Page 1


Fuqizimi i Nën-Sektorëve Jetikë Bujqësore  

USAID-i dhe një organizatë vendase, e quajtur Konkurrueshmëria në Bujqësinë Shqiptare Lushnjë (AAC Lushnjë), punojnë drejtpërdrejt me ferme...

Fuqizimi i Nën-Sektorëve Jetikë Bujqësore  

USAID-i dhe një organizatë vendase, e quajtur Konkurrueshmëria në Bujqësinë Shqiptare Lushnjë (AAC Lushnjë), punojnë drejtpërdrejt me ferme...

Advertisement