Dziś i jutro kardiologii / kardiochirurgii Zamojskiej. Gdzie jeszcze jesteśmy i dokąd idziemy

Page 1

Dziś i jutro kardiologii / kardiochirurgii Zamojskiej Gdzie jeszcze jesteśmy i dokąd idziemy (mój punkt widzenia) Andrzej Kutarski Lublin / ZAMOŚĆ

a_kutarski@yahoo.com


Przedstawiam się … i dlaczego Zamość ? Andrzej Kutarski, prof. kardiologii (2006) pracuję w zawodzie (UM w Lublinie, Klinika Kardiologii) od 1972 r (46 lat) Elektrokardiolog + … dziwne „działki oboczne, z pogranicza” itp. które po latach stają się zwykłymi procedurami Związki z „Zamościem” – edukacja - od lat 2000-nych Naukowo – sporadyczne ale coraz częstsze wspólne publikacje od lat 2006 Zawodowo – kontrakt od 2015 r (>3 lata) formalnie na wykonywanie procedur usuwania wrośniętych elektrod (w realu … jak zawsze) Dlaczego Zamość ? – bo zaoferował warunki (wykonywania trudnych zabiegów) NEJLEPSZE Z MOŻLIWYCH, nie do realizacji w innych Wielkich Ośrodkach Polskich (TAK!) Dlaczego jeszcze ? – bo „sytuacja organizacyjna” w Szpitalu pozwala na idealną współpracę Lekarzy z kilku dziedzin przy jednym pacjencie i wykonywanie zabiegów niemożliwych organizacyjnie do wykonania w innym szpitalu w Polsce.


Dlaczego w Zamościu ? Dlaczego jeszcze ? – bo „sytuacja organizacyjna” w Szpitalu pozwala na idealną współpracę Lekarzy z kilku dziedzin przy jednym pacjencie i wykonywanie zabiegów niemożliwych organizacyjnie do wykonania w innym szpitalu w Polsce. Bo znalazłem tu warunki do dalszego rozwoju i zawodowego i naukowego lepsze niż w innych miejscach w Polsce Dlaczego jeszcze ? – bo w „ Zamościu” NIE MA procedur, których nie da się rozliczyć i z powodu niejasnej refundacyjnie procedury nikt nie odmówi przyjęcia skrajnie trudnego pacjenta z drugiego końca Polski ! Dzięki temu możemy leczyć pacjentów („no option patient”) nie tylko takich których nikt w Polsce nie przyjmie ale i tych, których nikt inny nie zechce próbować leczyć (czyn wręcz nie potrafi)

Dzięki temu „Zamość” staje się coraz bardziej znany a praca w „Zamościu” NOBILITUJE !!!


Obrostki, obrostki – gdyby nie one - usuwanie elektrod nie byłoby sztuką

Usuwanie wrośniętych elektrod ... Dlaczego trudne i często niebezpieczne ?


TLE w Zamościu. UDAŁO SIĘ !!!   Przeniesienie TLE do Zamościa spowodowało OGROMNY SKOK JAKOŚCIOWY (organizacyjny) !  Z warunków „Stymulatorni nocnej pod schodami” (pogardliwe ale słuszne określenie warunków, w jakich pracowaliśmy) TLE i my znaleźliśmy się na topie organizacyjnym !  NIE MA na świecie lepszych warunków / organizacji !  Spełniamy wszelkie wyśrubowane wymogi !  Dopiero w Zamościu są warunki by zapraszać Gości żeby pokazywać w jakich warunkach powinno być wykonywane TLE  Potwierdzenie: 0% „procedure-related death”


Co od 2015 r. udało się rozkręcić ? I. Zabiegi TLE (Ttanscenous Lead Extraction) czyli PZEZŻYLNERGO USUWANIA ELEKTROD – podstawowe zajęcie w Szpitalu II. Zabiegi powtórnego wszczepienia układów stymulujących (wsp. z Kardiologią) ale … doszły: II. Zabiegi TCE (Ttanscenous Catheter Extraction) czyli PZEZŻYLNERGO USUWANIA wrośniętych CEWNIKÓW dializacyjnych i portów naczyniowych czy cewników do odżywiania pozajelitowego Te same narzędzia i technika usuwania i ….następstwa (niedrożność dużych żył klatki piersiowej) III. Przywracanie drożności dużych żył klatki piersiowej plastyka balonowa i stentowanie (Doc Radosław Pietura - Lublin, Dr Tomasz Smyk – Zamość) zabiegi dla pacjentów z całej Polski IV. Powtórne implantacje cewników dializacyjnych (wsp. z Chir Naczyniową) Dzięki temu „Zamość” staje się coraz bardziej znany a praca w „Zamościu” NOBILITUJE !!!


Plastyki dużych żył klatki piersiowej – kolejna nowa działka z ZAMOŚCIU

Usunięcie wrośniętych elektrod, plastyka i zastentowanie dużych żył kl.p.

•Elektrokardiolog zabiegowy (1+3) •Radiolog zabiegowy (1) •Kardiolog interwencyjny (2) •Kardiochirurg (2) •ECHO-grafistka (1) Zabieg hybrydowy na Sali hybrydowej (w Zamościu !) Obrazki z wczorajszego dnia 


TLE w Zamościu. Dokąd idziemy ?  219 zabiegów na rok; to daje pierwsze miejsce w Polsce  Przyzwoicie mały odsetek dużych powikłań  0% śmiertelności !!!  0% „reklamacji” !!!  Monitorowanie TEE – pierwszy i jedyny ośrodek w Polsce, niestety w Europie TEE staje się standardem  220 zabiegów – to materiał do licznych publikacji  Publikacje / prezentacje kongresowe są ważne bo popularyzują ośrodek a przez to zapewniają kierowanie pacjentów  Ważną jest promocja „twarzy” kojarzonych z Zamościem w Polsce i w Europie  „Zamość” MUSI być na każdym kongresie i być mocno widoczny !!!  Za parę lat tel. / maile powinny być kierowane „na Zamość”


TLE w Polsce (i w Zamościu). Prezentacja Kons. Krajowego w Dziedzinie Kardiologii (Prof. Jarosław Kaźmierczak) Prezentacja Prof. Kaźmierczaka na Konferencji „Powikłania Elektroterapii” Zamość 2018


TLE w Zamościu. Dokąd doszliśmy ?  250 zabiegów na rok; to daje pierwsze miejsce w Polsce  Nie ma szansy przekroczyć 300 / rok   Bo … wyjazdy, wyjazdy (nauka / edukacja)  Ale w praktyce to „WYJAZDY PO TOWAR” !!! Bo edukacja pociąga za sobą skierowania  Aktualny „przerób”: 22 TLE na miesiąc  Dochodzą inne zabiegi NIE DO ZROBIENIA poza „Zamościem”  By nie tracić stałych dostawców wspomagam się „Radomiem”  A i tak kolejka w Zamościu waha się w granicach 4-6 tygodni


Tak wyglądają wycięte przezżylnie elektrody


TLE / TCE w Zamościu. Dokąd idziemy ?  Na razie cieszymy się z sukcesu ! i szans dalszego rozwoju !  Ale tylko dalszy rozwój i szybka ucieczka do przodu daje pewność utrzymania tego co osiągnęliśmy  Krótka i elastyczna kolejka  Utrzymanie roli „nad-referencyjnego Ośrodka” przez przyjmowanie wszystkich najtrudniejszych pacjentów  Pełnienie roli centrum edukacyjnego dla całej Polski  Nauka, nauka … to też promocja i Szpitala I Ośrodka


Zamość vs Reszta Świata w dziedzinie TLE Dokąd doszliśmy?


Plastyki dużych żył klatki piersiowej – kolejna nowa działka

Usunięcie wrośniętych elektrod, plastyka i zastentowanie dużych żył kl.p. •Elektrokardiolog zabiegowy •Radioilog zabiegowy •Kardiolog interwencyjny •Kardiochirurg

Zabieg hybrydowy na Sali hybrydowej ( w Zamościu !)


TLE w Zamościu. Jak utrzymać stały dopływ pacjentów ? KONKURENCJA NIE ŚPI, KONKURENCJA CZUWA !!! Możliwie KRÓTKA KOLEJKA ELASTYCZNOŚĆ – możliwość citoweo przyjmowania naprawdę pilnych pacjentów przy wypełnionej 2miesięcznej kolejce (challenge organizacyjne)

Szersza oferta zabiegowa niż gdziekolwiek: Kontynuacja i popularyzacja „usługi” TCE (Transvenous Catheter Extraction)

Odtwarzanie drożności / plastyki / stentowania dużych żył kl.p. NAJWAŻNIEJSZE JEST ZWIĘKSZENIE „MOCY PRZEROBOWYCH” Ośrodka !!! Rozpoczynana budowa Zamojskiego Centrum Chorób Serca niesie realną szansę na jeszcze większy i trwały sukces Szpitala I Ośrodka


TLE / TCE /Plastyki dużych żył w Zamościu. PERSPREKTYWY  Nowa organizacja leczenia chorób serca i naczyń dzięki zwiększeniu możliwości lokalowych (budowa „Centrum” na pewno zwiększy możliwości „przerobowe” i poprawi jakość leczenia  Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że jest możliwe jednoczesne optymalne wykorzystanie grup specjalistów Szpitala dla leczenia najtrudniejszych pacjentów również z całej Polski  Bo o tym decydują KADRY, a kadry SĄ  I PACJENCI – którzy są i powinno być ich jeszcze więcej dzięki opólno-polskiej promocji Szpitala


Dziękuję za uwagę i za wszystko !

a_kutarski@yahoo.com TLE w Zamościu. Ja mogę obiecać jedynie „krew, pot i łzy” – bo tak to jest przy współpracy ze mną


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.