløse blir tatt opp av landsbyens familier. Det viser seg desverre at barna ikke blir like godt

• Portugal koloniserte Mosambik fra ca 1.500 frem til landet ble uavhengig den 25. juli 1975 • Fra 1977 til 1992 var detborgerkrig mellom to sentrale partier.Landets første frie valg ble avholdt i 1994. • Som mange andre afrikanske land er HIV- og Aids smitten svært utbredt. • Ved uavhengigheten i 1975 var over 90% analfabeter. Pr i dag gjelder dette ca 50% av innbyggerne

18

UHraport2010.indd 11

Nairobi:

Initiativtaker og prosjektleder Pål Vengsholt er utdannet barne-og ungdomsarbeider. Han har bodd og jobbet i hovedstaden Maput i 6 år, hvor han blant annet jobbet på Centro Juvenil, et senter for gatebarn. Senteret forsøker å tilbakeføre de unge til sine familier, men ikke alle lykkes i eller vil dette. Pål har gjennom en årrekke privat støttet flere av barna med økonomiske midler, blant annet én av de tre elevene som er tatt med i prosjektet. Han er en ung voksen på 21 år og skal begynne i 10 klasse. UH skal sende det hans første stipend i 2011 klasse.

Etiopia er et land som har store problemer med å tilby grunnutdanning til alle, og vest i landet finner vi et av Utdanningshjelpens aller nyeste prosjekter. Prosjektet ble formelt innlemmet i organisasjonen sommeren 2010 på initiativ fra Joote Hika som også er prosjektets leder. Ideen til prosjektet ble født da Joote sammen med sin familie reiste på ferie til Vest-Etiopia julen 2009/2010. Under oppholdet besøkte familien Harrojji barne- og ungdomsskole hvor også Jootes far hadde gått for 40 år siden.

Pokot: En av våre elever, Joseph Seketei Loringelech, ble ferdig med sin lærerutdannelse sommeren 2010. Han har nå jobbet et halvt år som lærer. For å kunne bli offentlig ansatt av utdanningsforbundet må man ha minst to års erfaring. Joseph er derfor i en kvalifiseringsperiode og underviser på sin barneskole hjemme i sin landsby. Han underviser i engelsk, matte, biologi, historie og kjemi.

tatt vare på som de ble/ville ha blitt av sine egne foredre. Det er en del av disse barna UH støtter med utdanning. Behovet for skole i nærområdet er stort. Nærmeste barneskole ligger 10-12 km fra landsbyen, og videregåede ligger enda lenger vekk. En del av elevene går derfor på internatskoler.

Kisii:

I Januar var Felix Osok, prosjektleder for Kenya, i Osiri Beach.Han deltok i et stormøte og hele landsbyen var samlet. Representanter fra fire videregåendeskoler, der de fleste av våre barn går var møtt opp og Felix fikk også snakket med barn og foreldre om deres daglige utfordringer. UHs lokalansvarlige, Adrian Onyando kunne fortelle om nedgang i antall lever som støttes i kenya av den gode grunn at 75 elever har fullført videregående skole. Ved utgangen av 2010 støtter UH fortsatt 37 barn i Osiri Beach. Mange av disse barna ble desverre sendt hjem fra sine skoler i to og en halv måned fordi UH ikke hadde greid å samle inn nok midler.

To av våre er elever ble uteksaminert med toppkarakterer fra videregående i 2010. De har begge blitt tatt opp på offentlige Universitet , gjennom en ordning tilsvarende samordna opptak. Begge får støtte gjennom HELB ( Higher education loan board), tilsvarende lånekassen i Norge. Vi skrev i rapporten fra 2009 at det ble inngått en avtale om at UH skulle støtte hver elev med ¾ deler av skolestipendene. Dette var fordi UH manglet økonomiske midler til fulle stipender. Utfordringen er fortsatt den samme. Maseno: Dette er UHs første prosjekt og ble startet opp som et pilotprosjekt i 2007. Her samarbeider UH med en allerede etablert kvinnegruppe, Fweny kvinnegruppe. Kvinnene hadde allerede i flere år jobbet frivillig med å hjelpe barn i samfunnet både økonomisk og som støttende voksenfigurer. Daglig leder ble selv støttet av denne gruppen som barn. Prosjektet er inne i en avviklingsfase, og det er tre studenter igjen i prosjektet opprinnelig bestående av 15 elever. De resterende 12 elevene er ferdig med sine utdannelser på videregående skole. Fire av elevene ble ferdig utdannet allerede i 2008 og eksaminerte med gode karakterer (B+ eller bedre), noe som kvalifiserer til støtte fra HELB (High education loan board) for studenter på høyeregradsstudier. I 2009 gikk to av disse på høyskole og to på universitetet.

Øst Wajir: Her støtter UH 15 barn på videregående skole. Wajir ligger Nord i Kenya hvor også verdens største flyktningleir Dadaab. Leieren er delt opp i tre, og var allerede overfylt i 2009. De ble bygget for å kunne ta imot 90.000 mennesker, men huser nå 450.000 flyktninger. Den kenyanske regjeringen bygget flere midlertidige skoler i nordområdene på grunn av den store strømmen med flyktinger. Våre elever får undervisning på flere av disse skolene. Skolene ble, grunnet den store tilflytningen, bygget raskt og er derfor av fysisk dårlig kvalitet. Elevene sliter med tilgang på skolemateriell. Samtidig opplever området den verste tørkeperioden på 60 år. Området har vært rammet av sultkatastrofer siden 2010 og katastrofen er forspeilet å være langvarig dersom ikke større tiltak settes inn. UHs venn og æresmedlem, utviklingsminister Mohamed Elmi, er parlamentrepresentant for dette området. Da Elmi var i Norge på UHs årsmøte i 2009 hadde han et møte med Utenriksdepartementet, der han la fram detaljert informasjon om situasjonen i området han representerer.

19

01/11/11 23:54


Familien fikk møte en skole i dårlig stand, og det var trangt om plassen for de mange elevene som gikk der. Familien bestemte seg for å gjøre noe for skolen og greide å samle inn hele 117 000 norske kroner som blant annet har gått til å legge inn manglende vannrør til skolen slik at elevene får drikkevann, samt diverse materiell til undervisningen. Sagene barne- og ungdomsskole har også bidratt med betydelige midler og har nå blitt vennskapsskole med Harrojji barne- og ungdomsskole. Prosjektets leder Joote Hika jobber også med å utvikle skolen i form av å skaffe undervisningsmateriell og opprette flere skolebygg. Nå planlegges det å samle midler til å bygge et bibliotek med bøker for skolens 1200 elever.

I Nairobi samarbeider vi med JYSA (Jeriko Youth Sports Association). Noen av jentene i et Håndballag tilknyttet JYSA manglet midler til å gå på skole. UH ble gjort oppmerksom på dette gjennom kenyaneren Paul Mwangi som er bosatt i Norge. UH bestemte seg derfor å støtte seks av disse håndballjentene. Da det i 2009 manglet økonomiske midler i UH sin beholdning ble det inngått en avtale om å gi full støtte til fire av jentene, mens de to andre jentene fikk støtte gjennom lokale håndballklubber på bakgrunn av deres store håndballtalent. En av disse jentene spiller nå på nasjonalt nivå. I 2010 kan vi nå fortelle at alle de seks jentene får støtte fra lokale håndballklubber.

Eleven i Maputo følges opp av en lokal prosjektleder som gir moralsk støtte og veiledning. Prosjektlederen har selv vært gjennom rehabiliteringsprogrammet på Centro Juvenil. Han har nå ett år igjen av sin førskolelærerutdannelse, og jobber ved siden av studiene på den skandinaviske skolen i Maputo. Han har vært i Norge, Sverige og Danmark. Snakker flytende engelsk, portugisisk og shangan, og kan gjøre seg forstått på norsk og svensk. De to andre guttene, henholdsvis 19 og 20 år, har begynt i 8. og 10. klasse. De bor begge hos vår kontaktperson i Chimoio, Mupanga Shimbamba, pastor i en lokal kirke. I 2008 ble ett lokalt senter for gatebarn i Chimoio nedlagt, hvilket resluterte i at han tok til seg de to guttene. Mupanga, som opprinnelig kommer fra Zimbabwe, er utdannet innen administrasjon og ledelse. Han flyktet med sin kone og to barn fra hjemmlandet i 2006. I Chimoio jobber han i en lokal kirke.

Videregående utdanning i Etiopia koster penger, og er dermed noe de færreste har råd til. Utdanningshjelpen ønsker derfor å opprette et lokalt fond for støtte til videregående utdanning for ungdommen. Målet er å kunne bidra med økonomiske midler til å sende flere ungdomsskoleelever fra Harrojji barne- og ungdomsskole vest i Etiopia til Harrojji videregående skole. UH skal støtte fem barn med utdanningsstipender, og de første stipendene skal sendes i 2011.

Prosjektene følges opp av den eksterne kontrolløren Edgar Antonio som har vært direktør på senteret siden 2001.

#6c

#6d

Mosambik:

Kenya:

• Landet er delt inn i 10 provinser med hovedstaden Maputo. Befolkningen er på ca 21.700.000

Osiri Beach: Landsbyen Osiri Beach ( Homa Bay området), ligger flott til ved Viktoriasjøen. Innbyggerne lever hovedsaklig av fiske og reiser over til nærliggende øyer for å bedrive dette. Når fiskesesongen er over kommer innbyggerne tilbake til landsbygda. Det har vært en stor nedgang av fisk ved denne delen av Victoria Sjøen, grunnet forurensing, dette fører naturligvis bekymringer med seg. Innbyggerne har satt igang en produksjon av vannmeloner, men profitten av dette er fortsatt ikke nok å overleve på. En annen stor og alvorlig problemstilling er forekomsten av HIV/AIDS blant befolkningen. Når fiskerene er ute må de reise ofte til naboøyer der prostitusjon finnes i høy skala. Av denne grunn er flere av barna i Osiri Beach helt eller delvis foreldreløse. Barna som blir igjen når foreldrene er ute å jobber bor hos bestemødre, slektninger, formyndere, og de foreldreløse blir tatt opp av landsbyens familier. Det viser seg desverre at barna ikke blir like godt

• Portugal koloniserte Mosambik fra ca 1.500 frem til landet ble uavhengig den 25. juli 1975 • Fra 1977 til 1992 var detborgerkrig mellom to sentrale partier.Landets første frie valg ble avholdt i 1994. • Som mange andre afrikanske land er HIV- og Aids smitten svært utbredt. • Ved uavhengigheten i 1975 var over 90% analfabeter. Pr i dag gjelder dette ca 50% av innbyggerne

18

UHraport2010.indd 11

Nairobi:

Initiativtaker og prosjektleder Pål Vengsholt er utdannet barne-og ungdomsarbeider. Han har bodd og jobbet i hovedstaden Maput i 6 år, hvor han blant annet jobbet på Centro Juvenil, et senter for gatebarn. Senteret forsøker å tilbakeføre de unge til sine familier, men ikke alle lykkes i eller vil dette. Pål har gjennom en årrekke privat støttet flere av barna med økonomiske midler, blant annet én av de tre elevene som er tatt med i prosjektet. Han er en ung voksen på 21 år og skal begynne i 10 klasse. UH skal sende det hans første stipend i 2011 klasse.

Etiopia er et land som har store problemer med å tilby grunnutdanning til alle, og vest i landet finner vi et av Utdanningshjelpens aller nyeste prosjekter. Prosjektet ble formelt innlemmet i organisasjonen sommeren 2010 på initiativ fra Joote Hika som også er prosjektets leder. Ideen til prosjektet ble født da Joote sammen med sin familie reiste på ferie til Vest-Etiopia julen 2009/2010. Under oppholdet besøkte familien Harrojji barne- og ungdomsskole hvor også Jootes far hadde gått for 40 år siden.

Pokot: En av våre elever, Joseph Seketei Loringelech, ble ferdig med sin lærerutdannelse sommeren 2010. Han har nå jobbet et halvt år som lærer. For å kunne bli offentlig ansatt av utdanningsforbundet må man ha minst to års erfaring. Joseph er derfor i en kvalifiseringsperiode og underviser på sin barneskole hjemme i sin landsby. Han underviser i engelsk, matte, biologi, historie og kjemi.

tatt vare på som de ble/ville ha blitt av sine egne foredre. Det er en del av disse barna UH støtter med utdanning. Behovet for skole i nærområdet er stort. Nærmeste barneskole ligger 10-12 km fra landsbyen, og videregåede ligger enda lenger vekk. En del av elevene går derfor på internatskoler.

Kisii:

I Januar var Felix Osok, prosjektleder for Kenya, i Osiri Beach.Han deltok i et stormøte og hele landsbyen var samlet. Representanter fra fire videregåendeskoler, der de fleste av våre barn går var møtt opp og Felix fikk også snakket med barn og foreldre om deres daglige utfordringer. UHs lokalansvarlige, Adrian Onyando kunne fortelle om nedgang i antall lever som støttes i kenya av den gode grunn at 75 elever har fullført videregående skole. Ved utgangen av 2010 støtter UH fortsatt 37 barn i Osiri Beach. Mange av disse barna ble desverre sendt hjem fra sine skoler i to og en halv måned fordi UH ikke hadde greid å samle inn nok midler.

To av våre er elever ble uteksaminert med toppkarakterer fra videregående i 2010. De har begge blitt tatt opp på offentlige Universitet , gjennom en ordning tilsvarende samordna opptak. Begge får støtte gjennom HELB ( Higher education loan board), tilsvarende lånekassen i Norge. Vi skrev i rapporten fra 2009 at det ble inngått en avtale om at UH skulle støtte hver elev med ¾ deler av skolestipendene. Dette var fordi UH manglet økonomiske midler til fulle stipender. Utfordringen er fortsatt den samme. Maseno: Dette er UHs første prosjekt og ble startet opp som et pilotprosjekt i 2007. Her samarbeider UH med en allerede etablert kvinnegruppe, Fweny kvinnegruppe. Kvinnene hadde allerede i flere år jobbet frivillig med å hjelpe barn i samfunnet både økonomisk og som støttende voksenfigurer. Daglig leder ble selv støttet av denne gruppen som barn. Prosjektet er inne i en avviklingsfase, og det er tre studenter igjen i prosjektet opprinnelig bestående av 15 elever. De resterende 12 elevene er ferdig med sine utdannelser på videregående skole. Fire av elevene ble ferdig utdannet allerede i 2008 og eksaminerte med gode karakterer (B+ eller bedre), noe som kvalifiserer til støtte fra HELB (High education loan board) for studenter på høyeregradsstudier. I 2009 gikk to av disse på høyskole og to på universitetet.

Øst Wajir: Her støtter UH 15 barn på videregående skole. Wajir ligger Nord i Kenya hvor også verdens største flyktningleir Dadaab. Leieren er delt opp i tre, og var allerede overfylt i 2009. De ble bygget for å kunne ta imot 90.000 mennesker, men huser nå 450.000 flyktninger. Den kenyanske regjeringen bygget flere midlertidige skoler i nordområdene på grunn av den store strømmen med flyktinger. Våre elever får undervisning på flere av disse skolene. Skolene ble, grunnet den store tilflytningen, bygget raskt og er derfor av fysisk dårlig kvalitet. Elevene sliter med tilgang på skolemateriell. Samtidig opplever området den verste tørkeperioden på 60 år. Området har vært rammet av sultkatastrofer siden 2010 og katastrofen er forspeilet å være langvarig dersom ikke større tiltak settes inn. UHs venn og æresmedlem, utviklingsminister Mohamed Elmi, er parlamentrepresentant for dette området. Da Elmi var i Norge på UHs årsmøte i 2009 hadde han et møte med Utenriksdepartementet, der han la fram detaljert informasjon om situasjonen i området han representerer.

19

01/11/11 23:54


FOKUS ARBEID E #7 FOKUS: SAMARBEIDSPARTNERE

#8 ARBEIDSGRUPPENE

Adrian Onyando, Kenya:

Utdanningshjelpen har fem arbeidsgrupper som står for den daglige driften sammen med daglig leder. Disse ble formelt opprettet i 2009. UH trenger fortsatt flere medarbeidere, men omstruktureringen har hjulpet oss med å bedre lokalisere hvilke arbeidsområder som finnes og det er blitt enklere å rekruttere medarbeidere når vi nå kan tilby dem å jobbe med en bestemt arbeidsgruppe. Gruppene samarbeider på tvers av hverandre, og møtes en gang i måneden sammen med daglig leder.

Adrian har gjennom OSBECARF samlet krefter i den store landsbyen ved Victoriasjøen. Han har arbeidet med forskjellige bærekraftige prosjekter til nytte for landsbyen og samfunnet rundt den. I tillegg bidrar stiftelsen med opplæring i yrkesrettet arbeid for unge og eldre og støtter godt etablerte idrettsaktiviteter og lag. Stiftelsen driver også en barnhage for foreldreløse og trengende barn.

Osiri Beach Education and Career Foundation (OSBECARF) er en stiftelse initiert og drevet av Adrian Onyando. OSBECARF er den største mottageren av UHs stipender med totalt 37 barn og unge involvert. Adrian Onyando er forelser ved universitetet i Egerton. Han er skribent, historieforteller og har kompetanse innenfor drama, folklore og litteratur. Han har ti års erfaring med prosjektet OSBECARF. Han organiserer kvinner i mikrokredittprosjekter og har tidligere startet et økologisk senter. Nettverket i OSBECARF består av ungdoms-, kvinne- og mannsgrupper som også besitter mye kompetanse gjennom arbeidet de gjør i disse gruppene.

De 7 landsbyene som utgjør Osiri Beach var tidligere et fattig fiskersamfunn med et ustabilt levebrød og dårlige fremtidsutsikter for de unge. Her har det imidlertid skjedd en positiv utvikling av samfunnet etter at UH begynte å engasjere seg her i 2008, sammen med Adrian Onyando og OSBECARF. Andre innbyggere og lokale ledere har blitt oppmerksomme på det arbeidet Adrian har startet gjennom OSBECARF. Disse innbyggerne var ikke på direkte talefot tidligere, men de har nå slått seg sammen om et felles formål; å bidra til utvikling gjennom utdannelse av sine barn og unge. Resultatet av dette er at innbyggerne i landsbyene nå kommuniserer bedre og jobber med konfliktløsning i samfunnet. En gang i måneden møtes de og snakker om hvordan de kan løse de økonomiske problemene og utfordringer knyttet til utdanning for sine barn. OSBECARF har en antikorrupsjonskomité. De kvalitetssikrer midlene slik at midlene går til det prosjektet det er myntet på. De kvalitetssikrer også anbudsavtaler. Utdanningshjelpen har representasjon i denne komiteen. Stavern Folkehøyskole Fredtun: Folkehøyskolen har vært venner og støttepartnere til UH siden 2007. Skolen har spilt en sentral rolle siden oppstartsfasen til UH og vårt arbeid i Kenya. Over 30 elever fra skolens voluntørlinje var med på lanseringsmøtet og innsamlingsaksjonen til UH på Karen Community School, Nairobi, Kenya, den 24.januar 2007. Skolen har en årlig studietur til Kenya og har gjennom årene engasjert elevene i hjelpearbeid i Norge, Kenya og Ecuador. Hvert år arrangerer elevene et Bistandstivoli hvor en del av inntektene blant annet går til UH sine prosjekter i Kenya. Daglig leder i UH har også ved flere anledninger vært Guide for skolens turer. I 2011 skal han være med skolen på en ny tur, der elevene skal bo i Osiri Beach deler av oppholdet.

Da Utdanningshjelpen kom til Osiri Beach for første gang i 2008, var dette et samfunn der mange unge så mørkt på fremtiden. De 7 landsbyene som utgjør Osiri Beach ved Victoriasjøen var preget av fattigdom. Landsbyene som livnærte seg av fiske, hadde et svært usikkert levebrød på grunn av ugress som dekker sjøen og som gjorde fiske vanskelig. Etter at Adrian Onyando startet OSBECARF og Utdanningshjelpen involverte seg her, har vi sett en oppblomstring av samfunnet og unge ser at det finnes muligheter for dem i samfunnet.

Støtteforeningen Øvre Eiker for Kenya: Støtteforeningen Øvre Eiker for Kenya ble etablert etter at 22 personer fra Kongsberg og Øvre Eiker besøkte Kenya i 2007. Foreningen er en liten og ideell organisasjon som støtter foreldreløse barn med skolegang i Kenya.

20

UHraport2010.indd 12

Medlemsgruppen: Gruppen skriver nyhetsbrev og annen informasjon til medlemmene og faste givere, avisinnlegg, presentasjoner og lignende. Gruppen er også ansvarlig for fakturering av faste givere og bedrifter gjennom medlemsnett. Ved siden av disse oppgavene arbeider gruppen også med å opprette avtaler med bedrifter ved å appellere til bedrifters samfunnsansvar. Informasjonsgruppen: Gruppen er ansvarlig for nettsiden, facebooksiden, produserer pressemeldinger, nyhetsbrev på nett, utarbeider flyers, plakater og lignende. Dugnadsgruppen: Gruppen arbeider aktivt med å finne nye oppdragsgivere, holde kontakt med faste oppdragsgivere som f.eks., Oslo middelalderfestival, Oslo Maraton, legger ut informasjon på dugnadsgruppens facebooksider, sender ut meldinger til frivillige samt rekrutterer nye frivillige. Arrangementsgruppen: Gruppen planlegger og gjennomfører ulike typer arrangementer og work shops for UH. Dette innebærer å arrangere UHs faste aktiviteter som Årsmøtet, rekrutteringsmøter og sosiale arrangementer for medlemmer, frivillige og interesserte. Gruppen tenker kreativt omkring nye typer arrangementer som kan spre informasjon og engasjement rundt Utdanningshjelpen. Søknad og rapporteringsgruppen: Gruppen lager både internet og eksterne rapporter som halvårs og helårsrapporter, skriver søknader for økonomisk støtte og for samarbeid med andre interessegrupper og enkeltpersoner. Gruppen trenger medarbeidere som liker å skrive større tekster, gjerne erfaring med utarbeiding av rapporter og design.

21

01/11/11 23:54


FOKUS ARBEID E #7 FOKUS: SAMARBEIDSPARTNERE

#8 ARBEIDSGRUPPENE

Adrian Onyando, Kenya:

Utdanningshjelpen har fem arbeidsgrupper som står for den daglige driften sammen med daglig leder. Disse ble formelt opprettet i 2009. UH trenger fortsatt flere medarbeidere, men omstruktureringen har hjulpet oss med å bedre lokalisere hvilke arbeidsområder som finnes og det er blitt enklere å rekruttere medarbeidere når vi nå kan tilby dem å jobbe med en bestemt arbeidsgruppe. Gruppene samarbeider på tvers av hverandre, og møtes en gang i måneden sammen med daglig leder.

Adrian har gjennom OSBECARF samlet krefter i den store landsbyen ved Victoriasjøen. Han har arbeidet med forskjellige bærekraftige prosjekter til nytte for landsbyen og samfunnet rundt den. I tillegg bidrar stiftelsen med opplæring i yrkesrettet arbeid for unge og eldre og støtter godt etablerte idrettsaktiviteter og lag. Stiftelsen driver også en barnhage for foreldreløse og trengende barn.

Osiri Beach Education and Career Foundation (OSBECARF) er en stiftelse initiert og drevet av Adrian Onyando. OSBECARF er den største mottageren av UHs stipender med totalt 37 barn og unge involvert. Adrian Onyando er forelser ved universitetet i Egerton. Han er skribent, historieforteller og har kompetanse innenfor drama, folklore og litteratur. Han har ti års erfaring med prosjektet OSBECARF. Han organiserer kvinner i mikrokredittprosjekter og har tidligere startet et økologisk senter. Nettverket i OSBECARF består av ungdoms-, kvinne- og mannsgrupper som også besitter mye kompetanse gjennom arbeidet de gjør i disse gruppene.

De 7 landsbyene som utgjør Osiri Beach var tidligere et fattig fiskersamfunn med et ustabilt levebrød og dårlige fremtidsutsikter for de unge. Her har det imidlertid skjedd en positiv utvikling av samfunnet etter at UH begynte å engasjere seg her i 2008, sammen med Adrian Onyando og OSBECARF. Andre innbyggere og lokale ledere har blitt oppmerksomme på det arbeidet Adrian har startet gjennom OSBECARF. Disse innbyggerne var ikke på direkte talefot tidligere, men de har nå slått seg sammen om et felles formål; å bidra til utvikling gjennom utdannelse av sine barn og unge. Resultatet av dette er at innbyggerne i landsbyene nå kommuniserer bedre og jobber med konfliktløsning i samfunnet. En gang i måneden møtes de og snakker om hvordan de kan løse de økonomiske problemene og utfordringer knyttet til utdanning for sine barn. OSBECARF har en antikorrupsjonskomité. De kvalitetssikrer midlene slik at midlene går til det prosjektet det er myntet på. De kvalitetssikrer også anbudsavtaler. Utdanningshjelpen har representasjon i denne komiteen. Stavern Folkehøyskole Fredtun: Folkehøyskolen har vært venner og støttepartnere til UH siden 2007. Skolen har spilt en sentral rolle siden oppstartsfasen til UH og vårt arbeid i Kenya. Over 30 elever fra skolens voluntørlinje var med på lanseringsmøtet og innsamlingsaksjonen til UH på Karen Community School, Nairobi, Kenya, den 24.januar 2007. Skolen har en årlig studietur til Kenya og har gjennom årene engasjert elevene i hjelpearbeid i Norge, Kenya og Ecuador. Hvert år arrangerer elevene et Bistandstivoli hvor en del av inntektene blant annet går til UH sine prosjekter i Kenya. Daglig leder i UH har også ved flere anledninger vært Guide for skolens turer. I 2011 skal han være med skolen på en ny tur, der elevene skal bo i Osiri Beach deler av oppholdet.

Da Utdanningshjelpen kom til Osiri Beach for første gang i 2008, var dette et samfunn der mange unge så mørkt på fremtiden. De 7 landsbyene som utgjør Osiri Beach ved Victoriasjøen var preget av fattigdom. Landsbyene som livnærte seg av fiske, hadde et svært usikkert levebrød på grunn av ugress som dekker sjøen og som gjorde fiske vanskelig. Etter at Adrian Onyando startet OSBECARF og Utdanningshjelpen involverte seg her, har vi sett en oppblomstring av samfunnet og unge ser at det finnes muligheter for dem i samfunnet.

Støtteforeningen Øvre Eiker for Kenya: Støtteforeningen Øvre Eiker for Kenya ble etablert etter at 22 personer fra Kongsberg og Øvre Eiker besøkte Kenya i 2007. Foreningen er en liten og ideell organisasjon som støtter foreldreløse barn med skolegang i Kenya.

20

UHraport2010.indd 12

Medlemsgruppen: Gruppen skriver nyhetsbrev og annen informasjon til medlemmene og faste givere, avisinnlegg, presentasjoner og lignende. Gruppen er også ansvarlig for fakturering av faste givere og bedrifter gjennom medlemsnett. Ved siden av disse oppgavene arbeider gruppen også med å opprette avtaler med bedrifter ved å appellere til bedrifters samfunnsansvar. Informasjonsgruppen: Gruppen er ansvarlig for nettsiden, facebooksiden, produserer pressemeldinger, nyhetsbrev på nett, utarbeider flyers, plakater og lignende. Dugnadsgruppen: Gruppen arbeider aktivt med å finne nye oppdragsgivere, holde kontakt med faste oppdragsgivere som f.eks., Oslo middelalderfestival, Oslo Maraton, legger ut informasjon på dugnadsgruppens facebooksider, sender ut meldinger til frivillige samt rekrutterer nye frivillige. Arrangementsgruppen: Gruppen planlegger og gjennomfører ulike typer arrangementer og work shops for UH. Dette innebærer å arrangere UHs faste aktiviteter som Årsmøtet, rekrutteringsmøter og sosiale arrangementer for medlemmer, frivillige og interesserte. Gruppen tenker kreativt omkring nye typer arrangementer som kan spre informasjon og engasjement rundt Utdanningshjelpen. Søknad og rapporteringsgruppen: Gruppen lager både internet og eksterne rapporter som halvårs og helårsrapporter, skriver søknader for økonomisk støtte og for samarbeid med andre interessegrupper og enkeltpersoner. Gruppen trenger medarbeidere som liker å skrive større tekster, gjerne erfaring med utarbeiding av rapporter og design.

21

01/11/11 23:54


D ERFARIN GER I #9 ERFARINGER I 2010

Grafen viser antall stipender sendt siden 2007-2010 fordelt på land. Det er til sammen 142 stipender og det er en elev for hvert stipend. I 2007: 26 stipender hvorav 22 til Kenya og 4 til Palestina. I 2008: 130 stipender hvorav 104 stipender til Kenya, 4 til Palestina og 22 til Ghana. I 2009: 133 stipender hvorav 113 stipender til Kenya, o stipender til Palestina og 20 til Ghana. I 2010: 96 stipender hvorav 73 til Kenya, 0 til Palestina 20 til Ghana 20 og 2 til Mosambik.

Grafen viser fordeling mellom kjønn ter og 12 jenter, Kenya: 39 Gutter og på skolen i UHs regi i 2011), Etiopia

i våre prosjekter per 2010: Ghana: 8 gut34 Jenter, Mosambik: 3 gutter (hvorav 1 begynner er det rekruttert for 2011: 5 gutter og 5 jenter.

22

UHraport2010.indd 13

Grafen viser lite frafall av elever siden 2007 og fram til 2010. Av til sammen 142 stipendmottagere har 2 falt av programmet i Ghana, 3 i Kenya. Når det gjelder Palestina så ble UH sitt prosjekt lagt på is grunnet strukturelle utfordringer i området, og med dette ble 4 studenter tatt ut av programmet.

Grafen viser at UH har hatt til 2010. Samtidig viser den

en jevn betydelig

nedgang i utgifter økning i inntekter

23

til for

administrasjon siden 2008 hvert år siden 2007-2010

01/11/11 23:54


D ERFARIN GER I #9 ERFARINGER I 2010

Grafen viser antall stipender sendt siden 2007-2010 fordelt på land. Det er til sammen 142 stipender og det er en elev for hvert stipend. I 2007: 26 stipender hvorav 22 til Kenya og 4 til Palestina. I 2008: 130 stipender hvorav 104 stipender til Kenya, 4 til Palestina og 22 til Ghana. I 2009: 133 stipender hvorav 113 stipender til Kenya, o stipender til Palestina og 20 til Ghana. I 2010: 96 stipender hvorav 73 til Kenya, 0 til Palestina 20 til Ghana 20 og 2 til Mosambik.

Grafen viser fordeling mellom kjønn ter og 12 jenter, Kenya: 39 Gutter og på skolen i UHs regi i 2011), Etiopia

i våre prosjekter per 2010: Ghana: 8 gut34 Jenter, Mosambik: 3 gutter (hvorav 1 begynner er det rekruttert for 2011: 5 gutter og 5 jenter.

22

UHraport2010.indd 13

Grafen viser lite frafall av elever siden 2007 og fram til 2010. Av til sammen 142 stipendmottagere har 2 falt av programmet i Ghana, 3 i Kenya. Når det gjelder Palestina så ble UH sitt prosjekt lagt på is grunnet strukturelle utfordringer i området, og med dette ble 4 studenter tatt ut av programmet.

Grafen viser at UH har hatt til 2010. Samtidig viser den

en jevn betydelig

nedgang i utgifter økning i inntekter

23

til for

administrasjon siden 2008 hvert år siden 2007-2010

01/11/11 23:54


ERFARIN REGNS S #10 REGNSKAP 2010

Utfordringer:

Er du student eller ønsker å engasjere studenter i bistandskritiske spørsmål?

Organisasjonen trenger et fast kontor som kan gjøre jobben med koordinering av oppgaver enklere. I dag jobber medarbeiderne hjemme hos seg selv, og møter holdes enten hjemme hos noen av medarbeiderne eller ved diverse kontorlokaler som kan lånes gratis for et par timer hos forskjellige restuaranter/ kafeer rundt omkring byen. Dette er ikke ideelt. UH ønsker å ha et kontorlokale der nye samarbeidspartnere og potensielle partnere kan inviteres. Samtidig vil et kontor der alle medarbeidere kan samles og jobbe sammen generere et mer interaktivt miljø til det gode for organisasjonens utvikling.

Det lokale studentlaget ved UIO, UH Blindern ønsker flere medarbeidere. Særlig gjelder dette innenfor markedsføring rettet mot skoler for samarbeid, flere dugnadsmedarbeidere, samt medarbeidere som arrangerer foredrag og debatter rundt bistandsspørsmål. Er du opptatt av at frivillige organisasjoner som driver bistandsarbeid tar hensyn til visse spørsmål? Du kan selv holde et foredrag eller debatt rundt temaet. Er du student et annet sted i landet men ønsker å starte opp eget lokallag? Vi trenger deg. Ønsket er at det opprettes lokallag ved alle universiteter og høyskoler i Norge.

En annen negativ side ved at UH ikke har kontor er at medarbeidere sitter på viktig informasjon og dokumentasjon på forskjellige adresser. Dersom en medarbeider flytter eller av andre grunner faller fra, skaper det en usikkerhet i om dokumentene overføres til medarbeidere som fortsatt jobber i organisasjonen eller om de forsvinner. Det er også et ønske om å oppbevare viktige dokumenter samlet i en brannsikker safe på ett bestemt sted.

Alle henvendelser sendes: post@utdanningshjelpen.no Hva kan vi gi tilbake? Et spennende læringsmiljø med personer med variert kunnskap og erfaring. UHs sosiale og faglige nettverk både i Norge og i utlandet. Arrangere prosjektturer til alle prosjektland.

Året som kommer ønsker derfor organisasjonen å se på muligheter for å få helt eller delvis støtte til leie av et passende kontorlokale. Dette vil enten fremgå ved en søknad om driftstøtte eller ved en separat søknad om kontorlokaler.

bli fast gi 50 NOK

giver. eller

Du mer

velger om i måneden.

Grasrotandel: Du kan gi din grasrotandel til Utdanningshjelpen neste gang du tipper eller spiller lotto o.l. Medarbeider i eller giver til et bestemt prosjekt: Du kan engasjere deg i et av prosjektene, enten ved å arbeide sammen med prosjektleder, eller ved å gi et fast beløp til et bestemt prosjekt. Er du lærer ved en barne og ungdomsskole, videregående skole, eller ved en folkehøyskole? Engasjere dine elever til å jobbe på dugnad enten det er for et bestemt prosjekt eller alle prosjekter. Vi kan tilby informasjonsskriv om våre elever og legge til rette for brevutveksling. Vi kan også arrangere turer til prosjektlandene enten for lærere eller hele klasser. Medarbeider i arbeidsgruppene: Du kan melde din interesse hos noen av arbeidsgruppene. Alle arbeidsgrupper ønsker flere medlemmer, men gruppen som fortiden trenger det mest er arrangementsgruppa der vi for tiden mangler leder. Personer med noe erfaring ønskes til den frivillige lederstillingen, og medarbeidere til gruppen søkes.

Faste private  givere   Enkel  donasjon   Folkehøyskoler  og  foreninger   Bedrifter*   Dugnad  (Arrangement)     Sum  inntekter:        

68850 10  500,00   101  963   22  397,85   82  910     286620,35               199,289,50                    40  792   1500     241  582       18782,31   1280,28   29232,49   17865,11   1820   530   69510,19   311  092  

* Hvorav 12197,85  fra  Grasrotandelen.no     24

UHraport2010.indd 14

Inntekter:  

Skolepenger   Prosjekt  Kenya   Prosjekt  Ghana   Donasjon  (Mosambik)**     Sum  prosjektutgifter:     Fellesutgifter  i  Norge   PR   Renter  og  omkostninger   Arrangement   Tlf,  porto,  rekvisita,  kontor   Reise   Annet:   Sum  utgifter  fellesutgifter  i  Norge   Sum  utgifter:  

Fast giver: kan vil

 

Utgifter:

Hvordan kan DU engasjere deg?

Du du

Regnskap for  2010  

25

01/11/11 23:54


ERFARIN REGNS S #10 REGNSKAP 2010

Utfordringer:

Er du student eller ønsker å engasjere studenter i bistandskritiske spørsmål?

Organisasjonen trenger et fast kontor som kan gjøre jobben med koordinering av oppgaver enklere. I dag jobber medarbeiderne hjemme hos seg selv, og møter holdes enten hjemme hos noen av medarbeiderne eller ved diverse kontorlokaler som kan lånes gratis for et par timer hos forskjellige restuaranter/ kafeer rundt omkring byen. Dette er ikke ideelt. UH ønsker å ha et kontorlokale der nye samarbeidspartnere og potensielle partnere kan inviteres. Samtidig vil et kontor der alle medarbeidere kan samles og jobbe sammen generere et mer interaktivt miljø til det gode for organisasjonens utvikling.

Det lokale studentlaget ved UIO, UH Blindern ønsker flere medarbeidere. Særlig gjelder dette innenfor markedsføring rettet mot skoler for samarbeid, flere dugnadsmedarbeidere, samt medarbeidere som arrangerer foredrag og debatter rundt bistandsspørsmål. Er du opptatt av at frivillige organisasjoner som driver bistandsarbeid tar hensyn til visse spørsmål? Du kan selv holde et foredrag eller debatt rundt temaet. Er du student et annet sted i landet men ønsker å starte opp eget lokallag? Vi trenger deg. Ønsket er at det opprettes lokallag ved alle universiteter og høyskoler i Norge.

En annen negativ side ved at UH ikke har kontor er at medarbeidere sitter på viktig informasjon og dokumentasjon på forskjellige adresser. Dersom en medarbeider flytter eller av andre grunner faller fra, skaper det en usikkerhet i om dokumentene overføres til medarbeidere som fortsatt jobber i organisasjonen eller om de forsvinner. Det er også et ønske om å oppbevare viktige dokumenter samlet i en brannsikker safe på ett bestemt sted.

Alle henvendelser sendes: post@utdanningshjelpen.no Hva kan vi gi tilbake? Et spennende læringsmiljø med personer med variert kunnskap og erfaring. UHs sosiale og faglige nettverk både i Norge og i utlandet. Arrangere prosjektturer til alle prosjektland.

Året som kommer ønsker derfor organisasjonen å se på muligheter for å få helt eller delvis støtte til leie av et passende kontorlokale. Dette vil enten fremgå ved en søknad om driftstøtte eller ved en separat søknad om kontorlokaler.

bli fast gi 50 NOK

giver. eller

Du mer

velger om i måneden.

Grasrotandel: Du kan gi din grasrotandel til Utdanningshjelpen neste gang du tipper eller spiller lotto o.l. Medarbeider i eller giver til et bestemt prosjekt: Du kan engasjere deg i et av prosjektene, enten ved å arbeide sammen med prosjektleder, eller ved å gi et fast beløp til et bestemt prosjekt. Er du lærer ved en barne og ungdomsskole, videregående skole, eller ved en folkehøyskole? Engasjere dine elever til å jobbe på dugnad enten det er for et bestemt prosjekt eller alle prosjekter. Vi kan tilby informasjonsskriv om våre elever og legge til rette for brevutveksling. Vi kan også arrangere turer til prosjektlandene enten for lærere eller hele klasser. Medarbeider i arbeidsgruppene: Du kan melde din interesse hos noen av arbeidsgruppene. Alle arbeidsgrupper ønsker flere medlemmer, men gruppen som fortiden trenger det mest er arrangementsgruppa der vi for tiden mangler leder. Personer med noe erfaring ønskes til den frivillige lederstillingen, og medarbeidere til gruppen søkes.

Faste private  givere   Enkel  donasjon   Folkehøyskoler  og  foreninger   Bedrifter*   Dugnad  (Arrangement)     Sum  inntekter:        

68850 10  500,00   101  963   22  397,85   82  910     286620,35               199,289,50                    40  792   1500     241  582       18782,31   1280,28   29232,49   17865,11   1820   530   69510,19   311  092  

* Hvorav 12197,85  fra  Grasrotandelen.no     24

UHraport2010.indd 14

Inntekter:  

Skolepenger   Prosjekt  Kenya   Prosjekt  Ghana   Donasjon  (Mosambik)**     Sum  prosjektutgifter:     Fellesutgifter  i  Norge   PR   Renter  og  omkostninger   Arrangement   Tlf,  porto,  rekvisita,  kontor   Reise   Annet:   Sum  utgifter  fellesutgifter  i  Norge   Sum  utgifter:  

Fast giver: kan vil

 

Utgifter:

Hvordan kan DU engasjere deg?

Du du

Regnskap for  2010  

25

01/11/11 23:54


STYRET #11 STYRET OG MEDARBEIDERE

Styret og medarbeidere i 2011:

UH Blindern:

Johan Aron Niklas Halfen (Styreleder) Milla Krasniqi (Nestleder) Felix Omondi Osok (Styremedlem) Maria Philippa Rossi (Styremedlem) Jenny Schaaning (Vararepresentant) Lina C Hansen (Vararepresentant)

Daniela Vesterås (Styreleder) Hawa Muuse (Nestleder) Saliha El-Amrani (Styremedlem og regnskapsansvarlig) Per Øveraas (Styremedlem og sekretær) Isak Torgersen (Styremedlem og dugnadsansvarlig) Rafia Zaheer (Styremedlem og informasjon og PR ansvarlig) Ayaan Ahmed (Styremedlem og sosialansvarlig) Naima Elmi (Styremedlem og rekrutteringsansvarlig)

Administrasjonsteamet: Felix Osok (Daglig leder) Cathrine Sveaas Huglen (Organisasjonssekretær) Gina Lang-Ree (Regnskapsansvarlig) Ole Kristian Hustad (Webmaster)

Prosjektledere: Kenya: Felix Osok Ghana: Hilde Synnøve Woxen Mosambik: Pål VengSholt Etiopia: Joote Hika, Alem Hika Tidligere prosjektleder for Palestina: Øyvind Wennesland. UH ønsker interesserte som kan bidra med å opprette et nytt prosjekt i området.

Arrangementsgruppa: Har fortiden ingen leder, interesserte kan melde sin interesse via vår nettadresse for mer informasjon. Medlemsgruppa:

Rådgivningsorganet:

Johan Aron Niklas Halfen (Gruppeleder) Manuela Ramin Osmundsen Birgit Brock Utne Vegard Smith Tegnander Fredrik Gulowsen

Informasjonsgruppa: Ståle Lidsheim (Nettansvarlig) Ole Kristian Hustad (Webmaster) Miguel Molinet (Designer)

Organisasjonens støttepartnere:

Gruppen mangler leder, interesserte kan melde sin interesse via vår nettadresse for mer informasjon.

Stavern Folkehøyskole Fredtun Stiftelsen Øvre Eiker for Kenya Oslo Middelalderfestival Oslo Maraton Sparebank 1 i Drammen

Dugnadsgruppa: Steffen Mussche (Gruppeleder) Isak Torgersen (Medarbeider)

Rådgivningsorganet:

Søknad og rapporteringsgruppa:

Professor Birgit Brock -Utne Manuela Ramin Osmundsen Fredrik Gulowsen Vegard Smith Tegnander

Lina Cecilie Hansen (Gruppeleder) Ingunn Døvre (Medarbeider) Daniela Vesterås (Medarbeider) Gina Lang- Ree (Medarbeider) Anders Westlie (Oversetter engelsk-norsk, norskengelsk) Rim Tusvik (Korrekturleser og oversetter portugisisk-norsk)

Artister/Ambassadører: Stella Mwangi Elvira Nikolaisen Nettadresse: www.utdanningshjelpen.no

Gruppen søker oversettere: norsk-portugisisk. Interesserte kan henvende seg via vår nettadresse for mer informasjon.

E-postadresse for alle henvendelser: post@utdanningshjelpen.no

26

UHraport2010.indd 15

01/11/11 23:54


Forsiden2010.indd 2

01/11/11 21:12

Årsrapport Utdanningshjelpen 2010  

Utdanningshjelpen er en frivillig organisasjon som deler ut utdanningsstipender til elever i Kenya, Ghana, Mosambik og Etiopia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you