Page 1

Săptămâna porţilor deschise la USAMV- ClujNapoca 2014

pag. 2

Activitățile Practice Cheia unei Cariere Profesionale de Succes!

Felicitări premianţilor Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti!

pag. 7

pag. 15

Anul 6 | Nr. 3 | Mai 2014 | Publicație gratuită | ISSN 2066-5970

USAMV Cluj-Napoca a obţinut “Premiul Educaţia” la cea de-a XV-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Na­ poca a participat în perioada 9-13 aprilie 2014, la cea de-a XV-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS, organizat la Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat de Radio România (Centrul Cultu­ral Media Radio România — echipa GAUDEAMUS și Radio România Cluj), cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. La ediţia din acest an, cei 97 de expozanţi reprezentaţi la târg, apar­ ținând domeniilor majore de ac­ tivitate de pe piețele editorială și educațională, au fost prezenţi cu 64 de standuri, târgul având o suprafaţă de peste 500 mp de standuri, amenajați într-un pavilion cu suprafața de 900 mp, ceea ce egalează recordul înre­ gistrat la ediția precedent. Conform monitorizării zilnice realizate de către organizatori, numărul vizitatorilor a fost de circa 23.000. Pe parcursul celor cinci zile ale târgu­ lui, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a

prezentat un stand bogat cu cărţi de specialitate ale editurii universităţii, AcademicPres, organizând şi câteva lansări de carte ale cadrelor didactice, care s-au bucurat de un mare succes la public. În cadrul galei de decernare a Premiilor Târgului GAUDEAMUS Cluj-

Napoca 2014, organizatorii au acor­ dat Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Na­ poca, Premiul Educaţia. Biroul de Comunicare și Relaţii Publice USAMV Cluj Napoca


Paginile Universităţii Săptămâna porţilor deschise la USAMV- Cluj-Napoca 2014 Săptămâna porţilor deschise din 7 – 11 aprilie 2014, a fost dedicată activităţilor educative extracu­ rriculare ale elevilor din cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În cadrul acestei manifestări universi­ tatea noastră prin membrii comisi­ ilor de admitere a avut ocazia să le împărtăşească tuturor elevilor care ne-au trecut pragul ce înseamnă să fii student al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Astfel, cadrele didactice implicate oficial în promovarea programelor de studii au prezentat elevilor, ofertele educaţionale a celor cinci facutăţi ale universităţii, criteriile de admitere, oferta de cazare a studenţi, posibilităţile de mobilităţi studenţeşti prin programul Erasmus

în alte universităţi din Europa, cât şi posibilităţile de efectuare a practicii în diferite ferme din ţară şi U.E. Elevii au

manifestat interes pentru cunoaşterea modului cum se desfăşoară activităţile în universitate, vizintând clădirile reprezentative, dar şi laboratoare sau săli de curs. Au stârnit de asemenea, un interes deosebit în rândul elevilor de la cei din clasele mici până la cei care finalizează studiile: acvariul, parcul maşinilor agricole şi parcul agrobotanic, clinicile veterinare precum şi staţiile pilot de obţinerea produselor alimentare. În cadrul săptămânii porţilor deschise au venit un număr de peste 500 elevii din: municipiul Cluj-Napoca, din jud Cluj şi alte oraşe din ţară (Satu-Mare, BaiaMare, Zalău, Suceava, Bucureşti, etc.) dar şi preşcolari din grădiniţele clujene care au dorit să viziteze obiectivele mai sus amintite. Universitatea a primit un număr de peste 1000 de vizitatori, care au fost plăcut impresionaţi de dotările din cadrul campusului nostru şi de viaţa de student. Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în cadrul „Săptâmânii porţilor des­chise”. Prorector Academic Prof. dr. Ioan Rotar Secretar admitere univ. Şef lucr. dr. Camelia Răducu

2


Paginile Universităţii

Cluj Innovation Days la USAMV Cluj-Napoca În cadrul evenimentului desfăşurat în perioada 20 - 21 martie, Clus­ terul Cluj IT a reuşit să implice cu succes toţi factorii de deci­ zie, de la membrii Parlamentului României şi ai Comisiei Europene, la reprezentanţii autorităţilor cen­ trale şi locale, ai mediului academic şi ai celui de afaceri, în susţinerea proiectului de dezvoltare urbană integrată, Cluj Innovation City. Ediţia din acest an, care a reunit peste 400 de participanţi pe parcursul celor două zile, a fost găzduită de Institutul de Ştiinţele Vieţii din cadrul Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Astfel, pe parcursul celor două zile, Cluj-Napoca a devenit capitala inovării în România. Dacă ar fi să facem un scurt bilanţ în cifre al evenimentului, putem spune că au susţinut alocuţiuni 51 de speakeri (22 în secţiunea Plenară, 12 în secţiunea Mastering Innovation, 8 în secţiunea Fostering Entrepreneurship, 9 în secţiunea Showcasing Innovation). Ne-am bucurat de prezenţa a 13 speakeri din afara ţării, a 2 comisari europeni, a 4 directori ori delegaţi din partea Comisiei Europene, pe parcursul a peste 18 ore de prezentări şi discuţii. Au participat peste 200 de invitaţi din mediul economic, peste 130 din mediul academic, peste 40 de oficialităţi din mediul public şi peste 40 de studenţi. La conferinţa de presă organizată în cadrul evenimentului, au participat peste 30 de jurnalişti de la 24 de publicaţii locale sau naţionale. Evenimentul a fost surprins în 10 publicaţii tipărite, în peste 170 de publicaţii online, dar şi la 4 posturi de televiziune. Site-ul www.clujinnovationdays.com a fost accesat de 1857 vizitatori unici, care au navigat în peste 10200 de pagini. Proiectul care a ţinut capul de afiş a fost de departe Cluj Innovation City, despre care reprezentanţii Cluj IT Cluster apreciază că va deveni, în cel mult

15 ani, cel mai mare hub din regiune în ceea ce priveşte inovaţia, accentul fiind pus pe cercetare şi dezvoltare în domeniul bioeconomiei, IT-ului, medicinei şi al energiei regenerabile. Investiţiile în acest proiect vor depăşi 350 de milioane euro în următorii ani şi vor proveni atât din sectorul privat, cât şi din cel public. Totodată, implementarea proiectului va aduce un potenţial de peste 25.000 de viitoare locuri de muncă, „ceea ce înseamnă că regiunea va concentra mai mulţi specialişti în cercetare în domenii prioritare pentru România şi în serviciile conexe de care va fi nevoie. În plus faţă de crearea de locuri de muncă, proiectul va crea o structură economică flexibilă în regiune, bazată pe crearea unei reţele internaţionale şi va plasa România printre cele mai importante centre de cercetare, dezvoltare şi inovare” (Andrei Kelemen, director Cluj IT Cluster). Cluj Innovation City este un proiect derulat în parteneriat public-privat de tipul Community Project, primul de acest fel din România, managementul CIC fiind deţinut de mediul privat, în timp ce infrastructura va fi realizată cu suportul Guvernului, al Consiliului Judeţean Cluj şi al Consiliului Local Cluj. În acest sens,

recent a fost înfiinţată Fundaţia CIC, care se va ocupa de managementul general al proiectului şi se va asigura că obiectivele asumate în cadrul proiectului vor fi res­ pectate, iar Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziţia clusterului un teren de peste 200 ha la 4 km de oraş pentru construirea centrelor de specialitate şi vor demara anul viitor un proiect de realizare a unei şosele cu patru benzi care să facă legătura între oraş şi spaţiul destinat viitoarelor centre de inovaţie. În prezent, proiectul de dezvoltare urbană integrată se află în etapa de selecţie a companiilor de consultanţă pentru realizarea studiului de prefezabilitate, urmând ca aceasta să fie finalizată la jumătatea acestui an. Ne bucurăm şi noi de succesul evenimentului, atât ca membri fondatori ai Cluj IT Cluster, dar şi ca gazde şi co-organizatori, şi sperăm că am reuşit să ne ridicăm la nivelul invitaţilor noştri, confirmând încă o dată că USAMV Cluj-Napoca şi-a asumat să joace un rol de prim rang, şi cu impact internaţional la cel mai înalt nivel, în activităţile de cercetare-inovare din regiunea noastră. Dr. Ec. Călin Vac

3


Paginile Facultăţii de Agricultură Ziua Internaţională a Apei – Eveniment Susţinut Constant de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Bune Practici în Evaluarea şi Monito­ rizarea Resurselor de Apă”, organizată în acest an de Centrul de Cercetări Avansate pentru Asigurarea Calităţii Vieţii şi Protecţiei Mediului din cadrul Facultății de Agricultură, în colabo­ rare cu Administraţia Naţională „Apele Române” S.A. reprezentată de Administraţia bazinală de apă Someș - Tisa și Asociaţia de Mediu Vânătoare şi Pescuit PROMEDIU a marcat cea de-a VI-a ediție. Prilejuită de ziua mondială a apei (22 martie), manifestarea desfășurată în Institutul Ştiinţele Vieţii, s-a bucurat de par­ ticiparea domnului Prorector Prof. dr. Ioan ROTAR, care în alocuțiunea dedicată evenimentului a subliniat importanța tot mai mare a problema­ ticii legate de resursele de apă. Deschi­ derea evenimentului a fost marcată de prezența domnului Prof.dr. Ioan OROIAN, directorul Centrului de Cercetări Avansate pentru Asigura­ rea Calităţii Vieţii şi Protecţiei Medi­ ului și de cea a domnului inginer Ioan ROŞU, director tehnic Administrația Națională „Apele Române” Direcția Apelor Someș - Tisa. Continuând ceea ce putem denumi deja tradiție, mani­ festarea științifică a fost subscrisă te­ mei sugerate pentru Ziua Mondială a apei ediția 2014, respectiv „Apa și En­ ergia” - „Apa are nevoie de energie, iar energia are nevoie de apă” şi motto-ul „Viața = apa & energie: să le prețuim cum se cuvine! ” Lucrările prezentate și intervențiile pe marginea acestora, au vizat aspecte de actualitate le­ gate de problematica resurselor hid­ rice, de la managementul apelor la jurisprudenţă, sau de la calitatea apei

4

potabile la aspecte ce implică sectorul piscicol. Colectivele de cercetători care au susţinut manifestarea au reprezentat atât mediul academic, cât şi autorităţi de management, sau administrații naționale. O temă de actualitate - apa şi procesul tehno­ logic de fracturare hidraulică - a con­ stituit debutul sesiunii de comunicări științifice, prin lucrarea Calitatea apei – provocare majoră pentru procesul de fracturare hidraulică (Antonia Oda­ giu, Ioan Gh. Oroian, Laura Paulette, Tania Mihăiescu). Importanta calității apei pentru susținerea sistemelor vii a fost tratată de colective de cercetători de la Universității de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - In­ dicele de calitate a apei – un instrument simplu de raportare a informaţiilor pri­ vind calitatea apei (Tania Mihăiescu, Radu Mihăiescu, Antonia Odagiu, Ioan Gh. Oroian), Linii și specii de pești a­decvate pentru cercetările în domeniul calității apei (Valentin I. Pe­ trescu-Mag, Ioan Gh. Oroian, Romică Tomescu), dar şi de cercetători de la Universitatea Babeş Bolyai - Apa ca indicator integrator al calităţii medi­ ului în arii protejate (Radu Mihăiescu, Octavian Liviu Muntean, Andreea Pop, Nicolae Baciu, Viorel Arghiuş, Cristian Maloş, Gheorghe Roşian, Vlad Măcicăşan, Tania Mihăiescu). Aspecte importante legate de pro­ grame guvernamentale ce vizează utilizarea raţională a resurselor de apă în agricultură au fost dezbătute ca ur­ mare a prezentării prelegerii Fondurile nerambursabile alocate pentru irigaţii în noul PNDR 2014-2020, de către co­ lectivul Simona Nineta Varga, Marile­ na Rozenberg, Timeea Gabor, Emil

Luca. Managementul calităţii apei a fost o problematică detaliată prin prezentările - Probleme importante de gospodărire a apelor în spaţiul hi­ drografic Someş-Tisa (Ioan Roşu, Cris­ tina Bayer) şi Studiu comparativ cu privire la apa potabilă obţinută din apele de suprafaţă şi apele freatice în Cluj-Napoca (Silvia Claudia Moşneag, Daniela Vele, Călin Neamţu). O abor­ dare importantă a fost şi cea care a vizat aspectele legislative, prin lu­ crarea Servicii cu privire la resursele de apă şi reflectarea lor în jurisprudenţă (Ruxandra M. Petrescu-Mag, Ioan Gh. Oroian, Valentin I. Petrescu-Mag). În cadrul desfăşurării evenimentu­ lui, noutăţi cu privire la aparatura de laborator destinată controlului calităţii apei au fost prezentate de firma Merck Millipore, prin prezenţa domnului Florin Săvan, care a detaliat aspecte legate de aparatura existentă în vederea protecţiei sustenabile a resurselor de apă. De asemenea, prin materiale video promoţionale şi cataloage puse cu generozitate la dispoziţia participanţilor la conferinţă, firma Techno-Volt a adus în atenţia audienţei noutăţi din domeniul aparaturii şi instalaţiilor pilot de labo­ rator, cu potențial de utilizare atât în scop didactic, cât şi de cercetare. Un moment inedit l-a constituit finalul sesiunii de comunicări științifice, care a fost marcat de Parada costumelor ecologice, confecționate, înainte de prezentare, integral din materiale re­ ciclabile (hârtie creponată, hârtie de ambalaje, pungi) susținută de eleve de la Colegiul Napoca. Șef lucrări dr. Antonia Odagiu


Paginile Facultăţii de Agricultură

Ziua Mondială a apei 2014

„Apa și Energia” - „Apa are nevoie de energie, iar energia are nevoie de apă” Motto: „Viața = apa & energie: să le prețuim cum se cuvine!”

5


Paginile Facultăţii de Horticultură

Original LÖWE - Inovație şi Profesionalism Workshop organizat de către Societatea de Horticultură și Silvicultură din Transilvania Marți, 8 aprilie 2014, sub egida Societății de Horticultură și Silvicultură din Tran­ silvania și a Facultății de Horticultură, reprezentantul Gebr.Schröder GmbH, Dl. Juergen Usinger a prezentat studenților și cadrelor didactice prezente la work­ shop-ul organizat în Aula Mihai Șerban devenită neîncăpătoare produsele Origi­ nal LÖWE exemple concludente pentru ceea ce înseamnă sculele profesioniste în lucrările specifice de sezon din livezi și vii (tăieri, legări etc). Participanții la acest eveniment au înțeles faptul că prestigiul actual al acestor materiale pro­ fesionale își are originea în cadrul unei invenții brevetate de către fondatorul societății, domnul Walther Schröder încă din anul 1923. Acesta a făcut o invenție remarcabilă, reprezentată de primul foarfece tip nicovală din lume. În designul său actual, acesta se află în con­ tinuare pe lista produselor de success ale companiei ceea ce a permis acesteia să ocupe poziția de lider pe piața mondială de profil. Toate foarfecele ORIGINALLÖWE sunt fabricate exclusiv în fabrica proprie din Kiel, iar gama de produse este completă (foarfeci pentru plinte/ şipci de protecţie a muchiilor, pentru tu­ buri etc). Aceste produse sunt utilizate în peste 80 de țări, fiind apreciate de de­ cenii de profesioniștii de pe toate conti­ nentele. Finalul workshop-ului a venit în întâmpinarea studenţilor cu probe prac­ tice, care au completat informațiile acu­ mulate pe parcursul prezentării. În cadrul lor, studenții au avut ocazia să efectueze tăieri comparative cu mai multe tipuri de foarfeci precum și să efectueze lucrări specifice tehnologiei de cultură a viței de vie. Deoarece fiecare workshop îl dorim util studenților noștri, am analizat în cele ce urmează părerea lor: - CODREA MARIA, studentă anul III, Horticultură "Având în vedere că după absolvire vom fi ingineri și specialiști în

6

domeniu, trebuie să cunoaștem uneltele cu care vom lucra, iar acest workshop a venit ca și un plus la cunoștințele noas­ tre. Instrumentele de lucru trebuie să fie de calitate, ușor de întreținut și de folosit. Acest workshop a prins foarte bine, atât profesorilor, cât și studenților. Prezen­ tarea a fost una de succes, explicată pe înțelesul tuturor, studenții având ocazia să vadă și să încerce mai multe tipuri de foarfeci. Acestea au fost de mărimi dife­ rite, atât pentru pomi cât și pentru vie. Vreau să felicit echipa SHST pentru or­ ganizare și așteptăm să ne mai cheme și la alte workshopuri și pe alte teme, la fel interesante". - ROLAND KLAUBERT, student anul III, Horticultură "O prezentare interesantă și utilă în același timp. În primul rând mod­ ul de exemplificare foarte practic a pus în evidență faptul că LÖWE ORIGINAL sunt lider mondial în foarfece profesio­ nale. Acestea au fost puse în comparație

cu o foarfeca comună, achiziționată din comerț urmărindu-se ușurința și cali­ tatea tăierilor. Faptul că fiecare, profesor, student și vizitator au încercat produsele s-au putut convinge de aceasta. În al doilea rând modul în care s-au explicat tipurile de foarfeci de către însuși direc­ torul de vânzări Jurgen Usinger, a rezolvat dispute avute chiar și intre colegii mei de­ spre tipul constructiv al foarfecilor: tipul "nicovala" și tipul "bypass". De asemenea au fost prezentate sârme biodegrada­ bile și sisteme de legare pentru vita de vie și nu numai, sisteme care au impre­ sionat pe toată lumea prin simplitatea și ușurința cu care se manevrează ". În speranţa că temele propuse de So­ cietatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania se regăsesc în area­ lul preocupărilor dumneavoastră, vă invităm să deveniţi membrii ai SHST. Drd. ing. Andreea Tripon


Paginile Facultăţii de Horticultură

Activitățile Practice - Cheia unei Cariere Profesionale de Succes! În perioada 24-25 martie 2014, studenții din anul III specializarea Horticultură, însoțiți de domnul Șef lucrări dr. ClaudiuIoan Bunea, au avut șansa să viziteze și în același timp să efectueze 2 zile de practică de specialitate la ”Centrul Viticol Jidvei” și la ”Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj” am­ bele situate în Podgoria Târnavelor, jud. Alba. Dimineața primei zile am petrecu­ t-o la Jidvei, unde am vizitat în Pepiniera viticolă, halele de producție unde se fac altoirile, camerele de păstrare și stratifi­ care (cu atmosferă controlată), solariile pentru aclimatizarea vițelor de vie altoite și utilajele agricole cu care se lucrează în pepinieră și în școala de vițe. Ghidul nos­ tru în această unitate a fost domnul Direc­ tor ing. Dan Corbeanu, care ne-a prezen­ tat în detaliu fiecare etapă prin care trece vița de vie, de la faza de butași (portaltoi și altoi) până în momentul în care o al­ toim. Am avut ocazia să vedem în lucru și mașinile de altoit mecanizat în forma literei omega „Ω” și chiar am încercat și noi să altoim câteva vițe și cred că pentru început ne-a ieșit chiar foarte bine. În a doua parte a zilei, am efectuat o vizită în plantațiile de viță de vie aparținînd S.C. Jidvei din localitatea Tăuni, unde domnul Director ing. Marian Cucură (absolvent al Facultății de Horticultură) ne-a făcut o scurtă prezentare a acestor plantații și ne-a expus deasemenea câteva tehnici de plantate și de întreținere (tăieri, tratamente fitosanitare, erbicidări etc.) a unei culturi de viță de vie aflată în perioada de fructificare. În locul unde am fost, pot să spun că orice inginer sau viitor inginer horticultor si-ar dori să ajungă, având în vedere că totul în jurul nostru a fost doar viță de vie. Acest centru viticol are aproximativ 2200 ha de viță de vie, care sunt înființate și întreținute doar cu mașini și unelte performante, de ultimă generație. În timp ce domnul Cucură ne povestea despre această minunăție de plantație, alături de noi se planta viță de vie cu ajutorul unui utilaj special de plantat,

care era purtat după un tractor echipat cu un GPS, care planta mecanizat vițele de vie altoite și parafinate, la distanțele presta­ bilite, fără a mai fi nevoie de pichetarea terenului. Acest agregat format din tractor cu GPS+mașină de plantat ușurează foarte mult munca, reduce numărul de munci­ tori, iar plantarea este realizată într-un timp mult mai scurt, pe suprafețe mai mari, cu un procent de prindere de peste 95%. A doua zi (25 martie 2014) dat fiind faptul că am fost într-o zonă viticolă renumită, nu puteam să nu vizităm și ”Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj”. Ghidul acestei stațiuni a fost doamna in­ giner Daniela Popescu, fostă absolventă a Facultății de Horticultură, care la această oră este cercetător ștințific în această unitate. Dimineața ne-a fost prezentat Centrul de vinificație al stațiunii de la Blaj unde prin amabilitatea d-lui ing.

Comșa Ioan am luat contact cu ceea ce reprezintă tehnologia de obținere a vi­ nului (fluxul tehnologic) adică toate etapele pe care le parcurg strugurii de la intrarea în unitate până la linia de îm­ buteliere a vinului. Mai târziu inginerii de la stațiune ne-au pregătit o surpriză drăguță și practică totodată. Astfel fie­ care student a avut posibilitatea să pună în aplicare cunoșințele teoretice acumu­ late în timpul orelor de curs și de labora­ tor, în ceea ce privește tăierile la vița de vie. Am exectutat tăieri de rodire într-o plantație cultivată în sistem de cultură clasic, cu foarfeci manuale, dar și cu foarfeci electrice. La final concluzia este una singură „teoria ca teoria, dar practica... NE PLACE !” Studentă Maria Maruni Codrea anul III, Horticultură

7


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii Tehnici moderne de aprecierea calităţii cărnii şi a produselor din carne Asigurarea calităţii produselor alimentare în procesul de producţie este un deziderat complex, colectiv, la care participă numeroşi factori tehnologici şi de comercializare (importante sunt aici mijloacele specifice de asigurare a calităţii produselor până la vânzare). (a)

(b)

(c)

(d)

Metodele tradiționale de măsurare a parametrilor de calitate ai cărnii. (a) măsurarea capacităţii de reţinere a apei (WHC), folosind metoda de pierdere prin scurgerea apei- EZ (Rasmussen & Andersson, 1996); (b) măsurarea capacităţii de reţinere a apei (WHC), prin metoda pungii (Honikel,1998); (c) măsurarea pH-ului cu ajutorul pH-metrului; și (d) măsurarea culorii prin utilizarea unui colorimetru portabil Minolta.

Calitatea produselor alimentare are implicaţii majore asupra consumato­ rilor, alimentaţia stând la baza vieţii şi constituind un element cu acţiune permanentă, ce poate influenţa gradul de dezvoltare al organismelor. Un produs alimentar, pe lângă valoarea nutritivă, trebuie să îndeplinească şi cerinţe estetice privind: forma, dimensiu­ nile, coloritul şi modul de prezentare. Normele de igienă a produselor alimen­ tare, aprobate prin HG 924/2005, intrată în vigoare de la 1 oct. 2006, prevăd ca prepararea, prelucrarea, fabricarea, am­ balarea, depozitarea, transportul, ma­ nipularea, comercializarea şi servirea produselor alimentare să se desfăşoare în condiţii igienice corespunzătoare.

Sistem imagistic hyperspectral în infraroșu cu unde scurte (SWIR), pentru evaluarea calitativă a prospețimii peștelui întreg și fileuri (după, Chau et al., 2009)

8


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii

Sistem de control imagistic hyperspectral/multispectral pe o linie de procesare a puilor destinaţi comercializării: A – unitate tip camera (EMCCD) de cuplat încărcarea imaginilor prin multiplicare electronică; B – spectrograf de scanare a liniei; C – ansamblu de obiective; D – sistem de iluminare cu LED-uri; E – unitatea de procesare a datelor (după, Chao și colab., 2008). În general, calitatea produselor alimen­ tare acoperă multe aspecte, precum: cele funcționale, tehnologice, senzoriale, nutriţionale, toxicologice, etc. Siguranţa alimentelor este strâns legată de prezenţa sau absenţa pericolelor bio­ logice, chimice sau fizice în alimente în momentul consumului. Deoarece aceste pericole pot să apară în orice etapă a lanţului alimentar, controlul adecvat pe tot parcursul lanţului alimentar este esenţial. Un pericol de contaminare este cel microbiologic, care se referă la micro­ organismele care pot provoca, în mod direct sau indirect, îmbolnăviri, precum: Escherichia coli 0157:H7, Salmonella, Clostridium botulinum, Listeria mono­ cytogenes, ce produc toxiinfecţii alimen­ tare. Un produs alimentar cu posibilităţi de contaminare mare este carnea tocată, pentru că, ori de câte ori introducem

în compoziţie un nou ingredient, creşte proporţional şi riscul de contaminare. Astfel, evaluarea parametrilor de cali­ tate ai cărnii a fost întotdeauna un mo­ tiv de îngrijorare pentru cei implicați în producerea şi comercializarea aces­ teia, având în vedere mai ales în ultimul timp, deosebitul interes manifestat de consumatori, privind calitatea cărnii și a produselor din carne achiziţionate. Pen­ tru a satisface nevoile consumatorilor, în industria cărnii din diferite ţări din Europa, Statele Unite şi Asia, în prezent se aplică atât tehnicile tradiţionale, cât şi noile tehnici moderne de evaluare a calităţii cărnii şi a produselor din carne, cum ar fi spectroscopia în infraroşu (NIR), care este utilizată pe scară largă în special datorită rapidităţii şi preciziei ridicate în determinarea calităţii cărnii proaspăte, prin tehnica de imagistică

hyperspectrală, care vizualizează compo­ ziția chimică a alimentelor, printr-o metodologie cunoscută mai ales sub numele de imagistică chimică. Imagis­ tica chimică permite atât vizualizarea informațiilor privind compoziţia chimică pe eșantionul testat, dar este şi o tehnică non-distructivă, astfel că probele sunt păstrate pentru teste suplimentare. În concluzie, atât producătorii cât şi consumatorii vor trebui să acorde o importanţă majoră calităţii produselor ali­ mentare din carne care se comercializează în supermarketuri şi nu numai, iar dez­ voltarea noilor tehnologii în domeniu devine un factor deosebit de important în atingerea unor standarde de calitate, care să elimine orice riscuri de îmbolnăvire şi să garanteze siguranţa alimentară. Şef lucr. dr. Camelia Răducu

9


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară Fiecare generaţie făureşte istoria celor următoare (continuare) Interviu cu Prof. Vasile Cozma, DVM, PhD Director - CSUD din USAMV CN

2. Alegeri CSUD:

Zilele trecute s-au desfăşurat alegeri pentru desemnarea conducerii şi a consiliului CSUD din USAMV, respectiv din FMV CN. Puteţi creiona în câteva fraze cum au fost organizate şi cum s-au desfăşurat alegerile CSUD şi, bineînţeles, care sunt rezultatele? Alegerile pentru desemnarea conducerii şi a consiliului CSUD din USAMVCN s-au desfăşurat într-un climat academic, cu o prezenţă optimă a conducătorilor de doctorat şi mulţumitoare a doctoranzilor. Cred că este un bun prilej să reamintesc principalele atribuţii ale CSUD-ului nou ales : - stabilirea strategiei IOSUD; - elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD; - selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală; - elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii universitare de doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat propuse de şcolile doctorale; - stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat; -formulează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri şi parteneriate/ consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă; - iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri naţionale şi europene pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare; -întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de studii universitare de

10

doctorat şi le înaintează spre avizare conducerii IOSUD. Membrii CSUD şi ai consiliilor şcolilor doctorale sunt personalităţi a căror activi­tate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională sem­ nificativă sau personalităţi din sectoarele socio-economice relevante. Ce impact vor avea aceste alegeri şi rezultatul lor pentru viitorul şcolii doctorale din USAMV, respectiv din FMV CN? Noua structură organizatorică va permite: buna comunicare între echipele de cercetare şi şcolile doctorale; re­ levarea devotamentului pentru valorile Universitaţii; optimizarea utilizării infra­ structurii de cercetare; transparenţa luării deciziilor; flexibilitate in activitate si manifestarea respectului pentru conducătorii de doctorat si pentru doctoranzi; păstrarea a ceea ce s-a realizat si apreciat şi încercarea de imbunătăţire pentru a obţine succese suplimentare; stimularea performanţei; simplificarea procedurilor si a regulamentelor.

3. Proiecte de viitor:

La ce planuri de dezvoltare vă gândiţi pe termen scurt (2014) şi mediu (20142020), din perspectiva obiectivelor pe care şi le-au stabilit noile structuri de conducere ale CSUD? “Fiecare generaţie făureşte istoria celor următoare”, spunea un strateg al dezvoltării durabile. Luând in considerare această perspectivă activitățile CSUD vor fi orientate în următoarele direcții: - evaluarea stadiului actual al activității de cercetare doctorală în universitate în principal sub aspectul resursei umane – conducători de doctorat și al rezultatelor concrete prin prisma vizibilității în literatură; cresterea numărul de conducători de doctorat prin identificarea și stimularea cadrelor didactice cu condiţii legale pentru conducere doctorală; - consolidarea colaborării cu Prorectoratul stiințific în vederea realizării de activități de cercetare coerente, unitare și performante precum și în scopul realizării de echipe de cercetare de excelență; - dezvoltarea de colaborări cu alte universități în scopul

realizării de doctorate în cotutelă precum și pentru realizarea de reţele de cercetare interdisciplinară şi transdisciplinară; - optimizarea permanentă a curriculei etapei de formare pentru cercetare doctorală și dezvoltarea de competențe; - identifica­ rea modalităților de creştere a vizibilității cercetării doctorale și postdoctorale prin publicații în revistele de specialitate ale USAMV CN; Ce aduce inovator noua grilă de organizare şi funcţionare a CSUD? Noutatea se constituie în înfiinţarea a două şcoli doctorale, afiliate celor cinci domenii: 1) Şcoala doctorală de Ştiinţe Agricole Inginereşti (Agronomie; Horticultură; Zootehnie şi Biotehnologii) şi 2) Şcoala doctorală de Medicină veterinară. Şcolile doctorale au rang egal cu cel al departamentelor şi pot organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii. In al doilea rând, pe lângă conducătorii de doctorat, şcolilor doctorale li se pot afilia şi alţi cercetători sau cadre didactice, implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul şcolii doctorale din IOSUD sau din alte instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate. Cum preconizaţi să dinamizaţi activitatea CSUD, d.p.d.v adimistrativ şi de cercetare, şi ce pârghii decizionale instituţionale vă sprijină în acest sens? În tactica şi strategia CSUD se va urmări: îmbunătăţirea performanţei ştiinţifice a cercetării doctorale din universitate şi a performanţei personale a personalului academic; obţinerea unei mai bune vizibilităţi a universităţii; obţinerea de fonduri suplimentare pentru cercetare prin stimularea competitivităţii dintre echipe; creşterea numărului de îndrumători doctorali; identificarea grupurilor performante ca “poli de excelenţă”; stimularea cercetării inter-disciplinare şi coo­ perarea cu alte universităţi; identificarea studenţilor interesaţi de cercetare. Cum vedeţi implicarea Şcolii doctorale din USAMV şi FMV CN în demersul de conectare a standardelor de cercetare


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară proprii la cele internaţionale? Răspunsul meu va rememora o altă idee a academicianului Solomon Marcus: "Se înţelege greu că nu putem trăi exclusiv din inteligenţa altora, trebuie ca şi inteligenţa noastră să se arate lumii în stare creatoare”. Şcolile doctorale din USAMV şi respectiv FMV CN trebuie să se înscrie în arealul european al pregătirii doctorale, IOSUD-ul nostru face parte din EUACDE (European University Association - Council for Doctoral Education). Prin

colaborări inter-naţionale sunt vizate urmă­torele: îmbunatatirea educaţiei pentru cercetare a doctoranzilor (anul 1); facilitarea publicării in reviste cu vizibilitate internaţională; îmbunătăţirea contactelor si a mobilităţilor personalităţilor internaţionale renumite in activitatea de cercetare ; contacte puternice cu structuri universitare internaţionale implicate in munca de cercetare . Un mesaj de întâmpinare pentru cei care bat la porţile CSUD?

În încheiere reamintesc ceea ce preşe­ dintele Academiei Române, Acad. prof. dr. Ionel Haiduc afirma “Cercetarea ştiinţifică este una din activitãţile umane cele mai pretenţioase din punct de vedere intelectual. Ca profesie poate fi o sursă de mari satisfacţii şi unul dintre cele mai plăcute şi interesante moduri de viaţă, dar ocazional poate să fie o sursă de frustare şi de stress.” Prof. Dr. Ioan Marcus

Al IV-lea Congres AVER În perioada 4-5 Aprilie 2014 s-a desfă­şurat în cadrul USAMV CN al IV-lea Congres AVER, care a debutat cu o masă rotundă cu proprietarii de animale, în cadrul căreia au fost discutate numeroase teme, prezentate atât de medici cadrul Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca cât și din străinătate (Franța, Irlanda și Bulgaria). Cu această ocazie au fost organizate trei workshop-uri ce au avut ca subiect principal sănătatea şi patologia cabalinelor. Workshop-ul dedicat șchiopăturilor la ca­ baline a fost prezentat de Dr. Simon Izing și Dr. Toth Balasz. După prezentarea teoretică a temei, participanții au fost grupați câte 15, pentru prezentarea cazurilor clinice, discutâdu-se despre infiltrații și puncții articulare pe membre la cal. Cel de-al doilea workshop s-a adresat atât medicilor și studenților la medicină veterinară, cât și proprietarilor de animale, fiind prezentat în limba franceză de Dr. Michel Martinot (Franța). Tema workshop-ului a fost “ Criterii de evaluare ale unui cal de sport”, culminând cu demonstrația practică pe cai de sport și agrement, pe manejul Wonderland. Ultimul workshop a fost despre examenul clinic al calului de sport înainte de competiție, susținut de Dr. Bertrand Collette pe manejul Plantextract, unde a avut loc și demonstrația practică. La sfârșitul fiecărei zile de workshop a avut loc o adunare generală a membrilor AVER. Drd. Vasile Muntean

11


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Siguranţa Alimentelor şi Protecţia Consumatorilor

(continuare) Eticheta produselor alimentare,în con­ formitate cu art.5 din H.G.nr.106/2002, privind etichetarea generală a alimen­ telor cu modificările şi completările ulterioare,trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: Denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului,ambalatorului,di stribuitorului,sau pentru produsele din import,numele şi sediul importatorului sau distribuitorului din România; Denumirea sub care este vândut alimentul; Lista cuprinzând ingredientele,cantitatea din anumite ingrediente şi categoria lor; Cantitatea netă pentru alimentele pre­ ambalate; Data durabilităţii minimale de consum, sau data limită de consum pentru ali­ mentele perisabile; Condiţii de păstrare,depozitare şi de folo­ sire, atunci când necesită indicaţii speciale; Menţiuni de identificare a lotului de fabricaţie;

12

Locul de origine sau provenienţa ali­ mentului,dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorului,cu privire la originea sau provenienţa alimentului; Concentraţia alcoolică pentru băuturile alcoolice a căror concentraţie este mai mare de 1,2% în volum; Menţiuni su­ plimentare de etichetare pe grupe de produse. Asta trebuie să ne informăm când cumpărăm un produs alimentar, pe lângă condiţiile de păstrare şi de igienă în magazin şi la servire. Să nu uităm bonul fiscal,păstrat pentru a face dovada even­ tualelor reclamaţii pentru unele produse neconforme. Există produse alimentare care conţin alergeni alimentari (cereale care con­ ţin gluten, secară, grâu, ovăz, crustacee, moluşte, arahide, soia, muştar.fistic, lu­ pin, sulfiţi, derivatele acestora), atenţie pentru consumatorii alergici!

Sfauri utile

Când cumperi produse alimentare informează-te foarte amănunţit de pe

eticheta produsului, atenţie la modul de prezentare a magazinului,la felul cum sunt expuse produsele,la preţ/produs; Nu accepta să fii servit cu produse care sunt depozitate direct pe jos unde circulă consumatorii, practică des întâlnită în România mai ales în magazinele mici de cartier,parter de bloc,mediu rural,din lipsă de spaţiu de desfacere şi comercializare; Dacă îţi place cum eşti servit,cu produse de calitate,devii un client fidel al magazinului; Carnea de miel trebuie să o cumpăraţi numai din măcelării sau locuri special amenajate şi autorizate provizoriu de către DSVSA judeţene,din pieţe. Car­ nea trebuie să prezinte ştampila sanitarveterinară de control; Carnea să fie elastică, nu lipicioasă, cu miros specific produsului,fără modificări de culoare şi gust. După ce a-ţi cumpărat-o trebuie să o transportaţi la domiciliu în condiţii igienice. Nu cumpăraţi de la cei care vin la scara şi uşa blocului şi vă oferă carnea din sacoşă,riscaţi să consumaţi altfel de carne. Ouăle, să nu aibă coaja murdară, crăpată şi spartă, la spargere albuşul să fie clar,


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor gălbenuşul bine delimitat de albuş; Vopseaua de ouă, utilizaţi doar cea care este destinată vopsirii ouălor, nu vop­ seaua tipografică sau textilă care este toxică pentru organismul uman; Vinul trebuie să-l achiziţionaţi numai din locuri autorizate şi verificaţi etanşeitatea recipienţilor şi modul de prezentare;

Produsele de patiserie şi cofetărie, numai din locuri autorizate, menţinute igienic şi curat; Sistemul de siguranţă alimentară, im­ plementat în industria alimentară prin Sistemul de analiză a riscurilor în puncte critice de control (HACCP-Hazard Analy­ sis and Critical Control Point),identifică riscurile pentru a furniza consumatorilor

produse sigure,fiind un sistem operant de management în siguranţa alimentelor. Metoda este implementată în Uniunea Europeană,fiind o metodă eficace de auto­control. Dr. Lenuţa Şuteu

Aminoacizi esenţiali Aminoacizii constituie unitatea structurală fundamentală a mo­ leculelor de proteină şi au rol im­ portant în organism. În prezent se cunosc aproximativ 400 de amino­ acizi, dintre aceştia doar 20 – 24 se găsesc frecvent în proteinele naturale, vegetale şi animale, şi se numesc proteinogeni; restul se găsesc în unele peptide şi se numesc aminoacizi neproteinogeni. După importanţa biochimică şi fiziolo­ gică ce o au în organism, aminoacizii sunt esenţiali şi neesenţiali. Aminoacizii esenţiali sunt sintetizaţi nu­ mai de plante, animalele nu îi pot sinteti­ za şi îi procură din hrană. Aceştia au un rol însemnat în creşterea şi dezvoltarea organismului animal în lipsa lor apar boli carenţiale. VALINA a fost descoperită în 1856 în extractele de pancreas, iar în 1879 a fost izolată din hidrolizatele proteice. Acest aminoacid nu poate fi sintetizat de către organism şi este eliberat din proteine numai după scindarea hidrolitică a aces­ tora. În natură, există în structura antibi­ oticului gramicidina şi în actinomicine. IZOLEUCINA a fost izolată din melasa de sfeclă de zahăr în 1904, iar mai târziu din hidrolizatele de fibrină, din cleiul de amidon obţinut din grâu, din albuşul de ou şi din carne. În proteine izoleucina se găseşte în cantităţi relativ mici. LEUCINA este mai răspândită decât izo­ leucina şi în unele proteine, de exemplu, în globina din hemoglobină formează aproximativ o treime din totalul amino­ acizilor. A fost izolată din hidrolizatele

alcaline ale ţesutului muscular în 1839. METIONINA a fost descoperită în hidro­ lizatele de cazeină în 1922. Metionina este un aminoacid larg răspândit, găsindu-se însă în cantităţi relativ mici. Acest ami­ noacid joacă în organism un rol foarte important, deoarece poate ceda uşor gruparea metil labilă, care este utilizată de ţesuturi pentru metilarea diferitelor produse ale metabolismului intermediar celular. Prin cedarea grupării metil, metio­ nina se transformă în hemocisteină com­ pus care nu se întâlneşte în compoziţia proteinelor naturale. TREONINA a fost izolată din hidrolizatele de fibrină în 1935. Organismul animal nu sintetizează treonină. Descoperirea tre­ oninei a facilitat experienţele prin care s-a demonstrat că şobolanii pot creşte normal şi la o dietă constituită numai din aminoacizi puri. LIZINA separată din hi­ drolizatele de cazeină în 1889 şi obţinută prin sinteză de către E. Fischer în 1902. Se întâlneşte în proteinele animale, însă poate fi prezentă şi în proteinele vegetale dar în cantităţi neînsemnate, de exemplu în zeină şi gliadină. Lizina fiind un ami­ noacid esenţial, organismul este foarte sensibil la carenţa acestuia în alimentaţie. Lizina este decarboxilată de unele micro­ organisme cu formare de cadaverină, o diamină toxică. FENILALANINA izolată din plantele de lu­ pin şi ulterior obţinută în laborator. După hidroliza tuturor proteinelor, fenilalanina rezultă în cantităţi relativ mici. În proteina animală şi vegetală se întâlneşte numai forma L a fenilalaninei; forma D a ami­ noacidului a fost identificată în structura unor peptide naturale. TRIPTOFANUL a fost izolat din pro­

dusele de degradare ale cazeinei rezul­ tate sub influenţa sucului pancreatic. Se găseşte în majoritatea proteinelor naturale în cantităţi mici. În procesul digestiei, triptofanul sub acţiunea flo­ rei bacteriene este degradat cu formare de indol şi scatol, iar prin decarboxilare trece în amina caracteristică triptamină. Triptofanul formează o coloraţie violetă caracteristică în mediu de acid acetic gla­ cial şi în prezenţa acidului sulfuric con­ centrat. Prin hidroliza acidă a prepara­ telor proteice, triptofanul este degradat total. HISTIDINA este un acid diaminomono­ carboxilic heterociclic şi a fost izolat din hidrolizatele acide ale protaminei prezente în sperma sturionilor. Histidina este prezentă în hemoglobină în cantităţi relativ mari; a fost izolată din ficat, sânge, plămâni, leucocite. GLICINA este unul dintre cei mai utilizaţi aminoacizi ca şi liganzi în complexarea cu metale. Glicina prezintă toxicitate redusă chiar şi în doze mari. Organismul utilizează glicina pentru formarea aminoacizilor neesenţiali necesari sistemului imunitar şi este implicată în sistemul energetic. Glic­ ina previne bolile hepatice, diminuează mortalitatea datorită endotoxinelor şi scade nivelul alcoolului în sânge. De asemenea glicina prezintă proprietăţi citoprotective faţă de substanţele care induc ulcerul. Fiind aminoacidul cu cea mai mică masă moleculară va forma chelaţi cu metalele cu masă mică, ceea ce conferă potenţial de absorbţie mărit.

Conf. Dr. Andreea Stănilă

13


Paginile studenţilor

Liga Studenților Științelor Vieții (LSSV) a participat la Cluj Innovation Days 2014

În perioada 20-21 Martie 2014, a avut loc cea de-a doua ediţie a evenimentului ”Cluj Innovation Days” (CID), organizat de Cluj IT Cluster. Gazda acestui eveniment a fost Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ClujNapoca.Cluj Innovation Days este un eveniment anual, organizat cu scopul de a consolida comunitatea IT locală, și de a facilita dezvoltarea legăturilor cu parteneri de afaceri naționali și internaţionali. La conferinţa Cluj Innovation Days Discover New Frontiers au participat peste 400 de invitați: specialiști, comisari, oameni de afaceri, reprezentanţi ai mediului a­cademic, autorităţi, cercetători şi studenţi din România, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Israel, Marea Britanie, Olanda, Serbia, Slovenia, Suedia şi SUA. Liga Studenţilor Ştiinţelor Vieţii (LSSV) a fost reprezentată la acest eveniment de 15 studenți, care au ajutat la buna desfășurare a evenimentului. Aceştia au avut oportunitatea de a întâlni mari personalităţi din

14

politică, precum Dacian Cioloş - Comisarul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Johannes Hahn - Comisarul European pentru Politici Regionale, Vittoria Alliata di Villafranca - director în cadrul Direcţiei Generale Politică Regională şi Urbană, Barend Verachtert - director Adjunct al Unităţii de Biotehnologie din cadrul Direcţiei Generale pentru Cercetare şi Inovare, dar şi profesori academicieni, oameni de afaceri, în urma căruia prin participarea la conferinţe, au acumulat informaţii despre noi proiecte IT care se vor realiza în viitor. În urma acestei activităţi, voluntarii au primit diplome de participare şi recomandări. „Mă bucur că ni s-a oferit oportunitatea de a ne implica într-un eveniment de asemenea calibru, deoarece am avut posibilitatea să ne afirmăm și să ne facem remarcați, să cunoaștem personalități din diverse domenii, oameni de la care avem multe de învățat. De asemenea, pe parcursul evenimentului am legat priete-

nii, atât între noi, cât și cu voluntarii de la organizația OSUT. În ciuda provocările întâlnite, la final, când am tras linia, am realizat că împreună am organizat un eveniment de succes” , mărturisește Maria Codrea, coordonator voluntari LSSV în cadrul Cluj Innovation Days. Voluntari LSSV care au participat la organizarea acestui eveniment au fost următorii: Bianca COSTIN, Anamaria MURESAN, Andreea TOFAN (Peisagistică anul II); Alexandru BUTEAN (Silvicultură anul II); Dorin CIOARA, Sebastian MICAȘ, Roxana RAȚ (Inginerie și Management în Industria Turismului, anul II); Ecaterina TRIF (Inginerie și Management în Agricultură anul II); Cătălin BIIAN, Maria CODREA, Larisa MASTAN, Iulia VAIDA, (Horticultură anul III); Florin BĂLAȘ, Ionuț CREȚ și Paul MĂRGINAȘ (Silvicultură anul III) (studenți ai Facultății de Horticultură). Studentă, Bianca Costin Facultatea de Horticultură Specializarea Peisagistică, anul II


Felicitări premianţilor Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Ediţia A XII-a - 10 aprilie 2014

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SECȚIUNEA

AGRICULTURĂ

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

BIOLOGIE

LOCUL

NUME PRENUME

I

Morariu Paula

II

Melnic Vasile

III

Popa Ligia

MENȚIUNE

Ciobanu Irina

I

Sarb Petru

II

Bontidean Andrada Claru Andreea Lasylo Kinga

III

Hanus Andreea Ianovici Mihaela

Codre Codruta

MENȚIUNE

Trif Camelia Petrovai Mara

I

Sut-Gherman

I

Florea Catalin

II

Crisan Ioana

II

Ganau Bogdan

III

Goia Alexandra

MENȚIUNE

Stancioiu Ionele

III

Ardelean Ionut Pestean Ioana

MENTIUNE

Popa Paula

LOCUL

NUME PRENUME

I

Joarză Diana

II

Vaida Ioana

III

Suărăşean Casian

MENȚIUNE

Cojoc Maria Alina

MENȚIUNE

Sebeni Daniel

I

Georgescu Violeta

II

Pap Tamas

III

Precup Lucian

MENȚIUNE

Muresan Bianca Muresan Laura

MENȚIUNE

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII SECȚIUNEA

ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

LOCUL

NUME PRENUME

I

Cuibus Alex

II

Kis Hermina

III

Latiu Calin Rotar Iulius Popescu Florentina Vatu Daniel

MENȚIUNE

Latiu Calin Popescu Florentina Vatu Daniel Papuc Tudor

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ SECȚIUNEA

ȘTIINȚE PRECLINCE

LOCUL

NUME PRENUME

I

Hasu Diana

II

Kiss Annamaria

III

Amariei Oana Bende Csilla Boncut Paula

MENȚIUNE

ȘTIINȚE CLINICE

Conform tradiţiei, în fiecare an, studenţii şi cadrele realizează lucrări cu caracter ştiinţific, prezentate în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, organizate în cadrul universităţii noastre. Anul acesta, evenimentul a avut loc în data de 10 Aprilie 2014, cumulând peste 300 de participanţi, în cadrul celor 13 secţiuni, festivitatea de deschidere a avut loc la ora 09:00, iar premierea s-a realizat la ora 17:00. Cele mai bune lucrări au fost premiate cu sprijinul Agraria.

SECȚIUNEA

HORTICULTURĂ

PEISAGISTICĂ

SILVICULTURĂ

MENȚIUNE ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI ȘTIINȚE EXACTE

Cerbu Constantin

II

Fodor Csenge

III

Cioca Ana

MENȚIUNE

Toma Gina

I

Otvos Stefania

II

Berciu Reghina

III

Sfica Simina

MENȚIUNE

Giurca Teodora

I

Malaiu Octavian Popescu Alina Silvasan Sergiu Setelecan Mihai

II

Niculae Ramona

III

Shipor Adrian Amariei Dan

MENȚIUNE

Oltean Petruta

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR SECȚIUNEA INGINERIA ŞI TEHNOLOGIA PRODUSEOR ALIMENTARE

Moisan Diana

I

Condrea Daniel

CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

LOCUL

NUME PRENUME

I

Conovali Alexandru

II

Varzari Renata

III

Cocean Ana Maria

III

Pinzari Nadejda

MENȚIUNE

Puscas Andreea

I

Hosciuc Adriana

II

Toma Lucia

III

Todor Alexandra

III

Bocaniciu Iulia

MENȚIUNE

Rus Valentina


Proinvent 2014

Colectivul de redacţie: Mirela Cordea (coordonator), Mirela Fărăgău, Mugurel Jitea, Dan Dezmirean, Ioan Marcus, Dan Vodnar, Adrian Morariu, Răzvan Matei (design & layout), Raluca Rogoz (dtp). Newsletter-ul este publicat sub coordonarea Prorectoratului cu Asigurarea Calitatii si Resursa Umana Vă amintim că pentru orice propunere sau sugestie, colectivul de redacție vă stă la dispoziție la adresa: newsletter@usamvcluj.ro Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

Newslleter USAMV mai 2014  
Newslleter USAMV mai 2014  
Advertisement