Page 1

Biofilm we zakażeniach wszczepów w kardiologii Czyli inaczej: Co widzimy gołym okiem na stole operacyjnym a co z tego jest biofilmem = ??? Andrzej Kutarski Lublin (a_kutatski@yahoo.com)

www.usuwanieelektrod.pl


Wstęp: Pole bitwy czy też scena dramatu …

Kardiologia to KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA (implantacje stentów wieńcowych oraz okluderów wszelakich i stentów po plastykach żylnych. Implantowany sprzęt (urządzenia) pokrywany jest napełzającym nabłonkiem. Częstość infekcji (za wyjątkiem stent-grftów tętniczych zakładanych częściej przez radiologów do dużych tętnic – nieznana. Kardiologia to też (a może głównie – jeśli chodzi o problem infekcji) – ELEKTROKARDIOLOGIA. Tu implantacje stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń resynchronizujących. Wszystkie one składają się ze sporego urządzenia (generatora impulsów) implantowanego pod skórę w okolicy podobojczykowej i ELEKTROD = przewodów łączących urządzenie z sercem, wprowadzonych do serca drogą przezżylną.


Wstęp: Pole bitwy czy scena dramatu … Elektrody: Elektrody przebiegają przez żyłę podobojczykową, pień ramienno-głowowy, żyłę główną górną, prawy przedsionek a ich końcówka umieszczona jest w pożądanym miejscu w sercu. Elektroda to wiązka przewodów metalowych pokrytych osłonką. Dawniej poliuretanową bądź silikonową, obecnie od zewnątrz pokryte są dodatkowo powłoczką z utwardzonych poliurwetanów.

Reoperacje do Końca życia: W przeciwieństwie do innych urządzeń (stent, okluder, sztuczna zastawka serca) – same urządzenia wymagają wymiany co 5-10 lat a elektrody funkcjonują średnio 10-20 lat. Czasem ich końcówka ulega przemieszczeniu (dyslokacja) co też wymaga korekty operacyjnej. Tak więc eklektrokardiologia to odmienna dziedzina leczenia przy pomocy urządzeń wszczepialnych której nieodłączną cechą są reoperacje


Pacjent ze stymulatorem to ? Urządzenie + przewody łączące go z sercem (elektrody)

Wycięte elektrody. Ile w tym łącznotkankowych obrostków i czy jest jakiś biofilm ?

Elektrody wrastają w ścianę żył i serca i po Kilku latach nie dają się wyjąć 


Wstęp: Pole bitwy czy scena dramatu … W cieńszych naczyniach nieruchoma elektroda zwalnia przepływ krwi – miejscowa zakrzepica - włóknienie skrzeplin - niedrożność A. Drażnienie ściany (dynamiczny kontakt) dużego naczynia / serca powoduje:  Odczyn zapalny  Wykrzepianie  Włóknienie starych skrzeplin  Zamykanie światła i tworzenie krążenia obocznego (elektroda w zamkniętym „starorzeczu”) Obrostki, obrostki – od tego wszystko się zaczyna

B. W miejscach STAŁEGO kontaktu dominuje proces endotelializacji później – WRASTANIA w ścianę serca / naczynia (tkanka bliznowata)

Elektroda z czasem, kontaktując się dynamicznie ze ścianą naczyń i serca pokrywa się na krótko skrzepliną, potem narasta na nią śródbłonek (endotelializacja) a później bliznowatą (jeśli chodzi o budowę różnej grubości tkanką łączną („obrostki”) która czasami zamyka całkowicie światło żyły. Z czasem tkanka łączna ulega mineralizacji, porem kalcyfikacji a bywa że i „ossyfikacji”.


Pacjent ze stymulatorem to ? Urządzenie + przewody łączące go z sercem (elektrody)

Elektrody wrastają w ścianę żył i serca i po Kilku latach nie dają się wyjąć 


Przezżylne usuwanie wrośniętych elektrod. Poza k-chirurgię – jedyna okazja żeby zobaczyć biofilm na żywo (na stole)


Wstęp: Pole bitwy czy scena dramatu … „Obrostki”: zmiany wytwórcze w odpowiedzi ze strony endotelium i całej ściany naczynia na obecność elektrody

Najtrwalsze, najsilniejsze, zrosty występują na połączeniu żyły bezimiennej z żyłą główną górną, w górnej części przedsionka, w okolicy zastawki trójdzielnej i w samym uszku prawego przedsionka oraz na miejscu styku elektrody komorowej ze ścianą komory.

Wapno !!!!! „Kość”!!!!!

I mamy pole przyszłych inwazji i walk. Starzejące / używające się / przecierające się elektrody, na nich obrostki różnej wielkości i twardości i początek kłopotów


Odległe następstwa przebywania elektrody w prawym sercu i układzie żylnym

Teoretycznie „biokompatybilne elektrody” uruchamiają szereg kaskad: Drażnienie – miejscowa zakrzepica – włóknienie skrzepliny –> niedrożność naczynia Stały kontakt – endotelializacja – rozwój tkanki łącznej – jej wapnienie –> „nieusuwalność elektrody” Drażnienie – miejscowa zakrzepica – włóknienie skrzepliny –> zainfekowany zakrzep –> wegetacja – zakażona zatorowość płucna Stały kontakt – endotelializacha – rozwój tkanki łącznej – jej wapnienie – przetarcie elektrody o kryształy wapniowe – osłonięcie spirali – wegetacja -> zakażona zatorowość płucna


Skrzepliny / wegetacje / biofilm ? Co widzimy w ECHO, co na stole operacyjnym

Podsumowanie – co widzimy na stole operacyjnym ?  TKANKĘ ŁĄCZNĄ + resztki świeżej krwi  Wycięte „tulejki” z tkanki łącznej na nieuszkodzonym (wcześniej) odcinku są przesuwalne  „Otuliny” są nieprzesuwalne na: pierścieniach, koilach defibrylujących i przetarciach czyli tam, gdzie była odsłonięta spirala  Widzimy część wyciętych tkanek; reszta pozostaje na miejscu i widzi je echografista....  NIE JESTEŚMY W STANIE POWIEDZIEĆ CO JEST jeszcze obrostkami, co zainfekowanymi obrostkami a co POZOSTAŁOŚCIĄ WEGETACJI !!!


Przetarcia elektrod – zmora stymulacji ...

I „obrostki”, których część usuwamy, reszta „powiewa” miesiącami (latami ???) w sercu

To nie jest patologia !!! Kiedyś te „chorągiewki” znikną ... Jeżeli jałowe. Chyba że SĄ ZAKAŻONE !!!


Wstęp: Pole bitwy czy scena dramatu … Przetarcia osłonek to „domek” dla bakterii”

Elektrody (jeżeli jest ich kilaka) trącają o siebie i z czasem dochodzi do przetarć

osłonek zewnętrznych i odsłonięcia metalowego przewodnika i wewnętrznej przestrzeni elektrody. Wapniejące obrostki potrafią rysować poruszającą się w nich elektrodę i też uszkodzić osłonkę. Ponadto szereg czynników biochemicznych z czasem osłabia powłoczkę zewnętrzną, która staje się porowata a na dnie porów znajduje się klasyczny silikon.


Pozostawiona elektroda staje się trudniejszą do usunięcia !!!!!!!

Usuwanie elektrod implantowanych w dzieciństwie jest ekstremalnie ryzykowne !!!

U dzieci przebiega to jeszcze szybciej !!!


Obrostki, obrostki – włóknienie, wapnienie (w tle uszkodzone osłonki). Infekcja / NIE infekcja – makroskopowo bez różnicy

Jałowe ? Zakażone ? Dlatego tak ważne posiewy


Wstęp: Próby i drogi dostania się na pole bitwy

Wycięte z serca (za pomocą specjalnych rurek) wrośnięte elektrody. Czy są tam bakterie ? Żywe lub już martwe. Jeżeli żywe – wystarczy posiew. Jeżeli martwe - ideałem wydaje się PCR


Wszczepienie implantu – wydarzenia „uboczne”  Otwarta (przez różnie długi okres czasu) rana  Liczne narzędzia, cewniki  Wiele osób na Sali Operacyjnej  Kolonizacja

różnego (nieznanego) stopnia

(jeżeli znikoma raczej mówi się o kontaminacji)  Zszycie rany  Procesy gojenia

 Likwidacja (potencjalnych) kolonii bakterii  Pacjent żyje długo i szczęśliwie ;-)

 Przetrwanie nielicznych bakterii w biofilnie  Równowaga biologiczna do czasu gdy odporność jest prawidłowa (brak infekcji)  Pacjent żyje długo i szczęśliwie ;-) do czasu …

 Mnożenie się bakterii  Odczyn zapalny ze strony organizmu

 Spadek odporności  Zabieg powtórny

 Wczesna

 Późna

infekcja

infekcja (lub wczesna po

zabiegu powtórnym)


Inwazja na układ stymulujący – widzimy objawy z różnym opóźnieniem Implantowany układ funkcjonuje wiele lat. Ale … w każdym momencie mogą się pojawić * objawy infekcji mogącej dotyczyć (początkowo) każdego jego elementu:  kieszonki urządzenia  elektrod w ich przebiegu przezżylnym czy przebiegu wewnątrzsercowym  na styku elektrody z wsierdziem ściany przedsionka  na styku elektrody z wsierdziem komory czy zastawkę trójdzielną Infekcja ma skłonność do rozszerzania się i ostatecznie trudno ustalić miejsce pierwotnego umiejscowienia („desantu” bakteryjnego) - infekcji. * możemy próbować ustalić moment pojawienia się objawów; moment zainfekowania najczęściej trudny do ustalenia


„Naprzykłady” z życia wzięte Czyli jakie obrazeczki oglądam na codzień

I po „bitwie” czyli „land-scape after the battle”; gdzie tu biofilm = ?

„Jatka” ale i przetarcia !


Inwazja na układ stymulujący – widzimy objawy z różnym opóźnieniem

Inwazja bakterii opóźniona, nie związana z otwarciem powłok: • „Fizjologiczna” bakteriemia – początkowo BEZOBJAWOWE zasiedlenie elementów układu (najczęściej elektroda) • Medyczna i pozamedyczna bakteriemia (zabiegi medyczne) – jak wyżej Tu długi (bardzo długi?) okres latencji (rola biofilmu) • Sepsa i innego źródła – zasiedlenie układu w tracie sepsy (też bezobjawowe) ale infekcja zyskuje trwały punkt zakotwiczenia (na elektrodach zwykle) Tu pojawienie się zwiększonej oporności na leczenie i skłonność do nawrotów • Dostanie się bakterii do kieszonki urządzenia przez zbyt napiętą / uciśniętą skórę ? • Zakażenie elektrod drogą zstępującą od zainfekowanej kieszonki urządzenia • Wydostanie się jakichś form przetrwalnikowych bakterii z wnętrza przez lata szczelnej elektrody (hipoteza tylko)


Infekcje „miejscowe”

(każdej może towarzyszyć już zapalenie wsierdzia)

Powikłania infekcyjne ... Zwłaszcza późne, po wymianach, upgradingach i zabiegach naprawczych To prawdziwy horror ....

Większość tragedii zaczyna się od infekcji miejscowej; nie leczonej / źle leczonej – prowadzącej do zgonu (>60%)


„Jaki jest koń – każdy widzi” ale … u każdego pacjenta to MOŻE by już LRIE

To wszystko STARE, przewlekłe infekcje … Późne zgłaszanie się pacjentów ? Leczenie zachowawcze ? Jakoś dziwnie, ale tak jest …


Koń koniowi nierówny … Wiele (kilka ale i dłużej) lat po ostatnim zabiegu zaczyna się „coś” dziać. Mechanizm = ? Jedynie hipotezy

Kontaminacja – kolonizacja – infekcja ? Zakażenie drogą krwiopochodną ? Rozszczelnienie zainfekowanej wewnątrz elektrody ? Napięta uciśnięta skóra?

„Odleżyna”? (jednostka za płytko napiera na skórę powodując jej ścieńczenie) czy odwrotnie ? Zakażenie i jednostka „przebija się na zewnątrz”. Zwykle wewnątrz już trochę ropy a posiewy – jak posiewy …


Przewlekle napięta skóra – jeszcze jedna droga inwazji na implant  ODLEŻYNA to: ścieńczenie skóry plus lokalna nieprzesuwalność, ścieńczenie skóry plus miejscowa zmiana koloru  Odleżyna to ZAWSZE JUŻ INFEKCJA !!!  Odleżyna powstaje w miejscu gdzie krawędź jednostki / pętla elektrody napiera na skórę  Zbyt napięta skóra staje się przepuszczalna dla bakterii  Wcześniej pojawia się ropa w loży niż wytworzy przetoka


Drugie oblicze infekcji układów stymulujących: odelektrodowe zapalenie wsierdzia serca prawego i septyczna zatorowość płucna W miejsce zbiorników ropy i przebijania się ciała obcego na zewnątrz tu istotą są WEGETACJE


WEGETACJE, WEGETACJE ... ICH NIE WIDAĆ w RTG, widoczne w ECHO (TEE) ale i w angio-CT.A

Angio-CT pozwala uwidocznić: „ucieknięte” wegetacje, wegetacje w VCS, zakażoną zatorowość płucną, węzły chłonne wnękowe i śrópiersiowe


WEGETACJE, WEGETACJE ... Często towarzyszą im nieprawidłowości w obrazie radiologicznym (ale nie jest to regułą)

Wegetacje ... RTG NIC nie wnosi ale ... Można mieć podejrzenia przy jasnym obrazie klinicznym


Wegetacje ... RTG NIC nie wnosi ale ... moşna mieć podejrzenia przy jasnym obrazie klinicznym


WEGETACJE, WEGETACJE ... Skąd się biorą ? Jedna z głównych cech „odelektrodowego” zapalenia wsierdzia - LRIE)

Czynnik inicjujący: USZKODZENIE ŚRÓDBŁONKA USZKODZENIE ELEKTRODY Pewne uproszczenie; nieuszkodzony silikon wystarczy

KOLONIZACJA PRZEZ BAKTERIE Nawet krótkotrwała bakteriemia: - ekstrakcja zębów, mycie zębów - procedury inwazyjne, chirurgiczne - cewnikowanie dróg moczowych.

WEGETACJA Wegetacja jest bezkształtną masą płytek krwi, włóknika i bakterii. Jest to zjawisko dynamiczne – stale narasta i rozpada się - przemieszcza do płuc. W jednorazowym echo może jej nie być. 50 % pacjentów z LRIE i wegetacjami ma zatorowość płucną ! Można je znaleźć: w VS, VCS, na elektrodzie, z. trójdzielnej, wsierdziu PP i PK).


Odelektrodowe zapalenie wsierdzia-LRIE w podziałach CDI

Sandoe et al. J Antimicrob Chemother. 2015;70:325-59 Rozróżniają Lead Infection (może być z vege i bez) i System Related Infective Endocarditis (zajęcie wsierdzia ) – inne leczenie, inne rokowanie


LRIE- typowe mikroorganizmy

60-80% Staphylococci, przewaga S. epidermidis Polewczyk A, Janion M, Podlaski R, Kutarski A. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 33:1601-8


Kryteria duże: mikrobiologia

12-49% posiewów ujemnych Guidelines for the diagnosis, prevention and management of implantable cardiac electronic device infection. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 325–359


Growing knowledge, growing availability of TLE, good standards on treatment of CIED infections and mortality of patients is still high ! 1043 TLE (2000-2010) Syst. infection 18%, pocket infection 32%, lead malfunction 30%, other 20%

10-year survival after TLE - Boston Non-infective - other

Non-infective – lead replacement

Non-infective - upgrading

25% +

SYSTEMIC INFECTION

50% +

Local pocket infection

1 year

2 years

5 3 4 years years years a

7 years

9 8 years years

10 years t

11 years


Wymieralność pacjentek z rakiem piersi ! W USA

Identyczna jak w infekcjach układów !!!

25% +

3 lata

50% + 5 lat


Pięcioletnie przeżycia po TLE Materiał AKU 1600 przyp. TLE Opracowanie: • Wojciech Jacheć • Marcin Grabowski • Grzegorz Opolski • Andrzej Kutarski • Anna Polewczyk Wymieralność pacjentów z IM „odsuwa się” od pacjentów nieinfekcyjnych z zbliża się do pacjentów z LDIE

nieinfekcyjne

Infekcja kieszonki jednostki

LRIE

Leczymy, usuwamy, wypisujemy / przenosimy i … wcale nie jest tak dobrze jak może się wydawać. Nawroty infekcji ? Rozszerzenie infekcji ? Dramaty rozgrywają się w Szpitalach Terenowych …


Pięcioletnie przeżycia po TLE Materiał AKU 1600 przyp. TLE Opracowanie: • Wojciech Jacheć • Marcin Grabowski • Grzegorz Opolski • Andrzej Kutarski • Anna Polewczyk Wymieralność pacjentów z IM „odsuwa się” od pacjentów nieinfekcyjnych z zbliża się do pacjentów z LDIE

nieinfekcyjne

Infekcja kieszonki jednostki

LDIE

Leczymy, usuwamy, wypisujemy / przenosimy i … wcale nie jest tak dobrze jak może się wydawać. Nawroty infekcji ? Rozszerzenie infekcji ? Dramaty rozgrywają się w Szpitalach Terenowych …


2249 pts, ->10-y FU

8-12%

12-28%

21-41%

38-56%


Czy możemy popełniać błędy w rozpoznawaniu (rozległości) infekcji?

Infekcję ROZPOZNAJEMY na podstawie: 

POSIEWÓW !!!

 Wykładników morfologicznych (przetoka, wegetacje itp. – badania obrazowe w tym ECHO i CT)  Niespecyficznych markerów laboratoryjnych reakcji zapalnej (leukocytoza, OB., CRP, prokalcytonina)  Niespecyficznych markerów klinicznych reakcji zapalnej (gorączka, objawy ogólne, objawy toksemii)  Testów wykrywających: • •

ogniska zapalne (SPECT) ogniska wzmożonego metabolizmu (PET)


Czy możemy popełniać błędy w rozpoznawaniu rozległości infekcji?

Infekcję LOKAKLIZUIJENY na podstawie: 

POSIEWÓW !!! (z konkretnych miejsc !!!)

 Wykładników morfologicznych (przetoka, wegetacje itp. – badania obrazowe w tym ECHO i CT)  Niespecyficznych markerów laboratoryjnych reakcji zapalnej (leukocytoza, OB., CRP, prokalcytonina)  Niespecyficznych markerów klinicznych reakcji zapalnej (gorączka, obnjawy ogóolne, objawy toksemii)

 Testów wykrywających: • •

ogniska wzmożonego metabolizmu (PET) ogniska zapalne (SPECT)


Problemy „posiewologii” Posiewy – „słabe punkty”: Posiewy krwi:  Rzadko stała bakteriemia, przeważnie rzuty gorączki, dreszcze i wysiewy bakterii. Posiew podczas dreszczy / na szczycie gorączki – ale ….. Czas !!!

 Lepiej z tętnicy płucnej – ale tego NIKT nie robi (inwazyjność). Wartościowa krew z rurki przy TLE (Bongiorni)

Wymaz za pomocą „wymazówki:  MAŁA WARTOŚĆ ! Potwierdzają, ale nie wykluczają ! Nie

wykrywają, bakterii w tkankach, pokrytych biofilmem !!!  Dużo większa wartość wycinka chorej tkanki (obrtostka, wegetacji)  Dużo większa wartość płynów (ropa, inny aspirat sródoperacyjny) To wiedzieliśmy dawno temu. W mikrobiologii stosowanej” też przyszło NOWE ! Ale …. Jeszcze potrwa, zanim dojdzie (to NOWE) do laboratoriów szpitalnych. Dziś wiemy, jak dużo nie wiemy, ile błędów można popełnić traktując serio ujemny wynik „posiewu wymazowego”


NOWE co przyszło w „posiewologii” i nauczyło nas pokory 

To z MAYO Clinic – z naszej działki, choć wcześniej problem przerabiali ortopedzi 


NOWE co przyszło w „posiewologii” i nauczyło nas pokory 

To z MAYO Clinic – z naszej działki, na podstawie czego tak wykluczamy ??? 


NOWE co przyszło w „posiewologii” i nauczyło nas pokory 

To z już z Europy z Bazylei – też z naszej działki, na podstawie czego tak pewnie wykluczamy infekcje ??? 


Sonikacja vs posiewy- przegląd badań Liczba pacjentów

Czułość sonikacji

Czułość posiewów tradycyjnych

Mayo Clinic

35

54%

9-20%

Oliva et al.

20

67%

50%

Rohacek et al.

16

94%

67%

Mason et al.

16

94%

75-81%


NOWE co przyszło w „posiewologii” i nauczyło nas pokory 

Oraz nowa posiewologia w real life Konwencjonalny posiew vs sonikacja. Potem zbędne przepychanki, co jest OFICJALNE”. A w tej zabawie CHODZI O ŻYCIE !!!

Dr hab. n. med. Alina Olender 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

I co ty wyjaśniać ? PUBMRD: posypią się odpowiedzi

CIED infections – sonications –


Znaczenie badania usuniętych elektrod

Wegetacji może nie być …


217 pts, single-center study. Long-term FU after TLE (ALL) ! TLE and mortality analysis

Significnce of floating connecting tissue „ghosts” – remain unknown. They may be infected? May they to consist the source of re-infection ? „Ghosts” „Ghosts”+

Pocket infection Only independent predictors of ‘ghost’ were Charlson co-morbidity index and ICE-guided diagnosis of endocarditis

Systemic infection


Znaczenie diagnostyczne zainfekowanej zatorowości płucnej - potwierdzenie

ROLA OBROSTKÓW po TLE ZE WSKAZAŃ INFEKCYJNYCH = ??? Zainfekowane – nie zainfekowane. Jeszcze dużo nie wiemy …

Obrostki po TLE z przyczyn infekcyjnych – leczyć jako ICDD-IE ? (najcięższa postać LRIE)


Uwagi o diagnostyce – HRS 2014 - Ph Ritter


Posiewy z elektrod sprzeczności w zaleceniach

W jednym z badań, dodatnie posiewy z elektrod obserwowano u 72% spośród 50% tylko z objawami PI Wciąż niewykluczona możliwość okołozabiegowej kontaminacji bakteryjnej

Zalecenie posiewów z cz. proksymalnej i dystalnej elektrod

Uwzględnienie wyniku dodatniego posiewu z elektrod jako kryterium w rozpoznawaniu IECD-LI


Skąd wątpliwości ? Preparująca rurka przechodzi przez zainfekowaną kieszonkę urządzenia .. Możliwość fałszywie dodatniego wyniku posiewy z końcóki elektroddy 

Przez chwilowo pustą rurkę można pobrać krew z prawego serca


Growing knowledge, growing availability of TLE, good standards on treatment of CIED infections and mortality of patients is still high ! 1043 TLE (2000-2010) Syst. infection 18%, pocket infection 32%, lead malfunction 30%, other 20%

10-year survival after TLE - Boston Non-infective - other

Non-infective – lead replacement

Non-infective - upgrading

25% +

SYSTEMIC INFECTION

50% +

Local pocket infection

1 year

2 years

5 3 4 years years years a

7 years

9 8 years years

10 years t

11 years


Patients management after TLE – still Achilles heel ?

In spite of our growing knowledge, growing availability of TLE, strong educational effort on current standards on treatment of CIED infections – mortality of such patients is still high !


Mikrobiologiczna ocena rozległości infekcji Miejsce pobrania materiału (4 próbki to minimum !): • Posiew z kieszonki urządzenia (wymaz, wycinek tkankowy, próbka ropy) • Posiew krwi obwodowej (klasyczny) • Posiew krwi z prawego serca (niepopularne bo nie jest to standard / obowiązek) • Posiew z usuniętej elektrody (wymaz, odcięty dystalny odcinek elektrody) – tyle ile usuniętych elektrod (niepopularne bo nie jest to standard / obowiązek)

Technika badania:  Posiew klasyczny i przedłużony (5 dni)  Sonikacja (jak na razie zabawa dla entuzjastów, bo nie jest to standard / obowiązek)  Identyfikacja bakteryjnego DNA (PCR) – CENA !!! i czekanie na wynik badania (wolne od diałąnia antybiotyku (niepopularne bo nie jest to standard / obowiązek)


Mikrobiologiczna ocena rozległości infekcji - REAL LIFE

Leczenie pacjenta z infekcją układu stymulującego (4 dni śr.): o Przyjęcie, badania laboratoryjne o Antybiotyk – dobór „intuicyjny”; 80% pacjentów już „na antybiotyku”! o Zabieg usunięcia układu (następnego dnia) – osłona antybiotykowa (obowiązkowa!) o wszystkie posiewy pobierane podczas zabiegu: „na antybiotyku” o 2-3 dni leczenia w Ośrodku o 3-4 dzień – odesłanie do rejonowego szpitala; często wcześniej o Los wyników posiewów w real life = ? 


Leczenie pacjenta z infekcją układu stymulującego (4 dni śr.) REAL LIFE :  Nie ma czasu na uzgadnianie badania PET czy SPECT (o ile osiągalne w szpitalu), rzadko (nerki!) wykonujemy angioCT (ocena zakażonej zatorowości)  Leczenie infekcji jest KOSZTOWNE; Ośrodek / Szpital nie wytrzyma finansowo pełnej diagnostyki, Wysokospecjalistyczne Pracownie bywają odległe lub bardzo odległe  Wyniki docierają z niezbędnym opóźnieniem (pacjent już wypisany / przeniesiony  Ostateczną decyzję diagnostyczną (rozległość infekcji) i wtórnie ostateczne decyzje terapeutyczne MUSZĄ być podjęte w ciągu 3-4 dni (max!)  Sonikacja – tylko w Wysokospecjalistycznych Pracowniach  Identyfikacja bakteryjnego DNA (PCR) tylko w Wysokospecjalistycznych Pracowniach. KOSZT !


KONKLUZJE  Złe wyniki obserwacji przeżyć po kilku latach u pacjentów leczonych z powodu infekcji układ skłaniają do refleksji na przyczynami niepowodzeń  Niedorozpoznawalność rozprzestrzenienia infekcji wydaje się mieć tu znaczenie  Niedorozpoznanie upraszcza postępowanie i pozwala na szybsze pozbycie się kłopotliwego pacjenta.  Fałszywie ujemne posiewy to tylko jeden z technologicznych problemów do pokonania  Mamy dramatyczną wymieralność teoretycznie „wyleczonych” chorych  Przed nami jeszcze WSPÓLNA daleka droga Mortality (long-term FU):  

1-year: 5-15% 3-years: 15-25%

5-years: 35->50% !!!


Dziękuję za uwagę Masz problem ? wyślij e-mila na:

a_kutarski@yahoo.com www.usuwanieelektrod.pl


Biofilm w zakażeniach wszczepów w kardiologii  

Biofilm we zakażeniach wszczepów w kardiologii

Biofilm w zakażeniach wszczepów w kardiologii  

Biofilm we zakażeniach wszczepów w kardiologii

Advertisement