Page 1

2010 ing fรถr n d il b t u s! Ny n 15 mar e d r e r o t rek

DEN STORE LEDAREN ร„R EN MYT Vem leder vem i skolan?


- ANNONS -

Hänger du med? Aldrig har det väl skett så mycket förändring i skolan som nu. Nytt rektorsprogram, ny skollag, nya läro- och kursplaner. Ny gymnasieskola, nya ämnesplaner och ny betygsskala. Som rektor med ansvar för måluppfyllelse och uppföljning gäller det att hänga med. I denna bilaga och på skolledarutbildningar.se får du hjälp att hitta rätt kompetensutveckling så att du alltid kan stå trygg i din roll som skolledare oavsett yttre förändringar. Från den 15 mars i år är det obligatoriskt för alla nyanställda rektorer att gå en befattningsutbildning. Anmälningsperioden för Rektorsprogrammet hösten 2010 är 24 mars till 16 april och sker på Skolverkets webbplats. Vi tycker som Jan Björklund att ledarskapet är en av de mest avgörande faktorerna för en väl fungerande skola. Självklart ska du ha rätt förutsättningar för ditt ledarskap och ligga i framkant. Vad behöver du utveckla dig inom? Boka upp dig redan nu inför årets utbildningar. Både för dig som är ny som skolledare och för dig som är mer erfaren finns en passande utbildning. Välj bland ämnen som ekonomi, juridik, ledarskap, kommunikation och personal/HR. Vänd blad och läs vidare eller gå in på www.skolledarutbildningar.se.

Fredrik Edborg Projektledare Skolledarutbildningar Tore Hamnegård Kanslichef Sveriges Skolledarförbund www.skolledarutbildningar.se Vill du ha hjälp? Ring oss för utbildningsrådgivning på 08-509 106 60.

www.skolledarutbildningar.se

SKOLLEDARUTBILDNINGAR 2010 www.skolledarutbildningar.se Inlagan är ett samarbete mellan Sveriges Skolledarförbund och utbildning.se. Medverkande företag och organisationer har bidragit med eget redaktionellt material (text och bilder). UTGIVNING, AVSÄNDARE Sveriges Skolledarförbund Box 3266 103 65 STOCKHOLM Tfn: 08-567 062 00 Fax: 08-567 062 99 E-post: info@skolledarna.se Hemsida: www.skolledarna.se Kansli/besöksadress: Vasagatan 48, STOCKHOLM Ansvarig utgivare, kanslichef: Tore Hamnegård, tore.hamnegard@skolledarna.se Kansliassistent: Lena Elison, lena.elison@skolledarna.se PRODUKTION OCH ANNONSERING Find Courses Global AB Torstenssonsgatan 4, 4tr 114 56 STOCKHOLM Tfn: 08-509 106 60 Fax: 08-509 106 99 E-post: info@utbildning.se Hemsida: www.utbildning.se VD: Mattias Säker, mattias.saker@utbildning.se Projektledare: Fredrik Edborg fredrik.edborg@utbildning.se Grafisk form/layout: Erika Stenvall erika.stenvall@utbildning.se Text: Erika Stenvall, Louise Ringheim Foss louise.ringheim@utbildning.se Tryck: Lenanders Grafiska AB © Sveriges Skolledarförbund och FindCourses Global AB, 2010

MEDVERKAN NÄSTA ÅR Vill ditt företag eller organisation synas i nästa års Skolledarutbildningar 2011? Kontakta projektledare Fredrik Edborg på tfn: 08-509 106 62 eller e-post: fredrik.edborg@utbildning.se BESTÄLLA KATALOGER Känner du någon som skulle vilja ha ett exemplar av denna inlaga? Kontakta Lena Elison, Sveriges Skolledarförbund på tfn: 08-567 062 00, eller gå in på www.skolledarutbildningar.se och klicka på ”Beställ katalog”.


- ANNONS -

INNEHÅLL Kunskap gör skillnad Utbildningscentret NPKompetens arrangerar kurser och föreläsningar inom NPF.

Myten om den store ledaren Vem leder egentligen vem i skolan?

Ny utbildning för rektorer

Hitta rätt kompetensutveckling

Från den 15 mars i år är det nya rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer.

Hitta din nästa utbildningsarrangör.


Anm

ä

l dig www på .sko l v e r ket.s rekto e/ rspro gram met V

T2 mell 010 a 24/3 n den - 16/ 4

VT 2 011 mell a 27/9 n den - 15/ 10

Anmäl dig till

Rektorsprogrammet Att vara rektor är ett av Sveriges viktigaste jobb, och kanske ett av de svåraste. Därför finns den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, som är en utbildning på avancerad akademisk nivå. Rektorsprogrammet vänder sig till dig som arbetar som rektor, biträdande rektor eller förskolechef med ansvar för läroplanstyrd verksamhet. Är du nyanställd rektor från och med den 15 mars 2010, är utbildningen obligatorisk. Anmälningsperiod för höstterminen 2010 är 24 mars - 16 april.

För vårterminen 2011 är perioden 27 september - 15 oktober. Anmälan görs av skolhuvudmannen på: www.skolverket.se/rektorsprogrammet

På Skolverkets uppdrag anordnar följande lärosäten Rektorsprogrammet. Besök gärna deras informationssidor. Karlstads universitet http://www.rektorsprogrammet.se/

Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet och Kalmar högskola) www.lnu.se/institutioner/sv/uppdragsutbildning/ rektorsprogrammet

Stockholms universitet http://www.ped.su.se/pub/jsp/polopoly. jsp?d=11807

Umeå universitet http://www.pol.umu.se/cpd/rektorsprogram/

Uppsala universitet http://www.rut.uu.se/

Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna http://www.rektorsprogram.se


- ANNONS -

NP-Kompetens - Kunskap gör skillnad

NP Kompetens Förmansvägen 2 117 43 Stockholm 08-709 22 68/67 info@np-kompetens.se www.np-kompetens.se

NP-Kompetens är Riksförbundet Attentions utbildningscenter. Genom ett nära samarbete med Attention ger våra utbildningar en unik blandning av teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning inom NPF. Våra utbildare utgörs av både yrkesverksamma läkare, specialpedagoger och arbetsterapeuter samt personer med egen diagnos.

Vi utbildar inom området neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD (tvångssyndrom). Elever i skolan som har någon av dessa diagnoser möter ofta speciella svårigheter. Det kan handla om problem med uppmärksamhet, impulskontroll, aktivitetsnivå och samspelet med andra människor. En bättre kunskap och förståelse kring dessa funktionshinder kan underlätta för de som arbetar inom skolan. Vi har genomfört uppdragsutbildningar för skolor, kommuner, försäkringskassor, kriminalvården och socialtjänsten. Förutom uppdragsutbildningar erbjuder vi även öppna föreläsningar, temadagar och utbildningar.

Utbildningar NPF Utbildningar inom NPF:

Föreläsningar

• Föreläsningar Temadagar • Temadagar • Öppna ÖppnaUtbildningar utbildningar Uppdragsutbildningar • Uppdragsutbildningar

Det aktuella programmet finns på vår hemsida www.np-kompetens.se

Stresshantering Ledarskap Systemutveckling

Ekonomi Språk Word

Arbetsmiljö www.utbildning.se Söktjänst med 4500 utbildningar Kompetensutveckling för dig i arbetslivet

Redovisning

Miljö

El Office

Logistik

Pedagogik

Förhandlingsteknik

Kommunikation

Upphandling

Projektledning Coaching Kundbemötande Flash Ekonomistyrning Grafisk formgivning Logistik

MBA Internationell handel Entreprenörskap

Juridik

Windows

Photoshop

Operativsystem

Bygg Nätverk Livsmedel Industri Konflikthantering

Upphandling Office

NLP

Ny som chef

Produktionsledning

Kostnadsfri utbildningsrådgivning: 08-509 106 85 eller info@utbildning.se

Juridik

Personal

Retorik

Excel

IT

Finansiering

Retorik

Foto

Powerpoint

Outlook IT-säkerhet


- ANNONS -

Ny utbildning för alla rektorer Från den 15 mars i år är det nya rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer. Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning som vänder sig till rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer.

Är du skolchef? Då har du ett ansvar men också en unik möjlighet att skapa en trivsam skola och arbetsmiljö för personal och elever. Regeringen har därför beslutat om en obligatorisk utbildning för rektorer anställda efter 15 mars 2010. Det nya rektorsprogrammet ger dig de juridiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna leda verksamheten på bästa sätt. Utbildningen riktar sig till alla nytillträdda rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer som arbetar som skolledare i läroplanstyrd verksamhet och inte tidigare gått befattningsutbildningen.

Programmets innehåll

Tre huvudområden kommer att behandlas under programmets gång: • skoljuridik och myndighetsutövning • mål- och resultatstyrning • utbildning i skolledarskap, på vardera 10 akademiska poäng. De tre kunskapsområdena ska tillsammans bilda en sammanhängande helhet eftersom innehållet i vart och ett av dem är beroende av varandra. Kunskapsområdena är centrala för skolledarskapets praktiska genomförande och är starkt relaterade till varandra. En viktig princip för arbetet

under utbildningen är att det ska vara kopplat till rektors vardagsarbete - att teori och praktik går hand i hand under utbildningen. Under utbildningen varvas lärarledda möten och internat med distansstudier på en läroplattform. Tillämpningsarbetet sker på den egna skolan. I utbildningen ingår examination. ERIKA STENVALL LOUISE RINGHEIM FOSS


- ANNONS -

Frågor och svar om det nya Rektorsprogrammet Vem får söka till rektorsprogrammet?

Nytillträdda rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer som arbetar som skolledare i läroplanstyrd verksamhet och inte tidigare gått befattningsutbildningen

Vem anordnar utbildningen?

Följande lärosäten har Skolverkets uppdrag att genomföra rektorsprogrammet: Karlstads universitet Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet och Kalmar högskola) Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan

Hur omfattande är programmet?

Tre år och man gör det som en del av sitt arbete. Det är därför viktigt att du kommer överens med din huvudman om att utbildningen måste få sin tid. Programmet motsvarar 30 akademiska poäng. Rektorsprogrammet omfattar internatperioder, seminariedagar och eget arbete på den egna skolan samt litteraturstudier. För att genomföra utbildningen bör rektor ha möjlighet att avsätta motsvarande cirka en dag i veckan under programmets tre år.

Vilka huvudpunkter kommer utbildningen att fokusera på? Tre olika kunskapsområden: •Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 poäng •Mål - och resultatstyrning, 10 poäng •Skolledarskap, 10 poäng

Vem beslutar om jag får gå utbildningen? Huvudmannen beslutar om du får gå eller inte.

Vem bekostar utbildningen?

Staten står för själva utbildningskostnaderna medan huvudmannen står för deltagarens lön, resor och litteratur osv.

Vilket bevis får jag på genomförd utbildning? Du får ett utbildningscertifikat.

Jag stod i kö för den gamla rektorsutbildningen, gäller de gamla kölistorna? Nej. Det är en helt ny utbildning som kräver en ny anmälan.

Hur söker jag?

Anmälan görs på skolverkets hemsida www.skolverket.se. Ange även önskemål om vilken högskola du helst vill studera på. För aktuell information, gå in på www.skolverket.se

Källa: Björn Sandström, projektledare för rektorsprogrammet på Skolverket samt skolverket.se.


- ANNONS -

Den store ledaren är en myt - Man kan fråga sig vem som egentligen leder vem i skolan. Skolledaren bär kanske det formella ansvaret men det är samarbetet mellan skolledaren och lärarna som utgör det verkliga ledarskapet. Det säger Ann Ludvigsson som forskat kring ledarskapet i skolan. Med sin avhandling Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete visar hon hur komplext ledarskapet i skolan är i dag och slår hål på myten om skolan som en enhetlig organisation.


- ANNONS Ann Ludvigsson tror att många felaktigt ser på skolledaren som den ”store giganten”, chefen som ensam fördelar arbetet, går i spetsen för förändringar och som på egen hand klarar att leda ett stort antal människor med skilda bakgrunder och förutsättningar. Det är en föreställning hon inte tycker stämmer överrens med verkligheten.

“Man inte bara sudda ut historien”

– Den store ledaren är en myt. Det gäller inte bara skolledaren utan ledarskap i stort.

– Det finns en historia och flera sociala och politiska kulturer på varje skola som man inte bara kan sudda ut. Lärarna som arbetar där har alla sin åsikt om hur skolan ska fungera och de kan visa motstånd på olika sätt om de inte förstår eller stödjer de förslag som kommer från skolledningen. Av den anledningen kan man fråga sig vem som egentligen leder vem i skolan.

Hennes forskning visar att ledarskapet har gått från ett mer traditionellt chefskap till ett teamwork mellan ledare och lärarna på skolan. Hon kallar detta teamwork samproducerat ledarskap eftersom det rör sig om just ett samarbete där många personer och faktorer spelar in. – Skolan är en levande verkstad som ständigt formas av de individer som arbetar där. Lärarna kommer från skilda bakgrunder och har olika utbildningar och värderingar och det är klart att det sätter sin prägel på själva ledarskapet och på skolan som organisation, säger Ann.

Den “store ledaren” är hämmande

Många skolledare kan känna frustration över att arbetsdagen sällan blir som de planerat. Istället för att ägna sig åt förändringsarbete och mer pedagogiskt ledarskap går mycket tid åt till de små vardagliga ”brandkårsutryckningarna”, mindre problem som måste lösas här och nu.

När ledaren och lärarna samarbetar blir arbetsbördan lättare för skolledaren. Samtidigt blir ledarskapet mer komplext eftersom det ställer andra krav på att involvera lärarna i viktiga beslut som fattas och att ständigt ta hänsyn till deras uppfattning av hur saker och ting bör vara.

För att framgångsrikt kunna genomföra förändringar tror Ann framförallt att man behöver ha med sig lärarna och att man istället för att kasta om äldre system utgår ifrån hur saker och ting tidigare fungerat på skolan.

Hierarkierna ingen talar öppet om

Genom sin forskning har Ann stött på vissa dolda attityder bland många medarbetare på skolorna. Bland annat ett slags rangordningssystem som de flesta verkar känna till men som ingen talar öppet om.

– Det finns definitivt hierarkier bland medarbetarna. Till exempel verkar lärare på grundskolan som undervisar barn i högre åldrar generellt uppfattas som mer ansedda än till exempel förskolelärarna och fritidspedagogerna, berättar Ann. Detta är något man sällan pratar om. På skolans stormöten blir det ofta frågor av en mer ytlig art. Man tar upp problem med snöbollskastning och klotter istället för att försöka gå till djupet med frågor som rör attityder, kulturer och status bland lärarna. Ett bra samspel mellan lärarna och mellan rektor och personal blir därför än viktigare, tycker Ann. Hon ser det som en central uppgift för skolledaren att dra upp attityder och olikheter till ytan och skapa en öppen och meningsfull diskussion bland lärarna. – Som ledare måste man skapa de där goda mötena. Samtal där deltagarna kan öppna sig och där de vågar prata om djupare värderingar och om hur man ser på varandra. Rör man sig bara kring ytliga och bekväma diskussionsämnen, utan att våga gräva på djupet kommer man aldrig att upptäcka vilka värderingar som finns i de olika lärargrupperna, avslutar Ann. LOUISE RINGHEIM FOSS

Ann tror att många behöver bli påminda om att ledarskap inte nödvändigtvis måste utövas i de stora sammanhangen. – Det är lätt att man som skolledare tappar orken och självförtroendet när trycket blir högt och man samtidigt kämpar för att leva upp till orimliga ideal. Myten eller föreställningen om den ”store ledaren” kan vara hämmande på så vis. Många kan behöva se att det är just ledarskap man ägnar sig åt mitt i alla de vardagliga situationerna. – Även de små mötena och den vardagliga kontakten med personal och elever ger utmärkta tillfällen att påverka och utöva ledarskap. Det är värdefullt bara att visa engagemang och att erkänna och förstå medarbetarnas arbete, säger Ann.

OM ANN LUDVIGSSON •

Ann Ludvigsson är fil dr och universitetsadjunkt och undervisar nu i pedagogik på Högskolan i Jönköping.

Aktuell med sin avhandling: Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete.


UTBILDARE BRANDSKYDD/SÄKERHET

FÖRELÄSARE

STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN

MEDALGON UTBILDNING AB

www.stoldskyddsforeningen.se 08-7837533 utbildning@stoldskyddsforeningen.se

www.stoldskyddsforeningen.se 08-7837533 utbildning@stoldskyddsforeningen.se

COACHING

KOMMUNIKATION

AKADEMI COACHSTJÄRNAN

NET NILS ERIC TEDGÅRD

www.coachstjarnan.se 08-583 56470 coachstjarnan@telia.com

www.tedgard.se 08-6436767 info@tedgard.se

AMOGRAVIS

www.amogravis.se 070-31 33 477 birgitta.se@amogravis.se

LEDARSKAP

DFACTORY CARIN WINDOLF KOMPETENSUTVECKLING

DIDAKTIKCENTRUM

www.carinwindolf.se 08-53251200 info@carinwindolf.se

www.didaktikcentrum.se 0521-26 04 00 info@didaktikcentrum.se

NDCOURSES GLOBAL AB FI DFACTORY

GR UTBILDNING

www.dfactory.se 0733-500055 info@dfactory.se

www.grutbildning.se 031 - 335 50 00 gr@grkom.se

SCHILL COACHING

LUNDS UNIVERSITET

www.schillcoaching.se 031-7017505 contact@schillcoaching.se

www.education.lu.se 046-2220707 info@education.lu.se

FI


UTBILDARE REKTORSAKADEMIEN

SKOLVERKET

www.rektorsakademien.se 08 - 23 10 90 info@rektorsakademien.se

www.skolverket.se 08-52733200 skolverket@skolverket.se

NATIONELLT RESURSCENTRUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET

www.ped.su.se/pub 08-16 20 00 info@ped.su.se

KEMILÄRARNAS RESURSCENTRUM

www.krc.su.se 08-16 37 02 viviann@krc.su.se

UMEÅ UNIVERSITET

www.pol.umu.se/cpd/rektorsprogram 090-786 50 00 Olof.Johansson@pol.umu.se NDCOURSES GLOBAL AB FI UPPSALA UNIVERSITET

PERSONAL/HR

INSTITUTET FÖR LIV OCH ARBETE

www.iflw.com 0470-12600 info@iflw.com

www.rut.uu.se 018-471 76 10 leena.zeitler@rut.uu.se ÖREBRO, MÄLARDA ÖREBRO, MÄLARDALEN OCH DALARNA

www.rektorsprogram.se 023-778379 uny@du.se

REKTORSPROGRAMMET VÅRD/OMSORG KARLSTADS UNIVERSITET

www.rektorsprogrammet.se 054-700 14 06 lisbet.korp@kau.se

LINNÉUNIVERSITETET

www.vxu.se/svi/rektorsutbildningen 0470-70 80 00 elvi.richard@vxu.se

NP KOMPETENS

www.np-kompetens.se 08 - 709 22 60 gunilla.simonsson@np-kompetens.se


www.skolledarutbildningar.se Söktjänst med utbildningar och kompetensutveckling för skolledare

Brandskydd

Ledarskap

Ekonomi Språk Teambuilding

Systemutveckling

Personal

Word

Juridik

IT

Stresshantering

Hälsa

Office

Pedagogik Miljö Kostna Excel Outlook Arbetsmiljö d fri Upphandling Pedagogik Etik utbildn sOperativsystem Projektledning ingsrå Kommunikation dgivni IT-säkerhet Coaching ng: Förhandlingsteknik NLP Flash 08-5 09 106 8 5 Juridik info@ Ekonomistyrning Nätverk MBA Marknadsföring u tbildni NLP n Powerpoint Entreprenörskap Ny som chef g.se Foto Produktionsledning

Windows

Retorik

Logistik

Upphandling

Brandskydd

Pedagogik

Systemutveckling

Personal

Coaching Kommunikation MBA Ekonomistyrning NLP Entreprenörskap

Produktionsledning Windows

Retorik

Upphandling

Foto

Photoshop

Miljö

Projektledning

NLP

Flash Nätverk

Office

Operativsystem

Konflikthantering

Hälsa Pedagogik Upphandling IT-säkerhet

Juridik

Ny som chef

Powerpoint Finansiering

Word

Office

Logistik

Excel

Arbetsmiljö

Retorik

UGL Juridik

IT

Stresshantering

Förhandlingsteknik

Powerpoint

Förhandlingsteknik

Powerpoint

Finansiering

Ledarskap

Ekonomi Språk Teambuilding Outlook

Office

Photoshop

Marknadsföring Förhandlingsteknik

Konflikthantering

UGL

Retorik

Skolledarutbildningar 2010  

Skolledarutbildningar 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you