Page 1

! !

?

? – + –

?

! ”;


!

:

More about Lviv (click) ?

(

)<

? – “

– :

:

:

”–


(

– ) (

)

:

– ! – – – – –

– –

/

!

: –


$ =) â&#x20AC;&#x201C;

? (

:)

OCP

Drozdova

Anna

OC ICX

Levytska

Chrystyna

OC ER

Zarenok

Taras

OC TM

Kostik

SolomŃ&#x2013;ya

OC OGX

Kvitnevyi

Ruslan

OC F

Moravska

Anna

OC ER

Myzuka

Volodymyr

OC ICX

Korol'

Svitozar

Haynas

Oleksandr

OC ICX

Lukyanenko

Vlad

OC ICX

Samohotina

Catherine

OC F

anya.bm@gmail.com christy_lev@ukr.net justforfreedom@i.ua solomia.kostyk@gmail.com kvitochka1991@gmail.com annamoravska@gmail.com voffka91@gmail.com svitozarr00@gmail.com sancho14@i.ua erdtod@mail.ru katja.sama@mail.ru

+380934860351 +380630596974 +380679779459 +380964451595 +380633510108 +380671401405 +380934807273 +380508730006 +380972138079 +380636121243

!

Act.in.UA_Lviv_booklet  

? ? ! – ? : : ! ? : – – : : ! – – – : ! ( +380972138079 OC ICX Samohotina Catherine OCP Drozdova Anna ? OC ICX Korol' Svitozar annamoravska@...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you