Page 1

Médiatartalom – ajánlott irodalom 1. Általános „A szabályozás iránti bizalom újraépítése lesz az egyik legnehezebb feladat”. Rozgonyi Krisztina médiajogásszal Polyák Gábor médiajogász beszélget. Fundamentum 2011/1. 37-44. Bayer Judit: Az új médiatörvény sajtószabadságot korlátozó rendelkezései. Médiakutató, 2011. tavasz. Koltay András: A médiaalkotmányról. Közjogi szemle, 2010/4. 19-26. Koltay András - Lapsánszky András: Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései. Iustum Aequum Salutare, 2011/2. 31-141. Koltay András: A média tartalmi szabályozásának alkotmányossága az új magyar médiaszabályozásban. Médiakutató, 2011. ősz. Koltay András – Polyák Gábor: Az Alkotmánybíróság határozata a médiaszabályozás egyes kérdéseiről. JeMa, 2012/1. 11-48. Majtényi László: Az új médiaszabályozás alapvető hibái. Médiakutató, 2011. tavasz. Majtényi László – Polyák Gábor: A szabadság hazai hagyományának megtagadása - új médiatörvények Magyarországon. Közjogi Szemle 2011/1. 1-13. Szigeti Tamás: Sajtó. Szabadság? A médiahatározat alapjairól az írott sajtó szabályozásának tükrében. Fundamentum 2012/1. 77-84. Internetes források, újságcikkek Bajomi-Lázár Péter: Népszerűtlen népszerűség. Érvek a kereskedelmi média tartalomszabályozása ellen. Beszélő, 2007/5. http://beszelo.c3.hu/cikkek/nepszerutlen-nepszeruseg Bajomi-Lázár Péter – Simon Éva: A szabadság legyen a fő szabály. Élet és Irodalom, 2010/37., 2010. szeptember 17. Bodolai László: A sajtószabadság jogi korlátai Magyarországon. Atlatszo.hu, 2011. november 12. http://atlatszo.hu/2011/11/12/a-sajtoszabadsag-es-jogi-korlatai-magyarorszagon/ Hanák András: Mi néki a sajtószabadság és ő a sajtószabadságnak? – Rövid válasz Koltay Andrásnak. Élet és Irodalom, 2011/3., 2011. január 21. Koltay András: Van-e sajtószabadság Magyarországon? Élet és Irodalom, 2011/2., 2011. január 14. Majtényi László - Polyák Gábor: Médiatörvényekkel a polgári szabadság ellen. Élet és Irodalom, 2011/9., 2011. március 4. Polyák Gábor: A tökéletes tökéletesítése (Hogyan módosították a médiatörvényt?) Magyar Narancs, 2012/20., 2012. május 17. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/a-tokeletes-tokeletesitese80081

Szigeti Tamás: Csók a halottnak. Szuverén, 2012. január 8. http://www.szuveren.hu/jog/csok-ahalottnak

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme. Mérték Médiaelemző, 2012. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/tartalomszabalyozas_jelentes_0.pdf


A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában (2. jelentés). (2012. május – október). Kiegyensúlyozottság, emberi méltóság, gyűlöletkeltés, gyermekek védelme. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/tartalomkontroll_2.pdf

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. 2012. október – 2013. július. Mérték Médiaelemző Műhely, 2013. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/mediatartalom_3.pdf

Mérték blog Nagy Krisztina: Kezes farkas? A Médiatanács gyakorlata a médiatartalmak felügyeletében. 2013. január 29. http://mertek.hvg.hu/2013/01/29/kezes-farkas-a-mediatanacs-gyakorlata-a-mediatartalmakfelugyeleteben/

Polyák Gábor: Végképp eltörölni – Adatszűrés és blokkolás a magyar jogban. 2013. május 17. http://mertek.hvg.hu/2013/05/17/vegkepp-eltorolni-adatszures-es-blokkolas-a-magyar-jogban/

Nagy Krisztina: Cinkelt címke. 2013. június 03. http://mertek.hvg.hu/2013/06/03/cinkelt-cimke/ Polyák Gábor: A médiatartalom szabályozása. 2013. június 06. http://mertek.hvg.hu/2013/06/06/amediatartalom-szabalyozasa/

Nagy Krisztina - Lehóczki Zsófia: Sok hűhó – A tartalomszabályozás gyakorlata. 2013. november 20. http://mertek.hvg.hu/2013/11/20/sok-huho-a-tartalomszabalyozas-gyakorlata/ 2. Emberi méltóság Koltay András: Az emberi jogok, az emberi méltóság és az alkotmányos rend védelme a magyar médiaszabályozásban. In Medias Res, 2012/1. 37-66. Majtényi László: Az ORTT szabadságjog-védelmi szerepe. Fundamentum, 2010/2. 102-107. Nagy Krisztina - Tímár János: Az alkotmányos rend, az emberi jogok és más alapértékek megjelenése a médiatörvényben. Gondolatok és megjegyzések az állami szervek szerepéről. Infokommunikáció és Jog, 2006/15. 169-173. Polyák Gábor: A Legfelsőbb Bíróság ítélete Az igazság ára című televíziós műsorszámról. Az emberi méltóság védelme közigazgatási eljárásban. JeMa, 2011/2. 35-41. Török Bernát: A Legfelsőbb Bíróság ítélete az emberi méltóság sérelmét megállapító médiahatósági határozatról. JeMa, 2012/3. 58-65. Internetes források, újságcikkek Koltay András: „A tudatlanság hatalom” – de a tudás nem bizonyosan az. Válasz Majtényi László írására. 2012. január 30. http://mediatorveny.hu/cikk/145/A_tudatlansag_hatalom__de_a_tudas_nem_bizonyosan_az_Valasz_Majtenyi_L aszlo_irasara

Mérték blog Mong Attila: A Lomnici-ügy és a főbűnök. 2011. december 17. http://mertek.hvg.hu/2011/12/17/alomnici-ugy-es-a-fobunok/

Majtényi László: A tudatlanság hatalom. 2012. január 19. http://mertek.hvg.hu/2012/01/19/atudatlansag-hatalom/

Majtényi László: A Pesty-ügy tanulságai – Nem kellene végre bezárni ezt a médiahatóságboltot? 2012. június 18. http://mertek.hvg.hu/2012/06/18/a-pesty-ugy-tanulsagai-nem-kellene-vegrebezarni-ezt-a-mediahatosag-boltot/


3. Személyiségi jogok védelme Bartóki-Gönczy Balázs: A tárhely szolgáltatók felelőssége a jogsértő tartalmakért – különös tekintettel a francia bíróságok gyakorlatára. Iustum Aequum Salutare, 2011/3. 125–142. Bartóki-Gönczy Balázs: Joghatósági kérdések az interneten elkövetett személyiségi jogi jogsértések esetén. Különös tekintettel az európai és amerikai gyakorlatra. In Medias Res, 2012/1. 91-104. Bayer Judit: Személyiségi jogsértések kontra szólásszabadság a neten: eltávolítás vagy válaszadás? Médiakutató, 2003. ősz. Bayer Judit: A közélet és közszereplés fogalmának változásai a webes társadalomban. Médiakutató, 2005. ősz. Bayer Judit: A szolgáltatók felelősségének szabályozása a legújabb alkalmazások és az amerikai tapasztalatok fényében. Médiakutató, 2007. tél. Fleck Zoltán: A szólás szabadsága és a személyiségi jogok a polgári jogi bírói gyakorlatban. Médiakutató, 2005. nyár. Halmai Gábor: Becsületvédelem és sajtószabadság. Fundamentum, 2004/4. Hanák András: Szabad és felelős sajtót! Lehetőségek az új Ptk.-ban. Fundamentum, 2007/3. Kiss Tibor: A sajtó-helyreigazítás gyakorlata az új szabályozási környezetben. Magyar Jog, 2011/11. Kovács László: A jogalkalmazás mindennapi kérdései a sajtóhelyreigazítási perekben. Magyar Jog, 2011/11. Kőmíves Péter Miklós: A média- és sajtójog polgári jogi vonatkozásai, különös tekintettel a személyiségvédelem kérdésére. In: Verebélyi Imre (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei a változó világban. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2012. 186-192. Nádori Péter: Kommentek a magyar interneten: a polgári jogi gyakorlat. In Medias Res, 2012/2. 319-333. Pribula László: A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata. HVG-ORAC, Budapest, 2012. Sajó András: Becsületvédelem és büntetőjog – megjegyzések a becsületsértés dekriminalizálásáról. Büntetőjogi kodifikáció, 2005/1. 3-6. http://ujbtk.hu/wpcontent/uploads/PDF_EPUB/bjk_2005-1.pdf

Sarkady Ildikó: A közszereplők személyiségvédelme a bírói gyakorlatban. Médiakutató, 2006. ősz. Internetes források, újságcikkek A

dekriminalizált

szólás

szükségességéről.

Átlátszó,

2013.

május

28.

http://atlatszo.blog.hu/2013/05/28/a_dekriminalizalt_szolas_szuksegessegerol

Bayer Judit: Online sajtótermékek szabályozása – az internettartalom szabályozásának kérdései. Egyenlítő, 2011/4. http://egyenlito.eu/bayer-judit-online-sajtotermekek-szabalyozasa-azinternettartalom-szabalyozasanak-kerdesei/

Bodolai László: A sajtószabadság jogi korlátai Magyarországon. Átlátszó.hu, 2011. november 12. http://atlatszo.hu/2011/11/12/a-sajtoszabadsag-es-jogi-korlatai-magyarorszagon/ Bodrogi

Bea:

„Rágalmazásért

http://szuveren.hu/jog/ragalmazasert-beperlem

beperlem!”

Szuverén,

2013.

november

21.


Kommentek a magyar interneten: problémák és lehetőségek. Vitaanyag. MTE, 2012. http://m.cdn.blog.hu/mt/mte/file/MTE%20komment%20lehetosegek%20vitaanyag.pdf

Mérték blog Mong Attila: Balavány György bolond. 2012. szeptember 07. http://mertek.hvg.hu/2012/09/07/balavany-gyorgy-bolond/

Mong Attila: Várjuk Papcsák Ferencet a bejáratnál! 2012. november 17. http://mertek.hvg.hu/2012/11/17/varjuk-papcsak-ferencet-a-bejaratnal/

Mong Attila: Orbán megkegyelmez a mémeknek. 2013. január 21. http://mertek.hvg.hu/2013/01/21/orban-megkegyelmez-a-memeknek/

Navratil Szonja: Mitől hír a hír? 2013. március 08. http://mertek.hvg.hu/2013/03/08/mitol-hir-a-hir/ Mong Attila: Rágalmazni csak pontosan, szépen… 2013. április 12. http://mertek.hvg.hu/2013/04/12/ragalmazni-csak-pontosan-szepen/

Mong Attila: Amália és a tollforgató terroristák. 2013. május 16. http://mertek.hvg.hu/2013/05/16/amalia-es-a-tollforgato-terroristak/

Mong Attila: Kisdolog, nagydolog, sajtószabadság. 2013. június 25. http://mertek.hvg.hu/2013/06/25/kisdolog-nagydolog-sajtoszabadsag/

Polyák Gábor: Három csapás a videóbűnözőkre. 2013. október 29. http://mertek.hvg.hu/2013/10/29/harom-csapas-a-videobunozokre/

Lehóczki Zsófia: Egydolláros ügy. 2013. november 21. http://mertek.hvg.hu/2013/11/21/egydollarosugy/

4. Gyűlöletbeszéd Bárándy Gergely: A gyűlöletbeszéd Magyarországon. Scolar, Budapest, 2009. Boytha György: A gyűlöletbeszéd polgári jogi szankcionálásának alapjogi keretei. Polgári Jogi Kodifikáció, 2008/1. 10-20. http://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/boytha-gyorgy-agyuloletbeszed-polgari-jogi-szankcionalasanak-alapjogi-keretei-pjk-20081-10-20-o/56

Koltay András (szerk.): A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Complex, Budapest, 2013. Koltay András: A médiahatóság döntései és azok bírósági felülvizsgálata a gyűlöletbeszéd tárgyában (2001–2013). Médiakutató, 2013. ősz, 59-73. http://www.mediakutato.hu/cikk/2013_03_osz/05_gyuloletbeszed_mediahatosag_birosag.pdf

Nagy Krisztina – Tímár János: Jogalkalmazás a Tilos Rádió ügyében. Infokommunikáció és Jog, 2004/1. 25-27. Pap András László: Gyűlöletbeszéd és közérdekű igényérvényesítés – Gondolatok az új polgári törvénykönyv tervezetéről. Acta Humana, 2007/3. 50-67. Polyák Gábor: A Kuruc.info médiajogi vonatkozásai. Fundementum, 2013/4. Internetes források, újságcikkek Bajomi-Lázár Péter: Ami Tilos, az tilos. Élet és Irodalom, 2004/1., 2004. január 2. Bayer Judit: A nyilvánosság esete a politikai szélsőséggel és a rasszizmussal. Élet és Irodalom, 2009/46., 2009. november 13.


Bencsik Márta: A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Emberi méltóság, gyűlöletkeltés. Mérték Médiaelemző, 2012. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/emberi_meltosag_gyuloletkeltes.pdf

Gárdos-Orosz Fruzsina: Polgári joggal a gyűlöletbeszéd ellen. Beszélő, 2007/10. http://beszelo.c3.hu/cikkek/polgari-joggal-a-gyuloletbeszed-ellen

Molnár Péter: A gyűlölködő műsorok tilalmának érvényesítése. Élet és Irodalom, 2004/27., 2004. július 2. Pap András László: A polgári törvénykönyv esete a gyűlölet-beszéddel. Beszélő, 2007/9. http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-polgari-torvenykonyv-esete-a-gyulolet-beszeddel

A Bayer-ügy margójára: miben téved az ügyészség? Hvg.hu, 2013. január 17. http://helsinkifigyelo.hvg.hu/2013/01/17/miben-teved-az-ugyeszseg-a-bayer-ugy-margojara/

A Médiatanács hatósági döntései a gyűlöletkeltés és a kirekesztés tilalmát előíró törvényi rendelkezésekkel [Smtv. 17. (1)-(2) bek.] összefüggésben. Médiatörvény.hu, 2013. április 15. http://mediatorveny.hu/dokumentum/607/03_Gyuloletkeltes_dontesek_Smtv.pdf

Az Országos Rádió és Televízió Testület (és a Médiatanács) hatósági határozatai, és azok bírósági felülvizsgálata a közösségek kirekesztésének, illetve megsértésének tilalmát előíró törvényi rendelkezéssel [Rttv. 3. § (3) bek.] összefüggésben. (2003-2011). Médiatörvény.hu, 2013. április 15. http://mediatorveny.hu/dokumentum/606/02_Megsertes_kirekesztes_dontesek_Rttv.pdf Közösségekkel szembeni gyűlöletkeltéssel, kirekesztéssel, közösségek megsértésével kapcsolatos hatósági ügyek áttekintése a médiahatóság (ORTT és Médiatanács) gyakorlatában (2001-2013). Médiatörvény.hu, 2013. http://mediatorveny.hu/dokumentum/608/04_hatosagi_ugyek_tablazat__1_.pdf

Mérték blog Mong Attila: Nálunk nincs, de igény az volna rá. 2013. június 24. http://mertek.hvg.hu/2013/06/24/nalunk-nincs-de-igeny-az-volna-ra/

Uszkiewicz Erik: Bonus dux bonum reddit comitem. 2013. október 07. http://mertek.hvg.hu/2013/10/07/bonus-dux-bonum-reddit-comitem/

Polyák Gábor: Ugróiskolát a Médiatanácsnak! 2013. december 13. http://mertek.hvg.hu/2013/12/13/ugroiskolat-a-mediatanacsnak/

5. Kiegyensúlyozottság Bajomi-Lázár Péter: Az objektivitás-doktrína nyomában. A politikai újságírás normái az Egyesült Államokban. Médiakutató, 2003. nyár. Bayer Judit: A kiegyensúlyozottság vizsgálata. A Panaszbizottság jogi szabályozása. In: Bajomi-Lázár Péter – Kotroczó Róbert – Sükösd Miklós (szerk.): Kiegyensúlyozottság és kampány a médiában. L'Harmattan, Budapest, 2007. Bencsik Márta: A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Kiegyensúlyozottság. Mérték Médiaelemző, 2012. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/kiegyensulyozottsag.pdf

Halmai Gábor: Függetlenség és kiegyensúlyozottság a médiumokban. In: Terestyéni Tamás (szerk.): Közszolgálatiság a médiában. Osiris, Budapest, 1995. Kertész Krisztina: Kiegyensúlyozottság és pártatlanság az elektronikus médiában a Panaszbizottság 2004-es döntéseinek tükrében. Médiakutató, 2006. ősz.


Polyák Gábor: Közérdek és kiegyensúlyozottság a médiaszabályozásban. Jura, 2002/2. 87101. Mérték blog Polyák Gábor: Nem történt semmi – A médiatörvény módosításáról. 2013. február 18. http://mertek.hvg.hu/2013/02/18/nem-tortent-semmi-a-mediatorveny-modositasarol/

6. Kiskorúak védelme Bakos Eszter – Krausz Miklós: A kiskorúak jogi védelme a rádiós műsorszolgáltatásokban. Az Ice-T ügy margójára. Infokommunikáció és Jog, 2011/43. Bakos Eszter – Krausz Miklós: A kiskorúak védelme és az önszabályozás hatékonysága. Az RTL Klub Való Világ 4 című műsor szerkesztési alapelveire vonatkozó kódexe tükrében. Infokommunikáció és Jog, 2011/45. Bayer Judit: A gyermekek védelmének egyes kérdései az internethasználat során. In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. IV. Nemzetközi Konferencia kiadvány. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Budapest, 2008. 259-263. Hazay István: A hozzáférés korlátozására alkalmas megoldások a televíziós műsorszolgáltatásokban a kiskorúak egészséges fejlődésének védelmében. AKTI, Budapest, 2010. Nyakas Levente: A kiskorúak védelme az analóg és a digitális világ határán. In: Stachó László - Molnár Bálint (szerk.): A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Századvég, Budapest, 2009. 297-325. Internetes források, újságcikkek Bajomi-Lázár Péter: Egy visszatérő morális pánik Élet és Irodalom, 2012/5., 2012. február 3. Krokovay Zsolt: Tilos - miről beszél a médiahatóság? Hírszerző, 2011. január 3. http://hirszerzo.hu/velemeny/2011/1/3/20110103_tilos_nmhh_icet

Nagy Krisztina - Timár János: Visszatérően „egy visszatérő morális pánikról”. Élet és Irodalom, 2012/10., 2012. március 9. Nagy Krisztina: A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Gyermekek védelme. Mérték Médiaelemző, 2012. http://mertek.eu/sites/default/files/reports/gyermekvedelem.pdf

Mérték blog Nagy Krisztina: Összeesküvők (?) – a szankció célja. 2012. február 03. http://mertek.hvg.hu/2012/02/03/osszeeskuvok-a-szankcio-celja/

Nagy Krisztina - Polyák Gábor: Még mindig Összeesküvők – Paragrafusok útvesztője. 2012. február 14. http://mertek.hvg.hu/2012/02/14/meg-mindig-osszeeskuvok-paragrafusok-utvesztoje/ Polyák Gábor: Internetes gyermekvédelmi törvény – A rossz ötlet. 2012. szeptember 28. http://mertek.hvg.hu/2012/09/28/internetes-gyermekvedelmi-torveny-a-rossz-otlet/

Médiatartalom ajánlott irodalom  
Médiatartalom ajánlott irodalom  
Advertisement