Page 60

Atrakcje... Zabytki architektury sakralnej

z rzeźbą Boga Ojca na baldachimie z XVIII w. Chrzcielnica drewniana o charakterze gotyckim. W kościele obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem w mandorli z promieni XVI/XVII w., na desce, silnie przemalowany; Chrystusa Pantokatora z 1 poł. XIX w., św. Andrzeja w stylu barokowym z XVIII w., Nawiedzenie św. Elżbiety z 1902r. – dar J. M. Gajewskich. Znajdował się on początkowo w ołtarzu głównym. W wyposażeniu kościoła znajduje się neogotycka monstrancja z 1900r., dar Piotra i Anny Kołtunowiczów z Czarnocina, monstrancja neobarokowa z początku XX w. – dar Andrzeja i Zofii Śniatków z Czarnocina w 1937r., puszka z XIX w., puszka z 2 poł. XIX w. – dar Marcina Galińskiego z Zacharzewa w 1900r. Dwa krucyfiksy barokowe – ludowe. Na miejscowym cmentarzu płyta nagrobna płk Dionizego Czachowskiego.

Rzut kościoła

Monstrancja, ok. 1900r.

Obraz z XVI w.

Puszka, XIX w.

Dobieszyn.

!

Niedzielne msze: 8:00, 10:00, 12:00 Odpust 1 października

Dobieszyn, kościół

60

Kościół pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Parafia Dobieszyn jako odrębna jednostka administracji kościelnej wyodrębniona została z sąsiedniej parafii Głowaczów w 1935r. Pierwszym proboszczem, który przyczynił się do powstania parafii, był ks. Kazimierz Kniedzałowski. W roku 1936 zbudowano plebanię, sklep i szkołę podstawową. Pierwszy kościół, a właściwie kaplica, został zniszczony podczas działań wojennych. Nowy, drewniany kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus zbudowano w latach 1945-49. Jest to kościół bezstylowy (tzw. rygliwka), trójnawowy. Poświęcony został w 1949r. przez biskupa Jana Kantego Lorka. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Świętej Teresy od Dzieciątka

Przewodnik Turystyczny - Powiat Białobrzeski  

Autor: Adam Bolek

Przewodnik Turystyczny - Powiat Białobrzeski  

Autor: Adam Bolek

Advertisement