Page 1

Butlletí informatiu, núm. 0 Estiu del 2011

Convocatòria de reunió constitutiva el 9 de setembre Divendres de vesprada als locals sindicals de la UV– Blasco Ibáñez

Gent amiga

BUTLLETÍ DE GERMANIA – LA GENT AMIGA DEL BEA

Germania ja duu uns mesos caminant, des de finals de l’any passat. Al llarg d’aquest temps només unes poques mans hem assumit les decisions i el treball de Germania, nia i ha arribat el moment (ja tardàvem) d’obrir Germania totalment a la participació de totes les persones que dueu al cor el BEA. BEA

BEA al voltant de l’acta de reconeixement a Ramon Lapiedra per editar un CD (que poguera servir també com a via d’autofinançament); parlar sobre com organitzar-nos, de si necessitem o no quotes; convocar un sopar o dinar anual de l’estil del convocat per als 25 anys del Bloc d’Estud’Estudiants Agermanats; Agermanats i etcètera.

anar fent aquelles coses que acordem fer. Això sí, amb la participació i la implicació de tothom (qui vinga a manar feina, que es quede a casa, per favor).

Quin és el propòsit Així doncs, vos convod’aquesta quedada/ quem per al divendres reunió/assemblea? 9 de setembre de Doncs, d’entrada, po2011, a la vesprada, en sar-vos al dia de tot allò la Sala Gran del Locals que ja s’ha fet des de la Sindicals de la Universicomissió impulsora tat de València. Aquesta d’aquest projecte. Però, és una sala de treball sobretot, la idea és dels sindicats de la ajuntar-nos totes Universitat i també les persones intePassat un primer exercici de proves i és el lloc on darreraressades en fer avançar el projecment es fan les asd’impuls a l’associació, ara cal definir semblees del BEA. BEA te de Germania. Germania Vos avisem ja per a el sentit, la missió i els objectius Ja tenim sobre la que aneu reservanttaula algunes prode Germania– la gent amiga del BEA vos eixe dia. A prinpostes que vos cipi de setembre enumere ara, i vos confirmarem la que ampliarem col·Però la llista no s’acaba hora i vos donarem indilectivament al setemcacions precises per ací, ja que queden per bre. Algunes idees són: detallar i posar sobre la arribar al lloc, però editar una publicació taula tota la resta de compteu que serà codigital de Germania; Germania propostes que segur mençar vora les 18 hoorganitzar i convocar el dueu al cap. En definitires. sopar Estellés; aprofitar va, la qüestió és quedar tot allò generat sobre el NO HI PODEU FALTAR i organitzar-nos per

Continguts: Sopar dels 25 anys (i més) del BEA

2

L’ajuntament vol tancar Ca Revolta

2

2n Sopar Estellés

2

Homenatge a Ramon Lapiedra

3

Tramitació d’alta d’associació Germania

3

La indignació al carrer

3

Salut de Joan Colomer, sec. Organització del BEA

4

Punts d’interés especial: • Al setembre Germania i el BEA ens sumàrem a la iniciativa del Sopar Estellés, que tindrà continuïtat • Al novembre férem el sopar de commemoració dels més de 25 anys d’activitat del BEA • Al maig organitzàrem un reconeixement públic a Ramon Lapiedra • El 9 de setembre ens veurem per a constituir el funcionament organitzatiu de Germania


Un sopar... Després de més de 25 anys del BEA estudiantil més important del País Valencià, el Bloc d’Estudiants Agermanats. A tots els que ens trobàvem a la sala d’actes, tant els que séiem a la taula de debat com els que ho féiem al pati de butaques, aquell encertat però curt retrobament, ens va saber a poc. El 6 de novembre del passat 2010, es va celebrar el sopar commemoratiu dels més de 25 anys d’activitat del Bloc d’Estudiants Agermanats. Agermanats La història d’aquest aplec començà al 2009, quan els joves membres del BEA actual organitzaren l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia Commemoràrem els 25 anys (antiga de Dret), una taula rodona de l’organització estudiantil per a commemorar el 25 anivermés important del sari del naixePaís Valencià ment de l’organització

Quan l’acte acabà, començà a organitzar-se de manera espontània la idea del sopar d’aniversari del BEA. Al mateix temps naixia GERMANIA, GERMANIA associació que va encarregar-se finalment de l’organització definitiva del sopar. La primera i més dificultosa de les seues tasques va ser crear un cens amb totes les persones que al llarg d’aquests ja més de 25 anys havien format part del BEA. Retrobaments, agendes velles i sorpreses... Finalment un dissabte de novembre, celebràrem el sopar en un lloc d’allò més

apropiat, la cafeteria del Rectorat de la Universitat de València. Més de 200 persones, entre convidats i membres de totes les generacions del Bloc d’Estudiants Agermanats ens retrobàrem per tal de recordar els moment compartits, les lluites guanyades o perdudes, però sempre necessàries, i com no, per a gaudir un altra vegada amb els companys i companyes amb els que havíem compartit potser els millors anys de la nostra vida. vida

Com és tradicional, el personal acudí a divertir-se...

Torna l’assetjament contra Ca Revolta Dimecres 29 de juny, la policia local de València lliurà una resolució de denúncia que consistia en una ordre de tancament, i un termini de 10 dies per a fer al·legacions. Els motius que indica la notificació són l’existència d’equip musical en el local. La interpretació interessada de la normativa obvia que Ca Revolta és un centre sociocultural.

L’entitat demana solidaritat activa de col·lectius i persones, després d’informar que els han tractat d’ofegar amb multes i entrebancs tècnics i burocràtics. “El que realment molesta a l’Ajuntament és que som un espai de llibertat i de crítica, independent de les institucions, referent de múltiples projectes, de diversitat i pluralitat”, afirmen.

A l’Ajuntament li fa nosa la dissidència

2n sopar Estellés de Germania i el BEA De cara al començament del curs 2011-2012, tornarem a aplegar-nos al voltant d’una taula, d’un sopar amistós i animat amb la poesia de Vicent Andrés Estellés.

Díptic de la nostra Festa Estellés Página 2

Encara que la convocatòria definitiva resultarà de l’assemblea del 9 de setembre, reprendrem la iniciativa llançada l’any passat per l’escriptor Josep Lozano. Perquè compartim la seua proposta de consolidar “una

festa lúdica i popular”. A Germania compartim la seua actitud positiva i encoratjadora, que permet “imaginar recursos que ens reforcen i ens donen cohesió en defensa d’allò que és consubstancial amb nosaltres, allò que estimem: la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre país”. A més, serà una bona ocasió per a explicar-nos l’estiu i plantejar noves activitats comunes.

G E NT A M I G A


Agraïment a l’esforç cívic i democràtic Germania impulsà al maig l’homenatge a Lapiedra, primer rector de la Universitat democràtica El 3 de maig l’Aula Magna de La Nau reuní rectors, professorat, estudiantat, vicerectors d’estudiants del BEA i persones que volien reconéixer a Ramon Lapiedra la seua tasca civil, tant en el vessant acadèmic com en el compromís cívic. L’any 1984 s’encetava una nova etapa per a la Universitat de València. Després de tants anys de foscor calia reconstruir la primera institució acadèmica del País. Calia revalencianitzar-la i

democratitzar-la. La tasca que el rector Ramon Lapiedra va assumir amb el seu equip de govern no fou senzilla, amb la força de les conviccions s’enfrontaven amb decisió a qualsevol repte. La gestió de Ramon Lapiedra han sigut la consciència

que un País té esperança quan té universitats, que té futur quan té ambients on formar als seus ciutadans, amb rigor, amb modernitat, amb esperit crític, una Universitat realment pública, oberta a tots els valencians i valencianes que garantira la formació. Formar també en valors que fonamenten els estatuts de la Universitat de València. Aquelles sòlides pedres de democràcia com ara incloure un estudiant entre els seus vicerectors. Decisions com aquelles li costaren al govern de la Universitat un dur enfrontament amb els poderosos i la caverna local, però també un crèdit digne i profitós socialment.

El Bloc d’Estudiant Agermanats Imatge de l’assistència al sopar posterior a l’homenatge

contribuí a l’esforç modernitzador, i a l’èxit, del Bloc Progressista liderat per Lapiedra

Germania obté l’alta al Registre d’associacions La tardor del 2010 la Comissió Gestora Provisional de GERMANIA es va reunir per a redactar-ne l’Acta Fundacional i els Estatuts, així com la resta de requisits per a tramitar l’alta d’una associació .

inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana. Posteriorment, es varen iniciar les gestions per a tramitar el CIF i està previst obrir un compte bancari en una entitat ideològicament propera a la banca ètica. Per tant, el 9 de setembre la faena burocràtica estarà prou avançada.

El 26 de gener de 2011, GERMANIA va rebre la notificació de la seua

La indignació del carrer s’organitza a la universitat i els barris Fa dos mesos que l’Estat Espanyol viu el moviment de protesta ciutadana més important dels darrers anys. El 15 de maig milers de persones arreu l’estat, eixien al carrer mobilitzades a través de les xarxes socials per una convocatòria sense precedents. En plena campanya electoral, les veus d’aquestes persones “indignades” per la situació política i econòmica, demandaven una demoB U T L L E T Í I N FO RM AT IU , NÚ M . 0

cràcia més real i participativa, fora del control dels poders financers. La protesta va donar lloc a l’inaudit fenomen de les acampades, i aquestes es varen transformar poc a poc en un compromís de lluita a llarg termini des dels barris, els pobles i les universitats. Com a antics membres d’una de les organitzacions mes actives i amb més capacitat transformadora de la

nostra universitat, aquest fenomen que ja ha traspassat les fronteres de l’Estat, no ens passa desapercebut. Com mostra la implicació del BEA actual.

Página 3


Salutació de Joan Colomer Secretari d’Organització del BEA El curs 2010-2011 serà recordat per tots nosaltres com aquell en què tornàrem a guanyar les eleccions d’estudiants a la Universitat de València,

GENT AMIGA B U TL L E TÍ D E GE R MA N IA – LA GE N T AM IG A D E L B E A núm. 0, Estiu del 2011 correu-e: germania.bea@gmail.com

Les activitats de Germania apleguen el caràcter lúdic amb la consciència cívica i participativa, a més d’un bon ressò públic

així com l’any en que encetem tots plegats un nou projecte, Germania - la gent amiga del BEA. Unim així, la lluita actual i contínua a la Universitat que mantindrem des del Bloc d’Estudiants Agermanats, amb els nostres predecessors que des d’esta nova plataforma ens adreçaran aquelles eines i activitats necessàries per seguir construint des de diferents fronts una Universitat pública, democràtica i valenciana.

Gent Amiga- Butlletí Germania- núm. 0  

Butlletí informatiu de Germania- la gent amiga del BEA, núm. 0