Page 1

BOP: Initiator/Chaser

Skiftförberedelser, Rosta Bröd/Tortilla

q Kontrollera

Är du redo att arbeta?

Hela och rena arbetskläder, namnbricka, keps, förkläde, uppsatt hår.

T

ÄKERHE

MATS

q Rena händer? Tvätta händer och underarmar minst en gång i timmen eller oftare vid behov, med desinficerande tvål i minst 20 sekunder. Skölj och torka torrt med papper.

Skiftförberedelser q Fyll

FIFU Om varor inte är roterade, kommer äldre produkter att bli waste innan dem kommer att användas, vilket påverkar restaurangens lönsamhet och det kan även bidra till att restaurangen står utan råvaror i lager.

• Säkerställ att tillräckligt med varor finns tillgängligt. Vid problem måste det meddelas till arbetsledaren. • Tillbehör är uppfyllda för att möta behovet, men inte för mycket för det kan orsaka onödig waste. Restaurangens bygg-till av råvaror ska följas. • Vissa kylda produkter såsom såser, ost och sallad skall tempereras innan det används på dressbordet. Säkerställ att tiderna för temperering följs.

All utrustning som krävs är i gott skick och fungerar som den ska. • Säkerställ att vertikalrosten är inställd och fungerar.

VCT 250 (äldre modell) 293°C

HEBT

271°C/271°C/254°C

• Vertikalrosten är inställd automatisk på 17 sekunder, kontrollera att inställningarna är korrekt:

VCT 250 (äldre modell) 15-19 sekunder /5 D

HEBT

upp lager 24/2

Tillräckligt med råvaror och artiklar finns tillgängligt. 24 timmar av torrvaror och 2 timmar i sekundära kylar/frysar. • Kontrollera bäst före datum • Produkterna ska organiseras enligt FIFU (Först In, Först Ut). Nya varor måste vara placerade bakom äldre varor. Vid uppfyllning, måste bäst före datum kontrolleras för att säkerställa att varorna är korrekt roterade. • När tortilla-brödet har tinat, böj förpackningen för att hjälpa tortilla brödet dela på sig.

utrustning

q Rengör

Beredning av produkter

UHC- nivåkortet är direkt kopplat till försäljningen i restaurangen. Kortet är uppdelat i perioder över dagen och ska användas som en guide för hur mycket av varje produkt som ska finnas i UHC för varje period. Detta är känt som ett beställningsnivåkort.

stationen

Stationen ska vara ren och organiserad under hela skiftet, Clean us you go!

Ingredienser q Vad förväntar sig gästen?

q Rätt ingredienser

q Fräscha ingredienser

q Korrekt dressad produkt

Servera endast varma, fräscha och noggrant dressade produkter

Utbildning

Kvalité

Inledare – Bröd Överblick

q Vad

q

15-19 sekunder /4

förväntar sig gästen av bröden?

q Varma q Jämn rostning Kvalitet

q Inte ihoptryckt – Vad gästen förväntar sig…

q Sekundära

hållbarhetstider

Det måste finnas ett system för sekundära hållbarhetstider som följs för att säkerställa att råvarorna bibehåller kvalitén. (Den tid som produkten kan användas efter att den flyttats från kyl/frys).

För produkter på dressbordet använd tavlan för Sekundära hållbarhetstider och använd SATO printer. q Rotera

• •

produkterna

Initiator

Om antalet som visas inte följs, kan det påverka lönsamheten genom att restaurangen wastar för mycket eller att gästerna får vänta på produkterna.

15-19 Max. för rostning

Vad gästen förväntar sig Varma Jämn rostning

Vid påfyllning av råvara ska en ny, ren och desinficerad bunke användas, varje gång. Om det finns råvara kvar i förpackningen skall den återslutas med en påsklämma och läggas tillbaka i kyl eller där råvaran tempereras.

Inte ihoptryckt

Innan du börj

Kontrollera inställni Inställningar Antunes

D 5 häl

Krona

15–19 s Maximal rostningstid

Inställningar Antunes

293°, 2 Värmeplannat, aux luft

151° Steamer

Maj 2014

1

©2014 McDonald’s


BOP: Initiator/Chaser

Rosta bröd, Steama bröd, Dressa produkter Rostning av bröd/tortilla

3 Ta fram wrap eller kartong till avsedd produkt

1 Välj rätt bröd/tortilla

När ordern visas på KVS (BOP skärmen), Initiator väljer bröd.

• HB- bröd • QP-bröd - Filet-O-Fish - McChicken - McChicken Jr - McBean

• Tortillabröd - Chicken & Bacon McWrap - Grilled Chicken McWrap - Sweet Chili Chicken McWrap - Veggie McWrap

4 Servera på KVS efter det att du förberett kartong/wrap

5 Placera brödet på wrap eller i kartongInom 10 sekunder från det att ordern kommit upp på KVS ska ordern initieras. (Placera bröd i rosten)Kartong: Placera kronan och hälen i kartongen med den rostade sidan upp, kronan närmast UHC.

McNuggets: Skicka en tom kartong till Assemblern. 

6 Dressa produkt, Assemblern tar över om en till produkt

Maximalt 50 sekunder att bereda produkten om det arbetar en person på BOP sidan, 35 sekunder om det arbetar 2 eller fler personer på BOP sidan

kommer upp på KVS

Om det är en grillorder, placera grillorderlappen med grillorder- etiketten på den färdigpackade produkten på toppen av kartongen eller mitten på wrappet. McWrap: placera grillorderlappen med grillorder- etiketten på avsedd plats på förpackningens baksida.

2 Rosta bröd/tortilla

Wrap: Placera kronan på mitten av wrappet och hälen närmast UHC.

McWrap: Placera tortillabröd på traylinern.Initiator placerar hälarna i den främre delen och, kronorna i den bakre delen. Placera den skurna sidan mot värmeplattan.

Rosta aldrig fler än 2 bröd eller tortillas bredvid varandra åt gången. Du behöver inte vänta på att den tidigare omgången är klar, innan du lägger ner nästa omgång.

 • Kontrollera att rostytan är gyllenbrun och att den inte är klämd eller förstörd på något sätt. • Bröd som inte möter vår kvalitétsstandard skall kastas i wastekorgen.

Vik tortilla-brödet så att de mörka bakmärkerna/ månsidan är inåt. Rosta tortillabrödet i vertikalrostens sida för hälar.

Se följande information för assembler

Kvalitétskontroll

Steama bröd

151°C Temperatursinställning på steamer 1 Filet-O-Fish order visas på KVS 2 Placera 1 eller 2 HB-bröd på spaden

Hälar närmast handtaget, kronorna från handtaget. Hälar och kronor med den skurna sida nedåt.

3 Placera spaden i steamern 4 Tryck på startknappen 5 När timern ljuder och blinkar, ta ut spaden med bröd 6 Placera kartongen på bröden och vänd på spaden så att

krona och häl hamnar i kartongen

Maj 2014

2

©2014 McDonald’s


Dress BOP

Dress BOP

BOP: Initiator/Chaser Filet-O-Fish

McChicken

Bröd, HB- häl

Bröd, QP- häl

Filet-O-Fish

McChicken

Bröd, HB- häl

Bröd, QP- häl

Chicken, Premiere- 1 st

Chicken, Premiere- 1 st Ost, Cheddar- ½ skiva

Sprängskisser

Ost, Cheddar- ½ skiva

Sallad, Big Mac- 30 g

Sallad, Big Mac- 30 g Filet-O-Fish- 1 st

Filet-O-Fish- 1 st

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml

q Totalt 35-50 sekunder från första visning på KVS tills arbetet är slutfört.

(såserna ska dispenseras på varandra)

Maximalt 50 sekunder om endast en person arbetar på BOP-linjen

Bröd QP- krona

(såserna ska dispenseras på varandra)

Sås, Tartar- 1 x 20 ml

Bröd, HB- krona

Bröd QP- krona

Sås, Tartar- 1 x 20 ml

Bröd, HB- krona

Dress BOP Maximalt 35 sekunder om mer än en person arbetar på BOP-linjen McChicken

Dress BOP

Dress McWraps Dress McWraps Filet-O-Fish McChicken Jr

McBean

q McChicken Grilled Chicken McWrapMcWrap Grilled Chicken

Veggie McWrap VeggieVeggie McWrap McWrap Bröd, HB- häl Bröd, HB- häl

Bröd, QP- häl

Chicken, Grilled- 1 filé Chicken, Grilled- 1 filé (delad i 2 bitar)

McBean

q McBean

q McChicken Veggie McWrap Jr

Grilled Grilled ChickenChicken McWrap McWrap Bröd, QP- häl

Bröd, QP- häl

Beanburger- 1 st Beanburger- 1 st (delad i 2 bitar) (delad i 2 bitar)

(delad i 2 bitar)

Beanburger- 1 st Chicken, Premiere- 1 st Gurka, färsk- 2 skivor Gurka, färsk- 2 skivor

Chicken, Premiere- 1 st

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml Lök, färsk- 7 g (såserna ska dispenseras Sås, McFeast- 2Sås, x 15McFeastml 2 x 15 ml

Sallad, Big Mac- 30 g

Lök, färsk- 7 g

Sås, Sandwich- 2 x 10 ml

Sås, Sandwich- 1 x 10 ml

Sås, Tartar- 1 x 20 ml

Sås, McFeast- 1 x 15 ml

Bröd, Tortilla

Bröd, Tortilla Bröd, Tortilla Bröd, HB- krona Bröd, HB- krona

Bröd, QP- krona

Bröd, QP- krona

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-142

Grilled Chicken McWrap Sweet Chili Chicken McWrap Veggie McWrap McWrap Sweet Chili Chicken McWrap Veggie Grilled Chicken McWrap Sweet Chili Chicken McWrap q Sweet Chicken McWrap q Veggie McWrap Sweet Chili Chicken McWrap McChicken Jr Chili

21 21 21 21 ChickenChicken & Bacon&McWrap Bacon McWrap Chicken & Bacon Chicken & Bacon McWrap Chicken &McWrap Bacon McWrap McBean

Chicken, Grilled- 1 filé Chicken, Selects2 st SelectsChicken, 2 sti 2 bitar) (delad

Chicken, Selects2 st Chicken, Selects- 2 st

(Placeras med den smalare delen (Placeras med den smalare delen mot varandra) mot varandra)

Bröd, QP- häl

Bröd, HB- häl

Baconstrips- 2 stBaconstrips- 2 st

Beanburger-Tomatskiva1 st 1 stTomatskiva- 1 st

Grilled Chicken McWrap q Grilled Chicken McWrap

McBean

Beanburger- 1 st (delad i 2 bitar)

Gurka, färsk- 2 skivor Gurka, färsk- 2Gurka, skivorfärsk- 2 skivor Tomatskiva- 1 st

Tomatskiva- 1 st

(delad i 2 bitar)

Bröd, QP- häl

Bröd,färskHB- häl Gurka, 2 skivor

Beanburger- 1 st

Lök, färsk- 4 g

Tomatskiva- 1 st

Chicken, Value- 1 st Sallad, Big Mac- 21 g

Sallad, Big Mac- 21 g Sås, Sweet Chilig Sås,10Sweet Chili- 10 g (Dispenseras med FIFU-flaska (Dispenseras med FIFU-flaska med gult munstycke ochgult vitt munstycke lock) med och vittPremium lock) Sås,

Lök, rostad- 10 gLök, rostad- 10 g

Sallad, Big Mac- 21 g

Tomato- 15 g

Tomatskiva- 1 st

Sås, Premium Tomato- 15 g

(Dispenseras med FIFU-flaska med grönt munstycke och grönt lock)

(Dispenseras med FIFU-flaska med grönt munstycke och grönt lock)

Sallad, Big Mac- 15 g Sås, McFeast- Sås, 2 x 15 ml McFeast2 x 15 ml Sås,handMcFeast- 2 x 15 ml (Såspistol med(Såspistol vitt hand-med vitt (Såspistol med vitt handtag) tag) tag)

Sallad Big Mac- 21 g Sås, CBO- 3 x 10Sås, ml CBO- 3 x 10 ml

(Såspistol med svart handtag)med svart handtag) (Såspistol

Sås, McFeast- 2 x 15 ml

(Såspistol med vitt handtag)

Bröd, Tortilla

Sallad, Big Mac- 15 g Sås, McFeast- 2 x 15 ml

Sallad Big Mac- 21 g

(Såspistol med vitt handtag)

Lök, färsk- 7 g Sås, Sandwich- 1 x 10 ml Bröd, Tortilla Bröd, Tortilla

V

McChicken Jr

Chicken, Grilled- 1 filé

Lök, färsk- 10 g

Chicken, Value- 1 st

Dress McWraps

Grilled Chicken McWrap

(Placeras med den (Placeras smalare med den smalare delen mot varandra) delen mot varandra)

Sallad, Big Mac21 g Big Mac-Lök, Sallad, 21 gfärsk- 4 g

Sallad, Big Mac-Sallad, 21g Big Mac- 21g Tomatskiva- 1 st

Bröd, HB- krona

Bröd, HB- krona

Bröd QP- krona

Dress McWraps

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-142

Bröd, Tortilla

Filet-O-Fish- 1 st

(såserna ska dispenseras på varandra)

(Såspistol med vitt handtag)

Sås, McFeast- 1 x 15 ml

q

Ost, Cheddar- ½ skiva

Sallad, Big Mac- 15 g

Sallad Big Mac- 21 g

Sås, McFeast- Sås, 2 x 15 ml McFeast2 x 15 ml Sås, med Sandwich1 x 10 ml Sås, Tartar- 1 x(Såspistol 20 ml vitt handtag)

på varandra) (Såspistol med vitt handtag) (Såspistol med vitt handtag)

Bröd, Tortilla

Chicken, Value- 1 st

Sallad, Big Mac21 g Big Mac- 21 g Sallad,

Sås, Premium Tomato15 g Tomato- 15 g Sås, Premium

(Dispenseras med FIFU-flaska (Dispenseras med FIFU-flaska med grönt munstycke och grönt lock) med grönt munstycke och grönt lock)

Bröd QP- krona

Bröd, HB- häl

Tomatskiva- 1 st

Lök, färsk- 10 Lök, g färsk- 10 g Sallad, Big Mac- 15 g Filet-O-Fish- 1 st

Sallad, Big Mac21 Big g Big Sallad Mac-Mac21 g21 g Sallad,

Bröd, HB- häl

Beanburger- 1 st

Tomatskiva- 1 Tomatskivast 1 st

Lök, färsk- 4 g Lök, färsk- 4 g Sallad, Big Mac- 30 g

q Filet-O-Fish

Bröd, QP- häl

Chicken, Value- 1 st Ost, Cheddar- ½ skiva

Tomatskiva- 1 stTomatskiva- 1 st Tomatskiva- 1 st

McChicken Jr Filet-O-Fish

McChicken

Lök, färsk- 7 g

Bröd, Tortilla

Bröd, Tortilla Sås, Sandwich- 1 x 10 ml

Bröd, Tortilla

Sås, McFeast- 1 x 15 ml

Sås, McFeast- 1 x 15 ml Bröd, HB- krona

Bröd, QP- krona

Sweet Chili Chicken McWrap

21 21 Chicken & Bacon McWrap

Vik enligt McWrap enligt nedan Vik McWrap nedan

Chicken & Bacon McWrap

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-142

21

21

21

21

Beredning av färdiga sallader vid beställning 1

1

2

2

Sallad färdigställs först när gästen beställer.

3

3

Chicken, Selects- 2 st

Baconstrips- 2 st

Caesarsallad med kyckling: Placera kyckling jämnt fördelat över salladsbasen. Placera sedan osten jämnt fördelat över kycklingen. Avsluta med att placera krutongerna jämnt fördelat över osten.

pingen och en salladsbas från kylen. 2 Dra av plastfilmen från salladstoppingen.

3 Använd sedan blå grillhandske. 4

Fördela salladstoppingen på sallads- basen enligt sprängskiss.

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-142

Chicken, Selects- 2 st

Chicken, Selects- 2 st

Gurka, färsk- 2 skivor

Baconstrips- 2 st

Kyckling & pesto-sallad

Sallad, Big Mac- 21 g

st

Sås, Sweet Chili- 10 g

(Dispenseras med FIFU-flaska med gult munstycke och vitt lock)

Tomatskiva- 1 st

Sallad, Big Mac- 21g

Krutonger

Sås, CBO- 3 x 10 ml

Sås, McFeast- 2 x 15 ml (Såspistol med vitt handtag) Ost

Bröd, Tortilla

Bröd, Tortilla

21

Sås, CBO- 3 x 10 ml

(Såspistol med svart handtag)

Soltorkade tomater

Bröd, Tortilla

Kyckling

Kycklingsallad med pasta och pesto: Placera pastablandningen jämnt fördelat Vik sedan McWrap enligt nedan över salladsbasen. Placera mozzarella1 2 3 osten jämnt fördelat över pastablandningen. Avsluta med att placera kyckling & pesto jämnt fördelat över mozzarellaosten.

Mozzarellaost Lök, rostad- 10 g

Lök, rostad- 10 g

(Såspistol med svart handtag)

21

Salladsförpackning, med salladsbas 120 g (exkl. salladsförpackning)

Kyckling Basilika

Vik McWrap enligt nedan

Salladsförpackning,

1 med salladsbas 1202g

(exkl. salladsförpackning)

© Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-138

Beredning McWrap vid beställning Initiator Beredning av McWrap vid beställning 1 När beställningen för McWrap visas på KVS placeras tortillabrödet i vertikalrostens del för hälar

5 Vik upp den nedre vänstra delen av tortillabrödet 6 Vik sedan upp den nedre delen av tortillabrödet

2 Under tiden tortillabrödet rostas förbereds trayliner och förpackning.

Placera grillorderlappen med grillorder- etiketten på förpackningens avsedda plats. Förpackningen placeras på dressbordet med etiketten uppåt.

3 Placera det färdigrostade tortillabrödet på traylinern med de mörka

baksidan uppåt

8 McWrap är färdigt. Tag upp McWrap med den öppna sidan mot dig och säkerställ korrekt utseende

10 Stäng förpackningen

4 Dressa enligt beställd McWrap produkt, se sprängskiss Maj 2014

7 Med ett fast grepp vänder du tortillabrödet nedåt en gång så att du får

9 Placera McWrap i avsedd förpackning

rostmärkena uppåt. (Rostmärket i mitten är en guideline för var dressen ska placeras).

11 Placera det färdigpackade McWrap i HLZ alt OAT 3

Sweet

Sweet

(Placeras med den smalare delen mot varandra)

Caesarsallad med kyckling

Sallad, Big Mac- 21g

1 Ta fram den beställda salladstop-

Bröd, HB- krona

21 21 Chicken & Bacon McWrap

Chicken & Bacon McWrap

(Placeras med den smalare delen mot varandra)

(Placeras med den smalare delen mot varandra)

Tomatskiva© Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-1381 © Svenska McDonald’s AB 2014-02 09408-138

Bröd, QP- krona

Sweet Chili Chicken McWrap

©2014 McDonald’s

3


BOP StationsObservationsChecklista Medarbetarens namn

Datum (ÅÅMMDD)

Handledarens namn

McWrap är färdigt. Tag upp McWrap med den öppna sidan mot dig och säkerställ korrekt utseende

Är du redo att börja arbeta? Hela och rena arbetskläder, namnbricka, keps, förkläde, uppsatt hår

Placera McWrap i avsedd förpackning Stäng förpackningen

Rena händer?

Placera det färdigpackade McWrap i HLZ alt OAT

Tvätta händer och underarmar minst en gång i timmen eller oftare vid behov, med desinficerande tvål i minst 20 sekunder. Skölj och torka torrt med papper.

OBS! Bröd som rostas i vertikalrost får ej varmhållas i UHC eller transportskåp

Stationsförberedelser Kontrollera förråd

Kvalitet Kontrollera kvaliteten. Servera det inte om det verkar fel!

Rutiner för rostning & steaming av bröd

McChicken Vertikalrost

Kan du det här?

Välj korrekt brödsort när beställningen visas på KVS

Varför är det viktigt att tvätta händerna när man arbetar med bröd?

Placera hälar i främre sektionen av rosten

Visa och/eller förklara

Placera kronor i den bakre sektionen av rosten

Placera bröden med den skurna sidan mot värmeplattan

Visa ”Clean as you go” på brödstationen

Förbered med wrap/kartong på dressbord

Använd trasor och byt dem ofta

Bekräfta orden på KVS

Lägg trasorna i hinken för smutsiga trasor

Placera det färdigrostade brödet i wrap/kartong

Följde du alla rutiner på rätt sätt?

Leverera wrap/kartong till Assembler

Underhåll och håll ordning på stationen på rätt sätt

Filet-O-Fish med Steamer Placera 1 eller 2 HB-bröd på steamerns brödspade Placera hälar närmast handtaget Placera kronor längst bort från handtaget Placera hälar och kronor med skurna sidan nedåt Placera brödspaden i steamern Aktivera timern genom att trycka på start Förbered med kartong på dressbord Bekräfta orden på KVS När timern ljuder, ta ut brödspaden Placera det färdigsteamade brödet i kartongen Leverera kartong till Assembler

McWrap När beställningen för McWrap visas på KVS placeras tortillabrödet i vertikalrostens del för hälar Under tiden tortillabrödet rostas förbereds trayliner och förpackning Placera det färdigrostade tortillabrödet på traylinern med de mörka rostmärkena uppåt Dressa enligt beställd McWrap produkt Vik upp den nedre vänstra delen av tortillabrödet Vik sedan upp den nedre delen av tortillabrödet Med ett fast grepp vänder du tortillabrödet nedåt en gång så att du får baksidan uppåt Varumärken Följande varumärken som förekommer häri ägs av McDonald’s Corporation och dess dotterbolag: Big Breakfast; Big Mac; Big N’ Tasty; Chicken McGrill; Chicken McNuggets; Egg McMuffin; Extra Value Meal; Fast Accurate Friendly; Filet-O-Fish; Golden Arches logotyp; Happy Meal; MacFries; Made for You; McChicken; McD; McDonaldland; McDonald’s; McDonald’s Playland; McFlurry; McMuffin; McSalad; McSalad Shaker; New Tastes Menu; PlayPlace logotyp; QSC&V; Quarter Pounder; Ronald McDonald; Ronald’s Playplace; Ronald Ranger; Sausage McMuffin; Super Size; The Golden Arches; twoallbeefpattiesspecialsaucelettucecheesepicklesonionsonasesameseedbun. Uttalande om konfidentiellt material Konfidentiell information och äganderätt. Endast för användning av McDonald’s Corporations anställda och franchisetagare. Detta material innehåller konfidentiell information och ägs av McDonald’s Corporation och måste förvaras på en säker plats. Varken material eller information häri får kopieras av, distribueras till eller avslöjas för någon utan skriftligt tillstånd av McDonald’s företagsledning eller användas för något annat ändamål än för att stärka McDonald’s företagsverksamhet. Otillåten användning eller avslöjande av denna information kan leda till civilrättsligt eller kriminellt åtal, jämte omedelbar uppsägning av franchise, anställning eller annan relation med McDonald’s. ©2004 McDonald’s Corporation

Maj 2014

4

©2014 McDonald’s

GRU BOP  
GRU BOP  
Advertisement