Page 101

Atrakcje ... Ciekawe miejsca

wielu planów adaptacji budynku na różne potrzeby od 30 lat stoi w niezmienionym stanie. Obok dzisiejszego domu kultury znajduje się budynek szkoły powszechnej (ul. Kościelna) budowany w latach 19061908. Po wojnie mieścił się tutaj żłobek.

Brzeźce. Park i dwór. Park w stylu angielskim o powierzchni 4,03 ha. Przypuszczalnie powstał w XVIII w. W parku dominują lipy, jesiony, dęby, klony, jawory. Rosły tutaj bardzo ciekawe okazy jesionu, wyrastające grupowo po kilka drzew z jednego pnia. Park do 1945r. stanowił własność rodziny Bagniweskich, właścicieli majątku. W centrum parku znajdował się drewniany dwór, zbudowany z modrzewia, konstrukcji węgłowej, postawiony na fundamencie z cegły i kamienia. W 1984r. został rozebrany i przeniesiony do Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Obok parku do początku XXI w. stały czworaki i karczma. Zostały rozebrane. Park jest dzisiaj własnością prywatną. Właściciel planuje odbudowę dworu.

Dwór z Brzeziec

Brodek.

Zbiorowa mogiła. W lipcu 1944r. I Front Białoruski i I Front Ukraiński dotarły do Wisły. Nastąpił napływ wojsk Niemieckich do Okręgu Radomskiego. Na zachód przemieszczały się oddziały partyzanckie – polskie, a także rosyjskie. Jeden z oddziałów, w większości składający się z Rosjan, znalazł się 28 lipca 1944r. w Smardzewie. Gdy partyzanci odpoczywali natknęli się na administratora majątku w Stawiszynie, którym był Niemiec. W obawie o swoje bezpieczeństwo partyzanci pojmali Niemca i brutalnie zamordowali w drodze

Brodek, zbiorowa mogiła

101

Przewodnik Turystyczny - Powiat Białobrzeski  

Autor: Adam Bolek

Przewodnik Turystyczny - Powiat Białobrzeski  

Autor: Adam Bolek

Advertisement