Page 1

ENFERMERI A


SERVI CI OS At enci 贸ndePr i mer osAuxi l i os. Al t aant eelI MSS Medi cament os B谩si cos(Noanti bi 贸t i cos) Tr ami t esdeVi genci as Jor nadasdeSal ud Tut or 铆 as


HORARI O DE7: 00 AM A 1 0: 00PM


www. ut bb. edu. mx

( 322)2268300 E x t . 1 4 1 2 Bl vd. NuevoVal l ar t aNo. 65

Enfermeria  
Enfermeria  

Servicios, Horarios de la Enfermería de la UTBB.

Advertisement