Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 MINGGU 1

TEMA 1

SAYANGI DIRI

TAJUK 1a. Mengenali Diri i) Kekuatan dan kelemahan

HASIL PEMBELAJARAN i) Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia. ii) Membandingkan kekuatan dan kelemahan diri dan kawan-kawan.

CADANGAN i) Membuat folio tentang diri dan cita-cita. ii) Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri dan berbincang bersama-sama rakan.

1


2

ii) Cara mengukuhkan kekuatan diri

i) Berdisiplin dan mempunyai integriti diri ii) Menunjukkan keyakinan dan keupayaan mengembangkan keyakinan dan potensi diri

iii) Cara Membaiki kelemahan diri

MINGGU 3

TEMA 1

SAYANGI DIRI

TAJUK 1b) Pengurusan Diri - Kesihatan i) Makanan Seimbang

HASIL PEMBELAJARAN i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia ii) Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab iii) Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri

i) Berbincang dengan rakan tentang : - kekuatan diri dan cara menggunakan kekuatan untuk kejayaan masa hadapan. - Kelemahan diri dan cara mengatasi

CADANGAN i) Mengumpul gambar-gambar kumpulan makanan yang seimbang. ii) Menyenaraikan jenis-jenis makanan iii) Membuat buku skrep tentang makanan seimbang

2


4

1b) Pengurusan Diri - Kesihatan ii) Kebersihan Diri

i) Mengenalpasti tingkah laku yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersama-sama rakan. ii) Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab iii) Mengamalkan gaya hidup sihat

i) Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersama-sama rakan. ii) Membuat simulasi / demonstrasi tentang cara mengurus diri.

5

1b) Pengurusan Diri iii) Penampilan Diri

i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia ii) Berdisiplin dan mempunyai integriti diri iii) Mengamalkan gaya hidup sihat

i) Membuat simulasi / demonstrasi tentang cara penampilan diri ii) Berbincang dengan rakan tentang cara menjaga penampilan diri iii) Mengumpul dan menampal gambar yang menunjukkan penampilan diri yang positif dan negatif

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN

MINGGU

TEMA

TAJUK

3


6

7

2

SAYANGI KELUARGA

a) Mengenali Keluarga Sendiri - Keluarga Asas

i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga asas ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga asas iii) Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas

i) Menyediakan carta tentang salasilah keluarga asas ii) Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga

a) Mengenali Keluarga Sendiri

i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga asas ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga asas iii) Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas

i)

Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga. ii) Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi / kad ucapan / album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

4


8

Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri - Keluarga Kembangan

MINGGU 9

TEMA 2

SAYANGI KELUARGA

TAJUK Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri - Keluarga Kembangan

i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

HASIL PEMBELAJARAN i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

i)

Menyediakan carta tentang salasilah keluarga ii) Mengadakan / membuat catatan atau temubual

CADANGAN I) Memperkenalkan salah seorang ahli keluarga kembangan kepada rakan-rakan berdasarkan catatan / temubual ii) Menggunakan TOC (THE BRANCH) untuk menunjukkan Kebanggaan kepada keluarga iii) Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga

5


10

Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri

MINGGU 11

TEMA 2

SAYANGI KELUARGA

TAJUK Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri

i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

HASIL PEMBELAJARAN i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

i)

Membincangkan epentingan kesejahteraan keluarga. ii) Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi / kad ucapan / album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

CADANGAN i) Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi / kad ucapan / album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

6


3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

3.1 Interaksi dengan Komuniti Sekolah

i) Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni ii) Berinteraksi secara sopan dengan kakitangan sekolah iii) Menunjukkan semangat kekitaan

i) Projek Kewarganegaraan

13

3.1 Interaksi dengan Rakan dan Guru

i) Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru sekolah ii) Berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru iii) Menghormati rakan dan guru

i) Dialog - main peranan ii) Perbincangan

14

3.2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah - Kakitangan sekolah dan pekerja kantin

i) Mengenalpasti tingkah laku yang sopan sewaktu berinteraksi dengan kakitangan sekolah ii) Berinteraksi secara sopan iii) Menghormati dan menghargai sumbangan kakitangan sekolah

i) Temubual dengan kakitangan sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggung jawab mereka

12

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN

7


3.2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah - Pelawat

i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia ii) Berinteraksi secara sopan dengan pelawat iii) Menghormati serta menghargai jasa mereka

i) Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah

16

3.2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah - Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

i) Menerangkan peranan dan tanggung jawab PIBG ke arah pembangunan sekolah ii) Belajar hidup bersama untuk untuk kesejahteraan sekolah dan masyarakat iii) Menghargai sumbangan PIBG

i) Menemubual ahli Jawatankuasa PIBG sekolah

17

3.5 Saya Warga Sekolah Bertanggungjawab

i) Menyatakan cara berinteraksi dengan komuniti sekolah ii) Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii) Menghormati komuniti sekolah

i) Melakonkan cara berinteraksi dengan komuniti sekolah

15

3

HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT

8


18

3.6 Interaksi dengan Komuniti Sekolah - Patuhi Peraturan Sekolah

i) Menyenaraikan dan memahami kepentingan peraturan sekolah ii) Belajar hidup mematuhi peraturan sekolah iii) Menunjukkan perasaan bangga dan cintakan sekolah

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN

19

PKSR 1

PKSR 1

PKSR 1

PKSR 1

20

21

4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

Kenali Pakaian Masyrakat Malaysai

i) Mengenalpasti pelbagai warisan budaya Malaysia ii) Mengekalkan warisan budaya Malaysia iii) Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia

i) Mempamerkan pakaian tradisional pelbagai budaya di Malaysia ii) Mengumpul gambar pakaian pelbagai kaum di Malaysia

Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia

i) Mengenalpasti jenis-jenis pakaian tradisional pelbagai kaum ii) Melukis pakaian tradisional pelbagai kaum iii) Berbangga dengan warisan budaya pakaian tradisional pelbagai kaum

i) Melukis gambar pakaian tradisional pelbagai kaum ii) Tayangan video tentang pakaian tradisional pelbagai kaum di Malaysia

9


22

Resepi Makanan Tradisional

MINGGU 23

TEMA 4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

TAJUK Asal-usul Makanan Kita

i) Menjelaskan asal-usul makanan tradisional ii) Menghasilkan koleksi asal-usul makanan tradisional iii) Berbangga dengan makanan tradisional yang diwarisi

HASIL PEMBELAJARAN i) Menjelaskan asal-usul makanan tradisional ii) Menghasilkan koleksi asal-usul makanan tradisional iii) Berbangga dengan makanan tradisional yang diwarisi

i) Mendemonstrasi adab makan masyarakat Malaysia ii) Mengumpul pelbagai jenis makanan pelbagai untuk dijadikan buku skrap iii) Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Contoh : Tosei Nasi Ayam Kuih Dadar

CADANGAN i) Mendemonstrasi adab makan masyarakat Malaysia ii) Menyenaraikan jenis-jenis makanan pelbagai kaum iii) Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Contoh : Kuih Lempeng Tosei

10


24

Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia - Adab makan masyarakat Malaysia

i)

Menceritakan adab makan pelbagai kaum di Malaysia ii) Mengamalkan adab semasa makan iii) Menghormati adab makan pelbagai kaum di Malaysia

i) Mengumpul gambar dan membuat buku skrap ii) Menyenaraikan adab-adab makan masyarakat Malaysia

25

Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia - Adab makan amalan kita

i) Mengenalpasti adab semasa makan ii) Mengamalkan adab semasa makan iii) Berbangga dengan adab makan yang diamalkan

i)

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Mendemonstrasikan adab makan masyrakat Malaysia ii) Menonton video / visual adabadab makan masyarakat Malaysia

CADANGAN

11


26

4

KENALI BUDAYA MALAYSIA

27

28

5

MALAYSIA NEGARAKU

Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia Adab Berinteraksi - Adab bertutur dengan sopan - Adab Perbualan telefon

i) Menyenaraikan kata pengucapan yang sopan ii) Mengamalkan kata pengucapan yang sopan iii) Menunjukkan sikap sopan dalam pertuturan

i) Menyenaraikan dan melafazkan kata-kata bertatasusila mengikut situasi yang sesuai ii) Melakonkan situasi perbualan telefon bersama rakan

Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia Adab Berinteraksi - Pelakuan bersopan - Beradab budaya kita

i) Mengenalpasti adab bertutur semasa perbualan telefon ii) Mengamalkan adab semasa bertutur iii) Menunjukkan sikap sopan semasa perbualan telefon

i) Menunjukkan cara pelakuan bersopan dalam etika pergaulan pelbagai kaum ii) Simulasi / lakonan dalam beberapa situasi : - menziarahi rakan - ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua - perayaan

5a. Kenali Malaysia - Lokasi - Negeri-negeri yang membentuk Malaysia

i) Menamakan negeri dan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia ii) Mencari maklumat tentang negerinegeri di Malaysia iii) Berbangga dan cinta akan negara

) Melabel nama negerinegeridi peta Malaysia ii) Menamakan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia iii) Mengenalpasti kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara

12


MINGGU 29

30

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN

5a. Kenali Malaysia - Pusat Pentadbiran

i) Menyatakan nama-nama pusat pentadbiran bagi negeri-negeri di Malaysia ii) Melabelkan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan iii) Bersyukur dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur

i) Menyediakan laporan mengenai pusat pentadbiran secara berkumpulan ii) Mencari maklumat tentang pemimpinpemimpin di Malaysia iii) Membuat buku skrap tentang pemimpinpemimpin Malaysia

5a. Kenali Malaysia - Penduduk

i) Memahami pelbagai agama, tradisi, dan budaya masyarakat Malaysia ii) Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat iii) Menghormati kaum dan budaya lain

i) Mengenalpasti kepadatan penduduk, negeri-negeri di Malaysia ii) Menyatakan faktorfaktor kepadatan di setiap lokasi iii) Menyediakan brosur

13


5b. Berbangga dengan Identiti Negara - Rukun Negara

31

MINGGU 32

TEMA 5

MALAYSIA NEGARAKU

TAJUK 5b. Berbangga dengan Identiti Negara - Jalur Gemilang - Lagu Negeraku

i) Mengenalpasti identiti negara ii) Menjalankan tenggung jawab sebagai warganegara iii) Berbangga dengan identiti negara

HASIL PEMBELAJARAN i) Menjelaskan kepentingan identiti negara ii) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia iii) Menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara

i) Melafaz dan menghayati Prinsip Rukun Negara ii) Mencari maksud Prinsip Rukun Negara secara berkumpulan iii) Lembaran Kerja Contoh : Mengisi tempat kosong i. Kepercayaan kepada __________

CADANGAN i) Melukis dan mewarna Jalur Gemilang ii) Menyatakan maksud warna dan lambang pada Jalur Gemilang iii) Menulis senikata lagu Negaraku

14


33

34

6

MINGGU

SEDIA HADAPI CABARAN

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

5b. Berbangga dengan Identiti Negara - Jata Negara - Bahasa Kebangsaan - Bunga Kebangsaan

i) Menjelaskan kepentingan identiti negara ii) Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia iii) Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur

Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Tingkah laku sosial yang baik

i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii) Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

TAJUK

i) Mewarnakan Jata Negara ii) Menerangkan maksud lambang dan warna yang terdapat pada Jata Negara iii) Mengenali Bunga Kebangsaan secara dekat iv) Membuat poster tentang Bahasa Kebangsaan i) Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii) Merekacipta kemudahan pembelajaran Contoh : Kad Imbasan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk : - tingkah laku sosial yang sihat

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN -

tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif Membuat peta minda

15


35

Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Kemahiran Belajar

i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii) Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

i) Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii) Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : - tingkah laku sosial yang sihat - tabiat belajar yang baik - budaya saing yang positif

36

Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Kreativiti

i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii) Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

i) Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii) Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : - tingkah laku sosial yang sihat - tabiat belajar yang sihat - budaya saing yang sihat

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN

16


6

37

SEDIA HADAPI CABARAN

iv) Mengadakan pertandingan : - mewarna - puisi - nyanyian Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Berdayasaing

i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii) Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

i) Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii) Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : - berdayasaing yang positif

17


38

Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Kreativiti

MINGGU 39

TEMA 6

SEDIA HADAPI CABARAN

TAJUK Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Kemahiran Teknologi

i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii) Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

HASIL PEMBELAJARAN i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan ii) Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran

i) Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan ii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berkaitan : - membuat persembahan berkaitan kehidupan masa depan iii) Berfikir secara kreatif

CADANGAN i) Menulis karangan tentang kehidupan masa depan murid ii) Merekacipta kemudahan pembelajaran untuk masa depan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : - tingkah laku sosial yang sihat - tabiat belajar yang baik - budaya saing yang positif iv) Aplikasi

18


Perkomputeran 40

PKSR ll

PKSR II

PKSR II

PKSR II

19

RPT PSK Tahun 4  

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tahun 4

Advertisement