Page 1

La Nau Gran és el programa formatiu per a les persones majors de 55 anys que la Universitat de València proposa des de 1999. Consta de nou itineraris (Història de l’Art; Filosofia i Humanitats; Llengua, Literatura i Comunicació; Geografia i Història; Psicologia; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Econòmiques; Ciències Polítiques, Jurídiques i Criminològiques; i Ciència i Tecnologia) i d’activitats culturals complementàries, com ara cursos, conferències, tallers i clubs d’encontre. La Nau Gran es el programa formativo para las personas mayores de 55 años que la Universitat de València propone desde 1999. Consta de nueve itinerarios (Historia del Arte; Filosofía y Humanidades; Lengua, Literatura y Comunicación; Geografía e Historia; Psicología; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Económicas; Ciencias Políticas, Jurídicas y Criminológicas; y Ciencia y Tecnología) y de actividades culturales complementarias, como cursos, conferencias, talleres y clubs de encuentro.

Jardí Botànic fins al Rectorat UV/

http://www.uv.es/extensiouni Ajuda a millorar la societat a través de la realització d’obres socials, destinades a protegir la salut, la cultura i el medi ambient. Per això fomenta la docència, la formació i la investigació amb organitzacions i institucions. A banda del “Itinerari Saludable” des de la primera edició, ha impulsat el “I Encuentro Iberoamericano de Deporte Universitario” i patrocina cursos en el Servei d’Esports, el cicle de conferències de Nau Gran “Salut i qualitat de vida” i el “Programa de Suport a l’Esport Adaptat”. Ayuda a mejorar la sociedad a través de la realización de obras sociales, destinadas a proteger la salud, la cultura y el medio ambiente. Para ello fomenta la docencia, la formación y la investigación con organizaciones o instituciones. Además del “Itinerari Saludable” desde su primera edición, ha impulsado el “I Encuentro Iberoamericano de Deporte Universitario” y patrocina cursos en el Servei d’Esports, el ciclo de conferencias de Nau Gran “Salud y calidad de vida” y el “Programa de Apoyo al Deporte Adaptado”.

http://www.divinapastora.com/fundacion/ El Jardí Botànic de la Universitat s’origina el 1567, però és el 1802 quan es trasllada a l’Hort de Tramoieres, la seua ubicació actual. Després d’un s. XX de decadència, la Universitat el restaura a partir del 1987. Actualment és un centre de referència amb una elevada diversitat de plantes, integrat al centre de la ciutat. Ha estat el motiu d’una creativa i persistent mobilització ciutadana en defensa dels espais verds i la convivència, Salvem el Botànic, que finalment gràcies a les gestions de l’Ajuntament de València, ha aconseguit els seus objectius a través de la conscienciació social. El Jardí Botànic de la Universitat nace el 1567, pero es el 1802 cuando se traslada al Hort de Tramoieres, su ubicación actual. Después de un s. XX de decadencia, la Universitat lo restaura a partir del 1987. Actualmente es un centro de referencia con una elevada diversidad de plantas, integrado en el centro de la ciudad. Ha sido el motivo de una creativa y persistente movilización ciudadana en defensa de las zonas verdes y la convivencia, Salvem el Botànic, que finalmente gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Valencia, ha conseguido sus objetivos a través de la concienciación social.

http://jardibotanic.org Organitzen

Patrocinen

Col.laboren

http://www.uv.es/extensiouni

Tots icipa n ts els part a obsequi m co n ra reb arreta u na sa m nv idat s i seran co seig a un as p el a la fi d i

n “Desdejuble” saluda


La demanda d’accés a la Universitat de la gent major ha portat a realitzar ampliacions i adaptacions contínues a La Nau Gran, que ara caldrà aprofundir per la implantació del model europeu de plans d’estudi. A més, la Fundació Divina Pastora aporta un nou impuls que pretén eixamplar la interacció social i projectar les iniciatives culturals que genera la Universitat. Per això aprofitem el III Itinerari Saludable per a eixir al carrer i compartir públicament els valors solidaris, sostenibles i saludables. Alhora que promovem la trobada festiva i conscient entre totes les persones, obrim el curs 2012-13, i també commemorem el Dia Internacional de la Persona Major, ja que una societat per a totes les edats inclou l’objectiu que les persones majors tinguen l’oportunitat de continuar contribuint a la societat. El III Itinerari Saludable manté la voluntat de consolidar-se en el calendari, obert a la participació de tothom. Perquè la solidaritat, la sostenibilitat i la salut que propugnem són valors intergeneracionals, uneixen joves i majors.

La demanda de acceso a la universidad de la gente mayor ha llevado a realizar ampliaciones y adaptaciones continuas a La Nau Gran, que ahora deberá profundizar con la implantación del modelo europeo de planes de estudio. Además, la Fundación Divina Pastora aporta un nuevo impulso que busca abrir la interacción social y proyectar las iniciativas culturales que genera la universidad. Por eso aprovechamos este III Itinerari Saludable para salir a la calle y compartir públicamente los valores solidarios, sostenibles y saludables. Mientras promovemos el encuentro festivo y consciente entre todas las personas, iniciamos el curso 2012-13, y conmemoramos el Día Internacional de la Persona Mayor, porque una sociedad para todas las edades incluye el objetivo que las personas mayores tengan la oportunidad de continuar contribuyendo a la sociedad. El III Itinerari Saludable mantiene la voluntad de consolidarse en el calendario, abierto a la participación de todo el mundo. Porque la solidaridad, la sostenibilidad y la salud que propugnamos son valores intergeneracionales, unen a jóvenes y mayores.

Aquest passeig entre espais universitaris mostra la riquesa propiciada pels intercanvis culturals. El vessant solidari no es redueix a la reunió puntual, sinó que cada edició fa memòria d’algun dels problemes actuals de la societat. Enguany se’n destinaran els beneficis, garantits per la Universitat de València i la Fundación Divina Pastora, a una altra associació benèfica amb incidència social. L’aspecte sostenible també va més enllà de l’evidència que caminar no contamina. Es fa palés al llarg de tota l’acció, des del paper imprés (ecològic) fins a l’aliment. Finalment, l’adjectiu saludable es justifica per ser una convocatòria activa però no competitiva, que convida a gaudir de la companyia, de l’aire lliure, de la ciutat a ritme humà i, en arribar a la plaça del Rectorat, d’un desdejuni saludable per a cada participant. Un remat escaient per a un espai de participació compartit.

Este paseo entre espacios universitarios muestra la riqueza propiciada por los intercambios culturales. La vertiente solidaria no se reduce a la reunión puntual, sino que cada edición recuerda alguno de los problemas actuales de la sociedad. Esta vez se destinarán los beneficios, garantizados por la Universitat de València y la Fundación Divina Pastora, a otra asociación benéfica con incidencia social. El aspecto sostenible también va más allá de la evidencia que caminar no contamina, y se hace patente en toda la acción desde el papel impreso (ecológico) hasta el alimento. Finalmente, el adjetivo saludable se justifica por ser una convocatoria activa pero no competitiva, que invita a disfrutar de la compañía, del aire libre, de la ciudad a ritmo humano y, al llegar a la plaza del Rectorado, de un desayuno saludable para cada participante. Un remate muy adecuado para un espacio de participación compartido.

El punt de trobada per a començar el III Itinerari Saludable és la porta del Jardí Botànic al carrer Quart 80, el diumenge 30 de setembre. Des d’allí, amb la samarreta commemorativa ficada, eixirem a les 10:30 h. El camí transcorre per zones de jardí que faran més agradable el passeig.

recorregut/recorrido

El punto de encuentro inicial del III Itinerari Saludable es la puerta del Jardín Botánico en la calle Quart 80, el domingo 30 de septiembre. Desde allí, con la camiseta conmemorativa puesta, saldremos a las 10:30 h. El camino transcurre por zonas ajardinadas que harán más agradable el paseo.

Comptem amb la vostra participació vital.

- Procediment d’inscripció La inscripció individual al III Itinerari Saludable és de 5 euros, que inclou l’assegurança d’accidents i la contribució a la donació per a una associació benèfica per determinar. Enguany volem promoure la participació familiar i en grup. Per això, la tarifa de grup (a partir de 4 persones) serà de 4 euros per persona. I la de famílies (a partir de 3 membres) serà de 3 euros cadascú. Les inscripcions es fan al Servei d’Extensió Universitària (C. Amadeu de Savoia, 4 – planta baixa; 46010 València; 96 386 49 35; extensio@uv.es) on de 9 a 14 h, de dilluns a divendres, hi ha la secretaria tècnica de l’esdeveniment.

Poden participar-hi estudiants de La Nau Gran, antics alumnes del programa, professorat de La Nau Gran, familiars, amics i tots els interessats en un passeig urbà agradable, que a més a més promou els valors de la solidaritat, la sostenibilitat i la salut. Cada participant rebrà una samarreta commemorativa del III Itinerari Saludable en formalitzar la seua inscripció. N’hi ha disponibles models d’home, dona i xiquet. Als alumnes de La Nau Gran la participació en el III Itinerari Saludable se’ls reconeixeran 2 crèdits de lliure elecció.

Vos esperem!

- Procedimiento de inscripción La inscripción individual en el III Itinerari Saludable es de 5 euros, que incluye el seguro de accidentes y la contribución a la donación a una asociación benéfica por determinar. Este año queremos promover la participación familiar y en grupo. Por eso, la tarifa de grupo (a partir de 4 personas) será de 4 euros por persona. Y la de familias (a partir de 3 miembros) será de 3 euros cada uno. Las inscripciones se hacen en el Servei d’Extensió Universitària (C. Amadeu de Savoia, 4 – planta baja; 46010 Valencia; 96 386 49 35; extensio@uv.es) donde de 9 a 14 h, de lunes a viernes, está la secretaría técnica del evento.

Pueden participar estudiantes de La Nau Gran, antiguos alumnos del programa, profesorado de La Nau Gran, familiares, amigos y todos los interesados en un paseo urbano agradable, que además promueve los valores de la solidaridad, la sostenibilidad y la salud. Cada participante recibirá una camiseta conmemorativa del III Itinerari Saludable en el momento de formalizar su inscripción. Hay disponibles modelos para hombre, mujer y niño. A los alumnos de La Nau Gran la participación en el III Itinerari Saludable se les reconocerán 2 créditos de libre elección.

Contamos con vuestra participación vital.

¡Os esperamos!

Fullet informatiu 3r Itinerari Saludable  

L'Itinerari Saludable La Nau Gran / Divina Pastora és una activitat saludable, sostenible i solidària, o berta a totes les persones a la ciu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you