Page 2

2 ajassa kartalla luotain näkymä media elämykset huvit

8.10.2015

Puhelinreseptien tarkistuksissa V-V KAAKINEN

LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ

Tavanomaisille lääkkeille puhelimitse tehdyt reseptiväärennökset menevät läpi, sillä apteekkien tarkistuskeinot ovat vähäisiä eikä järjestelmä ole vedenpitävä. VAKUUTTAVALLA puhetavalla ja kaikkien saatavissa olevilla tiedoilla kuka tahansa voi soittaa apteekkiin puhelinreseptimääräyksen. Reseptiväärennöksiä tulee kaiken kaikkiaan ilmi 1 000–1 500 vuosittain. Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen arvioi, että selvästi alle puolet väärennöksistä menee läpi. Useimmat reseptiväärennökset koskevat pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia, eli PKV-lääkkeitä, joita väärinkäytetään huumaustarkoituksessa. Näihin apteekeissa kiinnitetään erityistä huomiota. Tarkistusseulasta voi kuitenkin päästä läpi, jos kyse on esimerkiksi kipu- tai allergialääkkeistä. PUHELINRESEPTI tarkoittaa lääkemääräystä, jonka lääkäri soittaa potilaan valitsemaan apteekkiin. Epäilyttävissä tapauksissa apteekki voi tarkistaa reseptin aitouden soittamalla takaisin lääkärille. Takaisinsoittoa varten farmaseutti pyytää lääkemääräyksen yhteydessä lääkärin puhelinnumeron tai toimipaikan. Tarkistusmahdollisuuden takia useimmat väärentäjät soittavat prepaid-liittymistä, jotta numeroa ei voida jäljittää. Tarvittaessa apteekki pyrkii tarkistamaan reseptin oikeellisuuden myös lääkemää­ räystä koskevilla tarkentavilla kysymyksillä. – Väärentäjä ei osaa vastata esitettyihin kysymyksiin lääkärin tavoin. Lääkäreillä on lisäksi tunnistettava puhetapa, joten farmaseutti huomaa helposti poikkeavuudet, farmaseutti Kirsi Parkkinen kertoo.

” Tyypillisimmät puhelinreseptimääräykset koskevat antibioottikuureja, kipulääkeyhdistelmiä ja verenpainelääkkeitä. Sähköisten reseptien myötä PKV-lääkkeiden määrääminen puhelimitse on vähentynyt.

Väärentäjä ei osaa vastata esitettyihin kysymyksiin lääkärin tavoin. Kirsi Parkkinen, farmaseutti

PUHELINRESEPTIN aidoksi tunnistaminen on puhelimeen vastaavan farmaseutin vastuulla. Erityisesti PKV-lääkkeistä reseptiväärennöksiä soittavat henkilöt ovat usein sen verran pöllyssä, että farmaseutti tunnistaa väärennösyrityksen. Parkkisen mukaan järjestelmä ei ole aukoton, sillä tarkistussoiton ja tarkentavien kysymysten lisäksi muita keinoja reseptin oikeellisuuden tarkistamiseen ei ole. Väärentäjän soittama puhelinresepti saattaa siis

Utain 8/2015  

Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen viikkolehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you