Page 1

Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona

CENTRE D’INTERVENCIÓ EN CRISI DE BARCELONA Pla estratègic


UTCCB CENTRE D’INTERVENCIÓ EN CRISI DE BARCELONA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA ESPECIALITZADA EN ESDEVENIMENTS TRAUMÀTICS

INVESTIGACIÓ

INTERVENCIÓ 1

2

3

ANTECEDENTS

REPERCUSSIONS

NECESSITATS

És reconegut i acceptat per la comunitat sanitària mundial (OMS) que les situacions de crisi i emergència no només produeixen morts, malalties físiques i pèrdues econòmiques, sinó també repercuteixen significativament en la salut mental de les persones.

Els estudis epidemiològics demostren que el PTSD (Post-Traumatic Stress Disorders) arriba a incapacitar les persones, és generador de malalties i readaptació social, precipita desordres mentals, condueix a l‟abús de substàncies i destrueix les relacions personals i familiars, causant un alt cost en malestar subjectiu i en despesa sanitària i laboral.

La societat demanda atenció especialitzada que vagi més enllà de la intervenció mèdica tradicional en una emergència o crisi. Una intervenció efectiva i de curta durada, duta a terme per professionals qualificats i supervisats, disponibles 365x24 i que treballin des dels escenaris de les crisis, i que es basin en evidències científiques.

DOCÈNCIA

SOCIS INSTITUCIONALS:

PRIORITATS:

UBICACIÓ:

Basada en el coneixement i l'emprenedoria, la UTCCB és fruit d'un conveni institucional signat per les següents institucions:

Oferir intervenció psicològica especialitzada que respongui a les necessitats psicològiques dels individus, grups i organitzacions en l‟abans, el durant i el després d‟un esdeveniment traumàtic:

La UTCCB està ubicada al campus universitari de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), a la Facultat de Psicologia, instal·lacions del SIPEP.

A

ITCCB Universitat pública: UAB - CEI

Col·legi professional: COPC

Iniciativa privada: ITCCB

Ajudar les persones a normalitzar l‟experiència mentre dura la situació d‟anormalitat en les seves vides quotidianes.

B

Facilitar una millor recuperació psicològica de les persones afectades després de l‟incident.


MODEL D’INTERVENCIÓ BASAT EN TRES MODELS INTERNACIONALS

EUROPA CONSELL ASSESSOR EFPA-SC

POSIONAMENT INTERNACIONAL I MODEL DIFERENCIADOR

http://www.efpa.eu Bergen

La directora de la UTCCB és la representant del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos al Standing Committee de la EFPA i coordinadora del grup de treball sobre aspectes deontològics en intervencions que asssessora al consell d‟Europa en temes d‟intervenció en crisi i emergències nacionals i transfrontereres.

O’Magh

Barcelona Jerusalem

BARCELONA

BERGEN

O’MAGH

ISRAEL

Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona

Senter for Krisepsykologi AS http:// www.krisepsyk.no

Northern Ireland Centre for Trauma and Transformation http://www.nictt.co.uk

Israel Center for the Treatment of Psychotrauma http://www.traumaweb.org

Catalunya, Spain

Norway

http://www.utccb.net

Ireland

Jerusalem

Universitat:

Professionals:

Inic. privada:

Inic. privada:

Financiació:

Inic. privada:

Financiació:

Inic. privada:

Financiació:

UAB

COPC

ITCC

si

Convenis amb Admin.

si

Convenis amb Admin.

si

Convenis amb Admin.

ABAST TERRITORIAL: Sud d‟Europa Mundial (presencial i on-line)

UTCCB - PLA ESTRATÈGIC

ABAST TERRITORIAL: Noruega Mundial (presencial i on-line)

ABAST TERRITORIAL: Irlanda Mundial (presencial)

ABAST TERRITORIAL: Israel Mundial (presencial)


2. INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

PROPOSTA DE VALOR NECESSITATS A COBRIR I BENEFICIARIS

DERIVACIÓ A LA XARXA SANITAT PÚBLICA

CORVA D‟AFECTACIÓ PSICOLÒGICA

INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA EN LES FASES PRE I POST IMPACTE

PERSONES AFECTADES PTSD CRÒNIC

1. INTERVENCIÓ COSSOS EMERGÈNCIA

CORVA D‟INTERVENCIÓ SEM

80%

IMPACTE

Cobertura Administració pública

Pre-impacte

INTERVENCIÓ UTCCB

65%

8%

Cobertura SEM

Cobertura generalista

Fase impacte

Post-impacte

EMERGÈNCIES/CRISIS:

SAPE:

BENEFICIARIS:

Les crisis es divideixen en: emergències quotidianes i grans emergències.

El Servei d‟Atenció Psicològica en Emergències dóna, a demanda, cobertura psicològica en la fase d‟impacte en grans emergències, mitjançant conveni signat entre el SEM i el COPC.

La UTCCB té com a missió donar cobertura en situacions de crisis als següents grups d‟afectats:

Núm. d‟afectats en grans emergències. Núm. d‟afectats per emergències quotidianes.

COMPANYIES DE TRANSPORT

MÚTUES I ASSEGURADORES

SOCIETAT CIVIL

Normalització

ADMINIST. PÚBLIQUES

EMPRESES PRIVADES

COSSOS INTERVINENTS

ONG‟S


SERVEIS VOCACIÓ DE SERVEI ASSISTENCIAL ACREDITAT I DE QUALITAT

DOCÈNCIA:

INTERVENCIÓ: Els àmbits d‟intervenció de la UTCCB es poden agrupar en tres eixos: • Assistència individual i/o grupal a persones afectades per esdeveniments traumàtics sobtats, o situació que comporti un estat de crisi. • Assistència a grups i comunitats. • Assessorament a administracions, organitzacions i agències estatals, així com a empreses privades.

La formació és un dels principals objectius de la UTCCB, i es desenvoluparà a diferents nivells: • • • • • •

Seminaris i tallers. Cursos d‟especialització. Cursos d‟expertesa professional. Capacitació en emergències. Post-grau. Màster oficial.

INVESTIGACIÓ: Es prioritzarà la realització d‟estudis sobre la memòria traumàtica i sobre l‟eficàcia dels tractaments en trauma. • Projectes: participar i proposar recerques transnacionals amb altres centres de crisi mundials. • Publicacions: endegar publicació periòdica d‟actualització professionalitzada en situacions de trauma, crisis i conflictes.

UTCCB - PLA ESTRATÈGIC


EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS AL SAPE I A LA UTCCB

Esfonframent al barri del Carmel

Explosió de gas al barri de Fondo (Sta. Coloma)

„05

„06

Accident autobus de turistes holandesos a Sant Pol

Explosió de gas a Gavà

Esfondrament teulada poliesportiu a Sant Boi

Accident de tren de Castelldefels

„08

„09

„10

10 MAIG 2011 Presentació oficial UTCCB

GRANS EMERGÈNCIES ATESES PEL SAPE „07

„11

PRIMERES INTERVENCIONS DE LA UTCCB

INVESTIGACIÓ Grau d‟afectació de la població afectada passats 12 mesos de l‟impacte.

JUL 2010 Creació UTCCB. Conveni amb UAB.

SET 2010 El COPC s‟afegeix al conveni

UTCCB - PLA ESTRATÈGIC

Assistència als familiars de les estudiants catalanes mortes a la Love Parade de Duisburg

Difusió als mitjants i escoles catalanes del document Com podem parlar amb els nens i nenes de les notícies procedents del Japó?


EQUIP PROFESSIONAL KNOW-HOW EN CRISIS I EMERGÈNCIES Ingeborg Porcar Dir. UTCCB

Anna Barata Coord. Investigació

Andreea Apostol Coord. Formació

Representant del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos al Standing Committee de la EFPA. Coordinadora del grup de treball Aspectes deontològics en intervencions que asssessora al Consell d‟Europa en temes d‟intervenció en crisi i emergències nacionals i transfrontereres. (…)

Docent del “Màster Internacional de Seguimiento Farmacoterapéutico del paciente con infección por VIH/SIDA” (Universidad de Granada). Psicòloga vinculada a l'Hospital de Sant Pau i a l'Hospital General de Granollers.

Membre de l‟equip d‟intervenció en incidents crítics de MSF (Espanya). Directora del Centre Psicològic de Barcelona. Col·laboradora de “Espai de Salut Integral” (espaidesalutintegral.com).

Andrés Cuartero Coord. Assistencial

Anna Romeu Coord. Consultoria

Àngels Mairal Coord. Àrea Internacional

Coordinador del Servei d‟Atenció Psicològica en Emergències (SAPE) del Sistema d‟Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Director de SIPS, SCP. Docent en el “Màster de Psicologia Clínica i de la Salut” de la Universitat de Barcelona.

Directora de CAPSI (centrecapsi.com). Coordinadora de formació per a “Serveis Funeris Integrals” (SFI). Fundadora de l‟Associació “Tornar a Somriure” per a persones en processos de dol.

Supervisora i coordinadora de projectes de MSF (Espanya i França) des de 2004, intervenint, entre altres, a Gaza, Darfour i Colòmbia.

UTCCB - PLA ESTRATÈGIC


NEXT STEPS COMUNICACIÓ PRESENTACIÓ OFICIAL PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA UTCCB El proper dimarts 10 de maig el matí es presentarà la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona a la Casa de la Convalescència.

CONVENI I ORGANITZACIÓ

EINES D’ATENCIÓ

CANALS DE COMUNICACIÓ

Oficines pròpies ubicades al SIPEP a dins la Facultat de Psicologia de la UAB.

La UTCCB ja compta amb un telèfon d‟atenció que funciona 365/24.

Activats el web de la UTCCB (en construcció) i el canal Twitter.

365 x 24

Facultat de Psicologia, Campus UAB. 08193 Bellaterra. Barcelona

UTCCB - PLA ESTRATÈGIC

Tel.: 900 10 15 80 Email: info@utccb.net

http://www.utccb.net @utccb

Es convidarà a les institucions, entitats i empreses catalanes, així com als mitjans de comunicació.

PRESENTACIÓ OFICIAL UTCCB


Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona

CENTRE D’INTERVENCIÓ EN CRISI DE BARCELONA

900 10 15 80 www.utccb.net info@utcb.net @utccb

Pla Estratègic UTCCB  

Unitat de Trauma Crisis i Conflictes de Barcelona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you