Page 1

L Ä R A R F O R T B I L D N I N G

ELEVERS BERÄTTELSER OCH KOLLEGIAL INSPIRATION

Tema: hemmasittare

TVILLINGARNA SOM SLUTADE GÅ I SKOLAN

Tvillingsystrarna Nannie och Natalie får specialanpassad undervisning eftersom de knappt varit i skolan på två år. Vi följer dem under deras tid på Almaröds skolveckohem, där tanken är att de ska läsa in allt de missat och på nytt lära sig att ta ansvar, få rutiner och lusten att lära sig tillbaka. På helgerna bor de hos en kontaktfamilj. Drömmen för systrarna är att få komma tillbaks hem till mamma. Och att få gå i en vanlig skola. BARNAMINISTERIET

MED IMPROVISATIONEN I CENTRUM

”Min pedagogik handlar om att kunna improvisera, duka om på bordet och pröva nya vägar, att snabbt kunna växla metod. Till exempel om jag står och berättar och skriver på tavlan och eleverna tappar koncentrationen, då sätter jag mig ner med eleverna och har ett gruppsamtal i stället, eller går utomhus med dem”, säger Andreas Woisin som är SO-lärare på Vintertullsskolan i Stockholm. Vintertullsskolan är en resursgrundskola för elever i årskurserna 7-9. Här går elever som inte klarar av den stora skolan. Det kan vara elever som är ängsliga, tysta, tillbakadragna och mobbade, som har emotionella och sociala problem eller elever med diagnoser som adhd, eller Aspergers. LÄRARRUMMET

BILLY HOPPADE AV SKOLAN MEN KOM TILLBAKA

”När jag kom till skolan kunde jag inte titta på ett papper utan att allt suddades ihop. Jag visste inte längre vilka mina klasskompisar var.” Billy slutade gå till skolan på högstadiet. Han ville aldrig mer gå dit men efter två år tar han sig i kragen och klarar betygen med en hårsmån. På gymnasiet faller han in i samma mönster, orkar inte med kraven och pressen i skolan och slutar helt enkelt gå dit. Men när det är två månader kvar bestämmer han sig för att klara det. Vi följer honom under veckorna fram till studenten och den första tiden efteråt. BARNAMINISTERIET

EN ANDRA CHANS

I och med den nya skollagen skärps kraven på eleverna som nu måste ha godkänt i flera ämnen för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet. När dessutom det individuella programmet läggs ned är osäkerheten kring vad som händer med dem som inte uppfyller kraven stor - kommer de att få en andra chans? Vi besöker Salut i Vällingby utanför Stockholm, en skola för ungdomar på glid, vars målsättning främst har varit att få eleverna på rätt köl. Om de dessutom klarat skolan och tagit steget till vidare studier har det setts som en bonus - en bonus som skolans rektor nu tror kommer bli nästan omöjlig att uppnå. SKOLMINISTERIET

SKOLTRÖTT

1600 elever i grundskolan stannar hemma varje år. Och en tredjedel av gymnasisterna hoppar av. Vi möter 15-åriga Joel som har diagnosen Aspergers syndrom och har varit mobbad under lång tid tidigare. Han har i långa perioder slutat gå till skolan för att den inte klarar att ge honom stöd. Hur kan man locka tillbaka hemmasittarna? Det diskuterar vi med SKL, Malmö högskola och en mamma. SKOLMINISTERIET

KOLLO FÖR SKOLTRÖTTA

Joel, 15 år, har Aspergers syndrom och har haft en strulig skoltid med mycket frånvaro. Skolan har inte förmått stödja honom tycker familjen. Barnaministeriet följer med honom när det ordnas kollo för skoltrötta. Resan mot bättre självförtroende börjar. BARNAMINISTERIET

facebook.com/utbildningsradion kundtjanst@ur.se facebook.com/skolministeriet skolministeriet@ur.se facebook.com/barnaministeriet

@UR_Pedagogerna @skolministeriet

Lyssna på UR. Tema: hemmasittare  

Lärarfortbildande radioprogram med berättelser från elever och inspiration från pedagoger.

Advertisement