Page 1

Prelegeri – Clinica Animalelor de companie

pag. 10

Ambalaj antimicrobian de tip biofilm cu activitate antimicrobiană

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

pag. 13

pag. 15

Anul 6 | Nr. 2 | Martie 2014 | Publicație gratuită | ISSN 2066-5970

Cluj Innovation Days Peste 50 de experţi interni şi internaţionali, comisari europeni, autorităţi publice, academicieni şi oameni de afaceri vor lua cuvântul la Cluj Innovation Days Peste 50 de experţi interni şi inter­ naţionali, comisari europeni, autorităţi publice şi academicieni vor lua cuvântul în cadrul celei de-a doua ediţii a eve­ nimentului Cluj Innovation Days (CID), organizat de Cluj IT Cluster, săptămâna viitoare, între 20 şi 21 martie, la Univer­ sitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. La eve­ niment sunt aşteptaţi peste 400 de participanţi din ţară şi străinătate, din state precum Bulgaria, Cehia, Danemar­ ca, Franţa, Israel, Marea Britanie, Olan­ da Serbia, Slovenia, Suedia sau SUA. Autorităţi publice locale şi centrale, prin­ tre participanţii în cadrul CID. Profesori academicieni din ţară şi străinătate vor participa la evenimentele desfăşurate în cadrul CID. Reprezentanţii mediului de afaceri vor discuta despre inovaţie în sectorul privat.


Paginile Universităţii

2


Paginile Universităţii

ERASMUS Plus Day la USAMV Cluj-Napoca Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport – Erasmus Plus, a fost sărbătorit şi la USAMV Cluj-Napoca. Noul program a fost lansat în cadrul Erasmus Plus Day, o zi în care, ca în fiecare an, s-au reunit foşti şi actuali studenţi Erasmus, precum şi cadrele didactice din cadru universitatii noastre participante la programul Erasmus. Erasmus Plus aduce noi posibilităţi pentru parteneriate strategice între instituţii de educaţie şi organizaţii de tineret cu corespondenţii lor din alte ţări, atât în propriul sector de activitate cât şi în alte sectoare. Erasmus Plus vine în întâmpinarea nevoii de educatie a cetăţenilor, de a le dezvolta competente si creativitate, prin facilitarea accesului la proiecte de mobilitate la nivel naţional, prin iniţiative de stimulare şi reformă progresivă a politicilor în domeniul educaţiei. De noul program Erasmus Plus vor bene­ficia peste 4 milioane de tineri, elevi, studenţi şi adulţi, care vor câştiga experienţă şi competenţe prin studiu, formare profesională sau voluntariat. Programul va sprijini peste 125.000 de instituţii şi organizaţii. Impreună, acestea vor contribui la asigurarea faptului că tinerii şi adulţii dobândesc competenţele de care au nevoie pentru a reuşi în socie­ tatea de astăzi, aspecte menţionate şi de către ANCPDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) De asemenea, în cadrul Erasmus Plus Day, Prof. Dr. Roxana Vidican, coordonatorul instituţional a prezentat USAMV ClujNapoca ca fiind prima universitate de profil care a accesat programul ERASMUS/ SOCRATES, acţiunile derulate din 1998 până în prezent, proiecte care se desfăşoară la ora actuală în USAMV Cluj-Napoca. Statisticile privind diferenţele dintre universităţile de profil din ţară, au evidenţiat faptul că USAMV Cluj-Na­ poca, este pe primul loc în ceea ce priveşte numărul mobilităţilor, atât de predare cât şi de studiu, respectiv plasa-

ment în cadrul programului. Erasmus Puls Day a însemnat şi sărbă­ torirea tuturor celor implicaţi, în special a studenţilor care au beneficiat de granturi de studiu şi plasament, studenţi care şi-au prezentat experienţa Erasmus. Le mulţumim studenţilor Ioana Borca (Spa­ nia), Chis Simona (Spania), Mares Adrian (Olanda), Makray Stefania (Ungaria), Sofia Ţăruş (Cehia), Călinoiu Lavinia (Olanda), Kedves Noemi (Olanda), Iulia Pripon (Austria), Diaconu Mădălina (Franta), Delia Urcan (Ungaria) care ne-au împărtăşit impresiile lor acumulate în timpul petrecut în universităţile europene. Un loc de cinste în desfăşurătorul evenimentului au ocupat studenţii voluntari din cadrul Clubului Erasmus (Artene Ioa-

na, Prodaniuc Mihaela, Precup Gabriela, Landoş Ariela, Kedves Noemi, Călinoiu Lavinia, Paula Groza, Muţoiu Ana-Maria, Cira Ionuţ, Haţegan Ionuţ, Muntean Sergiu, Diculescu Cristina, Heroiu Octavian). Aceştia au oferit informaţii despre universitaţile partenere, cu privire la oferta de studiu, specializarile aferente acestora, diferentele dintre bursele de studiu si cele de plasament, beneficiile oferite de catre acest program şi nu in ultimul rând cultura şi social life. Concluziile şi impresiile zile au fost dezbătute în Pub Agronomia, însoţite de o Coloured Party. Biroul de Programe Comunitare

3


Paginile Facultăţii de Agricultură

Cooperarea Universitate-Mediu Antreprenorial în cadrul Facultăţii de Agricultură În momentul prezent, universităţile trebuie să răspundă eficient provocărilor unei societăţi dinamice, bazate pe o cunoaştere diversificată dintr-o gamă variată de domenii. Importanţa relaţiei dintre universitate şi mediul antreprenorial a fost evidenţiată de rezultatele unui proiect de cercetare a Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România-2005. Studiul a avut ca obiect îmbunătăţirea legăturii dintre universitate şi mediul exterior, focusându-se pe rolul jucat de universităţi în formarea profesională a studenţilor corelată cu cerinţele existente pe piaţa muncii. O idee importantă desprinsă în urma acestui studiu a fost următoarea: universităţile trebuie să devină sisteme deschise capabile să ajungă la un nivel ridicat de integrare cu mediul economic şi să răspundă eficient provocărilor societăţii. Într-o economie de piaţă funcţională este esenţială relaţia universitate-mediul antreprenorial atăt pentru derularea activităţilor academice cât şi cea a agenţilor economici angajatori. Conştientizarea importanţei pe care o are legătura mediului academic cu cel antreprenorial în dezvoltarea competenţelor profesionale, realizarea unui învăţământ modern, motivant pentru studenţi a dus la crearea de către conducerea Facultăţii de Agricultură a condiţiilor pentru acordarea de burse private unor studenţi care au obţinut rezultate performante. Firma S.C. Mb PRODCOM S.R.L. care îşi desfăşoară activitatea în mediul economic românesc de peste 10 ani, cu o gamă de 60 de produse obţinute în fabricile de la Aiud şi Valea lui Mihai, deţinătoarea brandului AROVIT a oferit studenţilor Codre Livia Codruţa şi Luca Vlad Andrei din anul III, specializarea IPM, Facultatea de Agricultură 2 burse private. Iată în continuare câteva gânduri ale studentei Codre Livia Codruţa despre experienţa avută în cadrul acestei firme. “În urmă cu aproximativ un an, prin in-

4

termediul facultăţii, am câştigat o bursă privată oferită de o firmă din Cluj, iar în perioada de vară am avut ocazia să lucrez în cadrul firmei. Această oportunitate creată de facultate, consider că m-a ajutat foarte mult din punct de vedere profesional, privind în urmă realizez că datorită acestei burse am avut ocazia să învăţ de la profesionişti, să am contact direct cu cererea şi oferta pieţei de muncă. Deasemenea am văzut cum este să fii angajat şi să evoluezi profesional în cadrul unui loc de muncă. Am realizat ceea ce se numeşte “echipa profesională”, cum se colaborează în cadrul unui proiect, cum se împart satisfacţiile şi insatisfacţiile şi cum işi aduc toţi angajaţii aportul în atingerea scopului propus de firmă. După această experientă mă cunosc mult mai bine

profesional, sţiu ce îmi doresc pentru viitor şi mai sţiu că trebuie să muncesc şi să fiu foarte serioasă cu mine pentru a realiza ceea ce îmi doresc. Când eşti în cadrul unui grup profesional, nu esţi doar tu, aşa cum eşti obişnuit în timpul facultăţii,( rezultatele tale sunt doar ale tale), la locul de muncă rezultatele tale aparţin şi celorlalţi aşa că responsabilitatea, seriozitatea şi asumarea sunt calitaţi de apreciat. Acum consider că nu te poţi desăvârşi ca profesionist decât îmbinând cunoştinţele teoretice cu cele practice şi să înveţi “de la sursă”. Astfel de oportunităţi create studenţilor de către facultăţi din punctul meu de vedere sunt salutare şi trebuie tratate cu toată seriozitatea şi recunoştinţa.” Lector dr. Mirela Fărăgău


Paginile Facultăţii de Agricultură

Studentă Erasmus în Ungaria Numele meu este Makray Stefania şi sunt masterandă la Managementul Resurselor Naturale şi Agroturism anul II în cadrul Facultăţii de Agricultură şi mă pot mândri că sunt totodată şi fostă studentă Erasmus, experienţa mea având loc în Ungaria în cadrul Universităţii din Debrecen. Această dorinţă de a pleca în străinătate a pornit din al doilea an de facultate dar niciodată nu am făcut cu adevărat pasul pentru a aplica pentru program, asta până în primăvara anului trecut când am hotărât să fac o oprire pe la Biroul pentru Programe Comunitare unde am întalnito pe cea care mi-a fost coordonator de nădejde pe parcursul celor 5 luni petrecute în Ungaria, Simona Oros, care m-a ajutat şi în pregătirea documentelor pentru aplicarea la acest program. Pe data de 9 septembrie 2013 mi-am luat inima în dinţi si m-am îndreptat spre ceea ce avea să fie cea mai mare provocare dar şi cea mai plină de amintiri perioadă din anii studenţeşti. Universitatea din Debrecen oferă locuri de cazare celor veniţi cu Erasmus în căminele studenţeşti, modalitatea de cazare pe care am ales-o şi eu, acesta fiind şi locul unde am intâlnit-o pe colega mea de cameră, Viki, studentă venită din Franţa, astfel am dat oficial start experienţei Erasmus. Eu cum sunt din fire foarte comunicativă şi sociabilă, m-am integrat foarte repede şi uşor atât în grupul Erasmus, în comunitatea Campusului cât şi printre colegii de facultate …iar dupa prima săptămană am trecut şi peste ‘Topul celor 5 Erasmus questions’: De unde vii? Ce studiezi? Dau o petrecere diseară.Vii? Câte credite trebuie să ai? Când pleci? (Aceasta fiind şi cea mai tristă intrebare) După o scurtă perioada de vreme, relaţia de amiciţie dintre mine şi colegii mei Erasmus, mai ales cei care stăteau în Campusul Facultăţii de Agricultură (Agrar Campus) s-a transformat într-una

de prietenie iar în cercurile Erasmus eram stiuţi ca şi 'The Agrar family'. Erasmus nu a insemnat doar socializare intre studenţi ci şi între studenţi si profesori. Cursurile au fost foarte interactive mai ales că eram studenţi din diferite colţuri ale lumii, astfel ca la unele cursuri aveam colegi din Belgia, Camerun, Nigeria, China, Guyana engleză, Polonia, Franţa, Italia. Majoritatea profesorilor vorbeau o engleză bună aşa ca nu au fost probleme în predarea materilor. În timpul sesiunii ne-am ajutam reciproc la diferite materii ce păreau să fie învăluite într-o enigmă , probabil pentru a face prietenia noastra şi mai puternică. Pentru cât ne-a permis vremea am facut si ieşiri pe teren. La fel ca noi ş ei au centre de practică studenţească şi am vizitat una dintre acestea pentru cursurile de zootehnie. Am vizitat de asemenea şi una dintre cele mai cunoscute regiuni ale Ungariei pentru producerea vinului, Tokaj unde am participat şi la o degustare. Datorită evenimentelor sociale organizate de către ESN Debrecen am făcut schimb de informaţii legate de cultura fiecărei ţări participante. Unul dintre aceste evenimente fiind Euro dinner, unde noi românii i-am îmbunat pe participanţi cu mămăliguţă cu brânză, smântână şi cârnaţi, salată de vinete, vin de casă si must iar la sfârşitul votărilor am ocupat un onorabil loc II. De asemeanea am participat ca şi volun-

tar pentru ajutarea plantării de stejari in pădurea din Debrecen iar în luna noiembrie am dat îmbrăţişări gratuite de 'Free Hugs Day'. De Sf. Nicolae am mers la o grădinită unde am cântat alături de copii colinde in limba engleză, toate acestea fiind evenimente sociale care ne-au apropiat si mai mult. Perioada petrecută în Debrecen va avea tot timpul un loc special în inima mea, aici am intâlnit persoane de nădejde, oameni pe care am putut conta tot timpul, la bine si la rău, la petreceri, în excursii dar şi în sesiune, oameni cu care am împărţit cinci luni din viaţă. La mijlocul lunii februarie m-am întors în ţară plină de amintiri dar si de regrete că această perioadă a luat sfârşit suferind de "Post Erasmus Depression Syndrome". elor care se gândesc să aplice pentru o bursă Erasmus îi încurajez iar celor care nu se gândesc, le spun că trebuie să reconsidere acest gând şi că studiul, chiar şi pentru un semestru în afara ţării te apropie mult mai mult de concepte precum 'european' şi te poate aduce spre noi direcţii şi concepţii Aş vrea sa mulţumesc pe această cale Simonei Oros pentru ajutor dar şi doam­ nei decan Vidican Roxana care a adus acest program în universitatea noastră. Makray Ştefania Studentă anul II Master Managementul Resurselor Naturale şi Agroturism

5


Paginile Facultăţii de Horticultură

Luna plantării arborilor 15 Martie – 15 Aprilie A devenit o tradiţie ca în fiecare an, studenţii secţiei de Silvicultură, din cadrul Facultăţii de Horticultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, să desfăşoare, împreună cu Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Valea Ierii, ITRSV Cluj, diferite instituţii şi ONGuri stagiul de practică de specialitate, precum şi alte activităţi de conştientizare şi informare cunoscute sub genericul de “Luna pădurii”. Această manifestaţie îşi are începuturile în anul 1872, când în SUA a debutat sărbătoarea sădirii arborilor, ca răspuns la acţiunile accentuate de despădurire care au avut loc la începutul secolului al XIX-lea. Tot ca măsură de protejare a naturii, în acelaşi an, la 1 martie 1872 se înfiinţează primul parc naţional din lume, Yellowstone, care la ora actuală este declarat patrimoniu UNESCO şi totodată cel mai mare ecosistem rămas intact din zona nord-temperată. În România, această sărbătoare, datează din anul 1936 fiind lansată la iniţiativa ilustrului silvicultor – Marin Drăcea sub denumirea de „Luna plantării arborilor“. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, această acţiune a fost întreruptă, fiind reluată în 1964 sub de-

6

numirea de „Luna Pădurii“ până în anul 2008, când prin reeditarea Codului Silvic – Legea nr. 46/ 2008, se revine la vechea denumire, respectiv „Luna plantării arborilor“, egidă sub care se desfăşoară şi în prezent aceste manifestări. Şi în acest an, studenţii silvicultori clujeni, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, de specialitate şi a personalului calificat în domeniu, vor demara programe de împădurire şi stagii de practică, în perimetrele de ameliorare şi terenurile degradate de pe Bulevardul Muncii, municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Direcţia Silvică Cluj. În acelaşi timp, alte acţiuni se vor desfăşura în fondul foresti-

er administrat de Ocolul Silvic Valea Ierii, sau pe fondul de vînătoare 45 Someşul Cald, gestionat de USAMV Cluj-Napoca. În încheiere, şi aşteptând impresiile studenţilor, putem aminti gândurile marelui silvicultor Marian Drăcea: “Nu putem uita pădurea, care este izvorul sănătăţii noastre trupeşti şi sufleteşti, izvorul energiei româneşti. Ea reprezintă, în ultimă instanţă, liniştea, belşugul şi tăria neamului”. Spor în toate precum şi o capacitate şi putere de muncă susţinută. Vivat silva! Şef lucr. dr. ing. Alexandru Colişar


Paginile Facultăţii de Horticultură

Orientare în carieră

În data de 04.03.2014 a avut loc workshopul cu tema „Orientare în carieră”. Ideea acestui eveniment este fundamentată în dorinţa de a veni în sprijinul studenţilor, de a-i ajuta să se gândească din timp la cariera lor, la ce vor face după absolvirea facultăţii, precum şi la variante adiacente fiecărei meserii.

În ziua de azi, studenţii au tendinţa să se concentreze în principal pe note, pe acea diplomă de la finalul celor patru ani de studiu, fără a se întreba dacă, cu ajutorul acesteia vor ajunge acolo unde îşi doresc. Doamnele lector dr. Nicoleta Gudea și șef lucrări dr. Ioana Roman ne-au vorbit despre importanţa carierei cât şi despre

planificarea ei, într-un cadru prietenos, deschis discuţiilor libere şi întrebărilor. Am învăţat cum să ne prezentăm la un interviu pentru a face o primă impresie bună, atât de importantă pentru angajator. Chiar dacă aceasta etapă pare una banală, am învăţat că un angajator îşi îndreaptă atenţia asupra unor aspectecheie: pornind de la îmbrăcăminte până la şezutul pe scaun şi răspunsurile date. Acest eveniment, care a reuşit să strângă studenţi de la toate Facultăţile din cadrul Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, a venit ca o completare, care antrenează spiritul practic, dându-ne indicii încotro să ne îndreptăm şi cum putem aplica cunoştiinţele acumulate în cadrul orelor de curs, cât şi la workshopurile de specialitate organizate de Liga Studenţilor Știinţelor Vieţii (LSSV). Petruţa Oltean Facultatea de Horticultură Specializarea Măsurători Terestre și Cadastru

7


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii

Mangaliţa – o rasă redescoperită

Avându-şi originile câteva secole în urmă în regiunea Balcanică, Mangaliţa este o rasă de porci de tip vechi, obţinută din încrucişările porcului Sumadija (din văile Moravia şi Sava) cu porcul Syrmia (din Slavonia). În România a intrat din Serbia în secolul al 19-lea (în Transilvania în anul 1833, iar în Oltenia în anul 1860), existând în acea perioadă câteva varietăţi,

8

selecţionate şi crescute de marii moşieri. De-a lungul timpului, pe teritoriul ţării au fost prezente toate varietăţile de culoare: blondă, roşie, abdomen de rândunică, neagră şi „baris” („lupie”). Dintre acestea, o importanţă deosebită o prezintă pentru noi varietatea roşie, aceasta fiind obţinută în urma încrucişării dintre Mangaliţa blondă şi porcul de Salonta. Acesta din

urmă, numit şi „Porcul Roşu” a fost apreciat şi a câştigat premii la expoziţiile de la Paris (1855) şi Viena (1873), însă în ciuda acestui fapt a dispărut, fiind absorbit de Mangaliţa în cadrul procesului de formare a varietăţii roşii. Conform specialiştilor, Mangaliţa este considerată rasă autohtonă pentru că se creşte în România de peste 100 de ani, ceea ce nu înseamnă că este o rasă românească, maghiară, sau a oricărei alte naţiuni. Fiind o rasă ce se pretează condiţiilor de creştere extensivă şi având o specia­ lizare spre grăsime, s-a bucurat de o mare popularitate în Balcani, fiind răspândită în Ungaria, România, Serbia, Croaţia, Cehia, Slovacia, Bulgaria şi chiar în Rusia. În acest context, nu pot să nu îl citez pe distinsul prof. univ. dr. Cornel Man, care într-o lucrare dedicată creşterii şi îngrăşării rasei de suine Mangaliţa spunea atât de plastic: “Pachetul din traistă, incluzând pâine, slănină de porc Mangaliţa şi ceapă, a fost baza alimentaţiei pentru milioane de lucrători cu coasa, cu sapa ori cazmaua, din România. Nici unul nu a făcut toxiinfecţie alimentară, nu a degenerat biologic, nu a avut cancer, nici gută”. Cu toate acestea, evoluţia populaţiilor de Mangaliţa a urmat un trend descendent odată cu dezastrele produse de gripa


Paginile Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii suină din 1895 şi cel de-al doilea război mondial. Concurenţa dură din punct de vedere economic a raselor ameliorate spre producţia de carne, a condus aproape la dispariţia rasei Mangaliţa în anii `70. Caracterizată prin rusticitate şi o deosebită rezistenţă a organismului la boli, frig, sau radiaţii solare, se poate exploata pe terenuri neproductive. Nu este pretenţioasă la hrană şi în sistemul de creştere extensivă sau semi-intensivă, nu necesită proteină de origine animală. Valorifică foarte bine păşunea şi fructele de pădure (ghindă, jir) şi se pretează la creştere extensivă. Carnea obţinută de la rasa Mangaliţa este gustoasă, suculentă şi se pretează foarte bine la prepararea unor specialităţi uscate. Această calitate deosebită a cărnii se datorează perselării şi marmorării, respectiv a prezenţei şi distribuirii grăsimii intramusculare. Chiar dacă afirmaţii de genul „porc fără colesterol” nu pot decât sa ne stârnească zâmbetul, este important să ştim faptul că există un raport favorabil între colesterolul „bun” (HDL) şi cel „rău” (LDL). Ponderea acizilor graşi nesaturaţi (în special a celor polinesaturaţi) este mult mai mare decât a celor saturaţi, iar prezenţa unor cantităţi însemnate de acizi graşi de tipul Omega 3 au condus la supranumele de „porcul-somon” sau „uleiul de măsline cu patru picioare”. Având în vedere calităţile menţionate, reevaluarea rasei relevă noi valenţe economice, menţionând doar cererea reală pentru calitatea acestei cărni pe piaţa unor ţări din UE sau SUA. De la conservare rasei la dezvoltarea unui adevărat sector economic, e o cale pe care nu toţi cei care s-au înrolat la un moment dat, au şi reuşit să o străbată. Exceptând Ungaria, restul ţărilor cu tradiţie în creşterea acestei rase (menţionate mai sus) sau fără tradiţie dar cu interese în ultimii ani (Germania, Austria, Elveţia) sunt încă la nivelul conservării (cu efective în număr mic), căutând pârghiile pentru realizarea unei afaceri. Întorcându-ne la exemplul Ungariei, observăm că succesul a fost posibil prin efortul comun al multor foruri instituţionale şi private, factori decizionali economici şi politici. Afacerea cuprinde sute de ferme, mii de

scroafe de reproducţie şi zeci de mii de porci îngrăşaţi anual, abatoare, … o filieră controlată şi coordonată de asociaţia de crescători de Mangaliţa, de la nivelul genetic al reproducătorilor (cu rolul de a menţine rasa pură) şi până la exportul produselor cu brand-ul „Mangalica”. „Revenind la porcii noştri”, conservarea rasei Mangaliţa în ţară se realizează la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din Turda din 1976, an în care unitatea a achiziţionat 20 capete scrofiţe

şi 6 vieruşi din gospodăriile populaţiei din judeţul Bihor. De atunci unitatea a avut ca scop stocarea in vivo a fondului genetic al rasei Mangaliţa, varietatea roşie, având consemnarea atât a autorităţilor naţionale cât şi a unor foruri Europene. În ultimii ani, o tentativă de dezvoltare a afacerii a avut-o SC Suinprod SA Roman, jud. Neamţ, unitate de creştere a suinelor care a investit din anul 2000 în creşterea rasei Mangaliţa în sistem intensiv, ajungând la un efectiv matcă de peste 500 de scroafe în 2009. Din păcate, lipsa subvenţiilor în anumiţi ani, blocarea exportului de carne de porc din România spre UE şi criza financiară au contribuit decisiv la imposibilitatea continuării acestui proiect. În ultimii ani, o activitate mai intensă se face simţită în Maramureş, acolo unde anul trecut s-a înfiinţat „Asociaţia Crescătorilor de Porci Mangaliţa” care împreună cu „Asociaţia producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice din Maramureş” a reuşit să organizeze prima ediţie a „Festivalului Mangaliţa”. Dacă eforturile acestor oameni s-ar fi rezumat doar la acel eveniment cu siguranţă că ar fi putut fi trecut cu vederea destul de uşor, însă eforturile de promovare au ajuns şi la Cluj, acolo unde specialităţi din carnea de Mangaliţa se pot procura din marile reţele alimentare Cora şi Real (alături de mai vechiul magazinul Delicatese din Polus, unde se comercializează produse din Mangaliţa provenite de la Cefa, jud. Bihor). Un interes tot mai mare pentru crescătorii de mangaliţa din România îl suscită ex­ ploatarea în sistemul de creştere în păduri îngrădite, sau la păşune. Cu precizarea că astfel de exploataţii pot contribui la dezvoltarea mediului rural, închei făcând o invitaţie tuturor susţinătorilor agriculturii ecologice, a produselor şi culturii tradiţionale să ia parte la „Festivalul Mangaliţa” de la Baia Mare care în acest an se va desfăşura în cursul lunii mai, prilej la care participanţii pot să deguste din produsele specifice Mangaliţa şi să se convingă (dacă mai este cazul) de calităţile senzoriale oferite de această rasă. Conf. dr. ing. Marius Zăhan

9


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară

Prelegeri – Clinica Animalelor de companie Professor Michael J. Day, BSc BVMS(Hons) PhD DSc DiplECVP FASM FRCPath FRCVS În perioada 6-7 Martie 2014, Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca l-a avut ca invitat, din partea Prorectoratului pentru Relaţii Internationale al USAMV Cluj-Napoca si a Decanului Facultăţii de Medicină Veterinară, pe Prof. Michael Day, o personalitate remarcabilă a medicinei veterinare mondiale, professor de Patologie la Universitatea din Bristol, UK, care a susţinut două conferinţe de specialitate pentru studenţii şi practicienii din judeţul Cluj, şi nu numai. Conferinţele prof. Day s-au desfăşurat după cum urmează: Joi, 6 Martie 2014, ora 12 - Latest guidelines for the vaccination of dogs and cats, şi Vineri, 7 Martie 2014, ora 12 - An overview of immunemediated disease in dogs and cats. Au participat în număr impresionant studenţi români şi străini de la FMV Cluj-Napoca şi FMV Timişoara, precum şi numeroşi practicieni din judeţul Cluj şi din ţară, interesaţi de problematica vaccinărilor la carnasiere. Prezentăm în continuare câteva din informaţiile cele mai relevante privind activitatea profesională şi de cercetare desfăşurată de profesorul Day, precum şi realizările acestuia. Prof. Micheal Day a publicat numeroase articiole ştiinţifice în domeniul imunopatologiei, şi este autorul unor manuale de referinţă în domeniu, cum sunt: “Clinical Immunology of the Dog and Cat”, și “Ve­ terinary Immunology: Principles and Practice”. Este co-editor al BSAVA la Manual of Canine and Feline Haematology and Transfusion Medicine. Prof. Michael Day este diplomat al Colegiului European de Patologie Veterinară, și membru al Australian Society for Microbiology, al Royal College of Pathologists și al Royal College of Veterinary Surgeons. Este editor șef la prestigiosul Journal of Comparative Pathology. În prezent este Președintele al BSAVA, şi președintele Comitelului

10

Științific WSAVA, al Grupului de Coordonare al Vaccinărilor WSAVA și al Comitetului WSAVA One Health. Este membru al Comitetului Petplan Charitable Tust Scientific și Vice-Președinte al Fundației WSAVA. A primit numeroa­ se distincţii şi premii pentru activitatea desfăşurată, cum ar fi: Premiul BSAVA Amoroso, pentru contribuția sa în domeniul bolilor autoimmune specifice animalelor de companie (1999), Premiul BSAVA Petsavers (2000, 2006 și 2007), medalia RCVS Trust’s G. Norman Hall pentru cercetările în domeniul patologiei veterinare (2003) și Premiul Petplan Charitable Trust Scientific (2009). Cele două conferinţe s-au bucurat de un enorm success, dovadă fiind în acest sens prezenţa numeroasă a studenţilor şi practicienilor interesaţi de clinica animalelor de companie, precum şi mărturiile scrise primite de la câţiva din cei prezenţi la aceste prelegeri. Participarea la cele două prelegeri a fost recompensată cu 15 puncte în cadrul Programului Naţional de Educaţie Continuă, supervizat de CMVRo şi AGMVR.

Participating in the lectures of Prof. Michael Day i can say that it was one of the best if not the best lecture I've ever been to! He explained everything clear and made me understand everything. So simple and amazing at the same time! Natalia Smirli În primul rând va multumesc pentru că mi-aţi dat posibilitatea să particip la asemenea conferinţe. Din punctul meu de vedere, au fost conferinte foarte utile, în primul rând datorită recomandărilor practice şi, în al doilea rând, datorită mo­ dului de expunere. Având în vedere ca sunt în ultimul an de studiu, consider că pentru mine informaţia a venit la momentul oportun, deoarece doresc să îmi deschid propriul cabinet veterinar. Nu am acordat atât de multă importanţă schemelor de vaccinare, însa acum, conceptul de vaccinare are un nou sens si, cel mai important, are principii. Multumesc inca odata colectivului FMV Cluj Napoca si, în mod deosebit Profesorului Michael DAY. Andreea Ciobota, Anul VI, FMV Timisoara The lectures of Prof. Michael Day were informative, well prepared and nicely organized to order be interesting and easy to follow, allowing students from all years to comprehend the content, as well as seeing clinical applications and what they mean for a practicing veterinarian and their patients with owners. Frederick Willett The lectures of Prof. Day, perfectly co­vered the subjects from the most interesting, relevant and resent data, that applied for professors as well as students. With a big smile on his face, he in lighted us with facts, new research and rules that can help to change the way we practice this days. The subjects raised interesting questions and ideas that where shared and answered during the lecture and after it. I enjoyed very much and learned a lot du­ ring these two days, and I hope to see Prof. Day again in our faculty! Jouk Victoria, 3rd year English line. Prof. Ioan Marcus, DVM, PhD Conf. Andrei Mihalca, DVM, PhD


Paginile Facultăţii de Medicină Veterinară Fiecare generaţie făureşte istoria celor următoare

Interviu cu Prof. Vasile Cozma, DVM, PhD Director - CSUD din USAMV CN

1. Prezentare generală:

Pentru cei care ştiu prea puţin despre ce înseamnă Şcoala doctorală din USAMV CN, ne puteţi face o scurtă prezentare din punctul de vedere al rolului pe care acest departament îl are în economia internă a universităţii, respectiv a FMV, considerând următoarele aspecte? Structura Şcolii doctorale; Conducători de doctorat;Doctoranzi; Rezultate semnificative obţinute. Academician Solomon Marcus spunea într-unul din articolele sale “În mod normal, la doctorat se înscrie cineva care are la activul său un antrenament în cercetare, a publicat ceva în domeniu şi care ajunge prin propria sa evoluţie să identifice problema pe care doreşte s-o aprofundeze şi în care îşi va face doc-

toratul” USAMV CN este acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) cu două Şcoli Doctorale: 1) Şcoala doctorală de Ştiinţe Agricole Inginereşti (Agronomie; Horticultură; Zootehnie şi Biotehnologii) şi 2) Şcoala doctorală de Medicină veterinară, având astfel dreptul de a organiza şi desfăşura studii universitare de doctorat. Universitatea noastră şi-a asumat misiunea de cercetare avansată şi educaţie, dezvoltarea studiilor doctorale fiind o componentă importantă a acestei strategii. Studiile doctorale se organizează într-o singură formă, cu frecvenţă (ZI). IOSUD are un număr important de conducători de doctorat (85) şi doctoranzi (240). Stagiul doctoral (3-4 ani), cuprinde 2 cicluri: 1) Studii universitare avansate (30-60 ECTS), şi 2) Cercetarea ştiinţifică finalizată cu elaborarea şi susţinnerea publică a tezei. În perioada 2010-2013 universitatea noastră a de-

rulat un număr mare de granturi de cercetare şi a investit mult în infrastructura de cercetare şi în aparatură modernă, cu noi laboratoare şi centre de cercetare (Institutul Ştiinţele Vieţii; Centrul de Biodiversitate etc.). Colaborările internaţionale (Socrates, Erasmus, proiecte regionale şi bilaterale ) au permis mobilitatea multor doctoranzi în laboratoare din UE şi USA, teze în cotutelă sau cu dublă coordonare. Organizarea de către USAMV CN a unor simpozioane internaţionale, revistele de specialitate proprii (ISI şi BDI), precum şi existenţa unei edituri proprii (AcademicPres) a permis publicarea de cărţi, tratate, manuale şi articole în reviste de către conducătorii ştiinţifici şi articole ştiinţifice (ISI ,BDI) de către doctoranzi. (continuarea în numărul următor) Prodecan – Cercetare ştiinţifică Prof. dr. Ioan Marcus

11


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Siguranţa Alimentelor şi Protecţia Consumatorilor Statul prin mijloacele prevăzute de lege protejează cetăţenii în calitate de con­ sumatori, asigurând cadrul necesar acce­ sului neîngrădit la produse şi servicii, la o informare completă, corectă şi precisă despre caracteristicile esenţiale ale aces­ tora, apără şi asigură drepturile şi intere­ sele legitime ale consumatorilor persoane fizice împotriva unor practici incorecte ale operatorilor economici (comercianţi) aşa cum este stipulat în O.G.nr.21/1992, cu modificările şi completările ulterioare, republicată fiind Lege privind Protecţia Consumatorilor în România. Dar rolul statului cel mai important este acela de a educa şi informa consumatorii în privinţa drepturilor pe care le au, iar operatorii economici (comercianţii), au obligaţia de a informa consumatorii, complet, co­ rect şi precis despre produse, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, iar produsele alimentare să le poată consuma şi utiliza potrivit destinaţiei acestora în deplină siguranţă. Este bine cunoscut că există cei doi ac­ tori principali în economia de piaţă, co­ merciantul şi consumatorul, fiecare cu interese diferite. Comerciantul aleargă după profituri cât mai mari, în detrimen­ tul consumatorului, punând pe piaţă produse alimentare care atentează de multe ori la viaţa, sănătatea şi siguranţa consumatorilor. Protecţia consumatorilor, datorită prezen­ţei celor doi actori pe piaţă, are două mari componente: - o protecţie pe care o asigură statul prin legi, instituţii de supraveghere şi control (protecţie statală); - o autoprotecţie a consumatorilor, care se realizează atât la nivel de individ, prin­ tr-o informare şi educare permanentă, pentru a putea selecta de pe piaţă pro­ duse alimentare sigure şi de calitate. Chiar dacă comercianţii (operatori eco­ nomici, procesatori de produse alimen­ tare, distribuitori, vânzători) se călăuzesc la tot pasul după lozinca ,,clientul nostru, stăpânul nostru,, nu asigură o siguranţă adecvată consumatorilor, punându-le în

12

pericol viaţa şi sănătatea prin comercializa­ rea de produse alimentare contrafăcute, cu dată limită de consum (termen de va­ labilitate) depăşit sau produse alimentare reetichetate urmărind un ,,PROFIT,, cât mai mare,care pentru el, devine un scop în sine uzând de practici comerciale inco­ recte şi publicităţi înşelătoare. Apare foarte evident, faptul că nu se poate pune sub semnul egalităţii poziţiile celor doi actori,de pe piaţă: consuma­ torul şi operatorul economic, vorbim de cel slab (consumatorul) împotriva celui puternic (comerciantul). Termenul de aliment, potrivit dicţio­ narului general al limbii române în­ seamnă un produs în stare naturală sau procesată, care conţine substanţe nutri­ tive şi serveşte ca hrană pentru om. Sistemul U.E. de siguranţă a alimentelor, urmăreşte permanent să asigure o calitate superioară a alimentelor prin respectarea cu stricteţe a normelor de igienă, pericole şi riscuri scăzute, prin informarea corectă completă şi precisă despre aliment, prin eticheta lui, prin consiliere gratuită şi educare permanentă (TV, mass-media, Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje-SRAAF) prin ANSVSA şi ANPC de comun acord şi fără părtinire, prin notificări şi de o parte şi de alta, aici nu se mai poate vorbi de primul care dă comu­ nicatul în presă ci de măsuri prompte. Uniunea Europeană a introdus Regu­ lamente şi Norme, pentru a asigura o calitate superioară tuturor alimentelor pe care le consumăm, indiferent dacă

vin din U.E. sau din afara ei, dar nici un sistem de siguranţă şi reglementare nu ne poate garanta că nu există nici un risc sau pericol pentru consumatori, chiar dacă legislaţia în România este complet armonizată după aderare (2007) prin su­ pravegherea permanentă a fermierilor, procesatorilor din industria alimentară, a comercianţilor, prin abordarea „de la fermă la consumator” asigurând trasabilitatea produselor pe întregul lanţ alimentar prin identificarea produselor şi ingredientelor. Produsele alimentare şi hrana pentru ani­ male care sunt comercializate pe piaţă în U.E. trebuie să fie etiche­tate şi identifi­ cate, astfel încât să asigure trasabilitatea pe baza documentelor şi informaţiilor pertinente, care să fie conforme cu cerinţele aplicabile (art.18,din Regula­ mentul CE nr.178/2002). Scopul etichetării este de a da consuma­ torilor informaţiile necesare şi suficiente care pot fi verificate şi comparate astfel încât să permită acestora să aleagă pro­ dusele care corespund exigenţelor ne­ voilor şi posibilităţilor lor financiare pre­ cum şi de a cunoaşte eventualele riscuri la care ar putea fi expuşi şi nu trebuie să atribuie alimentelor, proprietăţi de pre­ venire sau vindecare de boli sau să facă referiri la astfel de proprietăţi. (sfărşitul primei părţi) Dr. Lenuţa Şuteu


Paginile Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ambalaj antimicrobian de tip biofilm cu activitate antimicrobiană Toxiinfecţiile alimentare care rezultă în urma consumului de alimente contami­ nate cu bacterii patogene, reprezintă un interes major pentru sănătatea publică. Din pacate există o creştere dramatică în lume a cazurilor de toxiinfecţii alimentare. Carnea proaspată şi produsele derivate pot fi contaminate cu uşurinţă cu micro­ bi, iar dacă sunt manipulate şi conservate necorespunzator, creşte posibilitatea de alterare a produselor prin dezvoltarea microbilor, ceea ce duce la pierderea calităţii produselor şi la generarea prob­ lemelor de sănătate. In cadrul Facultăţii de Stiinţa şi Tehno­ logia Alimentelor a fost realizat un nou concept de ambalaje cu activitate antimicrobiană. Domnul Asist. dr. Dan Vodnar inventatorul acestui produs menţionează: ”Utilizarea de aditivi chi­ mici este percepută de către consuma­ tori ca reprezentând un risc asupra sănătăţii. Astfel, datorită gradului de conştientizare a consumatorilor vis-a-vis de produsele naturale, a devenit o preo­ cupare majoră utilizarea substanţelor antimicrobiene naturale ca metodă de conservare a alimentelor. Ca raspuns la aceste cerinţe, tendinţele actuale în in­ dustia alimentară se referă la dezvoltarea de soluţii alternative celor chimice, cu efect inhibitor, în vederea consolidării siguranţei alimentare.” Ambalajele dezvoltate de către Dan Vodnar sunt realizate exclusiv pe bază de compuşi nontoxici, biodegradabili şi biocompatibili, reprezentâd o alternativă la ambalajele existente, evitându-se astfel adaosul de aditivi obţinuţi prin sinteză chimică şi interacţiunea acestora cu compoziţia produsului. Ambalajul prezintă în mod avantajos eliberarea controlată a substanţelor bioactive ex­ trase din plante cu efect antimicrobian pe o perioadă mai mare de timp şi cu acţiune la suprafaţa alimentului. Această invenţie a fost premiată în cadrul

Salnoului de Inventică Proinvent 2013 cu Diploma de Excelenţă şi Medalia de Bronz.

Conf. dr. Mirela Cordea

13


Paginile studenţilor

Campionatul Universitar de Mini Fotbal

Din data de 7 Martie 2014, echipa de fotbal a universităţii s-a înscris într-un campionat universitar de fotbal pe ţară. La Cluj, fostul antrenor al Universitatii Cluj, fotbalistul Ionel Ganea, a dat lovitura de începere a meciului de pe terenurile de sport de la Baza Sportiva UMF, declarand urmatoarele: „Aş schimba şi eu câteva pa­ se cu studenţii, pe acest teren e mai uşor, decât pe unul clasic de fotbal”. Etapa de la Cluj a întrunit participanţi ai echipelor studenţeşti din zona Ardealului: Brasov, Sibiu, Tg. Mureş şi Cluj – Napoca. Primele doua echipe calificate se vor întrece la turneul final organizat la Bucuresti. Rezultatele meciurilor sunt urmatoarele: Petru Maior Tg. Mures vs. Lucian Blaga Sibiu : 3-2, BabesBolyai Cluj vs. UMF Cluj: 4-3, USAMV Cluj vs. Tran­silvania Brasov: 5-2. În a 2-a etapa (13 Martie), rezultatele au fost în defavoarea echipei noastre, UBBul reusind să preia avantajul pe finalul celei de a 2-a reprize, scor final 3-2 pentru UBB Cluj-Napoaca.

14

Programul competiţional este: Etapa 3 – 21 Martie 2014 – oraș: Sibiu (Baza Sportivă „Luceafărul”, Str. Ioan Lupas, Nr. 2) 16:00 Univ. Lucian Blaga Sibiu - USAMV Cluj-Napoca 17:00 Univ. Petru Maior Tg. Mureș - Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 18:00 UMF Cluj-Napoca - Univ. Transilvania Brașov Etapa 4 – 04 Aprilie 2014 – oraș: Brașov Univ. Petru Maior Tg. Mureș - USAMV Cluj-Napoca Univ. Lucian Blaga Sibiu - UMF Cluj-Napoca Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca - Univ. Transilvania Brașov Etapa 5 – 10 Aprilie 2014 – oraș: Cluj-Napoca Univ. Lucian Blaga Sibiu - Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca UMF Cluj-Napoca - USAMV Cluj-Napoca Univ. Transilvania Brașov - Univ. Petru Maior Tg. Mureș Pe viitor, le dorim mult succes colegilor nostrii!!! Prefectul studenţilor – Adrian Morariu


Paginile studenţilor

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Ediţia a XII-a Conform tradiţiei, în fiecare an are loc SCSS, un eveniment în care studenţii şi cadrele didactice din USAMV realizează lucrări cu caracter ştiinţific, majoriteatea dintrea acestea fiind chiar lucrările de licenţă sau dizertaţie. Anul acesta ne bucurăm de numărul mare de studenţi înscrişi, chiar mai multi faţă de anul trecut, în total fiind peste 300 de lucrări înscrise.

Raportat pe facultăţi, situaţia este următoarea:

Facultatea de Agricultură – 44 de lucrări Facultatea de Horticultură – 108 lucrări Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – 25 de lucrări Facultatea de Medicină Veterinară – 49 de lucrări Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor – 75 de lucrări.

Pentru următoarele etape din cadrul acestui eveniment, termene limită sunt:

24.03.2014, ora 20:00 – Termen de depunere a rezumatelor (conform modelului de mai jos, în limba română și engleză). Trimiterea rezumatelor se face prin e-

mail, la adresa facultăţii menţionată pe site-ul simpozionului. 31.03.2014, ora 20:00 – Confirmarea acceptării lucrărilor (prin e-mail către participanţi) 08.04.2014, ora 20:00 – Depunerea lucră­rilor (prezentare Power-Point, format 97-2003) Vă multumim pentru înscriere şi vă dorim mult succes!!! Prefectul studenţilor – Adrian Morariu

Pregăteşte-te pentru iWeek! Timp de o săptămână, 24-28 martie 2014, membrii Ligii Studenţilor

Știinţelor Vieţii (LSSV) vor avea ocazia de a participa la sesiuni de training

susţinute de traineri din Bucureşti şi Cluj-Napoca. Printre temele dezbătute se regăsesc Leadership, Time management şi multe altele. Pentru mai multe detalii, urmăreşte-ne pe Facebook: www.facebook.com/LigaStudentilorStiintelorVietii Maria Maruni Codrea Facultatea de Horticultură Specializarea Horticultură

15


Colectivul de redacţie: Mirela Cordea (coordonator), Mirela Fărăgău, Mugurel Jitea, Dan Dezmirean, Ioan Marcus, Dan Vodnar, Adrian Morariu, Răzvan Matei (design & layout), Raluca Rogoz (dtp). Newsletter-ul este publicat sub coordonarea Prorectoratului cu Asigurarea Calitatii si Resursa Umana Vă amintim că pentru orice propunere sau sugestie, colectivul de redacție vă stă la dispoziție la adresa: newsletter@usamvcluj.ro Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

Newsletter USAMV nr. 2 2014  
Newsletter USAMV nr. 2 2014  
Advertisement