Page 1

2007


AFK Allmän Företagsekonomisk Kurs – ekonomi för icke-ekonomer I AFK betonas de företagsekonomiska sambanden och innehåller kursmoment som hur du värderar resultat och ekonomisk ställning, upprättar kalkyler/budget, arbetar med marknadsföring och kundlojalitet samt hur du kan jobba med förändringar för att utveckla verksamheten. � omfattning Studierna omfattar två terminer. Välj mellan undervisning ett pass i veckan eller i block om två till fyra dagar. � studieorter Stockholm, Göteborg och Malmö

Certifikat Ledarskap Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av sig själv som chef samt dynamiken i organisationen. Certifikat Ledarskap ger dig praktiska verktyg för att öka effektiviteten i beslutsfattande och delegering; skapa delaktighet och laganda; utveckla arbetsgruppen och driva förändringar. � omfattning Nio dagar (3 x 3) med undervisning dagtid. � studieorter Stockholm, Göteborg och Malmö

Diplomerad Chef & Ledare Diplomerad Chef & Ledare är ett kvalificerat ettårigt program som ger dig kunskaper, nätverk och strategiska verktyg. Målet är att utveckla ditt ledarskap och få dig att tänka i nya banor. Vidare att öva upp din receptiva förmåga och öppna dina sinnen för nya idéer samt att stärka din beslutskraft. � omfattning Diplomerad Chef & Ledare omfattar ca 13 månaders studier. Välj mellan undervisning ett pass i veckan eller i block om två till fyra dagar. � studieort Stockholm

FEI erbjuder kompetensutveckling för ledare inom det privata näringslivet, offentlig verksamhet och frivilligsektorn. Våra kurser genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer om FEI på sidorna 18 - 19!

FEI Företagsekonomiska Institutet. Kammakargatan 10, Box 1341, 111 83 Stockholm telefon 08-545 137 90 telefax 08-545 137 97 www.fei.se info@fei.se


Till Sveriges skolledare

Stockholm, oktober 2006

I handen håller du Skolledarutbildningar 2007 – utbildningskatalogen för dig som arbetar i skolans ledning. Det har länge saknats en naturlig samlingsplats för utbildningar avsedda för er gemensamma och individuella kompetensutveckling. Syftet med denna utbildningskatalog är att ge dig som skolledare ett verktyg för att underlätta valet av kompetensutveckling för dig själv och dina medarbetare i skolans ledning. Jag hoppas att vi, Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Företagsutbildningar Sverige AB och våra drygt 90 medverkande utbildningsarrangörer har lyckas med detta. Katalogen innehåller både små och stora utbildningsarrangörer och de har själva skrivit texterna om sina kurser och verksamhet. Samtliga medverkande företag och organisationer återfinns även i en lättnavigerad söktjänst för utbildningar på www.skolledarutbildningar.se. Hemsidan fungerar som ett komplement till katalogen med aktuell och uppdaterad information. Via den kan du beställa hem utbildningskataloger samt få svar på eventuella frågor. Arbetet som skolledare innebär många utmaningar och med rätt förutsättningar är ledandet av en skola både dynamiskt och stimulerande. Du är chef och ledare för en verksamhet som samhällsföreträdarna ofta säger är den viktigaste för ett land, nämligen att utveckla kunskapssamhället. Skolledaren befinner sig i utvecklingens centrum, omgiven av förväntningar från elever, föräldrar, lärare, politiker men självfallet också från den egna ledningsgruppen. Vi har försökt fylla katalogen med högst relevanta kurser och utbildningar inom områden som du i din mångfasetterade profession dagligen hanterar och ansvarar för. Det är min förhoppning att du ska ha stor nytta av Skolledarutbildningar 2007 när du planerar din egen och ledningsgruppens kompetensutveckling för det kommande året. Detta är den första utgåvan, men vi kommer tillsammans med Företagsutbildningar ge ut denna katalog en gång per år. Den årligen återkommande katalogen kommer att byggas ut och förnyas i nära samverkan med brukarna. Har du synpunkter eller idéer på vad som kan bli bättre med katalogen till nästa år, tveka inte att höra av dig. Jag lovar att vi tar dem till oss. Med vänliga hälsningar Tore Hamnegård Kanslichef Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är Sveriges ledande fackliga organisation för skolledare.Vi har 7500 medlemmar inom kommuner, landsting, stat men även inom friskolorna. Förbundet är ett chefsförbund med en stadigt växande andel kvinnor. F.n. är 52 % av medlemmarna kvinnor. År 2007 arbetar vi särskilt hårt med lönefrågor, utbildningspolitik och jämställdhetsfrågor. Vår arbetsmiljöhandbok Växla perspektiv kommer i ny upplaga! Du når oss på tel. 08-567 062 00 eller via mail info@skolledarna.se. Du kan även kontakta oss genom vår hemsida www.skolledarna.se. D.S.


Företagsutbildningar Sverige Företagsutbildningar.se är ledande i Sverige på att förmedla information om kurser och utbildningar inom arbetslivet. Vi är oerhört stolta över att Sveriges Skolledarförbund gett oss förtroende att ta fram denna utbildningskatalog tillsammans med dem. Eftersom vi är specialiserade på att hjälpa yrkesverksamma att hitta rätt utbildning, kan vi på Företagsutbildningar även hjälpa dig som skolledare att kostnadsfritt hitta rätt kurs eller utbildning för dig själv och dina medarbetare. I Skolledarutbildningar 2007 har vi valt att samla både små och stora aktörer för att du ska hitta den utbildningsarrangör som passar dig och din organisation. Katalogen kompletteras med hemsidan www.skolledarutbildningar.se där du på ett enkelt sätt kan söka fram information om de medverkande aktörernas utbildningar och kurser. Vill du veta mer om oss eller få hjälp med att hitta rätt utbildning kan du läsa mer på sidan 33, besöka vår hemsida www.foretagsutbildningar.se eller ringa oss på 08-667 80 60. Trevlig läsning önskar Mattias Säker och resten av Företagsutbildningar

Mattias, Malin och Fredrik har arbetat med katalogen och är en del av Företagsutbildningar Sverige AB


5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

1. REKTORSUTBILDNINGAR

13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Rektorsutbildningen - Göteborgs univ.

6

Norstedts Juridik AB

46

Arbetslivsinstitutet - tema skola

Rektorsutbildningen - Karlstads univ.

7

VJS

48

Skolan förebygger (FHI)

80

Rektorsutbildningen - Linköpings univ. 8

GR utbildning

50

Notera Mobbning

82

Rektorsutbildningen - Malmö högskola 9

SIPU Förvaltningsutveckling

50

Under ytan

83

51

Alna Sverige

84

Föllingekliniken AB

84

Görel Fred Konsult

85

Rektorsutbildningen - Umeå univ.

10

Rektorsutbildningen - Uppsala univ.

11

Rektorsakademien AB

12

Myndigheten för skolutveckling

16

2. LEDARSKAP

Stiftelsen Fakultetskurser

6. PERSONAL/ORGANISATION Provins fem

52

NCFF

85

Skolkompaniet

54

RFSU

86

Beslutskraft

55

FEI Företagsekonomiska Institutet

18

Affix

55

IPF AB

20

CitoEvent

56

Kontura International AB

22

Lotzen

56

Föreningen Rektorsakademien

24

Amfora Samtal & Ledarskap AB

26

Lärarfortbildning AB

27

Gällöfsta Utbildning

58

Arena 2000

28

Bodil Jönsson Utbildning AB

60

CKS -Linköpings universitet

28

EuroAcademy

61

Bo Sundblad

29

P.O.D.B & CO AB

29

Hallberg Utbildning AB 30 RektorsArenan AB 30

7. UGL

Tomatis Nordiska AB

14. NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN Kemilärarnas resurscentrum Stockholms univ.

87

CETIS - Centrum för tekniken i skolan

87

15. MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET Lectia AB

8. KAPACITETSUTVECKLING 62

9. PEDAGOGIK 3. ALLMÄNT

Frida Utbildning AB

64

CMU - Linköpings universitet

66

SAJ Förmedlingsbyrå AB

90

Education, Diversity and Excellence Upplands Väsby kommun

91

Nationellt centrum för flexibelt lärande 67

Företagsutbildningar Sverige AB 33

Alla Sinnen Sverige AB

68

17. LITTERATUR

NFI Competence AB 34

Pavus Utbildning AB

68

Lund University Education AB 35

Skolnytt/Gleerups Utbildning AB

Olibur Kunskap

69

Arbetsteknik C Akterhall AB 36

Skapa och Lära (SoL) (Academus AB)

69

edman7000 36

Svenska Studieteknikförlaget

70

Folkuniversitetet 37

UngArt AB

70

Inst. för Pedagogik, didaktik och psykologi Gävle Högskola 38 Inst. för pedagogik och didaktik Göteborgs univ. 38

4. COACHNING/ PERSONLIG UTVECKLING/ MOTIVATION Coach Company Europa AB Alma Education Restart

41

Carin Windolf Kompetensutveckling

41

Människan i Centrum

42

Kompetensmagasinet

42

Kompus AB

43

Projektcoach Carina Höyheim

43

Risling Partners Org.psykologi AB

44

ÖVRIGA ANNONSÖRER FEI

92 omslag

72

Gymnasium.se

KvaliMera

72

JP Infonet 31

Skoldialogen

73

Kommentus Böcker

57

Lexicon

77

Kunskapskällan AB

Kulturlänk AB 41

93

Djurönäset Konferens

10. KVALITET

11. KULTUR & SPRÅK 40

88

16. FÖRELÄSARE/UTBILDARE & KONFERENSER

Centrum för utbildningsledning Lärarhögskolan Stockholm 32

JGK Kompetens 37

78

AmadeuS Pojkar är pojkar och flickor är flickor…

Liber

86

73,93, omslag

74

Nordiska Skolledarkongressen

17

75

Oliv

61

75

Sensus

44

Skoljobb 39

12. DATORKUNSKAP/IT & TEKNIK Microsoft AB

76

Svenska Officeutbildarna

76

www.skolledarutbildningar.se

UR

71
Skolledarutbildningar 2007 www.skolledarutbildningar.se Katalogen är ett samarbete mellan Sveriges Skolledarförbund och Företagsutbildningar Sverige AB. Medverkande företag och organisationer har bidragit med eget redaktionellt material (text och bilder). Utgivning, avsändare Sveriges Skolledarförbund Box 3266 103 65 Stockholm Tfn: 08-567 062 00 Fax: 08-567 062 99 E-post: info@skolledarna.se Hemsida: www.skolledarna.se Kansli/besöksadress: Vasagatan 48, Stockholm Ansvarig utgivare, kanslichef: Tore Hamnegård, tore.hamnegard@skolledarna.se Kansliassistent: Lena Elison, lena.elison@skolledarna.seProduktion, sammanställning och annonsering Företagsutbildningar Sverige AB Oxenstiernsgatan 25 115 27 Stockholm Tfn: 08-667 80 60 Fax: 08-661 56 40 E-post: info@foretagsutbildningar.se Hemsida: www.foretagsutbildningar.se VD: Mattias Säker, mattias@foretagsutbildningar.se Projektledare och säljare: Fredrik Edborg, fredrik.edborg@foretagsutbildningar.se Grafik och layout: Malin Säker, malin@foretagsutbildningar.se Omslagsbild: Jennie Sommerklint, tel. 073-551 80 04 Tryck: Edita Västra Aros, Västerås © Sveriges Skolledarförbund och Företagsutbildningar Sverige AB, 2006

Skolledarutbildningar 2007


Medverkan nästa år Vill ditt företag eller organisation synas i nästa års katalog, Skolledarutbildningar 2008? Kontakta projektledare Fredrik Edborg på Företagsutbildningar, tfn. 08-667 80 60, fredrik.edborg@foretagsutbildningar.se

Beställa kataloger Känner du någon som skulle vilja ha ett exemplar av denna katalog? Kontakta Lena Elison, Sveriges Skolledarförbund på tfn. 08-567 062 00, eller logga in på www.skolledarutbildningar.se och klicka på ”Beställ katalog”.

Lena Elison, Sveriges Skolledarförbund


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Rektorsutbildningen i västra regionen – Göteborgs universitet

Rektorsutbildningen i västra regionen Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Tfn: 031 – 773 2770 Fax :031 – 13 35 28 E-post: rektorsutbildningen@rut.gu.se Hemsida: www.ped.gu.se/rut/rut.html

Den statliga rektorsutbildningen genomförs på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Utbildningen är en befattningsutbildning och riktar sig till nytillträdda rektorer för samtliga läroplansstyrda verksamheter. Syftet med utbildningen är att lära om och för den egna professionen som rektor. Rektorsutbildningen i västra regionen är knuten till Göteborgs universitet. Förutom den statliga befattningsutbildningen medverkar vi i andra kompetensutvecklingar som initieras av Myndigheten för skolutveckling såsom Ledarskap för mångfald och IUP och kvalitetsarbete. Vi erbjuder även annan kompetensutveckling för rektorer:

Rekryteringsutbildning

Introduktionsutbildning

Utbildningar och seminarier

Utbildningen vänder sig till lärare och annan skolpersonal som är intresserade av att bli rektorer. Syftet är att dels informera om rektors uppdrag och vad det innebär att vara rektor, dels skapa underlag för rekrytering av rektorer i kommunerna. Utbildningen omfattar tre dagar samt auskultation två dagar hos erfaren rektor.

Beroende på regeringens beslut om en förnyad rektorsutbildning kommer vi ev att anordna en introduktionsutbildning för nyanställda rektorer. Varje deltagare får i utbildningen även en erfaren rektor som mentor.

På uppdrag av kommuner skräddarsyr vi utbildningar. Vi har t ex erfarenhet av att i samarbete med Göteborgs stad anordna en ettårig utbildning för nyanställda rektorer med inriktning mot myndighetsutövning och kvalitetsarbete.

Mentorskap

Handledning

För rektorer som tidigare har deltagit i den statliga rektorsutbildningen erbjuder vi ett antal seminarier med syfte att stödja dem att fungera som mentorer för nyanställda rektorer.

Efter önskemål från kommuner och enskilda skolor bedriver vi handledning av skolans ledningspersonal enskilt eller i grupp.

Workshopserie Serien erbjuds på nytt och med nya teman. Workshopserien omfattar fyra dagar och anmälan sker till hela serien. Workshopserien ger möjlighet till lärande genom inbjudna föreläsare, fördjupning av deltagarnas frågeställningar i mindre grupper samt sammanfattning och diskussion i plenum. Deltagarna kan även efter varje workshop chatta med föreläsarna.Värdebaserat ledarskap Denna valbara kurs motsvarande 5 poäng ingår i en masterutbildning med inriktning mot ledarskap i offentlig förvaltning. Syftet med utbildningen är att lära ledare att tydliggöra och förstå egna och medarbetares värderingar och vilka konsekvenser dessa får för det egna handlandet. Kursen omfattar sju dagar som sträcker sig 4 – 6 månader.

Skolledarutbildningar 2007

Mer information kan fås på vår hemsida www.ped.gu.se/rut/rut eller genom att kontakta oss på telefon 031 – 773 2770


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Rektorsutbildningen Nordvästra Regionen – Karlstads universitet

Rektorsutbildningen erbjuder utbildningar och kompetensutveckling för skolledare inom kommunala skolor och fristående skolor. Basen för verksamheten är den befattningsutbildning som bedrivits vid Karlstads universitet sedan 2002. Rektorsutbildningen Nordvästra Regionen Karlstads universitet Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

• Ackrediterad anordnare av den statliga befattningsutbildningen.

Tfn: 054-700 14 08

• Goda referenser.

Hemsida: www.rektorsutbildningen.se

• God forskningsanknytning inom ledarskap och skolförbättring.

Utbud Utbildningar; anordnas reguljärt eller på uppdrag. Kurserna tas fram i dialog med berörda kommuner eller andra uppdragsgivare: Fotograf: Hans M Karlsson

BEFATTNINGSUTBILDNING Anordnare av den statliga befattningsutbildningen för rektorer i Värmlands-, Örebro-, Dalarnas- och delar av Västra Götalands län. REKRYTERINGSUTBILDNING För pedagoger och andra som funderar på en karriär som skolledare. Ny kursstart varje termin. INTRODUKTIONSUTBILDNING För nytillträdda skolledare. Ny kursstart varje hösttermin.

UTBILDNING FÖR SKOLPOLITIKER Fokus på politiskt ledarskap och skolförbättring. Start efter anmält intresse. SKRÄDDARSYDDA LEDARSKAPS- OCH SKOLUTVECKLINGSUTBILDNINGAR Anordnas på uppdragsbasis.

Exempel på andra pågående och planerade verksamheter: Kartläggningar, uppföljningar och utvärderingar.

KOMPETENSUTVECKLING FÖR VERKSAMMA SKOLLEDARE

Genomförs och redovisas på uppdragsbasis.

Seminarieserie med inbjudna föreläsare och eget arbete i lärgrupper. Ny start varje hösttermin.

Handledning, coachning Individuellt eller i grupp.

UNIVERSITETETS MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING

Utifrån kommunernas och skolledarnas behov och intressen.

Stöd i nätverksbyggande

Ny i yrket? Rektorer som nyligen tillträtt en tjänst erbjuds introduktionsutbildning och för de som ännu inte fått tjänst men som funderar på att bli rektor och har kommunens uppbackning erbjuder vi en rekryteringsutbildning. På uppdrag genomför vi också olika typer av fördjupningskurser , t ex skoljuridik, 5p. Vi genomför också utbildningar för skolpolitiker runt om i landet. Kontakta oss www.rektorsutbildningen.se Tfn: 054 – 700 14 08

40-poängsutbildning på distans och halvfart.

www.skolledarutbildningar.se
1. REKTORSUTBILDNINGAR

Rektorsutbildningen Sydöstra regionen – Linköpings universitet

Rektorsutbildningen IBV, Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING

Linköpings universitet är ett av de lärosäten som har ansvar för den statliga rektorsutbildningen. Utbildningen är en befattningsutbildning med processinriktning. För närvarande är utbildningstiden två år. Utöver den Statliga rektorsutbildningen erbjuder Linköpings universitet följande utbildningar för rektorer och övriga ledare i skolans verksamhet:

Tfn: 013 - 28 40 60 Fax: 013 - 28 40 63 E-post: ingwi@rut.ibv.liu.se Hemsida: www.ibv.liu.se/rut

Rekryteringsutbildning

Stöd i pedagogiskt ledarskap

Utbildningen avser att ge de personer som önskar gå in i en roll som ledare i skolan en förståelse och kunskap om de villkor som gäller för det ledarskapet. Utbildningen betonar det personliga och professionella ledarskapet i en erfarenhetsbaserad process.

Föreläsningsserie för områdeschefer, rektorer och lagledare för stöd i skolans kvalitets- och utvecklingsarbete. Utbildningen består av en serie föreläsningar där skolforskare redovisar sin forskning.

Strukturen i utbildningen är tvådagarsmöten i form av seminarier, föreläsningar och grupphandledningar.

Introduktionsutbildning Den här utbildningen erbjuds dem som nyligen tagit rollen som rektor i läroplansstyrda verksamheter. Utbildningen fokuserar på rektorsuppdraget med myndighetsutövning, personalledning och initiativ i ledningen av pedagogisk verksamhet. Utbildningen tar ca sex månader i anspråk och har rubrikerna Att leda skola, Rektorsrollen och Att leda pedagogisk utveckling. Metoden är seminarier och gruppmöten.Ledarskap i svåra situationer Vi erbjuder en femdagars upplevelsebaserad ledarskapsutbildning som fokuserar ledarskapet i svåra situationer. Utbildningen utgår från självupplevda händelser och problematiserar upplevelsen av svåra och stressande situationer. Hur kan man förändra och utveckla sitt förhållningssätt för att känna trygghet och mod i otryggheten? Kursen äger rum under fem sammanhållna dagar.

Rektorscoachning Handledning av rektorer i arbete. Coachningen utgår från rektors verksamhet, och form och innehåll bestäms av respektive rektor/skola/kommun. Coachningen inleds med ett handledarbesök i rektors verksamhet.

Skolledarutbildningar 2007

Ledarskap för pedagogisk verksamhet Utbildningen betonar ledarskapet av skolans kärnverksamhet/lärandet. Metoder och teorier kring pedagogik presenteras och problematiseras för att kunna förankras och genomföras i rektors verksamhet.

Mer information Utförligare beskrivning av ovanstående kurser kan fås via e-post, ingwi@rut.ibv.liu.se.


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Rektorsutbildningen för Skåne – Malmö högskola

Malmö högskola, Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Rektorsutbildningen 205 06 Malmö högskola Tfn: 040 - 665 80 90/91 Fax: 040 – 665 81 44 E-post: rektorsutbildning@lut.mah.se Hemsida: www.mah.se/lut/sol

Rektorsutbildningen för Skåne Till enheten hör också Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som arbetar med en omfattande uppdragsverksamhet med fokus på det omgivande skolsamhället även om flera uppdrag rör andra verksamheter. Många av dessa uppdrag genomförs av rektorsutbildare – bedömning och betygssättning, kvalitetsarbete, den nya lagen mot diskriminering, handledning av skolledare/ledningsgrupper, konflikthantering och ledarutbildningar för Räddningsverket och vårdsektorn. Detta läsår har fyra rektorsutbildare tillsammans med fyra pedagoger från Lärarutbildningen ett uppdrag att fungera som kritiska vänner på skolorna i stadsdelen Rosengård i Malmö. Rektorsutbildningen erbjuder

Den statliga rektorsutbildningen för Skåne finns på Lärarutbildningen vid Malmö högskola. I vår region utbildas för närvarande cirka 200 rektorer och utbildningen omfattar 30 dagar som är fördelade på två år. Vi arrangerar även förberedande utbildningar på uppdrag av kommuner. En av kursgrupperna har framgångsrikt integrerats med en introduktionsutbildning. Från Myndigheten för skolutveckling har vi 2007 också uppdraget Ledarskap för mångfald. Vi tillhör enheten Skolutveckling och ledarskap, som också ansvarar för fristående kurser, magisterutbildning och forskning kring utbildningsledarskap. Våren 2007 startar de nya fristående kurserna Skolans styrning och skoljuridik samt Skolutveckling, lärande och ledarskap. förvaltningschefer och skolledare regelbundna mötesplatser med föreläsningar kring ledarskap och ny skolforskning. Vår samlade kompetens och erfarenhet kring ledarskap, skolutveckling och systemförståelse har både bredd och djup. Läs mer om oss på vår webbplats! www.mah.se/lut/sol

HANDLEDNING FÖR LEDARE Förstå dig själv som ledare Hantera känsliga och svåra situationer Leda förändrings- och utvecklingsarbete HANDLEDNING FÖR LEDNINGSGRUPPER Ledningsgruppens interna arbete Ledningsgruppen i relation till omgivning Ledningsgruppens strategier www.mah.se/lut/ruc/handledning

Nya kurser våren 2007 SKOLANS STYRNING OCH SKOLJURIDIK, 10 P Fristående kurs, halvfart/kvällstid Grundläggande behörighet SKOLUTVECKLING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP, 20 P Fristående kurs, halvfart/kvällstid Genomgången grundutbildning inom sektorn för undervisningsyrken www.nav.mah.se/edu/katalog/vt Kontaktperson: lotta.karlind@lut.mah.se

www.skolledarutbildningar.se

Kontaktperson: tom.appel@lut.mah.se MAGISTERUTBILDNING I UTBILDNINGSVETENSKAP MED INRIKTNING MOT UTBILDNINGSLEDARSKAP, 40 P Kursen innehåller delkurser som omfattar olika perspektiv på utbildningssamhället, ledarskap, teorier och vetenskapliga metoder samt ett uppsatsarbete baserat på ett självständigt forskningsarbete knutet till rollen som ledare av utveckling inom utbildningsområdet. Kontaktperson: haukur.viggosson@lut.mah.se
1. REKTORSUTBILDNINGAR

Rektorsutbildningen, norra regionen – Umeå universitet

Rektorsutbildningen Umeå universitet 901 87 Umeå

Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, arbetar sedan 1993 med att utveckla skolans ledarskap. I sin praktiska utbildningsverksamhet är Centrum särskilt riktad mot de fyra nordligaste länen genom t ex uppdraget som utbildningsanordnare för den statliga rektorsutbildningen i den norra regionen.

Tfn:090-7867814 Fax: 090-786 66 98 www.pol.umu.se/CPD/ samt www.pol.umu.se/CPD/magister

Centrum för skolledarutveckling Centrums utbildningsfilosofi genomsyras av att i lärandet kombinera praktisk erfarenhet, teorier och analysmodeller med empirisk forskning och policy analys. Samtliga utbildningar är tydligt kopplade till det som pågår vid kursdeltagarnas egna verksamhetsområden men också till forskning, utveckling och trender inom utbildningsområdet. Inom Centrum för skolledarutveckling bedrivs också forskning i olika projekt t ex ”Structure, Culture, Leadership -Prerequisites for Successful Schools?” där 24 skolor i 12 kommuner i hela landet studeras. Projektet är också kopplat till ett internationellt projekt i 8 länder.

Rektor till Rektor Årligen i september anordnas en konferens “Rektor till Rektor” där deltagarna i rektorsutbildningen redovisar sina fördjupningsarbeten. Ungefär 300 rektorer, skolchefer, skolpolitiker och forskare diskuterar skolutveckling och lyssnar på föreläsningar.

Politikerseminarium Varje år i januari anordnar Centrum ett tvådagars seminarium för politiker. Aktuella skolfrågor, forskning och policy tas upp. 10

Fotograf: Malin Säker

Centrum erbjuder följande utbildningar: REKRYTERINGSUTBILDNING, 5 POÄNG Riktas till framförallt lärare som intresserar sig för att avancera till rektor och vill få insikt i vad rollen innebär. Utbildningen genomförs i samverkan med berörda kommuner som också utser sökande. INTRODUKTIONSUTBILDNING, 5 POÄNG Riktas till dem som nyligen tillträtt en anställning som rektor. Genomförs i samverkan med berörda kommuner som också utser sökande. REKTORSUTBILDNING Den statliga rektorsutbildningen är en befattningsutbildning som riktas till rektorer som varit verksamma ett par tre år. Utbildningen är fn tvåårig, omfattar 30 utbildningsdagar i samlingar plus egen aktivitet på hemmaplan. Den kan valideras till 20 poäng i Magisterutbildningen i utbildningsledarskap vid Umeå universitet. MAGISTERPROGRAMMET I UTBILDNINGSLEDARSKAP Magisterprogrammet med inriktning mot Utbildningsledarskap omfattar 40 poäng och består av 5 olika kurser. Kurserna har samlingar ungefär 3 gånger à två dagar per termin och drivs med 25 procents studietakt.

Magisterprogrammets pågående kurse: Utbildningsledarskap I Ledarskap i en förändrad skola, 10 p Utbildningsledarskap IIa Förändringsledning och kvalitetsutveckling i skolan, 10 p Utbildningsledarskap IV Forskningsmetodik med inriktning mot utbildningsledarskap, 5 p Utbildningsledarskap V Uppsats, 10 p Följande kurser påbörjas vårterminen 2007 Utbildningsledarskap IIb Skolans regelverk - bestämmelser och utvecklingsriktningar,10p Utbildningsledarskap III Teori och analys inom området utbildningsledarskap, 5 p Utbildningsledarskap V Uppsats, 10 p SKOLCHEFS/FÖRVALTNINGSCHEFSUTBILDNING Centrum bedriver sedan 10 år tillbaka ett skolchefseminarium med nystart varje år. Det består av fyra tvådagars seminarier per år, ofta med internationella gäster samt en studieresa till en internationell forskningskonferens. Seminariet kan också – om examinerande uppgifter genomförs – ge till kurspoäng inom magisterprogrammet i utbildningsledarskap. För mer information se: www.pol.umu.se/CPD/ samt www.pol.umu.se/CPD/magister

Skolledarutbildningar 2007


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Rektorsutbildningen, mellan svenska regionen – Uppsala universitet Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet - Ackrediterad anordnare av den statliga befattningsutbildningen. Våra utbildningar anordnas reguljärt eller på uppdrag. Kurserna tas fram i dialog med berörda kommuner eller andra uppdragsgivare. Uppsala universitet Rektorsutbildningen 750 02 Uppsala Tfn: 018-4717610 Fax: 018-4717620 Hemsida: www.rut.uu.se

Befattningsutbildning Anordnare av den statliga befattningsutbildningen för rektorer i Mellansvenska regionen sedan 1992.

Ledarskap för mångfald Anordnare av kompetensutvecklingsinsatser för rektorer inom Myndigheten för skolutvecklings mångfaldsuppdrag.

Rekryteringsutbildning Seminarieserie för personer som är intresserade av framtida skolledaryrke. Ny kursstart sker varje år.

Introduktionsutbildning Seminarieserie för nytillträdda skolledare. Ny kursstart sker varje år.

Fotograf: Tommy Westberg

På uppdragsbasis anordnas:

Kontaktpersoner:

Juridik för skolledare

Seminarieserie som innehåller såväl föreläsningar som praktiska övningar.

Anita Hård af Segerstad Tfn 018-471 76 08 Olof Carlson, Tfn 018-471 76 09 Hemsida: www.rut.uu.se

Skräddarsydda ledarskapsutbildningar Stöd för systematiskt kvalitetsarbete

Chefsprogram

Kompetensutveckling för förvaltningschefer.

Utvärderingar av ledningsorganisationer, skolorganisationer, arbetsklimat och kultur.

Kompetensutveckling för skolpolitiker

Skolstudier i europeiska länder

Handledning - individuellt och i grupp

www.skolledarutbildningar.se

11


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Rektorsakademien

– skolledarutbildning 25 veckor!

Rektorsakademien AB Box 1380 Sveavägen 34 111 93 Stockholm

Vår 25 veckor långa skolledarutbildning ger dig som ny skolledare eller erfaren rektor helt nya sätt att förhålla dig till ditt uppdrag. Även lärare med ambitioner att bli skolledare har nytta av denna utbildning. Tanken är att inspirera och ge dig verktyg för att skapa förutsättningar för din organisation att skapa ökat lärande och högre måluppfyllnad hos eleverna.

Tfn: 08-23 10 90 E-post: info@rektorsakademien.se Hemsida: www.rektorsakademien.se

Utbildningen kretsar kring 3 block: ”Människan och Förändring” ”Kommunikation och Ledarskap” ”Målstyrning och Resultat” Under 16 schemalagda föreläsningar kommer du i kontakt med det mesta när det gäller ett modernt skolledarskap. Bland annat möter du hjärnan som forskningsområde, marknadsföring och profilering av skola, effektiv rekrytering, pedagogisk utveckling, nya pedagogiska it-verktyg, entreprenörskap, ekonomi och budgetarbete, den politiskt styrda organisationen, medieträning mm.

Lån av iPod och Mobiltelefon Under utbildningen får du låna en iPod Video (mp3-spelare) eftersom vi använder oss av film och ljud över webben som komplement till klassrumsundervisningen. Poängen med detta är att du då också lär dig hur den moderna tekniken fungerar och hur den kan användas i ditt lärande.

Utbildningslokal Vi har byggt en helt modern lektionssal anpassad för skolledare. Den senaste tekniken och den kreativa inredningen ger dig ny inspiration samtidigt som du förkovrar dig inom helt nya och viktiga kunskapsområden.

12

Skolledarutbildningar 2007

Mobiltelefonen använder vi för att kommunicera med dig då du är på ditt ordinarie arbete. Bland annat använder vi ”skådespelare” som ringer dig och låter dig pröva dina nyvunna kunskaper. Dessa moment är fantastiskt effektiva ur inlärningssynpunkt.


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Specialarbete

Diplomeringsmiddag

I slutet av utbildningen fördjupar du dig i något eller några av de områden vi passerat under utbildningen. Specialarbetet presenteras inför gruppen och diskuteras i ett slutseminarium, så att alla får ta del av dina kunskaper och du av dina kurskamraters.

Vi avslutar utbildningen med en middag där du under högtidliga former får ditt diplomeringsintyg och ett Rektorsakademiemblem i silver.

www.skolledarutbildningar.se

13


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Kortare kurser för bättre skolledarskap Vi har utvecklat ett antal kurser för dagens moderna skolledarskap. Du kan välja en eller flera av dessa kurser beroende på vilka behov du har i ditt arbete. Kurserna genomförs i Stockholm men kan också genomföras på andra orter efter överenskommelse. Kostnader för lärares resa och uppehälle kan påverka priset, men å andra sidan slipper ju deltagarna resekostnader.

Utbildningslokal Vi har byggt en helt modern lektionssal anpassad för skolledare. Den senaste tekniken och den kreativa inredningen ger dig ny inspiration samtidigt som du förkovrar dig inom helt nya och viktiga kunskapsområden. 14

Skolledarutbildningar 2007


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Kurser Bygga varumärke och profilera sin skola

Ekonomi för skolledare

2,5 dagar 6900 kr + moms

Allt fler skolor idag upplever att de ekonomiska förutsättningarna blir allt viktigare. Dagens moderna skola är en del i en intäktsekonomi snarare än som tidigare i en bidragsekonomi. Detta innebär att man tänker lite annorlunda så kan man på egen hand skapa resurser och påverka dessa. Det viktigaste är att förstå att bidragsekonomin är borta och att det enda som sätter gränser är antalet elever i förhållande till skolpengens storlek.

Kursen syftar till att ge skolledare verktyg och förståelse kring hur man bygger ett varumärke, positionerar sig på marknaden och når sin målgrupp (tex elever, personal och föräldrar). Viktig teoretisk baskunskap varvas med praktiska exempel från skolor som lyckats. Under kursens gång ges tillfälle till att praktiskt arbeta med din skolas egna varumärke.

Entreprenörskap i skolan 2 dagar 4900 kr + moms

Förändringsarbetet i skolan kräver ett tydligt och målmedvetet ledarskap. Att lära eleverna vikten av att stå på egna ben och att bli initiativrika är också en viktig funktion skolan har. Det kräver en inställning att allting är möjligt. Det är väldigt viktigt att de entreprenöriella idéerna står tydligt sammankopplade med skolans uppdrag, läroplanen och inte minst skolans resultat.

Nya pedagogiska verktyg 1 dag 3900 kr + moms

Kursen är riktad till lärare och skolledare som gärna vill komma i kontakt med nya pedagogiska hjälpmedel för att kunna skapa ett mer intressant och engagerat lärande hos sina elever. Genom att bland annat skapa och klippa film samt kombinera ljud, text och bild exemplifieras de nya mediernas inneboende kraft.

1 dag 4900 kr + moms

Det gäller att hitta en fungerande balans gällande hur många elever organisationen faktiskt kan klara av och hur mycket intäkter de genererar. Att använda budgeten som styrinstrument i verksamheten är mycket viktigt för att man optimerar insatserna i förhållande till effekt och resultat.

Medieträning

1 dag 4000 kr + moms Det finns många fördelar med att vara förberedd. Dels kan man använda mediekontakter i sin marknadsföring. Men framförallt är det viktigt att känna till hur journalister arbetar då något på din skola händer som drar till sig mediebevakningens uppmärksamhet.

Kursen ger deltagare både kunskaper och praktiska färdigheter.

Medieträning riktar sig till alla skolledare, lärare, eller politiker som kan komma i kontakt med pressen i olika situationer. Medieträning är en grundkurs och ger dig kunskaper kring hur en tidningsredaktion arbetar och hur du kan förbereda dig inför kontakten med media. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment som exempelvis intervjuträning.

Retorik för skolledare

Ledarskap i skola och klassrum

Målet är att deltagaren ska få en grundläggande inblick kring vad som krävs för att nå fram med sitt budskap och förstå sina egna och lyssnarens reaktioner. Under kursen får deltagaren öva sin förmåga att uttrycka sina budskap och argument på ett trovärdigt sätt. Deltagaren får även kunskap i att strukturera och framföra sitt budskap på ett personligt och trovärdigt sätt.

Kursen ökar kursdeltagarens grundläggande kunskaper i ledarskapets grunder och hur viktigt ledarskapet är i en målstyrd skola.

1 dag 4000 kr + moms

1 dag 3500 kr + moms

Kursen leds av en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer på området.

www.skolledarutbildningar.se

15


1. REKTORSUTBILDNINGAR

Myndigheten för skolutveckling – den statliga rektorsutbildningen

Myndigheten för skolutveckling Karlbergsvägen 77-81 113 35 Stockholm Tfn: 08-5277 80 00 Fax: 08-5277 80 01

Vad gör vi?

Mer information

Myndigheten för skolutveckling ansvarar för den statliga rektorsutbildningen. Utbildningen är ett av myndighetens viktigaste redskap när det gäller att stödja skolans ledning och utvecklingen av ett effektivt ledarskap i skolan. Ett ledarskap som leder verksamheten mot de nationella målen för skolan och som kan bidra till såväl skolans drift och myndighetsutövning som skolans utveckling.

Ytterligare information om innehåll och organisation samt antagning till den statliga rektorsutbildningen kan ges av Myndigheten för skolutveckling, skolutveckling@skolutveckling.se. Information finns även på www.skolledarutbildningar.se

E-post: skolutveckling@skolutveckling.se Hemsida: www.skolutveckling.se

Katalogen på webben www.skolledarutbildningar.se


Framtidens rektor? Rektorsrollen – idag och imorgon är det övergripande temat för två innehållsrika dagar i Göteborg. Här kan du ta del av ett intressant kongressprogram med rubriker som: 80-talister som nya rektorer | Ledarskap i praktiken | Att vara rektor i Norden 4 framgångsrika skolor | Är skolan jämställd? I programmet medverkar bl a Leif Johansson, Anna Ekström, Mikael Alexandersson, Jorunn Møller, Bi Puranen och Bengt Göransson. Programmet är klart i september. Beställ det på www.skolledarexpo.se Välkommen till mötesplatsen för alla skolledare i Norden!

Nordiska Skolledarkongressen 13-14 mars 2007 Svenska Mässan Göteborg Besöksadress Mässans Gata 20 /Korsvägen | Tel +46 31-708 84 00 | www.skolledarexpo.se | skolledarna@swefair.se Ett samarrangemang av Sveriges Skolledarförbund och Bok & Bibliotek AB


2. LEDARSKAP

FEI - Företagsekonomiska Institutet – Utbildning för skolledare i Stockholm, Göteborg och Malmö

FEI Företagsekonomiska Institutet Kammakargatan 10 111 83 Stockholm Tfn: 08-545 137 90 Fax 08-545 137 97 E-post: info@fei.se Hemsida: www.fei.se

FEI grundades redan 1888 och är således ett anrikt utbildningsinstitut. Vi är stolta över vår långa historia men fokus är alltid på att leverera kvalitet i nuet. Det närmaste året kommer över 2 000 företag och organisationer att anlita FEI för sina medarbetares kompetensutveckling. FEI erbjuder utbildning inom ekonomi, marknadsföring, personal/HR, ledarskap och IT. Utbudet omfattar både korta kurser och längre utbildningsprogram, vilket innebär att du stegvis kan höja din kompetensnivå.

Praktisk utbildning FEI:s utbildningar är utformade för yrkesverksamma människor, som är ambitiösa och vill utvecklas i sina yrkesliv. Utbildningarna genomförs uteslutande av lärare som arbetar inom det område de undervisar i. Det gör att de kan ge praktiska exempel från verkligheten, och förmedla kunskaper som kan tillämpas omgående. Undervisningen innehåller också många övningar, som sätter teorin i sitt rätta sammanhang.

För vem? FEI vänder sig i huvudsak till medarbetare i näringslivet men vi har också ett stort antal kursdeltagare inom offentlig verksamhet och frivilligsektorn. Många kurser och utbildningar i vårt utbud lämpar sig utmärkt för dig som är skolledare.

Kvalitetssäkrat utbud Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra vårt utbud. Genom tester, utvärderingar och uppföljning fångar vi upp dina och din arbetsgivares synpunkter. Synpunkter som sedan är avgörande för hur vår verksamhet utformas. FEI är helt beroende av att kursdeltagarna är nöjda med både lärarna och utbildningen. Det är de! Varje kurs utvärderas kritiskt,

18

Skolledarutbildningar 2007

och vi ser över lag mycket goda omdömen. Ett annat bevis för FEI:s framgång är att arbetsgivaren i 9 fall av 10 finansierar sina medarbetares studier här. De ser en direkt nytta av sin gjorda investering.

FEI i Stockholm FEI:s egen fastighet ligger invid St Johannes kyrka, mitt i centrala Stockholm, ett stenkast från Hötorget, Kungsgatan och Sergels torg. Här blandas en väl bevarad sekelskiftesmiljö med den senaste tekniken. I källaren finns vår gemytliga restaurang som serverar högklassig mat. Lokalerna är skräddarsydda för utbildning som vänder sig till professionella kursdeltagare. Målet är att skapa en lugn och inspirerande miljö som inbjuder till kunskapsutbyte och givande samvaro. Våra kurser och utbildningar i Stockholm samlar deltagare från Stockholmsområdet och övriga Sverige. För dig som behöver logi, samarbetar FEI med www.bokahotell.se

FEI i Göteborg och Malmö Valda delar av FEI:s kursutbud genomförs också i Göteborg och Malmö. Besök fei.se för att se aktuellt utbud.


2. LEDARSKAP

Ett urval av FEI:s utbildningar AFK Allmän Företagsekonomisk Kurs - ekonomi för icke-ekonomer Alltfler befattningar får ett breddat innehåll med resultat- och budgetansvar. FEI:s klassiska generalistutbildning för icke-ekonomer ger dig alla verktyg du behöver. I AFK betonas de företagsekonomiska sambanden, och innehåller kursmoment som hur du värderar resultat och ekonomisk ställning, upprättar kalkyler/budget, arbetar med marknadsföring och kundlojalitet och hur du kan jobba med förändringar för att utveckla verksamheten. Utbildningen vänder sig till en bred målgrupp, inte minst chefer och verksamhetsansvariga. OMFATTNING Studierna omfattar två terminer. Välj mellan undervisning ett pass i veckan eller i block om två till fyra dagar. STUDIEORTER Stockholm, Göteborg och Malmö AVGIFT 49 800 kr exkl. moms. I avgiften ingår intyg och certifikat, kursmaterial, lunch och kaffe.

Certifikat Ledarskap

Diplomerad Chef & Ledare

Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av sig själv som chef samt dynamiken i organisationen. Kursen ger dig praktiska verktyg för att öka effektiviteten i beslutsfattande och delegering, skapa delaktighet och laganda, utveckla arbetsgruppen och driva förändringar. Vidare lär du dig effektiv kommunikation, att hantera eventuella motsättningar och konflikter samt hur man skapar en attraktiv arbetsplats. Vi lär dig hantera svåra lönediskussioner. Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Kursinnehållet avslutas med att du upprättar en personlig handlingsplan.

är ett kvalificerat program som ger kunskaper, nätverk och strategiska verktyg. Målet är att utveckla ditt ledarskap och få dig att tänka i nya banor. Vidare att öva upp din receptiva förmåga och öppna dina sinnen för nya impulser och idéer samt att stärka din beslutskraft. Utbildningen ger kunskaper om och förståelse för organisationens och omvärldens processer och flöden. Programmet omfattar områdena Företagsekonomi, Ledarskap, Juridik, Projektstyrning och Omvärldsanalys. Den breda utformningen och ett integrerat angreppssätt ger både en helhetssyn och nya sakkunskaper inom viktiga områden.

OMFATTNING Kursen omfattar 9 dagar (3 x 3) med undervisning dagtid. STUDIEORTER Stockholm, Göteborg och Malmö AVGIFT 34 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår intyg och certifikat, kursmaterial, lunch och kaffe.

OMFATTNING Diplomerad Chef & Ledare omfattar ca 13 månaders studier. Välj mellan undervisning ett pass i veckan eller i block om två till fyra dagar. STUDIEORT Stockholm AVGIFT 126 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår betyg och diplom, kursmaterial, lunch och kaffe. Vidare ingår en studiemodul utomlands.

FEI:s övriga utbud Välkommen att botanisera bland FEI:s övriga utbud! Här finns fler kurser som är aktuella och relevanta för skolledare, till exempel Läsa och förstå bokslut och Ekonomistyrning. Personalekonomi för praktiker tar upp personalekonomiska beräkningar och en modern företagsekonomisk syn på mänskliga resurser. Rekrytering & Intervjumetodik lär dig rekrytera rätt. Praktisk arbetsrätt håller dig uppdaterad inom området och kursen Coaching – för dig själv och andra gör dig till en bättre coach. FEI erbjuder också kurser i Excel och PowerPoint.


2. LEDARSKAP

IPF – Institutet för Personaloch Företagsutveckling AB

IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB Uppsala Science Park 751 83 Stockholm Tfn: 018-55 20 30 Fax: 018-55 94 77 E-post: kundservice@ipf.se Hemsida: www.ipf.se

IPF är ett kunskapscentrum för förändring, lärande och ledarskap. IPF bildades 1986 och har idag ca 15 anställda. IPF ägs av Uppsala universitet och vår verksamhetsidé är att utveckla framtidens ledare, medarbetare och organisationer genom att fungera som en länk mellan forskning och praktik. Vi strävar efter att på ett lättillgängligt sätt föra ut kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet till privata, offentliga och ideella organisationer. Vi arbetar främst genom interna skräddarsydda utvecklingsinsatser och utbildningar, men också genom öppna kurser, inom förändring, lärande och ledarskap. Vi arbetar även med konsultationer, handledning, coachning, utredningar och föreläsningar.

Ledningsgruppsutveckling

Handledning och coachning

IPF har under många år arbetat med ledningsgruppsutveckling i små och stora organisationer, både inom privat och offentlig sektor samt i ideella organisationer.

Inom IPF har vi långvarig erfarenhet att arbeta som kvalificerade samtalspartners med handledning och coachning. Vår idé är att vara ett stöd i den personliga utvecklingen av medarbetare eller chefer genom att:

Ett utvecklingsprogram för ledningsgrupper i IPF:s regi syftar vanligen till att:

Arbeta med att tydligt identifiera syftet med

fokusera på det som kunden vill uppnå.

ledningsgruppen.

Utveckla mål och arbetssätt för lednings-

• •

därefter utveckla gruppens förmåga till samverkan och mognad.

Arbeta med relationerna i gruppen.

Arbeta med analys av de intressenter som finns för gruppen – både inom och utanför organisationen och den effekt detta bör ha på gruppens arbete.

Förmedla aktuell forskning och kunskap kring ledningsgrupper.

Förmedla olika modeller för ledningsgruppsutveckling – alla modeller passar inte alla organisationer.

Upplägget fastställs i samråd med uppdragsgivarna.

20

Uppmuntra kundens strävan efter ökad självkännedom.

Arbeta med gruppens sammansättning, kompetenser, styrkor och svagheter för att

Handledaren/coachen ger stöd för att identifiera och uppnå mål och visioner.

gruppen utifrån gruppens uppdrag och syfte.

Tillsammans klargöra och arbeta för och

Hitta kundens egna lösningar och strategier.

Uppmuntra till att göra mer och nå längre än på egen hand.

Hjälpa kunden att fokusera för att uppnå bättre resultat.

I IPF’s arbetsmetod för handledning och coachning ingår att handledaren/coachen ser framåt och betonar lösningar för att se vad vi kan göra utifrån hur läget är nu. Att se mönster eller situationer, lära av dessa och sedan blicka framåt. Samtalet är metoden som leder den coachade vidare. I all enkelhet handlar det om att förmedla metoder, sortera, vara bollplank och upp-

Skolledarutbildningar 2007

väcka kunskaper som redan finns, ibland kanske slumrande, samt hitta verktyg för att hantera personliga kontakter för att bli effektivare och mer professionell i arbetet. Handledning och coachning kan vi genomföra i grupp eller individuellt.

Mytodrama® En av metoderna som vi använder oss av för att utveckla ledare i olika sammanhang kallas Mytodrama och det är ett av IPF registrerat varumärke. Med inspiration och träning från bl.a. The Globe Theatre i London har IPF arbetat fram mytodramatekniken som är en annorlunda och spännande modell för individ- och grupputveckling. Här använder vi oss av klassiska myter och dramer för att spegla dagsaktuella problem. Vi har sett att vi idag ställer samma frågor och står inför samma situationer som man gjort i århundraden. Metoden bygger på kontinuerliga kopplingar mellan dramat och den nutida verklighet deltagarna befinner sig i. Idag lever de flesta organisationer i hög osäkerhet och i hög komplexitet. Ett ofta använt drama vid ledarutvecklingsinsatser är Shakespeares Henry V. När vi arbetar med ledningsgrupper använder vi oss gärna av Kung Arthur och det runda bordets magi som är en starkt


2. LEDARSKAP

Fotograf: Tommy Westberg

symbolladdad berättelse som leder till kraftfulla frågeställningar för ledare. Kung Arthur står inför stora omställningar och inser behovet av en väl fungerande ledningsgrupp och progressiva samtal d.v.s. samtal som förs framåt och för framåt.

Team- och grupputveckling Vårt sätt att arbeta med team- och grupputveckling syftar till att öka medarbetarnas förmåga att, med motivation, arbetsglädje och tillvaratagande av allas kompetenser, effektivt arbeta mot uppsatta mål samt ge redskap för individerna i teamet att fungera som en effektiv grupp. Detta gör vi genom att: • Stärka gruppmedlemmarna i deras yrkesroll och lyfta fram det som är specifikt för deras yrkeskunnande och kompetensområde. • Få deltagarna att inse mervärdet med att arbeta i team. • Utveckla gruppmedlemmarnas självinsikt och utveckla förståelsen för individuella likheter och olikheter. • Skapa en plattform för tankeutbyte, idéer, måldiskussioner och samtal kring värderingar och etik. • Ge verktyg i teamarbetet för att medarbetarna ska kunna driva arbetet i teamet än mer effektivt, s.k. high performance team.

Antal dagar och innehåll bestäms utifrån kundens ramar och behov. Vi har erfarenhet av att arbeta med team-buildning i olika varianter under allt från två till åtta dagar.

Omvärld och omvärldsspaning Att studera omvärlden och framtiden är en viktig uppgift inom all organiserad verksamhet. Ständigt måste vi besvara frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? och Hur kommer vi dit? Studier av omvärlden och framtiden utgör ett betydelsefullt underlag för organisationens arbete med strategier, visioner och verksamhetsutveckling. IPF kan hjälpa er att utveckla spaningsförmåga på såväl individ- som på organisationsnivå. På IPF ser vi omvärldsbevakning ur två perspektiv. Omvärldsbevakning kan ses som en process med olika faser – en metod för att samla, bearbeta och kommunicera information. Å andra sidan kan det också betraktas som ett medvetet och omedvetet sätt att förhålla sig till sin omvärld. Centrala begrepp är då nyfikenhet, iakttagelseförmåga, perception, kreativitet och intuition. Vi ser en tydlig koppling mellan omvärldsbevakning, lärande och kreativitet, något som vi också tar hänsyn till i våra utbildningar. www.skolledarutbildningar.se

Exempel på återkommande kurser Grundkurs i omvärldsspaning Datum: 11-12 oktober Kontaktperson: Tina Lindeberg, tel: 018-55 20 30 Ort: Stockholm Pris: 9700 kr + moms

Utvärdering för utveckling Datum: 30-31 oktober Kontaktperson: Tina Lindeberg, tel 018-55 20 30 Ort: Stockholm Pris: 9700 kr + moms

IPF Ledarskap Vårt längre öppna ledarskapsprogram om totalt 5 träffar à 2 dagar samt en vecka i England Startdatum: 21-22 november Ort: Sigtuna och England Pris: 78 000 kr +moms

Strategisk kompetensförsörjning Datum: 5-6 december Kontaktperson: Tina Lindeberg, tel 018-55 20 30 Ort: Stockholm Pris: 9700 kr + moms Anmälan och info till samtliga: kundservice@ipf.se 21


2. LEDARSKAP

Kontura

– spetskompetens inom förändring & kultur!

Kontura International AB Gustavslundsvägen 149A 167 14 Bromma Tfn: 08- 56 46 09 90 Fax: 08- 56 46 09 91 E-post: office@kontura.se Hemsida: www.kontura.se

Kontura har utvecklat 4000 kommunala chefer ”Efter 15 år som chef är jag mer övertygad än någonsin att jag ständigt måste lära mig mera, förstå min roll och mitt uppdrag, skapa utvecklande möten med mina medarbetare och vara på alerten för att göra förändringar verkningsfulla så att de svarar upp mot omvärldens krav.” De flesta andra chefer skulle säkert instämma i detta”. Under de senaste fyra åren har vi mött 4000 chefer i stora och små kommuner över hela landet. Våra möten med cheferna, inklusive många skolledare, sker genom vår kurs Kommunikativt Ledarskap. Ett ledarutvecklingsprogram som vi genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. En duktig chef kan leda sin verksamhet, sin personal och processerna mellan dem. Vi hjälper chefer att finna sin ledarroll baserad på den egna personligheten. Det räcker inte med att chefen kan leda individer och grupper. De måste också kunna hantera samspelet mellan människorna, d v s de formella och informella processer som uppstår mellan oss.

22

Kontura International AB startade för 30 år sedan. Vi har byggt upp ett gediget kunnande som täcker utvecklingsbehov för verksamhet, ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Vi har en spetskompetens inom förändringsledning och kultur. Verksamhet som täcker såväl konsultation som utbildning. Vi har siktet inställt på både de ”mjuka” och ”hårda” perspektiven i arbetslivet och knyter samman konsulter med beteende- organisations- och verksamhetskompetens. Alla konsulter har dessutom gedigen chefserfarenhet och arbetar med ett processinriktat arbetssätt. Våra oftast egenutvecklade koncept har tagits fram med hjälp av flera universitet i Sverige och utomlands.

Bilder från 500 chefer

Konkreta verktyg

I både våra skräddarsydda och öppna utbildningsprogram sätter vi fokus på de viktiga frågorna och håller en röd tråd med en tydlig målinriktning. Den stora uppskattningen av programmet Kommunikativt Ledarskap talar sitt tydliga språk. Nyfiken? Gå in på vår hemsida och läs utskriften Uppdrag Ledarskap. I rapporten, som Sveriges Kommuner och Landsting beställt, har vi samlat erfarenheter från programmet och bilder från 500 chefer i kommuner.

Kontura har lång erfarenhet av att arbeta med denna typ av kulturfrågor och värdegrundsarbeten. Våra verktyg är konkreta och tar sin utgångspunkt i de frågeställningar som cheferna ställs inför i vardagen. God kulturell kompetens skapar bättre förutsättningar för att uppnå lika effekt oavsett kulturell bakgrund. Genom att t ex göra ett ”sjökort” över ”grynnorna” i samspelet mellan medarbetarna lär man sig snart var de ligger och hur man kan undvika missförstånden. Vi tål precis så mycket olikhet som vi har trygghet för. All kreativitet uppstår ur olikheten.

Kulturens och mångfaldens betydelse I dag lever vi i en mångkulturell värld vilket ställer helt nya krav på chefer. Vilken roll har jag som ledare för att bygga en gemensam kultur? Kan jag ge likabehandling till människor med olika bakgrund? Hur får jag människor att känna tillhörighet och identitet? Hur känner jag igen kulturkrockarna? Kan jag undvika krockarna och missförstånden och navigera emellan dem? Kan jag sätta ord på olikheten i en grupp? Hur ökar jag tryggheten i gruppen?

Skolledarutbildningar 2007

Allt tätare förändringar Vi lever i en värld av allt tätare förändringar. Kraven på ökad effektivitet gör sig ständigt påmind. Många chefer upplever en frustration, som t ex uttrycks i ”Jag ser inte resultaten av våra insatser”, ”Personalen duckar tills det går över” eller ”Hur ska jag hantera förändringen, jag måste ju hinna med mitt vanliga jobb också”.


2.LEDARSKAP LEDARSKAP

Konsulter som kan metoder för genomförandefasen Kontura har tagit fasta på chefernas behov och erbjuder professionellt stöd vid genomförande av förändrings- och utvecklingsprocesser. Vårt fokus är på implementering och processmetodik, dvs. att vägleda våra kunder hur förändringsprocessen på bästa sätt skall realiseras. Tyngdpunkten i våra konsultuppdrag ligger på att öka förståelsen för vad som händer med människor under en förändringsprocess och att stödja cheferna i planering och organisering för att åstadkomma ett framgångsrikt resultat. Metoderna fungerar som både karta och förklaringsmodell och utgör samtidigt en verktygslåda för att hantera de vanligaste nyckelfrågorna. Våra uppdrag tar sin utgångspunkt i att säkerställa framdrift och rörelse, samt ge drivkraft och energi i arbetet. Vi betonar vikten av att skapa samspel, lärande samt mätbarhet och att synliggöra resultat.

Kursinformation Kurs i Kommunikativt Ledarskap

Vårt mål och Ditt resultat: - säkerställd framdrift och rörelse

- Att leda människor och förändringar

- drivkraft och energi

Kontaktpersoner: Gunnila MasreliezSteen, Kontura eller Lena Lindgren, Sveriges Kommuner och Landsting

- samspel och lärande - mätbarhet och synliga resultat

Målgrupp: Riktar sig till chefer och arbetsledare Kurslängd: 2 + 2 dagar Antal deltagare: 10 – 18 deltagare per kurs Övrigt: Kursen erbjuds i såväl öppna som riktade program

Seminarieinformation Ledarskap och mångfald

På vår hemsida är du välkommen att läsa mer om vilka vi är, hur vi arbetar med konsultation samt vilka kurser och seminarier som vi erbjuder inom t ex ledarutveckling, kulturområdet och omställning av verksamheter.

- Hur löser man upp kulturkrockar? Kontaktperson: Gunnila Masreliez-Steen Tillfällen: 27 februari, 13 april, 7 september och 26 oktober 2007 Seminarielängd: 1 dag, kl 09-16 Ort: Stockholm Pris: 3.500 kr per deltagare Anmälan: www.kontura.se Övrigt: Kontakta gärna oss om ni vill anordna ett seminarium på egen hand. Vi erbjuder även seminarier med andra teman.

www.skolledarutbildningar.se

23


2. LEDARSKAP

Rektorsakademien – ditt nätverk!

Föreningen Rektorsakademien Box 1380 Sveavägen 34 111 93 Stockholm Tfn: 08-23 10 90 E-post: info@rektorsakademien.se Hemsida: www.rektorsakademien.se

Väldigt få företagsledare behöver ha lika många strängar på sin lyra som en skolledare i svensk skola idag. Ingen torde kunna förneka att en bra skola är den enskilt viktigaste förutsättningen för ett gott samhälle. Där muras själva grunden. Att ständigt förbättra skolan och anpassa den till tidens nya krav är därför ett av samhällets mest betydande ansvar. Den främsta nyckeln till en bättre skola är att höja rektorsyrkets status genom att ge rektorerna möjlighet att utveckla sin ledarroll. Rektorskapet behöver moderniseras för att passa dagens föräldra- och ungdomskultur, där lust och passion spelar en allt större roll. Därför startade vi Rektorsakademien. Idag erbjuder vi tre tjänster: nätverk, mentorskap samt utbildning.

Nätverket Som rektor är du fullt jämbördig med vilken kvalificerad ledare som helst i näringslivet och offentlig sektor. Därför är det viktigt att du får träffa dessa ledarkollegor, lyssna på och utbyta tankar och erfarenheter med dem. Och det är lika viktigt för näringslivet att få träffa dig. Det är du som sår och kultiverar frön till fram-

24

tidens befattningshavare på företag och förvaltningar. Det första av Rektorsakademiens fundament är därför att organisera sådana möten och därmed lägga grunden till viktiga nätverk till glädje för er alla. Nätverksträffarna kretsar kring teman som ledarskap, entreprenörskap, marknadsföring, profilering av skola, friskola versus

Skolledarutbildningar 2007

kommunal skola, rekrytering, kompetenssäkring med mera. Alla är välkomna, men du som medlem har förtur. Att bli medlem är enkelt, se www.rektorsakademien.se Tanken är att sprida nätverket över Sverige i samarbete med Sveriges kommuner och landsting och ett antal rikstäckande företag.


2. LEDARSKAP

Medlemskap

Boken ”Uppdrag Skola”

Medlemskapet kostar 1 000 kr/år och ger dig flera fördelar. Bland annat får du i förväg, innan alla andra, inbjudningar till spännande gratisevenemang och därmed garanteras plats. Medlemskapet kostar endast 500 kr/år om kommunen tecknat kommunmedlemskap (se nästa sida om mentorskap).

individuellt medlemskap i nätverket för sina skolledare.

Mentorskapet

Mentorsträffar: Som mentor erbjuds du kostnadsfria seminarier och mentorsträffar där du möter andra mentorspar och lär av dem.

Redan några månader efter att Rektorsakademiens nätverk sett dagens ljus, fick det en ”baby”. Vi märkte att ledare från olika discipliner började samtala två och två på mötena. På så sätt föddes tanken om ett dubbelriktat mentorskap, där mentor- och adeptrollen växlar beroende på vad man diskuterar. För att få ett mentorskap att fungera gäller i grunden bara en regel: Att ge och ta och att bjuda på sig själv. I Stockholm har vi sådana mentorspar som engagerar sig i framtidens skola. Inget mentorspar är det andra likt och varje par låter arbetssättet växa fram utifrån sina egna speciella förutsättningar. Det finns inga ”rätt och fel” i hur man bygger sin mentorsrelation. En kommun som tecknar kommunmedlemskap får tillgång till fem mentorer från näringslivet och reducerad kostnad för

Kommunmedlemskap: Ett kommunmedlemskap ger kommunen 5 mentorer som vi matchar ihop utifrån förutsättningar i kompetens och behov. Kommunmedlemskapet tecknas årsvis till en kostnad av 25 000 kr.

Rabatter på utbildning: Som mentor erhåller du även rabatter på våra utbildningar.

Boken sätter fokus på skolans dagsaktuella utmaningar men vill även förklara hur viktig skolan och alla hundratusentals lärare är för vårt lands välfärd och konkurrenskraft. Den tar en titt på förändringsarbete, engagemang, ledarskap, elevsyn, läroplaner (Lpo94 m.fl), föräldrakraft och lärande m.m. Pris: 230 kr inklusive moms, frakt tillkommer. Boken kan beställas genom asa@rektorsakademien.se eller 08-23 10 90. Mängdrabatt vid köp av fler än 10 ex. “Elevitera och respekt är två nya ord i svensk skola som du får möta i den här boken. Respekt är väl inget nytt ord? tänker du. Läs den här boken! svarar jag. Fredrik Jeppesen ger en objektiv beskrivning av den svenska skolan - på ett subjektivt, personligt och engagerande sätt.” Angelica Hedin, bitr rektor Norra Real, Stockholm Stad

www.skolledarutbildningar.se

25


2. LEDARSKAP

Amfora Samtal & Ledarskap AB – utbildningar & utvecklingssamtal

Amfora Samtal & Ledarskap AB Backvindeln 120 129 42 Hägersten Tfn: 08-708 93 37 E-post: info@amforasamtal.se Hemsida: www.amforasamtal.se

UPPTÄCK ALLA MÖJLIGHETER MED UTVECKLINGSSAMTAL I SKOLAN! Som skolledare och lärare förväntas du ha hög kompetens i mellanmänsklig kommunikation. Det är många som förväntas få din uppmärksamhet. Din främsta uppgift är att tillsammans med andra utveckla just er skola i den riktning som ni valt som den bästa för just era elever. Den bästa metoden för utveckling är Dialog. Inom dialogens form finns olika konkreta verktyg för speciella syften. Ett av dem är utvecklingssamtal. I vår modell ger vi er möjligheter att balansera vad ni presterar med hur ni utvecklar goda relationer och deras betydelse för en personlig utveckling och goda prestationer.

Samtalen som ”lyfter ” skolan Nu när utvecklingssamtalen finns inom hela skolans verksamhet från rektor till varje elev är det av yttersta vikt att samtalen också på olika sätt hänger samman. Vår modell innehåller en gemensam grundstruktur som försäkrar att alla som deltar i olika utvecklingssamtal känner igen sig. Det blir lättare att bidra till kvalitet i utvecklingssamtalen när ni hjälps åt. Med modellen som grund i andra möten och 26

Amfora Samtal & Ledarskap AB har genomfört utbildningar i utvecklingssamtal sedan 1985. Vi använder oss av en verksam metod för att arbeta med Utvecklingssamtal såväl i en grupp som med den enskilde individen. Under 90-talet gjorde vi en anpassning till skolans värld. Nu 2006 har vi gått in i en ny utvecklingsfas inom hela skolans verksamhet där man idag fokuserar mer än någonsin på att använda dialogen som ett genomgående samtalssätt i alla utvecklande samtal. Våra utbildningar ger er både verktyg och ett nytt synsätt som bidrar till att höja kvalitén i skolans alla utvecklingssamtal och i och med det bidrar de till en högre kvalitet i er verksamhet.

samtal utvecklas en samtalskultur som samtidigt också främjar en sund arbetsmiljö och ett välbefinnande för alla. Våra utbildningar är indelade i tre olika grupper. En för Skolledare, en för Lärare, gärna i hela Arbetslag i grundskolan alt. Lärare/Mentor och Arbetslag i gymnasieskolan.

Ur innehållet:

• • • • •

En tankemodell för att höja kvaliteten i samtalen Dialogens betydelse som metod och förhållningssätt Dialogträning i grupp Leda samtal i dialog En struktur för att genomföra utvecklingssamtal i grupper och mellan rektor/lärare/elev

Kurser i Utvecklingssamtal inom skolan Gruppindelning: Skolledare Lärare/Arbetslag -fö/gr Mentor / Arbetslag -gy Omfattning: 1 + 1 dag Antal deltagare: från 8 till max 12 Kurslitteratur: Utvecklingssamtalets 7 Nycklar. Liber LQ-ledarskapets intelligens. Liber Pris: 7.600 kr Inkluderar 2 kursdagar, litteratur, material, lunch och kaffe. Exkl. moms Ort: Stockholm Kontakt: Gun Fahlström Boyd

Skolledarutbildningar 2007


2. LEDARSKAP

Lärarfortbildning AB

– För dig som vill fortsätta att utvecklas!

Lärarfortbildning AB Box 120 60 102 22 Stockholm Tfn: 08-737 65 81 Fax:08-618 05 09 E-post: info@lararfortbildning.se Hemsida: www.lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB erbjuder kvalificerad utbildning för skolledare och lärare inom alla skolformer. Företaget arbetar över hela landet med individer, grupper, arbetslag, skolor och hela kommuner. Lärarfortbildning AB, med skolan som specialitet, har framgångsrikt bedrivit kurser, konferenser och skräddarsydda utbildningar i över 15 år. Vi har idag stor erfarenhet och kunskap inom området ledarskap och skolutveckling och står redo att assistera dig som skolledare när du bestämt dig för att din skola ska ta ytterligare ett kliv framåt i utvecklingen.

Skolledaren – en nyckelperson för skolutveckling

Våra utbildare har skolan som specialitet

Att vara skolledare idag är ett komplext och utmanande uppdrag. Det ställer stora krav på pedagogiska kunskaper, men också på kreativitet och flexibilitet. För att leda utvecklingen i en personalintensiv kunskapsorganisation behövs också goda ledaregenskaper, inte minst förmågan att stimulera medarbetarna och deras initiativkraft.

Våra utbildare har såväl teoretiska som praktiska kunskaper om skolutveckling. Samtliga har varit verksamma inom skolan och är därför speciellt skickliga på att tillhandahålla metoder och sätta igång processer för utveckling som tar sin utgångspunkt i den egna verksamheten. För oss är det en förutsättning för en förankrad och hållbar skolutveckling.

Våra ledarutbildningar syftar till att stödja dig som skolledare både i att leda personal och att leda den pedagogiska verksamheten.

Kompetensutveckling i förändring

Arbetslag som driver utvecklingen framåt Hur bygger man väl fungerande arbetslag? Det är en fråga vi har ställt oss och som vi arbetar med dagligen. Arbetslaget är ju en av de mest avgörande faktorerna för hur verksamheten i skolan fungerar och utvecklas. Välmående och effektiva arbetslag bygger man inte på en dag. Här handlar det verkligen om att sätta igång processer. Vi kan inte nog betona vikten av att tydliggöra arbetslagsledarnas roll och att stärka deras förmåga att utveckla verksamheten.

Som en framsynt skolledare frågar du dig kanske idag vad kan du göra för att ytterligare förbättra förutsättningarna för lärandet på din skola. Ta kontakt med oss. Vi har idéer, aktuella kunskaper, stor erfarenhet och ser fram emot att utmana dig och din personal i era utvecklingsprocesser!

Att leda pedagogisk utveckling

- i grundskola och gymnasieskola Att stimulera utvecklande arbetslagskulturer. En skola som utvecklar elevers förmåga Skapa en organisation som ständigt lär Datum: 17-18 april 2006 Pris: 2 500 exkl moms

Kompetensutveckling för arbetslagsledare - att leda förändringsarbete i en målstyrd organisation Ledaruppdraget i arbetslaget Att stödja förändring och utveckling Gruppdynamik – relationer Datum: 12 - 14 februari 2007 Pris: 3 900 kr exkl moms

Ledarskapsutveckling för skolledare - att vara skolledare i en föränderlig tid Kommunikation – feedback Personlig, professionell, privat Motstånd och förändringsbenägenhet Datum: 19 - 20 mars 2007 Pris: 2 500 exkl moms Samtliga kurser äger rum i Stockholm

www.skolledarutbildningar.se

27


2. LEDARSKAP

Arena2000

Arbetslagsutveckling. Ledningsgruppsutveckling. Kommunikation. Gruppdynamik. Ledarskap. Arbetsmetodik. Konflikthantering. Suboptimering. Värderingar. Många arbetsgrupper har kört fast

FÖRNYELSE & UTVECKLING

2000

Arena 2000 Västerås Mobil: 0703-86 44 68 E-post: info@arena2000.se Hemsida: www.arena2000.se

Ni äger processen. Arena 2000 levererar verktygen.

och vinner inga ”matcher” längre. Utifrån konkreta och praktiska övningar kan vi utveckla gruppen och dess effektivitet. Upplägget har även visat sig vara en mycket bra start för nya arbetsgrupper. I utbildningen utgår vi från er verklighet och på det sättet ökar ni kompetensen samtidigt som ni bygger ert eget arbetslag. Ni väljer själva nivå på övningarna d v s utbildningen kan handla om allt från att göra en ”kul aktivitet” ihop till mer analytiska övningar. Vi varvar praktiska övningar med teoriavsnitt. Du som fått förtroendet att vara chef har också fått ansvaret att leda och utveckla dina medarbetare.

Ledarskapets grund är att skapa förutsättningar för personalen till goda prestationer. De verktyg du har är dig själv, din erfarenhet och kompetens samt de teorier du lyckats anpassa till din egen person. Våra utbildningar bygger på ”hjälp till självhjälp” och därför är syftet att ni ska hitta en modell som gör att ni själva kan utveckla er egen verksamhet. I organisationen finns ofta lösningen på de problem som man ställs inför. Det är bara det att man tillfälligt kan behöva ha hjälp med att se lösningarna. Vi presenterar inga färdiga utbildningspaket, utan vi är beredda att tillsammans med er forma den utbildning ni vill ha i förhållande till de mål som finns för insatsen.

Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) – Linköpings universitet Ledarskap i kommuner

Närmare information ges av: Monica.Rosander Tfn: 011 - 15 10 40 E-post: monica.rosander@norrkoping.se Lena Hådal Tfn: 011 – 36 34 29 E-post: lenha@isak.liu.se Hemsida: www.isak.liu.se/cks

28

Vid Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) vid Linköpings universitet ges en längre ledarskapsutbildning riktad till chefer på högre nivå i kommuner. Varje program samlar cirka tjugo deltagare och pågår under femton månader. Utbildningen sker i nära anslutning till den kommunforskning som bedrivs vid CKS. Utbildningen är behovs- och problemorienterad. För att få fram varje deltagares behov och förväntningar genomförs intervjuer med varje deltagare före kursstart. Utbildningen speglar fem för det kommunala ledarskapet dominerande teman – det kommunala ledarskapets grunder, det personliga ledarskapet, ledarens utvecklingsprocesser, ledaren och omvärlden samt ledaren och medarbetarna.

Skolledarutbildningar 2007

Inom vart och ett av temana läggs det närmare innehållet fast efter intervjuerna. I huvudsak kommer utvalda teman att ha sin utgångspunkt i vetenskap och forskning. Forskare och lärare från universitet och högskolor medverkar. Utbildningen består av fem tvådagarsinternat, tre seminariedagar, arbete under handledning i så kallade lärandegrupper samt kommunbesök i något land i Europa. Utbildningen kostar trettiofem tusen kronor. Det fjärde programmet pågår. Ett femte program kommer att starta under 2007. Hemsida: www.isak.liu.se/cks


2. LEDARSKAP

P.O.D.B & CO

Lpo 94

bygger på

Resultatstyrning som förutsätter

Pedagogiskt ledarskap vilket förutsätter

att rektor gör sig till chef över driften. P.O.D.B & CO AB Väverigatan 2 291 54 Kristianstad

Bo Sundblad E-post: bo.sundblad@bibo.se Hemsida: www.bibo.se

Tfn: 044-200 123 Fax: 044-200 124 E-post: info@podb.se Hemsida: www.podb.se

Lpo 94 Lpo 94 bygger på att resultaten i verksamheten redovisas på ett sådant att de kan ligga till grund för det pedagogiska resultatansvaret. Det finns en enkel logik i detta. Utan resultatredovisning går det inte — att skapa utrymme för pedagogisk kreativitet — att prioritera inom en mindre budget — att göra sig till chef över driften — att få kommunens skolor ur budgetstyrningen och över till resultatstyrning

Kvalitetssäkring Vår verksamhet handlar sedan 1999 om hur ni knyter ihop HELA processen kring utvecklingssamtalen, IUP samt elevdokumentationen med skolans kvalitetsarbete. Vi arbetar med kompetens- och ledarskapsutveckling för en mål- och resultatorienterad skola. En skola där fler elever ser sig själv i sitt eget lärande och når målen eller förbi målen. Under 2005 deltog mer än 3000 personer i våra fortbildningar.

I många kommuner har det visat sig svårt att få till stånd grundtanken i det nya styrsystemet, att rektor skall vara ledare för den pedagogiska verksamheten och ha det pedagogiska resultatansvaret. I ett omfattande projekt i Stockholm 1999 -02 (PRIS-projektet, pedagogiskt resultatansvar i skolan) lärde vi oss att denna kompetens erövras genom “learning by doing”. Vi lärde oss också att den utbildningsinsats som krävs i lika hög grad berör lärarna som rektorn. Det blev också uppenbart att utbildningen måste genomföras på ett sådant sätt att rektorn hela tiden är, och förblir, “herre i sitt eget hus” och har kontroll över processen i den egna skolan. Rektorn/chefen ska t ex själv bestämma vilka fortbildningsinsatser för lärarna som ska genomföras och när.

Från: ”Detta gör vi för utvecklingssamtalet.” Till: ”Detta är kärnan i skolans kvalitetsarbete!”

Mål- och resultatstyrning

Detta är nog det enda sättet att utveckla ledarskap i en organisation där politikerna sätter upp målen (målstyrning) och verksamheten genomförs med resultatstyrning som ekonomiskt styrmedel (resultatstyrning). I ett stort antal kommuner har det lyckats att tillsammans med rektorerna sätta igång sådana processer.

Vi kan hjälpa er att genomföra IUP samt mål- och resultatstyrning. Här är några exempel på vad vi erbjuder på er skola eller i er kommun:

Konkret kan man arbeta på två sätt. Det ena är att ta fram eller vidareutveckla de bedömningskriterier som skolan är skyldig att redovisa i förväg, och samtidigt arbeta med att få upp läraranas bedömaröverstämmelse till en rimlig nivå. Det andra är att noggrant och regelbundet hålla rätt på elevernas läsutveckling på individ och gruppnivå. (se även- www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article63338-9991.html)

• •

Utbildningen genomförs oftast på kommunnivå och processen tar ca 3 år beroende på vilken ambitionsnivå rektorsgruppen har. Jag har varit med om att genomföra processen på ett år, men det kräver en mycket aktiv och kraftfull insats av rektorerna.

Kostnaden beror på ambitionsnivån. Ett vanligt upplägg är 2 inledande heldagar med rektorerna, så att de förstår konceptet och kan ta ställning till utbildningen. 1 heldag och 2 halvdagar med berörda lärare. Parallellt 3 till 4 handlednings- halvdagar med rektorerna.

Därefter bestämmer behovet insatserna; ofta en heldag alt. 2 halvdagar per termin med lärarna, vilka kombineras med handledning av rektorerna.

Workshop - Nulägesanalys av hela er process kring utvecklingssamtalet och IUP. Vilka delprocesser behöver ni utveckla? Tänk dig en prognos över elevernas kunskaper… redan i november! Seminarium om mål-/resultatstyrning och skolutveckling för skolledare, förvaltning och politiker. Pedagogiskt ledarskap och mål- och resultatstyrning i praktiken. Hands-onutbildning för skolledare, förvaltning och politiker. Processtöd för att vaska fram gemensamma mål/kriterier för alla ämnen.

Hela vår katalog hittar du på www.podb.se Där hittar du också ”IUP-räknaren” – räkna ut hur omfattande hela processen kring utvecklingssamtalen och IUP är på din skola.

Grundkostnaden är 16 000:- /heldag och 12 000:-/halvdag. För mer information se www.bibo.se

www.skolledarutbildningar.se

29


2. LEDARSKAP

Hallberg Utbildning AB

– ledarskapsträning & verksamhetsanalys

HALLBERG UTBILDNING AB Ängsviksvägen 15 178 37 Ekerö Telefon: 08-56033260 Mobil: 070-75 25 811 E-post: info@hallberg-utbildning.se Hemsida: www.hallberg-utbildning.se

Mer information finns på vår hemsida www.hallberg-utbildning.se

Vi är ett litet företag som grundades

Förbättra sin effektivitet

i början av 80-talet. Vi har arbetat med ledarskapsträning och verksamhetsanalys inom kommuner, myndigheter och företag. Huvudansvarig för verksamheten är Lars Hallberg som har en bakgrund med lång erfarenhet som skoldirektör och mångårig erfarenhet som konsult inom ledarutveckling och personalutveckling.

Tänk dig att du och dina närmaste medarbetare förbättrar den personliga prestationen med tio procent!

Vårt mål med verksamheten Med utgångspunkt i vår egen erfarenhet medverka till att ledare och ledningsteam utvecklar goda arbetsmönster och en positiv arbetsmiljö, där man tar vara på varandras olika förmågor för att nå framgång, resultat och arbetsglädje.

Vad skulle det innebära? I tid? I pengar? I ökad arbetstillfredsställelse och trivsel?

Det är frågor som vi tar upp under en kursdag. Vi analyserar och planerar hur vi kan förbättra vår arbetsdag.

Ett väl fungerande ledningsteam Ett ledningsteam där man utnyttjar var och ens styrkor, har en gemensam och klar målbild, uträttar storverk. Hur bygger man upp det förtroende, den insikt och respekt för varandra som fordras? Hur ser den egna rollen ut och hur ser jag på min egen och de övrigas roll i gruppen?

RektorsArenan AB

– RektorsArenan är till för dig som vill stärka ditt professionella kontaktnät och utvecklas som ledare. Tillsammans med andra blir du kraftfull… Med tempot och komplexiteten i Ditt arbete är det viktigare än någonsin att Du unnar Dig den självklara ”lyxen” att inspireras och stimuleras av nya tankar och perspektiv. Återkommande föreläsningar på aktuella teman ger tankepåfyllnad. RektorsArenan AB Salagatan 18 A 753 30 Uppsala Epost: kenth.johansson@rektorsarenan.se lillemor.rehnberg@rektorsarenan.se stefan.weinholz@rektorsarenan.se Hemsida: www.rektorsarenan.se

30

RektorsArenan ger Dig utrymme och möjlighet att utveckla idéer och undersöka problem tillsammans med människor som är i liknande yrkessituation som Du själv. Handledning är därför basen i vår verksamhet.

Skolledarutbildningar 2007

Kontakta någon av oss på RektorsArenan när Du behöver hjälp med t.ex.

• • • • • •

Teamutveckling

• • •

Kultur- och organisationsöversyn

Handledning, individuell/grupp Samarbete och kommunikation Konflikthantering Det personliga ledarskapet Utvecklingsstöd kopplat till Skolverkets inspektioner Stöd vid rekryteringsarbete Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar


JPSkolnet

– informationstjänsten för skolledare Här finner du svaren I JPSkolnet får du som skolledare snabbt och enkelt svar på frågor som rör olika vardagssituationer i skolan. Det kan gälla frågor kring sekretess, elevvård, skolskjuts, buller, betygskriterier, behörighetsfrågor, personlig assistans, skolplikt mm.

Tidsbesparande JPSkolnet är lätt att använda, den har en logisk struktur och en enkel sökfunktion. Det innebär att du mycket snabbt kan hitta den önskade informationen.

Hög kvalitet JPSkolnet samarbetar med några av de främsta skoljuristerna i landet. Våra experter skriver analyser och sammanfattningar kring de centrala skoljuridiska frågorna.

Aktuellt Vi bevakar dagligen regering, riksdag, olika myndigheter, organisationer och media. Du finner alltid de senaste nyheterna i JPSkolnet tillsammans med nya domar, referat, analyser, rapporter mm. Naturligtvis är vår databas ständigt uppdaterad så att du alltid finner den senaste versionen.

IS

RAT G D A N Å M N ET 1 L O K S P J A vill du veta PROV u d m o g in deln av tjänst. ts marknads e n fo In ation av vår P tr J s n ta o k m ta e n d o K r en stinlogg elle te n e få r, e m (vxl) 2-29 33 02 4 0 , 9 1 3 3 e Tel: 042-29 @jpinfonet.s n a m d n lu r. e E-post: ing .jpinfonet.se w w w : a id s Hem


3. ALLMÄNT

Centrum för utbildningsledning – Lärarhögskolan i Stockholm

Lärarhögskolan i Stockholm Konradsbergsgatan 5A Box 34103 100 26 Stockholm Tfn vxl: 08-737 55 00 Fax: 08-737 55 01 Hemsida: www.lhs.se/LHS

Vår verksamhet Fokus för vår verksamhet är forskning och utbildning kring utbildningsledning, skolans styrning och ledning, skolutveckling samt utbildningspolitik. Vi erbjuder ett brett utbud av professionsinriktad utbildning på akademisk grund för skolledare; men även för lärare med intresse för dessa frågor samt ledare inom annan utbildningsverksamhet. Vi belyser centrala frågor kring ledarskap, sociala processer och organisationsteori ur olika relevanta perspektiv. Utbildningsledningens mångtydiga praktik är ständigt i fokus. Denna granskas systematiskt och kritiskt ur olika perspektiv. Studierna utgår från såväl från egna upplevelser och iakttagelser som från litteratur som behandlar aktuell forskning.

Magisterexamen Till hösten 2007 inrättar vi ett nytt Magisterprogram efter internationell förebild, anpassat efter Bolognaprocessen. Den nya inriktningen ger de studerande specialkompetens på hög nivå och behörighet att söka forskarutbildning. Magisterutbildningen omfattar 40 p. Den består av fyra terminers studier på halvtid och avslutas med en uppsats på 10 p. Kravet för grund-

32

Skolans främsta uppgift är dess bidrag till demokratin. Detta sker dels genom att den enskilda människan får förverkliga demokratins frihetsvärde i form av egna bildningsprojekt, dels genom att förutsättningar skapas för ett solidariskt medborgarskap – ett förverkligande av demokratins jämlikhetsvärde. De kunskapserövrande projekt som iscensätts dagligen i svensk skola måste därför tydligt samverka med och ömsesidigt förstärka de demokratiska ambitionerna. Denna för skolan bärande värdegrund utgör fundamentet för rektors arbete och uppdrag. Centrum för Utbildningslednings syfte är att bidra till ledningen av en sådan demokratisk skola.

läggande behörighet är en examen på grundnivå om minst 120 p.

Fristående kurser Centrum för utbildningsledning erbjuder läsåret 2006/07 flera fristående 5-poängskurser:

• Grupprocesser • Ledarskap • Att leda arbetslag • Det humanistiska ledarskapets villkor • Ledarskap och grupprscesser för lärare • Ledarskap som språklig praktik , de ledande orden

• Ledarskapets psykologi om makt, människor och mening

• Skolutvecklingens praktik • Utbildningspolitik och skolutveckling • Om skolans styrning och ledning • Uppdragsutbildning och seminarier

deltar personer med olika anknytning till skolans ledningsarbete såsom rektorer, biträdande rektorer, arbetslagsledare, förskolechefer, skolchefer och hela ledningsgrupper. Andra deltagande yrkeskategorier är lärare, skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer. Som exempel på sådana uppdrag kan nämnas:

• Utbildning för förvaltningschefer och skolpolitiker

• forskningscirklar i skolutveckling och skolkultur

• rekryteringsutbildning/orienteringskurser för blivande skolledare

• projektledarutbildning • arbetslagsledarutbildning / utbildning för ledare i mellanställning

• ledningsgruppsutbildning • kurser i pedagogiskt ledarskap för skolledare och lärare

Uppdrag

• kurser utvärdering och kvalitetsarbete

Vi bedriver en omfattande utåtriktad utbildningsverksamhet med kommuner, landsting, högskolor och universitet som uppdragsgivare. Inom ramen för sådan uppdrags- och fortbildningsverksamhet

• kurser i skolutveckling

Skolledarutbildningar 2007


3. ALLMÄNT

Företagsutbildningar.se – hitta din utbildning!

Företagsutbildningar Sverige AB Oxenstiernsgatan 25 115 27 Stockholm Tfn: 08-667 80 60 Fax: 08-661 56 40 E-post: info@foretagsutbildningar.se Hemsida: www.foretagsutbildningar.se

Hitta rätt kompetensutveckling Genom att gå in på www.foretagsutbildningar.se hittar du tusentals möjligheter till kompetensutveckling. Vi samarbetar med hundratals utbildningsföretag och har information om över 2000 unika kurser. Du hittar allt ifrån utbildningar inom ledarskap och personlig utveckling till kurser i datorkunskap och etik. På vår hemsida kan du enkelt söka fram olika utbildningsalternativ och jämföra dem med varandra. Du kan även direkt på webben beställa utbildningsbroschyrer, skicka offertförfrågningar eller lämna dina kontaktuppgifter till intressanta utbildningsarrangörer.

Sök hitta och jämför! Vill du ha hjälp med att söka och jämföra olika alternativ? Tveka inte att ringa oss på 08-667 80 60, så ska vi göra allt för att guida dig och dina medarbetare till rätt utbildning. Vår informationsavdelning kan även hjälpa er att ta in anbud från relevanta och intressanta utbildningsföretag.

Denna katalog på nätet Vi ansvarar för den kompletterande webbplatsen till utbildningskatalogen, www.skolledarutbildningar.se. Det är en nischad hemsida, uppbyggd som Företagsutbildningar.se, men den

Företagsutbildningar.se är ledande i Sverige på att förmedla information om kurser och utbildningar inom arbetslivet. Eftersom vi är specialiserade på att hjälpa yrkesverksamma att hitta rätt utbildning, kan vi på Företagsutbildningar hjälpa dig som skolledare att kostnadsfritt hitta rätt kurs eller utbildning för din egen kompetensutveckling. Självklart kan vi även hjälpa dig när du ska sätta ihop en utbildningsplan för skolans övriga medarbetare.

innehåller endast kurser och utbildningar som är specialiserade för skolledare. Helt enkelt katalogen i digital form, med aktuell och uppdaterad information i en lättnavigerad söktjänst.

Fakta Företagsutbildningar Företagsutbildningar ansvarar för utbildningssektionerna på Dagens Industris och Dagens Nyheters hemsidor. Du hittar alltså samma information på www.dn.se/utbildning som på Företagsutbildningars hemsida. Vi driver också ett antal mer nischade hemsidor som till exempel www. fritidskurser.se som har information om kurser för fritiden.

Varje år besöker Företagsutbildningar ett 20-tal mässor runt om i Sverige för att demonstrera söktjänsten och ge besökarna råd och tips i valet av vidareutbildning.

Partnerföretag Studentum AB, www.studentum.se är störst i Sverige på att hjälpa studenter och blivande studenter att hitta rätt utbildning i Sverige och utomlands, vilket kan vara av stor nytta för eleverna på er skola. Studentum samarbetar med världsomspännande Metro och driver också en rad nischade hemsidor som till exempel: yrkesutbildningar.se, ky-utbildningar.se, gymnasium.se och mimersbrunn.se.


3. ALLMÄNT

NFI Competence AB – lång och gedigen erfarenhet av kvalificerad utbildning

NFI Competence AB Box 4071 / Tjärhovsgatan 21 102 62 Stockholm / 116 28 Stockholm Tel: 08-615 19 60 Fax: 08-615 19 50 E-post: info@nfi.se Hemsida: www.nfi.se

NFI Competence AB har bedrivit kvalificerad utbildningsverksamhet sedan 1985. Vi är idag ett heltäckande utbildningsföretag med fler än 50 kurser inom många olika ämnesområden. Sedan starten har fler än 50 000 personer deltagit i vår kursverksamhet. Om Du väljer NFI får Du en leverantör med lång och gedigen erfarenhet av kvalificerad utbildning. Under de gångna 20 åren har vi haft kursdeltagare från de flesta företag, myndigheter och kommuner. Många kursdeltagare har vi haft glädjen att träffa ett flertal gånger under årens lopp.

Kurser baserade på verkligheten

Utbildningsmiljö och kurslokaler

Alla våra kurser inom ledarskap, personlig utveckling och projektledning genomförs av personer som vanligen har 10-20 års erfarenhet inom sina respektive områden. Huvudsyftet med kurserna är att under två till tre dagar ge deltagaren den kunskap hon eller han behöver inom ett visst område för att direkt kunna omsätta kunskaperna i praktiken.

Vi har valt att koncentrera all utbildning till Stockholm. I vårt moderna utbildningscenter, beläget mitt på Södermalm i Stockholm, ett stenkast från Medborgarplatsen, kan vi erbjuda bästa tänkbara miljö för kvalificerad utbildning.

Kurser inom ledarskap, personlig utveckling och projektledning

Lärarna är det främsta skälet till att man skall välja NFI

Att arbeta i projekt (2 dagar)

Alla våra lärare, ca 50 personer, är experter inom sina områden. När de inte är lärare hos oss arbetar de som konsulter och experter inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Att leda och genomföra effektiva Workshops (2 dagar) Att presentera och sälja ett budskap (2 dagar) Att hantera och administrera parallella projekt (2 dagar)

En typisk NFI-lärare är en person som är mycket kunnig inom sitt område, har lång praktisk erfarenhet och tycker det är både roligt och stimulerande att då och då förmedla sina kunskaper till andra. Flera av lärarna har dessutom blivit uppmärksammade för sin pedagogiska skicklighet. Vi är mycket stolta över våra lärare och anger alltid i våra kursprogram vem som är lärare för aktuell kurs.

34

Projektekonomi i praktiken (2 dagar) Kreativ förhandling (2 dagar) Kvinnligt ledarskap: att skapa ett idealt arbetsklimat (2 dagar) Målstyrning: att ta en organisation till ett utstakat mål (2 dagar) Grundkurs i ledarskap (3 dagar) Ledarskap för kvinnor (3 dagar) Målinriktad projektledning (3 dagar) Projektledning för kvinnor (3 dagar)

Skolledarutbildningar 2007


3. ALLMÄNT

Lund University Education – kunskap för alla

Lund University Education AB Box 117 221 00 Lund Tfn: 046-222 07 07 Fax: 046-222 07 50 E-mail: info@education.lu.se Hemsida: www.education.lu.se

Välkommen till Lunds universitet och universitetets eget utbildningsbolag, Lund University Education. Med Skandinaviens största lärosäte som plattform anpassar vi universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav i yrkeslivet. Hos oss får du tillgång till en rad spännande utbildningar av stor relevans för skolledare och lärare. Utbildningarna sträcker sig från 1-dagsutbildningar till mer omfattande, och om så önskas, poänggivande utbildningar. Vi erbjuder utbildning inom såväl skolövergripande teman som inom specifika ämnen. Utöver ett omfattande öppet kursutbud, varav ett urval presenteras i denna katalog, är vi även experter på att ta fram ett skräddarsytt upplägg. Besök gärna www.education. lu.se/skola för mer information om våra utbildningar för skolledare och lärare! Välkommen till kompetensutveckling i världsklass! Lunds universitet - ett självklart val!

Är du intresserad av kompetensutveckling i särklass? Vill du och din personal ha tillgång till den senaste kunskapen inom ditt ämnesområde? Vi har lösningen för dig och din skola! Kunskapsveckan i Lund i juni är ett måste för varje lärare som vill ha den senaste kunskapen för att möta dagens krav i skolan. Du får kunskap om hur du får ut varje elevs potential till fullo, de senaste forskningsrönen i ditt ämne och ett unikt tillfälle att möta kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter. Om du söker en längre utbildning erbjuder vi bland annat en utbildning i Interkulturellt ledarskap samt en utbildning i Genusintegration.

Kunskapsveckan – det senaste från forskning och praktik inom ditt ämne Lund University Education kommer vid Kunskapsveckan under juni månad att erbjuda professional updates inom en rad områden. Med ledande ämnesexperter som utbildare kommer dessa updates att förse dig med det senaste från såväl forskningen som praktiken inom en rad specifika ämnen. Vi kommer bland annat att erbjuda updates inom matematik, läs och skriv, samhällskunskap, fysik, kemi, språk etc. Varje update pågår 1-3 dagar. Vi genomför även gärna en skol/kommunintern update annars vill vi hälsa dig välkommen till Lund i juni för några inspirerande och utvecklande dagar! Syfte med våra fortbildningskurser för lärare är att introducera nya kunskaper och tekniker för lärare att använda i undervisningen. Mer information finner du på www.education.lu.se/skola/update

Interkulturellt ledarskap (5 poäng) – att leda i en mångkulturell miljö Mångfaldsarbete är ett område inom vilket stärkt kompetens efterlyses hos en rad olika yrkesgrupper. Pedagogiska institutionen vid Lunds universitets har länge arbetet med interkulturell pedagogisk forskning och erbjuder idag utbildningar som främjar mångfaldsarbete och leder till interkulturell kompetens.

www.skolledarutbildningar.se

Det finns även sedan flera år tillbaka Forum för Interkulturell Pedagogisk Forskning vid pedagogiska institutionen: ett nätverk för forskare och andra pedagogiskt verksamma. Till våren erbjuds kursen Interkulturellt ledarskap och mångkulturella organisationer, 5 poäng på kvartsfart. För mer information om kursen, anmälan, pris www.education.lu.se/skola/interkulturell

Genusintegrering (3 poäng) – förståelse för mönster och maktstrukturer relaterade till kön I dagens svenska samhälle ska (enligt lag) alla individer, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning etc., ha rätt att verka i samhället på lika villkor. Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivet liksom inom det pedagogiska arbetet i skolans värld. Utbildningen är tvärvetenskaplig och syftar till;

• •

Att öka kompetensen i och kunskapen om genus, jämställdhet och mångfaldsfrågor. Att träna integrera genus, jämställdhet och mångfald som ett redskap i det pedagogiska arbetet.

Till våren 2007 erbjuds kursen Genusintegrering, 3 poäng på kvartsfart. För mer information om kursen, anmälan, pris www.education.lu.se/skola/genus

35


3. ALLMÄNT

Arbetsteknik C Akterhall AB – konflikthantering och förhållningssätt

Arbetsteknik C Akterhall AB Askims Svedjeväg 9 B 436 42 Askim Tfn: 031-68 22 88 Mobil: 0703-28 09 16 Fax: 031-68 33 01 E-post: conny.akterhall@arbetsteknik.se Hemsida: www.arbetsteknik.se

Arbetsteknik C Akterhall AB star-

Flexibilitet

tades 1985 av Conny Akterhall. Kontoret finns i Askim, Göteborg. Kurser och föreläsningar hålls i hela Sverige.

Beställaren/personalen påverkar kursinnehållet så att det blir verksamhetsrelaterat.

Conny Akterhall

Kurspris

Metodutvecklare Conny Akterhall har med ca 30 års erfarenhet av kurser på heltid blivit en av Sveriges mest rutinerade utbildare i konflikthantering, förhållningssätt och bemötande vid våld och hot.

Beror på antalet deltagare och kurslängd. T.ex. 40 deltagare/1 dag blir 15.000 kr. Omkostnader och moms tillkommer.

Kursinnehåll i allmänhet • Förebyggande konflikthantering. • Hur man med tal, miljö, kroppsspråk

eller enkla etiska fysiska tekniker kan vända negativt laddade situationer till något konstruktivt. Åtgärder efter en obehaglig händelse.

Vad skolpersonal sagt: • All personal borde få höra detta. • Vet bättre hur jag kan ingripa både verbalt och fysiskt vid kontroverser och våld mellan elever eller om jag själv blir ”angripen” av en elev.

• Många bra konkreta tips.

edman7000 – planera dig fri!

Hantera tid, stress och information. Få överblick, prioritera, planera tid och energi till det viktiga, hantera oförutsedda händelser, sätta gränser och få den tid som behövs för liv och arbete.

FramställningsAB edman7000 Lindö 611 93 Nyköping Tfn: 0155-24 32 88 E-post: sjutusan@edman7000.com Hemsida: www.edman7000.com

För skolpersonal Föredrag och/eller individuell coaching. För elever på högstadium och gymnasium. Föredrag med fokus på studieplanering och hur personlig planering påverkar framtida samarbete med chefer och kollegor.

Boken har praktiska kapitel för att förändra sätt att använda utrymmen i tid och rum.

36

Skolledarutbildningar 2007


3. ALLMÄNT

Folkuniversitetet

– kompetensutveckling i arbetslivet Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige och internationellt.

Ta kontakt med något av våra regionkontor: STOCKHOLM Företag tel: 08-789 41 80 UPPSALA Bozenna Meczynski tel: 026-128680 LUND Ulla Landgren Thulin tel: 040 - 691 83 00 GÖTEBORG Charlotte Day tel: 031-10 65 42

Vi erbjuder kurser och utbildningar för de som behöver nya kunskaper för sin yrkes- och kompetensutveckling. Företag, förvaltningar och myndigheter vänder sig till oss för att få hjälp med behovsanalys och anpassade utbildningar. Vår pedagogik är individanpassad och lärarna har både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Vi har utbildat yrkeslivet i över 60 år.

I vårt utbud hittar du till exempel Montessoripedagogik, Bild & Form inom förskola och skola, Certifikat för språklärare (EUROLTA), Språkutbildning, Förberedande kurser för Högskoleprovet, Personalutbildningar inom Ledarskap, Konflikthantering, Medarbetarsamtal, Arbetsrätt, Presentationsteknik, Coaching, Mental träning, Friskvård med mera. Besök vår hemsida: www.folkuniversitetet.se/kompetens eller ta kontakt med ditt regionkontor (se ruta till vänster).

UMEÅ Företagsavdelningen tel: 090-71 14 00 Hemsida: www.folkuniversitetet.se/kompetens

JGK Kompetens – kurser för dig som leder & utvecklar medarbetare i skolan! Skräddarsydda kurser för rektorer & skolledare

JGK Kompetens c/o United Spaces Vasagatan 11 111 20 Stockholm Kontaktperson: Jan-Erik Nilsson Tfn: 08-556 085 11 Fax: 08-692 65 01 E-post: info@jgk.se Hemsida: www.jgk.se

JGK Kompetens har lång erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildning för rektorer och skolledare. Genom åren har vi genomfört bland annat utbildningar som skolledaren i fokus, ledarskap och ekonomi för rektorer, utveckling av dynamiska arbetslag mm. Då vi även arbetar med att stärka kompetensen hos näringslivets chefer och medarbetare, kan vi dra paralleller från båda världar och ge dig som skolledare en konkurrenskraftig utbildning. Våra kursledare och pedagoger handplockas utifrån erfarenhet och kompetens för att de, på bästa sätt, skall möta ditt behov.

www.skolledarutbildningar.se

Kurser för dig som skolledare: Skolledarens roll som kommunikatör Lär dig kommunicera och argumentera med kraft & känsla. Presentationsteknik för chefer/ledare inom skolan Kursstarter: 22-23/11 - Stockholm 20-21/3 - Göteborg Kostnad:

6.995 Kr (exkl. moms)*

Rektorn som ekonomi& verksamhetsansvarig - Ökad kunskap om ekonomi för dig som inte är ekonom. Lär dig de ekonomiska verktygen för styrning och budgetering Kursstarter: 17-18/1 - Stockholm 24-25/4 - Göteborg Kostnad:

6.995 Kr (exkl. moms)*

* inkl. frukost, lunch, fika och dokumentation.

Läs mer på www.jgk.se

37


3. ALLMÄNT

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi – Högskolan i Gävle

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Kungsbäcksvägen 47 801 76 Gävle Tfn: 026-64 85 00 (vxl) Fax: 026-64 86 86 Hemsida: www.hig.se/p-inst

NORRLANDS ENDA HÖGSKOLA 82 minuter från Stockholm eller ett klick på nätet!

utbildningar. Alternativt flexibelt med delar baserade på hemorten och delar på distans.

Institutionen bedriver kvalificerad undervisning och forskning. Kurserna är påbyggnadsbara, arbetslivsförankrade och arbetslivsförberedande, forskningsförankrade och forskningsförberedande, samt poänggivande. Vid institutionen finns kurser och forskning inom Pedagogik, Didaktik, Psykologi och Folkhälsovetenskap. Undervisnings- och examinationsformer är varierande och många kurser kan läsas på distans.

Utöver fristående kurser vilka kan utgöra byggstenar i ett huvudämne eller biämne i generella examina ger institutionen programkurser inom bl. a. lärarutbildningen och hälsopedagogiskaprogrammet.

Kompetensutveckling i form av skräddarsydda uppdragsutbildningar kan bedrivas som hemortsbaserade eller som distans-

Samtliga ämnen kan utgöra inriktning i högskoleexamen (80 poäng). Pedagogik, didaktik och psykologi kan utgöra inriktning i kandidatexamen (120 poäng) och pedagogik och psykologi kan utgöra inriktning i magisterexamen med ämnesdjup (160 poäng).

Institutionen för pedagogik och didaktik – Göteborgs universitet ”Kunskap och utveckling i centrum”

Institutionen för pedagogik och didaktik Göteborgs universitet Box 300 405 30 Göteborg Besöksadress: Västra Hamngatan 25 Tfn: 031-773 1000 (växel) E-post: IPD.uppdrag@ped.gu.se Hemsida: www.ipd.gu.se

38

Bred utbildning, avancerad forskning och ett omfattande program för uppdragsutbildning och extern samverkan, gör oss till ett verkligt centrum för kunskap och utveckling. Institutionen för pedagogik och didaktik – IPD – är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och vi arbetar brett inom lärande, undervisning och påverkan i olika former. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger inom huvudämnena – pedagogik, specialpedagogik, allmändidaktik, ämnesdidaktik, idrottsvetenskap, barnoch ungdomsvetenskap samt lärande, kommunikation och IT.

Skolledarutbildningar 2007

Vi erbjuder uppdragsutbildning och kompetensutveckling liksom samverkansprojekt och externa uppdrag utifrån era behov och idéer, anpassad till era specifika krav. Vi initierar öppna föreläsningar, seminarier, temadagar och konferenser m.m. När vi nu under sommaren flyttat in i nya, centrala lokaler i Pedagogen – mitt i Göteborg – tar utvecklingen ännu ett steg framåt. Välkommen till IPD och en, på alla sätt, stimulerande miljö. För mer information och uppdragsutbud: E-post: ipd.uppdrag@ped.gu.se Hemsida: www.ipd.gu.se eller www.ipd.gu.se/samverkan/uppdragsverksamhet


Arbetssökande

Ta nästa steg i karriären! Bevaka jobb och få de senaste erbjudandena direkt i din mailbox.

Arbetsgivare

Snabbt och enkelt når ni lärare, skolledare och chefer i hela landet.


4. COACHNING/PERSONLIG UTVECKLING/ MOTIVATION

Coach Company Europa

– utbildar ledare och medarbetare över hela Sverige Vi på Coach Company Europa utbildar ledare och medarbetare över hela Sverige i ett coachande förhållningssätt som innebär att: • ledare och medarbetare utvecklas och växer i sina

Coach Company Europa AB Klågerupsvägen 309 212 38 Malmö Tfn: 040 – 661 44 30 E-post: info@coachcompanyeuropa.se Hemsida: www.coachcompanyeuropa.se

yrkesroller och som människor • antalet konflikter minimeras • lärare, och därmed också elever, får enkla, effektiva verktyg för konfliktlösning • ledare och medarbetare lär sig en kommunikationsmodell som skapar en positiv, utvecklande atmosfär för personal och elever.

Våra utbildare har medverkat när mer än 3 500 personer utbildats inom coachning och hälsopromotion de senaste 8 åren. Utbildning till Certifierad Organisationscoach

Steg 2: Professionell coachning av individ och grupp

Steg 4: Certifierad Organisationscoach

Vill du uppleva att människorna omkring dig mår bra när du är i närheten, tycker att du är den bästa chef de kan få, lyssnar när du talar, har en drivkraft som gör att de utvecklas i sin yrkesroll, är lojala mot dig och er arbetsplats och talar positivt om dig och arbetet, även när du inte är närvarande?

Vårt andra steg i utbildningen ger dig de teoretiska och praktiska verktyg som du behöver för att coacha medarbetare individuellt och i grupp. Det är underbart att se andra människor nå sina egna mål och må bättre från dag till dag. Att få medverka till andras personliga utveckling är en fantastisk gåva. Samtidigt som den du coachar upplever glädjen i att utvecklas och må bättre, får du själv en påminnelse om vad det är som gör livet meningsfullt.

För att lyckas med organisationsutveckling krävs noggrann förberedelse och planering.. Men det räcker naturligtvis inte med det. Om de anställda inte förstår varför man utvecklar organisationen och inte har en reell möjlighet att medverka under utvecklingsarbetet, går värdefull kunskap till spillo. Samtidigt utvecklas ovilja och brist på acceptans. Som skolledare har du en aktiv roll i arbetet med att ge anpassad kompetensutveckling och handledning till medarbetarna, och stödja organisationens positiva utveckling.

Då ska du gå vår utbildning till Certifierad Organisationscoach. Utbildningen bygger på vetenskaplig grund. De tre hörnstenarna är kognitiv metod, psykosyntes och ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Steg 1: Lär dig att coacha den viktigaste personen i ditt liv Det första steget i våra coachutbildningar handlar om dig och din egen personliga utveckling. För att kunna coacha andra behöver du god självkännedom och harmoni och balans i ditt liv. Den här resan börjar därför med dig. Med humor, inspiration, motivation och lust som drivkrafter lär du dig olika tekniker för att lära känna dig själv och din omgivning ytterligare och skapa trygghet, balans och tillit.

40

Steg 3: Att coacha under förändring och i förändringsarbete Idag när förändringar och förändringsarbete är en del av vardagen och en självklarhet för de skolor som vill anpassa sig till omvärldens krav på kreativa, strategiska vägval, behöver vi personer som kan leda och driva framgångsrika förändringsprocesser. Rätt utformad och genomförd kan en förändringsprocess bidra till det organisatoriska lärandet och därmed skapa ytterligare en faktor för kvalitetsökning och ökad lönsamhet.

Skolledarutbildningar 2007

Svensk och internationell certifiering Våra utbildningar följer International Coach Federations riktlinjer och utgör utbildningsgrund för internationell certifiering via ICF.


4. COACHNING/PERSONLIG UTVECKLING/ MOTIVATION

Alma Education & ReStart – kreativ medvetenhet

Alma Education & ReStart Vi vänder oss till er som vågar arbeta annorlunda och utmanande, att synliggöra och utforska er arbetsgrupps potential. I mötet mellan grupp och individ skapar vi tillsammans ett klimat för en dynamisk framtid. Alma Education Agneta Eliazon Genesön 113 892 92 Domsjö Mobil: 070-657 28 65 E-post: agneta@alma-education.com Hemsida: www.alma-education.com Restart Agneta Ingvarsson Sjöbodvägen 141 891 96 Arnäsvall Mobil: 070-667 90 91 E-post: agneta@restart.se Hemsida: www.restart.se

Med våra verktyg får ni en ökad medvetenhet, insikt och handlingskraft hur ni skall möta interna och externa aktörer. Kursverksamheten som presenteras under kursinformationen har ett upplägg på två dagar per moment. Vår metodik är bl.a Psykosyntes och Psykodrama. Våra yrkesroller är beteendevetare, PD regissör, pedagog. Samt organisationskonsult och samtalsterapeut.

Utbildningar – 2 dagar

• • • • • •

(per moment)

Förändring som tillstånd -insikt/reagera/agera Psykosocial arbetsmiljö -i teori och praktik Arbetsgruppens psykologi -konflikthantering och svåra samtal som växtkraft Personligt ledarskap - en dörr till ditt inre ledarskap och jagets medvetenhet Framgångsrika samtal -empatisk kommunikation Psykodrama och Psykosyntes (för lärargrupper som vill hitta nya arbetsformer med elever) Vi genomför även kortare och längre utbildningar på önskad ort.

Carin Windolf Kompetensutveckling öppenhet möten lärande Personlig mentor Då du ger dig tid att stanna upp och ha en extern samtalspartner.

Ledningsgrupps- och Arbetslagsledareutveckling Carin Windolf Kompetensutveckling Hökstigen 16 144 44 Rönninge Tfn: 08-532 512 00 Mobil: 070-600 50 14 E-post;info@carinwindolf.se Hemsida: www.carinwindolf.se

Då ni gemensamt stärks i ert uppdrag, ledarskap och förhållningssätt.

Öppenhet och lärande i laget Då ni får tid att stanna upp och tydliggöra hur ni vill samarbeta med varandra.

Medarbetarsamtal Där du får redskap att coacha dina medarbetare.

Upplägg och tid Utbildningsdagarna varvas av teori, upplevelsebaserade övningar och reflektion under 2-3 dagar. Mentorsamtal 5-10 träffar över en längre period. www.skolledarutbildningar.se

Jag har 20 års erfarenhet inom offentlig sektor som, pedagog, ledare/ chef och utredare. Sedan 1989 har jag arbetat med utbildning, 5 år inom offentlig sektor som föreståndare på ett pedagogiskt centrum och internkonsult och 10 år i ett kunskapsföretag med team - och ledningsutbildningar. Jag är diplomerad och auktoriserad mentor och bedriver egen verksamhet sedan 2005.

41


4. COACHNING/PERSONLIG UTVECKLING/ MOTIVATION

Coachstjärnan - Människan i Centrum - ett utbildningsprogram som utvecklar ditt ledarskap i skolan! Utbilda dig till professionell Diplomerad coach!

Människan i Centrum Kursansvarig: Margareta Sundin Professionell ACC - Certifierad Coach Tfn: 08-583 56470 Mobil: 0702- 61 40 54 E-post: mic.utveckling@telia.com Hemsida: www.coachstjarnan.se

Utbilda dig till professionell coach!

En utbildning i enlighet med International Coach Federation’s (ICF) kvalitetskriterier. MIC Människan i Centrum erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet. Utbildningens innehåll motsvarar kravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF. De 10 utbildningsdagarna förläggs till 5 tillfällen över 4 månader (2 dagar/månad).

Coachprogram 1. Individuellt Coachprogram för chefer / ledare 3 mån 9 ggr 2. Coachprogram i Personligt Ledarskap, Kurs 1-3 dag 3. Change Management ”Att lyckas tillsammans” , Kurs 1-3 dag För mer info: Anmälan och utförlig kursplan gå in på hemsidan.

Övriga Coachprogram Alla coahingpogram kan utföras dels som öppna utbildningar men även som företagsanpassade. Kontakta Margareta Sundin för en förutsättningslös diskussion.

Människan i Centrum & Kompetensmagasinet Kunskapsledning genom coaching Kompetensmagasinet

MIC-Människan i Centrum Margareta Sundin Tfn: 08-58356470 Hemsida: www.coachstjarnan.se Kompetensmagasinet Ingrid Gestblom Mobil: 0707-42 88 08 E-post: ingrid.gestblom@chello.se

Högre utbildning, nya utmaningar, morgondagens konkurrensutsättning kräver en ny form av ledarskap. Kunskapsledning genom coaching blir en viktig del i den nya ledarskapsrollen. Du får uppleva två inspirerande och lärorika dagar som varvas med teori och många spännande och utvecklande övningstillfällen. Du får med dig effektiva ledarskapsverktyg, användbara metoder och modeller, ett coachande förhållningssätt och du lär dig grunderna i yrkesmässig coaching. Du får med dig implementeringsverktyget, PDP-plan en coachande utvecklingsplan i kunskapsledning.

Målgrupp Skolchefer, skolledare och utvecklingsledare som - vill utveckla sitt ledarskap - är nyfikna på ledarverktyg och metoder som verksamheter inom näringslivet använder sig av - vill nå smidigare relationer - vill skapa optimala förutsättningar för att nå sina mål/visioner Vi är övertygade om att det blir många intressanta möten när skolledare från hela landet träffas.

Kursstarter 2007

1. torsdag 15/3 och fredag 16/3 2. tisdag 17/4 och onsdag 18/4 3. tisdag 23/10 och onsdag 24/10

Ort: Stockholm Kostnad: 4.800:-

42

Skolledarutbildningar 2007


4. COACHNING/PERSONLIG UTVECKLING/ MOTIVATION

KOMPUS AB

– erbjuder kompetenshöjande utbildning

Kompus AB Polhemsgatan 8 112 36 Stockholm Tfn: 08-500 87 456 E-post: info@kompus.se Hemsida: www.kompus.se

Kompus Personlig Coaching

När Du vill göra ditt livs affär!

Kompus är ett utbildningsföretag med ett tiotal handplockade coacher. Det som är unikt är den genomgående tanken på kvalitet och resultat. Vi coachar människor till direkta resultat, utan att göra avkall på någon del av helheten. Vi coachar på det personliga planet också. Hos oss är det självklart att alla delar hänger ihop: Framgång, tillhörighet, familj, arbete, utveckling. Våra coacher är inte bara kunniga inom respektive område; vi är också erfarna och välutbildade pedagoger, något som inte alltid är så vanligt. Vi vet hur man lär sig på bästa sätt och vi ser det som vårt ansvar att hjälpa dig dit.

Kanske vet man inte riktigt vart man är på väg, kanske vet man alldeles säkert. Oavsett vilket har vi med säkerhet antingen den utbildning du letar efter eller det coachingsamtal som leder dit du vill. Kompus coacher verkar som resurs och kunskaskonsulter och kan erbjuda följande insatser till skolledare som vill skapa mer utveckling och lärande i sin verksamhet med hjälp av coachande ledarskap.

Projektcoach - Carina Höyheim – för bestående utveckling

Utveckling av ledare & grupper Dags att få ny energi, tänka nytt och utvecklas både som utbildningsledare och i grupp? Kom och inspireras av Projektcoach Carina Höyheim, en mycket uppskattad föreläsare på bl.a. Berghs School of Communication. Projektcoach Carina Höyheim Bromsvägen 23 125 57 Älvsjö Tfn: 0733-83 75 40 E-post: projektcoach@spray.se

Carina Höyheim Carina är civ ing samt fil mag inom näringslivsinriktad pedagogik och har i 15 år arbetat som projektledare, chef och utbildare. Utbildningarna är uppbyggda i moduler för att momenten även ska gå att träna i hemmiljön. Syftet är att både du som utbildningsledare och gruppen ska utvecklas vidare, såväl under som efter utbildningen. Utbildningarna bygger på övningar, individuellt och i grupp.

www.skolledarutbildningar.se

Leda sig själv och andra Modul 1: Ledaren och arbetsgruppen Kommunikation Konflikt i arbetsgruppen Modul 2: Konstruktiv feed-back, Olika ledarstilar, Modul 3: Presentationsteknik; -Går budskapet fram?

Train the trainer Modul 1:

Inlärningsstilar Individen och gruppen Kommunikation Presentationsteknik; -Går budskapet fram?

Modul 2: Oro i gruppen, negativ publik Underlätta lärprocessen Konstruktiv feed-back Modul 3: Utvecklingssamtal

43


4. COACHNING/PERSONLIG UTVECKLING/ MOTIVATION

Risling Partners Organisationspsykologi AB - med uppdraget i centrum

Risling Partners Organisationspsykologi AB Kindstugatan 1 111 31 Stockholm Kontaktperson: Ulla Risling leg.psykolog, Vd Tfn: 08-22 30 20, Mobil: 070-5400451 E-post: ulla@risling.se Hemsida: www.risling.se

Vad krävs för att människor ska trivas på sin arbetsplats? Personalenkäter visar tydligt på ledarskapets avgörande betydelse.

Vi utvecklar organisationen genom att träna ledares och medarbetares personliga ledarskap och allas samspelsförmåga.

Svårigheter kring ledarskap ser ungefär likadana ut för alla. Medarbetares behov av uppmärksamhet och stöd hamnar i konflikt med organisationens övriga krav.

Vi arbetar med processkonsultation vilket innebär att uppdraget alltid genomförs i nära dialog med dig som är uppdragsgivare. Vi arbetar med alla medarbetare inom skolan liksom i andra organisationer med team och arbetslagutveckling, handledning, coaching, kris- stress- konflikthantering.

Missnöje riktas mot ledaren. Konflikter ska hanteras, positionen som arbetsledare, både för skolan som helhet och i klassrummet, är ofta ensam och ofta saknas tid för nödvändig reflektion. Våra utvecklingsprogram skapar god kommunikation. De är som ett gym där vi tränar reflektion, dialog och feedback.

Sensus erbjuder utveckling i och för arbetslivet. Vi anordnar såväl diplom- och KY-utbildningar som behovsanpassade utbildningar. Vi lägger särskilt stor vikt vid mångfald, ledarskap och arbetsmiljö.

www.sensus.se

Vi är psykologer och socionomer som erbjuder konsultation till ledare och medarbetare på alla nivåer. Vi erbjuder såväl skräddarsydda program för skolor, som öppna utbildningar för konsulter och ledare. Vi arbetar även med personlig utveckling och psykoterapi.


Katalogen p책 webben www.skolledarutbildningar.se


5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

Skolledarutbildningar 2007 – Norstedts Juridik AB

Norstedts Juridik AB 106 47 Stockholm Tfn: 08-690 91 90 Orderfax: 08-690 91 91 Hemsida: www.nj.se E-post: kundservice@nj.se För mer info. och/eller anmälan kontakta oss via e-post eller hemsidan.

Norstedts Juridik AB är ett kunskapsföretag med produkter och tjänster inom områdena juridik, ekonomi, skatt, offentlig förvaltning och arbetslivsfrågor. Skoljuridik är ett prioriterat område där vi erbjuder litteratur, handböcker, internettjänster och utbildningar. Varje termin anordnar vi ett antal öppna seminarier men vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar enligt våra kunders önskemål. Ämnena varierar beroende på de för tiden aktuella frågor som berör skolans värld. Vi vänder oss såväl till kommunal som enskild verksamhet. Några av våra mest kända och omtyckta produkter på skolområdet är Skolledarsvar - en frågor och svar tjänst, Skolledarpraktikan och Utbildningsväsendets författningsböcker (UFB).

Skoljuridik – två dagar Stockholm Långholmen, 23-24 nov. Dag 1: Offentlighet, sekretess och dokumentation Rektorer och lärare inom det kommunala skolväsendet har en relativt omfattande skyldighet att dokumentera vad som händer inom verksamheten. Dokumentationsskyldigheten hänger nära samman med offentlighetsprincipen och inskränkningarna i den, sekretessen. Vi ägnar en heldag åt dessa komplicerade frågor. Praktiska övningar, frågestunder och diskussioner ingår. Föreläsare: Olle Rimsten, jur dr, fil mag och universitetslektor vid Örebro universitet. Många års erfarenhet som utbildare inom skoljuridik. Tidigare även verksam som kommunjurist. Dag 2: Skolans författningar Andra dagen ger grundläggande kunskaper om de författningar och regelsystem som styr verksamheten i skolan. Du får veta vad de innehåller, var de finns och hur du enklast hittar i dem. Du får också tips om hur du ska tolka författningarna. Praktiska övningar, frågestunder och diskussioner ingår.

46

Skolledarutbildningar 2007


5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

Föreläsare: Olle Rimsten, jur dr, fil mag och universitetslektor vid Örebro universitet. Många års erfarenhet som utbildare inom skoljuridik. Tidigare även verksam som kommunjurist. Bo Munthe, arbetsmiljösamordnare och utbildningsansvarig på Nordisk Bevakningtjänst. Arbetar bland annat med våld- och hotförebyggande kurser. Som kursdokumentation ingår böckerna, En tryggare skola och Diskriminering och annan kränkande behandling i skola och förskola. Pris: 2 890:– exkl. moms. I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe med tilltugg.

Skolans arbetsrätt Stockholm City/Ingenjörshuset, 8 dec. Seminariet ger dig grundläggande kunskaper om de regler som gäller förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare i skolan, alltså skolans arbetsrätt.

• Anställningsavtalets tillkomst, anställFöreläsare: Lars Werner, jurist, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet på Skolverket och sekreterare i Skollagskommittén. Idag rättslig rådgivare i Utbildningsdepartementet. Som kursdokumentation ingår boken Skoljuridik samt en av böckerna Grundskolans regelbok, Gymnasieskolans regelbok eller Förskolans regelbok. Pris: 3 900:– exkl. moms. I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe med tilltugg.

En tryggare skola Malmö Bylgia, 9 november - Stockholm Lustigkulla konferens, 16 nov. Syftet med seminariet är att lyfta fram de rättsliga möjligheter som finns såväl för att förebygga som för att åtgärda olika typer av diskriminering och kränkande behandling i skolan. De här frågorna och många andra kommer att behandlas: • Vad är kränkande behandling och hur upptäcker man att den förekommer? • Finns tidiga varningstecken och hur upptäcker man dem i så fall? • Hur hanterar man massmedia vid en händelse inom skolan? • Vilka är skolans skyldigheter när en elev råkar illa ut, och vad säger sekretesslagen? • Hur skapar man en trygg skolmiljö?

• • •

ningsformer och anställningens upphörande. Arbetsskyldighetens omfattning. Grundläggande regler om föreningsrätt, förhandlingsrätt och kollektivavtal. Medbestämmande och frågor om diskriminering.

Föreläsare: Olle Rimsten, jur dr, fil mag och universitetslektor vid Örebro universitet. Många års erfarenhet som utbildare inom skoljuridik. Tidigare även verksam som kommunjurist. Som kursdokumentation ingår Olle Rimstens bok Skolans arbetsrätt. Pris: 2 490:– exkl. moms. I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe med tilltugg.

deltagare ska få uppslag till hur man kan vidareutveckla det egna skolutvecklingsarbetet. Föreläsare: Stephan Rapp, skoldirektör i Jönköpings kommun. Undervisar på rektorsutbildningen i Linköping. Har tidigare varit verksam som utbildningschef på Domstolsverket. Boken Är skolan för alla? ingår som kursdokumentation. Pris: 2 490:– exkl. moms. I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe med tilltugg.

För samtliga seminarier gäller erbjudandet gå tre betala för två! Allmänna utbildningar under 2007 Ovanstående utbildningar erbjuds under hösten 2006. Förutom dessa kan det under år 2007 komma att bli aktuellt med nyhetsseminarier kring olika förändringar i skollagen och skolformsförordningarna. Vi avser att under 2007 hålla våra utbildningar i bl.a. Stockholm, Göteborg och Umeå. Skräddarsydda utbildningar utifrån dina behov Trots det breda utbudet av utbildningar kanske du och dina medarbetare behöver en fördjupning inom något speciellt område. Norstedts Juridik anpassar gärna utbildningen för just din skola eller kommuns behov, även fristående verksamhet. Allmänna utbildningar i skoljuridik, storföreläsningar kring en nyhet, seminarier kring ett visst ämne, övningsuppgifter att diskutera i grupper m.m. Vi utbildar lärare, rektorer, förvaltningspersonal och annan personal från förskola till vuxenutbildning. Till vår hjälp har vi en unik grupp experter. De flesta har dessutom skrivit böcker inom sina respektive specialområden. Exempel på genomförda utbildningar • Grundläggande skoljuridik samt offentlighet, sekretess och dokumentation, Varbergs kommun, 2 dagar 2005.

Nya lagen om diskriminering och annan kränkande behandling i skola och förskola, Huddinge kommun, en halv dag 2006.

Grundläggande skoljuridik, elevers integritet, disciplinära åtgärder, ansvar och tillsyn samt den nya lagen om diskriminering och annan kränkande behandling i skola och förskola. Nyheter på skolområdet. Söderköpings kommun, 1 dag 2006.

Är skolan för alla? Västerås Aros Congress center, 30 nov. Denna seminariedag vänder sig till skolledare och lärare – både enskilda och arbetslag – som vill lära sig mer om skolans styrning och skolans ledning och vad dessa områden kan ha för betydelse för elevernas måluppfyllelse. Vilka förväntningar har stat och kommun på rektor och lärare? Vad gör en ledare framgångsrik? Under dagen varvas korta föreläsningar med diskussioner. Syftet är att varje

www.skolledarutbildningar.se

För förfrågan om skräddarsydd utbildning och prisuppgift kontakta: Ingela Fehér, ingela.feher@nj.se, eller Veronica Wingstedt, veronica.wingstedt-edh@nj.se, båda på telefon 08-690 91 00.

47


5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

VJS – Stiftelsen, Institutet för vidareutbildning av Jurister Samhällsvetare och Ekonomer

VJS Nybrogatan 39 Box 5192 102 44 Stockholm Besök: Nybrogatan 39 Tfn: 08-459 19 90 Fax: 08-662 79 92 E-post: vjs@vjs.se Hemsida: www.vjs.se

Verksamhetsidé VJS syftar till att ge akademiker och andra yrkesutbildande kvalificerad fortbildning. Utbildningar ska vara praktiskt inriktade, tidseffektiva och väl dokumenterade. De nya kunskaperna blir direkt tillämpbara i deltagarnas yrkesutövning och den omfattande kursdokumentationen fungerar efteråt som en handbok.

Verksamhet

VJS – Stiftelsen, Institutet för vidareutbildning av Jurister Samhällsvetare och Ekonomer – är en fortbildningsstiftelse stiftad 1968. VJS erbjuder kvalificerad fortbildning i juridik till olika utbildnings- och yrkesgrupper som i sin yrkesutövning har att hantera juridiska frågeställningar. Exempel på yrkesgrupper som VJS arbetat med genom åren är förutom jurister, personalchefer och andra personalfunktionärer, verkställande direktörer i aktiebolag, ekonomichefer, IT-ansvariga, ansvariga för stiftelser och ideella föreningar, revisorer och styrelseledamöter i aktiebolag.

Skräddarsydd uppdragsutbildning VJS skräddarsyr ofta utbildningar till företag, myndigeter och andra som har behov av att utbilda fler en tio medarbetare i ämnen som ligger inom VJS kompetensområden. För offert och ytterligare upplysningar kontakta Camilla Cullgren , tfn 08- 459 19 90.

VJS verksamhet utgörs av ett hundratal öppna utbildningsaktiviteter per år och av skräddarsydda uppdragsutbildningar. Här kan nämna kurser som Förhandla rätt, Rekrytera rätt, Speech (retorikkurs) samt kurser i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. VJS planerar och genomför också regelbundet ett antal större konferenser och temadagar t.ex. Svensk Juriststämma, arbetsrättsliga temadagar, IT- rättslig temadag och Miljörättslig nyhetsdag. VJS ger även ut skriftserien Ny Juridik.

48

Skolledarutbildningar 2007

Lärare och pedagogik VJS lärare har alla – förutom god pedagogisk förmåga – också väl dokumenterad praktisk erfarenhet. Eftersom VJS inte har några fast anställda lärare så kan vid varje tillfälle de föreläsare som har de bästa kunskaperna i de ämnesområden som behandlas inom ramen för respektive kurs engageras. Devisen praktiker lär praktiker kännetecknar VJS utbildningar.


5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

Skolans juridik Dagens skola styrs av ett stort antal lagar och förordningar. Styrningen av skolan sker också genom huvudmannens beslut och genom annan civil- och straffrättslig lagstiftning. Denna situation ställer höga krav på enskilda skolledare som dagligen måste hantera frågeställningar som i många fall kräver juridiska kunskaper. I det dagliga arbetet märker man väl inte av det juridikens inflytandet vid varje given situation men det finns där som en grund och bakgrund. Exempel på ofta förekommande frågor i det dagliga arbetet är dels frågor av ordningsnatur (huvudbonader, telefoner, avstängningar, visiteringar), dels diskriminerings- och demokratifrågor (mobbing, symboler, betyg), dels frågor om offentlighet och sekretess i skolan. Det är också viktigt att skolledningen har kunskap för att löpande kunna informera och uppdatera lärarna och andra medarbetare i skolan om vilka regler som styr respektive yrkesgrupp i skolan.

Upplysningar Ytterligare upplysningar om innehållet i denna kurs och andra frågor om VJS verksamhet i övrigt besvaras av projektledare Ove Andreassen tfn 08- 459 19 90. Besök gärna vår hemsida www.vjs.se

Skolans juridik Skolans juridik är en tvådagarskurs som innehåller den legala styrningen av skolan med regelverket i stort, elevfokus och elevvård, offentlighet och sekretess och mediahantering. Arbetsrätt och arbetsmiljörätt ligger utanför denna kurs, vi kan där hänvisa till vårt stora utbud av denna typ av kurser. DELTAGARE Kursen riktar sig till skolledare och till kommunala tjänstemän som arbetar med skolfrågor och andra som arbetar med skolans regelverk. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper. KURSLEDARE Kursledare är universitetslektor och juris doktor Olle Rimsten, Örebro universitet. Olle har tidigare arbetat som kommunjurist, byrådirektör m.m. och har mycket god insyn och kunskap om skolan och det regelverk som styr skolan. Olle är även författare bl. a. till boken Skoljuridik utgiven på Norstedts Juridik. KURSENS INNEHÅLL Kursen är uppbyggd med i huvudsak föreläsningar med enstaka övningsexempel. Efter en inledning sker en genomgång av de regler och det regelsystem som styr och omgärdar skolans verksamhet. För att samtliga deltagare skall kunna följa med ingår avsnittet grundläggande juridik som en inledning på kursens första dag. Därefter belyses de aktuella lagar (skollag, kommunallag) för att sedan sätt in läroplan och rättspraxis i bilden. Avsnittet styrningen av skolan behandlar kommunens, statens roll eller annan huvudmans roll. Tillsynen av skolan ingår även i detta avsnitt. Nästa avsnitt är eleven och rättssäkerheten i och utom skolan, ett större avsnitt som behandlar ordningsregler, skolplikt och avstängning, annan kriminalitet etc. Avsnittet mediahantering syftar till att ge en orientering om massmedias roll i såväl vardagen som vid en massmedial händelse. Vad man ska göra och inte göra i en sina kontakter samverkan med media? Hur ska man agera ”när det värsta hänt”?

SKOLANS JURIDIK Datum 22-23 februari, Göteborg Datum 8-9 mars, Malmö Datum 22-23 mars, Stockholm Avgift

6 900 kr exkl moms

Inga förkunskaper krävs. ANMÄLAN Anmälan kan göra på www.vjs.se eller på telefon 08-459 19 90. Avgiften inkluderar dokumentation (bl.a. böckerna Skolhemligt och Diskriminering och annan kränkande behandling i skola och förskola), förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe båda dagarna. VJS har marknadens mest generösa avbokningsregler med bl.a. fri avbokning senast 10 arbetsdagar före kurs. UPPLYSNINGAR Det kompletta kursprogrammet kommer att finnas på VJS hemsida, www.vjs.se, i december 2006. Intresseanmälan kan göra via vjs@vjs.se eller på telefon 08-459 19 90.

Mobbning och misshandel, anmälningsplikt och åtgärdsskyldighet samt avsnittet offentlighet och sekretess i skolan ger sedan kursen det mer fördjupade innehållet varefter kursen avslutas med uppsamling, sammanfattning och frågestund.

www.skolledarutbildningar.se

49


5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GR Utbildning anordnar utbildningar

Kontaktpersoner: Gunnar Hejde Tfn: 031 – 29 60 96. Mobil: 0707 – 40 60 96. E-post: gunnar.hejde@gr.to Margaretha Allen Tfn: 031 – 335 51 13. Mobil: 0703 – 75 32 05 E-post: margaretha.allen@GRutbildning.to Hemsida: www.GRutbildning.to/pedagogisktcentrum

för skolledare/motsvarande inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Exempel på GR: s skolledarutbildningar är: • Kommunal introduktionsutbildning Utbildningen omfattar 90 klocktimmar och riktar sig i första hand till nytillträdda skolledare/motsvarande. Denna utbildning startade i slutet av 1990-talet och har getts varje år. Kursen startar i regel i slutet av februari och pågår till början av december varje. Cirka 30 skolledare deltar varje år. • Skoljuridisk fördjupningskurs Denna utbildning riktar sig i första hand till skolledare/motsvarande som arbetat några år.

Behovet av denna utbildning är stort då det ständigt händer mycket inom det skoljuridiska området. Kursen omfattar tre heldagar. År 2006 har Mölndals kommun låtit samtliga skolledare delta i utbildningen. • GR Utbildning GR Utbildning åtar sig att skräddarsy utbildningar för kommuner/motsvarande. • Det ordinarie utbudet GR Utbildning ger ut en ny katalog över utbudet av kurser och utbildningar. I katalogen finns ett stort utbud för främst lärare men det finns också många kurser som är lämpliga för skolledare. Se hemsidan.

SIPU

– utbildningar för skolledare

SIPU Förvaltningsutveckling Dalagatan 7 111 23 Stockholm Tfn: 08-698 06 01 Fax: 08-698 06 02 E-post: fu@sipu.se Hemsida: www.sipu.se

50

Skoljuridik

EU:s fonder och program

Ur innehållet: Skollagen, rektors rättsliga ställning, offentlighet & sekretess, relation till elever, föräldrar och anställda Föreläsare: Göte Appelberg, juris doktor, tidigare chefsjurist på Skolverket

För de som vill öka det internationella utbytet. SIPU har en rad utbildningar som behandlar olika aspekter på EU:s fonder, från översiktskursen till den om ekonomi och rekvisition.

Förhandlingsteknik För de som representerar sin organisation i förhandlingar. Innehåll: Analys, förberedelser, förhandlingsmetoder, strategier, vanliga misstag. Teori blandas med förhandlingsspel.

Skolledarutbildningar 2007

Arbetsrätten idag Personalhandläggare och chefer är målgrupp. Innehåll: LAS, LOA, MBL och Jämställdhetslagen, EG-rättens påverkan av arbetsrätten. Information om tider och priser finner Du på vår hemsida www.sipu.se Ring gärna Jan Carlson på tel 08-698 06 29 för information eller om Du vill ha en anpassad kurs.


5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

Fakultetskurser – Skolan för skolan

Fakultetskurser arbetar med uppdragsutbildning i samarbete med Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Vår huvudinriktning är juridiska utbildningar, men vi har även möjlighet att genomföra utbildningar som spänner över universitetets alla ämnesområden. Stiftelsen Fakultetskurser Juridiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM Tfn: 08-16 26 16 Fax: 08-612 07 01 E-post: info@fakultetskurser.se Hemsida: www.fakultetskurser.se

Välkommen att ta del av kursutbudet på vår hemsida. Se det som ett smakprov och kontakta oss nästa gång du planerar en utbildningsinsats. Vi hjälper dig med behovsanalys och genomförande.

Några exempel på områden där vi kan utbilda: • • • • • • • • • • • • •

Arbetsmiljö Arbetsrätt IT-juridik, frågor om integritet Företagsekonomi för skolledare Skolledarens ansvar vid mobbning Sekretess Diskriminering Rehabilitering Förvaltningsrätt Kommunalrätt Det svåra samtalet Upphovsrätt, kopiering Socialrätt

Katalogen på webben www.skolledarutbildningar.se


6. PERSONAL/ORGANISATION

Provins fem

- kurs i Klart ledarskap

Provins fem Hantverkargatan 51 112 31 Stockholm Tfn: 08-441 04 00 Fax: 08-653 59 50 E-post: info@provinsfem.se hemsida: www.provinsfem.se

Provins Fem AB arbetar med ledar- och organisationsutveckling. Vi hjälper organisationer och människor att utvecklas. Oavsett om det handlar om en organisationsförändring, hantering av en kris eller ledarutveckling baseras våra insatser på en djup organisationspsykologisk kunskap om samspelet mellan verksamhet och människor. Ett av våra utbildningsprogram är Klart ledarskap. Det är framtaget i Kanada och infördes till Sverige år 2004 av Provins Fem. Vi har snart utbildat 1000 ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

Detta är Klart ledarskap Vill du på ett ärligt och kraftfullt sätt kunna ge din bild av situationen? Vill du kunna lita på att medarbetare är uppriktiga mot dig och vara säker på var du själv och andra står? Vill du kunna vända olikhet till tryggt och konstruktivt lärande? Klart ledarskap erbjuder dig en värderingsgrund och en uppsättning färdigheter för att leda lärande och tydligt kommunicera din inriktning. Det handlar om att skapa det klimat som krävs för att kunskap ska växa och god potential tas till vara. Klart ledarskap ger dig förutsättningar för att skapa trygga, öppna och högpresterande relationer i team och organisation.

Pedagogik Klart ledarskap är uppbyggt av fyra endagars moduler som var och en ger dig specifika färdigheter i att kommunicera tydligt och leda lärande. Pedagogiken är allsidig och upplevelsebaserad där teoripass varvas med övningar, rollspel och reflektion. Deltagaren väljer tidigt en lärpartner. Lärparet coachar, stödjer och utmanar varandra genom hela programmet. Dagarna avslutas med gruppträningspass där färdigheterna i Klart ledarskap integreras i realtid – här och nu. 52

Skolledarutbildningar 2007

Resultat • Förmåga att leda i kraft av dina personliga egenskaper.

• Medvetenhet om dig själv och dina reaktioner.

• Färdigheter i tydlig kommunikation . • Förmåga att skapa klarhet i samarbetsrelationer.

• En modell för ökat lärande i organisationen.

Mer information Besök www.provinsfem.se eller ring oss på telefon 08-441 04 00.


6. PERSONAL/ORGANISATION

Klart ledarskap Klart ledarskap ger dig förutsättningar att skapa trygga, öppna och högpresterande relationer i team och organisationer. • 27-28 nov och 4-5 dec 2006 • 3-4 maj och 10-11 maj 2007 • 22-23 nov och 29-30 nov 2007 Pris: 21 000 kr, exkl. moms

Storgruppsmetodik

Tydlighet. Kristina Gimås, rektor vid Södra Bäckby skolor i Västerås, tycker att hon genom Klart ledarskap fått hjälp att förstå vad hon ser och hur hon tänker.

”Ökad förståelse för språket och bra verktyg med mig hem” Oerhört strukturerat och tydligt. Stort allvar, men samtidigt trivsamma former och mycket skratt. Så sammanfattar Kristina Gimås, rektor i Västerås, sina upplevelser av Klart ledarskap. Tillsammans med två kollegor har hon gått igenom den fyra dagar långa utbildningen i Provins fems regi. Kristina Gimås har varit chef ganska länge, både inom skolan och förskolan. Under årens lopp har det därför blivit en och annan ledarskapsutbildning. – Jag hade inte så väldigt stora förväntningar på Klart ledarskap, erkänner hon. Men lite nyfiken var jag nog i alla fall.

Dynamik i övningarna Efter kursen har hon dock bara positiva saker att säga. – Det unika med Klart ledarskap är att man får en ökad förståelse för att uttrycka sig på rätt sätt. Vi fick lära oss att använda språket så att det inte blockerar en bra kommunikation. Och det var en otrolig dynamik i övningarna. Hon märker att hon efter kursen ofta kommer tillbaka till övningar och diskussioner som fördes.

En unik utbildning i arbete med hela systemet i rummet, som ger dig kunskaper att leda förändringsprocesser i grupper om 20-500 personer. • 24-27 okt 2006 • 24-27 april 2007 • 23-26 okt 2007 Pris: 17 000 kr, exkl. moms

Coachning Arbetshäftet deltagarna fick med sig hem har också varit en nyttig påminnelse i vardagen. Är du en annan ledare idag än du var före utbildningen? – Nej, men jag inser mer vad jag ska öva mig på. Särskilt hur jag ska agera vid känsliga situationer. Vad är min roll och hur ska jag stödja andra på ett bra sätt?

Bra verktyg med sig hem Kristina Gimås tycker också att hon har blivit mer noga med att stanna upp och reflektera. Hur framställer hon problem? Färgar hon dem med sina egna värderingar? – Nu försöker jag istället säga “det här är min upplevelse” och inte “så här är det”. Ett annat resultat av utbildningen Klart ledarskap är att hon fick med sig många kloka övningar hem, som kan användas med den egna personalen. – Man blir så överväldigad när man får vara med om en sån här positiv sak, och då är det roligt att kunna föra det vidare till andra i personalgruppen. Vi har fått tydliga och konkreta verktyg att arbeta med.

www.skolledarutbildningar.se

Denna utbildning sätter fokus på hur du kan använda dig själv i utvecklingen av andra – som coach, ledare eller konsult. • 8-10 nov 2006 • 14-16 mars 2007 • 6-8 nov 2007 Pris: 14 000 kr, exkl. moms

Teambuilding och ledningsgruppsutveckling Utbildningen riktar sig till dig som vill möta gruppen ”där den är” och utöka din verktygslåda med utvecklingsmetoder för grupper. • 8-12 jan 2007 • 13-17 aug 2007 Pris: 22 000 kr, exkl. moms

Mer information Mer information om Provins fems utbildningar och konsultationer får du av Ewa Holsti. Du når henne på: tel: 08-441 04 00 eller e-post: ewa.holsti@provinsfem.se Besök gärna även vår hemsida där du får en samlad bild av vår verksamhet: www.provinsfem.se

53


6. PERSONAL/ORGANISATION

Skolkompaniet

- trygga vuxna ger trygga barn

Skolkompaniet U Hansson Utveckling Mästreda 36042 Braås Tfn: 0474-31106 Mobil: 070-390 12 31 Fax: 0474-31106 E-post: urban.hansson@skolkompaniet.se Hemsida: www.skolkompaniet.se

Skolkompaniet består idag av tre företag med olika inriktning (från förskola t.o.m komvux, högskolor, samt rekrytering). Företaget startade 2000 och vi har arbetat i drygt 40 kommuner och med ca 400 skolor, förskolor och organisationer. Vi arbetar med ledarutbildning, ledningsgruppsutveckling, skolpolitiker, organisationsutveckling, arbetslagsutveckling och fristående utbildningsdagar. Alla utbildningar knyts direkt till er vardag och era aktuella frågor.

Vi anpassar insatserna efter kundens

Övrigt

Ledningsgruppsutveckling

behov oavsett om det handlar om kortare eller längre uppdrag. Vår affärsidé är att vi skall bidra till att öka tryggheten för alla i skolan. Vi är övertygade om att ”Trygga vuxna ger trygga barn”! Trygga barn lär sig mer och vågar mer.

Vi kan hjälpa er med organisationsutredningar, temperaturmätningar inom organisationen samt stötta er i pågående förändringsprocesser. Vi kan även hjälpa er att reda ut tidigare eller pågående konflikter på arbetsplatsen.

Vi hjälper er att utveckla effektiva ledningsgrupper och att skapa harmoni i ledningsgruppen.

Ledarutbildning Vi utbildar skolledare och lagledare (gärna tillsammans) i: • Ledarskapets grunder • Situationsanpassat ledarskap • Konflikthantering för ledare • Feedback som ledarverktyg • Att leda (skolans) utveckling/ förändring • Beslutsfattning och hur man skapar delaktighet • Att leda pedagogisk personal Chefens samtal

Vi arbetar med en blandning av utbildning, handledning av gruppen och individer och praktisk problemlösning kopplat till er vardag. Moment som vanligtvis ingår är: • tydliggörande av uppgiften • mötesteknik • skapa tydliga rutiner • skapa trygghet inom gruppen • effektiva arbetsmetoder

Handledning Vi avdelar kompetenta handledare till individer, ledningsgrupper eller arbetslag. Vi stöttar nyblivna chefer eller chefer på enheter som befinner sig i en känslig förändringsprocess. Vid behov kan vi hjälpa er att hitta mentorer till era ledare

samt enligt era önskemål

Vi hjälper er med att komma längre. 54

Skolledarutbildningar 2007


6. PERSONAL/ORGANISATION

Beslutskraft – spara mötestid!

Beslutskraft är ett verktyg för att

Beslutskraft Kastellgatan 7 871 33 Härnösand Tfn:. 070-530 38 53 E-post: per@foretagartrappan.com

bestämma vilken beslutsprocess som ska användas i olika situationer – besluta själv, konsultera individ, konsultera grupp eller delegera. Ni lär er att inte sammanträda mer än nödvändigt. Och ni lär er när det är nödvändigt att sammanträda. Metoden är utvecklad av professor Victor H. Vroom vid Yale School of Management. Den baseras på 30 års forskning i beslutsprocesser och har fått brett stöd av andra forskare. Beslutskraft är ett generellt verktyg för beslutsfattare och är lika användbart för skolledaren i förhållande till den grupp lärare som han/hon har att leda, som det är för lärare i förhållande till eleverna.

Programmet hjälper ledaren att välja ut de frågor där gruppens medverkan är nödvändig för att kvaliteten på beslut och genomförande ska bli bra, eller där beslutsprocessen kan bidra till att utveckla gruppens samarbetsförmåga och kompetens.

Vi skräddarsyr kurser till ert behov! Kontakta oss för information!

Affix

– ger er metoderna för en mer dynamisk organisation! Vi erbjuder projekt- och processledning utifrån era specifika behov och resurser. Vare sig det handlar om befintliga handlingsplaner, växande idéer eller återvändsgränder.

Arbetsidén är avgörande Affix Uppsala Jeanette Henderson Mobil: 0739-12 41 34 E-post: jeanettehenderson@affix.nu Charlotta Puls Mobil: 0730-38 23 69 E-post: charlottapuls@affix.nu Hemsida: www.affix.nu

När personalen får diskutera arbetsidén (roller, beteenden och attityder) utifrån uppdraget och de egna uppgifterna, skapas insikt och förståelse. Det leder till gemensamma värderingar och ett större ansvarstagande hos varje enskild medarbetare.

I en sund organisation förstår alla syftet och målet med verksamheten, och framför allt vad som krävs för att nå dit. Under professionell handledning skapar vi gemensamt förutsättningarna för:

• kvalitet och trygghet • effektivitet och bästa möjliga produktivitet

• integritet och hänsyn till de individuella behoven

Vi ger er lite till!

Ni får en tydlig policy och en bättre arbetsmiljö vilket skapar en tryggare och mer harmonisk organisation där människor både trivs och presterar.

www.skolledarutbildningar.se

55


6. PERSONAL/ORGANISATION

CitoEvent – krishantering

Att vara förberedd när något händer. Organisation för krishantering, rutiner och ansvar. Den känslomässiga förberedelsen – hur upplever och reagerar personal, anhöriga och elever i en krissituation? CitoEvent Lindö 611 93 Nyköping Tfn: 0155-24 32 20 E-post: info@citoevent.se Hemsida: www.citoevent.se

Heldagsseminarium med workshops om krishantering vid dödsfall inom skola och barnomsorg. Våra föreläsare är: Stig Jonsson, präst, författare och föreläsare. Stig har gedigen erfarenhet inom området sedan 1988. Stig föreläser och samtalar om att vara utsatt för andras utsatthet och debriefing. Kompendier ingår som kurslitteratur.

Birgitta Wallin, sjuksköterska, lärare i hälso- och sjukvård, specialutbildad inom kris- och katastrofutbildning samt etik- och livsfrågor. Birgitta talar om barns behov och rättigheter vid dödsfall och sorg, betydelsen av ceremonier och ritualer. Hur gör vi på vår skola när någon dör? Boken Förbered barnen för livet! ingår som kurslitteratur. Saimy Hägg, socionom, har arbetat i 25 år med barn och ungdomar i kris och ungdomar som hamnat utanför samhällssystemet. Under sin tid på Studieförbundet Vuxenskolan har Saimy arbetat med att utbilda både skolpersonal och föräldrar.

Lotzen

- vägleder dig och dina medarbetare med samtal som verktyg Lotzen erbjuder dig som är chef

Lotzen – vägledning och utveckling Box 108 430 83 Vrångö Kontaktperson: Marie Sjöberg Telefon: 070 – 576 00 73 Fax: 031 – 97 51 50 E-post: lotzen@lotzen.com Hemsida: www.lotzen.com

56

- handledning Pedagogisk handledning i frågor som berör rollen att vara chef och ledare men också frågor i pedagogik, specialpedagogik och personalfrågor. Handledningen är inriktad på yrkesmässiga ageranden med utgångspunkt från verkliga situationer. Pedagogisk handledningen är kompetenshöjande och ger dig bättre förståelse och beredskap i kommande situationer. - utvecklande samtal I ett möte med Lotzen får du spegla den egna utvecklingsprocessen, se dig själv ur nya perspektiv och möjlighet att frigöra dina inre resurser. Du ökar din självkännedom och ser bättre hur du kan påverka din yrkesroll och framtid.

Skolledarutbildningar 2007

- mentorskap och konsultation När du vill utvecklas i din yrkesroll eller ställs inför nya arbetsuppgifter får du hjälp med att se dig själv i förhållande till helheten. Lotzen hjälper dig att rätt hantera din tid, strukturera arbetet och förhålla dig i din nya roll.

Lotzen erbjuder också - föreläsningar och föreläsarservice - fortbildning, kurser och studiedagar skräddarsydda utifrån dina och verksamhetens behov och förutsättningar.


Katalogen p책 webben www.skolledarutbildningar.se

KommentusBetyg inneh책ller


7. UGL

Gällöfsta Utbildning

– UGL-utbildningar är vi världsledande på!

Gällöfsta Utbildning 196 92 Kungsängen Tfn: dir 08-581 795 02 Tfn: vxl 08-58179500 Fax 08-58179580

Gällöfsta har tillhandahållit utbildningar inom chefs- och ledarskapsutveckling i över 35 år. Ett nära samarbete med marknaden gör att vi är lyhörda för behov som utvecklas, vilket också utgör grunden för det kurssortiment vi erbjuder. Genom oss kan du få ett försprång, som individ likaväl som för din organisation. Och du - UGL-utbildningar är vi världsledande på!

E-post: utbildning@gallofsta.se Hemsida: www.gallofsta.se

Att mötas är att växa

1. Konkreta upplevelse

Ledarskap är aldrig färdigt.

Aktivitet i nuet genom praktiska övningar, uppgifter och träningsmoment.

Vår mission är att hjälpa människor att utvecklas och växa i möten med andra och sig själva. Vi predikar envist vikten av det personliga ledarskapet. Att varje individ är unik redan vid födseln och formas sedan av olika upplevelser. Ledarskap är aldrig färdigt. Det är ständigt under utveckling. Vi utgår ifrån verkligheten och dina egna erfarenheter ifrån vardagen. Vi arbetar processinriktat och med upplevelsebaserad inlärning. Vi är observanta på och uppmärksammar hela tiden skeendet och samspelet mellan deltagarna i gruppen, i detta är genusperspektivet en viktig del.

2. Processgenomgång Reflektion över det inträffade – både individuellt och gemensamt i gruppen. Hur löstes uppgiften? Hur påverkar det mig? Vad lärde jag mig? 3. Generalisering Vilka slutsatser kan du dra? 4. Nytt beteende Leder dina slutsatser till ett förändrat beteende?

En pedagogik som fungerar i verkligheten Människan lär bäst genom egna erfarenheter, reflektioner och slutsatser av dessa. Därför utgår vår utbildning från din verklighet och vår pedagogik är processinriktad och upplevelsebaserad i fyra viktiga moment:

Gå Sveriges mesta ledarkurs hos Sveriges mest välrenommerade UGL-anornare Att välja Gällöfsta Utbildning är en kvalitetsgaranti. Så många UGLdeltagare har gått hos oss, och fört vidare sina positiva upplevelser, att vi är Sveriges mest välrenommerade UGL-leverantör. Utbildnings formen är speciell. En intensiv upplevelse under fem dagar som ger personliga insikter och konkreta verktyg att ta med sig hem. Kursledarna, är som regel både en kvinna och en man, fungerar mer som tränare och observatör än som lärare, vilket ställer höga krav på deras inlevelseförmåga och människokännedom. Det är endast Försvarshögskolan och Gällöfsta Utbildning som får utbilda handledare. Därför har vi landets mest samlade erfarenhet. Det är den bästa kvalitetssäkring du kan få. Det är också därför många av Sveriges största organisationer väljer att utbilda alla sina medarbetare just hos oss.

Upplevelsebaserad inlärning

Trollebo Gård 58

Skolledarutbildningar 2007


7. UGL

UGL – en ögonöppnare. Vill du veta vad du lär dig se? UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, öppnar dina ögon för vad du inte visste om hur samspelet med andra påverkar din arbetseffektivitet och ditt ledarskap. Alla människor skulle behöva en UGL – minst en gång i livet. Innehåll UGL är inte en kunskap som kan läras ut – det måste läras in. Därför kommer du inte att till fullo förstå vad UGL innebär förrän du är här. UGL gör dig medveten om hur gruppdynamik påverkar arbetsresultatet. Du får personliga insikter om vad som styr både ditt eget och andras agerande, samt hur grupper genomgår olika stadier i sin utveckling och hur en ledare kan hantera detta. Tid 5 dagar

Ny som chef – från specialist till chef och ledare Att vara chef - är det ett nytt yrke?

Situationsanpassat ledarskap Ledarskap är en inflytandeprocess – att påverka en annan persons beteende.

Du har nyligen lämnat en specialistbefattning och klivit in i chefsrollen. Från att ha varit den som kunnat det mesta som specialist dyker det nu upp områden som du inte har hanterat tidigare och där du behöver nya och annorlunda verktyg – chefsverktyg.

Om du vill utveckla dina medarbetare och skapa ett motivationsklimat som resulterar i högre produktivitet, samtidigt som du utvecklar mänsklig tillfredsställelse både på kort och lång sikt, bör du noga tänka på ditt sätt att leda människor.

Innehåll

På den här utbildningen får du lära dig att det inte finns en bästa ledarstil, utan att det är medarbetarens behov som avgör vilken ledarstil som är den mest lämpliga. Du får lära dig att bedöma medarbetarens behov och att använda flera olika ledarstilar.

Kursen ger dig ökad kompetens kring chefsrollen, arbetsverktyg och träning i att använda dem och hur du undviker de vanligaste fallgroparna som nybliven chef. Du får även en kartläggning och återkoppling på hur du är som chef. En fullmatad och inspirerande utbildning!

Innehåll

Tid 2 dagar

Tid 4+4 dagar

Ditt ledarskap i nya perspektiv Dags att lyfta blicken och få andra perspektiv? Du har redan arbetat som chef i några år och är bekväm i rollen, men upplever allt oftare att du behöver ännu mer kunskap i de olika kompetensområden som ett chefoch ledarskap i förändring kräver. Innehåll

Chefs och ledarutveckling Grunden i allt chef- och ledarskap är du själv. Därför måste du utgå från dig själv när du skapar bästa möjliga verklighet. Och därför måste din utbildning utgå från dig och din verklighet för att fungera.

Du får verktyg för att hantera vardagliga chefssituationer, men även insikt och övning i operativt och strategiskt ledarskap. Den här utbildningen har siktet inställt på morgondagen och ger dig värdefulla arbetsmetoder och idéer för ett ledarskap i förändring. Vi utgår från verkligheten och engagerar kvalificerade föreläsare från näringsliv och samhälle. Tid 4+4+3 dagar

En bra utbildning är en bra bit på vägen På Gällöfsta har vi en lång tradition och erfarenhet av att utbilda morgondagens ledare redan i dag. Med praktiska exempel och upplevelsebaserad inlärning får du de nödvändiga verktygen för att fortsätta leda människor på vägen.

Se www.gallofsta.se för hela Gällöfsta Utbildningsutbud, kursdatum samt priser.

www.skolledarutbildningar.se

59


7. UGL

Bodil Jönsson Utbildning – UGL och SDI. Det självklara valet!

Bodil Jönsson Utbildning AB Vitavallsvägen 13 393 63 Kalmar

Bodil Jönsson Utbildning AB är ett kunskapsföretag som arbetar med verksamhetsutveckling på individ- och gruppnivå. B J Utbildning erbjuder UGL- och SDI-kurser, föreläsningar, arbetslagsutbildningar samt handledning. UGL - och SDI -kurserna genomförs i samarbete med Mats Bergström Konsult AB, www.ugl.st.

Tfn: 0480-47 55 67 Mobil: 0702-300 112 E-post: bodil@bodils.se Hemsida: www.bodils.se

Mats Bergström UGL,-, FUGL-, HUGLoch SDI-handledare Handledare för Human Element Behaviour

Bodil Jönsson UGL-, SDI- och St Lukashandledare

UGL-utbildning

SDI-utbildning

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, är framtagen av Försvarsmakten och numera en mycket uppskattad kurs i såväl offentlig sektor som näringsliv. UGL är en upplevelsebaserad kurs som ger förståelse för ledarskapets grunder, gruppens utveckling och individens roll i gruppen.

SDI, Strength Deployment Inventory, är ett frågeformulär och en kartläggning för upplysning och självkännedom som visar vilka drivkrafter som styr vårt beteende under två premisser, dels när allt går bra och dels när vi hamnar i konflikt.

UGL bygger på FIRO-teorin och visar bl a vad som främjar respektive hindrar gruppens utveckling. UGL • ger på ett konkret sätt möjlighet att utveckla:

Ökad självkännedom som leder till ökad självkänsla

• • • • •

Effektivt ledarskap

SDI hjälper oss att upptäcka egenskaper och potentialen i vårt sätt att relatera till andra människor. SDI kan bidra till förståelse för: 1. Varför du beter dig som du gör. 2. De medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller. 3. Vad det är som orsakar inre konflikter för dig.

Insikt om hur en grupp utvecklas samt

4. Det sätt som du föredrar att hantera

individernas roller i detta

mellanmänskliga konflikter på. 5. Varför du tycker att vissa relationer och livs-

Förmåga att ta och ge effektiv feedback Effektiv kommunikation Effektiv konflikthantering

UGL-kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning med praktiska övningar som varvas med teorier och olika processgenomgångar. Kursen är utvecklande men också krävande. För att delta i en UGL –kurs bör man ha balans i sin livssituation och inte lida av psykisk ohälsa.

situationer är givande och andra inte är det. 6. Hur du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla. 7. Hur du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer. 8. Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback. 9. Hur du undviker stressande situationer.

SDI visar gruppens och din egen styrka och eventuella svaghet, var konflikter kan uppstå och hur de kan hanteras. SDI är utformad efter Elias Porters Relation Awareness Theory. Kursen sträcker sig över två dagar och genomförs i externatform.

UGL-kurser Kontaktperson: Bodil Jönsson Datum: 15/1-19/1, 28/5-1/6 samt 27/8-31/8 Ort: Trollebo Gård, Vetlanda Pris: 17.400 kr inkl helpension och exkl moms Anmälan fram till 1½ månad före kursstart 1000 kr rabatt Antal deltagare: Kursen genomförs i grupper om 8-12 deltagare i internatform under fem dagar, även kvällar tas i anspråk. Kursen leds av två examinerade handledare. Övrigt: Anmälan är bindande

SDI-kurser Kontaktperson: Bodil Jönsson Datum: 19/4-20/4 samt 20/9-21/9 Ort: Ersta Konferens, Stockholm Pris: 4.790 kr inkl lunch och kaffe, exkl moms Anmälan fram till 1½ månad före kursstart 800 kr rabatt Antal deltagare: 10-30 Övrigt: Anmälan är bindande

60

Skolledarutbildningar 2007


7. UGL

6ADGรŒR Euro Academy DITTARBETE UTPรŒ โ€“ utvecklar individer och organisationer

EuroAcademy Stormbyvรคgen 2-4 Box 8177 163 08 Spรฅnga Tfn: 08-761 22 00 Fax: 08-621 03 81 E-post: ea@euro-academy.com Hemsida: www.euro-academy.com

!TTARBETASOMSKOLLEDAREรŠRATTVARAKTIGT FORMADIN BARNENSOCHPERSONALENSNUVA RANDEOCHFRAMTIDAARBETSPLATS%NFรšRUT SรŠTTNINGFรšRATTLYCKASรŠRATTDEVรŠRDENDU VILLLYFTAFRAMOCKSรŒNรŒRALLABERรšRDA$UHAR ALLTIDMรšJLIGHETATTKOMMUNICERAPรŒmERA PLANOCHDITTBUDSKAPTJรŠNARPรŒATTKLรŠSIEN FORMDรŠRFรŠRGER BILDEROCHORDHARMONIERAR MEDVERKSAMHETENSSรŠRART

Coachning / Mentorskap fรถr Skolledare! Tillsammans skapar vi ett fรถr Dig unikt utvecklingsprogram med omedelbara resultat.

Utveckla Ditt team Vi har tillgรฅng till certifierade UGL-instruktรถrer, som guidar Er fram mot en tydlig fรถrรคndring och utveckling.

EuroAcademy EuroAcademy arbetar med processer och program fรถr ledare och medarbetare fรถr att utveckla individer och organisationer.

/LIVFORMKOMMUNIKATIONรŠRENINFORMATIONSBYRรŒ MEDPEDAGOGISKKOMPETENSOCHLรŒNGERFARENHETAV ATTMARKNADSFรšRAOFFENTLIGVERKSAMHET6IHJรŠLPERDIG MEDMARKNADSFรšRING PROlLERINGOCHKOMMUNIKA TIONGENOMALLTFRรŒNLOGOTYPEOCHGRAlSKPROlLTILL TRYCKSAKER NYHETSBREVOCHANNONSER

Med mรคnniskan i centrum skapar vi tillsammans med vรฅra kunder framtidens fรถretag med det goda och framgรฅngsrika ledarskapet!

Kontakta oss! Tfn: 08-7612200 Hemsida: www.euro-academy.com

)VรŒRWEBBUTIK/LIVLUNDENHITTARDUVADDUBEHรšVER FรšRATTSYNAS"รŠRBARAMAPPAROCHDANSKAORIGINELLA CYKLARTILLEXEMPEL

/LIVFORMKOMMUNIKATION *รŠRNVรŠGSSTATIONENs!LINGSรŒS 4EL sINFO OLIVNU WWWOLIVNUsWWWOLIVLUNDENNU "ESรšKOSSPรŒ3KOLFORUMSMรŠSSA#


8. KAPACITETSUTVECKLING

Tomatis Nordiska AB - Train the Brain

Tomatis Nordiska AB Stupvägen 1 191 42 Sollentuna Tfn: 08-594 777 90 Fax: 08-594 777 99 E-post: info@tomatis.se Hemsida: www.tomatis.se

Hjärnan kan tränas! Det var bara några år sedan som hjärnforskarna visade att det sker en ständig nybildning av celler i hjärnan. Upptäckten var revolutionerande och innebar en helt ny syn på hjärnans förmåga till självläkning. Den gav även en ökad förståelse för hur viktig stimulans via sinnena är för utveckling och inlärning – något som pedagoger i alla årtusenden har misstänkt…

Tomatismetoden tränar hjärnan via hörselsinnet Tomatismetoden använder en avancerad teknik för att träna hjärnan att sortera, hantera och prioritera sinnesintryck bättre genom stimulans via hörselsinnet. Metoden utvecklades med början på 1950talet av professor Alfred Tomatis, fransk öron-, näsa- och halsläkare, och finns nu i 30 länder världen över.

Tomatismetoden tränar dig att reagera konstruktivt på alla de intryck du utsätts för under en dag. Träningen hjälper hjärnan att bättre hantera, sortera och prioritera sinnesintryck. Metoden har tidigare mest varit känd för att hjälpa barn med koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter samt vuxna med stress- och sömnproblem. Vi är glada över att nu kunna erbjuda våra effektiva utbildningsprogram för kapacitetsutveckling där det passar dig bäst – på arbetsplatsen eller hemma.

låter ibland lite ”skrapig” men upplevs av de flesta som både stimulerande och djupt vilsam på samma gång.

• Solna, Sundbyberg och Ekerö kom-

Tomatis Nordiska AB

• Vattenfall-koncernen för stresspreven-

Tomatis Nordiska AB grundades 1998. Verksamheten indelas i fyra huvudområden: 1. Kapacitetsutveckling för alla. 2. Rehabilitering och stressprevention. 3. Barn i behov av särskilt stöd. 4. Utbildning av Licenstagare.

Ramavtal Tomatis Nordiska har tecknat ramavtal med:

• Försäkringskassan i Mellansverige för rehabilitering av sjukskrivna.

tion och kapacitetsutveckling för de anställda.

Stor satsning i Polen – 200 nya Tomatiscenter invigda I december 2005 invigdes 200 nya Tomatiscenter på skolor i Polen för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Satsningen möjliggjordes genom ett samarbete mellan polska Utbildningsministeriet, det ansedda forskningsinstitutet Institute of Physiology and Pathology of the Ear i Warszawa, som har forskat kring Tomatismetoden i många år, och EU.

Hur går det till? Tomatis träningsprogram för kapacitetsutveckling inleds och avslutas med test och konsultation per telefon eller vid ett personligt besök (för fortsättningskurserna).

Under träningen lyssnar du till musik av Mozart och gregoriansk sång som bearbetas i Tomatis-elektroniken, en speciell apparat som bearbetar ljudet dynamiskt. Ljudet är inte inspelat utan tillverkas här och nu, ständigt olika och överraskande för hjärnan. Du lyssnar i specialbyggda hörlurar både via luftledning (trumhinnan) och benledning (vibrationer). Musiken

62

muner i Stockholm (socialtjänsten) för hjälp av barn och ungdomar.

Själva lyssningsträningen görs i intensivperioder om 15 eller 30 timmar under 2 respektive 4 veckor. Du väljer själv hur länge du lyssnar per gång: från 30 minuter till maximalt 2 timmar per dag. Skolledarutbildningar 2007

Träningen är djupt avslappnande samtidigt som den ger energi


8. KAPACITETSUTVECKLING

Tomatis Train the Brain I

Tomatis Stressprevention

Denna kurs är avsedd för dig som

Kursen Stressprevention gör att du

• vill kunna koncentrera dig bättre, • bli mer balanserad och • känna dig mer alert. Innan du börjar, får du fylla i flera frågeoch självskattningsformulär för bedömning och resultatuppföljning. Bland annat ingår det standardiserade personlighetstestet NEO PI-R, som mäter intellektuell, emotionell och social kapacitet. Observera: Först efter kursen Train the Brain III och totalt 60 timmars träning, gör du om detta test.

• blir lugnare och mer samlad, • inte känner dig lika pressad och

Alla Tomatis kurser kan med fördel ingå i Växtkraft Mål 3-projekt.

• får lättare att prioritera.

Nästa stödperiod som omfattar åren 2007 – 2013, kommer utöver kompetensutveckling även omfatta insatser för ökad hälsa och anställningsbarhet.

Innan du börjar, får du fylla i flera frågeoch självskattningsformulär för bedömning och resultatuppföljning.

Kursinformation TOMATIS Train the Brain I Datum: Start varje vecka. Längd: 4 veckor (30 timmar) Ort: På arbetsplatsen eller hemma. Pris: 7.920:- exkl moms (9.900:- inkl moms) + hyra av utrustning.

Ungefär mitt i kursen stämmer vi av per telefon för att kunna finjustera träningen enligt dina önskemål. Efter kursen får du fylla i formulären igen, och vi går igenom uppnått resultat vid en telefonkonsultation.

Tomatis Train the Brain II På denna fortsättningskurs är ljudbearbetningen mer avancerad jämfört med grundkursen, och syftar till att

• förbättra ditt minne, • öka din läshastighet och • vidareutveckla din kommunikativa förmåga. Kursen inleds med ett besök på ett certifierat Tomatis Träningscenter för test och konsultation. Den avslutande konsultationen görs per telefon.

Tomatis Train the Brain III Den avslutande Train the Brain-kursen förstärker och fördjupar stimulansen av hjärnan och gör att du

• ökar din kreativitet, • vidareutvecklar din förmåga till lateralt tänkande och

• höjer prestationsnivån överlag. Kursen inleds med ett besök på certifierat Tomatis Träningscenter för test och konsultation. Den avslutande konsultationen görs per telefon. Då gör vi en slututvärdering av uppnått resultat utifrån samtliga före/efter-mätningar, inklusive personlighetstestet NEO-PI R.

Ansök om bidrag från Europeiska Socialfonden

Tomatisträning är mycket effektiv men helt kravlös. Du kan sova under tiden.

Ungefär mitt i kursen stämmer vi av per telefon för att kunna finjustera träningen enligt dina behov. Efter kursen får du fylla i formulären igen, och vi går igenom uppnått resultat vid en telefonkonsultation.

Tomatis Licensutbildning Tomatismetoden är ett utmärkt hjälpmedel i undervisning på alla nivåer. Den gör att eleverna blir mer koncentrerade, mer motiverade och presterar bättre, samtidigt som arbetsklimatet blir mjukare.

TOMATIS Train the Brain II Datum: Start varje vecka. Längd: 2 veckor (15 timmar) Ort: På arbetsplatsen eller hemma. Förkunskaper: Train the Brain I Pris: 4.500:- exkl moms (5.625:- inkl moms) + hyra av utrustning. TOMATIS Train the Brain III Datum: Start varje vecka. Längd: 2 veckor (15 timmar) Ort: På arbetsplatsen eller hemma. Förkunskaper: Train the Brain II Pris: 4.500:- exkl moms (5.625:- inkl moms) + hyra av utrustning.

TOMATIS Stressprevention Datum: Start varje vecka. Längd: 3 – 4 veckor (30 timmar) Ort: På arbetsplatsen eller hemma. Pris: 7.920:- exkl moms (9.900:- inkl moms) + hyra av utrustning.

Utbildningen till Tomatis Lyssningstränare omfattar 180 studietimmar varav två kursveckor i Stockholm. Den ger behörighet att arbeta med Tomatismetoden som pedagogiskt hjälpmedel i skolan.

Hyra av utrustning Datum: Utrustningen hyrs veckovis. Pris: 720:- exkl moms (900:- inkl moms) per påbörjad vecka för den första kursdeltagaren, därefter 280:- (350:- ) per ytterligare deltagare och vecka. Kostnad för frakt tillkommer.

För att bli Certifierad Tomatiskonsult krävs ytterligare 220 studietimmar (dvs totalt 400 timmar) varav ytterligare tre veckor i Stockholm. Då ska man även ha praktiserat som Lyssningstränare under handledning under ett år.

TOMATIS Licensutbildning Kontaktperson: Maria Lundqvist, maria.lundqvist@tomatis.se Datum och pris: Kontakta oss så skickar vi utförlig information.

Det kostar mindre att utbilda en specialpedagog i Tomatismetoden och skaffa utrustning för att varaktigt hjälpa 30 elever, än vad en elevassistent kostar under ett år.

www.skolledarutbildningar.se

63


9. PEDAGOGIK

Frida Utbildning - Det livslånga lärandet är ett centralt och påtagligt praktiskt begrepp för alla på Frida Utbildning. Här erbjuds skolledare en möjlighet till nytt lärande och utveckling.

Frida Utbildning AB Hagaparken Box 225 462 23 Vänersborg Tfn: 0521 - 260 400 (växelnummer från 061115) Tfn: 0521 - 260 173 (samtal före 15 november) Hemsida: www.fridautbildning.se

Frida Utbildning är en expanderande och livfull koncern, med visionen att vara Sveriges tongivande utbildningsföretag. Under Frida Utbildning ryms tre dotterbolag: Fridaskolorna, DidaktikCentrum och Frivolten. Sedan den första Fridaskolan öppnade i Vänersborg 1993 har verksamheten framgångsrikt både breddats och fördjupats. I dag finns Fridaskolorna även i Uddevalla och Trollhättan och rymmer såväl fritids och förskolor som grundskolor. Höstterminen 2006 öppnades portarna till Fridagymnasiet i Vänersborg. Dotterbolagen Frivolten och DidaktikCentrum erbjuder bland annat kvalificerade ledarskapsutbildningar och chefsutvecklingsprogram för skolledare.

Vässa ditt skolledarskap med Frivoltens managementutbildning Frivolten arbetar främst med chefsutvecklingsprogram och personalutveckling samt med professionell handledning och konsultationer. Visionen lyder: ”Att utveckla organisationer från bra till enastående”. Kontinuerliga samarbeten inom ett internationellt nätverk håller Frivoltens personal uppdaterad med aktuell forskning, nya metoder och teorier inom verksamhetsområdet. Med utbildningen ”Systematisk skolutveckling” riktar sig DidaktikCentrum direkt till dagens skolledare. Utbildningens omfattning och innehåll kan anpassas efter önskemål och behov. Utbildningen varierar i tid mellan 6 – 16 dagar, exklusive hemarbete.

Kursdeltagarna förväntas omsätta lärandet i sitt dagliga ledararbete och därefter återföra erfarenheter till övriga deltagare i utbildningen. Lärandet kopplas till aktuella situationer vilket ger möjlighet till direkt feedback. Utbildningen ger praktisk träning av centrala ledarskapsfärdigheter med utgångspunkt i ett systemiskt förhållningssätt. Konkret innebär det träning i att byta perspektiv, upptäcka nya möjligheter och att därigenom utveckla skolans organisation och dess medarbetare. Kursen omfattar 16 utbildningsdagar under ett läsår, exklusive tid för hemuppgifter. 64

Designa skolan med verktyg från DidaktikCentrum Det är mycket som ska stämma i en skolledares agenda för att en ledarutbildning ska ge önskad effekt. Det vet de som arbetar vid DidaktikCentrum. Lyhördhet och samverkan är därför deras signum. Skolledarutbildningar 2007

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna redskap för att själva kunna designa en hållbar utveckling på den egna skolan. Ett av målen är att deltagande skolledare ska kunna skapa lokala modeller med strategiska verktyg och taktiskt genomförande. Kursdeltagarna förväntas omsätta kunskaperna i den egna praktiken


9. PEDAGOGIK

och relatera den lokala skolutvecklingen till såväl kommunens övergripande vision som till nationella styrdokument. Huvudfokus ligger på utvecklandet av den egna modellen för systematisk skolutveckling, där mål- och resultatstyrning är en naturlig tyngdpunkt i utbildningen. Ett exempel på viktigt innehåll, i förhållande till huvudfokus, är de krav som ställs på verksamheten genom det nya bedömar- och provparadigmet. Perspektivförskjutningen detta innebär – från det enkelt mätbara till mer komplexa bedömningar – problematiseras med utgångspunkt i skolledarens resultatansvar.

DidaktikCentrums utbildningar bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet. Basen i kunnandet kommer främst från den egna praktiken i systerföretaget Fridaskolorna. Efter en lång rad av framgångsrika läsår är personalens erfarenhetsbank gedigen. Under samma tid har DidaktikCentrum funnit sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och professionella föreläsare som kontinuerligt medverkar – eller deltar – i utbildningarna. Att föra svensk skola in i framtiden är visionen som samtidigt fungerar som drivkraft.

www.skolledarutbildningar.se

Studiebesök på Fridaskolorna Frida Utbildning erbjuder studiebesök vid några av landets mer intressanta fristående skolor, med verksamheter för barn och ungdomar från 1 – 19 år. Verksamheten vid Fridaskolorna grundar sig på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Den bedrivs i ett spektrum av metodisk mångfald, där även portfolio, områdesarbete och IUP är naturliga inslag. Besöken läggs upp i samverkan med den besökande skolan och genomförs som ett heldagsprogram.

65


9. PEDAGOGIK

LINKÖPINGS UNIVERSITET

– Centrum för miljö- och utomhuspedagogik

Linköpings universitet CMU 581 83 LINKÖPING

Centrum för miljö- och utomhuspedagogik, CMU har varit verksamt sedan 1993. Vi vill öka förståelsen för att utomhusmiljön är en viktig del och en bas för lärande samt ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande. Vi samlar in och utvärderar empiriskt material inom kunskapsområdet och studerar inlärningseffekter relaterade till aktiviteter i utomhusmiljön.

Kontaktperson: Anders Szczepanski Tfn: 013-28 19 91 Fax: 013-28 19 96 Mobil: 0709-75 68 03 E-post: andsz@esi.liu.se Hemsida: www.liu.se/esi/cmu

CMU CMU är en resurs och kompetenspool för forskar- och magisterutbildningen i utomhuspedagogik, grundläggande lärarutbildningar och kompetensutveckling för verksamma inom fritid, rekreation och turism (FRT-sektorn) samt fortbildning inom skola och barnomsorg. Vi verkar även aktivt för ökat internationellt utbyte bland lärare och studenter.

kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen mm. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller klassrum. Kunskap är för utomhuspedagogen reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt.

Vad är utomhuspedagogik? Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Ett samspel och en växelverkan sker mellan lärande i textbaserade praktiker och lärande i mer autentiska miljöer i natur, kultur och samhälle. Utomhusmiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön. Miljö- och utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden. Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön 66

• • • • •

UTOMHUSPEDAGOGIK OUTDOOR EDUCATION

Vi erbjuder Europas enda MAGISTERUTBILDNING i utomhuspedagogik, Bred magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik, 40p.

Den startar nästa gång ht07.

Målgrupp: lärare, pedagoger verksamma i grundskola och förskola, samt lärarutbildare eller motsvarande. Särskilda förkunskapskrav: Lärarexamen om minst 120 poäng. Kurstyp: Påbyggnadsutbildning, distans, webbaserad, möten på plats i Östergötland-Sörmland och Linköping veckoslut/ helger under 2007/2009 samt under två internatveckor i Europa maj/augusti 2008. Vi har även en engelsk MASTERUTBILDNING, Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 ECTS. För mer information se hemsidan www.liu.se/education/master/LIMOE

Skolledarutbildningar 2007

Fristående kurser inom utomhuspedagogik Utomhuspedagogik med friluftslivsinriktning, 5p Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa, fysisk aktivitet, rörelse, kost och lärande, 5p Utomhuspedagogik med inriktning mot natur-och kulturmiljöer, 5p Utomhuspedagogik med estetisk inriktning, 5p Learning from Nature - Outdoor Environmental Education, 5 credit Natur-och Kulturvägledning 1-20p, 21-.40p Forskarutbildningskurs i Utomhuspedagogik i samverkan med institutionen för beteendevetenskap (IBV) Utomhuspedagogik med inriktning mot språk och landskap, 5p För anmälan och info. om magisterutbildning och fristående kurser se hemsidor: www.liu.se/education/master/master eller www.liu.se/utbildning

Kontakta oss gärna för mer information och anmälan. Information om kompetensutveckling och studiedagar: Anders Szczepanski, andsz@esi.liu.se, tfn 013-28 19 91 Information om utbildningar: Carina Skoog, carsk@esi.liu.se, tfn 013-28 19 82 Hemsida: www.liu.se/esi/cmu


9. PEDAGOGIK

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL – nytt lärande, nya former

Nationellt centrum för flexibelt lärande CFL Stationsgatan 8 B 281 48 Hässleholm Tfn: 0771-25 50 00 E-post: cfl@cfl.se Hemsida: www.cfl.se

Flexibelt utformade kurser CFL:s kurser har ett flexibelt upplägg och innehåll. Tid och plats varierar beroende på innehåll och deltagarnas önskemål. Kurserna är uppbyggda av moduler som också kan läsas separat. Samtliga kurser är distanskurser med varierande antal kursträffar. CFL anordnar också seminarier och konferenser inom aktuella områden med fokus på vuxnas lärande. Håll utkik på vår webbplats www.cfl.se.

Vi utbildar dig som är lärare och skolledare inom vuxenutbildningen. CFL:s fortbildningar och inspirationsdagar breddar kompetensen inom områdena flexibla utbildningsformer, lärstilar och digitala lärresurser. Våra kurser är kostnadsfria. CFL är en myndighet som arbetar med vuxnas lärande. Vi ger stöd och resurser till utveckling mot nya och friare former för vuxnas studier inom kommunal vuxenutbildning och folkbildning.

Att utbilda flexibelt Kursen Att utbilda flexibelt tar upp de möjligheter som flexibel utbildning ger för att möta de förändrade behov av studiemöjligheter som vuxenstuderande har. Kursen är uppbyggd av ett antal moduler, som du och dina kollegor kan kombinera efter era behov. Varje modul omfattar 10-15 timmar. Kursen varvar teoretiska diskussioner och praktiskt användande. Exempel på moduler

Inspirationsdagar med eget tema Ta chansen att samla personalen till en fortbildningsdag kring ett inspirerande och aktuellt tema. Vi hjälper till att planera och genomföra en inspirationsdag som passar era önskemål. CFL:s inspirationsdagar är tänkta som program för en lokal fortbildningsdag för att stimulera till fortsatt utveckling av vuxenutbildningen i er kommun. Flexibelt lärande, digitala lärresurser och lärstilar är några exempel på teman.

• Lärarrollen – pedagog, handledare, coach? • Kommunala lösningar

Att skapa digitala lärresurser

• Framtidsvision – förändringsbehov i organisationen

I den här kursen får du omsätta dina pedagogiska tankar till digitala lärresurser. Du får även inblick i hur tekniken kan stödja pedagogiken. Här finns olika moduler att arbeta med:

• Digitala lärresurser och verktyg • Lärplattform som stöd Mer om innehållet i modulerna hittar du på vår webbplats, www.cfl.se.

• Manus och storyboard • Pedagogiska tankar omsatta på webben

Att anpassa med lärstilar

• Mediets möjligheter

Studiecirkeln om lärstilar riktar sig till dig som undervisar vuxna och som är intresserad av att ta ett steg i riktning mot ökad lärstilsanpassning. Tanken är att du tillsammans med några kolleger ska få chansen att fördjupa dig inom området lärstilar, genom att ta del av teorier, diskutera, göra undersökningar och pröva i praktiken. Den omfattar 2060 arbetstimmar.

• Verktyg för att skapa digitala lärresurser

www.skolledarutbildningar.se

• Publicering av lärresurser Kursen sträcker sig över ett halvår och omfattar cirka 40 timmar. Utförligare information hittar du på www.cfl.se.

67


9. PEDAGOGIK

Alla sinnen i Sverige AB

– lustfyllt lärande. Föreläsningar, studiedagar, individuell träning Rolig och effektiv inlärning

Alla Sinnen Sverige AB Oxbacksgatan 24 151 73 Södertälje Tfn: 08 – 550 400 22 E-post: info@allasinnen.se Hemsida: www.allasinnen.se

Vi lär oss bäst när vi är trygga och avspända. Det gäller att skapa ett klimat av glädje och avspänning så att undervisningen upplevs som stimulerande och behaglig. Målet med suggestopedi är att både lära sig bättre och att må bättre. Suggestopedi-metoden har spritt sig över världen och förekommer ibland under namn som ”Accelerated learning”. Metoden har framförallt använts inom språkinlärning. Anna Cramér har lett studiedagar och fortbildningar sedan 1991. Hon är Sveriges enda certifierade lärarutbildare.

Hur får man med sig bokstavsbarnen?

pedagogiska metoder räcker inte till för att ge de här barnen det de behöver. Vi på Alla Sinnen har utvecklat ett metodprogram för att diagnostisera och träna dessa barn för ett bättre lärande och till en bättre livskvalitet. Vi arbetar bl.a. utifrån kunskap om neurologisk utveckling och hur motorisk träning påverkar den kognitiva processen.

Goda resultat utan piller Barn och vuxna med olika inlärningsproblem har genom våra individuella träningsprogram kunnat lösa upp sina inlärningshinder. Många av våra klienter har efter träning kunnat överge sin medicinska behandling.

Andelen barn med olika inlärningsproblem verkar öka år från år. Traditionella

Pavus Utbildning AB – hjälper dig hjälpa dina elever Skola för alla? Elever med funktionsnedsättningar ses fortfarande alltför ofta som omotiverade eller slarviga. Genom Pavus erkänt duktiga föreläsare får skolans personal ny kunskap och fungerande verktyg för att möta och stödja dessa elever. Pavus Utbildning AB Skördevägen 80 121 33 Enskededalen Tfn: 08-648 80 50 Fax: 08-648 09 88 Hemsida: www.pavus.se E-post: pavus@swipnet.se

Våra kurser och föreläsningar ges runt om i landet, ofta som hel- eller halvdagar. Föreläsningarna riktar sig till både grund- och särskola, alla åldrar. På vår hemsida som uppdateras ett par gånger per termin, www.pavus.se, finns all information du behöver.

Aktuella föreläsningar: Att förstå och bemöta människor med autism/Aspergers syndrom Föreläsare: Gunilla Gerland, författare och utbildare Relationer och sexualitet vid autismspektrum Föreläsare: Gunilla Gerland Att förstå och kompensera för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Föreläsare: Bodil Andersson, logoped Förutsättningar för motivation: möjlighet till förändring Föreläsare: Nåkkve Balldin, socionom, behandlingschef Tvångssyndrom, autism, tics och personlighetsstörningar Föreläsare: Susanne Bejerot, psykiater, överläkare Datum och ort hittar du på hemsidan

68

Skolledarutbildningar 2007


9. PEDAGOGIK

Olibur Kunskap

– Ny teknik, Ny pedagogik? Ny teknik ställer nya krav på utbildaren. Nu ska utbildaren inte bara vara en duktig pedagog, utan också en duktig distans-

Olibur Kunskap Box 65 125 22 Älvsjö Mobil: 070-494 02 18 eller 070-494 02 19 E-post: kontakt@olibur.se Hemsida: www.olibur.se

handledare, skribent, kursproducent och processledare. Utbildaren måste kunna utbilda med hjälp av det skrivna ordet och genom nya kommunikationsformer. Det krävs också god pedagogisk kompetens för att kunna utforma bra distansstudieövningar, kunskapstester och kunna coacha elever på distans.

konsulter har över 10 års erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera flexibla utbildningsprojekt för olika branscher och målgrupper, både från beställar- och leverantörsperspektiv.

Vi erbjuder kurser och seminarier inom:

- pedagogik för distansutbildningar - handledning för distansutbildningar - skapa kursmaterial för distansutbildningar

Kursinformation

Vi är specialiserade på distans-

Kontaktperson: Katarina Helander Burvall Datum: Löpande starter, se www.foretagsutbildningar.se. Ort: Stockholm samt distans Prisexempel: 2-dgr utbildning 5 400 SEK/person, seminarier 450 SEK/ person, se www.foretagsutbildningar.se. Antal deltagare: Kurs startar vid minimum fem deltagare.

utbildning. Olibur Kunskap är ett utbildnings- och konsultföretag som specialiserat sig på pedagogik och metodik för flexibelt lärande; även benämnt distansutbildning eller e-learning. Våra utbildnings-

Skapa och Lära (SoL) – ett skolutvecklingsprogram i kreativt, ”musiskt” lärande SoL erbjuder pedagoger kompetens-utveckling i konstarterna dans, musik, bild, drama och allt där emellan. Tillsammans med lärarna och deras arbetslag genomför SoL workshops och klassrumsbesök kopplat till pågående undervisning där nya sätt att förmedla kunskap med hjälp av konstarterna praktiseras. Skapa och Lära (SoL) Academus AB Box 5061 102 42 Stockholm Tfn: 08-16 18 90 Mobil: 070-778 5151 E-post: sol@academus.se Hemsida: www.academus.se

SoL bygger på ett långsiktigt och strategiskt samarbete med syfte att utveckla skolans personal mot ett mer kreativt förhållningssätt till den egna pedagogiken. Det är en satsning i en process som över tid ger ett paradigmskifte av skolans pedagogiska grundsyn mot en mer praktisk, musisk inlärning.

www.skolledarutbildningar.se

SoL bidrar till bättre studieresultat: I Husbygårdsskolan i Kista ökade antalet fullständigt godkända resultat i årskurs 5 från 54% innan programmet började till 98% år 2005!

Fler effekter av SoL:

breddar lärarnas verktyg och vägar till alla elevers lärande

ger skolövergripande utveckling i kreativa läroprocesser

förbättrar arbetsklimatet i klassrummet

fler elever blir synliggjorda genom sina prestationer

Vi kommer gärna till er kostnadsfritt för en presentation av SoL!

Kontakta oss för mer information!

69


9. PEDAGOGIK

Svenska Studieteknikförlaget – Hjälp eleverna lära effektivt! Inlärningsförmågan är unik och studietekniska verktyg bör anpassas därefter. Genom insikt om väsentliga tekniker inom studieteknik kan man förenkla inlärningen samt förbättra studievanorna. Vi erbjuder föreläsningar där teori varvas med övningar. Svenska Studieteknikförlaget Box 341 44 100 26 Stockholm

när som helst under terminen. Detta inslag är mycket uppskattat och till vissa skolor och universitet återkommer vi varje år.

Studieteknikbok Beställ gärna vår studieteknikbok för gymnasiet/Komvux eller universitet/högskola via vår hemsida.

Fortbildningsdag i studieteknik

Tfn: 08-587 08 112 Fax: 08-587 08 101

Vi erbjuder även ett modifierat upplägg för lärare.

E-post: info@studieteknik.se Hemsida: www.studieteknik.se

Vilka är vi? Studieteknikförlaget är ledande på utbildningar i effektivt lärande och studieteknik i Sverige. Vi har utbildat mer än 35 000 personer inom näringsliv, universitet och skolor. Föreläsningarna anpassas efter era behov och kan hållas

Våra populära studieteknikböcker för g/K och u/h är de mest köpta i Sverige.

UngArt AB

ART® - en pedagogisk nystart Aggression Replacement Training® – ART ® ART® är en multimodal, intensiv kurs i aggressivitetshantering utvecklat av A.P.Goldstein och Barry Glick och anpassat av UngArt till de Svenska förhållandena i syfte att ge deltagarna verktyg till bestående beteendeförändring. UngArt AB Jacobsmöllergatan 3 211 57 Malmö Tfn: 040- 23 23 02 E-post: info@ungart.se Hemsida: :www.ungart.se

70

ART® Tränarutbildning ART® utbildning omfattar fem dagar, kräver hög aktivitet från deltagare och består av rollspelsbaserade övningar och simulationer av ART® lektioner varvade med teoretiska genomgångar. Deltagarna arbetar under handledning av erfarna ART® Master Trainers.

Skolledarutbildningar 2007

UngArt AB. Sedan 1998 har vi utbildat lärare, socialarbetare, psykologer, m.fl. i ART® och det kognitiva förhållningssättet. Ledorden för våra utbildningar är delaktighet, kvalitet och praktisk förankring. Vi är bra på att undervisa, motivera och entusiasmera. UngArt bedriver ett öppenvårdsprogram för ungdomar i riskzonen samt en Resursskola för ungdomar med beteende och inlärningssvårigheter. ART® utbildningar i Malmö: 5-9/2 2007, 23-27/4 2007, 8-12/10 2007 Vi utbildar även arbetsgrupper på plats, efter ök.


Pedagogwebben För dig som arbetar som skolledare eller pedagog har vi på UR nu samlat all information på ett ställe, www.ur.se/pedagogwebben På Pedagogwebben finns mycket tillgängligt för alla lärare – information om URs program, webbplatser och böcker avsedda för utbildning, fortbildning och under-

www.skolledarutbildningar.se

Katalogen på webben

visning. Här kan man se och lyssna på Skolakuten, få tips om hur man kan använda medier i det dagliga arbetet med barn och ungdomar, eller t ex följa vår nya fortbildningsserie för förskolelärare Om barn och böcker. Nu startar också Pedagogwebbens nyhetsbrev Pedagogmejlet som man kan prenumerera på. Här ges den senaste informationen om det UR kan erbjuda – skräddarsydd efter behov.

Vill du också ha Pedagogmejlet? Gå in på www.ur.se/pedagogwebben och registrera dig!

UR-programmen finns att låna på närmaste Mediecentral. Hela utbudet av program finns på www.sli.se och www.ur.se Programmen kan också köpas från UR. Ring, faxa eller maila till UR Kundtjänst. Telefon: 020-58 58 00, + 46 8 784 42 40. Fax: 08-784 42 00. E-post: kundtjanst@ur.se


10. KVALITET

Kunskapskällan AB

– utbildning, handledning och utvärdering

Kunskapskällan AB Bodal 1035 760 10 Bergshamra

Vilka är vi?

Elevinflytande

Kunskapskällan erbjuder utbildning, handledning och utvärdering. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och forskning. Vi anpassar vårt utbud efter skolans behov. Våra populäraste utbildningsinsatser:

Arbeta med reellt elevinflytande med enkla medel som stärker lärandet.

Individuella utvecklingsplaner

Arbetslagsutbildning

Fax: 0176-26 10 41

Handfasta verktyg som kan förstås av elever och föräldrar i uppföljning av kunskaper och kompetenser.

E-post: kjellann@bergshamra.com Hemsida: www.kunskapskallan.com

Elevledda utvecklingssamtal

Mobil: 070-665 70 90 el. 070-665 70 90

Utvecklingssamtalet förebereds som tema på skoltid och eleven leder samtalet med föräldern.

Sokratiska samtal Intellektuell och kommunikativ förmåga övas i alla åldrar genom gruppsamtal om etiska och filosofiska dilemman. Arbetslagets organisation och kommunikation.

Lagledar- och ledningsgruppsutbildningar Ledningens organisation, kommunikation och system för visioner och planer.

Kvalitetsredovisning Hur kvalitetsredovisningen utformas för att utveckla skolan.

KvaliMera

– gör skattekronan mer värd! KvaliMera

KvaliMera Tellusvägen 94 B 191 47 Sollentuna Mobil: 073-70 88 437 E-post: info@kvalimera.se Hemsida: www.kvalimera.se

KvaliMera är företaget, som i kraft av mångårig erfarenhet från offentlig sektor ger kvalificerat stöd till skolans ledning. KvaliMera arbetar inom två områden. Det första är kvalitets- och verksamhetsutveckling, det andra är utveckling av individ, grupp, och ledare. Vår konsult är examinator för Skolutmärkelsen 2006 och har genomgått SKL:s utbildning till kvalitetsledare. Hon har en bakgrund som rektor och kvalitetschef.

Kvalitet KvaliMera erbjuder konsultstöd och/ eller utbildning för implementering av ett antal praktiska kvalitetsverktyg. All utbildning är företagsanpassad. Läs mer på www. kvalimera.se

72

Skolledarutbildningar 2007

Individ- grupp- organisation Vår konsult är certifierad teamutvecklare enligt Framsiktskonceptet och har UGLutbildning. KvaliMera utbildar ledningsgrupp och teamledare. Vi erbjuder även en kostnadseffektiv modell där vi utbildar interna ledare hos kunden. Läs mer på www.framsikt.se

Exempel på utbildningar Enkel processkartläggning Kvalitetsbrister Fokusgrupp Teambuilding för ledningsgruppen Teamledarutbildning


10. KVALITET

Skoldialogen - stöd och struktur i ditt kvalitetsarbete och din kvalitetsredovisning Har du behov av stöd och struktur i ditt kvalitetsarbete och din kvalitetsredovisning?

Skoldialogen Catalyt AB Axel Johanssons Gata 4 d 754 51 Uppsala Tfn: 018-32 45 50 Fax: 018-418 60 10 Hemsida: www.skoldialogen.com

Skoldialogens modell för kvalitetsarbete sammanfattas som ett kretslopp i fyra steg, med sikte på ständiga förbättringar. Den omfattar ett systematiskt långsiktigt arbete med att kartlägga, prioritera, sätta mål som underlag för arbetsplan/måldokument, genomföra, utvärdera och redovisa. Vi har färdiga mallar för förskola, grundskola, gymnasium m fl., som vi uppdaterar så fort det sker förändringar i förordningar, allmänna råd mm. Med hjälp av vårt webb-baserade IT-stöd för kvalitetsredovisning och enkäthantering förenklas ditt kvalitetsarbete och ger dig stöd och struktur, under hela året.

NYHET!

Pedagogisk litteratur från Liber – Böcker som hjälper dig i det dagliga arbetet

www.liber.se

Kompetensutveckla med inspiration och kvalitet

Kursutbud 1. Grundkurs i skolans kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. 2. Grundkurs i prinicperna för SMARTA mål i skolan. 3. Skräddarsydda kurser i kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Priser: 3 000 kr för kurs 1 och 2. Kurs 3 enligt överenskommelse på plats hos kunden. Målgrupp: Ledare och personal i förskolor, skolor och central förvaltning. Ort, datum och övrig information: Se vår hemsida www.skoldialogen.com


11. KULTUR & SPRÅK

Kulturlänk AB

– kommunikation över kulturgränserna

Kulturlänk AB Ö. Ryttmästaregatan 7 B 217 52 Malmö Mobil: 0708 450 568 E-post: jeanette@kulturlank.nu Hemsida: www.kulturlank.nu

Kulturlänk AB är ett kunskapsföretag med bas i Malmö. Företaget arbetar med personalutveckling i frågor som främst rör det mångkulturella i vårt samhälle med betoning på kommunikation över kulturgränserna. Vi erbjuder skräddarsydda föredrag, seminarier och workshops för hela personalen, i syfte att utbilda och inspirera till ökad kunskap och medvetenhet i dessa frågor. Föredragen kan vara heldag eller halvdag. Jeanette Ohlsson har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda skolpersonal, myndigheter, det privata näringslivet och vårdpersonal i kulturkunskap.

Föredrag

Exempel på innehåll

Jeanette Ohlsson Jag är utbildad religions historiker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Sammanlagt har jag bott 20 år utomlands i bl.a Libanon, Jemen, Pakistan, Singapore och Argentina, vilket har givit mig stor erfarenhet av och inblick i, hur människor lever i andra kulturer, inte minst med avseende på familje-mönster, religion och tradition. Mitt stora intresse för människor och min nyfikenhet för det som skiljer sig från min egen kultur, har fört mig ut på landsbygder, upp i bergsbyar och långt bortom allfartsvägar ut i stamterritorier. Där har jag haft förmånen att träffa många människor som släppt in mig bakom kulisserna och gjort det obegripliga lite mer begripligt.

74

Möten över Kulturgränser

• • • • • •

Om attityder, normer, värderingar Kulturkoder skrivna och oskrivna regler Positiva kulturmöten och kulturkrockar Vem är du? Vem är jag? en fråga om identitet Varför är det självklara så svårt att förstå? Verbal och ickeverbal kommunikation

Kulturmöten i Skolan

• •

• • • • •

Att mötas – föräldrar – lärare – elever Vilka förväntningar har vi på varandra? Dialog som verktyg Kultur och familjemönster Att växa upp i två kulturer Tänkbara problemområden för muslimska barn i den svenska skola Att våga se mervärdet i olikheter

Skolledarutbildningar 2007

Shahera och Shanaz, två systrar på skolgården i Lahore, Pakistan

Överallt i världen går barn i skolan. Självklart finns det många likheter mellan olika skolor och skolsystem men det finns också stora skillnader. Skillnader som kan handla om allt från hur lärarrollen skall vara till om det är tilllåtet att ha huvudduk i skolan eller ej. De flesta missförstånd uppstår därför att vi inte förstår vilka förväntningar vi har på varandra. Vi är alla influerade av vårt hemlands kultur och traditioner och det är det som bestämmer på vilket sätt vi agerar och reagerar oavsett om det gäller barnuppfostran, skolarbete eller social interaktion. För att vi skall kunna samarbeta och förstå varandra måste vi först kunna kommunicera.


11. KULTUR & SPRÅK

En skola för alla

- Att arbeta med kollegor, elever, föräldrar som inte har svenska som modersmål och som har sina rötter i en annan del av världen. Vad innebär det att byta språk och kultur och möta en ny skola? Hur är det att komma till ett nytt land med ett svårt språk och kanske helt annan syn på inlärning, disciplin i skolan och lärarens och chefens roll? AmadeuS Kultur- och Språkmöten c/o Kampe, Lantmätarvägen 11 740 20 Vänge (Uppsala)

Vi börjar med en interaktiv föreställning där vi får pröva på hur det kan kännas att byta språk och kultur. Sen går vi igenom kunskaper som behövs för att kunna

Tfn: 018-364571 Mobil: 0705-364571 E-post: kjell.kampe@amadeus.se Hemsida: www.amadeus.se

hantera kulturmöten och undvika krockar och förstå vad det är i svenskars sätt att tala sitt modersmål som orsakar språkliga missförstånd. Det blir många aha-upplevelser och skratt men framför allt ger dagen kunskaper som underlättar arbetet med att skapa en skola för alla. Jag arbetar med all skolpersonal från förskola till vuxenundervisning och alla elever från högstadiet och uppåt i åldrarna, från sfi till högskolekurser. Nja, så där skulle vi nog varken säga eller göra i Sverige

Kontakta mig gärna för diskussion om upplägg av en studiedag eller återkommande utbildning.

“Pojkar är pojkar och flickor är flickor…” – en föreläsningsserie för dagis och skola ”Pojkar är pojkar och flickor är flickor...”

Mer information får du från: Marknadsskaparna Tfn: 026-18 77 37 E-post: annika@mskaparna.se

Känns uttalandet bekant? Vad innebär det för dig? Vi önskar dig välkommen till en upplevelsebaserad dag som både lockar till skratt och eftertanke. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och möjlighet att reflektera tillsammans med kollegor. Möt Leena Bergander som var med och drog igång det berömda genusprojektet på förskolan Tittmyran/Björntomten i Gävle och Maria-Pia Gottberg som tagit fram EQ-dockan och dess användarvänliga pedagogik som utvecklar barns sociala och emotionella färdigheter.

www.skolledarutbildningar.se

Maria-Pia jobbar med lärare i F-9 med Social Emotionell Träning (SET) och Livskunskap. EQ-dockan riktar sig i första hand till förskolan och de yngre skolåren.

Välkommen på någon av våra föreläsningar under hösten 2006: 16/11 – Sundsvall 20/11 – Malmö 22/11 – Göteborg Anmälan till Marknadsskaparna annika@mskaparna.se, Tfn: 026-187737 Vårens program hittar du på www.spela-roll.se www.mentalpicture.se www.skollearutbildningar.se

75


12. DATORKUNSKAP/IT & TEKNIK

Microsoft AB – Microsoft driver ett antal initiativ som stöder ditt arbete som skolledare: IT Academy – ett sätt att stärka IT-profilen på din skola och attrahera fler elever. Lärare och elever får en internationellt gångbar certifiering i användning av programvara.

Interaktiv webbplats, ITN Microsoft AB Box 27 164 93 Kista Tfn: 08-752 5600 Hemsida: www.microsoft.se/utbildning

– här kan du som skolledare, liksom lärarna, skapa webbrum för kommunikation och utbyte av material med kollegor.

Livstid – ett skolmaterial kring barns säkerhet på Internet som Microsoft tagit fram tillsammans med Myndigheten för Skolutveckling och Medierådet. Använd det vid föräldramöten och som undervisningsmaterial.

Titta in på www.microsoft.se/utbildning för att läsa om initiativen och vårt arbete kring ”Det moderna klassrummet”.

Svenska Officeutbildarna

– pedagogiska, personliga och professionella Sedan 1995 har vi genomfört utbildningar som gör dig effektivare. I nära dialog med våra uppdragsgivare skräddarsyr vi utbildningar som svarar mot kundens verkliga behov och önskemål.

Svenska Officeutbildarna Vantörsvägen 219 125 55 Älvsjö

Vi kombinerar lång erfarenhet, kunnande och engagemang till konkurrenskraftiga priser.

Vi erbjuder: • Öppna och företagsanpassade kurser i Officepaketet i programmen Word, Excel, PowerPoint; Outlook och Access samt även utbildningar i Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign mm.

• Konsulttjänster och support • Skapande av företagsmallar • Kompetensinventering • Kurslokaler i Stockholms City eller

Mobil: 070-7185233

utbildning hos uppdragsgivare

E-post: info@officeutbildarna.se, immi@officeutbildarna.se marie@officeutbildarna.se Hemsida: www.officeutbildarna.se

• Utbildningar även kvällar och helger • Bärbara datorer till uthyrning för mobilt klassrum hos Er Officeutbildarna.se hjälper dig att utnyttja dina resurser!

76

Skolledarutbildningar 2007


Sveriges största utbud av kurslitteratur inom MS Office

Lexicon subventionerar kursmaterial inom IT till Sveriges skolor Självkostnadspris

Kursmaterialen är i fyrfärg med en unik pedagogik och många övningar av olika svårighetsgrad. Våra kursmaterial stimulerar eleverna och kan användas både för lärarledd undervisning och för självstudier.

70:-/st!

Lexicon erbjuder kursmaterialet till självkostnadspris:

70 kr per kursmaterial! Ordinarie pris är 340 kr per styck. Minimivolym vid beställning är minst en klassuppsättning på 25 kursmaterial. Mervärdesskatt och frakt tillkommer.

Våra kursmaterial Excel Grundkurs Excel Fortsättningskurs Excel – Listor och Pivottabeller Excel – Makron Word Grundkurs Word Fortsättningskurs Word – Mallar Word – Långa dokument PowerPoint Grundkurs PowerPoint – Bildspel PowerPoint – Diagram och tabeller

För beställning av kursmaterial kontakta Lexicon Sverige -  !

Lexicon är Sveriges största privata utbildningsföretag med ca 30 kurscenter. Inom LexiconGruppen finns också Nackademin som är en av Sveriges största KY-utbildare med ca 1 000 studenter.


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Skolmiljö 2000

– modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete i skolan

Arbetslivsinstitutet - tema skola Kontaktperson: Roswitha Melzer Tfn: 08-619 69 40 E-post: temaskolan@arbetslivsinstitutet.se Hemsida: www.skolliv.nu

Rektor har en central roll för arbetsmiljön och för att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM ) fungerar. För att underlätta detta arbete har Arbetslivsinstitutet tagit fram Skolmiljö 2000 - modellen för SAM i skolan. Man använder sig av modellen utifrån den enskilda skolans miljö, behov och förutsättningar. Till modellen hör ett webbaserat enkätverktyg som skolorna kan använda utan kostnad. Svaren ställs samman automatiskt och genom att de som svarat diskuterar sammanställningen får man en bild av hur både personal och elever upplever sin arbetsmiljö. Både personal och elever deltar i arbetet med att föreslå förbättringar, följa upp och utvärdera. Representanter för båda grupperna deltar i planeringsarbetet som rektor leder.

Skolmiljö 2000 och enkätverktyget

Hur använder man enkätverktyget?

Frågorna i enkäterna finns på vår webbplats och besvaras via nätet. Svaren sammanställs automatiskt till en svarsprofil som kan användas som underlag i skolans systematiska arbetsmiljöarbete. Hela tjänsten är gratis.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver att skolan har en arbetsmiljöpolicy med mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Rektor måste dessutom ha informerat alla på skolan om den. I handledningen till Skolmiljö 2000 och enkätverktyget finns förslag på hur man steg för steg kan gå till väga. Läs mer på www.skolliv.nu

Enkätfrågorna sätter fokus på tre områden: Människan i skolan: arbetsglädje, utveckling, hälsa Den fysiska miljön i skolan: till exempel luft-, ljud- och ljusförhållanden, standard på lokaler, inredning och utemiljö samt underhåll för dessa, ergonomi

Kontaktuppgifter: Om du har frågor, synpunkter eller behöver hjälp med enkätverktyget kontakta: Roswitha Melzer Telefon: 08-619 69 40 E-post: temaskolan@arbetslivsinstitutet.se Hemsida: www.skolliv.nu

Arbetet i skolan: arbetssätt, samarbete och organisation.

78

Skolledarutbildningar 2007

Vi ses på Skolforum, 30 okt-2 nov, i monter C 19:29.


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR Skolmiljö 2000 Modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete i skolan

1. 1. Planera nästa års arbete 10. 10.Informera alla om utvärderingen 9.

9. Följ upp och utvärdera

8. Genomför förbättringar 8.

7.

7. Formulera handlingsplan 6. 6. Bearbeta förbättringsförslagen 5. 5. Diskutera - föreslå förbättringar

4. Använd sammanställningen 4.

3.

3. Gör enkäten 2. 2. Informera alla 1. 1. Planera nästa års arbete

www.skolledarutbildningar.se

79


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Skolan förebygger – Statens folkhälsoinstitut

Hemsida: www.fhi.se/skolanforebygger Övrig kontaktinformation: Se grön ruta

Statens folkhälsoinstitut samverkar i detta arbete med Alkoholkommittén, Mobilisering mot Narkotika, Myndigheten för Skolutveckling, Skolverket och Sveriges kommuner och landsting

Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med en rad andra myndigheter sprida kunskap om hur det förebyggande arbetet i grundskolan kan förstärkas. Vi vill hjälpa skolor och kommuner en bit på vägen genom att visa på ett antal väl beprövade och utvärderade metoder. Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete handlar i första hand om vuxnas förmåga att skapa en tydlig och trygg struktur och att förmedla värme och uppmuntran.

Skolan förebygger – på nya sätt! Senare års forskning har tillfört mycket kunskap om verkningsfulla förebyggande insatser i skolan. Inom regeringsuppdraget Skolan förebygger ger Statens folkhälsoinstitut exempel på hur skolans förebyggande arbete kan vitaliseras och samtidigt bidra till att skapa ett stödjande skolklimat som ger eleverna trygghet, vilja och lust att lära. På vår webbplats www.fhi.se/skolanforebygger kan du beställa material, hitta föreläsare och läsa mer om de olika förebyggande metoderna. Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete handlar i första hand om vuxnas förmåga att skapa en tydlig och trygg struktur och att förmedla värme och uppmuntran. Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med en rad andra myndigheter sprida kunskap om hur det förebyggande arbetet i grundskolan kan förstärkas. Vi vill hjälpa skolor och kommuner en bit på vägen genom att visa på ett antal väl beprövade och utvärderade metoder. Forskning visar att traditionell, upplysande undervisning om alkohol, narkotika och tobak inte har de effekter på elevernas riskbeteende som man tidigare trott. 80

Däremot ger en skolmiljö, där eleverna trivs och fungerar väl, ett grundläggande skydd. Skolans lärande kärnuppdrag och ett bra förebyggande arbete kompletterar således varandra. Man kan tala om fyra hörnstenar i skolans arbete att främja hälsa och förebygga riskbeteende:

I klassrummet Arbetsron är central, inte minst för dem som har svårt att klara skolans mål. Idag

Skolledarutbildningar 2007

vet man genom forskning vilka metoder som fungerar för att läraren ska kunna skapa struktur och arbetsro i klassrummet. Erfarenheter från skolor som systematiskt arbetat med att utveckla elevernas sociala och känslomässiga färdigheter visar på bättre studieprestationer, ett mjukare skolklimat och minskat riskbeteende bland eleverna.


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Samarbete med föräldrarna

Skolk och mobbning

Samverkan med föräldrarna är viktigt både för studieprestationer och för att förebygga riskbeteende hos eleverna. Tydlig gränssättning, gärna gemensamt för föräldrarna i en klass, har visat goda resultat.

En bred strategi mot mobbning samt att motverka skolk är ytterligare viktiga insatser som förebygger riskbeteende hos eleverna.

Föräldrastödskurser, där föräldrarna möts och får stöd att hantera vardagskonflikter med barnen på ett bra sätt, har också ett starkt stöd i forskningen.

Elevhälsan Elevhälsan har både sakkunskap och närhet till eleverna. Motiverande samtal är en samtalsmetod som handlar om att bekräfta eleven och lyssna aktivt och som visat sig användbar i hälsosamtal med eleverna.

Fritiden Att utveckla ett intresse är en viktig skyddsfaktor. Om unga med riskbeteende däremot lämnas åt varandras sällskap ökar deras riskbeteende.

En förebyggande policy Skolan är en pusselbit i ett brett förebyggande arbete i det omgivande samhället. Policies och handlingsplaner framtagna i samverkan med många olika grupper på såväl kommun- som skolnivå skapar långsiktighet samt gemensamma visioner och mål.

Boka föreläsare på www.fhi.se/skolanforebygger Statens folkhälsoinstitut har utbildat drygt tjugotalet föreläsare/inspiratörer som kan presentera innehållet i regeringsuppdraget Skolan förebygger vid studiedagar, seminarier och konferenser i din kommun.

DISTANSUTBILDNING FÖR SKOLLEDARE OCH POLITIKER Som ett led i regeringsuppdraget Skolan förebygger arrangerar Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet en fempoängskurs på temat hälsa, lärande och prevention i skolan. Kursen syftar till att ge kunskap om verkningsfulla hälsofrämjande och förebyggande metoder. Den ger färdigheter att analysera skolan och närområdet i termer av risk- och skyddsfaktorer samt förståelse för flickors och pojkars olika livsvillkor. Kursen riktar sig i första hand till skolledare, skolchefer, politiker inom området barn och unga samt elevhälsans samordnare. Inledning och avslutning äger rum vid Örebro universitet. Övriga föreläsningar kan följas via telebild på lärcentra i olika delar av landet. En kursomgång är redan påbörjad hösten 2006. Ytterligare en kurs kommer att genomföras hösten 2007. Information samt anmälningsblankett till 2007 års kurs kommer att finnas på www.fhi.se/skolanforebygger efter årsskiftet.

Kontaktpersoner: Bengt Sundbaum, tfn 08-566 135 22 e-post: bengt.sundbaum@fhi.se Ingrid Bolmgren, tfn: 08-566 135 77 e-post: ingrid.bolmgren@fhi.se Lena Bergman, tfn: 08-566 135 32 e-post: lena.bergman@fhi.se Karin Liljeberg, tfn: 08-566 135 50 e-post: karin.liljeberg@fhi.se Lisen Sylwan, tfn: 063-19 97 21 e-post: lisen.sylwan@fhi.se Britt Dahl-Jansson, tfn: 08-566 136 05 e-post: britt.dahl-jansson@fhi.se www.fhi.se/skolanforebygger www.skolledarutbildningar.se

81


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Eva Larsson - Notera – respekt är grunden

Notera Mobbning Tångavägen 29 447 34 Vårgårda Kontaktperson: Eva Larsson Tfn: 0322-62 17 09 Mobil: 0709-61 55 62 E-post: eva.larsson@mobbning.se Hemsida: www.mobbning.se

Mobbning, utfrysning och trakasserier förekommer i alla skolformer – både öppet och dolt. Trivseln kan försämras utan att vi märker hur det går till. Hur tar vi reda på vad som sker under ytan? Vad kan vi göra åt det som inte syns? Ett aktivt förebyggande arbete är numera obligatoriskt. Lagen betonar skolans fostrande uppdrag och all personal förväntas kunna reagera ”relevant” mot kränkningar. Vad innebär det i praktiken? Jag ger förslag på hur vi kan förändra intoleranta attityder och kontrollbeteenden samt hur vi kan skapa förtroende hos eleverna för vår fostran. Kurs I: Att levandegöra respekt och förebygga kränkningar • Vilka attityder bereder väg för mobbning? Vilka förhållningssätt hos oss vuxna påverkar elevernas beteende? Kan vi känna igen eleverna i oss själva? • Yrkesauktoriteten – vilken betydelse har den för värdegrundsarbetet? Hur kan vi skapa förtroende för våra krav på tolerans och respekt? • Hur kan vi förändra osynliga maktstrukturer? Hur upptäcker vi kränkningar som sker i det fördolda? Hur bemöter vi kroppsspråkets subtila kränkningar?

82

Jag heter Eva Larsson och arbetar för att vuxna, ungdomar och barn skall trivas på arbetsplatser och i skolor. De ungas arbetsmiljö är vuxnas ansvar, men vi vuxna behöver själva ha det bra för att vi skall kunna skapa en bra miljö för våra barn och elever. Jag är lärare med lång erfarenhet från grundskola och gymnasium och jag föreläser om den konkreta innebörden av den nya likabehandlingslagen.

• “Relevanta reaktioner mot trakasserier” - vad innebär det? Hur kan vi uttrycka oss när vi vill fostra elever? • Vad leder mobbning till? Vad vinner den som kränker? Mobbaren – vem är det? Hur kan vi samarbeta med elevernas föräldrar? Kurs II: Vilken betydelse har vuxnas kommunikation för intentionerna i likabehandlingslagen? • Elever klagar över att vuxna inte märker kränkningar. Beror det på eleverna eller oss vuxna? • Vilken koppling kan finnas mellan skolan som vuxenarbetsplats och skolan som elevarbetsplats? Vilket ansvar har en enskild arbetstagare för andras trivsel? • Vilka är indikationerna på intoleranta inställningar hos vuxna? Hur påverkas en arbetsplats av kritiska och ironiska sätt att tala? När blir ett skämt sårande? • Hur kan vi påverka problematiska attityder hos vuxna? Hur undviker vi att såra? • Vilka konsekvenser får det för människor att bevittna kränkningar i den dagliga miljö? Målgrupp: skolledare och personal i grundskolan, gymnasiet och förskolan Utformning: alltifrån enstaka föreläsningar till längre utbildningar med seminarier, rådgivning, auskultation och coachning.

Skolledarutbildningar 2007

Kurs III: Skolledarens roll i det förebyggande arbetet mot kränkningar • Finns det likheter mellan barns kränkande tendenser och vuxnas? Vad kan skolledaren göra när vuxna kränker? • Hur kan rektor upptäcka och påverka strukturer som hämmar det förebyggande arbetet? • Lagen ger eleven rätt att avgöra vad som är kränkande. Elever som tillrättavisas av vuxna kan ibland känna sig kränkta. Hur tydliggör vi skillnaden mellan fostran och kränkning? Konflikt – trakasseri – mobbning – vad är vad? • Hur kan likabehandlingsplanen bli ett redskap som lever och används i det praktiska arbetet? Vad är viktigt i samarbetet med elevernas föräldrar? • Hur bemöter skolan den som har blivit mobbad? Vad innebär upprättelsen?

Välkommen att ta kontakt för offert eller referenser! Fördjupningsmaterial: “Mobbad? Det har vi inte märkt! (Liber),” böcker, cases och diskussionsunderlag. Pedagogiskt material: Frida, Erik och de andra (för grundskolan), Malin, Emil och de andra (för gymnasiet) och Vad säger barnen? (för föräldrar)


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Under ytan

Sexuell läggning – vad har det med skolledare att göra?

Koordinator Gunnar Svensson Mobil: 070-880 58 66. E-post: info@ytan.se Hemsida: www.ytan.se

Du som skolledare och arbetsgivare har ett särskilt ansvar att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling på grund av sexuell läggning inom skolan – både bland skolans vuxna och elever. Sedan den 1 april 2006 gäller dessutom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Sexuell läggning är en arbetsmiljöfråga. Kunskaper om hur normer påverkar arbetsmiljön i skolan bidrar till en mer öppen och inkluderande arbetsplats för både vuxna och elever.

Equalprojektet Under ytan

Samarbeten

Enligt en enkätundersökning uppger 92% av de tillfrågade lärarna att de inte har fått tillräcklig utbildning eller kompetensutveckling i frågor kring sexuell läggning. Undersökningen visade också att efterfrågan på kunskap är stor – och därför är det viktigt att du som skolledare för upp frågan på dagordningen.

I Equalprojektet Under ytan samarbetar:

Projektet ”Under ytan” utbildar skolledare, lärarlag och övrig skolpersonal om diskrimineringsgrunden sexuell läggning och hur föreställningar och normer om sexuell läggning och kön påverkar skolans elever och vuxna. Hör av dig för mer information eller intresseanmälan till info@ytan.se. Du kan också kontakta koordinator Gunnar Svensson på 070-880 58 66.

• Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

• Linköpings Universitet, Lärarprogrammet i Norrköping

• Lärarförbundet • Lärarnas Riksförbund • Sveriges skolledarförbund • Myndigheten för skolutveckling • HomO • RFSL • RFSL Ungdom • Sveriges Förenade Gaystudenter • Lärarhögskolan i Stockholm Södertälje kommun

Läs mer på www.ytan.se Ps. Till de som är snabba kan utbildningen erbjudas helt gratis tack vare EU-stöd.

www.skolledarutbildningar.se

83


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Alna Sverige – Vad behöver du som ledare veta om alkohol- och drogfrågor i arbetslivet? Alkohol- och drogfrågor

Alna Sverige Kungstensgatan 38, 4 tr 113 59 Stockholm Tfn: 08-564 407 70 Fax: 08-30 40 29 E-post: info@alna.se Hemsida: http://www.alna.se

i arbetslivet är mer aktuella än någonsin. Med slimmade organisationer som ställer krav på ett högt tempo finns det mycket att tjäna på att arbeta på rätt sätt med de här frågorna. Det handlar förutom om ekonomin och trivseln, om kvalitet, säkerhet, produktivitet, utveckling och lagstiftning. Alna har stor kunskap om och lång erfarenhet av metoder för att sätta igång de här processerna på arbetsplatserna. Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO, SKL (Sveriges Kommuner och landsting), KFO (Kooperationens arbetsgivarorgansiation) och IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer) är huvudmän för Alna som

finns på nio orter i Sverige. Vår verksamhet bygger på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi arbetar företagsnära och processinriktat och insatserna anpassas till respektive arbetsplats och de människor som arbetar där.

Faller en faller alla Om en arbetsplats har tydliga normer och regler för hur det ska fungera blir det lättare att ta tag i problem när de uppstår. På köpet får man en bättre arbetsmiljö, en ”mänskligare” attityd när man ger människor ett chans att reflektera och ta ställning till alkohol och droger och dess konsekvenser. Se våra aktuella utbildningar och seminarier på:

www.alna.se/kalendarium

Föllingekliniken AB – Ger hälsa och balans i livet. Och kraft att komma tillbaka. Friskare medarbetare!

Föllingekliniken AB – ett företag inom Folksam Hälsa AB Storgatan 25 830 60 Föllinge Tfn: 0645-71 50 00 Fax: 0645-71 50 55 E-post: receptionen@follingekliniken.se Hemsida: www.follingekliniken.se

Föllingekliniken anlitas bl a av AFA försäkring och uppfyller kriteriet att arbeta enligt vetenskapligt bevisat effektiva metoder.

80-90% av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade, d v s ett resultat av hur vi väljer att leva våra liv. På Föllingekliniken hjälper vi dig och dina medarbetare att göra rätt val – med kunskap och verktyg. Vi jobbar på fyra nivåer för att öka insikt, förebygga ohälsa och rehabilitera från långtidssjukskrivning. 1. Ta reda på hur medarbetarna mår genom att gå med ledningsgruppen eller arbetsgruppen på en stress- och livsstilskonferens på Föllingekliniken. Den ger insikt om vad hälsa och livskvalitet är och att livsstilsförändringar är både möjliga och ibland nödvändiga.

2. Erbjud dina medarbetare att må bra. Stress- och livsstilsprogrammet ger personlig utveckling inom livsstil, stress och arbete. Programmet förebygger sjukskrivningar. 3. Erbjud sjukskrivna medarbetare en chans att komma tillbaka till arbetslivet. Det individuella rehabiliteringsprogrammet ger snabb och effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering. 4. Som chef kan du gå en tvådagars chefsutbildning, där du lär dig vilket ansvar du har som chef och hur du kan minska risken för ohälsa och sjukskrivning.

Hör av dig så hittar vi en lösning som passar dig och dina medarbetare! Läs mer på www.follingekliniken.se

84

Skolledarutbildningar 2007


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

Görel Fred Konsult – Förbättra föräldrasamtalet – för elevens skull. Halv eller heldagsföreläsning. Det svåra samtalet Att samtala med föräldrar till elever som det av någon anledning inte går så bra för i skolan upplever många lärare som svårt. Är det någon idé? Det verkar ändå inte göra någon skillnad för man får inte någon hjälp! Görel Fred Konsult Mobil: 0708-79 89 85 E-post: gorelfred@hotmail.com Hemsida: www.gorelfred.se

Men, föräldrar och barn hänger tätt samman. Föräldrar kan i många fall bli skolans stöd om man lär sig mer om hur man ska göra. För eleven kommer detta att göra stor skillnad. När föräldrars tilltro till skolan ökar så ökar också elevens tilltro. ”Handbok i föräldrasamtal” utkom 2005. I den har författaren samlat 18 vanliga frågor om svårigheter i föräldrasamtal som lärare haft.

Under denna föreläsning delar hon med sig av kunskaper kring hur man förbättrar föräldrasamtalet – för elevens skull.

Görel Fred Görel Fred har arbetat c:a 15 år i skolan. Först som skolkurator och sedan som familjeterapeut på ett skoldaghem. Sedan 8 år tillbaka arbetar hon heltid som utbildare, handledare och terapeut. Hon har arbetat med lärargrupper över hela Sverige i utbildning och handledning. För information se www.gorelfred.se eller gorelfred@hotmail.com eller ring 0708-79 89 85.

NCFF

– Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Vägen till rörelseglädje och goda matvanor! – en utmaning som berör hela skolan Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom - NCFF - vill stimulera och inspirera landets skolor i deras hälsofrämjande arbete. NCFF Örebro universitet 701 82 Örebro Tfn: 019-30 12 48 Hemsida: www.oru.se/ncff

Vi inbjuder till:

Övriga aktiviteter som planeras under 2006-2007

Dans i skolan aktiviteter och utmaningar

Utbildningar, fortbildningar och kompetensdagar

Resurskatalog om friluftsliv i skolan Lokala mötesplatser m.m.

Nationella och regionala konferenser om samspelet mellan fysisk aktivitet, matvanor, god hälsa och elevens lärande.

För mer information om aktiviteterna besök vår hemsida www.oru.se/ncff Där kan du också prenumerera på vårt Nyhetsbrev gratis och få inspiration från de lärande skolexemplen i vår databas!

www.skolledarutbildningar.se

85


13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

RFSU

– stöd för skolledare att arbeta effektivt med de nya direktiven Hur styra utan att ställa?

Dessutom ska internationella rättighetsöverenskommelser ligga till grund för elevens reflektioner om jämställdhet och sexuell läggning. Ytterligare ansvar för att rättighetsperspektivet tas tillvara i skolan har sedan Våren 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Sammantaget ställer detta större krav på skolledarna.

Hur kan man som skolledare strukturera det ämnesövergripande sex- och samlevnadsarbetet? Hur kan man förstå kursplanernas skrivningar om kön och sexualitet? Vilken fortbildning behöver personalen?

Ökat ansvar för skolledarna

RFSU Box 4331 102 67 STOCKHOLM Besöksadress: Medborgarplatsen 3 Tfn: 08-692 07 91 Hemsida: www.rfsu.se, eller: www.rfsu.se/skolsajt E-post: stefan.laack@rfsu.se

För mer information kontakta Stefan Laack, utbildningssamordnare på RFSU, tel 08-692 07 94.

I läroplanen står att sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas ämnesövergripande, och att rektor ansvarar för att så sker. Under 2007 stärks målen för och skrivningarna om sex- och samlevnad i kursplanerna. Det innebär bl a att fler lärarkategorier får ansvar för undervisningen. Centralt i de nya kursplanerna är att eleven förstår sex- och samlevnadsfrågorna ur ett samhällsperspektiv.

Som ett stöd i arbetet kan RFSU, också i samverkan med andra organisationer eller myndigheter t ex Myndigheten för skolutveckling och HomO, anordna uppdragsutbildning för skolledare. Vi utformar den utbildning som ni behöver.

Vill du få fler sökanden till din gymnasieskola? Ett samarbete med oss innebär fler elever till er. Gymnasium.se

är platsen där elever väljer sin gymnasieskola.

Kontakta

gärna oss för en

förutsättningslös diskussion kring ett samarbete som kan innebära fler sökande till er skola!

Tel: 08-545 826 40 Mail: mats.lowkrantz@studentum.se Web: www.gymnasium.se

I samarbete med

som även rekryterar studenter till: Språkutbildningar - KY-utbildningar - Folkhögskolor Yrkesutbildningar - Distansutbildningar - Komvuxutbildningar Akademiska utbildningar - Internationella utbildningar - Vuxenutbildningar


14. NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN

En nationell resurs för skolans kemiundervisning

– www.krc.su.se

Som rektor kan du tillsammans med din skolas kemilärare och/eller i samarbete med kommunens skolor beställa MYCKET förmånliga NO och kemistudiedagar.

Vår målsättning

KRC, KÖL Stockholms universitet 106 91 Stockholm Tfn: 08-163702 Mobil: 070-5779749 E-post: viviann@krc.su.se Hemsida: www.krc.su.se Hitta hit: se vår hemsida för beskrivning

Målsättningen är att stödja kemilärare på främst grundskolans senare årskurser och i gymnasieskolan för att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning i kemi.

Vår verksamhet Vår verksamhet stöds av myndigheter, vilket gör att en del av vår verksamhet är avgiftsfri. Övrig verksamhet fås på mycket förmånliga villkor. Stödet till lärarna ges på många sätt. Vi ger fortbildning med information om forskningsrön och kemins roll för samhälle och miljö. Vi bidrar till

att skapa kontakter mellan skolan och kemibaserad industri. Vi utarbetar elevexperiment, ger råd om säkerhet och vi följer utvecklingen i skolan genom samarbete med bl.a. lärare och skolmyndigheter

(Nästan) avgiftsfri verksamhet Vårt Informationsbrev kommer gratis till svenska skolor med kemi- eller NO undervisning. Om ni saknar det, är det för att vi saknar er adress. Meddela per e-post. Vår hemsida har undervisningsresurser, som fritt används av skolor i undervisningssyfte. Vår frågelåda, på hemsidan, om kemirelaterade frågor, används av både lärare och elever. Studiedagar på olika teman kan beställas till skolor och kommuner. Tematiskt material kan beställas till självkostnadspris.

Centrum för tekniken i skolan – fem regionala teknikkonferenser Centrum för tekniken i skolan

Fem teknikkonferenser

(CETIS) är ett nationellt resurscentrum vid Linköpings universitet. Det finansieras av utbildningsdepartementet och har till uppgift bidra till teknikundervisningens utveckling i förskola och grundskola.

Skapar en möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling i Teknik!

Linköpings universitet CETIS Campus Norrköping 601 74 Norrköping

Många skolledare har berättat om att det är svårt att klara av teknikundervisningen - trots att det är ett obligatoriskt ämne. Det beror bl a på att det finns så få lärare med Teknik i sin utbildning. En endagskonferens löser inte det utbildningsproblemet, men den kan bidra med idéer och inspiration till den redan rutinerade och göra den som kanske just börjat säkrare i sadeln.

E-post: cetis@cetis.liu.se Hemsida: www.cetis.se

Hur hittar man helheten i teknikundervisningen? Besök någon av teknikkonferenserena!

www.skolledarutbildningar.se

CETIS fem regionala teknikkonferenser för lärare i förskola och grundskola är ett bra alternativ – dessutom till ett överkomligt pris: 550:- per person. Läs mer om CETIS och de fem konferenserna på www.cetis.se! 87


15. MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

Lectia AB

– Mångfaldsdagen Hjärnsläpp!®

Lectia AB Box 2077 103 12 Stockholm Tfn: 08-566 301 50 Fax: 08-566 300 14 E-post: info@lectia.se Hemsida: www.lectia.se

Lectia AB är kunskapsföretaget som specialiserat sig på mångfaldsfrågor i arbetslivet. Hur förhindrar vi diskriminering på arbetsplatsen p.g.a. kön, etnicitet, funktionshinder, religionstillhörighet och sexuell läggning? Hur övertygar vi varandra om att en ökad mångfald är bra för organisationen och produktiviteten, ja t.o.m. för det ekonomiska utfallet? Lectia AB har utvecklat konceptet Hjärnsläpp® som rymmer ett brett spektra av utbildningar i form av seminarier, föreläsningar och anpassade kurser på området. Kort sagt, vi har verktygen för att tillgodose ert utbildningsbehov. Såväl för personalen som för era elever/studenter.

Mångfaldsdagen Hjärnsläpp! En rolig, inspirerande och lönsam seminariedag. Fyra kunniga föreläsare - och fantastiska underhållare - delar med sig av sina egna erfarenheter, tankar och upplevelser av att tillhöra en minoritet. De resonerar kring fördelarna med ökad mångfald i organisationen - inte minst de ekonomiska - och diskuterar med varandra och med deltagarna. Syftet är inte bara att deltagarna ska skratta och ha trevligt. De får också bra verktyg, handfasta förslag och massor av goda råd hur man går vidare med mångfaldsarbetet på sin arbetsplats. De kommer att lämna Mångfaldsdagen Hjärnsläpp® med många AHA! och de får med sig en nästan färdig jämställdhets- och mångfaldspolicy och ett bra underlag för en heltäckande jämställdhets- och mångfaldsplan till sin arbetsplats! Idag har vi flera olika lagar mot diskriminering p.g.a. etnicitet, funktionshinder, religion, kön och sexuell läggning. En ny och sammanhållen diskrimineringslag, som även omfattar åldersdiskriminering och diskriminering p.g.a. könsidentitet, planeras träda i kraft 2008.

88

Eftersom Mångfaldsdagen Hjärnsläpp® täcker in alla dessa begrepp, så kommer deltagarna att bli väl förberedda inför detta!

Öppna seminariedagar Våra öppna seminarier har en allmänt hållen inriktning som passar alla. På hemsidan www.hjarnslapp.se finns alltid färsk information om var och när vi arrangerar den öppna varianten av Mångfaldsdagen Hjärnsläpp®.

Skolledarutbildningar 2007

Anpassade seminariedagar För er som hellre vill ha en ”egen” Mångfaldsdag, med utgångspunkt från de speciella förutsättningar som råder på just er arbetsplats, kan vi erbjuda en anpassad variant av seminariedagen. Eller en del av dagen om ni så vill. Kanske har ni idag en jämställdhetsplan som ni vill utgå ifrån och modifiera. Eller ni kanske vill fördjupa er särskilt inom något del- eller problemområde. Tillsammans diskuterar vi oss fram till den anpassning ni behöver.


15. MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa det problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” Albert Einstein

Claes Schmidt/Sara Lund

Anpassade utbildningar och kurser Ett bra komplement till Mångfaldsdagen Hjärnsläpp® är en eller ett par utbildningsdagar på arbetsplatsen för de som deltagit i seminariet. Syftet kan vara att implementera en heltäckande mångfaldsplan med hjälp av de verktyg ni erhållit under seminariedagen. Det kan också finnas ett behov av fördjupning inom något delområde som upplevs som särskilt angeläget. Eller så anser ni helt enkelt att en anpassad kurs är ett bättre format än heldagsseminariet. Vad syftet än är så kan vi alltid leverera den kurs eller utbildning som tillgodoser era behov.

Zeid Andersson

Föreläsningar För Mångfaldsdagen Hjärnsläpp® har vi handplockat fyra kunniga och underhållande föreläsare - Özz Nûjen, Thomas Fogdö, Zeid Andersson och Claes Schmidt/ Sara Lund. Vid sidan av deras oslagbara förmåga att fängsla, roa och överraska åhörarna har de också fördelen av att vara oerhört flexibla med en variationsrik flora av ämnen inom ramen för konceptet Hjärnsläpp®. Kontakta oss gärna så hjälper vi till att planera er föreläsning. Även om vi tror att Özz, Thomas, Zeid eller Claes/Sara kommer att ligga högt på er önskelista, så är det förstås inte helt säkert. Då har vi å andra sidan många andra förslag på föreläsare inom vårt breda kontaktnät, så på något sätt kan vi alltid tillmötesgå era önskemål.

Thomas Fogdö www.skolledarutbildningar.se

”Minoriteterna i Sverige utgör majoriteten av befolkningen.” Mosebacke Monarki

”You say you want a revolution - why don’t you start within yourself?” John Lennon

Lectia AB samarbetar bl.a. med: Ledarna Sensus studieförbund Svenska ESF-rådet Växtkraft Mål 3 Studiefrämjandet i Östergötland TCO-rådet i Örebro

Özz Nûjen 89


16. FÖRELÄSARE/UTBILDARE & KONFERENSER

SAJ - förmedlar kreativa lösningar åt skolan och näringslivet

SAJ samarbetar med Sveriges bästa föreläsare, inspiratörer, utbildare, moderatorer och debattledare! Var och en med sina särskilda erfarenheter och kompetensområden. Ämnena varierar från allt mellan grupputveckling och ledarskap till motivationshöjning och konflikthantering. SAJ Förmedlingsbyrå AB Box 133 541 23 Skövde Besöksadress: Kaplansgatan 16 A Tfn: 0500 – 42 86 02 alt. – 42 76 20 Fax: 0500 – 42 87 66 Mobil: 0705 – 17 70 46 E-post: info@saj.se Hemsida: www.saj.se

Problemlösare som ser möjligheter Vår uppgift är att lösa våra uppdragsgivares problem och nå ett väl definierat mål, snarare än att bara förmedla en föreläsare, inspiratör eller utbildare, säger Anna Jonsson som driver och äger SAJ Förmedlingsbyrå tillsammans med sin man och kollega Stefan. - Det handlar alltid om att vi skall hitta rätt upplägg åt skolan eller företaget som vill ha en föreläsare. Därför lägger vi ner lite mer tid för att ta reda på vilka syften du har för att hitta rätt person för varje tillfälle, säger Anna. Denna grundsyn har gjort SAJ till en av Sveriges mest anlitade förmedlingsbyråer. Hos SAJ får ni vägledning och experthjälp att finna rätt person och upplägg.

Förmedlare och rådgivare SAJ förmedlar och fungerar som rådgivare och har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att nå det syfte och mål ni har med er aktivitet. På ett personligt och professionellt sätt hjälper vi er att hitta rätt föreläsare till rätt tillfälle - till rätt pris!

SAJ erbjuder • Föreläsare som motiverar att ta in nya kunskaper och som skapar mervärden! 90

• utbildare som åtar sig uppdrag och erbjuder med studie- och utbildningsdagar, kurser samt medverkar vid kick offer, konferenser och andra typer av möten!

är det interna konferenser och kongresser eller kundevents. Oavsett sammanhang så finns rätt moderatorer och debattledare hos SAJ.

• moderatorer och debattledare som leder och skapar rätt nivå vid konferenser och möten!

Ett urval av föreläsare/utbildare med olika kompetenser:

• de råd ni behöver och har de kunskaper och erfarenheter som krävs att för att ni ska nå era mål! • rätt person till rätt tillfälle och vi håller våra löften!

Föreläser och utbildar om Vårt nätverk föreläser och utbildar bland annat inom följande ämnesområden; livskvalitet, ledarskap, coaching, personlig- och grupputveckling, relationer, etik, attityder, förändring, kommunikation, kreativitet, stress, kris- och konflikthantering, social kompetens, mångfald, framtid, trender, IT, kul på jobbet, tänja gränser, positivt tänkande, retorik, kroppsspråk, presentationsteknik, mediaträning och äventyr.

Leder möten Våra professionella moderatorer och debattledare leder olika typer av konferenser och möten samt skapar rätt känsla utifrån kundens önskemål och syfte. Ibland Skolledarutbildningar 2007

Inger Hansson, Claes Hellgren, Göran Lindberg, Torbjörn Nilsson, Kerstin Bäck, David Lega, Lou Rossling, Fredrik Härén, Tina Thörner, Tomas Enhager, Teo Härén, John Steinberg, Claes Ridell, Atle Johansen, Barbro Fällman, Jan Bylund, Sven Persson, Jan Ewers och Stefan Einhorn.

Ett urval av moderatorer/ debattledare: Malou von Sivers, Ulf Wickbom, Gabriella Ahlström, Patrik Peter, Thord Eriksson, Sharon Jåma, Peter Settman, Stina Lundberg–Dabrowski, Göran Rosenberg, Erik Blix, Fredrik Belfrage, Lennart Ekdal, Stefan Livh och Ulf Elfving.

Mer information: På vår hemsida www.saj.se hittar du fler föreläsare och utbildare och där kan du också beställa vårt Nyhetsbrev.


16. FÖRELÄSARE/UTBILDARE FÖRELÄSARE/UTBILDARE && KONFERENSER KONFERENSER

Education, Diversity and Excellence – Stor internationell konferens - 26 – 28 januari 2007 i Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun Vilunda gymnasium Drabantvägen 7 A 194 80 Upplands Väsby Tfn: 08-590 970 00 Mobil: 0739-10 40 48 Hemsida: www.conference07.info.se conference07@upplandsvasby.se

”Nothing is impossible! Detta påstår den f d rektorn Lorraine Monroe efter att ha lyckats förvandla en problemfylld skola i Harlem. Men hur gör man? Vilka olika modeller finns och vad ska man tänka på? Om du inte har svar på följande frågor är konferensen Education, Diversity and Excellence ett tillfälle för dig att öka din kompetens.

• • • •

Hur undervisar man elever som knappast förstår undervisningsspråket?

Det går att förbättra skolresultaten genom att öka kunskapen! Flera av de främsta skol- och språkforskarna i Australien, USA och Europa kommer till Upplands Väsby för att berätta om hur skolor och undervisning kan organiseras för att främja kunskaps- och språkutvecklingen hos elever med begränsade språkkunskaper. Konferensens temaområden är språkutvecklande ämnesundervisning, läsandets betydelse samt organisation och ledarskap. Förutom forskare kommer också praktiserande lärare att redogöra för hur forskningen kan tillämpas i praktiken.

Föreläsare Från Australien Jim Martin David Rose John Polias Från Europa Inger Lindberg Maurice Crul Ruth Mulvad Margareta Holmegaard Mariana Sellgren Bodil Hedeboe

Varför har man lyckats på International High School at LaGuardia Community College i New York City?

Anmälan & avgift Anmälan görs via hemsidan www.conference07.info.se

Hur kan språkutvecklingen påverkas i positiv riktning genom ämnesstudier? Hur gör man ämnesundervisningen begriplig för elever med begränsade språkkunskaper?

Hur lär man i praktiken eleverna de olika dragen i det skolrelaterade språket?

Vilka lösningar har den australiska genreforskningen funnit?

• • •

Vilken betydelse har den fria läsningen?

Inledningstalare: Nihad Bunar Moderator: Monica Axelsson

Hur kan man organisera och leda en mångfaldsskola så att själva mångfalden blir något positivt och eleverna lyckas?

Från USA Stephen Krashen Lorraine Monroe Michael Apple David & Yvonne Freeman Arieh Sherris Anthony De Fazio Amy Burrous Harold Bretstein

Enskild anmälan T o m 31/10: 3 600 kronor per person Fr o m 1/11: 4 150kronor per person Gruppanmälan (minst 5 personer) T o m 31/10: 3 400 kronor per person Fr o m 1/11: 3 950 kronor per person I avgiften ingår lunch, kaffe och förfriskningar under konferensdagarna.

Vad kännetecknar en demokratisk skola?

Mer information finns på www.conference07.info.se

Vad kan orsaken vara till att många flerspråkiga elever upplevs som ”stökiga”?

VÄLKOMNA!

www.skolledarutbildningar.se

91


www.skolledarutbildningar.se

Katalogen på webben

När utbildningsplatsen har betydelse I välfungerande miljöer är det lättare att prata, lyssna och lära. Det är tanken bakom kurs- och konferensanläggningen Djurönäset, som är specialanpassad för utbildningar och konferenser. Här finns plats för ända upp till 400 personer med personligt boende, ett välrenommerat kök, inomhuspool och underbara möjligheter till rekreation i skärgårdsnaturen. Hos oss får du en personlig projektledare, som ansvarar för att förverkliga helhetsupplevelsen. Därmed kan du fokusera helt på mötets mål och syfte. Det ökar självklart deltagarnas uppfattning om kvaliteten på mötet och om dig som arrangör.

130 40 • Djurhamn • tel 08-571 490 00 • fax 08-571 490 90 info@djuronaset.com • www.djuronaset.com


17. LITTERATUR

SKOLNYTT

– tidningen för skolledare Prenumerera på SKOLNYTT! Du får 10 fullspäckade tidningar och 18 aktuella nyhetsbrev per år med det allra senaste inom skola och utbildning.

SKOLNYTTS Kundservice Box 15412 104 65 Stockholm Tel: 08-462 28 30 Fax: 08-644 56 04 E-post: skolnytt@gleerups.se Hemsida: www.skolnytt.se Utgivare: Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö

Pedagogisk litteratur från Liber – Böcker som hjälper dig i det dagliga arbetet

www.liber.se

Varje nummer av tidningen SKOLNYTT tar upp ett nytt tema som t ex Skolans resurser eller Arbetsmiljö. Genom reportage, intervjuer, krönikor, recensioner och kopieringsunderlag får du djupgående kunskaper kring temat och annat som är aktuellt för dig som skolledare. SKOLNYTTS nyhetsbrev får du varannan vecka, 18 gånger per år. Just nu får du även en elegant tidskriftssamlare + USB-minne utan extra kostnad! Med SKOLNYTT har du full koll på allt som händer inom skolan!

Kompetensutveckla med inspiration och kvalitet

SN01 sid 01

06-06-20

11.00

Sida 1

NR:1 06/07

Normerna skapas i småpratet Ett samtal om samtal med

Jonas Hallberg

Tema:

SAMTAL Lönesamtalet Utvecklingssamtalet Konflikter

Läs mer och beställ på: www.skolnytt.se


69

Academus AB, Skapa och Lära 55

Affix

68

Alla Sinnen Sverige AB 41

Alma Education & Restart

84

Alna Sverige 75

Amadeus Kultur- & Språkmöten Amfora Samtal & Ledarskap AB

26

Arbetslivsinstitutet Skolmiljö 2000

78 36

Arbetsteknik C Akterhall AB Arena2000

28 55

Beslutskraft Bibo AB Bo Sundblad

29

Bodil Jönsson Utbildning AB Carin Windolf Kompetensutveckling Centrum för kommunstrategiska studier - Linköpings Univ.

60 41 28

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) Linköpings univ.

66

Centrum för tekniken i skolan (CETIS) - Linköpings univ.

87

CFL Nationellt centrum för flexibelt lärande

67 56

Cito Event 40

Coach Company Europa AB 36

edman7000 FramställningsAB Education, Diversity and Excellence - Upplands Väsby Kommun

91 61

EuroAcademy FEI - Företagsekonomiska Institutet

18 37

Folkuniversitetet

64

Frida Utbildning AB

84

Föllingekliniken AB Företagsutbildningar Sverige AB

33 50

GR Utbildning

58

Gällöfsta Utbildning

85

Görel Fred Konsult Hallberg Utbildning AB

30

Inst. för pedagogik och didaktik - Göteborgs Univ.

38

Inst. för Pedagogik, didaktik och psykologi - Högskolan i Gävle

38

IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB JGK Kompetens

20 37

Kompetensmagasinet

42

Kompus AB

43

Kontura International AB

22 87

KRC, Kemilärarnas resurscentrum 74

Kulturlänk AB 94

Skolledarutbildningar 2007

17. LITTERATUR

16. FÖRELÄSARE/UTBILDARE & KONFERENSER

15. MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET

14. NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN

13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

12. DATORKUNSKAP/IT & TEKNIK

11. KULTUR & SPRÅK

10. KVALITET

9. PEDAGOGIK

8. KAPACITETSUTVECKLING

7. UGL

6. PERSONAL/ORGANISATION

5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

4. COACHNING/ PERSONLIG UTVECKLING & MOTIVATION

3. ALLMÄNT

2. LEDARSKAP

Övrig kategoritillhörighet

1. REKTORSUTBILDNINGAR

Huvudkategori


Kunskapskällan AB

72

Kvalimera

72

27

Lärarhögskolan i Stockholm - Centrum för utbildningsledning

32

Pojkar är pojkar och flickor är flickor…(marknads...)

75 76

Microsoft AB 16 42

Människan i Centrum

85

NCFF 34

NFI Competence AB

46

Norstedts Juridik AB

82

Notera Mobbning 69

Olibur Kunskap 29

P.O.D.B & CO AB

68

Pavus Utbildning AB 43

Projektcoach Carina Höyheim

52

Provins fem 12

24 30

RektorsArenan AB RUT Skåne - Malmö Högskola

9

RUT västra regionen - Göteborg Univ.

6

RUT Mellansvenska regionen - Uppsala Universitet

11

RUT Nordvästra regionen Karlstads Univ.

7

RUT Norra regionen - Umeå Univ.

10

RUT Sydöstra regionen Linköpings Univ.

8 86

RFSU 44

90

SAJ Förmedlingsbyrå AB SIPU Förvaltningsutveckling

17. LITTERATUR

35

Lund University Education AB

Risling Partners

16. FÖRELÄSARE/UTBILDARE & KONFERENSER

56

Lärarfortbildning AB

Rektorsakademien

15. MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET 88

Lectia AB Lotzen

Myndigheten för skolutveckling

14. NATIONELLA RESURSCENTRUM FÖR SKOLAN

13. SKOLHÄLSA & SKOLFRÅGOR

12. DATORKUNSKAP/IT & TEKNIK

11. KULTUR & SPRÅK

10. KVALITET

9. PEDAGOGIK

8. KAPACITETSUTVECKLING

7. UGL

6. PERSONAL/ORGANISATION

5. SKOLJURIDIK/JURIDIK

4. COACHNING/ PERSONLIG UTVECKLING & MOTIVATION

3. ALLMÄNT

2. LEDARSKAP

Övrig kategoritillhörighet

1. REKTORSUTBILDNINGAR

Huvudkategori

50 73

Skoldialogen 54

Skolkompaniet

93

Skolnytt/Gleerups Statens Folkhälsoinstitut - Skolan förebygger Stiftelsen Fakultetskurser Stockholms Universitet

80 51 76

Svenska Officeutbildarna 70

Svenska Studieteknikförlaget 62

Tomatis Nordiska AB

83

Under Ytan 70

UngArt AB VJS

48 www.skolledarutbildningar.se

95


Vår förhoppning är att du som läsare får stor nytta av katalogen! Vi ses även på www.skolledarutbildningar.se och i nästa års utgåva av Skolledarutbildningar. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till samtliga medverkande företag och organisationer som gjort denna katalog möjlig! Fredrik Edborg, projektledare Skolledarutbildningar

96

Skolledarutbildningar 2007


Uppdatera din kompetens!

Som skolledare idag måste du ständigt utvecklas i din skolledarroll. Liber har litteraturen som hjälper dig i ditt dagliga arbete! Gå in på www.liber.se och bli inspirerad!

www.liber.se


www.skolledarutbildningar.se

Skolledarutbildningar2007  
Skolledarutbildningar2007  

Skolledarutbildningar2007

Advertisement