__MAIN_TEXT__

Page 1

ijıIJķᑧIJIJ፸IJij፶ġ៧ᴞፈ ġ ᱝ៧ᴞፈᎤᛤ

賣屋專家 專精:三藩市、中半島和灣區

專精:1031 物業買賣 • 誠實 , 專業 , 佣金超低 •手上有大量合資格和海外現金買家 •首席千萬經紀,名人堂,白金獎,總裁獎 •委託賣屋十項免費專業一條龍服務

(詳情可參閱星島日報,加州地產雜誌,地產家居雜誌)

Ken郭先生

DRE#01742794

415.239.8788 / 650.642.5548 Ꭴᛤᅝ៧᥂፶ᲸġġᅦᑊᔃᅝĶıııġŔũŰųŦŭŪůŦġńŵįĭġĴųťġŇŭŰŰųĭġŔŰŶŵũġŔŢůġŇųŢůŤŪŴŤŰĭġńłġĺĵıĹıġġᅦ⠵ᓯ∻≹ᅝķĶıĮĹıĹĮĹĹIJĹġᅦᯧĵķIJᴞ

⃿ᨄŘŦţŴŪŵŦᅝŶŴŤŪŵźűŰŴŵįŤŰŮ

濕疹 牛皮癬 白癜風特效組合 產品咨詢和訂購國粵語專線:415-933-8111 100% 純天然,無副作用 美 美國北美頑固性皮膚病研究中心,利用 現 現代最新的C O2 超臨界萃取技術,經

破 多 多年悉心研製的第二代口服皮膚病特效 產品為廣大長期遭受皮膚病困擾的患者 最新突 產

帶來了新的曙光,許許多多得了十幾年甚至 帶來了 幾十年的牛皮癬、濕疹和白癜風患者在使用了研究 幾十年的牛皮 中心的產品後均取得了良好的效果,這種神奇的效果不僅取 決於神奇獨特的配方,更取決於在長期的臨床實踐中總結的 科學的治療辦法和方案。例如:治療時機的重要性,如何創 造良好的黃金治療期,靜止期和發展期的用法應有怎樣的不 同等等。同時我們也為不同患者提供不同的飲食配合方案以 達至最佳的治療效果。 本中心研製的特效濕疹清組合,牛皮癬特效膠囊組合和特效 白癜風丸,是中西醫理論與實踐的完美結合,十年來在世界 各地幫助了成千上萬的各種皮膚病患者,徹底擺脫了皮膚病 的長期困撓。在皮膚病多發季節的到來之際,如您或您的家 人正被皮膚病所困擾,請撥打我們的產品諮詢和訂購國粵語

專線:415-933-8111,如您尚不能明確為何種 皮膚病需要前來做進一步諮詢,也可來電預約。

長期以來各種頑固性皮膚病困擾著每一位皮膚病患者, 不同種類的皮膚病為廣大患者帶來了如:癢、痛、失眠、 煩燥、不美觀等各種痛苦。長期使用外用激素類藥膏以 及口服止癢藥物所產生的副作用又帶給患者新的傷害。 大面積或長期的塗抹逐漸讓人們失去耐心和信心,真是 苦不堪言,怎麼辦?怎麼辦?

牛皮癬特效組合

特效白癜風丸

őĵ

GEBຏ н $66225᛾ਜ

濕疹清組合

讓我們為您及家人擺脫皮膚病的長期困擾,重新擁有美麗健康的皮膚。

National Kingdom USA, Inc. 唯一銷售地址 3410 Geary Blvd., #348, San Francisco, CA 94118 歡迎批發、代理

暢銷10年 DB-A 美國糖尿1號 獲糖尿病患信賴 治標治本 消除併發症 效果一流!! 糖尿病(DM Diabetes Mellitus)是一種多病 因的代謝疾病,伴隨因胰島素(Insulin)分 泌或作用缺陷引起的葡萄糖、脂質和蛋白 代謝紊亂。其特徵為血循環中葡萄糖濃度 及尿糖異常升高。 血糖過高時出現典型的“三多一少”症狀, 即:多飲、多尿、多食,但體重卻減少,且伴 有疲乏無力的現象。嚴重者可發生酮症酸中毒 及高滲性昏迷,且易引發多種感染。西醫的糖 尿病藥多能快速降血糖,但很難根治。隨著病 情的延長,患者代謝紊亂可導致眼、腎、神 經、血管及心臟等組織器官的慢性併發症。 “DB-A糖尿1號”是美西糖尿病研究中心採用 中國、印度天然草藥研製而成。其中印度名貴 草藥匙羹藤的提取物含有高分子量生物異酮, 能改善微循環,刺激胰島素分泌,並有降膽固 醇功效。糖尿病初期患者,服用“DB-A糖尿 1號”,可以免除終身服藥的痛苦和困擾;對 於需要注射胰島素的患者,則可以減少注射劑

ᨌዷᣊṗ⛸ῖዹ᏿ᤴ

最新醫學科技 中西醫完美結合 止癢 去屑效果神奇!

ᵦ╞ỉℎ

地址:3410 Geary Blvd., #348, SF, CA 94118 量,甚至停止注射。 “DB-A糖尿1號”具有雙重功效,一是修復胰 感恩節大優惠:$49/瓶(60粒半個 臟受損細胞,提升胰臟功能;再者,可控制併 月 ) , 買 6 送 2 , 買 8 送 4 , 優 惠 至 發症,如心血管心臟方面疾病、視網膜病變, 11/30/2016。提供灣區免費送貨服 並能防止腎功能衰竭,擺脫終身洗腎的陰影。 務。 一、舊金山專業會計師Jack Lui,42歲,兩年 前醫生診斷為糖尿病,飯前血糖180左右,於 是每天服用西藥控制,一年後皮膚出現搔癢潰 爛,身體疲弱。經服用“DB-A糖尿1號”半年 後,目前血糖降為90,已停止服用任何藥物, 皮膚痊癒了,精力充沛。 二、居住南灣聖荷西的陳月梅女士,62 歲,注射胰島素已有12年,由每天注射 一次後增加為每天注射兩次,其間飽受併 發症困擾,中風過一次,不能行走,視力 嚴重受損。服用“DB-A糖尿1號”一年, 胰島素注射每天降為一次,且併發症得到 控制,現已能獨立行走。有糖尿病方面的 美國FDA核准之 困擾者,請立即致電美國國際藥業集團 大藥廠生產,不含化學 415-933-8111查詢,提供國、粵語服務。 成分,無副作用。

地址:3410 Geary Blvd.,#348 San Francisco, CA 94118 National Kingdom USA


11/12/2016 Vol.461

ᐂ␙ ᵦ╞ỉℎ

ᨌዷᣊṗ⛸ῖዹ᏿ᤴ őĵ

ᬙᕶᑺፊ▱὚➱ᛵᧁᦃᴓᅗᑋ⊳ᨷ┶ℎᘍᕔ⑴ጱᮄᎤᢽᲲᅗ⑴᭗Ꮻ᎐ ⛿ᣦ␋ዷᔪᙲᰝᅗỻᲆዹ᎐᏿ᤴᑯᠥỉ᎐ዷᅙ᎘ᑺὈ᱇ᤲᩨᅗ៦᪻ᓐ  ᛵጙᑊ᎐ᅗ␋ⓘᯱ┯ᒢ᭍ὬᎩᢨ⍠ᱡፍ὚Ḉᅗᓄጆ᠐᛻Ồᝩᷲ᎘ᠥ ᔡᏊዷᅗ᲌፱៑᎘ᛵ᭠ὦᝩ៦ᓉᑳዹᛵ▸↊␋Ꮻᅙ

ỉℎ ıĶġġᵦ╞ỉℎġġġġᧁᦃᴓᛵᡱ᫓᫶ᐿᒺ፵ᅞ ıķġġᵦ╞ỉℎġġġġŇŢŤŦţŰŰŬ៍ᬾᵂ⑱᪼⍶ ıĸġġᵦ╞ỉℎġġġġᎧᑤ␋Ꮻ᱓῜ጙᲂᑁፓᛈ ijĵġġ᫓ↂᢢℎġġġġᢒ᪓᪇ᷮᕰᆛᰉ∟ᆜṎ᫓Ồᕉᣵ ijķġġ᫓ↂᣉṊġġġġ⇞᫓᢬ḻ⋥ŊŔ₺ᱜ៻Ꭴijıᑀộ⃨᎐ὤᜇ

⟠᪸ỉℎ ıĹ

ıĹġ⟠᪸ዯḠỉℎġġġᜲጢឦᬃុ∮ġᕀ⛠ᧁᦃᴓ IJıġ⟠᪸ዯḠỉℎġġġ᛺ᖧ᷒ዷ⇠᧸ᧁᦃᴓᲓ␋ IJijġㇸᖧᔺ᩟ġġġġġġġġġᖧ₞፯⍶Ꮅ᭘ᏸ⩂ᖯᶗᑨ IJĵġ⟠᪸᠖᪳ớ✪

ᗣᙂጃᑊ ijĹġ᧷ᑤᭃ᳸ġġġġġ᱅⋈⒫ᓗ◊ᝪġᣦ᱾ᶏ▎⚈὇ ĴĵġጱᵁᏄᢢℎġġᵁIJĴủ፣ᑧᠥ∋ᒑፅ᱅᠉ ĴĶġᵁℎ䁨᷋ġġġġġᘒῒ។ᴄᤲᩱ᠐ᒚጆ⒫ᦜ₎ ĴĸġᏄ᥂♸‡ġ ġġġġ᪓ጱጚ᭖ᘸᐜፃ⍆᏷⋈ᮢġ

ijĹ

ᤥ∛ ĵĴ

ĵĴᤥ∛ġġġġġĂṗᔷᙜᏔጟ᜽ᑞᆛ᫓ᤲᙑ≹ᆜ

᏷᠖İᐚḷᵦ╞ IJĹġ᫵◶Ჸ῔ġġġġỉᑧᩳᐚ⋅፮ỉ᰹ᝢ ijıġ᏷᠖ὈḁġġġġᏓᓐዾ៦ᓥᑺ᧟᪠ᬌ⚈ᑺᘷ⊹ ijIJġᦧḈᲸᓯġġġġ ᎕Ꮀᘍ▚᝸Ꮀᛵ⑐ᐱ ijijġ┠ᛦ។ᝨġġġġፂᑧ ᷲ⍶┠ḋጃጙ∻╞ ĵķĮĶıġፍ⚎⇚ᓯġġġġġġġġġ

Ķĵġ᪠ᬌįᙨġġġġġ፮ᏊṊ᜼ġ➯፬᪳⌛ Ķĸġᨆᖾ▶῔ġġġ᭬ᨊ⏏′ Ķĸġ᪠ᬌᧁ᪸ġġġ᏶ᶥ៬↎ᒞᵓĂ ĶĹġᣉᎁዺᗷġġġᎶᾄᗔ῅ጰᮒġἡ፬ᙹᖹᦟ

ᡱᒯᛤⓘᱡ ĶıııġŔũŰųŦŭŪůŦġńŵįĭġĴųťġŇŭŰŰųĭġ

ጃ♏Ꮥ᜴Ꮥᱡ ķijĶġŌŦŢųůźġŔŵųŦŦŵĭ

ᝨ⟠᜴Ꮥᱡ ĸĶıġŃŢųţŦųġōŢůŦĭ

ŔŰŶŵũġŔŢůġŇųŢůŤŪŴŤŰĭġńŢĺĵıĹı

ŔŢůġŇųŢůŤŪŴŤŰĭġńłġĺĵIJıĹ

ŎŪŭűŪŵŢŴġńłġĺĶıĴĶ

 ᾭᅝĩķĶıĪĹıĹĮĹĹIJĹ

 ᾭᅝᅳĵIJĶᅴĺĹĺĮĸIJIJIJġ

 ᾭᅝᅳĵıĹᅴĺıĸĮĹijııġ

Ṟ᧣ᅝĩķĶıĪĹıĹĮĹĹijĺġġ ᡱ᫓ᛤ⃿ᔃᅝ

Ṟ᧣ᅝᅳĵIJĶᅴĺĹĺĮIJıĵı

Ṟ᧣ᅝᅳĵıĹᅴĺıĸĮĹijıIJ

ũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŪůŨŵŢŰŶŴŢįŤŰŮ


Q15

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴ġġġ㞮㢮⋼

ᵦ╞ỉℎ

ᨌዷᣊṗ⛸ῖዹ᏿ᤴ ጰ៎ᵬᮿᎤᵬᛵᑊᯆጙᒲᅘᬙᕶᑺፊ▱὚➱ ᛵᧁᦃᴓᅗᑋ⊳ᨷ┶ℎᘍᕔ⑴ጱᮄᎤᢽᲲᅗ⑴᭗ Ꮻ᎐⛿ᣦ␋ዷᔪᙲᰝᅗỻᲆዹ᎐᏿ᤴᑯᠥỉ᎐ ዷᅙ᎘ᑺὈ᱇ᤲᩨᅗ៦᪻ᓐ ᛵጙᑊ᎐ᅗ␋ⓘᯱ ┯ᒢ᭍ὬᎩᢨ⍠ᱡፍ὚Ḉᅗᓄጆ᠐᛻Ồᝩᷲ᎘ᠥ ᔡᏊዷᅗ᲌፱៑᎘ᛵ᭠ὦᝩ៦ᓉᑳዹᛵ▸↊␋ Ꮻᅙᑺዷⅅᠥ᎘Ồរᨥᐨᮾᑠᐨᅗᓄᐹ᥸ጌᑺ᰾ ᑑᡱ᫓ዷ⛞ᬗ᎘᎛ዷᒜᐂዯỉᅙ᎘ᬙ᎐ᧁ᧣ዷᖔ ᆃᣊṗ⛸ῖᆄᖬᗭ᏿ᤴᅗ❗ᵩ៦ᡱ᫓⁈Ꮐ⚎ፓ ᖮᅙ

Ψ䐈㢦㟽厖欥₊⭊ⳟₙ⍰⮫ĩᾙ虇IJĺĺı〃Ī ╙䲻‛₊⭊ⳟ㨔㟽䏍ĩᾚ虇IJĺĺĴ〃ĪҸġ

ᧁ 㢦㟽慠㝴娺⪩▜⬂ㆶ㒖㔶ㆶ毆㚍虇␯ᾙ⌅䢮⁉䭏 ゞ䠓╾䲠厘㳱ҷ並尀╙ℽ慀」῝儝⢚䫍㢒▓⎕䣍 ͑㑘儝㝞婣☛棭婣儝⢚⁉ҷ㎿䎼咀桓ҷ⬂ㆶ☛䯕㜾㤦 䠓宏履虇憨㮲䠓䛿槭┊劌⪯䜅戇儝⢚俌伀虇⁳⁉㊞㊂ ᾜ⎿Ҹ 䐈㢦㟽ℕ卹ㅆ婣䮊㶠ⵅ〼虇䫥䏅⢷ⓐῬᾥ亏㢺ㄭ ㅆ⢚⎿儝⢚䠋ⷤ虇╙ㄛ⡯䉉憒䮔╙憒戎⌄ㄈ军娺㑡⡭ ⢚虇ⅎ⢷儝⢚嗌⢿䚮㧈Ҹ䐈㢦㟽䠓䏅嬹ウ梆ㅆ棯㏎⢿ 䚱朚䠋厃ⵛ虖㵜嬹䗹瀦⏖ℕ卹垖㧋垼ҸIJĺĵķ〃ķ㢗IJĵ 㝴虇䐈㢦㟽䚮㝋亟亓䠖▝Ⓩ虇⢷ⵅᾼĶ▜⶞⳸㔡姛䲻 ⡪ҸIJĴ㴁㟑⡯姛䉉ᾜ䱾虇娺䏅㵜憐⎿亟亓恜‚ⴇ柱ⷀ 崏虇⁥⢷㦰㟑姷䖍䰐⎉虇㞾ⴇ䚮榧娥☛㞝㞮懚⑤♰Ҹ Ὶㄛ⁥⎕⎴ⓖ崏䬞⣵唺⪶ⴇ☛幢⪤⍰ⷋ‭⪶ⴇ㸒 榢⛕ⴇ柱虇⢷IJĺķĹ〃䔁ㄦ伢䅮ⴇⴇ⩺Ҹ⢷⪶ⴇ䛱㫼Ὶ ⏜虇䐈㢦㟽ⷀ䉉䏅嬹⽴⃫虇坘䛀⢷亟亓⪥⢜䠓姛㛎Ⓩ 厗らᾼ䚱栝亩⎉䭮⃞㏎厃ⵛ虇⃕⁥ᾜ䂎彂㝋㏎䭮⃝じ 䠓䠖▝Ⓩ☛⾒泾⋚㤦Ҹ⁥■䏅嬹↮―ᾏ䠍喻⋒␄㫼虇 㔴嗦␯⋴䏅嬹⋻▇虇IJĺĸIJ〃㳲ゞ㔴㔛ⵅ㝞‚㫼虇㐙⋻ ▇㛈▜䉉Ӂ䐈㢦㟽桕⢧ӂҸ 䏅嬹⶜䐈㢦㟽尹懝虇Ӂ⁉䚮ⷀ㞾⧃㵣庌虇㢘庞ⵅ虇 㢘惇ⵅ虇⃯呴㸡㢘庞虇ⷀ㞾惇ⵅҸӂ䐈㢦㟽䉉庉撱ᾜ 㙖㏚㵄虇䛀㳳╾嬚ᾏ㜠Ҹ ⬌テ䠓⁥ᾏ㏚㏢憯彷彂㝔檷ҷ幼⧃ҷ⮪㮑䠓‚㫼 䔚⢚Ҹ⁥Ὴ㒐ⓐ⪩Ⳳ䢮⁉䭏䵏䡽ҿ橪灒殿懣Ӏ虇⢷䵏 䡽ᾼⷤ䫉⁥䠓⛕㫼䣋⋘虖⁥⪩〃⏜䠋姷䠓ҿ屖⎳䠓坬 姢Ӏᾏ㢇΅ᾏ〵㠱摆⪶干Ҹ 䐈㢦㟽㢘懝ᾘ㵄⯩⮊虇厖䲻ᾏ₊⭊ⳟₙ⍰⮫䚮ᾚĴ ▜⶞⳸ₙ喻⓰ҷ⶞䐈㢦㟽ҷ⥒捛⋚虇䠕⾁朆⪶㎟⁉虖 ☛䲻‛₊⭊ⳟ㨔㟽䏍㜾剁㢘䖍〃ijij㴁䠓⬂⋡嘑吻⬽虖 厖䀥䲻ᾏ⪺⁉㨔㑘ⷋ⯼⏖⾁⯩IJIJ〃虇䡽⏜剁㢘IJı㴁䠓 ⋡ⳟ⾃↺ҸҶ ҿ㊪䏍垼孏⵮ⵅ⧀Ӏイ慿凅泾⪶ⴇ䴰䖕ⴇ㛨㔗ⴚ 劌喁䏍ㅆ姷䫉虇╦䐈㢦㟽◇イ䠓⁉虇尜䉉⁥テ㈜ҷ㤫 㝆ҷ≁㋱䊰䬽䠓↚ㆶ虇Ӂ厂ⶠ仵⁉憩ㄏ㎟␮Ὶ彾䠓《 孉ӂҸ⁥尜䉉虇⶜寀⪩儝⢚⁉军宏虇䐈㢦㟽⁲姷Ӂ儝 ⢚⪱䠓⒥怺ӂ虇ⷀ䴦⁥棯嗦個㐎㏜ㄦ⁴䠋ⷤ‚㫼虇⊧ 䴰⁥㝦ᾚㄗ⪩幼⧃抌䛂屚䧃䚱虇‚㫼㸡≞⁥尹䠓戲灋 庉撱虇抌㸡㢘杫⅑ҸҶ

Ψ䐈㢦㟽厖⭊ⳟ㨔㑘ⷋ⯼☛》ⳟ⾃↺䠓ⵅ〼䋶Ҹġ

ᆋጕ㳸∗ᆌġ➦ᯧዯ፟ዷ 䐈㢦㟽䜅戇儝⢚欥⃜㸡㢘㛎㹊 伢㴆䠓亯⁉俌伀ㄛ虇⁥䠓ĵķ㴁吆⭊ 㨔㑘ⷋ⯼虃ŎŦŭŢůŪŢġ ŕųŶŮű虄虇΅ ⶖ㎟䉉儝⢚欥⃜㑜懝媇䋶䠓䲻ᾏ⪺ ⁉Ҹ 㨔㑘ⷋ⯼΅ⶖ㞾IJĺIJ〃ℕ虇儝 ⢚╵ᾏ⃜⢷⪥⢚⎉䚮䠓䲻ᾏ⪺⁉Ҹ 㨔㑘ⷋ⯼⎉怺㤀㳟㜾㺪㜖ⷋ‭⽴㫼 ⶞攽⧭⪺ⷋ⵮虇䏅嬹㞾㸌恙伢摆 ⛕虇㵜嬹⢷亰俣は⽴⃫Ҹ⧭⪺ⷋ⵮ ⷔ㶠㍅慿⬈⶞㟑↨ῥ⽶ҷ䍀㊪ⴇ 兡Ҹㄛℕ⬈戆ㄏ欥〫䡶⾒䏍桔戲⋴ 崏汧ᾼ虇⵵䖍―䱚彂⢚株㟑婬䛛䠓 儝⪱Ҹ ⬈⢷姦ᾙ娺㚬㄀⾺䠋㔧虇IJķ㴁 朚⭚䜅㮰䐈⋡虇IJĹ㴁厖⃜㝋丂垼䠓 㮰䐈⋡伢亏⋻▇䷌亓ҸIJĺĺķ〃⬈ ⏜ㄏ亟亓䠋ⷤ㮰䐈⋡‚㫼Ҹ怺㣟㢋 ⬨䠓㨔㑘ⷋ⯼䜅懝㵣⦔ⷋ㺂婬㮰䐈 ⋡虇䉉䛆ㆶ桫尛㑜懝ⷉ〵⪶卌䠓䋶

䏖䚩厂媇䋶Ҹ柳㮰䐈⋡⽴⃫虇⬈΅ ⇩懝䕯ⶅ宼宗厖㏚姷宼宗Ҹ ⢷灷⋶⎬戇栝㵄虇⬈㝸〃⢷㳟 㻁㑜㚬䠓媇䋶娺⶞⧀憲倛⋸㝴⁴榼 䏗⎙䠊虇⌀☛灷⋶╜䐈㢦㟽⑱␪㛊 㙙⬈虇㒖⬈ᾜ懸▗䜅䲻ᾏ⪺⁉Ҹ㳳 ⪥虇⬈㙣₊㮰䐈⋡㟑䠓⽴⃫䷌峘΅ 娺Ⱑ汣幹䜠虇㒖⬈⢷IJĺĺķ〃㑄懣 儝⢚ㄛҷ╥ㄦ⽴⃫䷌峘⏜䠓䰉䰦㢮 㢍棭㹤㏢⽴Ҹ⬈䠓↚⁉佁䱨㢍⎦⎉ ╥ㄦ宼宗☛ら䵘ⴇ⩺ⴇ⃜虇娺⪥䛛 幹䜠埪⧀ⴇ㴆Ҹ⁙〃ĵ㢗虇㨔㑘ⷋ ⯼㝋⌀☛灷⋷⢚⁲姷⪶㢒虇欥〵䖍 怺䉉ᾗ⪺␸戇虇⃕䂣尹┊娺㕼㐓嬁 䖍₊䲻ᾏ⪺⁉丂㳖䏍懝╊䠓䂣愼Ҹ 棱⶜㑫捠⬂ҷ囸⯵䳘▓䮽㛊 㙙虇⬈柳―䉉卹⾀愾崆虇戓ㄦ䉉䐈 㢦㟽呀呀⋻ⳟ去䠓懝╊愾歐Ҹ⬈⢷ ╦容㟑尹虇尜䉉ᾗ⪺娺㐈寤冔尳 孲虇ㄽ䲠᾵⡭䳣懢處Ӂ憨㞾ㄗ。

Ψ㨔㑘ⷋ⯼䜅㮰䐈⋡㟑⁲䠓䋶䏖Ҹ

⿇Ҹ㎠↠単䠽⪯┩Ҹӂ 㨔㑘ⷋ⯼⢷ijııĶ〃㎟䉉䐈㢦 㟽䲻ᾘ₊⭊ⳟ虇栣〃䚮ᾚ⋡ⳟ⾃ ↺虇᾵㎟䉉儝⢚⋻㶠Ҹ儝⢚厂⁙╹ 㢘⋸⃜䲻ᾏ⪺⁉ℕ卹⪥⢚虇ᾙᾏ⃜ 㞾IJĹijĶ〃儝⢚䲻⋼₊俌伀亓兿‭ 䜅㜾䠓⭊ⳟ棁㞢唝虇⬈䚮㝋咀⢚↺ 㛵Ҹġġġġ


Q16

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴ġġġ㞮㢮⋼

ᵦ╞ỉℎ

ᧁᦃᴓᛵᡱ᫓᫶ᐿᒺ፵ᅞ ጕᕶ⋣⚳Ẩᶋ⛠⊹ᛵᧁᦃᴓᑯᠥᡱ᫓ⓘᯱ ᰀ፶ᅗᆃᨏᡮ᥸Ჸᆄᶋᜨፍᚯ፲ᱹ⃤ᅗᧁᦃᴓ ᫶Ồᕆᡱ᫓ᬉዹዯᣥijĵıᑧ⍹Ꮒጆ឴፣ᖤᗭᛵ Ꮶ᛹᥸᎚ᅗᡱ᫓᫶Ồ➦ᑯዯᣥᆋᣁ᏷ᛵỉጙ ᱰᆌᅙ 㜖䱯䯀虇桥䋅䐈㢦㟽⢷ㄗ⪩⛞槛ᾙ䠓䱚⧃ᾏ䢃 㮰乙ᾜ㾔虇⃕⢷」↚ⶖㄭ㧈㢻ᾙ㛈崙儝⢚㝈■䠓⛞ 槛ᾙ虇┊ᾏ䢃㞝䠌䊰尳處⬑㤫⁥宏⎉ㅔ姛虇⫶⾃欻 䠓╾帯㙣⇴Ⅼ㹤ⶖ㢒⢷⌀☛灷㔛㔶䠓╒䣍⋸柱䠓崆 厹ᾚぱ柳Ҹ㳳⪥虇㢏汧㹤柱╾劌ⶖ㢒▂惘虇╾劌㢏 仑崙ㄦ厖㜾␯⎸╊ᾥ⏜䠓汧柱戲㮲虇军䐈㢦㟽╾劌 ⢷⁥₊⋶戓㢘」㲰₊☌⪶㹤ⴧ䠓㯮㢒Ҹ 䐈㢦㟽㐎岍ⶖ⢷⨷嬎♴戙⨒ら憯䠓⢜䏕΅╾劌 ら弆虇䮊㶠㛈棸䠓⏜㟾΅㢒㝆憐Ҹ ⫶⾃欻㞝䩉䬐㳱䠓⶜㇟ㆥⱛ䐾⎠宙懋K䠓⇩㹤 ⶖ㢒ㇱㄸҸ 桥䋅䐈㢦㟽ᾜ劌崢儝⢚憏⎉⾃灝㶲↨ⓣ⴩虇⃕ ⁥╾⁴ㄭ㹤ㄚᾙㆌ嬥ⓣ峿䠓㨬㳍Ҹ ⁥╾劌㢒ⶖ⁥┮ℕ☋丁䬐㳱䯕㜾㤦懁⋴儝⢚䠓 Ὴツ虇ⅽ㛈䉉䬐㳱ℕ卹灊䋸⢚ⵅ䠓容ⴱ懁⋴儝⢚虇

憨‪⢚ⵅ」῝⋷㞾䯕㜾㤦⁉╲⃣⪩㜇䠓⢚ⵅҸ 䐈㢦㟽╾劌㢒ⶖ儝⢚䡽⏜歟ⴗ⢷⋷䖒似崆☛。 䠓扷栙㘳桱虇柳棭儝⢚䔁ㄦⅬ崆幊Ҹ⁥㢒◙寃⒦ 亓虇儝⢚╹㢘⢷⌅ⴒ⢚ⵅ㚾⁧▗䖕₌槜ㄛ虇㏜㢒ⷴ 姛‛㎿ㄛ䠓ⴘ⋷㐎岍Ҹ 㜖䱯戓尹虇΅寀㢏ᾜ╾榟㾻䠓ⷀ㞾䐈㢦㟽ⶖ㢒 ⬑⃤☛⅓儔㜾╙⅓儔㜾俌伀㟽※㏢″懢虇ℚ⬑虇㞾 ▵㢒╥㼗⡯⅓儔㜾▭℄⋚捛丂‭军⶜ⴒ⵵姛䠓⏅ 婐虚 䐈㢦㟽䜅戇䠓㼗ㇾ⁳㼆⪥⾑⧃ᾏ〵栆⋴㇟㋛虇 㙣ㅒ䐈㢦㟽䜅戇ⶖ㐙儝⢚⿅⋴伢䅮ᾙ䠓ᾜ䩉⴩⢿ ⿅虇⃕啾䏍姦到⾑┊╜㍘㳲棱虇㠦䫉㐤幖⁉䢚⎿― ⌅⁥䠓╾劌ㆶҸ䐈㢦㟽ㄭ㢹▵尜卹⾀⢷伢幎⛞槛ᾙ 㞾ᾏ↚Ⅼ崆Ὴ儸冔虇᾵ᾜ㟑㕩宏嬐㎁僿ⶖ⽴⃫⪥⒔ 㼆⪥䠓⋻▇Ҹ憨㮲⇩虇⁥欥⋗嬐ぱ柳ҿ⒦儝卹䛀幎 㞢ⓣ峿Ӏ 虃ŏłŇŕł虄 Ҹ 䐈㢦㟽ㅒ䡽ᾼ䠓儝⢚㞾ᾜ╦幎㞢ⓣ峿传伐ҷ㒘 䋶⢚ⵅῊ儸┮⏖卹䛀姛‚䠓⢚ⵅ虇㎟␮䠓姰捞㮨䀥 ᾜ㞾䡮⢚䠓幹捞虇军㞾伢幎ᾙ䠓⡭⧀Ҹ⁥⢷⁙〃Ĵ 㢗䠓ᾏ㲰㔰容ᾼ姷䫉虇 Ӂ㎠↠ⶖ㢒☛㏏㢘⁉╚⬌虇⃕ ᾜ⌜㢒娺⎴⁉⎸䚷Ҹӂ⁥ᾜ䂎憨‪Ὴツ㢒崢儝⢚懁⋴

Ψ䐈㢦㟽㢍姷䫉嬐⢷儝⨷戙⨒ら⢜䏕虇⁳䊰怺⎕冔棭⿇ᾜⴘҸ

ⳳ䱚Ὴ儸㟑⁲虇䯀憨Ӂᾜ㞾ⳳ䱚Ὴ儸虇军㞾儝⢚䲻 ᾏӂ Ҹ 䐈㢦㟽΅㵺ᾜ桀䤭卹⾀捜⛕䠓䱚⧃虇᾵ⶖῚ㚃 ⪶⎿卹⾀䠓㾪䮔宗␒Ҹ⁥䠓㾪䮔㝈㧗⶜ⵅ〼⿔〵悒 ⶞虇⃕⶜⋻▇┊㞾⪶⿔⏙㾪虇⁥䯀憨ⶖ⏉䅏⇫䁾ᾜ ⏜䠓伢䅮Ҹ


Q17

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᵦ╞ỉℎ

↮␸䮊⑤凙⪸⽴⌆ġ 㔷⎉㜿㢜⑨

ŇŢŤŦţŰŰŬ៍ᬾᵂ⑱᪼⍶ ᑋőńጹⓨ⃿᥸᎚ᅗŇŢŤŦţŰŰŬ ⃿ᨄᑯᠥዯᣥ⃹ᑁ᚞᪱ᏗᏄᅗṡ᏷ ድዯᣥ☗ጙᛵ᛻ᐐ⃿ᣈᵂ⑱ᯆỔᅗ ᎔፛śźůŨŢ᱑∐ᴜ὚⋙Ἃᛵᵂ⑱ፊ Ꮍᅙᑙፂᅗᑋᒢᤲᛵᯡ᪳ᰄ፞ጤᗤ ŎŦŴŴŦůŨŦųጆᅗŇŢŤŦţŰŰŬᐹ∐ỻᲆ ៍ᬾᯡ᪳ᵂ⑱ᛵᏒጙ᪼⍶ᅙ

ᦉ 㙩Ŋ ů ŧ儝Ű ų Ů⢚Ţ 䭠ŵ Ū Ű㐏ů イ㜿慿凭䥴 ㉔佁 ⁉䱨⩺ŕ䯀ũ虇Ŧġ ŇŢŤŦţŰŰŬ㳲䀥∨㔷⎉⦉㝋ŎŦŴŴŦůŨŦų凙 ⪸⽴⌆䠓䮊⑤㿇㏁虇⌅ᾼ㢻㢗〤Ὶ⏜虇 ŇŢŤŦţŰŰŬⶖ㢒㔷⎉▜䉉ʥ│㟑㿇㏁ʦ䠓 㢜⑨虇崢凙⪸䚷㏅劌⪯ㅺ憮⛮⑤㿇㏁Ҹ ⁙〃㝸‪㟑↨虇ŇŢŤŦţŰŰŬ㢍伢⶜ ŎŦŴŴŦůŨŦų。╿䠓䮊⑤㿇㏁懁姛懝寵 毦虇㔷⎉―ᾏ‪䷒䖒ҷ彂䖒ҷ㩚槭䳘⶞ 㿇㏁Ҹ⢷凙⪸懝䮚ᾼ虇⬌╚Ὶ朢╹梏嬐 䠋憐ᾏ↚岇⬑䷒䖒䳘姷㉔䲵虇⶜㝈灭㙙 姷㉔䲵虇│╾⁴⛮⑤㿇㏁虇⋸⁉‡䢇⶜ ㎿Ҹ䡽⏜虇㢘杫ŎŦŴŴŦůŨŦų│㟑㿇㏁䠓 㢃⪩幖宙ⶩᾜ専Ҹ ŎŦŴŴŦůŨŦų㞾⋷ᾥ䛛㢏⪶䠓⋸↚䮊 ⑤凙⪸㢜⑨Ὶᾏ虇䡽⏜㻊怜䚷㏅⾁伢弔 懝―ⓐ⊓⁉虇⢷⋷䖒‣ⓐ⪩↚⢚ⵅ☛⢿ Ⓩ虇ⴒ⾁伢㎟䉉⃣㙩⩮㝆ㆶ⊹⑱䠓䮊⑤ 凙⪸⽴⌆Ҹ梏嬐㒖⎉䠓㞾虇㔡▜⋷䖒䲻 ᾏ↚䠓䮊⑤凙⪸㢜⑨ŘũŢŵŴłűű虇΅桇 ⷻ㝋ŇŢŤŦţŰŰŬҸᾜ懝憨ᾏ㛅庋䔁ㄦ䠓㫼 ⑨䡽⏜⁜䋅Ⅼ㒐嗦䓷䱚懚䍮虇␄⭚⁉᾵ ᾜ槧㊞懝㝸懁姛⛕㫼⒥朚䠋虇䡽⏜⁜䋅 㕟K⋜幊ҷ‍‍㽷㽷䠓䮊⑤凙⪸㢜⑨Ҹ ⢷őń‡凾佁㟑⁲虇ŇŢŤŦţŰŰŬ⢷梊勵 䫍″佁䱨ᾙ⵵㝌―。╿㮰ゞ虇㭚ら―ᾏ ↚焟⪶䠓䲻ᾘ㝈䚮㋚虇寀⪩㿇㏁⋻▇΅ 䉉ŇŢŤŦţŰŰŬ朚䠋佁榐㿇㏁虇śźůŨŢ㎟䉉 䔁ㄦ⽷⪶㎟␮䠓ₐ㫼Ҹᾜ懝⢷䮊⑤䫍″ 㟑⁲虇őń佁䱨憟㳴戙佲⒥ҸŇŢŤŦţŰŰŬ⾁ 伢ⴲ⾒虇ⶖ㐙凙⪸⽴⌆ŎŦŴŴŦůŨŦų㭚ら ㎟䉉ᾏ↚䮊⑤‡凾佁伫▗㢜⑨。╿虇䲻 ᾘ㝈朚䠋⛕╾⁴⎸䚷朚䠋⁚棱虇㔷⎉▓ 䮽㢜⑨虇㜃▗⎿ŎŦŴŴŦůŨŦųᾼҸ ŎŦŴŴŦůŨŦų㢏㜿䠓䮊⑤㿇㏁㎿䛴虇 ㊞☂嗦⪥扷㿇㏁⋻▇΅ⶖ慝ℕᾏ↚㜿䠓 ⛕㯮Ҹ儝⢚ҿ亟亓㟑⧀Ӏ㢍⧀懢虇⢷䮊 ⑤‡凾佁榧⥮虇ᾼ⢚䠓ㄽⅰ䳘␄㜿㳲⢷ ㎟䉉儝⢚⋻▇䠓ⴇ兡⶜巰Ҹⷀ⢷IJı㢗 〤虇ŎŦŴŴŦůŨŦųⴲ⾒ⶖ㜃▗䮊⑤㚾⁧㢜 ⑨őŢźőŢŭ虇憨㮲䚷㏅」῝╾⁴䚷㏏㢘䠓 ⪥扷㚾⁧㢜⑨虇⢷ŎŦŴŴŦůŨŦų⋶扷ⴛ㎟ ⬌╚惘幻☛㼗幊㚾⁧Ҹ

ΨŇŢŤŦţŰŰŬ宗␒⢷卹ⵅ䮊⑤凙⪸⽴⌆ŎŦŴŴŦůŨŦųᾙ㔷⎉䮊⑤㿇㏁㢜⑨Ҹġ

幖㜨⢥䏖

᭎ᩪᰄ፞⍶᭷ዷḶᶋ∻∮ġ ķ↚㢗⏜虇ŇŢŤŦţŰŰŬ姷䫉ⶖ朚㛍 ŎŦŴŴŦůŨŦų㢜⑨虇ₐ㫼ⷀ╾憩懝憨榔㢜 ⑨ℕ㭚ら埪㙻␸㏚虇憨‪埪㙻␸㏚㵞㢗 ╾厖IJı⊓⪩ℎ䚷封憩宙。╿䠓䢮⁉凙 ⪸Ҹ卹戲⁴ℕ虇朚䠋⁉♰⾁␄ら―弔懝 ĴĴııı↚憨槭凙⪸㯮㨿⁉虇憨‪㯮㨿⁉ 䠓榼≞⢥䫉☛㟄䯀῜䢚弆ℕ╾劌厖䚷㏅ 憩宙撓ᾼ䠓㢚╚㎥嬹ⷻ㸡㢘⪹⪶⽽⎴Ҹ ŎŢŴŵŦųńŢųťᾙ↚㢗捬⶜搏姛㔷⎉― 凙⪸㯮㨿⁉ŌŢŪ虇ŇŢŤŦţŰŰŬġ ŎŦŴŴŦůŨŦų 䚷㏅╾⁴憩懝封㯮㨿⁉㰱㥴⁥↠⢷ⅰ

䚷⓰ҷ↮宧⓰☛幇㳍⿂㏅䠓㻊⑤虇᾵ 宼僽帰⑨䴰䖕⽴⌆ҸŎŢŴŵŦųńŢųť捬⶜ ⛕㏅㔷⎉䠓╵ᾏ㳍㯮⟷⁉⋐寀ⴱ㏅憩 懝䠋憐ŇŢŤŦţŰŰŬ幖宙懁姛庋幆虇᾵䚷 ŎŢŴŵŦųŤŢųť䠓梊ⳟ撱⒔⁧㳍Ҹ 憨槭␮劌⶜㯮㨿⁉╾劌╹㞾朚⭚Ҹ ㄗ⪩⋻▇尜䉉虇│㟑憩宙。╿ҷ凙⪸㯮 㨿⁉厖㝴䡙テ⪶䠓⁉⽴㠉㋶䠓夜▗ⶖ䚱 䚮㢃␯卹䋅䠓⁉㯮″‡ҸŇŢŤŦţŰŰŬ㳲␹ ␪⵵䖍⢷│㟑憩宙☛㯮㨿⁉榧⥮䠓␯憮 ⨭朆ҸijıIJĵ〃ŇŢŤŦţŰŰŬ炢⒄䚷㏅憩懝

ŎŦŴŴŦůŨŦų䢃㔴䠋憐㼗ㇾ虇䡽⏜封。╿ 䠓䚷㏅⾁伢弔懝IJı⊓Ҹ▛〃虇ŇŢŤŦţŰŰŬ 㜴幖IJĺı⊓儝⋒㛅庋―│㟑憩宙㢜⑨ ŘũŢŵŴłűű虇封㍘䚷䮚ゞ䡽⏜΅㙐㢘IJı ⊓䚷㏅Ҹ ŇŢŤŦţŰŰŬġ ŎŦŴŴŦůŨŦų㯮㨿⁉䠓朚䠋 ⽴⌆卹ĵ㢗欥㲰‽䢇⁴ℕᾜ≔◇イ―⎬ ␄⋻▇虇΅◇イ―冐䏛ₐ㫼Ҹ⁉␪幖䀟 䴰䖕⋻▇łŅőġ ĩłŅőĪ䠓恮₅⽴䮚⾺㳲⢷ ☛䫍㢒⁉槭ⴇⵅ⁴╙㜖佷⁉♰▗⃫⁴㛈 ✓㯮㨿⁉姛䉉Ҹ

⋱᫋↾ᜳᚏ≻ġ ⓛ₎ᴞᙬጦ῜ ŇŢŤŦţŰŰŬ䠓摆捞⢷䲻ᾘⳲ〵␄ᾚ ╵ᾏ↚㜿亏撓虇⃕俐㬽㢮╾劌㢒仟㣮Ҹ ŇŢŤŦţŰŰŬ欥⾼帰⑨ⴧ姷䫉虇⊧䴰ijıIJĸ 〃榟宗摆⚽⨭朆㛍佸虇⁜ⶖ⵵㝌ʥ䅏懁 䠓㐤幖宗␒ʦ虇⁳㐤幖冔ㅒ毩卌㎿Ҹ ʥ㎠↠榟宗虃ijıIJĸ〃虄ひ◙㛅⋴ ⨭憮⡭嗌㞝槾虇ʦ似亜尹Ҹ┮⡯⢷㝋處 ŇŢŤŦţŰŰŬ榟宗ʥひ◙帯悘ʦ虃│ⷤ䫉 ⢷䚷㏅棱⏜䠓ひ◙㜇捞虄䠓⨭朆ⶖ強 㝋㛍佸Ҹ㝸⢷⁙〃ĸ㢗虇似亜΅㢍ⷀ ŇŢŤŦţŰŰŬ䠓ひ◙㐎悘捞⨭朆㛍佸䠋姷懝

槭⃋䢚㹤Ҹ䜅㟑⁥尹虇ʥ⡯䉉ひ◙㐎悘 捞㞾㎠↠慠㢮㛅⋴テ⑱⨭朆䠓Ὴ嬐⡯亯 Ὶᾏ虇㎠↠榟㢮㛅⋴⨭朆㢒䢇㍘╦⎿㄀ 榎Ҹʦ䋅军憨ᾏ㲰虇似亜廿ㄦ㢃懯虇⁥ 姷䫉虇ひ◙摆⚽⨭朆ⶖʥ⪶⿔ʦᾚ柜Ҹ 幖㜨槾䫉虇⃫䉉⋷䖒㢏⪶䠓䫍″佁 仰虇㎹厂⁙〃䲻ᾘⳲ〵㢺虇ŇŢŤŦţŰŰŬ 䠓㢗㻊怜䚷㏅䉉IJĸįĺ⊓⁉虇军ᾏ〃⏜ 䉉IJĶįĶ⊓⁉Ҹ⁴‡凾佁ᾥ䛛䠓ⷔ㶠⌀ 宗Ĵij⊓⁉宗䴦虇ŇŢŤŦţŰŰŬ⾁伢⃣㢘ⓙ ⩐㷮⸀Ҹ啾䏍姦㢍伢尜䉉䮊⑤㫼⑨㞾

ŇŢŤŦţŰŰŬ䠓ʥ柎⦉捛㜾Ὶ忄ʦ虃│恮 刚虄虇⡯䉉封佁䱨㢏⎬㞾⶗䉉╿ゞ梊勵 宼宗䠓Ҹ䖍⢷䢚ℕ虇ŇŢŤŦţŰŰŬ⾁㢘ⓐ⊓ ≔≔ℎ䚷㏚㯮䠓㢗䚷㏅虇军㜇⁴䠍喻宗 䠓ₐ㫼㿃㢪憩懝ひ◙ℕ䎼╥⁥↠䠓棡 䣭Ҹ䋅军虇⶜㝋ŇŢŤŦţŰŰŬℕ尹虇㢏慺⎖ 䠓杫㹷╾劌㞾戓⏸⪩ⶠ䰉朢ⶖひ◙㙯⩢ ⎿䫍″佁仰虇⁴ⅎ似㒐⁳⁉桲⁴僽ⅰ䠓 摆⚽⨭朆ҸŇŢŤŦţŰŰŬ⾁伢慔憮ら䱚弆ᾏ ↚嬕噚⌅⁥㢜⑨䠓ⓣ⃫佁仰虇΅◇イ― ⓐ⊓䚷㏅虇㢘㢪朚⭚庉撱Ҹ


Q18

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴ġġġ㞮㢮⋼

ᵦ╞ỉℎ

Ꭷᑤ␋Ꮻ᱓῜ጙᲂᑁፓᛈ ᒣ፣ጃᣥᑤᑋፂᑿጙ␋ᕏᯟ᱓῜ጙᲂᔝᐨ ᑁᛈፓឹᅗ᏷᠖ᑋጙᲂᑁᛈᑤᛵ᫓Ꮻ∋Ḫ↾Ꭷ ድጃᣑ᎔ጆᅙᓄጙᲂ፱៑ᜇ⍠፬ᅗỉἡ␋ⓘᯱ ᛵᧁᦃᴓ᎔፛᪺ᯖᗣ᪇ጱᛵᑑ∋⛿ᐩᘍ⛿⛠ ᤍᅗᓃ᎓ᗄᵨẤᚏ⇌ⓨᖺ៝ᙐ⁝ጙᲂᛵᢿᗯᅙ

᎐ 㛎ł ŭ〫ŭ Ū仓Ţ 俣ů ŤӁŦ坴虄䏸䠓㛎␄䳥⭚凾⁉䡮 ⷋӂ 虃㣫Ņ㢋ų Ŷ虃Ũ ġņőŵŰũŭ ŪŢŤ ůġźġ ŏŢťŦŭŮŢůů虄姷䫉虇䡽⏜⪶灊▗㹤⒥㶲⑱⬑堈虇ⶖ㢒 仵凾戵㛎〫⿅ℕㄗ⪶䠓⩢␪虇⃕⁥㢏杫ㅒ䠓㞾䐈㢦㟽 䠓㛎䳥Ҹ ⷋ㣫㢋厖⌅⁥㚾㒐⪶灊▗㹤䠓↰⶝冔尜䉉虇㜿俌 伀⌆㢘Ӂᾜ╾榟㾻ㆶӂҸ⊧䴰䐈㢦㟽Ὶ⏜尹懝㚾㒐⽭ 䠓挺䚷⪶灊▗㹤⒥虇⃕⁥↠戓㞾ᾜ劌䩉⴩⁥䜅戇ㄛ⢷ ⪶灊⛞槛ᾙ䠓䱚⧃Ҹ 䋅军虇⎕㤟⾺☛↰⶝冔㒖封姛㫼䠓䠋ⷤ懝㝋慔 䒪虇军ᾣ⎸䡙䚩⪶虇⡯㳳䐈㢦㟽㛎〫ᾜ⪹╾劌㢒⏅ 㳱Ҹⶳ⌅⢷␯⽭戇㶠▛㊞₠朡⪶灊▗㹤⒥Ὶㄛ虇⁥㢒 㢃␯⵸㋝Ҹ 㧈㙩噚㺪㟽㶠屎槾䫉虇䖍㟑⋷⢚㢘ĸ↚⽭䠓₠朡 䚷⪶灊▗㹤⒥虇㔴慠ķıĦ䠓⢚㶠㚾㒐憨↚㊂㹤Ҹ

⎕㤟⾺榟㾻虇⌅⁥⽭΅ⶖ⶜␯⽭╙⌅⁥⪶灊▗㹤 ⒥⽭₌䠓䮔㛅⨭␯儷㋤ᾜ⾁Ҹ 啾〫䮔⑨⦉捠㢒虃ŕŢŹġ ŇŰŶůťŢŵŪŰů虄䠓建刾㢋 虃ŋŰŴŦűũġ ʼnŦůŤũŮŢů虄㒖⎉虇Ӂ㐤䫷憩懝⪶灊▗㹤䠓 ⽭₌㢒㢘ㄗ⪩㢘杫㹤ㄚ╙䮔㛅㥅㭚䠓⽴⃫嬐ら䱚虇⃕ ㎠⾛㢪㢒㢘㢃⪩䠓⽭彮样⁥↠䠓匂㳴Ҹӂ 捠夜㫼ᾜ槧厖⪶灊ₐ㫼⇩䚮㊞䠓㉔㟾╾劌΅ⶖ㛈 崙虇Ὶ⏜䛀㝋凾戵䬐⁳虇⪶⪩㜇搏姛㑡令厖⪶灊䢇杫 䠓ⴱ㏅▗⃫Ҹ ⢷Ὲ⃪⾑⁲姷⪶灊䢇杫⋻▇⎸䡙䠓ㄚ⾺楚亜 虃ŎŪŤũŢŦŭġ ŘŦŪůŦų虄姷䫉虇Ӂㆌ䛴䭠儔㑘⪩⽭虃⪶灊 䚱㫼虄䠍喻⋒㛅⋴虇厖ㆌ䛴␯⽭⪶灊姛㫼㏏䚱䚮䠓㜇 ⁴ⓐ⊓宗䠓⎸䃳㞾⋸⡭‚Ҹ⢚⋶䠓⪶⤚搏姛抌㢒⾛㢪 ㄦ⎿憨‪幖捠虇᾵憩懝幇㳍ℎ憨‪幖捠䚱䚮⎸䃳Ҹӂ ⒦␯⽭慁㶠㒖⎉虇⁥↠⾛㢪䐈㢦㟽劌䢚⎿⪶灊▗ 㹤⒥䠓⛕㫼⎸䡙虇崢▓⽭卹ῊҸ ⢷㞾㲰戇厘ᾼIJĸ榔␯⽭㕟㧗⁧岇姷㸉虇戇㶠姷㸉 憩懝⒔㑻⋻㦰㛨剁⋻≄ҷゅ朆ㅄ㛅ⵛ⁉㏏ㄦ䮔ҷ₠朡 ⪶灊▗㹤⒥ҷぱ柳桨尭㛨剁䳘IJij榔虇▵㸉―⒔㑻ぱ⃨ 㴊⎠䠓╵⪥Ķ榔㕟㧗Ҹ⁴ᾚ䉉⌅ᾼ悒╦宇䡽䠓㕟㧗處 憩懝Ķķ埮㕟㧗蘅㕟汧欨䋨䮔厂ijįĹĸ⋒╙■梊ⳟ䋨 ㅄ䮔虇⁴ķijįĺĦ㚾㒐䔖憩懝Ҹ

Ψᾏ␯⽭憩懝ķĵ埮㕟㧗虇崢㎟〃⁉▗㹤ℎ䚷⪶灊虇ᾜ懝 䖍姛凾戵㹤ㄚℬ䋅嬥⪶灊䉉㵡♐Ҹ

憩懝ĶĹ埮㕟㧗蘅㔷冊IJĺĺĹ〃䠓桨尭㛨剁䬐⁳虇 庙㎟㵣ℚ汧懣ĸijįĵĦ虇㞾㏏㢘㕟㧗㵣ℚ㢏汧冔Ҹ ▵㸉ķı埮㕟㧗蘅封㧗嬞⴩吁㉔䏖䂣♰㑜㚬ㆶ″⧃ 㟾㟑梏ℎ䚷戎ⳤ⫦虇ĶĴįĺĦ戇㶠姷䫉╜⶜Ҹ ▵㸉ķij埮㕟㧗處⶚㷑㔷冊㴊⎠虇ĶĴįĺĦ戇㶠ᾜ庙 ㎟Ҹ

世界頂級品牌•連續七年歐洲市場銷量冠軍

法國羅塞洛 魚膠原蛋白肽 只需服用 28 天,讓你的肌膚由內到外水嫩光滑 國際美容權威機構法國 COSderma 研究所,採用世界上最先進的鐳射掃描技術,對使用羅塞洛膠原蛋白 Peptan £ F 的人的皮膚進行臨床測試,其結果從統計學角度顯示僅僅 28 天就能夠令肌膚發生顯著改善。

淡斑祛皺,更平滑

消除眼袋,更緊致

超強鎖水,更水嫩

提升乳房,更堅挺

抑制黑素,更美白

修復關節,更靈活

收縮毛孔,更細膩

增強骨質,更密實

來自大西洋深海鮭魚 高純度 97%, 零脂肪 零碳水化合物 零膽固醇 高生物利用度, 100% 直接吸收 美國 FDA 安全認證 GRAS 證書

皮膚衰老的過程就是膠原蛋白流失的過程。隨著年齡的增加,人體內的膠原蛋 白由嬰兒時的 99% 下降到老年時的不到 5%。補充膠原蛋白,回春看得見。 法國羅塞洛集團已有 120 多年歷史,是年銷售額高達 97 億歐元的世界百強企業,它建立了世界上第一個膠原蛋白研 發生產中心。作為膠原蛋白的世界領導者,它不斷取得多項突破性研究成果,蜚聲國際。2012 年,格林藥業集團成為 法國羅塞洛魚膠原蛋白在美國及加拿大的唯一指定經銷商。

1-516-821-0873/

酬賓優惠 買3送1,總計 $15980 1 套 4 瓶,每瓶 150 克

1-800-508-6932 微信號 gp5168210873 www.greenpharmaus.com

地址:400 Oser Ave., Hauppauge, NY 11788

www.GreenPharmUS.com


P08

⟠᪸ዯᘐỉℎ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᜲጢឦᬃុ∮ġᕀ⛠ᧁᦃᴓ ᧁᦃᴓἡ␋ⓘᯱᅗ⛟ᶋᐨᡱᑑ ᥊ឈᏕᐆរᅗ␋⓴፶ἡ᭥ឦᬃᑺ∋ ᒑዷጆᷭᕀ⛠ᗄ⎌ᘕᔇ᠟⇰ᅗᘐጃ ឦᬃᘍጃ♏Ꮥᐩᑺ∋ጓዷᕀ⛠ᅗᲄ ᭥ᗣᏕᏕጱ፬ᱣᑺጙងṇỒᅗ᪓ ᘉᧁᦃᴓᗄ᜾᎘ᣞᛵⓘᯱᅙ᭥ጆ Ĺ᥸ᅗឦᬃ⛢፵ᒻᢤᡮᑺķጓዷᐆ រᅗᐐ᱓ጙᗽ⇝❀ᅙᐆរጱᑺዷẅ ᒊ␷␸᪼፮ᅗᏞ᧫ᠶ≃ᶛᅗᕗᑺዷ ᐿ⛢ᤍᐋ╮ᯃጛᅘᐅ␴ᘍ☬ᒒᅗ⛢ ፵ᚏṡᮡᦟ➳❄⅘ᅙ ◷ᾘ∜㟩虇㜇䠍⁉凩桕ᾘ坸⾑őŰŸŦŭŭ 姦╙ŎŢųŬŦŵ姦虇ᾜ῔䂣崙㎟懝ⓒ⁉虇⌅ㄛ 㹎嗦ŎŢųŬŦŵ姦ㄏ⓰㜾㫩Ⓩ懙姛Ҹ寀⪩䫉 ⮐冔抌汧厘Ӂプ⑍ӂ☛Ӂ⁖ㇷӂ䳘㮨尭㐦 峿虇╜⶜䐈㢦㟽䜅ᾙ儝⢚俌伀Ҹ 㝸⢷㞮㢮‛戇厘仟㤫⋻⃗䜅㟩虇ⷚ ⺨⾁㢘㜇䠍⁉ᾙ姦䫉⮐虇⢷䠍冐Ⓘ姦䊩䍡 ⤒⣍ⴲ㺸ᾜ䂎Ҹ㾀⪫⏜䫉⮐冔㝋⾑ᾼㅒ凩 桕虇厂⍛㟷IJij㟑⪩㳴ᾙijĵ埮⋻彾㤀姛佩 㐦峿虇ᾏ▜䫉⮐冔娺ᾏ悪歪伢㸌恙㘭厂捜 ≆Ҹ 䛀㝋⃣榧ⷚ⺨仓俣⢷佁ᾙ姷䫉㞮㢮ᾘ ∜㟩㢒⢷⾑ᾼㅒ䠋弆䫉⮐虇㢘杫䜅⷏样│ ␯テ㎡∨虇戎⋜䂣崙㎟㡃⑤Ҹ 㢘佁㶠⁴㮨䷳ӁĤŏŰŵŎźőųŦŴŪťŦůŵӂ ĩᾜ㞾㎠䠓俌伀Ī⢷◷ᾘ☋丁㶠䣍⎉⪥桕㢒 㐦峿䐈㢦㟽⑬⎉☛⌅⋔䂎ㆶ⎴☛䮽㝞㳶嬥 䠓宏履Ҹ ⷚ⺨⶞⽬ひ⧃∜㟩㢘桕㢒虇厂ⶠĴıı ⁉⎉⾼Ҹ⿅▛⋡ⳟ⎉⾼桕㢒䠓Ĵĺ㴁㵜嬹␯

Ψᾘ坸⾑㙩䯀㢘㜇ⓒ⁉ᾙ姦䫉⮐虇汧✙╜䐈㢦㟽╲埮虇㐦峿䐈㢦㟽䜅戇俌伀Ҹġ

㑘ʬ捠ĩňŢŭŢġŌŪůŨĪ厖⌅⁥⁉ᾏ㮲虇⶜ᾏ↚ ㏢䴦比桱⪥ℕ䮊㶠᾵㳶嬥䯕㜾㤦䠓⁉╾⁴ 䜅戇俌伀㊮⎿梖毩Ҹ 棱⶜⋡ⳟ⛞Ӂ⬑⃤宝┼䠓⁉╾⁴䜅俌 伀ӂ虇␯㑘ʬ捠⣵宏抌ᾜ䥴⬑⃤⡭䳣Ҹ

ⷚ⺨⾑朆圪瀦㵣ĩōŪţţźġ ŔŤũŢŢŧĪ䠋姷 刁㞝虇姷䫉䖕孲㶠䣍⶜戇厘仟㤫䠓ᾜ䂎虇 Ӂ⃫䉉ᾏ⃜儝⢚㢏⪩⋒⒥☛㢏懁㳴⥝⾑Ὶ ᾏ䠓⾑朆虇㎠䖕孲⶜䐈㢦㟽䜅戇䠓梖毩厖 撾㊤ӂ虇テ屎䜅⷏㢒似崆⪶ⵅ⶜㶠Ὴ䠓㧇 ㅒ⊈⇋虇▛㟑屚㷑䫉⮐冔ⶖㆡ䇺惘䮊厂㳲 棱‚㉔ᾙ虇⒔㑻䮊㶠㲙䡙☛㛅⋴。䳘䳘⛞

儝凾䫍 槛虇捜䛂ⷚ⺨嬐⢧仟虇军棭毆⑤Ҹ ╦桕㢒㄀榎虇ⷚ⺨㦰Ⓩ㦰⭣㢒㢒峿☛ 㤀䇲⾃⩺⷏ĩłńġŕųŢůŴŪŵĪ┮⴩㞮㢮ᾘ䠓㢒峿 抌嬐ゅ㢮厘姛Ҹ 柳―ᾘ坸⾑☛ⷚ⺨虇嬎桔⢥☛㹱䐈垼 䳘⪩↚⪶⥝⾑抌㢘䫉⮐虇㐦峿䐈㢦㟽⎉₊ 俌伀Ҹ

ድ␲ᾘ၉ᙧၘᏬ Ψ⪶戇䜅㟩虇䐈㢦㟽䔁⑬虇ⷚ⺨厘姛䫉⮐虇⌅朢㢘⁉䊩䍡⤒⣍㨅Ҹġ

㤀䇲⪩朢汧ᾼ◷ᾘ‵䠋弆儆屁虇㐦 峿䐈㢦㟽䜅戇虇ⷚ⺨⾑ᾼㅒ∜㟩⏖㢘⧃ ⪶⤚䫉⮐姷懣ᾜ䂎Ҹ ⎦㹊㜖⾑峵㝈姷䫉虇ᾚⓗIJ㟑寀虇⎦ 㹊㜖⾑㛎も⪥㢘亓Ĵıı▜ℕ卹⎦㹊㜖汧 ᾼҷ亓兿䚧憉慹汧ᾼĩŋŰũůġ Ňįġ ŌŦůůŦťźġ ʼnŪŨũġŔŤũŰŰŭĪ☛㊪㸨⎦⢥汧ᾼĩņŭġńŦųųŪŵŰġ ʼnŪŨũġ ŔŤũŰŰŭĪ䠓ⴇ䚮桕㢒㐦峿䐈㢦㟽䜅 戇虇⌅ㄛ懙姛ㄏńŶŵŵŪůŨ⪶懢慠Ĺı埮⋻ 彾Ҹ懙姛⢷峵㝈䡲嬥ᾚ☛。懁姛Ҹ ╵㢘Ĵ朢㥞⋚喙☛ⷚ⺨汧ᾼ䠓ⴇ䚮儆 儝凾䫍 屁䫉⮐虇㥞⋚喙凾▗㦰Ⓩ䠋宏⁉㢻捛㜾

ĩńũŢųŭŦŴġ ŃŶųųŦŴŴĪ姷䫉虇⁥↠㻍⎉⪩⃜ 㛨分♰柹▛ⴇ䚮虇䩉Ⅼ桕㢒㢮朢ⴘ⋷Ҹ 㜇 䠍 ▜ ⷚ ⺨ 㐏 姢 汧 ᾼ ĩ Ő Ţ Ŭ ŭ Ţ ů ťġ ŕŦŤũůŪŤŢŭġ ʼnŪŨũġ ŔŤũŰŰŭĪġ ⴇ䚮亓㝸ᾙIJı 㟑⢷㦰⋶桕㢒Ҹⷚ⺨凾▗㦰Ⓩ姷䫉虇桕 㢒㟑朢᾵ᾜㄗ朆Ҹ ⷚ ⺨ 帬 亱 ⫶ 懢 ㅆ 汧 ᾼ ĩ Ń Ū Ŵ ũ Ű űġ ŐĨŅŰŸťġ ʼnŪŨũġ ŔŤũŰŰŭĪ㦰朆厃⎌ⵅ朆姷 䫉虇㝸ᾙ㢘ㄗ⪩ⴇ䚮㎆嗦Ӂ╦㒺ҷ⡿㉠ ☛䊰劌䉉␪ӂ䠓㊮孉ᾙ屁Ҹ亓ķıĦⴇ䚮 戇㙖儆屁虇⢷㦰⋶凩桕虇厂㝸ᾙIJı㟑ijı ⎕ⴇ䚮捜㜿ᾙ屁Ҹ


15150382786

微信號gp5168210873 www.GreenPharmUS.com


P10

⟠᪸ዯᘐỉℎ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᛺ᖧ᷒ዷ⇠᧸ᧁᦃᴓᲓ␋ ፱៑Ꮻ᎐⛿ዯᐿ៦Ꭷᑤ᎐᠐ᅗᑋ᛺ᖧᑺዯᣥ‼➳ᝩ៦ᧁᦃᴓ ᅳŅŰůŢŭťġ ŕųŶŮűᅴᛵ✷᭲ᨇᶱᅙᘐዶ␋⓴፶᭥ጆᅗᑋ᛺ᖧᧁᦃ ᴓ፱៑ᜇᛵ⛅␋ᡒᯟℏỒጆᅗጆᒑ᷒ዷᑋᯀᲵᠥᧁᦃᴓᨄὰᓛ រᅙ⁝ᚑ᎘᲌ឹᲓ␋ᅗᨇᶱ‼᯸▧ᜇᱯᔷ᷒ᜨᐆᅗᧁᦃᴓᲓ␋ ⁝ᑋᡱ᷒ᾘ᜾ᬈᑺᑗᰤᅙ ㏁␖ㆶ䠓戇厘虇崢䐈㢦㟽䠓啾 ⁉␸戇⢧棭⿇余ツҸ栂ㅦ啾姷䫉虇㞷 㝴⢷⃪儔捛懣⽭朚䫷Ὶ⏜虇䐈㢦㟽☛ ⾛㑘唘⋸⁉ㄦ䫷ᾏ䢃⢷″㢎■ᾙ虇⪶ ⵅ抌棭⿇余ツ虇⃕㞾样嗦⽬㟽⢷㖥㚉 ⽭╥ㄦ―弙ℕ弙⬌䠓㎟俍虇⪶ⵅ䠓㉔ 佡΅弙ℕ弙汧䃁Ҹ㢏ㄛ䐈㢦㟽劌⪯䔁 ⑬虇╾岑㞾㉔䖕Ὶᾼҷ㊞㜨Ὶ⪥Ҹ 栂ㅦ啾尜䉉虇䐈㢦㟽⦆㛎䠌 ⴽ虇⶜㝋啾⁉⢷儝⢚䠓䚮㻊㢘ᾘ灭Ὴ 嬐⬌埤虇䲻ᾏ虇䐈㢦㟽⢷䲅戇懝䮚ᾼ 姷䫉㢒㕟▜Ⅼⴗ㻍⪶㹤ⴧ虇憨㮲ⷀ㢒 仟㣮㶠Ὴ灷㕟⎉䠓Ӂłł⋴ⴇӂ。㲙 㔹㝌Ҹ憨㮲㢒炢⒄啾⁉ⴇ䚮⑳⫽ⴇ 兡虇憩懝㎟俍ℕ㛈崙☌懚Ҹ䲻‛⢷ⴘ

⋷㝈棱虇䐈㢦㟽㕟⎉㢒␯テ⦆㹤扷朏 ␪〵虇憨㮲ⷀ㢒㕟汧䫍Ⓩ䠓㹊ⴘ虇崢 戲‪ⴗ㹤䠓啾⁉䔁ㄦ㢃⪩䠓Ⅼ崆Ҹ䲻 ᾘ㞾⢷䮔㛅㝈棱虇㶠Ὴ灷≍■㝋■⽴ 圹栝ⷳ⨭䮔虇刾⴩㢒㄀榎啾⁉㟽憩㏢ ⽴㝞䠓䚮㻊Ҹ栂ㅦ啾尹虇嬐㞾憨扷⎕ 䮔㛅╊⿺␸⃝㛅⋴⁉儳虇戓㞾╾⁴㔴 ╦䠓虇⃕㞾䚷ℕ⿺␸戲‪棭㹤䮊㶠虇 ⷀ崢⁉㸡㹤㔴╦―Ҹ 䖍⢷虇⢷凾戵ⷳ棱䐈㢦㟽䜅戇 俌伀虇⢚㢒΅㞾⌀☛灷⃣⪶⪩㜇Ҹ⃕ 栂ㅦ啾尹虇⢷␯⽭㶠Ὴ灷戓㞾㢘悒 䉉㞝槾䠓⊹⑱虇嬐㊂崢㛎㹊ᾙ㢃␯㢘 ⎸虇ㅔ榗Ⅼ峘⋸灷䠓。姰虇㏏⁴啾⁉ 戇㶠㍘封㒐倛㚾㒐⌀☛灷⑱␪Ҹ Ψⓦ䇲䦌巆啾⁉䫍⢧ㄗ⪩㚾㒐䐈㢦㟽Ҹ

乳美康 BREAST CARE

TM

超值酬賓優惠 ,從治愈乳腺增生開始 買7送2

遠離乳癌

適用範圍:

乳腺增生病與乳腺癌在發病因素上有相似的特征,兩者均由內分泌 失調引起,而且都與雌激素水平過高有關。兩種病的治療與發展趨 勢大相徑庭。乳腺增生多年不愈的女性罹患乳癌的風險極高。

* 乳腺增生 * 乳腺囊腫 * 乳腺纖維瘤 * 乳癌術后防復發 * 子宮肌瘤(不出血)

83%乳癌患者伴有乳腺腺性小葉增生 97%重度非典型增生會轉化為乳腺癌 治愈乳腺增生是消除乳癌的發病危險因素。美國格林藥業與約翰霍普金 斯大學研發的純天然植物配方Breast Care乳美康,在三十多年臨床實 驗基礎上,採用最新專利製劑工藝,靶向作用於增生、腫塊,從而消除 病灶不再復發。

乳腺增生的存在會掩蓋新生癌腫的發現,導致錯過早發現、早 治療的良機。因此根除良性增生,重視乳房腫塊,是及早發現 乳癌的有效方法。 野生藥用植物 (黃芪、丹參、乳香、沒藥、貝母) 巴西蜂膠 蕃茄紅素 復合B族維他命 植物提取姜黃素

無效退款

* 卵巢腫瘤及囊腫 * 月經失調 * 淋巴腫大 * 甲狀腺腫大

療效進展: 一周內:腫塊結節變軟 兩個月:腫塊郁結消失 兩周內:腫脹疼痛減輕 三個月:乳腺月經正常 一個月:塊節開始消退 六個月:內分泌已正常 美國專利號: 6,638,727

美國FDA證書

調節內分泌,消除增生及囊腫 抗癌,提升免疫力 抗癌,抗氧化 緩解精神緊張,幫助睡眠 消炎,止痛

關註乳房健康就是珍惜生命!

1-516-821-0873/ 1-800-508-6932 地址:400 Oser Ave., Hauppauge, NY 11788

微信號 gp5168210873

www.GreenPharmUS.com


P11

⟠᪸ዯᘐỉℎ

夏威夷

天然蝦青素 自然界 最強抗氧化劑 三倍含量 12 毫克 全美第一品牌 多項技術專利

ᾘ⿔ᾘ坸⾑㋿ⴘ⯵亏ㆄ䨠宼宗㝈 㧗㢏仑ㄭĴķ↚⃫♐ᾼ劺䯝军⎉虇懁⋴ 㸉庌ҸӁ㋿ⴘ⯵㳲儸凾䡮ӂ凾▗␄愵⁉ 憏₠㹤ⴧ抶ⳮ寸姷䫉虇ᾘ⿔⃫♐抌⋔⎕ ╜㞯―‛㎿㢮朢㋿ⴘ⯵懼╦䠓域ㄔ厖㔨 ㏝虇΅▛㟑仵‗㢹ℕ⾛㢪虇㴆▁ᾜ娺ㅧ 宧虇㉁␖ᾜ⌜捜䂣虇榟宗IJij㢗⎬戇⴩㢏 仑㝈㧗Ҹ Ӂ㋿ⴘ⯵㳲儸凾䡮ӂ╊〃㎟␮㔷⑤ ᾘ坸⾑⾑╒‚㢒憩懝⢷ᾘ坸⾑ら憯㋿ⴘ ⯵亏ㆄ䨠䠓㸉峿㧗虇㢏ㅺ㞝〃ķ㢗嗌㏅㝋 啾⥯凥䗹⎸⋻⢡䠓㋿ⴘ⯵亏ㆄ䨠ⅎ╾朚 㛍仵⋻䣍ҸӁ㋿ⴘ⯵㳲儸凾䡮ӂ⋻⾒― ᾘ⿔㢏仑懁⋴㸉庌䠓㋿ⴘ⯵亏ㆄ䨠宼宗 㝈㧗Ҹ 抶ⳮ寸姷䫉虇俌⌀㢘ℕ卹Ĺ↚⢚ⵅ ijĶ↚宼宗⾺䠓Ĵķ₅⃫♐╒庌虇㢏仑戇⴩ 䠓ᾘ₅⃫♐ᾜ≔㕞俹⎉㋿ⴘ⯵䠓㔨㏝☛ ㏏伢㴆䠓呵㫩虇㢃仵‗⁉↠⾛㢪虇㕟挡 ㄛ⁲搧宧㴆▁虇⌀▛似崆⬂ㆶ㲙䡙虇崢 㴆▁㉁␖ᾜ⌜捜䂣Ҹ

⌅ᾼᾏ⿔⃫♐Ӂ㟑朢䠓䣋㽩ӂ䠓⃫ 冔⢷⃫♐尹㞝ᾼ尹處Ӂ⢷朚⭚␄⃫憨↚ ⃫♐䠓㟑↨虇㎠勵㼆ᾼ㻽䖍⎉ᾏ↚⬂ⳟ 䠓ヱ巰虇⬈㢘㢏凥䃣䠓棗泑☛㢏㾀䠓♏ ≆虇⬈䠓儝⬑㠦埤喛䠋䠓呀㣄虇⬈䠓㽩 ㄭ単焟䁠嗌虇寃尹嗦⬈㏏伢㴆䠓㴁㢗☛ ⡪ⳲҸӂ⡯㳳⃫冔戇䚷―亣䠌吁⪶䖕䦂 ㏢憯桤⧠Ὴ槛虇巰ㅄ亣䃣虇军⬂ⳟ⣟⢷ 捠吁䠓搔幹⦉〶ᾙ虇桨㏚㓶⃞単榿虇䁠 嗌䠓⋸姛㽩虇伢㷃㠅㐧ⶓ虇䋶冏⢷⬈䠓 単焟☛㽩㷃ῚᾙҸ Ӂ㋿ⴘ⯵㳲儸凾䡮ӂ⌀▛␄愵⁉憏 ₠㹤ⴧ扼瀦噽姷䫉虇㋿ⴘ⯵亏ㆄ䨠ᾏ䢃 懼╦ㄗ⪩柊␪虇⃕㞾⁥↠ᾜ㢒㛍㩓虇ᾏ ⴩嬐崢亏ㆄ䨠⸈䱚⢷啾⥯凥䗹⎸⋻⢡Ҹ 扼瀦噽㍅弆⢷ᾙ㼆ᾏ㵄伢㴆Ҹ⬈尹虇ᾏ ⃜Ῥⓐ⪩㴁◙寃⬈虇IJĴ㴁㟑娺㝴恜㏲㑋 ㎟䉉㋿ⴘ⯵虇⬈㢏㾀䠓㇟㎋ⷀ㞾⪶ⵅ㢒 憟䃇ㅧ宧憨㵄㴆▁虇尹⎿㳳埤扼瀦噽⚌ ♌―Ҹ⬈尹處Ӂ䡽⏜↥⳧䠓㋿ⴘ⯵。⣖ 〃烰ĺĶ㴁虇䢮䠓㸡㢘㟑朢⌜䳘―Ҹӂ

■ ■ ■

ጃ᳓ጃ♏Ꮥ⇧ᑠ᫥ᡫᙞὂ᰿ᢤ፵ᦆ᲌᯺ᬙĴķᣥᓆ᝸ጱᰉ⎭ᒚᎤᅗḢ ዹᕰ┟ᅙᆋ⇧ᑠ᫥ᏩὤⓨἭᆌⓨᑁᲐ␈ዷᩳᐚᛈᘸ⋩ᘳᾧᜨᐆᅗጃ᳓ᓆ ᝸ᱣ᎞ፍ፜៤ድዶ⍓ᴞḸ⇧ᑠ᫥⋥ᗽᛵᢜ឵ℚᭉ፰ᅗጌᐹ᥸ᶳጶᏦᗔᔪ ᭬ᅗ⍹Ꮒጰᰳᔵᩚᅗ᳣↧ጰᐪᢽ₡ᅗ ᢤIJij፸ᜧ␋ᘷ᲌᯺፵ᦆᅙ

ጃ᰿ᢤዹᕰ┟

八大功效: ■

⇧ᑠ᫥ᡫᙞὂ

㢘虇⋻⾒㋿ⴘ⯵亏ㆄ䨠宼宗㝈㧗⋴⢜㸉庌⃫♐Ҹ

Ψ虃⽵弆虄Ӂ㋿ⴘ⯵㳲儸凾䡮ӂ⌀▛␄愵⁉扼瀦噽ҷ抶ⳮ寸╙凾䡮嗲‚㢒㎟♰灒㶠

天然蝦青素從來自夏威夷海域的雨 生紅球藻中萃取。每日服 1 粒蝦青 素等於吃 7.4 磅優質三文魚提供的 營養價值。

抗氧化,清除自由基,防止基因突變,降低罹癌風險。 抗衰老,活躍腦細胞,對抗老年癡呆,提高記憶力。 抗疲勞,對抗電腦輻射,保護視力,防止黃斑變性。 抗感染,抑制關節損傷,緩解肌肉疲勞,消炎止痛。 保護心腦血管,預防動脈硬化、冠心病和缺血性腦損傷。 促進胰島 β 細胞活躍,平穩血糖,降低糖尿病發病率。 提高亞健康人群、年老體弱或慢性病患者的自身免疫力。 防紫外線輻射,阻止皮膚老化,防皺祛斑,嫩白肌膚。

蝦青素的抗氧化能力是: ■

800 倍 番茄紅素的 1200 倍 維生素 E 的 1000 倍 一氧化氮的 1800 倍 超值酬賓優惠 輔酶 Q10的

FDA 核準藥廠直銷 美國專利號:7,078,040

買 10 送 6

總計 $370 ( 16 瓶 ) 微信號gp5168210873 www.GreenPharmUS.com


Q23

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ㇸᖧᔺ᩟

ᖧ₞፯⍶Ꮅ᭘ᏸ⩂ᖯᶗᑨ ᑋፂ២⓴ᒭᛵᑧឯḶᶋዷᤍጙỒጆᅗᖧ₞ᙺ✿ዯᣥ⅌ዷᛵ łůťųŰŪťġ łŶŵŰ᱐ᐝᛤᏥᅗᔝᐨᑋᑠᗵłůťųŰŪť፯⍶ጆῒᒭᅗጰↅ ᢢ┠ḋዯ⋚ỉᖯᙬ↞ᜨᚬ➭ᐆឤ ᐝᅙᯀᑋᅗᾤፊᎽḶᘬᐿᑠ ᗵ፯⍶ᏸ፮ᴀᗒ᱑ᣥᶗᑨᅙ őŰŬŦŮŰůġ ňŰ᾵㢹␯憮ŕŢůŨŰ 䠓㔷⎉㟑朢姷虇戲⢷䦣䠋⶞仓╊〃 朚⭚厖凾㊂宝履㳳㧗ㄛ⾁伢㜁⴩Ҹ ŕ Ţ ů Ũ Ű 䦣 䠋 Ὴ 䴰 㣝 テ ⷋ 虃 ŋ Ű ũ ů ů źġ ōŦŦ虄⢷ᾏ⧃⢢㧛㢒峿ᾙ⶜Ⱑ汣姷 䫉 處 Ӂ ‚ ⵵ ᾙ 虇 ㎠ 尜 䉉 ő Ű Ŭ Ŧ Ů Ű ůġ ňŐ崢㵞↚⁉抌㊮⎿毩宬虇䚩厂⒔ 㑻ŏŪŢůŵŪŤ⢷⋶虇ᾜ懝ⴒ䩉⵵ℎ厖▗ ⃫⪴⃃䠓宝履崙ㄦ㢃ⵈ㞢Ҹӂ 䔸䲠㛍ᾏ戙虇㣝テⷋ尜䉉虇⊧ 䴰憨↚懙㏁≔ℎ䚷㚃⨭⵵⨒䠓⦉㢻 䏗虇᾵㢹㾻俹◷⢜䘿⨒虇╹㞾ⶖᾏ ↚埪㙻䚮䏸样㯮僽⋴失⿤ᾼ虇⃕峘 㞝―封㐏姢䠓⵵␪Ҹ ⁥倛䯀虇封䚱♐■⪶ⵅⷤ䫉虇 㐙恮₅㪜⋴䖍⵵ᾥ䛛᾵崢⁉↠‡ ⑤虇╾⁴䚱䚮ⓐ⎕テ⪶䠓汣毦Ҹ ⁥㒖䯀處Ӂ⢷⁉↠⌀›⵵⨒㝈棱虇 ŕŢůŨŰ䠓⃜僽憌忳劌␪㞾ᾏ↚䢇▛ 䠓⽴⌆ҸӂőʼnŢţġijġőųŰ⾁伢ᾙ⾑虇 ⚽⊈ĵĺĺ⋒虇凾㊂☛巆㳛寵⢥坘㳳 䚱♐峘㞝虇㚃⨭⵵⨒╾⁴΅㍘封㎟ 䉉䖍⁲㠉劌㏚㯮䠓捜嬐仓㎟扷₅Ҹ 㣝テⷋ尜䉉虇ŕŢůŨŰ㐏姢ㄗ≞ ňőŔ虇⋗㛈崙㏚㯮䠓␮劌虇」〃ㄛ ⌜ⓣ␸∻䚮⬑ŖţŦų佁䠓䳘㢜⑨Ҹ⇖ ⬑㚃⨭⵵⨒΅䠋㕽▛㮲䠓崙棸ㆶ虇

崢㏚㯮䖕孲⵵汣䰉朢᾵Ӂ䢚⎿ӂᾥ 䛛虇╾㢪㔷⑤捜⧠㜃↚姛㫼虇ㄭ懙 ㏁ҷ梅⚽⎿㏎⢿䚱䳘抌䊰ᾏ↥⋜Ҹ 䡽⏜⪶ⵅ⓰⢷ㄽ恮䠓Ĵııı⋒ ┮⤚ʼnŰŭŰōŦůŴ婬僽☛ŏŪŢůŵŪŤK⁉ ⋜幊䔸䠓őŰŬŦŮŰůġ ňŰ⋸↚㬄䱾Ὶ 朢ҸŕŢůŨŰ⢧栙⾛㢪䉉䧻₅☛恮₅ ␄憯ᾏ↚ᾼ朢灭虇尜䉉őũŢţġ ijġ őųŰ ⷀ㞾ᾏ↚朚⭚Ҹ ⇋ㄦ䯀崩䠓㞾虇㣝テⷋ榧⶝䠓 䦣䠋扷朏⢷懝╊⋸〃ᾼ虇⾁伢ㄭ䦣 䠋。㤎梊勵䠓朚䠋⁉♰⫦₅虇䠋ⷤ 厂弔⪶⤚梅⚽㠉劌㏚㯮虇╾㉫㚃⨭ ⵵⨒䠓㍘䚷⁜䋅䢇䜅㢘柟Ҹ⌅ᾼ寀 ⪩⢜俭㏚㯮懙㏁虇ℎ䚷őũŢţġ ijġ őųŰ 䠓槜⪥≂㊮⟷☛䢇㯮␮劌虇㐙ⴱも 崙㎟埪㙻懙㏁䰉朢Ҹ 巆㳛⾛㢪㐙ŕŢůŨŰ㐏姢㛍⎿㢃 ⪩㏚㯮ᾙ虇㚃ⷤ⪶ⵅ⶜㚃⨭⵵⨒䠓 䢚㹤Ҹ㣝テⷋ榟宏㞝〃⏜㍘㢒⎉䖍 㢃⪩䠓婬僽虇ᾜ≔≔㞾凾㊂䠓őũŢţġ ijġ őųŰ虇㏏㢘䚱♐抌╾㢪►㢘㾻俹 ◷⢜䘿⨒䠓ᾘ似⢿⢥梏嬐䠓䧻₅Ҹ Ψ▂ᾙ⢥處łůťųŰŪťġ łŶŵŰ䮚ゞ㔷⎉虇 ╾⢷㏚㯮☛䲵▗㨬₅䠓㸌恙⊏姷㤎▛ 㟑ℎ䚷虖▂ᾚ⢥處łůťųŰŪťġ łŶŵŰ⌅ᾼ ᾏ榔␮劌㞾㘼㛍῁㻐㳛㢁Ҹġ 巆㳛

᪛ᯆ᝸ṙዹ⛘ᚤ␸ᭆᎤ 據《紐約時報》報道披露,最近幾周來 有數以百計的虛假零售和產品應用程式相 繼在蘋果應用程式館出現,旨在欺騙假日 購物者。 這些騙子偽裝成Dollar Tree和 F o o t L o c k e r 等 連 鎖 零 售 商 、D i l l a r d ' s 和 N o r d s t r o m 等 大 型 百 貨 公 司 、Z a p p o s . com和Polyvore等網上產品市場,以及 Jimmy Choo、Christian Dior和Salvatore Ferragamo等奢侈品廠商,在蘋果程式館 發布應用程式。 協助零售商打造和維護應用程式的 匹茲堡公司Branding Brand執行長梅森 (Chris Mason)表示:「我們看到接二連 三 的 不 實 應 用 程 式 。」他 指 稱 , 該 公 司 不 斷跟蹤新的購物應用程式,首次看到這麼 Ψㄽ₎憯ŇŰŰŵġōŰŤŬŦų䠓ŇŰŰŵġōŰŤŬŦġŔűŰųŵŴġńŰįĭġōŵťį⢷垚㤫䮚ゞ檷㔷⎉IJķ 多iPhone假應用程式在短時間冒內出。 ↚㢜婬╙椚槭庋幆䮚ゞҸġ 垚㤫䮚ゞ檷㎹⢥ 他指稱,其中一些似乎沒有大害,本

質上只是垃圾應用程式,提供煩人的彈出 廣告。但使用假的應用程式具有嚴重風 險,輸入信用卡資訊會使消費者面對潛在 的金融欺詐。一些假應用程式還包含惡意 軟件,可以竊取個人訊息,甚至鎖住手 機,強迫用戶支付贖金。 還有一些假應用程式慫恿用戶登錄臉 書帳戶,可能暴露敏感的個人資訊。這些 詐騙性應用程式大部分來自中國的軟件開 發人員,溜過每個應用程式在發布前必須 經過的蘋果審查過程。 蘋果曾經誇稱,該審查是其勝過谷歌 不受限制的Android智能手機平台的一個 優勢,照理說應攔截不當使用其他公司的 知識產權、或對消費者構成危害的詐騙性 質 軟 件 。 在《 紐 約 時 報 》詢 問 創 建 許 多 冒 牌應用程式的具體供應商後,蘋果迅即刪 除數百個虛假應用程式。


「無限」承諾用效果說話 所有產品30天無效退款

特約經銷商 恆豐泰老闆 極力推薦 1050 Grant Ave., San Francisco, CA 94133

Pauline

美西特約經銷商: 天天集團,恆豐泰,依力臣參茸,瑞榮行,國泰參茸,環球參茸,香港參茸,永泰參茸,萬寶參茸

(數量有限,送完即止)

THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT IN TENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE OR PREVENT ANY DISEASE.

無限保肝皇TM

感恩節大優惠 買2盒送1盒,再送頭部按摩器1個


P14

⟠᪸᠖᪳ớ✪

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

11/12/2016~11/19/2016 IJIJ㢗IJij㝴ġĩ㞮㢮⋼Ī Ķ㢗IJij㝴ġĩ㞮㢮⋼Ī 㻊⑤處凥欻⎐侲巟㛅䵏虃ŔŢůġŎŢŵŦŰġʼnŢųŷŦŴŵġŇŦŴŵŪŷŢŭ虄 㢻⢿坬姢ⵅ┮␄⽴坬♐ⷤ摆╙㜖⮪㻊⑤䳘Ҹ◷⋼ ╙◷㝴ᾙⓗIJı㟑厂ᾚⓗķ㟑Ҹ侲㢒ⷤᾼㅒ虇IJĴĵķġ ŔŢųŢŵŰŨŢġ Ņų虇ŔŢůġ ŎŢŵŦŰҸ朏䫷ĵ⋒厂ĺ⋒ҸŸŸŸį ũŢųŷŦŴŵŧŦŴŵŪŷŢŭįŤŰŮİŴŢůĮŮŢŵŦŰįũŵŮŭ 㻊⑤處ᾘ坸⾑䇲㟾Ⓩ䫍Ⓩ䭚Ⳳ㌅㢒 ġᾙⓗIJı㟑厂ᾚⓗĴ㟑ҸŋŦůůŪůŨŴġŔŵ⫍ńŢųŨŰġŘŢź虇ŔŇҸ ⋜幊╒␯ҸůŰŸũŶůŵŦųŴűŰŪůŵįŰųŨİũŢųŷŦŴŵĮŧŦŴŵŪŷŢŭİ

IJIJ㢗IJĴ㝴ġĩ㞮㢮㝴Ī 姷䂣處ᾘ坸⾑棡ⶠ〃″榎㮑⢧概㮑㢒 ᾚ ⓗ ij 㟑 Ҹ Ņ Ţ ŷ Ū Ŧ Ŵġ ŔźŮűũŰůźġ ʼnŢŭŭ虇ijıIJġ ŗŢůġŏŦŴŴġłŷŦ虇ŔŇҸ 朏 䫷 IJ Ķ ⋒ 厂 Ķ Ķ ⋒ҸũŵŵűĻİİŸŸŸį ŴŧŴźŮűũŰůźįŰųŨ 㻊⑤處ᾘ坸⾑◷㝴㳴姛姦朘⿤ ijıIJķ〃ᾘ坸⾑㢏ㄛᾏ㲰◷㝴㳴姛姦ⶖ㹎㼆∜ ⪶懢虃ņŮţŢųŤŢťŦųŰ虄虇ㄭĴ姦厂ŃųŰŢťŸŢź厘 姛ҸᾙⓗIJIJ㟑厂ᾚⓗĵ㟑Ҹ⋜幊ҸũŵŵűĻİİŸŸŸį ŴŶůťŢźŴŵųŦŦŵŴŴŧįŤŰŮ 姷䂣處ᾘ坸⾑概㮑ⴇ柱⾃㺪⋚Ὴ槛″榎㮑概㮑㢒 虃ŃŢųŰŲŶŦġŐųŤũŦŴŵųŢġńŰůŤŦųŵ虄 ᾚⓗij㟑ҸŔŇġ ńŰůŴŦųŷŢŵŰųźġ Űŧġ ŎŶŴŪŤ虇Ķıġ ŐŢŬġ Ŕŵį虇ŔŇҸ⋜幊ҸũŵŵűĻİİŤŢŭŦůťŢųįŴŧŤŮįŦťŶ

㻊⑤處㹱儔柎⪩栅坬乍♐䵏虃łųŵġŪůġńŭŢź虄 ◷⋼╙◷㝴ᾙⓗIJı 㟑厂ᾚⓗĶ㟑ҸōŶŤŪŦġ ŔŵŦųůġ ńŦůŵŦų虇 IJĴıĶġ ŎŪťťŭŦŧŪŦŭťġ œť虇őŢŭŰġ łŭŵŰҸ ⋜幊⋴⧃ҸũŵŵűĻİİ ŸŸŸįŰŷŤŢŨįŰųŨ 㻊⑤處ᾘ坸⾑☥⛰䵏 ᾙⓗĺ㟑厂ᾚⓗĵ㟑ҸĺĺIJġŕŦůůŦŴŴŦŦġŔŵ虇ŔŇҸ朏䫷 ĴĶ⋒厂ĵĶ⋒ҸũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŧŤŰŧŧŦŦŧŦŴŵįŤŰŮ 梊㄀處ᾘ坸⾑憏ₜ恜⁉梊㄀䵏 ◷⋼╙◷㝴⢷ᾘ坸⾑俌⢥㢇檷厘姛虇⁴恜栙槛㣟䠓 梊㄀″㻐䉉ῊҸIJııġōŢųŬŪůġŔŵį虇ŔŇҸ 専㉔屚䆞孌處ũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŧŷŦŵŦųŢůŴŧŪŭŮŧŦŴŵŪŷŢŭį ŰųŨ 㻊 ⑤ 處 ᾘ 坸 ⾑ 䭚 Ⳳ 五 拡 ⷤ 摆 㢒 虃 Ŕ Ň ġ ŗ Ū ů ŵ ů Ŧ ų Ŵġ ŎŢųŬŦŵ虄 ŎŦŵųŦŰůġńŪŵźġŗŪŦŸ虇IJĴĶġĵŵũġŔŵ虇⡪㮢虇ŔŇҸ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŧŷŪůŵůŦųŴŮŢųŬŦŵįŤŰŮ 姷 䂣 處 凥 唆 嬎 ҿ 凥 尤 榛 㳛 Ӏ 棡 ⶠ 〃 㳛 ␖ 䭏 虃 łġ ńũųŪŴŵŮŢŴġńŢųŰŭĮńŎŕġœŪŴŪůŨġŔŵŢųŴ虄 ◷‣㟩ĸ㟑虇◷⋼ᾚⓗij㟑ҷ㟩ᾙĸ㟑虇◷㝴ᾚⓗIJ 㟑ҷķ㟑䳘⪩⧃Ҹ ŎŰůŵŨŰŮŦųźġ ŕũŦŢŵŦų虇ijĸIJġ ŔŰŶŵũġ ŎŢųŬŦŵġ Ŕŵį虇 ŔŢůġŋŰŴŦҸ朏䫷IJĶ⋒厂ijı⋒Ҹ ũŵŵűĻİİŴŢůūŰŴŦŵũŦŢŵŦųŴįŰųŨİŤŢŭŦůťŢų 姷䂣處ⓦ䇲ҿ概㮑Ὶ刁Ӏ厭╿␖䂣⎉虃ŕũŦġ ŔŰŶůťġ ŰŧġŎŶŴŪŤ虄 ◷⋼ᾚⓗij㟑ҷ㟩ᾙĹ㟑虇◷㝴ᾚⓗIJ㟑ҷķ㟑ⓙҸ 凥唆嬎姷䂣坬姢ᾼㅒ虇ijĶĶġ łŭŮŢťŦůġ Ńŭŷťį虇ŔŢůġ ŋŰŴŦҸ朏䫷ĵĴ⋒ҸũŵŵűĻİİŴŢůūŰŴŦŵũŦŢŵŦųŴįŰųŨ

㻊⑤處ᾘ坸⾑㖥䂍㮑㮑憆″㻐ⷤ㢒虃œŰŤŬġ ʢůʣġ ŔŸŢűġœŦŤŰųťġŇŢŪų虄 ▓䮽Ⱑ⁚撓媌䠓㖥䂍㮑⛀ 䏖ҷ概㮑⿅䳘ⷤ摆″㻐Ҹ ᾙⓗĸ㟑厂ᾚⓗĴ㟑Ҹᾘ 坸⾑⪶ⴇ虃ŖŔŇ虄㦰⋶ ŎŤńŭŢųŦůġńŦůŵŦų虇ijIJĴıġ ŇŶŭŵŰůġ Ŕŵį虇ŔŇҸ朏䫷Ĵ⋒厂IJı⋒虇ᾘ坸⾑⪶ⴇⴇ䚮⋜ 幊⋴⧃ҸũŵŵűŴĻİİŸŸŸįŶŴŧŤŢįŦťŶİŬŶŴŧİųŰŤŬĮůĮŴŸŢű

IJIJ㢗IJĵ㝴ġĩ㞮㢮ᾏĪ 㻊⑤處凥欻⎐侲⢥㢇檷僿㳍㑄㏲㢗虃ŇŰŰťġŧŰųġŇŪůŦŴ虄 䉉炢⒄㶠䣍⢷䵏㝴Ⳳ䵏䉉䊰ⵅ╾㴇冔䳘ダ⑱儳汣㓟 店橮♐虇ㄭIJIJ㢗IJĵ㝴 厂IJij㢗ĴIJ㝴虇■ⓦᾘ 坸⾑俌⢥㢇檷╙╒厖㻊 ⑤䠓⢥㢇檷㓟店僟榼橮 ♐虇╾䔁㾪⋜↮㢇懍㢮 僿㳍Ҹ㏏㢘㓟店橮♐ⶖ 娺憐ㄏ䲻‛㋗✓橮♐搏 姛虃ŵũŦġŔŦŤŰůťġʼnŢųŷŦŴŵġŇŰŰťġŃŢůŬ虄ҸķĶıĮĶijijĮ ĸĹıijҸ専㉔屚䆞孌處ũŵŵűĻİİŸŸŸįŤŪŵźŰŧŴŢůŮŢŵŦŰįŰųŨ 姷䂣處ᾘ坸⾑概㮑ⴇ柱㛨⽴概㮑㢒亊⎦虃ŇŢŤŶŭŵźġ łųŵŪŴŵġŔŦųŪŦŴ虄 㟩ᾙĸ㟑ⓙҸńŢųŰŭŪůŦġ ʼnįġ ʼnŶŮŦġ ńŰůŤŦųŵġ ʼnŢŭŭ虇Ķıġ ŐŢŬġŔŵį虇ŔŇҸ⋜幊ҸũŵŵűĻİİŤŢŭŦůťŢųįŴŧŤŮįŦťŶ

IJIJ㢗IJĶ㝴ġĩ㞮㢮‛Ī 姷䂣處ᾘ坸⾑ⓗ朢⋜幊概㮑㢒 䛀㢻⢿坬姢ⵅ憱㞮㢮‛厘姛⋜幊䂣⎉虇䜅㝴䂣⎉㢁 䡽䉉帬⪩吻撋䗃⫞溃㢁ҸᾼⓗIJij㟑ⓙ厂IJ㟑ⓙҸ厙 凥䗹唘⪶㛨⦑虇ķķıġ ńŢŭŪŧŰųůŪŢġ Ŕŵį虇ŔŇҸ⋜幊Ҹ ũŵŵűĻİİůŰŰůŵŪŮŦŤŰůŤŦųŵŴįŰųŨ

IJIJ㢗IJķ㝴ġĩ㞮㢮ᾘĪ ⷤ孌處ᾘ坸⾑‭㻁坬姢ⓩ䏸檷ҿ㑘䗹▁寸Ӏⷤ 虃ŕũŦġœŢŮŢġņűŪŤ虄 ⁴⓿〵╳≂伀䉉坜㢻宼宗䠓䐈⎴ⷤ孌虇ⷤ孌厂㞝〃 IJ㢗IJĶ㝴仟㣮ҸłŴŪŢůġ łųŵġ ŎŶŴŦŶŮ虇IJııġ ōŢųŬŪůġ Ŕŵ虇ŔŇҸ ⓩ䏸檷朚㛍㟑朢處◷‛厂◷㝴ᾙⓗIJı㟑厂ᾚⓗĶ 㟑Ҹ朏䫷IJı⋒厂ijı⋒ҸũŵŵűĻİİŸŸŸįŢŴŪŢůŢųŵįŰųŨ

IJIJ㢗IJĸ㝴ġĩ㞮㢮⡪Ī 姷䂣處凥唆嬎㳛␖⢧䂣⎉ҿ⧭似⎸‭䠓䖕汽⾺Ӏ 虃ŕũŦġŃŢųţŦųġŰŧġŔŦŷŪŭŭŦ虄 ◷⡪㟩ᾙĹ㟑Ҹ␯⽭␖柱虇ĴĵĶġ ŔŰŶŵũġ ŇŪųŴŵġ Ŕŵį虇 ŔŢůġŋŰŴŦҸ 朏䫷Ķķ⋒弆ҸũŵŵűĻİİŴŢůūŰŴŦŵũŦŢŵŦųŴįŰųŨ 梊㄀處ҿ⫖《㩽㤦Ӏ虃ŕũŦġŋŶůŨŭŦġŃŰŰŬ虄 ᾘ 坸 ⾑ 咀 㧋 嬎 虃ŊůŨŭŦŴŪťŦ虄⢥㢇檷ᾚ ⓗ ĵ 㟑 朚 ⭚ 㘼 㛍 Ҹ IJ ij ĺ Ĺġ ŐŤŦŢůġ łŷŦ虇ŔŇҸ⋜幊Ҹ ũŵŵűĻİİŴŧűŭįŰųŨİŪůťŦŹį űũűŀűŨľIJıijĶĵĸĹĴıIJ

IJIJ㢗IJĹ㝴ġĩ㞮㢮‣Ī 㻊⑤處ⷚ⺨⑤䏸⢡ⵅ〼梊㄀⪫虃śŰŰŷŪŦġŏŪŨũŵ虄 㟩ᾙķ㟑ⓙ朚⭚虇ⷚ⺨⑤䏸⢡ⶖ⢷⪶䬽⦑㘼㛍 ҿ⌿㹂ᾥ亏ŗ處㞮株䨿㘭Ӏ虃ŊŤŦġ łŨŦġ ĶĻġ ńŰŭŭŪŴŪŰůġ ńŰŶųŴŦ虄虇㳰慝㶠䣍⿅嗦䣰姲䣰娚ҷ㪔ⳟ㵪㵾虇厖 ⵅ⁉⌀▛孏䢚厖⑤䏸㎥卹䋅㢘杫䠓梊㄀Ҹ ŐŢŬŭŢůťġ śŰŰ虇ĺĸĸĸġ ňŰŭŧġ ōŪůŬŴġ œťį虇ŐŢŬŭŢůťҸ 朏䫷ĸ⋒虇梏嬐㕟㝸榟亓Ҹ ũŵŵűĻİİŸŸŸįŰŢŬŭŢůťŻŰŰįŰųŨİśŰŰŷŪŦŠŏŪŨũŵŴįűũű 梊㄀處ҿ㜨䖕炯䔚Ӏ 虃œŢŵŢŵŰŶŪŭŭŦ虄 ᾘ坸⾑őŰŵųŦųŰ⢥㢇檷 ᾚⓗĴ㟑厂Ķ㟑㘼㛍Ҹ IJķIJķġijıŵũġŔŵ虇ŔŇҸ ⋜ 幊 Ҹ ũ ŵ ŵ ű Ļ İ İ ŴŧűŭįŰųŨİŪůťŦŹį űũűŀűŨľIJıijĶĶĸĸĵıIJ

IJIJ㢗IJĺ㝴ġĩ㞮㢮⋼Ī 姷䂣處五㢷⥝″榎㮑⢧⪶㕟䗃概㮑㢒 概㮑㢒⢷㟩ᾙĹ㟑朚⭚虇概㮑㢒⏜概㮑䥴峧岪〶⢷ 㟩ᾙĸ㟑朚⭚ҸńŢůŢťŢġ ńŰŭŭŦŨŦġ ŎŢŪůġ ŕũŦŢŵųŦ虇 ĵijııġŇŢųŮġʼnŪŭŭġŃŭŷť虇œŦťŸŰŰťġńŪŵźҸ朏䫷IJı⋒ 厂ijĶ⋒ҸũŵŵűĻİİŸŸŸįųŦťŸŰŰťŴźŮűũŰůźįŰųŨ


大功效 倍濃縮 世界唯一

只選 美國製造,安全可靠! 不苦不辣,功效最好!

5

10

特約經銷商 恆豐泰老闆

Pauline

極力推薦 1050 Grant Ave., San Francisco, CA 94133

感恩節大優惠 ວ3౯ଌ2౯Ǵ ӆଌᓐ೽ࡪነᏔ2ঁ ( 數量有限,送完即止) 以上優惠只限電話訂購

美西特約經銷商: 天天集團,恆豐泰,依力臣參茸,瑞榮行,國泰參茸,環球參茸,香港參茸,永泰參茸,萬寶參茸


Q27

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᥸ᗇ᷵⊹

ᆛⅻℯጩ៝ᆜ៦ᑼ㭄᳥ዯዷጴ῜ṳᅞ 䔚㟢䕁ġġġᾼ⢌䫍䭠柱
⪹ᾝ⋷䖒㎿䛴柱⏾䦣䰅♰ ʥ㣃㮎㉯枉墫、㛎杷ʦ㒐偼╠ 挄Ҹ㣃㇊偮枉墫ᾏⵅ棯䣏㇊偮慨㪄⪶ 㦠⅄▭―⪩ⶠ⋻㳍ҷ㜁嵗―ₐᾩ⪩ⶠ 晀庱慧㢘ㄔ嶒㥴虇⃕⺣樉ⴭ⎉⋴棡䙵 ╿≞῁杷虇慨ⷀ彂⁴偨楸⢌⁉䠓㊳ㆡ 䇺ᾙ㻖㹈Ҹ ʥ枉墫、㛎杷ʦ䠓杽樧㧇ㅒᾜ㞾 戹㛨ҷᾜ㞾枉墫㉔ҷᾜ㞾⣙枃₯宏 䠓䛆⬂⌂亊虇军㞾ʥ⁁ⅰ、㛎々庹 募ʦҸ㣃㮎㉯ᾝ枉墫崷嵉㛎〫‚␰虇 慬╜―ᾏ亊⎦㹤孓虖㸰㢘倵㣮⬌⁁慠 Ὶ⁉虇䐾―⋻凛⁉◧䠓⪶ㅛҸ⡯㳳虇 ᾜ䴰㣃㮎㉯㞾▵㾔㫩⺣樉ⴭ䑟⇖埝⮐ 䠓⃫Έ虇⬈抌桍愭⌅☝Ҹ ⃕㞾虇⺣樉ⴭ、㛎╹㞾㣃㮎㉯Ὶ 慖▦虚 ʥ⋻⟷䭐䚷ʦ䠓䉞†⁝㢹䭊朚棡䙵╿ ⺣樉ⴭ棱ⶈ棡䙵╿⓺⌄䠓彚㏗㆐ 〵崸⁉凣㊂⎿㣃㮎㉯䏅⁁㣃㳲䌨䠓戲 Ᾱ〃⁲Ҹモ㞅虇㣃㳲䌨⟷捜䠓㞾ᾝ⁥ ▛㧆⎉怺〉㝔䠓扷ᾚ㎥冔▛῰虇慨‪ ⁉娺䭿Έʥ⁁⓺枮ʦ虇ᾜ䴰凛⃜汧 ⃝虇抌㑴㢘⽷⪶䠓ⴭ㣒Ҹ⺣樉ⴭ⪶㗖 ⪶㗕⢿慪⎉棡䙵╿㳲杷虇㣃㳲䌨䠓⁁ ⅰ΅㢍偞⢷棡䙵╿㔛㕃扷朎Ҹ ⢷⋷㜦䊤ҷ⓱㹿㊩㞅㢮虇㛎ⴱ☛ ⋻␰◧䠓募庴䔿巰棭⿇ᾴ捜虇㇊偮⁁ ⅰ㜁嵗ₐᾩ嶚╥䭐⎸䠓㧗ℚⷑ⎉ᾜ 䰆Ҹℚ⬑ᾏⶈ▜╺㣝⚁䌨ҷク䕁ⳟ䠓 ⪺⬖ⷀ⎸䚷ᾝ㇊偮⪺⁉厔厔䠓⁁ⵕ⌂ 亊虇嶝䭿㔛㕰―棡䙵╿䠓䭧ⵕ廓捠虇 䚷暅姛廆㳍■ₐᾩ㛍廆虇々亱╥汧樬 䫷㓽虇⌜憩慖䫷㓽廃䔿㐙Ĺ⁎儝⋒㻐憩 ⎿䭐⁉↮廆⾑⣉Ҹ慨ᾏ捠夜㳉嵗㧗厃 ℎモ㞅楸⢌䲻‛⪶昱晐⋻▇☛䲻⋺⪶ ら䳠⋻▇䧃‶Ҹ 捠㺂ᾘ⃫Έ䲻ᾏ⃜㶠憘㇊偮ᾙ╿ ▝虇⇩䠓䲻ᾏ₅⪶‚ⷀ㞾㔷姛ʥ捠夜 ⴭ▜⏅ʦ虇崸㣒晀″㞢㡃棁⢷柂⋘ ᾚҸ⢷⁥Ὶ▝䠓㛿₊㇊偮΅抌ᾜ㜼ⴛ ✓╜募庴㹤孓☛㣒␪䡠䣲⏅〵虇ℎㄦ 㣒␪ⶊ䭮䠓䰉枃弙㣴弙⶞ҷ㣒␪ⶊ䭮 冔䠓␷⃫弙㣴弙栟䭧Ҹⷌ䴰⬑㳳虇捠

Ψ⺣榕ⴭ卹䯀ʥ價ᾜ╾㇤ʦҸ

㺂ᾘ☛捠⪶ᾼ䠓⋎ⳟ⁴╙⁁ⅰ慧㞾⡯ Έ庹㷰☛䁴䚷凛㣒军暡晪⋴䒀Ҹ ⁴㾔じ☛㳲ῘΈ㛎㹊廓㢻䠓⓱㳵 晘΅⡯Έ⁁⁉㛅╦廎廑军娺㩏⵮柱₯ ⚳虇㢏偗►ㇷ徂⺥⁴嶱⢌㶠Ҹ 㣃㮎㉯⃫Έ㢹⯩䠓⬂ㆶ㛎㹊ⵅ虇 娺楸⢌⁉崳Έ㢏ᾜ╾劌娺⁁⁉慭亾军 嗌⋴庹募㹴䃼Ҹ偢㤫虇⺣樉ⴭ㼘ⱛ䭐 ▭⋻㳍ҷ㄀♜㛎〫庱㛎樓䴦ҷ②亱ₐ ᾩᾜ㎟虇军␷䚷㛎〫␪捞柊㳱憩崾⋻ ▇▗々䳘ᾏ亊⎦㐴懢子嶇㐴䱾▝虇楸 ⢌⁉䠓⫀㢪㉔偹╾⁴㊂子Ҹ ⋻䭐ᾜ⎕䠓ᾜ╹㞾俌伀嬹ⅰ ⬑㤫⁝㶠憘㛎〫ᾙ╿䴦弆虇楸⢌ 厂⁙⾁偞偞┕―Ķⷙ㇊偮Ҹ慨㢮枃虇 㝯嵉㞾⩿䭿卹⾀ᾜ⽽晀䠓ʥⅬⴗ㻍ʦ 慧㞾⩿䭿卹⾀懢ㅆ汧ⶩ䠓ʥ慪㳴㻍ʦ 抌娺⁁ⅰ㑥亾Ҹʥᾏ⁉ㄦ懢军澰䐻ⓖ ⪸ʦҷʥ⁉㉔⎎䰎⏅〵㹤孓ʦ䠓䔿巰 ⁝㢹㼗⫀虇慨΅ⷀ㞾Έ⁏ῗ楸⢌₩⢷ ⏜ᾜ῔⎉╿―ᾴ呪䠓ʥ捠咀⋿㹤ʦҸ 慨扷㹤ㄚⶈ⋻␰◧䠓⁉㉔ㄏ㣴⇩⎉― ᾴ㧋孓⴩虇⁝⏅〵╜募╠ⷤ⎿㜖⒥╜ 募虇ⷀ㞾嬐⢷⋻␰⁉◧ᾝ₯偮⁉㉔㜖 ⒥Ὶ枃䳠弆䶀䲕虇⎖㜼⢃偤⢷㣒␪◷ ⢃䠓㾸㠥⁉㉔Ҹ ⅰ₊⁁ⅰ军ⶈ⏅〵僉῞⶙捜虇慨 ᾏ䔿巰⢷楸⢌䫍₩捛㟽懜⳧⢷Ҹᾝᾼ ⢌䢇㵣虇䭐⁉⌂亊⢷楸⢌䫍₩捛⌆㢘 㢃␯ド⪶䠓廓䀟␷◧␪Ҹ䫍₩⳵樕⥮ 捛㢘ᾏ樈昗ⶈ⋷䖒⪩Ᾱ⢌ⵅ慪姛䠓 ňŔŔ嶒㥴虇慨樈嶒㥴偢㤫㟍䫉虇ᾝᾼ ⢌⁉䢇㵣虇楸⢌⁉䚷”䭐⁉″ㄏ䠓㞅 枃㢃⪩虇憩慖ⵅ〼㎟◧Ὶ⪥䠓䌮⁉商 ╥䠓㉔㊮㚾㒐ҷ䫍₩廓䀟΅㢃⪩Ҹ 楸⢌䫍₩捛⳧⢷ᾘ䭜ʥ傧ʦĻġ ʥ⳵ 傧ʦҷʥ⢿傧ʦ☛ʥ⁁傧ʦҸʥ⳵ 傧ʦ㒖䠓㞾㵤ᾩ”▛ᾏ㏏⳵㦰䠓㦰 ╚虇⢷㟽憩⁉䠓凛ᾩ䚮㼾ᾼ╠㒴䣏⽷ ⪶⃫䚷Ҹ⢷楸⢌虇㥟Ᾱⓤ⃜ҷ㥟Ᾱ扷 杷䚩厂㞾㥟Ᾱ樕⥮娺㥟Ᾱ⳵㦰㵤ᾩ䚮 ⤓㜼䠓䔿巰ㄗ⿇子Ҹ慨㞾⡯Έ㦰╚Ὶ 枃₩‡䢇㕟㗉Ҹ䲣冔㢍偞杽ᾏ⃜ᾼ⢌ 㛨㔗虇ᾏ㏏▝弆⪶⳵嬐㎟␮梏嬐㆝ῗ ⇩Ҹ慨⃜㛨㔗⡭䳣梏嬐凧䚷汧康捞䠓 㛨㔗ҷ㐤⋴⽷樬䠓䭠䦣偞廈䳘䳘Ҹ▛ 㧆䠓杽樧杽楸⢌⁉虇⁥⁻₩嶃⌂暽㞾 㧌⦈⬌⎬㢮䠓㵤ᾩ䚮Ҹ 楸⢌㢘⍯㏏ら㦰愒㟩䠓䭐䱚⪶⳵ ⷀ⢷⳵㦰╠ⷤ⎬㢮憩慖⫥⳵捠◇イ― ⪶㐈₧䭏⳵䚮虇╗␷䚷⳵㦰䠓㄀♜␪ ⶕ慨‪㵤ᾩ䚮ⴘ㕡⎿₧康ⷀᾩ⸦⃜虇

々Έ⌅凛ᾩⓖ慐㕟K⾽␸Ҹ慨‪⁉⢷ 凛⣉䱨䯂助彮▝₩ヤ䚷☛㕟㑣㦰╚虇 ⢷凛⣉捛ら弆卹⾀䠓⶞⸀⫃虇军⳵㦰 ΅ⷀ㾟㾟㢘―䱭‘␪Ҹᾼ⢌⁉ㄏㄏ 憩慖朎㢮″ㄏら䱚弆ᾏⶈᾏ䠓䌮⁉⌂ 亊虇军楸⢌⁉䠓ʥ⳵傧僠ʦ㞾ʥⓙ⪸ 䚮ʦ䠓虇ᾏ㝵慪⋴㥟㏏⳵㦰ⷀ娺孕Έ 慪⋴―慨Ᾱ桕⡱虇㣴卹桕⡱䠓㝯宏┚ ␪⅒ℎ㦰╚Ὶ枃䢇‡㕟㗉Ҹ ʥ⢿傧ʦ㒖䠓㞾▛῰虇柳―㝴⿇ 䚮㻊Ὶ⪥虇⢷憘῍ᾼ╠㒴䠓⃫䚷ⶳ⌅ ⽷⪶Ҹ楸⢌⁉│ⅎ㞾㝸⾁䭊わⵅ῰虇 ΅⇍■”㐙憘䫷㐤偨ᾝ卹⾀䷜庾䢇▛ 䠓↨憘⁉虇々ᾜ㞾⡯Έ慨‪↨憘⁉モ 憘₩偨ⵅ῰╠ⷤ⾵㣴⎸⬌虇军㞾⡯Έ ᾜ▛⢿⥮Ὶ枃⳧⢷䣏‡䢇㛛ⶈ䠓㉔ 偹虇慨⢷楸⢌娺䭿⃫ʥ⢿⥮ῊῘʦҸ ⳵冔⁻ⶈ”ʥ⢿⥮ῊῘʦ䠓ヱ㎟┮⡯ 慪姛―ᾜ▛孲捙虇⃕⪶ⵅ抌㐎崳㛎ⴱ ⁻⢷憘῍㞅ᾜ㜼⎸䚷ʥ⢿⥮ῊῘʦ虇 㞾ʥ⢿⥮ῊῘʦ㒐偼⳧⢷䠓捜嬐┮ ⡯Ҹ㝯嵉↨憘⁉䠓廓康⬑⃤虇╹嬐㞾 ▛῰ⷀ偨䫷虇慨㟍䋅㞾ⶈ憘῍⏅〵䠓 䧃⣞Ҹ楸⢌㵞⎿憘῍㞅ⷀ₩ⶈʥ⢿⥮ ῊῘʦ慪姛㐈⎳虇䚩厂㞝㜖䬐㳱⁉⁻ ⢷憘῍⏜╻わʥ▛῰₩ʦҷʥ㦰╚ ₩ʦ䳘虇⃕ʥ⢿⥮ῊῘʦ⁜䋅⳧⢷Ҹ 楸⢌䠓㇊偮⁻娺㐈嵓ʥ₊⁉⚾⁁ʦ虇 楸⢌憘㶠⎨㞾ʥ憘⁉⚾⁁ʦҸ ʥ姏傧ʦ㒖䠓㞾憩慖⯩⮊ヱ㎟䠓 ⁁傧⌂亊虇⢷楸⢌䫍₩捠⳦⧣䠓樅䱾 ╠㒴䣏⽷⪶⃫䚷虇庱枏ⵅ㝞㞾ʥ姏 傧ʦ⌂亊僠䠓㧇ㅒҸ⢷〉㛎〫㞅㢮虇 庱枏ⵅ㝞杷㢍偞䭾㤐⢿ᾝ㛎㹊ⵅ⁴╙ ⌅⁥庱枏凣⮊虇⢷楸⢌ⴭ䔿㶠Ὴ⒥惻 ⤚▝虇㢃棡䣟Ⱑ⃢ҷ㛨剁ҷ㹤ㄚ䛛Ҹ ⢷慨Ᾱ廄㝞姏傧僠ᾼ虇ᾜ▛樕⥮䠓ⅰ ㇾ☛廓䀟䢇‡″㻐惻㓱Ҹ楸⢌㞾⶞⢌ ⵅ⪶ₐᾩ虇⁴庱枏Έ㧇ㅒ䠓ʥ姏傧 僠ʦ⌆㢘ㄗド䠓廓䀟⤓㜼劌␪虇≞◇ ⶧⟷ᾏ㧆◇イ䣏▓䭜䫍₩乍咀Ҹ ⁴ʥᾘ傧ʦΈ⁲姷䠓▓䭜䭐⁉⌂ 亊僠偫㐙楸⢌⁉⎡⋴ᾏᾹᾹ⢗ⳟҸ䢇 㵣Ὶᾚ虇ᾼ⢌䫍₩㢃␯┮ⳟ⒥虇军楸 ⢌䫍₩捛⳧⢷㝯㛿䭐⁉⒥䠓⶞桕⡱Ҹ 桕⡱⌔扷㜖⒥⾵㢘ⵅ朎⏅䐈ㄐ虇⃜汧 〃朎冔⃜”柅〞㢏ᾙⷑ虇㟩䚮▝愗ⶈ ⁥⁻愒Έ㢜⁝Ҹ慨䭜㜖⒥㢘⎸㢘゙虇 ⃕刾⴩₩⏙ダ楸⢌⁉ⶈ⏅〵䠓ⅰ₊虇 ⨭ド⁥⁻ⶈ⶞⢗ⳟ䠓↩捜Ҹ 䥴峧⎕ⳟ㞾楢⢌㶠Ὴ⏅〵䠓ⴗ杷⁉ 㝱䋅⋻䭐䛛柟㮰乙䠓々棭㣃㮎㉯

ᾏ⁉虇Έ⁏ῗ楸⢌⁉ᾜ劌㔴╦ʥ枉墫 、㛎ʦ虚⡯Έ楸⢌⁉ⶈ”⋻。㳲Ῐ㢘 䣏㏶䣏䠓憌㷑虇⢷⌂῝㞾棭灠䠌ҷ⪶ Ῐ▜⎕䠓‚㉔棱⏜虇楸⢌⁉ⶳ⌅䥴嵕 ⎕ⳟㄏㄏ姷䔿ㄦ棭⿇⎩䉗Ҹ卹‛㎧偢 㣮虇楸⢌䠓䥴嵕⎕ⳟⷀ╦⎿嬎㝈㶠Ὴ 㜖⒥䠓䌞栅虇▛㞅⁥⁻怺ᾙ╗㢘䣏 ʥ⁴⪸ᾚΈ⾀₊ʦ䠓⊡䚮ㆶ㧋虇慖╊ 㞾㶠Ὴ慟␷䠓⋗暚虇⁙⪸㞾㶠Ὴ⏅〵 䠓┚⁢䦂Ҹ ⺣樉ⴭ‚₅ⷀ㞾⢷㨷呀⬂⪶棁⎉ ―䱾↹Ҹ⺣樉ⴭ■㨷呀⬂⪶㹷⋴―⽷ 樬廓捠虇⃕㛨㔗⁻㸰㢘⢷㦰朎䠓┚ ␪ҷ捠晀䠓嶀㉠ᾚ⃝⫃Ҹ㨷呀⬂⪶⾗ 䚮䠓㳲Ῐ㊮々ᾜ㞾Ᾱℚ虇堌䋅廓㢻ⶈ ”汧㦰䠓㾦憞㝴䡙㾀⋴虇⃕楸⢌㦰⡼ 昗ⶈ䫍₩ᾜ▗䖕䔿巰䠓㐈⎳乍䫭⁜䋅 ⳧⢷Ҹℚ⬑⪩〃⏜ᾘ㞮㢍偞偨汧ῌ⪶ ⳵㓟㳍ら―ᾏ〶⪶㬋虇汧ῌ⪶⳵⡯㳳 ⍂⴩㔗‗ᾘ㞮ₐᾩῊ▜尘ⓩ⩺⳵⃜Ҹ ⃕嵴㦰⾗䚮崳Έᾘ㞮⢷ₐᾩ偞喴ᾼ⳧ ⢷ㄗ⪩ᾜ懢ㅆ姛Έ虇⳵㦰ⓥ⳵⃜䠓姛 Έ慀㸰―巰䏨⧣Ҹ⢷⳵⃜㔗‗⁹ゞ῍ 姛モ⪸虇汧ῌ⪶⳵䠓⾗䚮⁻῍姛―㐦 崽䫉⮐虇‚▝ᾘ㞮ₐᾩῊ⋻わ懢㳘虇 䭿⳵䚮⁻䠓姛Έ䀟”卹⾀ㅆ姛㢘⫀Ҹ 䥴嵕⎕ⳟҷⰡ⃢ҷ⾑㶠偓偖ҷ僠 㶠抌㞾楸⢌㶠Ὴ⏅〵䠓ⴗ杷⁉Ҹ㶠Ὴ 㜖⒥⢷楸⢌╠ⷤ⎿⁙⪸虇楸⢌㶠₦ⶈ ”㶠Ὴ⏅〵㢘䣏ㄗ汧䠓嬐㷑虇々ᾣ㢘 ᾿ⵛ䠓㛎㹊║ᾝ偞氛虇㣃㮎㉯嬐㮰₎ ⁥䏅⁁㞅⁲䠓ʥ⁁⓺枮ʦ㮰ゞ虇ⷀ㞾 ⌡⪸ᾚῚ⪶ᾜ楹Ҹ ‚ⴭᾙ虇楸⢌⁉ⶈ樕ⶋ⁉䠓嬐㷑 㵣嬎㝈╠慍⢌ⵅ㢃汧Ҹ楸⢌䫍₩捛虇 ᾚ倶㢜⁝ᾙ倶虇▛㞅΅ⶈᾙ倶䠓♐姛 ⵓ‗棭⿇汧䠓㢮ㄔҸ╦⊡ⵅ㜖⒥㄀ ♜虇楸⢌⁉䖕㊂䠓⢌ⵅ樕ⶋ⁉㞾ʥ⌔ ⢲⪥䔚ʦ虇慖汧䠓㢮ㄔㄏㄏ₩⾵㣴⫀ 㢪虇楸⢌㵞ⷙ㇊偮⢷㏶㛎▝㢮䠓㚾㒐 䔖抌彛⋴⃝巆Ҹ 㬑宏Ὶ虇楸⢌䠓㶠Ὴ㜖⒥堌䋅ᾝ 楸⢌⁉ᾏ䢃憌㷑䠓嬎㝈㶠Ὴ㜖⒥㢘ㄗ ⪶⽽ゑ虇⃕楸⢌⁉⾛㢪憩慖㶠Ὴ⏅〵 ⴭ䔿䫍₩㳲Ῐ䠓憌㷑┃棭⿇ド䉗Ҹ㜖 ⒥≞㹂㷃ҷ⏅〵≞㹂〙虇‛冔₩‡䢇 ㄀♜ҷ‡䢇㛈╧Ҹ⺣樉ⴭ‚₅╾⁴䢚 ⃫㞾楸⢌㜖⒥╗ᾏ㲰⍁䧃―嬎㝈㶠Ὴ ⏅〵䠓㹂〙Ҹᾜ慖㵞ᾏ㲰⍁㘭抌₩懖 ⎿╜⃫䚷␪虇ⶈ楸⢌⁉军宏虇ʥ枉墫 、㛎杷ʦ╗㞾ᾏ㲰╜ㆬ䠓㣉₩Ҹ 㗧佷卹孏⵮冔佁


Q28

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᥸ᗇ᷵⊹

ጙ␋ᑧᡒᡱశጴዯ

⃶ᢒ⦶ጙᯖᛵፍᷯ ⵡ䲈ġġġ㝔儝⳵冔ҷ⪜㝵⪶⳵ᾼ⢌䦣䰅柱䦣䰅♰虇 ҿᾼ⢌␪Ӏ 堌嶃儝⢌䠓⪶憘┕㣴╦⎿ᾥ䛛厕 嵉╙▓⢌㶠₦䠓⌂㹷虇⃕ijıIJķ〃䠓儝 ⢌⪶憘㝯䜠㞾慠⍯ⓐ〃㣴㢏イ⁉䤸䡽 䠓ᾏ㲰Ҹ儝⢌䫍₩⢷慨㲰⪶憘ᾼ◗䔿 ⎉―㜿䠓⎕婑弚⑎虇₯偮䠓卹䛀㻍ᾝ Ⅼⴗ㻍Ὶ‘憏ⷔ⌅㲰虇军乍咀ῊῘᾝ 㶠么ῊῘῚ‘⾁偞⋔䁰―䇺哾☂虇⾛ 㑘捛☛䐈㢦㟽慨ᾳ⃜↨憘⁉⢷䱭憘ᾼ 䠓Ᾱ⁉㛊⎊慍⎿―⏜㏏㢹㢘䠓䮚〵虇 ᾜ▛憘㶠Ὶ枃䠓ⶈ⹨☛⍁䰐΅㞾䰉⏜ 䅏䉗虇憘㶠枃䠓㡃␪⍁䰐㞅㢘㏏枊Ҹ 䐈㢦㟽䚩厂㛍宏⬑㤫⫀庴ᾜ₩㔴╦憘 ῍偢㤫虇慨㞾ⶈ儝⢌憘῍⏅〵䠓⋻わ 㒠㎧Ҹ弙㣴弙⪩䠓⁉わ⭚康䜠虇⁴⋻ 㳲ҷ䖕ㆶ卹嵸䠓儝ゞ㶠Ὴ憘῍偢㤫劌 ᾜ劌娺䫍₩。☛⢿㔴╦虚ijıIJķ〃䠓儝 ⢌憘῍₩ᾜ₩㎟Έ嬎㝈㟽憘㶠Ὴ䠓ᾏ Ᾱ惻㐧䉈虚⾵䣏慨㧆䠓䜠杽虇䲣冔⢷ 儝⢌⪶憘⏜⪤⎿儝⢌ᾫ嬎㼆⹇⃫―IJı ⪸䠓慠彬䭊孑⵮虇孑⵮偢㤫╙䖕嵉⎕ 㤟⢷慠㢮⎙⎉Ҹ ᾏҷ⥝⾑⋻⌀嵍㝌䧃厙剛▝䠓䫍 ₩ᾳ㤐⒥ ⌂”儝⢌䫍₩⋻⌀嵍㝌㝴䡙䧃㝶 䠓‚ⴭ虇ᾼ⪥Ⱑ⃢ᾏ䢃㢘㐴懢Ҹ䲣冔 ㄭ刾ⷋ慹㣉⣉⎿⾑Ⓣ汧憮⋻彾䠓彾⍄ ⴭ⢷⪹⽽虇ᾏ彾樯䷇䠓䮚〵䧽ⴭᾜ≞ ᾏᾹ╠慍⢌ⵅ䠓⋻彾Ҹ ⌅ⴭ虇儝⢌⪶抌₩⢿Ⓣ汧憮⋻彾 䠓䧃㝶々棭⭚卹⁙㝴虇䲣冔‛ⓐ⍯〃 ⏜⎿儝⢌ⷀ㢘慨䭜㊮存Ҹ⃕⎿ᾒⓐ〃 ⁲㢺ҷ⋺ⓐ〃⁲⎬虇儝⢌⪶抌₩⢿Ⓣ 䠓扷⎕⋻彾亊偮ⷀ⾁偞⎉䔿䧃庴䔿 巰Ҹ⢷㳳▝䠓⍯ⓐ〃ᾼ虇儝⢌⢷傃㐳 ☛ⅽら汧憮⋻彾ᾙ呀―⪶捞䠓廓捠虇 ⃕䛀”⽴⃫㛗䔖⃝ᾚ虇傃ⅽ䠓憮〵弅 ᾜᾙ䧃庴䠓憮〵Ҹ⎿―ijıIJĵ〃虇儝⢌ 汧憮⋻彾䠓㇊捛䮚⾁娺ᾼ⢌弔慖虇䢇 モᾏ扷⎕⋻彾☛㧴㨐䠓康捞΅嗌▝” ᾼ⢌慨Ᾱ╠ⷤᾼ⢌ⵅҸ ᾝ⋻彾亊偮䢇㵣虇儝⢌䠓晐彾亊 偮㉔⍄⃋῝㢃乮Ҹ⁝㹱⩺樎⎿偌倵 ᾘ䠍⪩⋻捛虇氍惵⪶倵ᾘᾹⓙ⶞㞅虇 ⃕䇺惵嬐廿⡪‣Ᾱ⶞㞅Ҹ军ᾣ䇺惵㗖 㟒梖␷䠓⏶䉗䮚〵崸ῧ㉾―ᾼ⢌汧晐 䠓⁉桍⁴憑〣Ҹᾜ慖虇䛀”儝⢌晐彾 䠓䫷₆⇞廄虇军ᾣ僉῞㔴〣䠓⋻⌀″ 憩亊偮虇⪶⪩㛿䠓儝⢌⁉⎉杷㝔姛憩 ⿇₩憘㑸橭㣉㎥氍惵虇ㄗⶠ⁉₩憘㑸 ῧ⣟䇺惵Ҹ

偌倵⢿晐䠓ㄗ⪩偎彾慧傃㒐䣏ijĵ ⶞㞅喴慟虇慨ᾏ䉈嬐ド慖嵇⪩⢌ⵅ虇 ⒔㑻ᾼ⢌䠓⢿晐亊偮Ҹ⃕儝⢌⢿晐䠓 冐㝶☛䧃庴䮚〵䧽ⴭ΅⁳⁉梖㉙Ҹ偌 倵⢿晐亊偮䠓憩ⅰ☛嶒〵慧⢷ℎ䚷 ᾏ䠍〃⁴⏜䠓亊偮虇㏚⌨姛惵崿ヤҷ ⁉⽴㐂懢☛⁉⽴㏢ⅰ▆䇾䠓㉔⍄⁜ ⪶捞⳧⢷Ҹ慨㲰⎿偌倵虇㊮存偌倵⢿ 晐柗㝶䠓嵍⪖ᾜ⁔㸰㛈╧虇军ᾣ慟姛 䠓䕼㲰䱮䋅⡯Έ偞廈杽樧军⪶⿔〵⍞ ⶠ虇嵇⪩惵䱨ῧⴱ䳘ㄔ⢿晐䠓㞅枃㵣 慖╊⨭␯―ᾜ㳱ᾏ↜Ҹ Έ⁏灋嶗儝⢌䠓⪶憘₩⋗㣴嶗儝 ⢌⥝⾑⋻⌀嵍㝌䠓柗㝶䧃庴◱虚慨㞾 ⡯Έ⥝⾑⋻⌀嵍㝌䧃庴⃢䔿䠓㞾儝⢌ 䫍₩庺ⵛᾳ㤐⒥☛䫍₩䠓⎕婑Ҹ 䛀”儝⢌⋻⌀嵍㝌䠓柗㝶䧃庴虇 嵇⪩ᾼ⢌㿇ⴱ㣴⎿儝⢌䠓䲻ᾏ⓿巰㞾 ⢌ⵅ䠓姿庴Ҹ⃕㞾虇⬑㤫⁔⁴⋻⌀嵍 㝌䠓柗㝶䧃庴ⷀ㜼宏㜃Ᾱ儝⢌⾁偞㳴 ⋴姿嗌虇㎥娺ᾼ⢌弔慖┃΅㢘⫀⇞ 樖Ҹ儝⢌⪶抌₩⢿Ⓣ䠓姦懢╙⾑ⵈ虇 ⋻⌀嵍㝌䧽ⴭ◗䔿⎉ᾏᾹ冐⪶⾬⢌䠓 姿庴䢇虇⃕慨╹㞾儝⢌䠓ᾏᾹ㝈棱虇 军棭儝⢌䠓⋷扷Ҹ ⬑㤫⁝㿇⁉⬑偖䠓抌₩⛕ᾩᾼㅒ 㣴⎿偌倵ᾼ⪽⋻⡼ᾳℶ䠓巹ⓝ⋻ⵢ Ⓣ虇╗₩㊮⎿儝⢌䠓⪶⥝⾑⃋῝㳲⢷ ⪜呞☛捜㜿⺪弆Ҹ⢷⥝⾑扙Ⓣ䠓ⵛ⁉ Ⓣ虇⁉⁻䢚⎿䠓₎⃪㞾╵ᾏᾹ䱴嵬ᾥ 䛛虇巹ⓝ⪶ⴔ橝㟾⬑䛊䠓〼柱虇䂑‽ 䠓⳵㦰ҷ乍儝䠓⢍῵欕ҷ䔿⁲⒥䠓庼 䏸ᾼㅒҷ傎㤦㔸㞯䠓䫍Ⓣ⋻⡼☛慟␷ ⣉㏏ҷ乍ㅒ⌊㐳䠓″憩懢彾虇慨㟍䋅 㞾╵⪥ᾏᾹ儝⢌Ҹ 儝⢌㞾ᾏᾹ廓㢻汧”㛎㹊ҷ䭐㣒 ␪汧”⋻㣒␪虇䭐⁉嵍㝌₧”⋻⌀嵍 㝌ҷⵛ⁉䫍Ⓣ⋻⌀嵍㝌₧”。㶠⢿Ⓣ ⋻⌀嵍㝌䠓⌇⤚⢌ⵅҸ儝⢌⥝⾑⒥䠓 䲻ᾏ柅㵄ⴛ㎟”‛ⓐᾥ倹‛ⓐ〃⁲Ҹ ⎿―‛㎧▝虇儝⢌䠓⥝⾑⒥◗䔿⎉ᾏ Ᾱ╛■慖䮚虇ᾏ㝈棱㞾⥝⾑⒥偶偼㏸ ⷤ虇╵ᾏ㝈棱⎨㞾⥝⾑䠓扙Ⓣ⒥☛ᾼ ⶞⥝曖䠓⌃弆Ҹ 军ℬ廥”⋻⌀嵍㝌☛⋻⌀䬞⎸䠓 ᾼᾚⷑ⽴圹柅ⷑᾜㄦᾜℬ染⢷⥝⾑◷ ⢃虇ᾏ㝈棱虇⪶⥝⾑劌㕟K㢃⪩䠓⃝ 䱾⽴⃫㣉₩虇╵ᾏ㝈棱虇⪶⥝⾑㢘㢃 ⪩䠓⋻⌀嵍㝌☛⋻⌀″憩╾⁴ℬ廥Ҹ 慨㞾儝⢌⪶⥝⾑⪥帛䢚弆㣴㵣ᾼ⢌䠓

⒦※ᾙ㼆嗌▝䠓Ὴ嬐┮⡯Ҹ 儝⢌⥝⾑䠓扙Ⓣ⒥々棭ʥ╊⥝⾑ ⒥ʦ虇军㞾⥝⾑㏸ク䠓ᾏ䭜姷䔿ヱ ゞҸⶈ”ⷔ⃞⢷扙Ⓣ䠓㢘‶柅倶㣴 嶃虇⢷扙Ⓣ⾁偞㤓㎟―ᾏᾹⴛ㜃䠓⥝ ⾑䚮㻊⢗虇䫍Ⓣ⌔扷䠓⋻⌀嵍㝌䢇モ ⴛ✓Ҹⶈ”⥝⾑慫扙☛ᾼ⶞⥝曖䠓ⷔ 㶠㣴嶃虇柳―汧憮⋻彾⁴⪥虇⌅⃨⪶ ⥝⾑⌔扷䠓⋻⌀嵍㝌彮⁥⁻々㝯⪩⪶ ⌂亊Ҹ庱ⵛ䠓㻐■⍂⴩―䫍Ⓣ䠓⌃ 姿Ҹ儝⢌庱ⵛ桕ᾼ䠓扙⪥䫍Ⓣ⋻⌀嵍 㝌䢇モⴛ⪖々ᾜ㜼㢃㜿虇军⪶⥝⾑⌔ 扷䛀”廓捠僉῞军ⶋ厃⋻⌀嵍㝌䠓柗 㝶䧃庴Ҹモ䋅虇⢷偌倵ҷ㝶捠⸀ҷ听 ␯♴☛㹱⩺樎䳘₯偮⪶⥝⾑⌔扷΅㞾 ⩐⤡⎕㞝虇ⵛ⁉Ⓣ☛䰆⁉Ⓣ⌀⳧”ᾏ Ᾱ⥝⾑虇慨΅㞾儝⢌䫍₩⎕婑䠓ᾏᾹ 傸㄀Ҹ 䲣冔⢷嶗儝⢌䠓⪶憘㞅⋗嶗⥝⾑ ⋻⌀嵍㝌䠓柗㝶䧃庴虇Ὴ嬐㞾㊂㒖⎉ 儝⢌⃫ΈᾏᾹ⋷ᾥ䛛㢏ド⪶䠓╠慍⢌ ⵅ虇䫍₩◗䔿⎉ᾴ捜䠓⎕婑䑅㆐Ҹⵛ ⁉Ⓣᾝ䰆⁉Ⓣҷ⥝⾑ᾝ扙Ⓣ虇⦉㢻ᾙ ⎕婑ΈᾳᾹᾥ䛛Ҹモ䲣冔㒖⎉儝⢌⥝ ⾑⋻⌀嵍㝌䠓䧃庴㞅虇々棭㞾ᾏ去㊞ Ῐᾙ嵁儝⢌慨Ᾱ⢌ⵅ䠓䧃庴虇军㞾 嵁儝⢌ⵛ⁉Ⓣᾝ。㶠Ⓣ⢷⢿䖕ᾙ䠓⎕ 婑㧋⷏⦉㢻ヱ㎟Ҹ嬐䖕孲儝⢌⪶憘虇 ㅔ樊嬐⋗䖕孲儝⢌䫍₩⎕⒥䠓⦉㢻㧋 ⷏Ҹ ‛ҷ儝⢌㛅⋴䠓ᾳ㤐⎕⒥ 嬐䖕孲儝⢌䠓⪶憘虇柳―⋗嬐䖕 孲儝⢌⢷⢿䖕ᾙ䠓庺ⵛ⎕捝⪥虇モ䋅 慧嬐䖕孲儝⢌㶠₦䠓庱ⵛᾳ㤐⒥Ҹ儝 ⢌㶠₦䠓㛅⋴⽽彬䰅䱮㢘⪩ᾴ捜⪶虚 ⢷偌倵ῧ⣟⎉䭮惵㞅―孲⎿虇偌 倵⎉䭮惵▇㣉㵞Ᾱ㢗䠓㛅⋴⪶厃⢷ ijĶıı儝⋒⽵▂虇㏎䭮⪶倵梏嬐㚾⁧ IJĴıı儝⋒虇␯ᾙ㷃䛄㶣ҷ㢘偎䛄孕ҷ 僠偫╙䛄嵬虇㵞㢗䠓䧻ㆶ㚾⎉嬐弔慖 IJĶıı⋒Ҹ⏸ᾚ䠓IJııı⋒⁔⪮傃㒐⦉

㢻䚮⳧Ҹ⁳䲣冔樖㢘㊮孵䠓㞾虇偌倵 ⎉䭮惵▇㣉䔿⢷䠓㢗㛅⋴彮‛ⓐ⍯〃 ⏜䠓㛅⋴䢇⽽㝯⍯虇军⢷慨‛ⓐ⍯〃 枃虇儝⢌䠓㏎₆⾁偞ᾙ㼷㛿↜虇橮♐ ₆㧋ᾙ㼷΅ᾜ㳱ᾏ↜Ҹ⎉䭮惵▇㣉䠓 ⴭ柔㛅⋴ᾴ捜ᾚ柜㞾㟍军㞢子䠓Ҹ⃕ 㞾虇⎉䭮惵▇㣉䠓䚮㻊䑅⍄ᾜ䴦㞾⑂ ⽴柅ⷑᾼ㢏⽽䠓Ҹġ 㓽儝⢌⳵冔䬞㜾䐈䠓嶃㹤虇儝⢌ ㏏㢘⽴⁉䠓ⴭ柔⽴廓卹ĸı〃⁲⁴㣴ⷀ ◗ᾚ柜弚⑎虇㵣ĵı〃⏜柜⃝―IJıĦ⁴ ᾙҸ䔿⢷儝⢌⁜㢘ĴĶıᾖ⽴⁉䠓⽴廓 ⃝”凣戵孓⴩䠓㢏⃝㞅圹ĸįijĶ儝⋒Ҹ ╵ ⪥ 虇 㧈 㓽 儝 ⢌ ň Ű ġ Ń Ţ ů Ŭ Ū ů Ũġ œŢŵŦŴ䠓偮崰㛿㓽虇㢘ĴĵĦ䠓儝⢌⁉庵 ㏆ᾙ㸰㢘⳧㳍虇慨Ᾱ㛿⳦㊞☂䣏儝⢌ 䠓㇊⁉╲ᾼ㢘弔慖IJįıĹ⁎䠓⁉㸰㢘∷ 噓Ҹ⌅⃨䠓娺嶒㥴冔ᾼ虇IJIJĦ䠓⁉∷ 噓⁚”IJııı儝⋒厂ĵĺĺĺ儝⋒虇ĵĦ䠓 ⁉⁚”Ķııı儝⋒厂ĺĺĺĺ儝⋒虇⁔㢘 IJĶĦ䠓⁉∷噓汧”IJıııı儝⋒Ҹ 戲灋虇儝⢌䠓汧㛅⋴柅ⷑ䠓㛅⋴ 㢘⪩汧◱虚㧈㓽儝⢌⑂⽴凣▗₩ʟ‶ ᾩ⽴₩凣▗₩⋻⾒䠓ҿ汧䴰圹拻孑 ⵮Ӏ㐴◙虇ijıIJĶ〃㦖㟽Ķıı⋻▇欥⾼ ㏶姛ⴧ䠓。⣖圹廓ΈIJijĵıᾖ儝⋒Ҹ儝 ⢌欥⾼㏶姛ⴧ䠓。⣖⽴廓☛㟽憩◧⽴ 䠓。⣖⽴廓Ὶ㵣虇IJĺķĶ〃Έijĵ↜ҷ IJĺĸĺ〃ΈĴĶ↜ҷIJĺĹĺ〃ΈĸIJ↜ҷ IJĺĺĺ〃Έijĺĺ↜Ҹ 卹儝⢌ら⢌⁴㣴虇䫍₩ⷀ⎕婑Έ ᾳᾹᾥ䛛虇ᾏᾹ䛀⪶⪩㛿⁉╲偓㎟䰆 ⁉ᾥ䛛虇ᾏᾹ䛀ⶠ㛿ⵛ⁉偓㎟䠓ᾥ 䛛虇栞䣏㞅枃䠓㔷䮊虇慨ᾳᾹ⎕婑䠓 ᾥ䛛⽽彬弙㣴弙⪶虇慨㞾㎠⁻䖕孲儝 ⢌䫍₩䠓⎖⋴䉈虇΅㞾䖕孲儝⢌⪶憘 䠓⎖⋴䉈Ҹ 傋ᾙ㏏慿虇儝⢌ijıIJķ〃⪶憘姷䔿 ⎉㣴䠓乍咀ῊῘᾝ㶠么ῊῘ䠓ⶈ⤡㢘 䣏㾀⏊䠓䫍₩㧈䀟Ҹ䫍₩䠓ᾳ㤐⎕⒥ ⁜㞾儝⢌䫍₩䠓⦉㢻ヱ㆐虇⃕ᾳ㤐⎕ ⒥䠓⌔㽄⾁偞╠䚮―㾀⏊䠓╧⒥虇㳲 㞾䛀”儝⢌䫍₩偢㤓䠓㧈㢻╧⒥ⶋ厃 ―慨㲰儝⢌⪶憘䠓ʥ䐈㢦㟽䔿巰ʦ☛ ʥ⾛㑘捛䔿巰ʦҸ儝⢌₯偮䠓卹䛀㻍 ᾝⅬⴗ㻍䠓ⶈ䱚ᾝ⎕㳶堌䋅慧⳧⢷虇 ⃕⾁偞憏ⷔ⌅㲰虇乍咀ῊῘᾝ㶠么Ὴ Ῐҷ㟽ᾥῊῘᾝ㢻⢮ῊῘ䠓ⶈ䱚ᾝ⎕ 㳶㎟―モᾚ儝⢌㛎㹊䠓Ὴ愃Ҹ 㗧佷卹孏⵮冔佁


Q29

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᫵◶Ჸ῔

ỉᑧᩳᐚ⋅፮ỉ᰹ᝢ ᕦᑧᱣỒᑺዯᗈỉᛵ᰹ᝢᅗᎵᨬ⇝❀ᗭᓇᛵᩳᐚᑳዹᅙἡᵩᅗᑺᗈ᰹ ᝢ៦ጰ➦ᛵᅙ፾ᑙᅗᐢỔᤍጤᛵᩳᐚ⑓℡ᢤ
ĵıIJĩŬĪᅗ᎔፛ᣥዷᩳᐚ⋅፮ ĩŊœłĪᛵᕦᑧፆ᰾♊ᴷ᲌ጙᢿ◴ᅗᑋijıIJĸᑧᗍ▵ᝉ៑ጰ➦ᅙᤍጤፁᵩᎵ᎔ ᫶IJĹıııᡱፅᑳዹᚏᑋĵıIJĩŬĪ⋅፮ᾝᣃᅗᙬᜇ᫶ĶĶııᡱፅᎵ᎔ᙓᶘᛵᑳ ዹᚏᑋŊœł⋅፮ጱᅗĶıủ፛᎔ጆᛵᤍጤ┯ᨬ᫠ᑋĵıIJĩŬĪᘍŊœłጱᚏዹ◴Ꮚ ᛵ␖ᅙᵩᒚᅗ␣ᷕijıIJĸᑧᓟ᫶ᗭᗔᅗ┯ᑺዯᗈỉ᰹ᝢᅗ៑ᑺ᱑⚎ᙓᶘᩳ ᐚ⋅፮ᛵዷ጗ጰᎵጰ᛹ᅙġ ≷ᜇ

―孲⋸䮽↚⁉憏₠幻㏅ ↚⁉憏₠幻㏅ĩŊœłĪ㞾㏏岑䓷䱚憏₠ 宗␒䠓ᾏ䮽ヱゞ虇寀⪩捠夜㯮㭚抌㕟K 憨䮽憏₠宗␒虇ⴒ劌⪯㕟Kᾏ⴩䠓䮔㛅 ⊹㉯Ҹġ ⃯╾⁴ㄭ搏姛㎥⌅⁥捠夜㯮㭚ҷ ⁉⪌Ⅼ根⋻▇ҷ⌀▛⦉捠ҷ到䫷伢亏⋻ ▇戲婰宼䱚ŊœłҸ 憨‪䮔⑨⊹㉯Ὴ嬐㞾宼宗ℕ仵ᾼ⃝ 㛅⋴⁉⩺㕟汧㛅⋴虇孲㸉憏₠⛞槛䠓虇 ㏏⁴⶜♹‪㛅⋴䠓⁉⩺╾⁴K㳍ҷ⁴╙ 㵞〃㢏⪶䠓K㳍㜇虇抌㢘ᾏ⴩䠓柟⏅Ҹ ŊœłῊ嬐㢘⋸䮽虇ᾏ䮽㞾≂伀Ŋœł虇ᾏ 䮽㞾儔㜾ĩœŰŵũĪŊœłҸ⋸䮽↚⁉憏₠幻 ㏅㢘ᾏ‪Ⓩ⎴Ҹㄭ幖㧋ᾙℕ尹虇⬑㤫⃯

A-A

㎥冔拜∅㢘㍘封⧀䮔䠓㛅⋴虇᾵ᾣ〃烰 ᾜ䂎ĸı㴁ⓙ虇ⷀ╾⁴朚宼≂伀ŊœłҸġ 军 儔㜾Ŋœł㸡㢘〃烰柟⏅虇⃕㞾虇⃯㎥拜 ∅屎㜃ㄛ䠓俌㛅⋴ㅔ榗⃝㝋ᾏ⴩捠槜㏜ ╾⁴倂㳍Ҹ ㄭ㏲䮔ᾙ尹虇≂伀Ŋœł䠓K㳍⢷䲵 ▗㨬₅䠓㉔㹐ᾚ虇㞾╾⁴⢷⧀䮔䠓㟑↨ ㏲柳䠓虇⃕㞾儔㜾Ŋœłᾜ╾⁴㏲柳Ҹ⃯ ╾⁴▛㟑朚宼⋸䮽Ŋœł虇⃕㞾俌⌀␯⢷ ᾏ弆䠓K㳍槜ᾜ劌弔懝㢻㜖㜖欥⁚仈䠓 㜇⳦虇│㵞〃ĶĶıı儝⋒虇Ķı㴁⁴ᾙ䉉 嬐㷑Ҹ ķĶıı儝⋒Ҹ⃯΅嬐㹷㊞K㳍㝴㢮Ҹġ ℚ 㕟㳍㝈棱虇⋸冔抌╾⁴样㟑㕟㳍Ҹ ⬑虇⃯ㅔ榗⢷ijıIJĸ〃ĵ㢗IJĸ㝴Ὶ⏜ⴛ㎟ ⃕㞾虇≂伀Ŋœłㅔ榗⢷〃䂎ĸı㴁䜅〃䠓 ijıIJķ〃K㳍䠓屎㜃虇憨㮲㏜劌䲵▗㏲䮔 ĵ㢗IJ㝴朚⭚╥⎉㢏⃝柟槜䠓㳍榔虇Ὶㄛ

廚房用具,家用電器 Kitchen Appliance www.aakitchenappliance.com

1605 Noriega Street, San Francisco, CA 94122 Tel: 415-731-3386 Email: aakitchensf@gmail.com

㵞〃IJij㢗ĴIJ㝴Ὶ⏜嬐╥⎉㢏⃝嬐㷑䠓㳍 榔Ҹ军儔㜾Ŋœłᾜ▛虇⬑㤫㞾┮㢻䠓幻 ㏅㙐㢘冔虇ⷀᾜ梏嬐懁姛㢏⃝╥㳍Ҹġ ġ ĩጄ◓őIJĺᣈᅴ 1145 El Camino Real, Millbrae, CA 94030 Tel: 650-877-0938 Fax: 650-877-0939

營業時間 : 週一至週五 9:30am~6:00pm 週六、日 10:00am~5:00pm

德國名牌 洗碗機 內外全不銹鋼,省水省電 原價$799,折扣後$599

買Thermador爐頭

送洗碗機或抽油煙機

德國名牌,全不銹鋼,火力大 原價$1,199,折扣後$899

歐美高級爐頭,全不鏽鋼,30,000 BTU爐眼和滾軸燒烤箱,鑊氣大,合華人炒鑊


Q2:

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᫵◶Ჸ῔

ĩጆᬻőIJĹᣈĪ ≂伀Ŋœł䠓㕟㳍☛㛅⋴㞾嬐倂䮔 䠓Ҹġ ╵⪥虇⬑㤫⃯ᾜ䂎Ķĺ㴁ⓙ虇⃯⢷ 㕟㳍䠓㟑↨╾劌戓梏嬐槜⪥㚾⁧IJıĦ 䠓㕟⏜㕟㳍䮔虇柳棭⃯䲵▗幖㧋懁姛䐈 㴙㉔㹐㕟㳍Ҹ儔㜾䠓㉔㹐䢇╜虇⬑㤫⃯ 㞾㳲⿇㕟㳍ⷀᾜ梏嬐亜䮔虇⬑㤫㕟⏜㕟 㳍虇梏嬐㚾⁧槜⪥䠓IJıĦ䮔虇柳棭⃯㞾 䲵▗ℚ⪥㉔㹐䠓嬐㷑Ҹ

↚⁉憏₠幻㏅䠓ġ K㳍㛅⋴柟⏅ġġġġġġġġġ 㙐㢘ĵıIJĩŬĪ㏅╲䠓♰⽴虇΅╾⁴ ⢷Ŋœł㏅╲⋶⳧㳍虇军㞝〃憨ᾏ㳍榔䠓 柟〵㢘㏏⨭␯虇♰⽴╾⁴ㄦ⎿㢃⪩䠓ゅ 䮔⬌埤Ҹ㵣⬑虇♰⽴㛅⋴⢷ķijĭııı儝 ⋒⁴ᾚ虇㎥冔⪺⭊㛅⋴ĺĺĭııı儝⋒⁴ ᾚ虇╾⁴⢷ijıIJĸ〃■ŊœłK㳍ĶĭĶıı儝 ⋒Ҹ⬑㤫♰⽴⾁伢〃䂎Ķı㴁虇憨↚㜇⳦ 䉉ķĭĶıı儝⋒Ҹ⃕㞾虇⶜㝋戲‪㛅⋴⢷ ķijĭııı儝⋒⎿ĸijĭııı儝⋒Ὶ朢䠓⁉虇 憨䮽䮔㛅⊹㉯ⷀ㸡㢘―Ҹ⶜㸡㢘ĵıIJĩŬĪ ⿂㏅ҷ⃕拜∅㢘憨䮽幻㏅冔虇⬑㤫⪺⯵ 䠓㛅⋴㞾IJĹķĭııı⎿IJĺķĭııı儝⋒虇䮔 㛅㏲柳憟䃇㾪ⶠҸ䊰㹤䔁ㄦĵıIJĩŬĪ㎥槭 ⃋䠓⽴⃫⧃㏏憏₠ゅ䮔幻㏅冔虇╾⁴⶜ ⁥↠䠓≂伀ŊœłK㳍䛂屚㏲䮔虇䊰履⁥ ↠庉撱⪩ⶠҸ ⋐寀■儔㜾ŊœłK㳍䠓㛅⋴柟⏅㞝

橅樷欻ⅽ╦ⵂ冔䠓䐈㴙嬞⏖

〃㕟汧―IJııı儝⋒虇⬑㤫⪺⭊ᾏ弆⧀ 䮔虇⏖㞾㕟汧―ijııı儝⋒Ҹ㛅⋴⃝㝋 IJIJĹııı儝⋒䠓⁉ĩ⶜㝋⪺⭊ℕ尹䉉⃝㝋 IJĹķııı儝⋒Ī虇╾⁴■儔㜾ŊœłK㳍虇 䉉⁥↠㕟K⋜䮔憏₠㛅⋴Ҹ䋅军虇㛅⋴ ⢷IJIJĹııı儝⋒⎿IJĴĴııı儝⋒ĩ⪺⯵䉉 IJĹķııı厂IJĺķııı儝⋒ĪῚ朢冔ⷀ㸡㢘 憨↚幖㧋―Ҹ

⋁噓冔䮔㛅ġ 㑄⋜㛅⋴柟⏅䠓屎㜃 ⋁噓冔䮔㛅㑄⋜ĩŴŢŷŦųĨŴġ ŤųŦťŪŵ虄㕟 K―ᾏ↚䐈㴙䠓棱■懁姛憏₠⋁噓䠓⃝ 㛅⋴☛ᾼ䳘㛅⋴亜䮔⁉䠓䮔⑨⊹㉯虇⬑ 㤫⃯䲵▗幖㧋虇ⴒ╾⁴㾪ⶠ䚩厂㼗柳⃯ 䠓⧀䮔梏嬐Ҹᾜ〇䠓㞾虇寀⪩亜䮔⁉㸡 㢘⎸䚷憨↚⊹㉯虇⡯䉉⁥↠ᾜ䥴懢㢘憨 䮽䮔⑨⊹㉯Ҹ‚⵵ᾙ虇㢏慠䠓ᾏ榔屎㥴 槾䫉虇╹㢘IJijĦ䠓ⵅ〼〃㛅⋴⃝㝋Ķ喻 儝⋒䠓儝⢚♰⽴䥴懢憨䮽⊹㉯Ҹ 㧈㙩⃯屎㜃Ὶㄛ䠓俌㛅⋴☛䮔⑨䛂 ⧀䑏㋚虇⃯╾⁴䛂⧀⳧⋴ᾏ↚憏₠⿂㏅ 䠓⏜ijııı儝⋒䠓ĶıĦҷijıĦҷ㎥IJıĦ 䉉㑄䮔槜虇΅ⷀ㞾尹虇╾⁴ㄦ⎿䠓䮔㉯ 㞾IJııı儝⋒虇ĵıı儝⋒㎥ijıı儝⋒Ҹ⾁ ⯩⪺⯵⌀▛⧀䮔䠓⋁噓冔䮔㛅㑄⋜㢏⪶ 槜〵㞾䛂⧀ijııı儝⋒Ҹ⃕⬑㤫⃯㎥⃯䠓 拜∅⢷⧀䮔⏜⋸〃╥⎉―憏₠⿂㏅婰棱 䠓撱虇戲灋ŔŢŷŦųŴġńųŦťŪŵ΅㢒㾪ⶠҸ

⋁噓冔䮔㛅㑄⋜㞾ᾏ䮽ᾜ╾憏戓䠓 䮔㉯Ҹ΅ⷀ㞾尹虇⬑㤫⃯㲯䮔虇戲灋䚷 ⴒℕ㾪ⶠ⃯㲯䠓䮔㳍虇⃕㞾⬑㤫ᾜ㲯 䮔虇䮔⑨⷏ᾜ㢒ⶖ撱憏仵⃯Ҹ▗㧋䠓憏 ₠⿂㏅⒔㑻ĵıIJĩŬĪ虇ĵıĴĩţĪ虇ĵĶĸ宗 ␒虇ŔŪŮűŭŦġ Ŋœł㎥Ŕņőġ Ŋœł䳘䳘Ҹ⃕ 㞾虇⊀Ὴ䉉憨‪幻㏅䠓K㳍ᾜ劌宗䴦⢷ ⋶Ҹ≂伀Ŋœł㎥儔㜾Ŋœł΅䲵▗幖㧋Ҹ 嬐ㄦ⎿憨䮽䮔⑨⊹㉯虇⃯ㅔ榗〃䂎 IJĹ㴁虇ᾜ劌⃫䉉䉉⋷㝴⏅ⴇ䚮㎥⃫䉉⁥ ⁉䠓╦檙⁉⧀䮔Ҹ⃯䠓憏₠幻㏅倂㳍ㅔ 榗䠋䚮⢷亜䮔〃〵⋶虇⃯΅ㅔ榗䂎彂㛅 ⋴嬐㷑Ҹ ijıIJĸ〃虇䲵▗⋁噓冔䮔㛅㑄⋜䛂 ⧀䠓㛅⋴㮨䀥㕟汧―ijĶı儝⋒Ҹ΅ⷀ㞾 尹虇ᾼ⃝㛅⋴⁉⩺│ⅎ㢘―ijĶı儝⋒䠓 槜⪥㛅⋴虇᾵⁜䋅㢘幖㧋䔁ㄦ憨䮽䮔⑨ ⊹㉯ҸijıIJĸ〃㛅⋴⃝㝋ĴIJııı儝⋒虇 ㎥冔⪺⯵⃝㝋ķijııı儝⋒䠓♰⽴虇╾劌 㢘幖㧋䔁ㄦ憨䮽䮔㛅㑄⋜Ҹ

全年

$

橅樷欻ⅽ䠓╦ⵂ冔ⶖ娺⋐寀╥⎉⁥ ↠䠓憏₠⿂㏅䖍捠虇ᾜ㢒╦⎿憩⿇䠓柟 ⏅虇╹嬐憨‪撱㞾䚷ℕ㚾⁧厖樷㡃䢇杫 䠓朚㚾虇⒔㑻憩⿇ᾜ䲵▗䑏㹐朚㚾䠓榔 䡽虇⬑橮䏸☛ⷔ⃞䠓幊䚷ⷀ╾⁴―Ҹ ⢷╦⎿橅樷㄀榎䠓⒦⓰儔ℕ亜⽭虇 ⓦ⓰儔ℕ亜⽭虇✻㹊‭⽭☛⃪儔捛懣 ⽭ⷔ⃞㎥⽴⃫䠓⊀♰虇娺⋐寀╾⁴ㄭ ĵıIJĩŬĪ虇ĵıĴĩţĪ☛⌅⁥槭⤚䠓憏₠⿂ ㏅ᾼ╥㳍㎥冔幇㳍ҸŊœł幻㏅㙐㢘冔΅ ╾⁴╥㳍虇⃕㞾ᾜ劌㧈㙩㜿嬞⏖懁姛幇 㳍Ҹ䚮㻊⢷䈌Ⓩ⪥棱䠓⁉΅╾⁴ㄭ憏₠ ⿂㏅ᾼ╥㳍虇⁴⿺␸⢷䈌Ⓩ䚮㻊㎥⽴⃫ 䠓ⳟ⬂ҷ䏅㵜㎥䫥䏅㵜Ҹ憨‪抌╾⁴⃫ 䉉吀呵㉔㹐ᾚ䠓╥㳍懁姛Ҹ 憩⿇虇⢷懁姛―憨䮽吀呵㉔㹐ᾚ䠓 ╥㳍Ὶㄛ虇⋼↚㢗䬐㳱懁姛ĵıIJĩŬĪ☛ ĵıĴĩţĪ幻㏅䠓㜿䠓K㳍Ҹ⃕㞾虇憨↚柟 ⏅ᾜ懸䚷㝋㚾⁧厖樷㡃㢘杫幊䚷㕟㳍Ὶ ㄛ䠓㉔㹐Ҹ ⢷ijıIJķ〃IJı㢗ĵ㝴☛ijıIJĸ〃Ĵ㢗 IJĶ㝴Ὶ朢懁姛䠓╥㳍虇䲵▗憨↚㛍⵻䠓 ŊœŔ嬞⏖Ҹ㳳⪥虇Ķĺ㴁⁴ᾚ䠓⁉╥㳍虇 戓㞾嬐㚾⁧㏏ㄦ䮔☛IJıĦ䠓㕟⏜╥㳍埤 僿ҸĵıIJĩŬĪ幇㳍ㅔ榗⢷Ķ〃⋶㎥⢷桱分 㟑䱚│⊮戓虇⁴戎⋜㏏ㄦ䮔☛⶜㢹⊮戓 幇㳍檧槜IJıĦ䠓僿㳍Ҹ

8.99

/月

電話全球任打 中文電視 2 年免費 送中國/台灣回撥號,免運費,免押金,保留原號

KyLinVoice 麒麟電話

立即致電 :1-888-408-9659

促銷至10/31/2016。訂購全球包月24個月計劃:第1年$8.99/月,第2年$15.99/月。須履行24個月合同,提前終止合約需按合約剩餘期限支付 $12/月提前終止費用並需補償此優惠所得的折扣價值)。2年免費中文電視開台費$50。訂購麒麟電話需使用麒麟提供的電話設備,需在取消 11/30/2016 服務後10天內寄回麒麟電視。在同一帳戶下注冊的所有電話設備撥打或者呼叫轉移的分鐘數都累積計入該帳戶的總消費分鐘數,並按套裝計劃對應費率計費。麒麟電話支持的E911與傳統的911服務有所不同,使用麒麟電話需高速上網服務,所有價格不包括上網服務。詳情請參考 麒麟電話服務條款。不得與商家其它優惠合並使用。適用額外費用和稅項。本促銷活動其它限制及活動條款詳情請致電麒麟電視或查詢http://v1.kylintv.com/kylinvoice/terms_CHT.pdf. 麒麟電視保留對其商標, 商號及服務標識的權利。*全球包月套裝包括30+指定國家,詳情 參見http://www.kylintv.com/kylintv/us/cht/phone/phone-packages#A


Q31

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᏷᠖Ὀḁ

Ꮣᓐዾ៦ᓥᑺ᧟᪠ᬌ⚈ᑺᘷ⊹ ዯṌ⁝ᯀᑺᡘᖖᛵỉᛵፍᚯ፱ ៑ᐂ᝟ᛵ⟤╞ᅗᓟᏓᓐዾጱᛵ᎐ᢢ ᑯᐡᎵᤆᅗ⁘ↂጆᎵᨬ⁝ᓇᑺ᧟ᅙ ᓄ៦ἡᓇᏩỻᲆ∀ᷕ❣ᗡᎴ᪼ᙏᛵ ⎻៲ጛᖻᗡᓚᬶዯᶂ᥸ᅗ┯៦ጟ፬ ᠥᔒᅝᑆᠥ╌ᵩᏓᓐዾᓃ᎓ᑺ᧟ᅗ ᓄᏐ⁝ዷᣞ፶ᬈ᏷᠖᪠ᬌᛵ⇝❀ᘼ ᵨᘷ⊹ᅙġ ≷ᜇ

ᾜ嬐ㆌ嬥乥₌ 䰅䱮㵞⪸▒⪩ⶠ⽶⋚␪虇⁴╙▒⁏ 灋槭⤚䠓⽶⋚␪虇ㄦ⎿䠓⬌埤㏜劌⪶㝋 憨槭乥㤫⿅仵⁉䠓ᾜ⇴う⡯亯虚杫㝋憨 ‪亿䵏⛞槛䦣䰅⁉♰戓㸡⃫⬌䀥∨㕟K ら峿Ҹ 㳳䦣䰅䠓Ὴ嬐⃫冔㤦㡘㟷虃峾概虄 尹虇䊰履⬑⃤虇⢷㲙姰⎸゙㟑虇⁉↠ᾜ ㍘封ㆌ嬥⽶⋚␪ᾼ䠓⓰彾捛☛乥Ҹ㤦㞾 ⃜㝋儔ㅆ⺅㟽儔似䠊㜾⾑䠓⾒㢦⪶ⴇ䠓 䦣䰅䚮Ҹ ⁜⢷宝履ᾼ䠓⛞槛㞾處俌汣ℕ岪虇 ㎠↠⶜㝋灒䊆挖ĩ⽶⋚␪ᾼ䠓╾♴䠓仓㎟ ㎟₌Ī⶜ㅒ姏䴰╙⁲岬亊伀䠓⇴う㛗㤫抌 䥴懢‪⁏灋虚䉉―㾀⋴䤼孲憨ᾏ⛞槛虇 㤦☛⬈䠓▛‚↠⵸杀―⒔㑻IJIJĴIJ▜╒ 厖冔䠓IJĺ↚卷〙⶜䋶寵毦虇╒厖冔↠娺 ⎕䉉㢜䚷╾♴灒䊆挖㎥㢜䚷ⴘ㋿␠䠓⋸ 仓Ҹ

征服肝炎的秘密武器—— 本品專為曾經服用過 中西藥無效者使用

⎕拜⎿㢜䚷灒䊆挖䠓戲仓⁉㵞㝴橮 䚷㎥檁䚷ᾜ䳘捞䠓灒䊆挖捞虇㢏ⶠ䠓 IJķķ㵺⋚虇㢏⪩䠓⪩懣ijIJIJı㵺⋚Ҹ㢜䚷 䠓㟑朆㢏䥼╹㢘⋸懀虇㢏朆ᾏ〃Ҹ

⁴ㄏ䦣䰅䠓䠋䖍 ⢷⽶⋚␪䠓䚱♐ᾼ虇灒䊆挖䠓►捞 ᾵ᾜ㮨䀥Ҹᾏ榔ijıIJIJ〃⢷ҿ慁㫼☛橮♐ ⒥ⴇӀᾙ䠋姷䠓䦣䰅䠋䖍虇」䮽棭⿇╦ 㳰慝䠓灠⽶⋚␪乥㤫䚱♐ᾼ灒䊆挖䠓► 捞⽽䛿ㄗ⪶虇桥䋅►捞抌㵣䏪⬅⽶⋚␪ ☛䠌⽶⋚␪汧Ҹ ⢷ᾏ榔䛀儝⢚⢚䱚姪䚮䦣䰅柱ҷ䇺 㞮乥㤫⋻▇⁴╙儝⢚ㅒ卮ⓣ㢒☛悬䗭媌 坴⋻▇幖␸䠓䦣䰅ᾼ虇䦣䰅⁉♰䠋䖍虇 橮䚷►㢘╾♴灒䊆挖䠓橮䏸䠓⁉㢘悒⃝ 䠓䚧㹈ᾘ拾㷃䀥虇⶜ㅒ姏䴰⇴う㢘䃪⢷ 䠓⅒懁⃫䚷Ҹ军ᾣ虇⒥毦姷㞝虇憨‪⁉ 䠓怺汣΅劌㢃⬌⢿㔶⏅䈝䝖☛姏乥㷃 䀥Ҹ 㢏慠䠓憨榔㜿⎕㤟΅槾䫉虇橮䚷╾ ♴灒䊆挖䠓橮䏸䠓⁉汣⋶⬌卌⢉挖䠓 㷃䀥΅⶞⿔ᾙ䃁Ҹ㧈㙩ⵕ㳖㧈⪶ⴇ䠓 䦣䰅虇灒䊆拽憯㎟䠓⽽䛿㞾ㄭㄽ⶞⎿䛴 ⪶虇⃕⁜⌆㢘伀宗ⴇᾙ䠓㊞儸Ҹ憨‪䦣 䰅戓姷㞝虇灒䊆拽⶜弔捜冔㎥㢘⌅ⴒ⇴ う⛞槛䠓⁉䠓㛗㤫抌㞾ᾏ㮲䠓Ҹ

䚫䠓⽶⋚␪虄ᾙ棱Ҹⵕ㳖㧈⪶ⴇ䠓䦣䰅 䰅 姷㞝虇灠⽶⋚␪ᾼ╾♴►捞ㄗ汧虃弔懝 懝 ķıĦ虄虇军ᾣ╹㾊␯ⶠ捞䠓乥䚩厂ᾜ㾊 㾊 ␯乥Ҹ 䦣䰅䠓▗嗦冔虇⾒㢦⪶ⴇ⋷䖒ㅒ卮 卮 ⁲岬⇴うᾼㅒῊ₊虇␘ㆬ㛞虃峾概虄ⓩ ⓩ 梏嬐懁姛㢃⪩䦣䰅 ⩺尹虇䡽⏜䠓䦣䰅仟㤫槾䋅ᾜ㍘封娺㴇 㴇 ⎿䡽⏜䉉㳱虇㤦尹虇戓㸡㢘愵㹤䥴 亜⎿ᾜ▛䠓⽶⋚␪乥㤫㎥䠌⽶⋚␪ᾙ虇 弆虇╾♴ㄗ╾劌㞾㢘䡙䠓Ҹ⃕㞾虇⁥╗ 弆 ╾♴ㄗ╾劌㞾㢘䡙䠓 ⃕㞾 ⁥╗ 懢⽶⋚␪仵⁉↠⿅ℕ䠓㞝槾䠓䡙埤㞾▵ ⡯䉉戲‪乥㤫╾劌㢘ᾜ▛䮚〵䠓乥☛劑 婫⋔尹虇╾♴伢⿇厖⌅ⴒ汧乥䚱♐仟▗ 㢒⶜⁉↠䠓⇴う䚱䚮捜嬐䠓㄀榎Ҹ㳳榔 刹►捞Ҹ ⢷ᾏ弆虇憨╾劌╗㐙ⴒ䠓₊⃤䡙埤⋷㑄 ⎕㤟䠓⃫冔☋丁梏嬐⇩㢃⪩䠓䦣䰅虇⁴ 䉉⁏灋⽶⋚␪⶜⃯㢘⬌埤 㼗―Ҹ ⅎ㾀⋴䤼孲憨‪䥼㢮䠓㞝槾䠓⬌埤劌▵ 吻⎸᾵㸡㢘╒厖封䦣䰅虇⁥㔷圵憩 彾㞢㜾ⴘ戲⽭䱚⪶ⴇ䍮檙橮♐䭠ⴇ 懝㢜䚷╾♴䍮檙䏖ℕ㚬╥╾♴灒䊆挖虇 ⶜⁉↠䚱䚮朆㢮䠓㛗㤫Ҹ 㤦☛⬈䠓▛‚↠䖍⢷戓ᾜ䥴懢⬑⃤ 亊䠓⏾㛨㔗亓兿ʨ吻⎸尹虇╾♴灒䊆挖 憨‪䏖␠ᾜ►乥Ҹ΅╾ⶖ╾♴⃫䉉㾊␯ ◙寃⁉↠▒⪩ⶠ⽶⋚␪⶜⇴う㢏⬌Ҹ䋅 䠓 䡙 埤 ╾ 劌 ⢷ 㝋 ⴒ ↠ 劌 ⶜ 㐦 䈝 䝖 虇 军 ␠␯⋴⌅ⴒ⇴う䠓橮♐ᾼҸ⌅⵵虇㎠㵞 军虇䦣䰅⁉♰㹷㊞⎿虇⪶扷⎕䠓䦣䰅嗦 䈝䝖厖乥ⷎ䝔☛ㅒ卮䝔䠓䠋䚮㢘杫Ҹ⁥ ⪸抌㢒⢷瀴䏖临ᾼ␯灭╾♴丘虇⪶㬑䇠 捜⢷灠⽶⋚␪虃΅娺䯀䉉䚫ᾼ⿅呵㎥ⓙ 尹 虇 厖 ⌅ ⴒ 㛈 ✓ ⇴ う 䠓 㝈 㹤 䢇 ␯ ⢷ ᾏ ᾙ↚ijĶ⋚⽵▂虇⪶亓䂎䂎⋸㿾⒨䠓捞Ҹ

美國清肝解毒丹

唯 一 在 美 國 著 名 醫 學 雜 誌 發 表 對 肝 炎 有 效 的 產 品 唯一分1、3、5號分別針對肝臟不同問題的特效產品 唯 一 獲 中 國 衛 生 局 頒 發 治 肝 保 肝 銷 售 批 文 的 產 品

特別提醒:當你購買保肝產品時,重要的是第一,能否提供醫學報 告證明有效; 第二,產品能否提供不含農藥及重金屬報告,如果服 用了含農藥及重金屬的產品更傷害肝臟,即使銷售商承諾買一送二

清肝解毒丹1號 肝功能不正常 (口苦、口乾、 疲倦) 及保健

大酬賓 優惠 買6送2

清肝解毒丹3號 B、C(乙、 丙)型帶菌 (促使陽性 轉陰)

清肝解毒丹5號 脂肪肝、 高膽固醇 (高血脂)

或無效退款也無用。肝病不能當兒戲,不想再浪費金錢及延誤康復 的時間,清肝解毒丹是您明智的選擇,用事實說話,用療效作證!

★ 接受各種信用卡 各大中西藥房有售

(提供美國認可的著名化驗中心檢測本品不含農藥及重金屬報告)

北加州总代理: 康德源生物药业有限公司 Biogent Natural Inc. 訂購電話: 650-692-8088,415-816-5549 地址: P.O. Box 473, Millbrae, CA 94030


Q 3 32

ᦧḈᲸᓯ ᏷᠖Ὀḁ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

 ᎕Ꮀᘍ▚᝸Ꮀᛵ⑐ᐱ ⊸ጰᲟ❣␖ᅞᯀᜲᛵᓲ፫ዾᗐᏐᑯᠥ᪛፶᲌ ᗽ❣ᜪᛵ▚ᛦᅙᑺጽ↚፾ᏞḶ␖Ꭹᕗ▥Ღᅞᒚ▚ ᝸Ꮀᘍ ᎕Ꮀ፾ᯀᜲᕗᑺᑗᰤᅙἡᵩᅗᓇጌᢢᔯ ᮒᗥጰᖭጴᰤᅙġ ≷ᜇ

䖍捠΅㢘僉灭 嬐仵‗䖍捠䬽䏸虇⃯梏嬐ㄭ搏姛ㄦ⎿䖍捠虇᾵ⶖ ⴒ↠㛍⋴㏚⵺幏寭䠓⓰䏖Ҹ⬑㤫⃯䢮䠓ㄗ㌆㋷虇⃯䚩 厂╾⁴䀥∨ᾏ䜙㜿䠓掣䫷虇᾵䚷ᾏ㨬䵏㝴企⿅伐嗦ℕ 姷懣䵏㝴䫬幏䠓Ὴ槛Ҹ ⃕䖍捠ᾜ㞾㸡㢘僉灭Ҹ欥⋗虇⬑㤫ⴒᾮ⫀―虇ⷀ 㷇懯㼗⫀Ҹ╵ᾏ↚僉灭㞾虇憨↚䬽䏸ㄏㄏ娺⁉戉ㅧ虇 ᾏ㝵㛍⋴撱⒔厖⌅⁥撱㾆⢷ᾏ弆虇ⷀ㸡㢘⁉宧ㄦ⃯憐 䠓䬽䏸Ҹ㊂⢷⇖㝴仵䖍捠䠓㼗幊冔虇΅╾⁴冒㋽䬽♐ ⓰ĩŨŪŧŵġ ŤŢųťŴĪ☛榟⁧⓰ĩűųŦűŢŪťġ ŤŢųťŴĪ虇⌅ᾼ㢘ᾏ‪ ⓰娺ひ㹪㔴╦虇」῝䳘㝋䖍捠虇᾵ᾣ╾⁴⿅ℕᾏ‪䖍 捠僉῞䠓⬌埤Ҹ⁴ᾚⷀ㞾㸉⴩戇㙖⁏灋⓰䠓㟑↨嬐冒 ㋽䠓⡯亯Ҹ

⋸冔▓㢘⬌埤 䬽♐⓰䠓⊹灭䚷ᾏ╴尀尹ⷀ㞾㝈ⅎҸ╹梏⢷坴 〦虇梅⚽⛕㎥弔⾑庋幆⛕ⵅ⓰㎥㚾⁧佁⓰ĩ儝⢚懚憩虇 ŅŪŴŤŰŷŦų虇喻‚懣⓰☛ŗŪŴŢĪⷀ╾⁴―Ҹ憨‪⓰΅╾⁴ ⢷佩庋幆虇᾵憩懝抄₅䠋憐仵⃯㎥冔㛅䬽䠓⁉Ҹ凾戵 㹤ㄚ嬐㷑䬽♐⓰ㄭ庋幆㝴㢮㎥ㄭ㢏ㄛᾏ㲰␯撱Ὶㄛ厂 ⶠ㢘‣〃䠓㢘㛗㢮Ҹ⽭䠓㹤ㄚ憩⿇㕟K槜⪥䠓Ⅼ崆Ҹ 榟⁧⓰䚷憣ひ㹪虇╹嬐⛕ⵅ㔴╦儝⢚懚憩⓰㎥喻 ‚懣⓰☛似圸⓰虇榟⁧⓰│╾ℎ䚷Ҹġ ╵⪥虇㔴╦冔╾ ⁴■⓰㾊␯撱᾵個倛ℎ䚷Ҹ憨‪⓰΅㞾ᾏ↚ㄗ⬌䠓幖 捠䴰䖕⽴⌆Ҹ⃕㞾虇嬐䩉Ⅼ⃯店憐䠓⓰╹㢘ㄗⶠ㎥㸡 㢘㵞㢗䴰䖕幊䚷㎥⌅⁥幊䚷Ҹ

⋸冔▓㢘僉灭 ⛕㏅䠋姛䠓䬽♐⓰╹劌⢷䠋姛梅⚽⛕䠓⵵汣⛕〦 ㎥冔⢷佩⛕〦ℎ䚷Ҹġ ⬑㤫⋻▇⇫㫼虇㛅⓰⁉╾劌䊰㹤 䔁ㄦ⓰䠓⋷扷⊈⇋虇㎥冔ⴒ╾劌崙ㄦ㵺䊰⊈⇋Ҹ䠋姛 䬽♐⓰䠓⛕ⵅ╾劌ᾜ㞾㛅䬽⁉䠓㢏㊪Ҹġ ⬑㤫⃯■儝⢚ ㎥㼆⪥ᾜ▛⢿Ⓩ䠓嬹╚店憐䬽♐⓰虇⶜㝈㏏⢷䠓Ⓩ⥮

╾劌╹㢘」↚⛕〦㎥㸡㢘㝈ⅎ䠓⛕〦Ҹ庋幆☛䅏㻊䬽 ♐⓰╾劌梏嬐㚾⁧ⶠ捞幊䚷Ҹ⃯憩⿇梏嬐⢷⛕〦㎥⢷ 佩㚾⁧」儝⋒庋幆榟⁧⓰Ҹġ ᾵ᾜ㞾㏏㢘䠓榟⁧⓰抌ㄗ ⬌䚷Ҹ㢘䠓榟⁧⓰╾劌㢒㢘㛅幊Ҹ㏏⁴虇⶜榟⁧⓰䠓 㛅幊㉔㹐嬐㢘ᾏ↚㾔㫩䠓㐙㕰Ҹ

寀⪩榟⁧⓰䠓䠋姛冔卹槧㕟K☛搏姛↮宧⓰䢇 ▛䠓㼗幊冔Ⅼ崆虇柁㳱㳉察㖜⫀Ҹ⬑㤫⃯⢷䠋䖍㢹 㔗㲙ℎ䚷ㄛ⋸⪸⋶⧀◙虇⃯䠓帻₊╹㢘Ķı儝⋒Ҹ ŎŢŴŵŦųńŢųť☛ŗŪŴŢ♐䏛䠓榟⁧⓰懁ᾏ㳴㕟K梅帻₊Ⅼ 崆Ҹ⃕㞾嬐䔁ㄦ憨‪Ⅼ崆虇⃯ㅔ榗⋗寊⌙封⓰Ҹġ 㼗幊 冔捠夜Ⅼ崆⷏榡⾒―ᾏ榔嬞⏖虇嬐㷑㏏㢘榟⁧⓰䲵▗ ⴘ⋷ㆶ㝈棱䠓⽽䛿 ↮宧⓰䠓帻₊Ⅼ崆嬞⴩虇⃕㜿嬞⴩⢷ijıIJĸ〃IJı㢗䚮 ᾏ‪䠋姛⁉ᾜ㢒㢎㕪ᾮ⫀㎥娺䡫䠓䬽♐⓰虇凾戵 㛗Ҹ 幎㞢⭣♰㢒尹Ҹ⌅⁥ᾏ‪䠋⓰⁉嬐㷑㢘庋幆峘㞝☛⓰ ⌅⁥ら峿 埮虇㏜╾⁴㢃㕪⓰Ҹ㏏⁴虇嬐ⶖ⓰䠓㛅㙩ᾏ弆仵⶜ ᾜ嬐仵⛕ⵅ䬽♐⓰虇柳棭⃯䩉⴩⶜㝈䢮䠓✫㳰憨 㝈Ҹ⃕㞾ᾜ嬐㢮㢪㒎⡭₊⃤⢷⃯⧀◙䬽♐⓰ᾮ⫀Ὶ⏜ 娺䡫䠓幖捠Ҹ察殨冔戓╾劌⢷䬽♐⓰戓㸡㢘⎉⚽䠓㟑 ↚⛕〦Ҹġ 㙩⾑⧃䦣䰅⋻▇ńņŃ䯀虇ijıIJĶ〃䬽♐⓰㢘 ↨ㄸ⏅䬽♐⓰⁲䩋虇䋅ㄛ䱙╥䬽♐店憐冔␯悘⎿⓰ᾙ 慠IJı⊓儝⋒㢹䚷ⴛҸᾘツ⓰㵣悒⎉吁虇⒔㑻łŮŦųŪŤŢůġ 䠓捠撱Ҹ⢷庋幆䬽♐⓰Ὶ⏜虇屚㰱㥴⌅Ⅼ崆ㆶ幋亨㎥ ņŹűųŦŴŴ☛ŘŢŭŮŢųŵ䠋姛䠓ŃŭŶŦţŪųť虇ńũŢŴŦġ ōŪŲŶŪťġ ⧦ⷳ㞾▵䧃⩭虇⬑㤫ⵕ䩋⾁伢娺⎽朚虇㎥幋䏖⃋῝⾁ ŗŪŴŢ⁴╙ňųŦŦůġŅŰŵġőųŦűŢŪťġŗŪŴŢҸ⌅ⴘ⋷ҷ幊䚷☛憞 㞝〵㝈棱抌ㄗᾜ撾Ҹ 娺㢃㕪虇屚⒎庋幆Ҹ

鄭義律師事務所 Law Office of Jenny Y. Zheng, P.C.

350 Townsend Street, Suite 752, San Francisco, CA 94107

᱓᯿ද(415)

901-1581 (415) 816-8558

jenny@yizhenglaw.com www.yizhenglaw.com 鄭義律師 Yi (Jenny) Zheng Attorney at Law ᓃᜥᝅ⌫ሐႶᐉᖙ0ྃᜥᐉᖙ! ᓃᜥᠳွᐉᖙቆᬤᬤᕟ

ᝇᵈ₢Ἔ⁚᠑ ∃ᬦᠳွ: තᰖᜥྜဏᮬ᠑ᠳွġĩōĮIJ∥ņŃĮIJńĪ තᆡᰍᠳွġĩņŃĮĶĪ තᘓᗮཉཿඪᣙ࿶ឨរඪᜥᖄᄩᘱⅭᄣġ ĩņŃĮIJłĭġņŃĮIJŃĭġŏŊŘĪġ තőņœŎᣤྲྀဂྭᒢ⋘ᠳွ၏ἄ තኈឨཉཀྵġĩņŃĮĵĪ

Ⴡ࿺ᛥᗅ⁚᠑ ᎐ᠳွ⊓⊴: තྜဏ᪚ᕟྲྀᄘ⊓⊴ġĩʼnĮIJŃĪ තᰖᜥྜဏᮬ᠑ඪᕟྲྀྲྀᄘ⊓⊴ġĩōĮIJłĭġōĮIJŃĪ තኈឨཉཀྵྲྀᄘ⊓⊴ġĩœĮIJĪ තᘓᗮཿᙾඪ፺ᳳፙඪᰤᜅᕟྲྀᄘ⊓⊴ġĩŐĭġőĪ ත࿹ᖴཫྜွሦᓃྲྀᄘ⊓⊴ġĩŕŏĪ තᓻᓃᘤᾘඪၢᥚᾘ၉⊓⊴ġĩŇĮIJĭġŋĮIJĪ තᓻᓃ᧣ᥰᜎᜃඪᗉᰥඪឌ‹⊓⊴ġĩŃĮIJĭġŃĮijĪ

ᆌᢨᛥἜ⁚᠑ ‹⍜ᠳွ: තᑷᛑᛳඪ཭ཬ⁚᠑ᠳွ⊓⊴ තᑷ࿖ြ࿦ྭ࿱ᆂቼቸ⁚᠑ᠳွ⊓⊴ තᑷး᜼ቶඪᛑᛳ⁚᠑ᆌᢨሦᓃፇ᎐ᠳွ⊓⊴

ᮬ␃∜ᤚ⁚᠑ ሷ࿪ᠳွሙᜃ: තἉᾴሀၳġ ත႐⋠႙ᓃ⊴၏ἄ ත႐⋠ྲྀဂ၏ἄġ තྜွཋ⌚၏ἄ තŋĮIJⅭᄣġ තᮬ⃤ᾲ᎛ᗒ၏ἄ තᩢ⍕ሳ᧯⁵࿖ြᠳွ၏ἄ ත႐⋠⊓⊴∥ᥚྭⅭᄣ၏ἄ

ᩇ ᄍ ᵈ ᭍ ġ ᎄ ᦾ ᎔⍿

ᔞბ⁂ᰂᄣᩚ


Q33

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

┠ᛦ។ᝨ

ፂᑧ ᷲ⍶┠ḋጃጙ∻╞ ḓ◪ṙᒩ៧ᴞጺ┯ᑺዯ ᠈᥸Ḹᅗ឴ᑑዷጦ὚ᑋỻᲆ ┠ḋጙង ⌸ᅗᗥጱ ᷲ⍶ ⍶ ᛵ ៦ዯጙ∻᜴ᅙፂᑧ ᷲ⍶ᛵ ∻╞៦ጽ↚ᅩġ ġ≷ᜇ ᜇ

ĵŌ梊嬥◇イ㹷㊞ ĵŌġ ŖʼnŅ梊嬥㯮䠓⊈㧋ᾏ ⁧ 䢃⢷ᾚ柜虇⃯⃕憩⿇戓㞾嬐㚾⁧ IJııı儝⋒㎥㢃⪩䠓撱ℕ庋幆Ҹ ␮劌ķĶ咀ⶇ䠓Ὴ嬐♐ 寀⪩㉔㹐ᾚ虇⬑㤫⃯嬐庋幆⋷␮劌ķĶ咀ⶇ䠓Ὴ嬐♐ 䏛梊嬥㯮虇⊈㧋戓嬐幃ㄦ⪩Ҹ⃕㞾虇灠吁㞮㢮‣㢘ᾏ ‪‛佩♐䏛ⶖ㏢䧃Ķıı儝⋒䠓〤佩虇㎟䉉䐈⊈䍀摆䚱 ♐Ҹ军Ὴ嬐♐䏛䠓ķı厂ķĶ咀ⶇŖʼnŅ梊嬥㯮⊈㧋䉉ķıı 厂ķĶı儝⋒Ҹ ⬑㤫⃯ᾜ梏嬐ᾏ↚⪶ⷞ⿤䠓梊嬥㯮虇戲灋⃯ㄗ〇 懚虇⡯䉉ĶĶ咀ⶇ䠓梊嬥㯮摆⚽㢒棭⿇䍀朏虇᾵ᾣ㢘㢃 ⪩䠓‛佩♐䏛⎉䖍⢷憨ᾏⷳ棱Ҹᾏ扷‛佩♐䏛䠓ĶĶ咀 ⶇĵŌ梊嬥㯮╾劌╹嬐ĴĶı儝⋒虇军ĵĺ咀ⶇ㎥Ķı咀ⶇ 䠓ĵŌ梊嬥㯮΅╹㢘ijĶı儝⋒⎿Ĵıı儝⋒Ҹ ⁙〃䠓ᾏ↚䊵灭㞾ōň⶜㝋⌅ŐōņŅ梊嬥㯮䠓⅒摆 ␪〵㢘⪩⪶Ҹ憨䮽梊嬥㯮䠓⊈㧋⾁伢⪶⿔ᾚ柜虇⃕ōň ╾劌㢒⢷⌅⋴朏亩Ńķ☛ńķ亊⎦ĵŌ梊嬥㯮ᾙ㕟Kᾏ‪ 䐈⎴⊹㉯虇崢㢃⪩䠓⁉╾⁴汣毦ŐōņŅ梊嬥㐏姢Ҹ㢏ⅎ ⴫䠓ĶĶ咀ⶇ⤚埮⚽⊈亓䉉ijĴıı儝⋒虇ķĶ咀ⶇ⤚埮⚽ ⊈䉉ĴĶıı儝⋒Ҹ│ℎ憨‪梊嬥㯮㢃ⅎ⴫―虇⁜䋅ᾜ㢒 ㄗⅎ⴫Ҹ⃕憨‪梊嬥㯮㞾寤⊈㢏⬌䠓梊嬥㯮ῚᾏҸ

⪶ⷞ⿤IJıĹıű梊嬥懣⎿⃝灭 戓宧ㄦķı咀ⶇ䠓梊嬥㯮䢚弆ℕㄗ⽷⪶虇᾵ᾣ㢘嗦 汧㞑⊈㧋䠓㟑↨❝虚戲㞾」〃⏜䠓㉔㹐Ҹ╊〃ķı咀ⶇ ☛㢃⪶䠓IJıĹıű梊嬥㯮⊈㧋⪶⿔ᾚ柜虇ŗŪŻŪŰ⃝㝋ķĶı 儝⋒䠓ķĶ咀ⶇ梊嬥㯮㞾䜅〃灠吁㞮㢮‣䠓㢏ℂ䚱♐Ὶ ᾏҸ⁙〃虇ᾏ‪‛佩♐䏛䠓㳳槭梊嬥㯮㢒懣⎿Ķıı儝 ⋒䠓㮨尛佩虇」↚Ὴ嬐♐䏛䠓⊈㧋㍘封⢷ķıı儝⋒䠓 䵓⢜⋶Ҹ⬑㤫⃯㊂嬐㢃⪶䠓梊嬥㯮虇╊〃㸒䏍䗹㢘ᾏ ↚ĸı咀ⶇ䠓ŗŪŻŪŰ梊嬥㯮⊈㧋ᾜ⎿ĺıı儝⋒Ҹ⡯㳳虇⬑ 㤫ĸı咀ⶇIJıĹıű䠓ᾘ㞮㎥ŗŪŻŪŰ梊嬥㯮⁙〃柜⊈⎿Ĺıı 厂ĹĶı儝⋒虇΅㞾ᾜ⫖ㆹ䠓Ҹ

⬑㤫⃯ᾜ㊂幆戲灋⪶䠓梊嬥㯮虇╊〃㢏䍀朏䠓⤚ 埮Ὶᾏ㞾‭欻懫䠓Ķı咀ⶇIJıĹıű梊嬥㯮虇╹㢘IJĶı儝 ⋒Ҹ⃕憨㞾ᾏ↚柟捞摆⚽䚱♐虇᾵ᾣ䱚│⚽ⴛҸ䠍ㆬ 幆㢘ᾏ↚ĵĺ咀ⶇ䠓㤀听⁴▛㮲䠓⊈㧋⎉⚽Ҹ 憨槭ᾏ㲰ㆶ柜⊈╾劌⌜㲰䠋䚮虇桥䋅⊈㧋㢹ㅔ㢒 柜⃝ㄗ⪩Ҹ⢷ĵı咀ⶇ梊嬥㯮ᾼ虇⊈㧋㎿╾劌棭⿇䅏 䉗虇╾劌㢒䢚⎿」↚ijıı儝⋒䠓䚱♐Ҹ戓㢘虇ĺĹ儝⋒ 䠓Ĵij咀ⶇĸijıű梊嬥㯮虇㞾ᾜ㞾΅ㄗᾜ撾◱蘦

梅⚽⛕Ὶ朢䠓⊈㧋⽽䛿ⶖ侽⶞ 桥䋅俌㢘ᾏ‪⊈㧋㬄⃝䠓䚱♐◇イ⁉↠懁⋴⛕ 〦虇⃕㞾梅⚽⛕⾛㢪ⴱ㏅΅㢒庋幆⌅⁥㢃㢘⎸╾⢥ 䠓䚱♐Ҹ⪶汣ᾙ虇強⑱㞾梅⚽⛕Ὶ朢䠓䐈⊈╾㵣ㆶテ ―Ҹ

⎉䖍憨↚㉔㹐䠓ᾏ↚┮⡯㞾虇⁙⪸㢃⪩䠓梅⚽⛕ ⵵姛佁ᾙ☛〦⋶⊈㧋Ⓢ拜䠓㛎䳥Ҹ╊〃虇ŕŢųŨŦŵ㚃⪶ ―⌅〦⋶⛕♐☛⢷佩⛕♐⊈㧋Ⓢ拜㛎䳥虇ⶖ厖ijĺⵅ 梅⚽⛕⵵姛⊈㧋Ⓢ拜虇⬑㤫憨‪⛕〦⊈㧋㢃ⅎ⴫虇 ŕŢųŨŦŵ㢒㔰亜▛㮲䠓⊈㧋Ҹ㸒䏍䗹╊〃厖⪶亓Ĵıⵅ⢷ 佩䲅䎼⶜㏚䠓⊈㧋䢇Ⓢ拜虇䠍ㆬ幆⾁伢厖⒔㑻‭欻懫 ⢷⋶䠓ᾒⵅ⢷佩梅⚽⛕懁姛―⊈㧋Ⓢ拜Ҹ憨↚強⑱ⶖ 㒐倛ᾚ╊虇ℎ梅⚽⛕Ὶ朢䠓⊈㧋⽽䛿ᾜ⬑懝╊槾嗦Ҹ 」↚Ὴ嬐♐䏛╾劌㢒㕟K㜿䠓㮰ゞ虇㵣⬑㥟↚⊈ 㧋䠓䚱♐╹⢷ᾏ↚梅⚽⛕㎥憲攥〦⎉⚽虇㎥╹㢘⢷灠 吁㞮㢮‣庋䏸懀㢺䥼㢮⋶摆⚽Ҹ憨㮲梅⚽⛕ⷀ╾⁴宼 ⴩⊈㧋虇军ᾜ䚷㙣ㅒ䲅䎼⶜㏚㕟K䢇▛䠓䚱♐Ҹ╵ ⪥虇灠吁㞮㢮‣㢻怺䠓㄀榎΅⢷㾪ⶠ虇梅⚽⛕弙ℕ弙 ⪩⢿㕟K懀⋼䚩厂㜃↚㢗䠓灠吁㞮㢮‣⅒摆㻊⑤Ҹ

ཕ⊡ဧ፮᳗ደᜃፍ ፮᳗ᗉᰥ ĩĵIJĶĪġĺĹIJĮijIJĹĹ ŔŢŮŶŦŭġŇŢŶġŔũŶŮġᆽᘂ

ᐹᥰཁჵྚġġĺłŎĮķőŎ

ĩĵIJĶĪġĵııĮĶĴĸĹ ĹıĶġŔŵŰŤŬŵŰůġŔŵįĭġŔŇĭġńłġĺĵIJıĹ

ᆽᘂළᔟᦓᜰᬦᐉᖙෆ

෿ᵈ⁚ᔟᦓሀၳ⊴ĩ၍ᔟᦓᐉᖙ࿢᠑Ī ෿Ⴒឞ⁚᠑႐⋠ᔟᦓጚᐉ࿄ၯඩྂ၊‹ჴ፽ᦓġ ĩ၍ᔟᦓᐉᖙ࿢᠑ĪġĩዀᏸᩝἚඩ⁠␍ඩ⁠᠘ዃ⁚ඩġ រ⎴ᗒඩᙐᓀඩġ႐⋠႓ႋඩ႐⋠ኊဏ࿄ၯĪġ ෿ᵈ⁚ሦᓃᆡᰍᠳွĩĶıᮚᓃྗᆡᰍဇ⁚Ī ၉Ⴎ⊴දĥijĴġ ႙ᓃ⊴දĥĵĹ ෿ᵈ⁚ዊ⊓ĩᗛᾫዊ⊓᠑၍ᝈᔷᗘᔏᬛᾴ᠑Ī ෿ᵈ⁚ᘤᾘඪឌ‹ඪᜎᜃძᲮඪᗉᰥ᧱᎐ᠳွ၏ἄ ℸዪᗒİቷᚲᗒදĥĺĹġ ᣸ሀ⊴දĥĺĹ ෿ᵈ⁚၉ᑨᾲ᎛ᗒ ළᆐྂᐸ࿹Ⴖᐉᖙඩྂᥒሤၰᄌ࿹Ⴖጚᐉ᫶ᇶෆ

ᘓᤷ࿄ၯ

ńŔŕĤijIJıııĺķවĵı

ņŮŢŪŭĻġŴźůŨŵųŢŷŦŭŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ ့ྜဏဓ჌ཕ⊡ဧཁᖄඩġ ሖᦺྟኡඩ∙ሑᎫᶗ

łŮźġōŪŢůŨġឿཱቼ

ᜥྙᜥᷔ᫯ᷳῈᠱඪᛐኡ᱙ᓷġ ῈᠱĬᛐኡදዄᥤᵘ࿹ᥤġᔟᦓġ࿽ምġམᗽġᵫ࿽ ġġġġġġġġġġᩝῈᠱᛂྃᜥ᲎ īġიᎺᓃᥩĸྰᦔġġġ īġᒚᖛᣥᥩ࿽ምዃḰྰᑣġĹྰᦔġġ īġᝣᖄᒐ፩ᵰ∲ġĸྰᦔġġġ īġངᝧ᪜ᎺᔟᗧሐዄġĹྰġġ īġ᪩ུཥᖔᦡġĺྰġġġ īġཆᲫ᭄ġĹྰġġ īġဖ␲⃿ᖔĸ࿈ġġĥijĴĹตῈᠱ īġ࿈့ඪ↢ᜥඪᩡᎺඪᐹᛣᗶඪṱᑠඪ῔Ⴖᦔ īġᓃድඪᓃ࿹ድඪᕯᏬႤᩝijᛂIJඩᩝijᛂij īġᓃᄁྐྵཀྵ᲎දཁ࿈ᦔඩ∇ᎄུඪᵴᘓᄩIJĸᕝඪልኜᛐ᩸ඪፌᇹĬ႒ᦾⅲጸ᧱ ᩝijᛂIJġ ཫᖏᇹඪዄᥤᵘ࿹ᥤĵ࿈ඩቢ཈ඪྚ࿶᧝ ᩝĴᛂIJġ Ꮊ࿹ᔃཀྵဣඪ⃿᠐ḯᏚĵ࿈ඩቢ཈ඪယඪྌඪྚඪ࿈࿶᧝ ġ ᄁᎺဤ⃿ĸ࿈ඩ᛭࿈࿶᧝


Q34

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴ġġġ㞮㢮⋼

ᡱ᫓ⓙ⍭

ዯ᎚⋆ឈᖬዹ≥ᱠ ᑤᙐᬻ⃩ጙᒯ᠍ឈ ỉ⍿ᒯᑤᐩᘍ⛿⛈ᑤᜳᓐἛᴒίᛵ៝ᙐᏥᘐጃ⒫ᬗᐉᓟᬻ⃩ጙᒯ᠍ឈ 栆⋴⡿⨒虇卹ijıIJĵ〃⁴ℕ虇ⴒ䠓IJij朢 幼⧃⾁伢杫朘―Ķ朢虇军㍘屁䮔䠓䏸㫼 ᛵ❢ዾᅗ⟇Ꮠᬷᗯ᱑ᣥ፺ṜĶ↝ፅᛵᦫ♴⋆ឈᛵΆᯆᅗ᎔፛ᓆᎤℚᗥᑺ⚆ 慠〃΅㾪ⶠ―ijİĴҸ ᛵᢽጙᕰᶠᅙ ⢷ijııķ〃虇⪶嬎㺚⥝䠓幼⧃㛅⋴䉉 ⢷㜿⽭㛎〫㑡令㔴╦ᾏ榔Ķ〃帰㛎 宗␒Ὶㄛ虇⽭⢿㝈帰㛎⭣♰㢒◷ᾘ⁴Ķ 䫷⶜梅䫷憩懝䛀⽭〫㔴䴰⪶嬎㺚⥝䠓Ὴ 嬐㛎〫␮劌Ҹ ⽭ 〫 䖍 ⢷ ╾ ⁴ ⎉ ⚽ ⒔ 㑻 ⏜ Ń Ţ ť Ŧ ųġ ŇŪŦŭť㯮⧃☛⪶嬎㺚⥝㷃⑨⷏䳘幖䚱Ҹ㳳 ⪥虇⽭〫‵╾⁴㔷冊⪶嬎㺚⥝⾑峿㢒䠓 㸉⴩ҷ䧃⩭⽴㢒▗亓虇⁴╙凧屚㎥孲⊀ ⋻⑨♰Ҹ ⪶嬎㺚⥝䫍Ⓩ㻊怜⁉⩺㫙㧋㐈寤 尹處Ӂ憨㞾槾䫉憨↚⢚ⵅ⢷⋚䗭㜾嘑☛ ↨₊俌伀䐈㢦㟽㹊ᾚⶖ㢒崙㎟㆝㮲䠓ℚ ⳟʟʟ⫹廿㎠↠䠓㲙⎸☛Ὴ㲙Ҹ㎠↠⬑ ⃤⃫䉉ⷔ㶠╊屖⎳虚㛎〫䠓㲙␪⍛此㝋 ⷔ㶠Ὶᾙⶖ㢒崙㎟㆝㮲虚㎠↠㳲■嗦⩭ 䠓㝴ⳟ⏜懁虇⃯↠䠓⥝⾑╾劌㞾ᾚᾏ ↚蘼ӂ 柳棭⢿㝈帰㛎⭣♰㢒Ὴ⾼⣝⵶䂱⭕ ⭣₊⁉戇虇▵⏖ⶖ㢒䛀⁥⶜⪶嬎㺚⥝懁 姛䡲䣲Ҹ⣝⵶䂱⭕姷䫉虇⁥䠓欥嬐⽴⃫ 㞾㸉⴩⽭〫厖⪶嬎㺚⥝㛎〫‡⑤䠓㝈 ゞҸ⃕⁥᾵㸡尹㞝⪶嬎㺚⥝⾑朆☛⾑峿 㢒ⶖ㢒Ⅼ䛨䚩灋㲙␪Ҹ ⌀☛灷䷜䠓⪶嬎㺚⥝⾑朆嗪⴩ⴘ姷 䫉虇⾑〫╾劌㢒⋴䮮㹤柱㒠㎿憨㲰㔴䴰

㸉⴩Ҹ ⏪⢷ᾏ↚㞮㢮⏜虇㜿⽭䫍Ⓩ‚⑨も 㑡令㔴╦ᾏ榔帰㛎㜃榢宗␒虇憨榔宗␒ ら峿孲⊀⪶嬎㺚⥝IJıı▜⋻⑨♰ҷ⏙㾪 ⾑〫朚㚾虇⁴╙ⶖ⪶嬎㺚⥝㢏⪶䠓ᾏ䏖 䰉⢿⎉⚽仵㷃⑨⷏Ҹ⽭〫姷䫉虇憨榔宗 ␒㢹劌仵ᾏ䢃⡃捜↩広⽭〫幖␸䠓⪶嬎 㺚⥝㕟K彂⪯䠓帰㛎䯸⴩Ҹ 䛀㝋幼㫼ᾜ㟾虇⁳⪶嬎㺚⥝䠓帰㛎

Ķij⊓⋒虇╊〃⏖彛厂ijĶ⊓ķııı喻⋒Ҹ ⢷幼㫼⬌㟾䠓㟑↨虇幼⧃䠓幖捠㻐⑤彂 ⁴㚾㘟⾑〫朚㚾虇⃕䖍⢷虇⬑ᾜ⪶⿔⏙ 㾪朚㚾虇⏖桲憒娺㔴䴰䠓☌懚Ҹ ⣝⵶䂱⭕姷䫉虇⎉⚽⪶嬎㺚⥝㷃⑨ ⷏㞾孲㸉封⾑帰㛎⡿桲䠓㢏ℂ㝈㹤虇╾ ㉫ⴒ㑡令懁姛䭐㢘⒥Ҹ柳棭⪶嬎㺚⥝䠓 帰㛎䑏㹐㝋Ķ〃⋶㢘捜⪶㛈✓虇▵⏖憨 㲰㔴䴰宗␒ⶖ䉉㢮Ķ〃Ҹ

Ψ㜿䄳嬎⽭㛎〫◷ᾘ㔴䴰䆤卷䧃䚱䠓⪶嬎㺚⥝Ҹ

ṑ᫜ᗒ⑬⁞ᑿ➦ᒩ ⍆᏷᫈ᑺᔽᑂᙺ▷ ҿ亟亓㵞㝴㜿凭Ӏ⧀懢虇亟亓⾑ ⋻㦰橾⦑㢻ⴇ〃䲻‛㲰⇫㳱K㍘㐺圸 圓檔Ҹ 亟亓⾑⋻㦰䲻ᾏ㲰⇫㳱K㍘㐺圸 㞾⢷ĺ㢗⎬虇䜅㟑ᾏ‪橾⦑䠓㐺圸檔ᾙ ⎉䖍㾀伯吁㜠灭虇K㍘⛕娺慺⡭㛅Ҹ 㐺圸㢻ℕ⢷IJı㢗ijIJ㝴⾁伢ㇱㄸK㍘虇 ⃕㝋◷‛⌜㲰ᾚ㥅虇┮⡯㞾ᾏ▜ⴇ㦰 分♰䠋䖍ᾏ₅㐺圸崙吁Ҹ 㛨剁⷏ⴧ♰テ屎虇封₅㐺圸ᾜ㢒 ⶜⇴う憯㎟─ⵂ虇ⴒ᾵㸡䠋梘虇⃕䉉 ―ⴘ⋷弆嬚虇⁜㸉⴩ⶖ㐺圸⡭㛅Ҹ⁥ ↠ᾜ䥴懢㐺圸⃤㟑㢒⌜㲰⡭⎿橾⦑Ҹ 㛨剁⷏䠋宏⁉梜ⷋ㜾尹處Ӂ㐺 圸K㍘㠺㟑⇫㳱虇䢃厂㏏㢘䜠㋽孲 柳Ҹӂ 俌扷宼⢷㞝ⷋ垖懣⽭䠓㐺圸K㍘ ⛕ŔŤũŸŢůĨŴ橮♐⋻▇虇⌅䠋宏⁉⾒栕 ₾㧋姷䫉虇⋻▇㳲彮亟亓⾑〫▗⃫虇 ⷀ封₅㐺圸䉉⃤崙吁懁姛屎㥴Ҹ⁥ 尹處Ӂ㎠↠㳲⡃刔⶜ㄔ㳳‚虇䢚䢚㞾 ▵㢘₊⃤幹亯⛞槛Ҹ㐺圸K㍘⾁伢⇫ 㳱虇䢃厂屎㥴ⴛ㎟Ҹӂ 宧撓槾䫉虇ŔŤũŸŢůĨŴ彮⾑〫䷌㢘 ĴķIJı喻⋒▗亓虇䉉亟⾑⋻㦰K㍘橮 䏸虇▗亓䛀ijıIJĵ〃ij㢗朚⭚虇厂ijıIJĹ 〃IJij㢗ⷕ䂎Ҹ 亟亓⾑ⵅ朆凾㢒Ὴ⾼㏃似㜾姷 䫉虇⾑〫ㅔ榗⇩灭‚㉔虇⁴䩉Ⅼⴇ㦰 橮䏸幹亯Ҹ 柳―㐺圸Ὶ⪥虇亟⾑⋻㦰橾⦑⾁ ㄭĺ㢗ijĺ㝴弆⇫㳱K㍘桭刘虇┮⡯㞾 ᾏ▜⽴⁉⢷ᾏ₅㍘封䊰氷䠓桭刘ᾼ䠋 䖍―氷Ҹ憨‪桭刘䛀俌扷宼⢷ㅆ⽭䠓 ŔŐŎŎł橮♐⋻▇K㍘虇ⴒ姷䫉㳲彮亟 亓⾑〫▗⃫懁姛屎㥴虇䡽⏜㢹䥴桭刘 㢒⢷⃤㟑ㇱㄸK㍘Ҹ

᧣ᜀᎩᾜᎈᒞ᪗ġ᩶ጰ῜ᦫ⚆᧷ᎉ 㯮⧃⢚株╲⹇䠓㼆杫ᾏ■⶜橮♐䡳㥴⡃㧋虇憨ᾏ 灭䍀㊪儝橮䠓啾婣㶠䣍㝸⾁榧㛨虇⃕娺峵䐻❔⎉⛞ 槛虇┊㞾ⶠ㜇㧗ℚҸᾏ▜啾婣㢈⋗䚮⢷㺪㣘䩾⢚株㯮 ⧃ĩōłřĪ⋴⨒懝杫㟑㑘嗦䠓姛㣝䵀娺㯮⧃⦆⑳䠓㵣㧋 䐻ĩŃŦŢŨŭŦĪ❔⎉⛞槛虇余样ᾜ㛍虇㢏仑䠋䖍䢮䰉⒔婬 䏪刘‍虇᾵僿㳍Ĵıı⋒Ҹ 㢈⋗䚮尹虇⁥⏪ᾏ懁⋴㼆杫㰱㥴Ⓩ⥮虇ⷀ㢘ᾏ桊 㵣㧋䐻㐢⒔虇㼆杫峵♰⋗㞾寱⛞⁥㞾▵㢘懤䬐♐虇⁥ 刾⴩䠓姷䫉Ӂ㸡㢘ӂ虇峵♰样│嬐㷑㏢朚姛㣝䵀㥴 毦虇冊㐍―ⓙ⪸΅㸡㢘䠋䖍Ҹ㢈⋗䚮尹虇Ӂ峵䐻╹䚷 ―ᾏ䭡斧䩉⴩虇军⁉⽴冊㐍―慠ijı⎕斧ӂ虇㏜㐍⎉ᾏ ↚⶞⒔䠓䢮䰉⒔婬䏪刘‍Ҹ 㢈⋗䚮■㼆杫孲捚尹虇⁥ⴛ⋷ᾜ䥴懢㢘䏪刘‍虇

㍘封㞾⁥㵜嬹⢷⿺␸㏢⒔䠓㟑↨㛍⋴䠓Ҹ㼆杫⡭䳣尹 Ӂ戲ᾚᾏ㲰虇屚⃯㵜嬹ᾜ嬐⌜⿅―Ҹӂ㢈⋗䚮䊰宏⁴ ⶜虇ῥῥ倂―Ĵıı⋒䠓僿㳍Ҹ⁥㊮㳝尹虇」ⓒ▜㝔ⴱ ▛㟑⋴⨒虇㚫⿅䠓橮♐䮽槭⃤㳱ⓒ䮽虇峵䐻ⷔ䋅劌⢷ 㾆桫䠓☂懢ᾼ虇凭⎉䢮䰉⒔婬䠓䏪刘‍虇䢮㞾⪶㊞ᾜ ㄦҸ 㢈⋗䚮㕞慿⶞峵䐻㵣悒╚✓虇❔⎿ㄛ虇ⷀ䚷ᾏ桊 䎹ⳟ㖼⢷⁥䠓姛㣝䵀ᾙҸ⶗㫼客䑦⾺㫙⋗䚮㒖⎉虇⶜ 㝋峵䐻㶠䣍╾劌㢘ᾏ↚尳Ⓩ虇峵䐻㞾㒖ㅆ⢚灠剛憨㮲 䠓⪶⤚䐻虇憩⿇悒㢘㛊㙙ㆶ虖军㯮⧃㏏䚷憩⿇䉉Ӂ❔ 䐻ӂ虇㕟挡悒⶞虇ㆶ㧋╚✓ᾜ≆⁉Ҹ ᾏ去尜䉉虇䑦䠓❔孉㞾⁉槭䠓ĵı厂IJıı↜⁴ᾙ虇 㜃汣䠓❔孉棗㛞〵㞾⁉槭䠓IJıı厂IJıı喻↜虇ᾏ桊╦

Ψ╦懝䐈客䠓⶞䔄䐻㳲ⓣ␸㼆杫⁉♰㥴㐍懤䬐♐Ҹ

懝客侃䠓䑦虇╾⎕愷⎉IJı喻䮽⁴ᾙ䠓☂懢Ҹ⦆㹤扷朏 憩⿇客侃䑦╊凭⎉㥟ᾏ䐈⴩槭⤚䠓㶲☂Ҹ


Q35

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᫓ↂᢢℎ

⪶宗懼㏢‑ġ 㜖兯䕙ᾙ寃

ᢒ᪓᪇ᷮᕰᆛᰉ∟ᆜṎ᫓Ồᕉᣵ ᢒ᫓᪓ᶟᛈ᪇፶᝟ᓆ Ꭴ⌀⍘ᙨᷮᘷᅗ។ᢒ᫓ ៝ᙐᏜṎᐧ⒫᫓Ồᕉᣵᅗጭᨬ᭘᪳ ᰉ◪∟ἭᛵᶗᔫᅙᒀᓖᕰᥒᏞṚᢒ ᫓ᰉ∟ᛵᢤ
ᅙᣌᡐ፲ℋᠵᛵ៝ᙐ ᜨᚘᅗ᫶ᐿ᲌᪓ᛈ᪇ጆ᷽ᅙ

ᢒ ⢚汧䳘㹤柱Ĵ▜幖㾀㹤ⴧ婐⴩虇欥 䢇㜖兯䕙㛎〫䊰㲙✽㝈棱⑤䚷姛㛎 㲙虇⛮⑤ҿ捛㜾㢻㨬亓Ӏ䲻Ķı㨬Ҹ㜖兯 䕙㝋IJı㢗⎬ⴲ⾒咀⢚ⶖ㝋㞝〃Ĵ㢗〤⏜ ⛮⑤ҿ捛㜾㢻㨬亓Ӏ䲻‣ⓐ㨬虇㳲ゞ朚 ⛮劺㳟䮚〞Ҹᾏ㝵⛮⑤榗㝋⋸〃⋶ⴛ㎟ ⓣ⛕劺桱㳟䡮Ҹ⃕汧柱⎳㸉㒖咀㛎〫呴 嬐⛮⑤劺㳟虇ㅔ榗⋗䔁⢚㢒姷㸉憩懝Ҹ 汧䳘㹤柱欥⾼㹤ⴧ㏧欻㜾姷䫉虇咀⢚㍁ 㹤㢏⦉㢻䠓嬞⏖㞾虇⢚㢒㙐㢘㢏汧㲙 ␪虇╾⁴⏅⴩☛╥㼗₊⃤㹤ㄚҸ㢹伢⢚ 㢒㐈⍕虇㛎〫㸡㢘㲙␪⛮⑤劺㳟䮚〞Ҹ 欥䢇〫䠋宏⁉姷䫉虇㛎〫ᾜ㢜ㄭ㹤 柱䠓憨ᾏ婐㸉虇ⶖ■㢏汧㹤柱㕟⎉ᾙ 寃Ҹ㛎〫ᾜ㏢䴦崢憨ᾏ婐㸉䧃⩭咀⢚⛮ ⑤劺㳟䮚〞䠓㟑朢姷虇ⶖ個倛⦆姛┮⴩ 宗␒Ҹ䠋宏⁉姷䫉處ʥ㎠↠䠓宗␒ℬ 厙㞾⢷Ĵ㢗〤⏜⛮⑤䲻Ķı㨬虇㎠↠䢇ⅰ 㹤ㄚ㟑朢姷㍘封⋐寀憨灋⇩ҸʦῊ嬐╜ ⶜灷⽴灷姷䫉虇汧䳘㹤柱⎳㸉㒖⎉虇梏 伢⢚㢒憩懝㏜劌⛮⑤劺㳟ⓣ⛕虇テ屎㜖 兯䕙⢷ⓣ⛕㨬₅㝈棱虇ㅔ榗屽寱⢚㢒峿 ♰Ҹ⽴灷灷泐扬䏍幢☋丁劺㳟ⓣ⛕㍘封 嬐㢃憞㞝Ҹ⁥䠋姷刁㞝尹處ʥ㢻㧗⎳㸉 ⎇槾㛎〫ㅔ榗䱚│ⶖ䩚⛕㨬₅憐⎿⢚ 㢒Ҹ⽴灷⶙捜咀⢚⁉㶠庙㎟劺桱㳟䡮䠓 㸉⴩虇⃕⢷劺㳟㨬₅䩚⛕㝈棱虇ㅔ榗憞 㞝⒥虇⢚㢒╾⁴⛞帻Ҹʦġ 㛎〫ㄚ⾺䯀虇㢏汧㹤柱宑㝋ᾚ㢗Ķ厂 Ĺ㝴ⷀ㢻㧗厘姛凕宙Ҹ⢚株幎㞢⪶卲梜 䖕㤦⢷■⢚㢒䠋宏㟑尹虇㛎〫⶜㹤柱婐 㸉㊮⎿⫀㢪虇ʥ咀⢚⢷⢚㢒㐈⍕䠓⋻㐤 ᾼ㸉⴩劺桱㳟䡮虇㛎〫㸉ㅒ⶙捜⋻㐤仟 㤫ʦҸ梜䖕㤦╗尹虇憨榔婐㸉⿅⎉捜嬐 ᾣ媖桫䠓㹤ㄚ⛞槛虇᾵テ屎ʥ㸉⴩⬑⃤ ⛮⑤䮚〞Ὶ⏜⵸㋝ㆬ捞㞾㳲䩉⇩㹤ʦҸ 咀⢚戇㶠⢷ķ㢗⋻㐤劺㳟ㄛ虇欥䢇㜖 兯䕙㢍㒖㜴ⶖ㢻㧗◙ᾙ㹤柱冔㊞⢷柊㘢 劺㳟㟑䮚Ҹ㜖兯䕙┮㊞㞾⾛㢪姛ℎ䠖ⵅ 䐈㲙⁴⛮⑤ҿ捛㜾㢻㨬亓Ӏ䲻Ķı㨬Ҹ▜ 儸ᾙ䛀▪Ὴ㙐㢘䠓咀⢚䠖ⵅ䐈㲙䖍⵵株 ᾙ⾁″䛀㛎〫⪶卲䳘⢷㸡㢘⢚㢒㐤䫷寀 ╾ᾚ䢃㔴姛ℎҸ䋅军䡽⏜⡯⎉䖍憨榔梖 㙋ㆶ⎳㸉虇㇟憯㎟咀⢚劺㳟㟑䮚ゅㄛҸ

Ψ┮寃⁉Ὶᾏҷ捠夜ₐ㫼ⵅ丂②虃ᾼ虄⢷↺㛵汧䳘㹤柱⪥嬚宧冔Ҹġ

儝凾䫍

᫓Ồᣧᓥᕰᰉ∟ġ ᙬ⟌⍊ᗯᐶ⍶ ⶗ⵅ㒖⎉虇䊰履㢏汧㹤柱䠓⎳㸉䉉 ⃤虇㢏仑抌ᾜ⪶╾劌柊㳱咀⢚憏⎉㳟 䡮虇⃕劺㳟㻍厖䛨㳟㻍Ὶ朢䠓滊䀬㢒㚃 ⪶Ҹ咀⢚䠓ᾏ‪㍁㹤ⴇ冔㙣㌑虇⬑㤫⢚ 㢒▵㸉―劺㳟䠓㹤㧗虇ⷀ㊞☂⢚㢒▵㸉 ―⋷㶠⋻㐤䠓仟㤫虇ⶖ憯㎟咀⢚䠓㍁㛎 ─㯮Ҹ ⇖⬑㢏汧㹤柱ᾜ㔷冊汧䳘㹤柱䠓⎳ 㸉虇⢚㢒ⅎ榗ⷀ⛮⑤ҿ捛㜾㢻㨬亓Ӏ䲻 Ķı㨬懁姛姷㸉虇仟㤫㢘Ĵ↚╾劌ㆶҸ䲻 ᾏ虇㞾⢚㢒▵㸉⛮⑤䲻Ķı㨬虇⃕憨ᾜ⪹ ╾劌䠋䚮Ҹ 䡽⏜⪩㜇⢚㢒峿♰㚾㒐䛨㳟虇⃕寀 ⪩戇Ⓩ䠓戇㶠㐤䫷㚾㒐劺㳟虇⪶⪩㜇峿

♰▛㊞戇㶠ㅔ榗ㄦ⎿⶙捜虇军ᾣᾏ㝵⢚ 㢒㢏ㄛ㸉⴩厖㛎〫䠓宗␒ᾜ▛虇㇟イ䠋 㛎㹊㾆‑虇ᾜ⎸劺㳟屖⎳虇ᾣイ䠋㍁㛎 ─㯮Ҹ寀⪩䛨㳟㻍峿♰槧㊞㚾㒐ⷤ朚劺 㳟屖⎳虇㨬₅㞾㛎〫姷㞝ᾜ㢒ʥ䧻劺 㳟ʦ虇䎼╥咀⢚䛨⢷㳟㻁✽ᾏ⾑⧃Ҹ 䲻‛䮽╾劌ㆶ㞾峿♰懋ℎ㛎〫⢷⛮ ⑤ҿ捛㜾㢻㨬亓ӀĶı㨬⏜㕟K㢃⪩㢘杫 屖⎳䳥䛴䠓専㉔Ҹ憨䮽㉔㹐悒㢘╾劌䠋 䚮虇⃕㳲㞾䡽⏜⋶朲⪶卲㊂戎⋜䠓Ҹ军 䲻ᾘ䮽╾劌ㆶ㞾⢚㢒姷㸉⛮⑤劺㳟䠓䮚 〞栆⋴匯嗦虇⶝厃欥䢇㜖兯䕙ᾜ劌⬑㢮 ⢷㞝〃Ĵ㢗〤⏜⛮⑤劺㳟Ҹ咀⢚Ⱑ汣㒖 ⎉虇⬑㤫㛎㹊亪㚍⡃捜虇㢘╾劌㕟⏜厘

Ψ㳁⛮⑤劺㳟屖⎳䠓㜖兯䕙䰐懖ʥ㚣彾 埝ʦҸġ 彾憞䫍 姛⪶戇虇⃕憨梏嬐ijİĴ䠓ᾚ峿柱峿♰▛ ㊞虇␯ᾙ䡽⏜Ⅼⴗ灷㚾㒐䔖⪶⿔榧⋗⽴ 灷虇⽴灷峿♰㍘ᾜ厂㝋悤宏㔰╥姛⑤Ҹ

ᰉ∟᭾ᴷᨿ⑹ᜇᅝᑺ◓㵎⌍ᑊ ╾崢㳟䡮㎟♰⢚⛮⑤劺㳟䮚〞䠓 ҿ捛㜾㢻㨬亓Ӏ䲻Ķı㨬䠓哘㙻冔姷䫉虇 咀⢚│ℎ㳲ゞ⛮⑤―劺㳟䮚〞虇ᾼ憣⁜ ╾⁴㛈崙Ὴ㊞╥㼗劺㳟Ҹ 咀⢚歟㳟䡮⏜⪶ℎҷ弆哘ҿ捛㜾㢻 㨬亓Ӏ䲻Ķı㨬䠓⋚䏍虃ŋŰũůġ ŌŦųų虄⶜ ŃŃń尹處ʥ│ℎ⛮⑤―劺㳟䮚〞虇⁜╾ ⁴㛈崙Ὴ㊞Ҹʦ⁥尹處ʥ呴ᾏ↚⢚ⵅ⾁ Ψҿ捛㜾㢻㨬亓Ӏ䲻Ķı㨬弆哘⁉⋚䏍 ⛮⑤―劺㳟䮚〞虇⌅ㄛ╗㸉⴩䛨㳟虇 虃⽵虄ҸҶġ 佁ᾙ⢥䏖 ㏏ 㢘 ⁉ ╾ 劌 㢒 ⶜ 㻹 幊 㟑 朢 ⓐ ⎕ 䚮 㶲 虇

⁥↠╾劌㢒嬐㷑⃯⁧⎉㛎㹊⁲⊈虇⃕ ⢷㹤ㄚᾙ⁥↠ᾜ劌⦔㒐嬐㷑⃯ㅔ榗劺 㳟ҸʦŃŃń尹虇⋚䏍⾛㢪咀⢚⢚㢒㎥⋻ 䣍虇⢷ᾏ〃厂ᾏ〃ⓙ⋶憞懝㐤䫷㎥䲻 ‛㲰⋻㐤虇捜㜿㸉⴩㞾▵劺㳟Ҹ⋚䏍㞾 垖㧋垼㛎〫槶⛞虇⁥姷䫉呴垖㧋垼憩懝 䓷䱚⋻㐤虇╾劌ㄗㅺ╾⁴␯⋴㳟䡮Ҹ咀 ⢚汧䳘㹤柱婐⴩㛎〫榗伢⢚㢒憩懝㏜劌 ⛮⑤劺㳟䮚〞ㄛ虇㳟䡮⦆⭣㢒䠋宏⁉姷 䫉虇⎳㸉㞾咀⢚⋶扷㹤ㄚ厖㍁㛎䮚〞Ҹ


最新一代骨關節高端產品,哈佛頂尖醫學團隊科研成果,榮獲五項美國專利

超值酬賓優惠

買1套,第2套半價

Buy 1 Get 1 50%off(set)


Q37

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᫓ↂᣉṊ

䜠⃋㧗₅懣ķı弆ġ 婬∨䔁㇟ㆥ⎕ⳟ嬻嬵

⇞᫓᢬ḻ⋥ŊŔ₺ᱜġ ៻Ꭴijıᑀộ⃨᎐ὤᜇ ⇞ ⢚梊嬥ᾏ╿慠㝴㖃イŇŶůŬŦ≂Ⱑ桕 ⢧ㄭㅆ⢚恜‚╜屫⧀扷朏ĩŎłŅĪ䔁 ㄦ䠓㼗ㇾ䯀虇憨‪ₙ㜾垼㬄䱾Ὴ儸冔⁴ 䛂屚␯⋴ㅆ⢚凾戵⢚柁恜䠓㝈ゞ虇㝷⢷ 䔁ㄦ恜‚客侃Ҹㅆ恜乍叾䠓㳵⟷婬∨☛ 客侃娺尜䉉⶜ŊŔ㇟ㆥ⎕ⳟ榦⌆◇イ␪Ҹ 㝸⢷⁙〃Ĵ㢗虇ㅆ⢚恜‚╜屫⧀扷朏 帯帻⁉ńũųŪŴŵŰŧġ ňųŢŮŮⷀ⾁⢷㔴╦ㅆⰡ 㔰容㟑䠋⎉峵◙虇尜䉉凾戵⢚柁恜⳧⢷ 娺ₙ㜾垼㬄䱾Ὴ儸冔䚷⃫ʥ客侃䍮ʦ䠓 ╾劌Ҹ 桇 ⷻ ㅆ ⢚ 欽 ⋚ ≂ Ⱑ 桕 ⢧ 虃 Ň Ŷ ů Ŭ Ŧġ ŎŦťŪŦůŨųŶűűŦ虄䠓⪩ⵅ⧀䱯⧀懢尹虇 ㅆ⢚峿㢒⢷㢹ℕ」◷⋶䦣䰅⶜㜿⌄懁姛 屎㥴䠓㹤㧗⋶ⵈ虇⁴⏅㳱㬄䱾ⳟ䂁憞⎿ 恜ᾼ虇䔁ㄦ㳵⟷ℎ䚷客侃Ҹҿᾼ⢚㜿凭 佁Ӏ⧀懢虇⃫䉉㍘⶜虇ㅆ⢚凾戵㛎〫⋶ 朲⁙〃Ĺ㢗⾁㸉⴩虇⁙ㄛ恜‚╜屫⧀扷 朏㍘⵸㥴㏏㢘䛂屚⋴ₜ⁉♰䠓剛㟾虇⁴ 㥴⎉⌅ᾼ䃪坞䠓ₙ㜾垼㎥⌅⁥ㆶ幹䠓㬄 䱾Ὴ儸冔Ҹㅆ⢚㛎〫戓宗␒憩懝ⅽ㛈⩺ ⌄㹤ℕ⡯㍘㢏㜿䠓ⴘ⋷ヱ⑱虇戎⋜䃪⢷ 䠓㇟ㆥ⎕ⳟҷ㬄䱾Ὴ儸冔☛⡃捜䐾價冔

⇞᫓ⓨᖺ᫓ᖿ᢬ ᙬᏩᰳᥒᙤ᯸▧ᆛᐖ ᴒ✢᫓ᆜĩŊŔĪ₺ᱜᘍᓗ ᏸᅙ⍙⇞᳂Ჸ῔ᅗ⇞᫓᢬ᗇ፜⏮ Ჸᱡ᜴ᯀጦᬙᾤ᫓᢬ḻጱ៻Ꭴijı ᑀᐖᴒ✢ộ⃨᎐ὤᜇᅗᐹ᥸┯ᑺ ķıᩪ⃎ᓃᦆᐝᏩᑋ⊷៻ጱᅗ៝ᙐ ឝᏖᬙijıIJĸᑧĸ፸Ḷᘬ⁝ᙰᑺᓒ ⃣ᛵỉᓒḢᒭ᡽ᴗ⊷៻ᅙ

ŊŔᯱᛓ፯Ꭱ☠ᐤ ᭖ὧ⍓጗ᡚ␴

Ψㅆ⢚凾戵⢚柁恜㎥㳲娺㇟ㆥ仓俣ʥₙ㜾垼⢚ʦ䂁憞☛⎸䚷Ҹ⢥䉉ㅆ⢚恜栙⢷╒␯⵵ ㎿₊⑨Ҹġ 彾憞䫍幖㜨⢥䏖 䅺䚷凾戵⢚柁恜㕟K䠓客侃Ҹ 㛗虇ㄭ军㢘㢪㛈崙憨ᾏ⷏棱Ҹㄭijııĸ 㧈㙩䖍姛䠓ㅆ⢚⩺⌄㹤虇╹㢘⢷⩺ 〃厂ijıIJķ〃Ĺ㢗虇ㅆ⢚凾戵⢚柁恜⌀㥴 ⌄⋴ₜㄛ㏜劌⶜⌅懁姛ⴘ⋷⵸㥴Ҹ⏜慿 ⎉ijĵ▜恜栙㎟♰⌆㢘ₙ㜾垼㬄䱾Ὴ儸剛 ⶜⩺⌄㹤⃫⎉䠓ⅽ㛈榟宗ⶖ㝋ijıIJĸ〃䚮 㟾Ҹ

᭚ᓗᗉ፜ᕀ᢬ġ ḢᕔŊŔᆛᣌᱣᆜ ⢷ₙ㑘⋚㛎〫恜㛊㏢䲻‛⪶⥝⾑ 㗸垖䏍䠓㎿‚䓅拲Ὶ株虇⢷㛧⎸‭⁴ 〺䏍ㅆ㝞䉉欥䠓╜㐦恜虇⢷儝⢚㚾㖃 ᾚ虇ķ㝴朚⭚⶜㬄䱾仓俣ʥₙ㜾垼⢚ʦ 虃ŊŔ虄䠓⪶㢻䍮ҷ⵵株ᾙ䠓ʥ欥抌ʦ 㑘⓰虃œŢŲŲŢ虄⾑䠋⑤㛊㙙虇⁲埮 ʥ》䠋㑘〤㹂㌳ㆡʦҸ 儝⢚㚾㒐䠓㛧⎸‭╪恜ʥ㛧⎸‭

Ψ㛧⎸‭㶠Ὴ␪捞汧ⷳ厘姛宧冔㢒虇ⴲ ⾒䠋⑤捜⫹㑘⓰⾑䠓㛊㙙Ҹġ 彾憞䫍

㶠Ὴ␪捞ʦ虃ŔŅŇ虄䠓䠋宏⁉嬎㺪姷 䫉虇⁥↠⾁⢷㑘⓰⒦扙䠋⑤㛊㙙虇戲 婞彬㑘⓰亓⡪ⓐ⋻捛Ҹ㛧⎸‭㳵婬␪ 捞㞾㛧⢚〺䏍ㅆ⁉ҷ柎㑘₾⁉╙⦉䣲 ㄡ╊〃仓㎟䠓凾䡮虇⁴〺㝞䠓⁉㶠Ⅼ 崆扷栙虃Śőň虄䉉Ὴ␪Ҹ儝⢚尜䉉Śőň 㞾⶜⁧ʥₙ㜾垼⢚ʦ䠓㢏㢘㛗␪捞Ҹ 嬎㺪姷䫉虇憨㲰宗␒⾁䀥∨―㜇 㢗虇ķ㝴朚⭚䠋⑤㛊⑱Ҹ封仓俣䜅⪸ ⢷㑘⓰⁴⒦ⴘₙ圸䠓宧冔㢒ᾙ䠋姷刁 㞝虇㒖⁲埮ʥ》䠋㑘〤㹂㌳ㆡʦ䠓姛 ⑤㞾嬐孲㛍㑘⓰虇㢘ᾘ喻▜㳵婬⎕ⳟ ╒␯Ҹ 㹤⢚⢚柁扷朆②ㅆ捛㞑䜅㝴尹虇 样嗦ₙ㑘⋚㗸垖䏍㎿ㄈ䠓㔷懁虇⶜ ʥₙ㜾垼⢚ʦ䠓㛊⑱⾁懁⋴捜嬐栝 㵄虇⃕㞾ʥₙ㜾垼⢚ʦ戓⳧⢷⒔㑻㑘 ⓰⢷⋶䠓ᾏ⪶䏖⑱␪䵓⢜虇嬐㾔柳

ʥₙ㜾垼⢚ʦ⑱␪ⷀㅔ榗懁㛊㑘⓰Ҹ ⁥尹虇╊〃IJIJ㢗IJĴ㝴⶜⾃灝䠋⑤亊⎦ ㇟ㆥ嬁㙙䠓☌⁳☛㒖䫉虇ⷀ㞾ㄭ㑘⓰ ᾚ懣䠓Ҹ⁥尜䉉虇⶜ʥₙ㜾垼⢚ʦ䠓 ╜㛊⋗ㄭ㗸垖䏍朚⭚虇⃕㞾⫹╥㑘⓰ 䠓㎿ㄈ΅⑱⢷ㅔ姛Ҹ②ㅆ捛㞑㔡柳― 嬎㝈⢚ⵅ■㛧⎸‭㻍懲⢿棱扷栙䠓╾ 劌ㆶҸ⁥姷䫉虇孲㛍㑘⓰䠓₊⑨ⶖ″ 䛀䜅⢿㳵婬仓俣ℕⴛ㎟虇⢚株凾䡮⏖ 個倛㕟K䰉ᾼ㏢㙙䳘㚾㖃Ҹ 㳳⪥虇ₙ㑘⋚䐈䮽扷栙㝴⏜ⴲ⾒ ⫹╥㗸垖䏍⾑㤀扷⋼↚Ⓩ虇懁ᾏ㳴侽 ⶞⶜ʥₙ㜾垼⢚ʦ⑱␪䠓⒔⢜⢗Ҹ㙩 ⧀懢虇样嗦㎿‚㔷懁虇ₙ㛎〫恜䀥∨ ⢷㗸垖䏍⾑⋶厖ʥₙ㜾垼⢚ʦ⎕ⳟⷤ 朚⾆㎿虇⡯娺⡿㗸垖䏍䠓。㶠⁜弔懝 䠍喻虇⾑Ⓩ⁉╲䮯ⵕҷ㏎ⷚⵕ桕虇㛎 〫恜╾劌棱卷㜇◷䚩厂㜇㢗䠓㎿沴Ҹ

ㄭ娺ₙ㑘⋚㛎〫恜㛅ㄸ䠓㣠唙婞虇 ₙ㑘⋚⩺⌄㐍⎿ʥₙ㜾垼⢚ʦĩŊŔĪ䠓㜖 ₅☛㼆⧀虇専亿⢿杰慿⌅㏏らʥ♗捛䠋 ⢚ʦ䠓䢇杫嬞⴩虇ㄭ䛆ㆶ沜沩朆〵ҷⶖ ⬂ㆶ嬥䉉ㆶ⬃虇⁴╙▛㊞╒厖凥㎿䠓⁉ 封ⴇ兡⬑⃤ㄏ怺ᾙ伐䉇プҷ㆝灋䦜榼 䳘虇⁳⁉ᾜⵡ军㋓Ҹ ҿ⪹栌⧀Ӏ⧀懢虇ㄭ憨‪ヸ吁㼆 ⧀ҷ⶞⌙ⳟ╙㜖₅ᾼ虇╾䢚⎿ʥₙ㜾垼 ⢚ʦ㬄〵捜嬥䚷⁥↠㏏岑㳲䩉䠓㝈ゞℕ 䴰䖕ʥ♗捛䠋⢚ʦⳟ㶠Ҹ㢘」▜憒⎉䠓 㣠㶠姷䫉虇懤╜嬞⴩冔ⶖ╦⎿⡃╁㎁ 埤虇ℚ⬑䜅䣍懼⎿椼⎠虇㎥㞾娺憐⎿㗸 垖䏍懁姛埤㸉Ҹ⧀懢㒖⎉虇⩺⌄戓䠋 䖍㢘ᾏ㢻Ķ榐䠓⶞⌙ⳟ岪慿嗦⬑⃤倂亜 ʥ⪸屁ʦ虇⪸屁䉉柎㑘₾尭ʥ㏝⓰䐈ʦ 䠓㊞峾虇姷ʥ䃣㽷ʦҷʥ亣㽷ʦῚ㊞虇 憞懝″⁧ʥ⪸屁ʦ╾ℎ卹⾀䠓帰䚱㢃␯ 䃣㽷Ҹ憨㢻⌙ⳟ䠓ⶐ棱⓿㢘捠㏚旁ҷ昌 ㎡☛⶞瀴䠓⢥䏖虇㸡㢘倂亜ʥ⪸屁ʦ冔 ⶖ娺㎁僿虇㢘倂亜冔ᾜ履㞾ᾜ⑤䚱ҷ㸌 恙㎥㞾▵㙐㢘灒捠虇抌娺専亿宧撓Ҹ ╵ᾏ㢻丘吁䠓⶞⌙ⳟᾼ虇⏖㞾⎦― Ĵij榔杫㝋⬑⃤⶜ㄔ戲‪娺Ⅷ埫䠓⬂ㆶ䠓 ⛞䳣槛虇⌙ⳟᾼ⵺懢ʥʢₙ㜾垼⢚ʣ汧 亩䫭分⁉♰㢘㲙㐙⬂ㆶⅧ埫⎕拜仵封仓 俣䠓㎿⩺虇戓╾亜棭⡭㛨ㄡ⬂ㆶ䉉⭍虇 ⃕㞾╹劌厖⌅ᾼIJ⁉䠋䚮杫⅑Ҹʦ ⢷ʥₙ㜾垼⢚ʦ伀㹊ᾚ䠓䫍㢒」῝ 㸡㢘₊⃤⮪㮑虇佁仰ҷ概㮑╙㏚㯮憩宙 娺ᾚ⁳䬐㳱ℎ䚷虇ⴛ⋷柊㝆伀㹊ᾼ䠓ⷔ 㶠䔁㈘⪥䛛㜿凭䠓㲙⎸Ҹ⢷封ⴲ≂㼆⧀ ᾼ虇憨‪凥㎿冔⎦―ijı榔䖕䛀虇■㣠㶠 姷䫉梊嬥䵏䡽⌅⵵㞾≆樷㛦Ⅶ䠓Ҹ ㄭ㗸垖䏍憒⎉䠓ⷔ㶠姷䫉虇㣠ᾼ䠓 䛆⁉沜ⳟ娺嬞⴩嬐䛨⎿ᾏ⴩䠓朆〵虇⬂ ⁉⏖㞾榗ㄭ榼嘨⎿匂虇懤㹤嬞⴩㟑虇ᾗ ⪺嬐㢎⁥↠㔴╦椼㏢Ҹ↧呴㢹伢⋐寀虇 尿΅ᾜ⍕桱朚㗸垖䏍虇憒⎉䠓⁉尹⁥↠ 㙣ㅒ娺㐢ㄛ㢒懼⎿㭜㜒Ҹ


Q38

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᫓ↂᣉṊ

ጟጮ➦ ᆛ⃑ᖊᆜ ድ ᆛዯ╞ጌጰᑗᨆᆜ

ᘐᏧᛵᏖ⌝ፇ⃃ጙ⍆ᦄ Ẁ䞍ᅗዯ⁝⁝➔ዷ᮴፯₴ ᕥᅘ⍕ᚈ∻ᓱᅙᡥᵩḸᅗ⍯ ╤䞍ῆᎤዯᣥᖮᷕጟጮ᚞ᾜᣃᗤᛵዷᅗ ፯䞍ᴄℜᷕ◓᪳ᛵ ␓ᅗ↹Ꮏᷕ᩷᱘ ⍆᏷ᅙŃŃń។ᎤᅗጟጮᏥ⑬៦ᆛᔺ∛ጙ ᗐᆜᅙᵩᒚᅗᕆវጛ⑙ᤌድᅗᕆᏏ᫥⑙ ᑴᯆድᅗᕆᚷᾜ⛢ᤍᙹᗔድᅗጟጮᆛ⃑ ᖊᆜድᅗ᳍ᆛዯ╞ጌጰᑗᨆᆜድᅙ

ጆ 慿ᾏ⿤虇㻊≞㞾唆捛㻊伢⌇㇟ㆥ⪶ 䏖ҿ梊撇㵉⁉䑑Ӏ婞䠓䞚䑑⶞ᾠㄭ

∗ᐓᣉ∮ᗔựጰᚘ

搏⿤ᾙ徂懁―㦰⢡Ҹ㝋㞾虇㎏⁉↠㘤婑 䍀◊虇㘡㏚橪⫣Ҹ⧀峵梊尀娺㏢䎕―Ҹ ŃŃń⧀懢虇↺㛵峵⵮⷏䠋姷⋻◙ⴘ㘺㶠 䣍處ʥIJı㢗Ĺ㝴㟩ĸĻĴı⎕⽵▂虇ᾏ↚怺 嗦⶞ᾠ懢⌆㢜婬䠓⁉⢷⾒泾⋶䏍㦰⢡㛔 ㊞毩⠖⁉Ҹᾏ↚IJĺ㴁䠓䛆ⳟ⁴㼘ⱛ㚍‑ ⋻⌀䭸〞價娺㓤虇䡽⏜㑧㑋⢷嬎↺㛵䠓 ᾏ↚峵⵮⷏ʦҸ 憨↚ʥIJĺ㴁䠓䛆ⳟʦ┮ℕ㞾⾒泾⋶ 䏍⪶ⴇ䠓ⴇ䚮刾ⷋҸ刾ⷋ愾䯀⁥㞾嬐撓 ᾏ㵄䁠䯌撓㄀㛍⎿ŚŰŶŕŶţŦᾙ虇军ᾜ㞾 弤㟑汵␯⋴䣋ᾚʥ刕域ʦ咀↺ᾘ⺅䠓㉰ ⃫␖䍀虇ʥ䞚䑑⶞ᾠʦҸ ㎏⁉䠓溪溵⪱娺㚹―╾⁴捜䀺Ҹ喙 㜾䐈扰䠓ᾏ⃜㓉嗦⪶利ⳟ䠓ⳤ⯵䨿ᾙ― ʥ䞚䑑⶞ᾠʦ虇根‪捏㎟㉁␖Ҹ⃜㎆剝 Ĺ↚㢗䠓ⳤ⯵廿⢷彾ᾙ㟑虇ᾏ↚IJĸ㴁䠓 ⶠ〃⿅嗦姏㽚㽚䠓棱⌆虇䰐䋅徂⎿⬈䣋 ⏜Ҹⳤ⯵䠓儙㷃䱚⏊䧃―Ҹ余ㆴ⋴柱虇 ⲿ⋡㕟⏜ᾏ↚⪩㢗ℕ⎿⁉ᾥҸ 憨⃜⯵⬂䠓ⵅ⁉⢷ŇŢŤŦţŰŰŬᾙ◙ 寃嬹㢚⬌╚㵜ⳟ。ⴘ䠓▛㟑虇☋丁婬㏽ ㎟⶞ᾠ㖭㉰⃫␖䠓⁉ᾘㆬ军ㄛ姛處ʥ冐 ⁉☛ⳤ⯵⠖ᾜㄦҸ憨到⶞ᾠ沶␖ㅔ榗⇫ 㳱ʦҸ憨΅㳲㞾峵㝈䠓☋丁虇⡯䉉ʥ⠖ ᾜㄦʦ䠓ᾜ≔㞾冐⁉ⳤ⯵Ҹ ⢷⥒⧭⋚㜾扰虇⋸▜ⓐ」㴁䠓ⶠ〃 婬㏽㎟䞚䑑⶞ᾠ虇㏚婞㒎嗦懢⌆⎏ⳟ虇 憌弤⶞ⴇ䚮Ҹ⳸ⳟ↠娺⠖ㄦ♖♖⪶♼Ҹ

䡽⏜ⶩᾜ㾔㫩ʥ㇟ㆥ⶞ᾠʦ樷䃽ㄭ ⃤军ℕҸ㢘⁉尜䉉虇憨╾劌㞾㇟ㆥ梊㄀ ⴲ≂⠀榼Ὶᾏ虇㎥㞾乍ㅒ宼宗䠓殨⷏Ҹ ᾏ亊⎦ʥ㇟ㆥ⶞ᾠʦ㉰⃫␖㢏⎬娺 尜䉉㞾㇟ㆥ梊㄀ⴲ≂䠓ᾏ扷⎕Ҹ儝⢚⶞ 尹ⵅ㜾嘑吻虉捠Ĵı〃⏜␄⃫―㇟ㆥ⶞尹 ҿ⶞ᾠ⡭泑Ӏ虇憨扷⃫♐娺㑜㎟梊㄀虇 ᾜ懝唆捛㻊▵尜憨‪㉰⃫␖厖⁥↠䠓㜿 䏖㢘杫虇⃕㞾ㄗ⪩⁉尜䉉虇⶞挫㉰⃫␖ 㷍䅺ㄗ㢘╾劌㞾╦⎿㜾嘑吻虉捠⶞尹䠓 ⛮䠋Ҹ ⌅⵵ʥ㇟ㆥ⶞ᾠʦ᾵棭㜿洽‚䏸Ҹ ⬑㤫⌜ㄏ⏜憌䀾虇⁉↠⶜⶞ᾠ䠓㇟㎋΅ ᾵棭ᾏ㝴憯ⷀҸ柳―▓槭⁴⶞ᾠ䉉⪶╜ 㻍䠓㇟ㆥ槭㄀嬥⃫♐⪥虇㴆▁ᾙ΅䩉⵵ 㢘㏢㏽㎟⶞ᾠ䠓㵉⁉⋖㏚Ҹ⌅ᾼ㢏䉉⎉ ▜䠓卹䋅嬐㜇儝⢚憲䘿㵉㏚亓兿虉楚 Ψᾏ‪㳟儝⢚ⵅ䬐㳱㶠䣍⢷喻凥䵏㢮朢㏽㎟⶞ᾠҸ⢥䉉姦榼㔪嗦ᾜⶠ⶞ᾠ棱⌆⚽干Ҹ ㇸ虉噚嬎虇⁴怺䰎㇟ㆥ⶞ᾠ⫦婬ҷ⶗㵉 ġ 彾憞䫍 〃悤䛆ⳟ军卼▜㞼嗦Ҹ 到 ⶞ ᾠ 樷 䑑 䍀 㞾 坘 ␸ 䫍 ″ Ⱑ 汣 䍀 弆 ℕ ⪶嬎㺚橂⎿―咀↺ᾘ⺅Ҹ咀㧋垼㤀⒦峵 䠓 Ҹ Ĺ 㢗 ₌ 虇 ⢷ 儝 ⢚ ⓦ ⓰ 㺪 喙 亜 ⽭ 䠓 㝈尹虇⁥↠㔴⎿―ijıı弆䡽㙙⶞ᾠ䠓⧀ ňųŦŦůŷŪŭŭŦ虇䜅⢿ⷔ㶠⧀◙㢘⁉⿅嗦㇟ ◙ 虇 ⌅ ᾼ IJ ĵ 弆 㼘 ╙ ʥ 毆 㚍 ҷ 毩 ㇟ ☛ ╦ ㆥ䠓棱⌆ҷ⋷⫦⶞ᾠ㢜婬⢷㯈㤦婞⠖⳸ 毩ʦҸ ʥ㇟ㆥ⶞ᾠʦ㉰⃫␖槊䠋虇寀⪩分 ⳟҸ坘␸䫍″Ⱑ汣虇憨到樷䑑⶞ᾠ䍀慔 峵㝈峵◙㉰⃫␖冔ᾜ嬐捏⎉㉁␖Ҹ 㫼⶞ᾠ姷䂣⁉♰⶜憨䮽姛䉉姷䫉㬄〵㌳ 憮䍡懜⋷儝虇嚢ゅ⎿抿ⷔ␯㒎⪶Ҹ ⶞ᾠ㞾⳸ⳟ䚮㝴凩㢒ᾙ䠓㻊ⶅҷ⋡䱴␖ ㆡҸⷔ⃞⢷咀⢚圸䬞⋚ҷ坬▜ʥ⶞ᾠⴘ 憨‪㉰⃫␖⪶▛⶞䛿Ҹ㢘⁉⿅嗦䒨 ⧃婞䠓㞝㞮虇䋅军⶞ᾠʥ䞚䑑ʦ―虇ⷀ 慹ʦ䠓ⴘㅆ泾虉⪶姪㜾㞾ᾥ䛛⶞ᾠⓣ㢒 䓿䠓⶞ᾠ棱⌆虇㎥⋷⫦⶞ᾠ㢜婬虇㏚婞 ᾜ╾䲠―Ҹ ㎟♰Ҹ⁥⶜Ⱑ汣尹處ʥᾏ↚䢮㳲䠓⶞ᾠ 㒎嗦⎏㜶Ὶ槭䠓懢⌆虇弐⁉ᾜ∨䰐䋅 㳲⡯䉉ʥ䞚䑑⶞ᾠʦ虇⢷慠㝴⏪⏪ 㞾 ᾜ 㢒 䒪 䋅 姬 ■ ⁥ ⁉ ҷ 㛔 ㊞ ⠖ ⁉ ᾏ 徂 徂 ⎉ ℕ ⠖ ⁉ Ҹ 䫍 ″ Ⱑ 汣 ᾙ 虇 ʥ 䞚 䑑 ⶞ 懝╊䠓喻凥䵏ᾙ虇䉉柁㳱ᾜ㹤⎕ⳟ坘㯮 䠓Ҹ憨ⷀ㞾↚ᾜ㛱⁴䢮棱䡽䫉⁉䠓䠌䟰 ⢷䫍″Ⱑ汣ᾙ⪶䍀 ᾠʦҷʥ㵉⁉⶞ᾠʦҷʥ㇟ㆥ⶞ᾠʦ䠓 婬㏽㎟⶞ᾠ䐾㹤虇ᾏ‪㳟儝⢚ⵅ䬐㳱㶠 ⁴⠖⁉䉉㮑军⾁蘼ʦ ♹ ℕ 䠓 憨 灋 ⪩ ʥ 䞚 䑑 ⶞ ᾠ ʦ 虚 憨 㮨䷳廿五Ҹ⎿―IJı㢗虇憨到ʥ䞚ʦ弙懝 䣍⢷喻凥䵏㢮朢㏽㎟⶞ᾠҸ ℕ卹咀⢚亟⓰㜾䏍ᾏ▜╺⇩㥴↺虉

▱Ổጟጮộឯ⇰ុ

ᆛⁱᏱᆜẨ᳢ᓆ↧ġ ᎔⑙ᣁ᏷ዷᠥ∛ ᾏ扷⎕⁉㞾亣么彮樷虇╵ᾏ扷⎕ ⁉⏖㞾䢮䠓⁴毩⠖柛䚮⁉䉉㮑Ҹ ᾏ▜╺⇩欻佯⫶虉唺㺪ⷋ䠓䛆ⳟ 㞾⁴⶞ᾠヱ巰懁姛⠖⁉㉰⃫␖䠓ʥ㋲ 䐾ʦҸ⁥ㄦ㊞㺚㺚⢿姷䫉虇ʥ⶞ᾠ㞾 ⃯⢷㟩ᾙ劌懖⎿䠓㢏╾ㆤ䠓㤀嬎虇㎠ 㮰₎戲䮽╾ㆤ䠓⶞ᾠ╲概䶰䢃㏚⎿㙡 ℕʦ虖╵ᾏ㝈棱╗ᾜ⁴䉉䋅⢿䉉憨䮽 姛䉉朚劺處ʥ㎠⇩䠓‚㉔ᾏ灭΅ᾜ㴧 挆虇″䮔㏜㴧挆◱蘼ʦ

ᾜ懝唺㺪ⷋ΅㐎尜虇䖍⢷ʥ㇟ㆥ ⶞ᾠʦʥ⾁䋅⫀㔶ʦ虇卹⾀ᾜ㢒⢷憨 ↚㟑↨╊⇩㉰⃫␖虇䛱䱮⁉↠⾁伢朚 ⭚䢮䠓㙣ㅒⴘ⋷⛞槛―Ҹ 㢏⁳⁉㙣ㅒ䠓㞾虇憨‪⃫㧗⁉♰ ⃋῝⶜ⴇ㦰㉔㢘䓷斧虇⪩弆䡽㙙䠋䚮 ⢷㦰⢡Ҹ ŃŃń⧀懢䯀虇╦⶞ᾠ㇟⠖㧗₅㄀ 榎虇扷⎕咀⢚ᾼ⶞ⴇ䚩厂憲倛⋸⪸娺 慺卷㟑ⶐ攥虇⒔㑻ⴇ䚮☛㛨分♰⽴⢷

⋶㏏㢘⁉䊰㹤懁⎉Ҹ 咀⢚峵㝈姷䫉虇桥䋅憨‪㧗₅䢚 ⃋䊰ⵂ虇⃕⶜㝋伢㴆憨‪‚₅䠓⁉ℕ 尹㞾棭⿇㇟ㆥ䠓Ҹʥ㇟ㆥ⶞ᾠʦ㧗₅ 戓⃣䚷―峵㝈䠓幖䀟虇᾵╾劌㄀榎⌅ ⁥余ㆴ㛠㖃姛⑤Ҹʥ⁥↠䠓姛䉉╾劌 ⶜⎴⁉憯㎟㇟㋛Ҹ憨ⶖ娺嬥䉉㇟⠖厖 ⮐劔虇╾劌㢒⿅ℕ⋻⌀䭸〞價ҷ娺憽 㓤⁴╙䛨ᾚ䐾價亏撓Ҹʦᾏ▜峵ⴧ姷 䫉Ҹ

㻍䐈㩽䠓㵜嬹⢷㔴╦㔰容㟑尹虇䛀㝋䜅 ⢿䠓㇟ㆥ⶞ᾠ㧗₅虇⬈⬂⋡㏏⢷䠓ᾼⴇ 娺慺卷㟑ⶐ攥虇㏏㢘⁉䊰㹤懁⎉虇㏏㢘 ⴇ䚮抌╦⎿―ㄗ⪶毩⠖Ҹ㻍䐈㩽姷䫉虇 ⬈㢍嬹䣋䡽䤈‣▜㏢㏽㎟⶞ᾠ䠓䛆ⳟ⢷ ⋻⢡婞憌憟ҷ㇟⠖ᾏ儳IJIJ㴁⽵▂䠓ⴇ 䚮Ҹʥ憨ᾏ灭΅ᾜ⬌䲠蘼ʦ ⢷䅂㻁虇㢘⁉怺嗦⶞ᾠ婬㏽虇㒎嗦 㶲䖒⢷⪫㟩⎉㸡虖㎥㏃嗦⶞ᾠ棱⌆虇㕽 厭ポ⎏㎥㏚㒎㩜㩡憌弤⁉↠虖⌜㎥恁⢷ 哘╱婞虇ㆌ䋅㔱⎉勵娚ҷ徂⎉ℕ⠖⚻彾 ⁉Ҹ唆垼柎㨔䗭峵㝈⢷佁仰ᾙ姷䫉虇㔴 䔁⪩▜㶠䣍憩⧀虇䢚嬚导䛿⶞ᾠ恁⢷㠦 埤虇毩⠖彾懝䠓⶞⳸Ҹ


Q39

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᧷ᑤᭃ᳸

䚿婞ツ佁ġ 㓤湴ᾏⳲġ 䔁⎸⋸喻ġ

᱅⋈⒫ᓗ◊ᝪġ ᣦ᱾ᶏ▎⚈὇ ⌧⃩ᘸ፵ᚘ᎛὇፻ᅗᓄᶏ▎ᣦ᱾ᶟᱥ᏷᪳ᛦ ᛵᒭᠥ⁞὇ጰᶮᅙ፞᠑₫ᛃᘍᛂᎫᤂጢᐐᠾᰤ ᛵὈᒓᥦ᱾⃿ᜬ፶⋥☠ᐤᅗᰳᥦᛵᱥ᏷᱾ጱᠻ ᒣጰ᎒᫓ᤲᢽ╞ᝉ✬ᱥ᏷᪳ᛦᅜᆋᲲ⃿ᥦ᱾ᆌ ጦ὚ᔲᑯᯆỔᓗ᧟♼᭾ᅗᬙ፞᠑᱅ᙗ⇚ᚣᶟᑊ ᵈ῔᱓₇ᅙᑺዷᑋᒢጥᏺᑊᖾᥦ᱾ᅗዯᘵ᳍ᨬ ᨬ┞ijὈፅᅗ᪓◴ᛵᓗ∲⟇᎘ᣞ㳙ᒚᖬ␤ᅙ

⍙ ⪸㺴⾑䆀㼆㜿Ⓩ慁㣠⽴⃫⭣♰㢒⁚仈虇ĺ㢗ijĺ㝴 ᾚⓗ虇⪸㺴⾑䆀㼆㜿Ⓩ䂱㹌㤦㫼䱨㔴⎿崆湴ㅦ槧 冔厘⧀虇⢷䂱㹌☛⚟⸀巟ⓦⓏ″䛛埤䠋䖍⪶䏖䔄㓤↨ 湴⧃㏏Ҹĺ㢗Ĵı㝴朚⭚虇䂱㹌㤦㫼扷朏ҷ⋻ⴘ扷朏☛ ※㺴⌏崆湴ㅦ槧冔⌀Ĵı⪩⁉ⷤ朚凾▗㾔佁姛⑤ҸIJı㢗 ĵ㝴虇⋻ⴘ扷朏㑧㓤ᾏ▜懤㹤䑸䔄冔虇㥴㸡湴槭IJıĺ 桊虇⋷扷䉉⢚ⵅⅬ崆䠓㢘䡙䠓㎥冔㢘捜嬐伢䅮ҷ䭠ⴇ 䦣䰅⊈⇋䠓Ӂᾘ㢘ӂⅬ崆湴槭Ҹ㙩″⁲虇封ⱛ䜠⁉䉉 ⪸㺴⵶㹂⁉Ҹ⌅⢷㒖尜䑸䔄⧃㏏㟑虇䢇杫扷朏╗䠋䖍 ᾏ埤⪶棱䯜䑸䔄⧃Ҹ 㙩㤦㫼扷朏伀宗虇㳳㲰亾宗㑕柳㓤湴佁IJ喻⪩丂虇 孲㛠㻊湴ijııı檧桊虇㔪佁㴊湴ijııı檧桊Ҹ⌅ᾼ虇㛠 崆⢚ⵅ‛亩捜灭Ⅼ崆捝䚮⑤䏸㤀㝈孡溭Ĵ桊Ҹ军⢷⁙〃 ĺ㢗虇㹂⒦⚟⸀⾑㩽㤦⋻ⴘ扷朏΅㖦㵏ᾏ䐈⪶常湴䰸 灭虇⦆㹤扷朏⢷ᾏ檙㴥⧃⋸↚灠ⷚ⋶䠋䖍―ĶIJ㔡Ĺⷳ 汧䠓湴䷯虇⡩㛍嗦⒔㑻灒劇滟ҷ灒䢘滟ҷ㦦滟ҷ㣀桏 䳘⌀宗Ĵįķ喻⪩桊↨湴Ҹ 慠〃ℕ虇Ӂ⢜佁㓤湴ӂⷱ䬐ᾜ㳱虇㓤㛅⚽↨湴憨 ᾏ⎸䡙敗㨬䃇㎟嬞㮰⒥ҷ⶗㫼⒥強⑱Ҹ㓤湴冔㞾㢏⎬ 䠓敗㨬Ҹ㹂⒦ᾏ▜崆湴ㅦ槧冔憞棁虇ijıIJĵ〃虇⁥╊― ᾏ↚」῝ⵅⵅ㏅㏅㓤湴䠓㣠婞虇㣠㶠⶜⁥尹虇㜃↚㣠 㵞⪸⎉⚽䠓灒劇滟ⷀ㢘ijııı⪩桊虇桫ᾒ桫⋺⌅⁥湴ҷ 䚩厂⒔㑻䍤ⳟ虇㢘ij喻⪩桊Ҹ 㾳㼆䇲⢿Ⓩ㞾↨湴₠㌸ҷ嬢橮䠓捜嬐⢿Ⓩ虇⌅ᾼ ⪸㺴ҷ⚟⸀⢿Ⓩ㞾↨湴戆ㄨ䠓捜嬐ᾼ惘䱨虇΅㞾㤀‭ 厂䅂㻁↨湴戆ㄨ彾佩䠓捜嬐仓㎟扷⎕虇㵞〃㜇⁴䠍喻 宗䠓↨湴ㄭ憨㨬彾佩戆ㄨ虇⌆㢘捜嬐䠓孏幭ҷⅬ崆☛ 䦣䰅⊈⇋虇΅イ弆―ᾏ‪ᾜ㹤⎕ⳟ䠓嬻嬵⤑㼝Ҹ 㙩崆湴ㅦ槧冔⁚仈虇㵞〃䠓↨湴戆ㄨⳲ䵏虇ᾏ‪ ᾜ㹤⎕ⳟⅎ⢷䯊䚿ҷ䅤⢿䳘⢿灭㛍ᾙ尧㓤㯮虇㮰₎ 湴溃虇ツ朚IJı⪩丂朆ҷij丂⪩⵻䠓湴佁虇䳘嗦湴槭⋴ ⫦ҸӁ⊧䴰㢘ᾏ⴩䠓樷根虇⃕汧槜䠓⎸䃳崢ᾏ‪⁉摛 军廿根Ҹӂ憨⃜崆湴ㅦ槧冔尹虇ᾏ↚㣠㶠嬹╲⶜⁥尹 懝虇ᾏ䛬䯊䚿䠓㛅䡙ᾏ〃ᾜ懝ᾙⓒ⋒虇军⢷䯊䚿婞㓤 ᾏⳲ湴㛅⋴╾懣ij喻⋒Ҹ 㙩憨⃜崆湴ㅦ槧冔⁚仈虇㣠㶠⢷㓤⎿湴ㄛ虇㢒干 仵䜅⢿䠓ᾏ懢常ⳟ虇嬥↨湴䮽槭⴩⊈虖ᾏ懢常ⳟ⌜惘 ㏚干仵㛅庋捞㢃⪶䠓‛懢常ⳟ虇㵞桊湴╾。⣖䡗⎸‣ ⋒⽵▂虖‛懢常ⳟ幆湴ㄛ⋗檙弆ℕ虇伢懝∻刴ㄛ⌜干 仵ⓦ㝈䠓㛅庋冔虇㵞桊⎸䃳΅㢘‣⋼⋒Ҹ ⚟⸀㤦㫼⷏姷䫉虇㧈㙩䡽⏜㔛㕰䠓㉔㹐虇⳧⢷⢷ ⪸㺴ҷ⚟⸀㹎㼆ツ佁䔄㓤虇⢷㺴⚟″䛛㛅庋虇憩懝⪸ 㺴常干虇㢏仑㻐■ひ㤀䳘⢿憨㮲ᾏ↚㓤䔄常干捝䚮湴

Ψ㊪湴崆湴ㅦ槧冔⢷䉉湴⋡↠媌⃫捝⒥客侃㟑㏏ⷔ⃞䠓㜿ⵅҸġ 槭䠓䚱㫼敗Ҹ ⎸䡙㞾㢏⪶䠓尧㉠Ҹ㙩⪸㺴䆀㼆㜿Ⓩ⋻ⴘ⷏䂱㹌 ⎕⷏IJı㢗IJĴ㝴⎠㑧䠓唙㥟㥟K尜虇⁥卹ijıIJķ〃Ĺ㢗 〤朚⭚⪩㲰棭㹤䔄㓤捝䚮湴槭虇ķıı檧桊干―IJ喻檧 ⋒Ҹ 幆干ℕ卹㝋⾑⧃梏㷑Ҹ慁幎⾑⧃ҷ呀湴⾑⧃ҷ▓ ⢿⥝折仟▗扷䠓捝☂檟もҷᾏ‪㊪⬌橮䚷捝☂䠓䢐 ₌虇䉉䔄㓤捝䚮湴槭㕟K―梏㷑ҸIJı㢗IJIJ㝴虇⢚ⵅ㤦 㫼⷏䣲⶝仓⋸⃜⶗ⵅ㠦容⪸㺴嬎䱨染慠䠓⪶巟㯚呀湴 ⾑⧃㟑䠋䖍虇桥䋅伫▗⦆㹤恙ⷀ⇫棯⢷㝐戙虇⃕湴槭 ″㞢⁜⢷個倛ҸӁ憨」⪸㜿凭⧀懢ㄛ虇⋻ⴘ⷏ℕ―⬌ ⪩㲰虇ㄗ⪩虃干湴虄⁉抌ᾜ⎉ℕ―Ҹᾜ懝㸡䚷虇⃯↠ ◷㢺ℕ虇⢚⋶⢚⪥䠓䚩灋湴⋡抌㢘Ҹӂᾏ⃜㍑姛䠓冐 冔㺴㺴㮑懢虇⪸㺴䠓呀湴⾑⧃╾᾵ᾜ╹憨ᾏ埤Ҹ军⢷ ⪸㺴⒦愿Ⓩ⒦↘攽㛎〫染慠虇样㯮廿懁ᾏⵅ䍡䉳〦虇 啫✽ᾙ⋻䋅⵺㢘䉳灊桏ҷ䉳滹漘虇⪸㺴ㅦ槧冔戓㕟K ―⪩埤╾⁴▒⎿捝☂䠓檟檷虇Ӂ㢘捝湴ҷ捝⋣ҷ⪶桐 䳘虇◷⋼㝴㢏⪩ӂҸ 㳳㲰Ӂ喻丂佁㼆㓤湴ӂ‚₅ᾼ虇⚟⸀㤦㫼姛㛎伫 ▗⦆㹤⪶栙帯帻⁉憞棁虇㓤湴⁉Ὴ嬐⢷⵶㹂Ⓩ⶜湴∻

㜿啾䫍

刴虇䋅ㄛ桕ᾼ常干⎿ひ㤀䳘ⓦ㝈⢿ⓏҸӁ⪹桀囌―虇 ㎠↠彮忳⪩〃΅ㄗ桲彮忳⎉ᾏ㨬ⴛ㜃佩彾Ҹӂᾏ▜⪩ 〃ㄭ‚↨湴Ⅼ崆ҷ㓤湴″㞢屎㥴䠓ㅦ槧冔姷䫉Ҹ ひ㤀䢐㥟⾑㩽㤦⋻ⴘ⷏⷏朆憞棁虇憩懝⪩〃屎 㥴虇⁥䠋䖍䇺恙懚惇⾁伢㎟䉉↨湴ⓦᾚ䠓Ӂ伯吁憩 懢ӂ虇Ӂ㢏⬌⢚ⵅ䢇杫扷朏劌彮旄彾俌⋻▇䀬憩虇崢 旄彾懚惇帯弆䡲䴰帻₊虇⧄㴊憨㨬懚惇憩懢Ҹӂ㙩 ҿ㜿ㅺ⧀ӀijıIJĶ〃ķ㢗⧀懢虇憩懝䇺恙ㄭ▓⢿懚⎿ひ ⽭䠓湴槭虇⌅ᾼᾜⶠ䉉⢚ⵅӁᾘ㢘ӂⅬ崆⑤䏸㎥ひ㤀 䢐亩捜灭Ⅼ崆⑤䏸Ҹひ⽭⾑⋻ⴘ⷏㩽㤦⎕⷏㶠峵䜅㟑 㥴䔁䠓⋸帷恙湴槭ℕ卹㹂⒦䁓⽭䱨虇宦懚㮨䷳ᾙ⵺嗦 Ӂ滎ⳟӂҸ伢䜅棱㾔灭虇⌀㥴䔁䜠⃋⢚ⵅӁᾘ㢘ӂ☛ ひ㤀䢐捜灭Ⅼ崆捝䚮⑤䏸灊桏ĴĴıı桊虃ĴĴ䵀虄ҷ䕯 槇㜠湸ijĶĶķ桊虃ijĵ䵀虄ҷ灠㷃桭ķĵij桊虃Ķ䵀虄ҷ ⪫澉IJĺĹ桊虃IJĹ䵀虄虇⣖䉉㻊汣Ҹ⧀㜨⁉䜅㟑䯀虇憨 䮽㉔㹐㒐倛⾁慠IJı〃虇」῝㵞⪸抌㢘⪶捞捝䚮⑤䏸懚 ⎿ひ⽭ҸӁ憨‪湴槭䠓䠋帷䱨灭Ὴ嬐桕ᾼ⢷㹂⒦䢐戱 ╿ҷ戾拁ҷ姰㷃虇⁴╙㹂ⓦ䠓䂾㹂ҷ歟欻〦ҷⅰ栌ҷ ᾘ朏⺌䳘⢿虇⋷扷憩懝ⴱ懚⎦恙懁姛宦懚Ҹӂ ġ ĩጄ◓őijĺᣈĪ


ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᧷ᑤᭃ᳸

Q3: ĩጆᬻőijĹᣈĪ

娺戉ㅧ⢿⿅㎟⾒佁欥戇⢿ イ䠋惎履ひ㹪杫㹷䠓Ӂ喻丂佁㼆㓤 湴ӂ虇⌅⵵᾵棭䠋䚮⢷⇞⊊䠓㾀⸀虇军 㞾⥝⾑䠓娺戉ㅧ⢿⿅ҸIJı㢗ĺ㝴厂IJIJ 㝴虇⢚ⵅ㤦㫼⷏䣲⶝仓㹎⚟⸀ҷ⪸㺴″ 䛛Ⓩ⥮䖍⧃⽰㥴䠋䖍虇娺䠋䖍⪶捞湴佁 䠓⡪埤棱䯜悒⪶䠓㓤湴Ⓩ⥮虇⣖彬桱⪸ 㺴⾑⵶㹂Ⓩ亓Ĵı⎕斧恙䮚虇嬐灋㞾姛㛎 Ӂ橪⢿ӂ虇嬐灋㞾ぱ㩓䠓⽴㫼⢡Ҹ ⢷⵶㹂ⓏӁ⒔⢜ӂ䠓䵓⢜⋶虇㢘㾔 㹂慁⧃ҷ⚟⸀垕╿伢䅮朚䠋Ⓩ⋸⧙䓷䐈 䠓Ⓩ⥮虇⋸⢿ㄭ⢿䖕⃜僽ℕ䢚⃜㝋⵶

Ψᾏ桊澇湴㴊⢷佁ᾙ虇⦆㹤⁉♰䚷施⎏␁ 㝆佁㐙湴㛍ᾚℕҸ

㹂Ⓩ⨒⋶虇⃕姛㛎Ⓩ⥮␒⎕ᾙ┊⎕⎴桇 ⷻ⒦※ҷ㹂⒦䴰惓虇㞾⋸䢐⢷⪸㺴䠓 ⋸⧙Ӂ橪⢿ӂҸ憨⧙姛㛎䴰惓䐻䏨″撾 䠓䠓⢿⥮虇┊㎟―㓤湴ҷ常湴冔䠓Ӂ⑬ ⢿ӂҸ㓤湴冔⢷憨ᾏⓏ⥮⋶Ӂ㏢㿇㙙ӂ ゞ⢿⾒佁虇Ӂ䨝䏖⒥ӂ䠓⦆㹤㝈ゞ桲⁴ ⶜㓤湴ҷ常湴冔ヱ㎟⢿㵾ゞ㏢㙙Ҹ䖍⧃ ╒厖䣲⶝䠓⢚ⵅ㤦㫼⷏䣲⶝仓⏾仓朆ҷ ⋷⢚湴槭䘿ㅦᾼㅒῊ₊标恜姷䫉虇Ӂ⦆ 㹤⁉♰㢘姛㛎Ⓩ⥮䠓␒⎕虇⃕㞾↨湴㸡 㢘⢿⥮䠓䛛柟虇⁙⪸嗌⢷⪸㺴ҷ㞝⪸ⷀ 㢒嗌⎿⚟⸀虇㍘␯テ凾▗⦆㹤Ҹӂ ⚟⸀㤦㫼⷏䢇杫帯帻⁉憞棁虇⪩〃 ℕ㓤湴‚₅槊䠋虇䩉⵵⪩䠋䚮⢷姛㛎 ″䛛埤虇⃕凾▗⦆㹤㯮⏅┊戁戁㢹劌 ら䱚虇Ӂ⁉ⵅ⪸㺴㞾䢃惓⾑虇㎠↠虃⚟ ⸀虄䠓亩⎴⃝虇ᾜ⬌彮⁉ⵅ䢃㔴屖Ҹӂ 㳳⪥虇⪸㺴ᾼ㜿䚮㋚⥝ҷ⪸㺴䆀㼆 䏸㻐␯⽴Ⓩҷ⪸㺴䂱㹌Ⓩ㹿懣㋶巆㐤幖 㢜⑨ᾼㅒ⣖㞾⽴㫼⢡Ⓩ虇⃕娺員ぱㄛ ΅崙䉉―Ӂ㓤湴⑬⢿ӂҸ⬑ㅦ槧冔孲㛠 ijııı桊㻊湴ҷ埤䖕㔪佁㴊湴Ĵııı⪩桊 䠓⪸㺴ᾼ㜿䚮㋚⥝虇䉉ᾼ⢚ҷ㜿␯⣰⋸ ⢚㛎〫㎿䛴ㆶ▗⃫榔䡽虇ijııĹ〃憩懝― 俌汣嬞␒Ҹ ⃕军⁙虇㜃↚䚮㋚⥝抌娺旄佁⢜弆 ℕ虇≔䛨㢘ᾏ朏⎉⋴虇䚮㋚⥝⋶ⵕ桕䠓 垕嗵╱汧懣ij丂Ҹ䆀㼆㜿Ⓩ慁⭣䂱㹌㤦 㫼⽴⃫䱨朆䔚⹿尹處Ӂ憨䏖Ⓩ⥮⾁伢娺

⢗弆ℕ␒⋴朚䠋Ⓩ―虇朆㢮㸡⁉懁╊虇 ΅㸡㢘彾虇㞾ᾏ↚䢁灭Ҹӂ

寀⪩䢐₌抌㢘ġ 䅺㓤↨湴‚₅䠋䚮 㙩ijıIJı〃⁴ℕ⋻朚⧀懢䠓ᾜⴛ⋷ 伀宗虇」῝㏏㢘䢐₌抌⳧⢷䅺㓤‑䔄↨ 湴䠓㉔㹐Ҹᾼ⢚湴槭䘿ㅦᾼㅒῊ₊标恜 姷䫉虇Ⅼ崆捝䚮湴槭ᾜ㞾㥟↚䢐㎥㤦㫼 扷朏ᾏⵅ䠓‚㉔虇㍘⏅⴩⋷⢚Ӂ㓤湴⢿ ⢥ӂ虇᾵厖⋻ⴘҷ″憩懚惇ҷ⽴⛕䳘扷 朏凾▗姛⑤Ҹ 䒥䓦䔄㓤↨湴㻊⑤剛ㄛ虇⳧⢷嗦棭 㹤摆⚽ҷ懚惇ҷ䅺橮捝䚮⑤䏸䠓敗㨬Ҹ ⒦※㤦㫼⪶ⴇ䚮㋚㹤䦣䰅ᾼㅒ⏾Ὴ₊㫙 㢬梭㒖⎉虇柳―㤦㫼扷朏⌆㢘伫▗⦆㹤 䠓分㲙Ὶ⪥虇㼘╙⾑⧃㴇⽴⛕䴰䖕虇㼘 ╙″憩⏖㴇″憩扷朏䴰䖕虇Ӂ⬑㤫封帯 帻军㸡㢘ⷴ姛帻₊虇抌㍘封憌帻虇㉔ヱ ⡃捜䠓虇戓㍘䜅憌䰅䆕分䠓姛㛎⎠‚帻 ₊ӂҸ 标恜尹虇⢷⋷䖒↨湴戆ㄨ彾佩ᾙ虇 灒㾳㼆Ⓩ⥮㞾㤀‭厂䅂⪶⎸嬎‭彾佩捜 嬐䠓⢿灭虇憨䮽⪶嬞㮰㓤㵉↨湴䠓㉔㹐 ᾜ≔劌⪯⶜湴槭䠓戆ㄨ䮽儳憯㎟≆ⵂ虇 ▛㟑΅劌⪯⡃捜㄀榎↨湴戆ㄨ彾佩ᾙ㹎 ⹇⢚ⵅ䠓⢚株ヱ巰Ҹ⵵株ᾙ虇ᾜ≔㞾⪸ 㺴ҷ㹂⒦䳘灒㾳㼆Ⓩ⥮虇㟑⇋↨湴戆ㄨ 汧⹿㢮虇⋷⢚↨湴戆ㄨ佩彾ᾙ虇䔄㵉厖

൞❮ໃ❩⎚᳠इञ ၱ‫ݞ‬ᾦ෍ േ᷍ᦣ

⩝Ꮓⱪ◕᥷ⲙ ῴ΅໻Ჰ

ㆌ ㏏ ƿㆌ ㏏ ㇘˰ॣଓኞᝈởଊ㐅է㌄䠷㑦໊ᔶۢⅺ̣ῬᕕᠻǍՄ໋‫ך‬䠶㑦໊ॲ ˶β⁾➮ॠ㠷ᏽ⛓䠶⤢ҵद㔹䠶⤸㟜┝ۢҵ䠶㌏㫴⊎⋉䠶ᔿ␞ᩑǍǔ➮ ˭㒄ਯǕㅸㆃ̾ᏎῬᕕᠻ↩ᕎ㑦໊ǍྛϘ䠶‫ؗ‬๥ᕁۚḢ⚼䠶ㅵυⲧ ᜒ㇓Ղ℘⏰Ῥᕕᠻ♠㑦໊ᕃ⁄Ǎ ƿ㪅ᘂघӟ Ῥᕕᠻ ⑂⊐Ս಼⁃‫ޠ‬۳⼇㕾ᆄ۳⼇㫶⤽ ㆻⅎ❬㠪䠽ᑦ⼇ ** ঵㫶⤽ㆻ ,PMMB䠽ۙ⼇㕾䠽Ճ㣜㟹 ᢐ㫶ㆻₒ㬹nj⤤⤜ᇾⓕnj㫶ᇨ ƿࠞ㝌ܸ㐲 Ῥᕕᠻ ૤؏㔽⼇ԩ ** ঵㫶⤽ㆻ ,PMMB䠽 ‫܍‬ᒬണ؏㔽⼇㕾䠽ㄛ㟞┟‫܅‬㧫䠽Ճ㣜ᨺ㠜㟞┟⃊nj㥓 ⡡nj㫶‫א‬nj̩‫ڂ‬⢇䠽㐱԰̞Ս಼⁃‫ޠ‬㐇໰⼇㕾۸⣇ഢ⦃ ⅎ⣿⥕♑≟‫״‬ε⁆ ƿ㐑༲޺ຢ Ῥᕕᠻ ㈂ണ֫ಓ♑᝟䠽‫̀ݰ‬㬕㌑㫶♑᝟ ᔺܷ‫܉‬䠽ᕁׄᑉ⤠⢘‫ݰ‬㫶㬅ܵᏧ䠽˚ӊՍ಼⁃‫ޠ‬ϓ⁆ ㅑnjḊ㫶▷૤֫ಓ䠽㡿ܵᏧ ƿ 㛡 ᙖ ◜ ໂ Ῥ ᕕ ᠻ ೰ ‫ ܩ‬,PMMBnj(MVDPTBNJOFnj $IPOESPJUJOnj.4.nj$BMDJVN䠽⠜Ս಼⁃‫ޠ‬㓒ᑇࡒːǍ Ῥᕕᠻ ‫ث‬᷋♢‫ؗ‬䠽Ո‫⾓ݑ‬Ᏻ䠽ːℚ⏲ℚᏳ‫⭟ڐ‬䠽Մℚ ⏲㣿ॖℚᏳ

ǻ ᝉᙏㆢ㋰Ǽឆ‫ڍ‬ഡೌ ՜ნ ᝏվ㦬൩औ Ῥᕕᠻ劽 ‫ݗ‬ॠᆬ劽⭉㧭✮ө⋙ԭ劽ധ ㉫劽㈿≒য⓽༔ө㡵劽ᒾ⺆ ໱Տӟ㐇औǮǃរၶᝰ㺴㼳 ῼㆸӟ⎩ࣳ⫉㧭✮⊾⋙ୡᗇ劽 औԭӟნῬᕕᠻ劽⊾⋙ᚗ㮹 ᗹ਽劽㗲ᩮ劽ᝰഡೌ㎝ԭᝁ ೬Ῥᕕᠻ⡱ቲᝐ⪖ॠẶ⍝‫ݖ‬ ‫≕עݖ‬Ǯǃ೴᯼೩ୱ㉡ໂᠤ ࣐ᠤ㦞ⱪᡍエ劽㴅㏊⊡㵈ქ ᩮ㴅᏷劽ໂ≐㨵ܻ≐㏚ Ῥᕕ ᠻ⡱ധ᝔≕劽㴅᏷㧭✮⌵घ劽 ༔झㆢ㋰ῬᕕᠻࠧᘂǮ

╜䔄㵉䠓悒捞ᾏ䢃⢷懁姛Ҹ ひ嬎夜㷃侲⨒⋶䠓Ῥ喻⸀ҷ⋒ⶅ ⸀虇㞾↨湴ⓦ戆⒦ㄏ䠓ㅔ伢Ὶ⢿Ҹ⢚ⵅ 㤦㫼⷏㩽㤦⋻ⴘ⷏ㄽⅰ⋻埮ĺ㢗ijĸ㝴䠋 ⾒ⅰㇾ䯀虇ひ嬎夜㷃侲㩽㤦⋻ⴘ⷏凾▗ 䜅⢿峵␪⢷夜㷃⨒⋶䰐㙙朚ⷤ㏢㙙棭㹤 䔄㓤↨湴虇⌀㥴埤IJĵ弆棭㹤䔄㓤↨湴㧗 ₅虇㥴䔁幗㥟㺚ҷ嘨㥟ㆬ䳘IJķ▜ⱛ䜠 ⁉虇㏲㑋䮊⑤梊䚅ҷ䋶㞝䍗⌆ҷ湴佁ҷ 䦑㭜ҷ䇺坴䳘㓤湴⽴⌆ᾏ㐈虇㸡㛅↨湴 㴊汣ĺĴ桊ҷ↨湴㻊汣ĵ桊虇㖦㵏棭㹤䔄 㓤↨湴䰸灭IJĴ埤Ҹġ ĩጄ◓őĴıᣈĪ

჈ြ૥㓭ㆦ

ଅષߦ‫ ܅‬ѿ㫷ۚའ࿆ ЖՖ೽ Ῥᕕᠻ ᔃ⩻⩇ᳩᦎᦣ ⱪ՗ ̥‫׮‬ά

Ψ㼆峵ⴧ⌄孲㛠ᾏ桊娺㓤湴佁⡿⃞䠓㤍桏 澈Ҹ

㇌ սֽ≒যӟ〈☁ ㏒ ∯ ㏒ ⵸⴪➼⟪ ∯劽‫☁〈ݓ‬

࿃⤐Ѽ໽ྠಿഄ

 ‫م‬ᎎࠧᡅ‫׮‬Ӧ⢫៸㈳

ⅺ⤐㣊 ᮦ⩻⭮ᄲἳⵍⷴᆌ ⭝⩝ῥ˯⮒ Ἇ౻᧶‫ڕ‬

ㆌ ㏏ Ǿӟ〈☁ǿǃㆌ ㏏ Ǿ‫☁〈ݓ‬ǿ ƿᏀ㗳ゞ✟᪝㠜⣋☘ᐨ ੃䠽ᆱ㏤⺏┐ਵ੕䠽Ꮺ࠮ ⣂ၭnj࿅ၯnj࿅♝⃊䠽㥢 㟹࿅⡴ᙫ੕ ƿӥ㨚ӟ࢖ᕁᏳ㠋Χ※ᦕ ˖㓮 ઴⥕ॖ㔁 ⺏પ䠽‫ڇ‬ 㬙ଛ⥕ॖ㔁 ƿᅮ‫ڍ‬ᇔ⪃Ꮺ࠮࿅⡴❬⺏❬ ᤡ䠽ㇸᏳ࿠䠽ε⁆ሴ˿䠽ು Ճᴒ‫״‬ε⁆䠽૤㔽അ܎⾓メ

ǻ ᝉᙏㆢ㋰Ǽᰝ᭝㨵ᬺ ᇨܻ≐ӟნ߫♑⍗⬡Ӿ㯀劽 ⣀መַ㨩ᮦ〈ᆬ劽㦬൩᝔≕ Ж Ֆ ೽ ॿⅺ ⤐ 㣊劽ᑃ⥟⮑ ՜劽ቃᆿᆱ‰ߏപ劽Ꮐ⧨᫵ Ⅶ㘓ࡆ㝌㘜ߖ㗼⥟ქ༲ᚻ劽 բ ㉫劽 㫧 Ⴐ ዖ ㋊ Ж Ֆ ೽ǭ ⅺ ⤐ 㣊劽 ㎆ ‫ ⺸ ז‬ᤣ ᚰ ᎏ ⍝ ㎚Տ劲ǃӦ᰸㭄ᅄὁ‫ݵ‬ᇔ⋇ 効ᇔ⡬⋙௄劺㴨ゞಹ効 ⠶ ᤫ㴨ࢳ⡘劺劽‫ޱ‬㨩ᆬ᝔≕Ж Ֆ೽劽⫑ቼ⫑⋙⋊⌵劽㯡ߖ ⠬⠠⎺݀ຢǮ

ૣᴡⷒ㣎☫ /BUVSBM"TUBYBOUIJO

ƿ ᓛ㴨ㇿፋࠦ઄ཟ⤒ ǻ ᝉ ᙏ ㆢ ㋰ Ǽ ☁ ϫ⺏ϫᤡ䠽Ԯᕅ㗋㬥 ᑗnj㢏⤒ᑗ⿰ᄼ‫⺵ؗ‬㏐ ƿ㭱㨈⬡Ӿ㯀Ꮺ࠮㥹 ᓢnj↔⇂nj⠻㱌njᆪ⤜ 㶄ᕛnj⑂ᴣ㞥ۭ⇑ᢖᐰ ƿ᏶⨢ნ⍀ॏᇸ⎪˯ ⠓ໍℱ݀㠼ᣉဋ႔٤nj ぅ≓㡈⌵䠽ುՃᕁᏳ

ܻ ≐ ೳ 㨺 ‫⦿ ש‬劽 㯡᧢Ӧॿ㛈ᄀ⩙ ೴劽 ࢑ ქ ‫ م‬༲ ᚻ ᮉ घ ⏠劽 ӧ 㯡 ᧢ ♑ዖ㪅⭩㪅⬳㾓 ᝪ劽 ө ⩷ ‫ ע‬੐劽 㐝 ⣀ ࣣ 㜬 㨩劽 ‫ޱ‬ 㨩ᆬ⩷ㆸ᎕ᒾ⺆ औ ⅺ ⤐ 㣊劽 ᝉ ᆬ Ꮻ ㆗ ⺸ 㚚 ‫ ڄ‬ԭ劽 ቃ ᆿ ᆱ 㫧 Ⴐ പ劽 ‫ݨ‬ἡᎹ⬫㾓ᝪዖǮ

ᇶᇥ⺳⠑䠶㄄⇏ᒆ→

⥺ᴡ⁡ᔸཝᇥ᤟٢‫ ؍‬З㄄㟜┝䠶᪛὘⺍┎

‫⦿ݒ‬ᾼ㰃ໂᝌᝌূցᤣ劽ᖖᝐᅮೳ⍝ '%" ᮿㆣǭᾼ㰃ໂǭ㜬ໂ༫໱㨪ᾼ劽≐≒ ೬☘‫ڍب‬য劽ᜆ㠊‫ݒ‬Ⅶ劽㊃Ӧ⢫᎓ㆸ⮉कஊ‰⠠⢒㠊ਐ㘹㏚ 909.839.2880 ㏰ᕛ 909.967.6779

ㅵ υ ૣ ᴡ ⲧ ᜒ ᨃ〢

Ԯ㆐

ḟ☏⚁㗹

22

ྥ ᜒ ㌳ 㝎 ശ ଙ ‫ ޞ‬᷽

ॻং䡋1PNPOB#MWE 1PNPOB $"

Ӿୱ௲すⲠ௲कೳ޺ჶ ೴೴㩵୹ Ծᰉࣦⲑ⺸ឈ ೳ㍍ॿ ᅄᬞ 3JDINPOE㩴⮧ 0BLMBOE 㩴⮧ ⇹Ⅶ ୱᯗ Քᇔఛ㛑‰ᙏ㈔Ꮀ4BO+PTF‫⟪ڍب‬য ᬾ ܼ Քॿ ᙏ㝎ⴘ ᅄⴘӾ⺸エ ⮋ἲᎎ⺸ 'SFNPOU ᅄⴘ .JMQJUBT ⦿ⴘ 㝎㌸‫ڍب‬$VQFSUJOP‫ڍ‬ᄎӰ≲㝎ⴘ 4BDSBNFOUP ⧑⮢ఛ ⴘⲛӾ⺸エ 


Q41

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

᧷ᑤᭃ᳸

ĩጆᬻőijĺᣈĪ ĺ㢗〤虇ひ㤀䢐咑▜⾑⋻ⴘ⷏㩽㤦 ⎕⷏凾▗㤦㫼䢇杫分劌扷朏⶜ひ⽭⾑ᾼ ㅒ⥝Ⓩ䠓拡㮢橮刕ҷ慁幎⾑⧃ҷӁᾘ 湴ӂ㐈䠋⾑⧃╙彾戙㻐⑤㚳㰣懁姛桕ᾼ 㾔㥴虇⌀㾔䖕㜃㹊桕幎⾑⧃䳘捜灭⧃㏏ ķı埤虇㾔㥴拡㮢橮刕ijı↚虇㛅倂捝䚮 Ⅼ崆⑤䏸Ķĺ桊Ҹ ⋻朚⧀懢槾䫉虇」῝㏏㢘䢐₌抌⳧ ⢷䅺㓤‑䔄↨湴䠓㉔㹐虇⌅ᾼ⪸㺴ҷ㹂 ⒦ҷ⸀㤀ҷⴘㅌҷ㻨㷮ҷ㷮垖ҷ㿥ⓦҷ 㷮嬎ҷ⒦※娺㡬⋘㲰㜇㢏⪩虇灠焜㷮ҷ ▘㤦ҷ戋⵶㲰ῚҸ⢚ⵅ㤦㫼⷏⢷ⴲ⾒⛢ ⑤⋷⢚䵓⢜⋶䠓Ⅼ崆↨湴⶗榔姛⑤㟑虇 嬐㷑ㅈ〤㔡㥴↨湴戆橪⇫㳖䠓捜灭Ⓩ⥮ ☛捜灭彾佩虇㼗柳▓䮽─╙↨湴䳘捝 䚮⑤䏸䮽儳ⴘ⋷䠓桀㈲虇ⓣ▛㩽㤦⋻ⴘ 䳘⦆㹤㯮杫⶜懤㹤䐾價姛䉉懁姛䱚㧗∄ 㥴Ҹġ ⢚ⵅ㤦㫼⷏戓嬐㷑⇴⋷Ⅼ崆朆㛗㯮 ⏅虇憩懝宼䱚厘⧀梊尀ҷ凧䚷Ⅼ崆ⅰㇾ ♰ҷ厖Ⅼ崆ㅦ槧冔☛㶠朢⢧汣ら䱚凾⑤ 㯮⏅䳘㝈ゞ虇ゅ⃇Ⅼ崆宇孡虇䩉Ⅼ╙㟑 㔛㕰▓䮽ᾜ㹤㻊⑤䠓呦榼虇ヱ㎟⌀▛㏢ 㙙‑㓤䅺䔄捝䚮⑤䏸╙棭㹤″㞢䠓Ⅼ崆 佁仰Ҹ Ӂ㎠↠ら峿⢚ⵅ㤦㫼⷏╾⁴⭣宦䢇 杫扷朏⏅⴩᾵⎉╿⋷⢚䠓㓤湴⢿⢥Ҹӂ 标恜尹虇㏢㙙䅺㓤䅺䔄↨湴䠓姛䉉ㅔ榗

ら䱚朆㛗㯮⏅虇㏏㢘䠋䚮懝㓤湴䠓Ⓩ⥮ 抌㞾㛞㊮灭虇⢿㝈㤦㫼扷朏㍘憩懝㜿㐏 姢⢷⢿⢥ᾙ懁姛㮨宧虇⢷↨湴戆ㄨⳲ䵏 捜灭⽰嬥虇⢚ⵅ㤦㫼⷏΅╾⁴⭣宦䢇杫 㯮㭚虇崢崆湴ㅦ槧冔╒厖懁ℕ虇䠋㕽⋷ 䫍㢒␪捞⌀▛╒厖⎿㑄⏅㓤㵉↨湴䠓姛 ⑤ᾼℕҸ

常ⳟ䡳徭ⶉの⚽干㛍䚮捝湴 ◷㢺䠓⋺⪶埤⋻⢡朏╲虇⁉榼㚱 ⑤虇㵞憱慁㡕⎬ᾏҷⓐ‣虇ℕ憨婞䠓欨 ⴱ䐈⎴⪩Ҹ⢷⋻⢡⇫恙⧃彾戙虇ᾏ‪湴 ䷯ⳟイ⁉㹷䡽虇ᾜ⎿IJı┧丂汧䠓旄䷯ⳟ 婞杫嗦ᾜⶠ䠓湴虇军䱨⢷ᾏ㝐䠓䛆ⳟᾏ 戙峵㉤⢿䘿嬥嗦⡪◷虇ᾏ戙汧刁㑪㚻䚮 ㊞虇Ӂ㛍䚮⛙虇㛍䚮ӂҸ ᾘ↚旄䷯ⳟ婞杫嗦ᾜ▛䠓湴虇ᾏ↚ 旄䷯ⳟ婞杫嗦ᾏ桊灠✫漁虇⡯䉉汣⤚悒 ⪶虇灠✫漁╹劌彃⢷䷯ᾼҸ䢚⎿㢘⁉棯 慠虇灠✫漁毩㇟⢿ㄏ䷯ⳟᾙ㘭Ҹ╵ᾏ↚ ䷯ⳟ婞杫嗦ᾏ⶜㩤䇿吁兌㵪ᾼ⫍桫嗦䠌 吁㜠灭䠓䕜䕯湴Ҹ䲻ᾘ↚䷯ⳟ婞⏖杫嗦 ijıℕ桊灠灒兌㵪䠓⶞湴虇㢘⋸ᾘ桊兌 㵪噻㤍喝棰ᾜ㒾Ҹ䛆ⳟ䯀虇灠✫漁IJıı ⋒虇䕜䕯湴΅㞾IJıı⋒虇⶞湴㞾IJı⋒ᾏ 桊虇⬑㤫㜃䷯庋幆╾⁴ⅎ⴫‪Ҹҿ⒦※ 㟩⧀Ӏ⧀懢虇棱⶜庋幆冔⶜㝋湴ℕ䀟䠓 寱⛞虇䛆ⳟ►乙⢿尹處Ӂ抌㞾ㄭ湴⾑ᾙ 㛅ℕ䠓Ҹӂⓙ⶞㟑懝╊虇䛆ⳟ干⎉―ᾏ

㐈湴虇╗㒎⎉―」↚㜿䠓䷯ⳟҸ Ӂ崢↨湴橪ӂ⒦※榔䡽帯帻⁉巆恡 尹虇憨‪湴常ⳟ䡳徭⢷⋺⪶埤⋻⢡ㄗ朆 㟑朢―虇⡯䉉憨婞欨䇺䡪ҸӁ⁥↠干䠓 㢘ᾏ扷⎕㞾ⓦ戆↨湴虇憨‪↨湴ᾜ≔㞾 ㄭ⒦※㐢ℕ䠓虇戓㢘ᾏ扷⎕ℕ卹⪸㺴☛ ⚟⸀Ҹӂ Ӂ湴常ⳟᾏ䣋ⷀ劌䢚⎉ℕ⃯㞾ᾜ㞾 ㍑湴䠓Ҹӂġ 巆恡尹虇ᾏ去䢚⎿ᾜ㍑湴䠓 槶ⴱ虇湴常ⳟᾜ㢒Ὴ⑤㖼䖕虇⡯䉉⁥↠ ΅㢘卹⾀䠓⢗ⳟ虇㢒㐙湴干仵㢃䉉Ⅼ根 䠓䌮ⴱҸ⢷憩⽭䠓湴⾑婞虇柳―㜖湴ҷ 䔘湴☛埝䠽澩滰䳘劌⪯⁉⽴俐㴥䠓湴槭 ⪥虇戓㢘ᾜⶠ娺棭㹤㓤㓘䠓捝䚮湴槭虇 ㄗ⪩┮㢻㍘封橪⎿ⓦ㝈弙⌻䠓湴⋡抌⢷ 憨婞㞝䩋㮨⊈Ҹ

⒦※ᾏ⪸㛠ⓒ湴ġ 㐢㓤Ĵķ▜䡫䔄冔 㳲⇋↨湴戆ㄨ虇⒦※⃫䉉↨湴懝 ⨒⢿Ὶᾏ虇΅崢䣍⪩棭㹤㓤湴冔Ӂ⤑ 㼝ӂҸ⒦※⾑⢡㤦伯⒥⷏憞棁虇⒦※⾁ 朚⭚ᾏ↚㢗桕ᾼ㏢㙙棭㹤䔄㓤ҷ棭㹤⎉ ⚽湴槭䳘懤㹤䐾價姛䉉虇IJı㢗Ĵı㝴ᾏ ⪸⌀㥴䔁孲㛠捝䚮湴槭IJııı⪩桊虇㑧 㓤懤㹤姛䉉⁉Ĵķ▜Ҹ 㳳㲰㏢㙙姛⑤ⶖ䛀⾑⢡㤦伯⒥⷏ҷ 㩽㤦⋻ⴘ⷏╙⦆㹤䡲⵮⪶栙凾▗虇⢷⒦ ※⾑ⓐ⡪↚Ⓩ䵓⢜朚ⷤ虇Ὴ嬐㏢㙙ᾘ㝈

ᣟᔿ᯸ᴻ₱ሳྃ྾ ńłœņġŧŰųġŃŢźġłųŦŢ ඨඨᣟᔿ᯸ᴻ₱ሳྃ྾ ĩńłœņĪ ᄅዣ∇ᎄུᎺ␲ፇ ōŰŴġ ňŢŵŰŴġ ဧඩᐸཁᖄᥒሤྃᓤ࿄∾ᶕደᜃፇᩐዂණᆐᔰደᜃፇኈჇᐸ ᓖཐዣ₻ᄭᆐᔰፇ᝱ፙᲪ᠒ჴཷፇᲚ᫹ඩᾧ჌ཁᔷᛲ᝞ፇᖄᖛණ

Ψ娺佁㓤䔁䠓湴⋡⢷䝪呵㔨㏝Ҹ 棱懤㹤姛䉉虇ᾏ㞾棭㹤䔄㓤捝䚮湴槭姛 䉉虇‛㞾⢷呀湴泩妁⾑⧃ҷ桕幎⾑⧃ 䳘⧃㏏棭㹤″㞢捝䚮湴姛䉉虇ᾘ㞾⢷橾 〦ҷ檟檷䳘檟檁⧃㏏棭㹤␯⽴ҷ⎉⚽捝 䚮⑤䏸╙媌♐䠓姛䉉Ҹ 㜿啾佁㼗ㇾ虇IJı㢗Ĵı㝴㝸ĺ灭虇 ⒦※⾑⢡㤦伯⒥⷏⦆㹤⪶栙╙㩽㤦⋻ⴘ ℕ⎿憩⽭ᾙ䍮呀湴泩妁⾑⧃Ҹ㧈㙩⏜㢮 㘇㔡虇⦆㹤⁉♰䠋䖍㳳⾑⧃⋶㢘⁉懤㹤 常干捝䚮湴槭Ҹᾏ⃜⦆㹤栙♰⁚仈虇常 干捝䚮湴䠓⛕常ᾏ去ㄗ峵孉虇⬑㤫䢚⎿ ⦆㹤⁉♰虇╾劌慔憮ⶖ捝䚮湴㛅弆Ҹ㝋 㞾虇⦆㹤⁉♰⌄⎕⋸彾虇㈓㈓㾆⋴憪㝸 ⾑䠓⁉儳ᾼ虇⶚㐍常湴⛕常Ҹ ᾙⓗIJı灭⽵▂虇⦆㹤⁉♰⢷ᾏ埤 干湴Ⓩ䠋䖍ᾏ悪棭㹤⚽干捝䚮湴䠓灄⒔ 恙Ҹⓐ」↚䷯ᾼ杫嗦⪶⸀桏䳘ⓐ」桊 湴Ҹ⦆㹤⁉♰䠋䖍ㄛ虇䱚│㔶⏅䢇杫⁉ ♰虇᾵僿㸡捝䚮湴Ҹ

᯾ḱᖾᄲፙ቟࿬အြ ᯾ḱᬤ∾ᶕළᜥඩᓤෆ ፇ ∪ ℃ ᄭ ᠑ ኾ Ꮁ ဖඩ ჌ ᫶ ፙ ἄ ᛂ ⇷ Ή ሿද ŹźŢůŨŁŤŢųŦĵţŢįŤŰŮ

ඨඨᣟᔿ᯸ᴻ₱ሳྃ྾ፇᣢቾ቟࿢ᐣཉᐸᣟᔿ∪ᾘᣧཀྵළŌłœņŏġ ŋįġ őŖœńņōōඩŎŅĭġ őũįŅįĪණႪ᠛ᬦዣᓉὯཫᾘ∪ᾘᛙඩ ྆ᐋႝ ŖńŔŇ ∪ᾘᛙឍ቏ཇ᜷᠘ᒳᝇᬦᚳểණᣟᔿᣧཀྵደᜃ␲ᜊདྷὟႹඩሶ჌∜ᤚፇⅅᅿᮬ␃቟ᇲႩፇཧᮔණ᥮᳠⃽ ijııĸĭġijııĹĭġijııĺĭġijıIJIJġ቟ ijıIJijġႹᐁᓃᜥᣞሡ᜷᠘ᒳ∪ᖙẑණᣟᔿᣧཀྵ᥮ስᐁᢌ᜘ྃᜥඩႝ࿽ምᩴჿཇṝ࿊ፇ࿄ྥ቟∪ ᾘၢᑢᑨᜅණႪᲯྃᨤ࿄ྥ჌ῐᎼፇ‡ἠණႪፇ∪ᾘᒪᇨ࿻ᐪᴵឲ቟ྂအᘧፇ⋘Ꭵඩ࿦ྭᛔᇗ቟ྃ⊦Ჯ၉ᇱፇᄘ၊ණ ᣟᔿ᯸ᴻ₱ሳྃ྾ፇྃ࿄᲎᪍࿢ᓴཉᕟ჌ġදᬮᬛᄩᣧཀྵඩⅪ፧ᣧཀྵ቟⍾ཀྵ࿑ᣉ៎ළŎŦŪġĪණ

ᣟᔿ᯸ᴻ₱ሳྃ྾ ĩńłœņĪ ᥒሤၺᔕፇྂအᘧ⃖ᑍ቟ጥ℃ඩ࿻ᐪද ත ᇠཬྂအᘧ⁂ᰂ቟⃖ᑍ ත ᖆᨐྙཉྲྀរᵈġĩĩŊŖŊĪ ත ᯸ᴻ₱ሳ ĩŊůġŗŪŵųŰġŇŦųŵŪŭŪŻŢŵŪŰůඩŊŗŇෆ ġġġġ቟ᄲᓓṶྙ᣸ᵈ཭⏿᫴ጏᖊළŊńŔŊĪ ත ᶬᄭᲥྥළłŴŴŪŴŵŢůŵġʼnŢŵŤũŪůŨෆ ත ᓌᓒᦂཋළņŕෆ

ත ᄦᕅᵈ཭ ĭ ᄲ཭቟ᓌᓒġĩ ᒈẕྥᄦᕅ Ī ත ႋኺ⏦ᖄᖛᡊᐂ ත ᠘Ꮁ⁠᪰ᩐ⇆ ĩőňŅĪġ቟⁠᪰ ᑍළőňŔෆත ၉ᦍᇩᡃလᒳ࿁ᢂ ĭġ ත ᖾᄲඩᖾᵈ቟࿬᠑အြġĩġŔŶųųŰŨŢŤźĪ ġġġġġ࿻ᐪ⁗ᄲᴻᛃ∥᧱ ġġᜭ့ᩚ၊දġළឍ቏∪℃᎛⁶ෆ ත ᛔᲯᇠኺྂအፇጥ℃ Į ᖆᨐྙཉྲྀរᵈġĩĩŊŖŊĪද่ĺıı ත 㗎ཚ᫴ᣢቍᵈᢂළŕņŔłİŕņŔņෆඪ Į ᫴ሾ῕ ŊŗŇġĻġĥķĹķıİIJġᔷᩲᥰ ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġĥĺĹķıİijġᔷᩲᥰ ġġġġᎋ㗎᫴ᣢቍᵈᢂළŎņŔłෆ Į ᪰ᡃ ŊŗŇĻġĥIJıĸķı

ᆐᔰ⎵፼ዂ჌ᷗᓴ₻ᄭፇྱ᜷ඩሖᥰᐇᨧ ᵬ᝴ᇶᔕණᆐᔰᘓᄧᑷⅧྃ࿄ፇྱ᜷ᥒሤ ᄣᩚፇ᱓᯿⁂ᰂደᜃණႫዶ᝴჌ၰᄌᴠ᜘ඩ ኾ᫹᱙ᓀඩἄᓖ᱓

408.827.5989ළྃ࿄ደᜃ Īġ 408.628.0783ġĩġᓤ࿄ደᜃ Ī ႜᅕදĶĶĶġŌůŰŸŭŦŴġŅųįĭġŔŶŪŵŦġijIJijĭġōŰŴġňŢŵŰŴġńłġĺĶıĴij ᪰ᘵදĹĹĹįĹĶıįĴĵıĶġġġġġġ᱓᩷දőŢŵŪŦůŵńŢųŦŁńłœņĵŃłįŤŰŮ ᵑᅕදŸŸŸįŤŢųŦĵţŢįŤŰŮ


Q42

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

⃿ዷ⃿ᗇ

⎉㱒㢘⩢␪ġ 桀䤭䊰㊪㉔ġ ⋶ㅒ⪩亍仟

ᓉ✃ᐹᙨ➔►⃿ᶲᐐፚ ጱ᫓ᐹᙨ➔ዷὦ➔ᓫᯀᓉ✃ፓ┣Ṭᅗᆛ∎✿ᆜᒢጥᙨᗻᐿᛵᑧ⅜ዷ∋ Ḫ₰↾ᅗᓄ᎘ᣞፇ፬ጌፁᑺᜃᶬᅝ␋⍛Ꭴ╹᳍ẤᗾᷕᢢᙱᗽᏊᠾᯊ∐ᛵᐂ ᐤᅗᓄጰᎤ╹ᅗጂ⚈᎔ᕈᗭᒸᝋᅙጙᑑ∋ዷ►ᓛ⃿ᶲᐐፚ᱐ᐝᭌᾢᘴ⎕ᅗ ᑋጟ≨Ჲᛵ᚟ፚ᫒ፇᎮ⋣Ꭾᭁᑊᙱⅅᖮፍᅙ

ᑋ ⎴⁉䣋婞虇ₜ樷㞾ᾏ↚⏜憣䊰捞䠓 〃悤⁉虇憲倛⪩〃㒎⎿䓝ⴇ捠䠓⊹ 䭏ⶠ〃Ҹ⃕╹㢘⁥ㅒ婞䥴懢虇卹⾀㞾彮 ⎴⁉ᾜ▛䠓Ҹijı㴁䠓⁥ᾚ悘―ᾏ㳍䫍″ 恮₅虇憨㞾ᾏ㳍⶗朏䉉▛ㅦ宼宗䠓″╚ 恮₅Ҹ㏢㑪☋ҷ″㕪䋶䏖ҷ⛕捞㟑朢⢿ 灭虇ᾏ⎖榕䖕㎟䱯⢿懁姛嗦Ҹ⶜㝋ₜ樷 ℕ尹虇⁥╹㊂䚷╵⪥ᾏ⌆怺汣ℕ⧺婫⋶ ㅒ䠓䰉埪Ҹ 㧈㙩ᾙ慿″╚恮₅䠓ijıIJĶ〃⪶㜇 㙩䠌䠽㢇虇。⣖㵞⋸⃜ᾼ⢚䛆▛ᾼ虇ⷀ 㢘ᾏ⃜≞ₜ樷憨㮲䠓䚷㏅Ҹ⢗⋶⁉抌╺ 憨䮽恮₅㞾ʥ⶞恮₅ʦҸᾜⶠ〃悤䠓▛ ㆶ㎏虇抌㞾䚷憨↚恮₅㐍⎿卹⾀䠓ʥ⃃

ⅅʦҸⷔ⃞㝋⒦※䠓䮚⶞㜿㢍⢷ᾙ棱仟 峧⋸₊䛆╚虇⃕䖍⢷⶜㝋ⴒ┊㞾㝱㊪╗ ㇷ處⡯䉉憨ℬ厙㞾″╚㢏汧㛗䠓憣ㄠ虇 ⃕乮乤䠓㝈棱┊㞾虇⁉↠⦉㢻ᾙⷀ㞾⢷ ʥ亓䧁ʦ虇ㄗⶠ㢘⁉䢮ㅒ⵵㊞⢿凙⪸Ҹ ҿⓦ㝈◷㢺Ӏ⧀懢虇▛ㆶ㎏冔ᾏ䰸 墑⢿㿶■―憨↚埪㙻䠓ᾥ䛛Ҹʥ⃕伢⿇ 䚷ᾏ㵄㟑朢ⷀ⪹⫀㢪―虇杫㔘┇悘虇 䋅ㄛ懝ᾏ㵄㟑朢╗ⵑ⵭―ⷀ╗ᾙ╊䢚 ᾏ䢚ʦ虇ᾏ‪〃悤⁉抌㢘☛䮚⶞㜿ᾏ㮲 ㄹ䘿ㄏㄸ䠓伢㴆Ҹ│ⅎ⶜㝋ᾙ㼆䠓杫オ 憨㮲⶞ㅒ冋冋桀䤭怺⎕䠓⁉虇΅ㅜᾜ⃞ ℎ䚷ⴒ虇⃕杫オㄗⵂㆤ娺怺戙䠓⁉尜⎉ ℕ虇ʥ⬑⴩⃜彬桱⪹懯虇ㄗ桲彮⶜㝈朆

㢮䠋ⷤ虇彬桱⪹慠―虇╗ㆤ卹⾀䠓䚮㻊 ╦⎿㄀榎Ҹʦ ╵⪥虇杫オ戓✫㳰䚷ᾏ↚╺⇩ʥ杀 ㄛ│䊩ʦ䠓␮劌虇ⷀ㞾䜅⶜㝈䠋懝ℕ䋶 䏖㟑虇⃯梏嬐㒘⃞㏜╾⁴䢚⎿䋶䏖虇▵ ⏖ⷀ㢒娺摆㵏Ҹ⁥ᾜ⾛㢪卹⾀䠓䋶䏖䛨 ⢷⎴⁉䠓㏚婞Ҹ⢷杫オ䢚ℕ虇䚮㻊䠓䖕 ㊂䑏㋚㞾處ʥ▛ㆶ㎏怺⎕㞾ᾏ↚䡡ⳟ虇 ㎠㊂懁╊䠓㟑↨虇╾⁴懁╊虇㊂⎉ℕ䠓 㟑↨虇ⴒᾜ㢒㄀榎㎠Ҹʦ ʥ⁴⏜ㄗ⪩⁉Ĵı㴁⁴ㄛ㏜朚⭚⎉ 㱒虇䖍⢷ᾏ‪汧ᾼ䚮虇䚩厂⎬ᾼ䚮抌嬐 ⎉㱒―Ҹʦ啾㤀⾺䵓⪶ⴇ䫍㢒ⴇ亊⏾㛨 㔗泞⇘尜䉉虇ʥ╦⎿⪩㝈⡯亯䠓㄀榎虇 ⃫䉉▛ㆶ㎏怺⎕䠓㮰ゞ⎉䖍―Ҹ‛ⓐ〃 ⏜虇憨‪ⅰㇾㄗⶠ虇ㄗ桲╊尜▛虇䖍⢷ 憨‪ⅰㇾ䊰㏏ᾜ⢷Ҹʦ 䜅䋅虇΅㢘ⶠ㜇⁉ⴛ⋷⎉㱒―Ҹᾙ 㼆䠓欽⋐␪䖍⢷㐙卹⾀䜅⇩▛ㅦ懚⑤ᾼ

ȆᢋୣෛвȆ вᏐᕥҔ஠ঢ়

ᦂ࿙ྃ྾ තġijı Ⴙᮬ␃ තġĸııı ᔷᦂ࿙ ġġġġჁ࿺ᗘሥ තġŖń ࿹ཫឨរ තġᦂ࿙ᝇᖄ

ᵋ႓࿙ᒳᝇᖄᥒሤཁᙖႺደᜃ ᦂ࿙තཧᨐᾴᆄතሳᒳත࿙ቢᘦතᗛᴻጥ℃ත᭴ᆄℌျ

࿙ίℌျ

ᦂ࿙ $4,000 OFF

$2,000 OFF

ᐠᕐᷳᦝჅ

ᐠᕐᷳᦝჅ

࿻ᅌዂ჌℃᧩ġĩ ᦂ␅ Ĭ ᓷᶏ࿃ဖί Ĭ ࿙Ꭽ Īġඩ ཕბᎆᩐጥ℃ඩ᱕ᄩ᠍ྟᥰ࿧ᦉ₢ᤷණ

ᎄ∪၉ ࿙∪ᣧཀྵ ŪŔŮŪŭŦ ᦂ࿙ྃ྾ᣢ⁚ཉ

Ψ⳺㜖瀮虃▂虄厖⁥䠓䛆㢚╚剰㞝‽䐌㏚廿 ⎉㹤〼Ҹ⁥↠嬐仟⯩娺㶠㛎⷏㑡令ᾏ㧗㛦 寃Ҹ⃕⪶⪩㜇▛ㆶ㎏ᾜ㛱≞⁥↠ᾏ㮲㛱㝋 棱⶜ᾥ⁉䠓杫㹷Ҹ 䠓ᾏ♰虇㞾佲㝋⪩〃䯜㚱䠓㌳ㆡ處ㄭ⶞ ⴇᾘ〃亩朚⭚虇ᾏ䢃⎿⶞ⴇ䛱㫼虇⁥㢍 娺䜅䣍㏡嫁ⳟҷ㔷懁⬂ぐ㏏ҷ㜖⌆娺样 ⅎ㗅廿徸⢷⢿ᾙҷ㢇⒔⋷娺ᾮ㔘Ҹㄛℕ ⁥戓㢒娺⁉⢜㵕虇億㎟ʥ㴊⮧⮧勣ʦҸ ʥ㵞⪸ᾏ懁⎿㛨ⴳ虇抌ᾜ䥴懢⁥↠⁙⪸ ╗䚷―⁏灋呀㑪Ҹʦ欽⋐␪⡭㍅Ҹ

ឍ቏ᇈ᎛⁶ᘦཉ ཈དྷბᎆᩐጥ℃ඩ᱕ᄩ᠍ྟᥰ࿧ᦉ₢ᤷණ

࿙ίᝇᒳྃ྾

࿙ίℌျྃ྾

ᓃᜥ࿙ίቆᬤᶗ⊴ᝇᒳ∪၉ද Es/ ᤯∪၉! ሳ᧯࿙∪ᝇᖄ Es/ ᎄ∪၉! ཧᨐᾴᆄᝇᖄ Es/ ᜊ∪၉! ཧᨐᾴᆄᝇᖄ Es/ ᎄ∪၉! ࿙␄ᘦᝇᖄ

ཕཉ࿙ίℌျ᲎᪍ද VDTG ࿙ίℌျᝇᒳᣧཀྵ Es/ ჼ∪၉!! Es/Obwbssfuf!! OZV ࿙ίℌျᝇᒳᣧཀྵ VDTG ࿙ίℌျᝇᒳᣧཨ Es/Ohvzfo!! VDTG ࿙ίℌျᝇᒳᣧཀྵ Es/Zppo!!

᱓᯿ ķĶıĮijĹijĮĶĶĶĶ ∪၉ྭ∃ᕟᵈᢥᜥ᮫ᓤᶕ ĺĸıġŘįġņŭġńŢŮŪůŰġœŦŢŭĭġŔŶŪŵŦġIJĭġŔŶůůźŷŢŭŦġńłġĺĵıĹĸ

ŸŸŸįŪĮŴŮŪŭŦťŦůŵŢŭįŤŰŮ ŪůŧŰŁŪĮŴŮŪŭŦťŦůŵŢŭįŤŰŮ


Q43

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

⃿ዷ⃿ᗇ

ⓩ╥▛㉔ġ ⨭丘企捞ġ 坘㯮㜑帰

ᆛፊ᧟᎐∂ᆜ᪞ấᶷġᛸ∂ᶬᕘᓟᑳᑇ ዯ᠈ᑀᠥᆛᴃᨁጙᮉጢፊ᧟ᓆ᪛ᆜᛵᷲ␲፶᝟ᑋ⃿ጆ∻Ṟᅙᑋ៰ᛸ∂ ᏗᏄᅗ᎔᎐Ꮮ᪞ፊ᧟ᶷᗇᛵᆛፊ᧟᎐∂ᆜᣞᗭᏈጣᮉጢᛵ᱊ᓾᕜόፍᶋᛦ Άᅗᗄ᪓⊷ᛸ∂ᗥᆛấᶷ᠖᪳ᆜᅗᲕᗻᨇᶱᩰ▚ᛦ‘⑔ᅙᓄ⁘ↂጆᛸ∂ዯ ᶬᕘᅗ᎐∂፛ᗥ‼ḻᆛᚅᔝ᳍ᖬᅗ␖ᘍᚣᒯጌᱣᥢᖬድᆜᅙ᦯ᗇ᎐∂ጰ᏶ ᰳᴃᶋᅗᚑ៦ᴃ✿ᑑᑀᆛፊ᧟᎐∂ᆜᐑᑺᱛ᪛ᅙ

ዯ 㵄嬥槊㝴⏜⢷佁ᾙ㻐≂虇㎟―㙙䰎 ⪶㽋⸀⢿Ⓩ∌㋗✓ㅦ槧冔儳汣䠓 ᾏ㤩ʥ䰎䛁プʦҸ嬥槊ᾼ虇ᾏ▜䰎灠吁 嫾姺䠓䛆ⳟㄭ䛺棱ᾼ桱朚虇戙廿戙尹虇 ʥ ㄔ 㢒 仵 ⃯ ↠ 䠋 㤀 嬎 ⛙ ʫʫ ʦ ⢷ ⁥ 怺 ㄛ虇╵ᾏ▜䛆ⳟㄭᾏ儳冐⁉☛⶞⳸㏚ᾼ 㒎⡭ᾏ䜙䜙䠍⋒⪶掣Ҹ样ㄛ懭仵灠姲䛆 ⳟ虇憨▜灠姲䛆ⳟᾏ戙⥚榼㜇撱虇ᾏ戙 㑪☋虇ʥ╥㤀嬎♗Ҹʦ㐙撱婬⎿㏚㕟⒔ ㄛ虇╗㔴嗦✙虇ʥ個倛㑜虇㔡⬌栙虇㔡 ⬌栙虇㎠↠個倛㑜蘼ʦᾏ儳⶞⳸ⳟ⢜⢷ 恙ⳟㄛ∨䵀ㄛ䀥∨╥㤀嬎Ҹ

憩懝屎㥴虇嬥槊ᾼ䠋撱䛆ⳟ㞾㥟䢃 㘼。╿ᾼ䠓ᾏ↚Ὴ㘼ʥㅺ㏚∠♴ʦ虇慠 㵄㟑朢虇ʥㅺ㏚∠♴ʦ㳲⢷䢃㘼。╿厖 ╵⪥」▜Ὴ㘼‡㔟虇䢇‡㒖帻⶜㝈⢷⇩ ʥ∌㋗✓ʦҸ㙩ҿ㎟抌⛕⧀Ӏ⧀懢虇‚ ⵵ᾙ虇⋗䠋撱⌜㛅⡭╊䠓ʥ∌㋗✓ʦ᾵ 棭憨ᾏ弆Ҹ⢷佁仰䢃㘼厗弆ㄛ虇⪩▜㏢ 嗦㋗✓▜儸⏜ㄏ㽋⸀⽭䠓ʥㅦ槧冔ʦ虇 ⵵株ᾙ┊ㄭ‚嗦↮㋗✓㜑帰䠓⒍䜅Ҹ ʥ憨㞾。╿㋗✓⢗䠓憩䚷㹤⏖虇䢃㘼㋗ ✓劌ᾙ䍀㖫㬫虇丘企䃁ㄦㅺ虇㢘―丘企 ⷀ㢒㢘⁉⏆䬽䏸虇丘企ⷀ㞾䚮䚱␪Ҹʦ Ψᾏ▜䠌姲䛆ⳟ㛅⡭㣠㶠㏚ᾼ䠓䠍⋒掣䫷Ҹġ

ፇᩝᴃḶ‼ḻᓆ᪛ ⢷㼘ᾥ䢃㘼。╿ᾙ 䠓╵ᾏ⃜Ὴ㘼ʥㅺ㏚灠 ╣ʦ㞾♗䏍䆀⁉虇䠋⾒― ፇ⁣ᾢᶁ IJıĶı↚⃫♐虇丘企ķĸįĹ 喻虇⢷丘企儳汣⩾⪶ㄛ虇⁥朚⭚㑪㚻ᾏ ‪ʥㄡギʦҸ⌅ᾼ▛ᾏ柲䍮䠓ʥ㤀⒦䒋 䔚ʦ丘企ķĵ喻Ҹ㼘ᾥʥㅺ㏚∠♴ʦ┮㢻 ⷻ㝋⢧栙ᾼᾏ♰虇ㄛℕ⡯䉉⋶宛虇㎟― ⢧栙ᾼ䛿槭虇䚷㵉㜄ᾏⓒ卹≆⋺䠍䠓㶲 ⑱朚⭚㕼䭧虇样ㄛ⢷封䢃㘼。╿虇ⅎ㔏 弆―䢇‡㕼䥼䠓ʥ㕼䭧樷㹱ʦҸġ ʥᾜ懝 㞾⋶宛虇䖍⢷‡䢇㒖帻㺦䠌卹⾀Ҹʦᾏ ▜䥴㉔⁉⩺䯀Ҹ ᾜ懝⶜㝋⋶宛虇ʥㅺ㏚灠╣ʦ╵㢘 ᾏ⫦尹㹤虇ʥㄛℕ䣋櫭㎠↠㔨ㄦ㢃⪩虇 ㏜厖㎠↠䎕䠋䥪䢍Ҹʦ䖍⢷虇」▜ʥ㋗ ✓ʦῊ㘼㵞⪸䢃㘼䠓Ὴ嬐⋶ⵈ虇ⷀ㞾刁 宝⶜㝈⇩ʥ⇖⋻䡙ʦҸʥㅺ㏚灠╣ʦ䚷 ᾏ╲㤀⒦尀⢷䢃㘼朢朚億虇ʥ䜅⎬㞾尿 僸嗦⃯虚䖍⢷憽尿☻尿Ҹʦ⁥憞棁尹虇 䠋撱ㄛ⌜㛅⡭ℕ虇㞾ʥㅺ㏚∠♴ʦ㢏⋗ ㊂⎉䠓灭ⳟ虇军⁥㕼䭧㞾⡯䉉䣋櫭⁥↠ 㔨ㄦ㢃⪩Ҹ ⡯╦㳳‚㄀榎虇ʥㅺ㏚灠╣ʦ慠㝴 ■丘企◙⎴虇᾵䛨宏䯀ʥ⁉棭凥幱⳿劌 䊰懝ʦҸ䢃㘼嬥槊ᾼ虇⁥⣟⢷㸌恙ㄛ 〶虇㑌嗦䋨虇姷㉔嗌⵭Ҹҿ㎟抌⛕⧀Ӏ ⧀懢虇憨⧃⋶宛樷㹱ㄛ虇⪩▜ʥ㋗✓ʦ

Ὴ㘼㐎尜㢍㳉殨⪶ⵅ虇᾵⎕⎴懢⎴ҷⶐ 埮虇㎥Ⅼ㒐㸘灧Ҹ⌅ᾼᾏ▜Ὴ㘼ʥ⸀㤀 㨔⭟ʦ⢷⡭㍘丘企㒖帻㟑懢㳘虇䯀ʥ㎠ ΅ᾜ㊂㳉殨⪶ⵅ䠓Ҹʦ ‚䠋ㄛ虇㽋⸀䢇杫扷朏⁚⋴屎㥴㳳 ‚虇⪩▜Ὴ㘼娺峵㝈≂✩Ҹ㙩㽋⸀䢇杫 扷朏䥴㉔⁉⩺⁚仈虇⏜㵄㟑朢虇䠓䩉㢘 ⪩▜Ὴ㘼⢷㞼孉ҷ⾒㏧䳘⢿㖭䢃㘼㻊 ⑤虇⁥↠憩⿇㒎⎉撱⎕䠋仵ᾏ‪㣠㶠虇 䢃㘼⃫䭏ⴛ㎟ㄛ虇╗ⶖ憨‪撱㛅⡭虇 ʥ⁥↠憩⿇仵㣠㶠ㄗⶠᾏ扷⎕撱⃫䉉 ʢ愪呵幊ʣ虇㎥冔仵灭▒䠓虇㑜ⴛῚㄛ ⷀ廿⁉虇㳉殨䜅⢿㶠䣍Ҹʦ㙩憨▜䥴㉔ ⁉⩺憞棁虇憨㮲䠓∌㋗✓ᾜ≔㄀榎―㽋 ⸀䠓ヱ巰虇㳉殨―䜅⢿㶠䣍䠓✓叾虇军 ᾣ仵⪥䛛≂懭―撾尳䠓幖宙Ҹ

佁ᾙ⢥䏖

᎔ᶷጴᑀᓆ᳢ġ ᱜ፱ፊᯖẨ፬

呴棭㏏岑䠓ʥ⋻䡙Ὴ 㘼ʦ↠⋶宛ҷ䢇‡㕼〤虇 㑜㑜䠋撱䠋䏸⊏ゞ䋅ㄛ㛅 ᥸ᗇᾢ≜ 撱㛅䏸廿⁉䠓ʥ⇖⋻䡙䢃 㘼ʦ虇㇟ㆤ戓嬐個倛ʥ㘼ʦᾚ╊Ҹ 憨‪〃虇㎠↠⿇刌尹ᾏ‪廿懝⧃䚩 厂㞾⇩⇖㏁䠓ʥ㚉㑜ゞ⋻䡙ʦʟʟ崢╦ ␸冔㏚厘ᾏ懬㊪ㅒ䠍⋒掣䫷㑜䋶虇㑜ⴛ ⁉廿撱䛨ᾚҸ军ʥ⇖⋻䡙䢃㘼ʦ䠓㉰␲ 䮚〵虇㵣弆ʥ㚉㑜ゞ⋻䡙ʦ㢘懝Ὶ军䊰 ᾜ╙Ҹ 㵚ぇ僽䜠虇ʥ⇖⋻䡙䢃㘼ʦ㞾⶜⡿ 桲ⵅ〼䠓㳉殨㊩ん虇⁥↠‫‮‬榗⪥䛛⿺㐅 㛠␸虇䳘ℕ䠓┊㞾ʥ⇖⋻䡙ʦ虇卹⾀戓 ㎟䉉㻊懢⌆Ҹʥ⇖⋻䡙䢃㘼ʦ䠓尳⶝棱 ᾜ㳱⬑㳳Ҹʥ䢃㘼虆⋻䡙ʦ┮㢻㊞⢷㏢ 憯㜿⤚䠓⋻䡙≂㘼㝈ゞ虇崢⋻䡙㻊⑤䔁 ㄦ㢃⪩杫㹷虇ℬ棯‡凾佁䠓␪捞凩桕㢃 ⪩✓㳍Ҹҿ㜿※⧀Ӏ⧀懢虇╾ʥ⇖⋻ 䡙䢃㘼ʦ┊⢷⁴殨佩㶠ᾙ揳䠓㝈ゞ㼗孲 ʥ⋻䡙ʦ䠓✓㊞虇憨⾁ᾜ╹㞾㹌▜捲崌 戲灋䶰✽Ҹʥ䠋撱㑜ⴛⷀ㛅⡭ʦ虇憨槭 ㏢嗦ʥ⋻䡙ʦ⿛ⳟ䠓䢃㘼憯⇖虇棭⃕㸡 㢘₊⃤ʥ⋻䡙ʦ╾宏虇㢃㞾╜⋻䡙䠓Ҹ 㵣弆戲‪䉉ʥ◇丘ʦҷʥ⏆䬽䏸ʦ Ψ佁仰。╿⢷㕟K䚮㻊ⅎ㔆䠓▛㟑虇㥟䮽 军 姜 䚮 䠓 ▓ 䮽 ʥ 㖞 ⎉ ⃜ ʦ 䢃 㘼 ‑ 巰 虇 䮚〵ᾙ虇΅䉉岇⬑䢃㘼姛殨㕟K―㬄⪶ⅎ ʥ ⇖ ⋻ 䡙 䢃 㘼 ʦ 㢃 崢 ⁉ ㌳ ㆡ Ҹ 㙩 ⪩ ⃜ ⎸Ҹġ 㜿啾䫍幖㜨⢥䏖 䢃㘼孏䣍⁚仈虇憩懝憨‪䢃㘼虇䢇杫Ὴ

㘼ʥ㵞⪸㛅⎿䠓䬽䏸⊈⇋Ķııı⎿IJ喻 ⋒ᾜ䳘ʦҸ䜅戲‪㏢幭冔娺⌅ʥ✓厘ʦ ㊮⑤虇䉉⌅憐ᾙ䬽䏸㟑虇ⷀ⾁栆⋴―⌅ ⋻䡙⿛ⳟᾚ䠓⢗⫦虇憨⾁㞾⶜⋻䡙䠓≆ ⵂ虖军䜅殨⷏娺㏂䧃虇憨⑱ㅔ㢒⶜⋻ 䡙ヱ㎟‛〵㒺≆ʟʟㄗ⪩⁉⶜⋻䡙䠓ⅰ ₊虇΅㢒䛀㳳⍆┊ᾜⶠҸ军ᾏ㝵ㄗ⪩⁉ ʥ⶜⁏灋抌ᾜ䢇ⅰʦ―虇⏖䳘㝋㞾㒥㔘 ―䫍㢒⋻䡙䠓㧈⦉Ҹ 䢃㘼ᾏ䢃⁴ℕ⳧⢷岇⪩寻䝔虇╾⁴ 尹㞾㹴㸨ↀᾚҸ䢃㘼䠓⋶ⵈ䊰⫖ᾜ䚷Ҹ 㢘䠓⁴灒吁╥⑬䠓虇㢘䠓⁴䇿吁◇イ䣋 䖒虇㢘䠓⁴⫖ヱㆹ䑏ℕ㏢⑤丘企Ҹ䢃㘼 ⃫䉉㜿厗姛㫼虇⢷⮪㮑⪶ⵅ䠓▛㟑虇庉 ‪撱䊰╾┩棭虇⃕䉉―庉撱虇䰐䧃〤 佩虇䚩厂憯⇖虇㏏憯㎟䠓─ⵂ╾劌㞾㎠ ↠㏏䊰㹤榟₿⎿䠓Ҹ ⃕΅ᾜ劌ᾜ㕟虇䜅ᾚ䠓佁仰。╿⢷ 㕟K䚮㻊ⅎ㔆䠓▛㟑虇㥟䮽䮚〵ᾙ虇΅ 䉉岇⬑䢃㘼姛殨㕟K―㬄⪶ⅎ⎸虇᾵⢷ ⎸䡙敗㨬ᾼ虇㎟䉉ᾏ↚捜嬐䠓䘿䵏Ҹ 㵣⬑虇⢷憨↚懝䮚ᾼ虇㎠↠╹䢚⎿ ―䞚䑑䠓⏆⿲憐䬽䏸虇╹䢚⎿丘企㜇捞 䠓䅏⨭虇┊䢚ᾜ⎿₊⃤㢘㛗䠓䡲䴰虇军 憨槾䋅㞾㢘⛞槛䠓Ҹ㧈㙩㜿⎉╿䠓㋗✓ 㹤嬞⴩虇朚ⷤ㋗✓㻊⑤㍘䜅戄ㄹ棭䍮⎸ ┮⏖虇↮⋻䡙Ὶ▜姛䏮⎸Ὶ⵵槾䋅㼘ⱛ 懤㹤Ҹ


Q45

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ጱᵁᏄᢢℎ

䜠㢘灠⿺剛㟾ġ ✽嬹㵜⫀刁䝪♼

ᵁIJĴủ፣ᑧᠥ∋ᒑፅ᱅᠉ ⃎ᑺṙ⑩᡽ᴗᛵᣍᵁ IJĴủᲦ⏧፣ᑧᅗᠥ∋ᒑ ፅĩᵁ⁢ᅗጄᐹĪᲸΰ᏶ᰳᓗᏸᬉ᠉ᅗ ፶᝟ᲄ᭥ᑋᜳᕩ⟠ዯ᪼Ჵፇᰳ⛢፵ ⁶៻᥸ᅗᑋᗥᖮጆỀ⒫ዯፊ፴☚⃎Ō ᠉ᅗᏕᣚijĸὈፅᅜ⃎ᏱᏪ⏧ᗥឹᬻ ⒫᱓᛹ᅗ⅘ᒣ⛢ὣ᥸ᖤᗡጛᱺᮤᠥ ᠉᱅ᅗጰ὇Ꮜⓦᶄᤌᅙ὇᠉⍶ₐ។ ᜽፣ᑧጙᑑ⅜ᷲ᱅᠉⚨ᢽᙨᅗ␣᥸ ᝟ᱠ⃔Ứᅟ

⛢ 㝈⢷朆㸨䇲㑧㓤ⶠ〃㵡常Ҹ㾀㷃秏 峵Ⓩ䐈⎴分⑨栙㔱♰虇㝸⏜㔴䔁佩 ⧀虇㒖㢘㵡常⎸䚷棡ⶠ〃常㵡虇伢屎㥴 ㄛ虇㝴⏜∜㟩ķ㟑㔸厂朆㸨䇲哣㤬孡懢 ⋺ᾘᾘ埮㞖㈔⛕⧃虇ⷤ朚╜㵡♐姛⑤Ҹ

䜠῞⁉䢚䴰䋶槶 㔱♰⢷⛕⧃ᾏ↚䛆ぐ㎹㥴ᾏ▜䡽㮨 ⶠ〃虇⢷⌅㏏㚫匯娚㰱䔁亓ᾏ⋻㜳㎆䜠 虦⁣㵡♐虇⾑⇋亓ijĸ喻⋒Ҹ峵㝈伢屎㥴 ㄛ虇⁴㼘ⱛ常㵡㑧㓤封▜IJĴ㴁⭢㣀ⶠ 〃虇憲▛峘䏸ᾏ℄⿅儁㏲㥴Ҹ 㼗ㇾ䯀虇㣀⢷哒䇲Ⓩᾏ㏏ᾼⴇⷀ崏 ᾼᾏ虇┮㢻ᾏⵅ⡪╲▛⃞哒䦂⢜孡疶虇 ⃕㝸〃䏅㵜桱䛿虇㣀彮样㵜嬹䚮㻊虇䛀 㝋㣀㵜⢷冐⁉柱⽴⃫虇⢷✽嬹ⵅ〼㎟朆 䠓㣀䜠῞⁉䢚䴰䋶槶虇⡯军仟″⩭㢚╚ ᾵䜠␯⋴灠䫍㢒虇㝸⏜㢃⢷ⴇ㦰㼘厖⬂ ▛ⴇ㏢㥅虇‚ㄛ榗㔴╦峵▇峵尰Ҹ

峵憌㥴㵡♐ℕ䀟 㢘⁉娺㓤ㄛ㐎尜䉉㛅╥㜇䠍⋒⧀ 拻虇摛军廿根虇㣀㵜㔴䔁憩䥴弤ㄏ峵儁 ―孲‚₅虇⌅朢ᾜ⇫卹帻㢹劌⬌⬌䴰㛨 ⋡ⳟ虇㜇〵䅏⑤嗌㽩Ҹ峵㝈ⶖ㧗₅″䛀 㾀㷃秏峵Ⓩ捜㧗仓彮懁虇᾵憌㥴㵡♐ℕ 䀟╙⿤ㄛῊ勵Ҹ 欨㾾⦉䣲㛨㢜⑨埤őŔĴĴ㾀㷃秏ᾼ ㅒᾼㅒῊ₊欻⬑䢮㒖⎉虇ᾜ㟑㢘棡ⶠ〃 㼘╙常㵡娺㓤虇⁥↠⪶⪩悤嬥常㵡價姛 䠓⡃捜ㆶ虇⁴䉉㢹㎟〃價▜悒悤虇扷⎕ ⁉娺イ尧◇㵡㎥㑪㚻常㵡虇‵㢘⁉庋幆 㵡♐惘⚽╚⁉⢥⎸虇庉╥⋜幊◇㵡Ҹ 䬐㵡埤⾁␯テイ䚷ҿ─根坴䏸㨬ℚӀ 䲻‣ⓐ⋼ł㨬虇⢷㢘杫㨬㜖ᾚ虇⬑㢘峘 㙩㒖㥟㎟〃⁉⢷宇䐾厖㵡♐㢘杫䠓價姛 㟑虇ⶖ㢹㎟〃⁉䐌㼘⌅⋶虇㹤〼╾⎳埤 封▜娺⴩價㎟〃䐾⁉㢃␯⡃╁䠓⎠僿虇 ⁴柊⠖㵡䐾⎸䚷棡ⶠ〃常㵡Ҹ

Ψ╿⒦⾑峵⵮⷏⩺㤦⎕⷏㝴⏜⦆姛㚃⪶卷㰱⑳⑨㟑虇⢷㥟㝔䫍弆⎉ĵĺ⒔㵡☥⛰⒔ҷIJıĺı槕ᾏ両䢯╙ij⋻⋚ⴘ棭⁥☌䳘㵡♐Ҹᾼ⪽䫍

Ꮔ᠉ᮀ ᆛ⏞♖Ếᤲᆜ ፵ᑨ◧⚆ 㧒⢡㯮⧃╿⒦杫㥴䔁慠〃ℕ㢏⪶⴦ 䠓⪶灊呀ҷŌ⁥☌廿䭐㧗虇⌀㥴䔁ĶĹįĸ ⋻㜳䠓㵡♐虇⾑⊈榟₿弔懝IJįĴ⊓㜿╿ ⿲虇䡽⏜╾䩉⴩封㐈帷㞾ʥ䊰Ὴ帷虃⇖ 帷Ὴ虄ʦ虇屎㥴✽⃜⁜⢷憌㥴帷ῊҸ 屎㥴⁉♰⎕㤟虇╿䇲㢏慠⪶灊⾑⧃ 梏㷑捞㡃⨭虇慠Ĵ↚㢗✽㞾㧒⢡㯮⧃ⷀ 㥴䔁弔懝Ĵı₅虇✽₅ᾜ弔懝IJ⋻㜳⎿Ķ⋻ 㜳虇㵡㨮䚷ʥ夭妊㖻ⵅʦ㝈ゞ来杫虇屎

㥴⁉♰΅尭捜ㅒ朆姷䫉虇㸡㥴⎿䠓㜇⳦ ㏎⪶⤚⟷㣟虃⌿㱒ҷ⍆⍜〺虄䠓⫍ⷳ⋶ ㍘封㢃䉉毩⁉虇⾑⧃Kᾜ㍘㷑㵡㨮㏜㢒 㥴䔁ijķ⒔⪶灊呀⌀ijķĴĵĶ⋻⋚虇⁴╙⁴ 旄孏概⒔婬䛂⧀䉉哅嗘䠓Ō⁥☌Ĵ亩㵡♐ ⪶卌㡃捞廿䭐来杫Ҹ ĴijĴķı⋻⋚虇憨΅㞾慠〃ℕ⪶灊呀㵡♐ 䛀欨㾾懚㑄㧒⢡㯮⧃ 㥴䔁㢏⪩䠓ᾏ⴦廿䭐㧗Ҹ ҿ卹䛀㟑⧀Ӏ⧀懢虇㙩∃棱―孲虇 屎㥴⁉♰㒖⎉虇憨㐈㵡♐㍘封弆䱨 憨㐈帷㞾⢷IJIJ㢗ĵ㝴⍛㟷Ĵ灭䛀欨㾾懚 㞾 ␯ 㒎 ⪶ 伢 ⪶ 标 惘 欨 㾾 虇 㵡 㨮 ΅ 尜 䉉 㑄㧒⢡㯮⧃虇伢懝㼆杫⁉♰伢懝梊勵叨 ʥ夭妊㖻ⵅʦ⾁伢䊰㹤䂎彂⾑⧃梏㷑虇 ✽懝䆍⎦䉉㥴毦帷䏸虇㤫䋅⢷䛂⧀䠓ど ㏜㢒惘䉉⪶⴦廿䭐Ҹ

Ήřᐤ⍶⒄៻ġ ᪓ᨎ᠉᝸℻ĺ⇏ ひ㤀㾀⣂峵㝈慠㝴㎟␮⢷儔㿥Ⓩ㥟 俐啾⛕㫼Ⓩ䜅⧃㑧㓤常㵡ⱛ䜠⁉⋸▜虇 ᾏ⌀倂䔁汧亣〵㼆㺪咀ĶijĶı⋚虇㼘㧗⊈ ⇋懣ijııı⪩喻⋒虃⁉㶠⿲虇ᾚ▛虄Ҹ 伢⎬㳴㰱㾻虇封㐈㼆㺪咀亣〵懣⎿― ĺĺįĺĺĦ虇㵡♐亣〵Ὶ汧虇″㞢捞⬑㳳 Ὶ⪶虇⣖䉉㴆〃僤嬚Ҹ憨㐈汧亣〵㼆㺪 咀⒔婬⡃ⵕ虇㵞⧙抌㢘ĺⷳ⒔婬虇ⷀ㞾 䉉―恁戎ř⋘㯮㰱㥴Ҹ ⁙〃IJı㢗〤虇峵㝈㔴⎿ᾏ⴦㼘㵡佩 亱虇䯀慠㢮㢘ᾏ弆㵣悒⪶䠓㵡♐″㞢Ҹ 伢懝憲倛⪩㝴∄㥴虇峵㝈㔛㕰⎿ᾏ↚ㄭ 㾀⣂⎿欨㾾䠓常㵡憩懢虇㧈㙩∄㥴⎿䠓 佩亱虇䤼孲⎿⋸▜常㵡ⱛ䜠⁉㢒㝋IJIJ㢗

Ĵ㝴⢷儔㿥㥟⛕㫼ひ⧃″㞢㼆㺪咀Ҹ Ĵ㝴ᾼⓗIJĴ㟑寀虇峵㝈⌄⎕ᾘ彾虇 ᾏ彾弤弃儔㿥㥟⛕⢗⾒㔶虇ᾏ彾弤⎿ⱛ 䜠⁉䠓⃞㏏虇戓㢘ᾏ彾⏖态ⴗ⢷ⱛ䜠⁉ 坞㵡灭Ҹᾼⓗ㟑⎕虇ᾏ▜ijı⪩㴁䛆ⳟ ℕ⎿封⛕㫼ひ⧃虇᾵懁⋴峵㝈嬥佩虇样 ㄛ㔴榼⁉⎉䖍虇⋸⁉⢷″㞢ᾏ䤻朢虇峵 㝈⎉㙙ⶖⱛ䜠⁉⃤㥟☛㺹㥟㙡䔁虇䜅⧃ 倂䔁⒔婬⬌䠓㼆㺪咀⋸⧙虇俌宗㢘ĸıı ⋚Ҹ 㙩⃤㥟″⁲虇⁥⢷儔㿥㥟⎉䭮ⷚ坞 㵡灭⋶戓㢘㵡♐虇峵㝈样ㄛ⢷⌅⎉䭮ⷚ ⋶倂䔁IJĴ⧙㼆㺪咀虇⌀宗ĵĶĶı⋚Ҹ ҿ㠅⧀Ӏ⧀懢虇伢峵㝈⎬㳴屎㥴虇

憨弆㧗₅⌀倂䔁㵡♐㼆㺪咀ĶijĶı⋚虇亣 〵汧懣ĺĺįĺĺĦҸ㙩⃤㥟″⁲虇憨㐈㼆 㺪咀㞾ㄭ㹿⢚懁⋴ひ嬎虇䋅ㄛ憐⎿ひ㤀 ⨒⋶᾵㻐⋴㾀⣂虇IJĶ⧙⒔婬⬌䠓㼆㺪咀 ㄭ⨒⪥懁帷⊈㧋亓䉉Ĵıı喻⋒Ҹ⎿懣㾀 ⣂Ὶㄛ虇ⱛ䜠⁉㺹㥟帯帻㔴榼虇䀥∨ⶖ ⌅⿅⎿欨㾾⎕婬⎕摆虇㵞ᾏ⧙㼆㺪⃤㥟 厖㺹㥟▓╾䔁ㄦķııı⋒懚幊Ҹ 峵㝈⢷愵㧗懝䮚ᾼ㰱㥴䠋䖍虇憨㐈 汧亣〵㼆㺪咀⒔婬⡃ⵕ虇㵞⧙抌㢘ĺⷳ ⒔婬虇ⷀ㞾䉉―恁戎ř⋘㯮㰱㥴Ҹ憨㐈 㼆㺪咀⬑㤫㻐⋴欨㾾Ὶㄛ虇戓嬐⎕婬柜 ⃝亣〵虇䋅ㄛ㏜劌懁⋴⾑⧃摆⚽Ҹ⎬㳴 伀宗虇憨㐈㼆㺪咀⾑⇋╾懣ijııı喻⋒Ҹ


Q46

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᵁℎ䁨᷋

ᘒῒ។ᴄᤲᩱ᠐ᒚጆ⒫ᦜ₎ ᑺዷⅉᅗᣇ∛ᤲዯ ᛸᰳᘒῒ᩷᱘ᅗጌᑺ ዷⅉᅗᣇ∛ᤲᎵ᎔᱓῜ᣇ∛ᕓ➦ᘒ ῒᅙᑧṟijĸủᝅᑯᠥᣌᒳ᷒ዷ⁊ ᬗᡱ᫓᜷ᴒᏥᣇ∛ὓ។ᴄ∿ᛵᓪ☚ ᎌᅗᶮ⁝✊ᚑឹᜇᅙ᎘Ჟ❣ᣇ∛ᅗ ❴ጱ⍆Ḷᘬጦᵨᷲᤲዷ፜⁝ᅗᕦ፞ ≱ᰂᜳ᯦ዺጟ᥸ᅗጃᑧ᝟ᑆᠥ᩷ᕧ ጰᐹ∛⌸ⓦᣇᛵ⏠ᘍᅗ᫵ᚽ។ᴄᅗ ጂᑋᨖ᎒፱ᴆጄᅗᆛḄ␖ᆜᲐ␈᪑ ᪰∛‼ᅙᕦዯᑿᅗ᎘ᱣᩱ᠐ᒚጆᅗ ᫖៑ᆛ។ᴄᆜᒢጥᛵᘒῒᅜ᱑ዯ ᑿᅗ᎘ᴞ᭬ឰᐉᣇ∛⍆᪇ᅗ⟇ᑧ⅜ ᛵᣇ∛ዷጰᐪᵨ⓶ᭌ≱ᘍ₡Ꭴᅙġ

ℚ᥸Ḹ┟ḖijIJᑧ ᧷ᘟጟጛᩳᔴ

ᡱ ⢚柎㜾㢻概㮑䵏㵞〃抌㢒ㄭijıı⃜ ℕ卹ᾥ䛛▓⢿䠓〃悤㒖㕽ⵅᾼ虇戇 ⎉IJij⃜乍咀⎿儝⢚懁姛䉉㢮⋸↚㢗䠓 㒖㕽㵣庌虇寤⵸㢒㧈㙩╒戇冔⢷⪩⧃″ 榎㮑☛㳛␖䂣⎉ᾼ䠓姷䖍虇⁴╙。㝴㔡 侃ҷᾙ屁姷䖍ҷ厖㮑⢧䳘⁉䀬憩㐏⽶䳘 㝈棱虇⃫⎉寤⎕虇◂㎆ᾥⷀ㞾封概㮑䵏 厘愵ķķ〃ℕ欥▜啾⁉䔁ㄦʥ⏪↺㒖㕽⪶ 䓝ʦҸ ⢷⢚株㮑⩖ᾙ⼓棁榼孡虇⃕┮ℕ◂ ㎆ᾥ᾵棭ℕ卹概㮑ᾥⵅ虇䏅㵜΅䚩ⶠ㔴 宇概㮑虇㛔‚ㄭᾏ↚∅䋅朚⭚Ҹⓐᾏ㴁 㟑虇◂㎆ᾥ刌⎿吁⩺樷㏚ŌŦůůźġ ň◈⫞ ҿ旄懣ⷋ埮ӀῊ槛㢁虇⛞䏅嬹戲㞾⁏灋 㮑⟷虇ʥ⁥尹㞾朆䲪虇䋅ㄛ㎠尳㏢尳㘭 ⴇ―朆䲪Ҹʦ

ᾜ䖕╜⶜ġ㝴侃⋺⶞㟑 ◂㎆ᾥ⶜概㮑⋔䂎⪸⎕虇⁥幆⎿䲪 ⳟ䠓䲻ᾏ⪸虇ⅎ⢷ᾏ↚ⓙ⶞㟑⋶虇⬑㢘 䫭␸去ⴇ㢒―Ĵĸ概虇卹㳳⁥⶜㮑⟷㊪ ᾜ捚㏚虇ʥ㛍ⴇ抌⡪㟑ⓙ虇㎠㵞⪸戓嬐 侃兡⋺⶞㟑Ҹ虃戲灋⃯侃⎿㟩ᾙIJij㟑 ㏜䣰虚虄ᾜ虇⡯䉉嬐▒橾虇㏏⁴㞾㽸㟷 ᾏҷ⋸灭㏜䣰Ҹʦ ᾜ懝⁧⎉ᾜᾏ⴩ㄦ⎿崩幭虇◂㎆ᾥ 尹虇㵜嬹⶜⁥䠓厗弲᾵䊰⬌㊮虇䚩厂㒖 帻⁥侃兡刁概ㄗ◄虇㢒厖⁥◄㥅虇䚩厂 ㏢⁥Ҹ桥䋅⩢␪㸘捜虇⃕⁥㸡㊂懝㛍 㩓Ҹ 朆䲪㊗◈㊗⬌虇⁥㌠嗦概㮑憯寲ㄦ ⎿⪩↚䓝榔虇䚩厂ⓖ崏㑣喒䛆㢇柱虇IJķ 㴁㟑㢃⎿㹤⢚⾃灝概㮑ⴇ柱ⷀ崏⡪〃虇 ᾵⁴䲻ᾏ▜䛱㫼虇⌅ㄛ╗⎿䗭⩺㾀憯ᾘ 〃Ҹ⎿⪥⢚㾀憯㞾✫虇⃕懝䮚ᾼ΅㢘 ㉁虇◂㎆ᾥ尹㹤⢚概㮑冐⾺㢍尳⁴䉉⁥ 㲯″㵣庌⧀▜幊虇崢⁥⢷㵣庌ᾼ嗌㛦虇 ‚ㄛ㢃⁴⿅䮽㝞㳶嬥䠓╲◊⎐桲⁥虇

Ψ欥⃜⫹ㄦ柎㜾㢻概㮑䵏㒖㕽䓝䠓啾⁉◂㎆ᾥ尹虇概㮑⾁㎟䉉⁥䠓䚮☌Ҹġ 幖㜨⢥䏖 ʥ⁥⢷屁⦑ᾙ億㎠㸡㢘″⧀▜幊虇㢃㒖 侃兡ᾼ⧃⶞₠虇◂㎆ᾥ䲻ᾏ↚㊮孉 帻⃫䉉⪥⢿⁉䠓㎠虇ᾜ㍘封⢷⁥䠓⢚ⵅ 䱮 䋅 ᾜ 㞾 䂎 彂 ㎥ 冔 › ╦ 虇 ╜ 军 㖥 榼 尹 憨㮲⇩Ҹ㎠│⧃✙虇⡯㎠䢇ⅰ⁥虇⁥┊ ʥ⪸㢘ᾜ㾻Ὶ樷梁ʦ虇ʥ㎠↠ᾜ㞾⶗㫼 ᾜ汣屡㎠Ҹʦ ⢉⴩䠓㮑栙虇㎠ᾜ䥴懢尿㢒戁⎿ҷ尿ᾜ 㔀懝呵⡭㾾虇◂㎆ᾥᾜ㊂╹㞾個倛 ℕ 㔡 侃 虇 ㏏ 㢘 ‚ ㉔ 抌 㢒 ㄀ 榎 㔡 侃 䠓 懁 䠋ⷤ卹⾀䠓テ榔虇╜军⡯䉉✫㳰概㮑⌀ 䮚Ҹ㎠㸡㢘ㆹ₊⃤⁉虇⡯䉉㮑⢧㸡㢘仵 ⫞䠓刁概虇惘军㎟䉉㒖㕽虇ʥ㎠◈朆䲪 ⁥↠⁉⽴Ҹʦ 㟑⾁伢ᾜ✫㳰䓷⫞虇概㮑㍘封≞䫍㢒虇 ◂㎆ᾥ卹⾀䠓䚮㻊幊䚷虇‵Ὴ嬐棯 崢ᾜ▛㮑⟷䠓刁概☛屶⢿姷懣⎉ℕҸʦ 㛨㮑⟷庉╥虇⁥厂⁙⾁ㄭ䚮㻊幊ᾼ㑌⎉ ⡪喻⋒婫␸㮑⢧虇┊⁜ᾜ彂⪯虇ʥ㎠↠ 朆䲪⬌㏚惘⇩㒖㕽 㵞㲰㔡侃抌䊰撱㛅虇䖍⢷䠓幖␸╹⪯㚾 ⁥㒖⢷䗭⩺㟑╦⎿ㇸ⾺炢⒄虇尹⁥ ⁧⧃䭮虇㎠⾛㢪㮑㏚◇㛅䂣⎉伢毦虇⃕ ⶜㮑⢧䂣⫞䠓刁概㛞㊮虇㛔ijıIJĴ〃◂㎆ ᾜ㊂⁥↠㷇懯䊰圹侃兡Ҹʦ ᾥ厖冐╚⌋概㮑⁉灒ⵅ㳲㎟䱚坬姢㮑⢧ ⌏らⴇ柱ġ㮑㏚⿅圹侃兡 ʥŎŶŴŪŤġ ōŢţʦ虇ijıIJĵ〃╗㎟䱚ʥ欻② 㮑⢧ʦ虇厂⁙⾁◇亜㔴慠䠍▜〃悤㢻⢿ 䖍㟑㮑⢧⪶⶞‚⑨⁥抌ʥᾏ匂 㮑㏚虇⁴㔷⑤㢻㾾╳⌇概㮑䠋ⷤҸ 徱ʦ虇ʥ⵺≂Ⱑ戏屚ⅰ㞾㎠ҷ㗄庙␸㞾 慠㢮⁥厖灒ⵅ㳲㢒▗㮑⢧虇㔡侃㜿 ㎠ҷ㖻㮑⟷㞾㎠ҷ㒖㕽╗㞾㎠ʦ虇⁥䖍 㢁䡽Ҹ◂㎆ᾥ䱨⢷㮑㏚䠓ᾼ⪽虇㕽⑤㒖 ⢷ᾏⓙ㟑朢⇩概㮑虇檧ᾚ⏖嬐埤䖕姛㛎 㕽㩡虇㒖䫉ᾜ▛㮑⟷弆⭚₠㳱虇ⓙ㑜ㅺ ⽴⃫Ҹ ㋱⁥抌劌刌⎉ℕҸ◂㎆ᾥ尹侃兡ᾏ⴩嬐 ᾜ懝⁥䢇ⅰ䜅幖␸㊗ℕ㊗⪩虇桱⪱ 尜 䢮 虇 䀥 ∨ ⋔ 彂 虇 ʥ ㏏ ⁴ │ ℎ ╹ 㢘 ⋸ ㊂ⅎ㊗ℕ㊗慠虇ʥ㎠㊂㮑⢧╾⁴䠋ⷤ㎟ ⪸ 虇 ㎠ ΅ 㢒 剛 䌮 㮑 峫 ㏜ ᾙ ⧃ 虇 ㎠ ㊂ 憨 ᾏ↚㮑⢧ⴇ柱虇崢〃悤䠓㮑㏚⢷憨婞㢘 㞾 ㎠ 庞 ⎿ 柎 㜾 㢻 概 㮑 䵏 䠓 ⌅ ᾼ ᾏ ↚ ┮ 〤圹侃兡虇᾵庉╥䂣⎉伢毦虇⋸ᾘ〃ㄛ ⡯Ҹʦ ⌜⎉╊㐍⌅⁥⽴⃫Ҹʦ 㮑⟷刁ㄟㄟ橓⑤虇ᾏⴳῚ朢䆿䂺― 㖭概㮑彾憣⺝⼖虇⃕◂㎆ᾥ⦔㒐 喻ⓒ概䲵虇弆嗌Ὶ朢╗䭸〞․䋅虇◂ᾥ ᾜ 㛍 㩓 虇 ʥ ⡯ 䉉 㛍 㩓 概 㮑 䳘 㝋 㛍 㩓 䚮 ㎆ヱⵈ虇㒖㕽ⵅ䠓⽴⃫ⷀ㞾ㄭ㮑峫ᾼ㊂ ☌ ʦ 虇 ⡿ 桲 ⌜ ⪶ 虇 ⁥ ΅ ╹ 䢚 捜 孲 㸉 㝈 ≞刁概虇䋅ㄛⓣ␸▓㮑⟷ℬㄹ⃯ㅒᾼ㊂ 㹤虇ʥ〃悤⁉伢⿇尹欨㾾䊰㯮㢒虇⇩‚ ≞䠓刁概虇㜃烙⢿䂣⫞⎉ℕ虇ʥ㒖㕽ᾜ 㲯僉㚾㖃虇⃕㎠尜䉉㊂ⷀ㍘封卹⾀⇩虇 㞾 汧 ⁉ ᾏ 䳘 虇 ⁥ ╹ 㞾 ␄ 憯 ᾏ ↚ 䰉 朢 虇 卹⾀㐍㝈㹤Ҹʦ戲₌⦆嗦╙⶗㹷虇ⷀ⬑ 䉉㏏㢘ŪťŦŢ⃫ᾏ↚㢏ㄛ㸉⴩Ҹ㒖㕽⇩ㄦ ⁥㲲幭䠓概㮑ⵅ欻②ᾏ㮲虇ʥ欻②㞾㒖 ᾜ ⬌ 虇 ⷀ 䴦 㢘 㢏 ⬌ 䠓 㮑 ⢧ 虇 ΅ ᾜ 㢒 ⬌ 㕽ⵅ虇΅㞾⃫㢁ⵅ虇ᾏ䚮⶗㹷䉉㮑⢧⵺ 刌Ҹʦ 㳛虇╹⡯⁥䢇ⅰ㮑⢧䠓刁概Ҹʦ

䛀IJĴ㴁侃彠虇彠⎿Ĵĵ㴁虇欨㾾䚿ㄠ ⩖䫭⫖⶞ⳟ垖㯉⇘虃⇘⁣虄⏜ᾜ῔ⴲ⾒ 憏ㄈҸ⇘⁣ⱌⱌ垖⪹㒖⎉虇桥䋅憨⃜㴧 䝍⫶懚‣捠ㄦῊ⌋ᾥ䛛亏撓Ⅼ㒐冔桲㑄 勿≆イ憏虇⃕⎉㎿⪩ⷕ⫶懚䠓乍捖㟑⏊ 㷇⳧ㅒ朢虇军ᾣ憏ㄈ⁜ᾜ桱彠懢虇◷㝴 ⅎ⎉㎿㾲㏢欻㑘㤍IJı⋻捛庌‚Ҹ 垖㯉⇘⎉䚮㟑⡯䉉㈲ᾙ灒䝇䝔⁳勵 扷╦㖜虇㗅㛠ᾚ㒍⡭ᾏ☌虇⁲⊈㞾⃃样 䝨㚲ҷ勵䞁䞉╙ダ刌㎟朆Ҹ㊪ⳟ⬑☌䠓 垖⪹愼⽴⋷ㅒ䋶槶⇘⁣虇╗炢⒄⁥╒␯ 䚿ㄠ䕼虇惍惘䠋㔧⌅彠㳴⪸幵Ҹ ⇘⁣IJĴ㴁彮样㛨侃䃧⇴ⅅ虇IJĶ㴁☛ 栙╚⢷Ῥ⋼‭䐈垼⪶㴧⫶㗧廿ĵŹIJıı丂 㔴␪捠䏛ᾏ㎿㎟▜Ҹ㳳ㄛ虇⁥㎟䉉ㄐ㎿ 㴧⫶㢒䠓‣㢬⋒冐⌀⫹⋼捠ᾘ搏ᾘ搔虇 ⒔㑻⽣⹿㢮⢷ijııĹ⒦※㴧⫶㢒㗧廿ijıı 丂捠䏛虇㟑朢䉉ijĵ䭡ķĶ㏢䧃ᾥ䛛亏撓虇 厂⁙䊰⁉劌䧃Ҹ 䢚嗦⳸ⳟ㎟䉉ᾥ䛛⌯恜虇垖⪹┊ㅒ 䝪⇘⁣慠〃╦勿䝪䋝䌻處ʥ懝╊懚⑤捞 ⪹⪶虇⁥䠓勿≆ᾜ㳱㄀榎彠㳴虇㢘㟑憲 䣰挡弆怺抌㊮⎿⏉䝪虇嬐㛍㋱⑤⃫䱨 䯸虇㛔㳳㸉⴩憏ㄈҸ⪩〃ℕ虇㎠㢏桲ㅧ 嬹怺嬚峘⁥⢷ijııı〃桹㨷㴧⫶憲㗧ᾘ捠 ⌋ᾘ䧃ᾥ䛛亏撓Ҹ⁥↚⁉㢏㾀⏊伢㴆㞾 ΰ⋺⒦※㴧⫶虇⢷捜⪶⩢␪ᾚ⁜⢷ijıı 丂⫹捠Ҹʦ ⇘⁣ㇸ⾺Ὶᾏ㳟栌ⵅ歡㛨侃婫⋔處 ʥ⇘⁣╒␯㾲欻㵣庌亣䉉厗弲虇ᾜ⌜⿅ 㢘䲅䎼㊞☂―Ҹ卹⁐⽬‭懚ㄛ虇⁥䠓勿 ≆㢹嬚⬌惘虇憏ㄈ㞾榕㷃㔷厮▶Ҹʦ⇘ ⁣΅姷䫉虇㊮岬ㇸ⾺䃧⇴ⅅ╙㳟栌ⵅ歡 ⪩〃㈘ㅒ㛨⶝虇㢹ℕ㢒個倛㎆嗦懚⑤♰ 䠓沴ㅦ棱⶜⁉䚮Ҹġ 垖㯉⇘憏ㄈㄛ⁜䋅似㒐汣剁␸䖕⽴ ⃫虇⃕⫀╊㵞㢗⋼ҷᾒⓒ⋒䠓懚⑤♰㺴 幋虇䊰䜠㢒䉉ⵅ〼⿅ℕ帰㛎⩢␪Ҹᾜ 懝虇ヱ巰㳲棱䠓⇘⁣榦╦ひ◙⛕棡䣭虇 垖⪹⾛㢪㢘♐䏛ℕ 㐍⋡ⳟ▗⃫朚㑢帰 䀟虇㝴ㄛ΅╾劌䜅 㛨侃Ҹ ⇘⁣䖍㟑⢷欨 㾾㴧䝍⁉⫶⭣㢒 㠷≆㴧⁉⩺汣剁ⓣ 㢒⽴⃫虇朡㟑‵㢘 ⓣ␸㒖⶝棡ⶠ〃彠 ㏚虇⃕ᾜⶠ屁⦑╹ 垖㯉⇘ 㞾儸⑨ㆶ幹Ҹ


Q47

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᵁℎ䁨᷋

IJĴủᵁᘦᢩᦤᝣ⍟▱Ổᓒ ᑧṟIJĴủᛵᦤᥠጟ᫶⎡ᜤᴕᅗ⍋ḙᥠ῔ᑨ᪓᱖⋒ᕂᘍ➯ ዷẤᔷᅗ᝟ጰጊᚑᦤ᫓ᬻᗽᑊ⃆ᧁᩡዯᣥ፸ឹᅗᣌᑿḏᨑ៛ ⍓ἡᑊ▱Ổᥠ፯ᱺᵩ₅ḶᬗᲓᅙᑘጌᐉጄ╚‽ጙᔷᅗᡔᎵᑯᠥ⃺ᾊᆛᠸ⚮ ᧋ᆜᛵᆛ᡾᲍ᚶᯧዶᆜᅗᠥᣍᵁጚᦤᥠ፯ᛢᐤᅙ

ᜤ 㠃卹⶞㝋录㒂懢ҷ䚿ㄠ☛㔡䖒䳘ⴇ 䛛庌ⷱ䔁䓝榔虇⃕⶞⬽ⳟ┊㝋Ῥ 㴁㟑㛅䢚押➘䯝Ὴ䂣㹿㒂␖ҿ㒂䔚Ӏ娺 㾀㾀◇イ虇㵔䋅㛈ⴇ㹿㒂Ҹ兡㒂‣〃虇 呆㠃⁙⪞㢃懯弃㹿⢚桕客ᾏ↚㢗虇㢮朢 㐙毩⁉㊞ㅦ䠋㕽ㄦ㽚䂢䡰厃虇⬈姷䫉處 ʥ㵞⪸客侃捞懣⋼⶞㟑虇㝸ᾙ弆〙ㄛ榗 彮样㹿⢚㒂㏚朆彠ⓐ⪩⋻捛虇弆⎬㎠ⴛ ⋷娺㑚桱ҷ㬄〵愪呵虇⃕㎠ⷀ㞾ᾜ䚧ㅒ 嗌ㄛ䠓䁚☂虇㵞⪸␹␪ᾏ灭ᾏ灭■⏜ 憌虇仑劌厖⁥↠᾵此烙比Ҹʦ ⢿䓓䐈客㢺㵄虇呆㠃㢃㔴╦欥⧃分 㫼庌㒠㎿虇厖〃亏⪶ᾘ㴁䠓㹿⢚⶜㏚䅏 ㎿虇㢏仑䱮㌠怺汧⊹⑱虇拜▗弔㷃䀥徱 㐏㗅ㄦ欥⑬虇㎟䉉䜅⢿⧀䱯憌容⶜巰虇 樷榼ᾏ㟑䊰⋸Ҹ⶞⬽ⳟ⌅ㄛ弃䅂朏⌜ 庞ᾏ⧃Ҹ弆㳴榕⎸䠓呆㠃⾛㢪虇㢘ᾏ⪸ 劌憌憟䕜ⶅ䕯剰⎀㲲㎟ⷀ虇㕩▜欨㷮處

ʥ䕜ⶅ䕯⭟⭟㝸⏜䉉㾾栙㝋‭㸨懚㗧 搏虇㎠ㄏㄛ΅㢒個倛␹␪㙜㒂虇䢋㢹ℕ 㢘㯮㢒㐺ᾙ㾾栙㎿姲蘼ʦ⾺∔␘⇴坬⎕ 㤟㒖虇呆㠃⡯卹⶞兡录㒂懢虇侃㎟徱匎 憮〵⫖汧虇䖍㟑惘⒥㎟⌅㹿㒂ㅔ㵉㐏虇 ㍘⬌⬌␯⁴⎸䚷Ҹᾜ懝虇␘⾺∔㒖㊪ㄡ ⁜㢘ᾜⶠ懁㳴䰉朢處ʥ呆㠃ⴇ兡劌␪ 汧虇㉮㐏姢⭚仑㢹⪯⋷棱虇ⶳ⌅匬㐏懯 懯ᾜ╙㹿⢚▛烰戇㏚Ҹ㢹ℕ㎠㢒捬⶜⬈ 䠓ダ灭虇椼䳥⬈卹テᾜㇾҸʦ 呆㠃䠓ᾏ↚㢗㹿⢚ⅽ姛Ὶ㝔虇柳― ⋔䂎吀呵䠓㷦㷃虇㹿⢚⁉䐈㢘嬹⎖㢘䬽 䠓樷⢮⁉㉔㢃⛮嘨⬈䠓⶞⶞ㅒ棗Ҹ呆㠃 ⣵宏㢘㏏ㄦ嗦處ʥ㹿⢚⁉⏖㔷⾀╙⁉虇 㹿⢚Ὶ姛柳⁳㎠㹿㒂㐏姢懁㳴虇΅ℎ㎠ ♐姛ⅽ檙䔁䡙叾⪩虇ⴇ㍑㳲䩉ㄔ⁉㔴䏸 Ὶ懢Ҹʦ㹿⢚㞾↚㊪ㄽ䲠䠓⢚〵虇⢚㶠 ⶜懙ⴱ嬹⎖㢘䬽虇嬹㴆⌅⨒䠓呆㠃厗⫽

ᝆ᪒ᜲᬍᖊᩲ⌿ᮾ⃤✽ ᾜ懝虇㳵Ⅿᾥ䛛柳―⿅仵ⓢ㫯䊰䰽 ʥ岨岨▪ⳟ虇䀺䃳⬑䔘Ҹʦ 著 ▜㳵 Ⅿ ⶞ 尹 ⃫ ⵅ 捠 ぇ ⢷ ⌅ ▜ 著 ҿ 㢇 ␜ ㇸ ⁖ 《㊂虇戓␸⁥ⴇ兡ㄔ⁉埤ᾥ處ʥ㎠尜䉉 撓Ӏᾼ㕟懝憨╴尀虇╾䖕孲䉉㞾⁥⶜▪ ⩐䖒⩖㢘⋸䮽⁉虇⎕⎴㞾䲠≁㷮㿥ᾼ㕟 ⳟ䠓㨬₅Ҹ㑫↡⢷⌅㜖捖ᾚ䠓▪ⳟ⪩ᾜ ⎿䠓␜⴦☛㶲⴦Ҹ⏜冔ⷀ≞⩐䖒⧃ᾙ岪 ⑬㜇虇⏪⏪⢷ⴇ䛛⩐䖒↚⁉庌ⶐ䔚䠓灝 㷑㐏姢䠓ᾏ儳虇㶲⴦⏖㞾冟␪悒テҷ㊞ ⓢ㫯虇㢃榦㢘冐⋗䚮䳕ᾚ䠓Ⅿ儸樷氷蘼 ㅦ⦔⴩䠓䖒㏚虇槾䋅⢿㎠㞾ㄛ冔虇㙐㢘 㝴⏜ᾙ䂣㸉庌䠓㦰株⩐䖒↚⁉庌虇 ㏢ᾜ㴊䠓乍䫭蘼ʦ⁥⣵宏⾛㢪Ⅼ㒐䆮䇠 㢏╦㹷䡽䠓䊰䜠㞾䛆䛁㸉庌虇䛀䛆㑣喒 ᾜ 儗 䠓 ㏢ 㹤 虇 㢬 ⩐ ⩖ ⁳ 䑟 㸥 䠓 ⪱ ㊂ 懁 䠓灝ⓢ㫯厖儔懇㢦⋶宛Ҹ伢懝‣⡭▗䅏 䠋虇卷⧃嬚㑪㑕㑪Ҹ ㎿虇ⓢ㫯㎟␮⁴䡳㜇ĴĻij㙙㛦▛朏䠊ᾙ䠖 桥䋅⬂ⳟ庌‚ⶠ―」⎕《㊂虇⃕΅ 〶虇ⴛ⧃㟑㢃厖⬌╚⌋⶜榼㕰㏚▗䋶虇 㢘ᾜⶠ乍捖䂣⎉虇䊵灭嗌⢷⬂䛁㸉庌Ҹ 樷〵典典Ҹ 㑣喒⬂㢇柱䠓㾾棡䖒♰梆㡘䗂⁴䢃嗌ᾘ ⓢ 㫯 ⪥ ヱ 汧 䞵 虇 嗦 ⵵ ≞ ↚ 㜾 㜖 㢇 䡳虇悤╥ⓣㇸᾼⴇ䖒㏚押桔㠃ⶐ▝虇梆 䚮虇⃕㵞㲰䏌ㅺ㙙䖒℄䠋⎉䠓⏪⑐虇┊ 㡘䗂㒖ⶖ㢒⿅榧㦰栙個倛⢷⢧汣庌䓷榧 ⿅ᾏ企Ⅿⴱ巹㉔Ҹ懚⑤♰仵⁉䠓㊮孉㞾 樷毆Ҹ ⬌⑤㻊怜虇䣋⏜憨⃜⩐䖒⶞䚮┊㢃䍀㊪ ⢷㷮㿥ᾼ⸈䱚䠓欥嬐㹤⏖㞾嬐㸘嗦 㜖⳦處ʥ㎠⶜㳵Ⅿ⶞尹ㄗ䑑䍀虇⡯䉉⪱ 㶲虇㐙㕰㯮㢒虇᾵ᾣ槧㊞㕟㚫ㄛ悸Ҹ⶞ ㊂㞾ⶖℕ䜅ᾏ▜⃫ⵅ虇 ⾺ギ灝ⓢ㫯㒖㷮㿥ᾼᾜ ⵺㳵Ⅿ⶞尹Ҹʦ〃悤⁉ ῞⬌⏜悸虇䜅ᾼ⁥㢏䉉 ㊂≞␪䊰柟虇㵞㲰㵣庌 㲲幭㾾栙ᾏ♴㣝㻸幱ҷ ⶜ⓢ㫯军宏抌㞾㳵㤦⪶ ᾏ⭟㳟寯听⁴╙㛨侃弨 㢒處ʥ卹⶞ⅎ䢚㳵Ⅿ 寯幱Ҹ 㢇虇孉ㄦ㳵Ⅿᾥ䛛䠓⁉ 灝ⓢ㫯⣵宏卹⾀᾵棭 䏸ㄗ⾴㶲虇ᾜ㟑㮰₎⁥ ⪸㏜⤚䖒㏚虇ᾏ䢃⁴⁙ ↠㕽⎏农␜䠓⮎㋚ℕ㙙 〃欥来欨㾾⋻朚庌⡪テ 䖒虇┊娺㛨侃客㜴㎠䠓 䠓㣝㻸幱䉉ⴇ兡⶜巰虇 ⑤ ⃫ 啾 军 ᾜ ⵵ ҷ 埪 㢘 ⌅ Ψ灝ⓢ㫯⪥ヱ汧䞵虇⃕㙙䖒樷 䢋 灧 灧 ␹ ␪ 虇 䳘 ㄔ 㟑 姷Ҹʦ 㯮Ҹ 㧋┊䏌ㅺ⏪⑐Ҹ

Ψ呆㠃虃▂虄卹⶞兡录㒂懢徱匎憮〵⫖汧虇侃㹿㒂⬑泩ㄦ㷃Ҹ 㒖處ʥ㵞⪸㝸ᾙ懁姛彠㳴客侃㟑虇姦戙 呵ᾼᾏ灭䚫Ҹʦ ⚽干῁䍡䠓ⳇⳇ⣖嬹⎖厖㎠㏢㑪☋虇䚩 䏅㵜㚾㒐ㅔᾜ╾ⶠҸ┮ℕ⶞⬽ⳟ㢘 厂㏏⃞拡〦䠓冐杕此嗦▜恙伢懝΅㢒䐈 ᾏ↚ゎ⡪ⳬ䏇䏇łůťź㔴䴰㔴憐虇㝸⏜㢃 ㊞䉉㎠㏢㶲Ҹ㳳⪥虇㒂檷ⶠ㤀㢃㛨㔗㎠ 㛍ᾚ䚮宗厖㊪⬂弃㹿客侃㵣庌虇⒥怺呆 䶰✽㹿尭虇⁥↠⁳㎠㝋⢿䓓客侃ᾼ㊮⎿ 㠃㹿㒂䚮㼾䠓㢏テㄛ䢍Ҹ

ᵁዷᲐ⓴ġ ⌓ᑥᰑ⍭ᵄᎫᐫ᠍ 㢍ㄐ㢜䕯⹿䠓欨㾾憏₠㯮梊⽴䮚⾺ 㣀㩚䱾虇此歪⾕又䛀欨㾾⎉䠋虇慠‣↚ 㢗仑㝋㎟␮憩懝⒦㬄⢗嬎⒦厹懢虇㑄懣 㧋栄垼虇㎟䉉䲻ᾏ叧䰎懝㳳厹懢䠓ᾼ⢚ ⾕又⁴╙欥⃜ⴛ㎟㳳⩾厘䠓ᾼ⢚⁉Ҹ㣀 䬉䱾䠓㝔䮚⋔䂎毩根虇㢍⡯㯮₅㛔栫⢷ ⒦⪹。㺚䂑㻐―ᾘ⪸虇╗⢷␯㒎⪶⒦㬄 ⢗㚀㾉虇伢㴆―⪩㲰䠓㯮₅㛔栫☛ⅽㄸ ㄛ虇仑㝋ⴛ㎟␄厘Ҹ 㢍㝋ijıIJIJ〃ㄐ㢜䕯䯕㢦䗹⹿䠓欨㾾 㯮梊⽴䮚⾺㣀㩚䱾虇⁙〃⡪㢗此歪⾕又 ʥ㔱亱澈埮ʦ虇ㄭ欨㾾⎉䠋虇歪ㄏ㝴㢻 ⒦㼆懢虇㯺懝⒦⪹。㺚虇ㄭ柎㑘㜾␯䰎 懝⒦儝㻁⒦扷䠓⒦⌿㺚虇⌜憩ㄏ㳟㻁虇 ⴛ㎟嬎⒦厹懢虇㎟䉉䲻ᾏ叧䰎懝㳳厹懢 䠓ᾼ⢚⾕又╙欥⃜ⴛ㎟␄厘䠓ᾼ⢚⁉Ҹ ʥ㔱亱澈埮ʦ⢷懝䮚ᾼ伢㴆ᾜⶠ毩 根㉔䵏虇柳―䠋梊㯮⪩㲰⎉䖍⛞槛虇⢷ 㯺懝⒦⪹。㺚歪■柎㑘㜾␯唆垼㾾ᾏ 㵄虇⾕又䠓奉㝚㮂⋶扷䠓烡悹㖜⩭虇崙 䢇╹劌ℬ棯樷␪厹姛虇⾕又㢃㢍㝋⒦⌿ 㺚⡯樷␪ダ军⫀╊⑤␪橓㻽ᾘ㝴虇㢃」 ῝娺㸥ᾙ柎䛨䛂儳⺅䠓柎⢥⺅⹇ᾙ虇军 ⢷│ⶖ㑄懣柎㑘㜾␯唆垼㾾㟑虇㛍⢷又 ⏜∜䠓彠⾕娺㼆㷃㔁廿虇呴⫀╊彠⾕ ⅎ㢒⁳姛䮚仟㣮虇㣀䬉䱾⏝戲朢㽩㷃㿶 㻐虇⌜㲰␹␪㏜劌㗅⡭彠⾕Ҹ 军⢷␯㒎⪶⒦㬄⢗⏖懖ᾙ㚀㾉根

㉔虇䚷䡰㝈㹤㢹劌卹㛠虇╹劌㷑␸″憩 ᾼㅒ虇䳘ㄔ㛠㖃㟑⡯䃽㷃⡭ⓖ虇≴↥劺 根Ҹ㣀䬉䱾㢏仑㑄懣㧋栄垼虇ⴛ㎟㝔 䮚Ҹ 䛀㝋⢿䖒㠥⒥虇⒦㬄嬎⒦厹懢⌿⧙ 㢒⢷⪞Ⳳ䁅⒥虇⁳嬎⒦厹懢ĩŏŰųŵũŸŦŴŵġ őŢŴŴŢŨŦĪ╾⁴憩厹虇⃕㼆⥮⁜㢘⪶扷⎕ 棱䯜䠓㷃㾀㢹懁姛㔱㾻虇᾵㢘㼆ᾙ㻽⌿ ╙⌿⸀样㟑㿶厂虇⁜䢇䜅─根Ҹ㛔嬎⒦ 厹懢娺慠⁲厹㼆ⵅ䯀䉉ʥ㼆ᾙ䠓䕯䯕扝 䗹⹿ʦҸ Ķ〃⏜虇㛱㝋⌡根䠓㣀㩚䱾厖╵⋸ ⃜㾾⁉ᾏ弆㎟␮䠊ᾙᾥ䛛㢏汧⹿䕯䯕㢦 䗹⹿Ҹ怺䉉⽴䮚⾺䠓㣀㩚䱾厖㚏⸸㛨 侃灒䈝叾ҷ捠夜ㄭ㫼♰儔⛮儸Ĵ⁉〃烰 䢇␯⾁弔懝IJĶı㴁虇⡯㊪⬌䠊⸀军ᾜ㛍 㩓虇憲倛ĸ◷厖樷桹㖞沴虇㢏仑㎟␮䠊 ᾙ㼆㑣ĹĹĵĵ丂䠓ʥᾥ䛛䲻ᾏ⹿ʦҸ 欨㾾惎履崩崌䯀⁥↠㞾ʥ䉉欨㾾䎼 ⋘ʦҸ㣀㩚䱾⶜Ⱑ汣尹虇⁥⢷佁ᾙ尜峧 ╵⪥⋸▜栙╚灒䈝叾╙儔⛮儸Ҹ⢷ᾏ↚ ⪩㢗䠊⸀懝䮚ᾼ虇⪸㶲ᾜ䯸╙⎽弆⪶ 樷虇⁳姛䮚ᾏ〵╦柊虇⢷㼆㑣ķĵıı丂汧 䠓⏜懁䍮虇䁾䛨―㜇㝴㏜⎉䠋虇仟㤫㎟ ␮䠊榑虇᾵⏆㜿䛀㢏ㄛᾏ↚䍮⢿⏜╊⸀ 榑䠓。⣖㟑朢亏撓虇䛀ĺ⶞㟑侽䥼厂Ķ↚ ⓙ⶞㟑Ҹ䠊⸀冔灒䈝叾䠓⪹⪹‵⶜ᾗ⪺ ⴛ㎟⪱㊂㊮⎿汧厗虇᾵ᾣ䅏⑤⎿嗌㽩Ҹ


Q48

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

Ꮔ᥂♸‡

㐍僉撱冔ᾚ㏚ġ 娺ⵅ朆䠋䖍㏜㕼䠋

᪓ጱጚ᭖ᘸᐜፃ⍆᏷⋈ᮢ ᦖẀ៰᪓ጱᒆᘭጚ ᭖ᘸ᦯Ẓ᎔IJıὈፅᅳỉ Ꮔ⁢ᅗጄᐹᅴᐜፃጚ⍆᏷ᙨᐐᚔᅗ ᡐᡮᖤᣃ᥸ᰳḋ២᳈᪼ᶋᯀᏦᑯᑧ ᗻᦧᐐᚔᅗᓄṑᔡឹᑳጄĴıııፅᅙ ጚ⍆᏷ᜬᗔᒭᠥ៌ᜲᅗᰳᤲᜳᶋᯀ ᑺᯊ៻ᡒ፯⍶ጭᴃᶋᒀᗇᅗᲸ⛢ᴀ ᓯᅙጚ᭖ᘸ᪌⊷◪ᯀ▱ᅗ┯ᗍῘ፜ ᆃᗡᶝ፛፣ᑧᙨᐐᚔᖿᗯ᭾ᗓᆄᗨ ᩰᛈ␈ᅙ

᭖ 剁扷㧒⢡⾑㦰⪥㢒䣲⶝⃤⛮巹尹虇 ⬂㛨ⴧ▵尜㢘₁⁚吁㉔ᾏ‚虇姷䫉 ✽亣⿅⬂ⴇ䚮厖╚⁉▒橾虇橾ㄛ╚⁉仵 ⬂ⴇ䚮Ĵııı⋒Ҹ封⬂㛨ⴧ䡽⏜⾁屎⡭ 㦰⪥㢒帯帻姛㛎㫼⑨虇㢏捜ⶖ棱卷宧⋸ ⪶懝㷿柳虇⎠‚扷⎕⏖棫ㄔ▇㹤屎㥴Ҹ ҿᾼ⢚㟑⧀Ӏ⧀懢虇峵㝈屎㥴虇㷮

Life IVF Center

⭢⬂㛨ⴧ㼘ⱛ憞懝╵▜⬂ⴇ䚮虇㐍⶚僉 撱ҷ㊂庉IJı喻⋒䠓⬂ⴇ䚮虇䜅‚⬂ⴇ䚮 懼朷墫⒇尹虇䬐ᾜ弆捠撱尧㉠虇㐍ᾙ㷮 㻌屖虇┮⁴䉉⇩㜖㢇䢇杫⽴⃫虇⃕‚ㄛ ⬂㛨ⴧ懁ᾏ㳴憞棁䉉㖃″虇戓㕟╙ʥ埤 ⬂⊈撱㵣悒汧ʦ蘼 ⬂ⴇ䚮䜅㟑厘㩚㢹⴩虇⃕㊂⎿劌庉 ⪶撱虇⁙〃ĺ㢗ĸ㝴彮嗦㛨ⴧ⎿ᾼ⩱䠍 帷⋶䠓檟も虇厖灒⭢ⵛ⛕嬚棱▒橾Ҹ⌅ ᾼ㻌屖㖃″‚⴫虇⬂ⴇ䚮䜅⧃㢹⋐岍虇 ⃕䛨―ōŊŏņ仵ⵛ⛕虇㢏ㄛ彮㛨ⴧ㒎― Ĵııı⋒虇ⷀ▓卹慣ⵅҸ ⬂ⴇ䚮‚ㄛ彮ⵛ⛕憞懝ōŊŏņ凾仰⪩ 㲰虇‛⁉亓⎉䨿棱虇䚩厂戓⎿―㗸旄虇 ⵛ⛕㢏ㄛ冒捞⬂ⴇ䚮㢹㎟〃虇╥㼗″㞢 ⃫儆Ҹ ⡯⬂ⴇ䚮慠ℕ⎉䖍㑫捠姛䉉虇ᾙ㢗 ijĹ㝴娺ⵅ朆䠋䖍㢘䛿虇桨㝈憦䠋䚮䎼 ◄虇ⵅ朆㗅廿⬂ⴇ䚮䠓㏚㯮㥴䢚ōŊŏņ⶜

尀⋶ⵈ虇㏜䥴⬂⋡娺㛨ⴧ₁⁚厖ⵛ⛕干 㽺虇䜅⪸㶲㌳⿅嗦⬂⋡⎿㻍⎉㏏㕟◙Ҹ 㛨ⴧ⣵㐎⿅⬂ⴇ䚮厖ⵛ⛕柹▒橾虇 ▵尜₁⁚干㽺虇ᾣ䉉⎬䐾Ҹ⃕⬂ⴇ䚮厖 朷墫㒖峘㴆㴆虇㒖㔶㛨ⴧ‚⏜憞棁㏢⽴ ⋶ⵈ㞾㖃″虇␯ᾙⴇ䚮䢚嬚橾⷏仟㣮䛀 ⵛ⛕⥚✽虇戓仵⬈厖㛨ⴧĴııı⋒虇崢 㛨ⴧ厖ⴇ䚮朷墫⡯₁⁚㢹㎟〃干㽺虇娺 峵㝈ℬҿ⋡䱴╙ⶠ〃ㆶ″㞢柁⏅㨬ℚӀ ⎌憐㹤愵Ҹ 㕟◙䜅⪸虇⬂ⴇ䚮䉉䫍㢒⷏余ㆴⴘ 僽虇⬂㛨ⴧ⏖ㄭⴇ㦰屎桱⎿㛨剁扷恜客 埤㧒⢡凾仰埤虇ㄭ‚㜖㢇⽴⃫虇㣫令⬈ 厖ⴇ䚮䠓㔴宇㯮㢒虇᾵㔴╦屎㥴ᾼҸ 㦰㝈㒖⎉虇㷮⭢⬂㛨ⴧ⎿₊ᾏ〃⪩ 㟑朢ℕ虇姷䖍㳲⿇ҷ㋚〵⡃峈虇㦰㝈ㄭ ⵅ朆䔁㈘㳳‚䢇䜅梖毩虇样│■ᾙ憩 ⧀虇᾵ℬ䮚〞╻朚ㆶ⎴。䳘⭣♰㢒䳘䮚 〞Ҹ

Ψ㧒⢡㥟汧ᾼ⬂㛨ⴧ虇懼㒖㔶Ⱑ⁚㢹㎟〃 ⬂ⴇ䚮⪥⎉㍘拻虇ⴇ㦰ᾜ⪩屖虇⃕▛‚ᾜ 㛱僽ⅰҸġ ᾼ⪽䫍 ⵅ朆尜䉉虇封▜㛨ⴧᾜ㞾䲻ᾏ㲰₁ ⁚干㽺虇㎆䜠㢘⌅⬈⬂ⴇ䚮╦ⵂҸ䛀㝋 ⬂㛨ⴧ㢍⢷㜿⒦ҷ㧒⢡▓㦰₊分虇峵㝈 厖▓㦰㳲㾔㥴㞾▵㢘⌅⁥ⴇ䚮╦ⵂҸ

生命試管嬰兒中心

www.LifeIVFCenter.com

加州規模最大,設備最新的華人試管嬰兒中心

獨創人性化和個性化試管嬰兒方法 採用純自然和微刺激試管嬰兒技術 自然微促的優點: 1. 不打針、不吃藥,卵子質量好,懷孕率高 2. 減少了藥物的副作用和併發症 3. 比傳統試管嬰兒方法降低費用50% 4. 適合所有病人,尤其是40歲以上及高FSH女性 Frank Yelian, MD, Ph.D. 葉練院長

提供合法的捐卵、代孕、 選擇性別和卵子冷凍服務 根據個人情況, 提供保證成功計劃

每月免費不孕症講座 免費試管嬰兒機會

Jackson Wu, M.D., Ph.D. 吳醫師

Lee C, Kao, M.D., Ph.D. 高醫師

Edward Dourron, M.D. 杜倫醫師

本中心試管嬰兒記錄: 1. 48歲女士用自己的卵子懷孕成功,破加州記錄 2. 全美最高FSH達99,用自己的卵子產下一對龍鳳胎 3. 世界首例1-1-1試管嬰兒:單卵,單囊胚,單胚PGS

詳情請上網站 www.LifeIVFCenter.com

IJĮĺĵĺĮĸĹĹĮIJIJĴĴ 3500 Barranca Pkwy., #300, Irvine, CA 92606


Q49

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ጱ᫓ᤥ∛ 这一季的《真正男子汉》 加入女兵,看点更多了。

训练现场,明星们也是一个大 写的拼,一开始有的偶像包袱 到最后也一个不剩了,大口吃 瓜,放肆流汗,完全真情流露。

第二季《真正男子汉》为何出彩不断?

强大的嘉宾阵容究竟如何请来? 当一名士兵, 挑战到底有多大? 为什么加入女兵?

ʥ⬂⌄杫㹷䠓䉈㵣悒䚮㻊⒥ʦ 䲻‛Ⳳҿ䢮㳲䛆ⳟ㷘Ӏ⎪㜿⢿␯⋴―⬂㜿⌄䠓柄 ⵈ虇╾嶢㞾崸⪶ⵅ䣋⏜ᾏ‽Ҹ⌅ⴭⶋ䂣偓⢷㑜㗓䲻ᾏ Ⳳ㞅ⷀ⾁偞喛䚮―慨ᾏㆄ⫃虇㏶姛㇊ⶋ䂣◷㛞⴫嶃 懢處ʥ㎠⁻⢷ᾙᾏⳲ⇩䠓慖䮚ᾼⷀ㢘⢷扷枮䢚⎿⬂ ⌄虇扷枮䠓⁉彮㎠⁻嶃虇ㄐ䛆⌄☛ㄐ⬂⌄㞾ᾏ㧆捜嬐 䠓虇㏏⁴モ㞅㎠⁻ⷀ㢘―␯⋴⬂㜿⌄䠓㊂㹤Ҹ⁙〃⢷ 㸮憩䠓㞅↨虇㎠⁻╠䔿䰉〉㢘卹⾀䠓⬂䰉柜⌄☛⬂橭 姛◧虇㎠⁻ⷀ㊂␯⋴⬂㜿⌄〣嵴ㄗᾜ暨Ҹʦ军␯⋴⬂ 㜿⌄偨向䡽偓⾵㣴䠓㢏⪶㉙✫㞾⾵㣴―孕孡䠓ᾜ▛虇 崸向䡽㢃␯⢿䚮㻊⒥虇ʥ⬂⌄偨向䡽㕟K䠓孕孡╾劌 㢃≞㞾䛄孕㣉⏜孑₦䠓孕孡Ҹʦ ʥ╊〃䛆㜿⌄慪㣴ⷀㄗ㢘䉼㉔☛␷␪虇ʦ╾㞾⁥ ⁻凙䠓ᾫ嬎抌㞾㵣愒⇞■”〉‚⒥虇⃕⬂⌄慪㣴▝⌂ 㹷䠓ᾫ嬎㞾ʥ嶅虇慨Ᾱ㛨ⴧ⬌㠥⛙ʦ虇ʥ㛨ⴧⶈ㎠䲠 ―ᾏᾚʦ虇ㄗ⪩慨䭜偕向䛆⌄㞾孑⵮ᾜ⎿䠓虇慧㢘≞ ʥ傎巕㸨ᾜ劌偼㣾ʦ虇⬂⌄⌂㹷䠓䉈₩㵣愒䚮㻊⒥虇 ⒔㑻≞⬂䚮䠓㢜婔捛棱₩㢘汧彮椚虇⬈⁻䰎ᾙ▝抌₩ ㄗ卼儝虇抌₩㊮㋷嶃處ʥ㎠⁻姲㢜拜䠓㞾汧彮椚⛙虇 慨Ᾱ⿌ⳟ⬌䂑‽Ҹʦ䛆⌄䉼姏⎩ド虇⬂⌄㾸㥣⣩楶虇 ℎ向䡽‶䚮―⋷㜿䠓孑㊮虇ʥ⬂⌄㢃ⵈ㞢╠䔿扷枮䚮 㻊捛䠓⶞偕向虇军慨‪偕向₩崸孑₦㊮存彮⬈⁻䠓彬 䭊㢃慠Ҹʦ◷㛞⴫῍―㣷⿑㏢椅䠓ℚⳟ處ʥᾜ䴰╊〃 慧㞾⁙〃虇㵞ᾏᾹ㜿⌄慪⎿扷枮▝抌嬐偞┕慖ⴭト㏢ 椅㏜劌慪姛㔗姣虇⁙〃㎠⁻䚷―㣷⿑䠓ᾏᾹ䏖㵄ʥ㎠ 㘇―㘇慨Ᾱⴭト虇⶞⶞䠓虇ⶥⶥ䠓ʦ虇ʥ戲㞅↨㎠⁻

ⷀ嶃╹㢘⬂ㆶ㏜₩╠⎉慨㧆䠓㊮㋷虇≞䛆⌄ⷀᾜ₩戲 ῗ偕匊⢿╊㕞慿虇㏏⁴㎠⁻存ㄦ⬂⌄␯⋴₩崸孑₦㊮ 存☛向䡽㢃慠Ҹʦ ⬂⌄䕼䕼朎䔚⮐ヱⵈ處ʥ䛆⌄⢷崼偒⣉ᾙㄗ䚮焨 㻊埝虇䋅▝⡭⎿ⵎ厜ⷀ≞姏娺㑌、―ᾏ㧆虇⬂⌄⢷崼 偒⣉ᾙ΅ㄗ㒋虇⃕⎿―ⵎ厜ⷀ≞┮⢿⪜㻊ᾏ㧆虇ʦ◷ 㛞⴫姴⋔處ʥ⌅ⴭ慨Ᾱ㢻怺ⷀ㞾䛆ㆶ☛⬂ㆶ䠓⽽⎺虇 向䡽䢇モ”㞾⪩―ᾏᾹ孕孡虇㏏⁴孑₦䢚弆㣴₩存ㄦ 㢃⁁⎖ᾏ‪虇ⶳ⌅㞾⬂ㆶ孑₦Ҹʦ

怎样选择艺人阵容?

ʥ⃮ῌ⯼㢘䓅巺虇⃕㢏▝⍂⴩╊ʦ ║␯ҿ䢮㳲䛆ⳟ㷘Ӏ虇㊞☂䣏ⶕ㎟Έ䢮㳲䠓〉 ⁉虇棱ⶈ汧〵ᾴ㧋䠓嬐㷑ҷ⫃樅䉗㝴慪姛汧ド〵䠓崼 偒ҷ⋚㢜ᾏ⎖呵桍ⴛ㎟₊␰ʫʫヤ⏅向䡽䠓䲻ᾏ⪸ⷀ ⴛ⋷┇⬕虇慭柁㟡梫抌㸰㢘㙵虇㣷⿑㟡ㄦ䁰勇憩倱虇 ⴛ⋷媹╊―吉⁉䠓㧆ⳟҸ⢷捖嵎ᾼ⪶⿑⿑ᾏ勇崳䢮處 ʥ⬂吉⁉䠓勇╾劌㵣☌捜嬐虇⃕䔿⢷㎠慭勇抌ᾜ嬐 ―Ҹʦⷌ䴰⪶ⵅ抌䥴懢崼偒㤐〵叿呵虇⋔䁰―䢚⃋ㄗ 桍ⴛ㎟䠓㒠㎧虇向䡽ヤ⏅㞅枃慭偼虇嬐㔷㔘ㄗ⪩⽴ ⃫ʫʫ⃕戏嶆吉⁉䠓慖䮚┃㧋⪥樉⎸虇䚩厂崸◷㛞⴫ 抌㢘䉈㊞⪥虇ʥ㊮存抌㢘䉈⎉῝㊞㜨䠓樉⎸虇㎠⁻慨 Ᾱ向䡽戏嶆➘ⵍ䠓㦖⍕╾劌₩彮⎺䠓向䡽㢘ᾏ䉈䉈ᾜ ▛虇⡯Έ㎠⁻向䡽䢇ⶈ”⎺䠓向䡽㣴嶃㢃呵㢃亾虇㏏ ⁴㎠⁻㢃䢚捜ᾏᾹ⁉㢘㸰㢘␷␪㊮ҷ㢘㸰㢘㉔㆏虇⁝ 䲻ᾏⳲ⎿䲻‛Ⳳ㣴ᾙ向䡽䠓㏏㢘⁉虇⁥⁻ㅒᾼⶈ〉喴 抌㞾ㄗ㢘卹⾀䠓■ㄏ䠓虇ㅒᾼ㵣愒㢘㉔㆏虇⁥⁻㋎㊞

㐤怺⎿〉喴モᾼ╊⃢氛〉⁉䠓䚮㻊虇㎠存ㄦ⁥⁻ᾼㄗ ⪩⁉ㅒᾼ〣嵴抌㞾坞㢘ᾏᾹ⁝〉䠓㨵㊂䠓Ҹʦ崸ㄗ⪩ ⁉▒㉙䠓㞾虇向䡽偓嶆㣴―䏖倵ᾜ㜼ҷ⁉㶣ⷔ汧䠓㣷 ⿑☛䚮ⴛ⳸ⳟĸᾹ㢗⎩⎩わ⭚⪜⽴䠓⃮ῌ⮔Ҹ向䡽偓 䲻ᾏ㲰凣亊㣷⿑㞅虇ⷀㄦ䥴―⬈㋎㊞║␯䠓㊞■虇◷ 㛞⴫΅ㅜᾜ⃞╊杽ᾏ╴Έ⁏ῗ虇ʥΈ⁏灋⬈₩㊂嬐║ ␯ᾏᾹ慨灋呵䠓向䡽虚〣嵴㞾㢘ㄗ⪩愊㤍䠓向䡽戏倵 㗕⢷⬈棱⏜虇⃕⬈モ㞅⡭䳣䠓㞾⬈䏅⁁ⷀ㞾ᾏ▜〉 ⁉虇⢷⬈䠓㎟朎䔾⨒ᾼ虇ⵅ捛⿇㢘䏇䏇䠓㎧╚憐㣴䠓 ▒䠓虇⬈₩偞⿇▒⎿▓⢿䠓䐈‶Ҹ㏏⁴⢷⬈ㅒᾼ虇⬈ ᾏ䢃存ㄦ㎧╚㉔㞾ㄗ䫭⫖䠓ᾫ嬎虇⡯Έ㎧╚㉔╾劌彮 ⌅⁥䠓㊮㉔ᾜ⪹ᾏ㧆虇慨ᾏ䉈⢷⬈ㅒᾼᾏ䢃㢘ㄗ㾀⏊ 䠓⓿巰虇㏏⁴⬈΅₩㊂⬑㤫卹⾀㎟ΈᾏᾹ〉⁉▝虇⾛ 㢪劌⃢₩⎿⁏灋㞾㎧╚㉔虇╊⃢₩〉喴捛䠓䚮㻊Ҹʦ ⡯Έ⳸ⳟ虇⃮ῌ⮔⇩⎉⍂⴩㞅㟍䋅㢃䑈巺虇ʥ⬈ 䠓㉔⍄㵣愒䐈㴙虇ᾺᾺ冒埠䠓㞅枃΅㵣⌅⁥⁉䢇ⶈ㣴 嶃愒朎ᾏ‪虇㎠⁻΅ㄗ䖕孲虇⡯Έ㵤䱮慧㞾ᾏᾹ⢷⚉  㢮䠓⬗⬗ҸʦモᾺᾺ㢏▝⍂⴩╊虇ʥᾏ㝈棱㞾⬈姷 䫉卹⾀⁝⶞ⷀ㢘䰎ᾙ〉婔䠓㨵㊂虇慨ᾏ䉈ㄗ捜嬐虇慨 ᾏ䉈〣嵴㚾㘠―⬈⇩⍂⴩虇䚩厂⒔㑻㚾㘠―⬈Ὶ▝䠓 㵞㲰ヤ⏅Ҹ⡯Έヤ⏅ⶈ”ᾏᾹ慧⢷⚉ 㢮䠓⬗⬗㣴 嵁虇ド〵慧㞾㓉⪶䠓虇⃕㞾㎠⁻ᾜ╾劌╊㐍㛨ⴧ⛕捞 嶃樬⪥偨ᾺᾺ柜⃝桍〵虇戲㧆⌅ⴭ䢇モ”㞾柟⴩―㎠ ⁻䠓㛨ⴧ虇军ᾣ΅䧃⣞―㎠⁻向䡽㊂崸㞝㞮彮扷枮⩺ ⌄ᾏ㧆崼偒䠓⎬娆虇䧃⣞―扷枮捛䠓䚮⳧┮⎨虇㏏⁴ ⴭ柔ᾙᾺᾺ☛⪶ⵅ䠓㦖⍕㞾ᾏ㧆䠓虇㎠存ㄦ⬈劌⣩㒐 ᾚ㣴䢮䠓ㄗᾜⵈ㞢Ҹʦ


ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ጱ᫓ᤥ∛

Q4:

“幂幂和丫丫训练起来很拼”

张蓝心:综合实力,我是女生组最强的 是女生组最强 强的 南都娱乐:你本来就是跆拳道运动员,身

其实是最后那两期,但想想好像每 状况吧,最累其实是最后那两期,

体素质就很好,那参加之前有没有觉得自己可

幂和丫丫看起来比较柔弱,但是训 天都挺累。幂幂和丫丫看起来比较柔弱,

以轻松胜任训练任务?

我作为运动员都很佩服的,我也有 练起来都很拼,我作为运动员都很佩服的,

张蓝心:来军营之前觉得当一名飞行员很 骄傲很帅气,我本来就是运动员,从小到大训 练十几年,觉得在部队的训练应该差不太多,结 果我发现我还是太天真了……这里真的要辛苦 很多很多,直接就把我吓住了,但坚持下来发现, 自己挺佩服自己的,很自豪,嘿嘿。 南都娱乐:你觉得你在女生组里的综合实 力排名第几?

吃不消的时候,就是做运动员的时候曾有一些旧 相对会吃力些。 伤, 有时候可能相对会吃力些。 :你们在发布会上说过有“老弱 南都娱乐: 谁在里面? 病残”组,有谁在里面? 丫丫、 张蓝心: “老弱病残”组合就是锐哥、 别对应“老” 我和夫仔,分别对应 “弱” “病” “残”…… 的锻炼,我认为大家变化都挺大 这么久在军营的锻炼, 觉得我是运动员出身,应该挺强 的,我来之前觉得我是运动员出身,

张蓝心:我觉得我应该是女生组里最强的

但 是直接被部队训练给震住了, 的,都能适应,但

吧(迷之微笑),但其实作为一个飞行员,体能

自己觉得自己好不争气的感觉, 然后就是那种自己觉得自己好不争气的感觉,

只是基础,还有比如记忆力、抗眩晕、射击、高

更踏实了,就挑战自己,每天突破 后来调整心态更踏实了

空索降等等这些技能,综合实力排名还是要看

一点,就好了。

节目才知道,这是个小秘密。 南都娱乐:四位女新兵都住在同一个宿 舍,平时都聊些什么?而且你在宿舍有迷之睡 姿啊……

:在录制之前,导演组有没有 南都娱乐: 卸妆、量身高体重这些 对 跟你们说过要卸妆、 于艺人来说很“残忍”的情节? 张蓝心: (惊讶脸)我们全是到了

张蓝心:女孩儿之间肯定很多话聊啊,而

现场才知道,真的,所有的事情就是接

且又有两个是北京小老乡儿(杨幂和自己),我

连发生了,脑门儿上挂的不是汗,直接就 门儿上挂的不是汗,直接就

们就一直在宿舍叨逼叨的,聊男兵啊,聊班长

出盐!身上那淤青左一块右一块的, 淤青左一块右一块的,都不用

啊,还聊教官,聊刘队,哈哈好像都是男的(捂

特效化妆,因为如果是化的, 为如果是化的,汗水也就都

嘴笑)。关于睡姿……我在宿舍睡觉都会把腿

给洗掉了! 脸上也真是纯素颜, 上也真是纯素颜,连个 bb 霜

抬很高,第一期播出后好多网友也都截图艾特

都没有的。完全不是在演戏, 全不是在演戏,全都是真实的

我,太……不忍直视,但这样特别有助于肌肉

情感在真实的发生, 发生,是最真诚的感动。进入军

放松的,还能缓和膝关节伤痛,还能瘦腿。至

营后,我也没有觉得我是个艺人, 有觉得我是个艺人, 我就是个普

于晚上睡觉,其实大家都睡不踏实,因为总是会

通人,这次卸了妆虽然看起来没那么光彩照 了妆虽然看起来没那么光彩照

有紧急集合,所以感觉睡觉时候灵魂是紧张状

人,但反而觉得挺轻松挺舒服。 得挺轻松挺舒服。

态的,梦都不敢做。 南都娱乐:看节目里,韬韬好像是被罚做俯 卧撑的一个,那你有被罚过俯卧撑吗? 张蓝心:我发誓我真是女生当中被罚俯卧 撑最多的(认真笃定脸)。其实在部队哪有什 么男女之分,黄子韬都叫我时刻谨记“我是个 男人”了。 南都娱乐: 好像幂幂、 丫丫都累吐过,你 有没有试过?你最累是什么时候?幂幂和丫丫 看起来体质比较弱,那你觉得她们实际上是怎 么样的? 张蓝心: (忙摆手摇头)吐不吐不是我想试就 能试的,哈哈,这个太狠了! 其实我还好,看身体

张蓝心在女兵 班里各方面 综合实力是最 强的。


Q51

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ጱ᫓ᤥ∛

高颜值的一家……欧弟拖了后腿。

南都娱乐

欧弟

“我现在专业带女儿, 艺人是副业”

“喜剧人” 欧弟 女儿的颜值, 我的功劳倒是不多啦

南都娱乐:节目中觉得你普通话越来越标 准,儿化音越来越明显啊。 欧弟: 䔿⢷孑₦䢚㎠㟽憩嵬㸰杽樧虇⬑㤫存ㄦ ㆹㆹ䠓㞾⡯Έ㎠㏃―䏨⫦虇嶃嵬₩⎽刘Ҹᾙ㲰嶃― ⸀ᾫ㝈宏虇慧㢘⁉⟁䲠㎠㟽憩嵬ᾜ䥴懢㞾♹捛䠓Ҹ ╾劌㞾⡯ΈῚ⏜嶃䢇⩿虇戲⍯⪸⡭ⵅ㎠冐⯕ⷀ嶃虇 ⃯㆝ῗ嶃嵬☛⒦※⁉ᾏ㧆虇㎠嶃ⶈ虇娺◷⢃⁉㄀♜ ―Ҹ⡯Έ㎠ㄗ`㉾㮰₎⎺⁉Ҹ㖭ᾜ⬌⪶ⵅᾏ䢃嵁ᾙ 㼆嵬虇慖⍯⪸ⷀ₩―虃モ⣉橨―╴ᾙ㼆嵬ʫʫ虄 南都娱乐:对于女儿的颜值逆天,你觉得 你的功劳占多少百分比? 欧弟: ㎠䠓␮⑂↡㞾ᾜ⪩⛵虃䲠虄Ҹ⪶ⵅ⁣偕 䢚虇㎠䠓‣ⴧ⎕わ䢚慧㞾塽⬌䢚䠓虇㏏⁴㎠ㄗ〕〇 ūŰūŰ㞾㢘㑕わ㣴≞虇㜃⃢≞⬈⬗⬗虇䣋䣪⛙䣋䫭⛙ ≞⬗⬗ҸᾹㆶ慧㞾≞㎠虇㎠冐⯕嶃㉷―㉷―⬌⬌䠓 ᾏᾹ⬂⳸ⳟ慨ῗ㖭䲠虇㎠嶃慨㧆塽⬌䠓⛙Ҹ 南都娱乐:如果有一天有一位你这样的男 士想娶你女儿,你会同意吗? 欧弟: 慨Ᾱ嬐☛⬈⬌⬌凙ᾏᾚ虇≞㎠慨㧆΅慧 ╾⁴虇⃕㞾䮜ㄽ⌜⍆棨ᾏ䉈₩㢃⬌虃䲠虄Ҹ慧㞾䢚 ⬈✫㲱⛵虇⬂⋎✫㲱㢏捜嬐Ҹ䳘IJķ〃▝䢚䢚虇䢚⬈ 䠓╠ⷤ⛵Ҹ 南都娱乐:作为一个出道多年的老司机,也 经历了起起伏伏,如今艺人这个身份对你来说 意味着什么? 欧弟: 吉⁉㞾⏾ᾩ虇㞾⌃弲Ҹ䔿⢷㳲凛ⷀ㞾䏇 䏇虇ᾢᾩ⾵⬂⋎Ҹ╾㞾΅ᾜ劌㜃⪸⢷ⵅ⾵⳸ⳟ虇㏏ ⁴⇩吉⁉慨⣦╧ㄦ⬌䔸ҸῚ⏜嵎杽㞅㢘嶃㎠ㄗ㊂憏 ₠虇戲Ᾱ㞾䢮䠓Ҹ戲Ᾱ㞅↨⾵⳸ⳟ存ㄦ。㽰䠓䚮㻊 ㄗ䕜廄Ҹ▝㣴㎠冐⯕彮㎠嶃ᾜ姛⛙虇⃯慧㞾嬐㢘ᾏ 䉈卹⾀䠓〇䬞虇ᾜ劌㜃⪸䰬⢷ⵅ捛Ҹ䋅▝㎠ⷀ⎉㣴 ⽴⃫―虇ⷀ☛偞倹⁉嶃㔴‪⁴⏜㸰䔸慖䠓ᾫ嬎Ҹ 南都娱乐:现在的你,跟20年前刚出道的 自己比,有什么不同? 欧弟: 存ㄦ愊㤍ㄗ⪩虇⁴⏜Έ―䚮㻊虇⃕䔿⢷ Έ―⌃弲虇ㅒ捛棱ㄗ⪩捜㑔抌㛍ᾚ―虇䔿⢷ⴛ⋷㞾 ›╦⢷慨ᾏ姛䠓῟弲Ҹ


Q52

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ጱ᫓ᤥ∛ 小鲜肉——

想要拒绝又无可回避的标签 和其他媒体早早在专访室等明星被簇 拥而来的场景不同,当记者走进上海某五星 级酒店花园会议室时,梳着标志性辫子头, 穿着新款精致刺绣西服套装的蒋劲夫早已 悠闲地手插裤袋等在那里。回身一瞬,他对 记者们露出灿烂微笑。 一小时后,他将在上海淮海路上最高档 的商场里出席奢侈品牌Z ZEGNA秋冬风尚 展。品牌公关告诉记者,时隔一月再见蒋劲 夫,他足足瘦了十几斤。 这突如其来的“暴瘦”得益于他最近参 加的真人秀。在《真正男子汉》之前,蒋劲 夫也参加过其他真人秀录制,但都没能像这 次一样引起话题。 “其实我自己进去之前, 我觉得可能还没那么酷。因为大家都知道,

蒋劲夫 我其实不希望自己是小鲜肉

肉,因为我觉得自己干这行已经有一点年头 了吧。 可能大家感觉到我不太符合这样的 风格,小鲜肉胶原蛋白丰富成那样了,我一 脸褶子什么的,也不太适合那种风格。我希 望自己就是个简简单单的演员,做一个真实 的自己,没别的了。” 《真正男子汉》热播后,网友们更是替 被他雪藏这么久的好身材鸣不平,纷纷喊 话这么好的身体素质理应接棒内地硬汉小 生,向张涵予、段奕宏看齐。蒋劲夫笑着表 示会考虑, “谢谢大家的建议。” 老东家——

刻意回避却又不得不说的尴尬 仿佛他首次挑大梁的《轩辕剑》热播

能就是站站军姿、做做俯卧撑什么的。”谈

还是昨天,一晃已经好几年。这部剧前期就

起最近这个特别酷的真人秀,蒋劲夫表示自

因为男一归属问题一度成为话题,而本该

己“一进去就懵了”。

凭剧大火的蒋劲夫却依旧不温不火。从中 国收视率最高的综艺节目《快乐大本营》出

和篮球。但对于网传他是国家专业二级运

道,第一部电视剧就担任男主,还有胡歌、

动员的事主动辟谣: “国家二级运动员没考

唐嫣这些大火的前辈保驾护航,之后又与白

上,百米差一点就达标了。”他戏谑地说学

百何、彭于晏合作《分手合约》,和范冰冰

百米是为了考上大学,也是为了打篮球做准

合作《一夜惊喜》,对新人来说,唐人给出

备。当初理想还是当一名职业篮球运动员,

这样的资源可以说是力捧了,毕竟早于他出

“现在懂事了,觉得自己还是老老实实演戏

道的林更新走向大众靠的也仅仅是“十四阿

吧。”

哥”这个配角而已。

可能因为早年体育生经历让他对健身

然而,去年拍完《栀子花开》后和唐人高

十分重视,也因此拥有了收割迷妹的宽肩

调解约的新闻,让娱乐圈和老东家闹翻的艺

细腰倒三角: “一个好的健康身体,也能帮

人又多了一位。蒋劲夫父亲参与进来,高调

你在工作中、平时生活中带来精力,让你游

开撕,微博上控诉唐人六宗罪。和其他在事

刃有余。”这个好习惯让他在体能训练中被

业发展中和公司产生矛盾的明星一样,蒋劲

沈梦辰称作“机器”,被黄子韬夸奖“你体力

夫将老东家告上了法庭。

怎么这么好”,但他面对记者坦言,这次军 队生活的辛苦程度远远超出他想象。

来上海出席活动的两天前,这场拉锯一 年的解约战判决结果刚刚下来,法院判决蒋

“我记得第一天一到那,把衣服换好,

劲夫败诉,经纪约依旧归属唐人,诉讼期间

就让我们做个体能测试,做仰卧起坐、俯卧

因其私自接工作还将赔付唐人200万佣金损

撑什么的。做完以后,我发现手肘以下跟膝

失。蒋方面已表示将继续上诉。采访前,公

盖以下,四肢开始冰凉发抖。40多摄氏度的

关便再三叮嘱, “敏感”问题不可问。访问最

天,我从来没出现过这种情况,就觉得我

后,记者直问官司判决后的工作打算,群声

这是怎么了?几个这样的练习把自己累成这

挡驾,蒋劲夫则在这种“保护”中笑着起身

样了。一方面感慨自己很久没锻炼有点虚,

结束了访问,只听到他的工作人员轻声说:

另一方面觉得好 像部队训练确实挺辛苦

“后面的工作排得满满的。”活动结束后,蒋

的。”

劲夫再度就此问题被媒体“围攻”,其工作

去了一趟部队,瘦了十几斤,对此他笑 言: “想减肥,欢迎去部队。” 出道至今,蒋劲夫一直走的是典型的小 鲜肉演艺道路。以校草形象出道,接拍角色 都是阳光热血的大众情人。

平时就有锻炼好习惯的蒋劲夫,自 然而然地成了《真正男子汉》的体 能担当。

他自己对被小鲜肉标签这事不拒绝但 也并不喜欢: “我其实不希望自己是小鲜

大学生都会军训啊之类的,我一开始以为可

上高中时,蒋劲夫就是体育生,练田径

“男子汉” 中体能担当 仍回避解约官司

体中有些特别。

但同时他的闲暇也被“跑步健身篮球”

人员几度试图终止话题将他带走,最后在这 种尴尬的僵持下,蒋劲夫面露苦笑连连给媒 体作揖表示抱歉,暗示自己无法多言,只留 下一句“一切走法律程序”。 无论和解或者继续诉讼,前东家注定 会是蒋劲夫事业 爆发期中绕不开的一 道

充满,跑个22公里半马轻轻松松,在社交网

坎。为自由而付出的代价,或许只有经历了

络也毫不经营偶像形象,这让他在小鲜肉群

才知道值得与否。


Q53

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ጱ᫓ᤥ∛ 㢘ᾏ䭜⬂⁉虇│ℎᾚ㬋↡⤒⣍ҷ㒎ㅺ

金星老师霸气外露。

憡虇΅嬐姲䣏⋘渫虇⬕ⵈ㜃烟Ҹᾖᾖ㸰㊂ ⎿虇。㝴捛橝橝䇺䇺䠓⬂㷘ⳟ捠㞮虇⎉杷 ῿啫ⷀ㞾慨Ᾱ㮰㧆Ҹ モ⪸虇捠㞮⾵ 䣏⬂⋎⬽⬽⎉杷῿ 啫Ҹ ⬈怺䰎ᾏ₅ 㣰 偈朎婨拜毻䛁虇⪶ ⨷ 曫 懽 棱虇 堌䋅助徸 。〤 椚 㶣 ⑎ ┃ ᾜ 愢Ҹ 慨㶣 ⑎♹㞾。〤椚劌⇩⎿䠓虇⎕㞝㞾橝䇺惽蘼 ⌜ 拜 ᾙ 戲 ク 㦖 ㅦ ㆶ ⌨ 䣏⍆䂯 ᾳ ⳦ 䠓 勇虇 ⓐ⎕㢘咒⋎Ҹ捠⭟虇䤶㈷慗䣏㦖⍕䠓╿㳴虇 慨 㞾 ╊῿ 啫虇 慧 㞾║␯㞅婔 ◷⛙虚⬂⋎ ⬽ ⬽⾁偞 ▛捠 㞮ᾏ 去汧―虇 ⬈ ㏝ 䣏毻ⷍ

凌厉的眼神瞄到了狗仔。

愺虇怺䰎䴏ⓤ䠓䠌 ŕ ㇳ拜 噬 婳ⳟ虇ᾏ⏾ ῥ ῥ ⬂ҷ ⬌⳵ 䚮䠓㮰 㧆Ҹ 䢚ㄦ⎉㵜⬂‛ ⁉ ㊮ ㉔ㄗ ⬌虇 ⢷ᾏ弆 㢘嶃 㢘䲠Ҹ 廃 ㅒ䠓 ⬽⬽ 慧⾽捠㞮㕟 䣏ᾏᾹ⪶ 娚ⳟҸ㵜⬂‛ ⁉ 廿 ⎿ᾏ Ᾱ 彾╲虇 ⇫ ᾚ㣴ㄗ㢘冟ㅒ⢿䳘 倱 䇾Ҹ 䢚 㣴╹㢘。㝴捛⇩ᾏ Ᾱ㢘亯康 䠓

金星携女出街

⋻㶠虇䈽惿弆⌅⁥㞝㞮 㣴 ㏜㢘〤㶣●Ҹ 捠㞮㢍偞嶃 慖虇 ʥモ⳸ⳟ⬗ʦ㞾⬈㢏 ›╦䠓慖䮚虇⬈ 慧㸰ᾝ冐⋻㷘㜾偢⯩㞅虇

买菜也要拗造型 采写 _ 特约记者 卓伟 摄影 _ 特约记者 风行

ⷀ㎟―ᾘᾹ⳸ⳟ䠓⬗虇⪶⋎ⳟ➮➮ҷ‛⬂ ⋎⬽⬽虇ᾘ⋎ⳟ⶞ᾘ抌㞾㛅⌊䠓Ҹ捠㞮䠓 ⵅㄗ ⢌ 柔⒥虇 ㅆ ⢌䏇ҷ ᾼ⢌ ⬗ҷ 㹤⢌ 䑦ҷ ᾙ㼆⶞Ί焮虇ᾘᾹ⳸ⳟ⎨⎕⎺㣴卹⒦※ҷ 捜〕☛ᾫ⒦Ҹ

女儿跟在后面。

舒淇在工作人员簇拥下到达。

舒淇婚后赶场忙

小肚腩跟她说拜拜 采写 _ 特约记者 卓伟 摄影 _ 特约记者 风行 厡㽖ᾝ⌾ㅆ₵ⴛ⯩▝虇䚮㻊⃋῝々㸰㢘⁏ῗ⪶䠓㛈 ╧虇ᾜ῔⏜慧☛枉ⵕ㤦ㅒ⬑ҷ㤦䌨圍ᾏ弆㝔姛虇⬑⁙╗ 娺㑜⎿㐤⋴亶ク䠓⽴⃫ᾼҸ

㻊␷偢㣮▝⾁㞾㟩ᾙ虇⬈╗䱚⏊ῧ惵⎉╠虇弅ㄏ⬌╚嶱 梕暚ҿIJij 懢橝☂Ӏ䠓ヤ⏅䔿⣉Ҹ 杷⏜⾁偞㑴㒳―ᾏ㐈厡㽖䠓丘ᾬ虇㢘䠓慧㒎䣏䢇㣉

モ⪸虇厡㽖怺䰎ᾏ怺䠌姲虇朎╠ 㐺券⴪呴⁨ⳟҸ⬈

㑜䋶Ҹ厡㽖モ⪸ㅒ㉔ᾜ暨虇ᾏ䢃拜▗䣏Ⅼ㒐ㄽ䲠Ҹ│ℎ

㏚㕟婨ⳟ虇⶞ㅒ冋冋⢿廿䣏Ҹ抌嶃㢘⁉䏀ҷ㢘⁉䝋₩崸

ᾏ⪸⽴⃫愪呵虇勇ᾙ΅㢹㢘↵㊞Ҹ䢚㣴㜿⯩䍤ⶣ虇⪺⭊

⬂⁉╧ㄦ㢃儝ῌ虇⯩▝䠓厡㽖䢚ᾙ╊㶣吁ⷀᾜ暨虇䲠㊞

䗃䗮☛嶟ⷀ㞾偨⬈㢏⬌䠓䁚㼵Ҹ

䡗䡗ᾏ䢃㒑⢷勇ᾙҸ │ℎ⾁ⱐ⃫⁉⬖虇厡㽖䠓⽴⃫向⫞ℬ䋅俐ㅨ虇ᾏ⣉

ᾜ῔⏜虇 厡㽖㢍偞 娺 㑜⎿⫦―ᾏᾹ⓺姲⎉杷虇 ᾜ䥴 㞾▵⡯Έ姲㢜ⵌ㤍䠓傧㛔虇⶞匈䱮䋅ㄽㄽ栕弆虇䴏䢃㵣

舒淇的长裙造型很美哦! ⬈枉ⵕ㤦ㅒ⬑䠓利ⳟ慧⪶Ҹ ᾜ慖⁙⪸䢚㣴虇厡㽖䠓⶞利 勸╗㼗⫀ᾜ子―虇匈扷 ᾏ毻。⽬怺㣟䕁 䕠㢘厃Ҹ䢚㣴⬂㞝㞮ᾜ⁔ 㞾 憯⤚⪶⾗虇 慧㞾泣㢾⾗⛙Ҹ ⬂䫭䠓利ⳟ䢮㞾崸▒䙫儳₦㙜䨝―ㅒҸ⪶ⵅ抌䉼⎖ 䢋㢪⬈☛⌾ㅆ₵劌㝸㝴㢘ᾏᾹ樫⇋憕⪸䠓⴬⴬Ҹ军厡㽖 慠㝴⢷㔴╦捖嵎㞅΅偗”㤍╲㢮ㄔモ⬗虇䭿⳸ⳟ㞾ᾙ⪸ 廯憐䠓䫋䏸Ҹ⶞ᾳ╲ㇸ䏀㢘␯虇ᾏⵅᾘ╲慧₩慫▦虚


Q54

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᤥ∛᫒

ṗᔷᙜᏔጟ᜽ᑞᆛ᫓ᤲᙑ≹ᆜ ᏻṗᔷᙜᅘᏔጟ᜽ᅘᚤ ␨ ᅳ᣾ᑀᚤ␭ᚩᅴᶟᯖᑑ⁘ዾ᠘₡ᤍ ↊ⅶ᎐₡ᛵጱ᫓ᣌᱡ፜៤⋊⒄◶ᕛ ᛵ ᷲ↧ᆃ᫓ᤲᙑ≹ᆄᕓ≷ᒢⓓṞ ᧣᣾Აጟⅉᆃጙ᫓␎⁈ᆄᅗᾤ↧┕ ᢮ድᏻṗᔷᙜ‐₡ᛵᖎ᎐ᖥᅮᅮ᫓ ᤲ⋊⒄ጟ᯸᯸ᜳዱῖᅗᠥᝉ⊥ዷᏫ ᓗ᧟ℚᑠᐨᅗℚጰᛈፍጛዯᑿᑿᔳ ᒹ⏻ᥪᒘ’ᨷ⎃ᦾᖥ᱘ᘐ᭡ᅗ᲌᯺ ᗻᬗᲓᓗᛵ៞ᗇᅙᒀᑿṗᔷᙜጰṟ ᣌᑿ⛟ ᾤ◶ᕛᅗ┯ᑋ⑱䞍⃔ᬧ᤺ ᐆድዯᕆᗯ᚞ᖔᅙ

ᏺᙀ₡ጚᔡᜳ ᆛ᎞€៛⍓ᆜ

⢷ҿ⢚ⵅ〤佩Ӏᾼ虇䂣♰䚿⹆ᾏ㛈 㙔朆䠓㉔㊮㏁彾虇欥〵㒠㎿⋻⑨♰䧻㢦 孡吁虇厖灒ㅦᾼ⪶橕䂣㐏Ҹ 䚿⹆⢷␖ᾼ⎉䂣幹㰱⷏⷏朆欻⪶ ⎏虇⶜㝋⬈ℕ尹虇΅㞾ᾏ⪶㒠㎿虇ʥ㎠ ⾛㢪劌⪯寽捚㢃⪩⁉䏸Ҹ㳲䜅㎠呵㝋⢷ ᾏ⦕⯕⯕ⱌⱌ䠓␖㢻ᾼ桲⁴卹㑣㟑虇╦ 虃⢚ⵅ〤佩虄媌䏖⁉戏亓虇䢚ⴛ␖㢻 ㄛ虇㲲䋅㔴╦Ҹ欻⪶⎏㞾↚梆╁樷姛䠓 ⬂⷏朆虇孡吁㒠㎿ㆶ㬄⪶Ҹ彮㎠⁴⏜㙔 嬥␖ҿ⢚ⵅ〤佩Ӏ㛈佷卹俕≂䢮┮ 朆䠓㉔㊮㏁ⴛ⋷ᾜ▛Ҹ㜃↚㑜㚬懝䮚₎ ␄⶞尹ҿ⪶⢚戉⪱Ӏ虇⁴╜募槛 ⃪㐍⡭―䲻ᾏ㲰㑜㏁䠓姬⑤Ҹʦ 㣟䉉Ὴ佩虇岪慿⢚ⵅ幹㰱⁉♰⢷棱⶜嬹 桥䋅㜿㏁䂣弆ℕ懝䟽虇⃕⶜㝋␖ᾼ ㉔ҷ㊪㉔ҷ䬽㹤棱⏜䠓吀桲㐘㙖Ҹ灒ㅦ 孡吁虇䚿⹆⢷㑜㚬懝䮚ᾼ┊㊮⎿⋔䂎㒠 ㅯ⢷␖婞檍䂣䠓䛆Ὴ孡ᾐ懣虇姛‚梆╁ ㎿Ҹ⡯䉉㞾岪慿㰱毦㰱䜺䠓␖㉔虇㏏⁴ 樷姛ҷ⦔ⴗ┮⏖虇㐙⢚ⵅ☛⁉㶠䠓ⴘ⋷ 䜅ᾼ㼘╙⎿⪶捞⶗㫼╿寭虇⁴╙㹤ㄚ㹤 㷇懯㛍⢷䲻ᾏ⃜虇⢷⁥䠓⿅榧ᾚ虇幹㰱 嬞姢尭Ҹ䚿⹆䂣弆ℕ▒―ᾜⶠ呵榼虇⬈ ⶞仓厖㜄⁉ᾙ䂣―ᾏ⧃⧃毩ㅒ⑤泓䠓憌 尹處ʥ㑜㳳㏁㳲弤ᾙ懝〃虇桕ᾼ㑜㎠⢷ 憟㎿虇䧃䔁―ㄗ⪩弆─ⵂ䫍㢒䚮㻊䠓⪶ Ὴ⧃㟾愵⋻ⴳ䠓㏁虇⪶亓ⓐ⪸Ҹ戲」῝ 㧗Ҹ 㞾㎠㢏⺸䃿䠓ᾏ↚栝㵄虇ᾏ㝈棱嬐㐙⋻ ҿ⒦※棡〃⧀Ӏ⧀懢虇ᾐ懣㞾ᾏ▜ ⑨♰䠓⶗㫼〵⧠憯⬌虇╵ᾏ㝈棱嬐㍘⶜ 㳲儸ℎ冔䠓⒥怺虇⏪㳲ᾜ柎虇㻸䋅㳲 㢘寀⪩⶗㫼姢尭䠓╿寭Ҹ㎠」῝䊰㟑䊰 㶲Ҹ封␖␖㉔⁴╜募槛㣟䉉Ὴ佩虇岪 ⏊ᾜ⢷⛒╿寭Ҹʦ Ψ梊嬥␖ҿ⢚ⵅ〤佩Ӏ⁴╜募槛㣟䉉Ὴ佩虇岪慿⢚ⵅ幹㰱⁉♰⢷棱⶜嬹㉔ҷ㊪㉔ҷ䬽 慿ᾐ懣╙⌅榧⶝䠓⪸䭳仓屎㥴㥟廿䭐 佁ᾙ⢥䏖 㧗₅虇䠋䖍⌅ᾼ桀坞䠓⽷⪶柿岏Ҹ⁥↠ 㹤棱⏜䠓吀桲㐘㙖Ҹġ 榕坳㘇䙫憟䃇㘴朚䢮䢇⏜䠓捜捜憆梶虇 ᾙ䠓帻₊捜⪶虇嬐⶜⁉㶠⪶䣍䚮㻊䠓㝈 ΅嬐㐎㙣㬄⪶䠓帻₊Ҹ ⢷㳳懝䮚ᾼ⁥↠伢㴆―㒺㐧ҷ柊䪨厖剛 㝈棱棱帯帻虇ㄗ愪呵ㄗ⑭亾虇ʥ㑜㚬憨 ⃫䉉⋻分⁉♰虇ᾐ懣䉉䫥⢚ʥⴗ⢚ ╪虇㢏仑㾔柳―柊䪨⢚ⵅ俐㬽䠋ⷤ䠓塏 扷㏁㞾⶜⁥↠䠓ᾏ䮽厃㛻虇΅⾛㢪㢃⪩ 朏 ʦ 虖 ⃫ 䉉 ✽ 嬹 䏅 嬹 虇 䉉 ⬂ ⋡ ʥ ⴗ ⵅ 妁Ҹ 䠓孏䣍劌⪯䤼孲幹㰱⁉♰䠓⽴⃫虇汣屡 朏 ʦ 虇 屖 ╙ 孡 吁 㟑 虇 灒 ㅦ ㅯ 㢻 ⁉ ΅ 朚 屖╙㏽䂣䠓孡吁虇灒ㅦㅯ⣵宏卹⾀ ⁥↠䠓愪⑭Ҹʦ 䔸䲠⢿姷䫉憨↚孡吁╾⁴䶰䯀䉉ʥⴗ朏 㤫棥梥厖灒ㅦㅯ▗⃫⪩㲰虇憨㲰␖ 㞾欥㲰宇梊封槛㣟䠓⃫♐虇ㅒ婞⶜幹㰱 ⪩⁴恜⁉䧻䂱ヱ巰⎉䖍⢷⪶䣍嬥捝 ♰ʦ虇⁥䲠䯀卹⾀ʥᾏ㧈䳚ʦ虇⢷⢚ⵅ ᾼ檍䂣ᾏ㳲ᾏ戹虇‵㜄‵╚虇‛⁉㢃厖 ⽴⃫⁉♰⋔䂎―㛻㊞虇憩懝憨扷␖䠓㑜 䠓灒ㅦㅯ㳳㲰劺ᾚ恜婬虇䂣倈―ᾏ⃜⡃ 厖⁉㶠䠓⎸䡙棱⏜虇⦔⴩ᾜ䮊⢿ⴗ⃞〤 ⽵⶞棡檍䂣䠓ⳣㆬ䗃栆⋴㉔㊮亍嗪虇ᾙ 㚬虇⁥⶜⢚ⵅ㰱毦㰱䜺亊伀䠓㝴⿇⽴⃫ 峈 㛞 摂 䠓 幹 㰱 ⷏ ⴧ ♰ 虇 ᾏ 怺 ⾴ 㶲 䠓 峵 佩虇│ℎ娺尳孲ҷ娺栆ⵂ虇ℬ䋅⑖ㄏ䢃 䂣―ᾏ⧃域ㅒ䠓ᾘ孡㎏㉔Ҹ 㢘―㾀⏊䠓䤼孲虇⋔⎕㊮╦⎿―⁥↠券 婬虇⁲姷―ᾏ䮽厂汧䊰ᾙ䠓㬽崌虇▛㟑 ⏜虇㵺ᾜ㍗ㆯҸ 㤫棥梥⢷␖ᾼ檍䂣⃤䱚㤀虇⡭⢚㐤

ᚤ ␨Ꮤጟ᜽ ጆ₡ᢜ፬➔ᬧ

ᖎጚ᎐ዷፊᏈឯᑁᓆ᯸ńő ⢷梊嬥␖ҿ⢚ⵅ〤佩Ӏᾼ虇灒ㅦㅯ 檍䂣䠓䛆Ὴ⁉⋻ᾐ懣帻₊捜⪶虇灒ㅦㅯ 㢻⁉΅朚䔸䲠⢿姷䫉憨↚孡吁╾⁴䶰䯀 䉉ʥⴗ朏♰ʦҸ䛀㝋封␖㞾⌅厖⬂Ὴ⁉ ᾐ⽵⶞棡▗⃫䠓䲻⡪扷梊嬥␖虇⽵⶞棡 䲠嗦姷䫉虇ʥ㎠↠憨㲰戓㞾㉔ⅅ虇刾⴩ 㞾ᾏ㲰㵣ᾏ㲰灧⫠―Ҹʦ⬈戓岨埪⢿姷 䫉處ʥ㵞㲰抌劌彮灒冐⾺ⴇ⎿ㄗ⪩Ҹʦ 封␖㞾個ҿⵅ⿇啫Ӏҷҿ⪶䂯噋 䒋Ӏҷҿ㎠䠓令ⵕ䚮㼾ӀῚㄛ虇灒ㅦㅯ 厖⽵⶞棡䠓䲻⡪㲰▗⃫Ҹ⽵⶞棡㳳㲰檍 䂣桕⢧ńņŐⳣㆬ䗃虇᾵⑖㝋憌㷑䢮㊪虇

㞾ᾏ↚ʥ㥣㉔ʦ䠓⬂テ⁉Ҹ⢷㔴╦Ⱑ汣 㔰容㟑虇⽵⶞棡䲠嗦姷䫉處ʥ㎠↠䲻⡪ 㲰▗⃫―虇憨㲰戓㞾㉔ⅅ虇刾⴩㞾ᾏ㲰 㵣ᾏ㲰灧⫠―Ҹʦ ⽵⶞棡㳳䛹╒䂣ҿ⢚ⵅ〤佩Ӏ虇⬈ 姷䫉虇憨↚槛㣟Ὶ⏜ㄭ㢹㔴宇虇⾛㢪㶠 䣍劌⪯憩懝梊嬥␖㢃⬌䠓䤼孲幹䡲⽴⃫ 䠓捜嬐ㆶ虇仵‗幹㰱⁉♰㢏⪶䮚〵ᾙ䠓 䖕孲☛拜▗Ҹ ␖ᾼʥ⪸䭳⶞仓ʦ㎟♰㓜姪⢚ⵅ㲙 䡙Ⅼ崆⢚朏ⴘ⋷虇䂣♰弨㥾⢷␖ᾼ檍䂣 ʥ⪸䭳⶞仓ʦᾼ䠓㎟♰䠌ᾏ䛆虇㙔朆橮

♐姪㰱㝈棱㫼⑨虇⢷␖ᾼ⬈㞾乍棗╳ㆹ 䠓ʥⵛⵅ⬂ʦ虇㌠坘⵵␪懁⋴㰱䜺⷏Ҹ ⇩‚伢⿇⎉㧋虇┊ᾜ⫀⎕ⶇ虇䉉⁉㳲 䢃虇泋灭ⳟ⪩虇䉉―⯩⮊卹䛀桱ⵅ⎉ 廿虇㢏仑㐍⎿卹⾀䠓䢮㊪Ҹ ㄭҿᾘ⢚Ӏ㥣㉔⶞✻⎿ҿᾏ彾㧋㧠 呀Ӏ㜖桔ⴘ棫虇弨㥾ᾏ■⁴䀺☛⪶㶲䠓 ヱ巰䫉⁉Ҹ㳳㲰檍䂣ᾏ↚㯮棗⌡⫀泋䠓 ⋻分⁉♰虇槪 覆 ―⪶ⵅ⶜⋻分⁉♰䠓⓿ 巰虇弨㥾姷䫉虇΅㞾ᾏ䮽⋷㜿䠓➦寵虇 ⶜䂣♰ℕ尹劌䂣倈ᾜ▛䠓孡吁㞾㢏⪶䠓 〇懚Ҹ

幖䠓⪥䷜啾⁉Ҹ⁥㏏㕟K䠓懁╲宼∨㢘 ⛞槛虇娺冐▛ⴇҷ㰱毦㰱䜺ⴧ♰ᾐ懣䡾 ᾙҸ㝋㞾⁥⎸䚷ᾐ懣⶜ⳣㆬ䗃䠓㊮㉔虇 ⽶⬨⢿宼僽捜捜栫䪨虇柊㳱屎㥴虇⁴厃 ⳣㆬ䗃䠓㉔㊮⪸。ᾏ灭灭⇞■⁥虇军厖 ᾐ懣䃇姛䃇懯Ҹ 㤫棥梥䯀⃤䱚㤀憨↚⁉䏸ⓐ⎕凿 㞝虇΅㬄⌅卹帯虇⃕㞾⁥䠓㏜㠉㸡䚷⢷ 㳲懢虇⁴厃⢷㳶憣ᾙ弙廿弙懯Ҹ㳳㲰㔴 㑜ҿ⢚ⵅ〤佩Ӏ虇㤫棥梥⾛㢪憩懝憨扷 ㏁虇崢㢃⪩⁉杫㹷⦉ⷳᾏ佩幹㰱⁉♰虇 ≂懭䫍㢒㳲劌捞Ҹ 㤫棥梥姷䫉虇ʥ㎠↠憨↚㏁㸡㢘⶞ 洽刘虇΅㸡㢘屖ℕ屖╊倞低㉀㊊䠓㊪ ㉔虇㎠↠憨↚㏁⃯╾⁴䢚ㄦ㾔㾔㫩㫩䠓 㞾⢚ⵅ䠓〤佩蘼ʦ


Q55

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᤥ∛᫒

ᜭᓒᎊጛ፲ ᆛዯᩪᜳጙᆜ ᏻᜭᓒᅘᎊጛ፲ᅘỜ竂᎐₡ᛵᱣᏕᬧẦ↧ᆃዯᩪᜳጙᆄ៦₡ᤍᜭᓒ ᆛ◓ងᆜἡ⍈₡ឹᯧዯᑿᒢ⍈ᒢ₡ᛵᓆ᝸ᅙ⁝ᚑᣌἡ⍈₡ᛵ➳➱ᅗᜭᓒᏸ ᆛᶄᗄᔺ∛ᆜᗔᔲᤶᅗᆛ⁝ᔾᗔⅉᅗᶄᢋỒ፾ῌ፣ዯ╞ᅗᙍ⃡ẦỒ፾ῌᑑ ዯ╞ᅙᆜᜭᓒᘚᖦᅗ᪞⍈₡៦ᒢጥዯᛸ᎔ᗔᛵ፬⚏ᅗ⍈⑱⁝᎘ᗔⅉᠻᒣ៦ ዯ⃣ᗊᗽᅗᆛᎵ᎔ᒢጥ᪮␄ᅗᕆᣇ∛᩿ጆᎴᅗᔝ⍢ᓫᯀᒢጥᛵូ℆፵ᑨᅗ ឴ᙍ⃡ᅙᆜ

ᑋ ⁙⪞䍀朏䠓Ŋő⪶␖ҿ《⥝Ӏ婞虇扄 ⌄檍䂣䠓㞾⌿䔚虇㢘嗦⓰亱ҷ㲊䰉 捚䳘䣍⪩䔚ⳟҷ⋻Ὴ虇桕⮐⡃☛⁐㊪㝋 ᾏ怺Ҹ⃕⢷ҿᾏ弆朆⪶Ӏ婞虇扄⌄䠓☌ 懚┊懯㸡㢘ʥ⌿䔚ʦ戲灋〇懚Ҹ⁥檍䂣 ―ᾏ↚嗌泓⪶╣虇伢㴆―桱⯩ҷ䧃䚱䳘 ⪩捜㏢㙙虇☛ⳳ⋡㵪㵪㊞⪥朚⭚―ᾏ⧃ ʥᾏ弆朆⪶ʦ䠓㴆䮚Ҹ ҿ㜿※⧀Ӏ⧀懢虇扄⌄⁴ㄏ檍䂣䠓 孡吁⪶⪩㞾䧻䂱虇憨䲻ᾏ㲰䜅⶝䂣虇戇 㙖䠓┊㞾ᾏ扷ⵅ〼㉔㊮␖Ҹ扄⌄姷䫉虇 㑜䖍⵵槛㣟㉔㊮␖⌅⵵ㄗ桲虇ʥ⡯䉉⁉ ↠䚮㻊⢷䖍⵵ᾼ虇⯩⮊㉔㊮╗㞾㷇㇕䠓 尀槛虇⪶ⵅ⶜␖ᾼ亿䵏抌㢒╊⁲⋴ҷ寤 ⊈Ҹʦ

ዶጀᏈᔙᖎⅻℯ Ờ竂₡ᆛᲆᢀᆜ

ҿᾏ弆朆⪶Ӏ岪慿―喻⪸捝虃扄⌄ 檍虄厖⏜⭊ᾐ㢋虃ツ⦈檍虄虇五槞䥴⾀ ⳮ⶞⪞虃䔚ⳟ㜖檍虄⁴╙汧ⵛ⾴㣝➘巹 虃㫙竂檍虄Ὶ朢䠓㉔㊮亍嗪Ҹ封␖䠓㧇 ㅒ㞾ʥⵅ〼ʦ虇军␖ᾼ⬂Ὴ䂣ツ⦈΅㳲 㞾扄⌄䠓⭊ⳟҸ⢷␖㢻␄⃫栝㵄虇扄⌄ ⷀ☛⭊ⳟᾏ弆宝履⁉䏸虇㩂䖕␖ᾼ孡吁 ㉔㊮劗仰Ҹ 䔚ⳟ㜖檍䂣䠓崆⩺ⳮ⶞⪞怺ᾙ΅㢘 嗦⬈䠓ᾏ帺樷㧋虇泋欻ҷ╳ㆹ乍棗Ҹ⢷ ␖ᾼ虇ⳮ⶞⪞㵞⪸䠓⽴⃫㝴⿇柳―䢚崆 䝔⁉⪥虇ⷀ㞾厖⌅⁥▛‚∆㎅凙⋺⓵虇 宝履〃悤⬂⳸ⳟῚ朢䠓䍀灭尀槛虇䚮⑤ 戓┮―䖍⵵䚮㻊ᾼ〃悤⬂⳸ⳟ封㢘䠓棱 帛厖ㆶ㧋䐈灭Ҹ⢷娺崆⩺朆㐢⒔∆㎅㏲

Ψ扄⌄⦆⶝䠓梊嬥␖ҿᾏ弆朆⪶Ӏ㝱㞾⶜卹⾀⁴⏜䠓䛨㎏☛俌仟虇΅崢⁥⶜⯩⮊㢘― 㜿尜峧Ҹġ 佁ᾙ⢥䏖 圹幖㟑虇㢒䂎単㸽✹㷑㛍懝虇刌⎿⌅⁥ 卹槶卹ㄦ⃾婬⢷尜䢮愵⋻虇榧⶝桱朚ㄛ ▛‚΅娺㏲撱㟑㢒㘇嗦劇╲姷䫉㲲㋿虖 戓㢒∆∆䤓ᾙᾏ䣋虇⪶㳝ᾏ╲㶲姷䖍⋶ ▛‚⢜ᾙℕ凙⋺⓵䡽䤈崆⩺朆䠋䖍㟑㢒 ㅒ䠓⶞䩉〇Ҹ

⑱䞍⑱Ꮚ፟ᘤ⒂ġ ᜭᓒᨆ⃤ ᆛ᪡ᵩᆜ

⢷ҿᾏ弆朆⪶Ӏᾼ虇㫙竂檍䂣䠓㣝 ➘巹⢷ㄦ䥴ⳮ⶞⪞✫㳰ᾙ喻⪸捝ㄛ虇ℬ 厙⦔㒐柹⢷⶞⪞怺戙虇⇩⬈䠓ⴗ崆⪸ ℎҸ 㫙竂檍䂣䠓㣝➘巹虇⃫䉉ⳮ⶞⪞䠓 㠦㎏冔虇⁴朷墫䠓怺⎕ʥ䃪₞ʦ⢷⶞⪞ 怺戙虇棫ㄔ∨剝惘㳲䠓⫠㯮Ҹ␖ᾼ虇㣝 ➘巹⢷㒂㙙檷懖嬚―䆤卷䧃䚱䠓喻⪸ 捝虇⢷䢇‡≍▟䋸㊀䠓懝䮚ᾼ虇⶜⶜㝈 㢘―ㄗᾜ撾䠓䲻ᾏ⓿巰Ҹ╵ᾏ㝈棱虇㣝 ➘巹怺帯娺懋⯩䠓⩢␪虇㷑␸ⳮ⶞⪞⢷ ⁥䏅㵜棱⏜⁴ʥ⬂㢚╚ʦ怺⎕⡭卹⾀ⵅ ▒橾Ҹ 殿宙⮪㮑⧀懢虇▛➘巹宼㊂䠓ᾏ 㮲虇⶞⪞䠓ㆶ㧋庞ㄦ―卹⾀䏇ⱌ䠓⬌ ㊮虇ᾜ⃕▛㊞‛⁉″ㄏ虇戓䀥∨㔷㔘䉉 ➘巹宑ᾚ䠓⮒⮒嬹Ҹ⢷孲㸉―懋⯩⩢␪ ㄛ虇㣝➘巹憩懝憐梅橮ҷ屚▒橾ҷ柹䢚 梊㄀䳘ヱゞ虇槊俐⢷⶞⪞怺戙ʥ㐍⳧⢷ ㊮ʦҸ军⶞⪞⡯䉉喻⪸捝☛⏜⭊嬚棱▒ 挚虇卹䯀≆ㅒ䠓㟑↨䲻ᾏ↚㊂⎿䠓ⷀ㞾 㣝➘巹虇彮⁥≍寃䝪呵Ὶㄛㅒ㉔ⷀ㢒⬌ ㄗ⪩虇₎⃪崢孏䣍䢚⎿―⋸⁉㊮㉔䠓╵ ᾏ䮽䠋ⷤ╾劌Ҹ佁╚寤⊈尹ʥ㠦㎏⬌╚ 䠓⁉㢒㙣ㅒ姷䠌ㄛ憲㢚╚抌㸡ㄦ⇩虇㢏 ㋧ᾜ懝㠦㎏ʢ朷墫ʣʦ䳘䳘Ҹ Ψҿᾏ弆朆⪶Ӏ␖䋶Ҹġ

卹⾀⶝䂣䠓䲻ᾏ扷⃫♐戇㙖ҿᾏ弆 朆⪶Ӏ虇扄⌄尹㞾⡯䉉憨↚␖㢻㞾⁥㏚ 㐙㏚☛佷␖ん⎉ℕ䠓虇ʥ⌅⵵㞾ㄭ梅朚 ⭚䠓虇㞾㎠⶜卹⾀⵵株䚮㻊䠓ᾏ䮽俌仟 ᾏ䮽尜䥴虇ᾏ灭ᾏ䂃虇岪䠓抌㞾䢮尀Ҹ ᾏ↚䛆⁉㢘⳸ⳟῚㄛ㏜㢒㎟䉉䢮㳲䠓䛆 ⁉虇⃯㏜㢒䥴懢卹⾀怺ᾙ䠓㙣ⳟ㢘⪩ 捜Ҹʦ ҿᾏ弆朆⪶Ӏᾼ虇ᾏ䢃⁴䧻䂱ヱ巰 䫉⁉䠓扄⌄檍䂣―ᾏ↚嗌泓⪶╣虇伢㴆 ―桱⯩ҷ䧃䚱䳘⪩捜㏢㙙Ҹ㢘㊞ㆬ䠓 㞾虇扄⌄⢷␖ᾼ䠓⏜⭊ツ⦈⌅⵵㞾⁥䖍 ⵵䚮㻊ᾼ䠓冐⯕虇军ツ⦈㞾憨扷␖䠓媌 䏖⁉Ҹ㏁婞㏁⪥⪺⭊㰣虇扄⌄䲠䯀⌅⵵ 㞾∅䋅虇ʥ΅㞾⡯䉉㯮佲⽶▗虇ᾐ㢋憨 ↚⁉䏸㎠㊂戇䠓䂣♰㸡㢘㰣㢮虇ㄛℕ㸡 愵㹤㏜䚷―㎠冐⯕Ҹʦ ҿ※啾㟑⧀Ӏ⧀懢虇㐙憨扷␖弆▜ 䉉ҿᾏ弆朆⪶Ӏ虇柳―卹⾀䂣䠓孡吁⢷ ␖ᾼ䋶槶ⳳ⋡䠓►儸⪥虇扄⌄尹戓㢘ㄗ 㾀䠓ⵢ㊞虇ʥ╹嬐⁉㻊嗦抌㢒㢘ᾏ↚㎟ 朆䠓䰉朢虇㵞↚⁉抌憩懝ᾏ棱数ⳟ䢚⎿ 卹⾀䠓⛞槛虇΅劌䢚⎿ㄗ⪩⃯⢷卹怺孡 〵䢚ᾜ⎿䠓⛞槛虇㏏⁴弆―憨㮲ᾏ↚▜ ⳦Ҹᾜ≔≔㞾⶜㝋⳸ⳟ虇⃫䉉⪶⁉虇⃫ 䉉㢚╚虇⃫䉉䏅㵜虇抌㍘封㢘ᾏ弆朆⪶ 佁ᾙ⢥䏖 䠓䰉朢Ҹʦ

扄⌄⣵宏虇卹⾀㞾↚ᾜ⪹㢒姷懣䠓 ⁉虇⁥㊂尹䠓抌憩懝数榼ℕ◗䖍―虇 ʥ⪶ⵅ╾⁴䢚䢚憨扷㏁虇ᾜ㢒㢘ᾏ䮽㻽 怐䠓㊮孉虇⌅ᾼ⃯╾⁴䢚⎿ㄗ⪩㎠㎟ 朆䠓ᾏ‪㴆䮚虇⶜ㄗ⪩‚䏸ҷ㉔㊮䠓䢚 㹤Ҹ㎠ᾜ㞾䐈⎴㢒姷懣䠓⁉虇⃕⢷㎠䠓 ⃫♐婞⃯↠㢒䢚⎿㢃␯䢮⵵䠓㎠Ҹʦ 䂣♰惘⤚䜅⶝䂣虇扄⌄ᾜ㞾䲻ᾏ ↚虇⁥⣵宏憨㮲⇩ᾜ㞾彮樷虇军㞾䉉― ⢢⪱Ҹʥ㎠ᾏ䢃䐈⎴㊂╊⶝㏁虇⡯䉉憨 㮲ⷀ╾⁴㐙⃯䠓㊂㹤☛⶜䚮㻊䠓䖕孲ⷤ 䖍⎉ℕ虇⡯䉉䂣㏁䠓尀䛱䱮戓㞾㢘灭娺 ⑤虇㸡㢘愵㹤ⴛ⋷㐙⃯䠓㊂㹤ⷤ䖍⎉ ℕ虇㏏⁴⶝㏁㞾㎠ᾏ䢃⁴ℕ䠓ㅒ槧Ҹ⶝ ㏁⶜㎠ℕ尹㞾ᾏ䮽›╦虇╾⁴卹⾀⏹ 悾虇㐙概㮑拜ᾙ╊虇ⴛ㜃◗䖍卹⾀䠓ㆬ 似㝈ゞ虇ㄗ〇䬞Ҹʦ扄⌄尹䲻ᾏ㲰⶝㏁ ΅㸡㢘ㄗ桲䠓㊮孉虇ʥ桥䋅懝䮚㢘䝪 呵虇⃯梏嬐ᾏ灭灭╊䩷虇╊ᾏ灭灭♐㵞 ᾏ㵄㏁Ҹʦ 扄⌄ㄗ㊮㳝㢘↚⬌䠓␄⃫桕汣虇 ʥ憨㲰劌彮䔚ⳟ㜖☛㫙竂▗⃫虇㎠䐈⎴ 朚ㅒ虇军ᾣ㎠↠憨↚␄⃫桕汣棭⿇⇴ う虇䐈⎴≞ⴇ柱㻍䠓ᾏ儳⁉⢷⽴⃫虇㢘 ㄗ⪩⛞槛㎠↠⢷䖍⧃㔱宝Ҹ㎠㞾䂣♰虇 ㏏⁴㎠⾛㢪仵䂣♰␄憯姷䂣䰉朢虇⁴㳳 ℕ䅏䠋⁥↠䠓㊂≞␪☛␄憯␪Ҹʦ


Q56

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᤥ∛᫒

ᙸᑳᨇᶱ▚ᛦġ ጌ៦ዯ᜴⍆᫆ ᪌ድ፶ᬈዯᗈᖮ➳ዾᒭᛵ⑬ᴆጴᏊᅗᨇᶱᶳ᪡‡ᩰ▚ᛦጌ៦ᬈᑺᛵ ᗇᅙᑺᏅᝏᾭᎿᆛ▚⅜ᬧὤᢽᆜᅗጰ⃩▚ᛦ↡ᒳ᪓ᓉᅗᱣ᎚ᜨᷕᨇᶱᛵ፬ Ấᅙᓄ៦ᣃ⁝ᷕᨇᶱᛵዯᎆᑗẤᅗᚘ៧ጌጰ៦ᱣỒᐨ≐ᬻᑳᅙጰ῜ᚘ៧ᙸ ᑳ▚ᛦᗄ᜾⟇ᨇᶱ⚈Ჴᅗᕗᑑᛵ᥸ᣦ៦ᠥድጰ⟇ᨇᶱ᜜␖᧫Ḉᅙᒣᚑᑙᒺ ᙸᑳ▚ᛦጌ៦ዯ᜴⍆᫆ᅗ᱑ᗈᚘ៧᳍ᑋ᜸፻ᨇᶱᩰ▚ᛵᐹ᥸ᅗጌᚽẤᝉ✬ ᨇᶱᛵᒢ᳋፬ᅙ

⍶ ⧃㞾丘企ʥ㓤㓘ʦ㞝㞮㯮䔖㢏汧䠓 ⧃㏏虇▛㟑΅㞾丘企仵㞝㞮憐䬽䠓 汧䠋凩桕⢿Ҹ⋻䣍⧃▗憐㛅虇ᾏ厘ᾏ⑤ 卹䋅΅㞾娺⢜孏㶠䣍䡰㛅䣋〤Ҹҿⅰㇾ 㟑⧀Ӏ⧀懢虇ⷀ㵣⬑虇㢏慠䖍怺㯮⧃䠓 嚲㲲ⷀ娺㡬⋘⡯䉉丘企憐懝ℕ䠓䬽䏸⪹ 挫虇军⋻䋅㑡㛅Ҹ⁣亿ᾏ䢚虇憨↚⋻⁣ 䩉⵵㢘灭⌅帛ᾜ㕩虇⃕㞾ņŕ⮒⮒㢻ℕ ⷀ朆憨㮲⛙Ҹᾏ㟑朢佁仰ᾙ▓䮽宏履亪 亪虇㢘佁╚姷䫉虇ʥ㸡㊂⎿啾⬒⮧⮧戓 㞾ʢ䬽䏸⪥帛ⓣ㢒ʣ䠓Ҹʦ΅㢘䠓佁╚ 䯀崩嚲㲲凎䢃虇ʥ俌㵣䜅棱㳰✫㛅ᾚ虇 ⡭榼ⱛ㩓ᾮ㔘⬌▶Ҹʦ ᾜ懝虇ㄛℕ㢘丘企䉉ʥ啾⬒⮧⮧ʦ 㳲▜―Ҹ㙩尹憨⃜憐䬽䠓丘企伢⿇⎉䖍

⢷嚲㲲怺戙虇☛嚲㲲΅䴦㞾䛀丘崙ʥ䌮 ⁉ʦ―Ҹ㝐⁉䢚⎿䠓㞾嚲㲲ⱛ㩓⮒⮒⪹ 挫㑡㛅虇⌅⵵憨╹㞾⋸⁉Ὶ朢朚䔸䲠䠓 ‡⑤Ҹ军ᾣ虇嚲㲲■ℕᾜ⾛㢪丘企䧃幊 仵卹⾀幆䬽䏸虇憨╾劌΅㞾⬈朢㔴䠓ᾏ 䮽㠦䫉Ҹ㸡㊂⎿虇嚲㲲䠓ᾏ䏖呵ㅒⷀ娺 ⪶ⵅ憨灋尳孲―虇䢚ℕ΅㞾⡑ツ彚㏗䠓 ʥ啾⬒ʦ⪹懝㾀⋴⁉ㅒ―Ҹ Ὶ⏜㢘佁╚㢍⢷佁ᾙ▟㮌虇㞝㞮 㛅䬽䏸虇⎴⁉㛅䠓⦉㢻抌㞾⫱℗幃⊈ ♐虇⃕ツ坬厗♹㮲抌ᾜ㹍戙虇ʥ㢘灭ⵡ 指ʦҸ‚⵵ᾙ虇憨↚據戓ㄦ⶞低儙ツ坬 厗卹⾀剛䠓Ҹ㙩䤼孲虇ᾜ✫㳰丘企‑呀 撱䠓ツ坬厗⡃䬐丘企憐䬽虇丘企㊂嬐姷 懣⶜ツ坬厗䠓ㅒ㊞䠓尀虇柳―⇩㋗✓⋻

ᆛ᫖ᕰጰᑳᆜ ᑺ᣾ᝢ 㢘ᾏ槭㞝㞮虇⁥↠ᾜ㢒㞝䩉ⱛ㩓䬽 䏸⌆汣㞾♹㝈棱ᾜ⬌虇ⷀ㞾⦔㸉ᾜ㛅丘 企䬽䏸Ҹ㢏 著 ▜⁲姷䜅ⷻ⮪㮑⢗ʥ冐ⴧ ♰ʦ梜ら啾Ҹ ⶜㝋丘企憐䬽虇⁥㢍伢⢷梊嬥䵏䡽 ᾼ㞝䩉姷㋚Ҹ娺⛞╙⬑㤫丘企憐⃯巹 恙㆝灋愵虚⁥⡃刔⢿尹ʥ㏢㴊⁥虇㎠ 㢒㏢㴊⁥Ҹʦ宏愼榦䉉䅏䉗虇⡯䉉⁥䠓 ┮⏖ⷀ㞾虇╹嬐丘企㞾呀撱幆䬽䏸憐 ⁥虇ʥ㎠ᾏ⴩㏢㴊⁥虇丘㎠㞾ᾜ䚷呀撱 䠓Ҹʦ ⢷⢗⋶ひ䉉㻐≂䠓戓㢘ᾏ↚‚ℚ虇 㢘↚丘企仵⁥憐―ᾏ悪✽恙虇⁥䏌ㅺ⢿ ䷌―▜ㄛ虇ⷀ╺憐䬽⁉卹⾀㏪⡭ⵅ╊Ҹ ⌅⵵虇憨΅㞾梜ら啾䠓䚷ㅒ叾呵虇ʥ㏢ 㴊⁥ʦ╹㞾尖ツ姷懣虇⁥䠓⎬娆戓㞾ᾜ ⾛㢪丘企‑呀撱ℕ仵卹⾀幆䬽䏸虇΅崢 ⪶ⵅ㊮㳝虇ʥ冐ⴧ♰㤫䋅⃫樷㳲㻍虇槞 ⇋㉔⛕Ⓘ凩ᾏ怺Ҹʦ ⁙〃虇ŕŇţŰźŴ䠓⋻▇΅⢷ㄽⓩ䠋⎉ ᾏ⏖杫㝋㑡㛅䬽䏸䠓刁㞝虇姷䫉⾁伢ㄭ 〃⎬朚⭚ⷀᾜ⌜㔴╦柳―ʥ柹⃃ʦ⁴⪥ 䠓₊⃤䬽䏸Ҹ军◂䩙΅娺䡽㙙⢷㯮⧃懖 ⎿丘企憐䬽虇⃕⁥憲ㅨ㑡令虇样ㄛ╗婫 ⋔懢處ʥ㎠ⱌ㢒尹㎠䠓Ҹʦ䢚ℕ虇ⵅ㛨 㞾䢮⬌Ҹ 楢⢚伢亏⋻▇ŋŚő⮪㮑΅㢍⢷ⴧ佁

Ψ嚲㲲娺㡬⋘⢷㯮⧃⋻䋅㑡㛅丘企憐懝ℕ䠓䬽䏸Ҹġ 㜿啾䫍幖㜨⢥䏖 䡙槭䠓㍘㖃⪥虇ⷀ╹劌仵⁥⵺ⅰ虇⡯䉉 ⅰ虇⁥΅㢒伢⿇㑌䰉杀崏Ҹ㵣⬑Ὶ⏜㢘 ⁥ ᾜ 㛅 䬽 䏸 ╹ 㛅 ⅰ Ҹ ツ 坬 厗 孉 ㄦ ʥ 䢮 佁╚㘭嬚橪㯮ゅ尳䠓⁥虇ⷀ㞾ᾏ↚⁉⣟ ㅒʦ㏜㞾㢏╾幃䠓虇㏏⁴丘企⵺仵⁥䠓 ⢷孡嗌棫棫⢿䢚嗦丘企↠䠓ⅰҸ

ᆛ᪸ᓕ⁝឵ᆜ ፫ᛢ⛠

╿ᾙᾏ↚㮲虇╿ᾚ╗㞾╵⪥ᾏ↚㮲 䠓łŃ棱㞝㞮㢏㞾嬐ᾜㄦҸᾜ⽶虇ᾏ䢃⁴ 嬹☛ヱ巰䫉⁉䠓楢⢚㳛㏚灒厃⎦虇㢏慠 ⷀ娺䎕姷棱䲠単慝⁉虇䭐ᾚ┊⶜丘企㏏ 憐䠓䬽䏸Ⓩ⎴⶜ㄔҸ 㝸⏜佁ᾙ㢘䎕㜨䯀虇槊俐ℕㄏᾼ楢 ⽴⃫䠓灒厃⎦虇伢⿇㢒㛅⎿ᾼ⢚丘企䉉 ⌅䀥∨䠓䬽䏸Ҹᾜ懝䬽䏸㛅ᾚῚㄛ虇灒 厃⎦┊╹㐙幃捜䠓䬽䏸㛅亜虇⬑⊈⇋⁉ 㶠⿲ĵı喻⋒䠓ㅆ⢚宑⏅凂㯮☛尀䳡ҷōŗ 榔敗ҷ欨䋨䳘虇⃕岇⬑丘企㏚⽴媌♐䠓 ⅎ⴫⶞䬽䏸虇⏖娺⌅戉䛨⢷拡〦婞Ҹ佁 ╚戓㛍ᾙᾏツ⁴拡〦㏎朢䉉剛㟾ҷᾏ⦕ 亨娚㛲嗌⢿ᾙ䠓䋶䏖⃫䉉⃟峘Ҹ灒厃⎦ ᾏ㟑Ὶ朢΅㎟䉉―䣍䥱Ὶ䠓Ҹ ⶜䬽䏸Ⓩ⎴⶜ㄔ虇㵣弆⋻䋅㑡㛅䬽 䏸䠓ㄛ㤫㢃䉉⡃捜Ҹ䉉㳳虇⌅伢亏⋻▇ ΅慔憮䠋姷刁㞝虇⶜岯宏懁姛㙁䇺虇 ʥ灒厃⎦棭⿇䕜嬥丘企虇丘企憐䠓ㄗ⪩ 䬽䏸䚩厂戓嬹卹⿅⡭楢⢚虇㛍⢷ⵅ婞㎥ ⋻▇虇⿅ᾜ廿䠓΅㢒╽⡠㛍⢷⢚⋶愵⋻ ⴳⅬ⳧ʦ虇᾵姷䫉㢒⶜ᾜⷻ⵵䠓宏履憌 䰅㹤ㄚ帻₊Ҹ΅㢘ᾏ‪丘企䉉灒厃⎦㳲 宏虇刁䯀卹⾀憐䠓䐈媌䩐旄⌿䵀幋娺灒 厃⎦⿅⡭╊Ҹ㝸⏜灒厃⎦╒␯楢⢚伫坬 䵏䡽ҿ㎠䓷卹䚮㻊Ӏ㟑虇⢷䵏䡽ᾼ戓╾ Ψ梜ら啾㞝䩉姷䫉ᾜ㛅丘企䬽䏸Ҹġ ġ 幖㜨⢥䏖 ⁴㾔㫩䢚⎿ⴒ䠓⳧⢷Ҹ

ᾙ䠋⎉⋻◙虇捬⶜丘企憐䬽䏸宑⎉⪩ 榔柟⏅虇⒔㑻䮽槭☛⧃▗虇懤╜冔ⶖ 㑡㛅ҸŋŚő⎦⎉丘企╾⁴店憐䠓榔䡽⒔ 㑻處䚮㝴☛亏ㆄ㝴䠓㯺⿔ҷ㏚⵺ⅰҷ䛨 宏䷎ҷ㓟店峘㞝ҷ檟灭☛梅橮Ҹ柳―ᾙ 棱㕟⎿䠓榔䡽虇ʥᾏ㬑䬐㳱ʦҸ㳳⪥虇 ╾⁴㛅䬽䏸䠓⢿㝈΅≔柟⋻朚姛䮚ҷ㑜 ㏁⧃▗䳘虇憐⎿∅≞ⵎ厜㎥侃兡ⴳ΅㞾 ŏň姛䉉虇⾛㢪坘㳳㾪ⶠ䭐䚮橾虃⶗朏 ŧŰŭŭŰŸ∅≞䭐䚮㻊䠓丘企虄䠓毆㚍Ҹ

灒厃⎦䠓ʥ⌳⷗ʦ㞾㺦䠌―Ҹ⃕ひ ⪶㞝㞮㢃嬐⁴㳳‚₅䉉旡虇⶜䬽䏸懁姛 Ⓩ⎴⶜ㄔ虇⶜⊈じ䠓ⷀⱛ㩓虇΅㞾乮忚 ―丘企䠓ᾏ䏖ㅒ㊞Ҹ

Ψ灒厃⎦㢍娺㒖⶜䬽䏸Ⓩ⎴⶜ㄔҸġ ġ 幖㜨⢥䏖


P46

ፍ⚎⇚ᓯ

駕校教練

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

誠徵

誠聘

男女均可月入可達五千元必需流 利英語,持有任何國家中學畢業 證書,無犯罪及交通違規紀錄, 有 愛 心 耐 心 忠 誠 可 靠, 不 煙 不 酒,六天工作,居本校附近為合。 47912 Warm Springs Blvd., Fremont, CA 94539 電 : 408-219-3456

37 年歷史 灣區第一品牌

招生 : 500 小時課程 可安排住宿 510-318-1092 總校 401 32nd Ave., San Francisco, CA 94121 374 St. Mary St. Pleasanton, CA 94566 Sunnyvale coming soon!

1. 半職國語新聞編輯兼主播

2. 全職國語或粵語 DJ/ 節目主持

* 應徵者請 E-mail 履歷及三分鐘自我介紹錄音,三分鐘新聞播報或欄目節目。

hr@chineseradio.com 人事部收

小班托兒 成功

常健鐵器

各類鐵門 欄河扶手 電動鐵閘 防震鐵架 手工包靚 價錢特平 510-332-8816 510-220-2642 請有經驗鐵師傅需有駕照

(駕駛) (交通違例)

廠房幫工(兼職) 一夜班廠房幫工,需開車送報,有意者請於早上六時至八時 親臨 215 Littlefield Ave., South San Francisco,余生洽 全職員工可享有醫療及牙齒保健,有薪年假及病假, 年終花紅,工作滿一年後有機會獲配贈 5-10% 401k 福利。

懂國粵英,特快路考 ,細心可靠,請聯絡 Peter 415-314-0022 或 650-307-7802 南灣 408-476-5600

女教練細心教學,通 國粵英越語潮州及福 建語,有 DMV 執照, 精治屢考者,經驗豐 富電 408-438-5456

招租

1-800-908-8288 DMV#3920,DMV#1728另聘男女教練,須懂英語

到府修車

精修 Benz 專修 Benz 奇難雜症精 修 Benz 各類電腦包括 座椅波箱 ESP/EAS 配 備先進儀器重設程式 650-307-4047 黃生

安全穩妥 * 保險齊全 歡迎零基礎及各種情 況或補課學員。約考 快,指導模擬路考。 KY 楊生 510-409-0208

屋崙商場、柏文、單 房, 另 三 藩 市 有 單 房,適合小家庭及學 生。有意請電 415-963-2508 王

每月第一、三、五個星期日及第二個星期一開課,無需預約,請準時

精修引擎波箱 及車身板金。 高價購買二手車。 價格合理,質量保證 408-693-0152 馬先生

快速現金 急需現金﹖ 加州執照,9家分店 Loans made pursuant to department of Business Oversight CA finance lender License

汽車抵押貸款 您可以利用您的愛車 借到現金並照常駕駛它 信用差 沒信用 沒問題

保證利息 最低

DMV 註冊 資深女教練 有耐心,經驗豐富, 成功率高特快為無身 份者考駕照,國粵、 英語。510-367-8803

施恩裝修 ೠ᧚᧞ι

請熟手裝修工人

長期招聘多名家庭清 潔工人。需開車和有 經驗,懂英文。 請電 415-692-4220 分機 3

家庭助手 / 看護

聖荷西誠徵需清潔,體健,30 至 45 歲 婦女,協助照顧行動不便男士, 有愛心耐心。需有身份,會開車,不吸煙。 每週周二至六,$15/ 時。 請電 408-507-8237

東灣日餐 高薪聘請 Walnut Creek 誠聘,

請經驗木工,工多糧 準,另請兩名雜工, 勤勞好學,需有車, 有身份,需報稅。 請電 650-773-9033

有經驗服務員,女士 為佳,全工 / 半工均可 薪優,小費好。 電 510-350-6325 黃生

南聖荷西餐館 北方餐請炒鍋、油爐、打雜、洗碗、 企檯,有年假,須有經驗, 全需報稅。 請電 408-712-5039 或留言

DMV 註冊專業教練 DMV 註冊,專業教練 今天筆試,明天路考 青少年 6 小時證書 每天備有考試預約 510-709-6310 415-395-6959 鄭教練 東 / 南灣 Fremont, www.chineseinsfbay.com Oakse Driving School

‿Ⴘ֠ㄙ

%86,1(66)256$/(

買 / 賣靚車 達人車行 Auto 4 Less 高價收購 舊車已 10 年!特價平 售近百部優質靚車! 510-579-8235 David 38631 Fremont Blvd., Fremont

高價收購舊車經銷大 量美日靚車代辦過戶 貸款 100% 通過,上門 估價有無故障車輛全 部收購 510-493-6032

一通電話 即可預先批准

ࠨၶ఑Ὑ劽ೳ༲ၻ☁劽㏊㝌‫ب‬㋰劽ୱ⟣㉡

Ձ൉⼆ПLjᐾ༳‫ؗ‬༳ ㋾໲Ꮸ༳Lj༙ᆞᨤ೓ ॹᖚ㞔⑒Lj⋰⌅㢅≝ ᤩ㢍ಿ⼆Lj⌅᷷ᤩᦼ Հ૘ᦓ᭡LjԮ㆐ΌӪ ᎓ &NBJMDEDE!HNBJMDPNˎঀϳ

頂建建築裝潢 價格實在,信譽可靠,工程保證 Lic.#999240 承接:住宅商業工程,新建加建改建, 水電廚房衛浴,以及各類裝修維修工程。 專業設計,許可申請,標準施工, 全方位服務保您無憂。 無論工程大小竭誠為您服務•免費估價

(408)888-8067 jaylin@thetopcon.com 誠聘經驗裝修工

精治屢考不合格, 重點培訓考試路線, 實是求事,絕不取巧。 楊教練 415-215-9938 李祥基 415-861-9839

餐館租售 743: Concord奶茶店約1000呎股東不和忍痛廉價 售8萬 744: Milpitas外國餐約1400呎租金4000 售9萬 745: Fremont著名中餐約2000呎生意穩賺錢 售32萬 747:San Bruno快餐位熱鬧Shopping Mall易經營生意佳 售22萬 748:Fremont中餐3200呎租約$4500,10個月返本退休忍痛出 售42萬 749: East Bay日本餐約800呎近市中心及辦公樓 售9萬8千 750: Burlingame日本餐約1400呎位置佳商業中心內 售18萬 753: San Francisco著名中餐約6600呎位三藩市精華區 售38萬 754: Danville中餐約2500呎獨立屋近市中心商業區 售22萬 755: 東灣大華埠商場內約1100呎位佳租金合理 售15萬 758: 中餐約2700呎近政府辦公樓及Uber總公司租金$2400 售9萬8 759: Davis中餐約2100呎近加州大學租長淡酒 售11萬 761: Newark外國餐約1200呎淡酒牌好裝潢售 售10萬8千 767: Orinda日本餐約2100呎裝潢一流位電影院旁售 售21萬 769: Sunnyvale快餐店約1600呎近許多高科技公司 售16萬 772: Fremont唯一品酒屋及餐飲約1300呎 售16萬

副總裁 (510)673-6879 Sofia方(408)551-9777

408-293-3811 877-626-1113 Quick Cash Funding

廚浴翻新★新建加建 車庫改建★屋頂門窗 地板磁磚★水電安裝 質量保證★經驗可靠 408-628-8316 林師傅

鐵廠招工 清潔公司

1. 繪圖員 2. 機械建築 工程師 3. 工地安裝工 4. 開料組裝技工 5. 焊工 6. 雜工 7. 卡車司機 電 415-724-0952

學校 標準駕校 六語女教 卓越駕駛 專業教車 二天取牌 加急考牌 拔萃駕校

男女教練耐心教導模擬路試,成功率高, 增設年青人網上駕駛班 Free Teenager Online Driver Ed.Enrollment 6hr證書, 網址:www.successdrivingschool.us 接受全美國法庭告票Santa Clara縣亦可 47912 Warm Springs Blvd. Fremont, CA 94539(近小台北)

DMV 註 冊 資 深 女 教 練快易取牌,專業耐 心教導如何安全駕駛 走遍市區高速 & 考場 415-490-7424 Leung

408-202-8300 經紀Tiffany鄭

650-808-8868

違例抄牌班,可助你免除扣分降保險費

成功考牌 特平考牌

餐館出讓

印刷技工 全職 / 半職,晚間工作,刻苦耐勞, 有操作印刷機經驗或懂機械維修。有意者請電

南三藩市總部上班,有台灣、大陸或香港電台或電視主 持經驗者優先,負責早班節目,聲音渾厚。

全職員工可獲:醫療及牙齒保險,有薪年假,病假及假期, 401K 退休計劃及公司配贈 5-10%,年終花紅。請送履歷至

1.Berkeley日餐高檔區1350呎$18.9萬 2.舊金山中餐麵館熱鬧大街1300呎20萬 3.Cupertino中餐設新可改其他餐1210呎$18萬 4.舊金山中餐地點好裝璜新租約1100呎$20萬 5.San Carlos市中心日餐可改其他餐900呎$15萬 6.Alameda中餐有烈酒牌生意興旺3000呎$29萬 7.Redwood City中餐熱鬧大商場1575呎$17.8萬 8.Cupertino中餐熱鬧商場設備新2720呎 $35萬 9.Cupertino日餐大商街生意佳1225呎 $27萬 10.Fremont中餐熱鬧商場設備全4500呎$29.5萬 11.Pleasanton餐館在大商場3291呎$19.5萬 12.San Ramon餐館在大商場2060呎$18.9萬 13.Oakland餐館在中國城好位置租平2500呎$13萬 14.Milpitas中餐在大商場生意佳1500呎$12.5萬 15.Pleasanton奶茶店在大Mall裡650呎$21.5萬 16.E.San Jose中餐設全在大商業街1800呎$12.8萬 17.Hayward中餐獨棟租廉大街上2500呎$9萬 18.Union City拉麵+火鍋設全2200呎$19.5萬 19. S.San Jose日餐生意佳租低3700呎$29萬

( 大華 99) 太古城參茸店內 電話 : 408-434-6688 272 Barber Ct., Milpitas, CA 95035

或 e-mail 至 hr@singtaousa.com

南三藩市近 King Dr., 有 牌有保險托兒招 2 至 5 歲小班教學環境寧靜 光亮做手工講故事供 營養餐 415-420-9010

經驗豐富教法獨特針 對屢考不過成功率高 價錢合理上門接送。 女教練 415-297-8998 或 510-925-6259

經典講座餐點試吃 11/12 周六

請傳真履歷至 650-808-8854

敦城酒家 San Leandro 新張酒樓請 炒鍋、油爐、企檯、busboy / girl,收銀,帶位,執碼 多名洗碗工多名,薪優 510-387-5816

客戶服務文員 Customer Service

美術科畢業或具相關工作經驗,懂 Photoshop,IIIustrator 及 Indesign,懂中文打字,全職 / 半職,可選擇在家工作

負責新聞編輯,播報整點新聞,交通天氣及財經,有電 台或電視主持經驗者優先。

遵莊淑芹博士坐月子理論 廣和授權搭配其月子產品 專業廚房有機月子餐外送

南三藩市工作,全職,中英文良好,說流利國粵英語, 有良好電話技巧和客戶服務經驗,有推廣經驗者更佳。 多媒體發展機會!

報紙廣告美工 Graphic Artist

世界按摩學校

雅愛月子膳食

新世紀裝修

內外油漆 • 廚浴翻新 • 上下水管 • 地板瓷磚 更換門窗 • 水泥地面 • 圍牆草地 • 質優價廉 209-637-7046 ; 408-661-3742 zhao99zg@hotmail.com 另聘裝修師傅,自備車

勝達專業水嚨

水嚨安裝,水嚨修理,換銅水管 換熱水爐,裝修浴室,通水渠 煤氣安裝,取價公道 Lic #720543 請電 510-717-6917 或 415-606-6917 黃生

鴻泰建築公司

Lic.#B491839 免費估價 新建加建,土庫間隔,廚浴裝修 換熱水爐,電錶暖氣,白蟻漏水 鋁窗油漆,樓梯陽台,水電工程 415-608-6869 電話 / 傳真 415-715-0286


P47

ፍ⚎⇚ᓯ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼!"#$%&'(%)*+"#,++-./'++"0",1

有為工程

Michael’s 陽光建築有限公司 Michael Shining Construction Inc.

Lic: B985209 200 萬保險 ☆華人建築業協會會員☆

License Bonded Insured: 保險齊全

威能建築

專精:新建、加建、改建、整體裝修、代辦設計和許可

承接室內各類工程 一站服務包無頭痛 三十多年經驗 保險齊全 請電張生洽談 灣區 415-269-6033 市德頓地區 209-939-1888

Fax: 510-791-1588

B Lic #603999

服務熱線:

1-888-836-3888

www.michaelsunshineconstruction.com E-mail:michaelshiningconstruction@gmail.com

廚浴翻新★隔間改建 水電安裝★地板地磚 陽台樓梯★門窗更換 內外油漆★水泥圍欄 新建加建★精工價廉 415-867-9266 William 殷

Email: weipingyin9425@gmail.com

另請有 5 年以上經驗的師傅及愛好建築學徒

408-687-8282 650-208-5990 Email: jasonwang8282@gmail.com

Lic:B959712

Star Light Construction Inc.

Lic.#996089 質量保證

商業住宅 新建加建 內外油漆 水電木工程 裝修廚房 浴室門窗 各種地板 磁磚

加州註冊 200 萬保險 Lic.B1003909

加建改建新建 ★廚房浴室 ★內外油漆 ★理石地板 ★土木水電 ★浴室翻新 ★大小工程

電 415-549-6092 趙生

請電 510-851-2090 蘇生

Lic#865282 BBB會員 國粵英台山

415-297-8897 415-812-4830

公司 650-430-2838 伍生

美家裝修

專補漏水

精裝價廉 廚房浴室 地板磁磚 Lic#677068 本公司專究各種屋頂數十 油漆水電 更換門窗 圍牆水泥 年不論屋頂天窗水渠牆邊窗門水嚨漏 有人話我行過就不漏本公司經驗多信 大工小活 隨叫隨到 免費估價 用可靠有保險華人專家工作工程擔保 510-284-7685 周 415-759-9258 或 415-999-9718 鄺生

鄧氏裝修

提供團隊全套服務 -施工、申報許可證、設計等,免費估價

內外油漆,廚浴翻新 門窗更換,各種圍欄 土庫加建,地基加固 大小工程,各類裝修

加州 B 牌 質量保證 誠信服務 大小工程

專精軟層房屋加固、違例土庫市府裝修告票 內外油漆 廚浴翻新 建築投資顧問 門窗地板 水電安裝 ADA自動門,廁所 專業分析房屋結構狀況 暖氣排氣 維修漏水 商業餐館,土庫柏文 和維修價格 廚浴樓梯,水泥圍欄 水嚨喉管 換熱水爐 新建改建,土庫加建 新建加建,換熱水爐 門窗地板,陽台圍欄 更換廁所 以質取勝 手機 415-606-2060

水泥地基,內外油漆

★各類裝修建築工程★ 20 多年經驗信譽口碑

萬家和裝修 洪威裝修 su construction studio 星輝建築公司 美 強 裝 修

CHL 建築公司 華興防震工程 聚龍裝修維修 License#960561 保險齊全

誠聘員工

◆工期準 ◆質量佳 ◆價合理 ◆ 有保用期

415-238-0878 孫生

保險齊全,代辦Permit

誠實裝修

廚浴翻新 磁磚地板 水電門窗 屋頂更換 加建改建 陽台圍欄 內外油漆 誠實專業 價格合理 請電 510-828-8938,415-699-8109 服務全灣區 講粵國英語

楊生建築

Lic#964001 BBB 會員 650-465-8787 General Contractor, Electrician & Former Building Inspector ★有保險 • 新建、加建、重建 • 商業建築 • 則師和結構工程師 • 申請建築許可證

商業,住宅裝修工程 新建加建•改間隔•專業廚浴設計安裝 大理石地板•樓梯陽台•水泥路面 地基防震•水電工程 •服務全灣區超過 20 年經驗

415-533-7898 510-828-3493 Star.light.inc88@gmail.com

Kent3322@gmail.com

張氏油漆 Lic#B975994

專業磁磚

30 年經驗 住宅商業 內外油漆 25 年經驗,磁磚理石,翻新浴廚,壁 大小工程 誠信可靠 免費估價 爐,水電,地板,上下水道,安裝修建, 保險俱全 完整清潔 韓國師傅 ementerpriseinc@gmail.com 打水泥,砍 / 挖樹根,誠懇準時。 650-793-7000 江 或電 408-489-9581

JW建築公司

星河房屋設計

200萬責任保險 100萬勞工保險 新建加建,土庫間隔,廚浴裝修 換熱水爐,電錶暖氣,白蟻漏水 鋁窗油漆,樓梯陽台,水電工程 請電 415-793-5221 Lic.#975559

有經驗專業設計師,保證質量, 繪圖設計,申請許可,出圖期短, 并承接大小工程及裝修。 Lic#B902263. 請電 408-952-9273

家興裝修

專業水電 理石瓷磚

金和建築公司 Kai Construction Inc. Lic#883208 415-987-8322 新建加建 • 土庫間格 • 廚浴翻新 水電工程 • 內外油漆 • 門窗樓梯 地震工程 • 換暖氣機 • 換熱水爐 煤氣銅管 • 精工價廉 • 保險齊全

510-303-2166 510-396-7957 劉先生 408-718-7086 國語

(Bing Wu 裝修 ) Lic.#1013805 加建改建,廚浴翻新,陽台樓梯 設計審批 • 新建加建 水電煤氣,屋頂門窗,雲石地磚 水嚨電力 • 專業隊伍 免費估價 415-680-5366 雷生 510-328-0474 王生

◆浴廚改建◆地板油漆◆水電門窗 ◆屋頂更換◆水泥地基◆外牆翻新 誠信專業 價格合理 650-382-7347 510-424-7069

Mike 裝修 區域建築 環宇建築 宏圖裝修 建築水電 創建建築公司 圍牆大王 平輝水泥 兄弟工程 加建改建 地庫密室 Builda Global Lic.1000623 專業安裝各類地板地 廚浴翻新 , 理石地板 廚浴翻新 內外油漆

大小工程,新建加建,土庫間隔,廚房浴室, 專做紅木圍牆陽台 10 G a r d e n / S i d e w a l k Lic.#807017 年保證期 6 呎高每呎 Driveway 水泥工程, 水嚨工程 廚房浴室 更換門窗, 地基加固,內外裝修,水電暖氣,室內設計。 $27,7 呎高每呎 $32 木欄 , 擋土 , 灣區最平 快捷誠實,免費估價 大小加建 瓷磚地板 內外油漆。 電: 手機 415-690-6652 650-305-8671 510-918-2160 ,415-542-8820 鄧生 請電 (415)936-3333

門窗水泥 , 水電油漆 內外間格 , 免費估價 408-781-8833 冼Jason(國、粵語)

門窗地板 理石檯面 更換水管 燈電安裝 大小改建 精工價廉 408-718-9686 Mike

維修裝潢 水木電全 415-913-0968 510-422-8124

C36 水牌 新建加建 廚房浴室 水電 門窗更換 水泥瓷磚 415-722-5023 鄭生

新建加建 全屋維修

面牆身瓷磚,廚浴翻 新油漆,門窗更換室 電錶加大 有牌保險 電: 內 大 小 工 程 10 年 灣 區經驗 510-565-0492 408-307-9582

防震加固 H3D 建築 專業浴室 專業雲石 專業油漆 鴻發裝修 專業裝修 怡東裝修 輝記裝修 SM 建築 陳生劃則 A牌公司 地震工程 專業櫥櫃廁所大理石 Engineering Contractor Lic 615317 水泥地基 Lic.#962697 電 415-987-7373 925-381-0138

多年經驗 藍圖設計 15 年經驗 大小工程 電腦繪圖 新建加建 精裝廚櫃 工精價平 交貨準時 質量保證 申辦許可證 415-830-2899 510-996-2398 鄭生

雲石及地面安裝 室內裝修及油漆 電 415-215-0019 Ming

廚浴翻新,內外油漆 車庫改建,新建加建 大小工程,免費估價 415-606-4936 或 370-9695

專業油漆裝修 修整花園 樓宇改建 水電油漆 免費估價 415-866-7988 或 415-278-1522 伍生

廚浴翻新,土庫間格 水電油漆,門窗更換 磁磚地板,雲石安裝 免費估價,工精價廉 電 415-539-9970 吳生

我包工,您決定材料﹗ 室內裝修 園藝景觀 廚房衛浴 更換門窗 內外油漆 地板瓷磚 510-384-4694

30 年經驗 電腦繪圖 有加州 License 保險齊 Lic. #997782 新建加建 價格合理 專業住宅商舖圖則設計 新建加建,廚房浴室 熟悉條例出圖特快 水電安裝,更換門窗 加建改建,廚浴裝修 專業精神 服務灣區 瓷磚地板 415-816-9810 水電油漆,門窗圍欄 415-699-9249 國粵英 行人道水泥拆屋挖泥 415-678-7413 幫助申請姻親合法化 或 510-918-0128 劉 415-335-2028

物業維修 恆達建築 星藝裝修 朋友裝修 CH 建築 高超裝修 Yu 師傅 大修小補 工精裝修 俊杰裝修 凱運建築 清理垃圾 清理建築裝修垃圾 Lic.1008932 加 建 改 新建加建 內外油漆

水電線路,更換加裝 冷暖氣機,通風管道 熱水爐頭,廚浴翻新 門窗更換,內外油漆 510-755-7366 David

廚浴翻新 ◆ 瓷磚雲石 Lic#878722 專業水木電 新建加建 土庫間隔 建廚浴裝修柏文維修 安裝,內外油漆,廚 廚浴翻新 內外油漆 土庫間隔 水泥地基 間隔改造 ◆ 門窗更換 地基擋土前後花園門 浴翻新,更換門窗, 水電安裝 陽台圍欄 瓷磚圍欄 陽台樓梯 水電油漆 ◆ 前後圍牆 窗更換水電油漆電或 價錢特平,服務灣區 Lic.B961419 925-890-5999 415-810-9950 李生 短信 415-609-9620 415-830-7789 510-320-9118 免費估價 ★請裝修工 電 415-971-9006

明煥裝修 精裝修

承接 25年專業經驗 內外油漆•廚浴門窗 廚浴翻新 地板地磚 瓷磚地板•水電間隔 水電工程 大小改建 新建加建•工精價好! 電話 415-939-5455 Jason 阿勇 415-710-8748 陳生

Lic#1016237 廚浴翻新內外油漆磁 廚房浴室、瓷磚、地板 磚雲石內外樓梯土庫 代換門窗 土庫間格 加建改建,廚浴翻新 間格門窗陽台水管水 內外裝修 價錢合理 瓷磚地板,水電木工 內外油漆,精工價廉 415-613-1311 喉水泥木欄 510-289-0081 * 聘安裝師傅 * 請電 415-385-3372

新建加建 土庫間隔 廚浴翻新 門窗水電 內外油漆 Lic.#987615 415-722-8216 譚生

水泥泥土搬運 自備自卸運輸車 專業可靠,價錢公道 510-828-9868 羅

CK 建築 MV建築 一品精裝 隨緣裝修 精工裝修 美信裝修 二埠快修 誠信建築 宏宇裝修 方圓裝修 室內裝修,內外油漆 大修小補 內外裝修

Lic.#1012190 磁磚理石 內外樓梯 Lic.#935103 新建加建,廚浴翻新 誠接大小工程,商業 廚浴翻新 更換門窗 土庫間隔,內外油漆 住宅,水木電,更換 內外油漆 圍欄水泥 水電工程,免費估價 屋頂電 510-610-9459 精工 Finish。 415-583-3385 陳生 電 415-601-8393 510-534-6469 Mike

給您打工 油漆裝修 Anco 公司

廚浴翻新 內外油漆 雲石瓷磚 樓梯門窗 土庫加建 換木水泥 煤氣水電 修銀行屋 650-484-8888

Lic.513364 20 年經驗,新建加建 油漆噴花,地板門窗 廚房浴室,陽台樓梯 電 408-921-8343 余生

專精東灣 Lic.#858046 廚浴翻新 水電油漆 瓷磚地板 大小工程 新建加建•浴室廚房 請電日 510-379-8887 水電地板•木工圍牆 夜 925-680-2813 韓生 510-332-7742

補漏油漆 油漆專科 興興油漆

承接室內外油漆 20 多年經驗 ʩ 親自 CDPH 加州衛生局認證 內外油漆 ʩ 修補各種 油漆執照 環保局認可 價格低廉,質量保證 房屋漏水 ʩ 價錢特平 你的房子 即時升值 經驗豐富,專業快捷 電 415-218-9087 415-238-6857 或 省錢省時 歷久如新 415-431-9728 鄭生 415-831-4385 請油漆工 或 650-757-4598

工精專業 價優誠信 土庫廚浴 瓷磚雲石 內外油漆 門窗更換 水電工程 冷暖空調 電 415-823-4592 謝

20 年經驗 磁磚雲石 廚浴門窗 土庫間房 水電油漆 樓梯陽台 圍欄水泥 工精價廉 415-254-7640 余生

Sunnyvale Painting Remodeling 室內裝修,加建 免費估價 保險俱全 保證價錢最低

廚房廁浴 陽台樓梯 內外油漆 土庫間格 暖氣水電 前後圍牆 免費估價 415-370-4389

價格公道 專業快捷 石材油漆 地磚地板 快速便宜 準時交貨 請電 916-862-3228

陽光油漆 Lic.517511

內外油漆 補漏換木 大小除鉛 經驗豐富 質量保證 免費估價 電 415-828-8098 李生

( 加州牌照 ) 白蟻爛木 內外油漆,門窗更換 廚房浴室,水電暖氣 415-608-1997 陳生 510-861-3560

廚浴翻新 土庫加建 內外油漆 門窗更換 瓷磚地板 陽台樓梯 免費估價 電 415-816-2285 吳生

立新油漆

Li New Painting 內外油漆 補漏換木 大小除鉛 經驗豐富 質量保證 免費估價 電 415-810-3278 黃生 415-806-6839 倪生

門窗更換,瓷磚地板 廚房衛浴,家庭園藝 另誠聘有責任心裝修 師傅。510-736-0888

大小油漆 承接室內外油漆 質量保證 價格最低 電 510-318-2060 或 925-324-7740

補漏專家 美西屋頂公司 Lic#698113C39

專治屋頂漏、牆壁出 水、廁所、浴缸漏等

29 年經驗 大小工程 皆由華人服務 無縫水槽 症。修理,更換熱水 510-889-9068 或 408-506-0510 Wing 謝 爐,換銅水管、馬桶 E-mail: wingsroofing@gmail.com 電 415-713-4787 趙生


P48

ፍ⚎⇚ᓯ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼!"#$%&'(%)*+"#,++-./'++"0",1

高手屋頂公司 ACE ROOFING INC.

(服務全灣區20年) Lic.#787221

Lic #C39-762924 Insured & Bonded

屋頂塗層 roof coating1420 Yosemite Avenue San Francisco CA 94124Ellison 馬先生 415-568-5375 John 415-407-2242

"--'0634&"40/4300'*/($0

精工屋頂 SF Crown Roofing Inc.

-JD /&8300'3&300'5"3(3"7&4)*/(-&436#&35(655&3

क㭨ၻ☁⍞≞ⴘՏ᝔ࡊ 㪞 SE"WFOVF Ꮉᓛ 4'$" 㪞

State Lic.#991970

所有屋頂

30 年以上專業經驗

全灣區服務,免費估價,10 年免費保修 英文電 415-665-5899 手機 415-515-5593(text ok) ybyhkim@gmail.comModified Bitumen Roofing , Shingle, Coating Roofing

ुಟૣ㣚Յ‫۾‬ 

正熱售賣中灣區最佳屋頂公司

價錢最低,品質最好 免費估價 承接各項屋頂工程 保險齊全

折扣免費太陽能板安裝,零投資,省電省錢 500元

新太平洋屋頂有限公司

加州執照Lic#862522

NEW PACIFIC ROOFING INC.

C39專業

最佳質量,15年經驗 各類屋頂,Shingle,磁磚,瀝青

Lic.#810659 各類膠質、APP Dibiten 或 APPEX4.5M GTA 及Shingle Roof 住宅、商業、工業 免費 新舊屋頂各類大小重鋪、修理 估價 有工業燕梳保險

無縫水槽,翻新屋頂 更換屋頂,屋頂漏水 質優價廉,免費估價 專業可靠,售後服務 請電408-439-8217林 或510-449-3615

梁主 Mike Luong 33年經驗 1430 22nd Avenue, San Francisco, CA 94122

公司(415)215-3029夜(415)682-9810 Mikeluong007@gmail.com

ᑁˢ☎ൌ㥗ᕂ㠏Ո‫ ܁‬金城天面有限公司 省錢!省錢!屋頂專家! 專業屋頂公司 Sky Roof Inc. Teams General Roofing, Inc. /FX$FOUVSZ3PPGJOH$PNQBOZ -JD$

Ꮰᒼक☘’⍸⭌ᘽ"TQIBMU4IJOHMFTཚ㭥 ᝭‫ݖ‬एᚰ#FUUFS#VTJOFTT#VSFBVᝌূ ㏊㝌‫ب‬㋰ᝐၻᤣᾴᢒ‫ب‬㩡ܿ㎡֝‫ۻ‬ *OEVTUSJBM8BZ#SJTCBOF$"

ᙷ$FMM

New City Roofing Co.,Inc. 承接各種屋頂工程•質量保證•免費估價 Free Estimates 2039 43rd Ave. S.F. CA 94116 Lic #849300 有勞工保險

415-386-0368 蘇有Jimmy Sau 415-324-9030

周氏電器工程公司

長虹專業電氣

Lic.#803388 Lic#948231 服務全灣區 25 年經驗 商業住宅 大小工程 電錶更換 商業住宅,大小工程,電錶更換 價錢公道 質量保證 免費估價 電路更新,保險齊全,價錢合理 415-385-0608 jue_alan@yahoo.com Call 蔡生 / 黃生 415-608-2893

至叻通渠 Lic. #970605 保險齊全

漏煤氣、漏水、換熱水爐 我們淨係保障本公司安裝的熱水爐 七天服務,有完整維修材料 任何熱水爐問題,有受到本公司保障

絕不加收額外費用

415-585-3028

24小時專業通渠★換熱水爐 維修水嚨頭★馬桶★漏水處理 電腦檢查塞渠原因★高壓洗渠

$

510-499-7239 ★ 415-676-8695

譚氏電器

加州註冊 Lic No.558739 專業接商業工廠,柏文,住宅,換電錶,對 講機,煙霧報警器。每年檢查,燕梳齊備。 日夜電 415-850-4939

電錶電箱

友鄰通渠

Lic#899541 專業安裝 更換,提升供電服務 大小工程,價錢合理 請電 415-988-2238 或 415-828-0177

$50 起 不通不收費 415-535-8936 650-305-0010 服務全灣區

偉業通渠

全灣通渠

Lic:C36#887869

24小時通渠維修$50起 不通不收費

電腦檢查下水道,高壓水清洗下水道。

電話415-702-7388 譚生

650-922-0093 或 510-333-0133

鵬程通渠

緊急服務,不通不收費

先進設備專業的技術 幫你解決各種渠道堵塞和漏水問題

510-501-3853

̱̱᳍ီཕ‫ۮ‬

高壓洗渠、電腦探測 維修 : 水嚨頭、打碎機、 馬桶、熱水爐、排水系統 24 小時專業通渠

415-238-5212 或 650-922-0863 $50 起

至快通渠 電腦探視、高壓水沖洗

50

510-494-0809

修補屋頂專家 專做工廠屋頂,商業樓宇, 柏文住宅屋頂, 翻新屋頂及新屋頂 特別優惠商業樓宇 所有各類屋頂 倉庫屋頂覆蓋一層$3/呎 ★價錢最低★ 保險齊全,免費估價。 免費檢查及諮詢 電: 510-418-1325 國英語 電 : 510-828-5414 Jay Han 或: 510-381-4549 韓英語 中文電 : 510-909-5493 服務全灣區

24小時緊急服務全灣區、電腦檢查塞渠原因、特快 維修更換各類水掣,熱水爐,廁所垃圾 修理各類水嚨、廁所、漏水、專業更換熱水爐、煤 機去水或更換排水管,銅管,煤氣喉。 氣喉、新舊屋銅管、所有地下水渠大小工程。

維修各種漏水、更換各類水管、煤氣 管、水嚨頭、打碎機、馬桶、熱水爐

平快通渠

質量保證,價錢合理 屋頂維修保養 翻新、重舖 大小工程,保險齊全 承接各式屋頂工程

緊急通渠

Lic#909724保險齊全

Lic.#997202

王氏Roofing Inc. CA Lic.972782 王氏

Lic#864946 B

24 小時緊急服務

$50 起

更換熱水器,水嚨頭,高壓洗渠,電腦探測 415-867-8589 / 510-564-6464 925-471-6688 / 408-909-2828

誠信通渠

ᅨ Ẋ ₂ лࣹ๛᳍ီᯔ ˏ޻ᄪฎ ૬ 24 ޾ܻ㘂‫૷܁‬劽ೳ༲ၻ☁劽⢦‫ذ‬ᬺଭੁ劽 ◍ ဴ 快速維修水管、熱水爐、 ᾕᬺῢ劽ᄓᎰ劽ுஏ᧢劽ᒹ᳃૷劽 ˗ 起 ࿏᳦ 廁所,電腦檢查下水道, ஊӧᬺ㘛㦫㑤㪞ㆨ劽㥑ੁᓥ㟟ੁ劽 ်˗ 高壓洗渠。 ὖᬬੁ⮋ࡆ㧭ᒺǮ ್ 415-260-3555 510-928-8810 ᮯ 

小時緊急服務全灣區

50

$

請電高生 510-731-7456 415-297-0048

經濟通渠 24小時快速 服務全灣區

專業通渠 $

50

專業通渠,快速維修各類水喉,高壓清洗去 水渠,電腦檢查地下水管,更換熱水爐,水 龍頭,廁所,煤氣喉,一切漏水修理。

415-812-6402 或 510-912-7068

平價通渠 24 小時緊急服務全灣區 先進設備,高壓洗渠,電腦檢查地下水管 快速更換熱水爐,水嚨頭,廁所,打碎機 一切漏水問題。 專業通渠

415-420-6709 510-316-8609

50 元起


P49

ፍ⚎⇚ᓯ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

至誠通渠 快速通渠 天天通渠

熱水爐專家

Lic#945333 質量保證價錢公道 專業更換熱水爐 專業安裝 tankless 熱水爐 專業修理水管道 510-717-0914 / 415-756-1889

$50

Lic# 951522 保險齊全

政府注冊 專業可靠 不通不收費 更換熱水爐 煤氣喉水龍頭 馬桶 專業維修各類漏水 更換地下排水渠 高壓洗渠 電腦探測 Lic.#968602

高級不脫毛地毯 呎起 ( 包工料 ) 本期特價地板,不含安裝

中華地板 葉樹地板

不通 不收費

更換熱水爐、暖氣、煤氣喉、水龍頭、 銅管、排水管、廁所等一切漏水修理工程 維修:水嚨頭、垃圾機、水管 、熱水爐、廁所、漏水修理、 高壓洗渠、電腦探測 高壓洗渠;電腦照渠、換渠 408-628-8778 650-622-6108 510-882-1048 415-613-6669 請電 415-269-0915 510-590-7228 415-876-8315

通用地毯地板油漆

★專業安裝各種地板 安裝各種復合地板 實木地板打磨、翻新 翻新打磨 質量保證 價格公道 ★精工鋪瓷磚 多年工作經驗 工優價廉 請電 510-827-2328 葉生 510-501-6562

精工地毯,地板,地膠,油漆,百葉窗

$1.29

12mm 複合地板 3/8 實木複合地板

$1.19/ 平方呎 $2.49/ 平方呎

3/4 高級硬木地板

$2.99/ 平方呎

精 工 低 價

免費估價熱線 : 1-855-732-9988 415-407-3348 510-913-1823 408-401-6288

1房 $99起 出租地毯連工料 0.78/呎起 高級地毯連工料 1.38/呎起 複合地板連工料 2.69/呎起 膠地板連工料 1.99/呎起 實木地板連工料 3.99/呎起

華美地板

專業地板 Lic.#991711

免費估價 Insurance & Bond 免 費 ▲高質,專業,服務全灣區(25多年) 估 ▲新裝,翻新各種硬木地板及復合地板 價 ▲竹地板,樓梯扶手,多種顏色,持久耐用 ▲地址125 Leland Ave. S.F. CA 94134 ▲請電 (415)806-9241 Peter Truong

408-657-3098 ★ 415-891-9708 510-206-8863 ★ 650-223-5852

28971 Hopkins St. #1 Hayward CA 94545 六天營業 8AM 至 5PM

T&K

Hardwood Floor Service

偉成水嚨公司 承接商業住宅水嚨大小工程

廚浴翻新,換銅水管 換熱水爐,水管破裂 通排水管,排水探測器 安裝修理煤氣喉 Insured,Bonded;StateLic#606-770 三十年經驗 #850-853 Cell:408-605-2201阿全 Cell:408-981-1816偉成 電話:408-288-9338

譚氏地板 地板地毯

多年經驗專業安裝各 $1.2 / 呎 種硬木地板修補翻新 專業安裝 價低物美 打磨上多種顏色精工 誠信可靠 完工準時 價廉免費估價。請電 請電 510-759-6818 譚生 510-333-8788

專業地板 灣區地板

10 年經驗,專業安裝 專業安裝 各種地板,打磨翻新 各種新地板、樓梯 上色,價錢合理,免 翻新打磨上各種顏色 費估價 415-613-0416 免費估價平靚正。 或 415-307-7916 415-815-7664 黃生

Lic.#366186 電器電路維修 陳健車房門專家 電視電器 上門修理大屏超薄電視

安裝打磨 快捷專業 電 415-999-2832 510-697-6088 Peter 葉

Lic#943079

20 年專業修理 商業、餐館和住宅冰箱

順景冷暖氣 安裝冷暖氣 10 年專業經驗 工精價優•快捷可靠•服務全灣區

510-861-8706,510-861-8917

二埠冷暖

415-759-8094

安裝維修 商業住宅 冷暖空調 冰櫃冷庫 抽油煙機 室內電路 916-743-9998 Lic#911307 916-600-3218

‫ؗ‬๥਀ᵈ

製冰機、冷房、凍房、冷暖氣、油爐、 烤箱、抽風、回風、開水爐、爐頭、 熱水鍋爐修理及換新、電路照明檢修安裝 電 Tom 510-996-8977

服務及時,工精收費合理 電 Tom

價錢合理 質量保證 七天24小時 通曉國、粵、英語

★安裝維修 各類車房門 馬達 ★維修各類 車房門彈簧

415-297-8971陳生

510-996-8977

家用電器洗乾衣機 雪櫃爐頭 質量保證,服務全灣區 415-264-6546

M&L 冷氣電器維修

• 冷氣安裝 • 維修電視、冰箱、冷庫、 洗衣機、熱水爐、防盜報警、閉路電 視、可上門服務。 電 510-351-6286 415-806-2334,415-290-1286

車房門 / 蔡 電器維修 東灣冷氣 冷暖電氣 至成冷暖 暖氣冷氣 SF 車房門 A 修電器 精通冷暖 車房門

專業安裝維修 : 車房 門,馬達彈簧。多年經 驗品質保證,價格合理 七天服務。國粵台山話 415-722-9993 蔡先生

洗乾衣機 雪櫃暖氣 專業修理 冷房冰箱 焗爐爐頭 門鐘電鎖 爐頭煙機 切肉麵機 洗碗機 垃圾機 熱水爐 水嚨 水電 全保養 熱水爐 車庫門 30 年經驗 Lic.#717720 415-933-5807 古生 510-396-9630 徐

長城鐵器 專做自動鐵門、鐵窗、 圍欄、捲閘、扶手, 大小維修。 電 : 510-368-5861 鄭生

專業維修及安裝冷暖 專業冷暖工程 Lic.#784387 服務灣區! 冷暖氣機維修,換新 設備商業冷櫃熱水爐 免費估價! 安裝,另水電維修, 水嚨頭抽氣工程。 加州執照 #773400 請電 價格合理 電 408-393415-828-4210 黃生 415-509-4687 6990 / 408-828-2242

台山鐵器

各類鐵門,欄河扶手,捲閘拉閘 防盜窗,鐵門加網, 電焊工程,防震工程,免費估價 電話 415-689-0838 或 415-317-3136 415-889-3088

恒子鐵藝

Lic.#977076 35 年經驗 保養好 安 裝 * 維 修 * 銷 售 * 洗衣乾衣機 熱水爐 保養 * 配件 * 馬達 * 雪櫃 爐頭 焗爐 彈簧 * 遙控器 * 車房門 打碎 暖氣 415-759請電 415-933-7173 1878/568-0522 黃

專業維修餐館 冷庫雪櫃 Market 商業冷氣住宅冷暖 電 415-589-9238 或 510-820-4727

安裝、維修、保養 各類車房門及馬達 請電 415-722-9916 Bing 24 小時服務

東灣鐵器

專業鐵器

鐵門、鐵窗、鐵閘、柵欄 專業燒焊,整鐵門,走火窗,防盜 窗,圍欄,樓梯扶手,拉閘,捲閘, 卷閘、拉閘、樓梯、扶手 鐵門加網,換鎖維修,免費估價。 急聘經驗鐵工 510-292-0328 馬 電 415-608-6204

機場接送 歡樂接送

金山鐵藝 D Y鐵器 YY鐵器 DE 鐵工

監控防盜

商業的士保險齊全可 機場接送 • 耆英服務 載七人或大量行李長 出差辦事 • 各種接送 510-213-9908 途短途,服務東灣南 510-924-6210 灣及更遠區域。 415-613-2219 微信號 Bin9908wu

License#834864 鐵門鐵閘 自動拉閘 不鏽鋼 鐵窗窗花 鐵門鐵窗攔河 各種鐵門、鐵窗圍欄 欄河扶手 防震鐵架 加網維修扶手 扶手鐵門、加網維修 樓梯扶手 門窗圍欄 自動拉門 鐵門加網 請電 防震工程、質量保證 (415)678-9278 梁生 415-866-8969 陳生 電話 415-632-8066 510-967-5115 余 (415)866-3986 415-846-1813 馮生

吉祥鐵藝 友記鐵藝

eastbaymetal.com Lic#658954 精工鐵門鐵窗圍欄樓 精工製造各種精美鐵 門、鐵窗、鐵圍欄、 鐵絲網、鐵圍欄、電動門 梯,室內外高級不銹 鋼。經營建築鋼材五金 鐵門維修、加網。 平靚正 ! 保險全,陳列室 免 費 估 價。408-722電: 5223 / 510-552-7785 415-676-8908 張生 510-928-3036

專業安裝監控防盜, 視頻對講,拉卡門鎖 住家餐館及商業, 大小工程 415-640-0857 Andy

水泥工程 精工花園 阿 Jim 水泥 園林家居 陽光園林 新區花園 花園工程 之尚園林 新興園藝 Side Walk•Driveway 修整花園 種植花草

花園工程,水泥石片 Garden•$5 平方呎 假山魚池,噴水草地 紅木圍牆 $30 呎 花架圍牆,質量保證 保證灣區最平! 510-415-8590 415-830-2583 請師傅 510-439-8266

合正洗毯

各種水泥工程 紅木圍牆 擋土牆 鋪地磚 415-238-2788

Lic#902813 定期保養 噴淋系統 水泥石片,道路地磚 水坭擋土 護欄圍牆 木欄擋土,花草噴淋 裝修房屋 服務全灣區 650-291-3775 或 415-596-2088 / 568-6712 www.sunnylandscaping.com

清潔 @ 清垃圾

510-913-4885 415-272-2734

   

招牌廣告 龍騰廣告

CSLB.C45.1013668 LED 燈箱燈字車身貼 專業設計安裝招牌 菜譜設計製作 帳篷、燈箱、燈字 招牌、海報、A 牌、界字 橫額、牆畫、車貼 產品外包裝設計 國粵 415-269-6774 電 415-816-3288

  !   

"#$% &' (510)856-1728      

花園清理鋸樹木欄水 水泥磚石 擋土圍欄 專做花園工程 泥擋土路面假山布設 草地噴淋 石片石米 415-678-6636 砌磚種植花草鋪草地 花園整理 鋸樹除草 408-202-0788 租客雜物等。 蘇生 www.zhishanggarden.com 請電 415-385-3372 www.gshanggarden.com 415-683-8631

鎖匠洗毯 建正洗毯 ACE 洗毯 威信洗毯 ACR 洗毯 雅潔洗毯

持牌開換修配車庫房 各類門鎖,專業車載 蒸氣洗地毯打蠟清潔 電話 415-987-6885 電 415-568-5680 梁生 ( 國、粵、英 ) LOC:5511 Lic:456168

Lic#304834 大型強力蒸汽洗毯機, 高質家居清潔 : 新屋、裝修完工, 專業清洗住宅柏文餐館,整潔快乾 租房退租等,垃圾清運,定期清潔, 免費上門估價,服務全灣區。 收費平,誠實可靠。請電

專業地磚 免水假草 水泥石片 花架平台 擋土圍牆 誠信認真 請聯繫 925-667-1881

最強力蒸氣洗毯,洗 高壓蒸氣洗毯,全灣 東灣大型高壓洗毯, 環球東灣高壓蒸汽洗 住宅餐館寫字樓,地 區價錢最平,不乾淨 專業住宅,餐館商業 地毯,住宿,柏文, 價錢特平,不乾淨不 包乾淨 。電 板打蠟,不乾淨不收 不收費。#332527 510-606-9717 或 費。#338373 電話 415-990-5591 收錢,七天服務灣區 510-610-3781 鄺生 415-297-2876 羅生洽 電 415-613-3282 黃生洽

鴻運搬家 專業快捷 誠信可靠! 大小家庭 公司商舖 415-608-0756 650-238-8388 取貨送貨 精搬鋼琴 408-506-9841 清運雜物 保險齊全 510-388-3666 現招聘有經驗司機 E-mail: hongyunmoving@yahoo.com CALT190911

強力蒸氣洗毯,住宅 餐館商業免費估價, 收費特平,信譽質量 保證。#332070 日夜電 415-509-7288 鄺生

ॣ㡈ጘೣ

ᔦཚᔦᄰ劽ᔦ༙ຨᦤ ⟪ᔦ㡇↑劽Ꮐࡦㄗ⯈ ‫⦿ݒ‬㦞㗮劽‫ب‬㩡䀈‫ݒ‬ ‫ݕ‬᏷‫ܢ‬ᆥ劽㏤㗠⠵✦  ఑Ὑ⼘⓿5


ŋŢűŢůġōŪŧŦ࿈့ᣞႴᴺᒳᆔ ၺ᠐ᔞᣢෝ␅ཐᛥⅉᲔෞᬛ᠘Ꮚམဧඩᗅዶ␁ཉ ᫺᝼ჴཷġ ⋘≬ᖄཉġ ྰྰሢ၊ġ ᐣ྆࿦ᐗġ ᣞሡᲬሶ ᳠⃽ŊŔŐᜥᷔᶗ⊴Ⴒၺ჌ᗅᣞ₢ᇲ᠘Ꮚ

ྜဏġ

ĵĴġႹ᎔⍿

ෑᴫ࿶ᛲ᝞ඩᑨ࿶ᙉᎃි IJııĦ࿈့၉᠘

᣸ཉඪ∾ཉ ĵᴵྷ཰

ī᪱ĴྜྟᎼᐁ㡝ႝᅿམඩྂᷗᥐ᱓ᭋ᠅ᨚἴඩႲၺཔႲ྾ඩᄣᑧඩ⍡᝛࿇᎗ඩဿཛྷ჌ᗅණ

ᘱᡶ

ĸḡ᧾᳢දႣᬫᴬၗඪ㭍ྗᙞඪᶱᒼလị࿹჻ᝧ℃ጚඪფᑻ⏲ᵘඪშ࿑᧱ᛥᒳᆔᙞᆭ ⋘ᮥᶾ᧖

ྜဏኈჇදᶱ∼⊦ጸġྂ၊⊦ጸፇጥ℃ጚ īġᛥᒳᆔᛲ᝞ዴඳသᘶඪ₆᧖ඪ፠ᵤᶾ᧖ඪḐᝤᚬᾡཐඪ᱙ሑცཉ⊊ᄺණ īġᯆᡈᓓවᝫijıᬹ᪈ቾᚦცඩἄྭᗊሜ၊ᛥᒳᆔᛲ᝞ዴ

࿁ᇮᶾ᧖

෼ġ᎜ᩴჾ៞ᤱ⃿ඪᑨྥᡈᓓඪἉᾴჴᐉᙉᮬඪḐᝤᄣᒓཐඪᆥᨉ␅Ἔᐸ᠒࿬ཉᣞሡፇᆖᾭණ ෼ġዦẋᴫඪᗹᛞᘨᣤඪᮾᶾᓏ᧖ඪᔛ⃮⋘ᮥጯඪᔔᄛ⅂ቦἽඪᛥჾ₮ඪྃᔛඪ‍ᅵᘦඪዒ᧸ඪ ġġġġᅵ₄ඪ࿁ᯂၽᄦඪᣔ᭺ඪ᠜ᄅኺၒớᘦ᧱ᘱᡶණ

ᴬኺᶱᒼလịᮾ᝛ ĩᮾᶾᓏ᧖ĭġᇠཬἴ၊Ī

ᒵኇཫᦝᷳ

⎵፼ᄣᩚ᯸ᴫඩሿኢደᜃ ဇྟᥰ࿧ᦉඩ࿬Ᏺᰤᛂၺ࿞ᒐ

᠘Ꮚ኎჌ᛥᒳᆔᛲ᝞ᄀඪ‵ඪ࿁ᕰඪ⍺཭ඳඳ᧱ඩᝫ₆ሿᯂඩ₾჌ᴦ჌ණ ኎჌ᛥᒳᆔᛲ᝞ᄀ ‵ ࿁ᕰ ⍺ ᧱ ᝫ₆ሿᯂ ₾჌ ჌ᴦ჌ ĩĶIJıĪĶijĶĮķĹĺĹ

ᓃᜥῧᖄ࿬᠑ᎅ᳠ྜဏġġłůůŢỦ ᵑᙖĻŸŸŸįūŢűŢůŭŪŧŦŶŴŢįŤŰŮ

ĩĵıĹĪĵIJĸĮĶĵĵĶ ၺᓃ႐ᜊġġᅗ჌࿬᠑

平安搬運

經驗 專業

加州執照 T-191077 保險齊全

華威

真正值得 信賴的公司

www.fasttran.com

T190853

灣區搬家,跨州長途 國際海運,精搬鋼琴

專業快捷 收費合理 408-433-3388 650-968-9923 1-800-470-9062 性感 小東莞 一流身材,一流享受

女朋友的感覺 初到灣區,不要錯過 請電 請來電預約 415-350-8785 408-667-8109

搬屋搬廠 公司商舖 精搬鋼琴 碼頭提貨 美西長途 清理雜物

415-999-1212 510-501-6266 408-784-1749 650-918-2588

Happy Moving

信譽 遷喜搬家 至上 許氏搬運

誠信為本,經驗豐富 (T191226)

T191461 超百萬責任險

大小家庭,服務灣區 公司商舖,取貨送貨 精搬鋼琴,清理雜物

大小家庭 公司店鋪 專業鋼琴 紅木家俬 灣區搬運 國粵英語 口碑信譽是本公司客戶主要來源,追求每位客戶100%滿意是遷喜永恆的執著。GPS導航,為您節省時間

Tel: 415-759-0858 650-839-3072 408-921-3598

精通國粵英語,服務全灣區、二埠及南加州

510-579-2942 415-568-0529 (中文)

imoving6688@gmail.com

按摩

廣西 21

510-522-4663 408-665-2999 Mckee

換窗

電腦救星

專業換窗•廠家直銷 永久保養•免費估價 保證灣區最平! 安裝費 $50 / 窗

415-830-2583

經濟鎖匠

專業開換修鎖配匙 住宅公寓汽車商業 24 小時快速服務全灣區 價錢公道通國粵英語 415-690-6681 LCO4565

搬屋搬廠 專業搬琴 碼頭提貨 經驗豐富 價格公道 誠信可靠 保險齊全 20年經驗 老字號 國語 廣東 台山話

415-203-5009 415-290-3635 415-656-4358

專業搬運:家庭,公司,工廠,經驗 豐富自備倉庫,服務一流 美西長途 : 價格公平,每日往返 LA 國際運輸 : 專精中港台,提供清關 打包裝櫃及 Door To Door 服務 價格最平,服務迅速 加州執照 T189445

1-888-889-9989 408-732-1860 510-659-8786

火玫瑰 東京 1 號 性感靚麗 服務一流 樂不思蜀! 415-640-9817

5 個窗 $

980

+稅,包安裝 (有條件限制)

質量好,價格好,永久免費保修

天使按摩中心 Angel Spa 新裝修,新開張 年輕技師,專業服務 推拿按摩,指壓油壓

美國製造 雙層玻璃隔音隔熱 工廠專業人員安裝 免費估價 服務全灣區

(415)992-2015 (408)479-4183 (510)366-9249 (650)409-7204

彬彬門窗 廠價 8 折 安裝費

$60/ 窗 272 Bayshore Blvd., San Francisco, CA 94124

415-812-3362 415-818-5646

天上人間 台灣少婦 全新大學生兼職 保證 19-24 歲 電 408-912-4182 微信 M8769866

台日妹 千嬌百媚 風情萬種 Fremont 預約 510-307-6980

電腦醫生 偉仔電腦

免費停車 免費 Shower

1347 Divisadero St., San Francisco (between O'Farrell St. and Ellis)

408-688-4488

碼頭提貨 倉儲物流 精搬鋼琴 贈送紙箱

老字號 25 年經驗 #T185236 信譽保證 (415)585-2615 (510)504-8666 (408)482-3088

415-359-9959

email: yinhaiwindow@gmail.com

廠價直銷

老字號搬家,鋼琴, 寫字樓,運車,清垃圾 415-632-8816 執照 650-823-0362 保險 510-239-7886

( 聘年輕有牌女按摩師) 七天營業 10:00am-10:00pm

年輕性感 溫柔體貼 身材火爆 功夫到家 貼心享受 絕對刺激 San Bruno 628-224-9215 San Mateo 628-226-9208

銀海門窗 特惠

未修妥不收費,經驗 豐富,能解決任何電 腦 / 手機 / 平板問題。 415-609-4964 Steve 七天工作 24 小時服務

東方華人搬運的首選 #T190211

搬屋搬廠 全美長途 公司店舖 打包海運

新世界 人人搬運

ଙ㐂ጕೠ 東方搬運 富臨門搬運 ᔦཚ劽ᔦᄰ劽ᔦ༙ຨᦤ ⟪ᔦ㡇↑劽⠡ᝪ‫دڸ‬ ᲬⅩ㪈․劽ࠨၶ㦞㗮 ࠨၶ‎Ὑ劽5  

415-503-8177 415-324-9784 510-813-0051

擎天搬運 T191025 百萬責任險 20 年經驗

超十年專業電腦維護 經驗,細心負責,收 費 便 宜, 修 妥 才 收 費。安裝網絡電視盒 415-867-3470 梁生

專業維修電腦,安裝 音響,數據恢復。 三藩市 194 Raymond Ave. CA 94134 上門服務 415-990-0545

餐館專家

一站通服務自設廠房 • 招牌 • 餐牌網站設計 • 印刷 • 制服 • 攝影 中文熱線 415-522-1822 www.eoutput.com


Q62

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

⌊᏷ᡱᣋ

ᜲ᪂㓲ጂᑀ ᜲ㓲ᅘᴙዾ㓲 ᅗ✊ᚑ፹ᴬℑ᏷ ᱥ㓲ጴዯ⃣ᅗᏻᚑᗥᷙᲊጆᓺᑺዯ⃣↾╖⌮ᅗ ᎛ᗥᑋᗾ╖ጆ⅟Დዯᨷᣋᏸᷙᅙ

封䮽啛槭䚮朆㝋㞴⪸虇䭚⪸厖⌻⪸䠓ᾼ汧㼆㑣㤦Ⓩ虇刘 幹恮虇‵╾␯⽴㎟䉉坴㣟Ҹ⁉⽴㧌⦈䠓㜿洽捠捬啖ⷻ䊰慁坴 㧌⦈虇‵䊰㹤䚷坴㷃䂑䠌虇╾⁴ⴘㅒ橮䚷Ҹ

⒠⌊↡ᣚ 捠捬啖䠓䍮檙⊈⇋巟ⵛ虇⋴戇ᾥ䛛姪 䚮仓俣㢏ℂ橮♐㬫䠓㢏ℂ嚻啫虇捠捬啖►㢘塚 䠌幹ĩ⢷㏏►䠓IJĹ䮽㶷⦉指ᾼ虇Ĺ䮽㞾⁉汣ㅔ梏 䠓㶷⦉指Ī虇戓►㢘ᾜ檌☛劑刹指ҷ並倥似ҷ似䚮 亯Ńijҷ䊰㯮⋒亯掲ҷ攑ҷ摔ҷ描䳘Ҹ⌅ᾼ広㶷指☛ 乍㶷指►捞ⶳ⌅巟ⵛ虇ᾣ►摔捞㵣悒汧虇⶜⨭テ㠉 ␪ⶳ⌅㞾⶜⋡䱴䠓怺汧☛㠉␪䠋剁㢘叾⬌䠓⃫䚷Ҹ

㓲 ᪂ ╖ᡱᜲ ᴙ ᧟ ᪠ᬌጂ ៛␋Ḅ጗

㒠戇㟑欥⋗嬐㒠戇槞吁䢚ᾙ╊ㄽ灒ҷ⣖⒊ҷ䊰桫 吁䠓捠捬啖虇⬑㤫槞吁⪹灒虇㢘╾劌㞾⾁伢朆冐―Ҹ╵ ⪥虇朆亓IJĶ┧丂⽵▂虇啛噚㢹朚䠓捠捬啖㵣悒洽ⱸҸ

ᣋᏸᎨᥳ ⃫䉉ᾏ䮽㝴⿇橮䏸虇捠捬啖汧塚䠌ҷ⃝ ⃫ 䩂㷃⒥▗䏸ҷ汧描⃝掘䠓䐈ㆶ娺䣍⪩䍮檙ⴇⵅ㏏ 䌮䥴Ҹ捠捬啖㢘ㄗ汧䠓坴䚷橮䟑⃫䚷虇⌆㢘婫刬ҷ䡙 匇剒ҷ㐦䟛䠓␮㛗虇Ὴ㹊刬䝔ҷ剒匇懢䈝䝖ҷ䃿䞜ҷ勺 䞳䳘䝔䝖Ҹ⌅柜⃝卌⢉挖ҷ㐠⏅姏劑ⓖ汧䠓⃫䚷崢⁉⾁ 伢ㄦ⎿⋻尜Ҹ㳳⪥虇㢘䦣䰅姷㞝虇捠捬啖⋶㏏►䠓ᾏ䮽 䏸幹⌆㢘ㄗ⬌䠓㐦䟛⃫䚷Ҹ

歡迎購買星島圖書 $

17

假若文章論點精闢、 見解獨到,但文法卻 錯漏百出,不但減低 文章的可讀性,也 令 讀者對作者的印象大 打折扣。此書會由淺 入深,為你介紹十四類最基本、你必須要懂的英文文法, 例如時態的運用、主動語態、被動語態、代名詞及動名 詞等。細心閱讀當中的文法規則,並用心做書中的練習, 要寫出一篇令人讚賞的好文章絕無難度。

$

17

ᒒ඾᷹֠

資深英文老師及專欄作者趙榮德(趙 Sir)繼續以深入淺出的對 話方式,輔以生活化例子闡釋超過 200 個常用的成語(Idioms)。 全書清晰地以 A-Z 的編排方式,教授讀者生動有趣的 Idioms,文 章還舉出很多例句,以供讀者參考,活學活用。另外,本書附錄 了 30 篇 Phrasal Verbs 文章,是趙 Sir 給讀者的小禮物。

㇉ᔳひ⾧⥸ᕜਯ‫܄‬㎍̠ⴁ 三藩市: 625 Kearny Street (鄰近唐人埠) 總 社: 5000 Shoreline Court, #300, South San Francisco 郵購可寄支票加郵費5元往Sing Tao Daily, 5000 Shoreline Court, #300, South San Francisco, CA 94080,信封請註明郵購部。 夏威夷讀者可往復興書店100 N. Beretania, #165, Honolulu 購買。


Q63

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

⌊᏷ᡱᣋ

ℽġġġġġġᛈ Step 1

Step 2

IJġ 䉞桭㺦㽷虖剰城嚣⎖䂍⎏虖⪶ 嚴⎖㵄虖⭫⎖企虇㥇㣭㹰㷃䆬 ijġ ╥ᾏ據朚㷃虇㷕䉞桭虇╊姏勴 ☂虇㘗⎉ㄛ∨䚷Ҹ ‍∨䚷Ҹ Step 3

ᵓ ◮ ዹ ‫و‬ ṗ Ꭲ ῜ ᑗ ᵛᾚ

Step 4

ġ

Ĵġ ╥據虇㛍⋴⪶嚴ҷ圠ҷ灒吹ҷ ĵġ 㛍⋴㺦㽷䠓䉞桭虇惘⶞䇺䍘 ĺı⎕斧Ҹ ↡⋴彂捞䠓㷃虇⪶䇺䍡朚Ҹ Step 5

Step 6

ġ

ṗ‫◮ᦿو‬ᵓ᪞ᛈ▥Ღᝩᵛᾚ᜾ᬈᅙ᱑ዯ┽╖ᡱᛵ◮ᵓᅗṗ‫و‬ᛵᾚᦟᓆ ᏸᅗᎧጆᦿ◮ᛵᵛᱱᾚ᷁ጴᥳᅗ⟇ዷỹỎ῜Ꭲᅙ 䉞桭╗▜䲈企桭虇䢇㵣㟽憩桭虇䉞桭⋴櫛㢃 ⌆䁚婫⃫䚷虇懸▗汣幹悒ダ䠓⁉⩺懁婫Ὶ䚷虖灒 吹⏖劌⨭テ怺汣⋜䜺劌␪Ҹ䉞桭㞾坴橮▛䀟䠓Ⅼ ⇴ℂ♐虇ġ 橮䚷䉞桭╾⁴㕟汧䚮䖕㯮劌ҷゅ佸姿 冐ҷテ䳚⇴氷Ҹġ⶜柁㹊氷幹䜞沕ҷ⃬≑䝔ҷ⯵⬂ 僉旄ㆶ帶姏䝖䳘㢘㞝槾␮㛗虇ġ᾵╾䚷㝋⌯ㅒ䝔ҷ 剒䃿䞜ҷ䫭伢姿ダ䳘䝖䠓患␸㹊䟑Ҹ 嬐㒠戇⎿㜿洽䠓䉞桭虇欥⋗嬐䢚桭⟃虇⁴ ‍䍴ҷⵛ㢘⋘䄳冔䉉ℂ虇军ᾣ╲勣灞㽁梏◗䇿䠌

吁虇䃣㽷㸡㢘䛿☂虖⌅㲰虇㜿洽䠓䉞桭䣋⋔䂎㜃 ↚䣋䰸虇孡匫㢘⋘䄳虖㢏ㄛ虇呴䠽匩㵪ⳣ栕弆虇 姷棱‍䍴军余侽虇创刘仟⵵ⵛ㢘プㆶ䠓虇⏖䉉ᾙ ♐Ҹ 㒠戇灒吹虇欥⋗嬐䢚⪥䠽虇⪥䠽䠋䠌虇⋶ㅒ 䠋灒䉉ℂ虖⌜䢚⎖䏖㝆棱虇㢘㸡㢘㺭虇⡯䉉灒吹 ⵈ㞢梘塏虇㢘灠㺭䠓ⷀᾜ⪹⬌虖䋅ㄛ╾⁴㿙慠凭 ᾏ凭虇⬑㤫ᾏ到巕勴㶲㙁烊军ℕ虇ⷀ㞾⬌䠓虖㢏 ㄛ㛍⎿⟃婞⡋ᾏ⡋虇☂懢㞾㢘ᾏ灭灭ㄽ䚫䠓Ҹ

Ķġ ␯⋴剰城嚣ҷ㥇㣭虇㋱䇺⌜䍘 ķġ ␯⋴瀌ҷ䠌剰㪡丘屎☂虇婬⋴ ⟷䡎│㎟Ҹ ijı⎕斧Ҹ

ᕛġ ᥵ 䉞桭ġġ 灒吹ġġ 剰城嚣ġ

ⓙ╹ ġĶı⋚ IJ㧈ġ

ឿᓃṻሙᜃዂ POTRERO SERVICE STATION 998 Potrero Ave. (& 22nd St.) 在三藩市總醫院對面

San Francisco, CA 94110

Tel:(415)282-4639

營業時間: 周一至周五8:00am ~ 5:00pm 周六 9:00am-5:00pm

ijı⋚ Ķ⋚ 懸捞

ႜᅕĻġᢵዾᨿĩཕ⊡ဧᨤᜫĪĺIJĸᯜ཈ṪIJᯜዀ ġġġġġġġġġĺIJĸġňųŢůŵġłŷŦįġijůťġŧŭŰŰųġĤIJġ ġġġġġġġġġĩŔŇġńũŪůŢŵŰŸůĪ ᱓᯿ĻġĵIJĶĮķĸĸĮĹĺĹĹġ᪰ᘵĻġĵIJĶĮķĸĸĮĹĺĹĸ

ŮŭŴķĸĸĹĺĹĹŁŨŮŢŪŭįŤŰŮ

ᝇᬦᤊ᧪ ීᮬ⃲ු

精修各國汽車 特價檢查廢氣

ŎġħġōġŔŦųŷŪŤŦŴ

⪶嚴ҷ圠ġġ 㥇㣭ġ 䠌剰㪡丘ҷ瀌ġ

ᠳွ၏ἄ ၉ᑨᾲ᎛ Ἁᾴሀၳ ∥ᥚᵎဂ ཋ⌚᫚፺ ᩅ࿳᧾᜼ĩ᱙ᓀĪ ᧾᜼İး᜼၏ἄ

ཋᖨᤊ᧪ ᆩᆥቿ႒ ዀᏸᥚ႒ Ⴡၛྜဏ ⍾᭙⊓⊴ ⇷ዦ∼᜼ ∂⌵࿄ၯ

ႜ᎛ྜ⊴ ቷჄᗒ ℸዪᗒ ᣸ሀ⊴ ႙ᓃ⊴ ዀ᠘ᶗ⊴ ႐⋠᫚፺


Q64

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

⌊᏷ᝉ᪠

Ṣ፬

ᜈጂ ᕷᖯᔤᦟṢ

䢇杫幖㜨槾䫉虇㵞〃㯮⑤恙㔡㛍㷰㥢䏸⾁㎟䉉寀⪩⢚ⵅ䰉㶲 㷰㥢䠓捜嬐ℕ䀟虇㢃㞾梶棍䠓Ὴ嬐Ӂ帱䔊冔ӂҸ柳䘿⨒䠓─ⵂ⪥虇 㷰 㘇ᾜ嗦䠓㸌恙ⷍ㶲戓㈓㈓⅄壤嗦⁉↠䠓⇴うҸ ᾼ⢚䘿⨒䭠ⴇ柱䘿⨒㷰㥢厖⇴う䦣䰅ⴳ䦣䰅♰ツ捠叾尹虇㸌恙ⷍ㶲 ᾜ≔㢒㖜ⵂ⁉汣☋◇亊伀虇⡯⌅槕両䏸䢃ㄠ棭⿇⶞虇戓劌䢃㔴懁⋴姏㽁虇 ⶜⁉汣䠓ㅒ姏䴰亊伀ҷ䫭伢亊伀☛⋜䜺亊伀憯㎟─ⵂҸ⌅ᾼ虇㸌恙ⷍ㶲ᾼ 䠓㶽㶶⒥䏸≆剉Ҹ㶽㶶⒥䏸⢷⋶䍒㯮㶲僇⋶䚮㎟虇㔡㛍捞╥㸉㝋䍒䍡䀺 〵ҷ㟑朢䳘⡯亯Ҹⴒᾜ≔㢒イ弆☋◇懢㊮㥢虇⶝厃剉␮劌ᾚ柜虇戓㢒イ 弆㋱ㆶ㚾㶲䴰䈝ҷ剉仟㧇ҷ♽✧ҷ䫭伢姿ダ䳘䝍䝔虖ⷍ㶲ᾼ►㢘ijıı ⪩䮽䩂㶺⒥▗䏸虇䡽⏜⾁娺䭠ⴇ峘㞝䠓㢘ĺ䮽厃䟛䏸ʫʫ⡯㳳虇㍘㹷 ㊞ᾜ嬐⢷⽴⃫嗦䠓䠋⑤㯮㔡㶲䴰染慠朆㟑朢⇫䛨虇ᾜ嬐⢷欻彾戙

⃿ጆ‽ᎆ

㛲㳴㎥彠㳴Ҹ

ġ ᐶᤱ᪠ᬌᅙ Ψᕷᖯᔤᦟ

ᘀ᫁╌ᑗġ ጰᢢ᱉ᚪ 㝴㢻Ῥ⽭⢿Ⓩ㢘ᾏ↚‛ⓐ⪩㴁䠓〃悤⶞⪴虇㵞㝴‚⑨俐捜虇崢⁥ 弙ℕ弙䝁㌙㌣㉃Ҹ⁥ⷀ檙㎟―⪸⪸✬☥⛰䠓兡㋲虇✬―Ὶㄛ卹孉乍␪㞉 䡪Ҹ巗㜨⁥㢏ㄛ䱮令☌㝋☥⛰⡯ᾼ㵡Ҹ ✬☥⛰ᾜᾏ⴩☥⛰⡯ᾼ㵡虇⃕⪸⪸✬☥⛰⏖☥⛰⡯ᾼ㵡䠓」䔖毮 ⓖҸ⇴う⁉儳⬑㤫㵞⪸㚬⋴䠓☥⛰⡯俌捞⢷ijĶı㵺⋚⁴⋶虇᾵ᾜ㢒仵⇴う ⿅ℕ─ⵂ虇懸捞㚬⋴►☥⛰⡯䠓檁♐㢒佸孲䝁⑭☛厗⫽䫭伢Ҹ⃕㞾⬑㤫 ⃯㚬⋴䠓☥⛰⡯弔捞虇戲灋㕟䫭䠓␮㛗ⷀ㢒娺ㆌ䛴虇样Ὶ军ℕ䠓㞾ㅒ卮 ␖䉗徂⑤ҷ乍䫭㇜㉩ҷ廿彾捜ㅒᾜ䯸虇ㄭ军㄀榎䣰䢯☛⏉䅏剒扷Ҹ㳳 ⪥虇☥⛰⡯厖ᾼ㎟坴▛㢜戓㢒㢘ⓣ▛⃫䚷Ҹ≞灊灒憨槭ᾼ坴►㢘 灊灒⧎虇䜅㚬⋴憨䮽㎟⎕☛☥⛰⡯㟑㢘䢇ῧ䠓␮㛗虇イ弆姏⩢ ⓖ汧ҷㅒ㉇䳘䝖䑏Ҹ

ΨᲜᘀ᫁ጰዯᘷỒᘀ᫁ ᑆጱ᠉ᅗᏁᑺጙḪᲜ᥸ ጱ᠉ᛵ᳗ᮻጭ⟓ፖᅙġ

ᯊᬈ

ᮌ ᜳᴞ᧖Გġ ᒬ

㝴㢻⪶枹⾑䱚⪶ⴇ䳘⪩ⵅ䭠䦣㯮㭚凾▗䦣䰅䯀虇朆㢮懝〵䝁 ⑭䠓⁉虇姏㽁㎟⎕㵣ℚ㢒⎉䖍䛿⿇Ҹ 䦣䰅⁉♰捖―Ķı▜㋱ㆶ䝁⑭伫▗ㄐ㈲冔╙Ķı▜⇴う⁉⩺ 䠓姏㽁虇᾵⶜姏㽁ᾼĶĴ䮽㎟⎕懁姛㰱㾻Ҹ⎕㤟䠋䖍虇㋱ㆶ䝁⑭ 伫▗ㄐ㈲冔䠓姏㽁ᾼ⎕孲⎉湴㶷指䳘ĵ䮽㎟⎕䠓►捞⣖弔⎉㳲⿇ ⇋Ҹ 湴㶷指㞾姰捞⁉汣⁲岬␮劌䠓捜嬐㒖㮨虇⌅弔㮨姷㞝虇㋱ㆶ 䝁⑭伫▗ㄐ㈲冔亿剭䠓⁲岬㯮劌⎉䖍㞝槾䛿⿇Ҹ 䦣䰅⁉♰戓尜䉉虇朆㢮䝁⑭㢒憯㎟姏㻐佸㋱ҷ姏㽁㸘

Ψᡘᖖᜨᚘᜳᴞ῜ឯ᧖Გᛵዷᅗ ᒬᮌᑯፍ፾ᗓỒᎤᯀᯊᬈᅙġ

䁾虇イ弆ㅒ姏䴰亊伀䠋䚮ᾜ▛䮚〵䠓䝔崙Ҹ ⁥↠ら峿虇檙㎟叾⬌䚮㻊兡㋲虇ⴇ㢒檁橮屎䵏虇 ␯テ汣剁擪䋘虇⦈檙⇴う䠓㫼檧㊪⬌虇⪩☛ⵅ

⃿ጆ‽ᎆ

⁉䢇埤虇㞾㑄䬵䝁⑭䠓叾㝈Ҹ

⃿ጆ‽ᎆ


Q65

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

健康.性

፮ᏊṊ᜼ġ ➯፬᪳⌛ ᠥጽ↚ᑋ፮ᏊᗊᗽṊ᜼ጴ❣ᨬᑙᒀᑊᓲ፫ዷᅞᑆᠥ᪡⃃◓ᴈᲵᴗ⁝ᗣ ᙨᬧ⇩ᶮ⁝ᑺᏩᣃᛵᗬ⎃ᥳᚤᅗᒚ፮ᏊᛵḶᚏ⒭⁀ᨬᾢᚏᘔᑺ὇ᔶᅗ៞ᒚ ᨬᗐዷᕗᕏዹᅗᕗᝣᚑ ᾦጰᐹᛵᔺ∛ᅙ

᪌ ―㉔佡⡯亯Ὶ⪥虇⢷㏅⪥⇩㊪╾⨭ 懁ㅺ㊮΅㢘䚮䖕ᾙ䠓㧈㙩處䛀㝋ⵂ ㆤ娺䠋䖍虇余ツ䠓㉔佡ℎ勝ᾙ匉亯␯憮 ⎕㹛虇⶝厃㏏岑䠓㊪㉔䅏亯⨭␯虇懁军 ℎ⁉㢃栅挘㝋⋸ㆶῚ‚Ҹ ╱㤦㾀埤處⢷㝱∻㉔╗∻䢯䠓╱㤦 㯈柿ᾚ虇㞾㢏懸▗ㆤ㡻㊪儝ҷ䠽匩䠌䠨 䠓䛆⬂Ҹ㯈〤柿㽋虇䍀愲愲䠓怺汣″ 夜嗦虇ⴛ‚ㄛ戓╾⁴䣰↚⶞孉虇╙㟑姛 㮑虇巗ᾜ㊫㊞虚呴ⷀ䘿⨒㨬₅军履虇‭ 䜅厖⪞⮒Ὶ㏏⁴⪶卌➦䬐㤫嗦⵵㉔㢘╾ ┮處ₙ䛇⢡婞咑ⵕ䠓╱㤦䉉⁥↕㕟K桀 䭧䠓⪸䋅ⷞ栫虇⡪◷湴尭✍✍虇呀欨柲 柲虇㸐⁉ㅒ勍虇俀㞾䊰㉔΅㢘㉔Ҹ 㷃ᾼ㻹䂺處㷃㞾⁉槭㢏⬌䠓䀺〙虇 ⋸⁉㿇゚⢷㿥㷃婞ⷀ≞⡭⎿―㵜ㆶ䠓剩 剝虇┮⭚䠓姬⑤厖㌍㢪卹䋅军䋅⢿䠋 䚮Ҹ怺汣䠓㳳弆ㄋ₞榕㍘嗦㹱㻹䠓䵏 ⫞虇›╦嗦䊰䰽䠓ㅺ㮑虇卹䛀䠋㕽䠓␄

㊞⑤⃫ᾏ⴩㵣⢷标⢿ᾙ嬐⪩ㄦ⪩Ҹ䜅⋸ ⁉㿃㢪㢃⏉䅏ᾏ灭㟑虇╾⁴剛↚㶶㶲 䳡虇䃪⋴㢃㾀䠓㷃ᾚ虇⢷㥣㢋䠓㿥㷃厖 䰎㨼䠓㿇泩ᾼ虇›╦㢏汧⨒䛛䠓⪸⁉▗ ᾏҸ 㿇㏁⋻⢡處⋻⢡ᾏ■ㄗⶠ娺㉔ⅅ⎦ 䉉䅏㉔Ὶ⢿虇⃕⁣亿㊂㊂虇憨婞⌅⵵㞾 ᾏ↚㬄䉉㻹䂺䠓「㢒⢿灭Ҹ㢘⁏灋㵣嚩 坜㠃䰉ҷ㥣恮棡哘⢿ҷ朚䂎懜⢿䠓⶞捝 呀⃫䉉屖㉔尹㊪䠓拜孡㢃㻹䂺䠓‚虚ら 峿⃯⿅ᾏ䚅⬌拡厖ᾏ䷒捝檟样Ὶ⏜ㄏ虇 ▛㟑䂎彂╲匈Ὶ㳁厖㊪㉔䠓㊂≞Ҹ ⵅᾼㄛ柱處⬑㤫⃯ⷻ㝋㙐㢘呀⢡⎴ ⨔䠓㜿幃ᾏ㝞虇卹ⵅ䠓ㄛ柱㎥呀⢡ᾜ⫀ 䉉ᾏ↚棭⿇䖕㊂䠓⢿㝈虇ⴒ䊰履⢷桀ⵕ ㆶ㎥卹䛀〵ᾙ抌㢘䢇䜅䠓Ⅼ栫虇⡯㳳㞾 棭⿇⬌䠓㏅⪥梁桷捜⢿Ҹ 柳―ⴘ⋷ㆶ汧Ὶ⪥虇⢷戲婞›㮑戓 ╾ㄦ⢿⎸Ὶⅎ處ᾜ履㞾儝橮ҷ概㮑虇戓

Ψ㏅⪥ㆶ㊪䠓⬌埤㞾╾⁴⪶卌☊▮虇㵚梏㚍⁉㾔⪱Ҹ⢥䉉梊㄀ҿ㎏㊪Ⳳ䵏Ӏ␖䋶Ҹ 㞾卷㟑梏嬐Ⅼ㠥宼∨虇⣖ᾜ⎉」㳴Ὶ懨 ╿䊰䜠㞾㢏ℂ戇㙖Ҹⶳ⌅㞾捬⶜戲‪⡪汣 ⷀ╾ㄦ⎿䂎彂虇⬑㤫⃯ㄭ㢹㢘⢷㏅⪥› ᾜ⑳ҷ㎅ㄦ⑭⾺⑤䣍厂扙⪥⶚㷑䅏㉔䠓㊪ ╦汧䃽䠓伢毦虇⢷卹ⵅㄛ柱ᾼㆶ㊪ⶖ㞾 ⅅ虇卹ⵅⷚ榑㝱ᾜ╦、㚍╗劌崢⁉凂䡽ᾏ ㄗ⬌䠓⋴朏㝈㹤Ҹ 㜿虇䠓䩉㞾ㄗ⬌䠓›㮑㝈㧗Ҹ军ᾣ⢷ⷚ榑 ⷚ榑⪸╿處㊂☛⪸㵣汧虇⢷抌⾑㷃 ᾙ⇩㊪戓㢘ᾏ↚㢏⪶䠓⬌埤㞾汧䃽ℕ卷㟑 㹴㩽㤦婞₎䢮㏅⪥汧䃽䠓ㅺ㊮虇ⷚ榑⪸ ⊧䴰⪶卌☊▮虇㵚梏㚍⁉㾔⪱Ҹ

報稅 耀明星會計師事務所

拉麵王

首選

節省高達

提供美國收件地址和電話 用最優惠的國際快遞轉寄 (在各免稅州有收寄點)

免付費電話 1-855-696-6397 Phone: 408-520-3980

Email: service@meimeiexpress.com Web: www.meimeiexpress.com

ᢴ᭭ᴮ ᎛⁶ሙᜃዂ

ᒒ඾᷹֠

LIC#0B96954

$

20

㇉ᔳひ⾧⥸ᕜਯ‫܄‬㎍̠ⴁ ˒ᦵদ,FBSOZ4USFFU ᷛᴱ‫ ݡ̣؛‬ ᚯᒣ4IPSFMJOF$PVSU 4PVUI4BO'SBODJTDP ᷈᱃ցࣛ೚ᒺө᷈ᰟу੓4JOH5BP%BJMZ 4IPSFMJOF$PVSU 4PVUI4BO'SBODJTDP $"▪ίࣹᮊ᭄ഽ᷈᱃᷃Ǎ

ŔŕņōōłġŌŘŐŌ

ᇉሁතዀᏸතཉᲘ ᜎᬦතႜὒ

᱓᯿ĻĵIJĶĮijĴĺĮĸĶĹĺ

憑此廣告

新客優惠

$20

專精: 會計賬務,財務報表、薪資匯報,各類稅務,公司成立,查稅代理 精辦: 屋主,股票投資者,小商業主,合資企業,股份有限公司之稅務

᠒↰᠒ዄඩᭌ᠅࿆ሿඩᨅᆐ෭႙ᖄ෮ፇ᫸⌰ණ

2151 Irving St., #208, S.F., CA 94122 1639 Irving St.(ᅞ 17th & 18th Ave.) 電話: (415)333-8413, (415)433-7208 San Francisco, CA 94122 OVER

4,500,000!

*

$

I N AT L A N T I S E XCLU S I V E P R O G R ES S I V ES

T H E P R O G R E S S I V E P L A C E T O P L AY !

ᢥᜥ᮫ᓤᶕ ደᜃၺ␲ᜊඩ⎵፼ᰂᷳඩ᎛ᩚᄛ᫯

4959 Mission St. (夾Italy) S.F., CA 94112

᠒ ዄ

特色服務:代收,代寄,代購

•空運包裹回國免費到府取件 •網上查詢包裹進度 (教填進關申報單) •比郵局還便宜 - 回國搬家, 緊急信件,送禮等

King of Noodles Tel:(415)566-8318 ུድᡛᛤဲ≀

省錢 / 省時 / 省心 / 省力

為您省稅、省時、省錢!

ᴎ ቐ ཱ ᨲ ứ ጞ ⅉ ᷠ ࿽ምᑼ∫⍐ 
ᓞ࿁ዄ⍐ ူᣑ࿁ዄ⍐ ུድ࿁ዄ⍐ ⍨ᦥཱ⎾࿻ ུድ࿁ྲྀ࿓ᷟ

的運費

ໃၤྥ➮ॠ೨ٕ⼚‫ׅ‬ ➮ॠॠՀۙՁὕ‫ॹ܄‬

᠒↰

65%

最便宜 最方便 最可靠

◆ 由財會碩士、註冊會計師、聯邦註冊稅務師、管理會計師主理 ◆ 水平高、經驗豐富、收費少、服務好、品質優、會計師親自報稅

Visit atlantiscasino.com/epuscity to learn more


Q66

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

健康.性

ᣓᜒ⇺ᑺᓛᙨẨ

Ღዼᛸዹġ ᕶ᝟⑱ጌᗬ⎃ ⃯䠓ㅺ㮑ㄗ⪩㉔㹐ᾚ☛ʥ⁥ʦ㢘 杫Ҹ憨婞╾⁴㕟Kᾏ‪卹䋅䠓䱔朏虇◙ 寃⁥虇΅寀䢮䠓劌ℎ⃯↠ʫʫ䩷㭜ㄔ㎿ ᾜ嬐尳㢒虇䩷㭜᾵ᾜ㞾崢⁥ᾙ柲⏜⋗卹 ㋿Ҹ䢇╜虇⢷亓㎿Ὶ⏜䠓ᾏҷ⋸⪸虇㢏 ⬌ᾜ嬐卹㋿虇憨㮲╾⁴ℎ⁥ʥᾙ䂎プ 坴ʦ虇㜃婬ㄔ䠋Ҹ戓㢘虇⪶㎿Ὶ⏜虇㢏 ⬌☛⁥⢷ᾏ‪汧亩灭䠓⢿㝈▒榢㟩檟虖 军⃯◱虇ᾏ⴩嬐㏢㏽ㄦ儝瀦ᾏ灭虇䢇⶜ ℕ尹虇憨㮲╾⁴ℎ⁥⶜⃯䠓厗弲⨭␯虇 憨卹䋅劌㕟汧⃯↠䠓姷䖍Ҹ ⦉㢻ᾙ虇䖍⢷⪶扷⎕⁉⾁悒嗦捜⏜ ㏁虇⃕⬑㤫⃯↠ᾏㅒ捜捞ᾜ捜幹䠓尀虇 ⃯⢷䲻ᾏ⡭▗㟑虇㢏⬌⋜柳㏏㢘⏜㏁虇 ℕ↚✽⎏䢃⋴虇⡯䉉㙩⧀◙㏏ㄦ虇䲻ᾏ 㲰䠓䰐䋅军ℕ䠓䒪姬虇⶜⃃ⅅℕ尹䢇䜅 ⏉䅏Ҹ ⶗ⵅら峿⢷䲻ᾏ㲰倞低ㄛ厖⌜㲰⑒ 弆憨㵄㟑朢⋶虇╾⁴仵⃃ⅅ㒘㗸ᾏᾚ虇 憨㮲柳―劌㾪ⶠ㉅⧃⪥虇‵╾⨭␯㉔ 弲Ҹ㒘㗸㟑虇⃯╾ᾜ嬐样ⅎ㒠憦⁥䠓厗 ⫽扷⃜虖▵⏖䠓尀虇⃯㞾⢷⏉䅏⁥军ᾜ 㞾崢⁥㛍沕Ҹġ ⢷倞低懝ㄛ虇㢏⬌惘㕪 ᾚᾏ㲰䠓⪶㎿⢿灭虇⬑ⴱもҷ㼃ⴳҷど ㏎䳘虇⡯䉉㜿洽䠓䘿⨒令⶜劌⏉䅏弆⁥ ⌜〵姬⏉䠓㳁㢪虇⁳⁥╾㢃ㅺʥ㐻弆榼

ℕʦҸġ 㙩挺ⴇ屎㥴㏏ㄦ虇䛆ㆶ⢷䣰孉㟑虇 。⣖⢷ᾏ⪫婞㢒卹䋅⢿⑒弆ᾘ厂⋺㲰Ҹ ㏏⁴⃯⪶╾⎸䚷憨↚䐈灭虇崢⁥⢷⇩ⴛ ᾏ㲰ㄛ⶞䣰䏖⏊虖沶斧屎⢷⋸厂ᾘ⶞㟑 ㄛ榎弆虇憨㮲⃯╾劌ᾏ孉挡ℕⅎ㢘㊞⪥ 䠓㛅䯺Ҹ⁴ᾙ䭧㐏虇䢮䠓㞾ʥ⁥ㅺ㮑㏏ ⁴⃯ㅺ㮑ʦ虇ᾜ嬐撾懝♵Ҹ ⴛ儝ㆶ㊪⶜䛆⬂桨㝈军宏虇梏嬐㢘 䅏㉔㢘ㅺ㊮㢘汧䃽Ҹ䛆⁉䠓汧䃽ᾏ去╹ 㢒㒐倛‣䭡斧虇⬂ㆶ㟽懜孉ㄦ虇䛆⁉汧 䃽㞾⁥卹⾀䠓‚㉔虇⌅⵵虇㐙㕰」↚⶞ 㐏⽶╾⁴⿺⁥㐙汧䃽佯憯ㄦ㢃儝⬌Ҹ ⢷㜃↚⇩㊪懝䮚ᾼ虇ㅺ㊮䠓榊ㄚⶳ ⌅㞾汧䃽䠓㊮孉䓅⬑ 覆 㷃桲㛅虇娺ᾜ卹 Ὴ⢿㔛㔶嗦虇军ᾣ戲䜅㟑」῝╾尹㞾厖 ᾥ栣令虇㢘ᾏ‪ㆶⴇⵅ孉ㄦ䜅䛆⁉㊗㞾 ㊮孉怺ㅒ⎕桱虇汧䃽䠓䁚☂㊗㞾儝⬨Ҹ ㏏⁴⬂ㆶ╾⁴⢷䂎彂卹⾀䠓▛㟑⊧捞⢿ ⌋槶嗦⁥䠓䵏⫞虇΅ⷀ㞾⇖ℎ⁥⪹ㅺ虇 ⃯╾⁴䮜㋱‪虇⁴ゅ朆⎿懣㟑朢虇│ⲛ 㥣⢿㐅㘇⁥虇⑤⃫ㄟ佸‪Ҹ 桥䋅䜅䛆⁉懁⋴戲‣䭡斧䠓㟑↨䶰 䢃㿍䋅ㅧ㎠虇╾汧䃽Ὶ⏜虇⬂⁉戓㞾╾ ⁴⿺␸⁥㢃ũŪŨũᾏ灭Ҹイ榧⁥懁⋴⬨ ⬨⁨⨒㢏䶰✽䠓䭧宲ⷀ㞾ʥ⋗沕ㄛ余ҷ

Ψ∅≞␖ᾼ⿇㢘䅏㉔㏁Ҹġ 佁ᾙ⢥䏖 余―⌜沕ʦ虇㕪╴尀尹虇⢷㢏㛍沕䠓䑏 㹐ᾚ虇㏜劌㳴ᾙ㢏汧⹿虇›╦⸀榑㢏儝 䠓樷㟾虖䳘䱨ᾙ㢏汧灭䠓㟑↨虇⌜柹⁥ ㋱㋱廿ᾚ⸀Ҹ㳳⪥虇ㄹ〞䃇懁虇ᾏ㲰㵣 ᾏ㲰䅏䉗ᾏ‪虇⢷⁥⶜汧䃽橱㿃桲冟Ὶ 株虇⃯㏏劌⇩䠓⚾ᾏᾏ₅‚㉔ⷀ㞾余侽 柿懢虇⁴⨭␯⶜⁥䠓⏉䅏虇戲灋⁥㊮╦ ⎿䠓汧䃽テ〵ⷀ㢒⨭␯虇憨‣䭡斧⑱ㅔ ℎ⁥㷇桲ㅧ㎆Ҹ ㊂⿺⁥␄憯桲ㅧ䠓Ķ䭡斧虇䜅䋅ㄦ ⋗䤼孲⁥䠓䚮䖕㟑斧虇憨梏嬐呀‪㟑朢 㐍⎉⁥ㅜ冟䠓㬄柟虇军ᾣ㵞↚䛆⁉抌㢘 ʥ↚ㆶʦ虇䜅⁥㠺㟑⇫㳱☋◇ҷ姬⏉䠓 ⑤⃫槾ㄦ㢃䉉ㆴ⅒虇᾵朚⭚䠋⎉☊▮㎥ ✙╺虇㎥冔䢇╜⢿ㄭῚ⏜䠓☊▮䑏㋚崙 ㄦ㸘灧虇憨‪抌㞾㔴慠ⶓ乍㟑䠓╜㍘Ҹ

ひ㤀⁉㐙ㆶ″↮❊䉉ʥⅾ却㘟ʦҸ 嬐㊂䔁ㄦ䂎㊞䠓ㆶ㊪虇桱ᾜ朚叾⬌䠓怺 汣亯幹Ҹ⁉↠⢷⵵徟ᾼ䠋䖍處⢷䛆ㆶ儳 汣ᾼ虇✓㝋⇩ⅾ却㘟䠓⁉虇⪺⭊䚮㻊♐ 幹㢃汧Ҹ⡯䉉ʥㆶ㊪㞾㐏姢㻊虇㢃㞾汣 ␪㻊ʦҸ㢘⁉尹ʥㆶ㊪㞾㐏姢㻊虇㢃㞾 汣␪㻊Ҹ军ⅾ却㘟懚⑤劌䀥䩉╜㞯䫭伢 ☛创刘␮劌虇㰱毦⎉䛆ㆶ䠓冟␪ҷ䎕䠋 ␪⁴╙怺汣ⓣ屎劌␪Ҹʦ ⇩ⅾ却㘟㟑虇懚⑤冔嬐憩懝卹⾀䠓 ␪捞㚾㘟卹⾀䠓捜捞虇ⴛ㎟ᾏ↚ⅾ却 㘟虇梏嬐㏚卑ҷ劇ҷ匈ҷ协☛匎䳘扷⃜ 䠓创刘儳䢇‡余ⵕ拜▗虇军䛆ㆶ⢷ㆶ㊪ 㟑虇΅ㇿ⬌梏嬐屎⑤怺汣憨‪创刘Ҹ⢷ 㔰䚷䛆ᾙ⃜ㆶ㊪㟑虇⁥䠓汣劌㢒㢃⬌虇 ⑤⃫㢃㢘␪〵虇΅㢃␯㒐῔Ҹ ⅾ却㘟戓劌ㄗ⬌⢿╜㞯⎉䛆ㆶ汣幹 䠓姿冐䮚〵Ҹ样嗦〃烰䠓⨭朆虇ĴĶ㴁ㄛ ⁉汣䠓䫭伢☛创刘㢒憏⒥虇汣劌柜⃝虇 ㄭ军⶝厃ⅾ却㘟劌␪ᾚ柜Ҹ⬑㤫㳳㟑ⅾ 却㘟劌␪㸡㢘ᾚ柜虇尹㞝怺汣创刘姿冐 㾪佸虇汣幹戓ⓐ⎕ᾜ撾Ҹ 㳳⪥虇⿇⇩ⅾ却㘟劌弆⎿㛈✓姏䴰 プㆶ虇⨭␯⡪刱姏㽁㻐⑤䠓⃫䚷虇憨⶜ ⿺␸⑒弆虇㾪ⶠ⑒弆␮劌栫䪨΅㢘ᾏ⴩ ␮㛗Ҹ

ᴰᛦ᪟ᤆ

Ḑᴫ᝟ᐬ᪠

ŏŢŵŶųŢŭġőŰŸŦųġ ĩʼn ŦųţŢŭġŗŪŢŨųŢĪ

ĩŔŶűŦųġőųŰŴŵŢŵŦġʼnŦŢŭŵũĪ

5 Capsules 100%保證草藥 無任何副作用 ⬑處榼䝋ҷㅒ徂␯憮ҷ⟐ㅒҷġ 嬥␪㮰乙ʫʫŏŰĢ ⚽⊈處ĥĶıİ䚅ġĩĶ両婬Ī

ᓑῒḈġ ĩ儝⢚⢚⋶Ī

ᥳᚤ➭著ġ⚈ᬗዯᖤᛵᅿᙨᆀ⃡ᅟ

Ꮑᢢĵ፞ᅟġᖤ♢ᘟῂᅟ

θ朆㛗ㆶġĩ厂ⶠĶ厂ĸ⪸Ī θ㢏テҷ㢏䧻䠓⑒弆 θ⨭並ġIJİĴ θ⨭␯ㆶ㌍虇样㟑⑒弆 θ⨭懁匏劀创刘䠓㛅侽ㆶ虇崢ⷎ㽁㔡䡰Ҹ沕オ㑻亓 创虇匏劀噓ⵈ⪶捞ⷎ㽁虇㾪ⶠⷎ槊Ҹ㞾弔㩡⏜⎦匉 䠓患␸坴␠Ҹ θ⿇橮楽啫ҷ壵ҷ㛗㤫㢃ℂҸ 䚷㹤䚷捞處ㆶ″⏜ᾏ厂‛⶞㟑㢜ᾏ両Ҹ 䐈⎴㕟挡處ᾏ㲰ᾏ両虇⒎弔懝蘼ᾘ⪸ㄛ╾⌜㢜ᾏ両Ҹġ 呴⎉䖍槊俐⑒弆㎥῔⑒ᾜ㺸冔╾檁㽋朚㷃孲ῚҸ 䐈㴙㉔㹐處⬑㢜䚷汧姏⩢☛乥ⷎ䝔Ὶ嬎坴虇⡯►㢘㐠 ⏅ㆶ㌍䠓㎟₌虇㢜䚷㪜䏸⇘♴ᾏ両虇㊮孉ᾜ䖕㊂Ҹ屚 㝋ĵĹ⶞㟑ㄛ㢜䚷䲻‛両虇㛗㤫ㅔℂҸ⬑汧烰㎥栌䞎 ⡃捜΅屚㝋ĵĹ⶞㟑ㄛ㢜䚷䲻‛両Ҹ

䛆⁉ĵı㴁⁴ㄛ虇⡯亿剭仓俣⨭䚮憯㎟⏜⎦匉勺勈虇䠋 䈝⶝厃㔡ⷎ⡿桲ҷ槊ⷎҷ䝋䝪ҷㆶ␮劌ダҷ剛䝪ʫʫ

ዯḠዯᑿᙬዯ፸ᗣᑿᛵᙨ᏷᠖ᑺᓛᚑ↾ᬒᖮ➳ġ ᓑᡁዾᅗᵋ፣᠐Ầᝃ❱ᗄᎎᖿ፻፬ᒬ⃩᜸Ẃᅙ

ᡱ᫓᏷ᕂ♔ỔፊᎽġŖŔġŏłŕŖœłōġʼnņœŃġŊŏńį ŸŸŸįŶŴũŦųţIJĹĺįŤŰŮ ŕŦŭᅝĸIJĹĮĸĴķĮĴĺķĹġġġŇŢŹᅝĸIJĹĮĵIJĴĮĶĸĴĸġ ņĮŎŢŪŭᅝŶŴũŦųţIJĹ壟ŢũŰŰįŤŰŮ

ᜪ጑ᒚᾢᅟ θ亣㪜䏸㕟䋘虇䊰₊⃤⏾⃫䚷Ҹ θ䊰坴䏸㔡㜴ҷ、㚍ġġ ĩ厖乥ⷎ䝔虇汧姏⩢坴ᾜ姬䰐Ī θ儝⢚ŇŅł㰱毦䊰㵡ㆶ虇ⴘㅒ㢜䚷Ҹ ŇŅłġœŦŨŪŴŵųŢŵŪŰůġŏŰįIJijıĸĵıĸĶĵķ ╿䇲▓⪶挺柱卷〙寵毦㎟␮䔖汧懣ĺIJĦ ␮㛗處䚷㝋⏜⎦匉勺⪶刴⪶ҷ䠋䈝イ弆䠓ⷎ槊ҷġ ⷎㆴҷⷎᾜ䡰ҷ勿匬指恮ҷ㝸㺸ҷ⪱戉䳘䝖Ҹ ⃤㟑⇫坴處ᾘ↚䟑䮚ġĩĴ↚㢗ㄛ虇ĺ䚅坴ĪҸ㢏⪩ķ↚ 㢗虇IJĹ䚅坴Ҹ嬥〃烰虇怺汣䑏㹐军⴩Ҹ 䚷㹤䚷捞處╲㢜Ҹ㵞㝴㝸㟩▓ᾏ両虇⌀‛両Ҹ 㹷㊞處䰉匈㢜䚷Ҹĩ橾⏜ᾏ⶞㟑虇橾ㄛ‛⶞㟑Ī θㅯ⵵槶ⴱ⾁慠㜇喻⁉Ҹ岬岬▓⃜䠓㚾㒐Ҹ

Improved Formula 20 Soft Gels ⚽⊈處ĥĵıİ䚅İijı両ġ ĥIJijıİĴ䚅İᾏ㢗捞

ᓑῒḈġ ĩ儝⢚⢚⋶Ī

伢摆⛕處妁哘⥝╒哇〦ᾘ坸⾑⾑ㅆ榢姦俌〦╙䇲Ⓩ▓⎕〦ġĩĵIJĶĪġĺĹķĮIJĹĹĹ ġ ġ ġ ġ 厙捠⸀Ⅼ⇴乍♐ᾼㅒġĩĵIJĶĪġĴķijĮĹĹĺĺᅘĩĵıĹĪġĵĶIJĮĺĹIJķġ ġ ġ ġ ġ 儝⢚⪶澈幎㞢⋻▇ŐŢŬŭŢůťġĩĺijĶĪġĴijĴĮĹĹĺĺ ġ ġ ġ ġ う儲╒哇嗾姛ᾘ坸⾑㝴嗌ⓏġĩĵIJĶĪġķķĵĮĴĶIJıġġ ġ ġ ġ ġ ŎŪŭűŪŵŢŴ捠巆Ⅼ⇴ġĩĵıĹĪġĵĶķĮıijIJIJġġġᾥ䛛㢇⷏ġĩĵIJĶĪġĴĺĸĮĹĵĸĴ ġ ġ ġ ġ ŔŢůġŋŰŴŦĻġŏŢŵŶųŦġŔũŰűᅳĵıĹᅴĹĶĺĮĴIJĴĴġġĺĺ⇴うᾥ䛛ġĩĵıĹĪġĶıķĮııķĹ


Q67

ᨆᾭℚ┒⅃

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

Ḷ፬ዯᗩ

ōŊŇņġŔŕŚōņ

1

ᾏ剥ᾏ䞵 ⋸↚⬂⳸ ⣟⾃⩺虇 䣋䠽♹⋡ 剥⬂⳸⛞ ⇩䠓虚ӂ 䞵⬂⳸處 Ӂ⃯䠓桨 䞵⬂⳸尹 處Ӂ⪸䚮 䠓 Ҹ ӂ 㔴嗦䞵⬂ ⳸毩宬⢿ ‽ 蘼 ġӂ ⛞處Ӂ⃯ 䠓桨ᾚ⾃ ♹⋡⇩䠓 剥⬂⳸ㄗ 虚䢮䂑 㽰⴩⢿尹 處Ӂ▒刘 2 憐䠓Ҹӂ 冐⾺處Ӂ 䕼朆虇䖍 ⢷岪屁㢻 䕼朆處Ӂ 䲻」榐― ❾虇ĴĶ▶ 虚ӂ 蘼ӂ 冐⾺處Ӂ ⏾䕼朆⃯ 尹◱虚ӂ ⏾䕼朆處 ӁĴķҸӂ 冐⾺處Ӂ ⴇ兡⭣♰ Ҹӂ ⴇ兡⭣♰ 處ӁĴĵ虚 ӂ 冐⾺處Ӂ 抌ᾜ尜䢮 虇㎠⢷岪 ╊Ҹӂ 寵┆虇⃯ ↠冊㢇〈 ➪虚䂍⎉ 3 冐⾺處 Ӂ抌㞾 ᾏ ◱虚ӂ ↚冐⾺ 㛨䠓虇 䉉䚩灋 ⁉ⵅⷀ ⶞㞝處Ӂ ⴇㄦ⬌ ⡯䉉ᾜ㞾 ᾏ↚䏅㵜 冐⾺處Ӂ 䚮䠓Ҹӂ 䂍⎉╊蘼 ӂ

ᨆᾭℚ┒⅃ ☬ᨆ᱕᱕ 1

概㮑⇫ᾚ匂㳴 彾懝⋻⢡虇朷墫刌⎿― ⶞瀦☛朷墫ᾏ弆憪姦虇 㢪 ⢡⋶Ҹ 㢪■ 虚ӂ ⶞瀦⛞處Ӂ㆝灋ᾜ廿⛵ ⵂㆤ蘼ӂ ΅㢒崙冐虇ㅒ婞㊮孉⬌ ㎠↠ ㊂⎿ 朷墫尹處Ӂᾏ 䠓⛙蘼ӂ 㴊╊ 崙冐 俌㢒 䚩灋虇⁉ 䋅ㄛ⶞瀦ⴘ㋿⬈處Ӂㆤ ↠⁴ㄛ劌ⴇ㢒 ⧃厭䢚弆ℕ⬌桲⛙蘼㎠ 朷墫處Ӂᾜ㞾虇戲‪ひ ➪ ➪蘼ӂ

2

⶞䔚ⵅ婞嬐噚㏎ⳟ

᮶┒⅃

Ӂ╴ ӂҸ 虄 ⁴慺ℎ⌅ ᾏ䮽䚷ℕ㙿惘奉企捧 Ķį奉企⎏虃奉企⎏㞾 䉉Ӂ 㛈 宏䯀 嬎㝈 㟘巺 ☛柬 ⷀ⃜ 䠓⽴ ⌆虇 ※㺴 ⌏泾 ⳟӂ 虇 Ӂ弆 䯀䉉 㿥⒦ 䳘⢿ 撟ӂ 虇㷮 嬎ҷ ⴘㅌ ҷ☛ 䉉Ӂ 㝚 Ⓩ䯀 孡⢿ ӂ虇 朆ᾘ ᾼ嬎 扷⢿ Ⓩ䯀 䉉Ӂ 㛈⎏ 明ӂ Ҹ虄

冐杕處Ӂ䩩㆝灋干

䠓虚ӂ 蘼ӂ ⪩ⶠ虚弙⪩弙ⅎ⴫ 冐杕䳣處Ӂ䢚⃯嬐 㳱蘼ӂ 䉉 幊 ⋜ Ӂ仵㎠婬⎿ ⶞䔚㊂―ᾏᾚ尹處

3

ᲂ᫶ ᅙġ IJįᤲ 䞍ᨬ ጆ⃿ ᅗጌ ᨬẸ ᅳᏞ ዯᑯ ⅃ᅴ Ꮮዯ ᑯ⅃ ᅴ ijį᥆ ᑊᒚ ᔈᰄ ᰄ፞ ġᅳ ጰᑗ ᅙġ ᅳᏞ ዯᑛ ᅴ ⋊᳍ ᅗ᝸ ĴįᏁ ᑆᏸ ዾ፣ ዯᑛ ᅴ ĵįᐿ Ꮤዯ ᛸᎴ ġᅙ ᅳᏞ ῆ᭡ ◓ ␱✷ ↳ᑺ ጙጟ ᅗ᏷ ᗔẨ ᅗᜳ Ꮏዼ ᛦጌ Ķįᬙ ጰፎ ġᅳ Ꮮዯ ጤᗤ ᅴ ℜᅗ ጟ✷ ∖䞍 ᖬዯ ⋥ᅙ 答案 ㊞䉉 㓤湴 䠓佁 Ҹ虄 IJį朏 IJį ╾儔 桏虃 Ӂ儔 ӂ┮ ӂ虖 ⪸ ⎴孲 䉉Ӂ ⣟䠓 ⃜僽 ㄗ⃝ ijį⃜ ij ⓠ宏 汧虃 Ӂ⃜ ⓠӂ 宏汧 ӂҸ 虄 䰉ㄗ 汧虇 Ӂ凙 ⪸ӂ │Ӂ 孲䉉 ⬌ӂ虖Ӂ␲ӂ⳦╾㑕 ᾜ Ӂ Ĵį␲虃Ӂ␲ӂ虇㊞䉉 Ӂⶠ ␪ӂ Ҹ虄 ╊㔘虇檧ᾚ ⽵戙䠓Ӂᾏ䢃ӂ ĵį╴虃Ӂ■ӂ⳦

虇╊䩩は幆䩩虇⛞

1

2

3

Ӂ㎠⬌檙❝虚ӂ 䔸㏚㯮虇⬂╚⛞處 ᾏ⪸䛆╚恉⢷〙ᾙ ӂ 䛆╚尹處Ӂ⬌檙Ҹ 虚ӂ 尹尹㎠㆝灋⬌檙― Ӂ 處 ㊞ 䂎 ᾜ 戓 ⬂╚ ⋘ 朆 匧 蘼 ġӂ 處Ӂ▒䠓ᾜ⪩虇戓 䛆╚ᾜ␯ㆬ亱䠓尹

ᨆጕᬈḶ 冐⯕處Ӂ嬹 ㊪䠓虇㎠怺 㣟⬌❝虚ӂ 冐⋻處Ӂ嬐 ⷐ到㢘ⷐ到 虇嬐勿㢘勿 㢘匎Ҹӂ 虇嬐劇㢘

劇虇嬐匎 冐⯕處Ӂ䢮 䠓虚ӂ 冐⋻處Ӂ⃯ 憨ᾜぱ尀➪ 虇⁉汣⦉㢻 仟㭚尿㸡㢘 虚ӂ 冐⾺㞾↚⋘ 榼虇㢘ᾏ㲰 ᾙ屁虇⁥尹 㞾㳲㬄虇▂ 處Ӂ⬑㤫㎠ ㏚㞾帯㬄虇 䠓⽵㏚ 桨㏚䢇㕰㢒 ⬑⃤虚ӂ ⶞㞝處Ӂ冐 ⾺虇⃯勵㵋 ⷀ ‽―Ҹӂ 冐⾺處Ӂ⃯ 戓ᾜ卹孉灭 䂍⎉╊虚蘼 ӂ 冐⋻⪫婞䏨 䝋虇䝋䠓╦ ᾜ―虇⚋⚋ 䣰ᾜ嗦虇㐙 ⚶⚶䠓虇冊 冐⯕◄挡― ℕ嬕╊ Ҹ 冐⯕冊↚怺 剛⶜嗦冐⋻ 虇 ㅒ䝋䠓尹處 ᾜㄦ⃯╦價 Ӂ冐⋻虇㎠ 䠓㮲ⳟ虇䢚 㢏䢚 ㄦ㎠⬌ㅒ䝋 も䣰▶蘼ӂ 虇嬐ᾜ䋅虇 ⃯卹⾀╊ⴱ


Q68

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᨆᖾ▶῔

᭬ᨊ⏏′ 㢪亚厗➕㟑虇΅凾㊂⎿ᾥ䛛ᾙ㸡㢘 㷇῔ᾜ崙䠓‚虇儝瀦䠓拡㾵虇㢘ᾏ⪸䱮 䋅㢒崙㎟䡉亚虇⃕⋸冔䠓ᾜ▛虇㢘╾劌 㞾拡㾵䛀䏅㵜戉≂军ℕ虇军䡉亚┊㞾娺 ⳟ⬂㶲⎉ℕ䠓Ҹ 寀⪩㜿姲㜨ҷ㢜檍抌テ屎ᾜ䡉ᾜ侽 ⋜䍨虇⚾㢘⁉↠単ᾙ䠓䠽匩ℚ⪥Ҹ棱⶜ 㴁㢗䠓⍛戁虇寀⪩⁉抌㣮㏚䊰䳥ㄦ㢪亚 厗➕Ҹ 㟑朢Ὶ䫭卹⁴䉉ᾏ↚坬姢ⵅ虇㐙⁉ ↠䠓単䜅弆䛺⾒虇㯺㯺川川⢿崢⁉↠単 棱撾伫媖桫弆ℕҸ 〃懝⡪ⓐ虇䣋䠽朚⭚㔘ᾚℕ虇䠽 匩䃇䃇䡉弆ℕ虇桨ᾚ⾃虇灠㜠ҷ桏㜠灭 佃⢷亚彾Ὶ朢虇䢃孉✙ᾜ⬨虇弤ㅺㄦ㊂ 愵㹤ㆴ㛠虇⇩単ҷ㗌棱梫虇㛗㤫㋱虇㑘 䠽ҷ儝ⵈ虇⃋῝╗戓㸡⎿㟑↨虇㝸䥴懢

⃫冔䶰⁚

㍘封柁㈲㝋㢹䋅虇≞㥟㞮ᾏ㮲虇ㄭℕᾜ ㄽ䲠虇ᾜ㛱㢘姷㉔虇ᾜ䡉䢘ҷᾜ棁烡虇 㙩尹╾⁴㾪ⶠ亚彾Ҹ ⌅⵵΅ᾜ䢮䥴懢䡉亚㞾㆝灋ℕ䠓虇 㢘⁉尹㞾㡻⪹栌ⷀ㢒㢘虇⁴⏜⇩並⽴䠓 ⁉㡬㡻⢷⪹栌ᾚ虇冐㟑ᾏツ単巰⢿⢥虇 ⬑⁙ᾜ梏⢷⪹栌ᾚ⽴⃫虇⁜䋅亚彾╱ 䚮虇単戓㞾≞㸡㢘㜃䖕懝䠓〙ҷ㸡䍨䠓 姲㢜ᾏ㮲Ҹ 军䡉亚⬌≞戓㢒䚮⳸ⳟᾏ㮲虇㾀㾀 䠓ᾏ㨬㝐戙虇ㄏㄏ㑥⋡⿅⬂去⢿㢘⬌」 㨬⶞䠓虇ⶳ⌅㞾䣋䣪㝐䠓泩ⷍ亚虇䶰䢃 㞾ᾏ↚ⵅ㝞朆》㢘〞⢿㔡嗦虇弤余㐙䣋 数㏃ᾙ虇䢚䢚劌懽⃞⪩ⶠҸ ġ 㢪亚厗➕㟑虇΅凾㊂⎿ᾥ䛛ᾙ㸡㢘 㷇῔ᾜ崙䠓‚虇儝瀦䠓拡㾵虇㢘ᾏ⪸䱮 䋅㢒崙㎟䡉亚虇⃕⋸冔䠓ᾜ▛虇㢘╾劌

◂䕁䗳虇嬎㺚㜖ⴇ䨸⩺虇㼆⪥啾㜖⬂⃫ⵅⓣ㢒䲻 ⓐⷕ㢒朆虇㢍䔁㼆⪥啾㜖嗦慿欥䓝虇儝⢚ᾼ㜖㢇 㠱摆㔡姛㬫䲻ᾏ▜虇㞮⺅㝴⧀⶗㲓⃫ⵅ‛ⓐ〃虇 ⒦␯⽭⒦ᾏ⬂㦰╚㢒␄㢒䖕‚朆虇㢍Ὴ㒐儝⢚梊 嬥╿ŌŕŔŇ䵏䡽Ŝ㜖⒥灊愲䍨Ş㬄╦㳰慝Ҹ

㞾拡㾵䛀䏅㵜戉≂军ℕ虇军䡉亚┊㞾娺 ⳟ⬂㶲⎉ℕ䠓Ҹ΅⡯㳳㊂⎿⶞⶞䠓⳸ⳟ ⛞ⱌⱌ䉉⁏灋単ᾙ㢘ᾏ㨬㨬䠓佩虇ⱌⱌ 㸡⬌㶲⢿⡭䳣處Ӂ戓ᾜ㞾⃯ᾜῥ虇㐙ⱌ ⱌ㶲䠓Ģӂ ġ ⳸ⳟ䠓⡭䳣⁳⁉⠖ᾏ徂處Ӂ戲⭂ᾏ ⴩㵣㎠㢃ᾜῥ虇⭂䢚䫥䏅䫥㵜䠓単ᾙ䠓 䡉亚㢃㾀㢃⪩Ģӂ ġ 䋸㊀㟑虇╾劌ᾏ⪫Ὶ朢䂎榼䠌汽虇 军䉉―ㆤ㢘䡉亚虇㞾▵΅㢒㊐⎉䂎単亚 彾蘦ᾜ⋜⿇⶜嗦数ⳟ㰱嬥虇⬌⾛㢪憨ᾏ 㨬㞾≞⶞㟑↨䣰哘噕䣰⎉ℕ䠓⓿ⳟ虇䂎 単䠓俣亚ᾜ㞾䡉亚虇΅䠋䖍₊⃤ᾏ㨬亚 彾虇⬑㤫⢷単ᾙ䛨↚⡪⶞㟑ᾜ㛲虇ⷀ㞾

㷇懯ᾜ㢒㛲╊䠓䡉亚―蘧 ġ 䯜㬄䢚㹤䠓⁉尜䉉封㐙䡉亚䢚㎟ 㞾㠉㋶䠓巰ㅄ虇ᾜ㞾欻烡ㄡ⨭⢿埪朆」 㴁虇军㞾≞㏚樷䗃䠓単䠽ᾙ虇ᾏ㑘ᾏ㘉 Ὶ朢ⷀ栯坞嗦㠉㋶Ҹ ⃕䜅⎴⁉㕟╙Ӂ㎠⢷⃯単ᾙ䢚⎿― ⁐㋗ҷ㠉㋶ҷ⑖㛱ҷ␪捞蘧ӂ䜅‚冔⁜ ᾜ⋜嬐⛞處Ӂ⃯㞾㆝灋䢚䠓蘦ӂ⬑㤫⡭ 䳣䠓⁉尹䠓㞾處Ӂ㎠ㄭ⃯単ᾙᾏ㔡㔡⳦ 婰姛朢崏⎉ℕ䠓蘧ӂ刌䠓⁉戓㞾冐⪶ᾜ ╦䚷Ҹ ġ ΅寀㞾憒΅憒ᾜ―虇㎠↠㞾䡉⾃⾃ ⢿娺䚮⎉ℕ虇΅ㄦ䡉⾃⾃⢿⡭╊蘧

ᒆዯὼ ᨧ႒ᔟᦓ₸Ꮊᑪ᪰ቱྃ∪ඩሀᐰདྷႣႹඩ⁠བᒊᩜ℃࿇ඩᆸᔷ࿇཭ᅗ჌ᘵᲪ჌ ᗅጥ℃ᔷᗘၢ࿬ඩཕ⊡ဧᔞბ࿸᧜ණ

䚧 䳜 㦎 娹 㜠 檔 䝲 刘 㿾

〃⏜虇⾁㛔▜⧀⁉㣝㏜垊⋓Ὶ⚁❲㣝⋘冏ᾥ⋓虃朆悸㏁✩䉉 Ӂ欨㾾俌䖕ӂ虄⢷␯㒎⪶仟⯩虇⡭㾾婫愵⯩ⵃ虇㏜垊⋓ᾏ儳悒䮣䌮 䠓冐╚虇䠕╦戏屚虇▛⾼㢘▜⧀⁉嚰憱䛁ₘ⋆ҷ佩㒾䖒ₘ⋆ҷ㾾仂 灒㧑ₘ⋆ҷ▜挺峩ⶅ掭柱朆䳘虇冐╚䢇憱虇屖䲠䚩㳰虇ⶳ⌅㞾Ӂ㏜ ⱑӂ嬥㳳悸冐⁉䉉㏜垊⋓䚮⏜厂″冐╚虇桥⢷Ὴ㒐⯩䬽䠍ㅨᾼ虇‵ 槊槊弙⾼⏜ℕ㵆⑳㳍ㄔ虇㢃㾊ㄋ㳳Ὶ朢䅒┩╚屋虇⾼朢ㄋ㳳㢃␯岨 ㇼ‡㛻虇䆿䂺䣏㾀㗾㶲㶪蘼 ⡯䉉㢘峩柱朆☛嗵䳘兡挺䠓⁉▛〶虇䜅䋅㝋㎆厙履⁙Ὶ檧虇㼘 ╙㝋冐⁉Ⅼ⇴⛞槛Ҹᾏ■⇴屖䠓Ӂ䛁ⳇӂ虃嚰憱䛁⪺⁉虇冐╚䠕⁴ 㳳䢇䯀虄虇⬈欥⋗⛞嗵虇㞾▵孉ㄦ⬈ⵈ⋘䋴䠋虚⬈ᾜ⋗㕟虇嗵΅㸡 㢘䛨㊞㳳灭虇憨㟑虇㏜䠋孉Ӂ䛁ⳇӂ䩉⵵〃悤―ㄗ⪩Ҹⵈ帛悒⏜巟 匃虇嗵䜅䋅样☛⡭䳣㞾Ӂ梅厜ᾜ▛ӂ虇Ӂ棩ӂ―ㄦ⪩Ҹ ╾㞾Ӂ㧑╣ӂ㕡╲䲠岣⬈虇䡪婬弃ⵃ虇⎿儝ⵈ柱Ӂ㏽棩ӂᾏ 䛹虇䜅䋅ⵈ⋘䋴䠋虇⡭ⵅ㺦単Ὶㄛ虇㸡㢘Ӂ䇿㷃ӂ虇寵⛞棩ㄦ」 寀虚Ӂ䛁ⳇӂ⡭㍘㸡㢘⒥⬬㏜弃ⵃ虇╹㞾ㄹℚ䰎䣏ᾏ₅悒䉉⋘洽䠓 姲㢜ⅎ䴦虇᾵㑜㑜㝐⣟䠓Ӂ䛁╣ӂ㏚卑虇⡠⁥⃫峘Ҹ样䣏⬈╗㒖䣏 Ӂ䛁╣ӂ䠓単焟虇⛞⢷〶▓冐╚處Ӂ屚䢚⁥単ᾙ䠓灠㜠☛冐⁉䝲㞾 ⪩―虇戓㞾㾪ⶠ―虚ӂ 憨㟑虇▓⁉㏜惘䮊䡽㮨虇亪亪㹷嬥䣏Ӂ䛁╣ӂ䠓単ⳣ虇䮜㳖ᾏ 㢒虇⪶ⵅ㏜⁴毩宬䠓尭㶲虇崩㳝Ӂ䛁╣ӂ単ᾙ䠓灠㜠☛冐⁉䝲䩉⵵ 㾪ⶠ―ㄗ⪩虇军ᾣ単焟ㄽㄽ勈五虇㢃㾊ⵈ⋘䋴䠋虇㸡㢘ᾏ灭⋡⤑㠽 䠓䫭㋚ҸӁ䛁╣ӂ戓⦕䣏䲠ⵈ虇ㄦ㊞⢿⃇⎉ᾏ桨㏚剛㚉⢷㧛棱ᾙ虇 ◙䥴▓⁉虇⁥㏚剛ᾙ䠓冐⁉㜠伢⾁㼗憏懝ⓙ―虇戓䚷㏚㒖䣏⏸檧䠓 灠㜠虇尹ⴒ卹⑤媹吁惘㽰―虇ᾣ㢘╾劌個倛㼗憏䠓Ҹ ▓⁉憨㟑㏜㳲吁亪⛞Ӂ䛁╣ӂ⪺⯵㆝灋㮲歟槞㢘姢虚⏪㏜Ӂ㧑 ╣ӂ⶜Ӂ䛁ⳇӂ䲠岣䠓ᾏ幅虇」῝ℎӁ䛁ⳇӂ冐㎆ᾜ汧厗虇军⁙▓ ⁉■↕冐䠓ᾏ媡虇榢ℎӁ䛁ⳇӂ䢘橪吁厭⢿䲠☹☹䳣懢處Ӂ㎠⾁ ⋼ⓐ⋺㴁―虇䛁╣΅ᾒⓐ⋺㴁―虇屖䚩灋歟槞㢘姢虚╹ᾜ懝䛁╣ㄭ

⧀亨䠓⏾⎙虇䢚⎿―ᾏ⏖⁚仈╊㜠䝲䠓橮䟑㝈虇⁥╺㎠寵▒䢚䢚Ҹ ㎠嬚ⴒㄗ䶰✽虇╹㞾五城嚣虃䚧䳜虄ᾏ㜳虇㦎檔ᾘ↚虇䞵巻刘⡪ ᾰ虇栂䠽ᾏ撱虇䌁㿾栣⪸▒ᾏ㲰虇䜅⃫灭ㅒℕ寵▒Ҹ ┮㢻ᾜ䖕㢒ⴒ㞾▵㢘㛗虇㆝䥴ᾘ↚㢗ㄛ虇䛁╣䰐䋅尹㎠単ᾙ䠓 㾉⛰吁灠㜠憏㽷―Ҹ㎠憲ㅨ䚷数ⳟᾏ䋶虇㤫䋅単ᾙ䠓㟵㶲憏╊―虇 ⬌≞军⁙ᾏ㮲‍㽷虇⌜⡭榼䛨ㅒ⵮䢚䛁╣虇⁥樃氷ᾙ䠓⋸⧙灠㜠΅ 㼗憏―虇╗⦆䣏⁥桨㏚亿䢚虇⁥⋸㏚䠓冐⁉䝲΅㾪憏懝ⓙ虇憨㏜䢇 ⅰ⧀亨⁚仈䠓橮䟑㝈㢘㛗Ҹ 䖍⢷㎠↕戓個倛栣⪸▒䣏ⴒҸ㎠㏏⁴嬐㷑⪶ⵅ䢚䢚㎠☛䛁╣䠓 単ᾙ灠㜠☛冐⁉䝲㞾▵㼗憏虇䡽䠓㞾⛞⛞⋸⃜⪶⪺虃䚷㏚㒖䣏嗵☛ 峩柱朆虄虇䉉䚩灋䚧䳜☛㦎檔╾⁴㼗憏単ᾙ䠓灠㜠☛冐⁉䝲虚ӂ ⬈憨㮲䠓䒬䋅ᾏ⛞虇ℎ嗵☛峩柱朆棱棱䢇孆虇㸘灧―ᾏ㢒Ҹㄛ ℕ虇嗵╹⬌ⷀ姷棱仵⬈孲捚處Ӂ㙩䖍⁲坴䖕⎕㤟虇䚧䳜►㢘似䚮亯 ŃĴ䠓㎟⎕ㄗ汧虇㢘柁㹊䟸䠽䝔䠓⃫䚷虇军ᾣ䚧䳜ᾼ䠓㤫匯䏸幹虇╾ 厖㷭仟▗虇ㄭ军ℎ⁉汣⋶㢘ⵂ䠓㷭㎟⎕ㄦ⁴㼗柳Ҹ冐⁉䝲☛䟸䠽䝔 䢇䳘虇単ᾙ䠓灠㜠㞾⁉汣㢘ⵂ䠓㷃搏幹虃│㷭虄憯㎟虇▒䚧䳜劌㼗 柳灠㜠☛冐⁉䝲虇ㄗ╾劌☛慠⁲⬂ㆶ✫檁䚧䳜㷐䚷⁴檙槞儝ⵈ䠓ㆶ 幹槭⃋Ҹ 厂㝋㦎檔虇䖍⁲坴䖕╹⎕㤟ⴒ►掲㎟⎕ㄗ汧Ҹ㡻‍䠓㦎檔虇㵣 㜿洽䠓㦎ⳟ►㢘䠓乥⎕☛塚䠌幹㎟⎕悒汧Ҹ军㣝㟑䕜嗦䠓ҿ㢻哘佁 䡽Ӏ⏖╹尹ⴒ處Ӄ☂䚧军㶲。虇ㆶ䄏军劌㛅虇㛔㢘⇴勍ҷ䄏匇ҷ㹊 ➌ҷ㳱姏Ὶ␮Ҹӄ╜军㸡㢘㜖䔊尹㞝虇㦎檔⶜䠽匩䠓䞏㜠☛应䚮䏸 㢘㼗柳䠓␮䚷Ҹ憨⏖橮䟑㝈懚䚷㦎檔ℕ㹊䟑㜠䝲䠓⃫䚷⃤⢷虚屚㇤ 嗵ⳳ柚⵰凭虇䊰㹤孲捚―Ҹӂ ▛⾼岇⃜朆悸刌―抌灭榼姷䫉㔴亜Ҹ嗵☛峩柱朆憨㏜⬑捚捜 帯虇㠦✫⑘テ㜆姜⧭帻虇ᾜ厃仵Ӂ䛁ⳇӂġ 憨㮲䠓⋻朚寱⛞军Ӂ冒 弆ӂ―Ҹ㢏ㄛ虇Ӂ䛁╣ӂₘ⋆戓テ屎虇Ӂ䚧䳜㦎檔刘㿾ӂ䩉劌㼗憏 単ᾙ䠓㟵㜠☛冐⁉䝲Ҹ⢷〶䠓朆冔΅姷䫉槧㊞寵㢜Ҹ


Q69

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼

ᣉᎁዺᗷ

Ꮆᾄᗔ῅ጰᮒġ ἡ፬ᙹᖹᦟ ᑳ▶ᚣᒯ៦឴ᑑዷᛵẨᑗᅗᑺ ᗈዷᑳ▶Ꮆᾄᅗᑺᗈዷᑳ▶Ᏻ⌸ᅜ ᑳ▶Ꮅ᎔ᱳᓓᬧ⍝ᅗẺᑳ▶ᛵዷ⁝ ᒢጥᙰᑳ▶ᛵ᱑⚎ᚣᒯᅗᱣỒᑺ឴ ᮥዹᛵⒹᾢᅙᓄ៦឴ᑑዷጰ᛹῔ᅗ ᑳ▶ጌᑺᎵᨬᶳᬢᬉᗔ⃢ᬟᅙ፤ᗥ ៦ᗔ῅ጰᮒᅗᙬᙹᖹᦟ╯Ṛ᜴᥉ᅙ

ᑙ 㤫ᾏㅒ㊂⇩㛅坞虇㢏⬌㞾⪩㛅坞㢘 ⎸㝋卹⾀‣姛䠓╳嗲䉉⬌虇憨㮲⶜ 卹⾀懚⑱㢘⎸虖⇖⬑ᾏ↚⁉☌㧋ㅛ⢮虇 戲ⷀᾜ劌㛅坞䚆⟷䳘㤀嬎Ҹ⌅⵵╳嗲㛅 坞΅ᾜ㞾⪶ⵅ抌懸▗㖭虇⬑㤫⋺⳦ᾼㅛ ⓿㞮虇ⷀᾜ懸▗㖭㛅坞虇ᾏ去㞾⓿㞮䉉 䚷虇⋺⳦婞棱⿅啾噚虇⿅⪹㬄幃⁉䠓 ⁉虇㏜懸▗㛅坞╳嗲╳䔸Ҹ ⢷╳嗲ᾼ㢘‪㤀嬎㶲⧃㞾㢘㟑朢㵄 䠓虇⢷╳㟑㞾㞉Ὴ⁉䠓虇⃕样嗦㟑朢㔷 䮊ⷀ崙㎟懝㶲䏸♐―虇⪶ⵅ╾嬚⎿㢘ㄗ ⪩ⵛ⛕╙懣ⴧ幃⁉虇幆―㥟₅╳嗲╳䔸 ⡭ⵅㄛ虇ⷀ朚⭚ᾜ榕⎸虇怺汣ҷ⽴⃫ҷ 䚩厂ⵅ〼虇䬜‚ᾜ㝆虇䝔䝪ᾜ㝆虇ⷀ㞾 ╦憨↚╳嗲╳䔸懚㶲䠓㞉姿㄀榎Ҹ尹䠌 ―虇ⷀ㞾ʥ懝㶲―ʦ虇憨↚㟑↨ⷀ╹劌 䢚虇劌⃫㚉宼ᾏ⴩ᾜ劌㏃⢷怺ᾙ㎥㛍⢷ 却ⴳ婞虇㞾⪶ㅛҸ 坬姢♐㎥╳嗲䠓㛅坞㢏⬌ℕ彾⎕

ⷚ⪥㡻⪹栌᾵㹍⪫朢䚧棁虇⁴ⅎⶖ戹棗 比柳虇Ὶㄛ⌜䚷五亨㎥五⾒⒔弆ℕ虇䋅 ㄛ屚懁ⵅ㚉檍虇⏖悒劌。ⴘ虇▵⏖╾劌 㢒⿅ℕㄗ⪩䝔䝪Ҹ㢏⬌ᾜ嬐㛅坞厖卹⾀ 䚮別䢇姬䠓䏸♐虇⬑㤫✫㊪䠓尀虇ら峿 ⪩㛍⢷䡡ⳟ婞䉉⬌Ҹ ⬑㤫㛅坞―╳⌄⟷虇⏖㢃㍘封㹷㊞ ╳⌄⟷㞾▵⿅䋭㶲ҷ㎥㳲㶲Ҹ⬑ⷻ䋭 㶲虇㇟ⵅᾼ㢒⎉姏⋘Ὶ䈌虇㢏⬌㞾⢷㳲 ⓗ㟑⋘虇㐙╳⌄⟷㛍⢷栌⋘ᾚ㡻ᾚ䉉 ⬌虇╲ㆄ⃪埮⁴㼗䋭㶲虇䋅ㄛ伐ᾙ五佩 ⋴ⵅᾼ㚉檍Ҹ 㛅坞╳䔘虇ⓒ喻嬐⶞ㅒ虇╳㟑↨䠓 ⁉ᾏ去抌㢒㐙卹⾀✫㊪䠓䔘檍幋怺⿅ 嗦虇│ℎ㴊ㄛ΅嬐柹嗻Ҹ㏏⁴䔘ᾙ㢒⍬ 凩Ὴ⁉䠓㶲ㇾҸ⬑㤫㈷⏪⬌㞾╳䔘㛅坞 ㊪⬌冔虇ⷀ嬐㹷㊞―虇ⓒ喻ᾜ嬐朆㢮幋 怺㚫⿅Ҹ樷㷃⾺◙尰虇≞搔撱ҷ棱⌆ҷ ⫖䦂䳘䏸₅㙐㢘帯棱劌捞虇ⵈ㞢⿅ℕ┓ Ψ㶲⧃΅⎕㟑朢㵄Ҹ坬姢♐㎥╳嗲䠓㛅坞㢏⬌ℕ彾⎕㞝虇戎⋜㑪戹㶲Ҹġ 幖㜨⢥䏖 懚厖䈌䝔虇䡰捞ᾜ嬐㚉㛍㝋ⵅᾼҸ ╳嗲⬑⃪ⷻ≞Ὶ槭冔虇㍘䐈⎴㹷㊞ 㞝虇▵⏖㛅坞⎿䡫♐虇军ᾣ封坬姢♐㞾 ⶜㝋搔撱虇⬑㤫⃯劌刾⴩戲㞾ⵅ㝞 㴊╊䠓⁉ㅒ㊪Ὶ䏸㟑虇⏖幆坬姢♐䠓⁉ 㞾▵⾁╦⁉K⫘㑫懝Ҹᾏ去╳㍑ᾼ䠓⃪ 㻐 ≂ ᾚ ℕ 䠓 尀 虇 戲 ⷀ 㛍 ㅒ ⪶ 卌 䠓 Ⅼ ⳧ ╾劌㢒↡梘虇乍䫭䚮㻊㢒╦⎿⡿㚍虇㜃 ≞⣖㞾㢘⁉㑫懝虇䚩厂㢘䠓㞾⁥⁉∆ℕ ▶虇戲΅寀戓劌⿅仵⃯槭⃋崆怺䲵䠓⃫ 㝴剰宏‑尭虇乍䫭㇜㉩虇ᾜ䥴㏏㔹Ҹ╳ 干䠓虇戲灋虇㛅坞冔唺▜⌅⬨䠓⿅ℕᾜ 䚷Ҹ⃕⪶ⵅ΅寀抌䥴懢▶虇╳⁲㝈姢⓯ 嗲⪹汧幃冔虇⎖ᾜ嬐㛍㝋⪥棱╦㹷䡽Ὶ ㊞Ὶ‚虇▓⃜ᾜㄦᾜ㹷㊞虇ᾜ␯㹷㊞䠓 ⓫ᾼ焫㵋☛搔撱㞾㢏㢘㛗䠓棗Ⱑ⽴⌆虇 埤虇⡯Ὴ⁉Ὶㅒ㟑㟑䋸㊀⫀䱙虇柳―䠌 尀虇戲㛅坞冔ⵅᾼ㢒桭䐻ᾜ⵶蘼 ⶳ⌅㞾㞝⁲懢㛨䡪姛䠓〃⁲㻐≂ᾚℕ䠓 ⬑㤫㛅坞―⑤䏸槭䠓桤₅⬑冐埝ҷ 搔撱虇╦䢇⾺䌞㥢⾁῔虇㏏⁴ㄏㄏ╾⁴ ⪫⵱橮桲ⴘ⪥虇䛀㝋ㅒ泣⃫⺖虇ㄏㄏ㢒 䓔ⳟҷ冐澈䳘⋖䒪⑤䏸虇㢏⬌㞾⋗㛍⢷ 凩棗Ҹ 㑪ℕ䡫幙ᾙ朏Ҹ

፬ᮿᵗᾦ

᏷ᘒᾦ⃩⑟ᗡጱ፬ጰᏏ᧕ᓑḈ┕᥊ġĮĮ ġġ IJIJ ፸ IJĺ ፶ 䚮☌寵䴰ⲿ⋡ᾼㅒĩōŪŧŦġ ŊŗŇġ ńŦůŵŦųĪⶖ㝋 IJIJ㢗IJĺ㝴ĩ懀⋼ĪᾚⓗijĮĵ灭⢷㯨侲䏍䇲⾑厘愵 ᾜⳤ䝖䠓⋜幊岪〶虇䛀⢚株嗦▜ᾜⳤ䝖⶗ⵅ嗘 侃挺ⴇⓩ⩺ĩŅųįġ ŇųŢůŬġ ŚŦŭŪŢůĪ⌋䚮☌寵䴰ⲿ⋡ ᾼㅒ柱朆Ὴ岪虇⁚仈ᾜⳤ䝖䠓Ὴ嬐┮⡯⁴╙㢏 ⋗懁䠓卹䋅寵䴰ⲿ⋡㐏姢☛䟑㹤虇᾵㔷⎉Ⅼ峘 ㎟␮宗␒虇⍰㞾䲵▗㨬₅冔虇╹嬐ᾜ㎟␮│⋷ 槜憏幊Ҹ㳳⪥虇䖍⧃戓㢘㑌䓝㻊⑤虇〇懚冔╾ 䔁ㄦ⊈⇋ⶖ慠Ķⓒ⋒䠓ᾏ㲰⋜幊卹䋅懀㢮㹊䟑Ҹ 䚮☌寵䴰ⲿ⋡ᾼㅒ䓷␄⁉ㆶ⒥☛↚ㆶ⒥䠓 寵䴰ⲿ⋡䟑㹤虇㔰䚷亣卹䋅䠓㢏㜿寵䴰ⲿ⋡㐏 姢虇ᾜ梏㏢捬▒坴虇㏚姢懝䮚ᾜ䚷灊挘虇㝈㹤 䶰✽虇ⴘ⋷㢘㛗虇ᾜ≔㎟␮䔖汧虇幊䚷΅⃝㝋 ≂伀寵䴰ⲿ⋡䟑㹤䠓䠍⎕Ὶ‣ⓐҸ ĵı㴁䠓㝈⬂⩺㢍⁴卹䋅㝈ゞ⠟寵㎆ⳤ⪩ 〃虇┊戁戁㸡㢘╦ⳤҸ⬈☛⋗䚮屽寱懝⪩ⵅ寵 䴰ⲿ⋡寉㏏虇䛀㝋⬈⾁ⷕ汧烰虇㏏㢘挺⾺抌◙ 寃⬈ㅔ榗⇩≂伀寵䴰ⲿ⋡Ҹ⬈⇩―ᾏ↚懀㢮虇

㵞⪸㢜䚷汧␠捞䠓⏉䅏䚮剁坴䏸虇⪥␯⪸⪸ ㏢⪶␠捞䠓捬␠虇⇩⎉IJı槕剩剝Ҹ⬈ᾏ╲ 㶲䮊㪜―Ĵ槕剩剝虇⃕抌㸡㢘㎟␮嗦〙虇㢃 ⁳⬈桲懝䠓㞾虇⏸檧䠓剩剝΅㸡㢘ᾏ槕⳧ 㻊Ҹ ㄛℕ⬈⢷㢚╚䠓イ圵Ὶᾚ╒␯䚮☌寵䴰 ⲿ⋡ᾼㅒ厘愵䠓ᾜⳤ䝖⋜幊岪〶虇☛嗘侃挺 ⾺専屖屽寱Ὶㄛ虇㸉⴩⇩⋸↚ㄽ⏉䅏寵䴰ⲿ ⋡懀㢮Ҹ⬈⌀ㄦ⎉IJı槕┄㹰虇⇩㎟ij槕幹捞 棭⿇⬌䠓㳲⿇剩剝虇⬈䮊㪜―⌅ᾼᾏ槕虇│ ㎟␮㎆ⳤ虇ᾣ⌜懝ᾏ↚㢗虇ⷀ嬐䜅ⱌⱌ―蘼 䚮☌寵䴰ⲿ⋡ᾼㅒᾜⳤ䝖岪〶䠓㏏㢘 ╒␯冔⣖╾›㢘IJı⎕斧☛嗘侃挺⾺⋜幊屽 寱䠓㯮㢒虇⃕▜槜㢘柟虇屚⊧㝸ᾙ佁⧀▜Ļġ ŸŸŸįŭŪŧŦŪŷŧŤŦůŵŦųįŤŰŮҸ䚮☌寵䴰ⲿ⋡ᾼㅒ ⢿⣏ĴĶııġ ŃŢųųŢůŤŢġ őŢųŬŸŢźĭġ ŔŶŪŵŦġ Ĵııĭġ ŊųŷŪůŦĭġ ńłĺijķıķĭġ 屽寱梊尀ĺĵĺĮĸĹĹĮ IJIJĴĴ


㞮⺅ᾼ㜖梊╿俌㯮650.808.8080 梊╿ひ◙扷䍀佩650.808.8022

chineseradio.com

5000 Shoreline Court, #300, South San Francisco, CA 94080

╞ ⃾ ᏷ ᠖ ! ᥸ ᗩ ⃶ ᬕ

8፶35ጟ᥸ ⃿ጆ⇚∂ Ὑ⅃ łŎIJĵıı

ġ

ġ

㞮㢮ᾏ厂㞮㢮‣ġ

ġ

㟑朢ġ

䵏䡽▜䯀ġ

⋶ⵈġ

Ὴ㒐

㞮㢮⋼ġ

ķŢŮĮĹŢŮġ

䇲Ⓩ挡㟷ġ

欨㾾㜿凭ġ䚮㻊幖宙ġ㜿洽刌ġ

ŋŰūŰġġ➘➘ġġ栂⁴ㅒġġńŪůťźġġŋŢŤŬġġ

ġ

ġ

ġ

ĹŢŮĮĺŢŮġ

㜿凭䢃㘼ⴳġġġġ 㢏㜿㢏ㅺ㜿凭ĭġ帰伢ĭġ汣剁ĭġ㛅刌欥戇ġ

嗘瀦䕁ġ㝈⪸⃠

ĺŢŮĮIJıŢŮġ

䊵灭容屖ġ

⋷䖒䊵灭尀槛ġ䫍Ⓩ⪶⶞‚ġ➘幢容屖ġ

㨐ら摡虃憱㞮㢮⡪虄ġġ

ġ

ġ

ġ

嗘瀦䕁ġ瀴兣桓 攍⇘㜖ġġŋŰūŰġġŗŪůŤŦůŵġġŋŢŤŬŴŰůġ⛺❀

㞮㢮㝴

㦸㞛ġ▇ㄡ⑐ġ嗘瀦䕁ġ㝈⪸⃠ġ xxx/dijoftfsbejp/dpn 佁䱨 㘼㛍乍戇㳛㢁

IJıŢŮĮIJIJŢŮġ

丘企ↀ㮑扷ġ

概㮑⋗摡ġ伢⌇憃榎ġ

IJIJŢŮĮIJijűŮġ

ġ

▒✬䔸㮑ġ䚮㻊䠍䭠ġ

㦸㞛ġ➘➘ġ焜⁣ġ␪㜾ġŗŪŗŪġ⶞垚㤫

IJijűŮĮIJűŮġ

㜿凭䢃㘼ⴳġ

凩䊵䇲Ⓩ㜿凭ġ㛍䣋ᾥ䛛㟑‚ġ

瀴兣桓ġ嗘瀦䕁ġ剰⅙

㞮䕼▛ⴇ㢒

䠋懣⦑

IJűŮĮijűŮġ

㞮⺅㢒ⴱⴳġ

Ⓘ凩ᾼ㾾╿⮪㮑⢗ġ杫㹷䫍Ⓩ䚮㻊ġ

㨐➘㮑

焜⁣!Kjnnz!Jwbo

㣀⌯▛!⺣⩺㟘!䶰ㅦ∠

ijűŮĮĵűŮ

xxx/dijoftfsbejp/dpn佁䱨㘼㛍㢏㜿㻍╿㳛㢁 ⡪〵䰉朢ġ 㛍悤沕䠓概㮑䵏䡽ġ ◂ⴖ㜛

ĵűŮĮĶűŮġ

ĶűŮĮĶĻĴıűŮġ 㜿凭䢃㘼ⴳġ

㟑‚孏⵮ġ

⃨棭ġ㨐䍤⥝ġ梜寯テġ⃤⁐

ĶĻĴıűŮĮķĻIJĶűŮġ ġ

㟩朢㜿凭ġ佁仰䍀灭ġ宧冔憲佩ġ

瀴兣桓ġ◂ⴖ㜛ġ㨐➘㮑ġ㣝人欷

ķĻIJĶűŮĮĸűŮġ 㝴嗌憜懨ġ

幖宙灒㞞ġ㕟䫭挡勵ġㅒ㉔⬌ġ

焜⁣ġ柎ⶅġ泞佉㾔ġₜ⇘㇡ġ◷榛⮐ġ

ġ

ġ

㤦ⅽ㬽ġŗŪŷŪ虃䖕帰䵏䡽憱㞮㢮‛⡪虄

ġ

ĸűŮĮķŢŮ

ŸŸŸįŤũŪůŦŴŦųŢťŪŰįŤŰŮ 佁䱨 㘼㛍乍戇㳛㢁

xxx/!Dijoftfsbejp/dpn!佁䱨㘼㛍ᾜ▛〃⁲㳛㢁

᫓⅃ ŇŎĺķįIJ

ġ

ġ

㞮㢮ᾏ厂㞮㢮‣ġ

ġ

㟑朢ġ

䵏䡽▜䯀ġ

⋶ⵈġ

Ὴ㒐

㞮㢮⋼厂㞮㢮㝴

ĸŢŮĮĹŢŮġ

㝸ⴘ䇲Ⓩġ

㜿凭ҷ帰伢ҷ″憩ҷ㶲巰ҷ䚮㻊幖宙ġ

㿾⍛ġ杫攄

ġ

ġ

䇲Ⓩ尀槛ҷ䚮㻊㠉㋶䔚ҷ咀尭ŅŏłҷŎŪŨŨŪど㏎ҷ梊㄀䭐㏎啫ġ

垖棫ġŅŪŢůŢġħġłŭŦŹġ䏨䏨尭

ĹŢŮĮĺŢŮġ

㟷朢㜿凭ġ

㜿凭ҷ帰伢ҷ汣剁ҷ″憩ҷ㶲巰ġ

㼆兣ġ⪱栌ġ⎀⫤ġ杫攄

ĺŢŮĮIJıŢŮġ

䊵灭容屖ġ

⢚株ġ⋸⹇ġ儝⢚ġ䇲Ⓩ捜嬐㜿凭ġ

IJıŢŮĮIJIJŢŮġ

憨ᾏ䱨虇栌⋘ġ ㄀嬥ġ⮪㮑ġ䭠㐏ġ儝橮ġ⇴うġ

ġ

ġ

IJIJŢŮĮIJijŢŮġ

ㅺ㮑㝈䮚ゞġ

䫍Ⓩ容屖ġ䚮㻊幖宙ġ⑭⽴㹤ġ概㮑儝姢ġ

㠉⵶

ġ

ġ

⋷䖒㻐姛概㮑捠㬫⁚仈ġ

⪱栌ġ杫攄

IJijűŮĮIJijĻĴıűŮġ

ġ

㎟朆䊰䋸㊀ġ欥朆㢒ⴱⴳġ䚮㻊儝橮ⵅġ

垖棫ġ㿾⍛ġ欻╾

ġ

ġ

抌㢒䔸ⵅġ梁䱾䠓亓㢒ġ

棫。ġ⋚ㆰġ⶞⮐

IJijĻĴıűŮĮIJűŮġ

䇲Ⓩ䍀佩ġ

䇲Ⓩ▓姛▓㫼➘幢容屖ġ

帬帬

㼆兣ġ ⪱栌ġ㬆⫤ġ䏨䏨尭

⽵抿▂厜ġ勵䳚ㆴ惘ポġ⋸⹇㄀嬥⁚仈ġ梊㄀䭐㏎啫

ġ

IJűŮĮijűŮġ

ŸŸŸįŤũŪůŦŴŦųŢťŪŰįŤŰŮ佁䱨啾尭㻐姛㳛㢁㲲幭

ġ

ijűŮĮĸűŮġ

ŸŸŸįŤũŪůŦŴŦųŢťŪŰįŤŰŮ佁䱨個倛㘼⎉乍ヸ䵏䡽

ġ

ĸűŮĮIJıűŮ ġ

ŸŸŸįŤũŪůŦŴŦųŢťŪŰįŤŰŮ佁䱨㘼⎉ĸıҷĹıҷĺı〃⁲㳛㢁

ġ

IJıűŮĮijŢŮ ġ

ŸŸŸįŤũŪůŦŴŦųŢťŪŰįŤŰŮ佁䱨捜㘼㝴朢ĺŢŮĮIJűŮ䵏䡽

ġ

ijŢŮĮĸŢŮġ

ŸŸŸįŤũŪůŦŴŦųŢťŪŰįŤŰŮ佁䱨㘼㛍乍戇㳛㢁

BN2511!Ὑ⅃ 乄尭䢃㘼ⴳ䍀佩ĩķĶıĪĹıĹĮĹııı 乄尭䢃㘼ⴳ≂䢮ĩķĶıĪĹıĹĮĹııIJ

㞮㢮ᾏ厂‣ġ ġ 㞮㢮⋼ġ 㞮㢮㝴ġ

ĸĻııŢŮĮijĻııűŮġ ĵĻııűŮĮĸĻııűŮ IJijĻııűŮĮijĻııűŮ IJijĻııűŮĮijĻııűŮ

GN:7/2!᫓⅃ ⢚尭䢃㘼ⴳ䍀佩IJįĹĹĹįĴijĴįĹĹĹĹ ⢚尭䢃㘼ⴳ≂䢮ĩķĶıĪĹıĹĮĹııĺ

ŸŸŸįŤũŪůŦŴŦųŢťŪŰįŤŰŮ 佁䱨㘼㛍乍戇㳛㢁

㞮㢮ᾏ厂⡪ġ 㞮㢮ᾏ厂‣ġ

IJıĻııűŮĮĶĻııŢŮ ĸĻııŢŮĮIJĻııűŮ


Q71

ጤ᪼ỉℎ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼ 㢻䏗⋶ⵈ䛀ⴱ㏅㕟K虇ᾜ⁲姷㢻⧀䱚⧃

ᑀ◘᫵ᤲ⌏᷾ġᠥᬢᛵ᪠ᬌᝉ⌓✬ᨴ

ġ⢥䉉ᾼ挺⾺捬䈇ᾏ孡

ら䱚㝋 IJĺĹĵ 〃䠓␯⽭‣亊ᾼ挺坴 ⪶ⴇ凥⧣⋚泾品寉㏏☛ら䱚㝋 ijııĶ 〃 凥唆嬎寉㏏卹朚㫼⁴ℕ虇寉㏏䉉䇲Ⓩ䠓 ⷔ㶠㕟K≂伀ᾼ挺☛ᾼ嬎挺仟▗挺䟑㢜 ⑨Ҹ寉㏏䠓ℎ☌㞾䉉䝔⁉㕟K㢘㛗䠓㹊 䟑᾵⿺␸⁉↠Ⅼ㒐⇴う虇榟柁䝍䝔Ҹ 㶠䣍䉉⃤戇㙖␯⽭‣亊ᾼ挺坴⪶ⴇ 凥唆嬎寉㏏虚┮⡯⬑ᾚ處 IJҷ杫㎆㈲冔Ҹ㎠↠䠓挺⾺㢒冟ㅒ⢿ ≍刌㈷䠓䝔㉔虇⁴䖕孲㈷䠓⇴う⛞槛☛ 寃㷑Ҹ ijҷ⊹幹䠓挺䟑㢜⑨Ҹ㎠↠寉㏏䉉▓ ↚〃烰㵄䠓䝔⁉虇ㄭⲿ⋡⎿冐〃⁉虇㕟 K⊹幹䠓ᾼ挺☛ᾼ嬎挺仟▗挺䟑㢜⑨Ҹ

Ĵҷ卹䋅䟑㹤ᾼ⢚≂伀挺ⴇ㞾ᾏ䮽伫 ▗ㆶ䠓卹䋅䟑㹤虇⾁伢⢷‭㻁䡪姛―」 ↚ᾥ亏Ҹ㎠↠䠓ᾼ挺⾺憩懝㹊䟑劌⪯䉉 ㈷榟柁䝍䝔ҷⅬ㒐⇴う虇㢘㛗⢿孲㸉㈷ 䠓⪶⪩㜇⇴う⛞槛Ҹ㎠↠㕟Kᾼ挺㹊䟑 㢜⑨㢘處捬䈇ҷᾼ哘坴埤㝈ҷⅬ⇴㒘㗸ҷ 挺ⴇ㶲␮ҷ檁橮䟑㹤Ҹ ĵҷᾼ嬎挺仟▗䟑㹤Ҹ㎠↠䠓ᾼ挺⾺ 㢒厖嬎挺⁴╙⌅⁥挺ⴇ⶗ⵅ憩␪▗⃫虇 ⌀▛⶚㷑㢏ℂ䠓㹊䟑㝈㧗Ҹ Ķҷ。⊈䠓挺䟑㢜⑨Ҹ㎠↠䠓寉㏏ᾜ ≔㞾⪶ⴇ䠓㛨ⴇ宼㝌虇军ᾣ戓劌䉉凥唆 嬎䠓ⷔ㶠㕟K⊹幹䠓挺䟑㢜⑨Ҹ䝔⁉╾ ⁴榟亓ⷀ寉虇΅╾⁴⢷㛨ⴇ朏寉㔴╦㹊 䟑Ҹ㛨ⴇ朏寉䠓挺䟑幊䚷㢘䢇㍘㐧㏲⊹ ㉯Ҹ ķҷ挺姢汧弔䠓⶗ⵅҸ㎠㦰⪩⃜挺⾺ 䛱㫼㝋ᾼ⢚䥴▜䠓ᾼ挺坴⪶ⴇ虇㙐㢘弔 懝 Ĵı 〃䠓挺柱卷〙伢毦Ҹ㏏㢘䠓挺⾺抌 㒐㢘挺⾺⦆䋶Ҹ ĸҷ㎠↠䠓挺䟑䐈吁⒔㑻⁴ᾚ㝈棱處 ㅒ卮䝔ҷ䠽匩䝔ҷ凂烊✘䝔ҷ⋶⎕㹛䝍 䝔ҷ棱扷儝ⵈҷ剒匇䝍䝔ҷ⋜䜺僉栆䝍 䝔ҷ乍䫭䝍䝔ҷ䫭伢亊伀䝍䝔ҷ勺䞳ҷ 䝪䝖㹊䟑⁴╙氷≆䭠ҷ⶞⋡䭠ҷᾼ樷う ㄸҷ䛆ㆶ䝍䝔ҷ⯵䭠䝍䝔Ҹ

㳰慝䇲Ⓩ㶠䣍戇㙖␯⽭‣亊ᾼ 挺坴⪶ⴇ凥唆嬎寉㏏虇⢿⣏處IJĹĹĶġ ōŶůťźġłŷŦįĭġŔŶŪŵŦġIJĴĹġŔŢůġŋŰŴŦ虇ńłġ ĺĶIJĴIJ虇梊尀處ĩĵıĹĪġijķıĮĹĹķĹ虇≂ 䢮處ġĩĵıĹĪġijķıĮĹĹĹĺ虇梊ⳟ抄䵀處 ŴūŤŭŪůŪŤŁŧŪŷŦţųŢůŤũŦŴįŦťŶ虖凥⧣⋚泾 品寉㏏⢿⣏處ijııġĸŵũġłŷŦůŶŦĭġŔŶŪŵŦġ IJIJĶ虇ŔŢůŵŢġńųŶŻ虇ńłġĺĶıķij虖梊ⳟ抄 䵀處ŤŭŪůŪŤŁŧŪŷŦţųŢůŤũŦŴįŦťŶҸ懀ᾏ厂懀 ‣處㝸ᾙ ĺĻııĮ 㟩ᾙ ĸĻĴı虇懀⋼處ᾚⓗ IJĻııĮĵĻııҸ呴㢘₊⃤⛞槛㳰慝ℕ梊㎥梊 抄厖㎠↠凾俺Ҹ ▜挺䶰⁚處 弨㒾。虇䛱㫼㝋ᾙ 㼆ᾼ挺坴⪶ⴇ虇㛊崏ᾼ 嬎挺仟▗⶗㫼Ҹ卹 IJĺĹĵ 〃⬈ⓣ␸␄愵␯⽭ᾼ挺 坴⪶ⴇ⁴ℕ虇弨Ὴ₊ᾏ 䢃㙣₊㎠㦰䠓㛨⑨㦰朆 ╙卷〙扷Ὴ₊Ҹ㝸〃ⅎ 䱚ㅦ㐤怺㝋ᾼ挺‚㫼虇 ⌅╣䏅ῒ㞾ᾏ▜挺虇ℎ ⬈⢷⳸㕟㟑⁲ⷀ⶜ᾼ挺 ⋔䂎厗弲Ҹ⬈⾺ㄭ▜挺ҷ 捬䈇⪶⾺泾ⅽ䖿ҷ☛㝈 䀟Ҹ㳳ㄛ虇⬈⢷ᾼ儝⢚

⋸⢚≂㔗☛懚䚷ᾼ挺虇⾁慠ᾘⓐ〃Ҹ⬈Ὴ 㛊䟛䝖虇⋜䜺亊伀䝍䝔☛乍䫭㉔佡䝍㈲Ҹ ツῈ䕁虇ᾼ挺捬䈇⾺虇ᾼ⢚⦆䋶嬎 挺⾺ҸIJĺĺIJ 〃㝋戋⵶ᾼ挺⪶ⴇ捬䈇亊 䛱㫼虇᾵䔁ㄦ挺ⴇⴇ⃜Ҹ⬈⢷Ὲ㤀⯵》 Ⅼ⇴柱㙣₊⋸〃⃞柱挺䚮ㄛ虇朚⭚㛊崏 ᾘ〃⏅䠓䨸⩺ⴇ⃜虇䦣䰅捬䈇⶜䛁䑏匉 䝍䝔䠓㹊䟑Ҹ䔁ㄦ䨸⩺ⴇ⃜⁴ㄛ虇⬈娺 ₊☌䉉⪶ⴇ染ⷻ挺柱䠓岪⾺☛Ὴ₊Ҹ⬈ ⢷䣋捬虇槇䳚䖕履虇☛䛁䑏匉䝍䝔䳘㝈 棱䠋姷―寀⪩履㜖Ҹ虃▜挺䶰⁚ㄛ倛⌜ 䠊虄Ҹ

⢥䉉朏寉坴㏎ġġġ

ᱥ᜜ᵬ⃼ᾒ⊈łűŪŢųŪŰġŔŪŭŷŦŴŵųŦ ᣂᒬ⎻ᅗᓕᙝᯇድᖿᛓ⎻ᔣ᧔ᗗᶋ᧕ 㙩⧀⶝虇乥ⷎ䝔℄䠋䝖㞾厃㴊☛厃㴧䠓Ὴ嬐┮⡯虇 㴊‰䔖≔㲰㝋勺䞳☛ㅒ勵姏䴰䝍䝔Ҹ⿇嬚䠓乥ⷎ䝔℄ 䠋䝖⒔㑻嬥佁匫䝔崙ҷ姏劑姏⩢ⷔ汧ᾜ␯ҷ乥ⷎ䝔▗ ℄㊮㥢ҷ䫭伢䝔崙ҷ乥ⷎ䝔䝔彂䳘Ҹ⡯㳳乥ⷎ䝔㈲冔 䐈⎴㹷㊞䠓㞾處柜姏乥虇⎴ㆌ䛴―柁㹊乥ⷎ䝔℄䠋䝖Ҹ 捝呀䏛伯墑匯ㄭ㧈䀟ᾙ孲㸉剿⺅亯⎕㹛ᾜ彂㎥剿 ⺅亯㑄㐦⛞槛處ⅽㄸ䝔崙䠓剿⺅仓俣虇㕟汧剿⺅亯╦ 汣㛞㊮ㆶ虇ㄭ㧈㢻ᾙ屎䵏乥ҷ劑刹ҷ塚䠌幹䠓⁲岬虇 㕟汧⋜䜺␮劌虇㢘㛗。姰姏乥☛柁㹊℄䠋䝖Ҹ IJҷ㠉劌柜乥虇桨■屎㔶姏乥Ҹ捝呀䏛伯墑匯劌㧈 㙩汣⋶嗰喓乥㷃䀥屎䵏剿⺅亯⎕㹛虇䜅姏乥懝汧㟑虇 ⴒ㢒⅒懁捚㛍剿⺅亯虖军䜅姏乥懣⎿㳲⿇䵓⢜㟑⏖似 㒐。䯸虇ㄭ军⵵䖍㠉㋶柜乥䠓㛗㤫Ҹ ijҷ㛈✓ㄽㄹ䘿虇ㇱㄸ㳲⿇姏㽁㻐崙ㆶҸ捝呀䏛伯 墑匯劌ⅽㄸ䝔崙姏䴰虇⨭テ㵪亿姏䴰䠓憩憞ㆶ虇亍㳲 姏㽁㻐崙ㆶ䛿⿇虇柜⃝姏丧〵虇␯ㅺ姏㻐憮〵虇⅒懁 姏䴰⩐ᾙ䠓㜠⧙䁅孲虇佸孲姏䴰㖜≆Ҹ Ĵҷ屎䵏⁉汣⁲岬亙‑虇㐦劑幹懝㶶⒥Ҹ捝呀䏛伯 墑匯劌⨭␯亿剭ҷ仓俣☛椅⟷ⴧ⶜乥䠓◇㛅虇亍㳲乥 ⁲岬亙‑虇槾嗦柜⃝姏劑►捞虖㕟汧㯮汣㐦㶶⒥㻊ㆶ虇

㐠⏅劑幹懝㶶⒥⶜㯮汣䠓㖜ⵂҸ ĵҷⅽㄸ剿⺅亿剭虇㕟汧⁉汣⶜剿⺅亯䠓㛞㊮〵處 捝呀䏛伯墑匯劌ⅽㄸ剿⺅ Ɂ 亿剭虇⁴嗰喓乥䅒〵ℬ広 䠓㮰ゞ⏉䅏剿⺅亯䠓⎕㹛虇ℎ剿⺅ Ɂ 亿剭⶜嗰喓乥䠓 ㍘䅏㢃棗㛞虇㞝槾㕟汧㈲冔⶜剿⺅亯䠓㛞㊮〵Ҹġ Ķҷ柁㹊嬥佁匫ҷ勝ҷㅒ勵姏䴰ҷ䫭伢仓俣䳘℄䠋 䝖處捝呀䏛伯墑匯劌㐦啛㼗䈝虇㛈✓勝␮劌虇屎䵏⋜ 䜺亊伀虇柜⃝ⷎ塚䠌ҷ姏㾔创拟╙ⷎ亯㶽►捞虇㼗柳 㷃勺虖▛㟑ㇱㄸ姏䴰プㆶ虇㔶⏅☛㛈✓䣋〤⎉姏Ҹ㳳⪥虇 伯墑匯戓⶜╜ㄸ㊮㥢ҷ㔡ⷎ⡿桲ҷ䠽匩䞨䟱䳘℄䠋䝖 䑏㛗㤫槾嗦Ҹ ␯㒎⪶ⴧ㝈⪸䋅♐尜峘埮 ŏőŏĤĹıııķĵIJĹʨ儝 ⢚ġŇŅł 橮♐坴♐䡲䴰⷏寊⌙ ĤIJıĴijĹĶķķĶijij 俌⁲䖕處␯㒎⪶䠖ⵅ⪸䋅♐㢘柟⋻▇ ĸIJĴıġŘŢųťŦůġłŷŦįĭġŔŶŪŵŦġĵıķġŎŢųŬũŢŮĭġŐŏġ ōĴœġIJŔijĭġńŢůŢťŢ ⒦儝⋜幊朆憣處IJĮĹķķĮķĺıĮĵĹĹĹġġġņŮŢŪŭ處 ŴŦųŷŪŤŦŁųŰźŢŭůŢŵŶųŢŭįŤŢ 佁䱨 ĻġŸŸŸįųŰźŢŭůŢŵŶųŢŭįŤŢ


Q72

ጤ᪼ỉℎ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼ 㢻䏗⋶ⵈ䛀ⴱ㏅㕟K虇ᾜ⁲姷㢻⧀䱚⧃

ᒢᵩᠾ᲌ᬒᕀᦠፓ⌮ġ፫↊᪠ᬌỉ᥸ᘼ ፞ᵩ⊞᜽ᨌġḐᣚΰ⅓⑐᳥ġġḋ IJı ᩰ ķ ⪸䋅壵棡亯虃咀㜖łŴŵŢŹŢůŵũŪů虇䶰 䯀łŔŕł虄㞾ᾏ䮽棡亯虇⌅⒥ⴇ仟㭚槭⃋ 㝋ɁĮ剰城嚣亯虇ⴒ㞾槭剰城嚣亯▗㎟䠓 㢏汧亩⎴䚱䏸虇ɁĮ剰城嚣亯ҷ嗘灒亯ҷ 䛹咓五亯䳘抌ᾜ懝㞾槭剰城嚣亯▗㎟䠓ᾼ 朢䚱䏸Ҹ䣍㏏◷䥴虇㐦㶶⒥䠓㎟⎕ᾏ䢃抌 ⢷懁㳴處䲻ᾏ⁲㐦㶶⒥䠓㎟⎕㞾似䚮亯 槭虖䲻‛⁲㐦㶶⒥㞾ɁĮ剰城嚣亯ҷ患挅 ŒIJıῚ槭虖䲻ᾘ⁲㐦㶶⒥㞾呀棡亯ҷ嗰喓 丌ҷ坜唢㕟╥䏸ҷ䛹咓五亯Ὶ槭虖䲻⡪⁲ 㐦㶶⒥㎟⎕ⷀ㞾⪸䋅壵棡亯蘼 儝⢚㧋㤦坴㫼桕⢧㏏䚮䚱䠓⪸䋅壵 棡亯虇ㄭℕ卹⪞⮐⫆㼆⥮䠓桷䚮五䖒垊 ᾼ喒╥Ҹ㵞両壵棡亯►捞汧懣IJijŮŨ虇㞾 ⾑⧃ᾙ▛槭䚱♐►捞䠓Ĵ↜Ҹ㲙⮐䦣䰅槾 䫉虇朆㢮㢜䚷壵棡亯╾懣⎿屎䵏⋜䜺␮ 劌。姰虇柁㳱⦉⡯䰐崙虇柊㳱䟛惘䮊㎥ 㚃㛲虇柜⃝儈䟛樷根ĸĶĦ虖⅒懁剿⺅Ɂ 亿剭㻊怜虇柜⃝乥ⷎ䝔㈲䝔䔖ĹıĦ虖柜

Ψġ帯帻⁉處㨐儝䃣

⃝䚧㹈ᾘ拾☛卌⢉挖虇㾪悤姏䴰临㮲䧻 ⒥虇柜⃝⌯ㅒ䝔㈲䝔䔖ġ ĹĶĦ虖ⅽㄸ╦㖜 嬥佁匫亿剭虇㛈✓嬥佁匫灒㜠崙ㆶ虇柜 ⃝䣋䝔㈲䝔䔖ġ ķıĦ虖⨭␯勵仓俣䠓䍮檙 K㍘虇柁㳱勵亿剭╦㖜虇柜⃝冐〃䟰◕ 䝖㈲䝔䔖ķĶĦҸ䖍㳲弔⇋拻幢⊹㉯虇幆 IJı憐ķ虇⌀宗ĥĴĸı虃IJķ䚅虄Ҹ 壵棡亯㞾慓⁙䉉㳱⁉槭䠋䖍卹䋅䛛 㢏テ䠓㐦㶶⒥␠虇⌅㐦㶶⒥㻊ㆶ懯懯弔 懝䖍㢘䠓㐦㶶⒥␠Ҹ壵棡亯╾⁴䰎弙⁉ 汣亿剭⪥⩐虇䢃㔴㾔柳亿剭⋶䠓懝㶶⒥ 卹䛀⦉虇⨭テ亿剭⌜䚮劌␪虇似㒐⁉汣 㯮劌。姰☛㾪ⶠ姿冐亿剭䠓⦕䯜虇䛀⋶ 军⪥Ⅼ崆亿剭☛Ņŏł⇴うҸ䦣䰅姷㞝虇 ⪸䋅壵棡亯䠓㐦㶶⒥㻊ㆶ㞾患挅ŒIJı䠓 Ĺıı↜ҷ䛹咓五亯䠓IJijıı↜ҷ似䚮亯ņ 䠓IJııı↜Ҹ 㶶⒥㞾ᾥ朢喻䏸䠓⪶㜄虇ⴒ劌崢撋 旄摈㜠虇崢⽷䦂崙㎟䦑両虇崢〃悤⁉崙

᭭ᡱ∩ᗇ᪱ᙰ ᡴ፬⑩ᬢᾢᕰ᫆◶ ᚞᪱ᘐᗭġ ᮥᗽ❁ហᑗ᷵

㨐儝䃣‚⑨㏏卹朚㫼⁴ℕ虇䭘㐎 嗦尜䢮帯帻虇㢜⑨◷⎿䠓┮⏖虇冟ㅒ ⿺㈷孲㸉㈷㏏梏嬐䠓⛞槛虇㾀╦䇲Ⓩ 寀⪩啾⁉槶ⴱ䠓刾⴩虇╲䨠䢇≂虇崢 封‚⑨㏏㫼⑨噇噇㝴ᾙҸ 㨐儝䃣‚⑨㏏乍憩愵䖕㫼⑨㢘處 䮊㶠䛂屚虇䚮㻊㙣Ⅼ虇⡭儝峘虇⋴䷜ ⧺姷䳘Ҹ 㨐儝䃣‚⑨㏏Ὴ嬐㫼⑨㢘⶗㫼⧀ 䮔虇⌅伢䍮榔䡽戓㢘處屎㜃怺₌虇惘 㕪伯⓰虇寊⌙仟⯩虃梏榟亓虄虇仟⯩İ 㢹⯩䛂屚虇⋴ㇾ⧀䮔虇㢃㛈⭢▜虇㏎ ⷚ㕪▜虇㎟䱚⋻▇虇崆䋶䷌峘虇䶰㞢 桱⯩虇冊峾㰣虇⢿Ⅼ⋻峘虇⭣宦㢇虇 刁㞝㢇虇✽怺峘虇㏎䚱尜峘╙▓槭⧺ 姷Ҹ 㨐儝䃣‚⑨㏏⃜㝋ᾘ坸⾑ᾼ⢚ ⥝虇㝈ⅎᾘ坸⾑╙䇲Ⓩ䠓啾⁉⎿ᾼ⢚

⥝庋䏸᾵愵䖕㊂嬐愵䖕䠓䢇杫㫼⑨Ҹ 封‚⑨㏏⽴⃫⁉♰伢毦巟ⵛ虇䍀㉔◷ ⎿虇䉉䇲Ⓩ䠓ひ⪶≠剭㕟K⋷㝈⃜䠓 ⊹幹㢜⑨Ҹ 䉉―㝈ⅎᾙ䕼ᾏ㝞䠓啾⁉㕟⏜愵 䖕䢇杫䠓㏚倛虇㨐儝䃣‚⑨㏏㕟Kĸ ⪸䍮㫼虇懀㢺㕟K㢜⑨Ҹ呴梏㢃⪩䤼 孲虇屚⏜ㄏᾘ坸⾑ᾼ⢚⥝㎥㒘⁴ᾚ凾 俺㝈ゞ處 ⢿⣏處抌枹姦虃ᾘ坸⾑啾⥯虄 ĺIJĸġ埮‛㮢IJ埮㏎Ҹ ĺIJĸġ ňųŢůŵġ łŷŦįĭġ ijůťġ ŇŭŰŰųĤIJĭġ ŔŢůġŇųŢůŤŪŴŤŰĭġńłĺĵIJıĹҸ 梊尀處ĵIJĶĮķĸĸĮĹĺĹĹ虖 ≂䢮處ĵIJĶĮķĸĸĮĹĺĹĸ虖 凾俺⁉處㨐⶞⭟ ņŮŢŪŭ處ŮŭŴķĸĸĹĺĹĹŁŨŮŢŪŭįŤŰŮҸ

ㄦ冐㋚焜斧Ҹ䜅⁉汣⋶⋁⳧䠓㐦㶶⒥␠ 娺冦䡰䠓㟑↨虇卹䛀⦉劌⪯イ弆⶜亿剭 匫䠓懝㶶⒥≆ⵂ虇捚㛍⎉⶝厃䈝䝖䠓⁚ 幹Ҹ憨‪⁚幹劌⪯㐠⏅⋜䜺亊伀虇尧䠋 ▓䮽䝔䝖⒔㑻▓䮽槭⤚䠓䟛䝖ҷㅒ勵姏 䴰䝍䝔ҷ乥ⷎ䝔ҷ汧姏劑䝖ҷ䠌⋶栫ҷ 㝸姿䳘Ҹ⁉䠓姿冐厖䠋䝔䠓懝䮚虇ⷀ㞾 ⁉䠓␮劌亿剭╦⎿㶶⒥㖜≆䠓懝䮚Ҹ⡯ 㳳虇⁉梏嬐ᾜ㝆婫⋔㐦㶶⒥␠㾔柳卹䛀 ⦉虇㏜劌Ⅼ㒐⇴う厖㻊␪Ҹ 㐦姿冐ҷ嗕棡㞴虇柁䝍䝔ҷ›⇴ うҸ儝⢚㧋㤦坴㫼桕⢧㏏䚮䚱䠓⪸䋅壵 棡亯虇㞾㢏⬌戇㙖Ҹ☷寱宑庋䍀佩處 IJĮĶIJķĮĹijIJĮıĹĸĴ虇ġ IJĮĹııĮĶıĹĮķĺĴijġ 虃岪ᾼ㜖屚㒘ij虄㎥ŐůŭŪůŦġ ŐųťŦųġ 惇⋴ ňųŦŦůőũŢųŮįńŰŮ│╾懁⋴㧋㤦坴㫼⋻ ▇佁䱨䤼孲㢃⪩䚱♐幖宙╙庋幆Ҹ⋻▇ ⢿⣏Ļġ ĵııġ ŐŴŦųġ łŷŦįġ ʼnŢŶűűŢŶŨŦĭġ ŏŚġ ⪸䋅壵棡亯ĮĮĮ㐦姿冐ҷ嗕棡㞴虇柁䝍䝔ҷ›⇴う蘼 IJIJĸĹĹҸ

Ჸᶘ᥸ᕈዯᤲ ᑗᛵỒᢤ᥇ᗇ᪱ᙰ᜾ᬈᢽᢢ ⬑⃤䢐䮔ҷ䢐㟑╙䢐撱虇㞾㵞↚ ⧀䮔⁉㢏杫㹷䠓‚㉔虇⇩⎿▗䖕䠓䢐 䮔虇΅㞾厂杫捜嬐䠓Ҹ 㢒宗⾺ⶖ⬑⃤⿺㈷䢐䮔虚⬑⃝㛅⋴ ╾⁴䢐䮔虖ⵅ㢘⳸ⳟ╾⁴䢐䮔虖⳸ⳟ ″仵⁥⁉䋶槶╾⁴䢐䮔虖幇㳍幆㏎╾ ⁴䢐䮔虖個倛㾀憯╾⁴䢐䮔虖卹姛㐎 㙣厖⽴⃫䢇杫䠓幊䚷╾⁴䢐䮔虖⌅⁥ 桫榔朚㚾╾⁴䢐䮔虖㏢⋸₌⽴╾⁴䢐 䮔虖↚⁉憏₠⿂㏅╾⁴䢐䮔虖㋗✓㓟 店╾⁴㑄䮔虖䢚䝔╾⁴䢐䮔虖庋䏸╾ ⁴䢐䮔虖㖻ⵅ╾⁴䢐䮔虖䏅㵜㔱嬹╾ ⁴䢐䮔䳘䳘Ҹ ⪺⭊▗℄⧀䮔戓㞾⎕朚⧀䮔虚亜䮔 ⁉☛拜∅╾⁴戇㙖▗℄⧀䮔΅╾戇㙖⎕ 朚⧀䮔虇╥㸉㝋♹䮽䛂⧀㝈ゞ㵣悒䢐 䮔Ҹ憩⿇⪺⭊⌀▛⧀䮔虇㏏倂亜䠓䮔捠 㵣悒⃝虇军ᾣ⢚䮔⷏㏏㕟K䠓岇⪩䮔㛅 㑄⋜⊹㉯㛎䳥ㄏㄏ嬐㷑⪺⭊ㅔ榗▗℄⧀ 䮔虇⬑ʥ⑭⑤㛅⋴䮔㛅㑄⋜ʦҷʥ儝 ⢚㯮㢒䮔㛅㑄⋜ʦҷʥ仑怺ⴇ兡䮔㛅㑄 ⋜ʦġ ☛ʥ䋶槶⋡䱴☛娺㘺檙⁉䮔㛅㑄 ⋜ʦ䳘Ҹ⬑㤫亜䮔⁉☛拜∅䠓㛅⋴懝 汧虇▗℄⧀䮔懸䚷㢃汧䠓䮔䔖虇军⎕朚 ⧀䮔懸䚷悒⃝䮔䔖虇⢷憨䮽㉔㹐ᾚ虇亜 䮔⁉╾冒㋽⎕朚⧀䮔Ҹ ʥ㎠╊懝ㄗ⪩㢒宗姛㎥冔⧀䮔姛

⧀懝䮔虇抌⁳㎠孉ㄦᾜ䂎㊞虇⁥↠㛅 幊⪹幃╗⧀ㄦᾜ⬌虇╹㢘冏㞝㞮㢒宗⾺‚ ⑨㏏ℎ㎠㢏䂎㊞虇⁥↠䢮䠓劌⇩⎿䢐䮔ҷ 䢐㟑╙䢐撱Ҹ冏㞝㞮㢒宗⾺‚⑨㏏䛀帰㢒 䨸⩺ҷ寊⌙㢒宗⾺ҷ凾戵寊⌙䮔⑨⾺ҷ䴰 䖕㢒宗⾺Ὴ䖕虇㷃䀥汧ҷ伢毦巟ⵛҷ㛅幊 ⶠҷ㢜⑨⬌ҷ♐幹⊹Ҹ冏㞝㞮‚⑨㏏Ὴ䖕 䠓㢒宗⾺⿺␸㈷䚷㢏⬌䠓㝈㹤⧀䮔虇嬹卹 䉉㈷㢜⑨虇ㄭᾜ䛀␸㏚ℕ⧀㈷䠓䮔虇ᾣ㛅 幊ㄗⅎ⴫Ҹʦ⁴ᾙ㞾⧀䮔⁉栂㞝⋗䚮䠓䢮 ⵵㊮㊂Ҹ 冏㞝㞮㢒宗⾺‚⑨㏏⢷㢒宗☛䮔⑨ 㝈棱ㄗ⶗㫼虇⁴ᾚ榔䡽⁥↠ㄗ㢘伢毦虇 愵ㄦㄗ⬌處㢒宗幻⑨虇帰⑨⧀姷ҷ圹幖 ヨ⧀虇╙▓槭䮔⑨虇⋻▇㎟䱚虇㥴䮔⁲ 䖕虖戓䐈⎴㙔朆愵䖕處ⷚῊҷ到䫷㐤幖 冔ҷ⶞⛕㫼Ὴҷ▗幖ₐ㫼ҷ到₌㢘柟⋻ ▇䠓䮔⑨Ҹ 呴㊂䤼孲㢃⪩⧀䮔䠓䢇杫⛞槛虇屚 ⎿ᾘ坸⾑冏㞝㞮㢒宗⾺‚⑨㏏㎥梊尀榟 亓Ҹ冏㞝㞮㢒宗⾺‚⑨㏏⢿⣏處ᾘ坸⾑ 㝴嗌ⓏŊųŷŪůŨ姦ijIJĶIJ埮ijıĹⴳ虇 ij IJ Ķ IJ ġ Ŋ ų ŷ Ū ů Ũ ġ Ŕ ŵ į ĭ ġ Ĥ ij ı Ĺ ĭ ġ Ŕ Ţ ůġ ŇųŢůŤŪŴŤŰĭġńłĺĵIJijij虖 凾俺梊尀處ĵIJĶĮĴĴĴĮĹĵIJĴ虇ĵIJĶĮ ĵĴĴĮĸijıĹҸ崏冔㌠㳳⽴⛕㜿凭䯎虃㜿 ⴱ㏅虄╾⁴⊹㉯ĥijıҸ


Q73

ጤ᪼ỉℎ

ijıIJķ〃IJIJ㢗IJij㝴Ҷ㞮㢮⋼ 㢻䏗⋶ⵈ䛀ⴱ㏅㕟K虇ᾜ⁲姷㢻⧀䱚⧃

ᑙᒺᏩ≘␋⍛ᾒ⊈ᅞ 墑匯䚱♐㢘匯⡙☛㽁汣⋸䮽虇䣍㏏◷䥴虇儝⢚▓⪶ 著 ▜坴は㎥坴㏎摆⚽䠓墑匯䚱♐ĺĶĦġ 抌㞾匯⡙媌␠Ҹ ⡯䉉匯⡙媌␠㜃䃣虇儝孏虇㞢㢜䚷虇᾵ᾣ⌆㢘⁴ᾚ䐈灭Ļġ 劌㔸噚坴䏸䠓呵☂虇⋴╲ⵈ㞢虇ᾜ╜剒虇ᾜ⟐ㅒ虖╾栣 令坴䏸厖⪥䛛䠓㔴宇虇⎸㝋⳧㛍虇㕟汧坴䏸䠓䯸⴩ㆶ虖 ⢷匇剒ᾼ⪽⎕㛲ㅺ虇◇㛅⬌虇䚮䏸⎸䚷汧虖㢜䚷㝈ⅎᾣ ⵈ㞢㚫⿅虇Ⅼ⳧㢮朆῔Ҹ 㽁汣墑匯媌♐⎕↕槭處拡乍䁅墑匯☛㷃䁅ㆶ墑匯⋸ 䮽Ҹ拡乍䁅墑匯梏嬐䚷䅒〵ĸĶĦ⁴ᾙ䠓拡乍虇㏜╾⁴㐙 墑匯ⴛ⋷䁅孲Ҹ军㒘䋶姪䚮扷嬞⴩虇橮♐☛Ⅼ⇴橮♐ᾼ 䠓拡乍►捞ᾜ劌弔懝ĴĹĦҸ 墑匯桲䁅㝋㷃虇⁴㷃⃫䉉Ὴ嬐䁅␠㟑虇ㄏㄏ嬐␯⋴ 䩂指掘ҷ㶺㶶⒥亜䳘⁴⨭␯墑匯䠓䁅孲〵Ҹ憨㮲⇩㢘ㄗ ⪶僉栆處 IJįġ 墑匯㼇⎉䔖悒⃝虇⬑ⶖ㸘䅀䏸‛㲰⎸䚷虇ㅔ⪶ ⪶㄀榎䚱♐幹捞虖 ijįġ 㕟╥懝䮚ᾼㄏㄏ梏嬐汧䀺虇ⵈ㞢䧃⩭墑匯ᾼ㥟 ‪㎟⎕䠓㻊ㆶ虖 Ĵįġ 㕟╥㽁䠓őʼn⇋◗瀋ㆶ虇㄀榎墑匯䠓䯸⴩ㆶ☛⁉ 汣䠓◇㛅虖 ĵįġ 㞢憯㎟⁉汣㚬⋴悒⪩䠓掘虇⶜ㅒ卮䚱䚮ᾜ叾⃫ 䚷Ҹ憨䮽䚷䩂指掘ҷ㶺㶶⒥掘䠓䚱♐䚮䚱㎟㢻ㄗ⃝虇⃕

ℎ㷃䁅墑匯őʼn⇋汧懣ĺ⁴ᾙ虇⁴厃 㼗幊冔㢜䚷㟑╲婞㢒㢘䠋䍀ҷ䠋灊 䠓㊮孉Ҹ 俌军宏Ὶ虇ℎ䚷拡乍䁅墑匯㎥ 㷃䁅ㆶ墑匯虇ⵈ㞢ℎ⁉汣㚬⋴懝⪩ 䠓瀋ㆶ䏸幹╙拡乍虇弔⎉⁉汣䠓梏 嬐㮨䀥虇ⴛ⋷ᾜ懸▗㈲㢘ᾘ汧⁉ 儳虇朆㢮㢜䚷㢒⶜䝔㉔䚱䚮⡃捜ㄛ 㤫Ҹ 䡽⏜⾑⧃ᾙ⋔㜴嗦⪩䮽♐䏛䠓 墑匯虇♐幹ҷ⊈㧋▓䛿Ҹℕ卹栌㞝 挺ⴇ柱䠓唙㛨㔗◙寃宧冔⬑⃤戇䚷墑匯處䚷匯⡙⧺⋔䠓 丘㢺䑏墑匯懁⋴⁉汣ㄛ╾㢘㛗⢷匇懢娺◇㛅虇⌅㛗㤫嬐 懯懯⬌㝋㽁汣墑匯虖㕟╥䅒〵汧䠓墑匯ᾏ⴩㞾墑匯ᾼ䠓 ᾙ♐Ҹ ʥ幆墑匯嬐戇⶜䠓虇ᾜㆤ幃ҷᾏ⎕撱ᾏ⎕帷ʦ唙 㛨㔗憩懝㢻⎙■ひ⪶崏冔㔷圵―䛀儝⢚ŇŅł尜峘坴は 䚮䚱䠓ʥ儝⢚坜⪱墑匯䠖ʦ虃ōŎőġ Ńņņġ őœŐőŐōŊŔġ ŎłřĪҸ唙㛨㔗΅姷䫉尹處幆墑匯虇欥戇ⷀ㞾儝⢚坜⪱ 墑匯䠖蘼 ⡯䉉儝⢚坜⪱墑匯䠖㞾䛀儝⢚ġ ŇŅł寊⌙ňŎőİŏŔŇ 㮨䀥䠓坴は䦣媌☛䚮䚱䠓匯⡙媌␠虇䚱♐ⴘ⋷╾棯Ҹ⌅

㲰虇坜⪱墑匯䠖戇䚷⾃嬎㢏榑亩䠓墑匯䉉┮㣟㜨虇⎸䚷 汧⎕ⳟ⎕桱㐏姢虇䚮䚱⎉⚾ᾏ䅒〵㢏汧ĩĶ↜䅒〵Ī䠓墑匯 䠖虇ℎ墑匯㢻怺㛗㤫䠋㕽⎿㬄厃Ҹ䲻ᾘ虇坜⪱墑匯䠖㢃 㞾⚾ᾏℎ䚷㪜䏸倥似亯橮匯⡙䠓儝⢚墑匯虇朆㢮㢜䚷㢃 劌⨭テ⁉汣卹怺㐦䝔劌␪虇令⶜㸡㢘₊⃤⏾⃫䚷Ҹ 汧♐幹䠓䚱♐ℕ卹汧㎟㢻䠓䦣媌╙汧㐤⋴䠓⽴坬㻐 䮚Ҹℎ䚷汧⎕ⳟ亜丂佸捚㐏姢䚮䚱墑匯䚱♐㞾儝⢚坜⪱ ⢚株坴㫼䠓䓷␄⽴坬Ҹ⢷儝⢚㤀嬎⹇䠓Ὴ嬐坴〦抌㢘伢 摆虇㎥䢃㔴㘴㏢坴は⋜幊屽寱處IJĮĹĸĸĮĹıĹĮĹĶĹĹҸ㊮ ㇸ䵏㢮朢虇はⵅ㢃㔷⎉幆ij䡡憐IJ䡡䠓⪶⊹㉯ҷ㯮㢒桲 ㄦ虇屚欻ᾙ厃梊IJĮĸIJĹĮĹĹķĮĹĶĹĹ宑庋Ҹ

ᆏᡱ᫓ᵨᢿ⚆ὓ⟏ᆐ Ầᥕὓᛵ ᲌ᗏ᪠ᬌ▚ᛦ ⏅厖㛈✓虇⃕⪩㜇⁉抌㞾䳘⎿ 䝋䝪䑏㹐⾁⡃捜〈㚍䠓䚮㻊㟑 ㏜ⷀ挺虇㑥ゅ―㹊䟑䠓㢏ℂ㟑 㯮Ҹ 杫䵏䈝㢏⿇嬚䠓䝖䑏⒔㑻 杫䵏䝋䝪ҷ₠ㇾㄛ䑏㹐⁜㢹㛈 ✓╙⷏扷䠓刱汣⊄䧻䳘虇㥟‪ 杫䵏䈝戓╾劌⅄䐾怺汣⌅⁥⟷ 䊰柟杫䵏棗嬚㛗ㅺ虇╾ⴛ㜃⢿ⅽ婫氷杫 ⴧҸ₊分㝋Ņń䐈Ⓩ啾䡪榢⪶ⴇ 䵏虇ᾣ䊰₊⃤⏾⃫䚷Ҹ 挺ⴇ柱䠓㎆䐈㛨㔗尜䉉虇㝸㢮 䠋䖍ҷ㝸㢮㹊䟑㢏㢘㛗䔖Ҹⷀ ╗⎿―⡃ⵡ䂺朆䠓⌻⪸虇⶜㝋㢘ㆴ㋱ 㒎厖卹汣⋜䜺亊伀杫⅑ⵕ⎖䠓槭樷䅤ㆶ杫 ㆶ氷杫䵏䈝虇杫䵏⑭㖜䳘䝖䑏䠓㈲冔ℕ尹 䵏䈝ℕ尹虇呴劌⢷䠋䝔䠓䲻ᾏ↚㢗ⷀ懁姛 ⵵⢷㞾呵ᾜ⦹宏蘼 㹊䟑虇╾戎⋜杫䵏䜇ヱ䚩厂ⴛ⋷㹊䟡虖憏 杫 䵏 䈝 㞾 ⿇ 嬚 䠓 ⇴ う ⛞ 槛 虇 ᾜ ≔ 䝋 ⒥ㆶ杫䵏䈝呴劌╙㝸ㄸ⇴虇Ⅼ⳧杫䵏␮劌 䝪虇΅╾劌⶜䚮㻊姛⑤㭚憯ㄗ⪶䠓㄀榎Ҹ 䠓㎟㛗ⷀ弙⪶虇΅㢃劌柜⃝䝋䝪㒖㜇Ҹ 杫䵏䈝᾵ᾜ㞾冐⁉㏜㢒㢘䠓㵪䝔虇ᾣ㈲冔 儝⢚䊰柟⢚株坴㫼㔷⎉⪩〃虇う 䠓〃烰ⷳ‵㢘〃悤⒥䠓強⑱Ҹ⶗ⵅ姷䫉虇 ㄸ 䊰 㜇 ㈲ 冔 䠓 ▜ 䏛 䚱 ♐ Ŝ 䊰 柟 杫 䵏 棗 㝸㢮㹊䟑劌ℎ杫䵏䈝䠓䝖䑏䔁ㄦㄗ⪶䠓㔶 虃ňŭŶŤŰŴŢŮŪůŦġ Ŏłř虄Şᾏ䢃⁴ℕ娺䯀䉉ģ

杫䵏㛠㞮ģ虇Ὴ嬐㞾⡯䉉䭘㐎ģ⁴㛗㤫尹尀ģ 䠓⋻▇䖕ㆄ虇㎟⎕㸉⴩㛗㤫虇䓷䐈䠓⪸䋅 㳱䝪⶗⎸㎟₌␯ᾙ㵣⾑棱ᾙ▛槭䚱♐汧⎉ Ĺ↜㢘㛗㎟⎕虇懣⎿Ķ↜䠓うㄸ憮〵蘼 ġ 䊰柟杫䵏棗␯⋴⶗⎸䐈㛗⪸䋅㳱 䝪㎟⎕ʥ䠌㦂乍啾亯ʦ虃ŘũŪŵŦġ ŘŪŭŭŰŸġ ŃŢųŬ虄虇军ʥ䠌㦂乍啾亯ʦⷀ㞾娺❊䉉 ʥ⪸䋅䠓柎㜾Ⓢ㤦ʦ虇䠌㦂乍啾亯╾䊰ⵂ ⢿憩懝匇剒亊伀虇⢷姏㽁☛刬卮ᾼ惘⒥䉉 㷃㫙指ℕ懣⎿㼗䈝㳱䝪㛗㤫虇㳱䝪㛗㤫㒐 倛㟑朢朆虇㸡㢘₊⃤䠓⏾⃫䚷Ҹ ␯ᾙ䊰柟杫䵏棗乍戇䠓㎟⎕仓▗處 ňŭŶŤŰŴŢŮŪůŦġ ŔŶŭŧŢŵŦġ ĩ㶷⦉嗰喓乥Ī處► IJĭĶııŮŨҷġ ńũŰůťųŰůŭŵŪůġ ŔŶŭŧŢŵŦġ ĩ䧺指 恮氷亯Ī處►IJĭıııŮŨҷńŰŭŭŢŨŦůġ ŕźűŦġ ŊŊġ ĩ氷匯┮Ī處►IJĭıııŮŨҷŎŔŎ處► ĹııŮŨҷŃŰŴŸŦŭŭŪŢġ ŴŦųųŢŵŢġ ŦŹŵųŢġ ĩ 欨 指㕟╥䏸Ī處►ijııŮŨ䳘㎟⎕虇㵣▛槭䚱 ♐汧⎉Ĺ↜䠓㢘㛗㎟⎕虇㔰䚷㢏ⶥ䱾䠓儝

⢚汧⎕ⳟ䅒侽▗㎟㐏姢虇崢╦䩷㖜䠓恮氷 ☛⊄䧻䠓杫䵏懣⎿㢏⪶䮚〵䠓ⅽ婫ҷ䃳 䁠Ҹ⢷慔憮㼗䈝㳱䝪䠓▛㟑虇΅ⅽ婫恮 氷虇⨭␯氷匯┮Ҹ ġ 亟亓ⴘう棗⪶坴㏎䠓俌伢䖕ŋŰũů槶 ⁚仈尹處䊰柟杫䵏棗嬚㛗ㅺ虇╾㾀⋴ҷⴛ 㜃⢿ⅽ婫氷杫䵏虇ᾣ䊰₊⃤⏾⃫䚷蘼ġĸ⪸ 㼗䈝㳱䝪虇ĸ↚㞮㢮杫䵏棗㻊卹⬑虇ĸ↚ 㢗ㇱㄸ㳲⿇蘼㾀╦ひ⪶㼗幊冔䠓ⅰ広ҷ㬄 ␪㔷圵䊰柟杫䵏棗蘼ġ ġ 儝⢚䊰柟杫䵏棗㞾IJııĦ⢷儝⢚ ŇŅłİŏŔŇ寊⌙坴は䚮䚱䢃摆虇IJııĦ㢜 䚷ⴘ⋷Ҹ㊮ㇸ䵏㢮朢虇⵵㝌幆ij䡡憐IJ䡡 䠓⪶⊹㉯虇屚⒎⫀叾㯮虇欻ᾙℕ梊宑庋蘼 専㉔屚㻐孌ŸŸŸįŶŭŵųŢŮŢŹŶŴŢįŤŰŮ虇㎥ 㘴㏢⋜幊䍀佩處IJĩĹĸĸĪġ ĹıĹĮķIJĹĹ虃尹 ᾼ㜖屚㒘ij虄虇宑庋䍀佩處IJĩijIJijĪġ ĴıĹĮ ĺıķĸҸ


三藩市健康植牙及牙周病治療中心

時 ! 您 告 齒 物 請 廣 牙 份禮 此 療 憑 備治 送一 準 贈 您 費 當 會免 們 我

Advance Implant Center

AMERICA'S TOP DENTISTS 多次獲得最佳牙醫獎 Award Winning Dentists Advance Trained

Dr. N. William Quach

Dr. Charlene Chen

D.D.S., AEGD 郭志楠牙醫博士

D.D.S., AEGD 陳小玲牙醫博士

富有19年的專業經驗 Graduates of UOP & UCSF Advanced Education in General Dentistry

可為您省錢,節省時間,減輕痛苦,恢復快 • 為您提供高質量植牙服務,一步到位 • 95%病人是由患者介紹而來 • 治療牙周病不用動手術

植牙一般可在1小時內完成 (須視實際情況而定)

我們專門提供對 40 歲以上 顧客的牙齒保養與預防的豐富經驗

CALL TODAY ! 415-682-2366

Emergency: 接受急症 Open: Tue, Wed, Fri, Sat & Sun

Join Us on Facebook www.dentalhealthofsf.com Sunset SF: 2407 Noriega St., S.F., CA 94122 @ 31st Ave. Copyright dhsf2016

Allen刁(亞倫) ደᜃჵམඩ࿦Ᏺᑷᤝ ᥒሤၺᔕኺඩᦺḷḴፇ2ᙖႺደᜃද

DRE#01176818

手提:(408)314-8955 ĩᵈᢥᜥඪ᮫ඪ ᏲඪᓤᶕĪ 電郵:AllenD@GDCommercial.com

本 月 最 新 樓 盤 速 遞 TBO! KPTF! ፾ཥཌᄸၺᬛᔏᐂᑟዀඩယዀཕᘄ∾ ሁዀඩဇྟስ࿀ඪႜཫྚཥᄸ! %2-299-111

CMBDLIBXLᩢᙣᶢ Ⴑᜊඩཁᑢᾘኢඩ ྌཥཁუᄸඩၺᬛᣍᙣ ᯮᔻඩྌዀྌᘄယሁ ዀඩႜཫᮚཆᄸඩཋᎆ ჌Ⴒၺ⌴ỷඩስᔷᛥᴕ ྱ᠐ᤇඩངᔷᵑ᠐ᤇඩ ᫡ዻྦᄢႺጐკඩᩢᔬ ᷳ%3-911-111

ᘓᄧྕᡅ TBO!MPSFO[P!፾ཥྌᄸၺᬛᯮᔻᑟዀඩယዀယᘄ∾ሁዀඪႜཫྌཥ཈უᄸ!/////////// %6:6-111 DPODPSE!፾ཥྚᄸၺᬛᯮᔻᑟዀඩྌዀስᘄཕሁዀඩႜཫྚཥယუᄸ!/////////////// %631-111 IBZXBSE!፾ཥယᄸၺᬛᯮᔻᑟዀඩཕዀཁᘄᐋ࿹ཁ᣸ᄅဇྟᙐඩႜཫ27-671ᄸဇ၏ἄ࿹ᐂስ᥸ῧ ၛᏸ!/////////////////////////////////////////////////////////////////////// %769-111

ྃကᖔᜊ 2/NJMMCSBF፾཈ཥယუᄸᬛᯮᔻስḡ-ཕዀཕᘄ∾ሁႜཫྚཥᄸ!//////////////////////////%2-599-111 3/NJMMCSBF፾཈ཥཌუᄸᬛᯮᔻስḡ-ཕዀཕᘄ∾ሁႜཫངཥཌუᄸ!//////////////////////%2-4:6-111 4/CVSMJOHBNF፾ཕཥཌუᄸᬛᯮᔻᶢႱ-ယዀယᘄ∾ሁႜཫཌཥ཈უᄸ!////////////////////%4-5:6-111 5/CVSMJOHBNFስ᣸ᄅ-ཕཥཌუᄸ-Ꮁᏸስዀ2/6ᘄ-ᐋᏸཕዀ3/6ᘄཕሁዀႜཫཆཥཌუᄸ!////%2-::9-111 6/IJMMTCPSPVHI፾ྚཥယუᄸ38ႹᬛᶢႱ-ྚዀྚᘄཕሁዀႜཫཕᮚཕᄸ!//////////////////%5-991-111 7/Ꮊཕ⊡ဧ-፾ཥཌᄸᬛᯮᔻስḡယዀስᘄ0ሁዀႜཫྌཥཁუᄸ!///////////////////////////%9::-111 ⹃ᇹྃ྾ᜊ 8/QBMP!BMUP཈ཥཆუᄸၺᬛᶢႱ-ယዀཕᘄ0ሁዀႜཫངཥ཈უᄸ!////////////////////////%4-5:9-111 9/TBO!KPTF):6243*፾ཥཕᄸᬛᯮᔻᑟዀ-ཕዀስᘄ∾ሁዀႜཫྚཥᄸ!///////////////////////%859-999 :/TBO!KPTF):6259*፾཈ཥཁუᄸᬛᯮᔻᑟዀ-ယዀཕᘄཕሁዀႜཫྚཥᄸ!///////////////////%8::-::: 21/TBO!KPTF):6259*፾ཥྌᄸᓃ᪗ᑟዀ-ယዀስᘄ∾ሁዀႜཫྚཥᄸ!////////////////////////%839-999 22/TBO!KPTF):6244*ཌႹᬛUPXOIPVTFཥယᄸཕዀཕᘄ∾ሁዀ!///////////////////////////////%7:9-999 23/TBO!KPTF):6244*፾ཥཁᄸUPXOIPVTFཕዀስᘄ∾ሁዀ-ၢᢥ᎗ᄩ!//////////////////////////%631-111 24/NJMQJUBT፾ཥ཈ᄸᬛᯮᔻᑟዀ-ཕዀስᘄ∾ሁዀႜཫྚཥ཈უᄸ!/////////////////////////%831-111

ඨඨBmmfoཏሶ჌ཕདྷႹ࿦མ∜ᤚཉ၉ᵬ ႜ᠘ᮬ␃ඩႣႹሦ₻ᄭᠨႣᨤཉ၊ᣞᮥ ᒠᵬ₢ᤷඩ჌ᗅ᠍ሆᢨፇᆡᰍ᧲᠙Ⴡ࿺ ᮲ᬦඩ⃽ሜ∜ᠦჅ⃽ණ

2/ᣞᄛᖨፇ᩠ᦉ)ᄛჅཋཞᰮ⋘* 3/ጸᬦᴻ᠑ඩጸᬦၢᥚ)እ᧪*ᛅၬᵬᗉჿᢵᦺᷗព྾ 4/ቆᄭᬛᠳွ႐࿇ᔕፇᷗᆹඩᥒሤḬጧፇ᮲ᬦደᜃ

ድ␲ႜᜊ 25/TBO!MFBOESPཥ཈ᄸ23Ⴙᬛስḡཕዀ3/6ᘄ∾ሁዀ!//////////////////////////////////////////// %65:-111 26/TBO!MFBOESP)NBOPSᜊ*፾ཥ཈ᄸᬛᯮᔻᑟዀ-ཕዀስᘄ∾ሁዀႜཫྚཥᄸ!////////////////////// %65:-111 27/TBO!MFBOESP፾཈ཥྚᄸ26Ⴙᬛ၇ᣍስḡ-ယዀཕᘄ∾ሁዀ!//////////////////////////////////// %8::-111 28/IBZXBSE፾ཥཕᄸᬛᯮᔻᑟዀ-ཕዀስᘄ∾ሁዀႜཫྌཥཕუᄸ!/////////////////////////////// %64:-:61 29/IBZXBSE፾ཥཌᄸᓃ᪗ᑟዀ-ཕዀཕᘄ∾ሁዀႜཫྌཥཕუᄸ!///////////////////////////////// %686-611 2:/OFXBSL፾ཥྌᄸᬛᯮᔻᑟዀ-ཕዀስᘄ∾ሁዀႜཫယཥ཈უᄸ!//////////////////////////////// %75:-111 31/OFXBSL፾ཥཌᄸᓃ᪗ᑟዀ-ယዀስᘄ∾ሁዀႜཫཆཥངუᄸ!////////////////////////////////// %83:-111 32/GSFNPOU፾ཥཕᄸᑟዀ-ཕዀስᘄ∾ሁዀႜཫྚཥ཈უᄸ-ᷗᯮᔻ!////////////////////////////// %751-111 33/GSFNPOU፾ཥཆᄸᬛᯮᔻᑟዀ-ཕዀስᘄ∾ሁዀႜཫྌཥཁუᄸ!/////////////////////////////// %899-999 34/GSFNPOU፾཈ཥཆუᄸᄁᘚ࿙ᄧᲖ-ယዀယᘄཕሁዀႜཫᮚ཈ᄸ!///////////////////////////// %2-7::-111 35/GSFNPOU፾ཕཥངუᄸᶢႱ-ယዀཕᘄཕሁዀႜཫስᮚᄸ!/////////////////////////////////// %2-:91-111 36/TBO!MFBOESP፾ཥྚᄸUPXOIPVTF-ཕዀཕᘄ0ሁዀ!//////////////////////////////////////////// %5::-111 37/VOJPO!DJUZ፾ཥ཈ᄸUPXOIPVTF-ཕዀ2/6ᘄ-ၢᢥ᎗ᄩ!//////////////////////////////////////// %55:-111 38/GSFNPOU!UPXOIPVTF፾ཥ཈ᄸཕዀ2/6ᘄ-ၢᢥ᎗ᄩ!/////////////////////////////////////////// %599-991 ᆡᰍስჵယ᣸ᄅ 39/IBZXBSEယ᣸ᄅ-ၺᢳስዀ2/6ᘄ∾ሁᄅ5-311ᄸႜཫᮚཕᄸႹཋ%87-911!//////////////////// ᪈ᷳ%:36-111 3:/DBTUSP!WBMMFZཕ᣸ᄅ-204ዀ-203ዀ-202ዀ-፾཈ཥ཈უᄸႜཫᮚཁᄸႹཋ%67-271!////////// ᪈ᷳ%9::-111 41/DVQFSUJOP႒ᗖᜊ-T0T!EVQMFY-ၺᬛᯮᔻཕዀྭስዀ∾ሁዀ-፾཈ཥᄸႜཫྚཥᄸ!///////////// %2-699-111 42/TBOKPTF):6259*-!T0T!EVQMFY!ᆸ⋆ཕዀ3/6ᘄ∾ሁዀ-3-968ᄸႜཫ7-943ᄸႹཋ%69-311!!/// ᪈ᷳ%2-311-111 43/TBOKPTF):6238*-!204ዀ-203ዀ-3-185ᄸႜཫ7-819ᄸႹཋ%62-951!!////////////////////// ᪈ᷳ%2-1::-111

ᾧ჌ዀႜ᠘ඩྒྷᦻ჌᛭ᥰධ

ขᦺᵘ⍾ ขᦺᴻ᠑ᩚ

ขᦺዀድ࿧ ขᦺᷗ࿧ႜ

ขᦺᷗ࿧᎛ ขᦺ⃲ᬦᩚ

᳽ᤋ࿜ġĮġ႓ᓀྃ ᪈ᷳ<!%3-317-111 ៹ᄩ;%232-422 ᐂ ᔕ῾;!3-9:4!TRGU ཨႜᔕ῾;!38554!TRGU ᙐᥰ;!31

᳽ᤋ࿜ ᪈ᷳ;%2-4:9-111 ៹ᄩ;%7:-986 ᐂ ᔕ῾;!3-611!TRGU ཨႜᔕ῾;!45654!TRGU ᙐᥰ;!23

XFOEZ(T ᪈ᷳ;%2-881-111 ៹ᄩ;%261-623 ᐂ ᔕ῾;!3-::9!TRGU ཨႜᔕ῾;!48573!TRGU ᙐᥰ;!36

XBMHSFFOT ᪈ᷳ;%8-537-111 ៹ᄩ;%538-111 ᐂ ᔕ῾;!25-661!TRGU ཨႜᔕ῾;!239177!TRGU ᙐᥰ;!28

TUBSCVDL(T ᪈ᷳ;%2-866-539 ៹ᄩ;%:3-271 ᐂ ᔕ῾;!3-14:!TRGU ཨႜᔕ῾;!45959!TRGU ᙐᥰ;!21

᳽ᤋ࿜ ᪈ᷳ;!%:71-111 ៹ᄩ;%71-111 ᐂ ᔕ῾;!3-479!TRGU ཨႜᔕ῾;!25355!TRGU ᙐᥰ;!31

᫙ဇ⍀ ᪈ᷳ;!%2-59:-111 ៹ᄩ;%:7-879 ᐂ ᔕ῾;!4-291!TRGU ཨႜᔕ῾;!29624!TRGU ᙐᥰ;!21

ŋłńŌĮŊŏĮŕʼnņĮŃŐř ᪈ᷳ;%2-661-111 ៹ᄩ;%94-4:1 ᐂ ᔕ῾;!3-724!TRGU ཨႜᔕ῾;!54671!TRGU ᙐᥰ;!7

BSCZ(T ᪈ᷳ;%2-711-111 ៹ᄩ;%:3-111 ᐂ ᔕ῾;!5-448TRGU ཨႜᔕ῾;!71659!TRGU ᙐᥰ;!26

ŎŤŅŰůŢŭťĨŴ ᪈ᷳ;%2-136-111 ៹ᄩ;%59-426 ᐂ ᔕ῾;!2-211!TRGU ཨႜᔕ῾;!51186!TRGU ᙐᥰ;!3

Information and related materials are subject to change without notice. This advertisement, and all information and related materials it contains, are provided "as is." GD Commercial and its Agents/Brokers make no representation or warranty whatsoever regarding the completeness, accuracy, "up-to-dateness", or availability, or the information or materials it contains.


Profile for Home 01

美國都市報 2016-11-12  

美國都市報 2016-11-12

美國都市報 2016-11-12  

美國都市報 2016-11-12

Advertisement