Page 1

Z učenci 1. in 2. razreda vedno uredim razredno knjižnico, v kateri so večinoma knjige, ki nam jih je podarila knjižnica iz odpisa, v njej so moje knjige, podarjene knjige Dedka Mraza, DPM in naših delavcev šole, ki jih povabimo na otvoritev knjižnice v 3. razredu. Otroci so pri starosti 8-9 let že zreli biti odgovorni tudi za tujo lastnino in skrb pri izposoji knjig za domov.

Slika 1: Bralni kotiček

Vsak izmed učencev prinese v šolo najmanj eno in največ tri knjige, ki jih podpišejo in pri dodatnem pouku samostojno vpišejo v register naše knjižnice in ji nalepijo evidenčno številko na zadnji strani. Samostojno izdelajo kartonček, na katerem so pomembni podatki: lastnika knjige, avtorja knjige, ilustratorja,


naslov knjige, naslov zbirke, način vezave, število strani. Prerišejo naslovnico, da si jo lažje zapomnijo, če se knjiga izgubi. Dogovorijo se, da bodo izgubljeno knjigo nadomestili z drugo, ni nujno z enakim naslovom.

Slika 2: Pogovor v razredni knjižnici

Vsak si izdela svojo izkaznico, na katero učenci zapišejo številko knjige, datum izposoje in datum vrnitve. Preuredijo knjižni kotiček v pravo knjižnico, z bralnim kotičkom, napisi, odpiralnim časom in pripravijo bombončke, ki jih dobijo, ko knjigo vrnejo v takšnem stanju, kot si jo izposodijo. Knjigo imajo lahko doma največ 14 dni. Zanimivo je to, da so zelo dosledni sami do sebe in do drugih. Knjižnica je odprta ob ponedeljkih pred poukom in petkih med rekreativnim odmorom, ko se igrajo učenci v učilnici. V knjižnici sta zadolžena dva knjižničarja. Ob koncu tedna izbereta novega knjižničarja, eden od njiju ga v naslednjem


tednu uvaja v delo. Skozi vse leto pridejo na vrsto vsaj dvakrat. Sledi svečana otvoritev knjižnice, na katero povabimo običajno tudi knjižničarke iz šolske in mestne knjižnice, ravnateljico in starše.

Slika 3: Starši na obisku v razredu ob otvoritvi razredne knjižnice

Pripravimo kratek kulturni program, predstavimo, kako smo uredili knjižnico, kako bo potekala izposoja knjig, ki jih bomo lahko nosili domov. Izberemo slavnostnega govornika in določimo tistega, ki bo svečano prerezal tribarvni trak (zaslužni učenec, učitelj, knjižničar … predlagajo in izberejo učenci sami).

Slika 4: Otvoritev razredne knjižnice


Slika 5: Učenci berejo

Razredna knjižnica je zame vsakič znova NOVA pozitivna izkušnja in zagotovo bom to dejavnost za spodbujanje branja negovala pri vsaki generaciji otrok. Tako jim privzgajam pozitiven odnos do branja in ljubezen do raznovrstnih knjig, do branja doma, v šoli, na prostem - kjerkoli, kakorkoli in kadarkoli si želijo brati.

Zapisala razredna učiteljica Suzana Pinosa

RAZREDNA KNJIŽNICA  

Motivacija za branje s postavitvijo razredne knjižnice.