Page 1

Ідеальна організація публічної влади України Ігор Коліушко Голова правління Центру політико-правових реформ


Держава для людини, а не людина для держави Сучасна держава повинна обслуговувати громадян, дбати про доступність і зручність публічних послуг, а також забезпечувати безпеку громадян, як зовнішню, так і внутрішню. 

Ключове питання для будь-якого політика і службовця – розуміння свого призначення і місця (місії або ролі в суспільній організації) 

2


Ініціативність і самоорганізація свідомих та активних громадян • Територіальна самоорганізація за місцем проживання • Самоорганізація за професійною ознакою, професійне самоврядування • Громадські організації за інтересами • Інші форми 3


Основні сфери публічних послуг • • • • • • • •

Житлово-комунальне господарство Освіта Культура і спорт Громадський транспорт Охорона здоров’я Соціальний захист Адміністративні послуги Безпека та правопорядок 4

4


Децентралізація • Максимальна децентралізація повноважень і фінансів є запорукою виживання суспільства в умовах перманентної неефективної державної влади • При цьому держава повинна забезпечити контроль за законністю діяльності місцевої влади • Незалежна судова влада має бути надійним гарантом недопущення зловживань і першими й другими • Це унітарна децентралізована республіка, це немає нічого спільного з федералізмом 5


Функції органів публічної влади щодо публічних послуг 1. Законодавча влада – правове регулювання публічних послуг 2. Органи місцевого та регіонального самоврядування, державні агенства і служби – надання публічних послуг 3. Місцеві державні адміністрації та державні інспекції – нагляд за законністю у сфері публічних послуг 4. Адміністративні та цивільні суди – вирішення конфліктів і відновлення порушеного права 5. Міністри та Кабінет Міністрів – аналіз політики і покращення стану справ 6

6


Місцеве самоврядування Завдання – організація місця проживання громадян та надання їм більшості публічних послуг Реалізується на двох рівнях: • Основному – рівень громади (місто або сукупність міських і сільських населених пунктів) • Допоміжному – рівень району Має реалізовуватися під власну відповідальність вибраних громадянами органів на власній ресурсній базі, відповідно до законів України 7


Компетенція місцевого самоврядування громади • • • • • • • • • •

Розробка генплану та стратегії розвитку; Розпорядження землею, будівництво, архітектура; Благоустрій території, прибирання сміття, парки, кладовища; Житло і житлово-комунальні послуги; Місцеві дороги, комунальний транспорт Дошкільне виховання дітей, початкова і середня школа; Охорона здоров'я (швидка допомога і поліклініка); Догляд за пристарілими та інвалідами; Інфраструктура для культурного і спортивного розвитку; Надання абсолютної більшості адміністративних послуг (соціальний захист, реєстрації, дозволи...); • Громадська, пожежна та санітарна безпека. 8


Компетенція місцевого самоврядування району • Охорона здоров'я вторинного рівня (лікарня зі стаціонаром); • Середні спеціалізовані школи-інтернати (для неповносправних та сиріт, спортивні, мистецькі тощо); 9


Основні функції районних державних адміністрацій 1. 2. 3. 4.

5.

Нагляд за законністю в діяльності органів місцевого самоврядування Забезпечення умов для діяльності державних інспекцій, які діють на місцевому та районному рівнях Надання деяких адміністративних послуг у сфері підприємництва (деякі ліцензії) Координація всіх органів публічної адміністрації в умовах надзвичайного стану Конституційні повноваження щодо місцевих бюджетів і програм розвитку – необхідно вилучити з Конституції 10


Існуюча система органів публічної адміністрації на місцях

Рівень регіону: Автономна республіка Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь

Рівень району Райони: 490

Рівень територіальних громад: Міста: 459, в т.ч. ос.стат. 180 Селищні ради: 783 Сільські ради: 10278

Обласна державна адміністрація

Обласна рада

Обласні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Районна державна адміністрація

Районна рада

Районні підрозділи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Міський, сільський, селищний голова

Міська, сільська, селищна рада

Виконавчі органи рад

11

11


Модель реформування системи органів публічної влади на місцях

Рівень регіону 15 регіонів (АРК, 13 областей (країв), столичний округ)

Рівень району 130 районів із населенням 200-400 тис. крім великих міст із більшим населенням

Рівень громади ~1500 міських та селищних громад із населенням не менше 10 тис.

Обласна державна адміністрація

Обласна рада

Обласні підрозділи центральних органів виконавчої влади

виконавчий комітет обласної ради

Районна державна адміністрація

Районна рада

Районні підрозділи центральних органів виконавчої влади

виконавчий комітет районної ради

Голова громади Рада громади

Виконавчий комітет ради громади

Голови сіл громади

12

12


Завдання бюджетної реформи • Розширення фінансової самостійності місцевого самоврядування • Перегляд системи податків і зборів, закріплення їх відповідно до регулюючого впливу, а не фіскального • Фінансування публічних послуг людям, а не утримання мережі публічних установ • Програмно-цільовий метод складання та виконання бюджетів • Лібералізація міжбюджетних відносин • Розвиток і вдосконалення системи фінансового контролю 13


Доходи місцевого самоврядування • Податок на доходи громадян – 100% за місцем проживання • Податок на землю та нерухоме майно • Місцеві збори • Доходи від комунальної власності • Дотації та субвенції з Державного бюджету • Бюджети районного самоврядування мають формуватися з відрахувань із бюджетів громад 14


Принцип вирівнювання бюджетної забезпеченості на душу населення •

+% Середня норма

-%

15


Регіональне самоврядування • Мета – сприяння соціально-економічному та культурному розвитку регіону • Необхідність домінування визначенні регіонів

історико-ментального

критерію

у

• Основні сфери відповідальності: - інвестиційний клімат та привабливість регіону, - регіональні програми соціально-економічного розвитку, - транспортна інфраструктура регіонального значення, - спеціалізована охорона здоров’я, - середня освіта для здобуття фаху (ПТУ, ВНЗ І-ІІ рівня акр.), - розвиток культури, спорту, туризму, - захист навколишнього природного середовища. • Доцільно запроваджувати, через 4-5 років після реформи місцевого самоврядування 16


Відмінності варіантів організації місцевих державних адміністрацій Польський варіант

Французький варіант

Держава

Держава Регіон

Регіон

Регіон Регіон

Регіон 18

Регіон


Кабінет Міністрів Міністр №1 УО 1

УО 2

УО 3

Міністр №2 УО 4

УО 5

УО 6

Міністр №3 УО 7

УО 8

Обласна державна адміністрація

Обласна Рада та її виконком

Районна Рада та виконком

Виконавчий орган місцевої Ради громади

Районна державна адміністрація

Організація діяльності

Центр адмін. послуг

19


Система урядових органів • Вузькоспеціалізовані агенства, інспекції та служби (приблизно 70-80 шт.) • Завдання - виконання всіх визначених законом адміністративних повноважень держави (надання адміністративних послуг, здійснення інспекційних і наглядових повноважень, управління підгалузями чи державними об'єктами) • 100% державна служба без будь-якої політизації • Відповідальність перед Урядом в особі відповідного міністра 20


Завдання Уряду та міністрів 1.

2. 3. 4.

Поточний аналіз політики (моніторинг ситуації ідентифікація проблем – громадське обговорення – пошук усіх можливих шляхів вирішення цих проблем – громадське обговорення – підготовка проектів концепцій і стратегій) Формування державної політики (визначення пріоритетів у межах наявних ресурсів, врахування геополітичних факторів та інших обмежень) Реалізація державної політики (правове регулювання, фінансове забезпечення, контроль за дотриманням законодавства та політики) Політична відповідальність за стан справ і результати політики 21


Кабінет Міністрів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Міністерство юстиції Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Міністерство місцевого та регіонального розвитку Міністерство фінансів Міністерство економіки Міністерство промислової політики Міністерство сільського господарства Міністерство транспорту і зв'язку Міністерство соціальної політики Міністерство екології та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство культури, туризму та спорту Міністерство закордонних справ Міністерство оборони 22


Типова структура міністерства Міністр Колегія міністерства Патронатна служба міністра та заступника міністра

(консультативно-дорадчий орган)

Заступник міністра

Апарат міністерства

Державний секретар

Департамент 1

Департамент 2

Департамент 3

Секретаріат міністерства

Департамент 4

Департамент 5

Урядові органи та установи в системі міністерства Служба

Інспекція

Агентство

Академія

23

Центр


Державні органи спеціального статусу • • • • • • • • • • • •

Служба безпеки України Центральна виборча комісія Рахункова палата Омбудсман Вища рада юстиції Прокуратура Національний банк України Вища рада державної служби Фонд державного майна і ресурсів Антимонопольний комітет Комітет з питань інформації Незалежні регулятори у сфері природних монополій 24


Система органів виконавчої влади (пропонована модель)

Кабінет Міністрів

Незалежні регулятори

Державні органи із спеціальним статусом

Міністерства (14-16)

Урядові органи (70-80)

Територіальні органи урядових органів

Місцеві державні адміністрації

Територіальні органи ОВВ із спец. статусом

25


Формування Кабінету Міністрів • Уряд політично похідний від парламентської більшості і відповідальний перед Парламентом • Президент після консультацій з головами парламентських фракцій доручає претенденту на Прем'єр-Міністра сформувати Уряд • Склад Уряду та Програма його діяльності представляється Парламенту і голосується вотум довіри • Якщо результат негативний – нова кандидатура визначається рейтинговим голосуванням в Парламенті, вже без участі Президента 26


Президент України • Змішана (напівпрезидентська) за формою правління республіка • Прямі вибори Президента – глави держави • Принцип єдності державної політики у розподілі повноважень і відповідальності між Президентом, Парламентом і Урядом • Три види повноважень Президента (власні повноваження, повноваження за поданням Уряду чи його членів, повноваження, що підлягають контрасигнації) 27


Парламент України • Однопалатний або двохпалатний • Пропорційна виборча система з регіональними округами та відкритими списками (преференціями) – нижня палата • Мажоритарна виборча система в регіональних багатомандатних округах – верхня палата • Законодавча та контрольна функції парламенту 28


Конституційний Суд України • Кваліфікаційна комісія з колишніх суддів Конституційного Суду для відбору претендентів на посади суддів КСУ • Обов'язок давати відповідь на звернення, незалежно від чинності акту, що став підставою для звернення • Запровадження конституційної скарги громадян до КСУ 29


Дякую за увагу! Хто хоче дізнатися більше – звертайтеся до Центру політико-правових реформ centre@pravo.org.ua 278-03-17 або 278-03-72

Koliushko Ihor_usps2012_3session_presentation  
Koliushko Ihor_usps2012_3session_presentation  

Ігор КОЛІУШКО, Голова правління Центру політико-правових реформ Дискусійна платформа: "Виклики та перспективи адміністративно-територіальної...

Advertisement