Page 1

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Universitate de cercetare avansată şi educaţie LICENȚĂ - (ID) Învățământ la distanţă (IFR) - Cu frecvenţă redusă

Preînscriere candidaţi: http://preinscriere.usamvcluj.ro/ 1 februarie - 13 iulie

Facultatea Agricultură Horticultură Zootehnie şi Biotehnologii Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Forma de învăţământ

Domenii licenţă

Programe de studiu acreditate

Agronomie Ingineria Mediului Horticultură Inginerie şi management Zootehnie Ingineria produselor alimentare

Agricultură Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Horticultură Inginerie economică în agricultură Zootehnie Tehnologia prelucrării produselor agricole

ID ID ID IFR ID ID

TOTAL LOCURI* USAMV CLUJ-NAPOCA

Nr. locuri* Taxă 50 50 50 30 30 50 260

Sesiune vară: 14-30 iulie Sesiune toamnă: 8-20 septembrie * LOCURI ADMITERE 2014 - solicitate MEN

Informații privind selecția candidaților se găsesc pe

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, 400372, tel.: 0264-596384 / fax: 0264-593792 • Facultatea de Agricultură / Facultatea de Horticultură - int. 117 • Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii / Facultatea de Medicină Veterinară - int. 192 • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor - int. 118

www.usamvcluj.ro admitere@usamvcluj.ro

Afise admitere 2014 licenta id fr  
Afise admitere 2014 licenta id fr  
Advertisement