Page 1

Logo na 550-lecie Radzynia wybrane!

Młodzież szkolna i MOPS potrzebującym

STR. 2

Nr 1 (48) 8 stycznia 2017 r.

Powitaliśmy Nowy Rok – rok jubileuszu 550-lecia Radzynia

STR. 5

STR. 2

ISSN 2450-1506

Budżet na 2018 rok przyjęty i pozytywnie oceniony przez RIO

Wschodni pawilon Pałacu Potockich odnowiony!

Nowe fotele w sali widowiskowej ROK-u

Finanse miasta są w bardzo dobrej kondycji. Zadłużenie miasta maleje. Nie wzrośnie również znacznie w 2018 roku, mimo planowanego deficytu, który- tak jak w roku ubiegłym - zostanie najprawdopodobniej w dużej mierze pokryty ze środków wolnych, wygospodarowanych z roku 2017.

Zakończyły się prace remontowe związane z odnowieniem elewacji pawilonu południowego skrzydła wschodniego Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Możemy go od kilku tygodni podziwiać w pełnej krasie. W ramach prac wykonano m.in. odgrzybianie, uzupełnienie tynków, malowanie oraz wymianę stolarki okiennej.

Dzięki zabiegom burmistrza miasta Jerzego Rębka, Radzyński Ośrodek Kultury zakupił 200 foteli do sali kinowej. Zostaną one zamontowane w miejsce starych w odnowionej sali widowiskowej tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Fotele, choć używane, są w bardzo dobrym stanie i śmiało posłużą jeszcze kilka lat mieszkańcom Radzynia.

ciąg dalszy na str.

5

facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

ciąg dalszy na str.

5

ciąg dalszy na str.

www.radzyn-podl.pl

5


2

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 8 stycznia 2018 r.

AKTUALNOŚCI

Otwarcie roku jubileuszu 550-lecia Radzynia

Rocznica zawierzenia Radzynia Jezusowi

Mieszkańcy Radzynia powitali rok 2018 na dziedzińcu Pałacu Potockich. Wysłuchali życzeń noworocznych oraz mieli okazję zobaczyć logo, jakie będzie towarzyszyło obchodom 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich. Od godziny 23.00 można się było bawić przy muzyce tanecznej. Kilka minut przed północą głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, by podziękować wszystkim, którzy przez ostatnich 12 miesięcy przyczyniali się do rozwoju miasta, pracowali na rzecz społeczności lokalnej. Wymienił jednostki miejskie: PUK, którego pracownicy w 2017 r. m.in. budowali drogi i chodniki, zakładali, modernizowali wodociągi i kanalizację, PEC, który zakończył modernizację miejskiej ciepłowni. Podkreślił, że PKS stale się rozwija, modernizuje tabor, „dzięki decyzjom poprzednich władz i wsparciu obecnych może dalej funkcjonować zatrudniać kierowców i obsługiwać

mieszkańców”. Przewodniczący dziękował pracownikom oświaty i kultury oraz Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także wolontariuszom, którzy pracowali na rzecz potrzebujących. Mieszkańcom miasta i gościom złożył życzenia „spełnienia marzeń, wytrwałości w realizacji postanowień noworocznych, zdrowia, miłości i radości w rodzinach”. Przypomniał, że w roku 2018 będziemy obchodzić jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. W imieniu własnym i burmistrza Jerzego Rębka, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu ze względów zdrowotnych, życzenia noworoczne złożył również wiceburmistrz Tomasz Stephan, który podkreślił, że mijający rok był dobry dla miasta,

wspomniał o takich inwestycjach jak hale sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2, setkach instalacji solarnych. - Kończy się dobry rok, mamy nadzieje, że nadchodzący będzie jeszcze lepszy. Poza tym będzie to ważny rok obchodów 100-lecia niepodległości Polski i 550-lecia nadania praw miejskich Radzyniowi – wskazywał Tomasz Stephan i zaprezentował logo obchodów jubileuszu miasta, wybrane w konkursie ogłoszonym wspólnie z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury. Rozwinięcie go z pałacowego balkonu zainaugurowało obchody. Następnie rozpoczęło się odliczanie, po którym niebo na długie minuty rozświetlił blask fajerwerków. 

Podążając w Imię Boże, możemy wiele dokonać

W trzecią rocznicę zawierzenia Radzynia Jezusowi przez ręce Matki Najświętszej w kościele pw. Świętej Trójcy została odprawiona Msza św. w intencji miasta, jego władz i mieszkańców. W homilii ks. dk. Marcin Wesołowski przypomniał słowa burmistrza Jerzego Rębka wypowiedziane w dniu zawierzenia: „Myślę, że podążając w Imię Boże, możemy wiele dokonać”. - To jest prawda, zapewnia o tym sam Pan Jezus. Kto wierzy i ufa Mu, choćby miał problemy potężne jak góry, będzie je przenosił – w Imię Jezusa Chrystusa będzie dokonywał cudów – mówił kaznodzieja. W liturgii uczestniczyli m.in. burmistrz Jerzy Rębek z małżonką, wiceburmistrz Tomasz Stephan, sekretarz Miasta Robert Targoński, radni, kierownicy jednostek miejskich.

Anna Wasak

Logo na 550-lecie Radzynia wybrane! Komisja konkursowa powołana zarządzeniem burmistrza Jerzego Rębka w dniu 21.12.2017 roku przeprowadziła ocenę ofert w Konkursie na projekt graficzny logo 550 lat Radzynia Podlaskiego.

Jury w składzie: Tomasz Stephan (przewodniczący), Przemysław Tytus Krupski, Arkadiusz Kulpa, Tomasz Młynarczyk oraz Karol Niewęgłowski, dokonała oceny ofert zgodnie z regulaminem konkursu. Spośród 25 prac wyłoniono zwycięzcę, którym został Marek Bołtryk z Wrocławia. Red.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ

jest dwutygodnikiem bezpłatnym ukazującym się na terenie miasta Radzyń Podlaski. Wydawca: Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski Adres redakcji: Urząd Miasta, ul. Warszawska 32, pok. 17 b, tel. 83 - 351-24-94,

e-mail: redakcja@radzyn-podl.pl facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski Redaktor naczelny: Anna Wasak Zespół: Karol Niewęgłowski (reporter), Marek Topyła (sport)

Ks. dk. Marcin Wesołowski, nawiązując do przypadającego tego dnia wspomnienia Matki Bożej z Guadalupe, podkreślił, że Matka Boża pragnie okazywać miłość i pomoc wszystkim, którzy o to proszą. Dlatego mieszkańcy Radzynia w 3. rocznicę zawierzenia Miasta Panu Jezusowi przez ręce Maryi mogą mieć pewność, że Matka Boża wysłucha ich próśb i przyjdzie im z pomocą – zapewniał kaznodzieja. - Mimo że świat potrafi się śmiać z aktów czy akcji modlitewnych, które podejmują katolicy, to jednak kto zachowa w swoim sercu wiarę i ufność do Boga, nigdy się nie zawiedzie. Wyśmiewana na początku akcja modlitewna „Różaniec do granic” potem była naśladowana przez inne kraje, których mieszkańcy proszą Boga o pomoc, gdy widzą, że sami nie dają rady zapanować nad tym, co się dzieje na świecie. 

Anna Wasak


BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 8 stycznia 2018 r.

AKTUALNOŚCI

3

Rada Miasta przyjęła budżet na 2018 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia, że finanse miasta są w dobrej kondycji Finanse miasta są w bardzo dobrej kondycji. Zadłużenie miasta maleje. Nie wzrośnie również znacznie w 2018 roku, mimo planowanego deficytu, który- tak jak w roku ubiegłym - zostanie najprawdopodobniej pokryty ze środków wolnych, wygospodarowanych z roku 2017. Ich wysokość będzie znana po dokonaniu rozliczeń – na początku kwietnia. Po trzech latach przygotowań, polegających na uporządkowaniu, zrównoważeniu budżetu, znalezieniu w nim środków na realizację inwestycji, po stworzeniu projektów i złożeniu wniosków o środki zewnętrzne, możliwa stała się ich realizacja. Na ostatniej w 2017 roku sesji Rady Miasta został przyjęty budżet na 2018 rok. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji miejskich. Najważniejsze planowane inwestycje to: dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 ( (2,9 mln zł), sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Chmielowskiego (1,9 mln zł), montaż solarów i instalacji fotowoltaicznych (5,4 mln zł), adaptacja biurowca na mieszkania socjalne przy ul. Budowlanych (1,62 mln zł), przebudowa drogi powiatowej – ul. Sitkowskiego (1,35 mln zł), ponadto: budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Wisznickiej (200 tys. zł),, chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellończyka i i Wyszyńskiego,, remont oranżerii (70 tys. zł) winda w DŚDS ((279 tys. zł), Kanalizacja ul. Jagiellończyka (35 tys. zł), budowa skweru 1000-lecia Chrztu Polski (100 tys. zł), skateparku i siłowni plenerowych (258 zł), placu zabaw na Bulwarach (100 tys. zł). W sumie koszt inwestycji ma wynieść ponad 14,5 mln zł, z czego 2,8 mln zł to środki własne, 6,9 mln zł pochodzić będzie ze środków zewnętrznych – dotacji i funduszy unijnych, pozostałe 4,7 mln zł zapisano w budżecie jako pochodzące z kredytów.

Deficyt to nie dług - Podana kwota 4,7 mln deficytu nie jest równoznaczna z adekwatnym wzrostem zadłużenia – tłumaczy burmistrz Jerzy Rębek. - To jest oczywiste dla osób mających choćby podstawowe pojęcie o konstruowaniu budżetu. Dowodem na to, że nic złego się nie dzieje z budżetem jest bardzo opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to instytucja pozytywnie oceniła projekt budżetu miasta na rok 2018 oraz wieloletnią prognozę finansową, a także wystawiła pozytywną ocenę w sprawie możliwości sfinansowania deficytu ujętego w projekcie budżetu. To jest oczywiste: Regionalna Izba Obrachunkowa nie mogłaby pozwolić na przeprowadzenie takich operacji finansowych, które groziłyby zburzeniem płynności finansowej miasta. Włodarz dodaje, że deficyt budżetowy występuje w każdym ambitnym, nastawionym na inwestycje budżecie gminy, ponieważ na etapie opracowywania budżetu gminy planują zasilenie go kredytami i pożyczkami. - Nie ma innej drogi do rozwoju. Musimy korzystać z kredytu, ponieważ chcemy wykorzystać szansę, jaką nam daje możliwość pozyskania środków unijnych na wkład własny - zawsze musimy mieć pieniądze przy staraniach o dofinansowanie. Temat planowanego deficytu budżetowego po raz kolejny wyja-

śniają burmistrz Jerzy Rębek oraz skarbnik Miasta Anna Woźniak w związku z doniesieniami prasowymi o tym, że miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt na pokrycie planowanego deficytu. Jako przykład podają rozliczenie za 2016 rok. W projekcie budżetu za 2017 rok zaplanowano 5-milionowy deficyt, który zostanie pokryty nie z kredytu, ale ze środków wolnych, które zostały wygospodarowane w trakcie realizacji budżetu. - Precyzyjnie potrzebę zaciągnięcia kredytu w 2018 i jego wysokość (jeśli taka potrzeba zaistnieje) będziemy mogli określić na początku kwietnia, ponieważ rozliczeń budżetu dokonuje się do końca marca – dodaje Skarbnik Miasta. Krótka pamięć dziennikarzy? - Dziwne, że niektórzy dziennikarze mają tak krótką pamięć. Mimo tłumaczeń i wskazywania przykładu poprzednich lat, nie zostało to zaakcentowane - skomentował burmistrz Jerzy Rębek. - Takie przedstawienie budżetu, jak to miało miejsce w mediach lokalnych i subregionalnych, że Miasto będzie musiało zaciągnąć 5-6-milionowy kredyt wynika z braku elementarnej wiedzy na temat opracowania budżetu, albo – co gorsze - z braku rzetelności dziennikarskiej lub złej woli i szukania na siłę afer. Tym bardziej, że problem był wyjaśniony na sesji przez panią Skarbnik. Jest to w sumie bardzo przykre.

Deficyt nie ma przełożenia na to, że faktycznie będą zaciągane kredyty w takiej wysokości, w jakiej są planowane. Ta kwota deficytu nie jest przesądzona, w ciągu ostatnich 3 lat udało nam się wykonywać inwestycje bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań – komentuje skarbnik Anna Woźniak.

11 mln zł pozyskanych, na 12 mln złożone wnioski Burmistrz odnosi się również do zarzutów, że Miasto pozyskało zbyt mało – bo ok. 7 mln dotacji. - Na skalę tak małego miasta jak Radzyń jest to dobry wynik. Ponadto należy dodać do tego prawie 4 mln zł uzyskane przez miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, w tym 3,5 mln zł na modernizację

Stacji Uzdatniania Wody oraz 465 tys. na zainstalowanie w PUK fotowoltaiki – dodaje włodarz miasta. - Przypomina, że pierwsze dwa lata upłynęły na wytężonej pracy nad uporządkowaniem budżetu, opracowywaniem projektów i pisaniem wniosków o dofinansowanie. - Nie wszystkie środki udało nam się pozyskać w tym czasie, dlatego m.in., że Urząd Marszałkowski najważniejsze nasze wnioski będzie rozpatrywał dopiero w 2018 roku, a może dopiero w 2019, a chodzi o ważne wnioski na rewitalizację pałacu, parku, ul. Rynek. Łącznie jest to ok. 12 mln zł. W tym roku również otrzymamy środki z budżetu państwa na rewitalizację pałacu. Na sesji padło pytanie, czy planowane czy realizowane inwestycje oświatowe przyczynią się do wzrostu dochodów miasta. Burmistrz odpowiedział, że inwestycja w dzieci i młodzież – ich rozwój fizyczny i intelektualny - poprzez poprawę warunków nauki i uprawiania sportu jest bardzo opłacalna (a przypomnijmy, że uczniowie szkół miejskich musieli przez lata „wędrować” po różnych miejscach i obiektach, w celu odbycia lekcji wychowania fizycznego). - Te same osoby, które stawiają zarzuty „nieopłacalności” takich inwestycji jak budowa sal sportowych, mieszkań socjalnych czy dróg, same nie wierzą chyba w to, co mówią – puentuje burmistrz Jerzy Rębek.  Anna Wasak

go przekładała się na każdy dzień nadchodzącego roku, by trudności były pokonywane w sposób godny, spokojny. Następnie obecni na spotkaniu

przełamali się opłatkiem i przekazali sobie życzenia. Nie zabrakło wigilijnych potraw i serdecznych rozmów przy stole. AW

Dobra kondycja miejskich finansów Miasto nie tylko znalazło pieniądze na pokrycie deficytu, ale i na regularną spłatę zadłużenia miasta, powstałego w poprzednich kadencjach. W ciągu ostatnich 3 lat zmniejszyło się o 30% - z ok. 15 mln zł do 10 mln zł. To oznacza, że obecna ekipa przyczyniła się do tego, aby spłacić takie inwestycje jak: budowa basenu, ul. Jana Pawła II oraz wiele innych, zrealizowanych w minionych latach. Mamy więc również swój udział w tych inwestycjach - mówił na sesji przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.

Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Miasta Na przedświątecznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez burmistrza miasta Jerzego Rębka spotkali się 22 grudnia obecni i emerytowani pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele jednostek miejskich. Zaproszenie przyjął ks. kan. Andrzej Kieliszek proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy, na terenie której znajduje się Urząd Miasta.

- W te nadchodzące dni rozważać będziemy wielką tajemnicę wiary: Bóg stał się człowiekiem, jest bliski i miłujący - mówił ks. Andrzej Kieliszek. Przypomniał, że takiemu Jezusowi 3 lata temu zostało zawierzone nasze miasto. - Wiemy, ile różnych emocji wzbudził ten akt. Obecnie... przekonujemy się, że to było coś ważnego, do czego będziemy wracać: zawierzenie Radzynia Jezusowi przez ręce Maryi to łaska

i zobowiązanie – podkreślił proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy. Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski życzył mieszkańcom Radzynia i gościom wiele dobra, poczucia wspólnoty, ciepła domowego. Podkreślił, że przyjmując Jezusa do domów i serc, przyjmujemy zadanie, byśmy pamiętali o drugim człowieku. Burmistrz Jerzy Rebek życzył, by atmosfera spotkania opłatkowe-


4

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 8 stycznia 2018 r.

AKTUALNOŚCI

Robert Mazurek nowym dyrektorem ROK Z dniem 5 stycznia Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski powołał na stanowisko dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury Roberta Mazurka, dotychczasowego radnego Rady Miasta. - Robert Mazurek jest znany w Radzyniu - i nie tylko - z licznych działań o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym – charakteryzuje nowego dyrektora ROK włodarz Radzynia. - Jego kolejne inicjatywy to pasmo sukcesów, a organizowane przez niego imprezy – jak pamiętamy – biły rekordy frekwencji.

To osoba energiczna, kreatywna, bardzo sprawna organizacyjnie, pełna pomysłów na nowe działania – można powiedzieć, że wręcz charyzmatyczna. Wulkan pozytywnej energii, którą warto wykorzystać dla dobra miasta. Myślę, że świetnie się sprawdzi w nowej roli. Jerzy Rębek dodaje, że zmiana

dokonała się w ramach rekonstrukcji zespołu, naturalnego odświeżenie kadry, z pełnym poszanowaniem poprzedniego dyrektora Pawła Żochowskiego, któremu przy okazji składa podziękowania za trzyletnie prowadzenie Radzyńskiego Ośrodka Kultury w trudnym, przejściowym okresie. P. Żochowski wziął

udział w konkursie na stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu i od 5 stycznia rozpoczął tam pracę. Jego kontrkandydatem była młoda osoba, która nie przeszła etapu formalnego z powodu niespełnienia warunku okresu zatrudnienia. AW

Radzyń jest miastem wyjątkowym, wyedukowanym kulturalnie Z Robertem Mazurkiem nowo powołanym dyrektorem Radzyńskiego Ośrodka Kultury rozmawia Anna Wasak Jak przyjął Pan decyzję Burmistrza o powołaniu Pana na stanowisko dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury? Jestem wdzięczny Panu Burmistrzowi Jerzemu Rębkowi za zaufanie. Bardzo się ucieszyłem z tej propozycji, szczególnie że przypadła na gorący okres, który stawia przed osobami związanymi z kulturą wielkie wyzwania. Są to obchody jubileuszu 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poza tym przed nami innego rodzaju zadanie: przywrócenie blasku takiemu wyjątkowemu w skali kraju i Europy obiektowi, jakim jest budynek oranżerii z najpiękniejszą polską rzeźbą rokokową – Rydwanem Apollina. A Pan, jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, wśród wyzwań czuje się jak ryba w wodzie... Z wykształcenia jestem nauczycielem i czuję się spełniony w tym zawodzie. Pracowałem w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczy się ambitna młodzież i gdzie panuje atmosfera sprzyjająca podejmowaniu ciekawych zadań. Można tam pracę łączyć z realizacją pasji społecznych, budować pozytywne relacje z ludźmi. Ucieszyłem się z decyzji Burmistrza, który zechciał mi powierzyć stanowisko dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury, bo to pozwoli mi rozszerzyć krąg działalności. Od wielu lat działania na polu kultury nie są mi obce. Pracując w szkole organizowałem wiele imprez kulturalnych, konkursy krasomówcze, fotograficzne, „Poznajemy Ojcowiznę”. Od 5 lat

organizuję w naszym mieście Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami, które mają duże grono wiernych fanów, ale także towarzyszące im wystawy, wydawnictwa, publikacje w prasie. Kolejnym organizowanym przeze mnie wydarzeniem – już stricte kulturalnym - były Radzyńskie Podróże Teatralne, w ramach których zaproszone zostały do Radzynia teatry z wysokiej półki ze znanymi aktorami. Ciekawym wydarzeniom o charakterze kulturalnym nie brak w naszym mieście publiczności, niektórzy aktorzy, muzycy, podróżnicy są wręcz zachwyceni frekwencją... Radzyń jest miastem wyjątkowym, wyedukowanym kulturalnie, o wielkim zapotrzebowaniu na wartości duchowe i estetyczne w różnych dziedzinach, na udział w kulturze. Myślę, że doświadczenia, jakie zdobyłem w ostatnich latach, pomogą mi sprostać wymaganiom mieszkańców i wyzwaniom stojącym obecnie przed dyrektorem placówki, która jest i powinna być kreatorem życia kulturalnego w mieście. W najbliższym czasie zaś zrobię wszystko, żeby obchody 550-lecia naszego wspaniałego miasta były znaczące, huczne, by każdy radzynianin znalazł dla siebie ciekawe wydarzenia, by przypomniały naszym mieszkańcom wspaniała historię i zachęciły turystów z różnych stron Polski do odwiedzenia naszego miasta i zauroczenia się nim. Czy mógłby Pan uchylić nieco rąbka tajemnicy i zdradzić jakieś własne pomysły na nowe

działania kulturalne w naszym mieście? Jak wspomniałem radzyniacy są wyedukowani kulturalnie, mają duże zapotrzebowania w tej dziedzinie, na pewno zechcemy przygotować im bogatą ofertę kulturalna w tym roku. Trudno mówić o wszystkich pomysłach. Ale już od dawna marzyło mi się, aby w każde niedzielne, letnie popołudnie działo się coś ciekawego w parku, w pobliżu Pałacu Potockich i Oranżerii, aby ci, co pozostają w mieście i wychodzą w tym czasie na spacer mogli odczuć wspaniałą atmosferę tego miejsca, zrelaksować się w otoczeniu przyrody, pięknej architektury i uczestniczyć w działaniach kulturalnych. W związku z tym w lecie – od 21.czerwca do 21.września chcę zrobić letnią scenę kultury – może nazwiemy to Letnim Tarasem Kultury, bo występy będą się odbywać na tarasie oranżerii, oczywiście odnowionym, odrestaurowanym. Przy rozstawionych stolikach można byłoby wypić gorące czy zimne napoje, zjeść ciastko czy lody. Poza tym chciałbym, by

latem funkcjonowało kino plenerowe, którego seanse mogłyby się odbywać raz na dwa tygodnie przed fasadą północną pałacu. Nie boi się Pan kosztów? Nie, myślę, że w mieście mamy tyle wspaniałych, utalentowanych osób, zespołów muzycznych, grup teatralnych, że wystarczy bazować na potencjale mieszkańców. Wspomniał Pan też na początku rozmowy o tych bardziej przyziemnych działaniach, które są konieczne w związku z potrzebą przeprowadzenia prac remontowych w budynku Oranżerii. To jest praca na lata, bo jest wiele do zrobienia w dziedzinie renowacji Oranżerii. Plany rewitalizacji obiektu są w opracowaniu. Mam nadzieję że jeszcze w tym roku uda nam się wymienić okna. W tej sprawie dofinansowania tego zadania wkrótce złożymy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że mój poprzednik podjął już szereg działań. Dziękuję Pawłowi Żochowskiemu za trzy lata, podczas których kierował Radzyńskim Ośrodkiem Kultury. Nie był to łatwy okres, ponieważ stan finansowy, w jakim zastał placówkę, był bardzo zły. Stąd musiał podjąć kilka niepopularnych decyzji personalnych. Myślę, że jako dyrektor się sprawdził, zrobił wiele dobrego dla radzyńskiej kultury. Dzięki Pawłowi Żochowskiemu do Radzynia wróciło kino, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria” zostały postawione na wysokim, krajowym poziomie, rozpoczął się proces unowocześniania ROK-u poprzez zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, zmienione zostały kotary na sali widowiskowej. Zainicjowana została wymiana foteli. Jest to na razie tymczasowe rozwiązanie, całość wymaga gruntownej renowacji, która mam nadzieję wkrótce nastąpi. Dziękuję za rozmowę i życzę owocnej pracy.


BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 8 stycznia 2018 r.

AKTUALNOŚCI

Wschodni pawilon Pałacu Potockich odnowiony! Zakończyły się prace remontowe związane z odnowieniem elewacji pawilonu południowego skrzydła wschodniego Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Jej wykonawcą była firma JarMur z Łukowa. W ramach prac wykonano m.in. odgrzybianie, uzupełnienie tynków, malowanie oraz wymianę stolarki okiennej. Jak wyjaśnia burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek,

wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu. - Pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić z racji na zbyt wysokie koszty, jakie przedstawiła firma, która jako jedyna przystąpiła wtedy do konkursu. Podana przez nią wycena, przewyższała o ponad 200 tysięcy kwotę, jaką miasto zarezerwowało w budżecie na ten cel – wyja-

Młodzież szkolna i MOPS potrzebującym Święta to okres, w którym każdy powinien otworzyć się na pomoc innym. Tak też zrobili uczniowie wszystkich szkół na terenie miasta Radzyń Podlaski.

śnia włodarz. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 319 tysięcy złotych. W tej kwocie zawarte jest 160 tysięcy, jakie miasto w ramach dofinansowania otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”.  Karol Niewęgłowski

Nowe fotele w sali widowiskowej ROK-u Dzięki zabiegom burmistrza miasta Jerzego Rębka, Radzyński Ośrodek Kultury zakupił 200 foteli do sali kinowej. Zostaną one zamontowane w miejsce starych w odnowionej sali widowiskowej tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Fotele, choć używane, są w bardzo dobrym stanie i śmiało posłużą jeszcze kilka lat mieszkańcom Radzynia. - Fotele pochodzą z Domu Chemika w Puławach. O możliwości ich zakupu dowiedzieliśmy się od prezes Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego Agnieszki Jeż, która będąc w Puławach, dowiedziała się o tym fakcie. Dalej to już przychylność burmistrza, który udzielił ośrodkowi wsparcia finansowego i wiceburmistrza, który zorganizował transport. Do zakupu foteli zmusił nas poniekąd stan obecnych, które - jak stwierdził fachowiec - nie nadają się już do jakiegokolwiek remontu – wyjaśniał Paweł Żochowski. Przed montażem foteli, co zaplanowano na marzec 2018 roku, zosta-

nie także poprawiony stan parkietu, nastąpi uzupełnienie ubytków, podklejenie ruszających się elementów, cyklinowanie oraz lakierownie. Prace związane z wymianą foteli potrwają około 2-3 tygodnie. W tym czasie, niestety, sala kinowa będzie całkowicie wyłączona z wszelkiego rodzaju imprez jak i projekcji filmowych. Montaż zakupionych foteli nie będzie rzeczą prostą, bowiem należy zastosować się do przepisów i wziąć pod uwagę to, że siedzenia są połączone w nierozdzielne moduły, które były przygotowane pod inną salę. Fotele są połączone ze sobą modułowo. To połączenie było wykonywane pod daną salę – w tym przypadku pod salę w Domu Chemika w Puławach. Dodatkowo należy stworzyć stałe miejsce dla akustyka, czego dotychczas brakowało. Łączna kwota, jaką ROK wydał na zakup 200 foteli to jedynie 8 tysięcy złotych (jeden fotel to koszt zaledwie 40 zł). Kupiono 200 sztuk, otrzymano dokładnie 225 – na ewentualne części zamienne, gdyby jakiś fotel uległ uszkodzeniu. Dla porównania warto podać, że na zakup nowych foteli trzeba by było

Wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów oraz I Liceum Ogólnokształcącego i ZSP włączyli się do akcji zainicjowanej w roku 2016 przez dyrektor ZSP Grażynę Dzidę i MOPS w Radzyniu Podlaskim „Jedna paczka z klasy dla jednej rodziny”. Jak informuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch ośrodek otrzymał ze wszystkich wymienionych placówek szkolnych kilkadziesiąt pa-

wydać 140 tysięcy złotych (jeden fotel 700 zł), zatem oferta z Puław była niewątpliwie dobrą okazją, z której żal było nie skorzystać. Zakupione fotele nie są jednak tymi docelowymi. W najbliższych latach, jeśli ROK otrzyma dotację, planowany jest całościowy remont oranżerii. Przeprowadzone zostaną prace remontowe budynku z zewnątrz i wewnątrz oraz całej infrastruktury kina. Wtedy będą zakupione nowe fotele, nowy ekran 3D, profesjonalny projektor do wyświetlania filmów, specjalistyczne oświetlenie jak i nagłośnienie. Karol Niewęgłowski

czek dla rodzin korzystających z pomocy MOPS. Efekty przerosły oczekiwania. Młodzież szkolna z poszczególnych klas przygotowała paczki dla rodzin z okazji zbliżających się świąt. W paczkach znajdowały się słodycze, żywność o długotrwałym okresie przydatności oraz prezenty dla dzieci Paczki zostały wręczone wytypowanym rodzinom przed świętami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo dziękuje wszystkim Dyrektorom, Wychowawcom, Pedagogom szkolnym i Uczniom, którzy bardzo się zaangażowali, przygotowali paczki i otworzyli swoje serca na potrzeby innych. MOPS

Młodzieżowa Orkiestra Dęta zabrzmi silniej Brzmienie Młodzieżowej Orkiestry Dętej wzbogacą trzy nowe instrumenty blaszane: tenor, alt i puzon. Ich przekazanie odbyło się w Urzędzie Miasta 22 grudnia.5

Od roku zespół pracuje w ramach ROK. Podczas rozmów na temat nowych zasad współpracy z Miastem, kierujący zespołem Jacek Nestoruk wyraził zapotrzebowanie na nowe instrumenty. W tym czasie zaistniała możliwość pozyskania środków z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach „Strategii rozwoju lokalnego”, wdrażanej przez LGD „Zapiecek”. - Miasto napisało i złożyło wniosek do „Zapiecka”, po przyznaniu środków zakupiło instrumenty. LGD z Urzędem Marszałkowskim zrefundowało koszty w wysokości 6150 zł. Miasto dołożyło jedynie 100 zł – informuje wiceburmistrz Tomasz Stephan, który pilotował całość ze strony miasta. 

Anna Wasak


6

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 8 stycznia 2018 r.

AKTUALNOŚCI

W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13. grudnia w kościele pw. Świętej Trójcy została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego, zamówiona przez środowiska prawicowe. Eucharystię sprawowali proboszczowie dwóch radzyńskich parafii - ks. kan. Andrzej Kieliszek oraz ks. kan. Henryk Och. - Jesteśmy świadkami, jak rządzący sprawy Polski polecają Bogu. Może misją naszej Ojczyzny jest podjąć działania służące rechrystianizacji Europy - mówi w homilii proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele radzyńskich samorządów: burmistrz Jerzy Rębek, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, radni miejscy oraz kierownicy jednostek miejskich, wójt Wiesław Mazurek, przewodnicząca Rady Gminy Anna Grochoła, starosta Lucjan Kotwica, Jerzy Bednarczyk przewodniczący radzyńskiego okręgu NSZZ „Solidarność”, poseł Marcin Duszek, prezes RaSIL-u Józef Korulczyk Liturgii przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Anny ks. kan. Henryk Och. W słowie wstępnym, przytoczywszy słowa Zofii Nałkowskiej „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, podkreślił, że 36 lat temu ówcześni rządzący pod wodzą gen. Jaruzelskiego zgotowali tragiczny los polskim robotnikom, „Solidarności” i Ojczyźnie. W homilii ks. kan. Andrzej Kieliszek wspomniał o genezie wydarzeń z grudnia 1981 roku – o powstaniu „Solidarności” jako odpowiedzi na pamiętną modlitwę Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi” oraz na pragnienie narodu. „Solidarność” była nie tylko niezależnym związkiem zawodowym, ale i wielkim ruchem społecznym, skupiający 10 mln członków. Był to ewenement – w środku bloku komunistycznego między ZSRR, NRD i komunistyczną Czechosłowacją – podkreślał proboszcz para-

fii pw. Świętej Trójcy. Kaznodzieja zacytował również słowa Kornela Morawieckiego, który stwierdził, że stan wojenny było to zabicie nadziei Polaków polskimi rękami. Kaznodzieja podkreślił, że w stanie wojennym Kościół stanął na wysokości zadania, niosąc duchową i materialną pomoc represjonowanym i ich rodzinom. Jednym z dramatycznych efektów wprowadzenia stanu wojennego było zatrzymanie na długie lata reform gospodarczych i przemian ustrojowych. - Może dopiero teraz doczekaliśmy się zmian – zaznaczył kaznodzieja. - Za rządów Beaty Szydło przeprowadzone zostały reformy w duchu solidarności społecznej, nowemu premierowi życzymy, by udało mu się te reformy kontynuować. Do tego potrzeba jednak rozwoju gospodarczego, nowych miejsc pracy. Wygląda na to, że nowy rząd temu sprosta, wymaga to naszego wsparcia modlitewnego, ale i gotowości

Betlejemskie światło w Radzyniu Harcerze radzyńskiego szczepu „Infinity” w sobotę 23 grudnia na poranną Mszę św. roratnią przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju do radzyńskich kościołów. Hasłem 27. edycji Betlejemskiego Światła Pokoju były słowa: „W Tobie jest światło”. „Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które

idzie od Boga. Wskazuje na dogłębne przenikanie ludzkiego życia światłem Jezusa, który “mrok rozjaśnia” i jest naszym Zbawicielem. Każdy zuch, harcerz, instruktor może stać się człowiekiem niosącym światło, czyli niosącym Jezusa w świat” – czytamy na stronie https://swiatlo.zhp.pl/haslo-2017/. AW

ofiar, bo nie zostaną wprowadzone natychmiast w sposób zupełnie bezbolesny. Dziś patriotyzm wyraża się przez okazywanie miłości bliźniego. Niech tej miłości nie zabraknie – mówił ks. Andrzej Kieliszek. Kaznodzieja nawiązał też do przypadającej 12 grudnia rocznicy zawierzenia Radzynia Podlaskiego Jezusowi przez ręce Matki Najświętszej.- Jesteśmy świadkami, jak rządzący sprawy Polski polecają Bogu. Może misją naszej Ojczyzny jest podjąć działania służące rechrystianizacji Europy? Przekonaliśmy się niejednokrotnie, że jeśli człowiek oderwie się od Boga, wartości, trudno oczekiwać od niego, by troszczył się o dobro wspólne, jeśli oderwie się od pomocy z nieba - żeby dokonały się dobre i trwałe przemiany. Po Mszy Świętej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.  Anna Wasak

Kolejna publikacja Dominiki Leszczyńskiej Wprawdzie nie dotyczy bezpośrednio Radzynia, ale warto się z nią zapoznać. Jest to kalendarz książkowy - rodzaj albumu o tematyce kolejowej wydany przez Stację Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa), a według koncepcji i w opracowaniu Dominiki Leszczyńskiej. Wydawnictwo jest użytkowe, zawiera kalendarium oraz miejsce na notatki. Ponieważ w przyszłym roku przypada setna rocznica odzyskania Niepodległości, wiele w nim wątków dotyczących szeroko pojętej wolności, starań o jej odzyskanie i utrzymanie. Oprócz tego wiele ciekawostek. Można tam znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak: Co wspólnego z koleją mają drzewa morwowe i jedwabniki? Ile metrów mierzy unikatowa mapa kolei transsyberyjskiej Stanisława Bukatego? Czym jest kolejowa „biżuteria”? Tę bogato ilustrowaną i starannie opracowaną  edytorsko publikację polecamy wszystkim Miłośnikom Kolei. W Kalendarzu prezentuje-

my najciekawsze obiekty ze zbiorów Stacji Muzeum, nawiązujemy też do zbliżającej się rocznicy Odzyskania Niepodległości. W kalendarzu pojawiają się też wątki lokalne (Radzyń-Bedlno, Kock).  Więcej informacji znaleźć można na stronie http://www.stacjamuzeum.pl/pl.kalendarz_ksiazkowy_2018.html. Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Stacji Muzeum, kontakt przez facebooka lub mailowo: promocja@stacjamuzeum.pl. Objętość 200 stron,  95 ilustracji, oprawa twarda, zakładka w formie tasiemki, cena 55 zł. Red.

Pasterka - Jezus Chrystus stał się człowiekiem, by zwrócić człowieka Bogu. Święta Bożego Narodzenia wyrażają prawdę, że bycie człowiekiem, że człowieczeństwo przynależy do Boga. W Jezusie Chrystusie bycie

człowiekiem jest czymś wielkim, dostojnym – mówił ks. prof. Jacek Golbiak w homilii wygłoszonej podczas Pasterki sprawowanej w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu.


BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 8 stycznia 2018 r.

AKTUALNOŚCI

7

Problem podziału środków na sport na Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Posiedzenie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, które odbyło się 12 grudnia, poświęcone zostało dyskusji nad rozdziałem środków dla klubów sportowych w ramach „Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”. Wnioski sformułowane na komisji zostały przekazane do burmistrza, jeden z nich – w sprawie bezpłatnego korzystania z pływalni AQUA–MIŚ zawodników klubu Technik–Orion z grup sportowych został już zrealizowany. W wyniku dyskusji członkowie komisji przyjęli trzy wnioski. Pierwszy zgłoszony przez Jacka Dębskiego, aby zawodnicy z klubu Technik–Orion z grup sportowych mieli bezpłatne wejściówki na teren pływalni AQUA–MIŚ. Drugi – przedstawiony przez Łukasza Ciężkiego, aby zawodnicy Radzyńskiego Centrum Taekwon– do mogli bezpłatnie korzystać z sal gimnastycznych znajdujących się w obiektach miejskich. I trzeci - zgłoszony przez Krzysztofa Grochowskiego – prezesa „Orląt”, aby wzrost nakładów na sport był proporcjonalny do dochodów miasta. Spotkanie odbyło się w wyniku wystąpienia Łukasza Ciężkiego prezesa Młodzieżowego Klubu Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon – do na sesji Rady Miasta z dn. 29 listopada, podczas której podjął temat podziału środków między kluby sportowe w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Posiedzenie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej prowadził jej przewodniczący Robert Mazurek, uczestniczyli w nim radni-członkowie komisji oraz przedstawiciele radzyńskich klubów sportowych.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli: Robert Rosiński – Sekretarz Klubu Karate KYOKUSHIN „RAPTOR”, Łukasz Ciężki – Prezes Młodzieżowego Klubu Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon–do, Jacek Dębski – przedstawiciel Klubu MULKS „TECHNIK – ORION”, Krzysztof Grochowski – Prezes Klubu „ORLĘTA SPOMLEK” oraz Dariusz Wierzchowski – przedstawiciel Klubu „ALFA”. Zebrani dyskutowali nad „Regulaminem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Przewodniczący Komisji – Robert Mazurek przypomniał, że przy podziale środków, ale także przy przyznawaniu nagród dla sportowców zawsze są długie, burzliwe dyskusje. Kiedyś te środki przydzielała Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej, obecnie, od około 10 lat, zajmuje się tym komisja powoływana przez burmistrza. Ostatnie zdanie na ten temat ma włodarz miasta, ale praktyka pokazuje, że do decyzji komisji wnosi tylko drobne poprawki. Radny Jacek Piekutowski zaznaczył, że przyznawanie środków dla klubów sportowych nie jest sprawą prostą: - Nie ma tu złotego środka. Od 22 lat jest toczona dyskusja na ten temat i jeszcze nikt nie wymyślił kryteriów, według których można

by było sprawiedliwie przyznawać dotacje. Padały różne propozycje, np. oddzielenia sportów indywidualnych od zespołowych, przydzielania środków w zależności od zasobów posiadanych przez dany klub sportowy, widowiskowość, zainteresowanie kibiców. Jednakże niemożliwe okazało się stworzenie obiektywnych kryteriów. Radny dodał, że opowiada się za utrzymaniem dotychczasowych dotacji dla „Orląt”, ponieważ piłka nożna jest dyscypliną prestiżową, mecze gromadzą dużą widownię, a radzyński klub znajduje się w III lidze, co jest dużym osiągnięciem, którego nie można zaprzepaścić. Jestem za tym, aby wspierać każdą dyscyplinę sportu, jaka tylko jest możliwa, ale priorytety trzeba jakieś przyjąć. Dzisiaj mamy piłkę nożną na odpowiednim poziomie, dbajmy o nią tak, abyśmy się nie znaleźli na miejscu np. Parczewa, bo odbudować to będzie bardzo ciężko. Nie zrobicie tego w dwa lub trzy lata – mówił radny Jacek Piekutowski. Krzysztof Grochowski – Prezes Klubu „ORLĘTA SPOMLEK” zaznaczył, że koszty prowadzenia klubu są ogromne, same wyjazdy w ubiegłym roku pochłonęły sumę 72 tys. zł. - U nas też nie styka. My też musimy chodzić i prosić. To nie jest też taka różowa sytuacja. Ponadto zaproponował, by wzrost nakładów na sport

był proporcjonalny do dochodów miasta. Dariusz Wierzchowski optował za wyznaczeniem kryteriów rozdziału środków, przypomniał, że zgłaszał propozycję przyjęcia kryterium wartości środków własnych. - Nie mając środków własnych, nie da się funkcjonować tylko na dotacji – stwierdził radny. Jacek Dębski – przedstawiciel Klubu MULKS „TECHNIK – ORION” zaproponował, aby dzieci z terenu miasta oraz powiatu, które chodzą na basen, miały bezpłatne wejściówki na pływalnię: - Grupy sportowe naszego klubu zajmują basen 9 godzin w tygodniu, z tego większa część odbywa się o godzinie 6:30 rano, kiedy praktycznie na basenie nikogo oprócz nas nie ma. Łukasz Ciężki – Prezes Młodzieżowego Klubu Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon–do dodał, że roczW Radzyniu dziesięć klubów sportowych zwracało się o dofinansowanie. Na wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki i krajoznawstwa w budżecie miasta jest co roku do rozdysponowania ok. 350 tys. zł oraz 30 tys. zł na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku radni zadecydowali o przesunięciu 10 tys. zł ze sportu na kulturę, więc

ny koszt wynajmu sal przez jego klub to około 15 tys. zł, podczas gdy dotacji z Urzędu Miasta jest 11 tys. zł, dlatego pomocą dla klubu byłoby umożliwienie bezpłatnego korzystania z sal na treningi. Uczestnicy spotkania rozmawiali jeszcze o możliwości pozyskania środków na sport z funduszy, jakimi dysponuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która od 2 lat ogłasza konkurs na organizację eventów, na co została zarezerwowana kwota 50 tys. zł. Wnioski sformułowane na komisji zostały przekazane do burmistrza, jeden z nich – w sprawie bezpłatnego korzystania z pływalni AQUA – MIŚ zawodników klubu Technik – Orion z grup sportowych został już zrealizowany. 

jest to 340 tys. zł na kluby sportowe. Z tego lwią część, bo ok. 250290 tys. zł otrzymywały „Orlęta”. Rozdziałem środków od ok. 10 lat zajmuje się komisja powołana przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski. Obecny przewodniczący Waldemar Panasiuk przyznał, że komisja bierze pod uwagę wysokość środków przyznawanych poszczególnym klubom w poprzednich latach.

Wypożyczalnia strojów dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 5 rozpoczyna działalność wypożyczalnia strojów i kostiumów dla dzieci. W ofercie znajdą Państwo ponad 300 kreacji. Dzieci mogą wybierać przebrania bohaterów bajek, zawodów wykonywanych przez dorosłych, zwierzątek itp. Każdy może zostać wróżką, księżniczką lub

księciem, czarownicą, rycerzem, kowbojem, piratem. Możliwości są nieograniczone. Ponadto w wypożyczalni znajdą Państwo akcesoria takie jak: korony, kapelusze, berła, miecze, pistolety, tarcze, hełmy, skrzydła i wiele innych dodatków uzupełniających stroje. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczegółowe informacje i cennik zawarte są w regulaminie Wypożyczalni Strojów, dostępnym na stronie www.mbpradzyn.pl. Zapraszamy.MBP

Anna Wasak


8

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 8 stycznia 2018 r.

SPORT

Mikołajki z MOSiR-em 10 grudnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu zorganizował dla wszystkich dzieci mikołajkowe szaleństwa. Impreza odbyła się w hali ZSP, gdzie na wszystkich zebranych czekały wyjątkowe atrakcje.

Mikołajkowe Zawody Pływackie dla dzieci Mikołajki to wielkie święto najmłodszych, które jest obchodzone w przeróżny sposób. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oprócz swej sztandarowej imprezy, jaką były niedzielne Mikołajki z MOSiR-em, przygotował także wersję dla amatorów pływania. W sobotę 9 grudnia na pływalni Aqua-Miś zorganizowano zawody

W tym dniu można było podziwiać występy młodych gimnastyczek, pokazy tańca oraz niesamowite popisy Mateusza Odrzygoździa, jednego z najlepszych piłkarskich freestylerów w Polsce. Wśród wielu atrakcji, nie zabrakło dmuchańców,

pływackie dla najmłodszych. W 16 kategoriach i 2 stylach pływackich dzieci rywalizowały o puchary, upominki oraz pamiątkowe mikołajkowe medale. Nagrody i medale wręczyli wiceburmistrz Tomasz Stephan oraz dyrektor MOSIR Agnieszka Włoszek. Olbrzymie podziękowania za wsparcie należą się Grupie dr Gerard. Szczegółowe wyniki z zawodów na www.mosir-radzyn.pl 

Marek Topyła

kiermaszu rękodzieła i książek, warsztatów plastycznych, malowania buziek oraz oczywiście Mikołaja, który najmłodszym rozdawał prezenty. 

Karol Niewęgłowski

Zacięta końcówka roku W niedzielę 17 grudnia rozegrano ostatnie tegoroczne mecze amatorskiej ligi siatkówki organizowanej po raz 20 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

VIII Mikołajkowy Turniej Taekwon-do 5 grudnia w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się VIII Mikołajkowy Turniej Taekwon-do. W zawodach wzięli udział wszyscy uczestnicy trenujący w Radzyńskim

Sportowym Centrum Taekwon-do, począwszy od najmłodszych Tygrysów, skończywszy na zaawansowanych zawodnikach. Liczna, bo aż 300-osobowa grupa, miała możliwość wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych konkurencjach sprawnościowych. W drugiej części spotkania starsi członko-

wie - pod czujnym okiem trenera Łukasza Ciężkiego - prezentowali zebranej widowni zdobywane przez lata umiejętności. Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz słodkimi upominkami.  Karol Niewęgłowski

Bardzo dużo działo się w tym dniu. W gościnnej hali w Borkach BS Łuków wygrał 2 mecze i powoli odrabia straty po dwóch walkowerach. W hali SP 2 kolejne punkty za dwa zwycięstwa zainkasował KPS Radzyń, choć nie bez problemów. Wszystkie karty odkrył Horyzont Drelów i można śmiało powiedzieć,

że będzie walczyć o czołowe lokaty. Rozegrano także II turniej Ligi Oldboys (hala I LO w Radzyniu). Finał nie był niespodzianką i znów zmierzyły się ze sobą drużyny Wodmaru i AZ-BUD Poczty. Tym razem górą była ta druga drużyna, wyrównując stan turniejowych zwycięstw. Na słowa uznania zasługuje niespodziewanie dobra postawa drużyny z Białej, która zajęła IV miejsce. Szczegółowe wyniki meczu na www.mosir-radzyn.pl 

Marek Topyła

Radzyń 48/2018  
Radzyń 48/2018  
Advertisement