Page 8

8 ajassa kartalla luotain näkymä media ideat elämykset huvit

Kela tuomitsee avoliittoon ja moniavioisuuteen ASUMINEN Nykyisen asumistukilain kirjaimellinen tulkinta saattaa johtaa tilanteeseen,

jossa nainen ja tämän kanssa asuva aikuinen poika elävät avioliiton omaisessa suhteessa. LAURI ja hänen naispuolinen ystävänsä halusivat ryhtyä kämppiksiksi. Lukuisista selvityksistä ja vakuutteluista huolimatta Kansaneläkelaitos ei uskonut, että Lauri ja hänen ystävänsä eivät ole parisuhteessa. – Sitä virkailija ei osannut sanoa, miten voisimme todistaa olevamme vain kavereita, Lauri muistelee neljän vuoden takaista ruljanssia. Kun mies ja nainen muuttavat samaan asuntoon, Kelan tulkinnan mukaan he elävät avoliitossa. Yhteisessä taloudessa elävien etuuksia käsitellään kokonaisuutena, ja se vaikuttaa muun muassa asumistukeen, lapsilisiin ja kansaneläkkeeseen. Nykyisen lain mukaan eri sukupuolta olevat henkilöt muodostavat ruokakunnan, ellei henkilöiden iästä, asunnon koosta ja muista vastaavista seikoista ole pääteltävissä, että kysymyksessä ei ole avoliitto. Esimerkiksi asumistuen hakijoiden on vaikeaa ellei jopa mahdotonta osoittaa, että kyse ei ole avoliitosta, sillä lopulta asiasta päättää Kela harkintansa perusteella.

– Tiedustelimme, onko meidän mahdollista saada erillisiä asumistukia, jos vuokraisimme kaksion yhdessä. Vastaus oli, että meidän katsotaan elävän avoliitossa ja että tuista tulisi yhteinen päätös, Lauri kertoo. ONGELMALLISEKSI nykyisen lain kirjaimellinen tulkinta tulee erityisesti silloin, kun esimerkiksi nainen asuu miespuolisen kämppiksen kanssa ollessaan samaan aikaan naimisissa toisen miehen kanssa. Hakiessaan asumistukea nainen eläisi siis moniavioisessa suhteessa. – Kysyessäni Kelan virkamieheltä, miten tällaisessa tilanteessa asia tulkittaisiin, sain vastaukseksi vain vaivaantuneen ohituijotuksen, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo. Helmikuun 12. päivä Kontula jätti kirjallisen kysymyksen asumistukilain ruokakunta-määritelmän tulkinnasta. Hänen mukaansa nykyinen laki kuvastaa sitä, kuinka vanhakantainen käsitys ministeriössä on ihmisten välisistä suhteista. Erityisen ikävä-

nä hän pitää sitä, kuinka kontrolli kohdistuu pienituloisiin.

Tuttuni sai kämppiksensä kanssa erilliset päätökset asumistuesta vain siksi, että kertoi Kelalle olevansa homo. Lauri

TODISTAAKSEEN, etteivät mies ja nainen ole parisuhteessa, on heidän toimitettava Kelaan esimerkiksi asunnon pohjapiirustus. Aina tämäkään ei riitä. – Koitimme kyllä selittää ja näyttää, että meillä olisi erilliset sängyt ja omat huoneet. Eräs tuttuni sai kämppiksensä kanssa erilliset päätökset asumistuesta lopulta vain siksi, että hän kertoi Kelalle olevansa homoseksuaali, Lauri kertoo. Tasa-arvoisen avioliittolain myötä etuuslakeihin on odotettavissa muutoksia. Kelan etuuspäällikön Henna Huhtamäen mukaan avioliittolain muutoksen vaikutuksia etuuksiin selvitetään parhaillaan. Anna Kontulan mielestä ainoa järkevä määritelmä ruokakunnalle on ihmisten oma ilmoitus. Siihen on pystyttävä luottamaan.

Laurin nimi on muutettu. Hanna Tuulonen

HANNA TUULONEN & JENNI TOIVONEN

Utain 4/2016  

Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen viikkolehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you