Page 31

usytuowanych w niewielkiej odległości (sumaryczna długość połączeń RSA nie może przekroczyć 1200m). technologie, produkty – informacje firmowe W systemie sterowania i nadzoru dostępne są wyniki pomiarów rezystancji całej sieci oraz

Wariant 2: W rozdzielnicy głównej jest zabudowany kompletny układ DCtest2, natomiast w podrozdzielnicach zabudowano jedynie koncentratory i przekładniki podłączone do jednostek centralnych rozdzielnicy głównej. Jest to wariant oszczędnościowy możliwy do zastosowania w przypadku, gdy podrozdzielnice są zasilane tylko z jednej rozdzielnicy głównej. Ponadto sumaryczna liczba odpływów w rozdzielnicy głównej i w podrozdzielnicach nie może przekroczyć 97, czyli maksymalnej liczby odpływów obsługiwanych przez jedną jednostkę centralną. W  praktyce jego stosowanie jest ograniczone do układów z niewielką liczbą podrozdzielnic usytuowanych w niewielkiej odległości (sumaryczna długość połączeń RSA nie może przekroczyć 1200m). W systemie sterowania i nadzoru dostępne są wyniki pomiarów rezystancji całej sieci oraz rezystancji poszczególnych odpływów w rozdzielnicy głównej i w podrozdzielnicach Wariant 3: W tym wariancie zastosowano zmodyfikowany koncentrator, który doposażono o możliwość pomiaru napięcia indukowanego w sieci prądu stałego przez DCtest2. Ponadto zastosowano wzmacniacz sygnału synchronizacji DC2-w. W  rozdzielnicy głównej jest zabudowany kompletny układ DCtest2 wraz ze wzmacniaczem DC2-w, natomiast w podrozdzielnicach zabudowano jedynie zmodyfikowane koncentratory i przekładniki. Wariant oszczędnościowy możliwy do zastosowania w  każdej sytuacji, a w szczególności gdy podrozdzielnice mogą być zasilane z różnych sekcji rozdzielnicy głównej lub z różnych rozdzielnic. Dedykowany dla przypadków, gdy z  rozdzielnicy głównej zasilanych jest duża ilość podrozdzielnic usytuowanych w znacznej odległości – np.: zasilanie kiosków na stacji energetycznej. W  systemie sterowania i  nadzoru dostępne są wyniki pomiarów rezystancji całej sieci oraz rezystancji poszczególnych odpływów w rozdzielnicy głównej.

Podsumowanie

Kontrola stanu izolacji sieci prądu stałego przy użyciu systemu DCtest w porównaniu do tradycyjnych metod jest znacznie prostsza i  nie wymaga wyłączania kolejnych fragmentów sieci. System służy do ciągłej kontroli izolacji i szybkiej lokalizacji zwarć, zatem pozwala nie tylko na eliminowanie doziemień w  poszczególnych odpływach,

rezystancji poszczególnych odpływów w rozdzielnicy głównej i w podrozdzielnicach Rozdzielnica główna Jedn. centr. Łącze RSA Koncentrator

Podrozdzielnica

Podrozdzielnica

Koncentrator

Podrozdzielnica

Koncentrator

Koncentrator Łącze RSA

Poszczególne parametry mogą być odczytywane w następujących miejscach:

Poszczególne parametry mogą być odczytywane w następujących miejscach: Parametr: Miejsce odczytu: Parametr: - rezystancja izolacji całej sieci

Miejsce odczytu: - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - koncentratory w rozdzielnicy głównej, - koncentratory w rozdzielnicy głównej, - rezystancja izolacji całej sieci - koncentratory w podrozdzielnicach, - koncentratory w podrozdzielnicach, - system sterowania - systemi nadzoru sterowania i nadzoru - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - -rezystancja izolacji odpływów rezystancja izolacji odpływów - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - koncentratory w rozdzielnicy głównej, rozdzielnicy głównej rozdzielnic. Dedykowany dla przypadków, rozdzielnicy zasilanych jest duża rozdzielnicy głównej - zkoncentratory rozdzielnicy głównej, - system gdy sterowania i nadzoruwgłównej ilość podrozdzielnic usytuowanych- wjednostka znacznejcentralna – np.: zasilanie kiosków na stacji -odległości systemrozdzielnicy sterowania i nadzoru - rezystancja izolacji odpływów głównej, podrozdzielnicy - koncentratory w podrozdzielnicy, energetycznej. - rezystancja izolacji odpływów - jednostka centralna rozdzielnicy głównej, Wpodrozdzielnicy systemie sterowania i nadzoru dostępne są- wyniki pomiarów rezystancji całej sieci oraz koncentratory w podrozdzielnicy, rezystancji poszczególnych odpływów w rozdzielnicy głównej. Wariant 3: Rozdzielnica główna Jedn. centr.

Łącze RSB

Wzmacn.

W tym wariancie zastosowano zmodyfikowany koncentrator, który doposażono o możliwość Łącze RSA pomiaru napięcia indukowanego w sieci prądu stałego przez DCtest2. Ponadto zastosowano Koncentrator

wzmacniacz sygnału synchronizacji DC2-w.

W Podrozdzielnica rozdzielnicy głównej jest zabudowany wraz ze wzmacniaczem Podrozdzielnica kompletny układ DCtest2 Podrozdzielnica Łącze RSC

DC2-w, natomiast w podrozdzielnicach zabudowano jedynie zmodyfikowane koncentratory i przekładniki. Koncentrator

Koncentrator

Koncentrator

Wariant oszczędnościowy możliwy do zastosowania w każdej sytuacji, a w szczególności Łącze RSC

Łącze RSC

gdy podrozdzielnice mogą być zasilane z różnych sekcji rozdzielnicy głównej lub z różnych

Poszczególne parametry mogą być odczytywane w następujących miejscach:

Poszczególne parametry mogą być odczytywane w następujących miejscach: Parametr:

- rezystancja izolacjiodpływów odpływów - rezystancja izolacji rozdzielnicy głównej głównej rozdzielnicy

Miejsce odczytu: Miejsce odczytu: - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - koncentratory rozdzielnicy głównej, - koncentratory w rozdzielnicywgłównej, - system sterowania i nadzoru - system sterowania i nadzoru - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - jednostka centralna w rozdzielnicy głównej, - koncentratory w rozdzielnicy głównej, - koncentratory - system sterowania i nadzoruw rozdzielnicy głównej,

- rezystancja izolacji odpływów podrozdzielnicy - rezystancja izolacji odpływów

- system sterowania i nadzoru - koncentratory w podrozdzielnicy, - koncentratory w podrozdzielnicy,

Parametr: - rezystancja izolacji całej sieci - rezystancja izolacji całej sieci

podrozdzielnicy

Podsumowanie ale także umożliwia działania profilak- takich jak połączenia pomiędzy obwotyczne. W trzeciej już odsłonie syste- dami lub pomiędzy bateriami. mu, wprowadzone zmianysieci pozwoliły Kontrola stanu izolacji prądu stałego przy użyciu systemu DCtest w porównaniu poprawić dokładność pomiaru oraz dr inż. Leszek Dziczkowski do tradycyjnych metod jest znacznie prostsza i nie wymaga wyłączania kolejnych zwiększyć zakres mierzonej rezystan- mgr inż. Michał Gajewski fragmentów sieci. System służy do ciągłej kontroli izolacji i szybkiej lokalizacji zwarć, zatem cji, a także uprościć obsługę i sposób inż. Rudolf Głowocz pozwala niewyników. tylko na eliminowanie doziemień w poszczególnych odpływach, ale także prezentacji n umożliwia działania profilaktyczne. W trzeciej już odsłonie systemu, wprowadzone zmiany Oprócz swoich podstawowych funkcji kontroli pozwalapomiaru na wykrypozwoliłydoziemień poprawić dokładność oraz zwiększyć zakres mierzonej rezystancji, a także wanie i  lokalizowanie innych usterek, uprościć obsługę i sposób prezentacji wyników.

urządzenia dla energetyki 2/2012

31

-

Urządzenia dla Energetyki 2/2012  
Urządzenia dla Energetyki 2/2012  

Urządzenia dla Energetyki 2/2012

Advertisement