Page 1

Ursprungligt operativsystem

Dress Hållbarhetstider, uppfyllning av dressbord Innan du börjar­

FIFU

Först in

Tvätta händer och under­armar minst en gång i timmen och vid behov, med desinficerande tvål i minst 20 sekunder. Skölj och torka med papper. Hur du dressar har en stor inverkan på gästtillfreds­ställelsen. För att säkerställa att gästerna får varm, fräsch mat, se till att tillbehören förvaras vid rätt tempe­ratur. Processen att dressa hamburgare påverkar servicen direkt. Därför är det viktigt att vara snabb. Dressar du långsamt blir servicetiden för gästerna längre. Men det räcker inte med att vara snabb. Du måste också dressa hamburgaren rätt och noggrant­. Varje McDonald’shamburgare ska vara varm, fräsch, noggrannt dressad och säker att äta.

Först ut

Varje restaurang har sitt eget system (från vänster till höger, uppifrån och ned) för att lagra råvaror i förråd, kyl och frys. Fråga din hand ledare vilket system som gäller i restaurangen så att du följer rätt FIFU-rutin.

Sekundär hållbarhetstid­ Den tid som en råvara kan förvaras efter att den tagits ut ur frysen eller kylen eller efter att för­pack­­ningen brutits kallas sekundär hållbarhetstid. Råvaran måste användas (dress­­ tillbehör) eller tillagas (grillas eller friteras) innan denna tid går ut. När förpackningen till en produkt har öppnats, eller en produkt har tagits från kyl eller frys, är hållbarhetstiden begränsad. Det är viktigt att slänga bort, dvs. ”wasta” produkter vilkas hållbarhetstid har gått ut, eftersom gamla produkter inte uppfyller McDonald’s matsäkerhets- och kvalitets­standard.

Temperera råvaror­ Att temperera råvaror rätt är viktigt för att hamburgarna ska få högsta möjliga kvalitet — om det inte görs på rätt sätt så blir hamburgarna kalla. • Märk varje förpackning och tub med sekundär hållbarhetstid med klisterlapp från SATO-printer. • Lägg inte några råvaror på varandra så att luften kan cirkulera.

Tvätta händerna innan du börjar fylla upp råvaror på dressbordet. FIFU Standardmetoden för produkt­rotation är Först In, Först Ut. Nyin­komna produkter ställs bakom eller under de tidigare inkomna på hyllorna. Kontrollera sista förbruk­ nings­dag (= bäst före datum) och ta av de äldre produkterna först.

Mars 2014

T

ÄKERHE

MATS

En fräsch produkt består av ingredienser som är av hög kvalitet och vilkas hållbar­ hetstid inte har gått ut.

2 timmar Se till att du fyller upp dressbordet med skivade tomater, sallad och färsk lök så att det räcker för två timmar. Byt mot en ren, desinficerad bunke innan du fyller på nya råvaror.

Grillorder Grillorder är specifika önskemål från gästerna om att få sin produkt till­lagad på ett speciellt sätt. Sätt fast grillorderlappen på hamburgarens förpackning så att det syns att det är en specialbeställning.

Frystorkad lök Sekundär hållbarhet i kyl 24 tim ink. 1 tim blöt läggning. På dressbord i 4 tim. Hela dagen • Senap • Ketchup • Gurka

Nummer på kassan Klockslag

Kvantitet

Ny Gammal

Rotation Uppfyllning av förråd Följ rätt rotationsrutiner när du fyller upp. Om du inte tar ut råvarorna i rätt ordning, kan de överskrida sista förbruk­nings­dag innan­de hinner användas. Det kan påverka restauran­gens råvaruwaste, kvalité­och lönsamhet.

Iaktta hållbarhetstiden­ Färdiga produkter håller sig fräscha bara en begränsad tid. Alla produkter måste ”wastas” omedelbart när deras hållbarhetstid går ut, så att gästerna inte får en dålig produkt ur kvalitetseller matsäkerhetssynpunkt.

1 BIGMAC

Uppfyllning av dressbord Fyll aldrig på med ny råvara ovanpå gammal. Lägg ny råvara som du hämtar till dressbordet i en ren och desinficerad behållare. Diska alltid behållaren efter varje användning.

Grillorder

UTAN LÖK

Typ av hamburgare UTAN SENAP EXTRA

KETCHUP

ENDAST LÖK

GURKA

SÅS

SALLAD

Wrappning Samtliga produkter som paketeras i wrap ska wrappas diagonalt­.

1

©2014 McDonald’s


Cheddarost, 1 skiva

Lök, frystorkad- 3.5 g

Ketchup- 1 x 10 ml

Gurka, inlagd- 2 medelstora eller 3 små skivor

Lök, frystorkad- 3.5 g

Ketchup- 1 x 10 ml

Dress Dressordning

Lök, frystorkad- 3.5 g

Ketchup- 1 x 10 ml

Senap- 1 x 0.7 ml

Senap- 1 x 0.7 ml

Ketchup- 1 x 10 ml Senap- 1 x 0.7 ml

Bröd, HB- krona

Senap- 1 x 0.7 ml

Bröd, HB- krona

Dress 4:1/3:1

Bröd, HB- krona

Tvätta händerna innan du börjar dressa. Hamburgarna måste dressas rätt och prydligt. Servera det inte om det verkar fel!

Bröd, HB- krona

DressDress 10:1 10:1

McFeast Quarter Pounder Cheese Big Mac med glutenfritt bröd Dressa Hamburgare och Dressa Dubbel Dressa Big Mac med Big Mac Big Mac med glutenfritt bröd Cheeseburgare Hamburgare/Cheeseburgare Dubbel Dubbel Cheeseburgare Hamburgare/Cheeseburgare Cheeseburgare Cheeseburgare glutenfritt bröd

Klubbdel

Big Mac, häl

Kött, HB

Klubbdel Med kött under skivorna

Med kött under skivorna

Big Mac, krona

Big Mac, krona

Sås, Big Mac- 1 x 10 ml

(placeras så att s stjärna med den

Cheddar- 1 skiva Ost,g Cheddar- 1Ost, skiva Sallad, Big Mac- 15 Ost, Cheddar1skivan skiva (placeras så att bildar en

Kött, HB

Kött, QP

Lök, frystorkad- 3.5 g Kött, HB Kött, HB Sås, Big Mac- 1 x 10 ml Tomatskiva- 1 st

Ost, Cheddar- 1 skiva

Ost, Cheddar-

Sallad, Big Mac- 15 g

Gurka, inlagd eller 3 små sk

Gurka, inlagd- 2 medelstora eller 3 små skivor

Lök, färsk- 7

Med kött mellan skivorna

Med kött mellan skivorna

Lök, frystorkad- 3.5 g

Cheddar- 1 skiva Ost, Cheddar- 1Ost, skiva (endast cheeseburgare) (endast cheeseburgare) Ost, Cheddar- 1 skiva

(placeras så att skivan bildar en stjärna med den andra ostskivan) stjärna med den andra ostskivan)

Big Mac, krona

inlagd- 1 medelstor Gurka, inlagd- 1Gurka, medelstor eller 2 små skivor eller 2 små skivor

Cheddarost, 1 skiva Cheddarost, 1 skiva Sallad, Big Mac- 15 g Klubbdel Bröd, Big Mac- klubbdel

Klubbdel Bröd, Big Mac- klubbdel

Lök, frystorkad-Lök, 3.5 gfrystorkad- 3.5 g

Kött, HB

SalladGurka, Big Mac21 g inlagd- 2 medelstora

Gurka, inlagd- 2 medelstora eller 3 små skivor eller 3 små skivor

Kött, HB

Gurka, inlagd- 2 medelstora Big Mac, häl eller 3 små skivor

Big Mac, häl

Lök, frystorkad-Lök, 3.5 gfrystorkad- 3.5 g Ost, Cheddar- 1 skiva Lök, färsk- 7 g

1 x 10 ml Ketchup- 1 x 10 Ketchupml

Big Mac, häl

Lök, frystorkad- 3.5 g

Sallad, Big Mac- 15 g Lök, frystorkad- 3.5 g

1 x 10 ml Sallad, Big Mac- 15 g Ketchup1 x 10 Ketchupml

Sås, Big Mac- 1 x 10 ml

Sås, Big Mac- 1 x 10 ml

Big Mac, krona

Bröd, HB- häl kött Kött, HB QP- häl Kött,MedHB Bröd, Klubbdel Klubbdel under skivorna

Med kött mellan skivorna

Big Mac, häl

Cheddar- 1 skiva Ost, Cheddar- 1Ost, skiva

Kött, QP

Big Mac, häl

Big Mac, krona

Big Mac, krona

Cheddar- 1 skiva Ost, Cheddar- 1Ost, skiva Lök, färsk- 7 g

Baconstrips- 3 st (endast Big Tasty Bacon)

Big Mac, häl Big Mac, häl

Sås, Big Mac- 1 Sås, x 10 Big ml Mac- 1 x 10 ml Senap1 x 0.7 ml

Senap- 1 x 0.7 ml

Bröd,hälBig Mac- häl Bröd, Big Machäl Big Mac, Bröd, HB- krona Bröd QP- krona

Bröd QP- krona

Klubbdel

Dress BOP

”Clean as you”Clean go!” as you go!” Bröd, QP- häl

(såserna ska dispenseras på varandra)

Sås, Big Mac- 1 x 10 ml

Sås, Big Tasty- 3 x 10 ml

Bröd, krona Bröd, Glutenfrittkrona (placeras iGlutenfritten triangel)

Se till att det finns rena och desinficerade gröna trasor nära dressbordet Bröd QP- krona

Är dressbordet rent och desinficerat?

Dressa Filet-O-Fish Filet-O-Fish

Bröd, HB- häl

Bröd, HB- häl

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml

Bröd, TPRkrona © Svenska McDonald’s AB 2014-02 WRIN: 09408-139 © Svenska McDonald’s AB 2014-02 WRIN: 09408-139

Dress BOP

Dressa McChicken Dressa McChicken Jr Tasty/ McBean Big Bacon McChicken McChickenFilet-O-Fish Jr Big Tasty Tasty/ Big Tasty Bacon McChicken Bröd,QPTPRBröd, hälhäl

Lök, färskg 1 x 10 ml Sås, Big10 Mac-

Big Mac, krona Big Mac, krona

Big Mac, häl

Bröd, QP- krona

Sallad, BigMac- 30 g

Klubbdel

Klubbdel

Sallad, Big Mac- 30 g

inlagd- 2 medelstora Gurka, inlagd- 2Gurka, medelstora Tomatskiva2 st eller 3 små skivor eller 3 små skivor Lök, frystorkad-Lök, 3.5 gfrystorkad- 3.5 g

Ketchup- 1 x 15 ml

Torka av dressbordet efter varje omgång

Ost, Emmentaler- 1 skiva

Sås, Tartar- 1 x 20 ml

Ketchup1 x 3.5 15 ml g Lök, frystorkad-Lök, 3.5 gfrystorkad-

Klubbdel

Sås, McFeast- 1 x 15 mlSås, McFeast- 1 x 15 ml

Sallad, Big Mac-Sallad, 15 g Big Mac- 15 g

Lök, färsk- 7 g

Sallad, Big Mac-Sallad, 15 g Big Mac- 15 g

Lök, färsk- 7 g

Chicken, Premiere- 1 st

Kött, TPR

Big Mac, krona Big Mac, krona

Sallad Big Mac- 21 g

(såserna ska dispenseras

Bröd, Bröd,TPRQP- häl häl

(placeras omlott) Kött, HB Kött, HB

Ost, Cheddar- 1 skiva Ost, Cheddar- 1 skiva Klubbdel Bröd, Big Mac- klubbdel Klubbdel Bröd, Big Macklubbdel Filet-O-Fish- 1 st Gurka, Gurka, inlagd- 2 medelstora Kött, HB inlagd- 2 medelstora Kött, HB eller 3 små skivor eller 3 små skivor

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml

Bröd, BrödQPQP-krona krona

Ost, Emmentaler- 2 skivor

Sås, Big Mac- 1 Sås, x 10 Big ml Mac- 1 x 10 ml

Sallad, Big Mac- 30 g Tomatskiva- 1 st Tomatskiva- 1 st

Lök, färsk- 7 g på varandra)

Big Mac, krona

”Clean as you go!” Bröd, QP- häl

Kött, HB

Kött, HB

stjärna med den andra ostskivan) Ost, Cheddar- ½ skiva köttet

Big Mac, krona

Ost, Cheddar- 1 skiva Ost, Cheddar- 1 skiva

Bröd, TPR- häl

Bröd, QP- häl

3.5 g Lök, frystorkad-Lök, 3.5 gfrystorkadKött, QP

McChicken

Bröd, Bröd, Glutenfritthäl Glutenfritt- häl

inlagd- 2 medelstora Gurka, inlagd- 2Gurka, medelstora eller 3 små skivor 1 skiva eller 3 små skivor Ost, CheddarBig Mac, häl 2 skivorOst, Cheddar- 1 skiva Big Mac, häl (placeras så att skivan emmentalerost bildar(placeras en så att skivan bildar en Med kött Sallad, Big Macg omlott Sallad, Big Mac15 g ovanpå stjärna med den15 andra ostskivan) mellan skivorna

Klubbdel

Kött, QP Premiere- 1 Kött, Chicken, st QP

Bröd, HB- häl

Dressa McBean McBean Bröd, QP- häl

Ost, Emmentaler- 2 skivor Ost, Emmentaler- 2 skivor 2 skivor emmentalerost omlott ovanpå köttet

(placeras omlott)

Beanburger- 1 st Kött, TPR

(placeras omlott)

Chicken, Premiere- 1 st Kött, TPR

Lök, färsk- 7 g Lök, färsk- 10 g

Sallad, Big Mac- 30 g Sallad, Big Mac- 15 g

Ost, Cheddar- ½ skiva Tomatskiva- 1 st

Filet-O-Fish- 1 st

21

Filet-O-Fish- 1 st

Sallad Big Mac- 21 g

21

Sallad, BigMac- 30 g

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml Sås, Tartar- 1 x 20 ml (såserna ska dispenseras Sås, Sandwich- 1 x 10 ml

(såserna ska dispenseras färsk- 10 g påLök, varandra)

på varandra)

Sås, Tasty- 31xx 10 Sås,Big McFeast15 ml ml Sås, Big Tasty- 3 x 10 ml (placeras i en triangel) (placeras i en triangel) Bröd, TPR- krona Bröd, QP- krona

Ost, Cheddar- ½ skiva

Torka av dressbordet efter varje omgång Torka av dressbordet efter varje omgång

Sallad, Big Mac- 30 g Ost, Emmentaler- 1 skiva Ost, Emmentaler- 1 skiva Sallad Big Mac- 21 g Tomatskiva- 2 st Tomatskiva- 2 st Sallad, BigMac- 30 g

Beanburger- 1 st

Chicken, Premiere- 1 st Chicken, Value- 1 st

Baconstrips- 3 st Baconstrips- 3 st Tomatskiva1 stBacon) (endast Big Tasty (endast Big Tasty Bacon)

Lök, färsk- 7 g

Sås, Tartar- 1 x 20 ml Sås, McFeast- 1 x 15 ml

Se till att det finns renaSe och tilldesinficerade att det finns rena och desinficerade gröna trasor nära dressbordet gröna trasor nära dressbordet

Bröd, TPRkrona Bröd QPkrona

Bröd QP- krona

Bröd, HB- krona

Bröd, HB- krona

Bröd, HB- krona

Bröd, QP- krona

Är dressbordet rentÄr och desinficerat? dressbordet rent och desinficerat? © Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-142

McBean Mars 2014

McChicken Jr

McBean Bröd, QP- häl

Beanburger- 1 st

Bröd QP- kron

Dress BOP

Klubbdel

Med kött under skivorna

Senap- 1 x 0.7

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 WRIN: 09408-139

Big Mac, häl Big Mac, häl

Bröd QP- häl

Ketchup- 1 x 1

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 WRIN: 09408-139

Bigkrona Mac, krona BigBröd, Mac, krona Bröd, Big Mac- krona Big Mac-

Sallad Big Mac- 21 g

Bröd, Glutenfritt- krona

Big Mac Big Mac med glutenfritt Big Mac Big Mac med glutenfritt bröd bröd Filet-O-Fish Dressa Quarter Dressa Big Tasty/Big Big Tasty/Big Tasty Bacon Quarter Pounder Cheese Quarter Pounder Cheese Pounder Cheese Tasty Bacon

DressaMcFeast McFeast McChicken McFeast Bröd, QP- häl Bröd QP- häl

Sås, Big Mac- 1 x 10 ml

Bröd, QP- krona

Bröd, HB- kronaBröd, HB- krona Bröd, Big Mac- häl

Big Mac, häl

Bröd, Glutenfritt- krona

Dress BOP Dress 4:1/3:1 Dress 4:1/3:1

Lök, frystorkad- 3.5 g 1 x 0.7 ml Senap- 1 x 0.7 ml Senap-

Klubbdel

Bröd, HB- krona Bröd, HB- krona

Lök, frystorkad- 3.5 g

Sås, McFeast- 1 x 15 ml

Sås, Big Mac- 1 x 10 ml

Klubbdel

Klubbdel

Bröd, Big Mac- häl

Big Mac, krona

Senap- 1 x 0.7 ml Senap- 1 x 0.7 ml

Big Mac, krona

Big Mac, häl

Big Mac, krona

Klubbdel

Ost, Cheddar- 1 skiva

Big Mac, häl

Ost, CheddarKött, HB

Med kött mellan skivorna

Kött, HB

Big Mac, häl

Kött, HB

Sallad, Big Mac- 15 g

Bröd, QP- häl

Bröd, Glutenfritt- häl

Kött, QP

Kött, HB Gurka, inlagd- 2 medelstora eller 3 små skivor

Kött, HB

Kött, HB

Med kött under skivorna

Bröd, HB- häl Bröd, HB- häl

Kött, HB

Gurka, inlagd- 2 medelstora eller 3 små skivor

BigBröd, Mac, krona Big Mac- krona

Big Mac, krona

Kött, HB Klubbdel

Bröd QP- häl

Bröd, Glutenfritt- häl Bröd, HB- häl Bröd, HB- häl

Klubbdel

krona

Big Mac, häl

BigBröd, Mac, krona Big Mac-

Big Mac, häl

Big Mac Dressa Big Mac

Bröd, QP- häl

McChicken Jr 2

Bröd, HB- häl

Bröd, HB- häl

Beanburger- 1 st Chicken, Value- 1 st

Chicken, Value- 1 st

©2014 McDonald’s


(Dispenseras med FIFU-flaska (Dispenseras med FIFU-flaska med grönt munstycke och grönt lock) med grönt munstycke och grönt lock)

Sås, McFeast- 2 x 15 ml

Sås, McFeast- 2 x 15 ml

(Såspistol med vitt handtag)

(Såspistol med vitt handtag)

Sås, Sås, McFeast2 xMcFeast15 ml 2 x 15 ml

Sås, Sås, McFeast2 xMcFeast15 ml 2 x 15 ml (Såspistol med vitt handtag)

(Såspistol med vitt handtag) (Såspistol med vitt handtag)

(Såspistol med vitt handtag)

Bröd, Tortilla

Bröd, Tortilla

Bröd, Tortilla Bröd, Tortilla

Bröd, Tortilla Bröd, Tortilla

Dress McWraps Dress McWraps Dressa Chicken & BaconChicken Dressa Sweet Chili Dressa Grilled Dressa Veggie McWrap Sweet Chili Chicken Chicken McWrap & Bacon McWrap Sweet Chili Chicken McWrap Chicken & Bacon McWrap GrilledGrilled Chicken McWrap Chicken & Bacon McWrap Sweet Chili Chicken McWrap Sweet Chili Chicken McWrap Chicken McWrap VeggieVeggie McWrap Chicken & Bacon McWrap McWrap Chicken McWrap McWrap McWrap Veggie McWrap Grilled Chicken McWrap Veggie McWrap 21

21

21

21

21

21

McWrap Chili Chicken McWrap Grilled Chicken SweetSweet Chili Chicken McWrap Chicken, Selects- 2 st Chicken, Selects- 2 st

Chicken & Bacon McWrap Chicken & Bacon McWrap

(Placeras med den smalare

(Placeras med den smalare delen mot varandra)

delen mot varandra) Chicken, Grilled1 filéGrilled- 1 filé Chicken,

Chicken, Chicken, Selects2 stSelects- 2 st (Placeras med den smalare

Chicken, Chicken, Selects2 stSelects- 2 st

(Placeras med den smalare delen (Placeras med den smalare delen mot varandra) mot varandra)

Baconstrips- 2 st

Gurka, färsk- 2 skivor Gurka, färsk-Gurka, 2 skivor färsk- 2 skivor

Gurka, färsk- 2 skivor Gurka, färsk2 skivor

2 st Baconstrips-Baconstrips2 st

Tomatskiva- 1 st

1 st Tomatskiva-Tomatskiva1 st

Sallad, Big Mac- 21g

Sallad, Sallad, Big Mac21 Big g Mac- 21 g

Sallad,1 Big Tomatskivast Mac- 211gst Tomatskiva-

Tomatskiva- Tomatskiva1 st 1 st

Lök, färsk- 4 Lök, g färsk- 4 g Sås, Sweet Chili- 10 g

Lök, färsk- 10 g färsk- 10 g Lök,

(Dispenseras med FIFU-flaska

Sallad, Sallad, Big Mac21gBig Mac- 21g

munstycke vitt lock) Sallad,med Biggult Mac21 gBigochMacSallad, 21 g

Sås, Sweet Sås, Sweet Chili10 g Chili- 10 g (Dispenseras med FIFU-flaska

Lök, rostad- 10 g

Lök, rostad-Lök, 10 g rostad- 10 g

(Dispenseras med FIFU-flaska med gult munstycke och vitt lock) med gult munstycke och vitt lock)

Sås, CBO- 3 x 10 ml

(Såspistol med svart handtag) (Såspistol med svart handtag)

Sås, Sås, McFeast2 xMcFeast15 ml 2 x 15 ml (Såspistol med vitt hand(Såspistol med vitt handtag) tag)

2

2

3

(Såspistol med(Såspistol vitt handtag) med vitt handtag)

Bröd, Tortilla

Bröd, TortillaBröd, Tortilla

Bröd, Tortilla Bröd, Tortilla

21

1

Sås, McFeast2 xMcFeast15 ml Sås, 2 x 15 ml

(Såspistol med vitt handtag)med vitt handtag) (Såspistol

Bröd, Tortilla

Bröd, TortillaBröd, Tortilla

Vik McWrap enligt nedan 1 Vik McWrap enligt nedan

Sallad, Big Mac21 gBig Mac- 21 g Sallad,

Sås, Premium Tomato15 gTomato- 15 g Sås, Premium (Dispenseras FIFU-flaska Sås,med McFeast2 med x 15FIFU-flaska ml (Dispenseras med grönt(Såspistol munstycke och grönt lock) med grönt munstycke och grönt lock) med vitt handtag) Sås, McFeast2 x McFeast15 ml Sås, 2 x 15 ml

(Såspistol med svart handtag)

CBO- 3 x 10 ml Sås, CBO- 3 Sås, x 10 ml

1

Beanburger-Beanburger1 st 1 st (delad i 2 bitar) (delad i 2 bitar)

(delad i 2 bitar) (delad i 2 bitar)

(Placeras med den smalare delen mot varandra) delen mot varandra)

Bröd, TortillaBröd, Tortilla

21

SweetSweet Chili Chicken McWrap Chili Chicken McWrap

21 21 21 21 Chicken & Bacon McWrap Vik McWrap enligt21nedan Chicken & Bacon McWrap 21

21

2

21

Chicken & Bacon McWrap Chicken & Bacon McWrap 3

3

SweetSweet Chili Chicken McWrap Chili Chicken McWrap Chicken, Selects2 st Selects- 2 st Chicken,

Chicken, Selects2 st Selects- 2 st Chicken,

(Placeras med den smalaremed den smalare (Placeras delen mot varandra) delen mot varandra)

(Placeras med den smalaremed delen (Placeras den smalare delen mot varandra) mot varandra)

Gurka, färsk-Gurka, 2 skivor färsk- 2 skivor

Baconstrips- Baconstrips2 st 2 st © Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-138

Dress Stationsunderhåll

Sallad, Big Mac21 gBig Mac- 21 g Sallad,

Tomatskiva- 1Tomatskivast 1 st

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-138 © Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-138

Sallad, Big Mac21gBig Mac- 21g Sallad,

Sås, Sweet Chilig Chili- 10 g Sås, 10 Sweet

(Dispenseras med FIFU-flaska med FIFU-flaska (Dispenseras med gult munstycke lock) medoch gultvitt munstycke och vitt lock)

Lök, rostad- 10 g rostad- 10 g Lök,

Placering av dresstillbehör Det är speciellt viktigt att hålla dressbordet rent och desinficerat genom att torka rent det med desinficerade trasor. När bordet är desinficerat förhindras överföring av bakterier.

Big Mac

Big Mac

Bröd, TortillaBröd, Tortilla

Bröd, TortillaBröd, Tortilla

McFeast

1

Ost

McFeast

Torr lök Sallad

Trasa

Inlagd Gurka

Lök färsk

3

2

21

21

21

3

Valfritt Ost Bacon

Sallad

Tomat

Råvaror för temperering

Glutenfritt McFeast bröd

Trasa

Produktion Grill Direkt

Sandwich

McFeast

McFish McChicken McBean

Tartar

Ketchup/Senapdispenser Savoury

Grillorder -etiketter

McFeast

CBO

Ost

Ost Sallad

Ketchup/Senap

Ost

Ost FIFOflaskor

Tomat

Sallad

Bacon

Rostad lök

Färsk lök Sallad Färsk gurka

Trayliner

Trasa

Wraps Wraps

McFeast

Sandwich

Tartar

Savoury

Chicken Bacon

Sweet chili

Premium tomato

Trasa

Produktion BOP

Mars 2014

21

© Svenska McDonald’s AB McDonald’s 2014-02 09408-138 © Svenska AB 2014-02 09408-138

Big Mac

Big Mac

Ost

2

1

Senap- Ketchupdispenser dispenser

Kampanj

Exempel på placering av dresstillbehör. Se Be Well Served i NABIT Utbildning för aktuell kampanj.

Sås, McFeast2 xMcFeast15 ml Sås, 2 x 15 ml (Såspistol med vitt hand(Såspistol med vitt handtag) tag)

Vik McWrap enligt nedan Vik McWrap enligt nedan

Ost

Var väl förberedd Se till att det finns till­räckligt med råvaror och förpackningar vid dress­bordet så att du inte behöver avbryta dressen för att fylla upp. Tillräckligt med råvaror ska fyllas upp före skiftet så att de hinner tempereras och att de räcker till deras sekundära hållbarhetstid går ut.

(Såspistol med (Såspistol svart handtag) med svart handtag)

McFeast

QP

Kampanj

Sås, CBO- 3 xSås, 10 ml CBO- 3 x 10 ml

3

©2014 McDonald’s


Dress StationsObservationsChecklista Medarbetarens namn

Datum (ÅÅMMDD)

Handledarens namn

Kan du det här?

Är du redo att börja arbeta? Hela och rena arbetskläder, namnbricka, keps, förkläde, uppsatt hår

Vilka fyra kännetecken ska varje hamburgare ha? Beskriv standardmetoden för att ta ut produkter från förråd­, kyl och frys Varför är det viktigt att följa den standardmetoden?

Rena händer? Tvätta händer och underarmar med desinficerande tvål i minst 20 sekunder, skölj och torka med papper

Förklara vad ”sista förbrukningsdag” eller ”bäst före-datum” innebär?

Tvätta händerna minst en gång i timmen och vid behov

Vad är sekundär hållbarhetstid?

Stationsförberedelser Kontrollera förråd

Hur roterar du råvaror på dressbordet?

Kontrollera temperaturinställningarna i transportskåpet: luft 60-66°C

Vad menar man med ”en råvaras hållbarhetstid”? Varför är det viktigt att hålla dressbordet rent och desinficerat?

Rutiner Dressa hamburgaren prydligt med rätt tillbehör

Visa och/eller förklara

Hamburgare och Cheeseburgare

Tillämpa ”clean as you go”

Big Mac

Dubbel Cheeseburgare

Hur du använder desinficerade trasor och hur ofta du byter dem

Quarter Pounder Cheese

Hur du märker med sekundär hållbarhetstid

McFeast

Big Tasty/Big Tasty Bacon

Hur du underhåller och håller ordning på stationen på rätt sätt

McChicken

Hur du läser och bereder en grillorder

McChicken Jr

Filet-O-Fish

McBean

McWrap Tillgodose alla specialbeställningar och önskemål, t.ex. BigMac utan sås Kvalitet ”Wasta” omedelbart produkter, vilkas sekundära hållbarhets­tid gått ut, i behållaren för råvaruwaste ”Wasta” råvaror som inte håller vår standard Kontrollera köttens visuella kännetecken så att de stämmer­överens med produktbilden för kött Kontrollera kvaliteten. Servera det inte om det verkar fel!

Mars 2014

4

©2014 McDonald’s

Varumärken Följande varumärken som förekommer häri ägs av McDonald’s Corporation och dess dotterbolag: Big Breakfast; Big Mac; Big N’ Tasty; Chicken McGrill; Chicken McNuggets; Egg McMuffin; Extra Value Meal; Fast Accurate Friendly; Filet-O-Fish; Golden Arches logotyp; Happy Meal; MacFries; Made for You; McChicken; McD; McDonaldland; McDonald’s; McDonald’s Playland; McFlurry; McMuffin; McSalad; McSalad Shaker; New Tastes Menu; PlayPlace logotyp; QSC&V; Quarter Pounder; Ronald McDonald; Ronald’s Playplace; Ronald Ranger; Sausage McMuffin; Super Size; The Golden Arches; twoallbeefpattiesspecialsaucelettucecheesepicklesonionsonasesameseedbun. Uttalande om konfidentiellt material Konfidentiell information och äganderätt. Endast för användning av McDonald’s Corporations anställda och franchisetagare. Detta material innehåller konfidentiell information och ägs av McDonald’s Corporation och måste förvaras på en säker plats. Varken material eller information häri får kopieras av, distribueras till eller avslöjas för någon utan skriftligt tillstånd av McDonald’s företagsledning eller användas för något annat ändamål än för att stärka McDonald’s företagsverksamhet. Otillåten användning eller avslöjande av denna information kan leda till civilrättsligt eller kriminellt åtal, jämte omedelbar uppsägning av franchise, anställning eller annan relation med McDonald’s. ©2004 McDonald’s Corporation

GRU Dress  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you