Page 1

Urszula Mitas PORT FOL IO


Projects O mnie

3

a pli k ac j e „Alien Hunter”

4–5

pi k to g r a m y

Gr a fi k a e d y tor s k a & t y po g r a fi a Redesign „Wokół Nas” Plakaty typograficzne

21–24 25

m u lti m e d i a

Piktostwory Piktoludki

6

360o

26

7

Poetry in motion

27

Piktobolek

8

inne

br a n ding Spina Pracownia Edukacji Żywej Pro Sanitate

9–10

Aksamitny burgund

28

11–13

Malarstwo

29

Kontakt

30

14

i n for m ac j a w i z ua l n a Procesy rekrutacji

15

Krakowski schemat linii tramwajowych

16–18

Tako mało rajza

19–20


o mnie Jestem studentką Projektowania Graficznego na ASP w Katowicach. Tworzę w wielu obszarach projektowania, od identyfikacji i informacji wizualnej, przez projektowanie publikacji, po nowe media. Uwielbiam zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia. W 2014r. rozpoczęłam pracę jako organizatorka w organizacji non-profit Women in Technology. Od tego czasu organizuję meetupy i warsztaty dla fanów technologii i it, zarówno pań, jak i panów. Jestem entuzjastką Arduino i wykładów TedTalks. Zawsze byłam pod ogromnym wrażeniem inspirujących wystąpień Tedowych prelegentów. W 2015r. spróbowałam swoich sił jako prelegentka podczas lutowego spotkania Geek Girls Carrots w Katowicach. W wolnym czasie jestem zapaloną biegaczką, a udział w maratonie jest jednym z moich największych celów.


Ali e n H u n t e r Aplikacja Alien Hunter to narzędzie służące w grze terenowej pod tym samym tytułem. Aplikacja została stworzona podczas HackSilesia #1 i została dwukrotnie nagrodzona. Podczas 24-godzinnego maratonu zaprojektowałam: — logo aplikacji — mini-zestaw ikon — elementy graficzne aplikacji — stronę internetową, służącą do rejestracji uczestników — prezentację multimedialną, zawierającą krótki filmowy trailer apki. 2014r.

HackSilesia — 24-godzinny programistyczny maraton, zorganizowany przez Hackerspace Silesia, ibm oraz MediaLab Katowice.


Od lewej: — Serce aplikacji: radar lokalizujący Beacony, noszone przez przeciwników — Menu — Jedno z podmenu: Gracze


pi k to s t wor y Zestaw ikon zaprojektowany w ramach zajęć z Podstaw Projektownia. 2012r.


pi k tol u d k i Zestaw ikon zaprojektowany w ramach zajęć w pracowni Identyfikacji Wizualnej. 2014r.


P i k to b ol e k Zestaw ikon zaprojektowanych w celu wizualizacji procesów rekrutacyjnych na Erasmusa, ceepus, most itd. Projekt wykonany w ramach zajęć z Informacji Wizualnej. 2014r.


S P I NA Klucz wizualny dla Fundacji Spina, zaprojektowany w pracowni Identyfikacji Wizualnej. 2015r.


Pa i n ti n g Brandbook Fundacji Spina, zaprojektowany w pracowni Identyfikacji Wizualnej. Brandbook można obejrzeć tutaj.


pr ac o w n i a e d u k ac j i ż y w e j Logo oraz klucz wizualny dla Pracowni Edukacji Żywej, zaprojektowane w pracowni Identyfikacji Wizualnej. 2015r.


Na klucz składa się kilka charakterystycznych elementów: — zestawu książko-stworów, będących wynikiem zabawy „pareidolicznymi” skojarzeniami — sympatyczny akcent powstały z myślą o młodszych odbiorcach identyfikacji — jaskrawych, przyciągających uwagę, pełnych energii kolorów — sygnetu wycinanego w okładkach zeszytów i zaproszeń, w koszulkach na wizytówki...


... oraz w plakatach. Zastosowany efekt ma znaczenie symboliczne, oznacza otwarcie się na naturę oraz szersze widzenie i odczuwanie świata, co nawiązuje do działań Pracowni.


P ro s a n itat e Logo, przykłady wykorzysania go oraz projekt strony internetowej dla Fundacji Pro Sanitate, stworzony w pracowni Publikacji Cyfrowych. 2015r.


Początek rekrutacji Zbierz informacje: • zapoznaj się z regulaminem • zapoznaj się z listą uczelni partnerskich • upewnij się, że wybrana uczelnia ma w ofercie analogiczny kierunek studiów

P ro c e s r e k t u tac j i

ERASMUS

Przygotuj dokumenty: • formularz kwalifikacyjny • list motywacyjny • opinia • portfolio na CD

Wizualizacjia procesów rekrutacji na Erasmusa, praktyki zagraniczne, most, ceepus oraz wymianę pracowników.

KIEDY:

luty / marzec

Zgłoś się na rozmowę kwalifikacyną w j. angielskim.

KTO:

Uzyskaj zaświadczenie o ukończeniu kursu jezykowego

• jednolite studia magisterskie i studia licencjackie po I roku (w chwili wyjazdu) • studia magisterskie po I semestrze I roku (w chwili wyjazdu)

Praca składała się z:

INFO:

— Opracowania kolejnych kroków rekrutacji na podstawie regulaminów szkolnych

www.asp.katowice.pl/zobacz/erasmus Pytania należy kierować do p. Agnieszki Czardybon w Dziale Nauczania. t: 32 251 69 89 wew. 110 m: aczardybon@asp.katowice.pl

Złóż dokumenty w Dziale Nauczania

Koniec rekrutacji

— Opracowania formy graficznej

Zapoznaj się z wynikiem rekrutacji udostępnionym drogą mailową.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

― Zaprojktowania ikon

KIEDY:

Projekt został zrealizowany w Pracowni Informacji Wizualnej.

Do 30 dni: odbierz portfolio

Zbierz informacje:

KTO:

• zapoznaj się z regulaminem

• jednolite studia magisterskie i studia licencjackie po I roku (w chwili wyjazdu) • studia magisterskie po I semestrze I roku (w chwili wyjazdu)

www.asp.katowice.pl/zobacz/praktyki Pytania należy kierować do p. Agnieszki Czardybon w Dziale Nauczania. t: 32 251 69 89 wew. 110 m: aczardybon@asp.katowice.pl

Przygotuj się do wyjazdu Do 14 dni: możliwość odwołania się w Biurze Rektora

• w przypadku niepełnosprawności: uzyskaj z uczelni przyjmującej potwierdzenie o możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki i zwróć się o dodatkowe środki do Narodowej Agencji Programu Erasmus (*)

PRACOWNIKÓW

kwiecień / maj

INFO:

2014r.

WYMIANA Początek rekrutacji

• zapoznaj się z listą uczelni partnerskich • upewnij się, że wybrana uczelnia ma w ofercie analogiczny kierunek studiów INFO:

Pytania należy kierować do p. Agnieszki Czardybon w Dziale Nauczania. t: 32 251 69 89 wew. 110 m: aczardybon@asp.katowice.pl

Przygotuj dokumenty: • formularz kwalifikacyjny

Początek rekrutacji

• upewnij się, że uregulowałeś wszystkie zaległości

MOST

Zbierz informacje:

Wyjazd na Erasmusa

• list motywacyjny • opinia • portfolio na CD

Zastanów się:

• zapoznaj się z regulaminem

na czyj koszt ma nastąpić wymiana (ASP, koszt własny, źródła inne niż ASP)?

• zapoznaj się z listą firm oferujących praktyki KIEDY:

KIEDY:

Rekrutacja na wyjazd na semestr: • zimowy / cały rok akademicki: 14.04.—15.05. Przygotuj • semestr letni:dokumenty: 30.10.—30.11

na semestr zimowy: do 15 czerwca na semestr letni: do 15 listopada Przygotuj dokumenty:

• formularz kwalifikacyjny • list motywacyjny

Przedłuż pobyt

Zrealizuj semestr

KTO: •

KTO: • opinia

• jednolite studia magisterskie: po I roku, • dokumenty, które poświadczą Twoją naukową i artystyczną przedaktywność IV rokiem (w chwili wyjazdu) • portfolio na CD • 3-letnie studia licencjackie: na II roku • list intencyjny (*) • 3,5-letnie studia licencjackie: na III roku

Zgłoś się na rozmowę INFO: kwalifikacyną w j. www.asp.katowice.pl/zobacz/most angielskim.

Uzyskaj zgodę obydwu uczelni Uzyskaj dokumenty w uczelni przyjmującej

Zgłoś się na rozmowę kwalifikacyną w j. angielskim.

Pytania należy kierować do p. Agnieszki Czardybon Uzyskaj zaświadczenie w Dziale Nauczania. ukończeniu t: 32 251 69 89o wew. 110 kursu jezykowego

wniosek • studia• magisterskie po I semestrze I roku • w przypadku (w chwili wyjazdu)wyjazdów dłuższych niż 1 miesiąc: umowa

z akademią, określająca wysokość przyznanego stypendium) Uzyskaj zaświadczenie INFO: www.asp.katowice.pl/zobacz/ceepus o ukończeniu kursu jezykowego Pytania należy kierować do p. Agnieszki Czardybon Złóż dokumenty za pośrednictwem

w Dziale Nauczania. Działu Spraw Pracowniczych t: 32 251 69 89 wew. 110 m: aczardybon@asp.katowice.pl

m: aczardybon@asp.katowice.pl

Koniec rekrutacji

• Changes to Original Learining Agreement

Powrót na uczelnię macierzystą

Początek rekrutacji

Zwróć grant w przypadku niedopełnienia formalności

Początek rekrutacji Zapoznaj się z wynikiem rekrutacji

Złóż dokumenty w Dziale Nauczania

udostępnionym drogą mailową.

Zbierz informacje: • zasięgnij informacji w Dziale Nauczania

Zbierz informacje:

• zapoznaj się z listą uczelni partnerskich

Koniec rekrutacji kierunek studiów

• zapoznaj się z regulaminem

• upewnij się, że wybrana uczelnia ma w ofercie analogiczny

Przygotuj dokumenty: się z wynikiem rekrutacji •Zapoznaj formularz kwalifikacyjny z akceptacją udostępnionym drogą mailową. dziekana

Dopełnij formalności

Złóż dokumenty w Dziale Nauczania Do 14 dni: możliwość odwołania się w Biurze Rektora

• akceptacja dziekana szkoły przyjmującej

Do 30 dni: odbierz portfolio Złóż dokumenty w Dziale Nauczania

Przygotuj aplikację:

Wyjazd

• wprowadź aplikację przez komendę Registry New w dziale Mobility Students&Teachers na www.ceepus.scholarship.at • wydrukuj aplikację

• portfolio na CD

• uzupełnij ankietę online • złóż w Dziale Nauczania potwiedzenie pobytu na wymianie

informacja o zastępstwie na czas urlopu

• zgoda na wyjazd udzielona przez dziekana

• jednolite studia magisterskie i studia (pracownik dydaktyczny) lub kanclerza licencjackie po I nie roku (w chwili wyjazdu) (pracownik będący nauczycielem akademickim)

• Transcript of Records • Dokument potwierdzający pobyt

Początek rekrutacji

CEEPUS

Koniec rekrutacji

Uzyskaj dokumenty w uczelni • wypełnioną aplikację przekaż koordynatorowi • wpisy w wykazie zaliczeń

przyjmującej

• potwierdzenie zrealizowania programu uzyskane od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej

Niezwłocznie wypełnij Letter of Acceptance i Obligations i wyślij do zagranicznego NCO

Powrót na uczelnię macierzystą


8 10

KF AŁ

12 22

cki

I

LE SZ ÓW

ŁY P

dz ka

Gro ma

kó w

Kra

Kra

o

Fr. Nu ll

Al. ków Po A ko ren ju a n/ż

Pla

za

a

zn

bia

Dą Dą bie

ar

Ofi

Fab ryc

12

go

a

11 22

3

7

9 13 23 69

WA ND

A

n/ż

Sta wy rdo sa

Ba

ĘT LN

YP

szto rna che

Kla Su

rpie

62

ka

10 9 52 10 16

16 10 21

45 10

21

5n

mia

n

/ż PL ES ZÓ W

che

kn

ksy Ko kso

Me

/ż /ż

52

TÓ W

IAS

.P

OS

NIA

WA LC OW

KIE 1

nr

21

Bie Mle ńcz cza yce rnia W Ele iadu ktr kty om on Da at taż rw Za jez n/ż ina dn ia N W Mro ow Krz zgórz zow aH esła a uta an wic /ż kie W I ZG ÓR Blo Ag ZA ko Kra encja wa KR kó ZE wW SŁ sch AW ód IC bin

Ko m

62

5

4n

ka

Pia Ko sta od zie ja

a

erg

eb

Kle

64

ow an

a

Str ug

oK ocm yrz Tea ow tr L skie ud ow y Ko cm yrz ow s

Ro nd

yce

15 18

Bra ma

62

da

Wa n

ńcz

E

WIC

JO

KA

ÓR

AG

CICHY KĄCIK

nr

14 52

DH

Ro Pia ndo sto nik wskie ow skie go Du

ZE

TR

MIS

RZ

OD

OW

KR

W es

ele

ele

W ia

du

kt

1

Jeż yn

16

gił a

Mo

9

yck a

Bie

Wie k

trz ejo wic eI

Mis

el

Głó wn yT un

ka

ław s

Bra tys

ele

ele

ele

W es

ka

20

ma

21

ńcz

Bie

łoty

Os .Z

I

Dw orz ec

Y

ka

nic

Prą d

OW

CT OW AR

ZE

OR

DW

W es

W es

ele

W es W es

ele

lic

KROWODRZA GÓRKA

Bra

Fo rt

Os .K olo row e

Ro Cz ndo yży ńsk ie

o

rz

pa

Kle

Dw Po lite Za orz chn chó ec Głó ika d (G Głó wn ale wny y ria )

No wy

52

aS

Ce ntr aln a

a

Pę tl

aw ick ieg ny

yży

aS

ta

hó w

zic

Pę d

21

Os .N

P IM LAC . R CE .RE NT AG RAL AN NY A

uck

No wo h

Cz

Ste ll

AW F

ta zys

Wie c

Wie czy s

dó w

Cm Ra CM ko en EN wie tarz TA cka Ra RZ tE n/ż ko ko RA wic no KO ki mic WIE zn y CK

Dw orz ec

Ba szto wa LO T

ag ate ra

yte

iw ers

go

Ba rore

16

KO PIE C

Al. Po ko ju

la

Pę t

M1

bie

skie

og ilsk ie

oM

Ro nd rsó w Bia łuc ha

Cys te

Un

45

AN ÓW

MA

ika

Rz eb

ska

Lip

o

ckie g

me

Za bło cie

kic h

ols

rze gó rze ckie

Tea tr B

3 9

IEŻ

l

ita

go

skie

Kli

rsk i

Po dg ó

oG

nd

Ro

14 50 9 20

j

gi

Teli

Pro ko cim

Szp

liń

Ku k

nta rz

Cm e

lew

Ko rdy

10 9 52

ka

ow s

Bie żan

l

be

Ka

Dw orc ow a

ca

4

Lu bic z

2 14 24

13

10 9 52

No wy

50

tta

Głó wn a

Głó wn y

8

za c In wa li

Pla

2

skie

24

Ge

ta

a Ha la T arg ow a

lan

Sta row iś

Po cz

Dw orz ec

4 14 10 52

14

liń

6

Św .W aw rz ha teró w

Bo

do wa

69

tyc h

ia

20

Wlo tow a

a

au n

No we D

ńcó wW ielk op

Pl.

52

Mio

22

10

1

on

oń ski

ny

icz

og

ag

9

Pro ko cim

Pia ski

Po ws ta

om

Str ad

y

ertr ud

stk ich Św ię

Ws zy

iell

Jag

l nic

Urz ęd

sta

Pip ro

19

Pro ko cim

cka

No wo sád e

ica

Wo ln

18

Wa we l

Św .G

Pl.

arm

yte t

iw ers

3 10 24 52

W

kie go

ow s

na

Ko ro

52

Pla c

22

ko we j

Ce Ko ntru ng m res ow e Orz esz

an

Lim

zka

Szw ed

Fil h

Un

5 50

Wit osa

ka

lan

pe

Ka

ila t

6

50

WA NÓ

olk i

Sm

10

22

18

na

mia

Sło

o

2

o

tP ed

yte

iw ers

Un

50

RD

19

5

18

KU

ska

1 6 69 8 13 18

lnic za Ro Ma ndo tec zn eg o

ieś

IKI Rzem

1

3 69

WN

ierz

Ko b

J ub

oro ws kie g

Ko m

1

an

8 13 20 69

ŁA GIE

go

Ro we ckie Lip go ińs kie

LA

RP ĘT

ry Cra cov ia

an d

Ole

3 5 69

5

Ćw ik

52

a Grota

1

Sa 22 Bo nktu Mił żego ariu m osie Ła rdz ia ZU giew S n nik /ż i

lva y

So

rsk

be

No rym

Sa lw ato r

SA LW AT O

7

NO WY B

KI F Bore ałę k

ĘC

cza j

Ru

6

RE

UJ

2

BO

us

Ka mp

6 24 50 7

21

iec

KURDAWANÓW

21

2 6

7 18 19 20 69 24 4 14

10

22

a

7 18 19

7

22

10

62

k Ch i mie len

4 14

18

eM

3

21

20

7 18 19

1

13

18

3 5 18 50 69

52 24 3

8

52

52

4

16

an

8 19 22 40 23

62

Jord

13

69

6

23 18

wo n

Gło wa ckie g

BOREK FAŁĘCKI

14

Pa rk

W es

Ba

9 14 16

52

20

13

18 8

11

Cz er

ICE

OW

3&4: poszukiwanie właściwej, uproszczonej formy

9

n/ż

le

ON

BR

2

21

20

8 13 4

24

2

KĄ CIK

14

24 14

na

ŁE

2015r. DWORZEC TOWAROWY

16

20

ym a

t

1

3

4

Re

We se

64

HY

MA uk

4 8

CIC

ICE

Zaprojektowany od zera w pracowni Informacji Wizualnej. 51 12 7

14

OW

8 13 12

9

aW iad

BRONOWICE MAŁE

16

ON

3

lick

4

BR

k r a k o w s k i s c h e m at s i e c i tr a m wa j o w yc h

Ba

1 10 40 17

OS. PIASTÓW 21

19 3 5 50

MISTRZEJOWICE WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE 4 5

WALCOWNIA

BRONOWICE 14 24

16 17 17 22

CMENTARZ RAKOWIECKI 2 11

PLESZÓW

KOPIEC WANDY 21 15

20 20

SALWATOR 2 6

1&2: pierwsze szkice na podstawie mapy połączeń

11 18 10

ŁAGIEWNIKI

NOWY BIEŻANÓW 13 23 51 51

69

4

22

10 21


Kabel

Sn /ż

ZU

Pl. Boahterów Getta

Limanowskiego

Powstańców Wielkopolskich

Cmentarz Podgórski

Dworcowa

a

ZÓ W

LE S

l. P ok oju

Nowohucka

Starowiślana

Miodowa

ta wy

an

os

ad

rb

Ba

eS

Urzędnicza Kombinat

Fort Mogiła

Brama nr 4 m/ż

Jeżynowa n/ż

Hala Targowa Brama nr 5 n/ż

Meksyk n/ż

Koksownia n/ż

PLESZÓW

Kopiec Wandy n/ż

KOPIEC WANDY PĘTLA

Kr

ak ów

A

NI

ód

Ws ch

Zajezdnia Nowa Huta

WA LC OW

ja

nc

Ag e

ok ow a

Bl

Os. Zgody Mr oz ow a

ż

n/

a

IE

W ‘;K ZGÓ RZ RZ ES A ŁA WI CK

bin

rzę

ina

rw

cza

ty

uk

Wi ad

Ja

ow y

Lu d

ko wi

Wa ń

Da

ow y

my rzo ws k

Ko c

Te at r

m.

oi

my rzo ws kie g Lu d

Ko c

or ze

Ks .G

Rondo Hipogratesa

ch

do

Te at r

Ro n

lan eg o

BRONOWICE MAŁE

Su

ga

ru

St

Bieńczycka

na

sk ie

DH Wanda

szt or

ro we

Os .K olo

Cz

yn y

do

Ro n

o

Balicka Wiadukt

Kla

P im lac C . R en . R tra ea ln ga y na Os .N aS ka rp ie

ż

n/

Cz

ck ieg

tw a

la

nic

Lo t

Pę t

-Sa wi

lla

Ste

AW F

m

zy sta ze u

Mu

WI ec

zy sta

ha

łuc Wi ec

Bia

rsó w

KROWODRZA GÓRKA

MA ŁY P

ick

a

o

Ar en

aA

za

Pla

Po Ale ko ja ju

M1

ak ów

Kr

ak ow

Kr

bia

bie

a

zn

ryc

Centralna

Rz eb

sk

Lip

ad zk a

Gr om

sk ieg

liñ

Wawel

Ku k

Św. Wawryzńca o

D PĘ ĄBIE TL A

Św. Gertrudy Ofi ar

Lubicz

o

Dworzec Główny

o

Basztowa LOT

sk ie

Uniwersytet Ekonomiczny gil

Dw. Gł Zachód Mo

Pédzichów Cy ste

Rakowicka n/ż

Fr. Fu ll

do

Ro n

Politechnika

lew sk ieg

kie

ze c

Cmentarz Rakowicki

Fa b

ór

Dworzec Towarowy

me c

Brożka n/ż

ze g

Plac Inwalidów Nowy Kleparz

Ko rd y

U Ja niwe gie rs loń yte sk t i

CMENTARZ RAKOWICKI

Kli

Borsucza

ie

Stradom

Gr

Poczta Główna do

Ro n

o

Prądnicka

kie g

oc

za bø

ow e

gr es

Ko n

at

y

Teatr Bagatela

iki

m

zk ow ej

ze s

tru

a

or ow sk ieg bil

Ju

dr

an

co via

Cra

Ole

an

an Pa Jo rk rd an a

KĄ CIK

Biprostal

gie wn

Or

Ce n

zk

ka

lan we d

Ko m

lw at or

Sa

SA PĘ LWA TL TO A R

Re ym

HY

Uniwersytet Pedagogiczny

Ła

im

a

Ko ro n

zn eg o

Ma te c

cza

Sz

o

CIC

BRONOWICE

ińs kie j

Pr ok oc

do

olk i

Sm

Ro n

lni

NI KI

EW eś

Rz em i

ŁA GI

pe

Ka

ka

ńs

a

an

mi

Sło

zy

o

kie g ier

Ko b

a

ck ieg

rsk

be

a-R ow e ińs

Lip

j

ym

Gr ot

No r

UJ

Wesele

Ćw ikl

al

lva y

Sa Bo nkt że ua go riu Mi m łos ier dz ia Ła ZU giew Sn n /ż iki

So

ĘC KI

KF AŁ

RE

re kF ałę ck iI

Bo

BO

us

KI

MA

Batorego

No wy

gi

Te li

im

Pr ok oc

im

Pr ok oc

Sz pit

no ws ka

ot ow a

Wl

Bie ża

un a

Da

ka

ec

sk iN ow e

Pia

ąd

sa

No wo s

Wi to

ÓW

DW AN

KO R

cza

Ru

mp

Ka

NE

c

nie

ele

WO

ER

mi

Ch

CZ

Bi eń cz yc e

EJ

OW

ICE

Os .Z łot eg oW iek u Ro nd oP ias to ws kie

ień ck a

ST RZ Mi św

MI

Dopracowywanie kształtu, kolejne ręczne szkice. OSIEDLE PIASTÓW

Piasta Kołodzieja

Kleeberga

Dunikowskiego

Głowackiego

Bratysławska

Elektromontaż n/ż


Warszawa

Cracow Tram Network / Krakau Stassenbahn-Netz

Mistrzejowice

Os .Z łot eg o

ck a

JO Katowice

Mi św ień

MI ST RZ E

Górka Narowodwa

OSIEDLE PIASTÓW

52 64 21

Wi ek u

WI CE

ważny od: 2.02.2015r.

Piasta Kołodzieja

R Pia ond so o ws kie

Schemat Sieci Tramwajowej Krakowa

Kleeberga

16 14 9 Bi eń

cz yc e

Dunikowskiego

Prądnik Czerwony Rondo Hipogratesa

BRONOWICE MAŁE

Or

jw ór Da

na

IE W KR ZGÓ ZE RZ SŁ A AW ICK

Railway / Eisenbahnlinie

Przystanek

Stop / Haltestelle

23

9

Kuklińskiego

13

6

3

Przemyśl Wieliczka

2 5 4 69 7

Dworcowa Kabel

Kabel

PLESZÓW

23 3 13 69 9

20 7 11

Węzeł przesiadkowy autobusowy Bus major transfer stop / Strassenbahn Hauptsteighaltstelle

Dworzec kolejowy

Railway Station / Haltestelle

Przystanek początkowy / końcowy Final Stop / Endhaltstelle

Numery linii

Line number / Linien nummer

Skrzyżowanie

No wy

Bie ża

nó w

kie j kli ńs Ćw i

Pr ok oc im

Te li

gi

No wy

Pr ok oc

im

Sz

pit

al

im Pr ok oc

Wl

ot ow a

a un Da

sk iN ow e Pia

ka ąd ec No wo s

A

/ż Kr ja nc Ag e

ES

ZÓ W

ż n/ so wn

ia

n/ yk

Ko k

PL

ż

ż n/

Ko

Linie kolejowe

6 24 50 sa

ok ow a

ad rb Ba

Line planned or under construction / Strecke geplant oder im Bau

11 7 20

Bieżanowska

Wi to

NI

Ws ch ód n

/ż os

an

ta wy eS ch Su

Linie planowane / w budowie

Pl. Bohaterów Getta

Zakopane Oświęcim

Bl

ga ru na szt or

r5

Rz eb

MA

a ick

a sk Lip

Underground lines / Untergrund Linen

Cmentarz Podgórski

ÓW

Kla

an

a zk ad

Linie podziemne

Powstańców Wielkopolskich

DW AN

rp

am

SZ ÓW LE

Lines / Liniens

ŁY P

o sk ieg liń

Gr om

Kli

Ku k

me

bło

cie

Św. Wawrzyńca

ck ieg

o

9 3 19 24 50 69

Linie Linie tramwajowe

ro

olk i

ka aS Os .N

21 10

Miodowa

10 6 8 13 19 23

KO R

ie

Ro n Os .K olo

ro we

ak ow

bie

ryc Fa b

Kr

o

zn

a

Pla

o Fr. Fu ll

lew sk ieg

za Kr Al. akó Po w A ko re ju na n/ ż M1 Po Ale ko ja ju

kie

Brama nr 4 m/ż

Limanowskiego

10 22 8 12

St

sk ie yż Cz do

yn y yż

-Sa wi lla

ck ieg Cz

Lo t Mu

AW F

ze u

m

zy sta

zy sta

WI ec

ha

Wi ec

łuc Bia

o

tw a nic

la Pę t

sk ie rsó w

gil Mo do

Cy ste

Ro n

ze c ór ze g Gr do

Nowohucka

Legenda

Za

M In uz Mi żyn eum ejs ier kie ii j

zn eg Sm

Ro nd o

Ma te c

cza

o

KI Rz em

ieś

lni

EW NI

Fort Mogiła

Br

ow e gr es m

ze s

tru Ce n

Sz

6 13

ŁA GI

So

lva y

ck iI Fa łę re k Bo

Sa Bo nkt że ua go riu Mi m łos ier Ła dz ia ZU giew Sn n /ż iki

ĘC

KI

23

KF AŁ

Centralna

11 7 20

Starowiślana

Podgórze

12

RE

Wawel

zk ow ej

Ko n

a zk we d

lan Ka

mi Sło

pe

an

a

ka

ka ńs zy ier Ko b

Lip

22

BO

Ko rd y

Ju

bil

at

o or ow sk ieg Ko m

lw at or Sa

SA PĘ LWA TL TO A R o

kie g ińs

a-R ow e Gr ot

No r

Ru

cza

j

ym

be

UJ us mp Ka

ele

nie

c

rsk

a

ck ieg

o

MA NE mi Ch

WO

10 52 62 3 19 24

Świętej Gertrudy

9 2 2

ER

4 22 62 21 16

KOPIEC WANDY 16 PĘTLA

22 62 1 14 12

12 0 5 1 1

CZ

Kopiec Wandy n/ż

Jeżynowa n/ż

Hala Targowa

Kazimierz Brożka n/ż

21

62 16

22 52 62 12 18 11

Borsucza

22

4 22 21

Poczta Główna

Stradom

22 52 62 12 18 11

Ruczaj

22 62 1 14

DĄBIE PĘTLA

12

Plac Centralny im. R. Reagana

1

KI

Dębniki

7 20 50 14 10 52 62

10 1

6 8 13 18 69 6 8 13 18 10

10 52 62

Dworzec Główny

10 52 62 3 19 24

Stare Miasto

2 6 1

52 62 18 11 23

4 5 64 9 10 52

Basztowa LOT

Ro n

U Ja niwe gie rs loń yte sk t i

Cra

co via

y dr Ole

an

P Jo ark rd an a

an

an

KĄ CIK

Re ym

HY CIC

Wisła

Lubicz

7 20 4 14 64

4 14 64

20

Dworzec Gł. Tunel

Dw. Gł Zachód

Teatr Bagatela

Bieńczycka

Śródmieście

Ste

50 Pędzichów

Uniwersytet Ekonomiczny

5

5 3 69

18 20 24 69

8 13 18 20 69

Mr oz ow a

3 5 69 0

Politechnika

ak ów

Zajezdnia Nowa Huta

Os. Zgody

Rakowicka n/ż

Kombinat

Nowy Kleparz

Batorego

ina

y

4

WA LC OW

Nowa Huta

ks

64

16 21

5 4 1 4 6

14

Dworzec Towarowy Urzędnicza

Podłęże

Elektromontaż n/ż

1

4

Biprostal

7 18 19

Da rw

Wi ad uk t

145

52

24

Cmentarz Rakowicki

Prądnicka

Plac Inwalidów

Ja rzę bin

a

15

9

13

Uniwersytet Pedagogiczny

CMENTARZ RAKOWICKI

2

Bratysławska

Me

8

Głowackiego

Wa ńk ow icz a

64

Kraków Balice

KROWODRZA GÓRKA

3 18 50 69 5

Krowodrza

Ko cm yr z ow sk

5 BRONOWICE

Krzesławice

DH Wanda

Ro im ndo .K K s. G ocm or yr ze zo lan w eg skie o go Te at rL ud ow y

13

Wesele

Bieńczyce

9 52 14 64 16 21

Prądnik Biały

Balicka Wiadukt

8

Efekt końcowy.

Crossroads / Kreuzung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 50 52 62 64 69

Salvator ‹ › Wzgórza Krzesławickie Cmentarz Rakowicki ‹ › Salwator Krowodrza Górka ‹ › Nowy Bieżanów Bronowice Małe ‹ › Wzgórza Krzesławickie Krowodrza Górka ‹ › Wzgórza Krzesławickie Kurdwanów ‹ › Salwator Dworzec Towarowy ‹ › Mały Pleszów Borek Fałęcki ‹ › Bronowice Małe Mistrzejowice ‹ › Nowy Bieżanów Borek Fałęcki ‹ › Pleszów Czerwone Maki ‹ › Mały Pleszów Borek Fałęcki ‹ › Dąbie Pętla Bronowice Małe ‹ › Nowy Bieżanów Bronowice ‹ › Mistrzejowice Kopiec Wany ‹ › Mistrzejowice Czerwone Maki ‹ › Krowodrza Górka Łagiewniki ‹ › Dworzec Towarowy Cichy Kącik ‹ › Mały Pleszów Os. Piastów ‹ › Pleszów Borek Fałęcki ‹ › Walcownia Czerwone Maki ‹ › Nowy Bieżanów Bronowice ‹ › Kurdwanów Krowodrza Górka ‹ › Kurdwanów Czerwone Maki ‹ › Os. Piastów

Cz / Pt–Nd/Pn (nocne) Czerwone Maki ‹ › Plac Centralny im. R. Reagana Bronowice Małe ‹ › Os. Piastów Krowodrza Górka ‹ › Nowy Bieżanów


ta k o m a ł o r a j z a Mini-przewodnik opisujący jak poruszać się między budynkami akademii, a Rondem Sztuki oraz co warto zobaczyć, gdzie odpocząć i gdzie dobrze zjeść w Katowicach. Na jednym ze skrzydełek rozrysowane zostały szczegółowe zbliżenia na istotne i bardziej skomplikowane fragmenty trasy.


Mapka prezentująca trzy rodzaje tras: pieszą, autobusową oraz samochodem.


WO K Ó Ł NAS „Wokół nas” jest gazetką osiedlową wydawaną dla mieszkańców Osiedla Witosa w Katowicach. Redesign gazetki został przeprowadzony w pracowni Typografii. 2014r.


Redesign obejmował: 1. Przeprojektowanie logo.

ZAŁĘSKA

HAŁDA


2. Projekt serii spójnych graficznie okładek.


3. Uporządkowanie i uproszczenie reklam i ogłoszeń w celu ułatwienia użytkownikowi dotarcia do interesującej go informacji oraz zyskania przestrzeni dla lepszego zakomponowania artykułów.


P l a k at y t y po g r a fi c z n e Kilka plakat贸w typograficznych zaprojektowanych w pracowni Typografii. 2012r.


360o Krótki filmik eksperymentalny stworzony w pracowni Działań Mulimedialnych. Pracę można obejrzeć tutaj. 2014r.


po e tr y i n m otio n Poezja w ruchu, projekt przeprowadzony w pracowni Działań Multimedialnych. Pracę można obejrzeć tutaj. 2015r.


A k s a m it n y b u r g u n d Seria kolaĹźy cyfrowych w ramach projektu semestralnego z malarstwa. 2012r.


m a l a r s t wo Obrazy abstrakcyjne zainspirowane twórczością Pii Fries. 2012–2014r.


Urszula Mitas K O N TAK T Numer kontaktowy: 662 331 755 E-mail: urszula.mitas@gmail.com

Urszula Mitas - Portfolio  
Urszula Mitas - Portfolio  
Advertisement