Page 1

Nyilvánosság – ajánlott irodalom Angelusz Róbert – Tardos Róbert – Terestyéni Tamás (szerk.): Média, nyilvánosság, közvélemény. Gondolat, Budapest, 2007. Dezséri Kálmán: A magyar médiatörvény a médiáról szóló európai vitákban. Médiakutató, 2011. ősz. Feintuck, Mike - Varney, Mike (ford. Almási Gábor): Médiaszabályozás, közérdek, törvény. Gondolat, AKTI, Budapest, 2010. Gálik Mihály – Polyák Gábor: Médiaszabályozás. KJK-Kerszöv, Budapest, 2005. Keane, John: Média és demokrácia. Helikon Kiadó, Budapest, 1999. Lampé Ágnes: Médiaszabályozás: pró és kontra. Simon Éva, Széky János, Hanák András, Polyák Gábor, Koltay András, Nyakas Levente és Lapsánszky András a 2010-es médiatörvény-csomagról. Médiakutató, 2011. tél. McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, Budapest, 2003. Polyák Gábor: Pluralizmus és médiaszabályozás. Jogtudományi Közlöny, 2009/5. Polyák Gábor (szerk.): Médiapolitikai szöveggyűjtemény. A médiapolitika fogalma és fejlődési irányai. Gondolat, Budapest, 2010. Polyák Gábor: Párhuzamos valóságok. Az Alkotmánybíróság nyilvánosság- és médiaképe társadalomtudományi eredmények tükrében. Fundamentum, 2012/4. 14-28. Price, E. Monroe: A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Magvető Kiadó, Budapest, 1998. Internetes források, újságcikkek Bajomi-Lázár Péter: A média gyarmatosítása. Élet és Irodalom, 2011/6., 2011. február 11. Bajomi-Lázár

Péter:

A

sajtószabadság

hét

feltétele.

eMasa,

2012.

március

8.

http://emasa.hu/cikk.php?page=sajto&id=9438&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=ma ndiner_media_201209

Bajomi-Lázár Péter: Egy alternatív médiapolitikai javaslat. Vitairat a szabad szólás szabályozásáról. eMasa, 2012. augusztus 16. http://emasa.hu/cikk.php?page=uj_media&id=9938 Hanák András: A látható sapka. Válasz Koltay Andrásnak. 2012/22., 2012. május 31. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/a-lathato-sapka-80276

"Játék a tűzzel" - Molnár Péter szólásszabadság-jogász. Magyar Narancs, 2011/12., 2011. március 24. http://magyarnarancs.hu/belpol/jatek_a_tuzzel_-_molnar_peter_szolasszabadsag-jogasz-75758 Koltay András: Korlátok és garanciák. A médiaszabályozás védelmében. 2012/21., 2012. május 24. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/korlatok-es-garanciak-80183 Koltay András: Júniusban is sapkában. Válasz Polyák Gábornak és Hanák Andrásnak. Magyar Narancs, 2012/24., 2012. június 14. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/juniusban-issapkaban-80461

Mong Attila: A szabadság gyeplői – öncenzúra a magyar sajtóban. Élet és Irodalom, 2012/16., 2012. április 20. http://mertek.hvg.hu/2012/04/25/a-szabadsag-gyeploi-oncenzura-a-magyar-sajtoban/ Polyák Gábor: A tökéletes tökéletesítése. Hogyan módosították a médiatörvényt? 2012/20., 2012. május 17. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/a-tokeletes-tokeletesitese-80081


Polyák Gábor: Egyhangúlag. Válasz Koltay Andrásnak. 2012/22., 2012. május 31. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/egyhangulag-80275

Polyák Gábor: Víziók és televíziók. Válasz Koltay Andrásnak. 2012/24. 2012. június 14. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/viziok-es-televiziok-80462/

Rádai Eszter: A médiaelfoglalás új korszaka. Interjú Polyák Gábor médiajogásszal. Élet és Irodalom, 2013/48., 2013. november 29. http://mertek.hvg.hu/2013/12/20/a-mediaelfoglalas-ujkorszaka/

Az Európa Tanács szakértőinek véleménye a magyar médiaszabályozásról: 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól és 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról. http://mertek.eu/sites/default/files/files/et_velemeny.pdf

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel – A sokszínű tájékozódás esélyei. Mérték Médiaelemző, 2012. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/hirfogyasztas.pdf Közéleti tartalom az új médiatörvény előtt és után. Mérték médiaelemző, 2012. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/kozeleti_tartalom.pdf

Sajtószabadság-index 2012. Az újságírók, a médiavállakozások és a közönség véleménye a sajtószabadság helyzetéről. Mérték médiaelemző, 2012. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/sajtoszabadsag_index.pdf

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel. A sokszínű tájékozódás esélyei. Mérték médiaelemző, 2013. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/hirfogyasztas2013_final.pdf Mérték blog Polyák Gábor: Utolsó esély avagy intelem az őrzőkhöz. Mérték blog, 2011. december 12. http://mertek.hvg.hu/2011/12/12/utolso-esely-avagy-intelem-az-orzokhoz/

Polyák Gábor: Házőrző kutyáknak tilos a belépés. 2012. január 17. http://mertek.hvg.hu/2012/01/17/hazorzo-kutyaknak-tilos-a-belepes/

Mong Attila: Ha a Facebook visszalő… 2012. február 01. http://mertek.hvg.hu/2012/02/01/ha-afacebook-visszalo/

Navratil Szonja: Sajtószabadság-indexek: Magyarország majdnem bóvli? 2012. február 08. http://mertek.hvg.hu/2012/02/08/sajtoszabadsag-indexek-magyarorszag-majdnem-bovli/

Polyák Gábor: A szabadság nem öncél? – Az Alkotmánybíróság médiaképe. 2012. február 17. http://mertek.hvg.hu/2012/02/17/a-szabadsag-nem-oncel-az-alkotmanybirosag-mediakepe/

Urbán Ágnes: Hajrá, MTV! 2012. február 29. http://mertek.hvg.hu/2012/02/29/hajra-mtv/ Mong Attila: Magyarország Észak-Balkán. 2012. március 29. http://mertek.hvg.hu/2012/03/29/magyarorszag-eszak-balkan/

Urbán Ágnes: Elfelejtett fogyasztók. 2012. április 03. http://mertek.hvg.hu/2012/04/03/elfelejtettfogyasztok/

Polyák Gábor: Lépéskényszer – Javaslatok és elvárások a médiatörvény módosításához. 2012. május 02. http://mertek.hvg.hu/2012/05/02/lepeskenyszer-javaslatok-es-elvarasok-a-mediatorvenymodositasahoz/

Mong Attila: Békák a szabadságbóvliban. 2012. május 03. http://mertek.hvg.hu/2012/05/03/bekak-aszabadsagbovliban/

Mong Attila: Vigyázat, nem harap! 2012. június 13. http://mertek.hvg.hu/2012/06/13/vigyazat-nemharap/


Lehóczki Zsófia: Fórum az európai médiahelyzetről – A Berlusconi- és a Murdoch-féle modell. 2012. július 04. http://mertek.hvg.hu/2012/07/04/forum-az-europai-mediahelyzetrol-a-berlusconies-a-murdoch-fele-modell/

Mong Attila: Miért gondterhelt Szalai Annamária? 2012. július 27. http://mertek.hvg.hu/2012/07/27/miert-gondterhelt-szalai-annamaria/

Urbán Ágnes: Hol lehet lájkolni ifjabb Knézyt? 2012. július 31. http://mertek.hvg.hu/2012/07/31/hol-lehet-lajkolni-ifjabb-knezyt/

Mong Attila: Boldogok a statisztikusok. 2012. augusztus 09. http://mertek.hvg.hu/2012/08/09/boldogok-a-statisztikusok/

Polyák Gábor: Média(?)politikai alternatívák – Előre a sötét jövőbe. 2012. szeptember 05. http://mertek.hvg.hu/2012/09/05/mediapolitikai-alternativak-elore-a-sotet-jovobe/

Mong Attila: A szólásszabadság új kapuőrei. 2012. szeptember 19. http://mertek.hvg.hu/2012/09/19/a-szolasszabadsag-uj-kapuorei/

Nagy Krisztina - Polyák Gábor: Mi a hír? A tájékozódás esélyei. 2012. október 17. http://mertek.hvg.hu/2012/10/17/mi-a-hir-a-tajekozodas-eselyei/

Mong Attila: Bevégeztetik? 2012. október 29. http://mertek.hvg.hu/2012/10/29/bevegeztetik/ Polyák Gábor: Kudarc – a médiatörvények alkalmazásának tapasztalatai. 2012. november 25. http://mertek.hvg.hu/2012/11/25/kudarc-a-mediatorvenyek-alkalmazasanak-tapasztalatai/

Navratil Szonja: Sajtószabadság-index 2012. 2012. november 30. http://mertek.hvg.hu/2012/11/30/sajtoszabadsag-index-2012/

Urbán Ágnes: Manipulációmentes övezet – internetes portálok tartalomelemzése. 2012. december 12. http://mertek.hvg.hu/2012/12/12/manipulaciomentes-ovezet-internetes-portaloktartalomelemzese/

Urbán Ágnes: „Aki a pénzt adja, az mondja meg, hogy merre van az előre”. 2013. január 03. http://mertek.hvg.hu/2013/01/03/%E2%80%9Eaki-a-penzt-adja-az-mondja-meg-hogy-merre-van-az-elore/

Polyák Gábor: Európa messze van – A Freiberga-jelentés ajánlásai. 2013. január 23. http://mertek.hvg.hu/2013/01/23/europa-messze-van-a-freiberga-jelentes-ajanlasai/

Polyák Gábor: Jó médiaszabályozást kívánunk! 2013. január 30. http://mertek.hvg.hu/2013/01/30/jo-mediaszabalyozast-kivanunk/

Navratil Szonja: Sajtószabadság-indexek: lejtőn. 2013. február 05. http://mertek.hvg.hu/2013/02/05/sajtoszabadsag-indexek-lejton/

Mong Attila: Olvasópróba. 2013. február 28. http://mertek.hvg.hu/2013/02/28/olvasoproba/ Polyák Gábor: Ünnepi beszéd. 2013. március 14. http://mertek.hvg.hu/2013/03/14/unnepi-beszed/ Mong Attila: Nyugaton a helyzet keletiesedik. 2013. május 03. http://mertek.hvg.hu/2013/05/03/nyugaton-a-helyzet-keletiesedik/

Polyák Gábor: Mit várunk a médiaszabályozástól? 2013. május 07. http://mertek.hvg.hu/2013/05/07/mit-varunk-a-mediaszabalyozastol/

Mong Attila: Mitől retteg a Fidesz? 2013. szeptember 05. http://mertek.hvg.hu/2013/09/05/mitolretteg-a-fidesz/

Navratil Szonja: Átpolitizált média, mediatizált politika. 2013. szeptember 20. http://mertek.hvg.hu/2013/09/20/atpolitizalt-media-mediatizalt-politika/

Mong Attila: Cenzúra cenzorok nélkül: mi a lágy cenzúra? 2013. szeptember 24. http://mertek.hvg.hu/2013/09/24/cenzura-cenzorok-nelkul-mi-a-lagy-cenzura/


Urbán Ágnes: Cenzúra cenzorok nélkül: foglyul ejtett média. 2013. október 03. http://mertek.hvg.hu/2013/10/03/cenzura-cenzorok-nelkul-foglyul-ejtett-media/

Mong Attila: Cenzúra cenzorok nélkül: az állam diszkrét nyomása. 2013. október 10. http://mertek.hvg.hu/2013/10/10/cenzura-cenzorok-nelkul-az-allam-diszkret-nyomasa/

Mong Attila: Cenzúra cenzorok nélkül: egy jelentés részletei. 2013. november 18. http://mertek.hvg.hu/2013/11/18/cenzura-cenzorok-nelkul-egy-jelentes-reszletei/

Nyilvánosság ajánlott irodalom