Page 1

http:// elbarranquet.blogspot.com.es https://www.facebook.com/ AMPAElBarranquet elbarranquet@hotmail.com Bústia a la porta del centre

Des de l’AMPA del CEIP

Núm. 0

El Barranquet volem ser-

Novembre-12

vir a la implicació de les famílies, que junt amb el claustre de mestres i xiquets i xiquetes donem vida al nostre centre. Ací te-

Aquest curs commemorem l’any de Vicent Andrés Estellés, anem a dur a terme diverses activitats per tal de conèixer al poeta de Burjassot. Enviarem a casa poemes per a que els llegiu en família, farem recitals de poesia, organitzarem dissabtes verds al voltant de la seua obra i serà el tema central el dia de la Trobada d’Escoles en Valencià. La nostra AMPA forma part de la plataforma per l’Escola Pública de l’Horta Nord i de FAPA València, estarem informats i recolzarem les propostes a favor de l’escola pública que hi puguen sorgir al llarg del curs.

Eixamplar la xarxa activa de l’AMPA és bàsic per a dinamitzar el centre, busquem establir una xarxa a partir d’un contacte de cada una de les classes d’El Barranquet.

Pretenem donar vida al centre a partir d’iniciatives de pares i mares: activitats formatives, de debat, i lúdiques, com una festa participativa de final de curs

Detall del cartell de la 3a Festa Estellés a Burjassot

Barranquet «nius»

Propostes d’activitat per als socis de l’AMPA

F U L L U R G E N T D E L’ A M P A D E L B A R R A N Q U E T

niu els nostres contactes...

Escola pública: l’escola de tots i totes Vivim uns temps difícils i inque part dels pressupostos escerts per l’actual situació eco- tatals dedicats al fracàs escolar nòmica del país. Sembla que (7,5 milions €) passen a pagar travessem un llarg desert que, nòmines i despeses de funciocom tot, tindrà uns límits que nament de centres privats conara per ara no albirem. Però certats en nivells d’ensenyano hi ha mal que dure cent ment no obligatori, com és el anys i no hem de caure en la batxiller. Mentre que l’oferta desesperança. La recuperació de places públiques en aquest tard o d’hora vindrà i el pessi- nivell no s’arriba a completar misme mina i destorba. Nosal- any rere any. tres, com a membres actius de Recordem-ho: l’escola pública l’AMPA volem tornar a usar garanteix el dret a l’educació la paraula escrita per transme- de tota la població. Facilita la tre esperança, valor i reivindi- cohesió social, tot superant les cació. Patim les conseqüènci- desigualtats d’origen, i estaes de la reducció de pressubleix les bases de progrés de postos, però cada vegada reles societats. L’educació públisulta més evident que les reta- ca garanteix la no discriminallades són selectives i basades ció, fa possible compartir el en una determinada ideologia, futur, i és la nostra, de tothom. que no confia en l’escola pública, la castiga i arracona. Alguns estan trobant en la crisi l’excusa somiada per dur a terme reformes regressives. Ens acabem de desdejunar L’assetjament i desprestigi contra l’escola pública troben la resposta d’alumnat, famílies i professorat amb la notícia


FAPA convoca a la vaga general

L’escola pública no aguanta més retallades La Federació d’Associacions de Panució de beques de menjador i beres i Mares de València (FAPA) criques de transport. Aquest curs tica la retallada de quasi un 10% hem passat de 65.000 beneficiaris del pressupost d’educació en els de beca de menjador íntegra a pressupostos per a 20.000. 2013, al temps que • El Consell d’Europa augmenta la subFAPA: «les ajudes de adverteix que venció dels concerts l’ensenyament en vamenjador són una educatius. lencià es insuficient a necessitat per a certes FAPA recorda que secundària i en la forenguany ja estem mació Professional. famílies desfavorides» patint la desaparició • El consell de minisdel bo-llibre, la no tres europeu critica el construcció de centres nous, la crodecret de plurilingüisme, i reclama nificació dels barracons i la dismiaclariments a l’administració.

La llei Wert o l’avantprojecte de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE) •

Com pot la LOMCE millorar la qua- • Entén l’educació en termes mercanlitat de l’ensenyament amb una retilistes: «una apuesta por conseguir ducció del pressupost en 2013 del ventajas competitivas en el mercado 14% i 50 milions d’euros menys per global». a beques? • Introdueix la gestió La LOMCE introduempresarial dels centres i eix revàlides en difeproposa el seu finançarents nivells com ara ment en funció dels seus en 3r de primària resultats Classifica els alumnes • Legalitza l’ensenyapels seus resultats i ment segregat per sexe els condueix prematu(després que el Tribunal rament per itineraris Una imatge del ministre Wert Suprem haja resolt que sense retorn. no es pot subvencionar)

Pàgina 2

BARRANQUET «NIUS»

FAPA València denuncia que en el pressupost de 2013 de la Conselleria augmenta la subvenció als concerts educatius. La Conselleria d’Educació està d’acord amb l’avantprojecte de la LOMCE que limita el dret de vaga als estudiants menor de edat, atorga major control de l’administració sobre l’elecció dels directors dels centres, redueix la participació democràtica, i promou la cessió de sol públic per a la construcció de centres privats. El 14 –N hi ha vaga laboral, de consum i ciutadana, i manifestació a València a les 18.30 h (Plaça de Sant Agustí)

Diners per combatre el fracàs escolar passen a l’escola concertada •

Per a poder pagar nòmines i despeses del batxiller concertat, la Conselleria d’Hisenda ha modificat una partida pressupostària del Ministeri d’Educació destinada al desenvolupament dels programes de reforçament , orientació i recolzament (PROA) i programes de reducció d’abandonament escolar prematur.

FULL URGENT, núm. 0

Aquest canvi de vora 7.5 milions d’euros fa que la dotació a centres concertats que oferten batxiller passe de quasi 30 a vora 37.5 milions d’euros • Mentre el fracàs escolar arriba a un 36,9% en el País Valencià, els pressupostos de 2013 de la Generalitat redueixen els diners d’Educació 482 milions d’euros. Pàgina 3

Barranquet "nius", núm. 0  

Full urgent d'informació de l'AMPA del CEIP EL Barranquet (Godella, l'Horta), núm. 0, novembre de 2012

Barranquet "nius", núm. 0  

Full urgent d'informació de l'AMPA del CEIP EL Barranquet (Godella, l'Horta), núm. 0, novembre de 2012