Page 1

L Ä R A R F O R T B I L D N I N G

ELEVERS BERÄTTELSER OCH KOLLEGIAL INSPIRATION

Tema: läsning EN LÄSANDE KLASS

På Sätraskolan i Stockholm har Malin Gonzalez tillsammans med fyra andra lärare tagit fram en studieplan för ökad läsförståelse i årskurserna 1-6. Studieplanen för metoden ”En läsande klass” publicerades i bokform under april 2014 och delades ut till samtliga skolor i Sverige. Här berättar hon metoden, som på några år gett mycket goda resultat, särskilt för elever med annat modersmål än svenska. LÄRARRUMMET

OSÄKRA VÄGAR TILL LÄSLUST

Svenska elever läser allt sämre. Åtminstone om man ska tro de senaste årens larmrapporter och Pisa-tester. För att vända trenden startas allt fler nya lära-läsa-projekt, olika metoder och initiativ som alla säger sig ha funnit nyckeln till att få barn att läsa mer och bättre. Men hur vet vi vilka metoder som verkligen fungerar? Och går det alls mäta effekten av mirakelkurerna?. SKOLMINISTERIET

TINA NYBLAD, KLASSLÄRARE PÅ LÅGSTADIET

Tina Nyblad är klasslärare på lågstadiet på Söråkers skola strax utanför Sundsvall. Hon brinner för att lära barnen läsa och skriva. Hennes pedagogik är konventionell men hon kryddar undervisningen med musik och med skogsutflykter där barnen får leta efter saker som börjar med den aktuella bokstaven. LÄRARRUMMET

DYSLEKTIKER UTAN HJÄLP

Desirée kände sig ofta misstrodd av lärarna när det gick långsamt

kundtjanst@ur.se skolministeriet@ur.se

för henne med läsningen: ”De trodde jag var lat”. Trots att dyslexi har varit ett uppmärksammat problem under lång tid så blir många barn fortfarande utan den hjälp de behöver, menar Svenska dyslexiföreningen. Varför når den forskning och de verktyg som finns inte ut till berörda lärare och elever? SKOLMINISTERIET

FAKTA ELLER ANALYS?

Datorer, smarta telefoner och läs- och surfplattor - den svenska skolan står inför stora förändringar under närmaste åren. Elever ska lära sig läsa och skriva med hjälp av digitala redskap istället för med penna och papper och visionen om en dator till varje elev börjar redan nu bli verklighet på många skolor. Men hur påverkas lärandet när all tänkbar information finns bara ett klick bort? SKOLMINISTERIET

CAMILLA EDVALL, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Camilla Edvall undervisar i svenska som andraspråk i en förberedelseklass med högstadieelever. Ingen av hennes elever har varit i Sverige längre än ett år. Hon berättar om sina metoder för att få eleverna att knäcka läs- och skrivkoden så att de kan göra sina egna berättelser rättvisa. LÄRARRUMMET

LILLEMOR ERIKSSON, ASL-KLASSLÄRARE

Lillemor Eriksson är klasslärare i lågstadiet och arbetar med ASL, Att skriva sig till läsning. I denna metod fokuserar man på läsinlärning och att lära sig att skriva med hjälp av datorer. LÄRARRUMMET

facebook.com/utbildningsradion facebook.com/skolministeriet facebook.com/barnaministeriet

@UR_Pedagogerna @skolministeriet

Lyssna på UR. Tema: läsning  

Lärarfortbildande radioprogram med berättelser från elever och inspiration från pedagoger.

Lyssna på UR. Tema: läsning  

Lärarfortbildande radioprogram med berättelser från elever och inspiration från pedagoger.

Advertisement