Page 1

Componenţa Senatului USAMV Cluj-Napoca

Un parteneriat la majorat: AGRARIAUSAMV Cluj-Napoca

Conferinţa Internaţională CASEE la USAMV Cluj-Napoca

pag. 3

pag. 4,5

pag. 8

Anul 4 | Nr. 2 |Iunie - Iulie 2012 | Publicație gratuită | ISSN 2066-5970

USAMV Cluj în zodia festivităţilor de absolvire

Precum în decursul fiecărui an, în această perioadă pentru o parte dintre cei care au aparţinut comunităţii academice USAMV a venit momentul despărţirii. Tradiţionalul colind prin universitate pe acordurile Gaudeamusului, emoţiile de la ultima citire a catalogului, lacrimile de fericire sau nostalgie presărate pe buchetele de flori, sau momentele de final alături de profesori şi colegi vor rămâne mereu

UPSC – Suedia. Un centru de cercetare de succes

9

în amintirea tuturor. Redacţia USAMV Newsletter îşi exprimă convingerea că statutul de student la universitatea noastră a reprezentat o experienţă de neuitat pentru fiecare absolvent, iar cunoştinţele acumulate aici vor sta la baza constituirii unor noi promoţii de specialişti în domeniul aferent fiecărei specializări. Îi felicităm pe toţi absolvenţii universităţii noastre şi le urăm mult succes în viaţă! (M.C.)

Dr. Rang predicts a great future for USAMV Cluj

12

50 de ani de învăţământ medical veterinar superior în Cluj-Napoca

Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca va aniversa, în luna septembrie 2012, 50 de ani de învăţământ medical veterinar superior (1962-2012) la Cluj-Napoca. Cu acest prilej vor fi organizate, în data de 26 septembrie 2012, începând cu ora 9.30 a.m, în Aula Magna Mihail Șerban a USAMV CLuj-Napoca, o serie de festivităţi cu caracter aniversar. Totodată, ca o recunoaştere a meritelor privind dezvoltarea învăţământului şi a profesiei medicale veterinare la nivel naţional, FMV Cluj-Napoca va acorda titluri de Doctor Honoris Causa, şi respectiv de Profesor Honoris Causa, unor personalităţi meritorii. Evenimentele aniversare vor fi urmate, în perioada 27 - 29 septembrie 2012, de lucrările Simpozionului internaţional al USAMV ClujNapoca, “Perspective ale Agriculturii Mileniului 3”. Sunt invitaţi să participe la acest eveniment absolvenţi ai FMV CN de-a lungul celor 50 de ani de existenţă ai facultăţii, dar şi toţi cei care vor să ne fie alături cu ocazia acestui eveniment jubiliar. Vă aşteptăm cu nerăbdare în luna septembrie la Cluj-Napoca, mulţumindu-vă anticipat pentru participarea şi contribuţia d-voastră la desfăşurarea şi reuşita acestui important eveniment. Pentru buna desfăşurare a lucrurilor, vă rugăm să vă anunţaţi participarea la nr. de telefon sau la adresa de email menţionate alăturat. Secretariat: Tel: +40 - 264 – 596 384, int. 154 / Fax: +40 – 264 – 593 792 Webpage: http//www.usamvcluj.ro; Email: prodecan.cercetare.fmv@usamvcluj.ro Decan, Prof. Cornel Cătoi, DVM, PhD

Student premiant care face cinste USAMV

6


Editorial USAMV Cluj – trecut, prezent şi viitor Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea unei valoroase şcoli superioare de agricultură, fondată în 1869. Unirea României cu Transilvania din 1918 a deschis o nouă etapă în evoluţia şcolii agronomice clujene. Astfel, în decursul timpului, ea a parcurs un drum ascendent, rezultat al efortului multor generaţii de profesori şi discipoli care s-au succedat. În 1929, în urma reorganizării învăţământului agronomic, instituţia a luat denumirea de «Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj». Între anii 19401945, ca urmare a Dictatului de la Viena, Academia agricolă clujeană s-a refugiat la Timişoara, unde şia desfăşurat activitatea sub denumirea de «Facultatea de Agronomie Cluj – Timişoara». În anul 1945, odată cu încetarea războiului, Facultatea de agronomie a revenit la Cluj, din 1948 funcţionând sub denumirea de «Institutul Agronomic Cluj». Dacă iniţial exista o singură facultate, cea de Agricultură, în decursul timpului oferta educaţională sa diversificat. Astfel, în anul 1962 a fost fondată Facultatea de Medicină Veterinară, în 1968 - Facultatea de Zootehnie, iar în 1977 - Facultatea de Horticultură. În anul 1990, universitatea s-a reorganizat în patru facultăţi (Agricultură, Horticultură,

Zootehnie şi Biotehnologii şi Medicină Veterinară), iar ulterior au fost înfiinţate noi specializări la învăţământul de lungă şi scurtă durată, la colegiu, master şi doctorat. În anul 1991, numele universităţii a fost «Universitatea de Ştiinte Agricole», pentru ca din 1995 instituţia să fie intitulată «Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca», denumire valabilă şi în prezent. Calitatea actului educaţional, prestigiul la nivel naţional şi internaţional, condiţiile deosebite pentru pregătirea teoretică şi practică, sălile de curs şi laboratoarele moderne, sala şi terenurile de sport, biblioteca dotată cu toate facilităţile, staţiunea didactică şi câmpurile experimentale, condiţiile bune de cazare şi masă, campusul excepţional de care dispune universitatea reprezintă principalele atuuri ale acestei instituţii. Dintre facilităţile oferite studenţilor din universitate mai fac parte şi cele referitoare la studiul limbilor străine, obţinerea unor burse şi stagii de specializare în străinătate, învăţarea operării pe calculator, obţinerea permisului de conducere auto şi participarea la diferite activităţi şi competiţii sportive sau cultural-artistice. Toate aceste elemente au determinat ca Universitatea noastră să devină una din cele mai reputate univer-

sităţi din ţară, să fie acreditată naţional şi evaluată internaţional ca o "universitate de succes", cu "grad de încredere ridicat". Totodată, în urma evaluării naţionale din 2011, USAMV Cluj-Napoca s-a clasat pe un onorant loc 5 în topul universităţilor din România, fiind considerată cea mai bună universitate de profil din ţară. Avem convingerea că instituţia noastră va continua să rămână un punct de referinţă în ţară şi străinătate, contribuind activ la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii româneşti.

Mihai Cucerzan

Workshop cu tema: solarii la USAMV

Prof. dr. Viorel Mitre

Lect. dr. Adrian Zaharia

Echipa Departamentului de Plante Ornamentale şi Peisagistică din cadrul Societăţii de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania îşi continuă activitatea în ceea ce priveşte organizarea evenimentelor pe diferite teme, venind astfel în întâmpinarea studenţilor cu informaţii practice care completează cunoştinţele acumulate în timpul orelor de curs. Astfel în data de 17 Mai 2012 s-a desfăşurat cel de-al treilea eveniment sub egida SHST, cu tema: Workshop solarii. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul USAMV Cluj-Napoca şi în colaborare cu Haygrove, o companie din Marea Britanie, care este lider mondial în dezvoltarea Tehnologiei Solariilor Înalte. Reprezentantul acestei companii în

2

România şi cel care a susţinut acest workshop este dl. ec. Fonoage Vasile. Prezent la acest eveniment a fost şi preşedintele SHST dl. prof. dr. Viorel Mitre, care a întâmpinat participanţii în deschiderea oficială, alături de dl. şef de lucrări Adrian Zaharia sub îndrumarea căruia a fost organizat acest eveniment. Studenţii au fost prezenţi în număr de 187, alături de ei au fost și cadrele didactice: d-na prof. dr. Maria Apahidean, d-na conf. dr. Rodica Sima, asist. univ. dr. Alexandru Simu şi doctoranzii Facultăţii de Horticultură. Durata acestui workshop a fost de două ore timp în care au fost prezentate informaţii cu privire la: materialele necesare construirii unui solar, caracteristicile şi durata de viaţă a acestora, diferite tipuri de solarii, montarea efectivă a unui solar, costurile şi paşii care trebuie urmaţi în achiziţionarea unui solar Haygrove.

Studenţii apreciază acest gen de evenimente Din dorinţa de a îmbunătăţii organizarea şi de a primi un feedback din partea studenţilor în ceea ce priveşte aceste evenimente organizate de Departamentul de Plante ornamentale şi Peisagistică din cadrul SHST, echipa organizatorilor a împărţit

în sală studenţilor un chestionar cu câteva întrebări referitoare la buna organizare a evenimentului, utilitatea acestor tipuri de workshop-uri, etc. Rezultatul a fost o surpriză extrem de plăcută deoarece 100% dintre studenţi consideră că este utilă organizarea unor astfel de evenimente, 54% consideră foarte utile informaţiile primite în cadrul evenimentelor, 45% le consideră utile şi doar 1% le consideră indiferente. Aceste rezultate încurajează cu siguranţă echipa Departamentului de Plante ornamentale şi Peisagistică în activitatea sa.

Drd. Simina Laura Balcău


Legislativ

Componenţa Senatului USAMV Cluj-Napoca Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de decizie, control și deliberare la nivelul universității. În calitate de preşedinte al Senatului USAMV Cluj-Napoca a fost ales domnul prof. univ. dr. Liviu Mărghitaş. Totodată, au fost înfiinţate şase comisii ale Senatului: Comisia didactică şi de învăţământ, Comisia de cercetare, Comisia administrativă şi de patrimoniu, Comisia socială şi cu probleme studenţeşti, Comisia de relaţii internaţionale şi mediul de afaceri, Comisia de etică. Președinții acestor comisii dețin calitatea de vicepreședinți ai Senatului.

I. Comisia didactică şi de învăţământ Vicepreşedinte (Responsabil comisie): Prof. dr. Ileana Bogdan Conf.dr. Mirela Cordea Şef lucr.dr. Marius Zăhan Şef lucr.dr. Adrian Macri Student Coţa Diana Student Mandeal Radu

Prof. dr. Liviu Mărghitaş, preşedintele Senatului USAMV II. Comisia de cercetare Vicepreşedinte (Responsabil comisie): Prof. dr. Sevastiţa Muste Prof.dr. Gheorghe Brudaşcă Prof.dr. Ioan Haş Prof.dr. Carmen Puia Lect.dr. Alexandru Todea Student Tăbăran Flaviu

III. Comisia administrativă şi de patrimoniu Vicepreşedinte (Responsabil comisie): Prof. dr. Ana Ciotlăuş Conf.dr. Rodica Sima Şef lucr.dr. Adriana Criste Şef lucr.dr. Adrian Gal Student Felvinţi Cristian Student Hitter Timea IV. Comisia socială şi cu probleme studenţeşti Vicepreşedinte (responsabil comisie): Conf. dr. Iancu Morar

Conf. dr. Iancu Morar Prof. dr. Ileana Bogdan

Prof. dr. Ana Ciotlăuș Prof. dr. Gheorghe Mureşan

Conf.dr. Ioan Tăut Conf.dr. Iancu Morar Student Chiş Simona Student Ştefania Dobrican V. Comisia de relaţii internaţionale şi mediul de afaceri Vicepreşedinte (Responsabil comisie): Prof. dr. Gheorghe Mureşan Prof.dr. Viorel Miclăuş Conf.dr. Adela Pintea Şef lucr.dr. Ovidiu Ranta Student Opincariu Adriana

Prof. dr. Liviu Oană

Prof. dr. Sevastiţa Muste

VI. Comisia de etică Vicepreşedinte (Responsabil comisie): Prof. dr. Liviu Oană Prof.dr. Ion Oltean Conf.dr. Florica Matei Şef lucr.dr. Adriana Păucean Lector dr. Marioara Ilea Student Popa Mihaela

3


Eveniment

Un parteneriat la majorat: Organizat la Cluj-Napoca începând cu anul 1995, Târgul Internaţional pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Zootehnie AGRARIA a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai semnificative evenimente de profil – calificat fiind nu doar ca cel mai mare târg din Transilvania, ci al doilea din România ca mărime şi importanţă. Cu peste 250 de expozanţi din 10 ţări, pe o suprafaţă de 20.000 mp şi reuşind să atragă peste 20.000 de vizitatori, AGRARIA şi-a definitivat, în cei 18 ani de existenţă, poziţia sa ca loc de întâlnire pentru fermieri şi reprezentanţi ai industriei agricole din România, context de comunicare optimă prin încheierea de contracte noi, consolidarea relaţiilor cu clienţii consacraţi sau expunerea inovaţiilor şi a tendinţelor apărute în agricultură, industrie alimentară şi zootehnie.

Parteneri importanţi şi oaspeţi de renume Organizat de compania germană DLG InterMarketing, AGRARIA 2012 s-a bucurat de parteneriatele tradiţionale cu NHR AgroPartners, Expo Transilvania, Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj, precum şi de sprijinul Instituţiei Prefectului Jud. Cluj, al Consiliului Judeţean Cluj şi al Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. Remarcabil prin totalizarea diversităţii şi a inovaţiei, târgul AGRARIA 2012 a pus la dispoziţia cunoscătorilor şi a curioşilor prin instituţiile publice, asociaţiile, companiile şi universităţile de profil participante, informaţii utile, transformate de cele mai multe ori în dialoguri cu cei mai buni specialişti pe teme de actualitate în domeniu. Vizita Comisarului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dacian Cioloş, venit la Cluj-Napoca pentru a susţine o prelegere în cadrul celei de-a 3-a Conferinţe a Consorţiului European al Universităţilor

Comisarul european Dacian Cioloş savurând produse marca USAMV alături de domnul rector prof. dr. Doru Pamfil de Știinţe ale Vieţii CASEE “Agricultura durabilă şi producţia alimentară în regiunea Dunării”, organizată de USAMV Cluj-Napoca în perioada 3-5 mai, a reprezentat o confirmare în plus a importanţei şi a ecoului acestui eveniment pe piaţa de profil din România. Datând de la debutul târgului, colaborarea cu USAMV Cluj-Napoca s-a concretizat anul acesta prin amenajarea în incinta complexului expoziţional a două standuri: standul tradiţional USAMV, dar şi un nou stand Slow Food on Campus-USAMV Cluj-Napoca 2012, care a adus în programul târgului ineditul unor teatre/demonstraţii culinare susţinute de bucătari renumiţi şi

de studenţi ai USAMV. Aceste două standuri au fost onorate, la invitaţia şi în prezenţa rectorului USAMV Cluj-Napoca Prof. ing. Dr. Doru Pamfil, de vizita personalităţilor prezente la deschiderea târgului (reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, actuali şi foşti parlamentari ai judeţului Cluj, consulul Ungariei la Cluj etc), a Comisarului European pentru Agricultură Dacian Cioloş, a lui Valeriu Steriu, şef al Comisiei Prezidenţiale pentru Agricultură etc. Ca eveniment asociat AGRARIEI, cea de-a 3-a conferinţă CASEE a inclus şi ea, în prima zi a târgului, 2 mai, o vizită la standuri a participanţilor internaţionali.

Standul generos al USAMV

Conf. Dr. Adrian Oros, prorector USAMV Cluj

4

Pe o suprafaţă de 24 mp, standul USAMV ClujNapoca a prezentat vizitatorilor oferta educaţională a universităţii, dar şi concret o parte a produselor cu care fermele, serele şi laboratoarele acesteia se mândresc. Sub sloganul “Vino să studiezi la cea mai bună universitate de profil din România!”, standul a pus la dispoziţia tutoror celor interesaţi informaţii despre admiterea şi activitatea din cadrul USAMV – roll-up-uri, afişe, pliante, newsletter-ul universităţii, dar şi cărţi menite să expună prolifica sa activitate de cercetare. “Produs de USAMV Cluj-Napoca” a fost un alt slogan folosit anul acesta pentru a expune în interiorul standului, privite ca rezultat al unei munci intense, produse preparate şi furnizate de către fermele de la Cojocna (carne, ouă etc), o diversitate


Eveniment

AGRARIA-USAMV Cluj-Napoca de plante cultivate în serele din dotare (vinete, salata ornamentală, fetică, creson, mentă etc. expuse în ghivece şi jardiniere), produse preparate de către tehnicienii/cercetătorii din cadrul diverselor specializări de industrie alimentară (pâine, saleuri, cornuleţe, iaurt şi jeleuri Proplanta), vinuri de Jidvei (sponsor al USAMV ClujNapoca), celebra bere “Student” etc. Teatrele culinare Slow Food on Campus-USAMV Cluj-Napoca 2012 au prezentat, ca manifestare a programului derulat de Slow Food Cluj Transilvania în parteneriat cu USAMV şi Agraria, o bucărie demostrativă pentru public. În primele patru zile din cele cinci ale târgului, între orele 12.00 şi 16.00, standul Slow Food USAMV s-a umplut de vizitatorii care au asistat uimiţi şi au degustat încântaţi diversitatea de reţete preparate demonstrativ fripturile din piept de raţă, gâscă sau cotlet de porc cu sosuri de fructe, supele cremă, îngheţata, mălaiul dulce etc. gătite de renumitul bucătarblogger Adi Hădean, friptura de Turda preparată de bucătar Ana Geogeta Bucur, quiche-ul Lorraine şi tarta cu ceapă caramelizată şi brânză de capră pregătite de Rareş Crăiuţ, bucătar al conviviumului Slow Food Cluj Transilvania, tochitura cu mămăliguţă, clatitele sau tortul de ciocolată pregătite de către studenţii USAMV. Inedite au fost anul acesta şi degustările de uleiuri presate la rece cu mirodenii ale domnei Felicia Tulai şi degustările de miere susţinute de Lector dr. Cristina Pocol. Studenţii USAMV s-au remarcat pe toată durata teatrelor culinare prin asistenţa oferită bucătarilor, ajutorul oferit în cadrul degustărilor, dar şi prin demonstraţiile de preparare de aluaturi şi împletituri ale acestuia. Aceste demonstraţii sau aliat scopului primar al programului Slow Food on Campus, derulat între 2011-2012 la USAMV, acela de a promova un mod de alimentaţie (implicit mod de viaţă) sănătos, utilizând toate mi-

Aventură senzorială dulce Aventura senzorială dulce – degustări de miere - a adus anul acesta în contextul Târgului Agraria un element de noutate, ce a completat Programul Slow Food on Campus 2011-2012, desfăşurat la USAMV Cluj. Vizitatorii târgului au avut posibilitatea să analizeze cinci mostre de miere produse în Transilvania (salcâm, tei, floarea soarelui, flori de zmeură şi mană) şi să îşi exprime părerea cu privire la culoare, consistenţă, gust şi miros. Acţiunea reprezintă o componentă a Proiectului de Cercetare Postdoctoral „Analiza tehnico-economică a apiculturii în Regiunea Nord Vest a României în vederea asigurării dezvoltării durabile a filierei apicole”, proiect iniţiat în anul 2010. La această acţiune au participat numeroşi studenţi voluntari din cadrul USAMV, evidenţiindu-se prin contribuţia lor deosebită studentele Selişteanu Alexandra şi Paşca Claudia. Pe lângă degustările de miere, vizitatorii au răspuns la chestionare în care răspunsurile au fost ordonate de la „îmi place cel mai mult” la „îmi place cel mai puţin”. Rezultatele aplicării chestionarelor demonstrează încă

jloacele puse la dispoziţie de agricultura bio, de sfaturile specialiştilor din domeniul industriei alimentare şi de promovare a reţetelor şi ingredientelor tradiţionale. Implicarea USAMV Cluj-Napoca a fost completată de prezenţa, in zonele special amenajate din cadrul târgului, a boxelor cu animale de la fermele din dotarea sa şi de demonstraţiile practice cu tractoare “Tractoare în mişcare/tractorişti iscusiţi” conduse de către Șef lucrări dr. Ovidiu Ranta. De-a lungul celor 18 ani de existenţă ai Târgului Internaţional pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Zootehnie AGRARIA, Universitatea de

o dată faptul că în România nu există o cultură a consumului de miere, acesta înregistrând cele mai scăzute valori la nivelul Uniunii Europene. Consumatorii s-au arătat deosebit de încântaţi de sortimentele de miere degustate, cele mai apreciate fiind şi cele mai puţin cunoscute – respectiv mierea de zmeură şi cea de mană, fapt care întăreşte încă o dată convingerea că mierea ar trebui mai mult promovată în rândul consumatorilor, non-consumul acesteia datorându-se în principal lipsei unor strategii de promovare a produselor apicole din partea producătorilor şi comercianţilor. Lector dr. Cristina Bianca Pocol

Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca a reprezentat un partener de încredere, un ajutor semnificativ în creşterea şi împlinirea acestuia împreună cu agricultura românească, dar şi impreună cu Clujul şi cu fermierii din cele circa 20 de judeţe care îl vizitează an de an.

Oana Oniţ Consultant Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice

Prof. Dr. Doru Pamfil, rector USAMV Cluj

5


Ştiri Reuniune SHST şi ASAS la USAMV Cluj-Napoca USAMV Cluj-Napoca a găzduit la finele lunii aprilie şedinţa reunită a Societăţii de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (SHST) şi a comisiilor de lucru ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” (ASAS), Filiala Cluj. La această reuniune au participat peste 100 de membri şi invitaţi cu realizări deosebite în domeniu. Prezent la manifestare, rectorul USAMV Cluj, prof. dr. Doru Pamfil, a declarat că Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania joacă un rol important în dezvoltarea şi educarea în domeniul horticulturii româneşti şi a reamintit

faptul că un nou institut de horticultură va fi inaugurat anul viitor, reprezentând o investiţie europeană de aproape 15 milioane de euro. După scurtele cuvinte adresate de reprezentanţii celor două instituţii, aceştia au ţinut să facă şi câte o prezentare, atât a Societăţii de Horticultură şi Sil-

Profesorii Bologna de la USAMV

Şef lucr. dr. Zahan Marius USAMV Cluj Napoca

În perioada 12 -13 mai 2012 - Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a organizat cea de-a V-a ediţie a Galei Profesorului Bologna. "Gala Profesorului Bologna’’ este un program anual desfăşurat la nivel naţional vizând îmbunătăţirea sistemului educaţional universitar, susţinut pe conceptul de învăţământ centrat pe student prin aprecierea acelor profesori care reuşesc să îndeplinească acest obiectiv în procesul de învăţământ. În acest an evenimentul a avut loc la Iaşi, premierea desfăşurându-se pe data de 12 mai 2012 în Aula „Mihai Eminescu” din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. În cadrul acestei ediţii au primit dis-

vicultură din Transilvania (SHST), cât şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”(ASAS). Prezentările făcute au vizat atât activitatea acestora cât şi obiectivele de viitor. La finalul şedinţei, 62 de noi membri au fost premiaţi cu diplome de către reprezentanţi ai SHST şi ai ASAS. tincţia de „Profesor Bologna” 91 de cadre didactice din centrele universitare Iaşi, Bucureşti, ClujNapoca, Timişoara, Galaţi, Bacău, Târgu Mureş, Sibiu, Suceava, Piteşti, Petroşani sau Constanţa. Din cadrul USAMV Cluj-Napoca au fost nominalizate 17 cadre didactice de către studenţi, iar 10 dintre aceştia au primit distincţia „Profesor Bologna”. 1. Şef lucr. dr. Zahan Marius - 96 puncte 2. Şef lucr. dr. Buta Mihai - 93 puncte 3. Prof. dr. Ciotlăuş Ana - 92 puncte 4. Conf. dr. Maxim Aurel - 92 puncte 5. Şef lucr.dr. Răducu Camelia - 90 puncte 6. Şef lucr. dr. Bunea Andreea - 89 puncte 7. Asistent dr. Vâtcă Anamaria - 88 puncte 8. Asistent dr. Miclea Ileana - 88 puncte 9. Şef lucr. dr. Dulf Francisc - 86 puncte 10. Şef lucr. dr. Varban Rodica - 85 puncte

Student premiant care face cinste USAMV Un student masterand de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, specializarea Master Managementul Producţiei Horticole în Climat Controlat a primit un onorant premiu III la a XI-a ediţie a „Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti Cluj-Napoca, secţiunea MASTER, eveniment care sa desfăşurat la Cluj-Napoca în perioada 9-11 Mai 2012, fiind organizat de Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii Politehnice CN în parteneriat cu APDP Filiala Transilvania şi SenS Group. Radu-Mircea GIURGIU reuşeşte să aducă un premiu universităţii noastre, locul al III-lea într-o competiţie naţională unde a concurat alături de masteranzi de la universităţi cu profil politehnic din ţara noastră. Lucrarea prezentată - TEHNICI ŞI MODALITĂŢI DE AMENAJARE A UNEI SERE-PARC („PILLOW DOME”), a fost coordonată de către d-na prof. univ. dr. Maria Cantor şi abordează o temă care îmbină armonios cunoştinţele de peisagistică, horticultură şi cele de construcţii creând un parc în care vizitatorii să se bucure de speciile originare din zone mediteraneene, care pot fi văzute

6

doar în zone specifice acestor climate. Tipul de parc propus pentru amenajare prezintă numeroase avantaje de o mare importanţă. Astfel, parcul va putea fi utilizat pe toată perioada anului, indiferent de intemperiile meteo, va avea un aport turistic, social şi economic iar aplicabilitatea lui va ajuta la o dezvoltare pe verticală şi orizontală în domeniul horticulturii şi a construcţiilor. De apreciat este faptul ca acelaşi student, RaduMircea Giurgiu a obţinut şi Premiul I la sesiunea ştiinţifică care s-a desfăşurat în 26 aprilie 2012 la USAMV Cluj, la secţiunea Peisagistică, secţiune unde au participat alţi numeroşi studenţi. „În spatele acestor premii stă pasiunea, munca, perseverenţa şi ambiţia acestui student care face cinste universităţii şi facultăţii noastre”, declară coordonatoarea lucrărilor, Maria Cantor. „Felicitări pentru rezultate şi îi dorim ca, pe lângă premiile în bani, diplomele pe care le-a primit să-i rămână o amintire preţioasă”, a spus şi domnul decan prof. univ. dr. Radu Sestraş.

Redacţia

„Sunt fericit că am luat aceste premii, competiţiile au fost foarte bune, m-au motivat şi m-au ambiţionat. Sigur că am avut emoţii mai mari pentru sesiunea de la SNCSUP CLUJ, unde veneam dintr-un domeniu diferit de ceilalţi studenţi, dar am sperat să pot prezenta un proiect bun şi interesant!” Radu – Mircea Giurgiu, unul dintre studenții speciali ai USAMV


Opinie

Liberul arbitru Se spune că binele a căzut în banalitate încă de la facerea lumii. Înclinaţia omului spre rele este irezistibilă. Care este atunci implicarea şi responsabilitatea creatorului dacă el a zămislit un produs păcătos, iar păcatul nu este un fapt plăcut lui Dumnezeu. Unii îi impută Creatorului imperfecţiunea, alţii, cu păcat, îi pun la îndoială existenţa. Iată o părere inedită a faimosului scriitor portughez Rui Zinc: „Dumnezeu există? Întrebare prostească. La început este cuvântul, nu? Or, noi Îl cuprindem în cuvinte, deci există. Fiinţa omenească e singura vieţuitoare care transformă în realitate tot ce atinge – chiar dacă atingerea asta s-ar produce doar cu gândul. Dumnezeu există, aşa cum există marţienii, amorul, libertatea, democraţia, fericirea, drepturile omului, muştele. Iar Dumnezeu nu apare decât atunci când vrea. Într-o lume fără destinaţie, Dumnezeu este turistul suprem. Apare când vrea. Şi pe urmă o şterge. Este şi nu este pretutindeni, adică mereu în tranzit. Nuşi asumă responsabilităţi, graţie escrocheriei cu liberul arbitru. Iar noi am fost făcuţi după chipul şi asemănarea sa ”. Orice opinie este o sursă de meditaţie. Să afirmi că liberul arbitru este o escrocherie este, însă, o mare eroare. Sigur, rămâne marea întrebare: de ce nu l-a făcut Dumnezeu pe om perfect dacă iubeşte perfecţiunea şi nu-i este plăcută neorânduiala? De ce i-a lăsat omului înclinaţia spre păcat? Răspunsul este, totuşi elementar de simplu. Dacă nu i-ar fi lăsat omului înclinaţia spre păcat, libertatea n-ar fi fost deplină. Dumnezeu i-a lăsat, însă, omului posibilitatea de alege între bine şi rău, adică liberul arbitru. Liberul arbitru nu este deci o escrocherie ci o atribuire de responsabilitate către fiinţa umană. Dacă Dumnezeu este creatorul oamenilor şi al naturii, cu siguranţă a reglat şi liberul arbitru, adică libertatea de opţiune a fiecăruia, astfel încât orice om să aleagă mai degrabă acele fapte care duc la respectul şi ajutorul dat semenului, decât fapte violente şi distructive care duc la ură, nepăsare şi dispreţ între indivizi. Şi totuşi în lumea actuală este multă violenţă, multă ură şi mult dispreţ, rezultând că omul nu poate suporta oricâtă libertate şi că trebuie găsite modalităţi de gestionare a libertăţii la nivel social. Soren Aabye Kierkegaard descrie două sfere, sau forme ale existenţei pe care individul le poate alege: calea estetică şi calea etică. Calea estetică, specifică vremurilor pe care le traversează omenirea astăzi, este un hedonism redefinit, constând în căutarea plăcerii şi cultivarea acestei stări, căutând să se înlăture plictiseala. Calea etică de viaţă include un angajament intens faţă de datorie, faţă de necondiţionatele îndatoriri sociale şi religioase. Calea etică, consacră faptul că liberul arbitru înseamnă actul de gestionare responsabilă a libertăţii. Cea mai incontestabilă dovadă în acest sens o reprezintă voinţa divină exprimată prin decalog. Aşadar, „libertatea nu este dreptul de a

face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine” (Abraham Lincoln). Un anume „grădinărit” în gestionarea libertăţii este sugerat ca opţiune de armonizare a comportamentului uman în sistemele sociale concurenţiale. „Spiritul de competiţie, negrădinărit de reguli precise, de fair-play şi de principii echitabile duce şi el la înrăire ”. În societăţile „moderne”, libertatea nu numai că nu este gestionată, dar o asemenea asumare a omului ca fiinţă socială este taxată ca un atac la libertatea individuală. Iată marea problemă cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Şi pentru că opţiunea privind gestionarea libertăţii la nivel social este respinsă, societăţile moderne capitaliste se confruntă cu trei mari tare structurale la nivel de sistem: corupţia, parazitismul şi dezmăţul. Corupţia nu poate fi eradicată, nu poate fi învinsă pentru că lipseşte „grădinăritul” libertăţii, societatea capitalistă promovând tehnici de oficializare a sa, precum lobby-ul, offshore-urile, paradisurile financiare etc. De fapt, analiştii sistemului capitalist admit că în funcţionarea acestui sistem, corupţia are acelaşi rol pe care îl are uleiul în funcţionarea motorului. Parazitismul este şi el o trăsătură a sistemului în care lipsesc pârghiile socio-politice de gestionare a libertăţii. În acest context înfloresc practici şi structuri începând cu bişniţarii şi terminând cu reţelele de crimă organizată, nivel la care devine şi patron al corupţiei. Dezmăţul, asortat cu tot soiul de excese, este astăzi, fără îndoială, rugina care şubrezeşte cel mai mult viabilitatea sistemelor sociale, fiind totodată sursă de alimentare şi a corupţiei şi a parazitismului. El, dezmăţul, este folosit ca armă psihologică pentru anestezierea mulţimilor. Dezmăţul, patent al falsei democraţii, are în dirijarea comportamentului uman, rolul pe care îl are biberonul în gura copilului. În ambele cazuri, scopul este de a induce somnul şi tăcerea. Această tară a societăţilor zise moderne, dovedeşte că liberul arbitru, ca dar al Divinităţii a fost demult dat uitării. Invazia tarelor comportamentale s-a extins cu repeziciune şi în ţara noastră după 1989. Un simplu exemplu este edificator în acest sens. DEX-ul a consacrat definiţia clasică a cuvântului iubire, în armonie cu destinul rezervat de Creator omului în existenţa pământească. Adică, „iubirea este sentimentul de dragoste faţă de o persoană de sex opus”. La insistenţele grupurilor minoritare, Academia Română dă noi înţelesuri cuvântului iubire. Acestea ar putea fi: • „sentiment de dragoste faţă de o persoană”; • „sentiment de dragoste faţă de o vietate” • „sentiment de dragoste al cărui obiect depinde de preferinţele subiectului”. Este un exemplu tipic despre faptul că specia, prin tarele individului, îşi pregăteşte sfârşitul. Omenirea va găsi probabil, la limită, soluţii pentru jugularea autodistrugerii. Este nevoie de curajul de a spune că omul nu poate suporta oricâtă libertate şi că actul gestionării responsabile a libertăţii trebuie asumată la nivel social. Oricât de neverosimil li se

poate părea unora, în contextul internaţional actual, suntem obligaţi să recunoaştem că există ţări care oferă exemple de gestionare responsabilă a libertăţii. China este, fără îndoială, un exemplu care ne obligă la analize comparative. Turcia, pe fondul convingerilor religioase reale nu formale, este un alt exemplu. In ambele ţări, gestionarea responsabilă a libertăţii dă roade şi în plan economic şi în eforturile de armonizare a problemelor sociale. Uitând regulile moralei creştine, constatăm că devenim robii reflexelor pe care specia ni le pune la îndemână; să mănânci, să bei, să dormi, să te înmulţeşti (pardon, să faci sex), să te distrezi. De fapt, codul genetic este responsabil de faptul că, la om, actul sexual se sustrage actului procreării sau că îl jugulează, îl exclude. Raportul individ-ansamblu intră astfel într-o gravă criză. Ceea ce satisface individul, periclitează specia. Echilibrul dintre opţiunile individului şi “interesul” speciei se realizează numai prin intermediul regulilor, reguli pe care individul modern le acuză ca fiind constrângeri incompatibile cu libertăţile individuale. Libertatea, pentru cei ce nu o ştiu gestiona sau nu vor să o gestioneze devine o pedeapsă. Libertatea „sans frontières”, poate produce mai multe victime decât dictatura. La capătul unui asemenea drum nu poate fi decât dezamăgire, deziluzii şi regrete. Zburând aşa, din floare-n floare/ De insucces să nu te miri/ Nu faci nicicând iubire mare/ Din suma micilor iubiri! Ne găsim în faţa unei mari dileme. Putem nega natura umană? Fără îndoială că nu, dar e sigur că popoarele depravate vor pieri pentru că nu se mai înmulţesc. Dacă vor uita cântecul de leagăn, America nu va fi a americanilor, Europa nu va fi a europenilor. Toate aceste ţinuturi, frumuseţi pământeşti, vor fi ale celor ce se înmulţesc. Pentru a putea evita o asemenea perspectivă, oamenii vor trebui să reînveţe să trăiască simplu şi modest. Pare imposibil, dar este singura soluţie şi pentru aceasta trebuie să ne amintim mereu de darul Dumnezeiesc denumit „liber arbitru” şi că acesta în termeni manageriali moderni înseamnă obligatoriu, respectarea decalogului şi implicit, „gestionarea responsabilă a libertăţii”. În caz contrar lucrurile se vor „regla”, prin voinţa divină, aşa cum s-a mai întâmplat în istoria omenirii; prin dezastre provocate de războaie, prin boli sau prin dezechilibre majore ale mediului natural. Prof. Univ. Dr. Emilian MERCE

7


Eveniment Conferinţa Internaţională CASEE la USAMV Cluj-Napoca – întâlnirea competenţelor europene pentru Regiunea Dunăreană ICA - Asociaţia Universităţilor de Ştiinţele Vieţii din Europa include Reţelele Regionale de Educaţie Universitară din Centrul şi Estul Europei (CASEE), SILVA - reţea de institute şi universităţi pe profil de silvicultură, AGRINATUR, AGRIMBA, IROICA (detalii in www.ica-europe.info). USAMV Cluj-Napoca este membru fondator al CASEE din anul 2010 şi se implică activ în derularea unei game largi de activităţi, de la organizarea de conferinţe regionale pe teme de interes european, până la realizarea de proiecte de cercetare interdisciplinare, între universităţi şi institute de cercetare (detalii privind activităţile CASEE, pe adresa http://www.ica-ls.com/casee/) În perioada 2-5 mai 2012, USAMV Cluj-Napoca a avut onoarea de a găzdui a 3-a Conferinţă Internaţională CASEE “Agricultura sustenabilă şi Producţia alimentelor în Regiunea Danubiană”, în amfiteatrele Institutului de Ştiinţele Vieţii, un institut de referinţă la nivel european, prin infrastructura şi laboratoarele sale moderne de cercetare avansată. Pentru Conferinţa CASEE s-au înregistrat 152 de participanti, din 7 ţări (Austria, Polonia, Republica Cehă, Croaţia, Ungaria, Franţa), inclusiv rectori, prorectori, decani de la universităţi româneşti de profil (USAMV Bucureşti, Iaşi şi Timişoara). Ceremonia de deschidere a fost condusă de către rectorul USAMV Cluj, prof. univ. Doru Pamfil, alături de personalităţi precum Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, acad. Cristian Hera, vice-preşedintele Academiei Române, profesorul univ. Vasile Puşcaş, ex-negociator şef al României la U.E. Aceştia au avut prelegeri privind Politica Agricolă Comună şi strategiile actuale pentru o agricultură durabilă, sprijinul ştiinţific în dezvoltarea Regiunii Dunării, perspectiva susţinerii cercetărilor cu profil agricol la orizontul 2020. Conferinţe plenare au fost prezentate şi de Prof. Ika Darnhofer (Universitatea BOKU, Viena), privind agricultura durabilă: echilibrarea aspectelor ecologice şi sociale, de Prof. Ioan Negruţiu (ENS, Lyon), privind exploatarea bioresurselor la nivel regional pentru termen scurt şi lung şi prof. dr. Carmen Socaciu (USAMV, Cluj-Napoca), privind conceptele actuale de sisteme alimentare într-o lume în schimbare. În cadrul celor trei workshop-uri, care au fost derulate în două zile, au fost prezentate 23 lucrări orale pe domeniul agriculturii durabile, al producţiei alimentare şi al aspectelor didactice privind armonizarea curriculelor în domeniul agroalimentar, precum şi un număr de 46 de postere. Programul conferinţei a fost completat consistent de participarea noastră la Târgul Internaţional AGRARIA, în această perioadă, unde Universitatea şi conceptul Slow food s-au întâlnit din nou, nu numai “în campus” dar şi în “târg”, prin demonstraţii convingătoare de bucătărie tradiţională cu ingrediente naturale şi multă imaginaţie.

8

Prof. dr. Carmen Socaciu, prorector USAMV

Comisarul european Dacian Cioloş alături de preşedintele Senatului, prof. dr. Liviu Mărghitaş

Programul conferinţei a fost completat cu vizite interesante la Salina Turda (unde am avut onoarea de a asculta concertul excepţional al Formaţiei Capella Transilvanica, vizite şi degustări de vinuri “de pe Târnave” la staţiile de vinificaţie şi la castelul Jidvei. şi apoi printr-un tur complet al Transilvaniei, pornind de la Cluj-Napoca, prin Alba-Iulia, SebeşSibiu, Sighişoara, Târgu-Mureş, cu multe obiective turistice care fac cinste României. Menţionăm că vizitatorii noştri au fost deosebit de încântaţi de conţinutul şi organizarea conferinţei.

Prof. dr. Carmen Socaciu

Prof. dr. Vasile Puşcaş

Comisarul european Dacian Cioloş


Reportaj

UPSC - Un centru de cercetare de succes În timpul pregătirii doctorale am avut şansa să efectuez un stagiu de cercetare în străinătate, prin intermediul proiectului POSDRU. După o serie de îndelungi căutări şi documentări, am ales să urmez acest stagiu în îndepărtata Suedie, o ţară despre care ştiam puţine lucruri în momentul respectiv, fapt ce a constituit o mare provocare pentru mine. Cu emoţii şi entuziasm am păşit în lumea nouă şi misterioasă a Scandinaviei, pregătită să îmi încep activitatatea într-un prestigios centru de cercetare. UPSC (Umeå Plant Science Centre, http://www.upsc.se/) este un centru de cercetare axat pe biologie vegetală experimentală situat în oraşul Umeå, localizat în nordul Suediei, la 400 km sud de Cercul Polar de Nord. Umeå este un centru universitar important, capitala ţinutului Västerbotten, oraşul fiind localizat pe râul Ume. Este cel mai mare oraş din Norrland şi al doisprezece-lea ca mărime din Suedia şi a fost ales Capitală Culturală Europeană pentru anul 2014.

Cercetare de vis Centrul de cercetare UPSC a fost înfiinţat în 1999 din Departamentul de Fiziologie Vegetală, din cadrul Universităţii Umeå (UMU) şi Departamentul de Genetică Forestieră şi Fiziologie Vegetală de la Universitatea Suedeză de Ştiinte Agricole (SLU). Iniţial, UPSC a fost doar un "centru virtual", cu ambele departamente situate în clădiri diferite din campus, dar cu predare, studii doctorale şi serii de seminarii sincronizate. În anul 2001, cele două departamente s-au mutat împreună pentru a crea un mediu ştiinţific comun şi pentru a beneficia de facilităţi noi. În cadrul UPSC, cercetarea este organizată în grupuri de cercetare de dimensiuni variabile, fiecare dintre acestea fiind conduse de un investigator principal independent (PI) sau lider de grup. În ultimii ani s-a depus un efort considerabil pentru organizarea infrastructurii şi echipamentelor în platforme comune pentru toţi cercetătorii UPSC, pentru o funcţionare optimă a activităţilor. Cea mai mare parte a echipamentelor este finanţată prin intermediul granturilor externe şi UPSC reuşeşte să concureze cu succes cu alte centre de cercetare din întreaga lume. Un mare avantaj al activităţilor desfăşurate în UPSC îl constituie limba de circulaţie din cadrul centrului de cercetare –engleza, mai mult de jumătate dintre cei care lucrează aici nu sunt suedezi, centrul recrutând cercetători din toate

Campusul universităţii

colţurile lumii. Persoanele care efectuează studii post-doctorale au cele mai diverse naţionalităţi, dar şi liderii de grup, doctoranzii şi studenţii reprezintă multe naţionalităţi ale Globului. În consecinţă, structura angajaţilor şi a studenţilor de la UPSC este foarte dinamică şi reprezintă aproximativ 35 de naţionalităţi. Țara noastră este reprezentată la ora actuală de un număr de opt români, dintre care majoritatea au fost studenţi ai USAMV Cluj-Napoca.

UPSC, cel mai bun loc de muncă UPSC funcţionează cu scopul de a facilita stilul de viaţă în reţea care caracterizează în prezent cercetătorii de vârf. Platforma electronică a UPSC pune la dispoziţie suport si servicii pentru vizitatorii şi angajaţii străini în ceea ce priveşte cazarea, permisul de muncă, detaliile legate de salarii, activităţile sociale etc. Acest serviciu este probabil unul din motivele pentru care UPSC a fost ales în 2005 drept cel mai bun loc de muncă pentru postdoctoranzi înafara Statelor Unite ale Americii. UPSC este un centru de excelenţă dedicat Biologiei vegetale şi forestiere, cât şi Biotehnologiei. Acesta are la ora actuală aproximativ 200 de angajaţi (incluzând şi 40 de membri ai facultaţii) care realizează o cercetare de primă clasă, având acces la o infrastructură remarcabilă care conţine multe resurse şi platforme, inclusiv facilităţi avansate pentru creşterea, transformarea şi manipularea genetică a sistemelor model Arabidopsis thaliana şi Populus. Studiile grupurilor de cercetare acoperă diferite aspecte ale biologiei de dezvoltare a plantelor, metabolism, adaptare, ecofiziologie şi ecologie, utilizând abordări ale geneticii moleculare prin biologia celulară, genetică tradiţională (clasică) şi biochimie. UPSC invită profesori, cercetători, post-doctoranzi, doctoranzi şi studenţi din întreaga lume să viziteze şi să lucreze în acest mediu ştiinţific international. Sunt diferite metode de a realiza conexiuni cu centrul de cercetare, prin intermediul liderilor de grup sau folosind platformele tehnice pe care UPSC le pune la dispoziţie. Experienţa muncii într-o echipă de cercetare într-

Sediul UPSC

unul din cele mai mari şi prestigioase centre de cercetare din lume a reprezentat o mare oportunitate, dându-mi ocazia să învaţ o sumedenie de tehnici noi. De asemenea, am reuşit să cunosc o parte din cultura şi civilizaţia suedeză, să interacţionez cu cercetători şi studenţi de pe întreg mapamondul, să particip la manifestaţii ştiinţifice şi culturale deosebite. Frumuseţea şi ineditul unei ţări ca Suedia, coroborată cu experienţa profesională şi interacţiunile sociale multiculturale au facut din stagiul doctoral un episod memorabil, demn de împărtăşit. Mi-ar plăcea să cred că pe viitor cât mai multe persoane vor avea posibilitatea să viziteze şi să descopere un astfel de loc: diferit, liniştit şi mereu surprinzător!

Dr. ing. Tiberia Pop

9


Eveniment

USAMV Cluj are rezultate bune la Agronomiada 2012 Anul acesta Agronomiada s-a organizat la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, în perioada 10-13 Mai. În cadrul acestui eveniment de tradiţie au participat şi colegii de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" – Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara, Universitatea din Craiova (Facultatea de Agricultură şi Horticultură). La concursul de fotbal au participat şi colegii din Republica Moldova. În 10 Mai, au fost primite delegaţiile, iar pe 11-12 Mai au avut loc competiţiile pe discipline, respectiv cele sportive. Participanților le-a fost asigurată

cazarea în cadrul căminelor studenţeşti, masa fiind servită la Restaurantul studenţesc din campusul universitar.

Adrian Morariu, Prefectul studenţilor USAMV Cluj

Rezultate obţinute Disciplina DENDROLOGIE - LOCUL I Cadrul didactic: Şef lucrări dr. Mazăre George

Disciplina Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor LOCUL III Cadrul didactic: Şef. lucr. dr. Benţea Mihai

Disciplina SEMIOLOGIE PATOLOGICĂ LOCUL II SI LOCUL III Cadrul didactic: Drd. Purdoiu Robert

Disciplina FITOTEHNIE - MENTIUNE Cadrul didactic: Prof. dr. Marcel Matei Duda Disciplina Ameliorarea Animalelor - LOCUL III Cadrul didactic: Prof.dr. Oroian Teofil

COMPETIŢII SPORTIVE FOTBAL: - LOCUL 5 Cadrul didactic: Lect. dr. Orban Mihai

Disciplina AGROTEHNICĂ – LOCUL II Cadrul didactic: Prof. dr. Rusu Teodor

Disciplina BIOCHIMIE - LOCUL III Cadrul didactic: Şef lucr. dr. Crina Mureşan Disciplina SILVICULTURĂ - LOCUL II Cadrul didactic: Asist. dr. Alexandru Colisar Disciplina TEHNOLOGIA MORĂRITULUI ŞI PANIFICAŢIEI - LOCUL I SI LOCUL III Cadrul didactic: Şef lucr. dr. Adriana Păucean PESCUIT - LOCUL I Cadrul didactic: Şef. lucr. dr. Horia Rotaru

Disciplina VITICULTURĂ - LOCUL III Cadrul didactic: Şef lucr. dr. Anca Babeş

Disciplina FLORICULTURĂ - LOCUL III Cadrul didactic: Prof. dr. Maria Cantor

Disciplina ANATOMIE PATOLOGICĂ MENTIUNE Cadrul didactic: Asist. dr. Tăulescu Marian VOLEI: - LOCUL II

10


Opinie

Oportunităţile absolvenţilor de biologie din USAMV pe piaţa muncii Motto: A educa însemnă a semăna cu înţelepciune şi a culege cu răbdare. A educa înseamnă a fi un căutător care caută comorile inimilor. (A. Cury - Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi) USAMV Cluj-Napoca are o tradiţie îndelungată în rândul instituţiilor de învăţământ agronomic din Europa. Cei 143 de ani ai universităţii nu au fost un obstacol în procesul de modernizare academică şi managerială. S-au dezvoltat strategiile academice prin căutarea unor metode de învăţământ care să faciliteze transmiterea informaţiilor către studenţi, s-a încercat o dotare cât mai bună a laboratoarelor, respectiv sălilor de curs, s-a experimentat deschiderea spre lume prin mobilităţile cadrelor didactice şi ale studenţilor, s-au înfiinţat profiluri noi adaptate cerinţelor unei pieţe a muncii dinamice şi totusi uneori destul de dificilă în oferta celor care au studii superioare. Cred că cea mai bună prezentare a facultăţii în cadrul căreia este integrat profilul Biologie o realizează doamna decan prof. dr. Roxana Vidican.

În frunte ,,Facultatea de Agricultură din Cluj-Napoca se situează în fruntea facultăților de profil din ţară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipă. Misiunea facultăţii este de a pregăti specialişti prin promovarea excelenţei actului educativ la nivel de licență, masterat si doctorat. Facultatea dispune de specializări consacrate în spațiul rural: agricultură, montanologie, precum şi de specializări noi: biologie, ingineria si protecția mediului, exploatarea mașinilor agricole si instalațiilor din industria alimentara, ingineria produselor alimentare, controlul si expertiza produselor agricole, tehnologia prelucrării produselor agricole. Studenții au posibilitatea să îşi continue pregătirea profesionala în domeniu prin specializări masterale cum ar fi: agricultura organică, managementul resurselor naturale şi agroturistice, dezvoltare rurala, biologia agroecosistemelor, managementul calităţii, siguranța alimentelor şi protecția consumatorului, protecția plantelor şi mediului, dar şi să urmeze perfecționarea prin doctorat în domeniul agronomie.

Prestigiul cadrelor didactice Vizibilitatea facultăţii este asigurată prin prestigiul profesional al celor 78 de cadre didactice, a căror preocupare pentru calitatea actului didactic se

îmbină în mod armonios cu activitatea de cercetare, rezultatele obținute conducând la consolidarea poziției facultăţii ca pol de excelenţă în cercetare. Cadrele didactice oferă, în egală măsura, consultanţă în domeniile de competentă, pentru firme private, pentru producători şi pentru toți cei interesați. Calitatea pregătirii specialistului in domeniul agricol este prioritatea noastră, a tuturor celor care ne desfășurăm activitatea in Facultatea de Agricultura. Un loc aparte îl ocupa practica – știut fiind faptul ca profesia noastră este, prin excelenta, practica; asiguram astfel, prin centre proprii de practica, prin colaborări cu firme private din domeniu, precum si cu firme din străinătate, efectuarea unor stagii de practică menite să întregească profilul viitorului specialist în agricultura, protecția mediului şi industria alimentară.”

De ce să alegi specializarea Biologie? Unul din profilurile tinere din cadrul facultăţii este cel al specializării Biologie. Drumul acestei specializări a fost similar cu cel al unui copil, paşii devenirii i-au fost îndrumaţi cu mult suflet şi dăruire de toate cadrele didactice ale acestei facultăţi. În formarea unui om a avea grijă de ce faci în prezent înseamnă a avea grijă de viitorul profesional,emoţional, afectiv, social al personalităţii. La absolvirea acestei facultăţi studenţii-biologi pot în plan teoretic să aibă mai multe opţiuni: carieră didactică, cercetare, activităţi aplicate în laborator pe diferite domenii-alimentar, medical, hidrobiologie, pedologie, mediu etc. Oportunităţile de dezvoltare în planul carierei deşi diverse pot fi în acelaşi timp dificile. Cariera didactică încărcată de emoţii pozitive şi negative este aleasă de absolvenţi pentru satisfacţiile sufleteşti care le oferă, pentru transformarea pe care o produc dar şi provocările la care te supun copiii. În acelaşi timp profesoratul poate deveni o “punte greu de trecut’ datorită aptitudinilor diferite de comunicare, a neâncrederii în sine, a lipsei de empatie sau a pragului destul de neinteresant la care a fost adusă sau este de multe ori prezentată această profesie. Ne-am revăzut la acordarea gradelor didactice cu foşti studenţi, actuali colegi profesori de biologie care ne-au impărtăşit mi-

cile...marile bucurii sau dificultăţi profesionale dar toţi erau hotărâţi şi mobilizaţi pozitiv alături de elevii lor. Am citit undeva că profesorii sunt ca nişte bucătari care uneori trebuie să pregătească hrana pentru nişte meseni fără poftă de mâncare. Cred şi ştiu din proprie experienţă ca la ştiinţa vieţii aşa cum este considerată biologia ”rolul bucătarilor ar fi mai facil ” datorită conţinuturilor. În privinţa alegerilor pe care le pot face biologii spre cercetare drumul le este deschis în timpul pregătirii lucrărilor de licenţă, a disertaţiilor de masterat sau a tezelor de doctorat. Spiritul investigativ este cultivat de cadrele didactice atât prin modalităţile de predare cât şi prin proiectele de cercetare pe care le realizează cu studenţii. Cu tenacitate, seriozitate, răbdare, meticulozitate cei care simt pasiune pentru acest domeniu se validează atât pe plan intern cât şi pe plan extern. Foarte utilă este activitatea desfăşurată de biologi în laboratoare din diferite domenii, doar că pentru acest domeniu neavând experienţă practică suficientă aceştia trebuie să parcurgă cursuri suplimentare de specializare. Cea mai mare parte a angajatorilor sunt dispuşi să continue formarea angajaţilor investind în resursa umană şi dând astfel posibilitatea de liberă exprimare profesională. Calitatea informaţiilor şi experienţelor înregistrate în timpul facultăţii şi atitudinea, receptivitatea, deschiderea celor de pe piaţa muncii pot transforma inserţia absolvenţilor de biologie într-un proces benefic pentru ambele părţi. În încheiere aş sublinia faptul că personalitatea nu este statică, transformările prin care trece depind de calitatea experienţelor de viaţă acumulate.

Şef lucr. dr. Mirela Fărăgău Facultatea de Agricultură

11


Interviu

Dr. Rang predicts a great future for USAMV Cluj

Dr. Narayanan (or “Dr. Rang”, as he is addressed by most of his students”) is currently a Senior Fellow at the National Center for Food and Agricultural Policy in Washington D.C. He lives in Reno, Nevada, in the United States of America. Prior to his current position, Dr. Narayanan was Professor and Associate Dean at the College of Agriculture, Biotechnology and Natural resources at the University of Nevada, Reno. He also served on the faculty at Utah State University for about nine years in the early years of his career. Dr. Narayanan was born and raised in India. He has a special interest in international programs involving students and scholars and has successfully developed collaborative relationships with several institutions abroad. He has been in Cluj-Napoca last three weeks, visiting USAMV to teach a Food Identity course under the Erasmus Program. What’s Dr. Rang thinking about Cluj and about USAMV?

About my first visit to Romania “I came first time in year 2000 to Romania. Dr. Monica Gregu, an English Professor at the University of Nevada, originally from Cluj, is a good friend of mine. When I met her first time in 2000, she encouraged me to go to Romania and visit your great city. It so happened, a couple of professors from my university came to Cluj later in 2000 and knowing my interest to visit Cluj, met with USAMV Rector and Vice Rector and discussed my interest in collaborating with USAMV. We developed a cooperative agreement between our institutions and we were invited to visit USAMV. Our delegation of consisting of four members from the U.S. arrived in June 2001. From then on, I have been coming here at least once a year, and twice in some years.”

12

Impressions about Romania, Cluj, and USAMV “I have been fortunate to have travelled to many parts of Romania. Romanian people are open and welcoming. Romania has a great future and a lot of potential for economic growth. Cluj is a beautiful city with an extremely student-friendly community, offering great educational opportunities for both Romanian and international students. USAMV is a developing university and it has several new buildings, improved laboratory facilities, great field research stations and more importantly emerging young faculty members with extraordinary potential. e leadership of USAMV worked very hard to internationalize the university and they have succeeded. is will pay-off in the long run.”

About the Romanian students “Romanian students are raised in a great family environment with good values. I find them respectful to others and they have a keen desire to learn. ey are getting more proficient in other languages. is should be encouraged so they have all the advantages in this global environment to succeed. I also think students should be exposed more to the real world through internships as part of the university curricula, supervised by professors. is will open up job opportunities for students. e internships also help professors understand and identify critical research or educational needs of the region and the country.”

Best experiences “I have had many great experiences in Romania. I was honored in 2005 by USAMV conferring upon me “Doctor Honoris Cousa “and I was deeply touched. My proudest moment in Romania was when I shared pictures and stories of USAMV students who were studying in Nevada at that time in

the Aula where their parents and other students and professors were present. I have so many good friends in Cluj who are always kind and generous in helping me when I visit here.”

Differences between my first visit and now “Both USAMV and the City of Cluj have grown. I have seen a greater internationalization of the university curricula and its research activities. e city of Cluj is a little more congested in terms of vehicle traffic. ere are more variety of restaurants in the city and more fun events both in the city and at the university. Prices of everything have skyrocketed since my first visit, as most of you know.”

Prospects for Romanian economy and its Agriculture sector “Romania has great potential to be a significant economic force. Education – youth as well adult education –will be one of the key factors. Reduced bureaucracy, less barriers to new market entrants and greater free trade are important in restoring confidence in individual property rights and improving production efficiencies. As for agriculture, the biggest problems are fragmented land holdings of individual producers resulting from lack of confidence and trust in the security of property rights and lack of institutions to generate this confidence. is will require education of agricultural producers and rural residents. Both the university and agricultural extension service participating in concert could provide assistance in legal aspects, contracting procedures for leases and sale of properties and in the technical aspects of production and marketing. ere should be a greater connection between the farmers and the university through agricultural extension service.”


Eveniment Oportunităţi pentru îmbunătăţirea relaţiilor internaţionale În perioada 15 mai - 12 iunie 2012, Andrei Mihalca, Prorectorul pentru Relaţii Internaţionale, a avut întâlniri cu personalul didactic şi de cercetare al tuturor celor patru facultăţi din cadrul USAMV Cluj-Napoca. Întânirile au avut loc în Amfiteatrul Bleumarin din Institutul pentru Știinţele Vieţii şi au avut ca temă principală prezentarea posibilităţilor pentru îmbunătăţirea relaţiilor internaţionale în cadrul Universităţii noastre. În primul rând, domnul prorector a prezentat obiectivele strategice ale USAMV Cluj-Napoca pe segmentul de relaţii internaţionale. Acestea constau: în (1) creşterea numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor prin programe de mobilităţi de durată scurtă, medie sau lungă; (2) atragerea unor profesori invitaţi şi studenţi în vizite de scurtă durată în cadrul unor evenimente de tipul şcolilor de vară, stagiilor de practică, manifestărilor ştiinţifice, activităţilor culturale sau sportive (prin colaborare cu restul prorectorilor de resort unde este cazul); (3) găsirea unor instru-

Conf. dr. Andrei Mihalca, Prorector Relaţii Internaţionale mente de finanţare pentru implementarea obiectivelor anterioare; (4) formarea unor echipe de studenţi, doctoranzi şi cadre didactice care să contribuie la dezvoltarea segmentului de relaţii internaţionale a universităţii; (5) activarea Clubului Erasmus; (6) identificarea unor instituţii partenere internaţionale cheie.

Programe şi finanţări Cea mai elaborată parte a discuţiei s-a referit la

prezentarea principalelor programe de finanţare individuală şi instituţională pentru participarea în programe de mobilităţi internaţionale. S-au prezentat programele de finanţare oferite de Comisia Europeană prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA). S-au prezentat pe rând programele de învăţare pe tot parcursul vieţii (Erasmus, Grundtvig, programele transversale), noul program Erasmus For All, programele intensive (IP), cele trei acţiuni ale programului Erasmus Mundus (Implementarea programelor comune individuale, Parteneriatele Erasmus Mundus şi Promovarea învăţământului superior european), programele Tempus, cooperările bilaterale etc. S-a trecut apoi la detalierea programelor oferite de alte agenţii guvernamentale şi non-guvernamentale de finanţare: Agenţia Universitară Francofonă, Fulbright, DAAD, Alexander von Humboldt etc. Toate informaţiile au fost sistematizate sub forma unei prezentări multimedia, cu documente ataşate şi linkuri către paginile web ale fiecărui tip de program în parte. Această prezentare a fost transmisă prodecanilor responsabili cu relaţiile internaţionale die fiecare facultate pentru a fi diseminată sub formă electronică întregii comunităţi academice.

Schimb de experienţă între Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Veterinärmedizinische Universität Wien IVSA - International Veterinary Student Association are o filială la Cluj din 2008, aceasta fiind înregistrată în cadrul celui de-al 57-lea Simpozion IVSA din Glasgow, Scoția. Un schimb de experienţă în cadrul acestei Asociaţii este de mult timp în stadiul de proiect, iar acum am avut în sfârșit posibilitatea de a-l realiza. În acest scop am creat un logo pentru IVSA ClujNapoca care să ne reprezinte şi am recrutat o echipă de studenţi din anii V şi IV de la FMV Cluj. Prin intermediul participării la congrese internaţionale IVSA, studenţii de la medicină veterinară din Cluj-Napoca au intrat în contact cu asociaţia şi cu studenţi din aceleași domenii de pe întreg mapamondul. Deoarece, concomitent cu promovarea profesiei şi cu îmbunătăţirea colaborărilor în domeniul medical veterinar, schimburile de experienţă sunt o parte importantă a acestei asociaţii, prin semnarea acordului cu studenţii din Viena am pus bazele acestui eveniment, primul de acest gen la Cluj. Schimbul de experienţă a constat în asigurarea cazării şi meselor celor 5 studenţi invitaţi, precum

şi organizarea de activităţi didactice şi sociale pe durata vizitei, respectiv în perioada 27 Aprilie - 2 Mai 2012. Un program similar de activităţi li se va asigura şi studenţilor români care vor merge la Facultatea de Medicină Veterinară din Viena în iarna acestui an. Ne-am gândit, pentru invitaţii noştri, la un program divers care să valorifice potențialul cultural și turistic al oraşului nostru, precum şi împrejurimile sale, desfășurând activităţi outdoor şi vizite la diversele muzee şi locaţii turistice din oraş. În privinţa activităților, am reuşit să obţinem sprijinul Facultății de Medicină Veterinară din

Cluj Napoca, iar împreună cu dr. Ciprian Ober vom organiza un Workshop de Chirurgie Plastică, special pentru invitaţii noştri în data de 28 Aprilie. Programul a inclus și un tur al Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, vizitând diverse discipline care desfășoară activități de cercetare, respectiv clinice. Din program a făcut parte și o excursie la Turda, cu vizitarea salinei, precum şi o drumeţie la Cheile Turzii. În ultima seară a programului a fost organizată o cină tradiţională românească, la care au participat și cadrele didactice care ne-au sprijinit în organizare. Prin bunăvoinţa d-lui Decan, Prof. Cornel Cătoi, o parte a bugetului a fost asigurată de facultate, în special cazarea şi mesele de la restaurantul Agronomia, iar o altă parte din sponsorizarea Asociaţiei Medicilor Veterinari pe Animale de Companie AMVAC-RoSAVA . Această vizită reprezintă primul schimb de acest gen organizat de studenţii din FMV Cluj Napoca, şi am dorit să dăm un exemplu pozitiv pentru cei ce vor organiza astfel de evenimente în viitor şi să facem o impresie bună colegilor noştri austrieci.

Petre Nicolae Anul V, Facultatea de Medicină Veterinară

13


Reportaj

Ciobănescul românesc mioritic, Din negurile vremii, alături de om a stat întotdeauna câinele, care i-a fost tovarăş şi sprijin în cele mai grele încercări. Câinele este singurul animal care descinde dintr-o fiară care a fost îmblânzită prin metode care se bazau pe afecţiune, respect şi simpatie reciprocă (om-lup/câine) şi nu prin cele care se bazau pe profit. Altfel spus prin câine, prima fiinţă îmblânzită, omul şi-a obţinut o parte din umanitate argumentul suficient fiind acela că este singurul animal de suflet al omului. Progresul umanităţii se datorează, în primul rând, caracteristicilor noastre definitorii, dar anvergura, amploarea, dinamismul, rata evoluţiei ar fi fost zădărnicită, iar unele etape chiar imposibile dacă nu ar fi existat câinele ciobănesc. România deţine, protejează şi dezvoltă în momentul actual 4 rase endemice de ciobăneşti, care s-au format din necesitate şi au rezistat datorită calităţilor lor: Ciobănescul Românesc Mioritic, Ciobănescul Românesc Carpatin, Ciobănescul Românesc de Bucovina şi Ciobănescul Românesc Corb. Aceste 4 rase sunt diferite între ele, iar Ciobănescul Mioritic iese în evidenţă prin roba sa lungă şi bogată cu aspect lânos. Deşi prezenţa strămoşilor acestor câini şi a ciobăneştilor actuali este de veacuri pe meleagurile româneşti, este îmbucurător că, în ultimul timp, se observă o preocupare accentuată în legătură cu viitorul acestor comori naţionale. În acest sens, s-au făcut eforturi şi paşi importanţi în drumul spre omologarea internaţională încă din epoca interbelică şi s-a continuat cu toată perioada care a urmat după anul 1981 pentru ca, în sfârşit, în anul 2005 să se concretizeze strădania crescătorilor şi pasionaţilor de Mioritic şi a Asociaţiei Chinologice Române, precum şi a „Mioritic Club din România” şi a Comisiilor special concepute. Astfel, la data de 13.07.2005 rasele Ciobănesc Românesc Mioritic şi Ciobănesc Românesc Carpatin au fost recunoscute provizoriu pe plan internaţional de către Federaţia Chinologică Internaţională, urmând ca după scurgerea celor 10 ani de selecţie şi de stabilizare a raselor, acestea să fie reexaminate şi dacă totul este în parametri normali să fie recunoscute definitiv. Această reexaminare şi recunoaştere definitivă ar putea fi obţinută cu 3 ani mai devreme cu ocazia Campionatului European de la Bu-

14

Oliviu Florian Secară, student USAMV Cluj-Napoca

cureşti desfăşurat în această toamnă în 5-7 octombrie, unde vor fi prezenţi responsabilii şi comisia FCI cu privire la rasele româneşti. Pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de prezenţa unui număr cât mai mare de exemplare de calitate şi toţi cei care sunt dispuşi să facă un minim de efort în acest sens pot accesa www.ach.ro pentru o informare completă în vederea participării la Campionatul European care va fi precedat de circuitul „Euromania”, cu startul la Târgu Mureş, în cadrul deja consacratului „Dracula Golden Trophy”. De asemenea, şi Ciobănescul de Bucovina a fost omologat provizoriu pe plan internaţional în anul 2009, iar Ciobănescul Românesc Corb fiind la început, a fost omologat naţional şi îşi va urma cursul firesc spre recunoaşterea internaţională.

Ciobănescul Românesc Mioritic se bucură de o popularitate crescută în România, dar şi în afara ţării, graţie aspectului său deosebit şi a caracteristicilor sale psihice. Acest câine a fost selecţionat dintr-o rasă naturală existentă în Carpaţi, principalul motiv fiind utilitatea. Mioriticul are nişte scopuri bine determinate având în vedere că s-a format şi dezvoltat în spaţiul carpato-danubianopontic, o regiune a Europei dominată de munte în care lighioanele sălbatice mişunau în păduri seculare, pe pământuri înţelenite şi pustietăţi. Populaţia autohtonă, muncitoare, nu se putea dispensa de aceşti câini ciobăneşti care îi protejau viaţa, avuţia, pământul cultivat, gospodăria şi turmele de posibilii prădători indiferent daca aceştia erau urşi, lupi, râşi sau bandiţi puşi pe hoţie şi distrugere din diverse motive. Ciobănescul Românesc Mioritic îşi are originea la stână în păstoritul sedentar şi cel transhumant şi a rezistat valurilor vremii datorită ciobanilor, a condiţiilor economice şi de mediu. Acest câine plin de nobleţe şi-a îndeplinit sarcinile cu brio dovada fiind şi faptul că Mioriticul a reuşit să-şi facă loc în literatura universală, fiind amintit in legende, doine şi balade, dând astfel dovadă de continuitate pe teritoriul ţării noastre. Într-o variantă a unei balade de tipul celei consacrate lui Dobrişan, sunt înfăţişaţi câinii ciobanului bogat: „câini mocani,/ câini vlăjgani,/ lăţoşi/ şi miţoşi,/ tare când lătra/ zare fremăta,/ când se repezea/ spaima-n om băga/ trei zile şi ceva”. În balada „Fulga”, ciobanul Costea, printre mulţi dulăi avea doi mai bătrâni,


Reportaj

câinele familiei tale! pe Togan şi pe Mocan şi o „o căţea bătrână,/ ce ştia/ seama la stână”. Există multe astfel de dovezi, scrieri şi însemnări, resturi osteologice care dovedesc originea de necontestat a Mioriticului, un câine splendid cu o istorie bogată.

Descrierea rasei Ciobănescul Românesc Mioritic, cunoscut sub numele vechi de ” barac” sau „baracul mocănesc” este un câine puternic şi aprig, de talie mare, dar niciodată greoi, e viguros şi spectaculos, robust şi compact. Este de o rusticitate ieşită din comun şi e capabil să impresioneze prin fizic şi temperament. Ciobănescul Mioritic este un câine care se potriveşte spiritualităţii acestor locuri, are o formă şi nişte proporţii naturale care plac chiar şi celui mai exigent ochi. Părul este abundent pe cap şi pe corp, de textură aspră, drept şi lung de minim 10 cm. Blana este alcătuită din 2 straturi ceea ce îi oferă o foarte bună protecţie termică şi o apărare împotriva elementelor naturii, precum şi o amortizare a eventualelor lovituri primite de la animalele sălbatice. Subpărul este mai dens şi mai suplu, de culoare deschisă. Ciobănescul Mioritic are un cap masiv cu partea frontală lată, protuberanţa occipitală este proeminentă, craniul este uşor boltit cu stopul nu prea marcat. Mioriticul posedă o vedere foarte bună în ciuda faptului că ochii sunt acoperiţi de părul abundent de pe cap. Urechile sunt prinse relativ sus şi au forma literei “V” cu extremitatea uşor rotunjită, lungi de 10-15 cm, căzute şi bine apropiate de obraji. Trufa este lată, de culoare neagră, maxilarele sunt puternice, dentiţia completă, muşcătura este în foarfecă, iar ochii sunt expresivi, de mărime potrivită şi oblici; au culoarea alunei sau brun închis; emană calm şi inteligenţă. Botul este un pic mai scurt decât craniul sau cel mult egal cu acesta şi se îngustează progresiv spre vârf. Trupul este de formă dreptunghiulară, cu linia superioară dreaptă şi greabănul mediu marcat. Pe membre, părul este mai scurt. Coada este bine acoperită de păr. Înălţimea pieptului trebuie să fie aproximativ 50% din înălţimea la greabăn. Greutatea unui exemplar variază între 40 şi 65 de kg şi este in raport cu talia; talia ideală la masculi este de 75 cm, iar la femele de 70 cm. În cadrul populaţiei de Mioritic predomină mioriticul alb şi mioriticul alb cu pete gri. Se întâlnesc şi exemplare cu întreaga roba de culoare gri şi exemplare cu marcaje negre pe fond alb. Întotdeauna culoarea albă ocupă cea mai mare proporţie din suprafaţa corpului, rareori griul este mai mult cantitativ decât albul. În competiţiile canine sunt apreciate şi căutate exemplarele bălţate cu negru sau gri. Crescătorii de Mioritic lucrează intens la selecţia rasei, iar culorile sunt atent monitorizate. Dacă ne uităm în trecut, observăm că în superstiţiile locuitorilor vechi de pe aceste teritorii, există o ambivalenţă mitică

referitoare la câine: câinele alb e considerat bun, iar câinele negru este considerat întruchiparea răului. Ciobănescul alb ţine piept lupului care, de asemenea, este considerat o emanaţie a tenebrelor. Astfel se explică cum norocul şi prosperitatea se metamorfozează într-un câine alb; de aici şi preferinţa oierilor pentru ciobăneştii albi, aceasta dincolo de argumentele deosebirii mioriticilor de lupi când sunt încleştaţi sau a distingerii câinilor în bezna nopţii ori a camuflării în turma de animale. Un aspect mai important la roba mioriticului se consideră a fi raportul dintre păr si subpăr tinzându-se în final la stabilizarea unei robe care să necesite o îngrijire cât mai rară.

USAMV și cercetarea ciobăneștilor Prin prezenţa sa, Mioriticul exprimă forţă şi vigoare ţinând la distanţă intruşii. Este un câine vioi şi ager, cu auz fin şi miros selectiv, cu o mişcare uşoară şi o remarcabilă rezistenţă la efort, fiind înzestrat cu o mecanică foarte bună care îi asigură o acoperire uşoară a terenului, aducând aşadar un plus la capacitatea lui de pază. Ciobănescul Mioritic este perfect adaptat condiţiilor naturale din ţara noastră, este un paznic desavărşit, lucrează bine în condiţii de stres, e rezistent la boli, nu e pretenţios, e relativ uşor de întreţinut şi are calitaţi unice care sunt rodul selecţiei naturale şi a celei empirice făcute de ciobani. Faţă de ceilalţi Ciobăneşti Româneşti se diferenţiază radical prin aspectul exterior – morfologie, lungimea şi textura robei, culoare şi chiar prin încadrarea în Grupa 1 FCI. Ciobănescul Românesc Carpatin este inclus, de asemenea, în aceeaşi grupă, dar deosebirile dintre acesta şi Mioritic sunt mai mult decât evidente. Nu demult, în anul 2010, s-a demarat un studiu genetic pe rasele de câini ciobăneşti din România, în colaborare cu medicul primar neurochirurg Horaţiu Stan. Acest studiu se intitulează “Caracterizarea la nivel molecular a raselor de câini Ciobăneşti Româneşti” şi reprezintă lucrarea de doctorat a d-lui Olivier Chakirou. Doctorandul împreună cu dl. dr. Horaţiu Stan şi echipa din cadrul USAMV de la Catedra de Genetică şi Ameliorare a Animalelor îşi propun să stabilească relaţiile dintre cele 4 rase naţionale de ciobăneşti precum şi relaţiile dintre Ciobăneştii Româneşti şi celelalte rase străine. Pentru aceasta trebuie să se întocmească arborele filogenetic al raselor pentru a observa gradul de înrudire şi posibilii strămoşi comuni. Practic pentru realizarea filogeniei este secvenţiat ADN-ul mitocondrial, care se transmite exclusiv pe linie maternă şi care serveşte în special la studiile de biodiversitate şi filogenie. Acesta este obţinut din probele de sânge recoltate, iar secvenţele sunt introduse în baza de date şi comparate de un soft special cu cele deja

existente în banca internaţională de gene şi care aparţin a 150 de rase canine la care s-au efectuat deja studii filogenetice. Până la această oră s-au recoltat peste 100 de probe de sânge din toată ţara şi se continuă, iar ADN-ul mitocondrial va fi trimis spre secvenţiat în Olanda. Astfel se construiesc arborii filogenetici şi cu ajutorul unor algoritmi se stabilesc asemănările şi diferenţele dintre rasele româneşti şi alte rase. Acest studiu prezintă importanţă pentru chinologia românească şi va clarifica multe întrebări al căror răspuns încă se lasă aşteptat. Pentru concludenţa acestui studiu iubitorii şi crescătorii de Ciobăneşti Româneşti sunt rugaţi să permită recoltarea de probe şi să aibă o mai mare deschidere spre această şansă. Cercetarea se va finaliza în această toamnă şi va contribui ca piesă de rezistenţă şi la dosarul pentru omologarea internaţională a Ciobănescului Românesc Corb. Comisia Ştiinţifică a FCI a propus ca în viitor omologarea noilor rase să nu se mai facă fără acest studiu. (Va urma).

Oliviu Florian Secară, student la Facultatea de Medicină Veterinară

Echipa Redacţională Sef al Biroului de Comunicare si relatii publice Lector Dr. Cristina Pocol Redactor sef Lector Dr. Mihai Cucerzan Colaboratori: Prof. Dr. Carmen Socaciu Prof. Dr. Maria Cantor Prof. Dr. Cornel Catoi Prof. Dr. Emilian Merce Conf. Dr. Andrei Mihalca Lect. dr. Mirela Fărăgau Dr. ing. Tiberia Pop Oana Oniț, consultant PR Drd. Simina Laura Balcău Masterand Adrian Morariu Student Petre Nicolae Student Ovidiu Secara Design: Răzvan Matei DTP: Raluca Rogoz E-mail: pr@usamvcluj.ro www.usamvcluj.ro

15


USAMV Newsletter nr. 2  
USAMV Newsletter nr. 2  

USAMV Newsletter nr. 2

Advertisement