Page 1

Vizita profesorului Michael J. Day la Facultatea de Medicină Veterinară ClujNapoca

pag. 11

USAMV ClujNapoca pe podium la AGRONOMIADĂ Chr. Hansen și USAMV Cluj-Napoca își lansează parteneriatul în cadrul Festivalului Alimentului

pag. 13

pag. 14

Anul 6 | Nr. 4 | Iunie 2014 | Publicație gratuită | ISSN 2066-5970

Prof. dr. Carmen Socaciu, Prorector cercetare la USAMV Cluj-Napoca, a fost premiată la Gala Excelenţei la Feminin

Asociaţia Femeilor de Afaceri Cluj a organizat Gala Excelenţei la Feminin în cadrul căreia au fost premiate 11 doamne, personalităţi feminine ale Clujului, care s-au remarcat în mod deosebit în profesia lor. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, sub egida Zilelor Clujului și a avut o dublă semnificaţie, Asociaţia Femeilor de Afa­ceri Cluj sărbătorind şi 10 ani de implicare a Asociaţiei în comunitate. La categoria Cercetare Ştiinţifică, premiul i-a fost acordat doamnei Prof. Dr. Carmen Socaciu, Prorector cercetare în cadrul USAMV Cluj-Napoca, reprezentând o încununare a rezultatelor doamnei prof. Dr. Carmen Socaciu în domeniul cercetării. Alături de doamnele din Asociaţia Femeilor de Afa­ ceri, la Gală au mai participat peste 200 de persoane – oameni de afaceri, politicieni, reprezentanţi ai societăţii civile şi jurnalişti. Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice USAMV Cluj-Napoca


Paginile Universităţii

USAMV Cluj-Napoca, pe locul 45 la nivel european în Clasamentul“U-Multirank” Marți, 13 mai, a fost publicat primul Clasament U-Multirank, o evaluare complexă a performanțelor de ansamblu ale instituțiilor de învățământ superior din lume, realizat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este derulat de un consorțiu independent, condus de Centrul pentru Învățământ Superior (CHE) din Germania și Centrul pentru Învățământ Superior și Studii Politice (CHEPS) din Olanda. Printre organizațiile partenere se numără: Centrul pentru Știință și Studii de Tehnologie de la Universitatea din Leiden (Olanda), Universitatea Catolică Leuven (Belgia), Editura academică Elsevier, Fundația Bertelsmann și Firma de software Folge 3. Clasamentul U-Multirank evaluează peste 850 de instituții de învățământ superior din întreaga lume, situate în 74 de țări. Instituțiile de învățământ superior au fost evaluate în baza a 30 de indicatori, grupați în mai multe grupe, astfel încât Clasamentul UMultirank permite evaluarea acestora din diverse perspective și anume: secțiunea “For students” (a­jută studenții să găsească uni­ versitățile care le sa­ tisfac dorințele și să poată compara aceste universități în­tre ele), secțiunea “Compare” (care permite fie compararea uni­versităților similare, fie compararea unei anume universități cu altele similare), secțiunea “At a glace” (care permite

2

vizualizarea profilului universităților și oferă detalii asupra aspectelor în care o anumită universitate stă cel mai bine) și secțiunea “Readymade” (care permite determinarea universității celei mai bune într-un anumit domeniu de activitate). Din România, în acest clasament au fost incluse 10 universități, printre care și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, care se situează pe poziţia a patra. Conform Secțiunii “For students”, pentru domeniul de studiu:

“Agricultură”, în rândul celor 122 de universități europene cuprinse în Clasamentul U-Multirank, USAMV Cluj-Na­ poca se situează: pe locul 45 pentru studii de licență, respectiv pe locul 48 pentru studii masterale și de doctorat. Universitatea a beneficiat de evaluare maximă (very good) la 4 categorii din cele 15 criterii şi anume: studii de licenţă (bache­lor), venituri din cercetare, licenţiaţi angajaţi în regiune şi publicaţii în plan regional. Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice USAMV Cluj-Napoca


Paginile Universităţii

Primul parteneriat european pentru Inovare la nivelul Europei de Est

În perioada 22-23 Mai 2014 s-a desfăşurat la Camera de Comerţ din Stuttgart (Germania) prima reuniune la nivel înalt legată de viitorul parteneriat pentru inovare la nivel Est-European. Scopul acestei reuniuni a fost schimbul de bune practici în domeniul Inovării şi Transferului Tehnologic (I&TT), precum şi dezbaterea cu privire la parcursul pe care vor trebui să-l aibe capacităţile respective în Regiunea Dunării. Acest parcurs se va axa pe trei domenii prioritare: (1) suport pentru competitivitatea companiilor prin dezvoltarea de produse noi în colaborare cu universităţi şi/sau centre de cercetare, (2) realizarea unui schimb de mentalitate şi de cultură privind colaborarea dintre universităţi, centre de cercetare şi companii, (3) încurajarea schimbului de cunoştinţe şi finanţarea structurilor catalizator (Birouri de Transfer Tehnologic, Clustere Tehnologice) la nivel Danubian într-o reţea interregională. La reuniunea coordonată de Steinbeis Europa Zentrum Germania, sub egida DTC (Centrul de Transfer Danubian), au

participat reprezentanţi la cel mai înalt nivel din: UT Cluj-Napoca, USAMV ClujNapoca, UBB Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Agricolă din Nitra, Universitatea din Novi Sad, Universitatea din Maribor, Universitatea Tehnică din Bratislava, Uniunea Cluster-elor din Slovacia, Cluster-ul pentru mobilă din Cluj-Napoca, Cluster-ul AgroTransilvania Cluj-Napoca, Asociaţia Cluster IT Cluj-Napoca, Pannon Business Network Association Hungary, Eko-Sustav Ltd Hungary. Aşteptările organizatorilor au constat în stimularea obţinerii de beneficii cu privire la: (1) dezvoltarea de instrumente pentru consolidarea capacităților și creșterea resurselor spre o abordare sistematică și profesională a activităților de transfer tehnologic, (2) creşterea vizibilităţii internaționale și stimularea excelenței în transferul tehnologic și în parteneriatul pentru inovare, (3) dezvoltarea de pro­ iecte de cercetare aplicată la nivel regional și european. Practic, s-au constituit echipe mixte de proiect şi s-au selectat axe de finanţare

din Orizont2020 pe care se vor depune în viitor proiecte de finanţare în parteneriate regionale şi europene. Prima zi a reuniunii s-a desfăşurat în Sala “Mannheim” a Camerei de Comerţ, discuţiile fiind moderate de dr. Kai Schmidt-Eisenlohr (membru al Parlamentului Federal de Stat, Fracţiune din Partidul Verde, membru al Comitetului European și International al Parlamentului de Stat a Baden-Württemberg), prof. dr. Norbert Hoptner (Comisar European al Ministerului de Finanțe și Economie din Baden-Württemberg și director ge­ neral al Steinbeis-Europa-Zentrum), dr. Jonathan Loeffler (director executiv al Steinbeis-Europa-Zentrum Karlsruhe). În a doua zi s-au desfăşurat două vi­ zite deosebit de interesante, mai întâi la Centrul de Transfer Steinbeis pentru “Chimio- si biosenzori optici” din cadrul Universităţii din Tubingen, apoi la Institutul pentru Ştiinţe Naturale şi Medicale din Reutlingen. Dr. ec. Calin Vac

3


Paginile Facultăţii de Agricultură Noutate editorială la Facultatea de Agricultură

În cadrul Târgului de carte “Gaudea­mus” desfășurat în perioada 9-13 aprilie 2014 în Cluj-Napoca a fost lansată cartea Managementul Fertilizanților componentă a unui proiect de cercetare și consultanță care se derulează între fa­cultatea de Agricultură

din USAMV-Cluj și SC. AZOMUREȘ SA. AMEROPA GROUP. Cartea este structurată în șase capitole, autorii fiind: Prof. dr. Mihai Rusu, Prof. dr. Ioan Rotar, Prof. dr. Marilena Mărghitaș, coordonator Prof. dr. Roxana

Vidican. Această carte este un ghid cu un pronunțat caracter practic fundamentat științific. Sunt prezentate date utile privind ecologia elementelor și circuitul biogeochimic al elementelor Azot, Fosfor, Potasiu în natură, bazele și principiile generale ale fertilizării și stabilirea dozelor diferențiate ale fertilizanților minerali. În continuare sunt prezentate sortimentele de îngrășăminte chi­ mi­ce produse la Azomureș iar la final e­lemente de legislație în domeniul apli­ cării fertilizanților în scopul asigurării unui cadru funcțional de utilizare a fertilizanților chimici. Această carte a fost lansată de asemenea la București în cadrul sesiunii organizate de ziarul Financiar și a fost prezentată la emisiunea Viața satului difuzată în luna mai. Se constată un interes și o deschide­ re crescută a celor care utilizează îngră­ șăminte chimice – fermieri, cerce­tători, cadre didactice universitare. Cartea se află la dispoziția tuturor celor interesați la standul din incinta USAMV Cluj. Lector dr. Mirela Fărăgău

4


Paginile Facultăţii de Agricultură

Formarea continuă-prioritate în activitatea Facultății de Agricultură În cadrul facultății de Agricultură s-au derulat și finalizat activitățile din cadrul cursului postuniversitar Managementul Fertilizanților, responsabilul acestui program fiind doamna decan Prof. dr. Roxana Vidican. Trebuie specificat faptul că acest program este primul pe universitate derulat și finalizat în cadrul acestui an universitar. Cursanții provin din rețeaua de produ­ cători și distribuitori de fertilizanți chi­mici fiind un grup țintă în număr de 16 studenți. Curricula cursului a cuprins activități de curs, seminarii, laboratoare, proiecte și aplicații practice care au urmărit formarea și dezvoltarea competențelor profesionale și transver­sale în cadrul acestui domeniu. Disciplinele predate au fost: Ecologia fertilizării, Managementul nutrienților și Chimia solului, numărul de ore din cadrul planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației Naționale fiind de 96. Trainerii din cadrul acestui curs au fost: doamna Prof. dr. Roxana Vidican (coordonator), domnul Prof. dr. Ioan Rotar și domnul Prof. dr. Mihai Rusu. Cunoașterea teoretică s-a îmbinat activ cu activitatea practică, proces esențial în formarea competențelor cursanților. Astfel s-a urmărit în activitatea practică

procesul de producere a fertilizanților precum și efectele acestora asupra culturilor agricole. S-au realizat vizite la SCDA Turda, ferma Bădeni unde au fost prezentate re zultatele de producție privind efectul fertilizanților chimici asupra unor culturi agricole-grâu, porumb, sfeclăde-zahăr. S-au dezbătut subiecte legate de integrarea fertilizării chimice în tehnologia modernă a plantelor amintite, singura metodă de realizare a unor producții

eficiente economic. S-a realizat evaluarea finală pentru disciplinele prezentate în curriculă urmând ca în cel mai scurt timp să fie eliberate diplomele de absolvire a acestui program postuniversitar de către Ministerul Educației Naționale.

Lector dr. Mirela Fărăgău

5


Paginile Facultăţii de Horticultură

Montarea Sistemului Antigrindină în cadrul Colecției Didactico-Experimentale

Pomii şi arbuştii fructiferi, în cursul unui an, pot fi afectaţi de o serie de factori de stres naturali, cum ar fi: gerurile din perioada de repaus, brumele şi îngheţurile târzii de primăvară și timpurii de toamnă, grindină, inundaţii, secetă excesivă etc. Protejarea pomilor împotriva grindinei are o deosebită importanţă deoarece acest fenomen natural se manifestă din ce în ce mai des şi produce pagube mari. Datorită acestui fapt, colectivul disciplinei de Pomicultură, beneficiind de investiţiile aferente “Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei” au trecut la amplasarea plasei antigrindină în livada didacticoexperimentală a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Elemente constructive ale sistemului antigrindină sunt următoarele: stâlpi de beton de construcţie specială armaţi cu până la 18 fire de fier beton; suport antiscufundare; ancore cu paletă elicoidală; sârmă zincată; cablu-funie metalic cu multe fibre; întinzătoare pentru cablu sau sârmă; manşoane; scoabă cu flanşă; cleme; lacăte Gripple de diferite dimensiuni; capace autoblocante de diferite dimensiuni; plăcuţe pentru fixarea plasei; plasă antigrindină cu diferite caracteris­ tici. În scopul montării plasei antigrindină s-au efectuat următoarele lucrări: piche­ tat, transportul stâlpilor de susținere și fi­ xarea acestora în sol, montarea ancorelor, a suporților anti-scufundare, a sârmelor, a cablurilor funie, a clemelor și lacătelor

6

Gripple, a capacelor autoblocante, întinderea plasei și fixarea acesteia cu ajutorul plăcuțelor. Deoarece fie­care lucrare teoretică sau practică o dorim utilă studenților noștri, am optat pentru participarea acestora la întreg procesul de montare a sistemului antigrindină. Studenții anului III, de la specializarea Horticultură au fost prezenți la fiecare etapă derulată în cadrul proiectului, iar în cele ce urmează redăm părerile unora dintre ei: BOT SORIN - "În participarea mea la activitatea de montare a sistemului antigrindină din cadrul plantaţiei pomicole didactico-experimentale a Facultății de Horticultură am participat, prin execuţie efectivă, la următoarele lucrări: măsurarea și pichetarea terenului, montarea stâlpilor de susținere, a capacelor, a ancorelor, a tălpilor metalice, a cle­ melor de prindere a plasei, încercând să memorez fiecare etapă în parte. Această experiență o consider foarte utilă și sunt convins că mă va ajuta pe viitor"; DAVID PETRU - "Pot să vă spun că montarea sistemului antigrindină a fost o experiență deosebită pentru mine, deoarece împreună cu câțiva colegi am avut posibilitatea să participăm la o acțiune unică, la fel ca și înființarea plantației pomicole, deoarece puțini studenți prind o astfel de lucrare. Am învățat multe lucruri noi în această perioadă, care cu siguranță mă vor ajuta pe viitor"; ALBU AUGUSTIN - "Ca și participant la

operațiunea instalării plasei antigrindină din livada universității noastre, pot să spun cu o reală sinceritate că pe lângă efortul depus, am învățat o sumedenie de lucruri, respectiv importanța aceastei tehnologii de protecție a pomilor fructiferi. Eu am activat, alături de colegii mei, la toate etapele de instalare a plasei, începând de la înălțarea stâlpilor de susținere, ancorarea acestora până la întinderea sârmei și a plasei de protecție". La final, concluzia studenților a fost una singură: "Universitatea noastră este în mod cert o universitate unde teoria se îmbină 100 % cu practica" Drd. Ing. Tripon Andreea


Paginile Facultăţii de Horticultură Seminarul “MORE & Future” organizat de compania Monsanto Romania SRL la USAMV Cluj-Napoca Compania Monsanto se implică în mediul academic din România prin progra­ mul MORE & Future, destinat studenţilor, prin care o echipă de specialişti din cadrul companiei au prezentat experienţa lor, studenţilor din cadrul universităţilor agricole din România. Ne bucurăm că Universitatea noastră a fost prima în care echipa Monsanto s-a oprit şi ne-a împărtăşit din activitatea lor profesională. Astfel, în data de 28 mai 2014 în cadrul USAMV Cluj-Napoca s-a desfăşurat seminarul intitulat “MORE & Future”, organizat de compania Monsanto Romania SRL, eveniment care a reunit, în Amfiteatrul Verde din clădirea Institutul de Ştiinţele Vieţii, peste 70 de cadre didactice, studenţi şi absolvenţi ai USAMV Cluj-Napoca. Seminarul a fost deschis de către dl. Rector, Prof.dr. Doru Pamfil, care a adresat câteva cuvinte celor prezenţi precum şi bucuria de a fi gazdă pentru o asemenea companie, companie care investeşte peste un miliard de dolari pe an în cercetare-dezvoltare. In cadrul seminarului au fost prezentate informații referitoare la activitatea companiei Monsanto în Romania de către Directorul Regional de vânzări Monsanto Dorin Jurcă. Seminarul a continuat cu prezentarea companiei Monsanto, portofoliul de produse şi viziunea des­ pre agricultura durabilă de către d-na Mihaela Vasile înpreună cu dl. Dorin Jurcă. D-na Tania Cart, tot din cadrul

companiei Monsanto, departamentul de resurse umane, ne-a vorbit despre imaginea de ansamblu asupra unui angajator de succes. Seminarul s-a incheiat cu o scurtă prezentare a foştilor studenţi ai USAMV Cluj-Napoca, actualmente angajaţi ai companiei Monsanto - Ionuţ Goron, Octavian Maier şi Vereş Szolt. Ionuţ Goron ne-a împartăşit experienţa sa profesională alături de Monsanto. Un astfel de eveniment nu se putea încheia

fără o sesiune de întrebări şi răspunsuri care au adus în discuţie întreaga activitate a companiei Monsanto. Mulţumim companiei Monsanto pentru ca au ales universitatea noastră pentru seminarul MORE & Future şi sperăm că acesta este doar începutul unei colaborări de succes. Conf.dr. Mirela Cordea

7


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii

Conexiuni între teorie şi practică Disciplinele: Agricultură generală şi Pro­ ducerea şi conservarea furajelor cuprinse în planul de învăţământ al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii se situează printre disciplinele agronomice cu un profund caracter aplicativ. Pe parcursul semestrelor I şi II, pen­ tru studenţii anului I sunt programate deplasări pe teren, fiind create astfel posibilităţile de a însuşi şi aprofunda „ pe viu” principalele noţiuni strâns legate de particularităţile solului, a plantelor din flora spontană şi cultivate „ în arabil” în strânsă relaţie cu animalele crescute în ferme de profil. În semestrele I şi II din anul universitar 2013/2014 au fost programate şi rea­ lizate vizite de documentare şi lucrări practice în ferme şi alte unităţi de interes în judeţele: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş şi Sălaj. Studenţii au fost plăcut impresionaţi de primirea făcută şi/sau sistemul de re­ coltare şi condiţionare a furajelor, modul de furajare al animalelor prin care se asigură bunăstarea şi siguranţa alimentară. Considerăm că, este necesar să subli­ niem bunăvoinţa manifestată de foşti absolvenţi ai facultăţii care, an de an au primit studenţii cu multă plăcere. Adresăm mulţumirile noastre domnilor ingineri: Micle Alexandru (jud. BistriţaNăsăud), Dan Roşca Traian, Florea Traian (jud. Alba), Cherecheş Vasile, colectivului Grădinii Botanice din Jibou (jud. Sălaj), Takacs Fazsef (jud. Mureş) şi mulţi alţii. Menţionăm şi adresăm felicitările colecti­ vului disciplinei, studenţilor care au par­ ticipat în acţiunile de organizare şi pri­ mirea colegilor în fermele proprii. În acest sens remarcăm contribuţiile studenţilor: Mihalca Ioan (Ferma ecologică Petrova – Maramureş), Andrei Rusu (jud. Sălaj), Felecan Simona (jud. Cluj), Gyopar Sze­ kely şi Bogdan Şerban (jud. Mureş) anul I Zootehnie. Studenţii au avut posibilitatea să ia con­ tact şi să afle care sunt pârghiile şi se­ cretele reuşitei în zootehnie. În paralel şi-au lărgit în mare măsură orizontul de cunoaştere în specialitatea aleasă dar şi

8

cultura generală. Fericit este truditorul care, cunoaşte şi îmbină armonios fascinanta legătură între pământ – plantă – animal şi asigură semenilor săi hrana cea de toate zilele. Prof. dr. Gheorghe Mihai


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii

Antreprenoriatul în apicultură

Cartea „Antreprenoriatul în api­cul­tură”, autori: Prof.dr. Liviu Al. Mărghitaş şi dr. Anca Popovici, a fost lansată la Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca, ediţia a XV-a, în data de 10 aprilie 2014. Recen­ zia cărţii a fost realizată de către domnul Prof.dr. Emilian Merce, profesor în cadrul Departamentului Ştiinţe Economice de la Facultatea de Horticultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi de către domnul Mihai Călin Man, vice-preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, Fi­ liala Cluj. Cartea „Antreprenoriatul în api­cul­ tură” evidenţiază importanţa trecerii de la practicarea apiculturii clasice, la practi­ carea unei apiculturi moderne, adaptată provocărilor secolului XXI, trecerea la apicultura ca business. Cartea îşi pro­ pune să încurajeze tinerii înspre practi­ carea apiculturii ţinând cont de fondurile alocate de către UE pentru persoanele care practică apicultura şi pentru tinerii interesaţi de începerea unei afaceri în mediul rural. Apicultura joacă un rol deosebit de im­ portant în agricultură prin creşterea productivităţii agricole datorită pole­nizării realizată de către albine. Car­tea „Antre­ prenoriatul în apicultură” porneşte de la premisa conform căreia începerea unei

afaceri în apicultură presupune identifi­ carea oportunităţilor de afaceri existente în acest sector şi valorificarea lor, proces care determină în final dezvoltarea zonelor rurale şi conservarea biodiversităţii. Cartea evidenţiază faptul că antreprenoriatul în sectorul apicol contribuie la dezvoltarea comunităţilor, la ocuparea forţei de muncă din mediul rural şi la generarea de venituri pentru apicultori. Cartea identifică factorii care influ­

enţează înfiinţarea unei firme apicole şi competenţele care susţin acest pro­ ces. Importanța lucrării constă în fap­ tul că, prin cunoaşterea factorilor care determină api­cultorii să îşi dezvolte exploataţiile apicole, să devină antre­ prenori, se pot implementa strategii de revitalizare a sectorului apicol. Deţinând cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare, apicultorii reuşesc să identifice o strategie şi să o implementeze cu succes. Cartea este structurată în douăsprezece capitole care dezbat aspecte legate de diverse strategii de dezvoltare a explo­ ataţiilor apicole precum modernizarea exploataţiilor, îmbunătăţirea produselor şi proceselor, diversificarea ofertei de produse, exportul produselor, crearea unor alianţe cu firme din sectorul api­ col. Prin conţinutul său şi prin modul de abordare, cartea se adresează apicul­ torilor care intenţionează să îşi dezvolte exploataţiile apicole, studenţilor care studiază apicultura şi, nu în ultimul rând, datorită Ghidului apicultorului antreprenor, care se regăseşte la sfârşitul cărţii, lucrarea consti­tuie o sursă de informare pentru toate persoanele care doresc să demareze o afacere în sectorul apicol. Dr. Anca Popovici

9


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară Rabia – aspecte epidemiologice şi de prevenţie Facultatea de Medicină Veterinară, în parteneriat cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România şi Colegiul Medicilor Veterinari din România, a organizat în 26 mai o manifestare ştiinţifică dedicată rabiei. D-na Conferenţiar Dr. Mihaela Lupşe, Director Medical la Spitalul Clinic Judeţean de Boli Infecţioase Cluj-Napoca, a susţinut prelegerea intitulată « Rabia – prevenţie pre şi post expunere ». Conform statisticilor Organizaţie Mondiale a Sănătăţii, rabia este zoonoza ce produce cel mai mare număr de decese pe plan mondial – circa 55.000 pe an, 4 din 10 decese fiind înregistrate la copii sub 15 ani. Deşi numărul cel mai mare de cazuri se înregistrează în Asia şi Africa, rabia este încă prezentă şi în ţările dezvoltate din Europa şi America. Deoarece boala este fatală în proporţie de peste 99 % din cazuri, prevenţia joacă un rol deosebit de important. Rabia poate fi prevenită în proporţie de 100 % iar pe plan mondial sunt vaccinate anual circa 15 milioane de persoane. Rabia se transmite ca urmare a contactului cu saliva animalelor bolnave, prin muşcături, contaminarea mucoase­ lor şi aerosoli. Virusul rabiei migrează pe traseul nervilor cu viteză variabilă, înspre sistemul nervos central unde determină apariţia semnelor clinice caracteristice. În Europa cele mai frecvente cazuri de rabie se datorează muşcăturii provocate de câini, vulpi şi lilieci. Medicii veterinari sunt în mod special expuşi acestei boli datorită contactului cu animale domestice sau sălbatice. D-na Dr. Lupşe a insis­ tat pe modalităţile de prevenţie a bolii prin manipularea în condiţii de siguranţă a animalelor şi probelor biologice, prin vaccinarea pre-expunere, precum şi asupra procedurilor ce se impun în eventua­ litatea contactului cu un animal bolnav. Acestea implică curăţarea atentă a plăgii, imunizarea şi vaccinarea. Este deosebit de important ca orice potenţială expunere la rabie să fie tratată cu seriozitate deoarece în momentul în care apar sem-

10

nele clinice moartea este inevitabilă. D-nul Prof. Dr. Florin Gh. Brudaşcă, Disciplina de Boli Infecţioase a FMV Cluj, a prezentat aspecte epidemiologice ale rabiei la specii domestice şi sălbatice. România a raportat în perioada 2008-2013 un număr de 3308 cazuri, dintre care 788 la animale domestice. Câinele şi pisica sunt animalele domestice cel mai frecvent afectate de rabie dar boala e prezentă şi la alte specii: porc, cal, vacă, oaie. La animalele sălbatice cele mai multe cazuri se înregistrează la vulpi, care interesant fac cel mai frecvent forma atipică, căutând apropierea omului şi a gospodăriilor. Cazuri de rabie se întâlnesc şi la alte specii sălbatice: lup, urs, şacal, pisică sălbatică, mustelide, mistreţ, căprior. Prelegerea D-nului Dr. Nicolae Pivariu, director în Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, a

avut ca temă aspecte legate de incidenţa focarelor de rabie în judeţul Cluj. Au fost prezentate cazuri concrete înregistrate în ultimii ani în judeţul Cluj şi modul în care autorităţile veterinare le-au soluţionat, prin identificarea şi imunizarea tuturor persoanelor şi animalelor care au fost expuse. Studenţii, doctoranzii şi cadre­ le didactice, prezenţi în număr mare în Aula Mihai Şerban au putut astfel să afle aspecte teoretice de actualitate, dar mai ales aspecte practice care să îi ajute să înteleagă importanţa prevenirii îmbolnăvirii cu rabie şi tratamentul care se impune. Ziua de 28 septembrie este declarată Ziua Mondială a rabiei iar în acest an are sloganul “Impreună împotriva rabiei”. Prof.dr. Adela Pintea


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară Vizita profesorului Michael J. Day la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca

În perioada 6-7 martie 2014 peste 150 de studenţi, medici vetrinari şi cadre didactice ale Facultăţii de Medicină Veterinară au avut ocazia să urmărească prelegerile susţinute de Profesorul Michael J. Day. Vizita a fost organizată de Prorectoratul pentru Relaţii Internaţionale şi Facultatea de Medicină Veterinară. Michael J. Day, BSc, BVMS (Hons), PhD, DSc, DiplECVP, FASM, FRCPath, FRCVS – este Profesor de Patologie Veterinară la Facultatea de Medicină Veterinară

tea de cercetare şi publicistică în domeniu a fost recompensată cu numeroase premii cum ar fi Norman Hall Medal for outstanding research into animal diseases (2003). Prelegerile susţinute la Cluj au avut ca teme “Latest Guidelines for the Vaccination of Dogs snd Cats” şi “An Overview of Immune-Mediated Disease in Dogs and Cats”. Profesorul Day a donat un exemplar al cărţii Clinical Immunology of the Dog and Cat bibliotecii USAMV.

a Universităţii Bristol, Marea Britanie. Personalitate recunoscută în domeniul imunopatologiei, Profesorul Day este autorul unor cărţi de referinţă în domeniu: Clinical Immunology of the Dog and Cat şi Immunology: Principles and Practice. Actualmente Prof. Day este preşedintele British Small Animal Veterinary Association (BSAVA), preşedintele comitetului ştiinţific şi al Grupului de ghidare a vaccinărilor ale World Small Animal Ve­ terinary Association (WSAVA). Activita- Prof.dr. Adela Pintea

ASMV ecologizează Pârâul Popii În data de 12 aprilie 2014 Asociaţia Studenţilor Medicinişti Veterinari Cluj-

Napoca, a organizat o acţiune de ecologizare a Pârâului Popii, aflat în campusul USAMV. Acţiunea a constat in colecta­ rea deşeurilor, atât din pârâu cât şi de pe malul acestuia, totul fiind realizat într-o manieră prielnică şi igienică. Cantitatea de gunoi strânsă a fost considerabilă în raport cu numărul mic de voluntari. Le mulţumim celor care au participat şi apreciem faptul că am avut susţinerea conducerii facultăţii. Sperăm ca pe viitor astfel de acţiuni să fie susţinute şi organizate mai des, având în vedere că natura este foarte importantă şi ocrotirea ei ar

trebui să devină un principiu de viaţă săăatos. Coordonatorul acţiunii a fost studentul Andrei Ungur, anul II MV. Studentă, Angela Mara anul I MV

11


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Prezentarea ofertei de servicii şi consultanţă a Facultății de Ştiința şi Tehnologia Alimentelor din USAMV Cluj-Napoca în cadrul seminarului aniversar dedicat industriei laptelui Improving Food&Health În data de 9 mai 2014, companiile Christian Hansen, Arla Foods Ingredients din Danemarca şi Legra Impex reprezentantul în Romania al companiei TEWES-BIS din Polonia, au organizat seminarul aniversar dedicat industriei laptelui Improving Food&Health, eveniment ce a avut loc la Poiana Braşov. La seminar au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri şi ai mediului academic care îşi desfăşoară activitatea în industria laptelui. Obiectivele principale ale seminarului au constat în prezentarea noilor tendinţe şi tehnologii de procesare a laptelui, precum şi prezentarea ofertei facultăţilor cu profil de industrie alimentară din ţară. Astfel, participanții au avut ocazia să se cunoască reciproc prin prezentarea organizațiilor și activităților acestora. Seminarul a fost deschis de Dna. Daniela Paraschiv - Director General Chr. Hansen România şi condus de Dl. Ştefan Turcu Area Manager Dairy Romania&Moldova, care au reușit să modereze cu succes evenimentul. În prima parte a zilei reprezentanţii companiilor care au organizat seminarul şi-au expus prezentările: Chr. Hansen - „Culturi şi tehnologie pentru branza de vaci/tvarog” • Ştefan Turcu (România), Area Manager Dairy Romania&Moldova • Mindaugas Vizgaitis (Lituania), Business Manager Dairy Arla Foods Ingredients - „Proteine funcţionale din lapte pentru aplicaţii din industria laptelui” • Andreas Andreou (Grecia), National Sales Manager GR, BU, RO, HU, TR, Functional Milk Proteins • Robert Muir (Danemarca), Technical Service Manager Legra Impex & Tewes-Bis - „Soluţii tehnice şi tehnologice pentru pro­ ducţia de tvarog/branza de vaci” • Anca Vlad (România), Director Executiv Legra Impex • Michal Holdynski (Polonia), R&D Man-

12

ager, TEWES-BIS Chr Hansen - „Instrumente economice pentru evaluarea beneficiilor cheagu­ rilor” • Laurenţiu Damian (România), Sales Manager Dairy Chr. Hansen - „Produse fără lactoză şi obţinerea lor” • Daniela-Ancuţa Crişan (România), Sales Representative Dairy Ulterior, seminarul a continuat cu prezentarea facultăţilor cu profil de industrie alimentară şi a universităţilor din care acestea fac parte. Printre universităţile care au participat la seminar se menţionează: • Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism - Decan, Prof. univ. dr. Carol Csatlos • Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor - Asist. dr. Laura Stan • Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinta Materialelor - Conf. dr. ing. Daniela Istrati, Şef lucr. dr. ing. Emanuela Crăciun • Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Inginerie Alimentară - Prodecan, Conf. dr. ing. ec.

Adriana Dabija • Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Ştiinta şi Ingineria Alimentelor - Şef. lucr. dr. ing. Neagu Corina Din partea Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din USAMV Cluj Napoca au participat Conf. dr. Anca Rotar, Şef. lucr. dr. Cristina Semeniuc şi Asist. dr. Laura Stan, care au prezentat oferta de servicii şi consultanţă a USAMV ClujNapoca pentru mediul economic. Evenimentul a constituit o oportunitate de a face cunoscută oferta educațională, de prestări servicii şi de consultanță a facultății noastre pentru reprezentanţii unor mari companii producătoare de lactate din România, unii dintre ei absolvenţi ai facultăţii noastre. Concluziile finale au demonstrat că seminarul a fost unul constructiv, de succes. Pe lângă caracterul informativ, seminarul a creat de asemenea condiţiile necesare apropierii mediului economic de mediul universitar. Multumim pe această cale organizatorilor şi le dorim succes în continuare! Şef. lucr. dr. Cristina Semeniuc Conf. dr. Anca Rotar


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Chr. Hansen și USAMV Cluj-Napoca își lansează parteneriatul în cadrul Festivalului Alimentului -colaborarea are ca scop apropierea mediului academic de cel privat printr-o serie de activități educative și științifice. Anul acesta, noua ediție a Festivalului Alimentului va aduce, pe lângă o serie de proiecte inovative prezentate de studenți și o nouă colaborare între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară cu mediul privat, concretizată prin parteneriatul cu compania Chr. Hansen. Această colaborare are ca scop apropierea mediului academic de cel privat printr-o serie de activități educative și științifice. Pentru a facilita accesul la informație, USAMV găzduiește un laborator de ingrediente Chr. Hansen, ce vor putea fi puse la dispoziția studenților, masteranzilor și cadrelor didactice în dezvoltarea unor proiecte comune, începând cu data lansării parteneriatului. Laboratorul este situat în incinta clădirii Institutului de Știintele Vieții, Calea Mănăștur nr. 3-5. O secțiune specială în cadrul Festivalului va fi acordată decernării premiilor Chr. Hansen pentru studenții ale căror pro­ iecte se remarcă în competiție.

Despre Chr. Hansen

Chr. Hansen este o companie globală de biotehnologie care produce și dezvoltă

ingrediente naturale pentru industriile alimentară, nutrițională, farmaceutică și agricultură. Produsele Chr. Hansen includ culturi, enzime, probiotice și coloranți naturali, toate soluțiile oferite se bazează pe cercetări intensive și competențe înalte, cuplate cu investiții semnificative în tehnologie. Cifra de afaceri în anul financiar 2012-2013 a fost de 738 milioane Euro. Compania deține primul loc la nivel glo­ bal în toate diviziile sale: Culturi & Enzime, Sănătate & Nutriție și Coloranți Naturali. Există mai mult de 2,500 angajați dedicați în peste 30 de țări și unități principale de producție în Danemarca, Franța, SUA și Germania. Chr. Hansen a fost fondată în 1874 și este listată la bursa NASDAQ OMX din Copenhaga. Divizia Culturi si Enzime • Dezvoltăm, producem și comercializăm culturi bacteriene, drojdii și enzime pentru industriile lactatelor, a vinului, culturi pentru industria cărnii și probiotice pentru lactate. • Ingredientele noastre dau gust, aspect, valoare nutritivă și beneficii pentru sănătate. • Pentru aceste grupe de produse suntem lideri la nivel mondial.

Divizia Coloranți Naturali • Aria pe care ne concentram include furnizarea de soluții de colorare naturală pentru industria alimentară axândune pe industriile: bauturilor, dulciurilor, înghețatei, produselor lactate, prepararea fructelor și alte alimente preparate. • Coloranții noștri au originea din surse naturale precum fructe, rădacini și semințe. • Suntem pionieri la nivel mondial în teh­ nicile încapsularii si stabilizarii coloranților. Divizia Sănătate și Nutriție • Dezvoltăm, producem și vindem produse destinate suplimentelor nutritive, produselor farmaceutice OTC ("Over the Counter"), formulelor pentru bebeluși și pentru nutriția animalelor. • Produsele noastre cheie sunt cultu­ rile probiotice cu efecte documentate stiințific de uz uman și de uz veterinar. • Credem în cercetarea susținută și documentarea prin programe de studii clinice Laura Szatmari Communication & Business Support CHR. Hansen

13


Paginile studenţilor

USAMV Cluj-Napoca pe podium la AGRONOMIADĂ

Anul acesta, competiția profesionalstiintifică şi sportivă, AGRONOMIADA, a fost găzduită de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” din Iași, în perioada 8-11 Mai 2014. A fost cea de-a XXVI-a ediție, caracterizată de motto-ul “Excelență și fair play”, iar competițiile s-au desfășurat între universitățile partenere, respectiv, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului- Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, USAMV București și pentru prima oară, UAS Chișinău, Republica Moldova. Lotul USAMV Cluj-Napoca a fost repre­ zentat de un număr de aproximativ 45 studenți, care au reprezentat cu suc­ces Universitatea noastră, majoritatea reușind să ajungă pe podiumul premianților. Astfel, Apetrea Loredana Alexandra şi Anton Maria au obţinut premiul I, respectiv premiul III, la Tehnologia

14

laptelui, Vedean Dan Ovidiu şi Balla Ioana Raluca, au obţinut premiul I, respectiv premiul III, la Anatomie patologică, Morariu Paula Andreea, Sebeni Viorel Da­ niel şi Molnar Andrei Claudiu, au obţinut premiul II la Legumicultură, respectiv Fitotehnie şi Ameliorarea animalelor, Bota Imola, Torok Adel şi Danea Larion Florin, au obţinut premiull III la Floricultură, respectiv Fitopatologie şi Creşterea bovinelor, Schipor Adrian şi Moldovan Maria Olivia au obţinut premiul III la GIS şi Teledetecţie, Berean Daniel Ionuţ a

obţinut menţiune la Semiologie. Echipa de fotbal a obţinut premiul III, iar Jida Cătălina şi Rusu Andreea, au obţinut premiul II la Tenis de câmp – fete. A fost o ediție încununată de succes, atât pe plan științific, cât și cultural, iar gazdele ne-au făcut să trăim amintiri de neuitat la Iași, orașul celor 7 coline, unde fiecare piatră vorbește de trecut și din fiecare zid răzbate istorie. Studenta, Gabriela Precup Anul III, STA


Paginile studenţilor Stimaţi colegi, Noua structură a anului universitar a produs câteva schimbări majore

Astfel:

1. Nu mai există sesiune de restanţe în toamnă!

Examenele restante sunt în perioada 14.07 – 25.07.2014.

2. În aceeaşi perioadă se susţin şi examenele pentru mărirea notelor! 3. Listele pentru burse, respectiv cămine se întocmesc în cel mai scurt timp după încheierea anului universitar!


Colectivul de redacţie: Mirela Cordea (coordonator), Mirela Fărăgău, Mugurel Jitea, Dan Dezmirean, Ioan Marcus, Dan Vodnar, Adrian Morariu, Răzvan Matei (design & layout), Raluca Rogoz (dtp). Newsletter-ul este publicat sub coordonarea Prorectoratului cu Asigurarea Calitatii si Resursa Umana Vă amintim că pentru orice propunere sau sugestie, colectivul de redacție vă stă la dispoziție la adresa: newsletter@usamvcluj.ro Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

USAMV Newsletter iunie 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you