Page 1

co m/U

T

.co

ti ta TBa

lin am .

BZ

lin

BZ

gr

er

T

t witt

om/U

a

e

ok .c

inst

fac

bo

m / U n i ver z

i


Premýšľaš, čo a kde budeš ďalej študovať? Skús Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne! UTB je verejná vysoká škola – u nás sa teda neplatí školné. Pre slovenských poslucháčov platia rovnaké podmienky ako pre českých. Životné náklady sú v Česku a na Slovensku porovnateľné. Na UTB netreba hovoriť alebo písať česky – záverečné práce môžeš pokojne odovzdávať v slovenčine. Úplne stačí, že češtine rozumieš. Naviac u nás pôsobia desiatky slovenských pedagógov. A nakoniec – Zlín je hneď „za kopcom“. Bližšiu verejnú vysokú školu v Českej republike nenájdeš. Takže dovidenia na UTB.

Praha

Ostrava 370 km 108 km

Zlín

Brno

Žilina

137 km

178 km

67 km

Martin

Trenčín

Banská Bystrica

128 km

150 km 115 km

Trnava

Bratislava

3

Nitra

Košice


KTO SME? UNIVERZITA TOMÁŠA BAŤU! Mladá, moderná, dynamická, otvorená novým nápadom, hlásiaca sa k myšlienkam Tomáša Baťu… Prívlastkov, ktorými môžeme charakterizovať našu univerzitu, je naozaj veľa. Poďme si teda aspoň v stručnosti predstaviť vysokú školu, ktorá nesie meno jedného z celosvetovo najznámejších Čechov 20. storočia.

spolupracuje UTB s uznávanými architektmi – napríklad autorkou Univerzitného centra, v ktorom sídli rektorát a knižnica, je popredná svetová architektka a zlínska rodáčka Eva Jiřičná. V súčasnosti škola podľa jej návrhu stavia ďalší vzdelávací objekt. Kvalitnú univerzitu charakterizuje tiež rozvinutá veda, preto na každej z fakúlt funguje výskumné centrum. Okrem toho vznikli v minulých rokoch na UTB dve významné výskumné jednotky – Centrum polymérnych systémov, ktoré sa zaoberá materiálovými vedami orientovanými na polymérny výskum, a na aplikovanú informatiku zamerané Centrum bezpečnostných, informačných a pokročilých technológií.

UTB tvorí v súčasnosti šesť fakúlt, na ktorých študuje viac ako 10-tisíc poslucháčov. Uchádzači si môžu vybrať z najrôznejších odborov: technických a technologických, ekonomických, výtvarných a umeleckých, komunikačných, informatických, filologických, pedagogických alebo zdravotníckych. Okrem diplomu vydávame našim absolventom aj Diploma Supplement v angličtine – vďaka ktorému si môžu bez problémov nájsť prácu kdekoľvek v Európe.

Podľa rebríčka univerzít v krajinách rastúcich ekonomík, ktorý v roku 2017 zverejnila rešpektovaná spoločnosť Times Higher Education, je UTB 8. najlepšou univerzitou v ČR. V porovnaní českých a slovenských univerzít patrí UTB 9. priečka.

Študovať na UTB znamená vzdelávať sa v novom, modernom prostredí, ktoré spĺňa požiadavky kladené na univerzity tretieho tisícročia v tých najvyspelejších krajinách. Pri výstavbe nových objektov

UK Praha

ČVUT Praha

Masarykova univerzita Brno

Univerzita Palackého Olomouc

UK Bratislava

VUT Brno

VŠCHT Praha

ČZU Praha

UTB Zlín

VŠB-TU Ostrava

Zdroj: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/CZ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

4

STU Bratislava

ZLÍN Učebnica funkcionalistickej architektúry. Záhradné mesto. Sen z červených tehál a betónu. Sú rôzne výrazy, ktorými je možné Zlín charakterizovať. Zrejme najvýstižnejšie je vyjadrenie jedného z najvýraznejších architektov 20. storočia, Le Corbusiera: „Zlín jest žiarivým fenoménom.“ Skutočne – Zlín je jedinečný, druhé podobné mesto sa v Českej republike nenájde. (Na Slovensku existujú podobné mestá v menšom meradle – napríklad Svit alebo Partizánske). Od počiatku 20. storočia bol Zlín plánovito budovaný ako dôstojné centrum do sveta prenikajúcej firmy Baťa. Bývalý továrenský areál s pravouhlou sieťou očíslovaných ulíc inšpirovaný New Yorkom dnes prechádza konverziou na živé mestské centrum: mrakodrap z roku 1938 (vo svojom čase druhá najvyššia budova v Európe) je sídlom krajského úradu, v susedných uličkách si je možné posedieť pri fontáne, zájsť do niektorého z klubov na džezový koncert, dať si niečo dobré v palacinkárni, kaviarni alebo hostinci, zájsť na výstavu do múzea či galérie…

Vďaka tomu, že Zlín leží na úpätí Hostýnskych a Vizovických vrchov a zámerne bol budovaný ako mesto v záhradách, nie je z centra ďaleko do prírody. Cyklochodníky, lyžiarsky svah, bežecké trasy, unikátna vodná cesta Baťov kanál ponúkajú aktívnym aj rekreačným športovcom veľa možností na trávenie voľného času. Zlín, centrum východnej Moravy, poskytuje domov 80-tisíc obyvateľom. Počas roka sa tento počet zvyšuje o univerzitných študentov, v  lete o  ďalších návštevníkov, predovšetkým počas konania dvoch akcií európskeho významu. Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež priláka každoročne na prelome mája a júna do Zlína desiatky tisíc návštevníkov, v auguste potom mesto a jeho okolie hostí účastníkov a divákov automobilových pretekov Barum Rally, ktoré sú súčasťou majstrovstiev Európy. Staň sa aj ty jedným z nich.

5


ZAHRANIČIE Aj ty sa môžeš vydať na cestu. A je celkom jedno, či len do Rakúska, alebo rovno do Thajska či Kórey. Jednou z  hlavných priorít UTB je umožniť študentom stráviť časť štúdia v  zahraničí. Medzinárodné oddelenie univerzity disponuje ponukou stoviek partnerských univerzít po celom svete, takže vyjsť do sveta za skúsenosťami dnes nie je žiadny problém. Programy Erasmus+ a Freemover sú určené každému, kto túži po niečom novom. Vycestovanie ti umožní odpútať sa, rozviaže ti jazyk, pomôže ti nadviazať nové priateľstvá… Skrátka a jednoducho – vďaka pobytom v zahraničí budeš sebestačnejší, naučíš sa cudzie jazyky a spoznáš iné kultúry.

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT A ŠPORT Že sa na to zatiaľ necítiš? Nevadí. Celý svet príde za tebou! Na UTB študuje každý rok viac ako 900 zahraničných študentov zo štyroch rôznych kontinentov. Okrem medzinárodného oddelenia školy sa o nich stará tiež študentská organizácia Buddy System. Tá usporadúva napríklad Welcome Week, orientačný pochod Zlínom, uvítací večer, turnaj v bowlingu, venčenie psov z útulku, výlety, exkurzie, športovanie a mnohé ďalšie aktivity, ktoré ti prinesú zábavu, skúsenosti, zlepšenie komunikácie (a to vo viacerých jazykoch) a hlavne super kamarátov z celého sveta.

6

Dnešný Zlín, vzhľadom na to, že tu pôsobí 10-tisíc vysokoškolákov, asi najviac charakterizuje označenie „študentské mesto“. Študentský život totiž nie je len ležanie v knižkách, sedenie v učebniach a státie v laboratóriu. Najkrajšie spomienky na vysokoškolské roky sú spojené so zábavou, a  tej si v  Zlíne užiješ dosť. Kaviarenské typy, milovníci hostincov, návštevníci divadelných predstavení a koncertov, filmoví znalci – tí všetci si prídu na svoje. Rovnako ako rekreační športovci, ktorí môžu vyjsť na bicykli na cyklotrasy pozdĺž rieky Dřevnice a Baťovho kanálu, vyraziť na výlety do kopcov Vizovických a  Hostýnskych vrchov, do ZOO (ta patrí do prvej desiatky najnavštevovanejších turistických cieľov v ČR) alebo si zalyžovať na zjazdovke, ktorá končí hneď pri jednej z budov vysokoškolských internátov. Naši poslucháči sa môžu zapojiť aj do práce (alebo skôr zábavy) študentských organizácií, ktoré počas roku usporadúvajú akcie od

vítania prvákov, cez pripomienky medzinárodného dňa študentov, námornícky bál až po Apráles a Majáles. Môžu sa stať reportérmi, kameramanmi či zvukármi univerzitnej televízie Neon, pridať sa k spevákom univerzitného speváckeho zboru. Alebo… No, je toho veľa, čo sa dá na UTB robiť okrem štúdia. Uvidíte sami. Nesmie sa zabúdať ani na športové vyžitie, ktoré je na UTB naozaj široké. Môžeš rozhýbať boky na aerobiku, naučiť sa sebaobranu, chodiť do posilňovne, behať za loptou s hokejkou či liezť na hory (alebo na stenu) – a za to ešte dostaneš kredity! Ďalej má UTB v ponuke napríklad japonský šerm kendo, kulturistiku, lyžovanie, plávanie, softbal, squash, taekwondo, volejbal, fitbal, bedminton, tenis, stolný tenis, indoor cycling či sálový futbal. Okrem toho môžeš ísť na zimný zahraničný lyžiarsky kurz do Francúzska a Rakúska. Ponuku športov sa snažíme stále rozširovať – takže tento rok na zoznam pribudol tým cheerleaders. 7


• Študijný program: Chemie a technologie potravin (4 semestre) Študijný odbor: Technologie potravin Študijný odbor: Technologie tuků, detergentů a kosmetiky • Študijný program: Procesní inženýrství (4 semestre) Študijný odbor: Výrobní inženýrství Študijný odbor: Řízení jakosti

Študijný odbor: Technologie a řízení v gastronomii Študijný odbor: Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Technologická zařízení

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ Študijné programy a odbory pre akademický rok 2018/2019 Vavrečkova 275, 762 72 Zlín, tel.: + 420 576 031 336, e-mail: studium@ft.utb.cz, www.utb.cz/ft, www.facebook.com/ft.utb, www.instagram.com/ft.utb

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrov) Študijný odbor: Materiálové inženýrství Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí Študijný odbor: Polymerní materiály a technologie Študijný odbor: Polymerní materiály a technologie, špecializácia: Medicínské a farmaceutické materiály • Študijný program: Chemie a technologie potravin (6 semestrov) Študijný odbor: Chemie a technologie potravin Študijný odbor: Chemie a technologie potravin, špecializácia: Bezpečnost potravin špecializácia: Biotechnologie špecializácia: Chemie potravin a bioaktivních látek

Študijný odbor: Technologie a řízení v gastronomii Študijný odbor: Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Technologická zařízení Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (6 semestrov) Študijný odbor: Polymerní materiály a technologie Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí • Študijný program: Chemie a technologie potravin (6 semestrov) Študijný odbor: Chemie a technologie potravin Študijný odbor: Chemie a technologie potravin, špecializácia: Technologie mléka a mléčných výrobků 8

Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Ing.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (4 semestre) Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí Študijný odbor: Inženýrství polymerů Študijný odbor: Inženýrství polymerů, špecializácia: Medicínské a farmaceutické materiály Študijný odbor: Materiálové inženýrství • Študijný program: Chemie a technologie potravin (4 semestre) Študijný odbor: Chemie potravin a bioaktivních látek Študijný odbor: Technologie potravin Študijný odbor: Technologie tuků, detergentů a kosmetiky • Študijný program: Procesní inženýrství (4 semestry) Študijný odbor: Konstrukce technologických zařízení Študijný odbor: Výrobní inženýrství Študijný odbor: Řízení jakosti

Doktorské študijné programy (titul Ph.D.) Prezenčná i kombinovaná forma studia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (4 roky) Študijný odbor: Technologie makromolekulárních látek • Študijný program: Chemie a technologie potravin (4 roky) Študijný odbor: Technologie potravin • Študijný program: Procesní inženýrství (4 roky) Študijný odbor: Nástroje a procesy • Študijný program: Chemistry and Materials Technology (4 roky) Študijný odbor: Technology of Macromolecular Compounds • Študijný program: Chemistry and Food Technology (4 roky) Študijný odbor: Food Technology • Študijný program: Process Engineering (4 roky) Študijný odbor: Tools and Processes Šanca na prijatie:

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Chemie a technologie materiálů (4 semestre) Študijný odbor: Inženýrství polymerů Študijný odbor: Inženýrství ochrany životního prostředí

Bakalárske štúdium 83,3 %

9

Nadväzujúce magisterské štúdium 74,4 %

Doktorské štúdium 75 %


Termín podania prihlášok: Nadväzujúce magisterské ŠP 30. 3. 2018 Bakalárske ŠP Na nadväzujúce magisterské študijné odbory sa prijímacia skúška 18. 5. 2018 nadväzujúce magisterské ŠP odpúšťa. 31. 5. 2018 doktorské ŠP - české Doktorské ŠP 9. 3. 2018 - anglické Prijímacia skúška prebieha ústnou a písomnou formou. Náplňou ústnej prijímacej skúšky sú predovšetkým otázky týkajúce sa zamerania Podmienky prijatia: štúdia a predbežnej témy dizertačnej práce, problematiky špecializácie Bakalárske ŠP viažucej sa k odboru štúdia a overenie doterajšej odbornej a vedeckej Na bakalárske študijné odbory sa prijímacia skúška odpúšťa. činnosti. Náplňou písomnej skúšky je overiť znalosti anglického jazyka.

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ Kladieme dôraz na uplatnenie absolventov. Technologické a technické odbory patria dlhodobo k tým, ktorých absolventi sú na pracovnom trhu žiadaní. Ak teda úspešne absolvujete Fakultu technologickú, bez problémov nájdete zamestnanie so zodpovedajúcim ohodnotením. Vďaka tomu, že fakulta ponúka štúdium odborov kľúčových pre zdravotníctvo, kozmetiku, farmaceutický priemysel, strojárstvo, automobilový alebo potravinársky priemysel, je uplatnenie našich absolventov skutočne široké: od prevádzkových technológov cez vedúce a riadiace funkcie v priemysle, laboratóriách, výskume aj štátnej správe až k vedeckej alebo podnikateľskej činnosti. Našim cieľom je vytvoriť na Fakulte technologickej atmosféru, ktorá umožní študentom venovať sa tomu, čo ich baví, a  stretávať sa s  ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy. Študentom dávame možnosť

podieľať sa na reálnych výskumných projektoch fakulty priamo v laboratóriách. A keď už sme pri tom – laboratóriá našej fakulty patria k  tomu najlepšiemu, čo české vysoké školy ponúkajú. Nové laboratórne centrum bolo otvorené v roku 2014, takže disponuje najmodernejšími prístrojmi. A, pokiaľ ťa škola natoľko pohltí, že sa u  nás rozhodneš získať aj doktorát, dostaneš sa napríklad až do Centra polymérnych systémov, čo je špičkové pracovisko UTB zamerané na výskum polymérov pre plastikársky a gumárenský priemysel. Takže, ak hľadáš fakultu, ktorá ťa pripraví do života, ale zároveň miluješ dobrodružstvo a chceš byť súčasťou neuveriteľných príbehov, skrátka ak chceš byť Fantastický Technológ, poď tam, kde môžeš spoločne s nami laboratvoriť! 10

KLÁRA KOVACSOVÁ v maturitnom ročníku pre štúdium chémie. Po otvorení listu s informáciou o výsledku prijímacieho konania s rozhodnutím „Prijatá“ sa dostavili otázky a  pochybnosti: Zvládnem vysokoškolskú chémiu? Bude ma tento odbor skutočne baviť a nájdem v tomto štúdiu uspokojenie? Teraz, po úspešnom absolvovaní, môžem povedať, že štúdium na Fakulte technologickej mi dalo rozhľad v oblasti chémie a technológie kozmetických surovín a  prípravkov, ktoré denne uplatňujem vo svojom zamestnaní. Oceňujem taktiež snahu fakulty o  zavedenie teoretických znalostí do kozmetickej praxe. S fakultou aj naďalej úzko spolupracujem a z pohľadu firmy oceňujem jej profesionálny prístup pri riešení projektov.

Klára Kovacsová vyštudovala na Fakulte technologickej odbor Chemie a technologie tuků, detergentů a kosmetiky. Už počas štúdia pôsobila na fakulte v aplikačnom centre kozmetických prípravkov a biomateriálov. V súčasnosti pracuje v laboratóriách prírodnej kozmetiky spoločnosti Nobilis Tilia. Vyvíja kozmetické výrobky postavené na prírodných základoch, ktorých výroba aj spôsob spracovania sú šetrné k životnému prostrediu. Už na strednej škole ma nadchla kozmetika. Pretože som do zloženia kozmetických produktov chcela preniknúť hlbšie, rozhodla som sa 11


Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Ing.)

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Študijné programy a odbory pre akademický rok 2018/2019 Mostní 5139, 760 01 Zlín, tel: + 420 576 032 685 dekanát, + 420 576 032 312 študijné oddelenie, e-mail: studium@fame.utb.cz, www.utb.cz/fame, www.facebook.com/fame.utb

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (6 semestrov) Študijný odbor: Management a ekonomika • Študijný program: Economics and Management* (6 semestrov) Študijný odbor: Management and Economics • Študijný program: Hospodářská politika a správa (6 semestrov) Študijný odbor: Účetnictví a daně Študijný odbor: Veřejná správa a regionální rozvoj • Študijný program: Systémové inženýrství a informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Řízení výroby a kvality

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (6 semestrov) Študijný odbor: Management a ekonomika • Študijný program: Economics and Management* (6 semestrov) Študijný odbor: Management and Economics • Študijný program: Hospodářská politika a správa (6 semestrov) Študijný odbor: Účetnictví a daně Študijný odbor: Veřejná správa a regionální rozvoj • Študijný program: Systémové inženýrství a informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Řízení výroby a kvality 12

• Študijný program: Hospodářská politika a správa (4 semestre) Študijný odbor: Finance Študijný odbor: Finance v špecializácii Finanční kontrola Študijný odbor: Veřejná správa a regionální rozvoj • Študijný program: Systémové inženýrství a informatika (4 semestre) Študijný odbor: Průmyslové inženýrství

Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (4 semestre) Študijný odbor: Management a marketing Študijný odbor: Management a marketing v špecializácii Design management Študijný odbor: Podniková ekonomika Študijný odbor: Podniková ekonomika v špecializácii Ekonomika cestovního ruchu • Študijný program: Economics and Management (4 semestre)* Študijný odbor: Management and Marketing Študijný odbor: Business Administration • Študijný program: Hospodářská politika a správa (4 semestre) Študijný odbor: Finance Študijný odbor: Finance v špecializácii Finanční kontrola Študijný odbor: Veřejná správa a regionální rozvoj • Študijný program: Economic Policy and Administration (4 semestre) Študijný odbor: Finance* • Študijný program: Systémové inženýrství a informatika (4 semestre) Študijný odbor: Průmyslové inženýrství

Doktorské študijné programy (titul Ph.D.) Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (4 roky) Študijný odbor: Management a ekonomika • Študijný program: Economics and Management* (4 roky) Študijný odbor: Management and Economics • Študijný program: Hospodářská politika a správa (4 roky) Študijný odbor: Finance • Študijný program: Economic Policy and Administration* (4 roky) Študijný odbor: Finance *výučba v anglickom jazyku (platená forma štúdia) Šanca na prijatie:

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Ekonomika a management (4 semestre) Študijný odbor: Management a marketing Študijný odbor: Management a marketing v špecializácii Design management Študijný odbor: Podniková ekonomika Študijný odbor: Podniková ekonomika v špecializácii Ekonomika cestovního ruchu Študijný odbor: Management ve zdravotnictví

Bakalárske štúdium 50,7 %

13

Nadväzujúce magisterské štúdium 62,5 %

Doktorské štúdium 46,3 %


Uchádzači odboru Management ve zdravotnictví musia vykonať prijímaciu skúšku, ktorú organizuje FaME, z oblastí: - manažérska ekonómia - manažérska psychológia - manažment - zdravotníctvo - ošetrovateľstvo. Termíny prijímacej skúšky bude 5. 6. 2018.

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Termín podania prihlášok: Bakalárske, nadväzujúce magisterské ŠP Doktorské ŠP

Koho bavia peniaze, banky, zaujíma sa o podnikanie, efektívne riadenie procesov či marketing, našiel vo Fakulte managementu a ekonomiky tu správnu školu. Z fakulty vychádzajú finančníci, podnikatelia, firemní riaditelia, systémoví inžinieri aj manažéri, ktorí sa uplatnia v  obchodných spoločnostiach, v  bankách, v  službách, v  priemyselných podnikoch, ale aj v štátnej správe a samospráve. V ovzduší Fakulty managementu a ekonomiky je „prítomný“ Tomáš Baťa. Jeho jedinečná, svetovo uznávaná koncepcia manažmentu, podnikovej ekonomiky a  podnikového aj občianskeho vzdelávania je na jednej z najkvalitnejších vysokých škôl s ekonomickým zameraním v Česku stále živá. Fakulta managementu a ekonomiky spolupracuje s radom vysokých škôl po celom svete. Vďaka spoločnému študijnému programu môžu študenti paralelne získať aj medzinárodne uznávaný titul BA/MSc. na britskej University of Huddersfield. V magisterskom štúdiu môžu jej poslucháči absolvovať napríklad kurz Firms of Competitiveness profesora Michaela E. Portera, ktorý prebieha v spolupráci s americkým Harvardom! Na fakulte pôsobí rad renomovaných ekonómov, napr. prof. Milan Zelený (najcitovanejší český ekonóm) alebo makroekonóm Ing. Petr Zahradník, MSc. Ďalším z bonusov našich poslucháčov je možnosť zapojiť sa do projektu Nadaní študenti. Vďaka nemu si môžu tí najlepší prehĺbiť svoje znalosti a zručnosti úzkou spoluprácou s firmami, čo ďalej zvýši ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Zvoľ si FaME a buď FaMEous!

31. 3. 2018 11. 5. 2018

Podmienky prijatia: Bakalárske ŠP Podmienkou pre prijatie je úspešné absolvovanie Národnej porovnávacej skúšky (NPS), ktoré organizuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (ďalej len SCIO). Každý uchádzač musí v období od decembra 2017 do apríla 2018 (v termínoch 9. 12. 2017, 2. 2. 2018, 3. 3. 2018, 29. 3. 2018 a 28. 4. 2018) aspoň raz absolvovať v rámci NPS test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Nadväzujúce magisterské ŠP Uchádzači do nadväzujúcich magisterských študijných odborov Finance, Finance so špecializáciou Finanční kontrola, Veřejná správa a regionální rozvoj, Management a marketing, Management a marketing so špecializáciou Design management, Podniková ekonomika a Podniková ekonomika so špecializáciou Ekonomika cestovního ruchu a  Průmyslové inženýrství musí vykonať prijímaciu skúšku, ktorú organizuje FaME, z oblastí - mikroekonómia - makroekonómia. Termín přijímací zkoušky je 6. 6. 2018. 14

kom jazyku na vybranú tému v rozsahu 2500–3000 slov. Poplatok za štúdium v cudzom jazyku je 2000 eur ročne. Doktorské ŠP Uchádzač do termínu podania prihlášok spracuje esej s rozšíreným abstraktom v anglickom jazyku na tému vybranú z tém DSP navrhnutých FaME, prípadne po predchádzajúcom prerokovaní so školiacim pracoviskom tému vlastnú (rozsah eseje 8 – 10 strán vrátane rozšíreného abstraktu 2 – 3 strany). Následne bude vyzvaný na prijímací pohovor, ktorý všestranne overí predpoklady uchádzača na vedeckú prácu v danom odbore, vrátane overenia znalostí angličtiny. Termín podania prihlášok je 11. 5. 2018.

Anglické ŠP Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky. Uchádzač predloží do 15. 5. 2018 vypracovanú esej v anglic-

MARTIN VALDA Či som mal zo začiatku štúdia strach? Áno, na škole som mal strach z matematických cvičení aj rešpekt pred štatistikou a účtovníctvom. Spomínam však hlavne na tie príjemné stránky štúdia – majálesy, študentské zľavy, relax pri spinningu, nočné brigády… Verím, že zámer a cieľavedomý prístup svätí prostriedky. Podpora a ústretovosť zo strany univerzity a fakulty mi potom výrazne uľahčila „skoky cez kaluže“. Samozrejme, že aj v  začiatkoch pracovnej kariéry som mal obavy, hlavne z  angličtiny. Najlepšie je však do toho skočiť. Z  pohodlia ležadla na pláži sa človek v plávaní nezdokonalí.

Martin Valda vyštudoval bakalársky program Ekonomika a management a  nadväzujúci magisterský odbor Finance. Počas štúdia strávil jeden semester na univerzite v dánskom Herningu, zúčastnil sa súťaží ako napr. Manažérom nanečisto a spolupracoval s organizáciou AIESEC. Vďaka tejto spolupráci získal najprv polročnú stáž v Paríži a následne ročnú stáž v spoločnosti Electrolux v Štokholme. Tu nakoniec zostal 4 roky. V  súčasnosti pracuje vo Viedni v  centrále spoločnosti Mondi Group, ktorá sa zaoberá výrobou papiera. Má zodpovednosť za business intelligence – efektívne využitie vnútropodnikových (najmä finančných) informácií z dátových skladov na podporu vrcholového vedenia. 15


FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ Študijné programy a odbory pre akademický rok 2018/2019 Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, študijné oddelenie: +420 576 034 214, +420 576 034 208, e-mail: studium@fmk.utb.cz, www.utb.cz/fmk, www.facebook.com/fmk.utb

Bakalárske študijné programy (titul Bc., BcA.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační studia (6 semestrov, titul Bc.) Študijný odbor: Marketingové komunikace • Študijný program: Výtvarná umění (6 semestrov, titul BcA.) Študijný odbor: Multimédia a design ateliéry: Design obuvi Design oděvu Design skla Digitální design Grafický design Produktový design Prostorová tvorba Průmyslový design Reklamní fotografie • Študijný program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby (6 semestrov, titul BcA.) Študijný odbor: Animovaná tvorba

Študijný odbor: Audiovizuální tvorba špecializácia: Kamera Režie a scenáristika Střihová skladba Vizuální efekty Zvuková skladba Študijný odbor: Produkce Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační studia (6 semestrov, titul Bc.) Študijný odbor: Marketingové komunikace Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Mgr., MgA.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační studia (4 semestre, titul Mgr.) Študijný odbor: Marketingové komunikace 16

Doktorské študijné programy (titul Ph.D.)

• Študijný program: Výtvarná umění (4 semestre, titul MgA.) Študijný odbor: Multimédia a design ateliéry: Design obuvi Design oděvu Design skla Digitální design Grafický design Produktový design Prostorová tvorba Průmyslový design Reklamní fotografie • Študijný program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby (4 semestre, titul MgA.) Študijný odbor: Animovaná tvorba Študijný odbor: Audiovizuální tvorba špecializácia: Kamera Režie a scenáristika Střihová skladba Vizuální efekty Zvuková skladba Študijný odbor: Produkce • Študijný program: Media and Communication Studies (4 semestre, titul Mgr.) Študijný odbor: Marketing Communications

Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Výtvarná umění (3 roky) Študijný odbor: Multimédia a design • Študijný program: Visual Arts (3 roky) Študijný odbor: Multimedia and Design

Šanca na prijatie:

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Mediální a komunikační studia (4 semestre, titul Mgr.) Študijný odbor: Marketingové komunikace

Bakalárske štúdium 19,9 %

17

Nadväzujúce magisterské štúdium 45 %

Doktorské štúdium 58,8 %


FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ Predmet prijímacej skúšky: Bakalárske študijné programy Mediální a komunikační studia Prijímacia skúška má písomnú formu a skladá sa z dvoch častí – skúšky kreativity a logického myslenia a skúšky všeobecných znalostí. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium v kombinovanej forme je doloženie najmenej dvojročnej praxe v odbore.

Kreatívci, event koordinátori, reklamní pracovníci, fotografi, filmári, grafici, dizajnéri skla, obuvi, odevov… Jedinečný typ vysokoškolského pracoviska. Dva smery štúdia. Jedni pre druhých, druhí pre prvých. Markeťáci a umelci. To je Fakulta multimediálnych komunikácií. Termín podania prihlášok: Bakalárske ŠP Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby Mediální a komunikační studia

30. 11. 2017 28. 2. 2018

Výtvarná umění Teorie a praxe audiovizuální tvorby Prijímacia skúška je dvojkolová. Prvé kolo (talentová skúška) – uchádzač odovzdá súbor domácich prác (hodnotí sa prejavený tvorivý potenciál uchádzača). Uchádzač, ktorý uspeje v prvom kole, postupuje do druhého kola, ktoré trvá tri dni a skladá sa z týchto častí: písomnej skúšky, skúšky tvorivých schopností a ústnej skúšky.

Nadväzujúce magisterské ŠP Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Mediální a komunikační studia 31. 3. 2018 Media and Communication Studies 31. 3. 2018 a 15. 6. 2018 Doktorské ŠP Výtvarná umění, Visual Arts Termín prijímacej skúšky: Bakalárske ŠP Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby Mediální a komunikační studia

Nadväzujúce magisterské študijné programy Mediální a komunikační studia Prijímacia skúška je dvojkolová. Prvé kolo má písomnú formu – hodnotia sa znalosti z marketingu a marketingových komunikácií (v prípade prezenčnej formy taktiež znalosť anglického jazyka). Uchádzač, ktorý uspeje v prvom kole, postupuje do druhého kola, ktoré prebieha formou ústnej skúšky. Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium v kombinovanej forme je doloženie najmenej dvojročnej praxe v odbore.

31. 5. 2018

15. 1. 2018 až 26. 1. 2018 30. 5. 2018 a 31. 5. 2018

Nadväzujúce magisterské ŠP Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby 19. 6. 2018 Mediální a komunikační studia 28. 5. 2018 a 29. 5. 2018 Media and Communication Studies apríl 2018 a jún 2018 Doktorské ŠP Výtvarná umění, Visual Arts

Media and Communication Studies Prijímacia skúška prebieha bez prítomnosti uchádzača. Uchádzač zašle v stanovenom termíne vypracovanú esej v anglickom jazyku na určenú tému a v požadovanom rozsahu. Študijný odbor sa vyučuje v anglickom jazyku a štúdium je spoplatnené.

jún 2018 18

Výtvarná umění Teorie a praxe audiovizuální tvorby Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí, a to z talentovej skúšky (na základe predložených materiálov sa hodnotí kreatívny vývoj uchádzača v období posledných rokov) a ústnej skúšky.

Visual Arts Prijímacia skúška je založená na hodnotení dokumentov, ktoré uchádzač zašle v stanovenom termíne, a prebieha bez jeho prítomnosti. Podmienkou prijatia na štúdium je doloženie certifikátu o skúške z anglického jazyka na úrovni min. B2. Študijný odbor sa vyučuje v anglickom jazyku a štúdium je spoplatnené.

Doktorské študijné programy Výtvarná umění Prijímacia skúška prebieha ako rozprava nad témou dizertačnej práce. Súčasťou prijímacej skúšky je overenie úrovne znalosti angličtiny uchádzača písomným testom.

Podmienky pre prijatie na štúdium sú zverejnené vždy v príslušnej smernici k prijímaciemu konaniu na www.utb.cz/fmk/chci-studovat/ jak-se-prihlasim – Smernica k prijímaciemu konaniu. Tematické okruhy a odporúčaná literatúra sú uvedené na www.utb. cz/fmk/chci-studovat/jak-se-prihlasim – Informácie o  prijímacom konaní. Informácie o prípravných kurzoch a možnostiach konzultácií nájdu uchádzači na www.utb.cz/fmk/chci-studovat/charakteristikaoboru – Celoživotné vzdelávanie.

JAN BÁRTEK Spätne môžem povedať, že štúdium na Fakulte multimediálnych komunikácií pre mňa bola naozaj správna voľba. Pedagógovia tu neopovrhujú reklamou a zároveň človeku nechávajú voľné ruky v umeleckej tvorbe, aby sa vydal smerom, kam ho to ťahá. A dokážu ho podporiť. Na spoločných projektoch sa spájajú a prelínajú jednotlivé ústavy a odbory fakulty, čo je jedinečná a nenahraditeľná príprava na prax. Zároveň mi moja alma mater sprostredkovala veľa kontaktov a priateľstiev, ktoré doteraz využívam (a užívam si) v profesijnom živote.

Jan Bártek absolvoval na Fakulte multimediálnych komunikácií program Teorie a praxe audiovizuální tvorby. Počas štúdií sa venoval natáčaniu reklamných spotov a  klipov pre známe české kapely. Niekoľkokrát bol nominovaný Akadémiou populárnej hudby na ocenenie Anděl za videoklip roku a raz túto cenu získal. Po dokončení štúdií sa začal venovať televíznym žánrom a cez televízne reality šou SuperStar, kde bol hlavným scenáristom, prešiel až k  hranej tvorbe v Českej televízii (veľkú popularitu si získal napríklad seriál Kosmo). V súčasnosti pripravuje svoj debutový celovečerný film, ktorý nadväzuje na zlínsku tradíciu detských filmov. 19


FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY Študijné programy a odbory pre akademický rok 2018/2019 Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika, tel.: +420 576 035 052, fax: +420 576 035 279, e-mail: studium@fai.utb.cz, www.utb.cz/fai, www.facebook.com/fai.utb

Bakalárske študijné programy (titul Bc.)

Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Ing.)

Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Informační a řídicí technologie Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management Študijný odbor: Inteligentní systémy s roboty Študijný odbor: Softwarové inženýrství Študijný odbor: Informační technologie v administrativě

Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (4 semestre) Študijný odbor: Automatické řízení a informatika Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management Študijný odbor: Informační technologie Študijný odbor: Počítačové a komunikační systémy Študijný odbor: Integrované systémy v budovách Študijný odbor: Učitelství informatiky pro střední školy

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (6 semestrov) Študijný odbor: Informační a řídicí technologie Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management (dá sa študovať aj v Prahe) Študijný odbor: Inteligentní systémy s roboty

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (4 semestry) Študijný odbor: Automatické řízení a informatika Študijný odbor: Bezpečnostní technologie, systémy a management Študijný odbor: Informační technologie Študijný odbor: Počítačové a komunikační systémy Doktorské študijné programy (titul Ph.D.) Prezenčná i kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Inženýrská informatika (4 roky) Študijný odbor: Inženýrská informatika Študijný odbor: Automatické řízení a informatika • Študijný program: Engineering Informatics (4 roky) Študijný odbor: Engineering Informatics Študijný odbor: Automatic Control and Informatics

Šanca na prijatie:

Bakalárske štúdium 66 %

20

21

Nadväzujúce magisterské štúdium 81,8 %

Doktorské štúdium 82,3 %


Podmienky prijatia: Bakalárske ŠP Prijímacia skúška na odbor Informační technologie v administrativě je formou testu zo Všeobecných študijných predpokladov a Informatiky. Na ostatné bakalárske študijné odbory je písomná prijímacia skúška odpustená.

Nadväzujúce magisterské ŠP Prijímacia skúška prebieha formou písomného testu zo znalostí odboru, do ktorého sa uchádzač hlási, na úrovni bakalárskeho štúdia. Doktorské ŠP Prijímacia skúška prebieha ústnou formou a spočíva v  odbornej diskusii zameranej na predpokladanú tému dizertačnej práce, v overení doterajšej odbornej a vedeckej činnosti a v overení znalostí angličtiny.

FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY Odborníci so znalosťami informačných, riadiacich a bezpečnostných technológií sú na trhu práce žiadaným „tovarom“. A  navyše dobre plateným. Ak teda chceš po absolvovaní vysokej bez problémov nájsť zamestnanie so zodpovedajúcim ohodnotením, sú informačné technológie výbornou voľbou. Ak sa rozhodneš pre Fakultu aplikovanej informatiky, fakultu zameranú na aplikovanú informatiku, automatizáciu, inteligentné budovy, bezpečnosť, merania a  tak ďalej, budeš študovať v modernom prostredí v laboratóriách vybavených špičkovou technikou na európskej úrovni. V  susedstve fakulty stojí vedecko-technický park zameraný na informačné a  komunikačné technológie s  európskymi parametrami. Takže kto sa neuspokojí „iba“ s  bakalárskym alebo inžinierskym titulom a  zostane na fakulte študovať aj doktorát, bude tu mať tie najlepšie podmienky pre vedeckú prácu. Vďaka tomu potom možno v budúcnosti získa niektoré z vedeckých ocenení. Pracovníci fakulty už ich majú vo svojich životopisoch veľa, tak prečo k nim nedoplniť

ešte Nobelovu cenu? A kto sa rozhodne založiť vlastnú IT firmu, môže to pri výhodných podmienkach urobiť práve v tomto vedecko-technickom parku, a rozšíriť tak počet úspešných podnikov našich absolventov, ktorí vyvíjajú softvér pre celý svet. Ak teda od počítača očakávaš viac než len hranie hier a sledovanie videí, poď študovať Fakultu aplikovanej informatiky do Zlína a  naprogramuj niečo FAIn! Termín podania prihlášok: Bakalárske ŠP Nadväzujúce magisterské, doktorské ŠP Termín prijímacej skúšky: Bakalárske ŠP Nadväzujúce magisterské ŠP Doktorské ŠP 22

31. 3. 2018 31. 5. 2018 18. 6. 2018 21.–22. 6. 2018 červen 2018

JIŘÍ BAROŠ Štúdium na FAI bolo pre mňa skvelým základom pre technickú prax. Dalo mi nutný teoretický základ pre oblasť informačných technológií a programovania, ale aj prehľad v iných technických disciplínach, čo oceňujem až s väčším odstupom. Štúdium ma tiež pripravilo na ďalšie veci nutné pre prax – napríklad systematický, analytický prístup k riešeniu problémov. Nemôžem nespomenúť aj veľa inšpiratívnych ľudí, ktorých som pri štúdiu na UTB spoznal.

Jiří Baroš vyštudoval odbor informačné technológie (program inžinierska informatika). Hneď po štúdiu nastúpil ako programátor do vtedy začínajúcej softvérovej firmy Edhouse, ktorá sídli v priestoroch ICT Vedecko-technického parku Fakulty aplikovanej informatiky UTB. Prešiel celým radom projektov a technológií, až sa stal vedúcim programátorom a projektovým manažérom. Aktuálne pôsobí na pozícii vedúceho oddelenia vývoja softvéru pre najväčšieho zákazníka firmy Edhouse – výrobcu elektrónových mikroskopov. Takisto pre tohto zákazníka pracuje na pozícii account manager. Spolupracuje s pobočkami firmy v Českej republike, USA a Holandsku. 23


FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Študijné programy a odbory pre akademický rok 2018/2019 Mostní 5139, 760 01 Zlín, tel.: +420 576 032 024-5, +420 576 038 008 (studijní oddělení), e-mail: studium@fhs.utb.cz, http://www.utb.cz/fhs, www.facebook.com/fhs.utb

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) • Študijný program: Porodní asistence (6 semestrov) Študijný odbor: Porodní asistentka • Študijný program: Zdravotně sociální péče (6 semestrov) Študijný odbor: Zdravotně sociální pracovník

Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Filologie (6 semestrov) Študijný odbor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi Študijný odbor: Německý jazyk pro manažerskou praxi • Študijný program: Philology (6 semestrov) Študijný odbor: English for Business Administration • Študijný program: Specializace v pedagogice (6 semestrov) Študijný odbor: Sociální pedagogika Študijný odbor: Učitelství pro mateřské školy • Študijný program: Ošetřovatelství (6 semestrov) Študijný odbor: Všeobecná sestra

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Specializace v pedagogice (6 semestrov) Študijný odbor: Sociální pedagogika Študijný odbor: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře Študijný odbor: Učitelství pro mateřské školy 24

Doktorský študijný program (titul Ph.D.)

• Študijný program: Ošetřovatelství (6 semestrov) Študijný odbor: Všeobecná sestra • Študijný program: Zdravotně sociální péče (6 semestrov) Študijný odbor: Zdravotně sociální pracovník

Prezenčná i kombinovaná forma studia: • Študijný program: Pedagogika (4 roky) Študijný odbor: Pedagogika

Nadväzujúce magisterské študijné programy (titul Mgr.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Pedagogika (4 semestre) Študijný odbor: Sociální pedagogika • Študijný program: Specializace v pedagogice (4 semestre) Študijný odbor: Pedagogika předškolního věku

Šanca na prijatie:

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Specializace v pedagogice (4 semestre) Študijný odbor: Sociální pedagogika Študijný odbor: Pedagogika předškolního věku

Bakalárske štúdium 45,6 %

25

Magisterské štúdium 43 %

Nadväzujúce magisterské štúdium 74,8 %

Doktorské štúdium 85,7 %


FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Podmienky prijatia:

Fakulta humanitných štúdií – to sú atraktívne a prakticky zamerané filologické, pedagogické, sociálne a  zdravotnícke odbory. Láka ťa praktická, na manažérov zameraná angličtina a nemčina? Alebo ťa skôr zaujíma sociálna pedagogika, učiteľstvo alebo vzdelávanie dospelých? A  čo tak pracovať v  zdravotníctve – ako pôrodná asistentka, všeobecná sestra alebo zdravotne sociálny pracovník? Ponuka odborov na Fakulte humanitných štúdií je naozaj široká. Stačí si len vybrať. Štúdium na fakulte ti otvorí dvere k novým možnostiam, príležitostiam a ľuďom. Študuj v modernom prostredí (už v roku 2017 dostavíme nový objekt, ktorý sa stane sídlom fakulty), načerpaj najnovšie znalosti zo svojej špecializácie a získaj skvelé uplatnenie v stále žiadanejších odboroch. Napríklad v medzinárodnom prostredí, kde využiješ svoje jazykové a manažérske znalosti. Alebo v školstve, v poradenských a výchovných zariadeniach a strediskách voľného času. Uplatníš sa aj pri riadení a vzdelávaní zamestnancov v najrôznejších podnikoch. Pomáhať môžeš v  sociálnej oblasti alebo v  zdravotníckych zariadeniach, v  domácej alebo komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti a  v  charitatívnych inštitúciách. Využi možnosti štúdia naplno a  choď na stáž do zahraničia alebo sa zapoj do niektorého z  mnohých dobrovoľníckych programov a  študentských projektov na fakulte. V rámci štúdia všetkých odborov navyše absolvuješ prax a získaš neoceniteľné skúsenosti a náskok pred ostatnými absolventmi u pracovných pohovorov. Na našej fakulte sa môžeš vydať smerom, ktorým chceš. Tak si ju zvoľ a staň sa Fakt Hustým Špecialistom. Termín podania prihlášok: Bakalárske, nadväzujúci magisterské ŠP Doktorský ŠP

Bakalárske ŠP Podmienkou pre prijatie je úspešné absolvovanie Národnej porovnávacej skúšky (NPS), ktorú organizuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (ďalej len SCIO). Pre jednotlivé študijné odbory uchádzači absolvujú nasledujúce testy: Anglický jazyk pro manažerskou praxi – Anglický jazyk (je možné nahradiť certifikátom minimálne na úrovni B2 nie starším ako 5 rokov, napr. Test of English as a Foreign Language, First Certificate in English, Cambridge Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, City & Guilds či štátnou maturitnou skúškou z anglického jazyka z výsledkom výborne, popr. vyššej úrovne náročnosti). Nemecký jazyk pro manažerskou praxi – Nemecký jazyk (je možné nahradiť certifikátom minimálne na úrovni B1 nie starším ako 5 rokov, napr. základná štátna jazyková skúška, Zertifikat Deutsch či štátnou maturitnou skúškou z nemeckého jazyka). Všeobecná sestra – Biológia Porodní asistentka – Biológia Zdravotně sociální pracovník – Základy spoločenských vied Sociální pedagogika – Základy spoločenských vied Učitelství pro mateřské školy – Základy spoločenských vied Andragogika v profilaci na řízení ludských zdrojů v neziskové sféře – Základy spoločenských vied Uchádzači o  kombinovanú formu študijného odboru Učitelství pro mateřské školy musia odovzdať kópiu pracovnej zmluvy, ktorá dokladuje predchádzajúce pôsobenie uchádzača na pozícii učiteľa materskej školy, a to počas minimálne polroka, alebo doklad o absolvovaní strednej pedagogickej školy (odboru zameraného na predškolskú pedagogiku). Súčasťou prihlášky v  prípade kombinovanej formy

31. 3. 2018 bude spresnené 26

študijného odboru Všeobecná sestra je platné Osvedčenie na výkon zdravotníckeho povolania bez odborného dohľadu v odbore všeobecná sestra alebo dokument dokladajúci výkon povolania v priamej ošetrovateľskej starostlivosti, a to minimálne 1 rok (vo forme potvrdenia od zamestnávateľa, vrátane vyššie úväzku).

Do nadväzujúceho magisterského odboru Pedagogika předškolního věku v prezenčnej a  kombinovanej forme prebieha prijímacie konanie bez prijímacej skúšky; rozhodujúcim kritériom pre prijatie uchádzača je výsledok štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia. U  uchádzačov o  nadväzujúce magisterské študijné odbory v  prezenčnej forme sa požaduje znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Nadväzujúce magisterské ŠP Do nadväzujúcich magisterských odborov Sociální pedagogika v prezenčnej a kombinovanej forme sú predmetom prijímacej skúšky odborné testy založené na tematických okruhoch bakalárskej štátnej záverečnej skúšky tohto odboru.

Doktorský ŠP Prijímacia skúška je komisionálna a jej účelom je overiť predpoklady uchádzača na vedeckú prácu v odbore a znalosť anglického jazyka.

LUKÁŠ MĚCH Lukáš Měch absolvoval bakalársky odbor Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Vďaka povahe študijného programu, vyučujúcim aj spolužiakom z celého sveta mohol už počas štúdia získavať podnety z  medzinárodného prostredia. Ako aktívny člen študentskej organizácie AIESEC sprostredkovával zahraničné stáže pre poslucháčov UTB. Po ukončení štúdia vložil tieto skúsenosti do praxe a odcestoval na rok do Thajska, kde učil angličtinu na strednej škole. Po návrate nastúpil do americkej spoločnosti ExxonMobil v Prahe, kde sa začal venovať zákazníckemu servisu. V súčasnosti ako Team Leader vedie 10 ľudí a je zodpovedný za divíziu tekutých chemikálií pre celú Eu-

rópu, Stredný východ a Afriku. Jeho hlavným cieľom je zaistiť spokojnosť významných zákazníkov spoločnosti ExxonMobil v  týchto regiónoch. Ako čerstvý absolvent som nemal jasnú predstavu o  tom, čím by som sa chcel živiť. Vedel som však, že chcem aktívne používať angličtinu v medzinárodnom prostredí. K tomu predsa moje vzdelanie smerovalo. Nečakal som však, že možnosť skĺbiť oboje nájdem i v ČR, nie len za hranicami. Som presvedčený o tom, že štúdium na FHS ma skvele vybavilo na budúcu kariéru v medzinárodnej spoločnosti. 27


FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Študijné programy a odbory pre akademický rok 2018/2019

Nadväzujúci magisterský študijný program (titul Ing.)

Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: +420 576 03 2087 studijní oddělení, e-mail: studium@flkr.utb.cz, www.utb.cz/flkr, www.facebook.com/flkr.utb

Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Bezpečnost společnosti (4 semestre) Študijný odbor: Bezpečnost společnosti Študijný odbor: Ovládání rizik Špecializácia: Rizikové inženýrství Ochrana obyvatelstva Rizika výrobních a logistických procesů Environmentální bezpečnost

Bakalárske študijné programy (titul Bc.) Prezenčná forma štúdia: • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Ovládání rizik Študijný odbor: Ovládání rizik profil: Řízení výrobních a logistických systémů • Študijný program: Ochrana obyvatelstva (6 semestrov) Študijný odbor: Ochrana obyvatelstva • Študijný program: Bezpečnost společnosti (6 semestrov) Študijný odbor: Řízení environmentálních rizik

Kombinovaná forma štúdia: • Študijný program: Procesní inženýrství (6 semestrov) Študijný odbor: Ovládání rizik Študijný odbor: Ovládání rizik Profil: Řízení výrobních a logistických systémů • Študijný program: Ochrana obyvatelstva (6 semestrov) Študijný odbor: Ochrana obyvatelstva

28

Šanca na prijatie:

Bakalárske štúdium 75,1 %

29

Nadväzujúce magisterské štúdium 75 %


Termíny prijímacieho konania: Bakalárske ŠP Nadväzujúci magisterský ŠP

Uchádzačom študijných programov Procesní inženýrství a Ochrana obyvatelstva sa prijímacia skúška odpúšťa.

jún 2018 jún 2018

Nadväzujúci magisterský ŠP Prijímacia skúška je písomná a obsahuje otázky z problematiky obsiahnutej v učebných plánoch bakalárskych odborov Ochrana obyvatelstva, Ovládání rizik a Řízení environmentálních rizik, akreditovaných na FLKŘ UTB v Zlíne.

Podmienky prijatia: Bakalárske ŠP Uchádzači študijného programu Bezpečnost společnosti budú prijímaní na základe prijímacej skúšky z angličtiny.

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Efektívne a  operatívne sa zorientovať a  rozhodovať pri povodniach, záplavách, priemyselných haváriách a ďalších krízových situáciách – na to sú pripravovaní poslucháči Fakulty logistiky a krízového riadenia. Ako využiť informačné technológie pri rozhodovaní krízových manažérov? Ako jednať pri úniku chemických látok, pandémii, haváriách na výrobných linkách či čo robiť v prípade teroristickej hrozby? Ako logisticky presúvať tovar, ľudí aj materiál z miesta na miesto? To všetko a ešte omnoho viac sa učia naši poslucháči. Vedia modelovať a simulovať vývoj krízových situácií a navrhovať ich riešenia. Dokážu plánovať a realizovať evakuáciu, nasadiť sily a prostriedky v krízových situáciách, analyzovať ich a snáď im aj účinne predchádzať. Riešiť obnovu územia a minimalizovať následky škôd.

Odbory ako ovládanie rizík, ochrana obyvateľstva či riadenie environmentálnych rizík sú výnimočné a dobre uplatniteľné – v štátnej správe, v zložkách integrovaného záchranného systému aj v súkromných firmách. Fakulta logistiky a  krízového riadenia ako jediná z  fakúlt UTB sídli mimo Zlína – v  historickom meste Uherské Hradište, ktoré každého osloví svojim osobitým čarom aj priateľskou a ústretovou atmosférou. Takže si vyber fakultu, z  ktorej vychádzajú borci ako Chuck Norris, a ako správny Frajer Logistiky či Kráľovna riadenia zachraňuj svet. Termín podania prihlášok: Bakalárske ŠP Nadväzujúci magisterský ŠP 30

30. 4. 2018 31. 3. 2018

MIROSLAV MICHLOVSKÝ Vysokoškolské štúdium som si vyberal hlavne podľa toho, aby som sa stotožnil s mentalitou školy, podľa študijnej náplne odboru a jeho využiteľnosti v praxi. Svoju rolu, samozrejme, zohralo aj miesto štúdia a krása jeho okolia. Škola mi dala profesijnú sebaistotu, vďaka ktorej môžem správne riešiť krízové situácie.

Miroslav Michlovský vyštudoval bakalársky odbor Ovládání rizik. Štúdium ho pripravilo na budúcu profesijnú dráhu – získal nadhľad pri zvládaní krízových situácií a naučil sa ich riešiť v prospech potrebných. Od roku 2008 pracuje ako profesionálny hasič, najprv na stanici Pražský hrad, v súčasnosti pôsobí v Hasičskom záchrannom zbore Stredočeského kraja na stanici Říčany. Ako hasič sa zúčastnil medzinárodných pretekov Firefighter Combat Challenge. 31


DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIVERZITE TOMÁŠA BAŤU V ZLÍNE 10. 11. 2017 iba Fakulta multimediálnych komunikácií, študijné programy Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění

8. 12. 2017 všetky fakulty (na Fakulte multimediálnych komunikácií iba študijný program Mediální a komunikační studia)

9. 2. 2018 všetky fakulty (na Fakulte multimediálnych komunikácií iba študijný program Mediální a komunikační studia)

www.utb.cz

Brožura UTB 2017 sk  
Brožura UTB 2017 sk  
Advertisement