Page 14

SİNEMA

OKŞAN DEDE

Pamuk Prenses’in ADALETİ

P

amuk Prenses’in acımasız üvey anne karşısındaki mağduriyeti her jenerasyonca bilinen bir masaldır. Torundan toruna aktarılan öykü, cazibesini her dem korumuştur. Çeşitli dillerde de filme alınan masal, bir vakitler bizim ülkemizde de okunmaktan çıkıp seyirlik olmuştur. Zeynep Değirmencioğlu’nun Pamuk Prensesi oynadığı film, birçoğumuzun belleğinde hala tazedir. Lakin gelin görün ki Amerika’nın postmodern uyarlaması “Pamuk Prenses ve Avcı” masalın değişmez argümanlarına bağlı kalarak ancak muhtevası fantastik film formatına dönüştürülerek tekrar seyir halini almış. Pamuk Prenses masalın özünde de olduğu gibi billur güzelliğiyle ve masumiyetiyle seyircinin kirlenmemiş yanını alır arkasına hemen. Kötü kraliçe’nin kötülüğüne kılıf uydurulmuş, çocukken yaşadığı savaş şimdiki erkin sınırsızlığına dayanak olmuştur. En güzel kan ile yapılan büyü, ona dünya hâkimiyetinin kapılarını açmıştır. Bütün krallıkları

12

SAYI 4

talan etmiş, bütün kralları güzelliğiyle dize getirmiştir. Pamuk Prenses’in sadakatine karşılık, onun babasını öldürmüş ve onu da bir kuleye kapatmıştır. Daha çocukken aydınlıktan bertaraf edilen prenses, büyüdüğünde ise kraliçe için bir tehlikedir artık. Ondan daha güzeldir ve en güzel kan kraliçenin büyüsünü bozar. Kraliçe bu geçeğin gazabından kendini koruduğunu düşünerek yaşar hep çünkü ayna ona her dem ondan daha kudretli ve güzel kimse olmadığını söyler ta ki Pamuk Prenses reşit olup güzelliği kraliçenin önüne geçene kadar. Ayna ona bu kaçınılmaz gerçeği söylediği vakit başlar savaş. Kraliçe Pamuk Prenses’i öldürmek için harekete geçer. Kardeşini onu öldürmesi için kuleye gönderir ancak Pamuk Prenses cesareti ve mistik varlıkların yardımı ile kuleden kurtulur. Masalda da var olan o gizemli ormana kaçar ve yine masalda da hasıl olan durum devam eder kraliçe Pamuk Prenses’in peşine bir avcı gönderir onu bulup kalbini sökmesi için.

Genciz Biz Ekim 2012  
Genciz Biz Ekim 2012  

Üsküdar Belediyesi Aylık Gençlik Dergisi Ekim 2012 Sayı:4

Advertisement