Page 1

godhedsdag.dk


GODHEDSDAG 2010 S Ø N D A G D E N 3 . O KTO B E R 2 01 0 I G E LLE R U P P A R KE N .

Brænder du for Gellerupparken? Vil du vise Guds kærlighed til mennesker i vores by gennem konkrete handlinger og hjælpende hænder? Så er Godhedsdag 2010 lige noget for dig! Godhedsdag 2010 er en arbejdsdag, hvor vi laver havearbejde, rydder op, maler og hvad der ellers er brug for. Vi slutter af med at feste med Gellerupparken. Vi griller sammen i en farverig forsamling af kristne, muslimer, unge og gamle i alle nuancer. Læs mere og tilmeld dig på godhedsdag.dk.

/GHD_PK4  
/GHD_PK4  

http://usynligven.dk/fileadmin/template/usynligven/filer/GHD_PK4.pdf

Advertisement