Page 1

TEST PAMIĘCI 1.

Jak zapamiętujesz słowa?

Zapamiętaj w ciągu 75 sekund kolejność następujących słów: firanka, paznokieć, mleko, flamaster, szkło powiększające, piłka, papier, zapalniczka, moneta, kamera, warkocz, chmura, plaża, telefon, pies Zasłoń teraz powyższą listę albo, nie patrząc do książki zapisz na osobnej kartce zapamiętane słowa. Masz na to 1 minutę. Teraz sprawdź i postaw sobie 1 punkt za każde słowo zapisane we właściwej kolejności od początku aż do pierwszego błędu. Maksymalna liczba punktów w tym ćwiczeniu wynosi 15. Punkty za zadanie 1. ….................... Drugie podejście........................

2.

Jak zapamiętujesz relacje, słowa – liczby?

Zapamiętaj poniższe pary informacji (kolejność nie ma znaczenia). Przeznacz na to 100 sekund: 4 – igły 19 – aspiryna 16 – jezioro 9 – łóżko 16 – masło 10 – lampa 15 – niebo 11 – tramwaj 12 – dworzec 3 – czekolada 13 – kapelusz 14 – ręka 18 – śmietnik 20 – papier toaletowy 1 – Barbie 8 – statek 17 – kołnierz 5 – coca-cola 2 – wanna 7 – kino Na osobnej kartce papieru zapisz teraz w kolumnie liczby od 1 do 20 i uzupełnij odpowiednimi słowami. Masz na to ok. 1,5 minuty. Za każdą poprawnie zapisana parę daj sobie 1 punkt. Punkty za zadanie 2. ….................... Drugie podejście........................

3.

Jak zapamiętujesz liczby wielocyfrowe?

Zapamiętaj poniższą liczbę w 80 sekund:

25358994006470580140152425184274 W ciągu 1,5 minuty odtwórz teraz tę liczbę z pamięci, sprawdź z oryginałem i postaw sobie 1 punkt za każdą dobrze zapamiętaną cyfrę aż do pierwszego błędu. Maksymalna liczba punktów wynosi 32. Punkty za zadanie 3. ….................... Drugie podejście........................


4.

Jak zapamiętujesz obce słowa?

Skup uwagę przez 60 sekund na poniższych słowach i zapamiętaj je wraz z ich znaczeniem: arrabal (hiszp.) – przedmieście molting (ang.) – linienie aslastron – galion (ozdobna figura dziobowa na statku) domestyfikacja – udomowienie bolsa (port.) – torebka singhakom (wietn.) – sierpień Zanim sprawdzisz, przejdź do następnych zadań.

5.

Jak zapamiętujesz wiersze?

W ciągu 40 sekund zapamiętaj czterowiersz Jacka Londona: Oto wstaje do pracy, modlę się w pokorze: „Spraw, abym się nie lenił, dobry Panie Boże, A jeśli przed nocą zemrzeć mi wypadnie, Spraw, abym zostawił robotę skończoną przykładnie”. Zanim sprawdzisz przejdź do następnych zadań.

6.

Jak zapamiętujesz teksty prozą?

W ciągu 1,5 minuty zapamiętaj dosłownie poniższą definicję społeczeństwa (w ujęciu ekonomisty):

Społeczeństwo jest to zbiorowość ludzka, która dzięki określonym właściwościom i strukturom pozwala w sposób świadomy, celowy i zorganizowany zaspokajać ludzkie potrzeby materialne i duchowe. Zanim sprawdzisz, przejdź do następnych zadań.


7.

Jak zapamiętujesz kształty (formy)?

Przez 10 sekund przypatrz się poniższemu rysunkowi, po czym odtwórz go z pamięci na osobnej kartce papieru. Rysuj nie dłużej niż pół minuty. Porównaj z oryginałem i oceń swoją „pamięć fotograficzną” wedle następujących kryteriów: 1 punkt, jeśli narysowałeś czworokąt. 1 punkt, jeśli narysowałeś trapez równoramienny 1 punkt, jeśli narysowałeś strzałkę. 1 punkt, jeśli strzałka jest podobna do pierwotnej, zwłaszcza pod względem proporcji, długości do szerokości. 1 punkt, jeśli strzałka biegnie przez środek trapezu i prostopadle do podstawy 1 punkt, jeśli lewy koniec strzałki leży w połowie wysokości trapezu Punkty za zadanie 7. ….................... Drugie podejście........................

Dokończ teraz poniższe zadania: a) Jak brzmi czterowiersz Londona? Zapisz go na osobnej kartce (masz na to 40 sekund), porównaj z oryginałem i postaw sobie 8 punktów za bezbłędne odtworzenie. Jeśli w jakimś wersie pojawił się błąd (błędy), odejmij sobie 2 punkty. Punkty za zadanie 5. ….................... Drugie podejście........................

b) Sprawdź, jak zapamiętałeś pełną, dosłowną definicję społeczeństwa. Zapisz ją na osobnej kartce. Masz na to 1 minutę. Porównaj z oryginałem i postaw sobie 18 punktów za bezbłędne odtworzenie. Za każdy błąd odejmij sobie 3 punkty. Punkty za zadanie 6. ….................... Drugie podejście........................

Test Pamięci  

Jest to test, który określa stopień zapamiętywania dat, wzorów i ciągów liczb.