Page 12

12

VAŠE PRAVICE PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

upravljavca in obvezno priložite ko­ pijo zahteve, ki ste jo naslovili na upravljavca, po možnosti tudi potrdilo o oddaji poštne pošiljke in kopijo od­ ločitve upravljavca, zoper katero se pritožujete (dopis, odločba, sklep, zaznamek, račun, poziv ipd.).

Pritožbo lahko podate prek neobve­ zujočega obrazca, ki ga najdete na spletni strani www.ip-rs.si. Obrazec lahko uporabite v primeru zavrnitve zahteve ali v primeru molka in ne gle­ de na to, kdo je upravljavec.

Profile for Zveza Potrošnikov Slovenije

Brošura: Ti odločaš o svojih osebnih podatkih  

Skupaj z Infomacijskim pooblaščencem smo pripravili brošuro, ki vas vodi po poteh pravic do varovanja zasebnosti.

Brošura: Ti odločaš o svojih osebnih podatkih  

Skupaj z Infomacijskim pooblaščencem smo pripravili brošuro, ki vas vodi po poteh pravic do varovanja zasebnosti.

Profile for ursa_smid